buen abogado vecino co to jest
Buen Abogado Mal Vecino, Belladonna, Beati Possidentes, Buduar, Brie, Bram, Bordereau, Blut Und.

Znaczenie słowa, wyrazu na B

 • Znaczenie Bocors Definicja bocors [wym. bokor] kreol.fr., czarownicy a. znachorzy wudu
 • Znaczenie bon gre mal gre Definicja bon gré, mal gré fr., chcąc nie chcąc; rad nie rad
 • Znaczenie Buchla Definicja Buchla zobacz syntezator muzyczny
 • Znaczenie Baal Definicja Baal bóg fałszywy, idol, bożyszcze. Etym. - hebr. Ba'al, 'pan'; nazwa wielu bóstw kananejskich i fenickich, zwł. bóstw przyrody i płodności
 • Znaczenie Butik Definicja butik zobacz boutique
 • Znaczenie Babu Definicja kogoś (pisemnie), odpowiadająca polskiemu pan, szanowny pan; ind. urzędnik piszący po z angielskiego:; Hindus znający trochę
 • Znaczenie Baby Definicja niemowlę, osesek. baby doll z angielskiego:, dosł. lalka-niemowlę; damski strój nocny i poranny, złożony z szerokiego i krótkiego
 • Znaczenie Baca Definicja pasterz, owczarz wypasający kierdel owiec na halach górskich, zwierzchnik juhasów, gospodarz szałasu-bacówki. Etym. - węg. bacso, serb. bač
 • Znaczenie Bachanalie Definicja hulaszcze zabawy, orgie. bachiczny hulaszczy, rozwiązły; radosny, upojny; dionizyjski, związany z kultem Bachusa. bachant(ka) uczestnik
 • Znaczenie Backfisch Definicja dziewczynka-nastolatka zarazem dorosła i dziecinna. Etym. - nm. 'ryba smażona; jw.'; backen 'piec; smażyć'; Fisch 'ryba
 • Znaczenie Backlash Definicja podmuch powrotny', reakcja antagonistyczna; (white backlash) w stanach zjednoczonych ameryki - antagonistyczna, wroga reakcja białych na
 • Znaczenie Baczmagi Definicja baczmagi buty z cholewkami ściętymi ku tyłowi na dawną modłę tur., modne w Polsce XVII w. Etym. - tur. baczmak l.poj
 • Znaczenie Badian Definicja wiecznie zielonego krzewu z rodz. magnoliowatych, rosnącego we wsch. Azji i Ameryce Płn. Etym. - pers. 'anyż
 • Znaczenie Yellow Bahama Definicja pomarańczowa (nazwa barwy). Etym. - z angielskiego: 'jw.'; Bahama - archipelag na O. Atlantyckim na płd. wsch. od Florydy (USA); yellow
 • Znaczenie Most Baileya Definicja wojny świat., most z prefabrykowanych przęseł, łatwych w transporcie i montażu, a wytrzymujących znaczące obciążenia (ciężkie czołgi
 • Znaczenie Bailiff Definicja przedstawiciel władzy władca., zastępca szeryfa; rządca (majątku). bailiwick region podległy bailiffowi. Etym. - z angielskiego: bailiwick
 • Znaczenie Bajadera Definicja tancerki kultowej. Etym. - fr. bayadère 'jw.' z port. bailadeira 'tancerka; jw.' od bailar 'tańczyć' z późn.z łaciny ballare, zobacz balet
 • Znaczenie Sumy Bajońskie Definicja sumy pieniędzy; por. neapolitańskie. Etym. - suma 43 mln franków wierzytelności pruskich, odstąpiona poprzez Napoleona I Księstwu
 • Znaczenie Bak Definicja silnikowego; pokład górny statku w części dziobowej (z urządzeniami kotwicznymi). 2. (zazw. w l.mn.) przest. bokobrody, faworyty
 • Znaczenie Bakalie Definicja daktyle pomieszane z orzechami, piernikami, marmoladkami, tradycyjny polski smakołyk gwiazdkowy. Etym. - tur. z arab. bakkal 'handlarz
 • Znaczenie Bakan Definicja nawigacyjny), pława w kształcie kuli, stożka, pionowego walca i tak dalej, z okresowo zapalanym światłem białym, zielonym a. czerwonym
 • Znaczenie Bakbort Definicja się twarzą ku dziobowi) burta statku; por. sterbort. Etym. - nm. Backbord 'lewa burta'; z angielskiego: back 'tylny'; nm. Bord 'burta'; do
 • Znaczenie Bakłażan Definicja bakłażan ros., bot. oberżyna, gruszka miłosna, jajko krzewiste
 • Znaczenie Bakterie Definicja jednokomórkowe drobnoustroje, niekiedy chorobotwórcze. bakteriostatyczne środki - działające hamująco na postęp bakterii. bakteriofagi
 • Znaczenie Balach Definicja konfesja, ozdobna osłona rozpięta a. wsparta na drążkach (słupkach, filarach), przenośna (w ceremonialnych pochodach, procesjach) a. stała
 • Znaczenie Power Of Balance Definicja równowaga sił (pomiędzy krajami). balans, balansowanie utrzymywanie chwiejnej równowagi; balans(jer) kółko wahadłowe tworzące, wraz ze
 • Znaczenie Balast Definicja obciążenie (piaskiem, wodą i tak dalej) dla regulacji równowagi i zanurzenia statku, okrętu podwodnego a. utrzymania odpowiedniej wysokości
 • Znaczenie Banderola Definicja opakowanie, świadcząca, Iż wyrób jest nie naruszony a. Iż uiszczono podatek akcyzowy; pocztowe opakowanie druków; plast. motyw
 • Znaczenie Balet Definicja oparty na określonej technice; widowisko teatr., którego zasadnicze przedmioty stanowią: taniec, mimika i muzyka, wyrażające przebieg akcji
 • Znaczenie Balista Definicja miotania kamieni a. belek. balistyka edukacja o ruchu pocisków. balistyczna krzywa - tor pocisku w próżni (parabola) a. w powietrzu. Etym
 • Znaczenie Ballhausplatz Definicja austro-węgierskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych; od 1923 - austriacki urząd kanclerski. Etym. - nm. dosł. 'plac (z domem) do gry w
 • Znaczenie Balotaż Definicja w kwestii przyjęcia kandydata do organizacji a. klubu albo (dawn.) przyjęcia wniosku dzięki kartek a. gałek białych ('za') i czarnych
 • Znaczenie Balsa Definicja tropikalnych Ameryki Śr. i Płd. o drewnie silnym, a lżejszym od korka, od dawna wykorzystywanym do budowy tratw (na przykład Kon-Tiki
 • Znaczenie Bałałajka Definicja instrument muzyczny strunowy szarpany z rodz. gitar, o trójkątnym korpusie rezonansowym i trzech strunach (aktualnie na Ukrainie bywają 4
 • Znaczenie Bałkanizacja Definicja mniejsze, słabsze i regularnie ścierające się z sobą jednostki. Etym. - od nazwy Półwyspu Bałkańskiego i tak zwany problemu bałkańskiego
 • Znaczenie Bama Definicja podwyższone', ołtarz pod gołym niebem, wzniesiony zazw. na sztucznym a. naturalnym wzgórzu ku czci kananejskich bogów płodności (Baal
 • Znaczenie Banalny Definicja stereotypowy, pozbawiony oryginalności. Etym. - fr. banal 'pospolity' ze śrdw.fr. ban 'obwieszczenie władcy feudalnego o pospolitym
 • Znaczenie Bekentnisse einer schonen Seele Definicja Bekentnisse einer schönen Seele nm., Zwierzenia pięknej duszy. Etym. - tytuł 6. ks. (1795 r.) Lat edukacji Wilhelma Mistrza Goethego
 • Znaczenie Bandolet Definicja skórzany przewieszony poprzez lewe ramię żołnierza, podtrzymujący broń palną a. ładownicę (por. feldcech); lekki muszkiet dragonów pol. w
 • Znaczenie Bandy Definicja sport. rozgrywana na lodzie poprzez 2 drużyny po 11 osób, której celem jest wbicie zakrzywionym kijem piłki do bramki, prawdop. pierwowzór
 • Znaczenie Bank Definicja działania są operacje pieniężno-kredytowe, jak: przyjmowanie wkładów (depozytów) i wypłacanie odsetek, emisja obligacji, bonów i banknotów
 • Znaczenie Bankiet Definicja kolacja) dla większej liczby osób, zwł. wydany dla uczczenia jakiejś osoby a. wydarzenia. 2. bankieta, ława fundamentowa, posadowa, ziemna
 • Znaczenie Banknot Definicja papierowy wypuszczony poprzez banki emisyjne. bankructwo niewypłacalność, zawieszenie wypłat na rzecz wierzycieli; upadłość ogłoszona
 • Znaczenie Baptysta Definicja wyznania protestanckiego, powstałej w Anglii na pocz. XVII w. (pod wpływem menonitów), uznającej chrzest tylko dorosłych. baptysterium
 • Znaczenie Bar Definicja ciśnienie. bar chem. pierwIASTEK, Tabl. 1, srebrzystobiały, miękki metal; fiz. jednostka ciśnienia. Etym. - gr. báros 'ciężar; waga; troska
 • Znaczenie Code Bar Definicja kod kreskowy', Universal Product Code 'powszechny kod towarowy' (1973), zakodowana seria kresek, spacji i cyfr wydrukowana na opakowaniu
 • Znaczenie Baraka Definicja szczęście, jakie wydaje się chronić osobę na świeczniku (regularnie dowódcę wojsk., męża stanu i tak dalej) pośród niebezpieczeństw i
 • Znaczenie Barbaria Definicja mieszkańcy; barbarzyństwo. barbarzyństwo stopień pośredni pomiędzy dzikością i cywilizacją; przen. surowość, nieokrzesanie; okrucieństwo
 • Znaczenie Barbebleue Definicja bajka pisarza fr. Charlesa Perraulta (1628-1703) ze zbioru Contes de ma mère l'oye (1697 r.) 'Bajki Babci Gąski'; tenże temat: Fitchers
 • Znaczenie Barbouillage Definicja smarowanie, pacykowanie; por. griffonage. Etym. - fr. od barboter 'grzebać dziobem (w błocie, w wodzie
 • Znaczenie Barbouze Definicja broda'; członek tajnej policji, sekretny agent. Etym. - na skutek fałszywej brody, jaką, wg pop. wyobrażeń, bywa przeważnie przystrojony
 • Znaczenie Bard Definicja Celtów, układający i recytujący wiersze, zazw. z towarzyszeniem harfy, ku czci władcy, dawn. władców i ich czynów a. opisujące historię
 • Znaczenie Bardo Definicja pośredni pomiędzy życiem i śmiercią trwający do 49 dni, kiedy "świadomej zasadzie" zmarłego ukazują się piękne a. straszliwe
 • Znaczenie Bardon Definicja bardon śrdw. instrument muz., rodzaj lutni, liry. Etym. - czes. bardun od śr.g.nm. pardune
 • Znaczenie Bariera Definicja a. odgradzająca drogę, teren i tak dalej, zapora, rampa, zastawa; przen. przeszkoda, zawada; (bariera celna) ogólny poziom ceł w danym
 • Znaczenie Bariony Definicja masie większej od masy protonu a. równej jej: proton, neutron, hiperony lambda, sigma i ksi, i odpowiadające im antycząstki. Etym. - zobacz
 • Znaczenie Bradykardia Definicja zwolniona akcja serca (poniżej 60 uderzeń na min.); por. wagotonia. Etym. - gr. bradýs 'powolny; leniwy'; zobacz -kardi(o
 • Znaczenie Barkas Definicja wiosłowa); ciężka łódź okrętowa, dwumasztowa, o ożaglowaniu skośnym; włokowa łódź rybacka; mały statek o napędzie mechanicznym do
 • Znaczenie Barokowy Definicja kierunku w kulturze a. stylu w plastyce, lit. i muz. europ. od 2. poł. XVI do 2. poł. XVIII w., bujnego, dynamicznego, pełnego przepychu
 • Znaczenie Baroud Definicja walka. baroud d'honneur fr., wojsk. bitwa z góry przegrana, stoczona tylko dla ratowania honoru; socjol., polit. batalia, kampania, walka
 • Znaczenie Bas Definicja strona klawiatury fortepianowej i in. instrumentów klawiszowych; pedał (klawiatura nożna) w organach; instrumenty dęte o głębokim stroju
 • Znaczenie Bleu Bas Definicja pończocha'; kobieta popisująca się uczonością i zaniedbująca swój dom; iron. pedantka; literatka. Etym. - podobnie z angielskiego
 • Znaczenie Basic Definicja angielszczyzna, zawierająca 850 wyrazów, utworzona w 1930 r. poprzez uczonego z angielskiego: C.K. Ogdena (ur. 1889), propagowana jako
 • Znaczenie Basset Definicja wiekami we Francji, stosowana we Francji i Belgii poprzez długi czas poprzez arystokrację do polowania na zające, lisy, ptaki i tak dalej
 • Znaczenie Bastion Definicja ostro część fortyfikacji stałej, w kształcie pięciokątnej, potężnej budowli ziemnej (poł. XVI do poł. XIX w.). Etym. - wł. bastione 'jw
 • Znaczenie Bastonada Definicja a. po plecach, użytkowane jako kara. Etym. - hiszp. 'kije, cięgi' (od baston 'kij') i wł. bastonada 'kije, cięgi' (od bastone 'kij') z późn
 • Znaczenie Bastylia Definicja zdobycie B.) wdarcie się ludu Paryża do bram więzienia 14 VII 1789, uważane za start Rewolucji Fr. (rocznica tego dnia jest od 1880 r
 • Znaczenie Basztan Definicja gdzie uprawia się warzywa, gł. dynie, melony, kawony (arbuzy) i ogórki. Etym. - ukr. 'jw.' z pers. bōsztan 'sad
 • Znaczenie Batalia Definicja rozgrywka, walka. batalion, baon, pododdział w różnych rodzajach wojsk, złożony zazw. z 3-4 kompanii; zool. bojownik, ptak z rodz. siewek
 • Znaczenie Bateaulavoir Definicja pepiniera kubizmu; nazwa nadna domowi (przy placu Emile-Goudeau na Montmartre w Paryżu), gdzie w 1905 r. mieszkał rysownik hiszp. Pablo
 • Znaczenie Bateria Definicja podobnych urządzeń (połączonych w jednolity układ), jak ogniw elektr., kotłów, pieców koksowniczych, grzejników; pododdział artylerii
 • Znaczenie Bato Definicja niższy. batometr, batymetr, przyrząd do pomiaru głębokości zanurzenia (i zazw. do pobierania próbek wody z ustalonych głębokości). batyskaf
 • Znaczenie Batrachomyomachia Definicja myszami; przen. burza w szklance wody, sporo hałasu o nic. Etym. - tytuł wczesnego, heroikomicznego poematu st.gr., będącego pod różnymi
 • Znaczenie Battement Definicja wysuwanie (w jakimkolwiek kierunku) i dosuwanie nogi. Etym. - fr. 'bicie (serca), uderzenie (tętna); jw.' od battre, zobacz bateria
 • Znaczenie Britain Of Battle Definicja bätlow britn] bitwa o Ogromną Brytanię (13 VIII-31 X 1940), działania obronne lotnictwa bryt. przeciw nm. ofensywie powietrznej (mającej
 • Znaczenie Batut Definicja sprężysta siatka do wykonywania wysokich skoków gimnastycznych (z obrotami ciała), stosowana między innymi do szkolenia skoczków
 • Znaczenie Wonna Bazylia Definicja rodz. wargowych, pochodząca z Indii, dostarczająca olejku eterycznego, stosowana jako przyprawa kuchenna, zwł. do drobiu. bazylika staroż
 • Znaczenie Bazyliszek Definicja dużej amer. jaszczurki tropikalnej; gad z legend staroż. i śrdw., wykluwający się z jaja złożonego poprzez 7-letniego koguta (!), potwór
 • Znaczenie Beachcomber Definicja a. robotnik portowy zatrudniony dorywczo i nieregularnie na wybrzeżach płd. Pacyfiku; niepracujący marynarz o złej reputacji; włóczęga na
 • Znaczenie Bean Definicja żak; żółtodziób, fuks; przen. nieokrzesaniec, nieuk, grubianin, fujara, gamoń. Etym. - śrdw.z łaciny beanus 'jw.' z fr. béjaune
 • Znaczenie Spiritu Pauperes Beati Definicja błogosławieni ubodzy duchem; iron. szczęśliwi, którym się udało mimo niedostatków w wykształceniu, umiejętnościach. Etym. - z Wulgaty (Ew
 • Znaczenie Beatnik Definicja latach 50. XX w. w stanach zjednoczonych ameryki); człowiek mający skłonność do zachowywania się i ubierania w sposób sprzeczny z
 • Znaczenie Geste Beau Definicja piękny czyn; wspaniałomyślny, szlachetny postępek; elegancki, pojednawczy, lecz daremny, niepotrzebny czyn. beau monde fr. [wym. ponieważ
 • Znaczenie Skala Beauforta Definicja dwunastostopniowa skala do określania prędkości (siły) wiatru: 0 cisza, 1 powiew, 2 słaby, 3 ?Xagodny, 4 umiarkowany, 5 dość mocny, 6 mocny
 • Znaczenie Beaujolais Definicja burgundzkie wino stołowe z gron wyhodowanych pomiędzy Loarą a Saôną wokół Beaujeu w departamencie Rodanu (Francja). Etym. - fr. od nazwy
 • Znaczenie People Beautiful Definicja anglos., dosł. 'piękni ludzie', bogate, modne towarzystwo górnych warstw społeczeństwa kapitalistycznego i ludzi sztuki, które określa i
 • Znaczenie Bechedemer Definicja międzynarodowa gwara oparta na angielszczyźnie, stosowana na Nowej Gwinei, archipelagu Bismarcka, wyspach Salomona i in. pobliskich; por
 • Znaczenie Beefeater Definicja członek królewskiej straży przybocznej (z angielskiego: yeoman of the Guard), rekrutującej się z gospodarzy (chłopów) średniorolnych
 • Znaczenie Beg Definicja wyższym urzędnikom cywilnym i wojskowym; tytuł władców Tunezji w czasach protektoratu tur. i fr. bejlerbej gubernator prowincji w dawnej
