radżjasabha auguste iudica co to jest
ENCYKLOPEDIA Radżjasabha, Rex Auguste Iudica Iuste, Ryzalit, Rekonwalescencja, Redan, Runda, Remi.

Znaczenie słowa, wyrazu na R

 • Znaczenie right or wrong my country Co to jest angielskiego:, ma rację czy błądzi, jednak to moja ojczyzna! Etym. - wg toastu, wzniesionego poprzez amer. admirała Stephena Decatura (1779
 • Znaczenie Rekryminacje Definicja zarzuty, wyrzuty, żale. Etym. - śrdw.z łaciny recriminatio l.poj. 'jw.' od recriminare 'obwiniać wzajem'; zobacz re-; ?Xac. criminari
 • Znaczenie Ryno Co znaczy RYNO- w złożeniach: nos; nosowy. rynologia zobacz otorynolaryngologia. Etym. - gr. rhis dpn. rinós 'nos'; zobacz -logia
 • Znaczenie Rafia Słownik bambusowa; włókno z liści rafii włóknodajnej. Etym. - n.z łaciny Raphia 'jw.' z angielskiego raffia 'jw.' od malgaskiego rafia, raofia
 • Znaczenie Ramol Znaczenie zniedołężniały na ciele i umyśle, zdziadziały. Etym. - fr. ramolli 'zidiociały; jw.' od ramollir 'rozmiękczyć; uczynić niedołężnym'; zobacz
 • Znaczenie Rakija Czym jest rakija serb. z tur., wódka owocowa, zwł. śliwowica, wytwarzana w Jugosławii
 • Znaczenie Rachatłukum Co oznacza słodka masa owocowa z migdałami, orzechami i tym podobne Etym. - osm.tur. rahat-lokum 'jw.' z arab. rāhat halkūm dosł. 'ukojenie gardła
 • Znaczenie Rollwerk Krzyżówka rollwerk plast. manierystyczny ornament zawijany, kartuszowy (XVI-XVII w.). Etym. - nm. Rolle 'zwój, rulon'; zobacz werk
 • Znaczenie Referat Najlepszy sprawozdanie; w biurze, instytucji - węższy dział obejmujący pewien zakres spraw. referendarz w dawn. Polsce - urzędnik koronny, który
 • Znaczenie Rufa Przykłady rufa tylna część statku, łodzi. Etym. - śr.d.nm. roef 'sklepienie tyłu kadłuba statku
 • Znaczenie Raut Encyklopedia wieczorowe bez tańców. 2. rozeta, różyczka, diament z jednej strony szlifowany (rżnięty w róże), z drugiej płaski; odpadki, okruchy
 • Znaczenie Rabulista Jak działa rabulistyka matactwo, krętactwo prawne, rozmyślnie wykrętna interpretacja regulaminów prawa, wynajdywanie kruczków prawnych. Etym. - nm
 • Znaczenie Reisefieber Czy jest zdenerwowanie, podniecenie przed podróżą. Reiseführer przewodnik dla podróżujących (podręcznik); por. guide. Etym. - nm. 'jw.'; Reise
 • Znaczenie Rabarbar Pojęcie ze śrdw.z łaciny rha barbarum 'rzewień barbarzyński'; późn.z łaciny rha z gr. rha, rhēon, może od Rha 'Wołga'; gr. bárbaros, zobacz
 • Znaczenie Rekonwersja Wyjaśnienie przykład przemysłu) z powrotem ze stopy wojennej na pokojową. Etym. - z angielskiego: reconversion 'przywrócenie; jw.'; zobacz re
 • Znaczenie Recepcja Opis interesantów; biuro hotelowe, zajmujące się przyjmowaniem gości, zawiadujące pokojami; por. portier. receptura edukacja o sporządzaniu
 • Znaczenie Rekolekcje Informacje relig., składające się z nauk, konferencji, nabożeństw i tak dalej Etym. - śrdw.z łaciny recollectio l.poj. 'wewnętrzne skupienie' od ?Xac
 • Znaczenie Rampa Co to jest ułatwiający przeładunek towarów; teatr. rząd lamp oświetlających scenę, osłoniętych od strony widowni, umieszczonych równolegle do dolnej
 • Znaczenie Resekcja Definicja resekcja med. chirurgiczne usuwanie narządu a. jego części. Etym. - ?Xac. resectio 'odcięcie'; zobacz re-; sekcja
 • Znaczenie Rezoner Co znaczy scenicznej, wygłaszająca (zazw. autorskie) opinie, komentarze na temat postaci i akcji sztuki, ukazująca jej morał; człowiek lubiący
 • Znaczenie Rsvp Słownik R.S.V.P. zobacz répondes s'il vous plaît
 • Znaczenie Pensant Roseau Znaczenie roseau pensant zobacz un roseau pensant
 • Znaczenie Repozytorium Czym jest przechowywania akt, ksiąg urzędowych. Etym. - późn.z łaciny repositorium 'biblioteka' od reponere 'odkładać'; zobacz re-; pozycja
 • Znaczenie Rabata Co oznacza ogrodach; (tylko w l.mn.) rabaty dawn. kolorowe wyłogi mundurów wojsk. Etym. - nm. Rabatte 'wąska grządka' z hol. rabat 'dawn. wyłożona
 • Znaczenie Resistance Krzyżówka ruch oporu przeciw nm. okupantom w okresie 2. wojny świat. Etym. - fr. 'opór; sprzeciw; jw.' od résister 'opierać się' z ?Xac. resistere
 • Znaczenie Roshar Najlepszy grzywy końskiej, stosowane dawn. do wyrobu materaców, wyściełania mebli i tym podobne Etym. - nm. Rosshaar 'jw.'; Ross 'koń, rumak'; Haar
 • Znaczenie Roszada Przykłady przesuwa się w stronę wieży o 2 pola, a wieża przeskakuje króla i staje na polu sąsiednim. roszować. Etym. - nm. Rochade 'jw.' z fr. roquer
 • Znaczenie Mortis Rigor Encyklopedia rigor mortis ?Xac., dosł. 'sztywność Zgonu'; med. stężenie pośmiertne mięśni
 • Znaczenie Rekuperacja Jak działa ciepła gazów odlotowych w przemyśle; dawn. odzyskanie, ponowne nabycie. Etym. - ?Xac. recuperatio 'odzyskiwanie' od recuperare 'odzyskać
 • Znaczenie Rami Czy jest biały, roślina włóknodajna z rodz. pokrzywowatych, uprawiana w państwach zwrotnikowych i podzwrotnikowych. ramia włókno pozyskiwane z łodyg
 • Znaczenie Raznoczyniec Pojęcie rewolucyjny demokrata; (rozwojowy) inteligent pochodzenia nieszlacheckiego. Etym. - ros. raznoczíniec 'w XVIII-XIX w. człowiek żyjący z
 • Znaczenie Renowacja Wyjaśnienie restauracja. Etym. - ?Xac. renovatio 'jw.' od renovare 'odnawiać'; zobacz re-; novare 'zamieniać; poprawiać' od novus zobacz nowator
 • Znaczenie Rial Opis rial pers. z arab., waluta irańska (= 100 dinarów), Arabii Saudyjskiej (= 22 kirsz) i Jemenu (= 80 halla
 • Znaczenie repondez sil vous plait Informacje odpowiedź, formuła umieszczana (zazw. w skrócie: R.S.V.P.) na zaproszeniach i tym podobne réponse normande (a. de Normand) fr., dosł
 • Znaczenie Rotalit Co to jest rotalit bud. okrągła szklana kształtka stropowa, przepuszczająca światło. Etym. - ?Xac. rota, zobacz rota 2.; -lit
 • Znaczenie Rahla Definicja rahla, kursi, arab., pulpit składany pod księgi, zwł. pod Koran
 • Znaczenie Rapt Co znaczy raptus puellae ?Xac., [wym. ...le] porwanie dziewicy. raptularz przest. dziennik wydarzeń i informacje, brulion, notatnik. raptus pasjonat
 • Znaczenie Repeta Słownik jedzenia a. napoju. repetycja powtórzenie; teatr., muz., video. próbne wykonanie; powtórzenie części wykonywanego utworu muz. repetować
 • Znaczenie Roma locuta causa finita Znaczenie Xac., Rzym przemówił, kwestia skończona, rozstrzygnięta; wypowiedź Kościoła jest wiążąca dla wiernych. Etym. - oparte na św. Augustynie
 • Znaczenie Avis Rara Czym jest rara avis ?Xac., rzadki ptak; biały kruk; rzadkość, fenomen, unikat, rarytas
 • Znaczenie Rewanż Co oznacza wet za wet); odegranie się (zwycięstwo następujące po porażce); możliwość do odegrania się (w spotkaniu sport.). rewanżysta polit
 • Znaczenie Rendezvous Krzyżówka rendez-vous fr. [wym. rãdewu] przest. randka, schadzka, spotkanie w umówionym miejscu i czasie
 • Znaczenie Rygor Najlepszy prawn. przymus, sankcja. rygorozum dawn. ścisły egzamin, na przykład doktorski, na wyższej uczelni. Etym. - śrdw.z łaciny (examen
 • Znaczenie Rissole Przykłady rissole [wym. risol] fr., paszteciki z farszem mięsnym a. rybnym, smażone w tłuszczu
 • Znaczenie Rekompensata Encyklopedia płaca strat, szkód, trudów, przykrości i tym podobne Etym. - późn.z łaciny recompensatio 'jw.' od recompensare 'odszkodować'; zobacz re
 • Znaczenie Registratura Jak działa gdzie się rejestruje, przechowuje akta. Etym. - śrdw.z łaciny registrare 'zapisywać' od registrum odmiana późn.z łaciny regesta (l.mn
 • Znaczenie Rezygnacja Czy jest czegoś, ustąpienie, wyrzeczenie się; pogodzenie się z losem, z sytuacją. Etym. - śrdw.z łaciny resignatio 'zrzeczenie się' z ?Xac
 • Znaczenie Cogitans Res Pojęcie dusza (wg Kartezjusza); por. dualizm. res derelicta ?Xac., rzecz opuszczona, porzucona. res communis ?Xac., wspólne dobro
 • Znaczenie Riposta Wyjaśnienie w szermierce - cięcie a. pchnięcie zadane bezpośrednio po udanej własnej zasłonie (paradzie). Etym. - fr. riposte 'jw.' z wł. risposta dosł
 • Znaczenie Regał Opis szafka na kasety (kaszty) z czcionkami. 2. muz. rodzaj małych organów z głosami stroikowymi o rozpiętości około 2 oktaw, stosowany w XV
 • Znaczenie Refero Relata Informacje mi opowiedziano; zdaję tylko sprawę z tego, co sam słyszałem; por. sit mihi fas... Etym. - z gr.; wg Herodota (Dzieje, 7, 152); "ja
 • Znaczenie Stato Di Ragion Co to jest ragion di stato wł., racja stanu, (wzgląd na) dobro państwa. Etym. - wyrażenie pop. w 2. poł. XVI w. we Włoszech
 • Znaczenie Rotang Definicja rotang trzcina hiszpańska, palma o cienkiej, b. wysokiej łodydze, rosnąca na Archipelagu Malajskim i w Indiach. Etym. - malaj. rotan 'jw
 • Znaczenie Rajtar Co znaczy rajtarii, ciężkiej jazdy. rajtszula przest. ujeżdżalnia; szkoła konnej jazdy. rajtrok surdut z rozciętymi połami, stosowany dawn. do jazdy
 • Znaczenie Ryton Słownik zazw. metalowe, w kształcie rogu, z wyobrażoną głową zwierzęcą a. ludzką, do spełniania libacji i picia wina na ucztach (odmiana kulawki
 • Znaczenie Rafla Znaczenie szeregu równoległych obręczy, otwarta na obu końcach. Etym. - nm. Raffel 'sieć rybacka; gaduła; dzierglica do lnu' od raffein 'międlić
 • Znaczenie Racjonał Czym jest ozdobiony drogimi kamieniami i nazwami pokoleń izraelskich; przysługujący nie wszystkim biskupom napierśnik haftowany złotem i perłami
 • Znaczenie Ryt Co oznacza zwł. relig.) w jakiejś większej społeczności (relig.), odrębny, różniący się od innych; por. rytuał. Etym. - ?Xac. ritus 'obrządek
 • Znaczenie Radża Krzyżówka król; tytuł pomniejszych władców, dygnitarzy, tytuł szlachecki - w Indiach. rani księżna, żona radży; panująca księżniczka. Etym. - hindi
 • Znaczenie Respiracja Najlepszy respirator maska z filtrem dla ochrony przed szkodliwymi gazami, pyłem i tak dalej Etym. - ?Xac. respiratio 'oddychanie' od respirare
 • Znaczenie Rezystancja Przykłady oporność elektr. aktywna, omowa (zobacz om). rezystor opornik elektr. rezystencjalizm żart. fikcyjna szkoła filoz., wynaleziona poprzez
 • Znaczenie Julia I Romeo Encyklopedia pałających ku sobie uczuciem wzniosłym, przepojonym literaturą i płomienną namiętnością. Etym. - bohaterzy tragedii Szekspira Romeo i Julia
 • Znaczenie Repryza Jak działa sonatowej, powtórzenie tematów odcinka pierwszego (ekspozycji). Etym. - fr. reprise 'wznowienie; powtórzenie, refren' z r.ż. od repris p.p
 • Znaczenie Rachityczny Czy jest symptomy krzywicy; przen. słabowity, wątły. Etym. - gr. rhachítis 'dolegliwość kręgosłupa' od rháchis 'kręgosłup; grzbiet
 • Znaczenie Rekonesans Pojęcie zwiadowczy; zwiad, rozpoznanie nieprzyjaciela, terenu. Etym. - fr. reconnaissance 'poznanie; uznanie; wdzięczność; kwit; jw.' z reconnaître
 • Znaczenie Rezurekcja Wyjaśnienie nabożeństwo wielkanocne z procesją. Etym. - późn.z łaciny resurrectio 'zmartwychwstanie; jw.' z resurgere 'zmartwychwstawać'; ?Xac. 'znowu
