reservatio mental rewelacja co to jest
Res cogitans co znaczy RYZ krzyżówka recital co to jest rafla słownik rally czym jest rondel co.

Znaczenie słowa, wyrazu na R

 • Znaczenie Mentalis Reservatio Co znaczy Xac., prawn. zastrzeżenie dokonane w myśli (poprzez przysięgającego). restrykcja ekon. ograniczenie, zastrzeżenie. Etym. - Pascal
 • Znaczenie Rewelacja Krzyżówka nieoczekiwanej, interesującej informacje; rzecz a. osoba budząca podziw swymi niespodziewanymi zaletami. rewelacyjny wybitny, doskonały
 • Znaczenie Racket Co to jest plan, przedsięwzięcie, proceder o charakterze oszukańczym, szalbierskim; nielegalne zazw. przedsięwzięcie a. działanie dzięki wymuszania
 • Znaczenie Roba Słownik usztywnionymi wypukłymi fałdami zbiegającymi się promieniście w pasie, noszony poprzez obie płcie; rokokowa damska suknia st.pol. noszona
 • Znaczenie Rabata Czym jest ogrodach; (tylko w l.mn.) rabaty dawn. kolorowe wyłogi mundurów wojsk. Etym. - nm. Rabatte 'wąska grządka' z hol. rabat 'dawn. wyłożona
 • Znaczenie Rejon Co oznacza okolica. rejonizacja podział na rejony; planowe rozmieszczenie (na przykład roślin; fabryk) w odpowiednich rejonach. Etym. - fr. rayon
 • Znaczenie Refektarz Tłumaczenie seminariach duchownych. Etym. - późn.z łaciny refectorium 'jw.' od ?Xac. reficere 'przerabiać; odnawiać; restaurować'; zobacz re-; facere
 • Znaczenie Retrowersja Przykłady powrotem na język oryginału (klasyczne ćwiczenie przy nauce języków obcych); por. ekstemporale. Etym. - ?Xac. retroversus 'odwrócony ku
 • Znaczenie Relewancja Definicja związek, zwł. log., z rzeczą, o którą chodzi. relewantny pozostający w (log.) związku z, odnoszący się do, stosujący się do; dostarczający
 • Znaczenie Rehabilitacja Encyklopedia dobrego imienia, praw osobie niewinnie skazanej, niesłusznie potępionej; med. rewalidacja, przywracanie choremu sprawności. Etym. - zobacz
 • Znaczenie Row Rotten Jak działa londyńskim Hyde Parku. Etym. - z angielskiego: dosł. 'zgniła uliczka', przeinaczone fr. route du roi 'droga królewska'; drogi tej używało
 • Znaczenie Replay Czy jest jakiegoś odcinka nagrania magnetofonowego a. magnetowidowego. Etym. - z angielskiego: 'powtórnie grać, rozegrać (na przykład mecz
 • Znaczenie Rasizm Pojęcie nierównej wartości biologicznej, a zatem intelektualnej i socjalnej, ras ludzkich (poglądów połączonych zazw. z wiarą we wrodzoną wyższość
 • Znaczenie Religianctwo Wyjaśnienie przesadna i powierzchowna gorliwość w przestrzeganiu praktyk relig.; odwoływanie się we wszystkim do religii. Etym. - ?Xac. religio
 • Znaczenie Rekontra Opis kontrę przeciwnika, pociągająca za sobą zwielokrotnienie wygranej a. przegranej. Etym. - zobacz re-; kontr(a
 • Znaczenie Refrakcja Informacje biegu promieni świetlnych w trakcie ich przejścia do innego ośrodka; fizj. mała wrażliwość, niepobudliwość (nerwu). refraktor astr
 • Znaczenie Rekomendacja Znaczenie pozytywna recenzja, polecenie (kogoś). Etym. - śrdw.z łaciny recommendatio 'polecenie' od recommendare 'polecać'; zobacz re-; komandor
 • Znaczenie Rubel Co znaczy 100 kopiejek). Aktualnie jednostka monetarna w Federacji Rosyjskiej, Białorusi i Tadżykistanie Etym. - ros. rubl 'jw.' od rubit' 'rąbać
 • Znaczenie Ruzzante Krzyżówka Ruzzante wł., typ komicznego wieśniaka włoskiej commedia dell'arte
 • Znaczenie Rajtar Co to jest rajtarii, ciężkiej jazdy. rajtszula przest. ujeżdżalnia; szkoła konnej jazdy. rajtrok surdut z rozciętymi połami, stosowany dawn. do jazdy
 • Znaczenie Rumpel Słownik rumpel sterownica, dźwignia do poruszania steru. Etym. - ros. rúmpiel 'jw.' z hol. roerpen 'jp.'; roer 'ster'; pen 'pióro; kołek
 • Znaczenie Pagliaccio Ridi Czym jest Pajacu! Etym. - z opery kompozytora wł. Ruggiera Leoncavalla (1858-1919) Pagliacci ("Pajace") 1892 r
 • Znaczenie Rewident Co oznacza władze do kontrolowania, badania działalności instytucji, przedsiębiorstw, osób, ksiąg handl. rewidować dokonywać rewizji. Etym. - ?Xac
 • Znaczenie Rekapitulacja Tłumaczenie powtórzenie treści; kolekcja zdarzeń, faktów, wyłożonych, wypowiedzianych myśli; biol. regularne powtarzanie się cech przodków w
 • Znaczenie respue quod non es Przykłady respue quod non es ?Xac., odrzuć to, czym nie jesteś. Etym. - z Persjusza (Satyry, 4, 51
 • Znaczenie Robron Definicja robron dawn. suknia żeńska szeroka, kloszowa i usztywniona. Etym. - fr. robe ronde 'suknia okrągła'; robe 'suknia; toga'; zobacz rondo
 • Znaczenie Rajscajg Encyklopedia komplet narzędzi kreślarskich. rajzbret przest. rysownica kreślarska. rajsfeder przest. grafion, kreślnik (do tuszu). rajszyna przest
 • Znaczenie Retorsja Jak działa innego państwa, mieszczące się w granicach prawa międzynarodowego (n.z łaciny retorsio facti; fr. rétorsion de droit). retorta ogniotrwała
 • Znaczenie rose is a rose is a rose is a rose Czy jest angielskiego:, róża jest różą, jest różą, jest różą. Etym. - z Gertrudy Stein (Geography and Plays. Sacred Emily), 1922 r
 • Znaczenie Riwiera Pojęcie morskiego) o charakterze wypoczynkowym, uzdrowiskowym i rozrywkowym, odznaczający się ?Xagodnym klimatem; naszyjnik z diamentów (a
 • Znaczenie Ruten Wyjaśnienie srebrzystobiały, b. rzadki metal z gatunku platynowców. rutenizm ukrainizm, słowo, zwrot, konstrukcja składniowa przejęte z jęz. ukr. a
 • Znaczenie Ritornel Opis powracający kilkakrotnie po zmiennych odcinkach, tak zwany epizodach; przygrywka pomiędzy zwrotkami dawnej arii; stornelle. Etym. - wł
 • Znaczenie Rose Informacje których zdjęto skórkę po rozpoczęciu fermentacji, dzięki czemu uzyskuje ono kolor jasnoróżowy zamiast czerwonego. Etym. - fr. 'różowy' od
 • Znaczenie Rezystancja Znaczenie oporność elektr. aktywna, omowa (zobacz om). rezystor opornik elektr. rezystencjalizm żart. fikcyjna szkoła filoz., wynaleziona poprzez
 • Znaczenie Reporter Rasende Co znaczy rasende Reporter zobacz Der rasende Reporter
 • Znaczenie Referat Krzyżówka sprawozdanie; w biurze, instytucji - węższy dział obejmujący pewien zakres spraw. referendarz w dawn. Polsce - urzędnik koronny, który
 • Znaczenie Remonstracja Co to jest argumentowanie, zbijanie wywodów; domaganie się zmiany decyzji u zwierzchnika a. wyższej instancji, która ją powzięła. Etym. - śrdw.z
 • Znaczenie Relegacja Słownik relegacja, relegowanie wydalenie ucznia a. studenta z uczelni. Etym. - ?Xac. relegatio 'wygnanie'; zobacz re-; legacja
 • Znaczenie Refero Relata Czym jest mi opowiedziano; zdaję tylko sprawę z tego, co sam słyszałem; por. sit mihi fas... Etym. - z gr.; wg Herodota (Dzieje, 7, 152); "ja
 • Znaczenie Reisefieber Co oznacza zdenerwowanie, podniecenie przed podróżą. Reiseführer przewodnik dla podróżujących (podręcznik); por. guide. Etym. - nm. 'jw.'; Reise
 • Znaczenie Rytornel Tłumaczenie rytornel zobacz ritornel
 • Znaczenie Rykoszet Przykłady bilardowej) od twardej powierzchni (ściany; bandy); pocisk odbity. Etym. - fr. ricochet 'odbicie się, odskok
 • Znaczenie Risotto Definicja risotto [wym. rizotto] włoska potrawa z ryżu z mięsem, jarzynami i przyprawami. Etym. - wł. 'jw.' od riso 'ryż' z gr. órydza 'jp
 • Znaczenie Rokieta Encyklopedia prałatów i kanoników: rodzaj komży o wąskich rękawach, z kolorową, zazw. fioletową podszewką. Etym. - wł. rocchetto 'jw.; komża biskupia
 • Znaczenie Reklamant Jak działa wykorzystywana do zachowania właściwej kolejności kart (rękopisu) a. składek (książki); por. kustosz, kustodia. Etym. - ?Xac. reclamans dpn
 • Znaczenie Rentgen Czy jest a. rentgenowskiego, z którą powiązane wtórne promieniowanie cząstkowe wytwarza liczba jonów mogącą przenieść 1 jednostkę elektrostatyczną
 • Znaczenie Rapt Pojęcie raptus puellae ?Xac., [wym. ...le] porwanie dziewicy. raptularz przest. dziennik wydarzeń i informacje, brulion, notatnik. raptus pasjonat
 • Znaczenie Respiracja Wyjaśnienie respirator maska z filtrem dla ochrony przed szkodliwymi gazami, pyłem i tak dalej Etym. - ?Xac. respiratio 'oddychanie' od respirare
 • Znaczenie Retardacja Opis odwlekanie rozwiązania konfliktu (poprzez dygresje, opisy); biol. zwolnione tempo rozwoju osobniczego w momencie dzieciństwa (na przykład
 • Znaczenie Renegat Informacje przeniewierca, zdrajca. Etym. - śrdw.z łaciny renegatus 'jw.' z p.p. od renegare 'zaprzeć się; odtrącać'; zobacz re-; ?Xac. negare, zobacz
 • Znaczenie Rejestr Znaczenie ewidencja (na przykład przedsiębiorstw; statków; osób skazanych); muz. część skali dźwiękowej (głosu a. instrumentu) o charakterystycznej
 • Znaczenie Runy Co znaczy których najdawniejsze, utworzone pod wpływem kursywy gr., stosowane były prawdop. poprzez wschodnich Gotów (około r. 300), inne w Niemczech
 • Znaczenie Reżim Krzyżówka uznawany, bezprawny), rządy, władza, mechanizm władzy (zwł. w znaczeniu ujemnym); por. ancien régime. reżym dieta; przepisany poprzez
 • Znaczenie Rotaprint Co to jest maszyna offsetowa małego formatu. rotor wirnik; wirująca część maszyny. rotograwiura wklęsłodruk, tiefdruck. Etym. - zobacz rota 2
 • Znaczenie Extensa Res Słownik rozciągła, substancja cielesna, materia (wg Kartezjusza); por. dualizm. res gestae ?Xac., rzeczy dokonane, gesty; gesty bohaterskie
 • Znaczenie Rektyfikacja Czym jest mieszanin ciekłych, destylacja, oczyszczanie; przest. sprostowanie, tłumaczenie, rewizja. rektyfikat wytwór destylacji frakcjonującej
 • Znaczenie Ryksza Co oznacza ryksza zobacz riksza
 • Znaczenie Rottweiler Tłumaczenie pilnujących bydła, pozostawionych poprzez legiony rz. w Rottweiler nad Neckarem (Niemcy); towarzyszył miejscowym rzeźnikom w wyprawach po
 • Znaczenie Recherche Przykłady recherché [wym. röszersze] fr., poszukiwany, rzadki; wykwintny, wyszukany; przesadny, sztuczny, pretensjonalny
 • Znaczenie Ravioli Definicja serem, szpinakiem i tak dalej Etym. - wł. 'jw.' z dial. płd.wł. l.mn. od ravi(u)olo 'dosł. rzodkiewka' zdrobn. od rava 'rzepa' z ?Xac
 • Znaczenie Rezus Encyklopedia w Indiach przedgangesowych, Indochinach, Birmie, o usposobieniu żywym i wesołym, regularnie spotykana w ogrodach zoologicznych i w
 • Znaczenie Represalia Jak działa polityce międzynarodowej), retorsje. represja kara, karanie (poprzez kraj a. sądy); polit. środek odwetu, ucisku, tłumienia buntu. Etym
 • Znaczenie Rezoner Czy jest scenicznej, wygłaszająca (zazw. autorskie) opinie, komentarze na temat postaci i akcji sztuki, ukazująca jej morał; człowiek lubiący
 • Znaczenie Rem Pojęcie razie człowieka i in. ssaków) daje skutek biol. równy działaniu 1 r(entgena) promieni Roentgena a. gamma. Etym. - inicjały z angielskiego
 • Znaczenie Rubajjat Wyjaśnienie pięciostopowy czterowiersz jambiczny, gdzie rymują się linijki: 1., 2., 4., stosowany w literaturze pers. Etym. - pers. 'jw.; tytuł zbioru