 • Znaczenie Behawioryzm Definicja kierunek w psychologii, rozpowszechniony gł. w stanach zjednoczonych ameryki, zakładający badanie nie zjawisk psych., lecz postępowania
 • Znaczenie Behemot Definicja olbrzymiego, potężnego. Etym. - hebr. behēmōth (l.mn., wyrażająca ogrom) od behēmāh 'bestia; zwierzę'; por. Biblia (Hiob, 40, 15-24), gdzie
 • Znaczenie Bejt Definicja gatunkach liryki Bliskiego i Środkowego Wschodu (zwł. w gazelu i kasydzie) rymowana strofa dwuwersowa, gdzie każdy wers podzielony jest
 • Znaczenie Bel Definicja logarytmicznej miary relacji energii a. mocy użytkowana w (elektro)akustyce, elektro- i radiotechnice; pop. jednostka natężenia dźwięku (w
 • Znaczenie Esprit Bel Definicja pięknoduch, umysł (przesadnie) wykwintny; człowiek wykształcony i dowcipny a. mający zbyt wysokie mniemanie o swojej bystrości, swoim
 • Znaczenie Beletage Definicja pałacu, willi, domu, mieszcząca idealne, reprezentacyjne salony, pokoje mieszkalne a. mieszkania (zazw. pierwsze piętro w mieście a. parter
 • Znaczenie Beletrystyka Definicja zwł. powieści i opowiadania; poezja rozrywkowa, lekka. Etym. - nm. Belletristik 'jw.' z fr. belles-lettres 'gramatyka, wymowa i
 • Znaczenie Belial Definicja bezprawia; szatan, książę piekieł; (dzieci Beliala) warchoły, nicponie, niegodziwcy. Etym. - hebr. belija'al 'jw.' z (?) beli 'bez
 • Znaczenie bella gerant alii tu felix Austria nube Definicja nube! ?Xac., niech inni prowadzą wojny, ty, szczęśliwa Austrio, zawieraj związki małżeńskie. Etym. - Maciej Korwin, władca Węgier (1440-90
 • Znaczenie Detestata Matribus Bella Definicja bella matribus detestata ?Xac., wojny nielubiane poprzez matki. Etym. - z Horacego (Pieśni, 1, 1, 24
 • Znaczenie Belle dame sans merci Definicja niemiłosierna piękność; zobacz femme fatale. Etym. - fr. tytuł słynnej ballady (1819) poety z angielskiego: Johna Keatsa, zapożyczony z
 • Znaczenie Epoque Belle Definicja epoka, piękny moment', nazwa dawana okresowi 1880-1905 w Europie jako echo nostalgicznych wspomnień zamożnych warstw bogatszych państw. la
 • Znaczenie List Bellerofonta Definicja doręczyciela, zawierające polecenie zgładzenia oddawcy; por. Uriasza list. Etym. - gr. Bellerophóntēs (a. -phōn) mit. gr. 'Belleforon
 • Znaczenie Bemar Definicja przechowywania ciepłych potraw (w naczyniach zanurzonych w gorącej wodzie). Etym. - fr. bain-marie '(dosł. kąpiel Marii) gorąca kąpiel
 • Znaczenie Benedyktyn Definicja Benedykta; likier wyrabiany poprzez benedyktynów we Francji, zwany również benedyktynką. benedyktyńska robota - drobiazgowo precyzyjna
 • Znaczenie Benefaktor Definicja dobrodziej; fundator jakiejś instytucji. Etym. - późn.z łaciny benefactor 'dobroczyńca'; z ?Xac. benefacere 'czynić dobrze'; bene 'dobrze
 • Znaczenie Deliberandi Beneficium Definicja przysługujący spadkobiercy czas do rozważenia, czy przyjmie spadek. benefisant aktor (wykonawca), na którego rzecz urządza się benefis
 • Znaczenie Bentos Definicja bentos zespół organizmów roślinnych i zwierzęcych, żyjących na dnie wód; por. abisalny. Etym. - gr. bénthos 'głębi(n)a
 • Znaczenie Berceuse Definicja berceuse [wym. bersö:z] kołysanka. Etym. - fr. 'piastunka; kołys(an)ka' z bercer 'kołysać (się)'; por. berso
 • Znaczenie Berimbau Definicja instrument muzyczny, mający zazw. tylko jedną, metalową strunę. Etym. - brazyl.port., może z jakiegoś jęz. afryk
 • Znaczenie Bermudzki Definicja archipelagu około 300 wysepek na zach. Atlantyku. Trójkąt Bermudzki, Diabelski Trójkąt, region na płn.-zach. Atlantyku zawarty pomiędzy
 • Znaczenie Bermyca Definicja niekiedy z niedźwiedziego futra) noszona w XVIII i XIX w. poprzez grenadierów piechoty i poprzez oddziały wyborowe; do dziś w Ogromnej
 • Znaczenie Bernardyn Definicja z Clairveaux, cysters francuski; zakonnik reguły św. Bernarda ze Sieny, jest to członek zakonu Braci Mniejszych, dawn. zw. obserwantami
 • Znaczenie Berufsverbot Definicja polityka RFN niezatrudniania w administracji państwowej osób podejrzanych o radykalne tendencje polityczne
 • Znaczenie Bojar Definicja warstwy feudalnej, ogromny właściciel ziemski na Rusi (do czasów Piotra I); na wsch. kresach dawn. Rzplitej - chłop wolny od pańszczyzny
 • Znaczenie Beryl Definicja wchodzący w skład rzadkich minerałów; minerał, krzemian berylu, o przezroczystych, cennych odmianach szlachetnych: jasnozielony szmaragd
 • Znaczenie Bessa Definicja wartościowych a. cen towarów notowanych na giełdzie; por. hossa. Etym. - fr. baisse 'zniżka; spadek (cen)' od baisser 'spuścić; obniżyć
 • Znaczenie Bestiarium Definicja dzieło wierszem a. prozą, opisujące, z alegorycznym komentarzem moralizującym, wygląd i zachowanie zwierząt prawdziwych i bajecznych; plast
 • Znaczenie Betdin Definicja bet-din hebr. dom sądu (l.mn. batte-din) kryminalny, cywilny i relig., sąd żyd. (Deut. 16, 18); sąd rabinacki; (ogromny Bet-Din) sanhedryn
 • Znaczenie Concours A Bete Definicja konkursowe'; pop., iron. a. pejorat. świetny uczeń a. student, który ma wszystkie zalety (jak umiejętność koncentracji, energia, silne
 • Znaczenie Betel Definicja przyrządzana z liści pieprzu betelowego, suszonych orzeszków palmy areki (katechu) i odrobiny sproszkowanego wapienia, wypuszczająca
 • Znaczenie Betsaida Definicja Etym. - z Biblii (Ew. wg Jana, 5, 2-3); B. (lub Bethesda), Owcza Sadzawka, położona, wg legendy, na płn. od świątyni jerozolimskiej
 • Znaczenie Bezoary Definicja jelitowe, kuliste twory powstające z nie strawionych cząstek (gł. z włosów) w przedżołądkach przeżuwaczy (zwł. w żwaczu lamy i kozy
 • Znaczenie Bibeloty Definicja dawn.) na meblach, kominkach, w serwantkach dla upiększenia mieszkania. Etym. - fr. bibelots 'drobne elementy luksusowe, zdobiące wnętrze
 • Znaczenie Biblia Definicja Testamentu. bibliografia uporządkowany lista dokumentów, druków, utworów, łącznie z głównymi danymi o nich; metodyka sporządzania takich
 • Znaczenie Bide Definicja fiasko, niepowodzenie sztuki, przedstawienia; rozszerz. niepowodzenie w jakiejkolwiek dziedzinie. Etym. - fr. od bidon 'blaszanka; bańka
 • Znaczenie Bidon Definicja cieczy; manierka kolarska na napój dla zawodników w okresie wyścigu. Bidonville fr., [wym. bidąwil] dzielnica baraków na peryferiach
 • Znaczenie Winowatyje Winy Biez Definicja winowajcy; Grzesznicy bez winy. Etym. - dramat (1883 r.) dramaturga ros. Aleksandra N. Ostrowskiego (1823-86
 • Znaczenie Dochody Biezgriesznyje Definicja zyski, jest to łapówki przynoszone z własnej ochoty poprzez interesantów, które, zdaniem przekupnych urzędników, miały im nie przynosić
 • Znaczenie Bifurkacja Definicja dwóch kierunkach; por. dychotomia. Etym. - ?Xac. bifurcus 'widlasty; rozdwojony'; zobacz bi-; furkacja
 • Znaczenie Apple Big Definicja ogromne jabłko', jazzowy taniec z lat 30. XX w., kadrylowa wersja jitterbuga, gdzie tańczący bądź tworzą koło, bądź występują w
 • Znaczenie Bang Big Definicja ogromny wybuch', kosmiczna eksplozja ściśnionego gazu, jaka, wg jednej z teorii, zdarzyła się 10 do 15 mld lat temu i dała start
 • Znaczenie Crunch Big Definicja ogromne chrupnięcie', implozja kosmologiczna, jaka, wg jednej z teorii, może się zdarzyć, gdy Wszechświat przestanie się rozszerzać, a
 • Znaczenie Bigbeat Definicja quot;mocnego uderzenia", odznaczająca się pulsującą energią rytmiczną, prostotą melodyczną i harmoniczną (która odróżnia ją od
 • Znaczenie Bilans Definicja kolekcja środków majątkowych przedsiębiorstwa na koniec (a. start) danego okresu; przen. podsumowanie, obliczenie wyników, kolekcja
 • Znaczenie Bill Definicja parlamentu angielskiego (Parliamentary Bill). Etym. - z angielskiego: 'rachunek; weksel; plakat; ulotka; projekt ustawy; skarga sąd
 • Znaczenie Binarny Definicja numeracji); mający 2 impulsy (na przykład termodynamiczne); w teorii informacji - rozkładający zespół rozpatrywanych możliwości kolejno na
 • Znaczenie Brauning Definicja ręczna broń automatyczna, zwł. płaski pistolet. Etym. - od nazwiska konstruktora, inżynier amer.: John M. Browning (1854-1926
 • Znaczenie Binda Definicja poprzeczne na grzbiecie książki, łączące ją dawn. z oprawą, których śladami w kształcie karbów ozdabia się dziś grzbiet książki; przest
 • Znaczenie Bingo Definicja loteryjka podobna do polskiego totolotka, jedna z najpopularniejszych na świecie form taniego hazardu, istniejąca w wielu odmianach od
 • Znaczenie Biom Definicja zwierząt obejmujące spory, wyodrębniony ekologicznie region (jak na przykład dżunglę dorzecza Amazonki, Bajkał, Tatry). biont odrębna
 • Znaczenie Birbant Definicja bibosz, lekkoduch, złoty młodzieniec. birbanteria przest. życie hulaszcze; hulacy. Etym. - wł. birbanteria 'łajdactwo' z birbante 'hultaj
 • Znaczenie Biret Definicja doktorska na wyższych uczelniach; część oficjalnego stroju sędziów, prokuratorów i adwokatów; kanciaste nakrycie głowy duchownych
 • Znaczenie Bis Definicja gł. med., anatom.) bi- (przed samogłoską); dwa; dwa razy. bis powtórnie; raz jeszcze; dodatkowy (numer autobusu i tym podobne; utwór
 • Znaczenie Biseksualizm Definicja biseksualizm dwupłciowość, popęd seksualny do osobników obu płci. Etym. - zobacz bi-; seksualny
 • Znaczenie Bisior Definicja błyskawicznie krzepnącej wydzieliny nie wszystkich małżów morskich (zwł. z okolic Tarentu w płd. Włoszech) wykorzystywane im jako oprzęd a
 • Znaczenie Biskwit Definicja cwibak); towar ceramiczny nieszkliwiony po wypaleniu. Etym. - fr. biscuit 'jw.' ze śrdw.fr. (pain) bescuit '(chleb) podwójnie pieczony' p.p
 • Znaczenie Bisurman Definicja bisurman(in) dawn. pogard. muzułmanin, mahometanin, przen. żart. urwis, hultaj, zuchwalec. Etym. - (?) jak muzułmanin
 • Znaczenie Bitters Definicja nalewka alkoholowa z angostury, gorzkich ziół, liści, owoców, nasion a. korzeni, stosowana jako środek tonizujący, wzmagający apetyt i
 • Znaczenie Jour Du Bonheur Definicja dnia', biureczko damskie, modne gł. za panowania Ludwika XVI, złożone ze stolika z szufladkami i z szafkowej nastawki, służyło do pisania i
 • Znaczenie Biuletyn Definicja drukowany informator o działalności instytucji a. o wydarzeniach (b. agencyjny, prasowy i tym podobne). Etym. - fr. bulletin 'kartka
 • Znaczenie Biurokracja Definicja zarządzających, organizujących pracę instytucji i urzędników; władza oderwana od mas, narzucająca im decyzje społecznie szkodliwe
 • Znaczenie Biurotyka Definicja informatyczną w celu powiększenia wydajności pracy administracji (łączność bezprzewodowa, satelity handlowe, przetwarzanie teleksów
 • Znaczenie Biwak Definicja gołym niebem; obóz, obozowisko, miejsce odpoczynku a. noclegu na powietrzu, na dworze. Etym. - fr. bivouac, bivac 'jw.' ze szwajc. nm
 • Znaczenie Bizant Definicja złotej monety bizantyjskiej, która poprzez długi czas była symbolem dobrobytu gospodarczego. bizantyjski (o relacji do władzy) ceremonialny
 • Znaczenie Box Black Definicja czarna skrzynka', jakikolwiek układ względnie odosobniony, rozpatrywany tylko z uwagi na wejście i wyjście, bez rozeznania w jego
 • Znaczenie Comedy Black Definicja z angielskiego:, dosł. 'czarna, ciemna, chora komedia', zobacz comédie noire. Etym. - termin dark comedies stosowany był od dawna poprzez
 • Znaczenie Brodiaga Definicja brodiaga ros., włóczęga, obieżyświat, drapichrust, powsinoga, wagabunda, łazik; por. clochard
 • Znaczenie English Black Definicja dosł. 'czarna angielszczyzna' Afro-Americanese 'afro-amerykańszczyzna', dialekt jęz. z angielskiego: stosowany poprzez wielu Murzynów amer
 • Znaczenie Power Black Definicja paue] dosł. 'czarna potęga, czarne mocarstwo'; hasło ruchu pewnych grup Murzynów w skupiskach (gettach) murzyńskich ogromnych metropolii
 • Znaczenie Blackout Definicja blackout zobacz blekaut
 • Znaczenie Blaustrumpf Definicja Blaustrumpf zobacz bas bleu
 • Znaczenie Blejtram Definicja rozpina się płótno do malowania obrazu; krosna malarskie. Etym. - nm. Blendrahmen 'jw.' Blende zobacz blenda; Rahmen 'rama
 • Znaczenie Blenda Definicja wnęka w murze, w formie arkady a. okna; fot. przesłona, diafragma; video. ekran cynfoliowy, odbijający światło; przesłona oczu użytkowana
 • Znaczenie Blezer Definicja zazw. flanelowa) w jednym kolorze a. w jaskrawe pasy; rodzaj żakietu damskiego, zazw. bez kołnierza. Etym. - z angielskiego: blazer 'kurtka
 • Znaczenie Blockbusting Definicja stanach zjednoczonych ameryki - praktyka doprowadzania właścicieli domów w dzielnicy zamieszkanej poprzez białych do panicznej sprzedaży
 • Znaczenie Blokada Definicja do wybrzeży morskich jakiegoś państwa w celu zmuszenia go do przyjęcia żądań a. do kapitulacji; (b. ekonomiczna) odcięcie jakiegoś państwa
 • Znaczenie Blokhauz Definicja a. schron bojowy ze strzelnicami, wykorzystywany do samodzielnej obrony z kilku stron. Etym. - nm. Blockhaus 'jw.'; Block, zobacz blokada
 • Znaczenie Bestie Blonde Definicja włosach) blond', osobnik należący do "aryjskiego" narodu panów (zobacz Herrenvolk). Etym. - ustalenie użyte poprzez Fr. W
 • Znaczenie Bloomers Definicja luźne majtki damskie obcisłe w kolanach. Etym. - z angielskiego: bloomer 'strój kobiet walczących o własne prawa, wprowadzony około 1850
 • Znaczenie Blot Definicja z płodów rolnych, zwierząt, ludzi i tak dalej; uczta, na której spożywano mięso zwierząt ofiarnych i pito napój kultowy, minnę
 • Znaczenie Bluetka Definicja sceniczny, komedyjka w 1 akcie. Etym. - fr. bluette 'iskierka; drobny, żartobliwy utwór literacki; słomiany ogień
 • Znaczenie Bluff Definicja właśc. blaf], bluffowanie, blefowanie przebijanie kwoty przeciwnika w pokerze, dla odstraszenia go od dalszej gry poprzez wywołanie w nim
 • Znaczenie Eisen Und Blut Definicja żelazem; por. ferro et igni. Etym. - Otto von Bismarck, premier Prus (późn. kanclerz Rzeszy) powiedział w 1862 r.: "ogromne problemy
 • Znaczenie Boazeria Definicja boazeria dekoracyjna drewniana okładzina wnętrz (por. lamperia; panneau). Etym. - fr. boiserie 'jw.' od bois 'drzewo
 • Znaczenie Bock Definicja sprzedawane zazwyczaj inicjalną wiosną. Etym. - nm. skr. od Bockbier, skr. od Einbecker Bier dosł. 'piwo z Einbeck', miasta w krainie
 • Znaczenie Bodega Definicja wyszynk win z beczek; portowy magazyn składowy. Etym. - hiszp. 'winiarnia (w podziemiu); magazyn' gr. apothēkē 'magazyn, lamus; spichlerz
 • Znaczenie Bodmeria Definicja pożyczka zaciągnięta (zwł. poprzez kapitana, w obcym porcie) pod zastaw statku, frachtu a. ładunku. Etym. - nm. Bodmerei 'jw.' od bodmen
 • Znaczenie System Boehma Definicja instrumentów muz. dętych drewianych (pierw. dla fletu), zastępujący zatykanie otworów palcami, ułatwiający grę i zwiększający możliwości