 • Znaczenie Reinkarnacja Opis religii Wschodu - ponowne wcielenie, odrodzenie się duszy w nowym ciele; transmigracja dusz, metempsychoza. Etym. - zobacz re-; inkarnacja
 • Znaczenie Reduta Informacje dawn. zamknięte polowe umocnienie ziemne, z wałem i rowem. Etym. - fr. redoute 'jw.' od wł. ridotta 'jp.' z ?Xac. reductus 'wycofany
 • Znaczenie Rabat Co to jest procentowa wyznaczonej ceny towaru (zwł. przy kupnie za gotówkę); por. skonto. Etym. - nm. Rabatt 'jw.' z wł. rabbatto 'jp.' od rabattere
 • Znaczenie Rumba Definicja kubańskiego, w rytmie synkopowanym, w takcie parzystym; jedna z form muzyki jazzowej. Etym. - amer.hiszp. 'jw.' od rumbo 'hulanka, bibka' z
 • Znaczenie Urbe In Rus Co znaczy rus in urbe ?Xac., wieś w mieście. Etym. - z Marcjalisa (Epigramy, 12, 57, 12
 • Znaczenie Rekontra Słownik kontrę przeciwnika, pociągająca za sobą zwielokrotnienie wygranej a. przegranej. Etym. - zobacz re-; kontr(a
 • Znaczenie Remake Znaczenie filmu opierając się na scenariusza filmu dawniej już zrealizowanego. Etym. - z angielskiego: 'przeróbka'; zobacz re-; make 'towar
 • Znaczenie Redemptorysta Czym jest założ. w r. 1732 poprzez św. Alfonsa Liguori w Scali pod Amalfi (Włochy); w Polsce od 1787 r. Etym. - od nazwy ?Xac. Congregatio
 • Znaczenie Reforma Co oznacza usprawnienie, przebudowa. reformaci odłam zakonu franciszkańskiego, należący do obserwantów, istniejący od r. 1532 (w Polsce od 1622 r
 • Znaczenie Rna Krzyżówka składnik chromosomów, jąderka i cytoplazmy komórki, uczestniczący w komórkowej przemianie materii, jeden z dwu rodzajów kwasów nukleinowych
 • Znaczenie Rycynus Najlepszy rycynus bot. rącznik, roślina, z której nasion otrzymuje się olej rycynowy, rycynę. Etym. - ?Xac. ricinus 'kleszcz (owad); jw
 • Znaczenie Rektyfikacja Przykłady mieszanin ciekłych, destylacja, oczyszczanie; przest. sprostowanie, tłumaczenie, rewizja. rektyfikat wytwór destylacji frakcjonującej
 • Znaczenie Rekwirować Encyklopedia rekwizytor teatr., video. osoba mająca pieczę nad rekwizytami i rekwizytornią, magazynem rekwizytów. rekwizycja zajęcie żywności a. innych
 • Znaczenie Morbus Regius Jak działa regius morbus ?Xac., dolegliwość królów; skrofuloza (zołzy), o której dawniej sądzono, Iż znika pod dotknięciem ręki króla a. królowej
 • Znaczenie Ruzzante Czy jest Ruzzante wł., typ komicznego wieśniaka włoskiej commedia dell'arte
 • Znaczenie Refrakcja Pojęcie biegu promieni świetlnych w trakcie ich przejścia do innego ośrodka; fizj. mała wrażliwość, niepobudliwość (nerwu). refraktor astr
 • Znaczenie Blues And Rhythm Wyjaśnienie i blues' w 60. latach XX w. murzyńska muzyka pop. z użyciem instrumentów elektr. i elektronicznych (Chuck Berry, The Rolling Stones i in
 • Znaczenie Razura Opis cyrulika. Etym. - ?Xac. rasura 'skrobanie; drapanie' od radere 'skrobać; grabić; golić'; por. raster; tabula rasa
 • Znaczenie Rubajjat Informacje pięciostopowy czterowiersz jambiczny, gdzie rymują się linijki: 1., 2., 4., stosowany w literaturze pers. Etym. - pers. 'jw.; tytuł zbioru
 • Znaczenie Ratskeller Co to jest zazw. poniżej poziomu parteru, wzorowana na piwnicach nm. ratuszów miejskich, gdzie mieszczą się winiarnie a. piwiarnie. Etym. - nm
 • Znaczenie Ratonnade Definicja Europejczyków polegająca na ślepych, morderczych gwałtach na ludności arabskiej, pogrom Arabów; rozszerz. gwałty popełnione na
 • Znaczenie Recycling Co znaczy angielskiego:, doprowadzenie zużytych materiałów do stanu pozwalającego na ich ponowne zastosowanie. Etym. - zobacz re-; z angielskiego
 • Znaczenie Reklamacja Słownik rachunku, wymiaru podatkowego i tak dalej na skutek ujawnionych niedokładności a. wad. Etym. - ?Xac. reclamatio 'wołanie; sprzeciw' od
 • Znaczenie Domi Ampla Res Znaczenie dobre warunki domowe. res angusta domi ?Xac., bieda, złe warunki w domu. Etym. - z Juwenalisa (Satyry, 12, 10; 3, 164; 6, 357
 • Znaczenie Reo Czym jest REO- w złożeniach: przepływ; prąd (zwł. elektr.). Etym. - gr. rhéos 'coś, co płynie; prąd' od rheín 'płynąć
 • Znaczenie Przekroczyć Rubikon Co oznacza decyzyjny, nieodwołalny; spalić za sobą mosty; por. iacta alea est! Etym. - ?Xac. Rubico 'rzeczka w płn. Italii, która w czasach republiki
 • Znaczenie Rodeo Krzyżówka na oklep (a. na siodle) na nie ujeżdżonych koniach (por. bronco), chwytania cieląt na lasso, siłowania się z byczkami i tym podobne
 • Znaczenie Radiacja Najlepszy techn. grzejnik (centralnego ogrzewania: kaloryfer). radialny promieniowy, skierowany wzdłuż promienia. radian (rad) jednostka miary
 • Znaczenie Rosti Przykłady najtypowszych potraw szwajc. Etym. - szwajc. nm. zdrobn. od nm. Röstkartoffeln 'smażone ziemniaki'; rösten 'rumienić; smażyć
 • Znaczenie Repartycja Encyklopedia odpowiednim relacji wpływów, dochodów, kosztów, opłat, podatków i tak dalej; por. dystrybucja. Etym. - zobacz re-; ?Xac. partitio 'podział
 • Znaczenie Recenzja Jak działa przedstawienia, dzieła nauk., art. (książki, sztuki teatr., wystawy, koncertu i tak dalej), opublikowana (w czasopiśmie) a. wygłoszona (na
 • Znaczenie Rewerans Czy jest ukłonem. rewerencja przest. szacunek, poważanie; dawn. okazywanie czci, ukłon. Etym. - fr. révérence 'uszanowanie; ukłon, dygnięcie' z ?Xac
 • Znaczenie Run Pojęcie szturm publiczności na kasy, w celu pozbycia się walorów, których kurs spada a. wycofania wkładów z banku o wątpliwej wypłacalności. Etym
 • Znaczenie Raport Wyjaśnienie doniesienie służbowe; wzór a. splot tkacki, powtarzający się poprzez całą długość a. szerokość tkaniny. raportować meldować. Etym. - fr
 • Znaczenie Refren Opis wierszy powtarzających się często w ustalonych miejscach; powtarzający się odcinek melodii i tekstu po każdej zwrotce w piosence; muz
 • Znaczenie Regulacja Informacje nastawianie (systemu); utrzymywanie na pożądanym poziomie wielkości fiz. regulamin zestaw regulaminów postępowania a. zachowania się
 • Znaczenie Rebelia Co to jest rebelia dawn. bunt, stworzenie zbrojne. Etym. - ?Xac. rebellio 'jw.' od rebellare 'buntować się'; zobacz re-; bellum 'wojna'; por. rewelersi
 • Znaczenie right man in the right place Definicja right man in the right place zobacz the right man
 • Znaczenie Retrowirusy Co znaczy genetyczny (jako RNA) musi być "przepisany z powrotem" na kwas DNA, aby wirusy mogły się reprodukować; nie wszystkie z nich, tak
 • Znaczenie Rynsztunek Słownik wojenne dla ludzi i koni; uzbrojenie, zbroja; sprzęt wojsk. Etym. - nm. Rüstung 'przygotowania; ekwipunek; zbroja; rusztowanie' od rüsten
 • Znaczenie Resuscytacja Znaczenie Xac. resuscitatus p.p. od resuscitare 'znów pobudzić; wskrzesić'; zobacz re-; suscitare 'wzbudzić; ożywić'; sus- zobacz sub-; citare
 • Znaczenie Rusycystyka Czym jest ros., filologia ros. rusycyzm słowo, zwrot, konstrukcja składniowa, przejęte z jęz. ros. a. wzorowane na nim. Etym. - n.z łaciny russicus
 • Znaczenie Replika Co oznacza polemice, debacie, na rozprawie sąd.; teatr. odpowiedź postaci scenicznej (aktora) na kwestię innej (współaktora); art. powtórzenie
 • Znaczenie Ryft Krzyżówka ryft geol. planetarne pęknięcie, szczelina, rozpadlina. Etym. - z angielskiego: rift 'szpara, rysa, jw.' pochodz. skand
 • Znaczenie Alliances Des Renversement Najlepszy renversement des alliances fr., polit. przestawienie (odwrócenie) przymierzy, sojuszów, aliansów
 • Znaczenie Retabulum Przykłady nastawa ołtarzowa ustawiona w tylnej części ołtarza na mensie a. osobnej podbudowie. Etym. - ?Xac.; zobacz re-; tabula, zobacz tabulatura
 • Znaczenie Recitativo Encyklopedia recitativo [wym. reczitatiwo] zobacz recytatyw
 • Znaczenie Kostka Rubika Jak działa kształcie sześcianu o rozmiarach kieszonkowych, którego każda ścianka złożona jest z dziewięciu ruchomych minisześcianków; obracanie nimi
 • Znaczenie Rock Raga Czy jest melodycznych z rockiem, modne w 60. latach XX w. (The Beatles, Ravi Shankar). Etym. - z angielskiego: raga 'jeden z gatunków tradycyjnej
 • Znaczenie Colorem Regit Regina Pojęcie rządzi barwą, jest to królowa (hetman) w pozycji wyjściowej w szachach stoi na polu swojej barwy, biała na białym, czarna na czarnym; por
 • Znaczenie Rezultat Wyjaśnienie résultat 'jw.' ze śrdw.z łaciny resultatum p.p. r.nij. rzecz. od resultare 'odskakiwać, odbijać się'; zobacz re-; saltare 'skakać
 • Znaczenie Romadur Opis romadur nm., miękki, ?Xagodny ser dojrzewający, pokryty pleśnią, podobny w smaku i zapachu do limburskiego
 • Znaczenie Raster Informacje poliniowanych płytek szklanych tworzących siatkę, użytkowany przy fot. reprodukcyjnej, wykorzystywany do rozłożenia oryginału obrazu
 • Znaczenie Rurytania Co to jest istniejące królestwo. Etym. - w Rurytanii toczy się akcja powieści The Prisoner of Zenda (1894) i Rupert of Hentzau (1898) z angielskiego
 • Znaczenie Rubid Definicja z gatunku potasowców. Etym. - ?Xac. rubidus 'czerwony'; nazwany tak od dwóch czerwonych linii jego widma
 • Znaczenie Rajd Co znaczy i błyskawiczny wypad na tyły nieprzyjaciela; sport. zawody (zwł. motorowe a. lotnicze) na wyznaczonej trasie, przy określonych
 • Znaczenie Rewident Słownik władze do kontrolowania, badania działalności instytucji, przedsiębiorstw, osób, ksiąg handl. rewidować dokonywać rewizji. Etym. - ?Xac
 • Znaczenie Rolada Znaczenie mięsa naszpikowanego boczkiem i tak dalej, zwiniętego w rulon i owiązanego sznurkiem, a po uduszeniu pokrajanego w plastry; ciasto
 • Znaczenie Rezonans Czym jest współbrzmienie, współdrganie; fiz. zdarzenie gwałtownego wzrostu amplitudy drgań (na przykład mech., elektr.) układu drgającego, gdy w
 • Znaczenie Reglamentacja Co oznacza ustalony poprzez kraj, ograniczający swobodę wykonywania zawodu, produkcję pewnych towarów i tym podobne Etym. - fr. réglamentation 'jw
 • Znaczenie Raglan Krzyżówka a. sukni, odznaczający się szerokim krojem rękawów, doprowadzonych bez szwu niemal aż do kołnierza. Etym. - od tytułu feldmarszałka bryt. F
 • Znaczenie Reprodukcja Najlepszy odtwarzanie warunków produkcji; fot., druk. odtwarzanie, powielanie rysunków, obrazów, fotografii, druków i tym podobne; ich kopia uzyskana
 • Znaczenie Goldberg Rube Przykłady przen. urządzenie spełniające łatwe zadania w niezmiernie skomplikowany sposób. Etym. - od nazwiska grafika-satyryka amer. 1883-1970, który
 • Znaczenie Risque Encyklopedia dwuznaczny, wątpliwej przyzwoitości, zawierający nieskromne aluzje (o dowcipie, żarcie, komplemencie, temacie rozmowy i tym podobne). Etym
 • Znaczenie Rudymentarny Jak działa szczątkowy. rudymenty przedmioty, początki, podstawy (jakiejś wiedzy); pozostałości, szczątki; biol. narządy szczątkowe. Etym. - ?Xac
 • Znaczenie Ringo Czy jest a. zespołowo gumowym kółkiem na odpowiednim boisku. Etym. - z angielskiego: ring, nm. Ring 'pierścień; koło
 • Znaczenie Robot Pojęcie człowieka, spełniający pewne mechaniczne funkcje istoty ludzkiej (por. golem); przen. człowiek niewrażliwy, bezduszny, lecz pracujący