 • Znaczenie Velisque Remis Opis remis velisque ?Xac., wiosłami i żaglami; pełną parą; co żywo, co tchu. Etym. - na przykład Cyceron (Rozmowy tuskulańskie, 3, 11, 25
 • Znaczenie Rostbef Informacje położona równolegle do polędwicy; pieczeń z tego mięsa przyrządzona na sposób z angielskiego:, jest to w stanie półsurowym. Etym. - z
 • Znaczenie Reda Znaczenie gdzie zakotwiczają statki; część kotwicowiska położona blisko portu. Etym. - nm. Reede 'kotwicowisko przybrzeżne; przystań żegl
 • Znaczenie Resuscytacja Co znaczy Xac. resuscitatus p.p. od resuscitare 'znów pobudzić; wskrzesić'; zobacz re-; suscitare 'wzbudzić; ożywić'; sus- zobacz sub-; citare
 • Znaczenie Detre Raison Krzyżówka raison d'être fr., racja bytu
 • Znaczenie Ratonnade Co to jest Europejczyków polegająca na ślepych, morderczych gwałtach na ludności arabskiej, pogrom Arabów; rozszerz. gwałty popełnione na
 • Znaczenie Refowanie Słownik żagla (dzięki refu, poprzecznego rzędu reflinek, krótkich linek) przy mocnym wietrze. Etym. - nm. reffen 'skracać (żagle)' od Reff 'ref
 • Znaczenie Rinaldini Rinaldo Czym jest szlachetny zbójca. Etym. - bohater tytułowy popularnej niegdyś nm. powieści sensacyjnej (1797 r.) Chr. A. Vulpiusa (1762-1827), szwagra
 • Znaczenie Noir Et Rouge Co oznacza rouge et noir fr., czerwone i czarne (zobacz le Rouge et le Noir; trente-et-quarante
 • Znaczenie Remis Tłumaczenie gra nie rozstrzygnięta. remitent pierwszy właściciel weksla, pierwszy indosant. remiza przest. zajezdnia; wozownia. remisja med. chwilowe
 • Znaczenie Ryno Przykłady RYNO- w złożeniach: nos; nosowy. rynologia zobacz otorynolaryngologia. Etym. - gr. rhis dpn. rinós 'nos'; zobacz -logia
 • Znaczenie Repudiacja Definicja państwowych; odmowa przyjmowania zdewaluowanego pieniądza. Etym. - ?Xac. repudiatio 'odtrącenie' z repudium 'odtrącenie; rozwód
 • Znaczenie Reologia Encyklopedia reologia fiz. edukacja o deformacjach i płynięciu różnych realnych ciał. Etym. - zobacz reo-; -logia
 • Znaczenie Regiment Jak działa Polsce XVII w. - wódz zastępujący hetmana; dowódca armii, konfederacji. Etym. - późn.z łaciny regimentum 'kierownictwo' z ?Xac. regare
 • Znaczenie Reizm Czy jest głoszący, Iż faktycznie istnieją tylko rzeczy, zaprzeczający samodzielnemu istnieniu pierwiastka psych. a również "zdarzeń"
 • Znaczenie Region Pojęcie charakterystycznymi cechami (geogr., fiz., kultur.); (w etn., geogr., turystyce) okolica, okręg, dzielnica, strefa, rejon. regionalizm
 • Znaczenie Routier Wyjaśnienie kierowca wielkiego samochodu ciężarowego; przedsiębiorca transportu samochodowego; restauracja przy szosie uczęszczana poprzez kierowców
 • Znaczenie Replika Opis polemice, debacie, na rozprawie sąd.; teatr. odpowiedź postaci scenicznej (aktora) na kwestię innej (współaktora); art. powtórzenie
 • Znaczenie Rokada Informacje strategiczna równoległa do linii frontu, zapewniająca łączność pomiędzy wieloma jego odcinkami. Etym. - fr. rocade 'jw.' od roquer, zobacz
 • Znaczenie Reklamacja Znaczenie rachunku, wymiaru podatkowego i tak dalej na skutek ujawnionych niedokładności a. wad. Etym. - ?Xac. reclamatio 'wołanie; sprzeciw' od
 • Znaczenie Ruleta Co znaczy stawiają na numery (0-36) a. kolor (czerwony - czarny) podziałki obracającego się koła, gdzie zatrzyma się biegnąca po nim kulka, albo na
 • Znaczenie Radioaktywność Krzyżówka radiologia med. promieniolecznictwo; rentgenologia. radioastronomia dział astr., badający promieniowanie radiowe ciał niebieskich i
 • Znaczenie Rydwan Co to jest stosowany w staroż. jako wóz bojowy, wyścigowy, paradny, w okresie wjazdów triumfalnych. Etym. - nm. Reitwagen '(lekki) wóz ciężarowy
 • Znaczenie Ruptura Słownik hernia). Etym. - późn.z łaciny 'złamanie; rozdarcie' z ?Xac. ruptus p.p. od rumpere 'łamać'; por. bankructwo, erupcja; korupcja; raut 1
 • Znaczenie Rapier Czym jest prostej obosiecznej i koszowej gardzie (XVI-XVII w.); sport. broń szermiercza o klindze czworograniastej, zakończonej kulką. Etym. - fr
 • Znaczenie Redivivus Co oznacza redivivus ?Xac., zmartwychwstały, odrodzony
 • Znaczenie Alliances Des Renversement Tłumaczenie renversement des alliances fr., polit. przestawienie (odwrócenie) przymierzy, sojuszów, aliansów
 • Znaczenie Reja Przykłady środku długości masztu, wykorzystywane do rozpinania żagli trapezowych a. prostokątnych; stos, szychta drewna spławnego (okorowanych pni
 • Znaczenie Ringpull Definicja naciętym wieczkiem metalowym, które odrywa się w całości, gdy pociągnąć za przymocowane do niego kółko; por. pop-top
 • Znaczenie Romantyczny Encyklopedia marzycielski, tajemniczy, fantastyczny, poetyczny, uczuciowy. romański powstały na gruncie kultury staroż. Rzymu; (język r.) powstały łac
 • Znaczenie All Is Readiness Jak działa readiness is all zobacz the readiness is all
 • Znaczenie Reconquista Czy jest wypędzenie Maurów z Hiszpanii (1085-1492). Etym. - hiszp. 'zdobycie na nowo; odbicie'; zobacz re-; conquista, zobacz konkwista
 • Znaczenie Riusza Pojęcie plisowana, sztywna naszywka z tiulu, gazy, jedwabiu i tym podobne na sukni, kapeluszu i tak dalej Etym. - fr. ruche 'jw.; ul; rój' z celt
 • Znaczenie Reblochon Wyjaśnienie ser fr. z departamentu Górnej Sabaudii, okrągły i płaski jak camembert, lecz twardszy, o skórce bardziej żółtej, niemal pomarańczowej i
 • Znaczenie Radio Opis promieniowy; promienisty; energia fal elektromagnetycznych, promieniowanie; radioaktywny, promieniotwórczy; rad; promienie Roentgena
 • Znaczenie Renesans Informacje kultury europ. XIV-XVI w. zapoczątkowany we Włoszech; styl arch. i sztuk plast. panujący w tym okresie w Europie, nawiązujący do antyku gr
 • Znaczenie Reprint Znaczenie identyczne z poprzednim; takiż druk na tańszym papierze; opublikowany poprzez innego wydawcę; dodruk nakładu książki; artykuł, esej, robota
 • Znaczenie Repartycja Co znaczy odpowiednim relacji wpływów, dochodów, kosztów, opłat, podatków i tak dalej; por. dystrybucja. Etym. - zobacz re-; ?Xac. partitio 'podział
 • Znaczenie Relikt Krzyżówka gatunek zwierzęcy a. roślinny, który w wyniku zmian środowiska wyginął na większej części obszarów, gdzie występował w dawnych epokach
 • Znaczenie Raszpla Co to jest grubych trójkątnych nacięciach do obróbki drewna, rogu, mas plastycznych i tym podobne Etym. - nm. Raspel 'jw.; grzechotka
 • Znaczenie Rad Słownik promieniotWóRCZY, Tabl. 1, jasnoszary metal, użytkowany w med. do zwalczania nowotworów złośliwych. 2. jednostka pochłoniętej dawki
 • Znaczenie Rewanż Czym jest wet za wet); odegranie się (zwycięstwo następujące po porażce); możliwość do odegrania się (w spotkaniu sport.). rewanżysta polit
 • Znaczenie Razura Co oznacza cyrulika. Etym. - ?Xac. rasura 'skrobanie; drapanie' od radere 'skrobać; grabić; golić'; por. raster; tabula rasa
 • Znaczenie Remuneracja Tłumaczenie rekompensata pieniężna. Etym. - ?Xac. remuneratio 'płaca'; zobacz re-; munus dpn. muneris 'wymóg; urząd; służba; podarunek'; por
 • Znaczenie Retro Przykłady wstecz (w przestrzeni a. czasie); umieszczony z tyłu, za jakimś ustalonym narządem (ciała); przeciwny normalnemu kierunkowi, biegowi
 • Znaczenie Runda Definicja moment walki bokserskiej; okrążenie toru, bieżni; cykl rozgrywek turnieju, mistrzostw i tym podobne Etym. - nm. Runde 'kółko; kolejka (piwa
 • Znaczenie Rubid Encyklopedia z gatunku potasowców. Etym. - ?Xac. rubidus 'czerwony'; nazwany tak od dwóch czerwonych linii jego widma
 • Znaczenie Ramifikacja Jak działa ramifikacja rozgałęzienie. Etym. - śrdw.z łaciny ramificare 'rozgałęziać'; ?Xac. ramus 'gałąź'; -ficare od facere, zobacz fakcja
 • Znaczenie Rezydencja Czy jest miejsce stałego pobytu) głowy państwa, premiera, ambasadora i tym podobne, magnatów, dostojników kośc. rezydent gubernator, przedstawiciel
 • Znaczenie Rywuła Pojęcie rywuła dawn. gatunek wina włoskiego. Etym. - od wł. nazwy miejscowości na półwyspie Istria - Rivoglio
 • Znaczenie Recycling Wyjaśnienie angielskiego:, doprowadzenie zużytych materiałów do stanu pozwalającego na ich ponowne zastosowanie. Etym. - zobacz re-; z angielskiego
 • Znaczenie Radon Opis promieniotwóRCZY, Tabl. 1, gaz szlachetny, helowiec, powstający z radu po emisji cząstki alfa. Etym. - n.z łaciny radium, zobacz rad 1
 • Znaczenie Litigiosa Res Informacje res litigiosa ?Xac., rzecz sporna, element sporu
 • Znaczenie Rahla Znaczenie rahla, kursi, arab., pulpit składany pod księgi, zwł. pod Koran
 • Znaczenie Reichsrat Co znaczy państwa, parlament austr. (1861-1918). Reichstag parlament Rzeszy nm. (1871-1945). Reichswehr [wym. rajchswe:r], Reichswera, nazwa nm. sił
 • Znaczenie Redakcja Krzyżówka układ tekstu; wariant tekstu, powstały w jakimś stadium pracy autora; lokal czasopisma a. wydawnictwa książkowego; zespół redaktorów
 • Znaczenie Retencja Co to jest zatrzymywania wody opadowej a. bieżącej; prawn. prawo zatrzymania cudzej rzeczy w sytuacji roszczenia o zwrot nakładów na nią a. o
 • Znaczenie Reo Słownik REO- w złożeniach: przepływ; prąd (zwł. elektr.). Etym. - gr. rhéos 'coś, co płynie; prąd' od rheín 'płynąć
 • Znaczenie Radiacja Czym jest techn. grzejnik (centralnego ogrzewania: kaloryfer). radialny promieniowy, skierowany wzdłuż promienia. radian (rad) jednostka miary
 • Znaczenie Rebelia Co oznacza rebelia dawn. bunt, stworzenie zbrojne. Etym. - ?Xac. rebellio 'jw.' od rebellare 'buntować się'; zobacz re-; bellum 'wojna'; por. rewelersi
 • Znaczenie Colorem Regit Regina Tłumaczenie rządzi barwą, jest to królowa (hetman) w pozycji wyjściowej w szachach stoi na polu swojej barwy, biała na białym, czarna na czarnym; por
 • Znaczenie Rachatłukum Przykłady słodka masa owocowa z migdałami, orzechami i tym podobne Etym. - osm.tur. rahat-lokum 'jw.' z arab. rāhat halkūm dosł. 'ukojenie gardła
 • Znaczenie Rachityczny Definicja symptomy krzywicy; przen. słabowity, wątły. Etym. - gr. rhachítis 'dolegliwość kręgosłupa' od rháchis 'kręgosłup; grzbiet
 • Znaczenie Kobiety Rubensowskie Encyklopedia pulchnym, pełnym, okrągłym, obfitym; jak na obrazach malarza flam. epoki baroku P.P. Rubensa (1577-1640
 • Znaczenie Refleks Jak działa zwierząt wyższych (z systemem nerwowym) na bodźce środowiska (por. taktyzm; tropizm); odbijanie się fal świetlnych, cieplnych a
 • Znaczenie Blues And Rhythm Czy jest i blues' w 60. latach XX w. murzyńska muzyka pop. z użyciem instrumentów elektr. i elektronicznych (Chuck Berry, The Rolling Stones i in
 • Znaczenie Renowacja Pojęcie restauracja. Etym. - ?Xac. renovatio 'jw.' od renovare 'odnawiać'; zobacz re-; novare 'zamieniać; poprawiać' od novus zobacz nowator
 • Znaczenie Ryga Wyjaśnienie papier piśmienny, ułatwiająca równe pisanie. Etym. - wł. riga 'kreska; linia; szereg; wiersz', ze st.g.nm. 'jp.'; por. regał 1
 • Znaczenie retour a la nature Opis natury. Etym. - formuła określająca idee Rozprawy o pochodzeniu... nierówności (1755 r.) Rousseau, gdzie autor przedstawia stan natury
