encyklopedia bmillah brachium co to jest
CZYM JEST Bismillah, Brachium Saeculare, Balneologia, Bitters, Bieługa, Bramsel, Bora, Balet, Bean.

Znaczenie słowa, wyrazu na B

 • Znaczenie Paper Black Co to jest angielskiego:, bryt., Czarna Księga, autorytatywny dokument krytykujący a. potępiający ustaloną politykę, pewne praktyki, instytucje i tak
 • Znaczenie Biurokracja Definicja zarządzających, organizujących pracę instytucji i urzędników; władza oderwana od mas, narzucająca im decyzje społecznie szkodliwe
 • Znaczenie Bekhend Co znaczy uderzenie piłki rakietą prawą ręka na odlew (albo lewą od prawej strony); por. forhend. Etym. - z angielskiego: backhand 'cios wymierzony
 • Znaczenie Banderia Słownik uroczystemu pochodowi a. powitaniu dostojnych osób; hist. węgierska chorągiew jazdy, wystawiona poprzez króla, magnatów, miasta i tak dalej
 • Znaczenie Bonifrater Znaczenie Miłosiernych, zakonu szpitalnego, opiekującego się chorymi, zwł. umysłowo. Etym. - ?Xac. boni fratres 'dobrzy bracia'; dodatek, zobacz bon
 • Znaczenie Branchi Czym jest BRANCHI(O) w złożeniach: skrzela; skrzelowo-. Etym. - gr. bránchia 'skrzela
 • Znaczenie Bekon Co oznacza opracowana z chłodzonego mięsa młodych świń typu mięsnego. Etym. - z angielskiego: bacon 'boczek wieprzowy; jw
 • Znaczenie Blues Krzyżówka stylu stworzonym pośród Murzynów płn.-amer., której tekst złożona jest z trójwierszy (dwukrotne "zapytanie" i "odpowiedź
 • Znaczenie Skala Beauforta Najlepszy dwunastostopniowa skala do określania prędkości (siły) wiatru: 0 cisza, 1 powiew, 2 słaby, 3 ?Xagodny, 4 umiarkowany, 5 dość mocny, 6 mocny
 • Znaczenie Batut Przykłady sprężysta siatka do wykonywania wysokich skoków gimnastycznych (z obrotami ciała), stosowana między innymi do szkolenia skoczków
 • Znaczenie Briard Encyklopedia briard zobacz berger de Brie
 • Znaczenie Blenda Jak działa wnęka w murze, w formie arkady a. okna; fot. przesłona, diafragma; video. ekran cynfoliowy, odbijający światło; przesłona oczu użytkowana
 • Znaczenie Brahmacarin Czy jest święte pisma ind. powstałe około IX-VI w. przed naszą erą, przeznaczone gł. nauczaniu braminów wykonywania rytuałów wedyjskich. brahman
 • Znaczenie Bypass Pojęcie naczyniowy, wszczepione operacyjnie naczynie poboczne omijające niedrożną tętnicę. Etym. - z angielskiego: 'objazd miasta; szosa omijająca
 • Znaczenie Brauning Wyjaśnienie ręczna broń automatyczna, zwł. płaski pistolet. Etym. - od nazwiska konstruktora, inżynier amer.: John M. Browning (1854-1926
 • Znaczenie Buchgelehrsamkit Opis Buchgelehrsamkit nm., uczoność książkowa. Etym. - z G.E. Lessinga (Natan mędrzec 5, 6), 1779 r
 • Znaczenie Biom Informacje zwierząt obejmujące spory, wyodrębniony ekologicznie region (jak na przykład dżunglę dorzecza Amazonki, Bajkał, Tatry). biont odrębna
 • Znaczenie Bemol Co to jest pół tonu. Etym. - fr. bémol 'jw.' z wł. bemolle, b molle 'miękkie b': molle 'miękki' z ?Xac. mollis, zobacz moll
 • Znaczenie Bilharcjoza Definicja ciężka, endemiczna, tropikalna dolegliwość zakaźna, na którą cierpi około 200 mln ludzi w Azji, Afryce i Ameryce Płd., wywoływana poprzez
 • Znaczenie Bental Co znaczy bental w hydrobiologii - dno zbiornika wodnego jako swoiste zbiorowisko życia. Etym. - gr. bénthos, zobacz bentos
 • Znaczenie Briefing Słownik stanach zjednoczonych ameryki - wiadomość udzielona zazw. dziennikarzom poprzez osobę oficjalną, rzecznika rządu, przedstawiciela jakiejś
 • Znaczenie Barleycorn Znaczenie Barleycorn zobacz John Barleycorn
 • Znaczenie Bimetalizm Czym jest środkiem płatniczym są dwa metale, zazwyczaj złoto i srebro, użytkowany od XVI do XIX w.; por. monometalizm. Etym. - zobacz bi-; gr
 • Znaczenie Micwah Bar Co oznacza bar micwah u Żydów - konfirmacja, przyjęcie chłopca do społeczności relig. dorosłych w dzień 13. urodzin. Etym. - hebr. 'syn przykazania
 • Znaczenie Biennale Krzyżówka odbywająca się co dwa lata. Etym. - wł. 'jw.' z ?Xac. biennalis od biennium 'moment dwuletni'; zobacz bi-; -ennium od annus, zobacz
 • Znaczenie Ludi Bywszyje Najlepszy ludzie, jest to lumpenproletariat, ludzie zdeklasowani, bez pracy i zawodu. Etym. - tytuł opowiadania Gorkiego (1897 r
 • Znaczenie Beke Przykłady béké fr. kreol., biały osadnik; biały plantator
 • Znaczenie Beniamin Encyklopedia najulubieńszy syn; ulubieniec, faworyt, pupilek rodziców. Etym. - wg Biblii (Gen., 35, 18; 42, 4; 43, 29-34); matka jego, Rachela
 • Znaczenie Blankiet Jak działa arkusz do korespondencji z wydrukowanym nagłówkiem; por. in blanco. Etym. - nm. Blankett 'podpisany czysty papier' od blank 'czysty
 • Znaczenie Flandres Des Bouvier Czy jest flandryjski', owczarek pochodzący z płd.-zach. Flandrii i płn. wzgórz Francji, średniej wielkości, o gęstej, pomierzwionej, sztywnej
 • Znaczenie Boss Pojęcie zwierzchnik; dyrektor, kierownik; właściciel (przedsiębiorstwa); (w stanach zjednoczonych ameryki również:) lokalny, stanowy lider partii
 • Znaczenie Date Blind Wyjaśnienie ślepa randka', spotkanie pomiędzy nieznanymi sobie wzajem osobami płci odmiennej, umówione przy udziale osoby trzeciej
 • Znaczenie Bel Opis logarytmicznej miary relacji energii a. mocy użytkowana w (elektro)akustyce, elektro- i radiotechnice; pop. jednostka natężenia dźwięku (w
 • Znaczenie Bronx Informacje bronx cocktail z fr. i wł. wermutu, dżynu i soku pomarańczowego, z lodem. Etym. - z angielskiego:, od nazwy dzielnicy Nowego Jorku
 • Znaczenie Berimbau Co to jest instrument muzyczny, mający zazw. tylko jedną, metalową strunę. Etym. - brazyl.port., może z jakiegoś jęz. afryk
 • Znaczenie Bogoiskatielstwo Definicja pośród inteligencji ros. pocz. XX w., pragnący załagodzić sprzeczności socjalne poprzez powstanie nowej religii. Etym. - ros. 'jw.'; bog
 • Znaczenie Bohemistyka Co znaczy literaturę, historię i kulturę czeską. Etym. - ?Xac. Bohemia 'Czechy' od Boiohaemum 'państwo celt. plemienia Bojów
 • Znaczenie Bourree Słownik z XVII w., pochodzący prawdop. z Owernii, błyskawiczny, w metrum dwudzielnym z przedtaktem, wprowadzony w dalszym ciągu do suity
 • Znaczenie Bakufu Znaczenie bakufu siogunat. Etym. - jap. 'rządy z namiotu
 • Znaczenie Infideles Belles Czym jest zdrajczynie, jest to niewierne przekłady lit., gdzie tłumacz stara się ulepszyć, a zwł. upiększyć styl autora. Etym. - pierw. o przekładach
 • Znaczenie Bamboszada Co oznacza tematyce anegdotyczno-rodzajowej z życia niższych warstw społ.; mal. rodzajowe, zwł. o charakterze groteskowym, fantastyczno-komicznym
 • Znaczenie Bipolarny Krzyżówka bipolarny dwubiegunowy, mający 2 bieguny (na przykład elektr., magnetyczne). Etym. - zobacz bi-; polarny
 • Znaczenie Brochette Najlepszy brochette [wym. broszet] pieczyste z rożna. Etym. - fr. 'rożenek; jw.' od broche 'rożen
 • Znaczenie Balsamina Przykłady balsamina bot. niecierpek ogrodowy. Etym. - fr. balsamine 'jw.' z gr. 'jp.' od bálsamon, zobacz balsam
 • Znaczenie Capitum Multorum Belua Encyklopedia belua multorum capitum ?Xac., wielogłowa bestia; roznamiętniony tłum; motłoch; publiczność
 • Znaczenie Barbet Jak działa wszystkich reguł, osłaniający szyję, a czasami i ramiona (w XII-XV w. stosowany także poprzez starsze kobiety i wdowy). Etym. - fr
 • Znaczenie Bronco Czy jest nie całkiem ujeżdżony koń (mustang) na Zachodzie USA. Etym. - amer.z angielskiego: 'jw.; koń narowisty' z meks. hiszp. 'jp.' z hiszp
 • Znaczenie Bon Pojęcie wydania posiadaczowi pewnych towarów, usług a. sumy pieniędzy; (b-y skarbowe) krótoterminowe pożyczki państwowe. 2. urabon, jap., jedno z
 • Znaczenie Bersalierzy Wyjaśnienie piechoty włoskiej, noszące szerokie kapelusze z kogucimi piórkami (od poł. XIX w.). Etym. - wł. bersaglieri l.mn. od bersagliere 'strzelec
 • Znaczenie Vivant Bon Opis człowiek potrafiący i lubiący korzystać życia i bawić się; smakosz; por. epikurejczyk. bon viveur fr., [wym. bą wiwö:r] przest. hulaka
 • Znaczenie Bambino Informacje bambino plast. wizerunek dzieciątka Jezus. Etym. - wł. 'dzieciątko' zdrobn. od bambo 'dziecko
 • Znaczenie Bitonalny Co to jest bitonalny muz. skomponowany w dwóch tonacjach. Etym. - zobacz bi-; tonalność
 • Znaczenie Bazyliszek Definicja dużej amer. jaszczurki tropikalnej; gad z legend staroż. i śrdw., wykluwający się z jaja złożonego poprzez 7-letniego koguta (!), potwór
 • Znaczenie Buchta Co znaczy poprzez dziki poszukujące żeru; żegl. lina zwinięta w koło; przest. mała zatoka. Etym. - nm. Bucht 'zatoka' od biegen 'giąć
 • Znaczenie Bateaulavoir Słownik pepiniera kubizmu; nazwa nadna domowi (przy placu Emile-Goudeau na Montmartre w Paryżu), gdzie w 1905 r. mieszkał rysownik hiszp. Pablo
 • Znaczenie Bram Znaczenie BRAM- hol., w złożeniach: część omasztowania, ożaglenia a. olinowania, znajdująca się bezpośrednio nad stengą masztu
 • Znaczenie Break Czym jest sędziego bokserskiego nakazująca zawodnikom przerwanie walki i odstąpienie od siebie; w muz. jazzowej - krótka improwizowana kadencja
 • Znaczenie Binda Co oznacza poprzeczne na grzbiecie książki, łączące ją dawn. z oprawą, których śladami w kształcie karbów ozdabia się dziś grzbiet książki; przest
 • Znaczenie Fide Bona Krzyżówka uczciwych zamiarach; prawn. istotny, prawdziwy; szczery. bona fides ?Xac., dobra wiara, uczciwe zamiary, subiektywne przekonanie o
 • Znaczenie Badian Najlepszy wiecznie zielonego krzewu z rodz. magnoliowatych, rosnącego we wsch. Azji i Ameryce Płn. Etym. - pers. 'anyż
 • Znaczenie Bosman Przykłady utrzymanie czystości i porządku na statku; w marynarce woj. stopień podoficerski, odpowiadający sierżantowi. bos(man)mat w marynarce woj
 • Znaczenie Bouillabaisse Encyklopedia prowansalska potrawa z różnych ryb, krabów, homarów, gotowanych w wodzie z cebulą, korzeniami, zabarwiona szafranem. Etym. - fr. 'jw.' z
 • Znaczenie Boutade Jak działa boutade fr., wybryk, kaprys, koncept. bouts-rimés fr., (gra w) wiersze pisane do zadanych rymów; zobacz boutade
 • Znaczenie Brettl Czy jest Brettl austr. nm., teatrzyk, kabaret. Brettlsänger austr.nm., piosenkarz kabaretowy. Brettllied austr.nm., piosenka kabaretowa, kuplety
 • Znaczenie Bubblegum Pojęcie rockowej - utwory dla dzieci. Etym. - z angielskiego: 'guma (do żucia) wytwarzająca bańki powietrza; jw.'; bubble 'bańka (powietrza
 • Znaczenie Baczmagi Wyjaśnienie baczmagi buty z cholewkami ściętymi ku tyłowi na dawną modłę tur., modne w Polsce XVII w. Etym. - tur. baczmak l.poj
 • Znaczenie Biblia Opis Testamentu. bibliografia uporządkowany lista dokumentów, druków, utworów, łącznie z głównymi danymi o nich; metodyka sporządzania takich
 • Znaczenie Boden Und Blut Informacje grunt, gleba); więź narodu z rasą i ziemią. Etym. - z hitlerowskiej ustawy o dziedzicznych folwarkach (29 IX 1933
 • Znaczenie Berżera Co to jest z cofniętym (dla krynoliny; XVIII w.) oparciem i z poduszką na obniżonym siedzeniu. berżeretka pasterska piosenka (a. taniec) z XVI w.; fr
 • Znaczenie Bar Definicja ciśnienie. bar chem. pierwIASTEK, Tabl. 1, srebrzystobiały, miękki metal; fiz. jednostka ciśnienia. Etym. - gr. báros 'ciężar; waga; troska
 • Znaczenie People Beautiful Co znaczy anglos., dosł. 'piękni ludzie', bogate, modne towarzystwo górnych warstw społeczeństwa kapitalistycznego i ludzi sztuki, które określa i
 • Znaczenie Mot Bon Słownik bon mot fr., [wym. bą mo] dosł. 'dobre wyraz' apoftegmat, dowcip, zręczne powiedzenie
 • Znaczenie Bombastyczny Znaczenie przesadny, górnolotny, nadęty (styl, język, utwór), pełen bombastu, emfazy, patosu. bombazyna jedwabna tkanina diagonalna farbowana na
 • Znaczenie Apple Big Czym jest ogromne jabłko', jazzowy taniec z lat 30. XX w., kadrylowa wersja jitterbuga, gdzie tańczący bądź tworzą koło, bądź występują w
 • Znaczenie Bobslej Co oznacza podwójne sanki z kierownicą, połączone wzdłuż ramą, poświęcone do zjazdów torowych. Etym. - z angielskiego: bobsleigh 'jw.'; bob 'huśtać
 • Znaczenie Baroud Krzyżówka walka. baroud d'honneur fr., wojsk. bitwa z góry przegrana, stoczona tylko dla ratowania honoru; socjol., polit. batalia, kampania, walka
 • Znaczenie Blaustrumpf Najlepszy Blaustrumpf zobacz bas bleu
 • Znaczenie Bunkier Przykłady ładunek a. ładownia paliwa na statku; zbiornik na materiały sypkie a. kawałkowate. bunkrowiec statek do zaopatrzenia innych statków w
 • Znaczenie Terrier Bedlington Encyklopedia rasa psów wyhodowana w Nothumberland (Anglia) na pocz. XIX w.; początkowo odważny łowca borsuków i kretów, potem pies pokojowy; przypomina
 • Znaczenie Tristesse Bonjour Jak działa Etym. - powieść (1954 r.) Françoise Sagan, cytat z Paula Éluarda (La vie immediate. Ledwo zniekształcony), 1932 r
 • Znaczenie Beriberi Czy jest zmiany zapalne a. zwyrodnienie mechanizmu nerwowego, pokarmowego, serca) występującej dawn. nagminnie (zwł. w państwach tropikalnych) w
 • Znaczenie Bide Pojęcie fiasko, niepowodzenie sztuki, przedstawienia; rozszerz. niepowodzenie w jakiejkolwiek dziedzinie. Etym. - fr. od bidon 'blaszanka; bańka
 • Znaczenie Beta Wyjaśnienie negatony a. pozytony) wyrzucane poprzez jądra atomów promieniotwórczych wskutek rozpadu; astr. oznaczenie drugiej co do jasności gwiazdy w
 • Znaczenie Bridge Opis bridge bridż, zobacz brydż
 • Znaczenie Biathlon Informacje biathlon sport. dwubój narciarski obejmujący bieg płaski i strzelanie z karabinu. Etym. - zobacz bi-; gr. áthlon 'zawody; nagroda
 • Znaczenie brutte fedeli e belle infedeli Co to jest brutte fedeli e belle infedeli wł., nieładne wierne, a piękne niewierne; wł. przysłowie o tłumaczeniach lit.; por. Belles Infidèles
 • Znaczenie Berso Definicja berso zobacz bindaż. Etym. - fr. berceau 'kołyska; ogród, kratownica w kształcie sklepienia' od bercer 'kołysać
 • Znaczenie Bama Co znaczy podwyższone', ołtarz pod gołym niebem, wzniesiony zazw. na sztucznym a. naturalnym wzgórzu ku czci kananejskich bogów płodności (Baal
 • Znaczenie Bustarella Słownik bustarella we Włoszech - pop. kopertka zawierająca łapówkę. Etym. - wł. 'kopertka' od busta 'koperta
 • Znaczenie Bohema Znaczenie twórców, prowadzących życie nieregularne, indywidualistyczne, niekiedy ekscentryczne, wyrażające protest przeciw konwenansom, normom
 • Znaczenie Bojar Czym jest warstwy feudalnej, ogromny właściciel ziemski na Rusi (do czasów Piotra I); na wsch. kresach dawn. Rzplitej - chłop wolny od pańszczyzny
 • Znaczenie Bum Co oznacza bum [wym. bam] z angielskiego:, włóczęga, łazik, pijaczyna; por. hobo; zobacz bom
 • Znaczenie Bosnywash Krzyżówka angielskiego:, gęsto zaludniony i zabudowany obszar zach. USA, rozciągający się od Nowej Anglii do stolicy państwa; zobacz megalopolis