 • Znaczenie Rumel Wyjaśnienie pikiety; pikieta; (w r.) pop. wszystko wspólnie, bez wyboru, wyjątku. Etym. - nm. Rummel 'hałas, rwetes; rupiecie; kluczowy kolor w ręku (w
 • Znaczenie Vera Re Opis rzeczy samej. Etym. - przysłowie osobiste (porzekadło) hetmana Stanisława Potockiego (1579-1667), nazywanego stąd powszechnie: Rewera
 • Znaczenie Rezerwa Informacje rezerwistów), którzy mogą być powołani pod broń; powściągliwe, ostrożne, nieufne odnoszenie się do kogoś a. czegoś. rezerwat region
 • Znaczenie Regest Co to jest aktu a. listu; hist. chronologiczny lista dokumentów z krótkim streszczeniem i podaniem miejsca przechowywania. regestr zobacz rejestr
 • Znaczenie Rytmika Definicja przebiegu rytmicznego w utworze muz.; ćwiczenia gimnastyczno-taneczne kształcące poczucie rytmu. Etym. - gr. rhytmikós 'miarowy, rytmiczny
 • Znaczenie Radamant Co znaczy nieubłagany sędzia. Etym. - gr. Rhadámanthys 'mit. gr. syn Zeusa i Europy, brat Minosa, słynący z prawości charakteru; po Zgonu - sędzia
 • Znaczenie Radiestezja Słownik dzięki różdżki podziemnych źródeł wody i złóż minerałów; zdolność a. umiejętność odczuwania emisji jonów poprzez substancje nieradioaktywne
 • Znaczenie Rekcja Znaczenie dwu członów wypowiedzi, gdzie człon nadrzędny wyznacza ustaloną formę podrzędnego (na przykład kochał matkę; dom kolejarza; pełen strachu
 • Znaczenie Rywuła Czym jest rywuła dawn. gatunek wina włoskiego. Etym. - od wł. nazwy miejscowości na półwyspie Istria - Rivoglio
 • Znaczenie Rytornel Co oznacza rytornel zobacz ritornel
 • Znaczenie Reggae Krzyżówka reggae [wym. rege] z angielskiego:, rodzaj muzyki lud. z Jamajki, upowszechniony poprzez Boba Marleya jako muz. młodzieżowa
 • Znaczenie Refugium Najlepszy którym jakiś gatunek a. ekipa systematyczna roślin a. zwierząt przetrwały w momencie (zwł. w epoce lodowej), kiedy na innych obszarach
 • Znaczenie Rokosz Przykłady zbrojne stworzenie (konfederacja) szlachty przeciw królowi elekcyjnemu dla obrony zagrożonych wolności, bunt, rewolta, rebelia, pucz; wiec
 • Znaczenie Rubel Encyklopedia 100 kopiejek). Aktualnie jednostka monetarna w Federacji Rosyjskiej, Białorusi i Tadżykistanie Etym. - ros. rubl 'jw.' od rubit' 'rąbać
 • Znaczenie Rechauffe Jak działa rechauffé [wym. reszofe] fr., odgrzewany; oklepany, odgrzewany (dowcip, kawał
 • Znaczenie Region Czy jest charakterystycznymi cechami (geogr., fiz., kultur.); (w etn., geogr., turystyce) okolica, okręg, dzielnica, strefa, rejon. regionalizm
 • Znaczenie Rajer Pojęcie rajer czaple pióro wykorzystywane dawn. do ozdoby kapeluszy a. fryzur damskich. Etym. - nm. Reiher 'czapla
 • Znaczenie Rabelaisowski Wyjaśnienie szorstko, hałaśliwie, rubasznie satyryczny; groteskowy, ekstrawagancki i sprośny w mowie; podobny w stylu a. charakterze do dzieła
 • Znaczenie Rustyka Opis obciosanego chropowato ("na dziko"); naśladownictwo tej techniki w tynku, zwł. na cokołach budowli. rustykalny przest. wiejski
 • Znaczenie Reda Informacje gdzie zakotwiczają statki; część kotwicowiska położona blisko portu. Etym. - nm. Reede 'kotwicowisko przybrzeżne; przystań żegl
 • Znaczenie Ruten Co to jest srebrzystobiały, b. rzadki metal z gatunku platynowców. rutenizm ukrainizm, słowo, zwrot, konstrukcja składniowa przejęte z jęz. ukr. a
 • Znaczenie Refusenik Definicja radziecki, któremu odmówiono prawa do emigracji; Żyd radziecki, którego podanie o zezwolenie na emigrację załatwiono odmownie
 • Znaczenie Resorbować Co znaczy wchłanianie (na przykład substancji pokarmowych z jelit do naczyń krwionośnych a. limfatycznych). Etym. - ?Xac. resorptus p.p. od
 • Znaczenie Reprymenda Słownik napomnienie, paternoster, admonicja. Etym. - ?Xac. (culpa) reprimenda '(zdrożność) godna pohamowania; nagana' r.ż. od reprimendus
 • Znaczenie Mentalis Reservatio Znaczenie Xac., prawn. zastrzeżenie dokonane w myśli (poprzez przysięgającego). restrykcja ekon. ograniczenie, zastrzeżenie. Etym. - Pascal
 • Znaczenie Rejon Czym jest okolica. rejonizacja podział na rejony; planowe rozmieszczenie (na przykład roślin; fabryk) w odpowiednich rejonach. Etym. - fr. rayon
 • Znaczenie Ryza Co oznacza arkuszy papieru: (500 albo) 1000 ark.; por. libra. Etym. - nm. Ries 'jw.' z arab. rizma 'paczka; bela; plik
 • Znaczenie Recital Krzyżówka z angielskiego: wym. risajtel] koncert, którego cały program wypełnia jeden wykonawca (solista). Etym. - z angielskiego: 'przedstawienie
 • Znaczenie Reanimacja Najlepszy przywracanie do życia osób będących w stanie Zgonu pozornej a. klinicznej (również ratowanie zemdlonych); por. dystanazja. Etym. - n.z
 • Znaczenie Relikt Przykłady gatunek zwierzęcy a. roślinny, który w wyniku zmian środowiska wyginął na większej części obszarów, gdzie występował w dawnych epokach
 • Znaczenie Rinaldini Rinaldo Encyklopedia szlachetny zbójca. Etym. - bohater tytułowy popularnej niegdyś nm. powieści sensacyjnej (1797 r.) Chr. A. Vulpiusa (1762-1827), szwagra
 • Znaczenie Recydywa Jak działa prawn. przestępstwo dokonane poprzez osobę już raz (a. więcej razy) karaną. recydywista prawn. sprawca ponownego przestępstwa; przestępca
 • Znaczenie Rocaille Czy jest dekoracja z kamyków i muszli, naśladująca naturalne ściany grot; lekki, niesymetryczny ornament rokokowy z motywów stylizowanych małżowin i
 • Znaczenie Rota Pojęcie taktyczna piechoty zaciężnej w Polsce XVI - 1. poł. XVII w., kompania (odpowiednik chorągwi w jeździe); dawn. oddział wojska; dwuszereg; (w
 • Znaczenie Port Ruby Wyjaśnienie ciemnoczerwonego. Etym. - z angielskiego:, ruby 'rubin(owy kolor); czerwone wino' z ?Xac. rubeus 'czerwony'; zobacz porto 1
 • Znaczenie Redivivus Opis redivivus ?Xac., zmartwychwstały, odrodzony
 • Znaczenie Renga Informacje składającego się z kilkudziesięciu a. więcej zwrotek zbudowanych na przemian z trzech (po 5, 7, 5 sylab) i dwóch (po 7, 7 sylab) wersów
 • Znaczenie Row Rotten Co to jest londyńskim Hyde Parku. Etym. - z angielskiego: dosł. 'zgniła uliczka', przeinaczone fr. route du roi 'droga królewska'; drogi tej używało
 • Znaczenie Test Rorschacha Definicja do badania osobowości i inteligencji, złożony z 10 tablic z symetrycznymi czarnymi i kolorowymi plamami, z których interpretacji poprzez
 • Znaczenie Reputacja Co znaczy renoma, (dobra) sława, (dobre) imię. Etym. - ?Xac. reputatio 'rachuba; rozwaga' od reputare 'policzyć; ogarnąć myślą'; zobacz re-; putare
 • Znaczenie Rewelacja Słownik nieoczekiwanej, interesującej informacje; rzecz a. osoba budząca podziw swymi niespodziewanymi zaletami. rewelacyjny wybitny, doskonały
 • Znaczenie Rotuły Znaczenie poematy dydaktyczno-umoralniające a. religijne o charakterze pieśniowo-elegijnym. Etym. - ?Xac. rotula 'kółko' zdrobn. od rota, zobacz rota
 • Znaczenie Rezolucja Czym jest propozycja (zgromadzenia, zjazdu, kongresu i tak dalej); dawn. decyzja. rezolutny pewny siebie, wygadany; bystry, zaradny. Etym. - ?Xac
 • Znaczenie Retsina Co oznacza zapachem żywicy (pierw. od leżakowania w beczkach z żywicznego drewna, dziś, w epoce metalowych kadzi, od żywicznych domieszek). Etym. - n
 • Znaczenie Relegacja Krzyżówka relegacja, relegowanie wydalenie ucznia a. studenta z uczelni. Etym. - ?Xac. relegatio 'wygnanie'; zobacz re-; legacja
 • Znaczenie Faineants Rois Najlepszy królowie tylko z nazwy, zwł. ostatni królowie z dynastii Merowingów, których prawa uzurpowali sobie majordomowie i założyli dynastię
 • Znaczenie Ravioli Przykłady serem, szpinakiem i tak dalej Etym. - wł. 'jw.' z dial. płd.wł. l.mn. od ravi(u)olo 'dosł. rzodkiewka' zdrobn. od rava 'rzepa' z ?Xac
 • Znaczenie Racket Encyklopedia plan, przedsięwzięcie, proceder o charakterze oszukańczym, szalbierskim; nielegalne zazw. przedsięwzięcie a. działanie dzięki wymuszania
 • Znaczenie Ronin Jak działa ronin jap., w Japonii feud. - (zubożały) wasal, lennik, który opuścił swego pana
 • Znaczenie Renons Czy jest koloru; karty odkładane (do licytacji a. jako nie wchodzące do rozgrywki). Etym. - fr. renonce 'brak koloru (w kartach)' od renoncer
 • Znaczenie Robron Pojęcie robron dawn. suknia żeńska szeroka, kloszowa i usztywniona. Etym. - fr. robe ronde 'suknia okrągła'; robe 'suknia; toga'; zobacz rondo
 • Znaczenie Ratatouille Wyjaśnienie nicejska) sałatka z pomidorów, kabaczków, bakłażanów, papryki i tak dalej, niekiedy z mięsem, w oliwie, z czosnkiem i in. przyprawami
 • Znaczenie Restrukturalizacja Opis ekon. przebudowa struktury gosp. państwie, wprowadzanie zmian w rozmieszczeniu majątku narodowego, które umożliwia lepsze efekty i dalszy
 • Znaczenie Rafinada Informacje otrzymywany w rafineriach poprzez rozpuszczenie, oczyszczenie i powtórną krystalizację cukru białego. Etym. - fr. raffinade 'rafinada' i
 • Znaczenie Relief Co to jest relief; haut-relief); geogr. rzeźba terenu; mapa plastyczna. Etym. - fr. 'płaskorzeźba; uwypuklenie' od relever 'podnieść; uwydatnić' z
 • Znaczenie Skala Richtera Definicja dziesięciostopniowa skala oceny siły trzęsień ziemi; stopień 1 znaczy zakłócenia sejsmiczne dostrzegalne tylko na zapisie czułych
 • Znaczenie Rap Co znaczy rap zool. boleń, jedyna drapieżna ryba w rodzinie karpiowatych. Etym. - (?) ?Xac. rapax 'drapieżny' od rapere 'wydzierać, łupić
 • Znaczenie Reminiscencja Słownik przypomnienie; lit., muz., plast. echo, refleks, oddźwięk innego utworu. Etym. - późn.z łaciny reminiscentia 'jw.' (tł. gr. anámnçsis
 • Znaczenie Refektarz Znaczenie seminariach duchownych. Etym. - późn.z łaciny refectorium 'jw.' od ?Xac. reficere 'przerabiać; odnawiać; restaurować'; zobacz re-; facere
 • Znaczenie Haszana Rosz Czym jest Święto Trąbek, w judaizmie kultowy start roku przypadający 1 tiszri (wrzesień a. paźdz.); pierw. święto Księżyca, potem owocobrania, z
 • Znaczenie Refleks Co oznacza zwierząt wyższych (z systemem nerwowym) na bodźce środowiska (por. taktyzm; tropizm); odbijanie się fal świetlnych, cieplnych a
 • Znaczenie Romadzi Krzyżówka rōmadzi jap., sposób pisania po japońsku alfabetem łacińskim
 • Znaczenie Ruck Najlepszy ruck [wym. rak] sport. w grze w rugby - walka o piłkę leżącą na ziemi; zobacz maul. Etym. - z angielskiego: 'tłum, ciżba; jw
 • Znaczenie Remuneracja Przykłady rekompensata pieniężna. Etym. - ?Xac. remuneratio 'płaca'; zobacz re-; munus dpn. muneris 'wymóg; urząd; służba; podarunek'; por
 • Znaczenie Remis Encyklopedia gra nie rozstrzygnięta. remitent pierwszy właściciel weksla, pierwszy indosant. remiza przest. zajezdnia; wozownia. remisja med. chwilowe
 • Znaczenie Ronddecuir Jak działa krążek', biurokrata, urzędniczyna, kancelista. Etym. - od pokrytych skórą krążków z włosia, kładzionych dawniej na twardych krzesłach