 • Znaczenie Rodeo Informacje na oklep (a. na siodle) na nie ujeżdżonych koniach (por. bronco), chwytania cieląt na lasso, siłowania się z byczkami i tym podobne
 • Znaczenie Rep Znaczenie jednostka dawki ekspozycyjnej (promieniowania jonizującego). 2. żegl. lina włókienna użytkowana jako przewodnia do łączenia pławnic w
 • Znaczenie Ratskeller Co znaczy zazw. poniżej poziomu parteru, wzorowana na piwnicach nm. ratuszów miejskich, gdzie mieszczą się winiarnie a. piwiarnie. Etym. - nm
 • Znaczenie Rekreacja Krzyżówka odpoczynek, rozrywka; dawn. pauza w szkole, wakacje. Etym. - ?Xac. recreatio 'powrót do zdrowia, sił' od recreare 'odtwarzać; uzdrawiać
 • Znaczenie Rewolucja Co to jest opierający na obaleniu ustroju i ustaleniu nowego; gwałtowne przejście z jednego stanu w drugi, z jednej jakości w inną; przest. obieg
 • Znaczenie Remake Słownik filmu opierając się na scenariusza filmu dawniej już zrealizowanego. Etym. - z angielskiego: 'przeróbka'; zobacz re-; make 'towar
 • Znaczenie Ratyfikacja Czym jest powołany do tego organ państwowy, umowy międzynarodowej zawartej poprzez rząd. Etym. - śrdw.z łaciny ratificatio 'usankcjonowanie'; ?Xac
 • Znaczenie Rokosz Co oznacza zbrojne stworzenie (konfederacja) szlachty przeciw królowi elekcyjnemu dla obrony zagrożonych wolności, bunt, rewolta, rebelia, pucz; wiec
 • Znaczenie Resocjalizacja Tłumaczenie życia społ. jednostki źle współżyjącej ze środowiskiem społ. a. pozbawionej do chwili obecnej możliwości współżycia z nim (na przykład
 • Znaczenie Remanent Przykłady wyrobów, towarów; handl. inwentaryzacja. Etym. - ?Xac. remanens dpn. remanentis p.pr. od remanēre 'pozostawać'; zobacz re-; manēre, zobacz
 • Znaczenie Rerecording Definicja przegrywanie, przenoszenie nagrań dźwiękowych z jednej a. wielu taśm filmowych, magnetofonowych a. płyt gramofonowych sposobem elektryczną
 • Znaczenie Reggae Encyklopedia reggae [wym. rege] z angielskiego:, rodzaj muzyki lud. z Jamajki, upowszechniony poprzez Boba Marleya jako muz. młodzieżowa
 • Znaczenie Repeta Jak działa jedzenia a. napoju. repetycja powtórzenie; teatr., muz., video. próbne wykonanie; powtórzenie części wykonywanego utworu muz. repetować
 • Znaczenie Roturier Czy jest mieszczański, plebejski, chłopski); nieszlachcic; por. nuworysz. Etym. - fr. 'jw.' od roture 'własność ziemska osoby pochodzenia
 • Znaczenie Reputacja Pojęcie renoma, (dobra) sława, (dobre) imię. Etym. - ?Xac. reputatio 'rachuba; rozwaga' od reputare 'policzyć; ogarnąć myślą'; zobacz re-; putare
 • Znaczenie Redyk Wyjaśnienie owiec w połowie maja na pastwiska górskie (na hale), jak także powrót pod koniec września, dokonywane poprzez juhasów pod kierunkiem bacy
 • Znaczenie Skala Richtera Opis dziesięciostopniowa skala oceny siły trzęsień ziemi; stopień 1 znaczy zakłócenia sejsmiczne dostrzegalne tylko na zapisie czułych
 • Znaczenie Rewalidacja Informacje rewaloryzacja pieniądza - ustawowe podwyższenie jego wartości w relacji do złota a. innych walut; por. dewaluacja. rewaluacja pieniądza
 • Znaczenie Regulacja Znaczenie nastawianie (systemu); utrzymywanie na pożądanym poziomie wielkości fiz. regulamin zestaw regulaminów postępowania a. zachowania się
 • Znaczenie Ragnarek Co znaczy mit. germ. walka bogów z wrogimi potęgami; upadek bogów i koniec świata, po którym nastąpi narodzenie się nowego; por. Götterdämmerung
 • Znaczenie Rajok Krzyżówka satyryczna) gawęda a. powiastka wierszem, przeplatana dygresjami i dowcipami. Etym. - ros. dawn. 'trójkątne szkiełko; pudełko ze szkłami
 • Znaczenie Rotacyzm Co to jest opierające na przejściu s w r w pozycji pomiędzy samogłoskami, jak na przykład ?Xac. genus dpn. generis, z angielskiego: lose - forlorn
 • Znaczenie Racjonalista Słownik racjonalizator wprowadzający racjonalizację, ulepszenie. racjonalizm filoz. kierunek w teorii poznania przyznający rozumowi miejsce
 • Znaczenie Riff Czym jest etap melodyczna jazzu, nieustannie powtarzana i regularnie wykorzystywana za tło do improwizacji solowej. Etym. - z angielskiego: 'jw.' od
 • Znaczenie Rezygnacja Co oznacza czegoś, ustąpienie, wyrzeczenie się; pogodzenie się z losem, z sytuacją. Etym. - śrdw.z łaciny resignatio 'zrzeczenie się' z ?Xac
 • Znaczenie Legiones Redde Tłumaczenie mi moje) legiony! Etym. - wg Swetoniusza (Boski August, 23); okrzyk Augusta na wieść o klęsce w Lesie Teutoburskim (we wrześniu r. 9 n.e
 • Znaczenie Allah Rasul Przykłady Rasul Allah arab., wysłannik, prorok Boga, jest to Mahomet; por. la ilaha illa'llah
 • Znaczenie Faineants Rois Definicja królowie tylko z nazwy, zwł. ostatni królowie z dynastii Merowingów, których prawa uzurpowali sobie majordomowie i założyli dynastię
 • Znaczenie Rekamiera Encyklopedia wysokimi oparciami, charakterystyczny dla meblarstwa fr. okresu empire'u. Etym. - od nazwiska przyjaciółki F. R. Chateaubrianda, pani J. F
 • Znaczenie Recepcja Jak działa interesantów; biuro hotelowe, zajmujące się przyjmowaniem gości, zawiadujące pokojami; por. portier. receptura edukacja o sporządzaniu
 • Znaczenie Romb Czy jest romb ukośnik, równoległobok o wszystkich bokach równych. Etym. - gr. rhómbos 'jw.; wirujący bąk, fryga
 • Znaczenie Test Rorschacha Pojęcie do badania osobowości i inteligencji, złożony z 10 tablic z symetrycznymi czarnymi i kolorowymi plamami, z których interpretacji poprzez
 • Znaczenie Reszka Wyjaśnienie reszka awers. Etym. - ros. riészka 'jw
 • Znaczenie Resekcja Opis resekcja med. chirurgiczne usuwanie narządu a. jego części. Etym. - ?Xac. resectio 'odcięcie'; zobacz re-; sekcja
 • Znaczenie Rewelersi Informacje z repertuarem rozrywkowym. Etym. - z angielskiego: revelers l.mn. od reveler 'hulaka; wesoły biesiadnik' ze śr.fr. reveler 'buntować się
 • Znaczenie Rekwirować Znaczenie rekwizytor teatr., video. osoba mająca pieczę nad rekwizytami i rekwizytornią, magazynem rekwizytów. rekwizycja zajęcie żywności a. innych
 • Znaczenie Rand Co znaczy rand waluta Republiki Płd. Afryki (= 100 centów). Etym. - afrik. 'jw.' z hol. 'krawędź, skraj; rondo
 • Znaczenie Vaches Des Ranz Krzyżówka łatwe melodie śpiewane a. odgrywane na alpenhornie poprzez szwajc. pasterzy na halach alpejskich. Etym. - fr. dial. (szwajc.) dosł. 'rzędy
 • Znaczenie Rastral Co to jest użytku amatorskiego, z podłożonym pod struny systemem nutowym ułatwiającym grę, użytkowany gł. w państwach nm.; pióro z blachy mosiężnej do
 • Znaczenie Renons Słownik koloru; karty odkładane (do licytacji a. jako nie wchodzące do rozgrywki). Etym. - fr. renonce 'brak koloru (w kartach)' od renoncer
 • Znaczenie Rotalit Czym jest rotalit bud. okrągła szklana kształtka stropowa, przepuszczająca światło. Etym. - ?Xac. rota, zobacz rota 2.; -lit
 • Znaczenie Raznoczyniec Co oznacza rewolucyjny demokrata; (rozwojowy) inteligent pochodzenia nieszlacheckiego. Etym. - ros. raznoczíniec 'w XVIII-XIX w. człowiek żyjący z
 • Znaczenie Riksmal Tłumaczenie riksmål zobacz bokmål
 • Znaczenie Restytucja Przykłady naprawienie szkody, zwrot rzeczy; biol. regeneracja. restytuować przywracać; zwracać. Etym. - ?Xac. restitutio 'przywrócenie' od
 • Znaczenie Rifacimento Definicja rifacimento [wym. ...czim...] wł., przeróbka (dzieła lit
 • Znaczenie Robinia Encyklopedia robinia (akacjowa) - bot. grochodrzew (błędnie nazywany akacją). Etym. - od nazwiska botanika fr.: Jean Robin (zm. 1629 r
 • Znaczenie Iustifica Ratio Jak działa usprawiedliwiający. rationes causa ?Xac., prawn. powody kwestie. ratio sufficiens ?Xac., wystarczający, dostateczny przyczyna (termin
 • Znaczenie Rotang Czy jest rotang trzcina hiszpańska, palma o cienkiej, b. wysokiej łodydze, rosnąca na Archipelagu Malajskim i w Indiach. Etym. - malaj. rotan 'jw
 • Znaczenie Ryboflawina Pojęcie potrzebna do prawidłowego wzrostu i rozwoju ludzi i zwierząt. Etym. - rybo- zobacz rybo(nukleinowy); n.z łaciny flav- 'żółty pigment' z
 • Znaczenie Rotunda Wyjaśnienie zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz (i nakryty kopułą); rodzaj ciepłej peleryny damskiej; druk. odmiana pisma gotyckiego. Etym. - wł
 • Znaczenie Rafia Opis bambusowa; włókno z liści rafii włóknodajnej. Etym. - n.z łaciny Raphia 'jw.' z angielskiego raffia 'jw.' od malgaskiego rafia, raofia
 • Znaczenie Integrum Ad Restitutio Informacje restitutio in (a. ad) integrum ?Xac., prawn. przywrócenie stanu pierwotnego; uchylenie krzywdzącej decyzji; med. zupełny powrót do zdrowia
 • Znaczenie Haszana Rosz Znaczenie Święto Trąbek, w judaizmie kultowy start roku przypadający 1 tiszri (wrzesień a. paźdz.); pierw. święto Księżyca, potem owocobrania, z
 • Znaczenie Resort Co znaczy państwowej, kierowany poprzez ministra; zakres działania władzy, kompetencji, właściwości urzędu a. instytucji. Etym. - fr. ressort 'zakres
 • Znaczenie Refundować Krzyżówka obrotowe) jako zwrot kosztów, odszkodowanie, restytucję, spłatę, wyrównanie rachunków i tym podobne refundacja. Etym. - ?Xac. refundere
 • Znaczenie Zupa Rumfordzka Co to jest ziemniaków, gotowana na wywarze z kości, rozdawana dawniej ubogim. Etym. - od tytułu amer. naukowca, działacza i reformatora społ
 • Znaczenie Rusycystyka Słownik ros., filologia ros. rusycyzm słowo, zwrot, konstrukcja składniowa, przejęte z jęz. ros. a. wzorowane na nim. Etym. - n.z łaciny russicus
 • Znaczenie Rajd Czym jest i błyskawiczny wypad na tyły nieprzyjaciela; sport. zawody (zwł. motorowe a. lotnicze) na wyznaczonej trasie, przy określonych
 • Znaczenie rari nantes in gurgite vasto Co oznacza rari nantes in gurgite vasto zobacz apparent rari nantes
 • Znaczenie Rekolekcje Tłumaczenie relig., składające się z nauk, konferencji, nabożeństw i tak dalej Etym. - śrdw.z łaciny recollectio l.poj. 'wewnętrzne skupienie' od ?Xac
 • Znaczenie Refutacja Przykłady dzięki argumentu, świadectwa a. dowodu; wykazanie fałszu a. błędu; zbicie, odparcie (na przykład argumentu, zarzutu). Etym. - ?Xac
 • Znaczenie Rodomontada Definicja samochwalstwo, pyszałkowatość, chełpliwość. Etym. - fr. rodomontade 'jw.' z wł. Rodomonte '(dosł. Toczygóra, Waligóra) fanfaron', imię
 • Znaczenie Rejent Encyklopedia rejent przest. notariusz. rejentura przest. notariat. Etym. - ?Xac. regens dpn. regentis, zobacz regencja
 • Znaczenie Riasa Jak działa riasa ros., długa szata o szerokich rękawach noszona poprzez duchownych prawosławnych
 • Znaczenie rien ne va plus Czy jest rien ne va plus fr., więcej nie wolno już stawiać (zapowiedź krupiera w rulecie tuż przed puszczeniem kulki); por. faites vos jeux
 • Znaczenie Rewindykacja Pojęcie zwrotu utraconej własności; odzyskanie jej; gosp. odzyskiwanie wartości zarobków obniżanych realnie w wyniku inflacji. Etym. - śrdw.z