 • Znaczenie Buton Najlepszy kształtu guzika); przest. kolczyk z sporym brylantem; ozdobny guzik (w Polsce XVIII w.). butonierka dziurka w klapie (marynarki, żakietu
 • Znaczenie Ostinato Continuo Basso Przykłady basso continuo, ostinato zobacz bas
 • Znaczenie Manu Brevi Encyklopedia brevi manu ?Xac., (dosł. 'krótką ręką') od ręki, odręcznie, bez formalności; bez zwłoki
 • Znaczenie Bigamia Jak działa bigamia dwużeństwo; zawarcie ślubu poprzez żonatego a. mężatkę; por. monogamia. bigamist(k)a. Etym. - zobacz bi-; -gamia
 • Znaczenie Bhang Czy jest bhang zobacz cannabis
 • Znaczenie Ton Bon Pojęcie bon ton fr., [wym. bą tą] przest. a. żart. dobry ton, nienaganny sposób bycia, zgodne zachowanie się; por. savoir vivre
 • Znaczenie Barkarola Wyjaśnienie tradycyjnej pieśni wioślarskiej gondolierów weneckich, w tempie umiarkowanym i charakterystycznym rytmie kołyszącym na 6/8, mającym
 • Znaczenie Borta Opis borta taśma pasmanteryjna do lamowania, obszywka, lamówka, galon. Etym. - nm. Borte 'jw
 • Znaczenie Burzan Informacje burzan chwast stepowy tworzący bujną gęstwinę zarośli. Etym. - ukr. burjan 'chwast
 • Znaczenie Power Black Co to jest paue] dosł. 'czarna potęga, czarne mocarstwo'; hasło ruchu pewnych grup Murzynów w skupiskach (gettach) murzyńskich ogromnych metropolii
 • Znaczenie Bistor Definicja bistor materiał syntetyczny na odzież, zasłony, narzuty, pokrowce i tak dalej Etym. - nazwa handl., skr. od bis(tabilizowany) tor(len
 • Znaczenie Bainmarie Co znaczy ogrzewanie poprzez zanurzenie naczynia w drugim, wypełnionym wrzątkiem; kociołek z wrzątkiem, gdzie zanurza się naczynie z potrawą. Etym
 • Znaczenie Bakszysz Słownik bakszysz zwł. w Płn. Afryce i płd.-zach. Azji - podarek pieniężny; napiwek; jałmużna. Etym. - pers. bächszisz 'podarek
 • Znaczenie Bursz Znaczenie bursz niemiecki student-korporant. Etym. - nm. Bursch(e) 'chłopak; kompan; student; terminator; ordynans
 • Znaczenie Deliberandi Beneficium Czym jest przysługujący spadkobiercy czas do rozważenia, czy przyjmie spadek. benefisant aktor (wykonawca), na którego rzecz urządza się benefis
 • Znaczenie Bakterie Co oznacza jednokomórkowe drobnoustroje, niekiedy chorobotwórcze. bakteriostatyczne środki - działające hamująco na postęp bakterii. bakteriofagi
 • Znaczenie Betsaida Krzyżówka Etym. - z Biblii (Ew. wg Jana, 5, 2-3); B. (lub Bethesda), Owcza Sadzawka, położona, wg legendy, na płn. od świątyni jerozolimskiej
 • Znaczenie Code Bar Najlepszy kod kreskowy', Universal Product Code 'powszechny kod towarowy' (1973), zakodowana seria kresek, spacji i cyfr wydrukowana na opakowaniu
 • Znaczenie Sabreur Beau Przykłady harcownik, zawadiaka, poszukiwacz niebezpiecznych przygód (art. przen. nowych, trudnych tematów, idei). Etym. - użytkowane do Joachima
 • Znaczenie Basta Encyklopedia basta! wystarczy! dość tego! koniec! Etym. - wł. 'jw.' od bastare 'wystarczać
 • Znaczenie Bumaga Jak działa bumaga żart. papier urzędowy, dokument. Etym. - ros. 'papier; (w l.mn.) dokumenty, akta
 • Znaczenie Bakalie Czy jest daktyle pomieszane z orzechami, piernikami, marmoladkami, tradycyjny polski smakołyk gwiazdkowy. Etym. - tur. z arab. bakkal 'handlarz
 • Znaczenie Bojkot Pojęcie ekipie osób, państwu, mająca na celu odwet a. wywarcie nacisku dzięki utrudnienia a. uniemożliwienia normalnych stosunków towarzyskich
 • Znaczenie Broadway Wyjaśnienie miejska Nowego Jorku (USA) przebiegająca wzdłuż Manhattanu, w środku której mniej więcej skupiły się teatry stanowiące centrum życia
 • Znaczenie bella gerant alii tu felix Austria nube Opis nube! ?Xac., niech inni prowadzą wojny, ty, szczęśliwa Austrio, zawieraj związki małżeńskie. Etym. - Maciej Korwin, władca Węgier (1440-90
 • Znaczenie Bodhisattwa Informacje kierowana współczuciem, by ratować innych, powstrzymuje się od osiągnięcia nirwany; przyszły Budda, zwł. czczony jako bóstwo poprzez
 • Znaczenie Bio Co to jest a. tkanka; mechanizmy życiowe. bio-etyka etyczne aspekty różnych technik ingerencji człowieka w mechanizmy biologiczne (na przykład
 • Znaczenie Beaujolais Definicja burgundzkie wino stołowe z gron wyhodowanych pomiędzy Loarą a Saôną wokół Beaujeu w departamencie Rodanu (Francja). Etym. - fr. od nazwy
 • Znaczenie Baht Co znaczy bat, baht, tikal, waluta syjamska (=100 satang). Etym. - taj. bāt 'jw
 • Znaczenie Bestseller Słownik rekordowym popytem. Etym. - z angielskiego: best seller 'jw.; autor takiej książki'; best 'idealny'; sell 'sprzedawać
 • Znaczenie Buduar Znaczenie XVIII-XIX w.). Etym. - fr. boudoir 'jw.' od bouder 'dąsać się; kaprysić'; zatem dosł. żart. 'miejsce, gdzie można się wydąsać, pokaprysić
 • Znaczenie Bordo Czym jest czasów rz.; najsłynniejsze wina regionu: Médoc, Sauternes, Saint Émilion, Graves); kolor czerwonego wina, ciemnowiśniowy. Etym. - od nazwy
 • Znaczenie Blockbusting Co oznacza stanach zjednoczonych ameryki - praktyka doprowadzania właścicieli domów w dzielnicy zamieszkanej poprzez białych do panicznej sprzedaży
 • Znaczenie Fulmen Brutum Krzyżówka brutum fulmen ?Xac., nieszkodliwy piorun. Etym. - z Pliniusza St. (Historia naturalna, 2, 43
 • Znaczenie Backfisch Najlepszy dziewczynka-nastolatka zarazem dorosła i dziecinna. Etym. - nm. 'ryba smażona; jw.'; backen 'piec; smażyć'; Fisch 'ryba
 • Znaczenie Barbakan Przykłady budowla murowana, stojąca przed linią murów obronnych, połączona mostem a. krytym przejściem z bramą obwodu warownego. Etym. - śrdw.z
 • Znaczenie Blokhauz Encyklopedia a. schron bojowy ze strzelnicami, wykorzystywany do samodzielnej obrony z kilku stron. Etym. - nm. Blockhaus 'jw.'; Block, zobacz blokada
 • Znaczenie Banjo Jak działa banjo z angielskiego:, [wym. bändżo], instrument muzyczny strunowy szarpany z rezonatorem w formie bębenka, gitara Murzynów amerykańskich
 • Znaczenie Bonza Czy jest Chinach i Japonii; (b. związkowy) nadęty, wyniosły, bezczynny funkcjonariusz zawodowej organizacji związkowej; zarozumiały darmozjad
 • Znaczenie Vu Bien Pojęcie bien vu fr., dosł. 'dobrze widziany', cieszący się niezłą opinią, poważany
 • Znaczenie Bagpipe Wyjaśnienie bagpipe muz. dudy. Etym. - z angielskiego: 'jw.'; bag 'worek', pipe 'piszczałka
 • Znaczenie Biceps Opis biceps mięsień dwugłowy ramienia. Etym. - ?Xac. 'dwugłowy'; zobacz bi-; -ceps od caput, zobacz kapitaliki
 • Znaczenie Bessa Informacje wartościowych a. cen towarów notowanych na giełdzie; por. hossa. Etym. - fr. baisse 'zniżka; spadek (cen)' od baisser 'spuścić; obniżyć
 • Znaczenie Balotaż Co to jest w kwestii przyjęcia kandydata do organizacji a. klubu albo (dawn.) przyjęcia wniosku dzięki kartek a. gałek białych ('za') i czarnych
 • Znaczenie Bryg Definicja masztach. brygant dawn. bandyta, rozbójnik. brygada wojsk. związek taktyczny kilku pułków a. batalionów; zespół kilku dywizjonów okrętów
 • Znaczenie Bilion Co znaczy Brytanii, Niemczech); mld, tys. mln (w stanach zjednoczonych ameryki, Francji, państwach płd. Europy i w naukach ekon.). Etym. - fr
 • Znaczenie Stroganow Boeuf Słownik krajana w wąskie i krótkie paski, smażona z plasterkami cebuli i zagotowana z mąką, przecierem pomidorowym, solą i pieprzem. Etym. - fr
 • Znaczenie Behawioryzm Znaczenie kierunek w psychologii, rozpowszechniony gł. w stanach zjednoczonych ameryki, zakładający badanie nie zjawisk psych., lecz postępowania
 • Znaczenie Bisurman Czym jest bisurman(in) dawn. pogard. muzułmanin, mahometanin, przen. żart. urwis, hultaj, zuchwalec. Etym. - (?) jak muzułmanin
 • Znaczenie Briar Co oznacza fajka na tytoń zrobiona z korzenia którejś z roślin wrzosowatych, zwł. z płd.europejskiego białego wrzosu (wrzośca) Erica arborea. Etym
 • Znaczenie Boutique Krzyżówka anglos. - mały sklep detaliczny, zwł. z ubiorami w b. krótkich seriach, niemal ekskluzywnie projektowanych, nietanich, dostosowywanych do
 • Znaczenie Beryl Najlepszy wchodzący w skład rzadkich minerałów; minerał, krzemian berylu, o przezroczystych, cennych odmianach szlachetnych: jasnozielony szmaragd
 • Znaczenie beatus ille qui procul negotiis Przykłady beatus ille qui procul negotiis ?Xac., szczęśliwy, kto z dala od interesów (uprawia ziemię ojców). Etym. - z Horacego (Epody, 2, 1
 • Znaczenie Basza Encyklopedia basza zobacz pasza
 • Znaczenie Bindaż Jak działa kryta ulica ze sklepieniem z kratownicy obrosłej pnączami i rozpiętymi na niej gałęziami lip i grabów (XVI-XVII w.). binduga teren nad
 • Znaczenie Bleu Bas Czy jest pończocha'; kobieta popisująca się uczonością i zaniedbująca swój dom; iron. pedantka; literatka. Etym. - podobnie z angielskiego
 • Znaczenie Birkut Pojęcie rodz. sokołów, największy ptak drapieżny w Polsce, rzadki, objęty ochroną; dawn. strzała opatrzona na końcu orlimi piórami
 • Znaczenie Berceuse Wyjaśnienie berceuse [wym. bersö:z] kołysanka. Etym. - fr. 'piastunka; kołys(an)ka' z bercer 'kołysać (się)'; por. berso
 • Znaczenie Boksyt Opis ruda aluminium (glinu). Etym. - fr. bauxite 'jw.' od nazwy miejscowości Les Beaux w płd. Francji, gdzie po raz pierwszy odkryto złoża
 • Znaczenie Balustrada Informacje ażurowy a. ślepy, wykorzystywany jako osłona tarasów, balkonów, schodów, płaskich dachów; (b. tralkowa) składająca się z szeregu tralek
 • Znaczenie Babbit Co to jest amerykańskiego, który ulega bezmyślnie i ochoczo przyjętym ogólnie mieszczańskim normom, uprawia kult powodzenia materialnego i gardzi
 • Znaczenie Brumaire Definicja kalendarza republikańskiego. Etym. - fr. 'jw.' od brume 'mgła, smutek' z ?Xac. bruma 'czas przesilenia zimowego; zima' od brevis, zobacz
 • Znaczenie Uczta Barmakidy Co znaczy złudzenie, po którym następuje rozczarowanie; por. Tymona uczta. Etym. - w baśni Szósty brat golibrody (z 1001 nocy; por. Szeherezada
 • Znaczenie Buriewiestnik Słownik nadchodzącej rewolucji. Etym. - ros. 'albatros; żaglościg; zwiastun burzy'; búria 'burza'; wiéstnik 'zwiastun; herold' od wiest 'wieść
 • Znaczenie Berberys Znaczenie berberys bot. kwaśnica. Etym. - n.z łaciny berberis od śrdw.z łaciny barbaris 'berberys pospolity', z arab
 • Znaczenie Bulion Czym jest korzeni; koncentrat, ekstrakt z mięsa wołowego do sporządzania wywaru rosołowego; (l.mn.) sznureczki, frędzle, złote a. srebrne, zdobiące
 • Znaczenie Biseksualizm Co oznacza biseksualizm dwupłciowość, popęd seksualny do osobników obu płci. Etym. - zobacz bi-; seksualny
 • Znaczenie Buszel Krzyżówka objętości ciał sypkich, na przykład zboża (bryt. = 36,4 l; amer. = 35,2 l). Etym. - z angielskiego: bushel 'jw
 • Znaczenie Bary Najlepszy geol. jądro Ziemi; por. geosfery. baryton muz. głos męski o skali pośredniej pomiędzy tenorem a basem; instrument pośredni pomiędzy violą a
 • Znaczenie Brom Przykłady brom chem. pierwIASTEK, Tabl. 1; med. pot. związki bromu, bromki, użytkowane jako leki uspokajające. Etym. - gr. brōmos 'smród
 • Znaczenie Beluarda Encyklopedia narożnik murów obronnych; ruchoma wieża oblężnicza. Etym. - wł. baluardo 'bastion; baszta' z fr. boulevard, zobacz bulwar
 • Znaczenie Boucle Jak działa nierównej przędzy pętelkowej a. węzełkowej; dywan pętelkowy. Etym. - fr. 'pierścieniowaty; kędzierzawy; pętelkowy' od boucle 'sprzączka
 • Znaczenie Bachanalie Czy jest hulaszcze zabawy, orgie. bachiczny hulaszczy, rozwiązły; radosny, upojny; dionizyjski, związany z kultem Bachusa. bachant(ka) uczestnik
 • Znaczenie Beocki Pojęcie fantazji twórczej por. abderyta. Etym. - staroż. mieszkańcy rolniczo-pasterskiej Beocji (gr. Boiotía) w śr. Grecji uważani byli poprzez
 • Znaczenie Buglehorn Wyjaśnienie muz. dęty blaszany o zwiniętej owalnie, mocno rozszerzającej się rurze. Etym. - z angielskiego: bugle 'trąbka; róg (myśliwski)' z ?Xac
 • Znaczenie Bongos Opis połączone parami małe afro-kubańskie bębenki, na których gra się palcami, stosowane gł. w latynoamerykańskiej muz. tanecznej
 • Znaczenie Biobu Informacje biōbu jap., malowany składany parawan, zazw. złożony z sześciu skrzydeł połączonych zawiasami
 • Znaczenie Batalia Co to jest rozgrywka, walka. batalion, baon, pododdział w różnych rodzajach wojsk, złożony zazw. z 3-4 kompanii; zool. bojownik, ptak z rodz. siewek
 • Znaczenie Beachcomber Definicja a. robotnik portowy zatrudniony dorywczo i nieregularnie na wybrzeżach płd. Pacyfiku; niepracujący marynarz o złej reputacji; włóczęga na
 • Znaczenie Bundesrat Co znaczy parlamentu RFN (Republiki Federalnej Niemiec) złożona z przedstawicieli państw związkowych, odpowiednik senatu; izba wyższa parlamentu
 • Znaczenie Bilans Słownik kolekcja środków majątkowych przedsiębiorstwa na koniec (a. start) danego okresu; przen. podsumowanie, obliczenie wyników, kolekcja
 • Znaczenie Butafor Znaczenie wykonywający (na zamówienie scenografa) butaforia, sceniczne imitacje elementów (jak owoce, biżuterię, broń, meble), ornamentów, z papier
 • Znaczenie Bankiet Czym jest kolacja) dla większej liczby osób, zwł. wydany dla uczczenia jakiejś osoby a. wydarzenia. 2. bankieta, ława fundamentowa, posadowa, ziemna
 • Znaczenie Berdysz Co oznacza zakrzywionym ostrzu i długim drzewcu, stosowany poprzez piechotę w XVI i XVII wieku. Etym. - śrdw.z łaciny barducium 'włócznia; toporek
 • Znaczenie Beanbag Krzyżówka angielskiego:, fotel wypełniony kulkami (gałkami), który wymienia kształt pod ciężarem siadającej na nim osoby. Etym. - z angielskiego
 • Znaczenie Bagier Najlepszy bagier techn. przest. czerparka; przest. pogłębiarka. bagrownica techn. przest. czerparka. Etym. - nm. Bagger 'jw.' z hol. 'muł (szlam
 • Znaczenie Brinkmanship Przykłady niebezpiecznej sytuacji na skraj katastrofy dla zyskania korzyści taktycznych. Etym. - z angielskiego: 'jw.'; brink 'krawędź, skraj
 • Znaczenie Bubel Encyklopedia bezwartościowy, wybrakowany. Etym. - jid. buwel 'jw.' z nm. Bavel, Bafel 'wyczeski jedwabne; (wyrób wy)brak(owany); niedobry wyrób
 • Znaczenie Baratron Jak działa przepaść, zwł. przepaść skalna pod Atenami przy Phyle Hippothoontis, w którą zrzucano skazanych na Zgon; por. Tarpejska skała
 • Znaczenie Osioł Buridana Czy jest potrafiący dokonać wyboru, powziąć decyzji. Etym. - wg paraboli o ośle, zdychającym z głodu pomiędzy dwiema wiązkami siana, którą filozof i
 • Znaczenie Bourguignonne Pojęcie burgundzka'; (pieczeń wołowa) po burgundzku jest to z czerwonym winem. Etym. - od Burgundii, krainy hist. we wsch. Francji
 • Znaczenie Bundestag Wyjaśnienie parlamentu RFN wybierana w głosowaniu powszechnym. Bundeswehr, Bundeswehra siły zbrojne RFN. Bundesversammlung parlament austriacki i
 • Znaczenie Barkeeper Opis bufetu w barze, przygotowujący i nalewający trunki. Etym. - z angielskiego: 'jw.'; bar 'sztaba; przegroda; szynkwas; bar (jadłodajnia
 • Znaczenie Baseball Informacje sportowa USA (pochodzenia z angielskiego:), podobna do palanta, rozgrywana pomiędzy dwiema drużynami po 9 zawodników, do której używa się