 • Znaczenie Stroganow Boeuf Definicja krajana w wąskie i krótkie paski, smażona z plasterkami cebuli i zagotowana z mąką, przecierem pomidorowym, solą i pieprzem. Etym. - fr
 • Znaczenie Bohema Definicja twórców, prowadzących życie nieregularne, indywidualistyczne, niekiedy ekscentryczne, wyrażające protest przeciw konwenansom, normom
 • Znaczenie Boja Definicja boja mor. pława, zakotwiczony na dnie, pływający symbol nawigacyjny. Etym. - nm. Boje 'jw.' ze st.fr. boye (dziś bouée) 'jw
 • Znaczenie Bojkot Definicja ekipie osób, państwu, mająca na celu odwet a. wywarcie nacisku dzięki utrudnienia a. uniemożliwienia normalnych stosunków towarzyskich
 • Znaczenie Bokmal Definicja język duńsko-norweski, oficjalny język Norwegii, którym mówi przewarzająca część jej mieszkańców, z reguły przyswajany za granicą poprzez
 • Znaczenie Bokser Definicja wielkości, wyhodowana w Niemczech, między innymi z buldogów i terierów; pies o kwadratowej głowie i czarnej masce, krępy, mocny (nazwany od
 • Znaczenie Bollandyści Definicja zajmujących się spisywaniem serii żywotów świętych pańskich, zatytułowanej (z łaciny) Acta sanctorum. Etym. - od nazwiska Jana Bollandusa
 • Znaczenie Bolończyk Definicja bonończyk, bolończyk zobacz maltańczyk. Etym. - Bolonia, miasto w śr. Włoszech (wł. Bologna, ?Xac. Bononia
 • Znaczenie Bolszewik Definicja zwolennik leninowskiego, rewolucyjnego kierunku socjaldemokracji ros. bolszewizm leninizm, marksizm okresu imperializmu i rewolucji
 • Znaczenie Bombardon Definicja bombardon muz. metalowy instrument dęty o niskim tonie, stosowany w orkiestrze wojsk.; por. helikon. Etym. - wł. bombardone 'jw
 • Znaczenie Bombastyczny Definicja przesadny, górnolotny, nadęty (styl, język, utwór), pełen bombastu, emfazy, patosu. bombazyna jedwabna tkanina diagonalna farbowana na
 • Znaczenie Bon Definicja wydania posiadaczowi pewnych towarów, usług a. sumy pieniędzy; (b-y skarbowe) krótoterminowe pożyczki państwowe. 2. urabon, jap., jedno z
 • Znaczenie Vivant Bon Definicja człowiek potrafiący i lubiący korzystać życia i bawić się; smakosz; por. epikurejczyk. bon viveur fr., [wym. bą wiwö:r] przest. hulaka
 • Znaczenie Bonito Definicja drapieżna ryba atlantycka, śródziemnomorska i czarnomorska, pod rząd okoniokształtnych. Etym. - hiszp. 'jw.' od 'niebrzydki; miły' z ?Xac
 • Znaczenie Tristesse Bonjour Definicja Etym. - powieść (1954 r.) Françoise Sagan, cytat z Paula Éluarda (La vie immediate. Ledwo zniekształcony), 1932 r
 • Znaczenie Bouche Bonne Definicja bonne bouche fr., dosł. 'dobre usta'; smaczny kąsek; deser
 • Znaczenie Bonsai Definicja doniczkowe uzyskane szczególnymi sposobami hodowli (na przykład poprzez przycinanie i bandażowanie korzeni, wyginanie pnia, owijanie gałęzi
 • Znaczenie bonum vinum laetificat cor hominis Definicja dobre wino uwesela serce człowiecze; wino ?Xagodne, dobrej myśli naczynie (tł. Jana Kochanowskiego). Etym. - wg Wulgaty (Psalm 103 a
 • Znaczenie Bonza Definicja Chinach i Japonii; (b. związkowy) nadęty, wyniosły, bezczynny funkcjonariusz zawodowej organizacji związkowej; zarozumiały darmozjad
 • Znaczenie Bookmacher Definicja bookmaker [wym. bukmejker] osoba trudniąca się prywatnie (i nielegalnie) zawieraniem z publicznością zakładów na wyścigach konnych a
 • Znaczenie Booster Definicja elektroakustyczne do gitary, dające szczególne efekty brzmienia; wzmacniacz samochodowy wyższej klasy, zwł. stereofoniczny. Etym. - z
 • Znaczenie Bordo Definicja czasów rz.; najsłynniejsze wina regionu: Médoc, Sauternes, Saint Émilion, Graves); kolor czerwonego wina, ciemnowiśniowy. Etym. - od nazwy
 • Znaczenie Lingua In Bos Definicja języku; milczy z jakiejś ważnej powody; milczy, ponieważ go przekupili. Etym. - ?Xac. z gr. (boús epi glōssē); por. Teognis (Elegia, 813
 • Znaczenie Est Locutus Bos Definicja przemówił! Etym. - wg rz. legendy wół niegdyś uratował Rzymian przed zbliżającym się nieprzyjacielem, wzywając Rzymian ludzkim głosem, by
 • Znaczenie Buccina Definicja buccina staroż. trąba wojskowa w kształcie litery C. Etym. - ?Xac.; bu- od bos dpn. bovis 'wół, byk, krowa'; -cina od canere 'śpiewać
 • Znaczenie Bosman Definicja utrzymanie czystości i porządku na statku; w marynarce woj. stopień podoficerski, odpowiadający sierżantowi. bos(man)mat w marynarce woj
 • Znaczenie Bosnywash Definicja angielskiego:, gęsto zaludniony i zabudowany obszar zach. USA, rozciągający się od Nowej Anglii do stolicy państwa; zobacz megalopolis
 • Znaczenie Boss Definicja zwierzchnik; dyrektor, kierownik; właściciel (przedsiębiorstwa); (w stanach zjednoczonych ameryki również:) lokalny, stanowy lider partii
 • Znaczenie Ogród Botaniczny Definicja placówką nauk.-badawczą, związaną z wyższą uczelnią a. inną organizacją nauk. botanika edukacja o roślinach. Etym. - gr. botanikós
 • Znaczenie Line Bottom Definicja ostatnia) linijka (wiersz) tekstu zestawienia strat i zysków, wykazująca zysk a. stratę netto rocznej działalności spółki
 • Znaczenie Bouillabaisse Definicja prowansalska potrawa z różnych ryb, krabów, homarów, gotowanych w wodzie z cebulą, korzeniami, zabarwiona szafranem. Etym. - fr. 'jw.' z
 • Znaczenie Bourbon Definicja Zebranie Narodowe (L'assemblée nationale), jedna z dwóch izb parlamentu fr.; jego polityka, działalność i tak dalej; jego siedziba; por
 • Znaczenie Bourguignonne Definicja burgundzka'; (pieczeń wołowa) po burgundzku jest to z czerwonym winem. Etym. - od Burgundii, krainy hist. we wsch. Francji
 • Znaczenie Flandres Des Bouvier Definicja flandryjski', owczarek pochodzący z płd.-zach. Flandrii i płn. wzgórz Francji, średniej wielkości, o gęstej, pomierzwionej, sztywnej
 • Znaczenie Chrani Caria Boże Definicja cara; por. God save the king. Etym. - rosyjski hymn państwowy 1833-1917, słowa Wasilij Żukowski, muzyka Aleksjej Lwow
 • Znaczenie Bracero Definicja breserou] meksykański kontraktowy robotnik sezonowy, zatrudniony w rolnictwie a. przemyśle w stanach zjednoczonych ameryki. Etym. - hiszp
 • Znaczenie Saeculare Brachium Definicja świeckie', w prawie kanonicznym organizacja pomocy władz państwowych przy wykonywaniu zarządzeń i wyroków władz kośc. (kara Zgonu, tortury
 • Znaczenie Braghettone Definicja przezwisko malarza i rzeźbiarza wł. Daniele da Volterra (1509-66, jednego z najlepszych uczniów Michała Anioła), artysty Zdjęcia z Krzyża
 • Znaczenie Drain Brain Definicja naukowców, intelektualistów, ekspertów z państw o w miarę niższym do państw o wyższym poziomie rozwoju (gosp., nauk., org. i tym podobne
 • Znaczenie Brainstorm Definicja obrad roboczych, polegająca na gromadzeniu wszelkich, najdziwniejszych nawet, improwizowanych pomysłów rozwiązania omawianego problemu
 • Znaczenie Brainwashing Definicja mózgu; długookresowe i intensywne wpajanie komuś (przy zastosowaniu środków terroru psych.) fundamentalnych wierzeń, poglądów i postaw
 • Znaczenie Brajtszwance Definicja wyporków (nie donoszonych płodów) owiec karakułowych (rasy tłusto-ogoniastej, hodowanej gł. w Uzbeckiej i Turkmeńskiej SRR i w Iranie i
 • Znaczenie Braman Definicja najwyższej kasty hinduskiej; przen. iron. o członkach ekskluzywnej kasty arystokracji Nowej Anglii (USA). braminizm (-manizm) jedna z
 • Znaczenie Branchi Definicja BRANCHI(O) w złożeniach: skrzela; skrzelowo-. Etym. - gr. bránchia 'skrzela
 • Znaczenie Brandy Definicja pozyskiwana poprzez destylację wina (na przykład koniak) a. ze sfermentowanego soku brzoskwiń, wiśni, jabłek i in. owoców (na przykład
 • Znaczenie Brandzel Definicja podeszwę wewnątrz obuwia. Etym. - nm. Brandsohle dosł. 'podkładka przeciw odparzeniu (stopy); podpodeszwa, jw.'; Brand 'pożar; gangrena
 • Znaczenie Brankard Definicja przeznaczoną dla obsługi kolejowej; przest. wagon bagażowy a. towarowy. brankardier sanitariusz w wojsku Księstwa Warszawskiego. Etym. - fr
 • Znaczenie Bus Definicja bus na znakach drogowych - skr. od autobus. Etym. - z angielskiego: 'jw.' od (omni)bus, zob
 • Znaczenie Brawada Definicja przechwałki. brawura nierozważna zuchwałość, zbędne narażanie się dla popisu, ryzykanctwo; dzielność (na pokaz); muz. wirtuozeria. brawo
 • Znaczenie Break Definicja sędziego bokserskiego nakazująca zawodnikom przerwanie walki i odstąpienie od siebie; w muz. jazzowej - krótka improwizowana kadencja
 • Znaczenie Breakdance Definicja towarzyski modny w poł. lat 80. XX w., tańczony w domu, w lokalu i na ulicy, wymagający znacznej sprawności fiz., demokratyczny, radosny
 • Znaczenie Brettl Definicja Brettl austr. nm., teatrzyk, kabaret. Brettlsänger austr.nm., piosenkarz kabaretowy. Brettllied austr.nm., piosenka kabaretowa, kuplety
 • Znaczenie Brewe Definicja sformułowany mniej uroczyście niż bulla. brewiarz Kośc.rz.kat. podręcznik zawierająca zestaw modlitw, psalmów, wyjątków z Pisma św
 • Znaczenie Briar Definicja fajka na tytoń zrobiona z korzenia którejś z roślin wrzosowatych, zwł. z płd.europejskiego białego wrzosu (wrzośca) Erica arborea. Etym
 • Znaczenie Bricabrac Definicja elementów o charakterze antykwarycznym (meble, dzieła sztuki, porcelana i tym podobne) rozmaitej wartości, różnych epok; rupiecie, graty
 • Znaczenie Briefing Definicja stanach zjednoczonych ameryki - wiadomość udzielona zazw. dziennikarzom poprzez osobę oficjalną, rzecznika rządu, przedstawiciela jakiejś
 • Znaczenie Choroba Brighta Definicja kłębuszków nerkowych. Etym. - od nazwiska lekarza z angielskiego:, Richarda Brighta (1789-1858), który w 1827 r. pierwszy opisał zespół
 • Znaczenie Broadway Definicja miejska Nowego Jorku (USA) przebiegająca wzdłuż Manhattanu, w środku której mniej więcej skupiły się teatry stanowiące centrum życia
 • Znaczenie Broderia Definicja broderia hafty, rzeczy haftowane. Etym. - fr. broderie 'haft(owanie); hafciarstwo' od broder 'haftować
 • Znaczenie Brokat Definicja jedwabna, przetykana złotą a. srebrną nicią; por. altembas. brokatel(a) tkanina półjedwabna a. bawełniana o licznych wątkach i osnowach, z
 • Znaczenie Bronco Definicja nie całkiem ujeżdżony koń (mustang) na Zachodzie USA. Etym. - amer.z angielskiego: 'jw.; koń narowisty' z meks. hiszp. 'jp.' z hiszp
 • Znaczenie Brucelozy Definicja odzwierzęce u) ludzi wywoływane poprzez różne gatunki bruceli, pałeczkowatych bakterii. Etym. - od nazwiska z angielskiego: lekarza wojsk
 • Znaczenie Brumaire Definicja kalendarza republikańskiego. Etym. - fr. 'jw.' od brume 'mgła, smutek' z ?Xac. bruma 'czas przesilenia zimowego; zima' od brevis, zobacz
 • Znaczenie brutte fedeli e belle infedeli Definicja brutte fedeli e belle infedeli wł., nieładne wierne, a piękne niewierne; wł. przysłowie o tłumaczeniach lit.; por. Belles Infidèles
 • Znaczenie Brutto Definicja cena) wspólnie z opakowaniem; (cena) bez rabatów, prowizji i tak dalej; (dochód, zysk) bez uwzględnienia wydatków, podatków, odpisów i tak
 • Znaczenie Fulmen Brutum Definicja brutum fulmen ?Xac., nieszkodliwy piorun. Etym. - z Pliniusza St. (Historia naturalna, 2, 43
 • Znaczenie Bryczesy Definicja bryczesy krótkie, bufiaste w udach, obcisłe na goleniach spodnie sportowe do konnej jazdy. Etym. - z angielskiego: breeches 'jw
 • Znaczenie Bryg Definicja masztach. brygant dawn. bandyta, rozbójnik. brygada wojsk. związek taktyczny kilku pułków a. batalionów; zespół kilku dywizjonów okrętów
 • Znaczenie Bryk Definicja zawierająca skrót lektury szkolnej, rozwiązania zadań mat., dawn. zaś tłumaczenia utworów klasycznych, zadawanych w szkołach; klucz, ośli
 • Znaczenie Brytfanna Definicja brytfanna płaskie naczynie metalowe do pieczenia mięsa i ciast. Etym. - nm. Bratpfanne 'jw.; patelnia'; braten '(u)piec'; Pfanne 'patelnia
 • Znaczenie Buchalteria Definicja księgowy, rachmistrz kierujący księgi rachunkowe. Etym. - nm. Buchhaltung 'księgowość', Buchhaler 'księgowy'; Buch 'księga'; halten
 • Znaczenie Buchara Definicja turkmeńskie plemiona regionu Buchary w Uzbeckiej SSR, w małych i sporych rozmiarach, deseniach geometrycznych i roślinnych, gł. w
 • Znaczenie Budżet Definicja przyszły moment dochodów i kosztów, preliminarz budżetowy. Etym. - z angielskiego: budget pierw. 'mieszek; zestaw; jw.' ze st.fr. bougette
 • Znaczenie Buffa Definicja operowych; (opera b.) rodzaj wesołej wł. opery lud. (XVIII w.). bufon lichy komik; zarozumialec, pyszałek, arogant. buffo śpiewak w
 • Znaczenie Buggy Definicja zaniedbanym wyglądzie zewn., prymitywnych, uproszczonych kształtach, lecz zbudowany z najnowocześniejszych materiałów, z renomowanym
 • Znaczenie Bugszpryt Definicja a. ukośna (ku górze) belka, wystająca poza dziobownicę statku ku przodowi, wykorzystywana do stawiania trójkątnych żagli. Etym. - hol
 • Znaczenie Bukinista Definicja zwł. w kramach nad Sekwaną w Paryżu); antykwariusz uliczny. Etym. - fr. bouquiniste 'antykwariusz handlujący książkami' od bouquin '(stara
 • Znaczenie Buksowanie Definicja w miejscu kół jezdnych pojazdu na skutek niedostatecznego tarcia; zamiana tulejek łożyskowych w mechanizmach. Etym. - nm. bugsieren
 • Znaczenie Buksztel Definicja rusztowanie drewniane, podpierające sklepienia, łuki, w okresie ich budowy (murowania a. betonowania); hist. wieża oblężnicza na kołach, do
 • Znaczenie Bulaj Definicja bulaj zobacz iluminator. Etym. - z angielskiego: bull's eye dosł. 'oko byka; okrągłe okienko
 • Znaczenie Bulion Definicja korzeni; koncentrat, ekstrakt z mięsa wołowego do sporządzania wywaru rosołowego; (l.mn.) sznureczki, frędzle, złote a. srebrne, zdobiące
 • Znaczenie Terrier Bull Definicja jako odważny, aczkolwiek nie agresywny pies bojowy, muskularny, o krótkiej sierści, spiczastym ogonie, sterczących uszach i małych
 • Znaczenie Bułat Definicja z rozszerzoną klingą a. miecz perski, biała broń janczarów; dawna nazwa b. twardej i sprężystej stali używanej w śrdw. na Śr. i Bliskim
 • Znaczenie Bumerang Definicja rzutna, zwł. myśliwska, w kształcie wygiętego, płaskiego kawałka drewna, stosowana w różnych czasach poprzez ludy myśliwskie wielu państw
 • Znaczenie Bundestag Definicja parlamentu RFN wybierana w głosowaniu powszechnym. Bundeswehr, Bundeswehra siły zbrojne RFN. Bundesversammlung parlament austriacki i
 • Znaczenie Bungalow Definicja parterowy dom (willa) o lekkiej budowie, kryty strzechą a. dachówką, zazw. otoczony werandami, charakterystyczny dla płd.azjatyckiego
 • Znaczenie Bunkier Definicja ładunek a. ładownia paliwa na statku; zbiornik na materiały sypkie a. kawałkowate. bunkrowiec statek do zaopatrzenia innych statków w
 • Znaczenie Ogniwo Bunsena Definicja ogniwo galwaniczne, gdzie zastosowano ciekły depolaryzator. Bunsena palnik skonstruowany w 1850 r. palnik gazowy o uregulowanym dopływie