 • Znaczenie Rami Wyjaśnienie biały, roślina włóknodajna z rodz. pokrzywowatych, uprawiana w państwach zwrotnikowych i podzwrotnikowych. ramia włókno pozyskiwane z łodyg
 • Znaczenie Raut Opis wieczorowe bez tańców. 2. rozeta, różyczka, diament z jednej strony szlifowany (rżnięty w róże), z drugiej płaski; odpadki, okruchy
 • Znaczenie Real Informacje monetarna Hiszpanii (do 1870 r.); dawna srebrna moneta wartości 1 reala; (l.mn. reis) portugalska jednostka monetarna przed r. 1911, po
 • Znaczenie Winkle Van Rip Znaczenie uinkl] człowiek nie ukierunkowany w obecnych relacjach, pop. gość z księżyca (spadły); por. Endymiona sen. Etym. - w opowiadaniu (ze
 • Znaczenie Rinascimento Co znaczy Rinascimento wł. [wym. rinaszimento], rinascita [wym. rinaszita] renesans, odrodzenie
 • Znaczenie Repatriacja Krzyżówka osób internowanych, przesiedlonych, uchodźców) do ojczyzny. reper pkt. wyjścia do pomiarów niwelacyjnych (trzpień, słup i tym podobne
 • Znaczenie Rekcja Co to jest dwu członów wypowiedzi, gdzie człon nadrzędny wyznacza ustaloną formę podrzędnego (na przykład kochał matkę; dom kolejarza; pełen strachu
 • Znaczenie Ria Słownik ria zatoka utworzona poprzez zatopienie poprzez morze dolnej części doliny rzecznej. Etym. - hiszp. od rio 'rzeka
 • Znaczenie All Is Ripeness Czym jest ripeness is all z angielskiego:, trzeba być dojrzałym. Etym. - z Szekspira (władca Lear 5, 2), 1607 r., tł. J. Paszkowskiego
 • Znaczenie Rechauffe Co oznacza rechauffé [wym. reszofe] fr., odgrzewany; oklepany, odgrzewany (dowcip, kawał
 • Znaczenie Red Badge of Courage Tłumaczenie angielskiego:, Szkarłatne godło odwagi. Etym. - tytuł powieści (1895) pisarza amer. Stephena Crane'a (1871-1900); psychologiczne studium
 • Znaczenie Rutherford Przykłady rutherford (rd) fiz. jednostka aktywności promieniotwórczej. Etym. - od nazwiska fizyka z angielskiego:, Ernesta Rutherforda, 1871-1937
 • Znaczenie Ramadan Definicja dziewiąty miesiąc muzułm. kalendarza księżycowego, uważany za święty, gdzie wiernych obowiązuje codzienny ścisły post od świtu do zmierzchu
 • Znaczenie Reprojekcja Encyklopedia aparatu projekcyjnego umieszczonego za ekranem służącym jako tło do ujęć TV, filmowych a. za ekranem nie wszystkich kin. Etym. - zobacz re
 • Znaczenie Roraty Jak działa poranna w momencie adwentu. Etym. - od pierwszych słów introitu (z łaciny): rorate coeli desuper 'spuśćcie rosę niebiosa'; rorare 'zraszać
 • Znaczenie Refren Czy jest wierszy powtarzających się często w ustalonych miejscach; powtarzający się odcinek melodii i tekstu po każdej zwrotce w piosence; muz
 • Znaczenie Risque Pojęcie dwuznaczny, wątpliwej przyzwoitości, zawierający nieskromne aluzje (o dowcipie, żarcie, komplemencie, temacie rozmowy i tym podobne). Etym
 • Znaczenie Relative Wyjaśnienie akrobacja spadochronowa. Etym. - z angielskiego: 'zależny; jw.' od późn.z łaciny relativus zobacz relatywny
 • Znaczenie Remi Opis remi rodzaj gry w karty. Etym. - fr. remis, zobacz remis
 • Znaczenie Ratafia Informacje owoców wkładanych warstwami do gąsiora (kolejno, w okresach zbioru) i zalewanych wódką. Etym. - fr. (ra)tafia 'jw.' z kreolsko-fr. toastu z
 • Znaczenie Reprymenda Znaczenie napomnienie, paternoster, admonicja. Etym. - ?Xac. (culpa) reprimenda '(zdrożność) godna pohamowania; nagana' r.ż. od reprimendus
 • Znaczenie Rokfor Co znaczy rokfor zobacz roquefort
 • Znaczenie Rumba Krzyżówka kubańskiego, w rytmie synkopowanym, w takcie parzystym; jedna z form muzyki jazzowej. Etym. - amer.hiszp. 'jw.' od rumbo 'hulanka, bibka' z
 • Znaczenie Rewers Co to jest wypożyczony element a. kapitał; odwrotna (lewa) strona monety, medalu (tkaniny, obrazu i tak dalej); por. awers. rewersor techn. nawrotnik
 • Znaczenie Refugium Słownik którym jakiś gatunek a. ekipa systematyczna roślin a. zwierząt przetrwały w momencie (zwł. w epoce lodowej), kiedy na innych obszarach
 • Znaczenie Run Czym jest szturm publiczności na kasy, w celu pozbycia się walorów, których kurs spada a. wycofania wkładów z banku o wątpliwej wypłacalności. Etym
 • Znaczenie Rytmika Co oznacza przebiegu rytmicznego w utworze muz.; ćwiczenia gimnastyczno-taneczne kształcące poczucie rytmu. Etym. - gr. rhytmikós 'miarowy, rytmiczny
 • Znaczenie Recytacja Tłumaczenie por. deklamacja recytator. recytatyw rodzaj śpiewu, zbliżony pod względem rytmicznym i melodycznym do recytacji tekstu, użytkowany w
 • Znaczenie Resume Przykłady streszczenie, podsumowanie (dyskusji, rozprawy i tak dalej). Etym. - fr. 'jw.' od résumer 'streszczać' z ?Xac. resumere 'podjąć na nowo
 • Znaczenie Raglan Definicja a. sukni, odznaczający się szerokim krojem rękawów, doprowadzonych bez szwu niemal aż do kołnierza. Etym. - od tytułu feldmarszałka bryt. F
 • Znaczenie Rostra Encyklopedia rzeźbionego dziobu dawn. okrętu, galery wojennej. Etym. - ?Xac. 'trybuna mówcy na rz. Forum ozdobiona dziobami pozyskanych okrętów
 • Znaczenie Rotuły Jak działa poematy dydaktyczno-umoralniające a. religijne o charakterze pieśniowo-elegijnym. Etym. - ?Xac. rotula 'kółko' zdrobn. od rota, zobacz rota
 • Znaczenie Ryokan Czy jest Japończyków. Etym. - jap. 'jw.'; ryo 'biuro; zajazd; pensjonat; sypialnia; willa; dom wiejski'; kan 'gmach; rezydencja
 • Znaczenie Romano Pojęcie bladym zabarwieniu, ziarnistej budowie i czarnozielonej skórce, aktualnie czasami z mleka krowiego a. koziego. romanizacja poddawanie a
 • Znaczenie Rojsty Wyjaśnienie rojsty mszary, mokradła, torfowiska bagienne, torfniaki. Etym. - litew. raistas 'jw
 • Znaczenie Rondo Opis odmian wierszy (dwurymowych, 10-15 wersowych) o ustalonej formie, których wspólną właściwością jest powtarzanie się początkowego słowa
 • Znaczenie Causa Publicae Rei Informacje rei publicae causa ?Xac., dla dobra rzeczypospolitej
 • Znaczenie Ryza Znaczenie arkuszy papieru: (500 albo) 1000 ark.; por. libra. Etym. - nm. Ries 'jw.' z arab. rizma 'paczka; bela; plik
 • Znaczenie Rubaszka Co znaczy rubaszka ros., koszula ros.; bluza ros. o kroju koszulowym, wykładana na spodnie (por. gimnastiorka; kosoworotka
 • Znaczenie Rober Krzyżówka gra zakończona obliczeniem punktowym. Etym. - z angielskiego: rubber 'w kartach - partia złożona z nieparzystej liczby gier
 • Znaczenie Człowiek Renesansowy Co to jest się na (a. uprawiający twórczość albo krytykę w) rozlicznych dziedzinach (a. dyscyplinach) sztuki i edukacji. Etym. - termin ten
 • Znaczenie Roshar Słownik grzywy końskiej, stosowane dawn. do wyrobu materaców, wyściełania mebli i tym podobne Etym. - nm. Rosshaar 'jw.'; Ross 'koń, rumak'; Haar
 • Znaczenie Ratyna Czym jest ratyna rodzaj flauszu o kędzierzawionej okrywie włókiennej. Etym. - fr. ratine
 • Znaczenie Reforma Co oznacza usprawnienie, przebudowa. reformaci odłam zakonu franciszkańskiego, należący do obserwantów, istniejący od r. 1532 (w Polsce od 1622 r
 • Znaczenie Repulsja Tłumaczenie abominacja, wstręt. repulsywny psych. wzbudzający odrazę, odpychający. Etym. - śrdw.z łaciny repulsio 'odpychanie' z późn.z łaciny
 • Znaczenie Resentymenty Przykłady animozje. Etym. - fr. ressentiment l.poj. 'odczucie; uraza' od ressentir 'odczuć (zniewagę); doznać (wrażenia)'; zobacz re-; sentir 'czuć
 • Znaczenie Musical Rock Definicja rock musical z angielskiego:, 'musical rockowy', jak na przykład Hair, Jesus Christ Superstar, Godspell, Pippin, Evita
 • Znaczenie Ronin Encyklopedia ronin jap., w Japonii feud. - (zubożały) wasal, lennik, który opuścił swego pana
 • Znaczenie Aeterna Roma Jak działa Roma aeterna zobacz urbs aeterna
 • Znaczenie Avis Rara Czy jest rara avis ?Xac., rzadki ptak; biały kruk; rzadkość, fenomen, unikat, rarytas
 • Znaczenie rast ich so rost ich Pojęcie rast' ich, so rost' ich nm., w bezczynności się rdzewieje (z angielskiego: if I rest, I rust
 • Znaczenie rien ne reussit comme le succes Wyjaśnienie nic tak nie przynosi powodzenia jak efekt; pomyślność idzie za sukcesem; jeden efekt pociąga za sobą drugi. Etym. - z Aleksandra Dumasa
 • Znaczenie Radamant Opis nieubłagany sędzia. Etym. - gr. Rhadámanthys 'mit. gr. syn Zeusa i Europy, brat Minosa, słynący z prawości charakteru; po Zgonu - sędzia
 • Znaczenie Ravigote Informacje farsz ze szpinakiem, trybulką, estragonem, szczypiorkiem, kaparami, zaprawiany octem. Etym. - fr. od ravigoter 'wzmocnić, pokrzepić
 • Znaczenie Oświetlenie Rembrandtowskie Znaczenie się nastrojem dramatycznym, osiągniętym poprzez silne kontrasty światła i cienia na obrazach malarza hol. Rembrandta (1606-69) z jego
 • Znaczenie Czynnik Rh Co znaczy krwinkach (osobników zwanych Rh-dodatnimi, Rh+, stanowiących około 85% ludzi), mający charakter silnego antygenu, tzn. powodujący w
 • Znaczenie Rosti Krzyżówka najtypowszych potraw szwajc. Etym. - szwajc. nm. zdrobn. od nm. Röstkartoffeln 'smażone ziemniaki'; rösten 'rumienić; smażyć
 • Znaczenie Riesling Co to jest wytrawne wino stołowe, podobne do win reńskich, barwy od słomkowej do złotej (na przykład włoskie, austriackie, węgierskie, kalifornijskie
 • Znaczenie Rickey Słownik rickey z angielskiego:, napój z wódki (a. whiskey), soku limety, cukru, wody sodowej z lodem i skórką limety
 • Znaczenie Raubritter Czym jest Raubritter w Niemczech XIII-XV w. - rycerz trudniący się rozbojem, grabieżą. Etym. - nm. 'jw.'; Raub 'łup; rabunek'; Ritter 'rycerz
 • Znaczenie Miser Sacra Res Co oznacza rzeczą świętą. Etym. - wg Seneki (Epigramy, 4); napis na fasadzie gmachu dawnego Towarzystwa Dobroczynności w Warszawie (Krak. Przedm. 62
 • Znaczenie Rubrycela Tłumaczenie kalendarz liturgiczny. rubryka stałe miejsce w czasopiśmie, przeznaczone określonemu rodzajowi informacji; w formularzach: miejsce do
 • Znaczenie Rentier Przykłady z dochodów z papierów wartościowych (akcji, obligacji i tak dalej), z procentów od wypożyczonego kapitału. rentowny dochodowy, zyskowny
 • Znaczenie Rabulista Definicja rabulistyka matactwo, krętactwo prawne, rozmyślnie wykrętna interpretacja regulaminów prawa, wynajdywanie kruczków prawnych. Etym. - nm
 • Znaczenie Relatywistyczny Encyklopedia relatywizmu; oparty na teorii względności Einsteina. relatywny względny, warunkowy. relatywizm pogląd filoz. głoszący względność i
 • Znaczenie Rajgras Jak działa owsik wyniosły. Etym. - z angielskiego: ray grass (właśc. perennial ryegrass) 'jw.'; ray szkoc. wariant od rye 'żyto'; grass 'trawa
 • Znaczenie Domi Ampla Res Czy jest dobre warunki domowe. res angusta domi ?Xac., bieda, złe warunki w domu. Etym. - z Juwenalisa (Satyry, 12, 10; 3, 164; 6, 357
 • Znaczenie Rock Raga Pojęcie melodycznych z rockiem, modne w 60. latach XX w. (The Beatles, Ravi Shankar). Etym. - z angielskiego: raga 'jeden z gatunków tradycyjnej
 • Znaczenie Rankor Wyjaśnienie złość, pasja; zawziętość, zajadłość; dawn. zapał. Etym. - ?Xac. rancor 'zgorzknienie; zażartość; chrapka
