chozrascziot cocu magnifique co to jest
KRZYŻÓWKA Chozrascziot, Cocu Magnifique, Cul De Jatte, Contemptus Mundi, Cave Ne Cadas, Cannabis.

Znaczenie słowa, wyrazu na C

 • Znaczenie Capi Di Capo Co to jest capo di (tutti) capi wł., dosł. 'głowa (wszystkich) głów'; naczelny lider Mafii; por. Cosa Nostra
 • Znaczenie Podpolija Iz Czełowiek Definicja podziemia. Etym. - z Fiodora Dostojewskiego (Zápiski iz podpolija, "Notatki z podziemia"), 1864 r
 • Znaczenie Coniunctivitis Co znaczy med. zapalenie spojówek (oczu). coniunctivus [wym. konjunktiwus] gram. tryb przypuszczający (warunkowy). Etym. - (n.)z łaciny 'jw.' od
 • Znaczenie Cerwik Słownik jakiegoś organu). cerwikografia fotografowanie szyjki macicznej dla celów diagnostycznych; por. kolposkopia. Etym. - ?Xac. cervix dpn
 • Znaczenie Beffe Delle Cena Znaczenie Cena delle beffe wł., Uczta szyderców. Etym. - tytuł sztuki (1909 r.) poety i dramaturga wł. Sema Benellego
 • Znaczenie Chacham Czym jest rabina u Żydów sefarydyjskich a. duchownego Karaimów; mędrzec; (w l.mn. chachamim) rabiniczni egzegeci prawa biblijnego z I i II w. n.e
 • Znaczenie Chylus Co oznacza chylus, limfa trawienna, chłonka, mlecz; fizj. limfa płynąca z obszaru jelit, wchłaniana poprzez naczynia limfatyczne kosmków jelitowych
 • Znaczenie Real Camino Krzyżówka camino reál hiszp., dosł. 'królewska droga', idealny, najskuteczniejszy sposób osiągnięcia celu
 • Znaczenie Chaco Najlepszy pokryte lasem i sawanną na ogromnych obszarach płn.-zach. Argentyny, płd. Boliwii i Paragwaju, pomiędzy podnóżem Andów i rzeką Paraną
 • Znaczenie Surdis Canimus Przykłady Etym. - z Wergiliusza (Eklogi, 10, 8); Erazm (Adagia, 1, 4, 87) komentuje, Iż mowa tu o głuchocie wynikającej z uprzedzenia, z
 • Znaczenie Continuandum Encyklopedia ciągłe i zamknięte, ukazujące się jednak częściami, zazw. w zeszytach, niekiedy nieregularnie. continuum zobacz kontinuum. Etym. - ?Xac
 • Znaczenie Chateaubriand Jak działa szatobriã] polędwica wołowa z ziemniakami, smażona na ruszcie. Etym. - nazwane ku czci fr. pisarza i polityka François René, wicehrabiego
 • Znaczenie Callback Czy jest dosł. 'odwołanie', prośba producenta o zwrot sprzedanego produktu (na przykład samochodu) w celu naprawienia nie dostrzeżonego
 • Znaczenie Czto dień griaduszczij mnie gotowit Pojęcie ros., co dzień jutrzejszy mi przyniesie? Etym. - z Puszkina (Eugeniusz Oniegin, 6, 21) 1828 r.; słowa te spopularyzowała szczególnie aria
 • Znaczenie Chamois Wyjaśnienie chamois [wym. szamua] skóra giemzowa, zamsz; kolor jasnożółty. Etym. - fr. 'kozica; jw.' z późn.z łaciny camox 'kozica
 • Znaczenie Daffaires Charge Opis przedstawiciel dyplomatyczny trzeciej klasy (po ambasadorze a. nuncjuszu i ministrze a. internuncjuszu). Etym. - fr. '(dosl. obciążony
 • Znaczenie Comes Informacje comes zobacz komes
 • Znaczenie Cytron Co to jest roślina cytrusowa, z owocem o b. grubej, aromatycznej skórce, używanej do kandyzowania; zobacz cykata. cytrusowe drzewa - rodzące cytrony
 • Znaczenie Femme La Cherchez Definicja kobiety! (jeżeli nie widać jawnej powody jakiejś kwestie). Etym. - przypisywane Józefowi Fouché; u Aleksandra Dumasa st. Les Mohicans de
 • Znaczenie Calypso Co znaczy improwizacja w rytmach afrykańskich, będąca zazw. satyrą na bieżące wydarzenia, komponowana i realizowana pierw. w bryt. Indiach Zach
 • Znaczenie Cepoli Słownik kruczki sądowe. Etym. - Bartolommeo Cepola, prawnik wł. z XV w., autor traktatu o kruczkach i fintach pozwalających żonglować paragrafami
 • Znaczenie Day Candlemas Znaczenie Matki Boskiej) Gromnicznej', Oczyszczenie NMP, Ofiarowania Jezusa, 2 II; nm. Lichtmess(e); fr. chandeleur
 • Znaczenie Scandaleuse Chronique Czym jest chronique scandaleuse fr., kronika skandali towarzyskich, plotek, obmowy (regularnie: żywa, mówiona i tym podobne
 • Znaczenie Albus Corvus Co oznacza osobliwość, unikat, rzadkość, dziwo. Etym. - z Juwenalisa (Satyry 7, 202); zwrot określony już jako "przysłowiowy"
 • Znaczenie Cero Krzyżówka CERO- w złożeniach: wosk. Etym. - gr. kēr(o)- od kērós 'wosk; smoła
 • Znaczenie Czapati Najlepszy czapati zobacz chapati
 • Znaczenie Loquendi Cacoethes Przykłady cacoethes loquendi ?Xac., mania wygłaszania przemówień; gadatliwość, wielomówność. cacoethes scribendi ?Xac., grafomania
