traceroute co to jest
Co oznacza skrót traceroute? Definicja tracert / Trace Route. Słownik Program realizujący funkcje.

Czy przydatne?

Co to znaczy traceroute

Definicja TRACEROUTE: tracert / Trace Route

Co oznacza TRACEROUTE: Program realizujący funkcje zbliżone do tych realizowanych przez program ping (w środowisku DOS i PC/TCP). Idea jego działania jest następująca: z każdym pakietem wysyłanym "w świat" związany jest pewien licznik zawierający "czas życia" (time to live). Licznik ten jest zmniejszany o jeden podczas przejścia przez każdy router. Gdy osiągnie on zero, pakiet jest zwracany do nadawcy jako "przeterminowany". traceroute wysyła pakiet do wskazanego adresu z czasem życia 1 (po osiągnięciu pierwszego routera jest on zwracany), następnie z czasem życia 2, i tak dalej... Pozwala to prześledzić całą droge od nadawcy do odbiorcy. (Program realizuje funkcję podobną jak program ping z pakietu PC/TCP wywołany z opcją -q.) Problem stwarzają tylko te routery, które nie sygnalizują przeterminowania licznika, lub nie zmniejszają go.

Czym jest traceroute znaczenie w Słownik komputerowy T .