 • Znaczenie Ras Opis ras tytuł książąt, ogromnych feudałów a. naczelników prowincji w Etiopii. Etym. - arab. ra's dosł. 'głowa
 • Znaczenie Rosynant Informacje koścista, łękowata. Etym. - hiszp. Rocinante dosł. 'eks-szkapa; koń Don Kichota', zobacz donkiszot; rocin 'szkapa'; antes '(po)przed(nio
 • Znaczenie Ragout Znaczenie mięsa, jarzyn i przypraw. Etym. - fr. 'potrawka; przysmak' od ragoûter 'przywrócić apetyt'; zobacz re-; ad-; goût 'smak' z ?Xac. gustus
 • Znaczenie Rewizja Co znaczy zbadanie, rozpatrywanie (teorii, stanu jakiejś edukacji, poglądów); zaskarżenie, zmiana a. uchylenie orzeczenia sąd. poprzez zgodne władze
 • Znaczenie Repasacja Krzyżówka dorabianie zniszczonych części) w pończochach i rajstopach. repasaż w kolarstwie i sportach wodnych - dodatkowy wyścig przegrywających w
 • Znaczenie Ruck Co to jest ruck [wym. rak] sport. w grze w rugby - walka o piłkę leżącą na ziemi; zobacz maul. Etym. - z angielskiego: 'tłum, ciżba; jw
 • Znaczenie Rezerwuar Słownik przechowywania cieczy a. gazów. Etym. - fr. réservoir 'jw.' od réserver 'zachować' z ?Xac. reservare, zobacz rezerwa
 • Znaczenie Relief Czym jest relief; haut-relief); geogr. rzeźba terenu; mapa plastyczna. Etym. - fr. 'płaskorzeźba; uwypuklenie' od relever 'podnieść; uwydatnić' z
 • Znaczenie Refusenik Co oznacza radziecki, któremu odmówiono prawa do emigracji; Żyd radziecki, którego podanie o zezwolenie na emigrację załatwiono odmownie
 • Znaczenie Recte Tłumaczenie regulaminowo (zwany); por. alias. recto [wym. rekto] stronica karty (manuskryptu), którą czyta się na początku; stronica (w książce
 • Znaczenie Robot Przykłady człowieka, spełniający pewne mechaniczne funkcje istoty ludzkiej (por. golem); przen. człowiek niewrażliwy, bezduszny, lecz pracujący
 • Znaczenie Rudymentarny Definicja szczątkowy. rudymenty przedmioty, początki, podstawy (jakiejś wiedzy); pozostałości, szczątki; biol. narządy szczątkowe. Etym. - ?Xac
 • Znaczenie Mades Ready Encyklopedia kompozycje dadaistyczne a. surrealistyczne złożone z elementów codziennego użytku, fikcyjnych systemów i tym podobne, zapoczątkowane
 • Znaczenie Goldberg Rube Jak działa przen. urządzenie spełniające łatwe zadania w niezmiernie skomplikowany sposób. Etym. - od nazwiska grafika-satyryka amer. 1883-1970, który
 • Znaczenie Repertorium Czy jest lista (zwł. akt; spraw sąd.). repertuar komplet, zbiór utworów (sztuk, ról) a. zdolności, które może zaprezentować (wykonać) jakiś zespół
 • Znaczenie res iudicata pro veritate habetur Pojęcie prawn. sprawę osądzoną ostatecznie uważane jest za rozstrzygniętą; wyrok sądu uważane jest za prawdę
 • Znaczenie Rakija Wyjaśnienie rakija serb. z tur., wódka owocowa, zwł. śliwowica, wytwarzana w Jugosławii
 • Znaczenie Rudesheimer Opis Rüdesheimer nm., wino, sekt a. winiak z winnic okolic miasta Rüdesheim nad Renem w Hessen (Niemcy
 • Znaczenie Ront Informacje ront przest. nocny patrol wojsk. kontrolujący warty i posterunki; obchód wart. Etym. - fr. ronde, zobacz rondo
 • Znaczenie Rigodon Znaczenie rigodon fr., [wym. ...da] starofr. taniec prowansalski (XVII-XVIII w.) w tempie żywym, takcie parzystym, spotykany w suitach barokowych
 • Znaczenie Ragtime Co znaczy charakteryzujący się silnie synkopowaną melodią i często akcentowanym akompaniamentem (beat); por. jazz. Etym. - amer.z angielskiego: 'jw
 • Znaczenie Republika Krzyżówka państwa oparta na obieralności władz zwierzchnich - głowy państwa (zazw. prezydenta) i parlamentu - na określony czas. republikanin
 • Znaczenie Roue Co to jest hulaka. Etym. - fr. '(dosł. łamany kołem) zmęczony; jw.' od rouer 'łamać kołem' z śrdw.z łaciny rotare 'jp.' z ?Xac., zobacz rota 2
 • Znaczenie revenons a nos moutons Słownik do naszych baranów, jest to do tematu, do kwestie, do rzeczy; por. ad rem. Etym. - z fr. Farsy mistrza Piotra Patelin (XV w.); słowa
 • Znaczenie Reinkarnacja Czym jest religii Wschodu - ponowne wcielenie, odrodzenie się duszy w nowym ciele; transmigracja dusz, metempsychoza. Etym. - zobacz re-; inkarnacja
 • Znaczenie Risorgimento Co oznacza odrodzenie, zmartwychwstanie, rozrost; (il R. italiano) rewolucje i wojny 1820-70, które doprowadziły do stworzenia niepodległych i
 • Znaczenie Reprodukcja Tłumaczenie odtwarzanie warunków produkcji; fot., druk. odtwarzanie, powielanie rysunków, obrazów, fotografii, druków i tym podobne; ich kopia uzyskana
 • Znaczenie Rekonstrukcja Przykłady rekonstrukcja odtworzenie; odbudowa. Etym. - zobacz re-; konstrukcja
 • Znaczenie Reparacje Definicja pieniądzach a. świadczeniach) płacone zwycięzcy poprzez kraj zwyciężone; l.mn. od reparacja (reperacja, naprawa). Etym. - późn.z łaciny
 • Znaczenie Riksdag Encyklopedia Riksdag jednoizbowy (od stycznia 1971) parlament Szwecji. Etym. - szw. od rike 'królestwo'; dag 'porada, zgromadzenie
 • Znaczenie Recesja Jak działa lodowca, morza); niewielka a. krótkotrwała depresja ekon., zastój, spadek aktywności życia gosp. recesywny ustępujący (na przykład biol
 • Znaczenie Reanimacja Czy jest przywracanie do życia osób będących w stanie Zgonu pozornej a. klinicznej (również ratowanie zemdlonych); por. dystanazja. Etym. - n.z
 • Znaczenie Roquefort Pojęcie roquefort fr., [wym. rokfor] ostry ser owczy, niebieskawy, żyłkowany, wyrabiany w miasteczku fr. Roquefort-sur-Soulzon; por. gorgonzola
 • Znaczenie Mortis Rigor Wyjaśnienie rigor mortis ?Xac., dosł. 'sztywność Zgonu'; med. stężenie pośmiertne mięśni
 • Znaczenie Rocaille Opis dekoracja z kamyków i muszli, naśladująca naturalne ściany grot; lekki, niesymetryczny ornament rokokowy z motywów stylizowanych małżowin i
 • Znaczenie Port Ruby Informacje ciemnoczerwonego. Etym. - z angielskiego:, ruby 'rubin(owy kolor); czerwone wino' z ?Xac. rubeus 'czerwony'; zobacz porto 1
 • Znaczenie Rewriter Znaczenie ktoś, kto przerabia jakiś tekst lit., publicystyczny; (rewrite man) publicysta specjalizujący się w przerabianiu cudzych tekstów do
 • Znaczenie Resorbować Co znaczy wchłanianie (na przykład substancji pokarmowych z jelit do naczyń krwionośnych a. limfatycznych). Etym. - ?Xac. resorptus p.p. od
 • Znaczenie Regencja Krzyżówka regentów) ustanowione na czas małoletności, dolegliwości a. dłuższej nieobecności monarchy; (fr. Régence) moment regencji Filipa II, ks
 • Znaczenie Rod Co to jest czerwony. rod chem. pierwIASTEK, Tabl. 1, metal jasnoszary, z gatunku platynowców. Etym. - gr. rhódon 'róża'; uczony z angielskiego: W. H
 • Znaczenie Rumb Słownik część okręgu (= 11,25°) róży kompasowej (róży kierunków, wiatrów), jest to podziałki kompasu służącego do ustalenia kursu statku, kierunku
 • Znaczenie Ryt Czym jest zwł. relig.) w jakiejś większej społeczności (relig.), odrębny, różniący się od innych; por. rytuał. Etym. - ?Xac. ritus 'obrządek
 • Znaczenie Rekwiem Co oznacza rekwiem zobacz requiem
 • Znaczenie Renga Tłumaczenie składającego się z kilkudziesięciu a. więcej zwrotek zbudowanych na przemian z trzech (po 5, 7, 5 sylab) i dwóch (po 7, 7 sylab) wersów
 • Znaczenie Reperkusja Przykłady ekspozycji w fudze; późny, pośredni a. nieprzewidziany skutek jakiejś czynności a. wydarzenia; oddźwięk, echo, refleks. Etym. - ?Xac
 • Znaczenie Rafinada Definicja otrzymywany w rafineriach poprzez rozpuszczenie, oczyszczenie i powtórną krystalizację cukru białego. Etym. - fr. raffinade 'rafinada' i
 • Znaczenie Robinsonada Encyklopedia przygody samotnego człowieka, zdanego na swoje siły, zaradność, pomysłowość, w wyjątkowo trudnych (zwł. egzotycznych) uwarunkowaniach
 • Znaczenie Reling Jak działa pokładu statku, chroniąca przed wypadnięciem za burtę. Etym. - nm. 'jw.' z angielskiego railing 'poręcz; balustrada', rzeczownik odsłowny
 • Znaczenie Reasumować Czy jest reasumować streszczać; rekapitulować. reasumpcja prawn. ponowne rozważenie powziętej już uchwały. Etym. - zobacz re-; asumpt
 • Znaczenie Kostka Rubika Pojęcie kształcie sześcianu o rozmiarach kieszonkowych, którego każda ścianka złożona jest z dziewięciu ruchomych minisześcianków; obracanie nimi
 • Znaczenie Rauschdelikt Wyjaśnienie którego sprawca, przed popełnieniem go, umyślnie wprawił się w stan nietrzeźwości, wyłączający poczytalność; zobacz actio libera in causa
 • Znaczenie Stantiibus Sic Rebus Opis rebus sic stantiibus zobacz clausula rebus sic... recenter paratum ?Xac., świeżo opracowane (napis na receptach lekarskich
 • Znaczenie Rakarz Informacje rakarz zobacz hycel. Etym. - nm. Racker 'jw.; gałgan, nicpoń
 • Znaczenie Redingote Znaczenie wizytowy. Etym. - fr. 'jw.' z angielskiego riding coat 'dawn. ubiór do konnej jazdy'; ride 'jeździć'; coat 'surdut; marynarka
 • Znaczenie rem tene verba sequentur Co znaczy rem tene, verba sequentur ?Xac., trzymaj się tematu, słowa podążą za nim. Etym. - z Katona St
 • Znaczenie rex Auguste iudica iuste Krzyżówka Auguście, sądź sprawiedliwie. Etym. - tak wg legendy miała się odezwać do Zygmunta Augusta około 1560 r. rzeźba głowy z zawiązanymi ustami
 • Znaczenie Redukcja Co to jest ograniczenie (zwł. zatrudnienia); chem. strata tlenu a. podłączenie wodoru; pomniejszenie elektrowartościowości pierwiastka w konsekwencji
 • Znaczenie Vera Re Słownik rzeczy samej. Etym. - przysłowie osobiste (porzekadło) hetmana Stanisława Potockiego (1579-1667), nazywanego stąd powszechnie: Rewera
 • Znaczenie Julia I Romeo Czym jest pałających ku sobie uczuciem wzniosłym, przepojonym literaturą i płomienną namiętnością. Etym. - bohaterzy tragedii Szekspira Romeo i Julia
 • Znaczenie Blanc Rectangle Co oznacza symbol konwencjonalny ukazujący się na ekranach francuskiej telewizji (ORTF) przed programem, którego nie poleca się dla dzieci
 • Znaczenie Eos Rhododaktylos Tłumaczenie rhododaktylos Eos gr., różanopalca jutrzenka. Etym. - z Homera (Odyseja, 2, 1 passim); por. rod-; daktyl; Eos
 • Znaczenie Restrukturalizacja Przykłady ekon. przebudowa struktury gosp. państwie, wprowadzanie zmian w rozmieszczeniu majątku narodowego, które umożliwia lepsze efekty i dalszy
 • Znaczenie Rabbi Definicja nauczycieli zakonu. rabin duchowny żyd. gminy relig., biegły w prawie relig. Etym. - hebr. rabbī 'mistrzu mój'; rabh 'ogromny; mistrz'; -ī
 • Znaczenie Nuces Ad Redire Encyklopedia redire ad nuces ?Xac., wrócić do orzechów, do zabaw wieku dziecięcego
 • Znaczenie Retman Jak działa retman starszy flis(ak), odpowiedzialny za stan i transport tratew na rzece. Etym. - nm. Rotte 'rota; drużyna'; Mann 'człowiek
 • Znaczenie Racine passera comme le cafe Czy jest Racine przeminie jak kawa. Etym. - dwukrotnie nietrafiona przepowiednia przypisywana błędnie pisarce fr. pani de Sévigné (1626-96
 • Znaczenie Ren Pojęcie ren chem. pierwIASTEK, Tabl. 1, jasnoszary metal półszlachetny. Etym. - od nazwy rzeki Ren (fr. Rhin, nm. Rhein, hol. Rijn
