burżuazja co to jest
Co to znaczy burżuazja? Definicja burżuazja dawn. mieszczaństwo; klasa panująca w społeczeństwach.

Czy przydatne?

Definicja burżuazja

Definicja z ang. bourgeoisie, z niem. Bourgeoisie.

Co to znaczy BURŻUAZJA burżuazja dawn. mieszczaństwo; klasa panująca w społeczeństwach kapitalistycznych, klasa kapitalistów, posiadaczy fundamentalnych środków produkcji.burżuj pogard. kapitalista.Etym. - fr. bourgeoisie 'jw.' od bourgeois 'mieszczanin; łyk, kołtun' z bourg 'miasteczko'

Czym jest burżuazja znaczenie w Znaczenie B .