 • Znaczenie Cream Cold Encyklopedia kouldkri:m] krem chłodzący (dosł. 'zimny'); łagodzący, czyszczący, odżywczy, tłusty krem toaletowy zawierający dość wiele wody
 • Znaczenie Cybet Jak działa stosowana w formie alkoholowej nalewki jako utrwalacz zapachu perfum wydzielina gruczołów przyodbytowych cybety (cywety), afrykańskiego
 • Znaczenie Corrente Conto Czy jest conto corrente zobacz kontokurent
 • Znaczenie chassez le naturel il rebient au galop Pojęcie fr., odpędzajcie popęd wrodzony, a powróci cwałem; nie zdusisz głosu natury. Etym. - z komedii Philippe Destouchesa (1680-1754) Le
 • Znaczenie Crepes Wyjaśnienie lekkie naleśniki z mąki pszennej a. gryczanej, pieczone w piecu. Etym. - fr. l.poj., crêpe 'krepa; jw.' od ?Xac. crispus 'kędzierzawy
 • Znaczenie Charyty Opis jednostka, której przypisuje się własności charyzmatyczne. charyzmat śrdw. teol. przejaw łaski boskiej, dar boży; socjol. specjalne
 • Znaczenie Chateauneufdupape Informacje czerwone, wytwarzane w dolinie Rodanu na płn. od Awinionu. Etym. - fr., od nazwy gminy w pobliżu Awinionu (Francja
 • Znaczenie Cuba si yanquis no Co to jest Cuba si, yanquis no! hiszp., Kuba - tak, Jankesi - nie! Etym. - hasło solidarności Ameryki ?Xac. z rewolucją kubańską
 • Znaczenie Cekauz Definicja cekhauz, cekauz dawn. zbrojownia, arsenał. Etym. - nm. Zeughaus 'jw.'; Zeug zobacz cajg; Haus 'dom
 • Znaczenie Immaculata Conceptio Co znaczy conceptio immaculata ?Xac., niepokalane poczęcie
 • Znaczenie Casus Słownik charakterystyczny wypadek; prawn. sytuacja. casus pascudeus ?Xac. makaroniczna, żart. paskudna kwestia, nieładna historia. casus foederis
 • Znaczenie Opinio Communis Znaczenie communis opinio zobacz opinio communis
 • Znaczenie Caule Cum Cicer Czym jest anegdot hist.-obyczajowych Juliana Tuwima, będący tł. polskiego idiomu:) groch z kapustą (właśc. 'ciemieżyca z kapustą
 • Znaczenie cela va sans dire Co oznacza cela va sans dire fr., naturalnie, rozumie się samo poprzez się
 • Znaczenie Chamedafne Krzyżówka bot. niskopączkowe. Etym. - n.z łaciny chamaedaphne 'jw.'; chamae- 'nisko; grunt' z gr. chamai 'na ziemi; nisko'; ?Xac. daphne, zobacz
 • Znaczenie Chinook Najlepszy płd.-zach. wiatr zachodnich wybrzeży USA na północ od Oregonu; ciepły, suchy, podobny do halnego wiatr wiejący w stanach zjednoczonych
 • Znaczenie Colloquium Przykłady colloquium zobacz kolokwium
 • Znaczenie Noire Comedie Encyklopedia oparta na przypadkach absurdalnych, groteskowych a. patologicznie chorobliwych, makabryczna, niesamowita, okrutna, moralnie wieloznaczna
 • Znaczenie Coach Jak działa sportowej. Etym. - z angielskiego: 'kocz; autobus (pasażerski); wagon kolejowy; korepetytor; jw.' z węg. kocsi, zobacz kocz
 • Znaczenie Ju No Cia Czy jest polegająca na uroczystym poczęstunku zieloną herbatą i piciu jej wg ściśle określonego, szczegółowego rytuału. Etym. - jap. 'wrzątek z
 • Znaczenie Copyright Pojęcie prawa autorskie (zastrzeżone poprzez...). Etym. - z angielskiego: 'jw.'; copy 'kopia, odpis; rękopis; egzemplarz'; right 'prawo
 • Znaczenie Pool Car Wyjaśnienie pula samochodowa', układ prywatnych właścicieli samochodów, na mocy którego każdy kierowca kolejno zabiera własnym wozem pozostałych
 • Znaczenie Caddie Opis caddie [wym. kädi] chłopak do noszenia kijów gracza golfowego. Etym. - z angielskiego: z fr. cadet, zobacz kadet 1
 • Znaczenie Celta Informacje celta mocna, nieprzemakalna tkanina stosowana na namioty, płaszcze, osłony przed deszczem i tym podobne Etym. - nm. Zelt 'namiot
 • Znaczenie Cisiojanus Co to jest cisiojanus zobacz cyzjojan
 • Znaczenie Street Carnaby Definicja Carnaby Street z angielskiego:, [wym. ka:neby stri:t] aleja w londyńskiej dzielnicy Soho, centrum mody i rozrywki młodzieżowej
 • Znaczenie County Co znaczy okręg: w Anglii - hrabstwo, w stanach zjednoczonych ameryki - pow.. Etym. - z angielskiego: 'jw.' ze st.fr. conté 'hrabstwo' od późn.z
 • Znaczenie custos fratris mei sum ego Słownik custos fratris mei sum ego? ?Xac., czyż jestem stróżem brata mego? Etym. - z Wulgaty (Gen., 4, 9); słowa Kaina (o Ablu
 • Znaczenie Crooner Znaczenie piosenek sentymentalnych, nastrojowych z lat 40. i 50. XX w. (jak Frank Sinatra, Dean Martin, Mieczysław Fogg). Etym. - z angielskiego: 'jw