 • Znaczenie Paris Votre Reprenez Wyjaśnienie zabierz-iż sobie Paryż swój (ja wolę moją miłą). Etym. - z Moliera (Mizantrop, 1, 2); ze starej piosenki lud
 • Znaczenie Remedium Opis odchylenie od regulaminowych wymiarów (wagi, próby) w przedmiotach znormalizowanych (na przykład monetach); przest. środek zaradczy; lek
 • Znaczenie Amici Teneatis Risum Informacje risum teneatis, amici? ?Xac., czyżbyście się mogli powstrzymać od śmiechu, przyjaciele? Etym. - z Horacego (Sztuka poetycka, 5
 • Znaczenie Rambo Znaczenie niszczycielskich sił człowieka; ktoś, kto nie pozwoli pomiatać sobą; znak racji po stronie siły. Etym. - bohater filmów amer. z Sylvestrem
 • Znaczenie Rezerwa Co znaczy rezerwistów), którzy mogą być powołani pod broń; powściągliwe, ostrożne, nieufne odnoszenie się do kogoś a. czegoś. rezerwat region
 • Znaczenie Retabulum Krzyżówka nastawa ołtarzowa ustawiona w tylnej części ołtarza na mensie a. osobnej podbudowie. Etym. - ?Xac.; zobacz re-; tabula, zobacz tabulatura
 • Znaczenie Rodajlendy Co to jest ogólnoużytkowego, o upierzeniu mahoniowo-metalicznym, w Polsce zwana karmazynami. Etym. - amer.z angielskiego: Rhode Island Red 'czerwone z
 • Znaczenie Reumatyzm Słownik reumatyzm med. gościec. Etym. - gr. rheumatismós 'jw.' od rheúma 'płynięcie; prąd
 • Znaczenie Verum Dicere Ridentem Czym jest Xac., śmiejąc się, prawdę powiedzieć (któż broni?). Etym. - z Horacego (Satyry, 1, 1, 24); regularnie: ridendo
 • Znaczenie Rock Co oznacza rock z angielskiego:, skr. od rock'n'roll; zobacz także country rock
 • Znaczenie rixari de asini umbra Tłumaczenie rixari de asini umbra ?Xac., spierać się o cień osła, jest to o rzecz bezwartościową, o głupstwa
 • Znaczenie Rabab Przykłady instrument muz., zazw. kształtu małej lutni o 1-3 strunach, stosowany aktualnie w zespołach gamelan. rebek, rubeba, smyczkowy instrument
 • Znaczenie Britannia Rule Definicja Brytanio; brytyjski hymn narodowy; por. God, save the King. Etym. - słowa: James Thomson, muzyka: dr Arne (1740 r
 • Znaczenie Hood Robin Encyklopedia szlachetny zbójca, ograbiający bogaczy dla wspomożenia ubogich. Etym. - legendarny bohater cyklu z angielskiego: ballad śrdw., wspomniany
 • Znaczenie Ryngraf Jak działa półksiężyca, zazw. z wizerunkiem Matki Boskiej, zawieszana poprzez rycerzy na szyi, noszona na zbroi a. pod nią. Etym. - nm. Ringkragen
 • Znaczenie Ramota Czy jest wypociny, kicz; dawn. pismo (urzędowe). Etym. - ukr. hrámota 'pismo, dokument' z gr. grámmata 'pismo' l.mn. od grámma, zobacz -gram
 • Znaczenie Rissole Pojęcie rissole [wym. risol] fr., paszteciki z farszem mięsnym a. rybnym, smażone w tłuszczu
 • Znaczenie Rolada Wyjaśnienie mięsa naszpikowanego boczkiem i tak dalej, zwiniętego w rulon i owiązanego sznurkiem, a po uduszeniu pokrajanego w plastry; ciasto
 • Znaczenie Rollenfresser Opis Rollenfresser teatr. aktor łapczywy na role. Etym. - nm. 'jw.'; Rolle 'zwój, rulon; rola'; fressen 'żreć; pożerać
 • Znaczenie Rota Informacje taktyczna piechoty zaciężnej w Polsce XVI - 1. poł. XVII w., kompania (odpowiednik chorągwi w jeździe); dawn. oddział wojska; dwuszereg; (w
 • Znaczenie Romadzi Znaczenie rōmadzi jap., sposób pisania po japońsku alfabetem łacińskim
 • Znaczenie Roux Co znaczy sosów i zup, mieszanina mąki i tłuszczu. Etym. - fr. (beurre) roux 'przyrumienione (masło)'; roux 'czerwonobrązowy, rudy
 • Znaczenie Regeneracja Krzyżówka sił), odnowienie; odtwarzanie (utraconych a. uszkodzonych narządów, tkanek i komórek). Etym. - późn.z łaciny regeneratio 'odrodzenie
 • Znaczenie Rewir Co to jest leśniczego; rejon łowiecki; stoliki obsługiwane poprzez jednego kelnera; szpital w hitlerowskich obozach zagłady; przest. obwód, dzielnica
 • Znaczenie Remont Słownik wartości użytkowej obiektu poprzez naprawę a. wymianę części a. zespołów; (r. kapitalny) naprawa kluczowa (wynosząca 30-70% wartości
 • Znaczenie Relacja Czym jest niedawnym) wydarzeniu; log. relacja zachodzący pomiędzy obiektami, pojęciami, wielkościami; (w stosunku A-B) na trasie kolejowej pomiędzy A
 • Znaczenie repondez sil vous plait Co oznacza odpowiedź, formuła umieszczana (zazw. w skrócie: R.S.V.P.) na zaproszeniach i tym podobne réponse normande (a. de Normand) fr., dosł
 • Znaczenie Raport Tłumaczenie doniesienie służbowe; wzór a. splot tkacki, powtarzający się poprzez całą długość a. szerokość tkaniny. raportować meldować. Etym. - fr
 • Znaczenie Registratura Przykłady gdzie się rejestruje, przechowuje akta. Etym. - śrdw.z łaciny registrare 'zapisywać' od registrum odmiana późn.z łaciny regesta (l.mn
 • Znaczenie Ryft Definicja ryft geol. planetarne pęknięcie, szczelina, rozpadlina. Etym. - z angielskiego: rift 'szpara, rysa, jw.' pochodz. skand
 • Znaczenie Rugby Encyklopedia brutalna gra piłką owalną dwu drużyn po 13-15 graczy, popularna zwł. w państwach anglosaskich. Etym. - od z angielskiego: nazwy Rugby
 • Znaczenie Pensant Roseau Jak działa roseau pensant zobacz un roseau pensant
 • Znaczenie Respondent Czy jest na ankietę. respons dawn. odpowiedź. responsorium Kośc. rz.kat. wyrażenie brewiarzowe z dwóch zdań, z których pierwsze odmawia (śpiewa
 • Znaczenie Radiestezja Pojęcie dzięki różdżki podziemnych źródeł wody i złóż minerałów; zdolność a. umiejętność odczuwania emisji jonów poprzez substancje nieradioaktywne
 • Znaczenie Rododendron Wyjaśnienie rododendron bot. różanecznik, azalia. Etym. - gr. rhodódendron; zobacz rod(o)-; dendrologia
 • Znaczenie Rsvp Opis R.S.V.P. zobacz répondes s'il vous plaît
 • Znaczenie Rewerans Informacje ukłonem. rewerencja przest. szacunek, poważanie; dawn. okazywanie czci, ukłon. Etym. - fr. révérence 'uszanowanie; ukłon, dygnięcie' z ?Xac
 • Znaczenie Radżjasabha Znaczenie Radżja-Sabha hindi, Porada Stanów, izba wyższa parlamentu ind.; zobacz Lok-Sabha
 • Znaczenie right man in the right place Co znaczy right man in the right place zobacz the right man
 • Znaczenie Rodały Krzyżówka wałki, zawierający Torę. Etym. - śr.g.nm. rodel 'zwój; spis; dokument' z ?Xac. rotula 'kółko', od rota, zobacz rota 2
 • Znaczenie Reżyser Co to jest RTV. reżyserka pomieszczenie przy studiach RTV dla reżysera i aparatury mikserskiej; kobieta-reżyser. reżyseria inscenizacja; art
 • Znaczenie Repryza Słownik sonatowej, powtórzenie tematów odcinka pierwszego (ekspozycji). Etym. - fr. reprise 'wznowienie; powtórzenie, refren' z r.ż. od repris p.p
 • Znaczenie Relaks Czym jest dolce far niente). relaksacja zmniejszanie się naprężeń w ciałach fiz. z biegiem czasu; rozluźnianie napięcia, zwiotczanie tkanek. Etym
 • Znaczenie Roi Du Romain Co oznacza krój pisma zamówiony poprzez króla fr. Ludwika XIV, wykonany poprzez Philippe'a Grandjeana (1666-1714), regularny i dokładny, kontrastujący
 • Znaczenie Raki Tłumaczenie zazw. ze sfermentowanych rodzynków, niekiedy z fig a. daktyli, z dodanym dla zapachu anyżkiem; bimber z wytłoków winnych; por. rakija
 • Znaczenie Reptilienfonds Przykłady jest to sekretne, niekontrolowane fundusze rządów). Reptilienpresse nm., prasa gadzinowa (jest to tajnie subwencjonowana poprzez rząd
 • Znaczenie Rabelaisowski Definicja szorstko, hałaśliwie, rubasznie satyryczny; groteskowy, ekstrawagancki i sprośny w mowie; podobny w stylu a. charakterze do dzieła
 • Znaczenie Rekonwersja Encyklopedia przykład przemysłu) z powrotem ze stopy wojennej na pokojową. Etym. - z angielskiego: reconversion 'przywrócenie; jw.'; zobacz re
 • Znaczenie Regaty Jak działa regaty zawody wioślarskie, żeglarskie a. łodzi motorowych. Etym. - wł. regata l.poj. 'jw.' z dial. weneckiego 'wyzwanie; zawody gondolierów
 • Znaczenie Rapsod Czy jest bohaterska pieśń epicka. rapsodia instrumentalny utwór muz., regularnie wirtuozowski, oparty zazw. na kilku tematach (Liszt, Brahms). Etym
 • Znaczenie Remoulade Pojęcie rodzaj majonezu z jaj, czosnku, octu, oliwy, cytryny i korzeni. Etym. - fr. 'jw.' z ?Xac. armoracia 'dzika rzodkiew
 • Znaczenie Rezurekcja Wyjaśnienie nabożeństwo wielkanocne z procesją. Etym. - późn.z łaciny resurrectio 'zmartwychwstanie; jw.' z resurgere 'zmartwychwstawać'; ?Xac. 'znowu
 • Znaczenie Roztruchan Opis ogromny, ozdobny, zazw. srebrny puchar, regularnie o kształtach zwierzęcych, stosowany jako dekoracja stołu, niekiedy do toastów (XVI-XVIII
 • Znaczenie Rendezvous Informacje rendez-vous fr. [wym. rãdewu] przest. randka, schadzka, spotkanie w umówionym miejscu i czasie
 • Znaczenie Rap Znaczenie rap zool. boleń, jedyna drapieżna ryba w rodzinie karpiowatych. Etym. - (?) ?Xac. rapax 'drapieżny' od rapere 'wydzierać, łupić
 • Znaczenie Stato Di Ragion Co znaczy ragion di stato wł., racja stanu, (wzgląd na) dobro państwa. Etym. - wyrażenie pop. w 2. poł. XVI w. we Włoszech
 • Znaczenie Maiestatis Tremendae Rex Krzyżówka rex tremendae maiestatis ?Xac., królu mocy przeraźliwej. Etym. - z pieśni Dies irae, zob
 • Znaczenie Regime Co to jest régime zobacz reżim
 • Znaczenie Reskrypt Słownik rozporządzenie pisemne. Etym. - ?Xac. rescriptum 'pisemna odpowiedź (cesarza a. papieża na zapytanie w kwestii prawnej a. państwowej)' z r
 • Znaczenie Rozarium Czym jest obsadzona różami. rozeta okrągły ornament w kształcie stylizowanego rozwiniętego kwiatu róży a. innych przedmiotów roślinnych (zobacz raut
 • Znaczenie Rewerenda Co oznacza rewerenda dawn. sutanna. Etym. - ?Xac. reverenda r.ż. od reverendus gerundivum od reverēri, verendus gerundivum od verēri, zobacz rewerans
 • Znaczenie Ringo Tłumaczenie a. zespołowo gumowym kółkiem na odpowiednim boisku. Etym. - z angielskiego: ring, nm. Ring 'pierścień; koło
 • Znaczenie Retrowirusy Przykłady genetyczny (jako RNA) musi być "przepisany z powrotem" na kwas DNA, aby wirusy mogły się reprodukować; nie wszystkie z nich, tak
 • Znaczenie Debes Quod Redde Definicja redde quod debes ?Xac., oddaj, coś winien
 • Znaczenie Moles Indigestaque Rudis Encyklopedia rudis indigestaque moles ?Xac., bezkształtna, bezładna masa, jest to chaos. Etym. - z Owidiusza (Metamorfozy, 1, 7
 • Znaczenie Rafa Jak działa nieco nad wodę, zbudowany przeważnie gł. ze szkieletów korali i krasnorostów (glonów). rafa barierowa wał ciągnący się wzdłuż lądu
 • Znaczenie Romadur Czy jest romadur nm., miękki, ?Xagodny ser dojrzewający, pokryty pleśnią, podobny w smaku i zapachu do limburskiego
 • Znaczenie Ryps Pojęcie lniana w wypukłe prążki. Etym. - nm. Rips, fr. reps, z angielskiego: rep 'jw.' z angielskiego ribs l.mn. od rib 'żebro; żyłka; prążek
 • Znaczenie Roma deliberante Saguntum perit Wyjaśnienie Roma deliberante Saguntum perit zobacz deliberat Roma
 • Znaczenie Regent Opis regent zobacz regencja
 • Znaczenie Ryzalit Informacje fasady budynku, wykusz. Etym. - wł. risalto 'uwydatnienie; wykusz' od risaltare 'znów skoczyć; wystawać'; ri- zobacz re-; saltare, zobacz
