olaf co to jest
Co oznacza OLAF: Gospodarczych i Finansowych, kluczowy organ UE będący wyodrębnioną jednostką w.

Czy przydatne?

Czym jest OLAF

Definicja z ang. OLAF, z niem. OLAF.

Definicja: Biuro do spraw Zwalczania Nadużyć Gospodarczych i Finansowych, kluczowy organ UE będący wyodrębnioną jednostką w strukturze organizacyjnej Komisji Europejskiej, kierujący działania kontrolne w dziedzinie finansów Wspólnoty i zajmujący się wykrywaniem przestępstw gospodarczych i finansowych na jej terenie. OLAF może dokonywać kontroli we wszystkich instytucjach UE (niezależnie od Europejskiego Banku Centralnego i Europejskiego Banku Inwestycyjnego). Ponadto prowadzi działania prewencyjne przeciwko nadużyciom gospodarczym. Może zgłaszać propozycje prawne, w dziedzinie swoich kompetencji, dotyczące tworzenia takich regulacji, które w sposób bardziej skuteczny chroniłyby interesy Wspólnoty. Współpracuje również z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości wszystkich krajów członkowskich

Czym jest OLAF znaczenie w Słownik na O .