 • Znaczenie Mundi Totius Civis Czym jest civis totius mundi ?Xac., obywatel całego świata; por. kosmopolityzm. Etym. - z Cycerona (O prawach 1, 23), 52-43 p.n.e
 • Znaczenie Casanova Co oznacza donżuan, poszukiwacz przygód. Etym. - Giacomo Casanova (1725-98), Wenecjanin, głośny w Europie awanturnik, sławny z przygód miłosnych
 • Znaczenie Certyfikat Krzyżówka zagranicznym) świadectwo pisemnie, zaświadczenie oficjalne; dokument stwierdzający pochodzenie towaru; dowód wpisu statku morskiego do
 • Znaczenie Mortuum Caput Najlepszy głowa', w alchemii - pozostałość (residuum) po sublimacji a. destylacji; zanieczyszczenia, odpadki, męty, osad, fusy; przen. nicpoń
 • Znaczenie Cysterna Przykłady cysterna zbiornik, rezerwuar cieczy a. gazów. Etym. - ?Xac. cisterna 'zbiornik na wodę' od cista 'kosz; skrzynia' z gr. kístē 'kosz
 • Znaczenie Circe Encyklopedia Circe zobacz Kirke
 • Znaczenie Ca Comme Jak działa wykrzyknik oznaczający podziw, pełną aprobatę, któremu przeważnie towarzyszy energiczny czyn: wzniesiony w górę kciuk prawej dłoni
 • Znaczenie Allimprovviso Commedia Czy jest wł., dosł. komedia improwizowana na jakiś temat; commedia dell'arte. commedia erudita, commedia sostenuta wł., dosł. komedia uczona
 • Znaczenie Conga Pojęcie 3 kroki i tupnięcie) realizowany poprzez grupę uczestników, zazwyczaj w długim szeregu, prowadzoną poprzez przewodnika; wysoki bęben
 • Znaczenie Colt Wyjaśnienie koult] sześciostrzałowy rewolwer bębenkowy. Etym. - od nazwiska konstruktora, inżyniera amer., który opatentował ten rewolwer w 1835 r
 • Znaczenie Cwikier Opis cwikier przest. binokle Etym. - nm. Zwicker 'jw.' od zwikken 'szczypać
 • Znaczenie Science Christian Informacje kristien sjens] dosł. Wiedza chrześcijańska; amer. stowarzyszenie relig. i mechanizm duchowego leczenia chorób oparty na interpretacji
 • Znaczenie Churrigueryzm Co to jest kierunek w XVIII-wiecznej archit. hiszp. będący swoistą, lokalną odmianą baroku, gdzie obiekt dekoracyjności góruje nad konstrukcją
 • Znaczenie Training Circuit Definicja sökit...] dosł. 'trening okrężny'; typ treningu w sporcie wyczynowym, nakazujący szybkie zmiany ćwiczeń dla wzmocnienia całego organizmu
 • Znaczenie charity begins at home Co znaczy charity begins at home z angielskiego:, przysł. dobroczynność należy rozpoczynać od własnego domu (a. od siebie
 • Znaczenie Chol Słownik żółć. cholestrol (przest. cholesteryna) chem. związek organiczny, znajdujący się obficie w tkance mózgowej, rdzeniowej, nadnercza i w żółci
 • Znaczenie Cen Znaczenie nowy; współczesny; por. cen-. kenozoik era kenozoiczna, najmłodsza w dziejach Ziemi, trwająca do dziś, obejmująca trzeciorzęd i czwartORZęD
 • Znaczenie cras ingens iterabimus aequor Czym jest cras ingens iterabimus aequor ?Xac., jutro ruszamy w rejs na bezkresne morze. Etym. - z Horacego (Pieśni, 1, 7, 32
 • Znaczenie Paribus Ceteris Co oznacza ceteris paribus ?Xac., w takich samych (oprócz tego), nie zmienionych uwarunkowaniach, okolicznościach
 • Znaczenie Obscura Camera Krzyżówka ciemnia optyczna, zamknięte pudło z małym otworem, poprzez który pada na ściankę tylną odwrócony obraz elementów znajdujących się przed
 • Znaczenie Philosophique Conte Najlepszy filozoficzna. Etym. - podtytuł książki Palais du silence (1754 r.) P.A. Chevaliera D'Arcq; spopularyzowane poprzez Romans et contes
 • Znaczenie Censeo Ceterum Przykłady delendam) ?Xac., oprócz tego uważam (iż Kartaginę należy zniszczyć); przeciwieństwo poglądu wyrażanego z uporem przy każdej okazji. Etym
 • Znaczenie Darchet Coup Encyklopedia pociągnięcie smyczkiem (przy grze na skrzypcach). coup de main fr., [wym. kudmę] dosł. uderzenie ręki; nagły, gwałtowny atak, wypad; śmiałe
 • Znaczenie Eundo Crescit Jak działa crescit eundo zobacz fama crescit
 • Znaczenie Corfam Czy jest tworzywo sztuczne (poliester, mikroporowaty i lity poliuretan) użytkowane na wierzchy obuwia zamiast skóry. Etym. - amer. nazwa handl
 • Znaczenie Cezar Pojęcie Oktawianie Auguście (panował 27 przed naszą erą-14 n.e.); potężny król, cesarz, autokrata, dyktator (por. Caesarem appello; Caesarem vehis
 • Znaczenie Cug Wyjaśnienie przest. przeciąg, przewiew; (w l.mn.) para koni cugowych, cugantów, cugowców. Etym. - nm. Zug '(po)ciąg(nięcie); pochód; orszak; zaprzęg
