Cerber

Oceń przydatność:

     

  cerber groźny, czujny, nieustępliwy stróż, dozorca; por. Argus.   Etym. - łac. Cerberus z gr. Kérberos mit. 'trójgłowy pies, strzegący bram Hadesu, królestwa zmarłych'; por. Wergiliusz (Eneida, 6, 417).

Podobne tłumaczenia na literę C

Wytłumaczenia:

  • pacta sunt servanda -> pacta sunt servanda łac., umowy zobowiązują, umów należy dotrzymywać
  • muzeum ->  muzeum zob. muzealny
  • perkal ->  perkal mocne, gładkie, cienkie płótno bawełniane na bieliznę
  • schlagfertig -> schlagfertig [wym. szla:kfertik] zawsze gotów do celnej, ciętej
  • Numeri ->  Numeri Księga Liczb, 4. księga biblijnego Pięcioksięgu; por

Co oznacza cerber? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.