 • Znaczenie Beautiful Is Black Co to jest co czarne to piękne; por. nigra sum... Etym. - hasło nie wszystkich org. murzyńskich w stanach zjednoczonych ameryki
 • Znaczenie Buksowanie Definicja w miejscu kół jezdnych pojazdu na skutek niedostatecznego tarcia; zamiana tulejek łożyskowych w mechanizmach. Etym. - nm. bugsieren
 • Znaczenie Dheure Quarts Bons Co znaczy bons quarts d'heure; mauvais quarts d'heure fr., dobre chwile, nastroje; złe chwile, nastroje (dosł. kwadranse
 • Znaczenie Babel Słownik pomieszanie języków; wielojęzyczne zbiorowisko ludzi. Etym. - hebr. Bābel '(wieża) Babel' (por. Biblia, Gen. 11, 4-9); tytuł dramatu
 • Znaczenie Bazylissa Znaczenie bazylissa hist., tytuł cesarzowych i cesarzówien bizantyjskich. Etym. - gr. basílissa 'królowa, królewna' r.ż. od basileús 'władca
 • Znaczenie Basendżi Czym jest afrykańskich nie szczekających psów gończych o krótkiej, jedwabistej sierści rudawobrązowej a. czarnej, stojących uszach i ciasno zwiniętym
 • Znaczenie Geste Beau Co oznacza piękny czyn; wspaniałomyślny, szlachetny postępek; elegancki, pojednawczy, lecz daremny, niepotrzebny czyn. beau monde fr. [wym. ponieważ
 • Znaczenie Bridż Krzyżówka grające parami, składająca się z licytacji i rozgrywki, odmiana wista. Etym. - z angielskiego: bridge 'jw
 • Znaczenie Baliwernie Najlepszy można traktować serio; niestworzone rzeczy, androny, banialuki. Etym. - fr. baliverne l.poj. 'jw.' od prowans. baiuverno 'iskra
 • Znaczenie Boazeria Przykłady boazeria dekoracyjna drewniana okładzina wnętrz (por. lamperia; panneau). Etym. - fr. boiserie 'jw.' od bois 'drzewo
 • Znaczenie Berlinka Encyklopedia berlinka, szkuta, żegl. dawn. rzeczna kryta barka towarowa, gł. zbożowa; por. galar. Etym. - od nazwy miasta nm. Berlin
 • Znaczenie Brewe Jak działa sformułowany mniej uroczyście niż bulla. brewiarz Kośc.rz.kat. podręcznik zawierająca zestaw modlitw, psalmów, wyjątków z Pisma św
 • Znaczenie Brodiaga Czy jest brodiaga ros., włóczęga, obieżyświat, drapichrust, powsinoga, wagabunda, łazik; por. clochard
 • Znaczenie Belial Pojęcie bezprawia; szatan, książę piekieł; (dzieci Beliala) warchoły, nicponie, niegodziwcy. Etym. - hebr. belija'al 'jw.' z (?) beli 'bez
 • Znaczenie Drain Brain Wyjaśnienie naukowców, intelektualistów, ekspertów z państw o w miarę niższym do państw o wyższym poziomie rozwoju (gosp., nauk., org. i tym podobne
 • Znaczenie Besserwisser Opis wie wszystko najlepiej, zarozumiały znawca, samozwańczy koneser, niepowołany mentor. Etym. - nm. 'jw.'; besser 'lepiej'; wissen 'wiedzieć
 • Znaczenie Burum Informacje burum mong., samiec udomowionego wielbłąda
 • Znaczenie Burolandschaft Co to jest biurowy', styl dekoracji wnętrz biurowych, gdzie funkcjonalne ścianki podziałowe w formie parawanów i roslin zastępują ściany, a dając się
 • Znaczenie Bhangra Definicja powstała pośród ind. imigrantów w Brytanii, oparta na pendżabskiej muzyce lud. połączonej z wieloma elementami zachodniego rocka
 • Znaczenie Baisachi Co znaczy Baisāchi hindi, w hinduizmie - święto Nowego Roku obchodzone w kwietniu/maju
 • Znaczenie Balast Słownik obciążenie (piaskiem, wodą i tak dalej) dla regulacji równowagi i zanurzenia statku, okrętu podwodnego a. utrzymania odpowiedniej wysokości
 • Znaczenie Ognie Bengalskie Znaczenie fajerwerków) - tutki papierowe z mieszankami palnymi i dodatkami wywołującymi efekty akustyczne, jak detonacje, świsty i tym podobne Etym
 • Znaczenie Boskiet Czym jest a. krzewów ujęty w ściany żywopłotów, jaki w ogrodach XVII i XVIII w. otaczał place, kobierce kwiatowe, trawnikowe, wodne i tym podobne tak
 • Znaczenie Generation Beat Co oznacza bezsilne pokolenie. Etym. - z artykułu (1952 r.) w "New York Times"; przypisywane Jackowi Kerouac a. Johnowi C. Holmesowi
 • Znaczenie Buffa Krzyżówka operowych; (opera b.) rodzaj wesołej wł. opery lud. (XVIII w.). bufon lichy komik; zarozumialec, pyszałek, arogant. buffo śpiewak w
 • Znaczenie Bahadur Najlepszy stosowane jako tytuł honorowy a. oznaka szacunku przed imieniem a. po nim, w Indiach i Nepalu. Etym. - hindi 'bohater; mistrz' z pers
 • Znaczenie Baisse Przykłady baisse fr., [wym. be:s] zobacz bessa
 • Znaczenie Berufsverbot Encyklopedia polityka RFN niezatrudniania w administracji państwowej osób podejrzanych o radykalne tendencje polityczne
 • Znaczenie Bariera Jak działa a. odgradzająca drogę, teren i tak dalej, zapora, rampa, zastawa; przen. przeszkoda, zawada; (bariera celna) ogólny poziom ceł w danym
 • Znaczenie Bodhran Czy jest bodhran irlandzki bęben z koźlej skóry. Etym. - irl. 'głuchy człowiek' od bodhar 'głuchy
 • Znaczenie Paese Bel Pojęcie bel paese [wym. pa-e-ze] miękki, ?Xagodny, tłusty włoski ser w twardej skórce. Etym. - nazwa handl.; wł. 'piękna okolica
 • Znaczenie Batyst Wyjaśnienie tkanina z przędzy bawełnianej, lnianej, wełnianej a. z jedwabiu naturalnego albo sztucznego. Etym. - fr. batiste ze śr.fr. (toile de
 • Znaczenie Bureta Opis odpadkowego; nierówna, szorstka tkanina z tej przędzy. Etym. - fr. bourette z późn.z łaciny burra 'mechata tkanina
 • Znaczenie bywali chuże wriemiena no nie było podlej Informacje podlej ros., bywały czasy gorsze, lecz nie było haniebniejszych. Etym. - z poematu Sowriemienniki ("Współcześni"), rozdz. 1
 • Znaczenie Femme Belle Co to jest belle femme fr., [wym. bel fam] dosł. piękna kobieta; belfama, kobieta przystojna, dorodna, postawna, urodziwa, w rozkwicie kobiecości
 • Znaczenie Bauhaus Definicja Bauhaus, uczelnia art. istniejąca w Niemczech od 1919 do 1933 (zamknięta poprzez Hitlera), z siedzibą w Weimarze do 1925, w Dessau do 1932
 • Znaczenie Buzdygan Co znaczy rozszczepionej na 6-8 stalowych piór, broń i oznaka godności dowódców (XVI-XVIII w.). Etym. - tur. bozdogan 'maczuga; pałka
 • Znaczenie Belleslettres Słownik belles-lettres fr., zobacz beletrystyka
 • Znaczenie Basset Znaczenie wiekami we Francji, stosowana we Francji i Belgii poprzez długi czas poprzez arystokrację do polowania na zające, lisy, ptaki i tak dalej
 • Znaczenie Chrani Caria Boże Czym jest cara; por. God save the king. Etym. - rosyjski hymn państwowy 1833-1917, słowa Wasilij Żukowski, muzyka Aleksjej Lwow
 • Znaczenie Betel Co oznacza przyrządzana z liści pieprzu betelowego, suszonych orzeszków palmy areki (katechu) i odrobiny sproszkowanego wapienia, wypuszczająca
 • Znaczenie Trust Brain Krzyżówka doradców-ekspertów, zwł. w dziedzinie planowania a. strategii działania (regularnie działająca nieoficjalnie). brains trust [wym. brajnz
 • Znaczenie Bombaż Najlepszy spowodowane ciśnieniem gazów, stworzonych w konsekwencji mechanizmów rozkładu zawartości (a. reakcji chem. metalu) puszki. Etym. - fr
 • Znaczenie Bulimia Przykłady uczucie dotkliwego głodu jako symptom nie wszystkich chorób, zwł. układu nerwowego. Etym. - n.z łaciny 'jw.' z gr. boulimía 'ogromny głod
 • Znaczenie Bordereau Encyklopedia zapisek dla pamięci; lista. Etym. - zazw. odnosząc się do zdradzieckiej notatki, która doprowadziła do skazania niewinnego - kapitana
 • Znaczenie Oślica Balaama Jak działa małomówny, nieśmiały, potulny, który się nieoczekiwanie odezwał a. zaprotestował. Etym. - z Biblii (Num., 22, 27); oślica wieszczka
 • Znaczenie Wiek Balzakowski Czy jest balzakowski wiek kobiety - trzydzieści do czterdziestu lat. Etym. - por. powieść Balzaka Kobieta trzydziestoletnia (1831 r
 • Znaczenie Beszamel Pojęcie beszamel sos z zasmażki, mleka i żółtek, gdzie zapieka się mięso, rybę i tak dalej Etym. - Louis de Béchamel, smakosz fr. z końca XVII w
 • Znaczenie Barbecue Wyjaśnienie ogrodowa w stanach zjednoczonych ameryki, przy której piecze się wołu a. wieprza w całości na rożnie; zwierzę pieczone w całości; ruszt do
 • Znaczenie Basic Opis angielszczyzna, zawierająca 850 wyrazów, utworzona w 1930 r. poprzez uczonego z angielskiego: C.K. Ogdena (ur. 1889), propagowana jako
 • Znaczenie Buran Informacje połączona z zamiecią śnieżną, wiejąca regularnie zimą z płn. wschodu w śr. i płd. Syberii. Etym. - ros. burán 'jw.' z tur. boran, buran
 • Znaczenie Band Big Co to jest big band z angielskiego:, 'spora orkiestra' jazzowa, zwł. z czasów stylu swing
 • Znaczenie Backlash Definicja podmuch powrotny', reakcja antagonistyczna; (white backlash) w stanach zjednoczonych ameryki - antagonistyczna, wroga reakcja białych na
 • Znaczenie Broker Co znaczy właścicielem statku i właścicielem ładunku. Etym. - z angielskiego: 'pośrednik handl.; ajent, komisjoner, makler' od st.płn.fr. broque
 • Znaczenie Banicja Słownik ojczyzny; wygnanie. banita skazany na banicję; wygnaniec. Etym. - śrdw.z łaciny bannitio 'banicja' od bannire 'skazać na wygnanie
 • Znaczenie Bakbort Znaczenie się twarzą ku dziobowi) burta statku; por. sterbort. Etym. - nm. Backbord 'lewa burta'; z angielskiego: back 'tylny'; nm. Bord 'burta'; do
 • Znaczenie Banian Czym jest olbrzymie drzewo, z którego konarów wyrastają liczne korzenie przybyszowe, tworzące kolumnadę na b. sporym obszarze; jedna z kast kupców i
 • Znaczenie Ivre Bateau Co oznacza Le) Bateau ivre fr., Statek pijany. Etym. - tytuł słynnego poematu (1871, wyd. 1883) poety fr. Arthura Rimbauda (1854-91
 • Znaczenie Nova Bossa Krzyżówka spopularyzowany w latach 60. XX w., oparty na elementach muzyki lud., zwł. tańca samba. Etym. - port. 'nowy talent'; bossa 'guz, narośl
 • Znaczenie Barateria Najlepszy bezprawne działanie kapitana a. członka załogi na szkodę statku a. ładunku. Etym. - wł. baratteria 'wymiana; oszustwo
 • Znaczenie Baszybuzuk Przykłady wojsk tur. (XVIII-XIX w.), złożonych z Albańczyków, Kurdów, Czerkiesów, Kabylów, Arabów; przest.żart. hultaj, urwipołeć; niesforne dziecko
 • Znaczenie Bogdychan Encyklopedia bogdychan hist. tytuł cesarza chińskiego. Etym. - ros. 'jw.' z mong. bogdohan 'święty, mądry chan
 • Znaczenie Witze Blutige Jak działa blutige Witze nm., krwawe żarty. Etym. - z Karla Geroka (Ave, Caesar, morituri te salutant), 1859 r
 • Znaczenie Budleja Czy jest budleja bot. omżyn. Etym. - n.z łaciny Buddleia od nazwiska botanika z angielskiego: Adama Buddle (zm. 1715 r
 • Znaczenie Bombarda Pojęcie oblężnicza miotająca kamienie; od XIV w. ogromne działo burzące, o krótkiej lufie, strzelające kulami kamiennymi. bombardier hist. żołnierz
 • Znaczenie barba non facit philosophum Wyjaśnienie barba non facit philosophum ?Xac., broda (nikogo) nie czyni filozofem (mędrcem); por. cucullus non facit monachum
 • Znaczenie Beat Opis równomierny i jednostajny przebieg akcentów nie związany z żadnym podziałem metrum a. rytmiki (por. big-beat; offbeat). Etym. - z
 • Znaczenie Detestata Matribus Bella Informacje bella matribus detestata ?Xac., wojny nielubiane poprzez matki. Etym. - z Horacego (Pieśni, 1, 1, 24
 • Znaczenie Babilon Co to jest luksusu, pokus, rozwiązłości (zazw. o Paryżu, Londynie, Nowym Jorku, hist. krzyżowcy o Kairze, purytanie o Rzymie); por. Sodoma i Gomora
 • Znaczenie Bajgiel Definicja bajgiel kręcony obarzanek żydowski. Etym. - nm. Bügel 'kabłąk, pałąk; strzemię' od biegen 'wyginać
 • Znaczenie Burgrabia Co znaczy urzędnik w zamkach i miastach królewskich i biskupich, pełniący funkcje sąd. i wojsk.; w dawn. Polsce - urzędnik grodzki, zastępca
 • Znaczenie Ben Słownik ben hebr., syn (w imionach hebr. i arab.); por. ibn
 • Znaczenie Burgund Znaczenie z departamentów Côte d'Or, Yonne i Saône-et-Loire (Francja), zazw. mocniejsze i cięższe od win bordo. Etym. - od nazwy Burgundii (fr
 • Znaczenie Brabanconne Czym jest Brabansona, Brabantka, Hymn Brabancki, Hymn Wolności, narodowy hymn belgijski. Etym. - napisany we wrześniu 1830 r. poprzez poetę fr
 • Znaczenie Bodoni Co oznacza klasycystyczna antykwa. Etym. - od nazwiska wł. grawera i odlewnika czcionek, drukarza Giambattisty Bodoniego, 1740-1813 r
 • Znaczenie Bizmut Krzyżówka różowobiały, kruchy metal. Etym. - nm. Wismut 'jw.'; Wiesen 'łąki' (w Górach Kruszcowych, gdzie w XV w. dobywano bizmut); muten 'starać się
 • Znaczenie Bemar Najlepszy przechowywania ciepłych potraw (w naczyniach zanurzonych w gorącej wodzie). Etym. - fr. bain-marie '(dosł. kąpiel Marii) gorąca kąpiel
 • Znaczenie Basrelief Przykłady bas-relief [wym. barelief] płaskorzeźba płaska; por. relief. Etym. - fr. 'jw.'; bas 'niski' ze śrdw.z łaciny bassus, zobacz bas; relief
 • Znaczenie Commune Bonum Encyklopedia bonum commune ?Xac., dobro powszechne, ogólne. bonum publicum ?Xac., dobro publiczne
 • Znaczenie Boogiewoogie Jak działa gi uugi] zapoczątkowany poprzez Murzynów Ameryki Płn. perkusyjny styl wykonywania bluesów na fortepianie, odznaczający się silną
 • Znaczenie Budżet Czy jest przyszły moment dochodów i kosztów, preliminarz budżetowy. Etym. - z angielskiego: budget pierw. 'mieszek; zestaw; jw.' ze st.fr. bougette
 • Znaczenie Bibeloty Pojęcie dawn.) na meblach, kominkach, w serwantkach dla upiększenia mieszkania. Etym. - fr. bibelots 'drobne elementy luksusowe, zdobiące wnętrze
 • Znaczenie Bombardon Wyjaśnienie bombardon muz. metalowy instrument dęty o niskim tonie, stosowany w orkiestrze wojsk.; por. helikon. Etym. - wł. bombardone 'jw
 • Znaczenie Bentos Opis bentos zespół organizmów roślinnych i zwierzęcych, żyjących na dnie wód; por. abisalny. Etym. - gr. bénthos 'głębi(n)a
 • Znaczenie Breakevenpoint Informacje brejki:wn...] ekon. okres, gdzie wpływy ze sprzedaży pozwalają przedsiębiorstwu pokryć odpowiednie wydatki i opłaty bez strat ani zysków
 • Znaczenie Baro Co to jest do mierzenia ciśnienia atm.; por. manometr; barograf. barostat urządzenie utrzymujące ciśnienie gazu a. pary na stałym poziomie. barograf
 • Znaczenie Bazooka Definicja rodzaj bezodrzutowej przeciwpancernej broni strzelającej pociskami rakietowymi, używanej poprzez piechotę amer. w 2. wojnie świat.; por
 • Znaczenie Bryk Co znaczy zawierająca skrót lektury szkolnej, rozwiązania zadań mat., dawn. zaś tłumaczenia utworów klasycznych, zadawanych w szkołach; klucz, ośli
 • Znaczenie Brankard Słownik przeznaczoną dla obsługi kolejowej; przest. wagon bagażowy a. towarowy. brankardier sanitariusz w wojsku Księstwa Warszawskiego. Etym. - fr
 • Znaczenie Ogniwo Bunsena Znaczenie ogniwo galwaniczne, gdzie zastosowano ciekły depolaryzator. Bunsena palnik skonstruowany w 1850 r. palnik gazowy o uregulowanym dopływie
 • Znaczenie Brobdingnag Czym jest Brobdingnag [wym. brobding-näg] lit. państwo olbrzymów; zobacz Guliwer
 • Znaczenie Biforium Co oznacza biforium archit. śrdw. dwudzielne okno arkadowe a. przeźrocze; por. triforium. Etym. - śrdw.z łaciny 'jw.'; zobacz bi-; fores 'drzwi; brama