 • Znaczenie Camcorder Opis połączenie kamery z odtwarzaczem. Etym. - z angielskiego: 'jw.'; cam(era) 'kamera' + (re)corder 'rejestrator; odtwarzacz
 • Znaczenie Cykata Informacje cykata kandyzowane skórki cytronu; skórki melona smażone w miodzie a. cukrze. Etym. - wł. succada 'jw.' od succo 'sok
 • Znaczenie Multiplicamini Et Crescite Co to jest crescite et multiplicamini ?Xac., wzrastajcie i rozmnażajcie się. Etym. - z Wulgaty (Gen., 1, 28
 • Znaczenie Chowchow Definicja chow-chow [wym. czau czau] szpic chiński o długiej i gęstej sierści i fioletowoczarnym języku. Etym. - z angielskiego: 'jw.' z chiń. dial
 • Znaczenie Manet Cicatrix Co znaczy cicatrix manet ?Xac., blizna pozostaje; ból zostawia trwały ślad
 • Znaczenie Cynk Słownik srebrzystobiały metal, topliwy i kruchy (cynkografia zobacz chemigrafia). 2. w gwarze więziennej - tajnie przekazana informacja; żart
 • Znaczenie Calamo Currente Znaczenie currente calamo ?Xac., pisząc płynnie, błyskawicznie, bez namysłu i poprawek
 • Znaczenie Collie Czym jest rasa owczarków wyhodowana w Brytanii, prawdop. w XVIII w.; to są smukłe psy średniej wielkości o wydłużonym, zwężającym się pysku
 • Znaczenie cuius est solum eius est usque ad coelum Co oznacza coelum (ad sidera, ad infinitum) ?Xac., król ziemi jest panem nieba powyżej nią (aż do gwiazd, w nieskończoność
 • Znaczenie Sum Romanus Civis Krzyżówka obywatelem rzymskim. Etym. - stara forma odwołania się do nietykalności obywatelskiej i do jurysdykcji rzymskiej (od sądów cudzoziemskich
 • Znaczenie Chambertin Najlepszy Chambertin [wym. szãbertę] czerwone wino burgundzkie. Etym. - od nazwy winnicy w pobliżu Dijon (Francja), gdzie je produkują
 • Znaczenie Cerwidy Przykłady zwierząt pełnorogich obejmująca także zwierzynę płową: łosie, jelenie, daniele i sarny. Etym. - ?Xac. cervus 'jeleń
 • Znaczenie Coroner Encyklopedia powiatowy a. gminny kierujący śledztwo w kwestii powody śmierci osób zmarłych prawdop. śmiercią nienaturalną. Etym. - z angielskiego: ze st
 • Znaczenie Cinerarium Jak działa cinerarium urna, naczynie na prochy spalonych zwłok ludzkich. Etym. - ?Xac., cinis dpn. cineris, zobacz cyneraria
 • Znaczenie ce qui nest pas clair nest pas francais Czy jest français fr., co nie jest jasne, nie jest francuskie. Etym. - z rozprawy De l'universalité de la langue française (1784 r.) pisarza fr
 • Znaczenie Publico Coram Pojęcie coram publico ?Xac., jawnie, publicznie, przed całym światem
 • Znaczenie Consensus Wyjaśnienie polit. porozumienie, ugoda, kompromis, układ osiągnięty w drodze negocjacji. consensus omnium ?Xac., zgoda wszystkich (ludzi), filoz
 • Znaczenie Chorion Opis otaczająca od zewnątrz płód i pozostałe błony płodowe u gadów, ptaków i ssaków (u których wytwarza kosmki). Etym. - n.z łaciny z gr
 • Znaczenie Czek Informacje szczególnym blankiecie) wypłaty a. przelewu określonej sumy z rachunku bankowego (konta) wystawcy. Etym. - amer.z angielskiego: check (z
 • Znaczenie Camping Co to jest obozowisko, obozowanie turystyczne w namiotach a. domkach campingowych, kempingowych. Etym. - z angielskiego: p.pr. od camp 'obozować (o
 • Znaczenie Cymes Definicja cymes pot. żart. przysmak, smakołyk, specjał; iron. rarytas, unikat, cudo. Etym. - jid. 'marchewka spiekana; deser; przysmak
 • Znaczenie Caudle Co znaczy piwa a. wina z chlebem a. kaszą, z jajami, cukrem i korzeniami, użytkowana także jako napój wzmacniający dla chorych. Etym. - z
 • Znaczenie Nostra Cosa Słownik Nasza Kwestia; powstała w czasach prohibicji (1920-33) z amer. odgałęzień mafii sycylijskiej i neapolitańskiej org. przestępcza w stanach
 • Znaczenie Cykl Znaczenie sobie w ustalonym porządku i powtarzająca się okresowo; okresy czasu, gdzie się takie serie powtarzają; zespół utworów art., łączących się
 • Znaczenie Się Certować Czym jest nieszczerze, wzdragać się; robić ceregiele; droczyć się (z kimś). Etym. - ?Xac. certare 'walczyć; starać się, trudzić się
 • Znaczenie Chutor Co oznacza jednozagrodowa osadnicza posiadłość wiejska na słabo zaludnionych obszarach Rosji XVI-XVII w.; przysiółek osiedla a. stanicy kozackiej
 • Znaczenie carriere ouverte aux talents Krzyżówka carrière ouverte aux talents zobacz la carrière ouverte
