obligacja zmiennym co to jest
Co oznacza Obligacja o zmiennym oprocentowaniu: zmiennej stopy procentowej korygowanej w zależności.

Czy przydatne?

Definicja Obligacja o zmiennym oprocentowaniu

Definicja z ang. Bond with a variable interest rate, z niem. Bond mit einem variablen Zinssatz.

Co to znaczy: Obligacja o odsetkach płatnych wg zmiennej stopy procentowej korygowanej w zależności od warunków rynkowych (na przykład od WIBOR). Wyróżniamy obligacje FRN i ARN. W pierwszym przypadku odsetki otrzymujemy więcej niż 1 w roku, a w drugim co najwyżej raz w roku

Czym jest Obligacja o zmiennym znaczenie w Słownik na O .