 • Znaczenie Rejestr Czy jest ewidencja (na przykład przedsiębiorstw; statków; osób skazanych); muz. część skali dźwiękowej (głosu a. instrumentu) o charakterystycznej
 • Znaczenie Ratyna Pojęcie ratyna rodzaj flauszu o kędzierzawionej okrywie włókiennej. Etym. - fr. ratine
 • Znaczenie Rokieta Wyjaśnienie prałatów i kanoników: rodzaj komży o wąskich rękawach, z kolorową, zazw. fioletową podszewką. Etym. - wł. rocchetto 'jw.; komża biskupia
 • Znaczenie Rafa Opis nieco nad wodę, zbudowany przeważnie gł. ze szkieletów korali i krasnorostów (glonów). rafa barierowa wał ciągnący się wzdłuż lądu
 • Znaczenie Rekonstrukcja Informacje rekonstrukcja odtworzenie; odbudowa. Etym. - zobacz re-; konstrukcja
 • Znaczenie res iudicata pro veritate habetur Co to jest prawn. sprawę osądzoną ostatecznie uważane jest za rozstrzygniętą; wyrok sądu uważane jest za prawdę
 • Znaczenie Rastafarianizm Definicja wyznawców, rasta(farian), na wyspach Morza Karaibskiego, cechujący się nacjonalizmem murzyńskim, odrzucający wartości kultury i cywilizacji
 • Znaczenie Ryboflawina Co znaczy potrzebna do prawidłowego wzrostu i rozwoju ludzi i zwierząt. Etym. - rybo- zobacz rybo(nukleinowy); n.z łaciny flav- 'żółty pigment' z
 • Znaczenie Reifikacja Słownik przykład abstrakcji, konstrukcji myślowej) jako rzecz, uważanie czegoś za rzecz; przemienienie, przeistoczenie czegoś w coś konkretnego
 • Znaczenie Rondel Znaczenie rondel zobacz barbakan. Etym. - fr. rondelle 'okrągła tarcza; krążek' od rond, zobacz rondo
 • Znaczenie Red Badge of Courage Czym jest angielskiego:, Szkarłatne godło odwagi. Etym. - tytuł powieści (1895) pisarza amer. Stephena Crane'a (1871-1900); psychologiczne studium
 • Znaczenie Roba Co oznacza usztywnionymi wypukłymi fałdami zbiegającymi się promieniście w pasie, noszony poprzez obie płcie; rokokowa damska suknia st.pol. noszona
 • Znaczenie Rebozo Krzyżówka poprzez kobiety w Ameryce ?Xac., osłaniającej głowę i ramiona, a niekiedy również część twarzy. Etym. - hiszp. 'osłonięcie; jw.' od
 • Znaczenie Rambo Najlepszy niszczycielskich sił człowieka; ktoś, kto nie pozwoli pomiatać sobą; znak racji po stronie siły. Etym. - bohater filmów amer. z Sylvestrem
 • Znaczenie Realia Przykłady rzeczy, relacje jako składniki tła hist., obyczajowego, społ. w dziele sztuki (zwł. w lit., plast., filmie). Realpolitik nm., polityka
 • Znaczenie Rekomendacja Encyklopedia pozytywna recenzja, polecenie (kogoś). Etym. - śrdw.z łaciny recommendatio 'polecenie' od recommendare 'polecać'; zobacz re-; komandor
 • Znaczenie Rankor Jak działa złość, pasja; zawziętość, zajadłość; dawn. zapał. Etym. - ?Xac. rancor 'zgorzknienie; zażartość; chrapka
 • Znaczenie Restytucja Czy jest naprawienie szkody, zwrot rzeczy; biol. regeneracja. restytuować przywracać; zwracać. Etym. - ?Xac. restitutio 'przywrócenie' od
 • Znaczenie Ref Pojęcie ref zobacz refowanie
 • Znaczenie Mades Ready Wyjaśnienie kompozycje dadaistyczne a. surrealistyczne złożone z elementów codziennego użytku, fikcyjnych systemów i tym podobne, zapoczątkowane
 • Znaczenie Rojalista Opis zwolennik Burbonów we Francji (w okresie i po Rewolucji Fr.), stronnik Karola I w jego walkach z angielskiego purytanami i parlamentem a
 • Znaczenie Rentgen Informacje a. rentgenowskiego, z którą powiązane wtórne promieniowanie cząstkowe wytwarza liczba jonów mogącą przenieść 1 jednostkę elektrostatyczną
 • Znaczenie Rabab Co to jest instrument muz., zazw. kształtu małej lutni o 1-3 strunach, stosowany aktualnie w zespołach gamelan. rebek, rubeba, smyczkowy instrument
 • Znaczenie Reportaż Definicja żywy opis prawdziwych wydarzeń, oparty na obserwacji autora, reportażysty. reporter publicysta-sprawozdawca, informujący o (lokalnych
 • Znaczenie Rubaszka Co znaczy rubaszka ros., koszula ros.; bluza ros. o kroju koszulowym, wykładana na spodnie (por. gimnastiorka; kosoworotka
 • Znaczenie Ruleta Słownik stawiają na numery (0-36) a. kolor (czerwony - czarny) podziałki obracającego się koła, gdzie zatrzyma się biegnąca po nim kulka, albo na
 • Znaczenie Recommande Znaczenie recommandé (R) fr., [wym. rkomãde] polecony (o przesyłce pocztowej
 • Znaczenie rast ich so rost ich Czym jest rast' ich, so rost' ich nm., w bezczynności się rdzewieje (z angielskiego: if I rest, I rust
 • Znaczenie Rekurs Co oznacza wekslowej na żyrancie; przest. odwołanie się do wyższej instancji. Etym. - ?Xac. recursus 'powrót; cofnięcie się' od recurrere 'biec z
 • Znaczenie Risotto Krzyżówka risotto [wym. rizotto] włoska potrawa z ryżu z mięsem, jarzynami i przyprawami. Etym. - wł. 'jw.' od riso 'ryż' z gr. órydza 'jp
 • Znaczenie Riasa Najlepszy riasa ros., długa szata o szerokich rękawach noszona poprzez duchownych prawosławnych
 • Znaczenie Redukcja Przykłady ograniczenie (zwł. zatrudnienia); chem. strata tlenu a. podłączenie wodoru; pomniejszenie elektrowartościowości pierwiastka w konsekwencji
 • Znaczenie Republika Encyklopedia państwa oparta na obieralności władz zwierzchnich - głowy państwa (zazw. prezydenta) i parlamentu - na określony czas. republikanin
 • Znaczenie Romb Jak działa romb ukośnik, równoległobok o wszystkich bokach równych. Etym. - gr. rhómbos 'jw.; wirujący bąk, fryga
 • Znaczenie Risorgimento Czy jest odrodzenie, zmartwychwstanie, rozrost; (il R. italiano) rewolucje i wojny 1820-70, które doprowadziły do stworzenia niepodległych i
 • Znaczenie reim dich oder ich fress dich Pojęcie zrymuj się, lub cię pożrę. Etym. - z nm. satyry na wierszokletów (1673 r.) G. W. Sacera (pseudonim: H. Reinhold
 • Znaczenie Rejent Wyjaśnienie rejent przest. notariusz. rejentura przest. notariat. Etym. - ?Xac. regens dpn. regentis, zobacz regencja
 • Znaczenie Rekreacja Opis odpoczynek, rozrywka; dawn. pauza w szkole, wakacje. Etym. - ?Xac. recreatio 'powrót do zdrowia, sił' od recreare 'odtwarzać; uzdrawiać
 • Znaczenie Remoulade Informacje rodzaj majonezu z jaj, czosnku, octu, oliwy, cytryny i korzeni. Etym. - fr. 'jw.' z ?Xac. armoracia 'dzika rzodkiew
 • Znaczenie Rinascimento Co to jest Rinascimento wł. [wym. rinaszimento], rinascita [wym. rinaszita] renesans, odrodzenie
 • Znaczenie Riel Definicja riel waluta Kambodży (= 100 sen
 • Znaczenie Detre Raison Co znaczy raison d'être fr., racja bytu
 • Znaczenie Rakarz Słownik rakarz zobacz hycel. Etym. - nm. Racker 'jw.; gałgan, nicpoń
 • Znaczenie Radykalizm Znaczenie poglądów, metod; kierunek polit., którego program domaga się głębokich reform w prawach, instytucjach i metodach działania rządu, jednak
 • Znaczenie Rupia Czym jest Pakistanu (=16 anna), Cejlonu (=100 centów), Indonezji (=100 sen) i nie wszystkich in. państw i terytoriów. Etym. - hindi rūpījā 'jw.' z
 • Znaczenie Ring Co oznacza sznurami miejsce walk bokserskich a. zapaśniczych; krótkoterminowe porozumienie pomiędzy kapitalistami, zawarte zwł. dla spekulacji cenami
 • Znaczenie Reasumować Krzyżówka reasumować streszczać; rekapitulować. reasumpcja prawn. ponowne rozważenie powziętej już uchwały. Etym. - zobacz re-; asumpt
 • Znaczenie Remont Najlepszy wartości użytkowej obiektu poprzez naprawę a. wymianę części a. zespołów; (r. kapitalny) naprawa kluczowa (wynosząca 30-70% wartości
 • Znaczenie Ranchero Przykłady Xac. - właściciel, dzierżawca a. pracownik rancho [wym. rranczo], fermy hodowlanej, gospodarstwa rolnego. Etym. - meks.hiszp. 'jw.' ze śr
 • Znaczenie Rabbi Encyklopedia nauczycieli zakonu. rabin duchowny żyd. gminy relig., biegły w prawie relig. Etym. - hebr. rabbī 'mistrzu mój'; rabh 'ogromny; mistrz'; -ī
 • Znaczenie All Is Ripeness Jak działa ripeness is all z angielskiego:, trzeba być dojrzałym. Etym. - z Szekspira (władca Lear 5, 2), 1607 r., tł. J. Paszkowskiego
 • Znaczenie Rewizja Czy jest zbadanie, rozpatrywanie (teorii, stanu jakiejś edukacji, poglądów); zaskarżenie, zmiana a. uchylenie orzeczenia sąd. poprzez zgodne władze
 • Znaczenie Resocjalizacja Pojęcie życia społ. jednostki źle współżyjącej ze środowiskiem społ. a. pozbawionej do chwili obecnej możliwości współżycia z nim (na przykład
 • Znaczenie Ricotta Wyjaśnienie włoskiej kuchni, pop. zwł. w Rzymie, nie solony, nietrwały wiejski twarożek owczy. Etym. - wł. 'jw.' z ?Xac. recocta r.ż. od recoctus p.p
 • Znaczenie Causa Publicae Rei Opis rei publicae causa ?Xac., dla dobra rzeczypospolitej
 • Znaczenie Resursa Informacje obywateli ziemskich i tym podobne); lokal takiego klubu. resursy przest. środki (zaradcze); zasoby (pieniężne). Etym. - nm. Ressource 'jw
 • Znaczenie Passage De Rite Co to jest rite de passage fr., dosł. 'ceremoniał przejścia', rytualny obrządek przejścia z jednego okresu życia do drugiego
 • Znaczenie Roquefort Definicja roquefort fr., [wym. rokfor] ostry ser owczy, niebieskawy, żyłkowany, wyrabiany w miasteczku fr. Roquefort-sur-Soulzon; por. gorgonzola
 • Znaczenie Resentymenty Co znaczy animozje. Etym. - fr. ressentiment l.poj. 'odczucie; uraza' od ressentir 'odczuć (zniewagę); doznać (wrażenia)'; zobacz re-; sentir 'czuć
 • Znaczenie Rem Słownik razie człowieka i in. ssaków) daje skutek biol. równy działaniu 1 r(entgena) promieni Roentgena a. gamma. Etym. - inicjały z angielskiego
 • Znaczenie Rewelersi Znaczenie z repertuarem rozrywkowym. Etym. - z angielskiego: revelers l.mn. od reveler 'hulaka; wesoły biesiadnik' ze śr.fr. reveler 'buntować się
 • Znaczenie Robinsonada Czym jest przygody samotnego człowieka, zdanego na swoje siły, zaradność, pomysłowość, w wyjątkowo trudnych (zwł. egzotycznych) uwarunkowaniach
 • Znaczenie Resort Co oznacza państwowej, kierowany poprzez ministra; zakres działania władzy, kompetencji, właściwości urzędu a. instytucji. Etym. - fr. ressort 'zakres
 • Znaczenie Rodomontada Krzyżówka samochwalstwo, pyszałkowatość, chełpliwość. Etym. - fr. rodomontade 'jw.' z wł. Rodomonte '(dosł. Toczygóra, Waligóra) fanfaron', imię
 • Znaczenie Raf Najlepszy s] Królewskie Siły Powietrzne, bryt. wojska lotnicze. Etym. - z angielskiego: 'jw.'; royal 'królewski' z ?Xac. regalis, zobacz regalia; air
 • Znaczenie Renta Przykłady kapitału, z majątku a. ziemi, nie wymagający wkładu pracy; periodyczne świadczenia z tytułu ubezpieczenia społ., wypłacane w razie
 • Znaczenie Refundować Encyklopedia obrotowe) jako zwrot kosztów, odszkodowanie, restytucję, spłatę, wyrównanie rachunków i tym podobne refundacja. Etym. - ?Xac. refundere
 • Znaczenie Roadster Jak działa typu "sportowego" o nadwoziu z otwieraną budą, z jednym siedzeniem na 2-3 osoby, z pomieszczeniem na bagaż, niekiedy z dodatkowym
 • Znaczenie Redyskont Czy jest weksla (nabytego poprzez bank). reelekcja hist. ponowny obiór. reedycja pownowne wydanie dzieła. reemigracja powrót emigrantów do
 • Znaczenie Debes Quod Redde Pojęcie redde quod debes ?Xac., oddaj, coś winien