 • Znaczenie Brandy Cherry Najlepszy wiśniówka, likier wiśniowy. Etym. - z angielskiego: 'jw.'; cherry 'wiśnia' z ?Xac. cerasus 'jp.' od gr. kérasos 'jp.'; zobacz brandy
 • Znaczenie Camorra Przykłady zrzeszona w celach przestępczych (zwł. zajmująca się wymuszaniem pieniędzy, przekupstwem, szantażami i tym podobne). Etym. - wł. hist
 • Znaczenie Cru Encyklopedia cru fr., [wym. krü] grunt, teren, na którym wyrosło wino; zestaw wina; wino (lokalne
 • Znaczenie Czakan Jak działa mocnej ciupagi używanej poprzez alpinistów do rąbania stopni; dawn. nadziak, obuch, młotek bojowy do rozbijania zbroi
 • Znaczenie clausula rebus sic stantibus Czy jest zastrzeżenie, Iż umowa obowiązuje tylko dopóty, dopóki relacje istniejące przy jej zawarciu nie ulegną zasadniczej zmianie; por. pacta sunt
 • Znaczenie Dhoffmann Contes Pojęcie Hoffmana. Etym. - tytuł opery fantastycznej (1881 r.) kompozytora nm.-fr. Jacques Offenbacha (1819-80); libretto Michel Carré i Jules
 • Znaczenie Temporum Consecutio Wyjaśnienie następstwo czasów; zasada określająca (różnie w różnych językach), jakiego czasu należy użyć w zdaniu podrzędnym w zależności od czasu
 • Znaczenie Czartyzm Opis robotników z angielskiego: (1836-48), domagający się demokratyzacji ustroju, prawa wyborczego (dla mężczyzn), poprawy bytu robotników
 • Znaczenie Cyklamen Informacje cyklonet urządzenie mechaniczne do oddzielania ropy naftowej od wody (dla zbierania rozlanej ropy z powierzchni mórz i rzek) oparte na
 • Znaczenie Centryfuga Co to jest gdzie pod wpływem siły odśrodkowej mieszanina zostaje rozwarstwiona na składniki o różnej gęstości. Etym. - nm. Zentrifuge 'jw.'; ?Xac
 • Znaczenie Colitis Definicja colitis [wym. kolitis] med. zapalenie jelita grubego. Etym. - n.z łaciny 'jw.' z ?Xac. colon 'jelito grube
 • Znaczenie cum gais boris et graniciebus Co znaczy makaronizm ?Xac.-pol.) z gajami, borami i granicami. Etym. - dawna pol. formuła prawn. przy kupnie i sprzedaży posiadłości ziemskich
 • Znaczenie Cytat Słownik czyjejś wypowiedzi, przytoczony dosłownie, zazwyczaj w cudzysłowie. cytować. Etym. - ?Xac. citatio 'wezwanie; obwołanie' z citare 'poruszać
 • Znaczenie Detat Conseil Znaczenie Państwa', we Francji - trybunał administracyjny zajmujący się skargami obywateli na administracyjne zarządzenia władz; por. ombudsman
 • Znaczenie Calcei Czym jest zakrywające stopy do kostek, noszone poprzez staroż. Rzymian na ulicy, lecz nigdy w domu, swoim ani cudzym, gdzie nosiło się sandały
 • Znaczenie Cyrkiel Co oznacza okręgów i ich łuków (grafitem a. tuszem), do odmierzania i przenoszenia ustalonych długości, złożony zazw. z dwóch ramion połączonych
 • Znaczenie Ciwun Krzyżówka karbowy', w dawn. Polsce, na Litwie, Białorusi i Rusi Kijowskiej - urzędnik książęcy, od 1569 r. - ziemski, od 1764 r. również sędzia
 • Znaczenie Czechczery Najlepszy obcisłe od kolan do kostek, noszone w Polsce od końca XVIII do końca XIX w. Etym. - tur. cakszer, czachezyr, z pers
 • Znaczenie Celozja Przykłady rodz. szarłatowatych obejmujący około 60 gatunków rosnących w tropikalnej strefie Afryki i Azji; nie wszystkie gatunki uprawiane w gruncie
 • Znaczenie Cabiuna Encyklopedia cabiuna [wym. kab...] zobacz palisander. Etym. - port. cabiuna 'jw.' prawdop. z jęz. tupi caa-biuna 'jw
 • Znaczenie Correx Jak działa Correx zobacz koreks
 • Znaczenie Choroba Cushinga Czy jest schorzenie układu wydzielania wewn. spowodowane wtórną nadczynnością kory nadnerczy. Cushinga zespół med. dolegliwość spowodowana pierwotną
 • Znaczenie Campane Pojęcie orkiestrowe, instrument perkusyjny w orkiestrze symfonicznej, naśladujący dźwięk prawdziwych dzwonów. campanelli wł., [wym. ka...] muz
 • Znaczenie Cockpit Wyjaśnienie komora) w części rufowej pokładu jachtu a. łodzi motorowej, wykorzystywane jako pomieszczenie dla załogi. cocktail [wym. koktejl] koktejl
 • Znaczenie Sa Lo Chi Opis chi lo sa? wł., [wym. ki...] któż to wie(dzieć może)?; por. quién sabe
 • Znaczenie Manuque Consilio Informacje consilio manuque ?Xac., roztropnością i zręcznością. Etym. - z Beaumarchais'go (Cyrulik Sewilski, 1, 6); dewiza Figara
 • Znaczenie Criollo Co to jest pochodzenia hiszp., urodzona w jednym z państw hiszpano-amer. (por. Kreol); zwierzę domowe jednej z ras wyhodowanych w Ameryce ?Xac., jak