 • Znaczenie Boom Krzyżówka przyrost koniunktury, ożywienie gospodarcze, ekspansja, prosperity; por. slump. Etym. - z angielskiego: 'huk; buczenie; błyskawiczny postęp
 • Znaczenie Branża Najlepszy branża gałąź (dział) przemysłu a. handlu. Etym. - fr. branche 'gałąź; odnoga; branża' z późn.z łaciny branca 'łapa z pazurami; pazur
 • Znaczenie Behemot Przykłady olbrzymiego, potężnego. Etym. - hebr. behēmōth (l.mn., wyrażająca ogrom) od behēmāh 'bestia; zwierzę'; por. Biblia (Hiob, 40, 15-24), gdzie
 • Znaczenie Bolometr Encyklopedia bolometr czuły przyrząd elektr. do pomiaru energii promienistej. Etym. - gr. bolē 'rzut; promień'; zobacz -metr
 • Znaczenie Biskwit Jak działa cwibak); towar ceramiczny nieszkliwiony po wypaleniu. Etym. - fr. biscuit 'jw.' ze śrdw.fr. (pain) bescuit '(chleb) podwójnie pieczony' p.p
 • Znaczenie Jour Du Bonheur Czy jest dnia', biureczko damskie, modne gł. za panowania Ludwika XVI, złożone ze stolika z szufladkami i z szafkowej nastawki, służyło do pisania i
 • Znaczenie Bubu Pojęcie bu-bu (nazwa lokalna), długie, bezkształtne okrycie noszone poprzez obie płcie w Mali, Senegalu i w kilku in. państwach Afryki
 • Znaczenie Basio Wyjaśnienie basio jap., piętnastomeczowy turniej zapaśniczy sumo; por. jokozuna; ozeki
 • Znaczenie Bechedemer Opis międzynarodowa gwara oparta na angielszczyźnie, stosowana na Nowej Gwinei, archipelagu Bismarcka, wyspach Salomona i in. pobliskich; por
 • Znaczenie Bandolet Informacje skórzany przewieszony poprzez lewe ramię żołnierza, podtrzymujący broń palną a. ładownicę (por. feldcech); lekki muszkiet dragonów pol. w
 • Znaczenie Bomoh Co to jest bomoh malaj., malajski znachor-czarownik
 • Znaczenie Bumerang Definicja rzutna, zwł. myśliwska, w kształcie wygiętego, płaskiego kawałka drewna, stosowana w różnych czasach poprzez ludy myśliwskie wielu państw
 • Znaczenie Brokuł Co znaczy brokuł włoski - bot. kapusta szparagowa. Etym. - wł. broccolo bot. 'pęd nasienny; brukselka' zdrobn. od brocco, zobacz brokat
 • Znaczenie Brytfanna Słownik brytfanna płaskie naczynie metalowe do pieczenia mięsa i ciast. Etym. - nm. Bratpfanne 'jw.; patelnia'; braten '(u)piec'; Pfanne 'patelnia
 • Znaczenie Batiar Znaczenie batiar przest. gwar. lwowskie baciar, andrus, łobuz, ulicznik; spryciarz, gagatek, huncwot. Etym. - węg. betyár 'włóczęga
 • Znaczenie Bill Czym jest parlamentu angielskiego (Parliamentary Bill). Etym. - z angielskiego: 'rachunek; weksel; plakat; ulotka; projekt ustawy; skarga sąd
 • Znaczenie Busido Co oznacza kodeks honorowy, do którego gł. zasad należały: wierność i lojalność wobec swego dajmio, odwaga, panowanie nad sobą, stawianie honoru nad
 • Znaczenie Berajter Krzyżówka berajter przest., ujeżdżacz wierzchowców; nauczyciel konnej jazdy. Etym. - nm. Bereiter 'ujeżdżacz' od bereiten 'przygotować; ujeżdżać
 • Znaczenie Bolończyk Najlepszy bonończyk, bolończyk zobacz maltańczyk. Etym. - Bolonia, miasto w śr. Włoszech (wł. Bologna, ?Xac. Bononia
 • Znaczenie Bojler Przykłady warnik. Etym. - z angielskiego: boiler 'kocioł parowy, warnik' z boil 'wrzeć; gotować się' od ?Xac. bullire 'wrzeć' z bulla, zobacz bulla
 • Znaczenie Badminton Encyklopedia do tenisa, rozgrywana lekkimi rakietkami o długich rękojeściach i lotkami (rzutkami; por. wolant) poprzez 2 graczy a. poprzez 2 pary graczy
 • Znaczenie Comedy Black Jak działa z angielskiego:, dosł. 'czarna, ciemna, chora komedia', zobacz comédie noire. Etym. - termin dark comedies stosowany był od dawna poprzez
 • Znaczenie Baumkuchen Czy jest baumkuchen sękacz, ciasto pieczone w kształcie sękatego, wydrążonego pnia drzewa. Etym. - nm. 'jw.'; Baum 'drzewo'; Kuchen 'ciasto
 • Znaczenie Brajl Pojęcie brajl zobacz Braille
 • Znaczenie Party Bottle Wyjaśnienie bottle party z angielskiego:, dosł. 'przyjęcie butelkowe'; przyjęcie towarzyskie, na które każdy gość przynosi butelkę alkoholu
 • Znaczenie Bobby Opis angielski. Etym. - Bobby zdrobn. od Robert; od Roberta Peela (1788-1850) bryt. ministra spraw wewn., który zorganizował (1829 r.) policję
 • Znaczenie Bajan Informacje ręczna (odmiana akordeonu) z klawiaturami guzikowymi dla obu rąk. Etym. - od imienia Bojana, bajarza-śpiewaka, wspomnianego w Słowie o
 • Znaczenie Bezoary Co to jest jelitowe, kuliste twory powstające z nie strawionych cząstek (gł. z włosów) w przedżołądkach przeżuwaczy (zwł. w żwaczu lamy i kozy
 • Znaczenie Bastard Definicja o ograniczonej płodności a. bezpłodny; por. hybrydy; dawn. dziecko nieślubne, zwł. potomek króla z nieprawego łoża, bękart. Etym. - st.fr
 • Znaczenie Blanki Co znaczy krenelaż, zębate zwieńczenie murów obronnych, osłaniające załogę. Etym. - ?Xac. plancus 'równy, płaski; bal, dyl, deska
 • Znaczenie Bambosze Słownik bambosze papucie, ciepłe, miękkie pantofle domowe, filcowe a. sukienne. Etym. - tur. papucz z pers. pāpūsz
 • Znaczenie Yellow Bahama Znaczenie pomarańczowa (nazwa barwy). Etym. - z angielskiego: 'jw.'; Bahama - archipelag na O. Atlantyckim na płd. wsch. od Florydy (USA); yellow
 • Znaczenie Blamaż Czym jest blamować się. Etym. - nm. Blamage 'blamaż' od blamieren 'blamować się' z fr. blamer '(z)ganić' z późn.z łaciny blasphemare 'bluźnić; lżyć
 • Znaczenie Boy Co oznacza posyłki, zwł. w hotelach. Etym. - z angielskiego: 'chłopiec; młodzieniec; jw.; wykorzystywany (w koloniach)'; por. cowboy
 • Znaczenie Baobab Krzyżówka olbrzymie drzewo o owocach jadalnych, narastające w podzwrotnikowej Afryce, b. długowieczne. Etym. - (?) nazwa lokalna
 • Znaczenie Banzaj Najlepszy banzaj! japoński okrzyk wyrażający entuzjazm a. triumf; hurra! wiwat! Etym. - jap. ban '10 tys.'; sai 'rok
 • Znaczenie Maria Bloody Przykłady angielskiego: dosł. 'krwawa', w stanach zjednoczonych ameryki - napój alkoholowy z tequila i soku pomidorowego. Etym. - (1976) wzorowany na
 • Znaczenie Boja Encyklopedia boja mor. pława, zakotwiczony na dnie, pływający symbol nawigacyjny. Etym. - nm. Boje 'jw.' ze st.fr. boye (dziś bouée) 'jw
 • Znaczenie bon gre mal gre Jak działa bon gré, mal gré fr., chcąc nie chcąc; rad nie rad
 • Znaczenie Bayard Czy jest trwogi i skazy", ideał rycerza śrdw. Etym. - Pierre du Terrail de Bayard (około 1475-1524), rozsławiony poprzez romanse rycerskie wódz
 • Znaczenie Bariatria Pojęcie bariatria dział medycyny zajmujący się leczeniem chorobliwej otyłości. Etym. - gr. báros, zobacz bar-; -iatria
 • Znaczenie Bizant Wyjaśnienie złotej monety bizantyjskiej, która poprzez długi czas była symbolem dobrobytu gospodarczego. bizantyjski (o relacji do władzy) ceremonialny
 • Znaczenie Buksztel Opis rusztowanie drewniane, podpierające sklepienia, łuki, w okresie ich budowy (murowania a. betonowania); hist. wieża oblężnicza na kołach, do
 • Znaczenie Braille Informacje wypukłych kropek dla niewidomych, do czytania doTYKIEM, Tabl. 40. Etym. - od nazwiska fr. nauczyciela ociemniałych: Louis Braille (1809-52
 • Znaczenie Batrachomyomachia Co to jest myszami; przen. burza w szklance wody, sporo hałasu o nic. Etym. - tytuł wczesnego, heroikomicznego poematu st.gr., będącego pod różnymi
 • Znaczenie Collar Blue Definicja blue collar z angielskiego:, dosł. 'niebieski kołnierzyk', robotnik, pracownik fizyczny
 • Znaczenie Buggy Co znaczy zaniedbanym wyglądzie zewn., prymitywnych, uproszczonych kształtach, lecz zbudowany z najnowocześniejszych materiałów, z renomowanym
 • Znaczenie Belle dame sans merci Słownik niemiłosierna piękność; zobacz femme fatale. Etym. - fr. tytuł słynnej ballady (1819) poety z angielskiego: Johna Keatsa, zapożyczony z
 • Znaczenie Buchalteria Znaczenie księgowy, rachmistrz kierujący księgi rachunkowe. Etym. - nm. Buchhaltung 'księgowość', Buchhaler 'księgowy'; Buch 'księga'; halten
 • Znaczenie Baba Czym jest baba tytuł indyjskiego przewodnika duchowego a. guru. Etym. - hindi bābā, babu dosł. 'tata
 • Znaczenie Bajt Co oznacza bajt (z angielskiego: byte) w teorii informacji - jednostka liczby informacji złożona z ośmiu bitów
 • Znaczenie Bonsai Krzyżówka doniczkowe uzyskane szczególnymi sposobami hodowli (na przykład poprzez przycinanie i bandażowanie korzeni, wyginanie pnia, owijanie gałęzi
 • Znaczenie Beż Najlepszy beż naturalny kolor nie farbowanej wełny; kolor piaskowożółty, kawy mlecznej, beżowy. Etym. - fr. beige 'jw
 • Znaczenie Bibrety Przykłady zwierząt futerkowych, zazw. królików, zabarwione na kolor brązowy, imitujące futro bobra; płaszcz, kołnierz z takich skórek. Etym. - nm
 • Znaczenie Bakcyl Encyklopedia bakcyl przest. drobnoustrój, bakteria, zarazek. Etym. - śrdw.z łaciny bacillus 'laseczka' z ?Xac. baculum 'laska
 • Znaczenie Bock Jak działa sprzedawane zazwyczaj inicjalną wiosną. Etym. - nm. skr. od Bockbier, skr. od Einbecker Bier dosł. 'piwo z Einbeck', miasta w krainie
 • Znaczenie Bhakti Czy jest bhakti sanskr., 'część, udział', dewocja, miłość do osobowego bóstwa
 • Znaczenie Movie Blue Pojęcie blue movie [wym. blu: mu:wi] z angielskiego:, video pornograficzny
 • Znaczenie Brelok Wyjaśnienie porcelanowy, z kości słoniowej, kamieni półszlachetnych i tak dalej, zawieszany na łańcuszku od zegarka, bransolecie, naszyjniku i tak
 • Znaczenie Buccina Opis buccina staroż. trąba wojskowa w kształcie litery C. Etym. - ?Xac.; bu- od bos dpn. bovis 'wół, byk, krowa'; -cina od canere 'śpiewać
 • Znaczenie Blejtram Informacje rozpina się płótno do malowania obrazu; krosna malarskie. Etym. - nm. Blendrahmen 'jw.' Blende zobacz blenda; Rahmen 'rama
 • Znaczenie Blichtr Co to jest blichtr pozorna, powierzchowna okazałość, świetność, wystawność, szych. Etym. - prawdop. ze st.czes. bliktr 'świecidełko; ułuda
 • Znaczenie Bom Definicja ożaglowania a. olinowania, znajdująca się) bezpośrednio nad bramreją. bom, bum, baum gik, poziome drzewce, zamocowane przegubowo do masztu
 • Znaczenie Butut Co znaczy butut jednostka monetarna Gambii równa 1/100 dalasi
 • Znaczenie Placent Repetita Bis Słownik bis repetita placent ?Xac., rzeczy powtórzone podobają się. Etym. - parafr. z Horacego (Sztuka poetycka, 365
 • Znaczenie Braman Znaczenie najwyższej kasty hinduskiej; przen. iron. o członkach ekskluzywnej kasty arystokracji Nowej Anglii (USA). braminizm (-manizm) jedna z
 • Znaczenie Bylina Czym jest pieśń epicka opiewająca gesty bohaterów (Ilia Muromiec, Suchman, Dobrynia Nikitycz, Alosza Popowicz i in.), normalnie legendarnych, z
 • Znaczenie Bima Co oznacza bima, bema, zobacz almemar. Etym. - jid. bime, od ros. bima, z późn.gr. bēma od gr. 'stopień; trybuna' z baínein 'kroczyć, iść
 • Znaczenie Blanche Bete Krzyżówka dosł. 'białe zwierzę', osoba niezbyt lubiana, cokolwiek antypatyczna, nieco dokuczliwa. Etym. - wzorowane na bête noire
 • Znaczenie Bodega Najlepszy wyszynk win z beczek; portowy magazyn składowy. Etym. - hiszp. 'winiarnia (w podziemiu); magazyn' gr. apothēkē 'magazyn, lamus; spichlerz
 • Znaczenie Biureta Przykłady długa rurka szklana z podziałką i zamknięciem u dołu, wykorzystywana do odmierzania małych objętości cieczy (na przykład przy
 • Znaczenie Bouche Bonne Encyklopedia bonne bouche fr., dosł. 'dobre usta'; smaczny kąsek; deser
 • Znaczenie Blank Jak działa blank pusta taśma filmowa. Etym. - z angielskiego: 'czysty, niezapisany; ślepy (nabój); pustka
 • Znaczenie Bakan Czy jest nawigacyjny), pława w kształcie kuli, stożka, pionowego walca i tak dalej, z okresowo zapalanym światłem białym, zielonym a. czerwonym
 • Znaczenie Choroba Brighta Pojęcie kłębuszków nerkowych. Etym. - od nazwiska lekarza z angielskiego:, Richarda Brighta (1789-1858), który w 1827 r. pierwszy opisał zespół
 • Znaczenie Bastion Wyjaśnienie ostro część fortyfikacji stałej, w kształcie pięciokątnej, potężnej budowli ziemnej (poł. XVI do poł. XIX w.). Etym. - wł. bastione 'jw
 • Znaczenie Biedermeier Opis niemiecka kultura mieszczańska w momencie od 815 do 1848, zwł. styl meblarstwa i wnętrzarstwa Niemiec, Austrii, państw słowiańskich i Danii
 • Znaczenie Bhikkhu Informacje bhikkhu palij., r.ż. bhikkhuni; sanskr. bhiksu; mnich buddyjski żyjący w ubóstwie, przestrzegający 250 reguł kodeksu zakonnego
 • Znaczenie Bisque Co to jest bisque fr., zupa rakowa a. z innych skorupiaków, zazw. z pulpetami z ryb
 • Znaczenie Brykiety Definicja domieszką lepiszcza, sprasowany w regularne bryły (cegiełki, płytki, kulki i tak dalej). brykietowanie. Etym. - fr. briquette 'brykiet' z
 • Znaczenie Barokowy Co znaczy kierunku w kulturze a. stylu w plastyce, lit. i muz. europ. od 2. poł. XVI do 2. poł. XVIII w., bujnego, dynamicznego, pełnego przepychu
 • Znaczenie Bejt Słownik gatunkach liryki Bliskiego i Środkowego Wschodu (zwł. w gazelu i kasydzie) rymowana strofa dwuwersowa, gdzie każdy wers podzielony jest
 • Znaczenie Bronch Znaczenie oskrzelowy; oskrzelowo-. bronchit med. nieżyt (zapalenie śluzówki) oskrzeli. BRONCHI(O)- w złożeniach: oskrzela. Etym. - późn.z łaciny
 • Znaczenie Bodmeria Czym jest pożyczka zaciągnięta (zwł. poprzez kapitana, w obcym porcie) pod zastaw statku, frachtu a. ładunku. Etym. - nm. Bodmerei 'jw.' od bodmen
 • Znaczenie Britain Of Battle Co oznacza bätlow britn] bitwa o Ogromną Brytanię (13 VIII-31 X 1940), działania obronne lotnictwa bryt. przeciw nm. ofensywie powietrznej (mającej
 • Znaczenie Meritus Bene Krzyżówka benevole lector ?Xac., łaskawy czytelniku. bene nati ?Xac., dobrze urodzeni. bene natus et possessionatus ?Xac., dobrze urodzony i
 • Znaczenie Baktrian Najlepszy dromader. Etym. - ?Xac. bactrianus 'baktryjski' od Baktrii, staroż. państwie w płd.-zach. Azji pomiędzy Hindukuszem i Oksusem (Amu-Darią
 • Znaczenie Burta Przykłady krawędź) statku, łodzi, kanału, nasypu, grobli i tym podobne; bok samolotu; wrąb, kołnierz naczynia glinianego. Etym. - nm. Bord 'brzeg
 • Znaczenie Boliviano Encyklopedia boliviano waluta Boliwii (=100 centavos); peso boliwijskie. Etym. - hiszp. 'boliwijski; jw
 • Znaczenie Bryt Jak działa bryt w krawiectwie - pas a. klin tkaniny wszywany w różne części ubioru; pas płótna żaglowego. Etym. - nm. Breite 'szerokość
 • Znaczenie Boston Czy jest walc; dawna gra w karty odmiana wista. 2. rodzaj ubraniowej tkaniny wełnianej o splocie skośnym. Etym. - 1. od nazwy stolicy stanu
 • Znaczenie Baskerville Pojęcie krój Baskerville'a, krój czcionki drukarskiej zamykający grupę pism drukarskich zwanych antykwą barokową, użytkowany szeroko i dziś. Etym
 • Znaczenie Bong Wyjaśnienie bong z angielskiego:, fajka do palenia marihuany
 • Znaczenie Boks Opis przestrzeń oddzielona kompletnie a. częściowo wewnątrz większego pomieszczenia (w szpitalu, szatni, garażu, stajni i tak dalej); gruba
 • Znaczenie Booster Informacje elektroakustyczne do gitary, dające szczególne efekty brzmienia; wzmacniacz samochodowy wyższej klasy, zwł. stereofoniczny. Etym. - z