 • Znaczenie Ravigote Wyjaśnienie farsz ze szpinakiem, trybulką, estragonem, szczypiorkiem, kaparami, zaprawiany octem. Etym. - fr. od ravigoter 'wzmocnić, pokrzepić
 • Znaczenie Musical Rock Opis rock musical z angielskiego:, 'musical rockowy', jak na przykład Hair, Jesus Christ Superstar, Godspell, Pippin, Evita
 • Znaczenie Rezus Informacje w Indiach przedgangesowych, Indochinach, Birmie, o usposobieniu żywym i wesołym, regularnie spotykana w ogrodach zoologicznych i w
 • Znaczenie Recherche Co to jest recherché [wym. röszersze] fr., poszukiwany, rzadki; wykwintny, wyszukany; przesadny, sztuczny, pretensjonalny
 • Znaczenie retour a la nature Definicja natury. Etym. - formuła określająca idee Rozprawy o pochodzeniu... nierówności (1755 r.) Rousseau, gdzie autor przedstawia stan natury
 • Znaczenie Rokoko Co znaczy Ludwika XV, późny barok) charakteryzujący się swobodnym użyciem zakrzywionych, lekkich, płynnych, niesymetrycznych form ornamentacyjnych
 • Znaczenie Raskolnicy Słownik członkowie sekt, stworzonych w Rosji XVII w. wskutek rozłamu w Kościele prawosławnym. Etym. - ros. raskólnik l.poj. 'schizmatyk
 • Znaczenie Blanc Rectangle Znaczenie symbol konwencjonalny ukazujący się na ekranach francuskiej telewizji (ORTF) przed programem, którego nie poleca się dla dzieci
 • Znaczenie reculer pour mieux sauter Czym jest reculer pour mieux sauter fr., cofnąć się, by (z rozpędu) lepiej (dalej) skoczyć
 • Znaczenie Rad Co oznacza promieniotWóRCZY, Tabl. 1, jasnoszary metal, użytkowany w med. do zwalczania nowotworów złośliwych. 2. jednostka pochłoniętej dawki
 • Znaczenie Romano Krzyżówka bladym zabarwieniu, ziarnistej budowie i czarnozielonej skórce, aktualnie czasami z mleka krowiego a. koziego. romanizacja poddawanie a
 • Znaczenie Riusza Najlepszy plisowana, sztywna naszywka z tiulu, gazy, jedwabiu i tym podobne na sukni, kapeluszu i tak dalej Etym. - fr. ruche 'jw.; ul; rój' z celt
 • Znaczenie Renoma Przykłady fama; recenzja; wziętość. Etym. - fr. renom(mée) 'jw.'; zobacz re-; nommer 'nazwać; wymienić' z ?Xac. nominare 'jp.' od nomen, zobacz
 • Znaczenie Ryga Encyklopedia papier piśmienny, ułatwiająca równe pisanie. Etym. - wł. riga 'kreska; linia; szereg; wiersz', ze st.g.nm. 'jp.'; por. regał 1
 • Znaczenie Retardacja Jak działa odwlekanie rozwiązania konfliktu (poprzez dygresje, opisy); biol. zwolnione tempo rozwoju osobniczego w momencie dzieciństwa (na przykład
 • Znaczenie Ragtime Czy jest charakteryzujący się silnie synkopowaną melodią i często akcentowanym akompaniamentem (beat); por. jazz. Etym. - amer.z angielskiego: 'jw
 • Znaczenie Reptilienfonds Pojęcie jest to sekretne, niekontrolowane fundusze rządów). Reptilienpresse nm., prasa gadzinowa (jest to tajnie subwencjonowana poprzez rząd
 • Znaczenie Rezydencja Wyjaśnienie miejsce stałego pobytu) głowy państwa, premiera, ambasadora i tym podobne, magnatów, dostojników kośc. rezydent gubernator, przedstawiciel
 • Znaczenie Rokada Opis strategiczna równoległa do linii frontu, zapewniająca łączność pomiędzy wieloma jego odcinkami. Etym. - fr. rocade 'jw.' od roquer, zobacz
 • Znaczenie Retman Informacje retman starszy flis(ak), odpowiedzialny za stan i transport tratew na rzece. Etym. - nm. Rotte 'rota; drużyna'; Mann 'człowiek
 • Znaczenie Rotunda Co to jest zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz (i nakryty kopułą); rodzaj ciepłej peleryny damskiej; druk. odmiana pisma gotyckiego. Etym. - wł
 • Znaczenie Refowanie Definicja żagla (dzięki refu, poprzecznego rzędu reflinek, krótkich linek) przy mocnym wietrze. Etym. - nm. reffen 'skracać (żagle)' od Reff 'ref
 • Znaczenie revenons a nos moutons Co znaczy do naszych baranów, jest to do tematu, do kwestie, do rzeczy; por. ad rem. Etym. - z fr. Farsy mistrza Piotra Patelin (XV w.); słowa
 • Znaczenie Religianctwo Słownik przesadna i powierzchowna gorliwość w przestrzeganiu praktyk relig.; odwoływanie się we wszystkim do religii. Etym. - ?Xac. religio
 • Znaczenie Rubrycela Znaczenie kalendarz liturgiczny. rubryka stałe miejsce w czasopiśmie, przeznaczone określonemu rodzajowi informacji; w formularzach: miejsce do
 • Znaczenie Rehabilitacja Czym jest dobrego imienia, praw osobie niewinnie skazanej, niesłusznie potępionej; med. rewalidacja, przywracanie choremu sprawności. Etym. - zobacz
 • Znaczenie Refakcja Co oznacza rekompensata za uszkodzony wyrób; skonto za odbiór większej ilości towaru. Etym. - fr. réfaction 'jw.' od refaire 'przerobić; naprawić
 • Znaczenie Ryokan Krzyżówka Japończyków. Etym. - jap. 'jw.'; ryo 'biuro; zajazd; pensjonat; sypialnia; willa; dom wiejski'; kan 'gmach; rezydencja
 • Znaczenie Redundancja Najlepszy informacji - definicja określające o ile można skrócić zakodowaną informacja (na przykład w formie słów z liter alfabetu polskiego) przy
 • Znaczenie Noir Et Rouge Przykłady rouge et noir fr., czerwone i czarne (zobacz le Rouge et le Noir; trente-et-quarante
 • Znaczenie Rewolucja Encyklopedia opierający na obaleniu ustroju i ustaleniu nowego; gwałtowne przejście z jednego stanu w drugi, z jednej jakości w inną; przest. obieg
 • Znaczenie Ruptura Jak działa hernia). Etym. - późn.z łaciny 'złamanie; rozdarcie' z ?Xac. ruptus p.p. od rumpere 'łamać'; por. bankructwo, erupcja; korupcja; raut 1
 • Znaczenie Amici Teneatis Risum Czy jest risum teneatis, amici? ?Xac., czyżbyście się mogli powstrzymać od śmiechu, przyjaciele? Etym. - z Horacego (Sztuka poetycka, 5
 • Znaczenie Riksmal Pojęcie riksmål zobacz bokmål
 • Znaczenie respue quod non es Wyjaśnienie respue quod non es ?Xac., odrzuć to, czym nie jesteś. Etym. - z Persjusza (Satyry, 4, 51
 • Znaczenie Reja Opis środku długości masztu, wykorzystywane do rozpinania żagli trapezowych a. prostokątnych; stos, szychta drewna spławnego (okorowanych pni
 • Znaczenie rast ich so rost ich Informacje rast' ich, so rost' ich nm., w bezczynności się rdzewieje (z angielskiego: if I rest, I rust
 • Znaczenie Roraty Co to jest poranna w momencie adwentu. Etym. - od pierwszych słów introitu (z łaciny): rorate coeli desuper 'spuśćcie rosę niebiosa'; rorare 'zraszać
 • Znaczenie Readytowear Definicja ready-to-wear zobacz prêt-à-porter
 • Znaczenie Ragout Co znaczy mięsa, jarzyn i przypraw. Etym. - fr. 'potrawka; przysmak' od ragoûter 'przywrócić apetyt'; zobacz re-; ad-; goût 'smak' z ?Xac. gustus
 • Znaczenie Radar Słownik radiolokacyjnych; radiolokacja. Etym. - z angielskiego: skr. ra(dio) d(etecting) a(nd) r(anging) 'wykrywanie i określanie odległości
 • Znaczenie Rewir Znaczenie leśniczego; rejon łowiecki; stoliki obsługiwane poprzez jednego kelnera; szpital w hitlerowskich obozach zagłady; przest. obwód, dzielnica
 • Znaczenie Ritornel Czym jest powracający kilkakrotnie po zmiennych odcinkach, tak zwany epizodach; przygrywka pomiędzy zwrotkami dawnej arii; stornelle. Etym. - wł
 • Znaczenie Rally Co oznacza wyścigi samochodowe, zwł. wozów sport., na szosach publ. w uwarunkowaniach normalnych regulaminów drogowych, z obowiązkiem utrzymania
 • Znaczenie Ramota Krzyżówka wypociny, kicz; dawn. pismo (urzędowe). Etym. - ukr. hrámota 'pismo, dokument' z gr. grámmata 'pismo' l.mn. od grámma, zobacz -gram
 • Znaczenie Radon Najlepszy promieniotwóRCZY, Tabl. 1, gaz szlachetny, helowiec, powstający z radu po emisji cząstki alfa. Etym. - n.z łaciny radium, zobacz rad 1
 • Znaczenie Rostra Przykłady rzeźbionego dziobu dawn. okrętu, galery wojennej. Etym. - ?Xac. 'trybuna mówcy na rz. Forum ozdobiona dziobami pozyskanych okrętów
 • Znaczenie Ramifikacja Encyklopedia ramifikacja rozgałęzienie. Etym. - śrdw.z łaciny ramificare 'rozgałęziać'; ?Xac. ramus 'gałąź'; -ficare od facere, zobacz fakcja
 • Znaczenie Kobiety Rubensowskie Jak działa pulchnym, pełnym, okrągłym, obfitym; jak na obrazach malarza flam. epoki baroku P.P. Rubensa (1577-1640
 • Znaczenie Ratyfikacja Czy jest powołany do tego organ państwowy, umowy międzynarodowej zawartej poprzez rząd. Etym. - śrdw.z łaciny ratificatio 'usankcjonowanie'; ?Xac
 • Znaczenie Radio Pojęcie promieniowy; promienisty; energia fal elektromagnetycznych, promieniowanie; radioaktywny, promieniotwórczy; rad; promienie Roentgena
 • Znaczenie Rejterada Wyjaśnienie ucieczka. Etym. - fr. retirade 'umocnienie, do którego oblężeni mogą się wycofać' z wł. ritirata 'odwrót; ustęp' od ritirare 'wycofywać
 • Znaczenie Eos Rhododaktylos Opis rhododaktylos Eos gr., różanopalca jutrzenka. Etym. - z Homera (Odyseja, 2, 1 passim); por. rod-; daktyl; Eos
 • Znaczenie Renesans Informacje kultury europ. XIV-XVI w. zapoczątkowany we Włoszech; styl arch. i sztuk plast. panujący w tym okresie w Europie, nawiązujący do antyku gr
 • Znaczenie Rolmops Co to jest nakłada się ostre marynaty, zwija się i spina końce wykałaczką, a w dalszym ciągu marynuje i podaje jako zakąskę. Etym. - nm. Rollmops 'jw
 • Znaczenie Runy Definicja których najdawniejsze, utworzone pod wpływem kursywy gr., stosowane były prawdop. poprzez wschodnich Gotów (około r. 300), inne w Niemczech
 • Znaczenie Reżyser Co znaczy RTV. reżyserka pomieszczenie przy studiach RTV dla reżysera i aparatury mikserskiej; kobieta-reżyser. reżyseria inscenizacja; art
 • Znaczenie Rekuza Słownik wdowy, rozwódki) starającemu się. Etym. - ?Xac. recusare 'wzdragać się; odmawiać'; zobacz re-; causari, zobacz causeur
 • Znaczenie Riksdag Znaczenie Riksdag jednoizbowy (od stycznia 1971) parlament Szwecji. Etym. - szw. od rike 'królestwo'; dag 'porada, zgromadzenie
 • Znaczenie Repudiacja Czym jest państwowych; odmowa przyjmowania zdewaluowanego pieniądza. Etym. - ?Xac. repudiatio 'odtrącenie' z repudium 'odtrącenie; rozwód
 • Znaczenie Ras Co oznacza ras tytuł książąt, ogromnych feudałów a. naczelników prowincji w Etiopii. Etym. - arab. ra's dosł. 'głowa
 • Znaczenie Ranking Krzyżówka zaszeregowanie, kolejność określana opierając się na wyników osiągniętych w wielu imprezach (na przykład pośrodku roku). Etym. - z
 • Znaczenie Replay Najlepszy jakiegoś odcinka nagrania magnetofonowego a. magnetowidowego. Etym. - z angielskiego: 'powtórnie grać, rozegrać (na przykład mecz
 • Znaczenie Rapparee Przykłady rapparee [wym. räperi:] partyzant a. korsarz irlandzki, zwł. w XVII w. Etym. - z angielskiego: z irl. rāpaire, ropaire 'krótka pika; jw
 • Znaczenie Rajok Encyklopedia satyryczna) gawęda a. powiastka wierszem, przeplatana dygresjami i dowcipami. Etym. - ros. dawn. 'trójkątne szkiełko; pudełko ze szkłami
 • Znaczenie Redakcja Jak działa układ tekstu; wariant tekstu, powstały w jakimś stadium pracy autora; lokal czasopisma a. wydawnictwa książkowego; zespół redaktorów
 • Znaczenie res non parta labore sed relicta Czy jest res non parta labore, sed relicta ?Xac., rzecz nie osiągnięta swoją robotą, lecz odziedziczona. Etym. - z Marcjalisa (Epigramy, 10, 47, 1