 • Znaczenie Burakunin Definicja małych miasteczek i ich potomkowie, traktowani od dawna i aktualnie jako niższa kasta, aczkolwiek formalnie przyznano im równouprawnienie w
 • Znaczenie Osioł Buridana Definicja potrafiący dokonać wyboru, powziąć decyzji. Etym. - wg paraboli o ośle, zdychającym z głodu pomiędzy dwiema wiązkami siana, którą filozof i
 • Znaczenie Buriewiestnik Definicja nadchodzącej rewolucji. Etym. - ros. 'albatros; żaglościg; zwiastun burzy'; búria 'burza'; wiéstnik 'zwiastun; herold' od wiest 'wieść
 • Znaczenie Burmistrz Definicja miejskiego (w Polsce - do r. 1950). Etym. - nm. Bürgermeister 'jw.'; Burg, zobacz burgrabia; Meister, zobacz meistersingerzy
 • Znaczenie Burrito Definicja nadziewana ostro przyprawioną mieszaniną wołowiny, sera i fasoli. Etym. - meks.hiszp. zdrobn. od burro 'osioł
 • Znaczenie Burżuazja Definicja panująca w społeczeństwach kapitalistycznych, klasa kapitalistów, posiadaczy fundamentalnych środków produkcji. burżuj pogard. kapitalista
 • Znaczenie Business Definicja interes. business as usual z angielskiego:, interesy jak zazwyczaj; interesy, kwestie mają się toczyć tak, jakby nie było wojny (z
 • Znaczenie Bustrofedon Definicja tekstu na przemian od lewej ku prawej i od prawej ku lewej stronie (jak u Greków i Italików do około VI w. przed naszą erą). Etym. - gr
 • Znaczenie Buszel Definicja objętości ciał sypkich, na przykład zboża (bryt. = 36,4 l; amer. = 35,2 l). Etym. - z angielskiego: bushel 'jw
 • Znaczenie but that is another story Definicja angielskiego:, lecz to już (jest) inna historia. Etym. - regularnie stosowane i wsławione poprzez pisarza z angielskiego: Rudyarda Kiplinga
 • Znaczenie Butafor Definicja wykonywający (na zamówienie scenografa) butaforia, sceniczne imitacje elementów (jak owoce, biżuterię, broń, meble), ornamentów, z papier
 • Znaczenie Buton Definicja kształtu guzika); przest. kolczyk z sporym brylantem; ozdobny guzik (w Polsce XVIII w.). butonierka dziurka w klapie (marynarki, żakietu
 • Znaczenie bywali chuże wriemiena no nie było podlej Definicja podlej ros., bywały czasy gorsze, lecz nie było haniebniejszych. Etym. - z poematu Sowriemienniki ("Współcześni"), rozdz. 1
 • Znaczenie Bouchee Definicja bouchée mały pasztecik z pikantnym (mięso, ryba) a. słodkim nadzieniem. Etym. - fr. dosł. 'kęs' od ?Xac. bucca 'usta
 • Znaczenie Brochette Definicja brochette [wym. broszet] pieczyste z rożna. Etym. - fr. 'rożenek; jw.' od broche 'rożen
 • Znaczenie Belleslettres Definicja belles-lettres fr., zobacz beletrystyka
 • Znaczenie Bima Definicja bima, bema, zobacz almemar. Etym. - jid. bime, od ros. bima, z późn.gr. bēma od gr. 'stopień; trybuna' z baínein 'kroczyć, iść
 • Znaczenie Borzoj Definicja borzoj [wym. r-z] ros., chart rosyjski
 • Znaczenie Bong Definicja bong z angielskiego:, fajka do palenia marihuany
 • Znaczenie Bridge Definicja bridge bridż, zobacz brydż
 • Znaczenie Bubliczki Definicja bubliczki obarzaneczki. Etym. - ros. l.mn. od búbliczek zdrobn. od búblik 'obarzanek
 • Znaczenie Burzan Definicja burzan chwast stepowy tworzący bujną gęstwinę zarośli. Etym. - ukr. burjan 'chwast
 • Znaczenie Bandh Definicja bāndh hindi, dosł. 'zatrzymanie', powszechne wstrzymanie się od pracy i handlu na symbol protestu; por. gherao
 • Znaczenie Bitonalny Definicja bitonalny muz. skomponowany w dwóch tonacjach. Etym. - zobacz bi-; tonalność
 • Znaczenie Witze Blutige Definicja blutige Witze nm., krwawe żarty. Etym. - z Karla Geroka (Ave, Caesar, morituri te salutant), 1859 r
 • Znaczenie Brighella Definicja Brighella wł., [wym. ...ige...] komiczna postać błazna wł. commedia dell'arte (postać bergamońska
 • Znaczenie Bagpipe Definicja bagpipe muz. dudy. Etym. - z angielskiego: 'jw.'; bag 'worek', pipe 'piszczałka
 • Znaczenie Baguio Definicja baguio [wym. bagio] cyklon tropikalny na Filipinach. Etym. - hiszp. z tagal. bayó
 • Znaczenie Baht Definicja bat, baht, tikal, waluta syjamska (=100 satang). Etym. - taj. bāt 'jw
 • Znaczenie Baisse Definicja baisse fr., [wym. be:s] zobacz bessa
 • Znaczenie Bumaga Definicja bumaga żart. papier urzędowy, dokument. Etym. - ros. 'papier; (w l.mn.) dokumenty, akta
 • Znaczenie Bilateralny Definicja obopólny, wzajemny; por. clearing. Etym. - zobacz bi-; ?Xac. lateralis 'boczny' od latus 'bok, strona (rzeczy)'; por. unilateralny
 • Znaczenie Boj Definicja boj zobacz boy
 • Znaczenie Butut Definicja butut jednostka monetarna Gambii równa 1/100 dalasi
 • Znaczenie Briard Definicja briard zobacz berger de Brie
 • Znaczenie Blanc De Blanc Definicja blanc de blanc fr., wino białe z winogron żółtych i zielonych
 • Znaczenie Bad Definicja Bad nm., kąpiel; kąpielisko, uzdrowisko, zdrojowisko
 • Znaczenie Bakufu Definicja bakufu siogunat. Etym. - jap. 'rządy z namiotu
 • Znaczenie Balsamina Definicja balsamina bot. niecierpek ogrodowy. Etym. - fr. balsamine 'jw.' z gr. 'jp.' od bálsamon, zobacz balsam
 • Znaczenie Banzaj Definicja banzaj! japoński okrzyk wyrażający entuzjazm a. triumf; hurra! wiwat! Etym. - jap. ban '10 tys.'; sai 'rok
 • Znaczenie Barbour Definicja barbour nieprzemakalna kurtka a. płaszcz z nawoskowanej bawełny, zazw. koloru zielonego. Etym. - z angielskiego: nazwa handl
 • Znaczenie Basio Definicja basio jap., piętnastomeczowy turniej zapaśniczy sumo; por. jokozuna; ozeki
 • Znaczenie Basza Definicja basza zobacz pasza
 • Znaczenie Beduin Definicja beduin koczownik arabski. Etym. - arab. bedewin 'mieszkańcy pustyni' od badw 'pustynia
 • Znaczenie Opera Beggars Definicja Beggar's Opera zobacz Dreigroschenoper
 • Znaczenie Bonżurka Definicja bonżurka domowa marynarka z miękkiej i ciepłej tkaniny, na przykład z flaneli. Etym. - fr. bonjour 'dzień dobry
 • Znaczenie Bhang Definicja bhang zobacz cannabis
 • Znaczenie Bil Definicja bil(a) zobacz bilard
 • Znaczenie Bio Definicja a. tkanka; mechanizmy życiowe. bio-etyka etyczne aspekty różnych technik ingerencji człowieka w mechanizmy biologiczne (na przykład
 • Znaczenie Bitnik Definicja bitnik zobacz beatnik
 • Znaczenie Movie Blue Definicja blue movie [wym. blu: mu:wi] z angielskiego:, video pornograficzny
 • Znaczenie Manu Brevi Definicja brevi manu ?Xac., (dosł. 'krótką ręką') od ręki, odręcznie, bez formalności; bez zwłoki
 • Znaczenie Bum Definicja bum [wym. bam] z angielskiego:, włóczęga, łazik, pijaczyna; por. hobo; zobacz bom
 • Znaczenie Bakenbardy Definicja bakenbardy zobacz bak 2. Etym. - nm. Backenbart 'bokobrody'; Backe; Bart 'broda
 • Znaczenie Bastard Definicja o ograniczonej płodności a. bezpłodny; por. hybrydy; dawn. dziecko nieślubne, zwł. potomek króla z nieprawego łoża, bękart. Etym. - st.fr
 • Znaczenie Bebop Definicja około 1942-50), który w ewolucji stylu swing wymienił sposób traktowania melodii i rytmu, a w harmonice posługiwał się środkami
 • Znaczenie Bhakti Definicja bhakti sanskr., 'część, udział', dewocja, miłość do osobowego bóstwa
 • Znaczenie Bigamia Definicja bigamia dwużeństwo; zawarcie ślubu poprzez żonatego a. mężatkę; por. monogamia. bigamist(k)a. Etym. - zobacz bi-; -gamia
 • Znaczenie Bomoh Definicja bomoh malaj., malajski znachor-czarownik
 • Znaczenie Bhikkhu Definicja bhikkhu palij., r.ż. bhikkhuni; sanskr. bhiksu; mnich buddyjski żyjący w ubóstwie, przestrzegający 250 reguł kodeksu zakonnego
 • Znaczenie Ostinato Continuo Basso Definicja basso continuo, ostinato zobacz bas
 • Znaczenie Bwana Definicja bwana w Afryce - pan, szef. Etym. - suahili z arab. abūna 'nasz tata
 • Znaczenie Basta Definicja basta! wystarczy! dość tego! koniec! Etym. - wł. 'jw.' od bastare 'wystarczać
 • Znaczenie Bajgiel Definicja bajgiel kręcony obarzanek żydowski. Etym. - nm. Bügel 'kabłąk, pałąk; strzemię' od biegen 'wyginać
 • Znaczenie Budo Definicja budo jap., zestaw metod walk użytkowanych w momencie feudalizmu jap., jak walka mieczem, lancą, dżiu-dżitsu, karate, łucznictwo itp
 • Znaczenie Brasserie Definicja brasserie fr., browar; piwiarnia
 • Znaczenie Babel Definicja pomieszanie języków; wielojęzyczne zbiorowisko ludzi. Etym. - hebr. Bābel '(wieża) Babel' (por. Biblia, Gen. 11, 4-9); tytuł dramatu
 • Znaczenie Basuco Definicja basuco amer.hiszp., osad pozostały po rafinacji kokainy, stosowany, na przykład w Kolumbii, jako niedrogi narkotyk
 • Znaczenie Bachmat Definicja bachmat tur., staropolska nazwa niewielkich, mocnych, krępych koni tatarskich
 • Znaczenie Backwoods Definicja bäkuudz] w stanach zjednoczonych ameryki - puszcza, tereny zalesione, dalekie od centrów a. na kresach. backwoodsman z angielskiego
 • Znaczenie Baedeker Definicja baedeker [wym. bedeker] podręcznik-przewodnik dla turystów; por. cicerone; guide. Etym. - nazwisko nm. wydawcy: Karl Baedeker (1801-59
 • Znaczenie Bagier Definicja bagier techn. przest. czerparka; przest. pogłębiarka. bagrownica techn. przest. czerparka. Etym. - nm. Bagger 'jw.' z hol. 'muł (szlam
 • Znaczenie Bajram Definicja Bajram osm.-tur., nazwa dwóch ogromnych świąt muzułmańskich: spory B. na zakończenie ramadanu i mały B., obchodzony w 70 dni potem
 • Znaczenie Bajroniczny Definicja bajroniczny tajemniczy, melancholijny, samotniczy, buntowniczy, romantyczny w stylu Byrona. Etym. - od nazwiska Byrona
 • Znaczenie Bajt Definicja bajt (z angielskiego: byte) w teorii informacji - jednostka liczby informacji złożona z ośmiu bitów
 • Znaczenie Bakarat Definicja bak). 2. towary ze szkła, z fr. huty w Baccarat (od r. 1765). Etym. - 1. fr. baccara 'jw. 1'. 2. Baccarat, miasto w płn.-wsch. Francji
 • Znaczenie Bakcyl Definicja bakcyl przest. drobnoustrój, bakteria, zarazek. Etym. - śrdw.z łaciny bacillus 'laseczka' z ?Xac. baculum 'laska
 • Znaczenie Baklawa Definicja opłatek arkusików ciasta, których warstwy, połączone syropem cukrowym i miodem, państwa się na kawałki kształtu rombu
 • Znaczenie Bakszysz Definicja bakszysz zwł. w Płn. Afryce i płd.-zach. Azji - podarek pieniężny; napiwek; jałmużna. Etym. - pers. bächszisz 'podarek
 • Znaczenie Baktrian Definicja dromader. Etym. - ?Xac. bactrianus 'baktryjski' od Baktrii, staroż. państwie w płd.-zach. Azji pomiędzy Hindukuszem i Oksusem (Amu-Darią
 • Znaczenie Banana Definicja slang USA - pogard. nazwa nadawana przybyszowi z płd.-wsch. Azji, który wrósł w kwestie, interesy, towarzystwo białych a. popiera pracę w
 • Znaczenie Barachło Definicja barachło rupiecie; graty. Etym. - ros. 'jw.', z mong. bara 'wyrób
 • Znaczenie Leves Barack Definicja barack leves węg., węgierska zupa morelowa a. brzoskwiniowa z mlekiem, białym winem i żółtkami
 • Znaczenie Basrelief Definicja bas-relief [wym. barelief] płaskorzeźba płaska; por. relief. Etym. - fr. 'jw.'; bas 'niski' ze śrdw.z łaciny bassus, zobacz bas; relief
 • Znaczenie Baliwernie Definicja można traktować serio; niestworzone rzeczy, androny, banialuki. Etym. - fr. baliverne l.poj. 'jw.' od prowans. baiuverno 'iskra
 • Znaczenie Balsam Definicja użytkowany także w perfumerii i technice; przen. przyjemna woń; osłoda, ukojenie, pociecha. balsamowanie zwłok - zabezpieczanie ich przed
 • Znaczenie Balwierz Definicja balwierz zobacz cyrulik. Etym. - wł. barbiere 'golibroda; fryzjer' i fr. barbier 'jp.' z ?Xac. barba 'broda
 • Znaczenie Wiek Balzakowski Definicja balzakowski wiek kobiety - trzydzieści do czterdziestu lat. Etym. - por. powieść Balzaka Kobieta trzydziestoletnia (1831 r
 • Znaczenie Bamboszada Definicja tematyce anegdotyczno-rodzajowej z życia niższych warstw społ.; mal. rodzajowe, zwł. o charakterze groteskowym, fantastyczno-komicznym
 • Znaczenie Bambosze Definicja bambosze papucie, ciepłe, miękkie pantofle domowe, filcowe a. sukienne. Etym. - tur. papucz z pers. pāpūsz
 • Znaczenie Bandera Definicja państwowa, wojenna, handl., pocztowa i tak dalej Etym. - hiszp. 'chorągiew; flaga; sztandar'; por. banderilla
 • Znaczenie Bandura Definicja instrument muzyczny pochodzenia azjatyckiego, stosowany na Ukrainie; lutnia kozacka. Etym. - ukr. 'jw.' z gr. pandoúra 'lutnia trzystrunna
 • Znaczenie Banian Definicja olbrzymie drzewo, z którego konarów wyrastają liczne korzenie przybyszowe, tworzące kolumnadę na b. sporym obszarze; jedna z kast kupców i
 • Znaczenie Banjo Definicja banjo z angielskiego:, [wym. bändżo], instrument muzyczny strunowy szarpany z rezonatorem w formie bębenka, gitara Murzynów amerykańskich
 • Znaczenie Daffaires Banque Definicja zajmujący się inwestycjami handlowymi i przemysłowymi i pośrednictwem w kwestiach obrotu papierami wartościowymi
 • Znaczenie Bantu Definicja równikowej i płd. części Afryki; por. suahili. bantustany w Republice Płd. Afryki - rezerwaty ludności murzyńskiej mające ograniczony
 • Znaczenie Baobab Definicja olbrzymie drzewo o owocach jadalnych, narastające w podzwrotnikowej Afryce, b. długowieczne. Etym. - (?) nazwa lokalna
 • Znaczenie Baraż Definicja decydująca o zwycięstwie a. o przejściu do kolejnego etapu rozgrywek (eliminacji). Etym. - fr. barrage 'zapora; rogatka' od barre 'pręt
 • Znaczenie Barbecue Definicja ogrodowa w stanach zjednoczonych ameryki, przy której piecze się wołu a. wieprza w całości na rożnie; zwierzę pieczone w całości; ruszt do
 • Znaczenie Barbet Definicja wszystkich reguł, osłaniający szyję, a czasami i ramiona (w XII-XV w. stosowany także poprzez starsze kobiety i wdowy). Etym. - fr
 • Znaczenie Bardasz Definicja śrdw.fr. bardache od st.wł. dial. bardascia 'młodzieniec; homoseksualista' z arab. bardadż 'niewolnik
 • Znaczenie Bariatria Definicja bariatria dział medycyny zajmujący się leczeniem chorobliwej otyłości. Etym. - gr. báros, zobacz bar-; -iatria
 • Znaczenie Barkentyna Definicja trójmasztowiec handl. z przednim masztem o ożaglowaniu rejowym, a pozostałymi - gaflowym (późn. również 4- i 5-masztowiec). Etym. - z
 • Znaczenie Baron Definicja bezpośrednich wasali królewskich; honorowy tytuł szlachecki, niższy od tytułu hrabiego. baronet najniższy dziedziczny z angielskiego: tytuł
 • Znaczenie Barriadas Definicja zbudowane z gliny, słomy, drewna, tektury i blachy dzielnice przybyłej ze wsi nędzy, na peryferiach wielkiego miasta (por. callampas
 • Znaczenie Barsac Definicja Barsac fr., białe półsłodkie wino bordo, wytwarzane w departamencie Gironde (Francja) w pobliżu rzeki Garonne
 • Znaczenie Baseball Definicja sportowa USA (pochodzenia z angielskiego:), podobna do palanta, rozgrywana pomiędzy dwiema drużynami po 9 zawodników, do której używa się
 • Znaczenie Basendżi Definicja afrykańskich nie szczekających psów gończych o krótkiej, jedwabistej sierści rudawobrązowej a. czarnej, stojących uszach i ciasno zwiniętym
 • Znaczenie Basethorn Definicja muz. dęty stroikowy, rodzaj klarnetu altowego z wygiętą czarą głosową (w Polsce dawn. zwany krzywonosem). Etym. - nm. Bassetthorn; wł