 • Znaczenie Catenaccio Definicja rygiel, zasuwa; sport. w piłce nożnej, hokeju i tym podobne - taktyka zmasowanej obrony, murowanie własnej bramki, zwł. dla utrzymania
 • Znaczenie Celadon Co znaczy kobieciarz. Etym. - pasterz, kochanek Astrei - postać z powieści Astrea fr. pisarza Honoré d'Urfé (1568-1625
 • Znaczenie Clearing Słownik rozrachunek; wyrównanie kont, kompensacja wzajemnych należności i obliczenie salda (pomiędzy instytucjami finansowymi a. w handlu); por
 • Znaczenie Cliche Znaczenie wytarty, oklepany frazes, slogan, stereotyp myślowy. Etym. - fr. druk. 'klisza; fot. negatyw; jw.' od clicher 'kliszować; fot. robić
 • Znaczenie Desunt Caetera Czym jest caetera desunt (a. desiderantur) ?Xac., reszty (niestety) brak; dawn. uwaga umieszczana na dziełach a. egzemplarzach niekompletnych
 • Znaczenie cest la ma place au soleil Co oznacza moje miejsce pod słońcem (oto start i obraz uzurpowania sobie całej Ziemi). Etym. - z Pascala (Myśli, 1, 9, 53) 1660 r.; por. mowę von
 • Znaczenie Cavatina Krzyżówka cavatina zobacz kawatyna
 • Znaczenie Cesta Najlepszy wygięty koszyk wiklinowy do chwytania i rzucania piłki w baskijskiej grze jai alai. Etym. - hiszp. 'kosz; jw.' z ?Xac. cista 'pudło; kosz
 • Znaczenie Cendrillon Przykłady bajka pisarza fr. Charlesa Perraulta (1628-1703) ze zbioru Contes de ma mère l'oye (1697 r.) 'Bajki Babci Gąski'; tenże temat: Aschenputtel
 • Znaczenie Minceur Cuisine Encyklopedia zeszczuplająca', rodzaj diety ograniczającej użycie skrobi, cukru, masła i śmietany, szablonowych składników kuchni fr
 • Znaczenie Chucpa Jak działa chucpa (bez)czelność, tupet, arogancja. Etym. - jid. chucpe od hebr. hutspāh
 • Znaczenie cogitationis poenam nemo patitur Czy jest cogitationis poenam nemo patitur ?Xac., nikt nie ponosi kary za swe myśli. Etym. - z Ulpiana (prawnik rz.; około 170-228 r.) Ad Edictum, 3
 • Znaczenie Cicerone Pojęcie zwł. włoski) oprowadzający turystów; por. guide. ciceroniański moment - lit. kunsztownie rozbudowane, wieloczłonowe zdanie o majestatycznym
 • Znaczenie Cybeby Wyjaśnienie cybeby arab., l.mn. gatunek rodzynek wydłużonych, z nasionami, ciemnobrązowych
 • Znaczenie Chorus Opis chorus [wym. ko:res] improwizowana część utworu jazzowego. Etym. - z angielskiego: 'chór; jw.' z ?Xac., zobacz chorał
 • Znaczenie Callampas Informacje slumsy, dzielnice przybyłej ze wsi nędzy na peryferiach wielkiego miasta; por. barriadas. Etym. - amer.hiszp. callampa l.poj. 'grzyb
 • Znaczenie Clou Co to jest sezonu), gł. pkt., największa atrakcja (zabawy, widowiska i tym podobne). Etym. - fr. 'gwóźdź; jw.; przebój, szlagier; wrzodzianka' z ?Xac
 • Znaczenie Jazz Chicago Definicja Chicago jazz z angielskiego:, kierunek jazzu tradycyjnego, uprawiany w latach 20. XX w. w Chicago
 • Znaczenie Cholina Co znaczy cholina wodorotlenek trójmetylohydroksyetyloaminowy, organiczna zasada azotowa rozpowszechniona w żywych organizmach. Etym. - zobacz -chol
 • Znaczenie Coda Słownik zazwyczaj przyspieszający, fragment utworu muz. (na przykład w sonacie, tańcach), oparty na jego materiale tematycznym; por. epilog. Etym
 • Znaczenie Chapiteau Znaczenie wędrownego mieszczący arenę i widownię; przen. cyrk wędrowny. Etym. - fr. 'głowica (kolumny); gzyms; jw.' z ?Xac. caput dpn. capitis
 • Znaczenie Chippendale Czym jest stylu w meblarstwie z angielskiego: 1730-80; połączenie przedmiotów z angielskiego: baroku i fr. rokoka z motywami gotyckimi i chińskimi
 • Znaczenie Curacao Co oznacza nalewów na skórkach pomarańczy gorzkiej, uprawianej na wyspie Curaçao w ekipie Antyli Hol. na M. Karaibskim
 • Znaczenie Collectanea Krzyżówka wyciągów, materiałów) z dzieł lit. a. naukowych, zwł. wydany drukiem. Etym. - ?Xac. r.nij. l.mn. od collectaneus 'zebrany wspólnie' z
 • Znaczenie Cantedeskia Najlepszy roślina bagienna z rodz. obrazkowatych, pochodząca z płd. Afryki, u nas uprawiana jako doniczkowa a. w szklarniach na kwiat cięty, zwana
 • Znaczenie Chablis Przykłady wytrawne wino stołowe, barwy od słomkowo-złotawej do bladobursztynowej, wytwarzane w departamencie Yonne na płd. wsch. Basenu Paryskiego
 • Znaczenie chi tha offeso non ti perdona mai Encyklopedia chi t'ha offeso, non ti perdona mai wł., kto cię obraził, ten nigdy ci (tego) nie wybaczy