 • Znaczenie Rajgras Pojęcie owsik wyniosły. Etym. - z angielskiego: ray grass (właśc. perennial ryegrass) 'jw.'; ray szkoc. wariant od rye 'żyto'; grass 'trawa
 • Znaczenie Rollenfresser Wyjaśnienie Rollenfresser teatr. aktor łapczywy na role. Etym. - nm. 'jw.'; Rolle 'zwój, rulon; rola'; fressen 'żreć; pożerać
 • Znaczenie Rapier Opis prostej obosiecznej i koszowej gardzie (XVI-XVII w.); sport. broń szermiercza o klindze czworograniastej, zakończonej kulką. Etym. - fr
 • Znaczenie Reszka Informacje reszka awers. Etym. - ros. riészka 'jw
 • Znaczenie Rek Co to jest rek poziomy drążek do ćwiczeń gimnastycznych zamocowany na słupkach a. linach. Etym. - nm. Reck 'jw
 • Znaczenie Ramadan Definicja dziewiąty miesiąc muzułm. kalendarza księżycowego, uważany za święty, gdzie wiernych obowiązuje codzienny ścisły post od świtu do zmierzchu
 • Znaczenie rien ne va plus Co znaczy rien ne va plus fr., więcej nie wolno już stawiać (zapowiedź krupiera w rulecie tuż przed puszczeniem kulki); por. faites vos jeux
 • Znaczenie Recesja Słownik lodowca, morza); niewielka a. krótkotrwała depresja ekon., zastój, spadek aktywności życia gosp. recesywny ustępujący (na przykład biol
 • Znaczenie Rewers Znaczenie wypożyczony element a. kapitał; odwrotna (lewa) strona monety, medalu (tkaniny, obrazu i tak dalej); por. awers. rewersor techn. nawrotnik
 • Znaczenie Rajscajg Czym jest komplet narzędzi kreślarskich. rajzbret przest. rysownica kreślarska. rajsfeder przest. grafion, kreślnik (do tuszu). rajszyna przest
 • Znaczenie Respective Co oznacza względem (kogo; czego). respekt szacunek, poważanie. Etym. - śrdw.z łaciny respective 'jw.' z ?Xac. respectus 'obejrzenie się; wzgląd
 • Znaczenie Zupa Rumfordzka Krzyżówka ziemniaków, gotowana na wywarze z kości, rozdawana dawniej ubogim. Etym. - od tytułu amer. naukowca, działacza i reformatora społ
 • Znaczenie Regeneracja Najlepszy sił), odnowienie; odtwarzanie (utraconych a. uszkodzonych narządów, tkanek i komórek). Etym. - późn.z łaciny regeneratio 'odrodzenie
 • Znaczenie Iustifica Ratio Przykłady usprawiedliwiający. rationes causa ?Xac., prawn. powody kwestie. ratio sufficiens ?Xac., wystarczający, dostateczny przyczyna (termin
 • Znaczenie Refutacja Encyklopedia dzięki argumentu, świadectwa a. dowodu; wykazanie fałszu a. błędu; zbicie, odparcie (na przykład argumentu, zarzutu). Etym. - ?Xac
 • Znaczenie Rewriter Jak działa ktoś, kto przerabia jakiś tekst lit., publicystyczny; (rewrite man) publicysta specjalizujący się w przerabianiu cudzych tekstów do
 • Znaczenie Relewancja Czy jest związek, zwł. log., z rzeczą, o którą chodzi. relewantny pozostający w (log.) związku z, odnoszący się do, stosujący się do; dostarczający
 • Znaczenie Respondent Pojęcie na ankietę. respons dawn. odpowiedź. responsorium Kośc. rz.kat. wyrażenie brewiarzowe z dwóch zdań, z których pierwsze odmawia (śpiewa
 • Znaczenie Ryz Wyjaśnienie RYZ(O)- w złożeniach: korzeń. ryzofora bot. srożypląt. Etym. - gr. rhidza 'korzeń'; zobacz -for(a
 • Znaczenie Redyk Opis owiec w połowie maja na pastwiska górskie (na hale), jak także powrót pod koniec września, dokonywane poprzez juhasów pod kierunkiem bacy
 • Znaczenie Raffles Informacje dżentelmen (amator) włamywacz. Etym. - bohater powieści The Amateur Cracksman 'jw.' (1899 r.) i in. książek pisarza z angielskiego: E. W
 • Znaczenie Ryps Co to jest lniana w wypukłe prążki. Etym. - nm. Rips, fr. reps, z angielskiego: rep 'jw.' z angielskiego ribs l.mn. od rib 'żebro; żyłka; prążek
 • Znaczenie Renegat Definicja przeniewierca, zdrajca. Etym. - śrdw.z łaciny renegatus 'jw.' z p.p. od renegare 'zaprzeć się; odtrącać'; zobacz re-; ?Xac. negare, zobacz
 • Znaczenie Routier Co znaczy kierowca wielkiego samochodu ciężarowego; przedsiębiorca transportu samochodowego; restauracja przy szosie uczęszczana poprzez kierowców
 • Znaczenie rose is a rose is a rose is a rose Słownik angielskiego:, róża jest różą, jest różą, jest różą. Etym. - z Gertrudy Stein (Geography and Plays. Sacred Emily), 1922 r
 • Znaczenie Reskrypt Znaczenie rozporządzenie pisemne. Etym. - ?Xac. rescriptum 'pisemna odpowiedź (cesarza a. papieża na zapytanie w kwestii prawnej a. państwowej)' z r
 • Znaczenie Nullius Res Czym jest bezpańska. res nullius cedit primo occupanti ?Xac., rzecz niczyja staje się własnością pierwszego, który ją zagarnął (zasada rz. prawa
 • Znaczenie res ad triarios rediit Co oznacza przyszła na trzeci szereg żołnierzy (w najwyższym stopniu wypróbowanych, doświadczonych); nadszedł okres rozstrzygający, krytyczny
 • Znaczenie Velisque Remis Krzyżówka remis velisque ?Xac., wiosłami i żaglami; pełną parą; co żywo, co tchu. Etym. - na przykład Cyceron (Rozmowy tuskulańskie, 3, 11, 25
 • Znaczenie Rastral Najlepszy użytku amatorskiego, z podłożonym pod struny systemem nutowym ułatwiającym grę, użytkowany gł. w państwach nm.; pióro z blachy mosiężnej do
 • Znaczenie Integrum Ad Restitutio Przykłady restitutio in (a. ad) integrum ?Xac., prawn. przywrócenie stanu pierwotnego; uchylenie krzywdzącej decyzji; med. zupełny powrót do zdrowia
 • Znaczenie Rotacyzm Encyklopedia opierające na przejściu s w r w pozycji pomiędzy samogłoskami, jak na przykład ?Xac. genus dpn. generis, z angielskiego: lose - forlorn
 • Znaczenie Absurdum Ad Reductio Jak działa reductio ad absurdum ?Xac., sprowadzenie do niedorzeczności (sposób dowodzenia fałszywości jakiejś tezy
 • Znaczenie Rewalidacja Czy jest rewaloryzacja pieniądza - ustawowe podwyższenie jego wartości w relacji do złota a. innych walut; por. dewaluacja. rewaluacja pieniądza
 • Znaczenie Regencja Pojęcie regentów) ustanowione na czas małoletności, dolegliwości a. dłuższej nieobecności monarchy; (fr. Régence) moment regencji Filipa II, ks
 • Znaczenie Roma deliberante Saguntum perit Wyjaśnienie Roma deliberante Saguntum perit zobacz deliberat Roma
 • Znaczenie rien ne reussit comme le succes Opis nic tak nie przynosi powodzenia jak efekt; pomyślność idzie za sukcesem; jeden efekt pociąga za sobą drugi. Etym. - z Aleksandra Dumasa
 • Znaczenie Regiment Informacje Polsce XVII w. - wódz zastępujący hetmana; dowódca armii, konfederacji. Etym. - późn.z łaciny regimentum 'kierownictwo' z ?Xac. regare
 • Znaczenie Rod Co to jest czerwony. rod chem. pierwIASTEK, Tabl. 1, metal jasnoszary, z gatunku platynowców. Etym. - gr. rhódon 'róża'; uczony z angielskiego: W. H
 • Znaczenie Reżim Definicja uznawany, bezprawny), rządy, władza, mechanizm władzy (zwł. w znaczeniu ujemnym); por. ancien régime. reżym dieta; przepisany poprzez
 • Znaczenie Reumatyzm Co znaczy reumatyzm med. gościec. Etym. - gr. rheumatismós 'jw.' od rheúma 'płynięcie; prąd
 • Znaczenie Rojsty Słownik rojsty mszary, mokradła, torfowiska bagienne, torfniaki. Etym. - litew. raistas 'jw
 • Znaczenie Rekapitulacja Znaczenie powtórzenie treści; kolekcja zdarzeń, faktów, wyłożonych, wypowiedzianych myśli; biol. regularne powtarzanie się cech przodków w
 • Znaczenie Reologia Czym jest reologia fiz. edukacja o deformacjach i płynięciu różnych realnych ciał. Etym. - zobacz reo-; -logia
 • Znaczenie Retro Co oznacza wstecz (w przestrzeni a. czasie); umieszczony z tyłu, za jakimś ustalonym narządem (ciała); przeciwny normalnemu kierunkowi, biegowi
 • Znaczenie Stantiibus Sic Rebus Krzyżówka rebus sic stantiibus zobacz clausula rebus sic... recenter paratum ?Xac., świeżo opracowane (napis na receptach lekarskich
 • Znaczenie Roll And Rock Najlepszy rekenroul] odmiana jazzu, o mocno wybijanym rytmie i powtarzających się prostych frazach, regularnie z elementami bluesa i pieśni lud
 • Znaczenie Sandwich Reuben Przykłady angielskiego: pop. w stanach zjednoczonych ameryki sandwicz (kanapka) z mieloną wołowiną, serem szwajc. i kwaszoną kapustą, podawany na
 • Znaczenie Reduplikacja Encyklopedia językozn. powtórzenie całkowite a. częściowe rdzenia, zwł. najpierw wyrazu, w nie wszystkich językach indoeurop., wykorzystywane do
 • Znaczenie Pagliaccio Ridi Jak działa Pajacu! Etym. - z opery kompozytora wł. Ruggiera Leoncavalla (1858-1919) Pagliacci ("Pajace") 1892 r
 • Znaczenie Rawanahasta Czy jest indyjski instrument muz. smyczkowy o dwóch jedwabnych strunach nad rezonatorem w kształcie rurki, poprzez którą przechodzi długa szyjka
 • Znaczenie Rep Pojęcie jednostka dawki ekspozycyjnej (promieniowania jonizującego). 2. żegl. lina włókienna użytkowana jako przewodnia do łączenia pławnic w
 • Znaczenie All Is Readiness Wyjaśnienie readiness is all zobacz the readiness is all
 • Znaczenie Reprezentacja Opis osób występująca w imieniu (sport. broniąca barw) jakiejś większej zbiorowości; dawn. spektakl teatralny. reprezentacyjny okazały
 • Znaczenie Rasizm Informacje nierównej wartości biologicznej, a zatem intelektualnej i socjalnej, ras ludzkich (poglądów połączonych zazw. z wiarą we wrodzoną wyższość
 • Znaczenie Robinia Co to jest robinia (akacjowa) - bot. grochodrzew (błędnie nazywany akacją). Etym. - od nazwiska botanika fr.: Jean Robin (zm. 1629 r
 • Znaczenie Skala Reaumura Definicja osiemdziesięciostopniowa skala termometryczna (temp.); por. Celsjusza. Etym. - od nazwiska fizyka fr.: René Réaumur (1683-1757
 • Znaczenie Radż Co znaczy radż władza, panowanie. Etym. - hindi 'jw.' z sanskr. radżja 'władza' od rādżati 'on panuje'; por. swaradż
 • Znaczenie Redingote Słownik wizytowy. Etym. - fr. 'jw.' z angielskiego riding coat 'dawn. ubiór do konnej jazdy'; ride 'jeździć'; coat 'surdut; marynarka
 • Znaczenie Rekwiem Znaczenie rekwiem zobacz requiem
 • Znaczenie Legiones Redde Czym jest mi moje) legiony! Etym. - wg Swetoniusza (Boski August, 23); okrzyk Augusta na wieść o klęsce w Lesie Teutoburskim (we wrześniu r. 9 n.e
 • Znaczenie Radioaktywność Co oznacza radiologia med. promieniolecznictwo; rentgenologia. radioastronomia dział astr., badający promieniowanie radiowe ciał niebieskich i
 • Znaczenie Maiestatis Tremendae Rex Krzyżówka rex tremendae maiestatis ?Xac., królu mocy przeraźliwej. Etym. - z pieśni Dies irae, zob
 • Znaczenie Reprint Najlepszy identyczne z poprzednim; takiż druk na tańszym papierze; opublikowany poprzez innego wydawcę; dodruk nakładu książki; artykuł, esej, robota
 • Znaczenie Raki Przykłady zazw. ze sfermentowanych rodzynków, niekiedy z fig a. daktyli, z dodanym dla zapachu anyżkiem; bimber z wytłoków winnych; por. rakija
 • Znaczenie Raubritter Encyklopedia Raubritter w Niemczech XIII-XV w. - rycerz trudniący się rozbojem, grabieżą. Etym. - nm. 'jw.'; Raub 'łup; rabunek'; Ritter 'rycerz
 • Znaczenie Rekamiera Jak działa wysokimi oparciami, charakterystyczny dla meblarstwa fr. okresu empire'u. Etym. - od nazwiska przyjaciółki F. R. Chateaubrianda, pani J. F