 • Znaczenie Batiar Definicja batiar przest. gwar. lwowskie baciar, andrus, łobuz, ulicznik; spryciarz, gagatek, huncwot. Etym. - węg. betyár 'włóczęga
 • Znaczenie Sacre Batallion Definicja batallion sacré fr., wybrana drużyna (miłośników sztuki jakiegoś artysty-twórcy). Etym. - ustalenie pisarza fr. Teofila Gautiera (1811-72
 • Znaczenie Ivre Bateau Definicja Le) Bateau ivre fr., Statek pijany. Etym. - tytuł słynnego poematu (1871, wyd. 1883) poety fr. Arthura Rimbauda (1854-91
 • Znaczenie Batial Definicja wody głębokości od około 200 do około 1700 m, pomiędzy strefą przybrzeżną (zobacz litoral) i otchłanną (zobacz abisalny); por. bental
 • Znaczenie Batik Definicja ręczna barwnego zdobienia tkanin po uprzednim pokryciu woskiem miejsc nie przydzielonych do barwienia; tkanina w ten sposób barwiona. Etym
 • Znaczenie Battledress Definicja battledress z angielskiego:, mundur polowy. Etym. - z battle 'bitwa', dress 'ubiór
 • Znaczenie Batyst Definicja tkanina z przędzy bawełnianej, lnianej, wełnianej a. z jedwabiu naturalnego albo sztucznego. Etym. - fr. batiste ze śr.fr. (toile de
 • Znaczenie Baumkuchen Definicja baumkuchen sękacz, ciasto pieczone w kształcie sękatego, wydrążonego pnia drzewa. Etym. - nm. 'jw.'; Baum 'drzewo'; Kuchen 'ciasto
 • Znaczenie Bavure Definicja bavure [wym. bawür] fr., skaza; niejasność (stylu); 'jw.' pop. przen. omyłka, błąd; eufem. przestępstwo
 • Znaczenie Bawet Definicja dawn. przybranie przyszyte a. nakładane od przodu na stanik. Etym. - fr. bavette 'śliniak; jw.' od bave 'ślina
 • Znaczenie Bayard Definicja trwogi i skazy", ideał rycerza śrdw. Etym. - Pierre du Terrail de Bayard (około 1475-1524), rozsławiony poprzez romanse rycerskie wódz
 • Znaczenie Bazuna Definicja rodzaj ligawki, wykonany zazw. z wydrążonego pnia młodej olchy, stosowany na Kaszubach. Etym. - nm. Posaune 'puzon
 • Znaczenie Bazylissa Definicja bazylissa hist., tytuł cesarzowych i cesarzówien bizantyjskich. Etym. - gr. basílissa 'królowa, królewna' r.ż. od basileús 'władca
 • Znaczenie Bearnaise Definicja masła i żółtek, przyprawiony octem i dragankiem. Etym. - nazwa od dawnej prowincji fr. Béarn w zach. Pirenejach
 • Znaczenie Scelus Beatum Definicja Beatum scelus ?Xac. błogosławione przestępstwo. Etym. - powieść (1924 r.) Zofii Kossak-Szczuckiej
 • Znaczenie beatus ille qui procul negotiis Definicja beatus ille qui procul negotiis ?Xac., szczęśliwy, kto z dala od interesów (uprawia ziemię ojców). Etym. - z Horacego (Epody, 2, 1
 • Znaczenie Bistor Definicja bistor materiał syntetyczny na odzież, zasłony, narzuty, pokrowce i tak dalej Etym. - nazwa handl., skr. od bis(tabilizowany) tor(len
 • Znaczenie Beaune Definicja przeważnie czerwone, wytwarzane w departamencie Côte d'Or (Francja). Etym. - fr. od nazwy miasta na płd. zach. od Dijon
 • Znaczenie beauty is truth truth beauty Definicja beauty is truth, truth beauty z angielskiego:, piękno jest prawdą, prawda pięknem. Etym. - z Johna Keatsa (Oda do urny greckiej, 49
 • Znaczenie Bebecigogne Definicja bébé-cigogne fr., 'bocianiątko', dziecko urodzone poprzez matkę biologiczną, matkę-nosicielkę cudzego zapłodnionego jaja
 • Znaczenie Wellington Beef Definicja angielskiego:, filet z wołowiny pokryty pasztetem z gęsich wątróbek, upieczony w cieście. Etym. - (1965) beef 'wołowina'; prawdop. nazwany
 • Znaczenie Beelzebub Definicja bies, czart. Etym. - semickie Baal Zebub 'król much', bóstwo kananejskie, opiekujące się filistyńskim miastem Akkron; por. Biblia (Ew. wg
 • Znaczenie Kness Bees Definicja bee's kness [wym. bi:z ni:z] amer.z angielskiego:, dosł. 'kolana pszczoły', cocktail z dżinu z sokiem cytrynowym, osłodzony miodem
 • Znaczenie Begam Definicja begam hindi, w Indiach - muzułmańska królowa, księżna, dama
 • Znaczenie Beguine Definicja rytmie parzystym, pochodzący z wysp S.Lucia i Martynika (Małe Antyle), podobny do rumby, wprowadzony do Europy w poł. XX w. Etym. - amer
 • Znaczenie Bejca Definicja chemiczna - do nasion, dla ochrony roślin; do oczyszczania skór przed barwieniem); zaprawa octowo-korzenna do marynat mięsnych. bejcowanie
 • Znaczenie Bejdewind Definicja pod kątem ostrym do osi symetrii statku; kurs żaglowca płynącego tym wiatrem. Etym. - hol. bij de wind 'przy wietrze
 • Znaczenie Beke Definicja béké fr. kreol., biały osadnik; biały plantator
 • Znaczenie Bekon Definicja opracowana z chłodzonego mięsa młodych świń typu mięsnego. Etym. - z angielskiego: bacon 'boczek wieprzowy; jw
 • Znaczenie Paese Bel Definicja bel paese [wym. pa-e-ze] miękki, ?Xagodny, tłusty włoski ser w twardej skórce. Etym. - nazwa handl.; wł. 'piękna okolica
 • Znaczenie Belami Definicja przyjaciel od serca, kochanek. Etym. - tytuł powieści (1885 r.; wyd. pol. Publicysta, 1887, Piękny pan, 1952) pisarza fr. Guy de
 • Znaczenie Believe it or not Definicja Believe it or not z angielskiego:, Kto chce, niech wierzy (nagłówek kroniki w gazecie). Etym. - R.L. Ripley (1893-1949
 • Znaczenie Bi Definicja dwa; występujący (ukazujący się) co dwa; na dwie części; dwa razy; dwu-; dwukrotnie; obustronnie (por. bin-; bis-; di-; semi
 • Znaczenie Femme Belle Definicja belle femme fr., [wym. bel fam] dosł. piękna kobieta; belfama, kobieta przystojna, dorodna, postawna, urodziwa, w rozkwicie kobiecości
 • Znaczenie Infideles Belles Definicja zdrajczynie, jest to niewierne przekłady lit., gdzie tłumacz stara się ulepszyć, a zwł. upiększyć styl autora. Etym. - pierw. o przekładach
 • Znaczenie Capitum Multorum Belua Definicja belua multorum capitum ?Xac., wielogłowa bestia; roznamiętniony tłum; motłoch; publiczność
 • Znaczenie Bemol Definicja pół tonu. Etym. - fr. bémol 'jw.' z wł. bemolle, b molle 'miękkie b': molle 'miękki' z ?Xac. mollis, zobacz moll
 • Znaczenie Ben Definicja ben hebr., syn (w imionach hebr. i arab.); por. ibn
 • Znaczenie Benedykcja Definicja błogosławieństwo. Etym. - późn.z łaciny benedictio 'jw.' z benedictus p.p. od benedicere 'błogosławić' z ?Xac. bene dicere 'chwalić, mówić
 • Znaczenie Bengodi Definicja legendarna kraina obfitości, gdzie można użyć wszystkiego za darmo a. za bezcen; por. Schlaraffenland. Etym. - por. Dekameron, 8, 3 (1353 r
 • Znaczenie Bental Definicja bental w hydrobiologii - dno zbiornika wodnego jako swoiste zbiorowisko życia. Etym. - gr. bénthos, zobacz bentos
 • Znaczenie Berajter Definicja berajter przest., ujeżdżacz wierzchowców; nauczyciel konnej jazdy. Etym. - nm. Bereiter 'ujeżdżacz' od bereiten 'przygotować; ujeżdżać
 • Znaczenie Berberys Definicja berberys bot. kwaśnica. Etym. - n.z łaciny berberis od śrdw.z łaciny barbaris 'berberys pospolity', z arab
 • Znaczenie Bergamasca Definicja takcie 6/8, pokrewny tarantelli. Etym. - wł. 'w XVI-XVIII w. pieśń taneczna z okolic Bergamo, w metrum parzystym; jw
 • Znaczenie Berkel Definicja berkel chem., pierwIASTEK, Tabl. 1, otrzymywany sztucznie; zobacz aktynowce. Etym. - od Berkeley, siedziby Uniwersytetu Kalifornijskiego
 • Znaczenie Berlinka Definicja berlinka, szkuta, żegl. dawn. rzeczna kryta barka towarowa, gł. zbożowa; por. galar. Etym. - od nazwy miasta nm. Berlin
 • Znaczenie Berso Definicja berso zobacz bindaż. Etym. - fr. berceau 'kołyska; ogród, kratownica w kształcie sklepienia' od bercer 'kołysać
 • Znaczenie Berta Definicja poprzez Francuzów nm. działom wielkiego kalibru, które przełamały obronę Leodium w sierpniu 1914 r. Etym. - od imienia Berty Krupp (1886
 • Znaczenie Biathlon Definicja biathlon sport. dwubój narciarski obejmujący bieg płaski i strzelanie z karabinu. Etym. - zobacz bi-; gr. áthlon 'zawody; nagroda
 • Znaczenie Bolometr Definicja bolometr czuły przyrząd elektr. do pomiaru energii promienistej. Etym. - gr. bolē 'rzut; promień'; zobacz -metr
 • Znaczenie Bestseller Definicja rekordowym popytem. Etym. - z angielskiego: best seller 'jw.; autor takiej książki'; best 'idealny'; sell 'sprzedawać
 • Znaczenie Beszamel Definicja beszamel sos z zasmażki, mleka i żółtek, gdzie zapieka się mięso, rybę i tak dalej Etym. - Louis de Béchamel, smakosz fr. z końca XVII w
 • Znaczenie Blanche Bete Definicja dosł. 'białe zwierzę', osoba niezbyt lubiana, cokolwiek antypatyczna, nieco dokuczliwa. Etym. - wzorowane na bête noire
 • Znaczenie Beur Definicja zamieszkały we Francji. beurette [wym. böret] fr., urodzona we Francji dziewczyna arabska, której rodzice przybyli z Maghrebu
 • Znaczenie Bewatron Definicja bewatron zobacz akcelerator. Etym. - inicjały i skr. z angielskiego: b(illion) e(lectron) v(olts) + (elec)tron
 • Znaczenie Bezik Definicja bezik gra na 2, 3 a. 4 osoby, dwiema, trzema a. czterema taliami kart. Etym. - fr. bésigue, bésy, bési a. bézi 'jw
 • Znaczenie Bezprizornik Definicja bezdomne, opuszczone, pozbawione wszelkiej opieki (w czasach wojny domowej w Rosji po Rewolucji Październikowej). Etym. - ros
 • Znaczenie Beż Definicja beż naturalny kolor nie farbowanej wełny; kolor piaskowożółty, kawy mlecznej, beżowy. Etym. - fr. beige 'jw
 • Znaczenie Bibrety Definicja zwierząt futerkowych, zazw. królików, zabarwione na kolor brązowy, imitujące futro bobra; płaszcz, kołnierz z takich skórek. Etym. - nm
 • Znaczenie Biceps Definicja biceps mięsień dwugłowy ramienia. Etym. - ?Xac. 'dwugłowy'; zobacz bi-; -ceps od caput, zobacz kapitaliki
 • Znaczenie Bidasse Definicja bidasse fr. (około 1950) prosty żołnierz. Etym. - imię swoje w piosence Avec l'ami Bidasse
 • Znaczenie Bidet Definicja do podmywania się; przenośna podłużna miednica na składanych nóżkach do tegoż celu. Etym. - fr. 'krępy, wytrzymały kucyk; jw
 • Znaczenie Porok Nie Biednost Definicja Biednost' nie porok ros., Bieda nie jest występkiem. Etym. - komedia (1854 r.) dramatopisarza ros. Aleksandra N. Ostrowskiego (1823-86
 • Znaczenie Biełoruczka Definicja wydelikaconych) dłoniach unikający (a. nie nawykły do) ciężkiej, brudnej pracy; paniątko; próżniaczyna. Etym. - ros. 'jw.'; biélyj 'biały
 • Znaczenie Cuit Bien Definicja bien cuit fr., (mięso) dobrze wysmażone (wypieczone
 • Znaczenie Vu Bien Definicja bien vu fr., dosł. 'dobrze widziany', cieszący się niezłą opinią, poważany
 • Znaczenie Biga Definicja biga bieda, bida, dwukółka, wóz dwukołowy bez kozła. Etym. - ?Xac. 'para koni; zaprzęg a. wóz parokonny a. paromułowy
 • Znaczenie Bilard Definicja uderzając kijem (bilem) o kulę (bilę) na stole bilardowym, starają się, by kule, zderzywszy się z sobą wpadały do łuz (otworów w bandzie
 • Znaczenie bilde Kunstler rede nicht Definicja artysto, twórz, nie gadaj! Etym. - z przedmowy Goethego do działu "Sztuka" (t. 2, 163) w wydaniu jego Dzieł z r. 1815
 • Znaczenie Bilharcjoza Definicja ciężka, endemiczna, tropikalna dolegliwość zakaźna, na którą cierpi około 200 mln ludzi w Azji, Afryce i Ameryce Płd., wywoływana poprzez
 • Znaczenie Doux Billet Definicja billet doux fr., liścik miłosny
 • Znaczenie Bilon Definicja miedzi i srebra, z którego niekiedy bije się bilon. Etym. - fr. billon 'bilon' od bille, zobacz bilard
 • Znaczenie Bin Definicja BIN- w złożeniach: dwa; podwójny; po dwa; parzysty; zobacz bi-. Etym. - łac bini l.mn. 'podwójne
 • Znaczenie Binah Definicja bīnah arab., dosł. 'oddzielny', forma małżeństwa w nie wszystkich okolicach Indii i Sri Lanki, gdzie głową domu jest żona; por. muta
 • Znaczenie Binokle Definicja na nosie dzięki ściskającej go sprężynki (por. cwikier; face à main; lorgnon; pince-nez). binokular przyrząd optyczny przystosowany do
 • Znaczenie Biobu Definicja biōbu jap., malowany składany parawan, zazw. złożony z sześciu skrzydeł połączonych zawiasami
 • Znaczenie Bipolarny Definicja bipolarny dwubiegunowy, mający 2 bieguny (na przykład elektr., magnetyczne). Etym. - zobacz bi-; polarny
 • Znaczenie Birkut Definicja rodz. sokołów, największy ptak drapieżny w Polsce, rzadki, objęty ochroną; dawn. strzała opatrzona na końcu orlimi piórami
 • Znaczenie Birr Definicja birr waluta etiopska, która zastąpiła dolar etiopski w 1976
 • Znaczenie Placent Repetita Bis Definicja bis repetita placent ?Xac., rzeczy powtórzone podobają się. Etym. - parafr. z Horacego (Sztuka poetycka, 365
 • Znaczenie Bisocjacja Definicja technik należących do różnych, odległych od siebie dziedzin, nigdy do chwili obecnej z sobą nie łączonych. Etym. - zobacz bi-; asocjacja
 • Znaczenie Bisque Definicja bisque fr., zupa rakowa a. z innych skorupiaków, zazw. z pulpetami z ryb
 • Znaczenie Blasfemia Definicja blasfemia przest. bluźnierstwo. Etym. - gr. blasphēmía 'potwarz' od blásphēmos 'szkalujący; oszczerca'; por. blamaż
 • Znaczenie Biureta Definicja długa rurka szklana z podziałką i zamknięciem u dołu, wykorzystywana do odmierzania małych objętości cieczy (na przykład przy
 • Znaczenie Bizmut Definicja różowobiały, kruchy metal. Etym. - nm. Wismut 'jw.'; Wiesen 'łąki' (w Górach Kruszcowych, gdzie w XV w. dobywano bizmut); muten 'starać się
 • Znaczenie Beautiful Is Black Definicja co czarne to piękne; por. nigra sum... Etym. - hasło nie wszystkich org. murzyńskich w stanach zjednoczonych ameryki
 • Znaczenie Monday Black Definicja Czarny Poniedziałek', 19 października 1987 r., gdy ceny akcji na giełdach światowych nagle znacząco spadły
 • Znaczenie Paper Black Definicja angielskiego:, bryt., Czarna Księga, autorytatywny dokument krytykujący a. potępiający ustaloną politykę, pewne praktyki, instytucje i tak
 • Znaczenie Radio Black Definicja czarne radio', (w wojnie psychol.) transmisja radiowa udająca transmisję nadawaną poprzez stronę przeciwną
 • Znaczenie Blank Definicja blank pusta taśma filmowa. Etym. - z angielskiego: 'czysty, niezapisany; ślepy (nabój); pustka
 • Znaczenie Blankiet Definicja arkusz do korespondencji z wydrukowanym nagłówkiem; por. in blanco. Etym. - nm. Blankett 'podpisany czysty papier' od blank 'czysty
 • Znaczenie Blase Definicja zobojętniały, przesycony wrażeniami, uciechami życia. Etym. - fr. 'jw.' od blaser 'przytępić smak, wrażliwość (poprzez nadużycie
 • Znaczenie Bled Definicja bled step a. bezdrzewna równina w płn. Afryce. Etym. - arab. bílād 'państwo; pole
 • Znaczenie Blichtr Definicja blichtr pozorna, powierzchowna okazałość, świetność, wystawność, szych. Etym. - prawdop. ze st.czes. bliktr 'świecidełko; ułuda
 • Znaczenie Date Blind Definicja ślepa randka', spotkanie pomiędzy nieznanymi sobie wzajem osobami płci odmiennej, umówione przy udziale osoby trzeciej
 • Znaczenie Blitz Definicja moment takich nalotów. Blitzkrieg [wym. blickri:g] wojna błyskawiczna; por. drôle de guerre. Etym. - nm. 'jw.'; Blitz 'błyskawica'; Krieg