 • Znaczenie Chaudfroid Jak działa chaud-froid fr., [wym. szofrua] (dosł. ciepło-zimne), potrawka z drobiu (a. dziczyzny) w galarecie
 • Znaczenie Czajtja Czy jest ołtarz, monument; por. dāgoba; stupa. Etym. - z angielskiego: chaitya z sanskr. caitja od citā 'stos pogrzebowy
 • Znaczenie Posteri Credite Pojęcie credite, posteri! ?Xac., wierzajcie, potomni! Etym. - z Horacego (Pieśni, 2, 19, 2
 • Znaczenie Centy Wyjaśnienie CENTY- (c) w złożeniach: setna część jednostki podstawowej. Etym. - ?Xac. centum 'sto'; por. cent, ce(n)tnar; centuria; cinquecento; proc
 • Znaczenie cessante ratione legis cessat ipsa lex Opis cessante ratione legis cessat ipsa lex ?Xac., prawn. gdy znika powód prawa, samo prawo przestaje istnieć
 • Znaczenie Cookchill Informacje seryjnego cateringu, gdzie potrawy są uprzednio gotowane, przyrządzone i tak dalej, po czym zamrożone, a w dalszym ciągu ogrzane do
 • Znaczenie Cordium Cor Co to jest napis na nagrobku Percy B. Shelleya na cmentarzu protestanckim w Rzymie (1822 r.) i Bolesława Prusa na warszawskich Powązkach (1912 r
 • Znaczenie Capstrzyk Definicja wieczornego, odgrywany na trąbce a. bębnie; przemarsz wieczorny oddziału wojska (a. innej org.) ulicami miasta w przeddzień uroczystości
 • Znaczenie Sense Common Co znaczy rozsądek; chłopski rozum; sposób myślenia oparty na tak zwany powszednim doświadczeniu. Etym. - z angielskiego: 'jw.'; common 'wspólny
 • Znaczenie Davertisseurs Concert Słownik koncert na (samochodowe) sygnały (dźwiękowe, jak trąbki, klaksony i tak dalej); przedłużające się, jednoczesne użycie sygnałów
 • Znaczenie Cykuta Znaczenie kłączasta bylina o białych kwiatach; trucizna z soku korzenia cykuty. Etym. - ?Xac. cicuta 'szalej jadowity'. Skazany na Zgon Sokrates
 • Znaczenie Chiliazm Czym jest tysiącletnie osobiste panowanie Chrystusa na ziemi przed końcem świata, głoszona poprzez nie wszystkie sekty chrześc., jak adwentystów
 • Znaczenie Campos Co oznacza urugwajskiej wyżynnej sawanny z wysokimi trawami i rozproszonymi niskimi krzewami. Etym. - port. 'jw.' l.mn. od campo 'pole; niwa' od ?Xac
 • Znaczenie Vin Au Coq Krzyżówka coq au vin fr., potrawka z kurczęcia w czerwonym winie
 • Znaczenie Fortius Altius Citius Najlepszy citius, altius, fortius ?Xac., szybciej, wyżej, mocniej (dewiza ruchu olimpijskiego
 • Znaczenie Bojowa Rakieta Congrevea Przykłady metalowa nabita prochem, z głowicą zapalającą a. rozpryskową), pierwsza jakiej używali Brytyjczycy w okresie wojny, wpierw w ataku na
 • Znaczenie Cafeteria Encyklopedia cafeteria zobacz kafeteria
 • Znaczenie Dispendia Compendia Jak działa compendia, dispendia ?Xac., skróty to objazdy; kto drogi prostuje, w domu nie nocuje
 • Znaczenie Colcannon Czy jest tłuczonych ziemniaków i kapusty a. in. zielonych jarzyn. Etym. - z angielskiego: z irl. cāl ceannan dosł. 'białogłowa kapusta'; cāl
 • Znaczenie Cyga Pojęcie cyga fryga, bąk (zabawka). Etym. - węg. csiga
 • Znaczenie Cercle Wyjaśnienie przest. przyjęcie (zwł. dworskie) dla dystyngowanego, dostojnego koła towarzyskiego. Etym. - fr. 'koło; opaska; grono; kasyno, klub' z ?Xac
 • Znaczenie Chacha Opis cha-cha(-cha) zobacz cza-cza(-cza
 • Znaczenie capax imperii nisi imperasset Informacje myślano aby, Iż to) zdolny król, gdyby nie panował; por. o, si tacuisses... Etym. - Tacyt (Dzieje, 1, 49) o cesarzu Serwiuszu Galbie (około
 • Znaczenie Cif Co to jest umowie, oznaczająca, Iż) sprzedający ponosi wydatki cła i opłat wywozowych w porcie załadowania i w trakcie transportu towaru i wydatki
 • Znaczenie Concierge Definicja domu w miastach fr. Etym. - fr. 'odźwierny; stróż(ka); dozorca, dozorczyni'; nazwą Conciergerie 'Stróżówka' ochrzczono część zamku władca
 • Znaczenie choczju na wy iti Co znaczy choczju na wy iti zobacz idu na wy
 • Znaczenie Terrier Cairn Słownik myśliwski o krótkich nogach, krótkim, szerokim pyszczku, szorstkiej, długiej sierści, ceniony również jako stróż domu i pies pokojowy; por
 • Znaczenie Tragediante Commediante Znaczenie komediant! tragediant! Etym. - papież Pius VII (Barnaba Gregorio Chiaramonti) w czerwcu 1812, gdy był internowany w Fontaineblau, o cesarzu
 • Znaczenie Cent Czym jest jednostki (jak w stanach zjednoczonych ameryki, Australii, Republ. Płd. Afryki, Kanadzie, N. Zelandii, na Cejlonie, w Holandii, Indonezji i