 • Znaczenie Reduplikacja Znaczenie językozn. powtórzenie całkowite a. częściowe rdzenia, zwł. najpierw wyrazu, w nie wszystkich językach indoeurop., wykorzystywane do
 • Znaczenie Rustyka Co znaczy obciosanego chropowato ("na dziko"); naśladownictwo tej techniki w tynku, zwł. na cokołach budowli. rustykalny przest. wiejski
 • Znaczenie Rolmops Krzyżówka nakłada się ostre marynaty, zwija się i spina końce wykałaczką, a w dalszym ciągu marynuje i podaje jako zakąskę. Etym. - nm. Rollmops 'jw
 • Znaczenie Passage De Rite Co to jest rite de passage fr., dosł. 'ceremoniał przejścia', rytualny obrządek przejścia z jednego okresu życia do drugiego
 • Znaczenie Roll And Rock Słownik rekenroul] odmiana jazzu, o mocno wybijanym rytmie i powtarzających się prostych frazach, regularnie z elementami bluesa i pieśni lud
 • Znaczenie Rytualizacja Czym jest jakąś czynność organizmu dodatkowej funkcji - funkcji sygnału (na przykład szczerzenie zębów, jeżenie się sierści, machanie ogonem). rytuał
 • Znaczenie Reprezentacja Co oznacza osób występująca w imieniu (sport. broniąca barw) jakiejś większej zbiorowości; dawn. spektakl teatralny. reprezentacyjny okazały
 • Znaczenie Reportaż Tłumaczenie żywy opis prawdziwych wydarzeń, oparty na obserwacji autora, reportażysty. reporter publicysta-sprawozdawca, informujący o (lokalnych
 • Znaczenie rex regnat et non gubernat Przykłady władca panuje, lecz nie rządzi; por. le roi règne et... Etym. - z sejmowego przemówienia (1605 r.) kanclerza Jana Zamoyskiego (1542-1605
 • Znaczenie Raskolnicy Definicja członkowie sekt, stworzonych w Rosji XVII w. wskutek rozłamu w Kościele prawosławnym. Etym. - ros. raskólnik l.poj. 'schizmatyk
 • Znaczenie Reasekuracja Encyklopedia ubezpieczenie poprzez towarzystwo asekuracyjne (w innym zakładzie ubezpieczeń) części a. całości swojego ryzyka. Etym. - zobacz re
 • Znaczenie Riel Jak działa riel waluta Kambodży (= 100 sen
 • Znaczenie Lettres Des Republique Czy jest république des lettres zobacz la république des lettres
 • Znaczenie Regres Pojęcie prawo dochodzenia zwrotu sum wyłożonych za inną osobę (z tytułu poręczenia, żyra i tak dalej). regresowy prawn. regresyjny, regresywny
 • Znaczenie Recitativo Wyjaśnienie recitativo [wym. reczitatiwo] zobacz recytatyw
 • Znaczenie Resursa Opis obywateli ziemskich i tym podobne); lokal takiego klubu. resursy przest. środki (zaradcze); zasoby (pieniężne). Etym. - nm. Ressource 'jw
 • Znaczenie Radykalizm Informacje poglądów, metod; kierunek polit., którego program domaga się głębokich reform w prawach, instytucjach i metodach działania rządu, jednak
 • Znaczenie Refakcja Znaczenie rekompensata za uszkodzony wyrób; skonto za odbiór większej ilości towaru. Etym. - fr. réfaction 'jw.' od refaire 'przerobić; naprawić
 • Znaczenie Redyskont Co znaczy weksla (nabytego poprzez bank). reelekcja hist. ponowny obiór. reedycja pownowne wydanie dzieła. reemigracja powrót emigrantów do
 • Znaczenie Raster Krzyżówka poliniowanych płytek szklanych tworzących siatkę, użytkowany przy fot. reprodukcyjnej, wykorzystywany do rozłożenia oryginału obrazu
 • Znaczenie Rekonwalescencja Co to jest zdrowia. rekonwalescent ozdrowieniec. Etym. - zobacz re-; późn.z łaciny convalescentia 'wzmocnienie; ozdrowienie' od convalescens dpn
 • Znaczenie Rumel Słownik pikiety; pikieta; (w r.) pop. wszystko wspólnie, bez wyboru, wyjątku. Etym. - nm. Rummel 'hałas, rwetes; rupiecie; kluczowy kolor w ręku (w
 • Znaczenie Reprywatyzacja Czym jest właścicielowi mienia upaństwowionego a. pozostającego pod zarządem państwa. Etym. - zobacz re-; ?Xac. privatus, zobacz prywacje
 • Znaczenie Rabat Co oznacza procentowa wyznaczonej ceny towaru (zwł. przy kupnie za gotówkę); por. skonto. Etym. - nm. Rabatt 'jw.' z wł. rabbatto 'jp.' od rabattere
 • Znaczenie Rekuperacja Tłumaczenie ciepła gazów odlotowych w przemyśle; dawn. odzyskanie, ponowne nabycie. Etym. - ?Xac. recuperatio 'odzyskiwanie' od recuperare 'odzyskać
 • Znaczenie Requiem Przykłady rekwialna, żałobna. Etym. - ?Xac. biernik l.poj. od requies 'spoczynek'; zobacz re-; quies, zobacz kwietyzm; od pierwszego wyrazu introitu
 • Znaczenie Rapparee Definicja rapparee [wym. räperi:] partyzant a. korsarz irlandzki, zwł. w XVII w. Etym. - z angielskiego: z irl. rāpaire, ropaire 'krótka pika; jw
 • Znaczenie rast ich so rost ich Encyklopedia rast' ich, so rost' ich nm., w bezczynności się rdzewieje (z angielskiego: if I rest, I rust
 • Znaczenie Ramol Jak działa zniedołężniały na ciele i umyśle, zdziadziały. Etym. - fr. ramolli 'zidiociały; jw.' od ramollir 'rozmiękczyć; uczynić niedołężnym'; zobacz
 • Znaczenie Rezonans Czy jest współbrzmienie, współdrganie; fiz. zdarzenie gwałtownego wzrostu amplitudy drgań (na przykład mech., elektr.) układu drgającego, gdy w
 • Znaczenie Retusz Pojęcie rysunku (oryginału, negatywu, diapozytywu) poprzez dorysowywanie, podmalowywanie a. usunięcie pewnych szczegółów; przen. art. drobne
 • Znaczenie Reluktancja Wyjaśnienie z angielskiego: reluctance 'niechęć; jw.' z ?Xac. reluctari 'opierać się, sprzeciwiać'; zobacz re-; luctari 'walczyć
 • Znaczenie Reagent Opis stos atomowy, gdzie rozszczepianie jąder atomowych dzieje się w formie kontrolowanej jądrowej reakcji łańcuchowej. reagować odpowiadać
 • Znaczenie Rewia Informacje przest. kabaret, widowisko rozrywkowe, złożone z krótkich występów (piosenki, skecze, monologi, tańce i tym podobne), łączonych zazw
 • Znaczenie Roto Znaczenie obdartus; nędzarz', człowiek należący do najbiedniejszych warstw w państwach hispanoamerykańskich, zwł. w Chile; mieszkaniec slumsów
 • Znaczenie Reglamentacja Co znaczy ustalony poprzez kraj, ograniczający swobodę wykonywania zawodu, produkcję pewnych towarów i tym podobne Etym. - fr. réglamentation 'jw
 • Znaczenie Rien ne manque r sa gloire il manquait r la notre Krzyżówka ŕ la nôtre fr., Nic nie brak jego sławie, jego zabrakło naszej. Etym. - napis na popiersiu Moliera w Akademii Fr., ułożony poprzez
 • Znaczenie Recydywa Co to jest prawn. przestępstwo dokonane poprzez osobę już raz (a. więcej razy) karaną. recydywista prawn. sprawca ponownego przestępstwa; przestępca
 • Znaczenie Morbus Regius Słownik regius morbus ?Xac., dolegliwość królów; skrofuloza (zołzy), o której dawniej sądzono, Iż znika pod dotknięciem ręki króla a. królowej
 • Znaczenie Roszada Czym jest przesuwa się w stronę wieży o 2 pola, a wieża przeskakuje króla i staje na polu sąsiednim. roszować. Etym. - nm. Rochade 'jw.' z fr. roquer
 • Znaczenie Raf Co oznacza s] Królewskie Siły Powietrzne, bryt. wojska lotnicze. Etym. - z angielskiego: 'jw.'; royal 'królewski' z ?Xac. regalis, zobacz regalia; air
 • Znaczenie Sandwich Reuben Tłumaczenie angielskiego: pop. w stanach zjednoczonych ameryki sandwicz (kanapka) z mieloną wołowiną, serem szwajc. i kwaszoną kapustą, podawany na
 • Znaczenie Ref Przykłady ref zobacz refowanie
 • Znaczenie Readytowear Definicja ready-to-wear zobacz prêt-à-porter
 • Znaczenie Rabarbar Encyklopedia ze śrdw.z łaciny rha barbarum 'rzewień barbarzyński'; późn.z łaciny rha z gr. rha, rhēon, może od Rha 'Wołga'; gr. bárbaros, zobacz
 • Znaczenie Rejs Jak działa rejs podróż, którą odbywa okręt, statek; zobacz real. Etym. - nm. Reise 'podróż
 • Znaczenie Urbe In Rus Czy jest rus in urbe ?Xac., wieś w mieście. Etym. - z Marcjalisa (Epigramy, 12, 57, 12
 • Znaczenie reculer pour mieux sauter Pojęcie reculer pour mieux sauter fr., cofnąć się, by (z rozpędu) lepiej (dalej) skoczyć
 • Znaczenie Rakuski Wyjaśnienie rakuski dawn. austriacki. Etym. - czes. rakouský 'jw
 • Znaczenie Respective Opis względem (kogo; czego). respekt szacunek, poważanie. Etym. - śrdw.z łaciny respective 'jw.' z ?Xac. respectus 'obejrzenie się; wzgląd
 • Znaczenie Rygor Informacje prawn. przymus, sankcja. rygorozum dawn. ścisły egzamin, na przykład doktorski, na wyższej uczelni. Etym. - śrdw.z łaciny (examen
 • Znaczenie Reminiscencja Znaczenie przypomnienie; lit., muz., plast. echo, refleks, oddźwięk innego utworu. Etym. - późn.z łaciny reminiscentia 'jw.' (tł. gr. anámnçsis
 • Znaczenie Redundancja Co znaczy informacji - definicja określające o ile można skrócić zakodowaną informacja (na przykład w formie słów z liter alfabetu polskiego) przy
 • Znaczenie Rupia Krzyżówka Pakistanu (=16 anna), Cejlonu (=100 centów), Indonezji (=100 sen) i nie wszystkich in. państw i terytoriów. Etym. - hindi rūpījā 'jw.' z
 • Znaczenie Retoryczny Co to jest odniesieniu retoryki. retor. retoryka teoria i sztuka przemawiania, krasomówstwo; książka edukacji przemawiania; zobacz artes liberales
 • Znaczenie Recenzja Słownik przedstawienia, dzieła nauk., art. (książki, sztuki teatr., wystawy, koncertu i tak dalej), opublikowana (w czasopiśmie) a. wygłoszona (na
 • Znaczenie Regał Czym jest szafka na kasety (kaszty) z czcionkami. 2. muz. rodzaj małych organów z głosami stroikowymi o rozpiętości około 2 oktaw, stosowany w XV
 • Znaczenie Nullius Res Co oznacza bezpańska. res nullius cedit primo occupanti ?Xac., rzecz niczyja staje się własnością pierwszego, który ją zagarnął (zasada rz. prawa
 • Znaczenie Rejterada Tłumaczenie ucieczka. Etym. - fr. retirade 'umocnienie, do którego oblężeni mogą się wycofać' z wł. ritirata 'odwrót; ustęp' od ritirare 'wycofywać
 • Znaczenie res severa est verum gaudium Przykłady res severa est verum gaudium ?Xac., (naucz się cieszyć... wierzaj mi) prawdziwa radość to rzecz serio. Etym. - z Seneki (Listy, 23
 • Znaczenie Rek Definicja rek poziomy drążek do ćwiczeń gimnastycznych zamocowany na słupkach a. linach. Etym. - nm. Reck 'jw
 • Znaczenie Rurytania Encyklopedia istniejące królestwo. Etym. - w Rurytanii toczy się akcja powieści The Prisoner of Zenda (1894) i Rupert of Hentzau (1898) z angielskiego
 • Znaczenie Redemptorysta Jak działa założ. w r. 1732 poprzez św. Alfonsa Liguori w Scali pod Amalfi (Włochy); w Polsce od 1787 r. Etym. - od nazwy ?Xac. Congregatio
 • Znaczenie Redan Czy jest pojazdu nawodnego, zmniejszający opór wody w okresie jazdy. Etym. - fr. 'dwuramnik forteczny; jw.'; zobacz re-; -dan zobacz -dent
 • Znaczenie Recommande Pojęcie recommandé (R) fr., [wym. rkomãde] polecony (o przesyłce pocztowej
 • Znaczenie Regalia Wyjaśnienie przysługujące wyłącznie monarsze; oznaki, symbole władzy monarszej. Etym. - śrdw.z łaciny l.mn. od regale 'prerogatywa królewska' z ?Xac
 • Znaczenie Przekroczyć Rubikon Opis decyzyjny, nieodwołalny; spalić za sobą mosty; por. iacta alea est! Etym. - ?Xac. Rubico 'rzeczka w płn. Italii, która w czasach republiki
 • Znaczenie raison du plus fort Informacje raison du plus fort... zobacz la raison