 • Znaczenie Maria Bloody Definicja angielskiego: dosł. 'krwawa', w stanach zjednoczonych ameryki - napój alkoholowy z tequila i soku pomidorowego. Etym. - (1976) wzorowany na
 • Znaczenie Bodoni Definicja klasycystyczna antykwa. Etym. - od nazwiska wł. grawera i odlewnika czcionek, drukarza Giambattisty Bodoniego, 1740-1813 r
 • Znaczenie Noirs Blousons Definicja blousons noirs fr., nazywane tak od swoich czarnych (skórzanych) bluz bandy chuligańskie młodych Francuzów
 • Znaczenie Collar Blue Definicja blue collar z angielskiego:, dosł. 'niebieski kołnierzyk', robotnik, pracownik fizyczny
 • Znaczenie Jeans Blue Definicja blue jeans z angielskiego:, [wym. blu:dżi:ns] zobacz dżinsy. Etym. - z angielskiego: blue 'niebieski
 • Znaczenie Boa Definicja Ameryki tropikalnej; puszysty wąski szal z puchu strusich piór a. z futra, noszony poprzez kobiety na przełomie XIX i XX w. Etym. - ?Xac
 • Znaczenie Bobby Definicja angielski. Etym. - Bobby zdrobn. od Robert; od Roberta Peela (1788-1850) bryt. ministra spraw wewn., który zorganizował (1829 r.) policję
 • Znaczenie Bobotie Definicja bobotie afrik., danie z mielonego mięsa z curry i in. przyprawami, pop. zwł. w Płd. Afryce
 • Znaczenie Boche Definicja boche [wym. bosz] bosz, pogard. Niemiec. Etym. - fr. gwara wojsk. 1914-18 'jw
 • Znaczenie Bodhran Definicja bodhran irlandzki bęben z koźlej skóry. Etym. - irl. 'głuchy człowiek' od bodhar 'głuchy
 • Znaczenie Bogdychan Definicja bogdychan hist. tytuł cesarza chińskiego. Etym. - ros. 'jw.' z mong. bogdohan 'święty, mądry chan
 • Znaczenie Bogoiskatielstwo Definicja pośród inteligencji ros. pocz. XX w., pragnący załagodzić sprzeczności socjalne poprzez powstanie nowej religii. Etym. - ros. 'jw.'; bog
 • Znaczenie Bohomaz Definicja bohomaz liche malowidło, kicz, bazgranina malarska. Etym. - ukr. 'rysownik świętych obrazów
 • Znaczenie Bojer Definicja bojer szybkie sportowe sanie żaglowe, ślizg, jacht lodowy. Etym. - hol. boeier 'mały żaglowiec flam
 • Znaczenie Bojler Definicja warnik. Etym. - z angielskiego: boiler 'kocioł parowy, warnik' z boil 'wrzeć; gotować się' od ?Xac. bullire 'wrzeć' z bulla, zobacz bulla
 • Znaczenie Boksyt Definicja ruda aluminium (glinu). Etym. - fr. bauxite 'jw.' od nazwy miejscowości Les Beaux w płd. Francji, gdzie po raz pierwszy odkryto złoża
 • Znaczenie Bolid Definicja bolid spory, b. jasny meteor, "kula ognista". Etym. - gr. bolís dpn. bolídos 'pocisk; grot
 • Znaczenie Bolivar Definicja Etym. - amer.hiszp. 'jw.' od nazwiska bohatera walk o wyzwolenie Ameryki Płd.: Simón Bolívar (1783-1830
 • Znaczenie Boliviano Definicja boliviano waluta Boliwii (=100 centavos); peso boliwijskie. Etym. - hiszp. 'boliwijski; jw
 • Znaczenie Fide Bona Definicja uczciwych zamiarach; prawn. istotny, prawdziwy; szczery. bona fides ?Xac., dobra wiara, uczciwe zamiary, subiektywne przekonanie o
 • Znaczenie Borta Definicja borta taśma pasmanteryjna do lamowania, obszywka, lamówka, galon. Etym. - nm. Borte 'jw
 • Znaczenie Bombaż Definicja spowodowane ciśnieniem gazów, stworzonych w konsekwencji mechanizmów rozkładu zawartości (a. reakcji chem. metalu) puszki. Etym. - fr
 • Znaczenie Mot Bon Definicja bon mot fr., [wym. bą mo] dosł. 'dobre wyraz' apoftegmat, dowcip, zręczne powiedzenie
 • Znaczenie Ton Bon Definicja bon ton fr., [wym. bą tą] przest. a. żart. dobry ton, nienaganny sposób bycia, zgodne zachowanie się; por. savoir vivre
 • Znaczenie Bona Definicja bona przest. domowa wychowawczyni dzieci w wieku przedszkolnym. Etym. - fr. bonne 'wykorzystywana' z r.ż. od bon, zobacz bon
 • Znaczenie Bongos Definicja połączone parami małe afro-kubańskie bębenki, na których gra się palcami, stosowane gł. w latynoamerykańskiej muz. tanecznej
 • Znaczenie Bonifrater Definicja Miłosiernych, zakonu szpitalnego, opiekującego się chorymi, zwł. umysłowo. Etym. - ?Xac. boni fratres 'dobrzy bracia'; dodatek, zobacz bon
 • Znaczenie Avibus Bonis Definicja bonis avibus ?Xac., dosł. 'z dobrymi ptakami', pod niezłą wróżbą. Etym. - augurowie starorzymscy odczytywali wolę bogów z lotu ptaków
 • Znaczenie Dheure Quarts Bons Definicja bons quarts d'heure; mauvais quarts d'heure fr., dobre chwile, nastroje; złe chwile, nastroje (dosł. kwadranse
 • Znaczenie Commune Bonum Definicja bonum commune ?Xac., dobro powszechne, ogólne. bonum publicum ?Xac., dobro publiczne
 • Znaczenie Boom Definicja przyrost koniunktury, ożywienie gospodarcze, ekspansja, prosperity; por. slump. Etym. - z angielskiego: 'huk; buczenie; błyskawiczny postęp
 • Znaczenie Here Boopis Definicja czcigodna) HerA; Zobacz Tabl. 30; por. epitheton ornans. Etym. - z Homera (Iliada, 3, 144; 7, 10; 18, 40 i tak dalej); jest to o oczach
 • Znaczenie Bootlegger Definicja a. nielegalny producent alkoholu, zwł. w stanach zjednoczonych ameryki w momencie prohibicji (1918-33). Etym. - z angielskiego: 'jw.' od
 • Znaczenie Bor Definicja bor chem. pierwIASTEK, Tabl. 1. Etym. - ze śrdw.z łaciny borax 'boraks, saletra' z arab. būrak 'jp.' od pers. būräh 'jp
 • Znaczenie Bordun Definicja dźwięków wytrzymywanych nad a. pod melodią, spotykanych w muzyce wokalnej i instrumentalnej (na przykład dudy, lira korbowa). Etym. - wł
 • Znaczenie Botulizm Definicja botulizm med. zatrucie jadem kiełbasianym, dolegliwość kiełbasiana. Etym. - nm. Botulismus 'jw.' z ?Xac. botulus 'kiełbasa
 • Znaczenie Fermee Bouche Definicja bouche fermée fr. 'zamknięte usta', śpiew z zamkniętymi ustami a. zaciśniętymi zębami; wł. bocca chiusa
 • Znaczenie Bourbon Definicja bourbon [wym. burbon] amerykańska whiskey z kukurydzy. Etym. - od Bourbon county (Kentucky, USA); zobacz county
 • Znaczenie Nova Bossa Definicja spopularyzowany w latach 60. XX w., oparty na elementach muzyki lud., zwł. tańca samba. Etym. - port. 'nowy talent'; bossa 'guz, narośl
 • Znaczenie Bosz Definicja bosz zobacz boche
 • Znaczenie Party Bottle Definicja bottle party z angielskiego:, dosł. 'przyjęcie butelkowe'; przyjęcie towarzyskie, na które każdy gość przynosi butelkę alkoholu
 • Znaczenie Boucle Definicja nierównej przędzy pętelkowej a. węzełkowej; dywan pętelkowy. Etym. - fr. 'pierścieniowaty; kędzierzawy; pętelkowy' od boucle 'sprzączka
 • Znaczenie Gentilhomme Bourgeois Definicja Le) Bourgeois gentilhomme fr., Mieszczanin szlachcicem. Etym. - tytuł komediobaletu (1670 r.) Moliera
 • Znaczenie Bourree Definicja z XVII w., pochodzący prawdop. z Owernii, błyskawiczny, w metrum dwudzielnym z przedtaktem, wprowadzony w dalszym ciągu do suity
 • Znaczenie Boutade Definicja boutade fr., wybryk, kaprys, koncept. bouts-rimés fr., (gra w) wiersze pisane do zadanych rymów; zobacz boutade
 • Znaczenie Bowling Definicja kręgle powstały w stanach zjednoczonych ameryki. Etym. - z angielskiego: 'jw.' od bowl 'grać w kule, kręgle
 • Znaczenie Boy Definicja posyłki, zwł. w hotelach. Etym. - z angielskiego: 'chłopiec; młodzieniec; jw.; wykorzystywany (w koloniach)'; por. cowboy
 • Znaczenie Brach Definicja brachygrafia rozszyfrowywanie skrótów w tekstach śrdw. brachykefalia antr. krótkogłowość. Etym. - gr. brachýs 'krótki'; por. amfibrach
 • Znaczenie Brachylogia Definicja treściwość, lapidarność, zwartość, krótkość wypowiedzi, wyrażania się. Etym. - zobacz brach(y)-; -logia
 • Znaczenie Braille Definicja wypukłych kropek dla niewidomych, do czytania doTYKIEM, Tabl. 40. Etym. - od nazwiska fr. nauczyciela ociemniałych: Louis Braille (1809-52
 • Znaczenie Trust Brain Definicja doradców-ekspertów, zwł. w dziedzinie planowania a. strategii działania (regularnie działająca nieoficjalnie). brains trust [wym. brajnz
 • Znaczenie Brakteaty Definicja jednostronnie, wypukłe na awersie, złote (Grecja, IV-II w. przed naszą erą; Skandynawia V-VII w.) a. srebrne (Europa śr. w śrdw.). Etym
 • Znaczenie Bramsel Definicja bramsel żegl. bramżagiel. Etym. - hol. bramzeil 'jw.'; zobacz bram-; zeil 'żagiel'; por. marsel; sztaksel; topsel
 • Znaczenie Braszpil Definicja braszpil wciągarka, winda kotwiczna (także do prac z linami przy cumowaniu), umieszczana na przodzie statku. Etym. - nm. Bratspill 'jw
 • Znaczenie Branża Definicja branża gałąź (dział) przemysłu a. handlu. Etym. - fr. branche 'gałąź; odnoga; branża' z późn.z łaciny branca 'łapa z pazurami; pazur
 • Znaczenie Bras Definicja lina wykorzystywana do brasowania, do obracania rei w płaszczyźnie poziomej. Etym. - hol. bras 'jw.' z fr. 'ramię' od ?Xac. brachium
 • Znaczenie Breakevenpoint Definicja brejki:wn...] ekon. okres, gdzie wpływy ze sprzedaży pozwalają przedsiębiorstwu pokryć odpowiednie wydatki i opłaty bez strat ani zysków
 • Znaczenie Brek Definicja pojazd konny z bocznymi ławkami, mieszczący do dziesięciu osób. Etym. - z angielskiego: break 'wózek do ujeżdżania koni; bryczka; jw
 • Znaczenie Bretnal Definicja bretnal długi gwóźdź z sporym łebkiem, do przybijania desek. Etym. - nm. Brettnagel 'jw.'; Brett 'deska'; Nagel 'gwóźdź
 • Znaczenie Brick Definicja błyskawicznie dojrzewający, półmiękki, ?Xagodny i gładki, o kształcie i rozmiarach cegły. Etym. - z angielskiego: 'cegła
 • Znaczenie Bricolage Definicja bricolage [brikolaż] fr. majsterkowanie. Etym. - fr. od bricoler pop. 'wykonywać różne zawody; wykonywać drobne prace gospodarskie; jw
 • Znaczenie Britannia Definicja od 1987 r. w czterech nominałach: sto, 50, 25 i 10 funtów sterlingów. Etym. - od poet. nazwy Ogromnej Brytanii; monety te, wykorzystywane
 • Znaczenie Brobdingnag Definicja Brobdingnag [wym. brobding-näg] lit. państwo olbrzymów; zobacz Guliwer
 • Znaczenie Broch Definicja broch szkoc., okrągła wieża kamienna, jakie wznoszono w Szkocji pomiędzy 100 r. przed naszą erą a 100 r. n.e
 • Znaczenie Broker Definicja właścicielem statku i właścicielem ładunku. Etym. - z angielskiego: 'pośrednik handl.; ajent, komisjoner, makler' od st.płn.fr. broque
 • Znaczenie Brokuł Definicja brokuł włoski - bot. kapusta szparagowa. Etym. - wł. broccolo bot. 'pęd nasienny; brukselka' zdrobn. od brocco, zobacz brokat
 • Znaczenie Brom Definicja brom chem. pierwIASTEK, Tabl. 1; med. pot. związki bromu, bromki, użytkowane jako leki uspokajające. Etym. - gr. brōmos 'smród
 • Znaczenie Bronx Definicja bronx cocktail z fr. i wł. wermutu, dżynu i soku pomarańczowego, z lodem. Etym. - z angielskiego:, od nazwy dzielnicy Nowego Jorku
 • Znaczenie Brt Definicja BRT skrót na ustalenie całkowitej (brutto) pojemności statku w tonach rejestrowych: por. NRT. Etym. - nm. B(rutto)r(egister)t(onne) 'jw
 • Znaczenie Bruderszaft Definicja bruderszaft ceremoniał przejścia "na ty". Etym. - nm. Bruderschaft 'braterstwo' od Bruder 'brat
 • Znaczenie Brylować Definicja miejsce, wodzić rej, błyszczeć, olśniewać; popisywać się, sadzić się. Etym. - fr. briller 'błyszczeć' z wł. brillare 'jp.' od gr. bēryllos
 • Znaczenie Brystol Definicja rysunkowy a. kreślarski. Etym. - z angielskiego: bristol (board) 'gruby, gładki karton piśmienny'; Bristol, miasto w płd.-zach. Anglii
 • Znaczenie Bryt Definicja bryt w krawiectwie - pas a. klin tkaniny wszywany w różne części ubioru; pas płótna żaglowego. Etym. - nm. Breite 'szerokość
 • Znaczenie Bubblegum Definicja rockowej - utwory dla dzieci. Etym. - z angielskiego: 'guma (do żucia) wytwarzająca bańki powietrza; jw.'; bubble 'bańka (powietrza
 • Znaczenie Bubu Definicja bu-bu (nazwa lokalna), długie, bezkształtne okrycie noszone poprzez obie płcie w Mali, Senegalu i w kilku in. państwach Afryki
 • Znaczenie Buchgelehrsamkit Definicja Buchgelehrsamkit nm., uczoność książkowa. Etym. - z G.E. Lessinga (Natan mędrzec 5, 6), 1779 r
 • Znaczenie Buchta Definicja poprzez dziki poszukujące żeru; żegl. lina zwinięta w koło; przest. mała zatoka. Etym. - nm. Bucht 'zatoka' od biegen 'giąć
 • Znaczenie Budleja Definicja budleja bot. omżyn. Etym. - n.z łaciny Buddleia od nazwiska botanika z angielskiego: Adama Buddle (zm. 1715 r
 • Znaczenie Bugia Definicja świecą woskową. Etym. - n.z łaciny ze śrdw.z łaciny candela Bugiae 'świeca z Bougie', miasta portowego w płn.-wsch. Algierii, gdzie je
 • Znaczenie Buglehorn Definicja muz. dęty blaszany o zwiniętej owalnie, mocno rozszerzającej się rurze. Etym. - z angielskiego: bugle 'trąbka; róg (myśliwski)' z ?Xac
 • Znaczenie Bukranion Definicja kształcie czaszki byka, zazw. płaskorzeźba, gł. w archit. rz. (na fryzach, metopach), lecz także w renesansowej i klasycystycznej; por
 • Znaczenie Bule Definicja państwowej, porada ustawodawcza w gr. miastach-krajach; por. polis. buleuterion budynek będący miejscem zgromadzeń bule. Etym. - gr
 • Znaczenie Bulwar Definicja rzeki, morza) i biegnąca po nim aleja; szeroka, zadrzewiona, miejska aleja (ulica) spacerowa. bulwarowy teatr - o repertuarze rozrywkowym
 • Znaczenie Burgund Definicja z departamentów Côte d'Or, Yonne i Saône-et-Loire (Francja), zazw. mocniejsze i cięższe od win bordo. Etym. - od nazwy Burgundii (fr
 • Znaczenie Bumiputra Definicja Bumiputra malaj., osoba należąca do tubylczej ludności Malezji; Malaj w przeciwieństwie od Chińczyka malezyjskiego
 • Znaczenie Bunraku Definicja mierzących 1/2 wielkości naturalnej), prowadzonych na scenie poprzez czarnoodzianych, zakapturzonych ludzi, będących działającymi cieniami
 • Znaczenie Burberry Definicja z tkaniny wełnianej i czesankowej przędzy, noszony zwł. w okresie deszczu i chłodu. Etym. - z angielskiego: z nazwy handl
 • Znaczenie Bureta Definicja odpadkowego; nierówna, szorstka tkanina z tej przędzy. Etym. - fr. bourette z późn.z łaciny burra 'mechata tkanina
 • Znaczenie Burleska Definicja sceniczny), groteskowy, komiczny, satyryczny a. parodystyczny; żartobliwy, lekki utwór muz. Etym. - wł. burlesco 'śmieszny, żartobliwy' od
 • Znaczenie Burłal Definicja burłal ros., robotnik, zajmujący się holowaniem na linie statków w górę rzeki, w dawnej Rosji a. na Ukrainie (XVI-XIX w
 • Znaczenie Burnus Definicja burnus opończa z grubej, białej wełny, z kapturem, noszona poprzez Arabów. Etym. - arab. 'jw.' z gr. bírros 'płaszcz z kapturem'; por. biret
 • Znaczenie Bursz Definicja bursz niemiecki student-korporant. Etym. - nm. Bursch(e) 'chłopak; kompan; student; terminator; ordynans
 • Znaczenie Busola Definicja strony świata. Etym. - wł. bussola 'jw.' z późn.z łaciny buxida 'puszka bukszpanu' od buxis, zobacz boks 2
 • Znaczenie Busz Definicja porosłe krzewami (zwł. kolczastymi i suchoroślowymi) gł. w płd. Afryce, w Australii i Nowej Zelandii (skrub). Etym. - z angielskiego: bush
 • Znaczenie Butyrometr Definicja zawartości tłuszczu w mleku i produktach mlecznych. Etym. - gr. boútyron 'masło'; bou- od boús, zobacz bukoliczny; -tyron od tyrós 'ser
 • Znaczenie Bylina Definicja pieśń epicka opiewająca gesty bohaterów (Ilia Muromiec, Suchman, Dobrynia Nikitycz, Alosza Popowicz i in.), normalnie legendarnych, z