 • Znaczenie Burrito Co to jest nadziewana ostro przyprawioną mieszaniną wołowiny, sera i fasoli. Etym. - meks.hiszp. zdrobn. od burro 'osioł
 • Znaczenie Bokser Definicja wielkości, wyhodowana w Niemczech, między innymi z buldogów i terierów; pies o kwadratowej głowie i czarnej masce, krępy, mocny (nazwany od
 • Znaczenie Bin Co znaczy BIN- w złożeniach: dwa; podwójny; po dwa; parzysty; zobacz bi-. Etym. - łac bini l.mn. 'podwójne
 • Znaczenie bilde Kunstler rede nicht Słownik artysto, twórz, nie gadaj! Etym. - z przedmowy Goethego do działu "Sztuka" (t. 2, 163) w wydaniu jego Dzieł z r. 1815
 • Znaczenie Brach Znaczenie brachygrafia rozszyfrowywanie skrótów w tekstach śrdw. brachykefalia antr. krótkogłowość. Etym. - gr. brachýs 'krótki'; por. amfibrach
 • Znaczenie Buzkaszi Czym jest kozy; sport. gra afgańska, gdzie każdy z dwu zespołów po 5-10 jeźdźców (czapandazów) usiłuje przerzucić cielę (pozbawione głowy) z jednego
 • Znaczenie Berlacz Co oznacza wojłoku, nakładany na zwyczajne obuwie. Etym. - nm. Bärenlatsche 'łapeć niedźwiedzi'; Bär 'niedźwiedź'; Latsche 'łapeć, znoszony pantofel
 • Znaczenie World New Brave Krzyżówka iron.) wspaniały świat. Etym. - tytuł powieści satyrycznej, w formie utopiii przyszłościowej, (1932 r.) pisarza z angielskiego: Aldousa L
 • Znaczenie Possidentes Beati Najlepszy którzy posiadają. Etym. - wg interpretacji Bismarcka - ci, którzy, mając dochodzić swych praw do terytorium, do przodu wzięli je naprawdę w
 • Znaczenie Brakteaty Przykłady jednostronnie, wypukłe na awersie, złote (Grecja, IV-II w. przed naszą erą; Skandynawia V-VII w.) a. srebrne (Europa śr. w śrdw.). Etym
 • Znaczenie Blasfemia Encyklopedia blasfemia przest. bluźnierstwo. Etym. - gr. blasphēmía 'potwarz' od blásphēmos 'szkalujący; oszczerca'; por. blamaż
 • Znaczenie Barbouillage Jak działa smarowanie, pacykowanie; por. griffonage. Etym. - fr. od barboter 'grzebać dziobem (w błocie, w wodzie
 • Znaczenie Bebecigogne Czy jest bébé-cigogne fr., 'bocianiątko', dziecko urodzone poprzez matkę biologiczną, matkę-nosicielkę cudzego zapłodnionego jaja
 • Znaczenie Burnus Pojęcie burnus opończa z grubej, białej wełny, z kapturem, noszona poprzez Arabów. Etym. - arab. 'jw.' z gr. bírros 'płaszcz z kapturem'; por. biret
 • Znaczenie Bustrofedon Wyjaśnienie tekstu na przemian od lewej ku prawej i od prawej ku lewej stronie (jak u Greków i Italików do około VI w. przed naszą erą). Etym. - gr
 • Znaczenie Bard Opis Celtów, układający i recytujący wiersze, zazw. z towarzyszeniem harfy, ku czci władcy, dawn. władców i ich czynów a. opisujące historię
 • Znaczenie Noire Bete Informacje czarne zwierzę') osoba w najwyższym stopniu poprzez kogoś nie cierpiana, w najwyższym stopniu antypatyczna, odpychająca, obmierzła
 • Znaczenie Bachmat Co to jest bachmat tur., staropolska nazwa niewielkich, mocnych, krępych koni tatarskich
 • Znaczenie Bezik Definicja bezik gra na 2, 3 a. 4 osoby, dwiema, trzema a. czterema taliami kart. Etym. - fr. bésigue, bésy, bési a. bézi 'jw
 • Znaczenie Bang Big Co znaczy ogromny wybuch', kosmiczna eksplozja ściśnionego gazu, jaka, wg jednej z teorii, zdarzyła się 10 do 15 mld lat temu i dała start
 • Znaczenie Bosz Słownik bosz zobacz boche
 • Znaczenie Bola Znaczenie więcej) kul, zazw. kamiennych a. żelaznych, przymocowanych do końca lin(y) a. rzemieni(a). bolero lud. taniec hiszp. w tempie
 • Znaczenie Barbour Czym jest barbour nieprzemakalna kurtka a. płaszcz z nawoskowanej bawełny, zazw. koloru zielonego. Etym. - z angielskiego: nazwa handl
 • Znaczenie Berta Co oznacza poprzez Francuzów nm. działom wielkiego kalibru, które przełamały obronę Leodium w sierpniu 1914 r. Etym. - od imienia Berty Krupp (1886
 • Znaczenie Terrier Bull Krzyżówka jako odważny, aczkolwiek nie agresywny pies bojowy, muskularny, o krótkiej sierści, spiczastym ogonie, sterczących uszach i małych
 • Znaczenie Berkel Najlepszy berkel chem., pierwIASTEK, Tabl. 1, otrzymywany sztucznie; zobacz aktynowce. Etym. - od Berkeley, siedziby Uniwersytetu Kalifornijskiego
 • Znaczenie Bisocjacja Przykłady technik należących do różnych, odległych od siebie dziedzin, nigdy do chwili obecnej z sobą nie łączonych. Etym. - zobacz bi-; asocjacja
 • Znaczenie Bonitacja Encyklopedia drzewostanu, gleby, bydła; naprawa jakości wód zatruwanych chemicznie. Etym. - ?Xac. bonitas 'dobroć' od dodatek, zobacz bon
 • Znaczenie Bistro Jak działa baru-winiarni (i, zazw., kawiarni), gł. dla stałej, lokalnej klienteli; por. pub. Etym. - fr. bistro(t) 'sprzedawca wina; winiarnia, szynk
 • Znaczenie Barbaria Czy jest mieszkańcy; barbarzyństwo. barbarzyństwo stopień pośredni pomiędzy dzikością i cywilizacją; przen. surowość, nieokrzesanie; okrucieństwo
 • Znaczenie Bufor Pojęcie buforowe kraj - małe (neutralne, słabe) kraj, położone między rywalizującymi z sobą mocarstwami, zmniejszające sposobność (zbrojnych) starć
 • Znaczenie Braszpil Wyjaśnienie braszpil wciągarka, winda kotwiczna (także do prac z linami przy cumowaniu), umieszczana na przodzie statku. Etym. - nm. Bratspill 'jw
 • Znaczenie Bonito Opis drapieżna ryba atlantycka, śródziemnomorska i czarnomorska, pod rząd okoniokształtnych. Etym. - hiszp. 'jw.' od 'niebrzydki; miły' z ?Xac
 • Znaczenie Bwana Informacje bwana w Afryce - pan, szef. Etym. - suahili z arab. abūna 'nasz tata
 • Znaczenie Bop Co to jest bop zobacz bebop
 • Znaczenie Bukoliczny Definicja pasterki. bukolika gatunek literaturze antycznej, opiewający życie pasterzy, uroki wsi; pastorałka, sielanka, idylla, skotopaska; por
 • Znaczenie Bałkanizacja Co znaczy mniejsze, słabsze i regularnie ścierające się z sobą jednostki. Etym. - od nazwy Półwyspu Bałkańskiego i tak zwany problemu bałkańskiego
 • Znaczenie Buldozer Słownik spychacz; przest. giętarka do prętów i kształtowników. Etym. - z angielskiego: bulldozer 'jw.' od bulldoze 'zmusić; nastraszyć; oczyścić
 • Znaczenie Blanquette Znaczenie blanquette potrawka, białe mięso (cielęcina, pierś kury) w białym, śmietanowym sosie. Etym. - fr., 'jw.' od blanc 'biały
 • Znaczenie Notes Blue Czym jest angielskiego:, 'nuty bluesowe', tonalna osobliwość muz. jazzowej: charakterystyczne stopnie skali bluesowej z obniżeniem o około półton 3
 • Znaczenie Bryczesy Co oznacza bryczesy krótkie, bufiaste w udach, obcisłe na goleniach spodnie sportowe do konnej jazdy. Etym. - z angielskiego: breeches 'jw
 • Znaczenie Sumy Bajońskie Krzyżówka sumy pieniędzy; por. neapolitańskie. Etym. - suma 43 mln franków wierzytelności pruskich, odstąpiona poprzez Napoleona I Księstwu
 • Znaczenie Brawada Najlepszy przechwałki. brawura nierozważna zuchwałość, zbędne narażanie się dla popisu, ryzykanctwo; dzielność (na pokaz); muz. wirtuozeria. brawo
 • Znaczenie Bilon Przykłady miedzi i srebra, z którego niekiedy bije się bilon. Etym. - fr. billon 'bilon' od bille, zobacz bilard
 • Znaczenie Bisior Encyklopedia błyskawicznie krzepnącej wydzieliny nie wszystkich małżów morskich (zwł. z okolic Tarentu w płd. Włoszech) wykorzystywane im jako oprzęd a
 • Znaczenie Porok Nie Biednost Jak działa Biednost' nie porok ros., Bieda nie jest występkiem. Etym. - komedia (1854 r.) dramatopisarza ros. Aleksandra N. Ostrowskiego (1823-86
 • Znaczenie Bryzol Czy jest wieprzowej a. wołowej, krajanej na skośne, cienkie plastry, zbite tłuczkiem i usmażone. Etym. - fr. brésolles 'zraziki
 • Znaczenie Bestie Blonde Pojęcie włosach) blond', osobnik należący do "aryjskiego" narodu panów (zobacz Herrenvolk). Etym. - ustalenie użyte poprzez Fr. W
 • Znaczenie Banderola Wyjaśnienie opakowanie, świadcząca, Iż wyrób jest nie naruszony a. Iż uiszczono podatek akcyzowy; pocztowe opakowanie druków; plast. motyw
 • Znaczenie Barbebleue Opis bajka pisarza fr. Charlesa Perraulta (1628-1703) ze zbioru Contes de ma mère l'oye (1697 r.) 'Bajki Babci Gąski'; tenże temat: Fitchers
 • Znaczenie Bluff Informacje właśc. blaf], bluffowanie, blefowanie przebijanie kwoty przeciwnika w pokerze, dla odstraszenia go od dalszej gry poprzez wywołanie w nim
 • Znaczenie Bakarat Co to jest bak). 2. towary ze szkła, z fr. huty w Baccarat (od r. 1765). Etym. - 1. fr. baccara 'jw. 1'. 2. Baccarat, miasto w płn.-wsch. Francji
 • Znaczenie Brie De Berger Definicja obszar pomiędzy Sekwaną a Marną)', francuski owczarek wzmiankowany już w dokumentach z XII w. i wyobrażany na śrdw. tapiseriach fr., smukły
 • Znaczenie Bulwar Co znaczy rzeki, morza) i biegnąca po nim aleja; szeroka, zadrzewiona, miejska aleja (ulica) spacerowa. bulwarowy teatr - o repertuarze rozrywkowym
 • Znaczenie Bidet Słownik do podmywania się; przenośna podłużna miednica na składanych nóżkach do tegoż celu. Etym. - fr. 'krępy, wytrzymały kucyk; jw
 • Znaczenie Baskina Znaczenie żeński; wydekoltowany stanik sięgający talii; dolna część stanika sięgająca bioder (wykładana); strojna, szeroka spódnica noszona poprzez
 • Znaczenie Bona Czym jest bona przest. domowa wychowawczyni dzieci w wieku przedszkolnym. Etym. - fr. bonne 'wykorzystywana' z r.ż. od bon, zobacz bon
 • Znaczenie Bengodi Co oznacza legendarna kraina obfitości, gdzie można użyć wszystkiego za darmo a. za bezcen; por. Schlaraffenland. Etym. - por. Dekameron, 8, 3 (1353 r
 • Znaczenie Bradykardia Krzyżówka zwolniona akcja serca (poniżej 60 uderzeń na min.); por. wagotonia. Etym. - gr. bradýs 'powolny; leniwy'; zobacz -kardi(o
 • Znaczenie Bastylia Najlepszy zdobycie B.) wdarcie się ludu Paryża do bram więzienia 14 VII 1789, uważane za start Rewolucji Fr. (rocznica tego dnia jest od 1880 r
 • Znaczenie Bourgeois Przykłady bourgeois zobacz burżuazja
 • Znaczenie Baksztag Encyklopedia wiejący z boku od rufy; kurs żaglowca płynącego tym wiatrem; jedna z lin mocująca bukszpryt do burty statku; lina usztywniająca maszt od
 • Znaczenie Here Boopis Jak działa czcigodna) HerA; Zobacz Tabl. 30; por. epitheton ornans. Etym. - z Homera (Iliada, 3, 144; 7, 10; 18, 40 i tak dalej); jest to o oczach
 • Znaczenie Most Baileya Czy jest wojny świat., most z prefabrykowanych przęseł, łatwych w transporcie i montażu, a wytrzymujących znaczące obciążenia (ciężkie czołgi
 • Znaczenie Britannia Pojęcie od 1987 r. w czterech nominałach: sto, 50, 25 i 10 funtów sterlingów. Etym. - od poet. nazwy Ogromnej Brytanii; monety te, wykorzystywane
 • Znaczenie Bailiff Wyjaśnienie przedstawiciel władzy władca., zastępca szeryfa; rządca (majątku). bailiwick region podległy bailiffowi. Etym. - z angielskiego: bailiwick
 • Znaczenie Brylować Opis miejsce, wodzić rej, błyszczeć, olśniewać; popisywać się, sadzić się. Etym. - fr. briller 'błyszczeć' z wł. brillare 'jp.' od gr. bēryllos
 • Znaczenie Backwoods Informacje bäkuudz] w stanach zjednoczonych ameryki - puszcza, tereny zalesione, dalekie od centrów a. na kresach. backwoodsman z angielskiego
 • Znaczenie Barkas Co to jest wiosłowa); ciężka łódź okrętowa, dwumasztowa, o ożaglowaniu skośnym; włokowa łódź rybacka; mały statek o napędzie mechanicznym do
 • Znaczenie Tenet Qui Beatus Definicja beatus qui tenet ?Xac., szczęśliwy, kto posiada
 • Znaczenie Bollandyści Co znaczy zajmujących się spisywaniem serii żywotów świętych pańskich, zatytułowanej (z łaciny) Acta sanctorum. Etym. - od nazwiska Jana Bollandusa
 • Znaczenie Bandleader Słownik dyrygent orkiestry jazzowej; głos kierujący w zespole jazzowym. Etym. - z angielskiego: 'jw.'; band 'banda; orkiestra; wstęga; więź
 • Znaczenie Fermee Bouche Znaczenie bouche fermée fr. 'zamknięte usta', śpiew z zamkniętymi ustami a. zaciśniętymi zębami; wł. bocca chiusa
 • Znaczenie Bidasse Czym jest bidasse fr. (około 1950) prosty żołnierz. Etym. - imię swoje w piosence Avec l'ami Bidasse
 • Znaczenie Baasskap Co oznacza baasskap supremacja (zwł. Europejczyków w Republice Płd. Afryki); por. apartheid. Etym. - afrik. 'jw.'; baas 'pan; szef
 • Znaczenie Boa Krzyżówka Ameryki tropikalnej; puszysty wąski szal z puchu strusich piór a. z futra, noszony poprzez kobiety na przełomie XIX i XX w. Etym. - ?Xac
 • Znaczenie Brick Najlepszy błyskawicznie dojrzewający, półmiękki, ?Xagodny i gładki, o kształcie i rozmiarach cegły. Etym. - z angielskiego: 'cegła
 • Znaczenie Baklawa Przykłady opłatek arkusików ciasta, których warstwy, połączone syropem cukrowym i miodem, państwa się na kawałki kształtu rombu
 • Znaczenie Monday Black Encyklopedia Czarny Poniedziałek', 19 października 1987 r., gdy ceny akcji na giełdach światowych nagle znacząco spadły
 • Znaczenie Buddysta Jak działa ogromnej religii azjatyckiej pochodzącej z Indii, opartej na naukach Buddy. Etym. - artysta religii: Siddharta Gautama (około 563-483 przed
 • Znaczenie Bawet Czy jest dawn. przybranie przyszyte a. nakładane od przodu na stanik. Etym. - fr. bavette 'śliniak; jw.' od bave 'ślina
 • Znaczenie Borgis Pojęcie borgis, burgos stopień (rozmiar) czcionki drukarskiej (9 punktów). Etym. - nm. 'jw.' z fr. bourgeois, zobacz burżuazja
 • Znaczenie Bewatron Wyjaśnienie bewatron zobacz akcelerator. Etym. - inicjały i skr. z angielskiego: b(illion) e(lectron) v(olts) + (elec)tron
 • Znaczenie Batik Opis ręczna barwnego zdobienia tkanin po uprzednim pokryciu woskiem miejsc nie przydzielonych do barwienia; tkanina w ten sposób barwiona. Etym
 • Znaczenie Beletage Informacje pałacu, willi, domu, mieszcząca idealne, reprezentacyjne salony, pokoje mieszkalne a. mieszkania (zazw. pierwsze piętro w mieście a. parter
 • Znaczenie Bestiarium Co to jest dzieło wierszem a. prozą, opisujące, z alegorycznym komentarzem moralizującym, wygląd i zachowanie zwierząt prawdziwych i bajecznych; plast
 • Znaczenie Brainwashing Definicja mózgu; długookresowe i intensywne wpajanie komuś (przy zastosowaniu środków terroru psych.) fundamentalnych wierzeń, poglądów i postaw
 • Znaczenie Dochody Biezgriesznyje Co znaczy zyski, jest to łapówki przynoszone z własnej ochoty poprzez interesantów, które, zdaniem przekupnych urzędników, miały im nie przynosić
 • Znaczenie Winowatyje Winy Biez Słownik winowajcy; Grzesznicy bez winy. Etym. - dramat (1883 r.) dramaturga ros. Aleksandra N. Ostrowskiego (1823-86
 • Znaczenie Budo Znaczenie budo jap., zestaw metod walk użytkowanych w momencie feudalizmu jap., jak walka mieczem, lancą, dżiu-dżitsu, karate, łucznictwo itp
 • Znaczenie Bucefał Czym jest zwł. jeżeli ognisty i krewki. Etym. - gr. Bouképhalos dosł. 'bykogłowy; ulubiony ogier tesalski Aleksandra Wielkiego'; boús, zobacz
 • Znaczenie Bidon Co oznacza cieczy; manierka kolarska na napój dla zawodników w okresie wyścigu. Bidonville fr., [wym. bidąwil] dzielnica baraków na peryferiach