 • Znaczenie Extensa Res Czy jest rozciągła, substancja cielesna, materia (wg Kartezjusza); por. dualizm. res gestae ?Xac., rzeczy dokonane, gesty; gesty bohaterskie
 • Znaczenie rixari de asini umbra Pojęcie rixari de asini umbra ?Xac., spierać się o cień osła, jest to o rzecz bezwartościową, o głupstwa
 • Znaczenie Restauracja Wyjaśnienie doprowadzenie do pierwotnego stanu, zwł. zabytków, dzieł sztuki; przywrócenie na tron dynastii, zwł. Stuartów w Anglii w r. 1660 (Karol II
 • Znaczenie Nuces Ad Redire Opis redire ad nuces ?Xac., wrócić do orzechów, do zabaw wieku dziecięcego
 • Znaczenie Rakuski Informacje rakuski dawn. austriacki. Etym. - czes. rakouský 'jw
 • Znaczenie Winkle Van Rip Co to jest uinkl] człowiek nie ukierunkowany w obecnych relacjach, pop. gość z księżyca (spadły); por. Endymiona sen. Etym. - w opowiadaniu (ze
 • Znaczenie Romantyczny Definicja marzycielski, tajemniczy, fantastyczny, poetyczny, uczuciowy. romański powstały na gruncie kultury staroż. Rzymu; (język r.) powstały łac
 • Znaczenie Rewerenda Co znaczy rewerenda dawn. sutanna. Etym. - ?Xac. reverenda r.ż. od reverendus gerundivum od reverēri, verendus gerundivum od verēri, zobacz rewerans
 • Znaczenie Rerecording Słownik przegrywanie, przenoszenie nagrań dźwiękowych z jednej a. wielu taśm filmowych, magnetofonowych a. płyt gramofonowych sposobem elektryczną
 • Znaczenie Reconquista Znaczenie wypędzenie Maurów z Hiszpanii (1085-1492). Etym. - hiszp. 'zdobycie na nowo; odbicie'; zobacz re-; conquista, zobacz konkwista
 • Znaczenie Pace In Requiescat Czym jest requiescat in pace późn.z łaciny, niech spoczywa w spokoju
 • Znaczenie Rugby Co oznacza brutalna gra piłką owalną dwu drużyn po 13-15 graczy, popularna zwł. w państwach anglosaskich. Etym. - od z angielskiego: nazwy Rugby
 • Znaczenie Rand Krzyżówka rand waluta Republiki Płd. Afryki (= 100 centów). Etym. - afrik. 'jw.' z hol. 'krawędź, skraj; rondo
 • Znaczenie Rentier Najlepszy z dochodów z papierów wartościowych (akcji, obligacji i tak dalej), z procentów od wypożyczonego kapitału. rentowny dochodowy, zyskowny
 • Znaczenie Rickey Przykłady rickey z angielskiego:, napój z wódki (a. whiskey), soku limety, cukru, wody sodowej z lodem i skórką limety
 • Znaczenie Regres Encyklopedia prawo dochodzenia zwrotu sum wyłożonych za inną osobę (z tytułu poręczenia, żyra i tak dalej). regresowy prawn. regresyjny, regresywny
 • Znaczenie Retusz Jak działa rysunku (oryginału, negatywu, diapozytywu) poprzez dorysowywanie, podmalowywanie a. usunięcie pewnych szczegółów; przen. art. drobne
 • Znaczenie Remanent Czy jest wyrobów, towarów; handl. inwentaryzacja. Etym. - ?Xac. remanens dpn. remanentis p.pr. od remanēre 'pozostawać'; zobacz re-; manēre, zobacz
 • Znaczenie Rektor Pojęcie senatem akademickim) wyższą uczelnią; tytuł księdza rezydującego przy kościele nieparafialnym; przełożony seminarium duchownego a. domu
 • Znaczenie Relatywistyczny Wyjaśnienie relatywizmu; oparty na teorii względności Einsteina. relatywny względny, warunkowy. relatywizm pogląd filoz. głoszący względność i
 • Znaczenie Oświetlenie Rembrandtowskie Opis się nastrojem dramatycznym, osiągniętym poprzez silne kontrasty światła i cienia na obrazach malarza hol. Rembrandta (1606-69) z jego
 • Znaczenie Relacja Informacje niedawnym) wydarzeniu; log. relacja zachodzący pomiędzy obiektami, pojęciami, wielkościami; (w stosunku A-B) na trasie kolejowej pomiędzy A
 • Znaczenie Rumpel Co to jest rumpel sterownica, dźwignia do poruszania steru. Etym. - ros. rúmpiel 'jw.' z hol. roerpen 'jp.'; roer 'ster'; pen 'pióro; kołek
 • Znaczenie Roztruchan Definicja ogromny, ozdobny, zazw. srebrny puchar, regularnie o kształtach zwierzęcych, stosowany jako dekoracja stołu, niekiedy do toastów (XVI-XVIII
 • Znaczenie Retencja Co znaczy zatrzymywania wody opadowej a. bieżącej; prawn. prawo zatrzymania cudzej rzeczy w sytuacji roszczenia o zwrot nakładów na nią a. o
 • Znaczenie Recipe Słownik recipe! (Rp.) ?Xac., przyjmij! weź! (na receptach lekarskich). Etym. - zobacz recepta
 • Znaczenie Racine passera comme le cafe Znaczenie Racine przeminie jak kawa. Etym. - dwukrotnie nietrafiona przepowiednia przypisywana błędnie pisarce fr. pani de Sévigné (1626-96
 • Znaczenie Requiem Czym jest rekwialna, żałobna. Etym. - ?Xac. biernik l.poj. od requies 'spoczynek'; zobacz re-; quies, zobacz kwietyzm; od pierwszego wyrazu introitu
 • Znaczenie Rottweiler Co oznacza pilnujących bydła, pozostawionych poprzez legiony rz. w Rottweiler nad Neckarem (Niemcy); towarzyszył miejscowym rzeźnikom w wyprawach po
 • Znaczenie Rytualizacja Krzyżówka jakąś czynność organizmu dodatkowej funkcji - funkcji sygnału (na przykład szczerzenie zębów, jeżenie się sierści, machanie ogonem). rytuał
 • Znaczenie Reprywatyzacja Najlepszy właścicielowi mienia upaństwowionego a. pozostającego pod zarządem państwa. Etym. - zobacz re-; ?Xac. privatus, zobacz prywacje
 • Znaczenie Rock Przykłady rock z angielskiego:, skr. od rock'n'roll; zobacz także country rock
 • Znaczenie Roue Encyklopedia hulaka. Etym. - fr. '(dosł. łamany kołem) zmęczony; jw.' od rouer 'łamać kołem' z śrdw.z łaciny rotare 'jp.' z ?Xac., zobacz rota 2
 • Znaczenie Recte Jak działa regulaminowo (zwany); por. alias. recto [wym. rekto] stronica karty (manuskryptu), którą czyta się na początku; stronica (w książce
 • Znaczenie Riff Czy jest etap melodyczna jazzu, nieustannie powtarzana i regularnie wykorzystywana za tło do improwizacji solowej. Etym. - z angielskiego: 'jw.' od
 • Znaczenie Lettres Des Republique Pojęcie république des lettres zobacz la république des lettres
 • Znaczenie Rodały Wyjaśnienie wałki, zawierający Torę. Etym. - śr.g.nm. rodel 'zwój; spis; dokument' z ?Xac. rotula 'kółko', od rota, zobacz rota 2
 • Znaczenie Rewia Opis przest. kabaret, widowisko rozrywkowe, złożone z krótkich występów (piosenki, skecze, monologi, tańce i tym podobne), łączonych zazw
 • Znaczenie Rien ne manque r sa gloire il manquait r la notre Informacje ŕ la nôtre fr., Nic nie brak jego sławie, jego zabrakło naszej. Etym. - napis na popiersiu Moliera w Akademii Fr., ułożony poprzez
 • Znaczenie Miser Sacra Res Co to jest rzeczą świętą. Etym. - wg Seneki (Epigramy, 4); napis na fasadzie gmachu dawnego Towarzystwa Dobroczynności w Warszawie (Krak. Przedm. 62
 • Znaczenie Ryngraf Definicja półksiężyca, zazw. z wizerunkiem Matki Boskiej, zawieszana poprzez rycerzy na szyi, noszona na zbroi a. pod nią. Etym. - nm. Ringkragen
 • Znaczenie Rapsod Co znaczy bohaterska pieśń epicka. rapsodia instrumentalny utwór muz., regularnie wirtuozowski, oparty zazw. na kilku tematach (Liszt, Brahms). Etym
 • Znaczenie Repatriacja Słownik osób internowanych, przesiedlonych, uchodźców) do ojczyzny. reper pkt. wyjścia do pomiarów niwelacyjnych (trzpień, słup i tym podobne
 • Znaczenie Reporter Rasende Znaczenie rasende Reporter zobacz Der rasende Reporter
 • Znaczenie Britannia Rule Czym jest Brytanio; brytyjski hymn narodowy; por. God, save the King. Etym. - słowa: James Thomson, muzyka: dr Arne (1740 r
 • Znaczenie Reizm Co oznacza głoszący, Iż faktycznie istnieją tylko rzeczy, zaprzeczający samodzielnemu istnieniu pierwiastka psych. a również "zdarzeń"
 • Znaczenie Rododendron Krzyżówka rododendron bot. różanecznik, azalia. Etym. - gr. rhodódendron; zobacz rod(o)-; dendrologia
 • Znaczenie Reperkusja Najlepszy ekspozycji w fudze; późny, pośredni a. nieprzewidziany skutek jakiejś czynności a. wydarzenia; oddźwięk, echo, refleks. Etym. - ?Xac
 • Znaczenie Regent Przykłady regent zobacz regencja
 • Znaczenie Relative Encyklopedia akrobacja spadochronowa. Etym. - z angielskiego: 'zależny; jw.' od późn.z łaciny relativus zobacz relatywny
 • Znaczenie Roi Du Romain Jak działa krój pisma zamówiony poprzez króla fr. Ludwika XIV, wykonany poprzez Philippe'a Grandjeana (1666-1714), regularny i dokładny, kontrastujący
 • Znaczenie Ratafia Czy jest owoców wkładanych warstwami do gąsiora (kolejno, w okresach zbioru) i zalewanych wódką. Etym. - fr. (ra)tafia 'jw.' z kreolsko-fr. toastu z
 • Znaczenie Rondo Pojęcie odmian wierszy (dwurymowych, 10-15 wersowych) o ustalonej formie, których wspólną właściwością jest powtarzanie się początkowego słowa
 • Znaczenie Raszpla Wyjaśnienie grubych trójkątnych nacięciach do obróbki drewna, rogu, mas plastycznych i tym podobne Etym. - nm. Raspel 'jw.; grzechotka
 • Znaczenie Racjonalista Opis racjonalizator wprowadzający racjonalizację, ulepszenie. racjonalizm filoz. kierunek w teorii poznania przyznający rozumowi miejsce
 • Znaczenie Reluktancja Informacje z angielskiego: reluctance 'niechęć; jw.' z ?Xac. reluctari 'opierać się, sprzeciwiać'; zobacz re-; luctari 'walczyć
 • Znaczenie Remedium Co to jest odchylenie od regulaminowych wymiarów (wagi, próby) w przedmiotach znormalizowanych (na przykład monetach); przest. środek zaradczy; lek
 • Znaczenie Rotaprint Definicja maszyna offsetowa małego formatu. rotor wirnik; wirująca część maszyny. rotograwiura wklęsłodruk, tiefdruck. Etym. - zobacz rota 2
 • Znaczenie Reklamant Co znaczy wykorzystywana do zachowania właściwej kolejności kart (rękopisu) a. składek (książki); por. kustosz, kustodia. Etym. - ?Xac. reclamans dpn
 • Znaczenie Rodajlendy Słownik ogólnoużytkowego, o upierzeniu mahoniowo-metalicznym, w Polsce zwana karmazynami. Etym. - amer.z angielskiego: Rhode Island Red 'czerwone z
 • Znaczenie Rutherford Znaczenie rutherford (rd) fiz. jednostka aktywności promieniotwórczej. Etym. - od nazwiska fizyka z angielskiego:, Ernesta Rutherforda, 1871-1937
 • Znaczenie Reprojekcja Czym jest aparatu projekcyjnego umieszczonego za ekranem służącym jako tło do ujęć TV, filmowych a. za ekranem nie wszystkich kin. Etym. - zobacz re
 • Znaczenie Moles Indigestaque Rudis Co oznacza rudis indigestaque moles ?Xac., bezkształtna, bezładna masa, jest to chaos. Etym. - z Owidiusza (Metamorfozy, 1, 7
 • Znaczenie Retoryczny Krzyżówka odniesieniu retoryki. retor. retoryka teoria i sztuka przemawiania, krasomówstwo; książka edukacji przemawiania; zobacz artes liberales
 • Znaczenie Ria Najlepszy ria zatoka utworzona poprzez zatopienie poprzez morze dolnej części doliny rzecznej. Etym. - hiszp. od rio 'rzeka
 • Znaczenie Regalia Przykłady przysługujące wyłącznie monarsze; oznaki, symbole władzy monarszej. Etym. - śrdw.z łaciny l.mn. od regale 'prerogatywa królewska' z ?Xac
 • Znaczenie res severa est verum gaudium Encyklopedia res severa est verum gaudium ?Xac., (naucz się cieszyć... wierzaj mi) prawdziwa radość to rzecz serio. Etym. - z Seneki (Listy, 23
 • Znaczenie Rauschdelikt Jak działa którego sprawca, przed popełnieniem go, umyślnie wprawił się w stan nietrzeźwości, wyłączający poczytalność; zobacz actio libera in causa
