organizacja bezpieczeństwa co to jest
Co oznacza Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie: Konferencji Bezpieczeństwa i.

Czy przydatne?

Czym jest Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie

Definicja z ang. The Organization for Security and Cooperation in Europe, z niem. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa.

Definicja: (OBWE) powstała z przekształcenia Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w 1995. Stanowi instrument dialogu, wczesnego ostrzegania, zapobiegania konfliktom, aczkolwiek w ograniczonej do tak zwany miękkich gwarancji bezpieczeństwa formie. Walorem OBWE jest objęcie swym zasięgiem pięćdziesięciu pięciu krajów, raczej europejskich, lecz także leżących w Ameryce Północnej (Stany Zjednoczone, Kanada) i Azji (postradzieckie republiki), i udział w jej pracach śródziemnomorskich krajów, jest to Algierii, Egiptu, Izraela, Jordanii, Maroka, Tunezji i na nieco innych zasadach Japonii i Korei Południowej. Zarazem tak szeroka ponadregionalna struktura uniemożliwia wprowadzenie skutecznych systemów bezpieczeństwa odnosząc się do Europy. OBWE realizuje swe zadania w wymiarze politycznym (tak zwany wymiar ludzki), ekonomicznym i ekologicznym i wojskowym. W jej strukturze znajdują się: spotkania na szczycie, Porada Ministerialna jako centralny organ zarządzający i decydujący, Wysoka Porada jako organ nadzorujący, Stała Porada (ambasadorzy) jako organ pracujący permanentnie, Forum Współpracy na rzecz Bezpieczeństwa, Urzędujący Przewodniczący, Sekretarz i Sekretariat, Zebranie Parlamentarne, Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka, Wysoki Komisarz ds. Mniejszości Narodowych, Przedstawiciel ds. Wolności Mediów, Trybunał Koncyliacji i Arbitrażu i komisje powołane do czuwania nad wypełnianiem traktatów przyjętych poprzez OBWE

Czym jest Organizacja Bezpieczeństwa i znaczenie w Słownik na O .