 • Znaczenie Burmistrz Krzyżówka miejskiego (w Polsce - do r. 1950). Etym. - nm. Bürgermeister 'jw.'; Burg, zobacz burgrabia; Meister, zobacz meistersingerzy
 • Znaczenie Basuco Najlepszy basuco amer.hiszp., osad pozostały po rafinacji kokainy, stosowany, na przykład w Kolumbii, jako niedrogi narkotyk
 • Znaczenie Ogród Botaniczny Przykłady placówką nauk.-badawczą, związaną z wyższą uczelnią a. inną organizacją nauk. botanika edukacja o roślinach. Etym. - gr. botanikós
 • Znaczenie Noirs Blousons Encyklopedia blousons noirs fr., nazywane tak od swoich czarnych (skórzanych) bluz bandy chuligańskie młodych Francuzów
 • Znaczenie Bricolage Jak działa bricolage [brikolaż] fr. majsterkowanie. Etym. - fr. od bricoler pop. 'wykonywać różne zawody; wykonywać drobne prace gospodarskie; jw
 • Znaczenie Binarny Czy jest numeracji); mający 2 impulsy (na przykład termodynamiczne); w teorii informacji - rozkładający zespół rozpatrywanych możliwości kolejno na
 • Znaczenie Ballhausplatz Pojęcie austro-węgierskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych; od 1923 - austriacki urząd kanclerski. Etym. - nm. dosł. 'plac (z domem) do gry w
 • Znaczenie Beur Wyjaśnienie zamieszkały we Francji. beurette [wym. böret] fr., urodzona we Francji dziewczyna arabska, której rodzice przybyli z Maghrebu
 • Znaczenie System Boehma Opis instrumentów muz. dętych drewianych (pierw. dla fletu), zastępujący zatykanie otworów palcami, ułatwiający grę i zwiększający możliwości
 • Znaczenie Bilard Informacje uderzając kijem (bilem) o kulę (bilę) na stole bilardowym, starają się, by kule, zderzywszy się z sobą wpadały do łuz (otworów w bandzie
 • Znaczenie Bourbon Co to jest bourbon [wym. burbon] amerykańska whiskey z kukurydzy. Etym. - od Bourbon county (Kentucky, USA); zobacz county
 • Znaczenie Crunch Big Definicja ogromne chrupnięcie', implozja kosmologiczna, jaka, wg jednej z teorii, może się zdarzyć, gdy Wszechświat przestanie się rozszerzać, a
 • Znaczenie Butik Co znaczy butik zobacz boutique
 • Znaczenie Bernardyn Słownik z Clairveaux, cysters francuski; zakonnik reguły św. Bernarda ze Sieny, jest to członek zakonu Braci Mniejszych, dawn. zw. obserwantami
 • Znaczenie Basethorn Znaczenie muz. dęty stroikowy, rodzaj klarnetu altowego z wygiętą czarą głosową (w Polsce dawn. zwany krzywonosem). Etym. - nm. Bassetthorn; wł
 • Znaczenie Bazuna Czym jest rodzaj ligawki, wykonany zazw. z wydrążonego pnia młodej olchy, stosowany na Kaszubach. Etym. - nm. Posaune 'puzon
 • Znaczenie beautiful view magnificent desolation Co oznacza desolation z angielskiego:, piękny widok... wspaniałe pustkowie; por. that is one small step... Etym. - kosmonauta amer. Edwin E. Aldrin
 • Znaczenie Bandura Krzyżówka instrument muzyczny pochodzenia azjatyckiego, stosowany na Ukrainie; lutnia kozacka. Etym. - ukr. 'jw.' z gr. pandoúra 'lutnia trzystrunna
 • Znaczenie Brighella Najlepszy Brighella wł., [wym. ...ige...] komiczna postać błazna wł. commedia dell'arte (postać bergamońska
 • Znaczenie Bungalow Przykłady parterowy dom (willa) o lekkiej budowie, kryty strzechą a. dachówką, zazw. otoczony werandami, charakterystyczny dla płd.azjatyckiego
 • Znaczenie Boche Encyklopedia boche [wym. bosz] bosz, pogard. Niemiec. Etym. - fr. gwara wojsk. 1914-18 'jw
 • Znaczenie Butada Jak działa paradoks; figlarne, zaskakujące zmyślenie. Etym. - fr. boutade 'jw.; kaprys' od bouter dawn. 'położyć; pchnąć' pochodz. germ
 • Znaczenie Kness Bees Czy jest bee's kness [wym. bi:z ni:z] amer.z angielskiego:, dosł. 'kolana pszczoły', cocktail z dżinu z sokiem cytrynowym, osłodzony miodem
 • Znaczenie Bandh Pojęcie bāndh hindi, dosł. 'zatrzymanie', powszechne wstrzymanie się od pracy i handlu na symbol protestu; por. gherao
 • Znaczenie Lingua In Bos Wyjaśnienie języku; milczy z jakiejś ważnej powody; milczy, ponieważ go przekupili. Etym. - ?Xac. z gr. (boús epi glōssē); por. Teognis (Elegia, 813
 • Znaczenie Buchara Opis turkmeńskie plemiona regionu Buchary w Uzbeckiej SSR, w małych i sporych rozmiarach, deseniach geometrycznych i roślinnych, gł. w
 • Znaczenie Beletrystyka Informacje zwł. powieści i opowiadania; poezja rozrywkowa, lekka. Etym. - nm. Belletristik 'jw.' z fr. belles-lettres 'gramatyka, wymowa i
 • Znaczenie Biurotyka Co to jest informatyczną w celu powiększenia wydajności pracy administracji (łączność bezprzewodowa, satelity handlowe, przetwarzanie teleksów
 • Znaczenie Bubliczki Definicja bubliczki obarzaneczki. Etym. - ros. l.mn. od búbliczek zdrobn. od búblik 'obarzanek
 • Znaczenie Bauksyt Co znaczy bauksyt zobacz boksyt
 • Znaczenie Bowling Słownik kręgle powstały w stanach zjednoczonych ameryki. Etym. - z angielskiego: 'jw.' od bowl 'grać w kule, kręgle
 • Znaczenie Brajtszwance Znaczenie wyporków (nie donoszonych płodów) owiec karakułowych (rasy tłusto-ogoniastej, hodowanej gł. w Uzbeckiej i Turkmeńskiej SRR i w Iranie i
 • Znaczenie Bolszewik Czym jest zwolennik leninowskiego, rewolucyjnego kierunku socjaldemokracji ros. bolszewizm leninizm, marksizm okresu imperializmu i rewolucji
 • Znaczenie Banknot Co oznacza papierowy wypuszczony poprzez banki emisyjne. bankructwo niewypłacalność, zawieszenie wypłat na rzecz wierzycieli; upadłość ogłoszona
 • Znaczenie Baptysta Krzyżówka wyznania protestanckiego, powstałej w Anglii na pocz. XVII w. (pod wpływem menonitów), uznającej chrzest tylko dorosłych. baptysterium
 • Znaczenie Birr Najlepszy birr waluta etiopska, która zastąpiła dolar etiopski w 1976
 • Znaczenie Brasserie Przykłady brasserie fr., browar; piwiarnia
 • Znaczenie Bootlegger Encyklopedia a. nielegalny producent alkoholu, zwł. w stanach zjednoczonych ameryki w momencie prohibicji (1918-33). Etym. - z angielskiego: 'jw.' od
 • Znaczenie Blackout Jak działa blackout zobacz blekaut
 • Znaczenie Bourbon Czy jest Zebranie Narodowe (L'assemblée nationale), jedna z dwóch izb parlamentu fr.; jego polityka, działalność i tak dalej; jego siedziba; por
 • Znaczenie Bekentnisse einer schonen Seele Pojęcie Bekentnisse einer schönen Seele nm., Zwierzenia pięknej duszy. Etym. - tytuł 6. ks. (1795 r.) Lat edukacji Wilhelma Mistrza Goethego
 • Znaczenie Shorts Bermuda Wyjaśnienie bermju:de szo:ts] damskie a. męskie obcisłe krótkie spodenki (szorty) nie sięgające kolan. Etym. - od nazwy Bermudów, archipelagu na zach
 • Znaczenie Pacifici Beati Opis beati pacifici ?Xac., błogosławieni pokój czyniący. Etym. - z Wulgaty, Ew. wg Mat. 5, 9; być może źródło wyrazu pacyfizm
 • Znaczenie Barsac Informacje Barsac fr., białe półsłodkie wino bordo, wytwarzane w departamencie Gironde (Francja) w pobliżu rzeki Garonne
 • Znaczenie Daffaires Banque Co to jest zajmujący się inwestycjami handlowymi i przemysłowymi i pośrednictwem w kwestiach obrotu papierami wartościowymi
 • Znaczenie Bas Definicja strona klawiatury fortepianowej i in. instrumentów klawiszowych; pedał (klawiatura nożna) w organach; instrumenty dęte o głębokim stroju
 • Znaczenie Burłal Co znaczy burłal ros., robotnik, zajmujący się holowaniem na linie statków w górę rzeki, w dawnej Rosji a. na Ukrainie (XVI-XIX w
 • Znaczenie Doux Billet Słownik billet doux fr., liścik miłosny
 • Znaczenie Bakenbardy Znaczenie bakenbardy zobacz bak 2. Etym. - nm. Backenbart 'bokobrody'; Backe; Bart 'broda
 • Znaczenie Bretnal Czym jest bretnal długi gwóźdź z sporym łebkiem, do przybijania desek. Etym. - nm. Brettnagel 'jw.'; Brett 'deska'; Nagel 'gwóźdź
 • Znaczenie Barbouze Co oznacza broda'; członek tajnej policji, sekretny agent. Etym. - na skutek fałszywej brody, jaką, wg pop. wyobrażeń, bywa przeważnie przystrojony
 • Znaczenie Brystol Krzyżówka rysunkowy a. kreślarski. Etym. - z angielskiego: bristol (board) 'gruby, gładki karton piśmienny'; Bristol, miasto w płd.-zach. Anglii
 • Znaczenie Barkentyna Najlepszy trójmasztowiec handl. z przednim masztem o ożaglowaniu rejowym, a pozostałymi - gaflowym (późn. również 4- i 5-masztowiec). Etym. - z
 • Znaczenie Banderilla Przykłady mała włócznia ozdobiona kolorowymi wstęgami, zakończona haczykiem, którym banderillero [wym. banderijero] zaczepia ją na karku byka. Etym
 • Znaczenie Power Of Balance Encyklopedia równowaga sił (pomiędzy krajami). balans, balansowanie utrzymywanie chwiejnej równowagi; balans(jer) kółko wahadłowe tworzące, wraz ze
 • Znaczenie Baal Jak działa Baal bóg fałszywy, idol, bożyszcze. Etym. - hebr. Ba'al, 'pan'; nazwa wielu bóstw kananejskich i fenickich, zwł. bóstw przyrody i płodności
 • Znaczenie Borzoj Czy jest borzoj [wym. r-z] ros., chart rosyjski
 • Znaczenie Scelus Beatum Pojęcie Beatum scelus ?Xac. błogosławione przestępstwo. Etym. - powieść (1924 r.) Zofii Kossak-Szczuckiej
 • Znaczenie Brandzel Wyjaśnienie podeszwę wewnątrz obuwia. Etym. - nm. Brandsohle dosł. 'podkładka przeciw odparzeniu (stopy); podpodeszwa, jw.'; Brand 'pożar; gangrena
 • Znaczenie Binokle Opis na nosie dzięki ściskającej go sprężynki (por. cwikier; face à main; lorgnon; pince-nez). binokular przyrząd optyczny przystosowany do
 • Znaczenie Bloomers Informacje luźne majtki damskie obcisłe w kolanach. Etym. - z angielskiego: bloomer 'strój kobiet walczących o własne prawa, wprowadzony około 1850
 • Znaczenie Battledress Co to jest battledress z angielskiego:, mundur polowy. Etym. - z battle 'bitwa', dress 'ubiór
 • Znaczenie Bookmacher Definicja bookmaker [wym. bukmejker] osoba trudniąca się prywatnie (i nielegalnie) zawieraniem z publicznością zakładów na wyścigach konnych a
 • Znaczenie Bluegrass Co znaczy zjednoczonych ameryki - tradycyjna muzyka "ludowa", zwł. z płd. Stanów; por. country-and-western. Etym. - nazwa od zespołu
 • Znaczenie Beatyfikacja Słownik poprzez papieża osoby zmarłej w poczet błogosławionych; por. kanonizacja. Etym. - późn.z łaciny beatificatio 'uszczęśliwienie; wyróżnienie
 • Znaczenie Bergamasca Znaczenie takcie 6/8, pokrewny tarantelli. Etym. - wł. 'w XVI-XVIII w. pieśń taneczna z okolic Bergamo, w metrum parzystym; jw
 • Znaczenie Bukranion Czym jest kształcie czaszki byka, zazw. płaskorzeźba, gł. w archit. rz. (na fryzach, metopach), lecz także w renesansowej i klasycystycznej; por
 • Znaczenie Barriadas Co oznacza zbudowane z gliny, słomy, drewna, tektury i blachy dzielnice przybyłej ze wsi nędzy, na peryferiach wielkiego miasta (por. callampas
 • Znaczenie Busola Krzyżówka strony świata. Etym. - wł. bussola 'jw.' z późn.z łaciny buxida 'puszka bukszpanu' od buxis, zobacz boks 2
 • Znaczenie Bobotie Najlepszy bobotie afrik., danie z mielonego mięsa z curry i in. przyprawami, pop. zwł. w Płd. Afryce
 • Znaczenie Cuit Bien Przykłady bien cuit fr., (mięso) dobrze wysmażone (wypieczone
 • Znaczenie Baretka Encyklopedia na kurtce mundurowej a. marynarce, zastępująca właściwą odznakę. Etym. - fr. barrette 'broszka; spinka do włosów; jw.' zdrobn. od barre
 • Znaczenie Bitnik Jak działa bitnik zobacz beatnik
 • Znaczenie Birbant Czy jest bibosz, lekkoduch, złoty młodzieniec. birbanteria przest. życie hulaszcze; hulacy. Etym. - wł. birbanteria 'łajdactwo' z birbante 'hultaj
 • Znaczenie Balsa Pojęcie tropikalnych Ameryki Śr. i Płd. o drewnie silnym, a lżejszym od korka, od dawna wykorzystywanym do budowy tratw (na przykład Kon-Tiki
 • Znaczenie Business Wyjaśnienie interes. business as usual z angielskiego:, interesy jak zazwyczaj; interesy, kwestie mają się toczyć tak, jakby nie było wojny (z
 • Znaczenie Brutto Opis cena) wspólnie z opakowaniem; (cena) bez rabatów, prowizji i tak dalej; (dochód, zysk) bez uwzględnienia wydatków, podatków, odpisów i tak
 • Znaczenie Basztan Informacje gdzie uprawia się warzywa, gł. dynie, melony, kawony (arbuzy) i ogórki. Etym. - ukr. 'jw.' z pers. bōsztan 'sad
 • Znaczenie Bildungsphilister Co to jest Bildungsphilister nm., filister wykształcony. Etym. - z Nietzschego (Niewczesne rozważania I, Dawid Strauss jako wyznawca i poeta), 1873 r
 • Znaczenie Spiritu Pauperes Beati Definicja błogosławieni ubodzy duchem; iron. szczęśliwi, którym się udało mimo niedostatków w wykształceniu, umiejętnościach. Etym. - z Wulgaty (Ew
 • Znaczenie Bigbeat Co znaczy quot;mocnego uderzenia", odznaczająca się pulsującą energią rytmiczną, prostotą melodyczną i harmoniczną (która odróżnia ją od
 • Znaczenie Baby Słownik niemowlę, osesek. baby doll z angielskiego:, dosł. lalka-niemowlę; damski strój nocny i poranny, złożony z szerokiego i krótkiego
 • Znaczenie Battement Znaczenie wysuwanie (w jakimkolwiek kierunku) i dosuwanie nogi. Etym. - fr. 'bicie (serca), uderzenie (tętna); jw.' od battre, zobacz bateria
 • Znaczenie Betdin Czym jest bet-din hebr. dom sądu (l.mn. batte-din) kryminalny, cywilny i relig., sąd żyd. (Deut. 16, 18); sąd rabinacki; (ogromny Bet-Din) sanhedryn
 • Znaczenie Bejca Co oznacza chemiczna - do nasion, dla ochrony roślin; do oczyszczania skór przed barwieniem); zaprawa octowo-korzenna do marynat mięsnych. bejcowanie
 • Znaczenie Biuletyn Krzyżówka drukowany informator o działalności instytucji a. o wydarzeniach (b. agencyjny, prasowy i tym podobne). Etym. - fr. bulletin 'kartka
 • Znaczenie Bras Najlepszy lina wykorzystywana do brasowania, do obracania rei w płaszczyźnie poziomej. Etym. - hol. bras 'jw.' z fr. 'ramię' od ?Xac. brachium
 • Znaczenie Bocors Przykłady bocors [wym. bokor] kreol.fr., czarownicy a. znachorzy wudu
 • Znaczenie Beduin Encyklopedia beduin koczownik arabski. Etym. - arab. bedewin 'mieszkańcy pustyni' od badw 'pustynia
 • Znaczenie Baca Jak działa pasterz, owczarz wypasający kierdel owiec na halach górskich, zwierzchnik juhasów, gospodarz szałasu-bacówki. Etym. - węg. bacso, serb. bač
 • Znaczenie Balboa Czy jest centesimos). Etym. - hiszp. 'jw.', od nazwiska konkwistadora hiszp. Vasco Nuñez de Balboa (około 1475-1571), europ. odkrywcy O. Spokojnego
 • Znaczenie Beatnik Pojęcie latach 50. XX w. w stanach zjednoczonych ameryki); człowiek mający skłonność do zachowywania się i ubierania w sposób sprzeczny z
 • Znaczenie Breakdance Wyjaśnienie towarzyski modny w poł. lat 80. XX w., tańczony w domu, w lokalu i na ulicy, wymagający znacznej sprawności fiz., demokratyczny, radosny
 • Znaczenie Benedyktyn Opis Benedykta; likier wyrabiany poprzez benedyktynów we Francji, zwany również benedyktynką. benedyktyńska robota - drobiazgowo precyzyjna
 • Znaczenie Barachło Informacje barachło rupiecie; graty. Etym. - ros. 'jw.', z mong. bara 'wyrób
 • Znaczenie Bardo Co to jest pośredni pomiędzy życiem i śmiercią trwający do 49 dni, kiedy "świadomej zasadzie" zmarłego ukazują się piękne a. straszliwe
 • Znaczenie Avibus Bonis Definicja bonis avibus ?Xac., dosł. 'z dobrymi ptakami', pod niezłą wróżbą. Etym. - augurowie starorzymscy odczytywali wolę bogów z lotu ptaków