 • Znaczenie Bypass Definicja naczyniowy, wszczepione operacyjnie naczynie poboczne omijające niedrożną tętnicę. Etym. - z angielskiego: 'objazd miasta; szosa omijająca
 • Znaczenie Ludi Bywszyje Definicja ludzie, jest to lumpenproletariat, ludzie zdeklasowani, bez pracy i zawodu. Etym. - tytuł opowiadania Gorkiego (1897 r
 • Znaczenie Beanbag Definicja angielskiego:, fotel wypełniony kulkami (gałkami), który wymienia kształt pod ciężarem siadającej na nim osoby. Etym. - z angielskiego
 • Znaczenie Beriberi Definicja zmiany zapalne a. zwyrodnienie mechanizmu nerwowego, pokarmowego, serca) występującej dawn. nagminnie (zwł. w państwach tropikalnych) w
 • Znaczenie bis dat qui cito dat Definicja bis dat qui cito dat ?Xac., dwa razy daje, kto prędko daje
 • Znaczenie Bildungsphilister Definicja Bildungsphilister nm., filister wykształcony. Etym. - z Nietzschego (Niewczesne rozważania I, Dawid Strauss jako wyznawca i poeta), 1873 r
 • Znaczenie Brykiety Definicja domieszką lepiszcza, sprasowany w regularne bryły (cegiełki, płytki, kulki i tak dalej). brykietowanie. Etym. - fr. briquette 'brykiet' z
 • Znaczenie Barkarola Definicja tradycyjnej pieśni wioślarskiej gondolierów weneckich, w tempie umiarkowanym i charakterystycznym rytmie kołyszącym na 6/8, mającym
 • Znaczenie Bicykl Definicja bicykl dawny typ roweru bez przekładni, o kołach nierównej wielkości; welocyped dwukołowy. Etym. - zobacz bi-; cykl
 • Znaczenie Borgis Definicja borgis, burgos stopień (rozmiar) czcionki drukarskiej (9 punktów). Etym. - nm. 'jw.' z fr. bourgeois, zobacz burżuazja
 • Znaczenie Blanquette Definicja blanquette potrawka, białe mięso (cielęcina, pierś kury) w białym, śmietanowym sosie. Etym. - fr., 'jw.' od blanc 'biały
 • Znaczenie Uczta Barmakidy Definicja złudzenie, po którym następuje rozczarowanie; por. Tymona uczta. Etym. - w baśni Szósty brat golibrody (z 1001 nocy; por. Szeherezada
 • Znaczenie Biforium Definicja biforium archit. śrdw. dwudzielne okno arkadowe a. przeźrocze; por. triforium. Etym. - śrdw.z łaciny 'jw.'; zobacz bi-; fores 'drzwi; brama
 • Znaczenie Micwah Bar Definicja bar micwah u Żydów - konfirmacja, przyjęcie chłopca do społeczności relig. dorosłych w dzień 13. urodzin. Etym. - hebr. 'syn przykazania
 • Znaczenie Ognie Bengalskie Definicja fajerwerków) - tutki papierowe z mieszankami palnymi i dodatkami wywołującymi efekty akustyczne, jak detonacje, świsty i tym podobne Etym
 • Znaczenie Baisachi Definicja Baisāchi hindi, w hinduizmie - święto Nowego Roku obchodzone w kwietniu/maju
 • Znaczenie Uczta Baltazara Definicja Baltazara uczta zobacz mane, thekel, fares
 • Znaczenie Bambino Definicja bambino plast. wizerunek dzieciątka Jezus. Etym. - wł. 'dzieciątko' zdrobn. od bambo 'dziecko
 • Znaczenie Beluarda Definicja narożnik murów obronnych; ruchoma wieża oblężnicza. Etym. - wł. baluardo 'bastion; baszta' z fr. boulevard, zobacz bulwar
 • Znaczenie Bieługa Definicja gatunek jesiotrów, żyjący w M. Czarnym, Azowskim, Kaspijskim i Adriatyckim. 2. biełucha wal biały, wieloryb z rodz. narwali. Etym. - ros
 • Znaczenie Bom Definicja ożaglowania a. olinowania, znajdująca się) bezpośrednio nad bramreją. bom, bum, baum gik, poziome drzewce, zamocowane przegubowo do masztu
 • Znaczenie Band Big Definicja big band z angielskiego:, 'spora orkiestra' jazzowa, zwł. z czasów stylu swing
 • Znaczenie Bizut Definicja bizut(h) [wym. bizüt] fr., pierwszoroczniak; nowicjusz, fryc; debiutant
 • Znaczenie Bluestocking Definicja bluestocking zobacz bas bleu
 • Znaczenie Bohemistyka Definicja literaturę, historię i kulturę czeską. Etym. - ?Xac. Bohemia 'Czechy' od Boiohaemum 'państwo celt. plemienia Bojów
 • Znaczenie Berlacz Definicja wojłoku, nakładany na zwyczajne obuwie. Etym. - nm. Bärenlatsche 'łapeć niedźwiedzi'; Bär 'niedźwiedź'; Latsche 'łapeć, znoszony pantofel
 • Znaczenie Bustarella Definicja bustarella we Włoszech - pop. kopertka zawierająca łapówkę. Etym. - wł. 'kopertka' od busta 'koperta
 • Znaczenie Shorts Bermuda Definicja bermju:de szo:ts] damskie a. męskie obcisłe krótkie spodenki (szorty) nie sięgające kolan. Etym. - od nazwy Bermudów, archipelagu na zach
 • Znaczenie barba non facit philosophum Definicja barba non facit philosophum ?Xac., broda (nikogo) nie czyni filozofem (mędrcem); por. cucullus non facit monachum
 • Znaczenie Barleycorn Definicja Barleycorn zobacz John Barleycorn
 • Znaczenie Bauksyt Definicja bauksyt zobacz boksyt
 • Znaczenie Barateria Definicja bezprawne działanie kapitana a. członka załogi na szkodę statku a. ładunku. Etym. - wł. baratteria 'wymiana; oszustwo
 • Znaczenie Babbit Definicja amerykańskiego, który ulega bezmyślnie i ochoczo przyjętym ogólnie mieszczańskim normom, uprawia kult powodzenia materialnego i gardzi
 • Znaczenie Babilon Definicja luksusu, pokus, rozwiązłości (zazw. o Paryżu, Londynie, Nowym Jorku, hist. krzyżowcy o Kairze, purytanie o Rzymie); por. Sodoma i Gomora
 • Znaczenie Baretka Definicja na kurtce mundurowej a. marynarce, zastępująca właściwą odznakę. Etym. - fr. barrette 'broszka; spinka do włosów; jw.' zdrobn. od barre
 • Znaczenie Barbakan Definicja budowla murowana, stojąca przed linią murów obronnych, połączona mostem a. krytym przejściem z bramą obwodu warownego. Etym. - śrdw.z
 • Znaczenie Badminton Definicja do tenisa, rozgrywana lekkimi rakietkami o długich rękojeściach i lotkami (rzutkami; por. wolant) poprzez 2 graczy a. poprzez 2 pary graczy
 • Znaczenie Bahadur Definicja stosowane jako tytuł honorowy a. oznaka szacunku przed imieniem a. po nim, w Indiach i Nepalu. Etym. - hindi 'bohater; mistrz' z pers
 • Znaczenie Bainmarie Definicja ogrzewanie poprzez zanurzenie naczynia w drugim, wypełnionym wrzątkiem; kociołek z wrzątkiem, gdzie zanurza się naczynie z potrawą. Etym
 • Znaczenie Bajan Definicja ręczna (odmiana akordeonu) z klawiaturami guzikowymi dla obu rąk. Etym. - od imienia Bojana, bajarza-śpiewaka, wspomnianego w Słowie o
 • Znaczenie Bakalaureat Definicja uniwersytetów anglosaskich (z angielskiego: bachelor, odpowiada z grubsza półdyplomowi), fr. i szwajcarskich (odpowiada w przybliżeniu
 • Znaczenie Baksztag Definicja wiejący z boku od rufy; kurs żaglowca płynącego tym wiatrem; jedna z lin mocująca bukszpryt do burty statku; lina usztywniająca maszt od
 • Znaczenie Oślica Balaama Definicja małomówny, nieśmiały, potulny, który się nieoczekiwanie odezwał a. zaprotestował. Etym. - z Biblii (Num., 22, 27); oślica wieszczka
 • Znaczenie Balboa Definicja centesimos). Etym. - hiszp. 'jw.', od nazwiska konkwistadora hiszp. Vasco Nuñez de Balboa (około 1475-1571), europ. odkrywcy O. Spokojnego
 • Znaczenie Ballada Definicja lud. a. art.) o niezwykłej tematyce: legendarnej, hist. a. fantastycznej, o charakterze dramatycznym; pieśń solowa o charakterze
 • Znaczenie Balneologia Definicja leczniczym działaniu kąpieli, zdrojów i klimatu. balneoterapia sposoby leczenia dzięki kąpieli, wód mineralnych, słońca i powietrza
 • Znaczenie Balustrada Definicja ażurowy a. ślepy, wykorzystywany jako osłona tarasów, balkonów, schodów, płaskich dachów; (b. tralkowa) składająca się z szeregu tralek
 • Znaczenie Banda Definicja hokejowego, obramowanie bieżni lekkoatletycznej, toru wyścigowego (krawężnik, płotek), saneczkowego, bobslejowego, stołu bilardowego
 • Znaczenie Banderia Definicja uroczystemu pochodowi a. powitaniu dostojnych osób; hist. węgierska chorągiew jazdy, wystawiona poprzez króla, magnatów, miasta i tak dalej
 • Znaczenie Banderilla Definicja mała włócznia ozdobiona kolorowymi wstęgami, zakończona haczykiem, którym banderillero [wym. banderijero] zaczepia ją na karku byka. Etym
 • Znaczenie Bandleader Definicja dyrygent orkiestry jazzowej; głos kierujący w zespole jazzowym. Etym. - z angielskiego: 'jw.'; band 'banda; orkiestra; wstęga; więź
 • Znaczenie Banicja Definicja ojczyzny; wygnanie. banita skazany na banicję; wygnaniec. Etym. - śrdw.z łaciny bannitio 'banicja' od bannire 'skazać na wygnanie
 • Znaczenie Bigoteria Definicja spełnianie praktyk relig. połączone z zaniedbaniem pobożności wewnętrznej, ze świętoszkowatością i rygoryzmem wobec innych; por. dewocja
 • Znaczenie Barbiturany Definicja pochodne kwasu barbiturowego, stosowane jako środki nasenne (weronal, luminal, fanodorm, ewipan). Etym. - nm. Barbitur(säure) '(kwas
 • Znaczenie Bhangra Definicja powstała pośród ind. imigrantów w Brytanii, oparta na pendżabskiej muzyce lud. połączonej z wieloma elementami zachodniego rocka
 • Znaczenie Barkeeper Definicja bufetu w barze, przygotowujący i nalewający trunki. Etym. - z angielskiego: 'jw.'; bar 'sztaba; przegroda; szynkwas; bar (jadłodajnia
 • Znaczenie Baro Definicja do mierzenia ciśnienia atm.; por. manometr; barograf. barostat urządzenie utrzymujące ciśnienie gazu a. pary na stałym poziomie. barograf
 • Znaczenie Barta Definicja barta hist. berdysz o krótkim trzonku; szeroki topór. Etym. - nm. Barte 'topór (dwusieczny
 • Znaczenie Bary Definicja geol. jądro Ziemi; por. geosfery. baryton muz. głos męski o skali pośredniej pomiędzy tenorem a basem; instrument pośredni pomiędzy violą a
 • Znaczenie Baskerville Definicja krój Baskerville'a, krój czcionki drukarskiej zamykający grupę pism drukarskich zwanych antykwą barokową, użytkowany szeroko i dziś. Etym
 • Znaczenie Baskina Definicja żeński; wydekoltowany stanik sięgający talii; dolna część stanika sięgająca bioder (wykładana); strojna, szeroka spódnica noszona poprzez
 • Znaczenie Baszybuzuk Definicja wojsk tur. (XVIII-XIX w.), złożonych z Albańczyków, Kurdów, Czerkiesów, Kabylów, Arabów; przest.żart. hultaj, urwipołeć; niesforne dziecko
 • Znaczenie Batat Definicja uprawna Ameryki zwrotnikowej o jadalnych, mączystych bulwach. Etym. - hiszp. batata 'jw.' z jęz. taino
 • Znaczenie Begonia Definicja begonia bot. ukośnica. Etym. - n.z łaciny od nazwiska fr. gubernatora Santo Domingo: Michel Bégon (zm. 1710 r
 • Znaczenie Bauhaus Definicja Bauhaus, uczelnia art. istniejąca w Niemczech od 1919 do 1933 (zamknięta poprzez Hitlera), z siedzibą w Weimarze do 1925, w Dessau do 1932
 • Znaczenie Bazooka Definicja rodzaj bezodrzutowej przeciwpancernej broni strzelającej pociskami rakietowymi, używanej poprzez piechotę amer. w 2. wojnie świat.; por
 • Znaczenie Beatrycze Definicja nieświadoma inspiratorka ogromnej lit. a. sztuki. Etym. - ukochana Dantego, którą opisuje w Nowym życiu (około 1293 r.) i Boskiej Komedii
 • Znaczenie Tenet Qui Beatus Definicja beatus qui tenet ?Xac., szczęśliwy, kto posiada
 • Znaczenie Beatyfikacja Definicja poprzez papieża osoby zmarłej w poczet błogosławionych; por. kanonizacja. Etym. - późn.z łaciny beatificatio 'uszczęśliwienie; wyróżnienie
 • Znaczenie Sabreur Beau Definicja harcownik, zawadiaka, poszukiwacz niebezpiecznych przygód (art. przen. nowych, trudnych tematów, idei). Etym. - użytkowane do Joachima
 • Znaczenie beautiful view magnificent desolation Definicja desolation z angielskiego:, piękny widok... wspaniałe pustkowie; por. that is one small step... Etym. - kosmonauta amer. Edwin E. Aldrin
 • Znaczenie Terrier Bedlington Definicja rasa psów wyhodowana w Nothumberland (Anglia) na pocz. XIX w.; początkowo odważny łowca borsuków i kretów, potem pies pokojowy; przypomina
 • Znaczenie Bekhend Definicja uderzenie piłki rakietą prawą ręka na odlew (albo lewą od prawej strony); por. forhend. Etym. - z angielskiego: backhand 'cios wymierzony
 • Znaczenie Belcanto Definicja piękny śpiew') operowa metoda wokalna, rozkwitła w XVII i XVIII w. we Włoszech, wysuwająca na pierwszy plan opanowanie oddechu i
 • Znaczenie Belle au bois dormant Definicja królewna. Etym. - bajka pisarza fr. Charlesa Perraulta (1628-1703) ze zbioru Contes de ma mère l'oye (1697 r.) 'Bajki Babci Gąski'; tenże
 • Znaczenie bellum omnium in contra omnes Definicja wojna wszystkich przeciw wszystkim. Etym. - filozof z angielskiego: Thoms Hobbes (1588-1679) o relacjach w społeczeństwie pierwotnym
 • Znaczenie Belweder Definicja ogrodowy na wzniesieniu, z pięknym widokiem; część budynku wysunięta powyżej dach, nadbudówka, z której poprzez spore okna otwiera się
 • Znaczenie Meritus Bene Definicja benevole lector ?Xac., łaskawy czytelniku. bene nati ?Xac., dobrze urodzeni. bene natus et possessionatus ?Xac., dobrze urodzony i
 • Znaczenie Beniamin Definicja najulubieńszy syn; ulubieniec, faworyt, pupilek rodziców. Etym. - wg Biblii (Gen., 35, 18; 42, 4; 43, 29-34); matka jego, Rachela
 • Znaczenie Beocki Definicja fantazji twórczej por. abderyta. Etym. - staroż. mieszkańcy rolniczo-pasterskiej Beocji (gr. Boiotía) w śr. Grecji uważani byli poprzez
 • Znaczenie Berdysz Definicja zakrzywionym ostrzu i długim drzewcu, stosowany poprzez piechotę w XVI i XVII wieku. Etym. - śrdw.z łaciny barducium 'włócznia; toporek
 • Znaczenie Brie De Berger Definicja obszar pomiędzy Sekwaną a Marną)', francuski owczarek wzmiankowany już w dokumentach z XII w. i wyobrażany na śrdw. tapiseriach fr., smukły
 • Znaczenie Bersalierzy Definicja piechoty włoskiej, noszące szerokie kapelusze z kogucimi piórkami (od poł. XIX w.). Etym. - wł. bersaglieri l.mn. od bersagliere 'strzelec
 • Znaczenie Berżera Definicja z cofniętym (dla krynoliny; XVIII w.) oparciem i z poduszką na obniżonym siedzeniu. berżeretka pasterska piosenka (a. taniec) z XVI w.; fr
 • Znaczenie Besserwisser Definicja wie wszystko najlepiej, zarozumiały znawca, samozwańczy koneser, niepowołany mentor. Etym. - nm. 'jw.'; besser 'lepiej'; wissen 'wiedzieć
 • Znaczenie Beta Definicja negatony a. pozytony) wyrzucane poprzez jądra atomów promieniotwórczych wskutek rozpadu; astr. oznaczenie drugiej co do jasności gwiazdy w
 • Znaczenie Noire Bete Definicja czarne zwierzę') osoba w najwyższym stopniu poprzez kogoś nie cierpiana, w najwyższym stopniu antypatyczna, odpychająca, obmierzła
 • Znaczenie Beza Definicja beza ciasteczko z ubitego z cukrem na pianę białka, w dalszym ciągu zapieczonego. Etym. - fr. baiser 'całus
 • Znaczenie Biedermeier Definicja niemiecka kultura mieszczańska w momencie od 815 do 1848, zwł. styl meblarstwa i wnętrzarstwa Niemiec, Austrii, państw słowiańskich i Danii
 • Znaczenie Biennale Definicja odbywająca się co dwa lata. Etym. - wł. 'jw.' z ?Xac. biennalis od biennium 'moment dwuletni'; zobacz bi-; -ennium od annus, zobacz
 • Znaczenie Bistro Definicja baru-winiarni (i, zazw., kawiarni), gł. dla stałej, lokalnej klienteli; por. pub. Etym. - fr. bistro(t) 'sprzedawca wina; winiarnia, szynk