 • Znaczenie Rawanahasta Znaczenie indyjski instrument muz. smyczkowy o dwóch jedwabnych strunach nad rezonatorem w kształcie rurki, poprzez którą przechodzi długa szyjka
 • Znaczenie Rial Co znaczy rial pers. z arab., waluta irańska (= 100 dinarów), Arabii Saudyjskiej (= 22 kirsz) i Jemenu (= 80 halla
 • Znaczenie Roadster Krzyżówka typu "sportowego" o nadwoziu z otwieraną budą, z jednym siedzeniem na 2-3 osoby, z pomieszczeniem na bagaż, niekiedy z dodatkowym
 • Znaczenie Radar Co to jest radiolokacyjnych; radiolokacja. Etym. - z angielskiego: skr. ra(dio) d(etecting) a(nd) r(anging) 'wykrywanie i określanie odległości
 • Znaczenie right or wrong my country Słownik angielskiego:, ma rację czy błądzi, jednak to moja ojczyzna! Etym. - wg toastu, wzniesionego poprzez amer. admirała Stephena Decatura (1779
 • Znaczenie Renta Czym jest kapitału, z majątku a. ziemi, nie wymagający wkładu pracy; periodyczne świadczenia z tytułu ubezpieczenia społ., wypłacane w razie
 • Znaczenie Rekryminacje Co oznacza zarzuty, wyrzuty, żale. Etym. - śrdw.z łaciny recriminatio l.poj. 'jw.' od recriminare 'obwiniać wzajem'; zobacz re-; ?Xac. criminari
 • Znaczenie Re Tłumaczenie powtórnie; cofnięcie (w miejscu; w okresie; do poprzedniej sytuacji); w tył; w przeciwnym kierunku. Etym. - łac 'w tył; znów; naprzeciw
 • Znaczenie Rampa Przykłady ułatwiający przeładunek towarów; teatr. rząd lamp oświetlających scenę, osłoniętych od strony widowni, umieszczonych równolegle do dolnej
 • Znaczenie Absurdum Ad Reductio Definicja reductio ad absurdum ?Xac., sprowadzenie do niedorzeczności (sposób dowodzenia fałszywości jakiejś tezy
 • Znaczenie Ranking Encyklopedia zaszeregowanie, kolejność określana opierając się na wyników osiągniętych w wielu imprezach (na przykład pośrodku roku). Etym. - z
 • Znaczenie Ricotta Jak działa włoskiej kuchni, pop. zwł. w Rzymie, nie solony, nietrwały wiejski twarożek owczy. Etym. - wł. 'jw.' z ?Xac. recocta r.ż. od recoctus p.p
 • Znaczenie Pace In Requiescat Czy jest requiescat in pace późn.z łaciny, niech spoczywa w spokoju
 • Znaczenie Rekurs Pojęcie wekslowej na żyrancie; przest. odwołanie się do wyższej instancji. Etym. - ?Xac. recursus 'powrót; cofnięcie się' od recurrere 'biec z
 • Znaczenie Rynsztunek Wyjaśnienie wojenne dla ludzi i koni; uzbrojenie, zbroja; sprzęt wojsk. Etym. - nm. Rüstung 'przygotowania; ekwipunek; zbroja; rusztowanie' od rüsten
 • Znaczenie Ratatouille Opis nicejska) sałatka z pomidorów, kabaczków, bakłażanów, papryki i tak dalej, niekiedy z mięsem, w oliwie, z czosnkiem i in. przyprawami
 • Znaczenie Regest Informacje aktu a. listu; hist. chronologiczny lista dokumentów z krótkim streszczeniem i podaniem miejsca przechowywania. regestr zobacz rejestr
 • Znaczenie Reifikacja Znaczenie przykład abstrakcji, konstrukcji myślowej) jako rzecz, uważanie czegoś za rzecz; przemienienie, przeistoczenie czegoś w coś konkretnego
 • Znaczenie Rajer Co znaczy rajer czaple pióro wykorzystywane dawn. do ozdoby kapeluszy a. fryzur damskich. Etym. - nm. Reiher 'czapla
 • Znaczenie Raffles Krzyżówka dżentelmen (amator) włamywacz. Etym. - bohater powieści The Amateur Cracksman 'jw.' (1899 r.) i in. książek pisarza z angielskiego: E. W
 • Znaczenie Rojalista Co to jest zwolennik Burbonów we Francji (w okresie i po Rewolucji Fr.), stronnik Karola I w jego walkach z angielskiego purytanami i parlamentem a
 • Znaczenie Realia Słownik rzeczy, relacje jako składniki tła hist., obyczajowego, społ. w dziele sztuki (zwł. w lit., plast., filmie). Realpolitik nm., polityka
 • Znaczenie Riposta Czym jest w szermierce - cięcie a. pchnięcie zadane bezpośrednio po udanej własnej zasłonie (paradzie). Etym. - fr. riposte 'jw.' z wł. risposta dosł
 • Znaczenie Roma locuta causa finita Co oznacza Xac., Rzym przemówił, kwestia skończona, rozstrzygnięta; wypowiedź Kościoła jest wiążąca dla wiernych. Etym. - oparte na św. Augustynie
 • Znaczenie res ad triarios rediit Tłumaczenie przyszła na trzeci szereg żołnierzy (w najwyższym stopniu wypróbowanych, doświadczonych); nadszedł okres rozstrzygający, krytyczny
 • Znaczenie Rebozo Przykłady poprzez kobiety w Ameryce ?Xac., osłaniającej głowę i ramiona, a niekiedy również część twarzy. Etym. - hiszp. 'osłonięcie; jw.' od
 • Znaczenie Ryton Definicja zazw. metalowe, w kształcie rogu, z wyobrażoną głową zwierzęcą a. ludzką, do spełniania libacji i picia wina na ucztach (odmiana kulawki
 • Znaczenie Repozytorium Encyklopedia przechowywania akt, ksiąg urzędowych. Etym. - późn.z łaciny repositorium 'biblioteka' od reponere 'odkładać'; zobacz re-; pozycja
 • Znaczenie Rekompensata Jak działa płaca strat, szkód, trudów, przykrości i tym podobne Etym. - późn.z łaciny recompensatio 'jw.' od recompensare 'odszkodować'; zobacz re
 • Znaczenie Reduta Czy jest dawn. zamknięte polowe umocnienie ziemne, z wałem i rowem. Etym. - fr. redoute 'jw.' od wł. ridotta 'jp.' z ?Xac. reductus 'wycofany
 • Znaczenie Rokoko Pojęcie Ludwika XV, późny barok) charakteryzujący się swobodnym użyciem zakrzywionych, lekkich, płynnych, niesymetrycznych form ornamentacyjnych
 • Znaczenie Radż Wyjaśnienie radż władza, panowanie. Etym. - hindi 'jw.' z sanskr. radżja 'władza' od rādżati 'on panuje'; por. swaradż
 • Znaczenie Rezultat Opis résultat 'jw.' ze śrdw.z łaciny resultatum p.p. r.nij. rzecz. od resultare 'odskakiwać, odbijać się'; zobacz re-; saltare 'skakać
 • Znaczenie Rycynus Informacje rycynus bot. rącznik, roślina, z której nasion otrzymuje się olej rycynowy, rycynę. Etym. - ?Xac. ricinus 'kleszcz (owad); jw
 • Znaczenie Rwacz Znaczenie korzyści osobistych ze swojej pracy, posady, sytuacji. Etym. - ros. 'jw.' od rwat' 'rwać, szarpać, zdzierać
 • Znaczenie Retsina Co znaczy zapachem żywicy (pierw. od leżakowania w beczkach z żywicznego drewna, dziś, w epoce metalowych kadzi, od żywicznych domieszek). Etym. - n
 • Znaczenie Rekonesans Krzyżówka zwiadowczy; zwiad, rozpoznanie nieprzyjaciela, terenu. Etym. - fr. reconnaissance 'poznanie; uznanie; wdzięczność; kwit; jw.' z reconnaître
 • Znaczenie Ring Co to jest sznurami miejsce walk bokserskich a. zapaśniczych; krótkoterminowe porozumienie pomiędzy kapitalistami, zawarte zwł. dla spekulacji cenami
 • Znaczenie Restauracja Słownik doprowadzenie do pierwotnego stanu, zwł. zabytków, dzieł sztuki; przywrócenie na tron dynastii, zwł. Stuartów w Anglii w r. 1660 (Karol II
 • Znaczenie Rekuza Czym jest wdowy, rozwódki) starającemu się. Etym. - ?Xac. recusare 'wzdragać się; odmawiać'; zobacz re-; causari, zobacz causeur
 • Znaczenie Rollwerk Co oznacza rollwerk plast. manierystyczny ornament zawijany, kartuszowy (XVI-XVII w.). Etym. - nm. Rolle 'zwój, rulon'; zobacz werk
 • Znaczenie Ranchero Tłumaczenie Xac. - właściciel, dzierżawca a. pracownik rancho [wym. rranczo], fermy hodowlanej, gospodarstwa rolnego. Etym. - meks.hiszp. 'jw.' ze śr
 • Znaczenie Riksza Przykłady mały, lekki dwukołowy pojazd ciągnięty poprzez człowieka, stosowany pierwotnie w Japonii; por. kulis. Etym. - jap. dzinrikisia 'jw.'; dzin
 • Znaczenie Ronddecuir Definicja krążek', biurokrata, urzędniczyna, kancelista. Etym. - od pokrytych skórą krążków z włosia, kładzionych dawniej na twardych krzesłach
 • Znaczenie Rastafarianizm Encyklopedia wyznawców, rasta(farian), na wyspach Morza Karaibskiego, cechujący się nacjonalizmem murzyńskim, odrzucający wartości kultury i cywilizacji
 • Znaczenie reim dich oder ich fress dich Jak działa zrymuj się, lub cię pożrę. Etym. - z nm. satyry na wierszokletów (1673 r.) G. W. Sacera (pseudonim: H. Reinhold
 • Znaczenie Rezolucja Czy jest propozycja (zgromadzenia, zjazdu, kongresu i tak dalej); dawn. decyzja. rezolutny pewny siebie, wygadany; bystry, zaradny. Etym. - ?Xac
 • Znaczenie Radża Pojęcie król; tytuł pomniejszych władców, dygnitarzy, tytuł szlachecki - w Indiach. rani księżna, żona radży; panująca księżniczka. Etym. - hindi
 • Znaczenie res non parta labore sed relicta Wyjaśnienie res non parta labore, sed relicta ?Xac., rzecz nie osiągnięta swoją robotą, lecz odziedziczona. Etym. - z Marcjalisa (Epigramy, 10, 47, 1
 • Znaczenie Rna Opis składnik chromosomów, jąderka i cytoplazmy komórki, uczestniczący w komórkowej przemianie materii, jeden z dwu rodzajów kwasów nukleinowych
 • Znaczenie Rektor Informacje senatem akademickim) wyższą uczelnią; tytuł księdza rezydującego przy kościele nieparafialnym; przełożony seminarium duchownego a. domu
 • Znaczenie Resistance Znaczenie ruch oporu przeciw nm. okupantom w okresie 2. wojny świat. Etym. - fr. 'opór; sprzeciw; jw.' od résister 'opierać się' z ?Xac. resistere
 • Znaczenie Skala Reaumura Co znaczy osiemdziesięciostopniowa skala termometryczna (temp.); por. Celsjusza. Etym. - od nazwiska fizyka fr.: René Réaumur (1683-1757
 • Znaczenie Renoma Krzyżówka fama; recenzja; wziętość. Etym. - fr. renom(mée) 'jw.'; zobacz re-; nommer 'nazwać; wymienić' z ?Xac. nominare 'jp.' od nomen, zobacz
 • Znaczenie Recipe Co to jest recipe! (Rp.) ?Xac., przyjmij! weź! (na receptach lekarskich). Etym. - zobacz recepta
 • Znaczenie Racjonał Słownik ozdobiony drogimi kamieniami i nazwami pokoleń izraelskich; przysługujący nie wszystkim biskupom napierśnik haftowany złotem i perłami
 • Znaczenie Amoris Remedia Czym jest Remedia amoris ?Xac., Leki na miłość. Etym. - utwór (około r. 2) Owidiusza
 • Znaczenie Rufa Co oznacza rufa tylna część statku, łodzi. Etym. - śr.d.nm. roef 'sklepienie tyłu kadłuba statku
 • Znaczenie Rondel Tłumaczenie rondel zobacz barbakan. Etym. - fr. rondelle 'okrągła tarcza; krążek' od rond, zobacz rondo
 • Znaczenie Rally Przykłady wyścigi samochodowe, zwł. wozów sport., na szosach publ. w uwarunkowaniach normalnych regulaminów drogowych, z obowiązkiem utrzymania
 • Znaczenie Rafla Definicja szeregu równoległych obręczy, otwarta na obu końcach. Etym. - nm. Raffel 'sieć rybacka; gaduła; dzierglica do lnu' od raffein 'międlić
 • Znaczenie Recital Encyklopedia z angielskiego: wym. risajtel] koncert, którego cały program wypełnia jeden wykonawca (solista). Etym. - z angielskiego: 'przedstawienie
 • Znaczenie Ryz Jak działa RYZ(O)- w złożeniach: korzeń. ryzofora bot. srożypląt. Etym. - gr. rhidza 'korzeń'; zobacz -for(a
 • Znaczenie Cogitans Res Czy jest dusza (wg Kartezjusza); por. dualizm. res derelicta ?Xac., rzecz opuszczona, porzucona. res communis ?Xac., wspólne dobro

Co to znaczy | Tłumaczenie i wyjaśnienie zwrotu, zdania

Wytłumaczenie tekstów. Znaczenie językowe definicji. Słownik tłumczeń z przykładami.

Tłumaczenie Res cogitans co znaczy RYZ krzyżówka recital co to jest rafla słownik rally czym jest rondel co oznacza rufa tłumaczenie Remedia amoris przykłady racjonał. co to jest.

Słownik Reservatio mentalis co znaczy rewelacja krzyżówka racket co to jest co to znaczy.