 • Znaczenie Bułat Co znaczy z rozszerzoną klingą a. miecz perski, biała broń janczarów; dawna nazwa b. twardej i sprężystej stali używanej w śrdw. na Śr. i Bliskim
 • Znaczenie List Bellerofonta Słownik doręczyciela, zawierające polecenie zgładzenia oddawcy; por. Uriasza list. Etym. - gr. Bellerophóntēs (a. -phōn) mit. gr. 'Belleforon
 • Znaczenie Bandy Znaczenie sport. rozgrywana na lodzie poprzez 2 drużyny po 11 osób, której celem jest wbicie zakrzywionym kijem piłki do bramki, prawdop. pierwowzór
 • Znaczenie Bluestocking Czym jest bluestocking zobacz bas bleu
 • Znaczenie Sacre Batallion Co oznacza batallion sacré fr., wybrana drużyna (miłośników sztuki jakiegoś artysty-twórcy). Etym. - ustalenie pisarza fr. Teofila Gautiera (1811-72
 • Znaczenie Biga Krzyżówka biga bieda, bida, dwukółka, wóz dwukołowy bez kozła. Etym. - ?Xac. 'para koni; zaprzęg a. wóz parokonny a. paromułowy
 • Znaczenie Bugia Najlepszy świecą woskową. Etym. - n.z łaciny ze śrdw.z łaciny candela Bugiae 'świeca z Bougie', miasta portowego w płn.-wsch. Algierii, gdzie je
 • Znaczenie Brontozaur Przykłady 7 m) roślinożerny, półwodny mezozoiczny gad kopalny z gatunku dinozaurów, o długiej szyi i takimż ogonie. Etym. - gr. brontē 'grzmot
 • Znaczenie Gentilhomme Bourgeois Encyklopedia Le) Bourgeois gentilhomme fr., Mieszczanin szlachcicem. Etym. - tytuł komediobaletu (1670 r.) Moliera
 • Znaczenie Blastula Jak działa w rozwoju zarodkowym zwierząt, mające postać jedno- a. kilkuwarstwowego pęcherzyka; por. gastrula. Etym. - gr. blástos 'zarodek; latorośl
 • Znaczenie Esprit Bel Czy jest pięknoduch, umysł (przesadnie) wykwintny; człowiek wykształcony i dowcipny a. mający zbyt wysokie mniemanie o swojej bystrości, swoim
 • Znaczenie Butyrometr Pojęcie zawartości tłuszczu w mleku i produktach mlecznych. Etym. - gr. boútyron 'masło'; bou- od boús, zobacz bukoliczny; -tyron od tyrós 'ser
 • Znaczenie Brt Wyjaśnienie BRT skrót na ustalenie całkowitej (brutto) pojemności statku w tonach rejestrowych: por. NRT. Etym. - nm. B(rutto)r(egister)t(onne) 'jw
 • Znaczenie Bi Opis dwa; występujący (ukazujący się) co dwa; na dwie części; dwa razy; dwu-; dwukrotnie; obustronnie (por. bin-; bis-; di-; semi
 • Znaczenie Bonanza Informacje niespodziewanie ogromnych korzyści; szczęście, pomyślność. Etym. - z angielskiego: 'jw.' z hiszp. 'niebrzydka, bezwietrzna pogoda (na morzu
 • Znaczenie Bermyca Co to jest niekiedy z niedźwiedziego futra) noszona w XVIII i XIX w. poprzez grenadierów piechoty i poprzez oddziały wyborowe; do dziś w Ogromnej
 • Znaczenie Bardon Definicja bardon śrdw. instrument muz., rodzaj lutni, liry. Etym. - czes. bardun od śr.g.nm. pardune
 • Znaczenie Blut ist ein ganz besondrer Saft Co znaczy Blut ist ein ganz besondrer Saft nm., krew to jest likwor całkiem osobliwy. Etym. - z Goethego (Faust 1, 4), Mefisto
 • Znaczenie Bałałajka Słownik instrument muzyczny strunowy szarpany z rodz. gitar, o trójkątnym korpusie rezonansowym i trzech strunach (aktualnie na Ukrainie bywają 4
 • Znaczenie Bugszpryt Znaczenie a. ukośna (ku górze) belka, wystająca poza dziobownicę statku ku przodowi, wykorzystywana do stawiania trójkątnych żagli. Etym. - hol
 • Znaczenie Barta Czym jest barta hist. berdysz o krótkim trzonku; szeroki topór. Etym. - nm. Barte 'topór (dwusieczny
 • Znaczenie Bad Co oznacza Bad nm., kąpiel; kąpielisko, uzdrowisko, zdrojowisko
 • Znaczenie Believe it or not Krzyżówka Believe it or not z angielskiego:, Kto chce, niech wierzy (nagłówek kroniki w gazecie). Etym. - R.L. Ripley (1893-1949
 • Znaczenie Burżuazja Najlepszy panująca w społeczeństwach kapitalistycznych, klasa kapitalistów, posiadaczy fundamentalnych środków produkcji. burżuj pogard. kapitalista
 • Znaczenie Bouchee Przykłady bouchée mały pasztecik z pikantnym (mięso, ryba) a. słodkim nadzieniem. Etym. - fr. dosł. 'kęs' od ?Xac. bucca 'usta
 • Znaczenie Bajroniczny Encyklopedia bajroniczny tajemniczy, melancholijny, samotniczy, buntowniczy, romantyczny w stylu Byrona. Etym. - od nazwiska Byrona
 • Znaczenie Balsam Jak działa użytkowany także w perfumerii i technice; przen. przyjemna woń; osłoda, ukojenie, pociecha. balsamowanie zwłok - zabezpieczanie ich przed
 • Znaczenie Barbiturany Czy jest pochodne kwasu barbiturowego, stosowane jako środki nasenne (weronal, luminal, fanodorm, ewipan). Etym. - nm. Barbitur(säure) '(kwas
 • Znaczenie Blefować Pojęcie blefować zobacz bluff
 • Znaczenie Blekaut Wyjaśnienie dla oddzielenia od siebie scen sztuki a. samodzielnych krótkich scenek (rewii, programu składanego); scenka satyryczna a. groteskowa
 • Znaczenie Belladonna Opis Etym. - wł. dosł. 'piękna pani; jw.' bella r.ż. od bello 'piękny' z ?Xac. bellus 'jp.' (por. bel-étage; beletrystyka; belweder); zobacz
 • Znaczenie Bonżurka Informacje bonżurka domowa marynarka z miękkiej i ciepłej tkaniny, na przykład z flaneli. Etym. - fr. bonjour 'dzień dobry
 • Znaczenie Eisen Und Blut Co to jest żelazem; por. ferro et igni. Etym. - Otto von Bismarck, premier Prus (późn. kanclerz Rzeszy) powiedział w 1862 r.: "ogromne problemy
 • Znaczenie Bardasz Definicja śrdw.fr. bardache od st.wł. dial. bardascia 'młodzieniec; homoseksualista' z arab. bardadż 'niewolnik
 • Znaczenie Beg Co znaczy wyższym urzędnikom cywilnym i wojskowym; tytuł władców Tunezji w czasach protektoratu tur. i fr. bejlerbej gubernator prowincji w dawnej
 • Znaczenie Bit Słownik ilości informacji, stanowiąca równowartość wyboru pomiędzy dwiema równie prawdopodobnymi możliwościami; por. binarny. Etym. - z
 • Znaczenie Botulizm Znaczenie botulizm med. zatrucie jadem kiełbasianym, dolegliwość kiełbasiana. Etym. - nm. Botulismus 'jw.' z ?Xac. botulus 'kiełbasa
 • Znaczenie Beelzebub Czym jest bies, czart. Etym. - semickie Baal Zebub 'król much', bóstwo kananejskie, opiekujące się filistyńskim miastem Akkron; por. Biblia (Ew. wg
 • Znaczenie Bohomaz Co oznacza bohomaz liche malowidło, kicz, bazgranina malarska. Etym. - ukr. 'rysownik świętych obrazów
 • Znaczenie Bank Krzyżówka działania są operacje pieniężno-kredytowe, jak: przyjmowanie wkładów (depozytów) i wypłacanie odsetek, emisja obligacji, bonów i banknotów
 • Znaczenie Bukinista Najlepszy zwł. w kramach nad Sekwaną w Paryżu); antykwariusz uliczny. Etym. - fr. bouquiniste 'antykwariusz handlujący książkami' od bouquin '(stara
 • Znaczenie Wonna Bazylia Przykłady rodz. wargowych, pochodząca z Indii, dostarczająca olejku eterycznego, stosowana jako przyprawa kuchenna, zwł. do drobiu. bazylika staroż
 • Znaczenie Banana Encyklopedia slang USA - pogard. nazwa nadawana przybyszowi z płd.-wsch. Azji, który wrósł w kwestie, interesy, towarzystwo białych a. popiera pracę w
 • Znaczenie Leves Barack Jak działa barack leves węg., węgierska zupa morelowa a. brzoskwiniowa z mlekiem, białym winem i żółtkami
 • Znaczenie Biwak Czy jest gołym niebem; obóz, obozowisko, miejsce odpoczynku a. noclegu na powietrzu, na dworze. Etym. - fr. bivouac, bivac 'jw.' ze szwajc. nm
 • Znaczenie Blot Pojęcie z płodów rolnych, zwierząt, ludzi i tak dalej; uczta, na której spożywano mięso zwierząt ofiarnych i pito napój kultowy, minnę
 • Znaczenie Bursa Wyjaśnienie giełda; dawn. sakiewka. Etym. - śrdw.z łaciny 'worek; sakiewka; kasa' z późn.z łaciny 'skóra wołowa' od gr. býrsa 'skóra
 • Znaczenie Brokat Opis jedwabna, przetykana złotą a. srebrną nicią; por. altembas. brokatel(a) tkanina półjedwabna a. bawełniana o licznych wątkach i osnowach, z
 • Znaczenie Bule Informacje państwowej, porada ustawodawcza w gr. miastach-krajach; por. polis. buleuterion budynek będący miejscem zgromadzeń bule. Etym. - gr
 • Znaczenie Bonifikacja Co to jest ustalonej ceny towaru, zwł. jako forma odszkodowania za poniesioną stratę (por. rabat; skonto). Etym. - fr. bonification 'jw.' ze śrdw.z
 • Znaczenie Begam Definicja begam hindi, w Indiach - muzułmańska królowa, księżna, dama
 • Znaczenie Bluetka Co znaczy sceniczny, komedyjka w 1 akcie. Etym. - fr. bluette 'iskierka; drobny, żartobliwy utwór literacki; słomiany ogień
 • Znaczenie Blezer Słownik zazw. flanelowa) w jednym kolorze a. w jaskrawe pasy; rodzaj żakietu damskiego, zazw. bez kołnierza. Etym. - z angielskiego: blazer 'kurtka
 • Znaczenie Biznes Znaczenie biznesman człowiek interesów, przedsiębiorca, kupiec, handlowiec, przemysłowiec. Etym. - z angielskiego: business 'zajęcie, zawód, biznes
 • Znaczenie Brojlery Czym jest kurczęta ras mięsnych, wagi do 1.5 kg, poświęcone na bicie po 8-10 tygodniach życia. Etym. - z angielskiego: broiler l.poj. 'ruszt do
 • Znaczenie Balista Co oznacza miotania kamieni a. belek. balistyka edukacja o ruchu pocisków. balistyczna krzywa - tor pocisku w próżni (parabola) a. w powietrzu. Etym
 • Znaczenie Blanc De Blanc Krzyżówka blanc de blanc fr., wino białe z winogron żółtych i zielonych
 • Znaczenie Epoque Belle Najlepszy epoka, piękny moment', nazwa dawana okresowi 1880-1905 w Europie jako echo nostalgicznych wspomnień zamożnych warstw bogatszych państw. la
 • Znaczenie Blitz Przykłady moment takich nalotów. Blitzkrieg [wym. blickri:g] wojna błyskawiczna; por. drôle de guerre. Etym. - nm. 'jw.'; Blitz 'błyskawica'; Krieg
 • Znaczenie Bordun Encyklopedia dźwięków wytrzymywanych nad a. pod melodią, spotykanych w muzyce wokalnej i instrumentalnej (na przykład dudy, lira korbowa). Etym. - wł
 • Znaczenie Bryza Jak działa bryza morska - wiatr wiejący w dzień z morza na ląd, a w nocy odwrotnie. Etym. - fr. brise 'wietrzyk; wiatr
 • Znaczenie Balach Czy jest konfesja, ozdobna osłona rozpięta a. wsparta na drążkach (słupkach, filarach), przenośna (w ceremonialnych pochodach, procesjach) a. stała
 • Znaczenie Belweder Pojęcie ogrodowy na wzniesieniu, z pięknym widokiem; część budynku wysunięta powyżej dach, nadbudówka, z której poprzez spore okna otwiera się
 • Znaczenie bellum omnium in contra omnes Wyjaśnienie wojna wszystkich przeciw wszystkim. Etym. - filozof z angielskiego: Thoms Hobbes (1588-1679) o relacjach w społeczeństwie pierwotnym
 • Znaczenie Brander Opis materiałami łatwopalnymi, który, po podpaleniu, kierowano na okręty nieprzyjaciela. brandmur dawn. mur ogniowy z materiału niepalnego
 • Znaczenie Botforty Informacje przodu, stosowane dziś tylko do konnej jazdy; por. welingtony. Etym. - fr. bottes fortes przest. 'jw.'; botte 'but'; forte r.ż. od fort
 • Znaczenie Beza Co to jest beza ciasteczko z ubitego z cukrem na pianę białka, w dalszym ciągu zapieczonego. Etym. - fr. baiser 'całus
 • Znaczenie Baraka Definicja szczęście, jakie wydaje się chronić osobę na świeczniku (regularnie dowódcę wojsk., męża stanu i tak dalej) pośród niebezpieczeństw i
 • Znaczenie Bil Co znaczy bil(a) zobacz bilard
 • Znaczenie Bajram Słownik Bajram osm.-tur., nazwa dwóch ogromnych świąt muzułmańskich: spory B. na zakończenie ramadanu i mały B., obchodzony w 70 dni potem
 • Znaczenie Bermudzki Znaczenie archipelagu około 300 wysepek na zach. Atlantyku. Trójkąt Bermudzki, Diabelski Trójkąt, region na płn.-zach. Atlantyku zawarty pomiędzy
 • Znaczenie Opera Beggars Czym jest Beggar's Opera zobacz Dreigroschenoper
 • Znaczenie Bulaj Co oznacza bulaj zobacz iluminator. Etym. - z angielskiego: bull's eye dosł. 'oko byka; okrągłe okienko
 • Znaczenie Benedykcja Krzyżówka błogosławieństwo. Etym. - późn.z łaciny benedictio 'jw.' z benedictus p.p. od benedicere 'błogosławić' z ?Xac. bene dicere 'chwalić, mówić
 • Znaczenie but that is another story Najlepszy angielskiego:, lecz to już (jest) inna historia. Etym. - regularnie stosowane i wsławione poprzez pisarza z angielskiego: Rudyarda Kiplinga
 • Znaczenie Bingo Przykłady loteryjka podobna do polskiego totolotka, jedna z najpopularniejszych na świecie form taniego hazardu, istniejąca w wielu odmianach od
 • Znaczenie English Black Encyklopedia dosł. 'czarna angielszczyzna' Afro-Americanese 'afro-amerykańszczyzna', dialekt jęz. z angielskiego: stosowany poprzez wielu Murzynów amer
 • Znaczenie Busz Jak działa porosłe krzewami (zwł. kolczastymi i suchoroślowymi) gł. w płd. Afryce, w Australii i Nowej Zelandii (skrub). Etym. - z angielskiego: bush
 • Znaczenie Buchla Czy jest Buchla zobacz syntezator muzyczny
 • Znaczenie Evil Of Banality Pojęcie the) Banality of Evil z angielskiego:, Banalność zła. Etym. - podtytuł pracy Eichmann w Jerozolimie (1963 r.) Hanny Arendt
 • Znaczenie Bled Wyjaśnienie bled step a. bezdrzewna równina w płn. Afryce. Etym. - arab. bílād 'państwo; pole
 • Znaczenie Brainstorm Opis obrad roboczych, polegająca na gromadzeniu wszelkich, najdziwniejszych nawet, improwizowanych pomysłów rozwiązania omawianego problemu
 • Znaczenie Baraż Informacje decydująca o zwycięstwie a. o przejściu do kolejnego etapu rozgrywek (eliminacji). Etym. - fr. barrage 'zapora; rogatka' od barre 'pręt
 • Znaczenie Concours A Bete Co to jest konkursowe'; pop., iron. a. pejorat. świetny uczeń a. student, który ma wszystkie zalety (jak umiejętność koncentracji, energia, silne
 • Znaczenie Banda Definicja hokejowego, obramowanie bieżni lekkoatletycznej, toru wyścigowego (krawężnik, płotek), saneczkowego, bobslejowego, stołu bilardowego
 • Znaczenie Broderia Co znaczy broderia hafty, rzeczy haftowane. Etym. - fr. broderie 'haft(owanie); hafciarstwo' od broder 'haftować
 • Znaczenie Beatrycze Słownik nieświadoma inspiratorka ogromnej lit. a. sztuki. Etym. - ukochana Dantego, którą opisuje w Nowym życiu (około 1293 r.) i Boskiej Komedii
 • Znaczenie Bordiura Znaczenie arrasy, gobeliny, kobierce, makaty, kilimy, pismo, druki; ozdobny pas obramiający kompozycję plast. (rzeźbę, malarstwo, grafikę); wzorzysty
 • Znaczenie Biryani Czym jest pakistańska z gotowanej baraniny z ryżem i jogurtem, z dodatkiem cebuli, czosnku, kolendru, imbiru, gałki muszkatołowej, szafranu
 • Znaczenie Burakunin Co oznacza małych miasteczek i ich potomkowie, traktowani od dawna i aktualnie jako niższa kasta, aczkolwiek formalnie przyznano im równouprawnienie w
 • Znaczenie Line Bottom Krzyżówka ostatnia) linijka (wiersz) tekstu zestawienia strat i zysków, wykazująca zysk a. stratę netto rocznej działalności spółki
 • Znaczenie Bus Najlepszy bus na znakach drogowych - skr. od autobus. Etym. - z angielskiego: 'jw.' od (omni)bus, zob
 • Znaczenie Balwierz Przykłady balwierz zobacz cyrulik. Etym. - wł. barbiere 'golibroda; fryzjer' i fr. barbier 'jp.' z ?Xac. barba 'broda
 • Znaczenie Brek Encyklopedia pojazd konny z bocznymi ławkami, mieszczący do dziesięciu osób. Etym. - z angielskiego: break 'wózek do ujeżdżania koni; bryczka; jw