 • Znaczenie Bonitacja Definicja drzewostanu, gleby, bydła; naprawa jakości wód zatruwanych chemicznie. Etym. - ?Xac. bonitas 'dobroć' od dodatek, zobacz bon
 • Znaczenie Bikini Definicja kostium kąpielowy. bikiniarz przest. młodzieniec, ubierający się w sposób jaskrawy i przesadnie, karykaturalnie modny. Etym. - nazwa
 • Znaczenie Bildungsroman Definicja się, kształtowaniu duchowym (uczuciowym, moralnym i tak dalej) głównej postaci, zazw. w latach młodzieńczych; powieść edukacyjna. Etym
 • Znaczenie Bilion Definicja Brytanii, Niemczech); mld, tys. mln (w stanach zjednoczonych ameryki, Francji, państwach płd. Europy i w naukach ekon.). Etym. - fr
 • Znaczenie Bimetalizm Definicja środkiem płatniczym są dwa metale, zazwyczaj złoto i srebro, użytkowany od XVI do XIX w.; por. monometalizm. Etym. - zobacz bi-; gr
 • Znaczenie Bindaż Definicja kryta ulica ze sklepieniem z kratownicy obrosłej pnączami i rozpiętymi na niej gałęziami lip i grabów (XVI-XVII w.). binduga teren nad
 • Znaczenie Biryani Definicja pakistańska z gotowanej baraniny z ryżem i jogurtem, z dodatkiem cebuli, czosnku, kolendru, imbiru, gałki muszkatołowej, szafranu
 • Znaczenie Bismillah Definicja pobożny muzułmanin zaczyna (poprzedza) pracę (dawn. także literacką i naukową). Etym. - arab. bismillahi'r-Rahmani'r-Rahim 'w imię Allaha
 • Znaczenie Bit Definicja ilości informacji, stanowiąca równowartość wyboru pomiędzy dwiema równie prawdopodobnymi możliwościami; por. binarny. Etym. - z
 • Znaczenie Blanki Definicja krenelaż, zębate zwieńczenie murów obronnych, osłaniające załogę. Etym. - ?Xac. plancus 'równy, płaski; bal, dyl, deska
 • Znaczenie Biznes Definicja biznesman człowiek interesów, przedsiębiorca, kupiec, handlowiec, przemysłowiec. Etym. - z angielskiego: business 'zajęcie, zawód, biznes
 • Znaczenie Blamaż Definicja blamować się. Etym. - nm. Blamage 'blamaż' od blamieren 'blamować się' z fr. blamer '(z)ganić' z późn.z łaciny blasphemare 'bluźnić; lżyć
 • Znaczenie Blastula Definicja w rozwoju zarodkowym zwierząt, mające postać jedno- a. kilkuwarstwowego pęcherzyka; por. gastrula. Etym. - gr. blástos 'zarodek; latorośl
 • Znaczenie Blekaut Definicja dla oddzielenia od siebie scen sztuki a. samodzielnych krótkich scenek (rewii, programu składanego); scenka satyryczna a. groteskowa
 • Znaczenie Blimp Definicja zatwardziały, wojowniczy konserwatysta, wielkomocarstwowy nacjonalista, a przy tym zadowolony z siebie głupiec. Etym. - wg pułkownika
 • Znaczenie Bliny Definicja drożdżami ciasta z mąki gryczano-pszennej a. gryczano-żytniej, smażone obustronnie, podawane z topionym masłem, śmietaną, masłem
 • Znaczenie Notes Blue Definicja angielskiego:, 'nuty bluesowe', tonalna osobliwość muz. jazzowej: charakterystyczne stopnie skali bluesowej z obniżeniem o około półton 3
 • Znaczenie Bluegrass Definicja zjednoczonych ameryki - tradycyjna muzyka "ludowa", zwł. z płd. Stanów; por. country-and-western. Etym. - nazwa od zespołu
 • Znaczenie Blues Definicja stylu stworzonym pośród Murzynów płn.-amer., której tekst złożona jest z trójwierszy (dwukrotne "zapytanie" i "odpowiedź
 • Znaczenie Bobslej Definicja podwójne sanki z kierownicą, połączone wzdłuż ramą, poświęcone do zjazdów torowych. Etym. - z angielskiego: bobsleigh 'jw.'; bob 'huśtać
 • Znaczenie Bodhisattwa Definicja kierowana współczuciem, by ratować innych, powstrzymuje się od osiągnięcia nirwany; przyszły Budda, zwł. czczony jako bóstwo poprzez
 • Znaczenie Boite Definicja buatka, (paryski) lokalik (otwarty wieczorem i w nocy) z występami (zazw. jednego lub paru piosenkarzy a. piosenkarek), gdzie można zjeść i
 • Znaczenie Boks Definicja przestrzeń oddzielona kompletnie a. częściowo wewnątrz większego pomieszczenia (w szpitalu, szatni, garażu, stajni i tak dalej); gruba
 • Znaczenie Bola Definicja więcej) kul, zazw. kamiennych a. żelaznych, przymocowanych do końca lin(y) a. rzemieni(a). bolero lud. taniec hiszp. w tempie
 • Znaczenie Bombarda Definicja oblężnicza miotająca kamienie; od XIV w. ogromne działo burzące, o krótkiej lufie, strzelające kulami kamiennymi. bombardier hist. żołnierz
 • Znaczenie Bonanza Definicja niespodziewanie ogromnych korzyści; szczęście, pomyślność. Etym. - z angielskiego: 'jw.' z hiszp. 'niebrzydka, bezwietrzna pogoda (na morzu
 • Znaczenie Bonifikacja Definicja ustalonej ceny towaru, zwł. jako forma odszkodowania za poniesioną stratę (por. rabat; skonto). Etym. - fr. bonification 'jw.' ze śrdw.z
 • Znaczenie Boogiewoogie Definicja gi uugi] zapoczątkowany poprzez Murzynów Ameryki Płn. perkusyjny styl wykonywania bluesów na fortepianie, odznaczający się silną
 • Znaczenie Bora Definicja zimowy wiatr na dalmatyńskim pobrzeżu Adriatyku. borealny północny (por. akwilon; arktyczny; zefir). Etym. - wł. dial. wenecki bora 'bora
 • Znaczenie Bordiura Definicja arrasy, gobeliny, kobierce, makaty, kilimy, pismo, druki; ozdobny pas obramiający kompozycję plast. (rzeźbę, malarstwo, grafikę); wzorzysty
 • Znaczenie Boskiet Definicja a. krzewów ujęty w ściany żywopłotów, jaki w ogrodach XVII i XVIII w. otaczał place, kobierce kwiatowe, trawnikowe, wodne i tym podobne tak
 • Znaczenie Boston Definicja walc; dawna gra w karty odmiana wista. 2. rodzaj ubraniowej tkaniny wełnianej o splocie skośnym. Etym. - 1. od nazwy stolicy stanu
 • Znaczenie Botforty Definicja przodu, stosowane dziś tylko do konnej jazdy; por. welingtony. Etym. - fr. bottes fortes przest. 'jw.'; botte 'but'; forte r.ż. od fort
 • Znaczenie Bourgeois Definicja bourgeois zobacz burżuazja
 • Znaczenie Boutique Definicja anglos. - mały sklep detaliczny, zwł. z ubiorami w b. krótkich seriach, niemal ekskluzywnie projektowanych, nietanich, dostosowywanych do
 • Znaczenie Brabanconne Definicja Brabansona, Brabantka, Hymn Brabancki, Hymn Wolności, narodowy hymn belgijski. Etym. - napisany we wrześniu 1830 r. poprzez poetę fr
 • Znaczenie Brahmacarin Definicja święte pisma ind. powstałe około IX-VI w. przed naszą erą, przeznaczone gł. nauczaniu braminów wykonywania rytuałów wedyjskich. brahman
 • Znaczenie Gain Brain Definicja naukowców, intelektualistów, ekspertów z innych państw, poszukujących możliwości zatrudnienia, wzbogacający potencjał naukowy i techniczny
 • Znaczenie Brander Definicja materiałami łatwopalnymi, który, po podpaleniu, kierowano na okręty nieprzyjaciela. brandmur dawn. mur ogniowy z materiału niepalnego
 • Znaczenie World New Brave Definicja iron.) wspaniały świat. Etym. - tytuł powieści satyrycznej, w formie utopiii przyszłościowej, (1932 r.) pisarza z angielskiego: Aldousa L
 • Znaczenie Brelok Definicja porcelanowy, z kości słoniowej, kamieni półszlachetnych i tak dalej, zawieszany na łańcuszku od zegarka, bransolecie, naszyjniku i tak
 • Znaczenie Bridż Definicja grające parami, składająca się z licytacji i rozgrywki, odmiana wista. Etym. - z angielskiego: bridge 'jw
 • Znaczenie Brinkmanship Definicja niebezpiecznej sytuacji na skraj katastrofy dla zyskania korzyści taktycznych. Etym. - z angielskiego: 'jw.'; brink 'krawędź, skraj
 • Znaczenie Brojlery Definicja kurczęta ras mięsnych, wagi do 1.5 kg, poświęcone na bicie po 8-10 tygodniach życia. Etym. - z angielskiego: broiler l.poj. 'ruszt do
 • Znaczenie Bronch Definicja oskrzelowy; oskrzelowo-. bronchit med. nieżyt (zapalenie śluzówki) oskrzeli. BRONCHI(O)- w złożeniach: oskrzela. Etym. - późn.z łaciny
 • Znaczenie Brontozaur Definicja 7 m) roślinożerny, półwodny mezozoiczny gad kopalny z gatunku dinozaurów, o długiej szyi i takimż ogonie. Etym. - gr. brontē 'grzmot
 • Znaczenie Brouhaha Definicja harmider; zainteresowanie, rozgłos, podniecenie, o sporo przekraczające ważność a. znaczenie ich powody. Etym. - fr. 'jw.' dźwiękonaśl. a
 • Znaczenie Brut Definicja brut [wym. brüt] bardzo wytrawny (szampan). Etym. - fr. 'surowy; nieoszlifowany; nieokrzesany; jw
 • Znaczenie Burta Definicja krawędź) statku, łodzi, kanału, nasypu, grobli i tym podobne; bok samolotu; wrąb, kołnierz naczynia glinianego. Etym. - nm. Bord 'brzeg
 • Znaczenie Bryza Definicja bryza morska - wiatr wiejący w dzień z morza na ląd, a w nocy odwrotnie. Etym. - fr. brise 'wietrzyk; wiatr
 • Znaczenie Bryzol Definicja wieprzowej a. wołowej, krajanej na skośne, cienkie plastry, zbite tłuczkiem i usmażone. Etym. - fr. brésolles 'zraziki
 • Znaczenie Bubel Definicja bezwartościowy, wybrakowany. Etym. - jid. buwel 'jw.' z nm. Bavel, Bafel 'wyczeski jedwabne; (wyrób wy)brak(owany); niedobry wyrób
 • Znaczenie Bucefał Definicja zwł. jeżeli ognisty i krewki. Etym. - gr. Bouképhalos dosł. 'bykogłowy; ulubiony ogier tesalski Aleksandra Wielkiego'; boús, zobacz
 • Znaczenie Buddysta Definicja ogromnej religii azjatyckiej pochodzącej z Indii, opartej na naukach Buddy. Etym. - artysta religii: Siddharta Gautama (około 563-483 przed
 • Znaczenie Bufor Definicja buforowe kraj - małe (neutralne, słabe) kraj, położone między rywalizującymi z sobą mocarstwami, zmniejszające sposobność (zbrojnych) starć
 • Znaczenie Bukoliczny Definicja pasterki. bukolika gatunek literaturze antycznej, opiewający życie pasterzy, uroki wsi; pastorałka, sielanka, idylla, skotopaska; por
 • Znaczenie Buldozer Definicja spychacz; przest. giętarka do prętów i kształtowników. Etym. - z angielskiego: bulldozer 'jw.' od bulldoze 'zmusić; nastraszyć; oczyścić
 • Znaczenie Bulimia Definicja uczucie dotkliwego głodu jako symptom nie wszystkich chorób, zwł. układu nerwowego. Etym. - n.z łaciny 'jw.' z gr. boulimía 'ogromny głod
 • Znaczenie Bulla Definicja świadcząca o autentyczności dokumentu; istotny dokument (wyposażony w pieczęć), wydany poprzez monarchę a. papieża; uroczysty dekret
 • Znaczenie Bundesrat Definicja parlamentu RFN (Republiki Federalnej Niemiec) złożona z przedstawicieli państw związkowych, odpowiednik senatu; izba wyższa parlamentu
 • Znaczenie Buran Definicja połączona z zamiecią śnieżną, wiejąca regularnie zimą z płn. wschodu w śr. i płd. Syberii. Etym. - ros. burán 'jw.' z tur. boran, buran
 • Znaczenie Burgrabia Definicja urzędnik w zamkach i miastach królewskich i biskupich, pełniący funkcje sąd. i wojsk.; w dawn. Polsce - urzędnik grodzki, zastępca
 • Znaczenie Burolandschaft Definicja biurowy', styl dekoracji wnętrz biurowych, gdzie funkcjonalne ścianki podziałowe w formie parawanów i roslin zastępują ściany, a dając się
 • Znaczenie Bursa Definicja giełda; dawn. sakiewka. Etym. - śrdw.z łaciny 'worek; sakiewka; kasa' z późn.z łaciny 'skóra wołowa' od gr. býrsa 'skóra
 • Znaczenie Busido Definicja kodeks honorowy, do którego gł. zasad należały: wierność i lojalność wobec swego dajmio, odwaga, panowanie nad sobą, stawianie honoru nad
 • Znaczenie Busing Definicja zjednoczonych ameryki - przewożenie dzieci autobusami szkolnymi do (i ze) szkół odległych od miejsca zamieszkania, zwł. w celu
 • Znaczenie Butada Definicja paradoks; figlarne, zaskakujące zmyślenie. Etym. - fr. boutade 'jw.; kaprys' od bouter dawn. 'położyć; pchnąć' pochodz. germ
 • Znaczenie Buzdygan Definicja rozszczepionej na 6-8 stalowych piór, broń i oznaka godności dowódców (XVI-XVIII w.). Etym. - tur. bozdogan 'maczuga; pałka
 • Znaczenie Buzkaszi Definicja kozy; sport. gra afgańska, gdzie każdy z dwu zespołów po 5-10 jeźdźców (czapandazów) usiłuje przerzucić cielę (pozbawione głowy) z jednego
 • Znaczenie Baasskap Definicja baasskap supremacja (zwł. Europejczyków w Republice Płd. Afryki); por. apartheid. Etym. - afrik. 'jw.'; baas 'pan; szef
 • Znaczenie Baba Definicja baba tytuł indyjskiego przewodnika duchowego a. guru. Etym. - hindi bābā, babu dosł. 'tata
 • Znaczenie Blefować Definicja blefować zobacz bluff
 • Znaczenie Bop Definicja bop zobacz bebop
 • Znaczenie Brajl Definicja brajl zobacz Braille
 • Znaczenie Burum Definicja burum mong., samiec udomowionego wielbłąda
 • Znaczenie Beat Definicja równomierny i jednostajny przebieg akcentów nie związany z żadnym podziałem metrum a. rytmiki (por. big-beat; offbeat). Etym. - z
 • Znaczenie Generation Beat Definicja bezsilne pokolenie. Etym. - z artykułu (1952 r.) w "New York Times"; przypisywane Jackowi Kerouac a. Johnowi C. Holmesowi
 • Znaczenie Pacifici Beati Definicja beati pacifici ?Xac., błogosławieni pokój czyniący. Etym. - z Wulgaty, Ew. wg Mat. 5, 9; być może źródło wyrazu pacyfizm
 • Znaczenie Foule De Bain Definicja tłumie', bezpośredni kontakt osoby oficjalnej, na przykład męża stanu, normalnie dobrowolny, z tłumem zgromadzonym na jego drodze na jakieś
 • Znaczenie Evil Of Banality Definicja the) Banality of Evil z angielskiego:, Banalność zła. Etym. - podtytuł pracy Eichmann w Jerozolimie (1963 r.) Hanny Arendt
 • Znaczenie Baratron Definicja przepaść, zwł. przepaść skalna pod Atenami przy Phyle Hippothoontis, w którą zrzucano skazanych na Zgon; por. Tarpejska skała
 • Znaczenie Blut ist ein ganz besondrer Saft Definicja Blut ist ein ganz besondrer Saft nm., krew to jest likwor całkiem osobliwy. Etym. - z Goethego (Faust 1, 4), Mefisto
 • Znaczenie Boden Und Blut Definicja grunt, gleba); więź narodu z rasą i ziemią. Etym. - z hitlerowskiej ustawy o dziedzicznych folwarkach (29 IX 1933
 • Znaczenie Bordereau Definicja zapisek dla pamięci; lista. Etym. - zazw. odnosząc się do zdradzieckiej notatki, która doprowadziła do skazania niewinnego - kapitana
 • Znaczenie Bram Definicja BRAM- hol., w złożeniach: część omasztowania, ożaglenia a. olinowania, znajdująca się bezpośrednio nad stengą masztu
 • Znaczenie Brie Definicja podpuszczkowy ser francuski o ostrym smaku, z mleka krowiego, nietrwały, z porostem pleśni na powierzchni. Etym. - od nazwy krainy we
 • Znaczenie Buduar Definicja XVIII-XIX w.). Etym. - fr. boudoir 'jw.' od bouder 'dąsać się; kaprysić'; zatem dosł. żart. 'miejsce, gdzie można się wydąsać, pokaprysić
 • Znaczenie Possidentes Beati Definicja którzy posiadają. Etym. - wg interpretacji Bismarcka - ci, którzy, mając dochodzić swych praw do terytorium, do przodu wzięli je naprawdę w
 • Znaczenie Belladonna Definicja Etym. - wł. dosł. 'piękna pani; jw.' bella r.ż. od bello 'piękny' z ?Xac. bellus 'jp.' (por. bel-étage; beletrystyka; belweder); zobacz
 • Znaczenie buen abogado mal vecino Definicja buen abogado mal vecino hiszp., dobry adwokat (jest) niedobrym sąsiadem

Co to znaczy | Tłumaczenie i wyjaśnienie zwrotu, zdania

Wytłumaczenie tekstów. Znaczenie językowe definicji. Słownik tłumczeń z przykładami.

Tłumaczenie Buen Abogado Mal Vecino, Belladonna, Beati Possidentes, Buduar, Brie, Bram, Bordereau, Blut Und Boden, Blut Ist Ein Ganz Besondrer Saft, Baratron, Banality Of co to jest.

Słownik Buen Abogado Mal Vecino, Belladonna, Beati Possidentes co to znaczy.