 • Znaczenie Rydwan Czy jest stosowany w staroż. jako wóz bojowy, wyścigowy, paradny, w okresie wjazdów triumfalnych. Etym. - nm. Reitwagen '(lekki) wóz ciężarowy
 • Znaczenie Repulsja Pojęcie abominacja, wstręt. repulsywny psych. wzbudzający odrazę, odpychający. Etym. - śrdw.z łaciny repulsio 'odpychanie' z późn.z łaciny
 • Znaczenie Reichsrat Wyjaśnienie państwa, parlament austr. (1861-1918). Reichstag parlament Rzeszy nm. (1871-1945). Reichswehr [wym. rajchswe:r], Reichswera, nazwa nm. sił
 • Znaczenie Rober Opis gra zakończona obliczeniem punktowym. Etym. - z angielskiego: rubber 'w kartach - partia złożona z nieparzystej liczby gier
 • Znaczenie Roturier Informacje mieszczański, plebejski, chłopski); nieszlachcic; por. nuworysz. Etym. - fr. 'jw.' od roture 'własność ziemska osoby pochodzenia
 • Znaczenie Rigodon Co to jest rigodon fr., [wym. ...da] starofr. taniec prowansalski (XVII-XVIII w.) w tempie żywym, takcie parzystym, spotykany w suitach barokowych
 • Znaczenie Re Definicja powtórnie; cofnięcie (w miejscu; w okresie; do poprzedniej sytuacji); w tył; w przeciwnym kierunku. Etym. - łac 'w tył; znów; naprzeciw
 • Znaczenie raison du plus fort Co znaczy raison du plus fort... zobacz la raison
 • Znaczenie rex regnat et non gubernat Słownik władca panuje, lecz nie rządzi; por. le roi règne et... Etym. - z sejmowego przemówienia (1605 r.) kanclerza Jana Zamoyskiego (1542-1605
 • Znaczenie Regaty Znaczenie regaty zawody wioślarskie, żeglarskie a. łodzi motorowych. Etym. - wł. regata l.poj. 'jw.' z dial. weneckiego 'wyzwanie; zawody gondolierów
 • Znaczenie Reasekuracja Czym jest ubezpieczenie poprzez towarzystwo asekuracyjne (w innym zakładzie ubezpieczeń) części a. całości swojego ryzyka. Etym. - zobacz re
 • Znaczenie Czynnik Rh Co oznacza krwinkach (osobników zwanych Rh-dodatnimi, Rh+, stanowiących około 85% ludzi), mający charakter silnego antygenu, tzn. powodujący w
 • Znaczenie Rejs Krzyżówka rejs podróż, którą odbywa okręt, statek; zobacz real. Etym. - nm. Reise 'podróż
 • Znaczenie Verum Dicere Ridentem Najlepszy Xac., śmiejąc się, prawdę powiedzieć (któż broni?). Etym. - z Horacego (Satyry, 1, 1, 24); regularnie: ridendo
 • Znaczenie Roux Przykłady sosów i zup, mieszanina mąki i tłuszczu. Etym. - fr. (beurre) roux 'przyrumienione (masło)'; roux 'czerwonobrązowy, rudy
 • Znaczenie Vaches Des Ranz Encyklopedia łatwe melodie śpiewane a. odgrywane na alpenhornie poprzez szwajc. pasterzy na halach alpejskich. Etym. - fr. dial. (szwajc.) dosł. 'rzędy
 • Znaczenie Rewindykacja Jak działa zwrotu utraconej własności; odzyskanie jej; gosp. odzyskiwanie wartości zarobków obniżanych realnie w wyniku inflacji. Etym. - śrdw.z
 • Znaczenie Człowiek Renesansowy Czy jest się na (a. uprawiający twórczość albo krytykę w) rozlicznych dziedzinach (a. dyscyplinach) sztuki i edukacji. Etym. - termin ten
 • Znaczenie Hood Robin Pojęcie szlachetny zbójca, ograbiający bogaczy dla wspomożenia ubogich. Etym. - legendarny bohater cyklu z angielskiego: ballad śrdw., wspomniany
 • Znaczenie Recytacja Wyjaśnienie por. deklamacja recytator. recytatyw rodzaj śpiewu, zbliżony pod względem rytmicznym i melodycznym do recytacji tekstu, użytkowany w
 • Znaczenie Riksza Opis mały, lekki dwukołowy pojazd ciągnięty poprzez człowieka, stosowany pierwotnie w Japonii; por. kulis. Etym. - jap. dzinrikisia 'jw.'; dzin
 • Znaczenie Rostbef Informacje położona równolegle do polędwicy; pieczeń z tego mięsa przyrządzona na sposób z angielskiego:, jest to w stanie półsurowym. Etym. - z
 • Znaczenie Retorsja Co to jest innego państwa, mieszczące się w granicach prawa międzynarodowego (n.z łaciny retorsio facti; fr. rétorsion de droit). retorta ogniotrwała
 • Znaczenie Amoris Remedia Definicja Remedia amoris ?Xac., Leki na miłość. Etym. - utwór (około r. 2) Owidiusza
 • Znaczenie Rosynant Co znaczy koścista, łękowata. Etym. - hiszp. Rocinante dosł. 'eks-szkapa; koń Don Kichota', zobacz donkiszot; rocin 'szkapa'; antes '(po)przed(nio
 • Znaczenie Aeterna Roma Słownik Roma aeterna zobacz urbs aeterna
 • Znaczenie Rokfor Znaczenie rokfor zobacz roquefort
 • Znaczenie Allah Rasul Czym jest Rasul Allah arab., wysłannik, prorok Boga, jest to Mahomet; por. la ilaha illa'llah
 • Znaczenie Reagent Co oznacza stos atomowy, gdzie rozszczepianie jąder atomowych dzieje się w formie kontrolowanej jądrowej reakcji łańcuchowej. reagować odpowiadać
 • Znaczenie Reblochon Krzyżówka ser fr. z departamentu Górnej Sabaudii, okrągły i płaski jak camembert, lecz twardszy, o skórce bardziej żółtej, niemal pomarańczowej i
 • Znaczenie Ragnarek Najlepszy mit. germ. walka bogów z wrogimi potęgami; upadek bogów i koniec świata, po którym nastąpi narodzenie się nowego; por. Götterdämmerung
 • Znaczenie Ryksza Przykłady ryksza zobacz riksza
 • Znaczenie Rwacz Encyklopedia korzyści osobistych ze swojej pracy, posady, sytuacji. Etym. - ros. 'jw.' od rwat' 'rwać, szarpać, zdzierać
 • Znaczenie Retrowersja Jak działa powrotem na język oryginału (klasyczne ćwiczenie przy nauce języków obcych); por. ekstemporale. Etym. - ?Xac. retroversus 'odwrócony ku
 • Znaczenie Litigiosa Res Czy jest res litigiosa ?Xac., rzecz sporna, element sporu
 • Znaczenie Repasacja Pojęcie dorabianie zniszczonych części) w pończochach i rajstopach. repasaż w kolarstwie i sportach wodnych - dodatkowy wyścig przegrywających w
 • Znaczenie Resume Wyjaśnienie streszczenie, podsumowanie (dyskusji, rozprawy i tak dalej). Etym. - fr. 'jw.' od résumer 'streszczać' z ?Xac. resumere 'podjąć na nowo
 • Znaczenie Ront Opis ront przest. nocny patrol wojsk. kontrolujący warty i posterunki; obchód wart. Etym. - fr. ronde, zobacz rondo
 • Znaczenie Rifacimento Informacje rifacimento [wym. ...czim...] wł., przeróbka (dzieła lit
 • Znaczenie Ringpull Co to jest naciętym wieczkiem metalowym, które odrywa się w całości, gdy pociągnąć za przymocowane do niego kółko; por. pop-top
 • Znaczenie Rumb Definicja część okręgu (= 11,25°) róży kompasowej (róży kierunków, wiatrów), jest to podziałki kompasu służącego do ustalenia kursu statku, kierunku
 • Znaczenie Rykoszet Co znaczy bilardowej) od twardej powierzchni (ściany; bandy); pocisk odbity. Etym. - fr. ricochet 'odbicie się, odskok
 • Znaczenie Reparacje Słownik pieniądzach a. świadczeniach) płacone zwycięzcy poprzez kraj zwyciężone; l.mn. od reparacja (reperacja, naprawa). Etym. - późn.z łaciny
 • Znaczenie rem tene verba sequentur Znaczenie rem tene, verba sequentur ?Xac., trzymaj się tematu, słowa podążą za nim. Etym. - z Katona St
 • Znaczenie Rozarium Czym jest obsadzona różami. rozeta okrągły ornament w kształcie stylizowanego rozwiniętego kwiatu róży a. innych przedmiotów roślinnych (zobacz raut
 • Znaczenie Relaks Co oznacza dolce far niente). relaksacja zmniejszanie się naprężeń w ciałach fiz. z biegiem czasu; rozluźnianie napięcia, zwiotczanie tkanek. Etym
 • Znaczenie Ren Krzyżówka ren chem. pierwIASTEK, Tabl. 1, jasnoszary metal półszlachetny. Etym. - od nazwy rzeki Ren (fr. Rhin, nm. Rhein, hol. Rijn
 • Znaczenie rari nantes in gurgite vasto Najlepszy rari nantes in gurgite vasto zobacz apparent rari nantes
 • Znaczenie Riesling Przykłady wytrawne wino stołowe, podobne do win reńskich, barwy od słomkowej do złotej (na przykład włoskie, austriackie, węgierskie, kalifornijskie
 • Znaczenie Remonstracja Encyklopedia argumentowanie, zbijanie wywodów; domaganie się zmiany decyzji u zwierzchnika a. wyższej instancji, która ją powzięła. Etym. - śrdw.z
 • Znaczenie Real Jak działa monetarna Hiszpanii (do 1870 r.); dawna srebrna moneta wartości 1 reala; (l.mn. reis) portugalska jednostka monetarna przed r. 1911, po
 • Znaczenie Represalia Czy jest polityce międzynarodowej), retorsje. represja kara, karanie (poprzez kraj a. sądy); polit. środek odwetu, ucisku, tłumienia buntu. Etym
 • Znaczenie Riwiera Pojęcie morskiego) o charakterze wypoczynkowym, uzdrowiskowym i rozrywkowym, odznaczający się ?Xagodnym klimatem; naszyjnik z diamentów (a
 • Znaczenie Rudesheimer Wyjaśnienie Rüdesheimer nm., wino, sekt a. winiak z winnic okolic miasta Rüdesheim nad Renem w Hessen (Niemcy
 • Znaczenie Regime Opis régime zobacz reżim
 • Znaczenie Repertorium Informacje lista (zwł. akt; spraw sąd.). repertuar komplet, zbiór utworów (sztuk, ról) a. zdolności, które może zaprezentować (wykonać) jakiś zespół
 • Znaczenie Paris Votre Reprenez Co to jest zabierz-iż sobie Paryż swój (ja wolę moją miłą). Etym. - z Moliera (Mizantrop, 1, 2); ze starej piosenki lud
 • Znaczenie Reling Definicja pokładu statku, chroniąca przed wypadnięciem za burtę. Etym. - nm. 'jw.' z angielskiego railing 'poręcz; balustrada', rzeczownik odsłowny
 • Znaczenie Rose Co znaczy których zdjęto skórkę po rozpoczęciu fermentacji, dzięki czemu uzyskuje ono kolor jasnoróżowy zamiast czerwonego. Etym. - fr. 'różowy' od
 • Znaczenie Rezerwuar Słownik przechowywania cieczy a. gazów. Etym. - fr. réservoir 'jw.' od réserver 'zachować' z ?Xac. reservare, zobacz rezerwa
 • Znaczenie Roto Znaczenie obdartus; nędzarz', człowiek należący do najbiedniejszych warstw w państwach hispanoamerykańskich, zwł. w Chile; mieszkaniec slumsów
 • Znaczenie Remi Czym jest remi rodzaj gry w karty. Etym. - fr. remis, zobacz remis
 • Znaczenie Runda Co oznacza moment walki bokserskiej; okrążenie toru, bieżni; cykl rozgrywek turnieju, mistrzostw i tym podobne Etym. - nm. Runde 'kółko; kolejka (piwa
 • Znaczenie Redan Krzyżówka pojazdu nawodnego, zmniejszający opór wody w okresie jazdy. Etym. - fr. 'dwuramnik forteczny; jw.'; zobacz re-; -dan zobacz -dent
 • Znaczenie Rekonwalescencja Najlepszy zdrowia. rekonwalescent ozdrowieniec. Etym. - zobacz re-; późn.z łaciny convalescentia 'wzmocnienie; ozdrowienie' od convalescens dpn
 • Znaczenie Ryzalit Przykłady fasady budynku, wykusz. Etym. - wł. risalto 'uwydatnienie; wykusz' od risaltare 'znów skoczyć; wystawać'; ri- zobacz re-; saltare, zobacz
 • Znaczenie rex Auguste iudica iuste Encyklopedia Auguście, sądź sprawiedliwie. Etym. - tak wg legendy miała się odezwać do Zygmunta Augusta około 1560 r. rzeźba głowy z zawiązanymi ustami
 • Znaczenie Radżjasabha Jak działa Radżja-Sabha hindi, Porada Stanów, izba wyższa parlamentu ind.; zobacz Lok-Sabha

Co to znaczy | Tłumaczenie i wyjaśnienie zwrotu, zdania

Wytłumaczenie tekstów. Znaczenie językowe definicji. Słownik tłumczeń z przykładami.

Tłumaczenie ENCYKLOPEDIA Radżjasabha, Rex Auguste Iudica Iuste, Ryzalit, Rekonwalescencja, Redan, Runda, Remi, Roto, Rezerwuar, Rose, Reling, Reprenez Votre Paris, Repertorium, Regime co to jest.

Słownik Słownik Radżjasabha, Rex Auguste Iudica Iuste, Ryzalit co to znaczy.