 • Znaczenie Radio Black Jak działa czarne radio', (w wojnie psychol.) transmisja radiowa udająca transmisję nadawaną poprzez stronę przeciwną
 • Znaczenie Bolivar Czy jest Etym. - amer.hiszp. 'jw.' od nazwiska bohatera walk o wyzwolenie Ameryki Płd.: Simón Bolívar (1783-1830
 • Znaczenie Bakłażan Pojęcie bakłażan ros., bot. oberżyna, gruszka miłosna, jajko krzewiste
 • Znaczenie Bulla Wyjaśnienie świadcząca o autentyczności dokumentu; istotny dokument (wyposażony w pieczęć), wydany poprzez monarchę a. papieża; uroczysty dekret
 • Znaczenie Box Black Opis czarna skrzynka', jakikolwiek układ względnie odosobniony, rozpatrywany tylko z uwagi na wejście i wyjście, bez rozeznania w jego
 • Znaczenie Est Locutus Bos Informacje przemówił! Etym. - wg rz. legendy wół niegdyś uratował Rzymian przed zbliżającym się nieprzyjacielem, wzywając Rzymian ludzkim głosem, by
 • Znaczenie Bis Co to jest gł. med., anatom.) bi- (przed samogłoską); dwa; dwa razy. bis powtórnie; raz jeszcze; dodatkowy (numer autobusu i tym podobne; utwór
 • Znaczenie Brouhaha Definicja harmider; zainteresowanie, rozgłos, podniecenie, o sporo przekraczające ważność a. znaczenie ich powody. Etym. - fr. 'jw.' dźwiękonaśl. a
 • Znaczenie Benefaktor Co znaczy dobrodziej; fundator jakiejś instytucji. Etym. - późn.z łaciny benefactor 'dobroczyńca'; z ?Xac. benefacere 'czynić dobrze'; bene 'dobrze
 • Znaczenie Bakalaureat Słownik uniwersytetów anglosaskich (z angielskiego: bachelor, odpowiada z grubsza półdyplomowi), fr. i szwajcarskich (odpowiada w przybliżeniu
 • Znaczenie bonum vinum laetificat cor hominis Znaczenie dobre wino uwesela serce człowiecze; wino ?Xagodne, dobrej myśli naczynie (tł. Jana Kochanowskiego). Etym. - wg Wulgaty (Psalm 103 a
 • Znaczenie bis dat qui cito dat Czym jest bis dat qui cito dat ?Xac., dwa razy daje, kto prędko daje
 • Znaczenie Bezprizornik Co oznacza bezdomne, opuszczone, pozbawione wszelkiej opieki (w czasach wojny domowej w Rosji po Rewolucji Październikowej). Etym. - ros
 • Znaczenie Bilateralny Krzyżówka obopólny, wzajemny; por. clearing. Etym. - zobacz bi-; ?Xac. lateralis 'boczny' od latus 'bok, strona (rzeczy)'; por. unilateralny
 • Znaczenie Busing Najlepszy zjednoczonych ameryki - przewożenie dzieci autobusami szkolnymi do (i ze) szkół odległych od miejsca zamieszkania, zwł. w celu
 • Znaczenie Bifurkacja Przykłady dwóch kierunkach; por. dychotomia. Etym. - ?Xac. bifurcus 'widlasty; rozdwojony'; zobacz bi-; furkacja
 • Znaczenie Bokmal Encyklopedia język duńsko-norweski, oficjalny język Norwegii, którym mówi przewarzająca część jej mieszkańców, z reguły przyswajany za granicą poprzez
 • Znaczenie Bariony Jak działa masie większej od masy protonu a. równej jej: proton, neutron, hiperony lambda, sigma i ksi, i odpowiadające im antycząstki. Etym. - zobacz
 • Znaczenie Bicykl Czy jest bicykl dawny typ roweru bez przekładni, o kołach nierównej wielkości; welocyped dwukołowy. Etym. - zobacz bi-; cykl
 • Znaczenie Bavure Pojęcie bavure [wym. bawür] fr., skaza; niejasność (stylu); 'jw.' pop. przen. omyłka, błąd; eufem. przestępstwo
 • Znaczenie Blokada Wyjaśnienie do wybrzeży morskich jakiegoś państwa w celu zmuszenia go do przyjęcia żądań a. do kapitulacji; (b. ekonomiczna) odcięcie jakiegoś państwa
 • Znaczenie Bolid Opis bolid spory, b. jasny meteor, "kula ognista". Etym. - gr. bolís dpn. bolídos 'pocisk; grot
 • Znaczenie Beaune Informacje przeważnie czerwone, wytwarzane w departamencie Côte d'Or (Francja). Etym. - fr. od nazwy miasta na płd. zach. od Dijon
 • Znaczenie Bojer Co to jest bojer szybkie sportowe sanie żaglowe, ślizg, jacht lodowy. Etym. - hol. boeier 'mały żaglowiec flam
 • Znaczenie Blimp Definicja zatwardziały, wojowniczy konserwatysta, wielkomocarstwowy nacjonalista, a przy tym zadowolony z siebie głupiec. Etym. - wg pułkownika
 • Znaczenie Ballada Co znaczy lud. a. art.) o niezwykłej tematyce: legendarnej, hist. a. fantastycznej, o charakterze dramatycznym; pieśń solowa o charakterze
 • Znaczenie Wellington Beef Słownik angielskiego:, filet z wołowiny pokryty pasztetem z gęsich wątróbek, upieczony w cieście. Etym. - (1965) beef 'wołowina'; prawdop. nazwany
 • Znaczenie Bandera Znaczenie państwowa, wojenna, handl., pocztowa i tak dalej Etym. - hiszp. 'chorągiew; flaga; sztandar'; por. banderilla
 • Znaczenie Brucelozy Czym jest odzwierzęce u) ludzi wywoływane poprzez różne gatunki bruceli, pałeczkowatych bakterii. Etym. - od nazwiska z angielskiego: lekarza wojsk
 • Znaczenie Bateria Co oznacza podobnych urządzeń (połączonych w jednolity układ), jak ogniw elektr., kotłów, pieców koksowniczych, grzejników; pododdział artylerii
 • Znaczenie Bizut Krzyżówka bizut(h) [wym. bizüt] fr., pierwszoroczniak; nowicjusz, fryc; debiutant
 • Znaczenie Burleska Najlepszy sceniczny), groteskowy, komiczny, satyryczny a. parodystyczny; żartobliwy, lekki utwór muz. Etym. - wł. burlesco 'śmieszny, żartobliwy' od
 • Znaczenie Gain Brain Przykłady naukowców, intelektualistów, ekspertów z innych państw, poszukujących możliwości zatrudnienia, wzbogacający potencjał naukowy i techniczny
 • Znaczenie Uczta Baltazara Encyklopedia Baltazara uczta zobacz mane, thekel, fares
 • Znaczenie Babu Jak działa kogoś (pisemnie), odpowiadająca polskiemu pan, szanowny pan; ind. urzędnik piszący po z angielskiego:; Hindus znający trochę
 • Znaczenie Bastonada Czy jest a. po plecach, użytkowane jako kara. Etym. - hiszp. 'kije, cięgi' (od baston 'kij') i wł. bastonada 'kije, cięgi' (od bastone 'kij') z późn
 • Znaczenie Bajadera Pojęcie tancerki kultowej. Etym. - fr. bayadère 'jw.' z port. bailadeira 'tancerka; jw.' od bailar 'tańczyć' z późn.z łaciny ballare, zobacz balet
 • Znaczenie Brachylogia Wyjaśnienie treściwość, lapidarność, zwartość, krótkość wypowiedzi, wyrażania się. Etym. - zobacz brach(y)-; -logia
 • Znaczenie Boj Opis boj zobacz boy
 • Znaczenie Blase Informacje zobojętniały, przesycony wrażeniami, uciechami życia. Etym. - fr. 'jw.' od blaser 'przytępić smak, wrażliwość (poprzez nadużycie
 • Znaczenie Bor Co to jest bor chem. pierwIASTEK, Tabl. 1. Etym. - ze śrdw.z łaciny borax 'boraks, saletra' z arab. būrak 'jp.' od pers. būräh 'jp
 • Znaczenie Bruderszaft Definicja bruderszaft ceremoniał przejścia "na ty". Etym. - nm. Bruderschaft 'braterstwo' od Bruder 'brat
 • Znaczenie Jeans Blue Co znaczy blue jeans z angielskiego:, [wym. blu:dżi:ns] zobacz dżinsy. Etym. - z angielskiego: blue 'niebieski
 • Znaczenie Bearnaise Słownik masła i żółtek, przyprawiony octem i dragankiem. Etym. - nazwa od dawnej prowincji fr. Béarn w zach. Pirenejach
 • Znaczenie Bantu Znaczenie równikowej i płd. części Afryki; por. suahili. bantustany w Republice Płd. Afryki - rezerwaty ludności murzyńskiej mające ograniczony
 • Znaczenie Beguine Czym jest rytmie parzystym, pochodzący z wysp S.Lucia i Martynika (Małe Antyle), podobny do rumby, wprowadzony do Europy w poł. XX w. Etym. - amer
 • Znaczenie Boite Co oznacza buatka, (paryski) lokalik (otwarty wieczorem i w nocy) z występami (zazw. jednego lub paru piosenkarzy a. piosenkarek), gdzie można zjeść i
 • Znaczenie Brie Krzyżówka podpuszczkowy ser francuski o ostrym smaku, z mleka krowiego, nietrwały, z porostem pleśni na powierzchni. Etym. - od nazwy krainy we
 • Znaczenie Banalny Najlepszy stereotypowy, pozbawiony oryginalności. Etym. - fr. banal 'pospolity' ze śrdw.fr. ban 'obwieszczenie władcy feudalnego o pospolitym
 • Znaczenie Bracero Przykłady breserou] meksykański kontraktowy robotnik sezonowy, zatrudniony w rolnictwie a. przemyśle w stanach zjednoczonych ameryki. Etym. - hiszp
 • Znaczenie Bricabrac Encyklopedia elementów o charakterze antykwarycznym (meble, dzieła sztuki, porcelana i tym podobne) rozmaitej wartości, różnych epok; rupiecie, graty
 • Znaczenie Belle au bois dormant Jak działa królewna. Etym. - bajka pisarza fr. Charlesa Perraulta (1628-1703) ze zbioru Contes de ma mère l'oye (1697 r.) 'Bajki Babci Gąski'; tenże
 • Znaczenie Bato Czy jest niższy. batometr, batymetr, przyrząd do pomiaru głębokości zanurzenia (i zazw. do pobierania próbek wody z ustalonych głębokości). batyskaf
 • Znaczenie Baedeker Pojęcie baedeker [wym. bedeker] podręcznik-przewodnik dla turystów; por. cicerone; guide. Etym. - nazwisko nm. wydawcy: Karl Baedeker (1801-59
 • Znaczenie Bigoteria Wyjaśnienie spełnianie praktyk relig. połączone z zaniedbaniem pobożności wewnętrznej, ze świętoszkowatością i rygoryzmem wobec innych; por. dewocja
 • Znaczenie Batat Opis uprawna Ameryki zwrotnikowej o jadalnych, mączystych bulwach. Etym. - hiszp. batata 'jw.' z jęz. taino
 • Znaczenie Begonia Informacje begonia bot. ukośnica. Etym. - n.z łaciny od nazwiska fr. gubernatora Santo Domingo: Michel Bégon (zm. 1710 r
 • Znaczenie Braghettone Co to jest przezwisko malarza i rzeźbiarza wł. Daniele da Volterra (1509-66, jednego z najlepszych uczniów Michała Anioła), artysty Zdjęcia z Krzyża
 • Znaczenie Bak Definicja silnikowego; pokład górny statku w części dziobowej (z urządzeniami kotwicznymi). 2. (zazw. w l.mn.) przest. bokobrody, faworyty
 • Znaczenie Bildungsroman Co znaczy się, kształtowaniu duchowym (uczuciowym, moralnym i tak dalej) głównej postaci, zazw. w latach młodzieńczych; powieść edukacyjna. Etym
 • Znaczenie Baron Słownik bezpośrednich wasali królewskich; honorowy tytuł szlachecki, niższy od tytułu hrabiego. baronet najniższy dziedziczny z angielskiego: tytuł
 • Znaczenie Broch Znaczenie broch szkoc., okrągła wieża kamienna, jakie wznoszono w Szkocji pomiędzy 100 r. przed naszą erą a 100 r. n.e
 • Znaczenie Beefeater Czym jest członek królewskiej straży przybocznej (z angielskiego: yeoman of the Guard), rekrutującej się z gospodarzy (chłopów) średniorolnych
 • Znaczenie Bumiputra Co oznacza Bumiputra malaj., osoba należąca do tubylczej ludności Malezji; Malaj w przeciwieństwie od Chińczyka malezyjskiego
 • Znaczenie Binah Krzyżówka bīnah arab., dosł. 'oddzielny', forma małżeństwa w nie wszystkich okolicach Indii i Sri Lanki, gdzie głową domu jest żona; por. muta
 • Znaczenie Batial Najlepszy wody głębokości od około 200 do około 1700 m, pomiędzy strefą przybrzeżną (zobacz litoral) i otchłanną (zobacz abisalny); por. bental
 • Znaczenie Bejdewind Przykłady pod kątem ostrym do osi symetrii statku; kurs żaglowca płynącego tym wiatrem. Etym. - hol. bij de wind 'przy wietrze
 • Znaczenie buen abogado mal vecino Encyklopedia buen abogado mal vecino hiszp., dobry adwokat (jest) niedobrym sąsiadem
 • Znaczenie Brut Jak działa brut [wym. brüt] bardzo wytrawny (szampan). Etym. - fr. 'surowy; nieoszlifowany; nieokrzesany; jw
 • Znaczenie Biret Czy jest doktorska na wyższych uczelniach; część oficjalnego stroju sędziów, prokuratorów i adwokatów; kanciaste nakrycie głowy duchownych
 • Znaczenie Foule De Bain Pojęcie tłumie', bezpośredni kontakt osoby oficjalnej, na przykład męża stanu, normalnie dobrowolny, z tłumem zgromadzonym na jego drodze na jakieś
 • Znaczenie Bunraku Wyjaśnienie mierzących 1/2 wielkości naturalnej), prowadzonych na scenie poprzez czarnoodzianych, zakapturzonych ludzi, będących działającymi cieniami
 • Znaczenie Burberry Opis z tkaniny wełnianej i czesankowej przędzy, noszony zwł. w okresie deszczu i chłodu. Etym. - z angielskiego: z nazwy handl
 • Znaczenie Bliny Informacje drożdżami ciasta z mąki gryczano-pszennej a. gryczano-żytniej, smażone obustronnie, podawane z topionym masłem, śmietaną, masłem
 • Znaczenie Belami Co to jest przyjaciel od serca, kochanek. Etym. - tytuł powieści (1885 r.; wyd. pol. Publicysta, 1887, Piękny pan, 1952) pisarza fr. Guy de
 • Znaczenie Biełoruczka Definicja wydelikaconych) dłoniach unikający (a. nie nawykły do) ciężkiej, brudnej pracy; paniątko; próżniaczyna. Etym. - ros. 'jw.'; biélyj 'biały
 • Znaczenie Brandy Co znaczy pozyskiwana poprzez destylację wina (na przykład koniak) a. ze sfermentowanego soku brzoskwiń, wiśni, jabłek i in. owoców (na przykład
 • Znaczenie Bikini Słownik kostium kąpielowy. bikiniarz przest. młodzieniec, ubierający się w sposób jaskrawy i przesadnie, karykaturalnie modny. Etym. - nazwa
 • Znaczenie Belcanto Znaczenie piękny śpiew') operowa metoda wokalna, rozkwitła w XVII i XVIII w. we Włoszech, wysuwająca na pierwszy plan opanowanie oddechu i
 • Znaczenie beauty is truth truth beauty Czym jest beauty is truth, truth beauty z angielskiego:, piękno jest prawdą, prawda pięknem. Etym. - z Johna Keatsa (Oda do urny greckiej, 49
 • Znaczenie Bebop Co oznacza około 1942-50), który w ewolucji stylu swing wymienił sposób traktowania melodii i rytmu, a w harmonice posługiwał się środkami
 • Znaczenie Baguio Krzyżówka baguio [wym. bagio] cyklon tropikalny na Filipinach. Etym. - hiszp. z tagal. bayó
 • Znaczenie Bean Najlepszy żak; żółtodziób, fuks; przen. nieokrzesaniec, nieuk, grubianin, fujara, gamoń. Etym. - śrdw.z łaciny beanus 'jw.' z fr. béjaune
 • Znaczenie Balet Przykłady oparty na określonej technice; widowisko teatr., którego zasadnicze przedmioty stanowią: taniec, mimika i muzyka, wyrażające przebieg akcji
 • Znaczenie Bora Encyklopedia zimowy wiatr na dalmatyńskim pobrzeżu Adriatyku. borealny północny (por. akwilon; arktyczny; zefir). Etym. - wł. dial. wenecki bora 'bora
 • Znaczenie Bramsel Jak działa bramsel żegl. bramżagiel. Etym. - hol. bramzeil 'jw.'; zobacz bram-; zeil 'żagiel'; por. marsel; sztaksel; topsel
 • Znaczenie Bieługa Czy jest gatunek jesiotrów, żyjący w M. Czarnym, Azowskim, Kaspijskim i Adriatyckim. 2. biełucha wal biały, wieloryb z rodz. narwali. Etym. - ros
 • Znaczenie Bitters Pojęcie nalewka alkoholowa z angostury, gorzkich ziół, liści, owoców, nasion a. korzeni, stosowana jako środek tonizujący, wzmagający apetyt i
 • Znaczenie Balneologia Wyjaśnienie leczniczym działaniu kąpieli, zdrojów i klimatu. balneoterapia sposoby leczenia dzięki kąpieli, wód mineralnych, słońca i powietrza
 • Znaczenie Saeculare Brachium Opis świeckie', w prawie kanonicznym organizacja pomocy władz państwowych przy wykonywaniu zarządzeń i wyroków władz kośc. (kara Zgonu, tortury
 • Znaczenie Bismillah Informacje pobożny muzułmanin zaczyna (poprzedza) pracę (dawn. także literacką i naukową). Etym. - arab. bismillahi'r-Rahmani'r-Rahim 'w imię Allaha

Co to znaczy | Tłumaczenie i wyjaśnienie zwrotu, zdania

Wytłumaczenie tekstów. Znaczenie językowe definicji. Słownik tłumczeń z przykładami.

Tłumaczenie CZYM JEST Bismillah, Brachium Saeculare, Balneologia, Bitters, Bieługa, Bramsel, Bora, Balet, Bean, Baguio, Bebop, Beauty Is Truth Truth Beauty, Belcanto, Bikini, Brandy co to jest.

Słownik Encyklopedia Bismillah, Brachium Saeculare, Balneologia, Bitters co to znaczy.