 • Znaczenie Causeur Co oznacza potrafiący rozmawiać, gawędzić płynnie, interesująco, dowcipnie. Etym. - fr. 'gawędziarz' z ?Xac. causari 'podawać jako przyczynę
 • Znaczenie Tempore Cum Krzyżówka cum tempore ?Xac., z (dopuszczalnym) czasem (spóźnienia się o 15 min.); z kwadransem akademickim
 • Znaczenie Checklist Najlepszy szczegółowy lista pytań, którym posługuje się załoga samolotu dla sprawdzenia po kolei wszystkich urządzeń pokładowych przed odlotem
 • Znaczenie Caritas Przykłady bliźniego połączona z miłością Boga (jedna z trzech cnót teol.); kośc. organizacja zajmująca się działalnością dobroczynną
 • Znaczenie Canticorum Canticum Encyklopedia Pieśń nad pieśniami (Salomonowa). Etym. - tytuł poematu biblijnego opiewającego miłość pary kochanków, przypisywanego królowi Salomonowi
 • Znaczenie Cyganeria Jak działa cyganeria zobacz bohema
 • Znaczenie Czulent Czy jest obiadowa: zapiekanka z białej fasoli, cebuli, ziemniaków a. kaszy, mięsa, tłuszczu i tak dalej, opracowana i wstawiona do piekarnika w
 • Znaczenie Curling Pojęcie na dwóch równoległych torach, rozgrywana pomiędzy dwiema drużynami po czterech zawodników, płaskimi, kolistymi kamieniami granitowymi
 • Znaczenie Chartaria Wyjaśnienie zbiory dokumentów a. księgi klasztorne, gdzie dawn. zapisywano fundacje i przywileje klasztoru a. kościoła zakonnego. Etym. - śrdw.z łaciny
 • Znaczenie clara pacta claros faciunt amicos Opis clara pacta claros faciunt amicos ?Xac., jasne (jest to jednoznaczne, wyraźne, nie budzące zastrzeżenia) układy tworzą wiernych przyjaciół
 • Znaczenie Intrare Compelle Informacje je wnijść"; przymuś ich do wejścia. Etym. - cytat z Wulgaty (Ew. wg Łuk., 14, 23), wykorzystywany niegdyś jako usprawiedliwienie
 • Znaczenie Cricket Co to jest palanta, gra sport. w piłkę pomiędzy dwiema drużynami (zazw. po 11 zawodników), gdzie piłkę uderza się szczególnym kijkiem (palantem
 • Znaczenie Cicisbeo Definicja w XVIII w.) przyjaciel domu, mający dwuznaczne zamiary w relacji do pani domu; zobacz cavaliere servente
 • Znaczenie Errors Of Comedy Co znaczy The) Comedy of Errors z angielskiego:, Komedia omyłek. Etym. - tytuł komedii (około 1594; wyst. pol. 1896) Szekspira
 • Znaczenie Bas Chapeau Słownik dowód uznania i podziwu). Etym. - fr. 'kaptur; jw.' od chape dawn. 'kaptur, płaszcz, kapa (biskupia); pokrowiec, wieko' z późn.z łaciny
 • Znaczenie Cybuch Znaczenie cybuch część fajki łącząca główkę fajki z ustnikiem. Etym. - tur. czubuk
 • Znaczenie Chandra Czym jest depresja, niedobry humor, nuda, uczucie beznadziejności; por. splin. Etym. - ros. 'jw.' zniekształcone hipochondria
 • Znaczenie Candiru Co oznacza zool. maleńki krwiopijny sum, żyjący w Amazonce, regularnie pasożytujący w komorach skrzelowych ryb słodkowodnych, lecz również wślizgujący
 • Znaczenie Quaestio Cadit Krzyżówka cadit quaestio ?Xac., prawn. kwestia upada, postępowanie zamknięto; mechanizm zakończono
 • Znaczenie Est Consummatum Najlepszy consummatum est ?Xac., dokonało się; stało się; dopełniło się. Etym. - z Wulgaty (Ew. wg Jana, 19, 30
 • Znaczenie Czatni Przykłady przyprawa, o gęstości dżemu, z marynowanych jarzyn i owoców z cebulą, rodzynkami, daktylami, korzeniami i octem; najtypowsze: ogórkowy
 • Znaczenie Beef Corned Encyklopedia corned (beef, pork) z angielskiego:, [wym. ko:nd (bi:f, po:k)] peklowana, marynowana, solona (wołowina, wieprzowina). corner zobacz korner
 • Znaczenie Chowder Jak działa gęsta zupa a. potrawka z ryb i skorupiaków morskich, zazw. z mlekiem, zawierająca także soloną wieprzowinę a. boczek, cebulę, ziemniaki i
 • Znaczenie Colosseum Czy jest Colosseum zobacz Koloseum
 • Znaczenie Tenebrae Cimmeriae Pojęcie Cimmeriae tenebrae zobacz Kimeryjskie ciemności
 • Znaczenie ce que femme veut Dieu le veut Wyjaśnienie ce que femme veut, Dieu le veut fr., czego chce kobieta, tego i Bóg chce
 • Znaczenie Clinch Opis clinch zobacz klincz
 • Znaczenie Choliamb Informacje pięć stóp jambicznych i trochej a. spondej). Etym. - gr. chōliambos '(dosł. kulawy jamb); jw.'; chōlós 'kulawy'; zobacz jamb
 • Znaczenie Capoeira Co to jest taniec brazylijski pochodzenia afrykańskiego, ?Xączący przedmioty tańca ludowego i ruchów z ćwiczeń obrony własnej (rodzaj dżiu-dżitsu
 • Znaczenie Fortune La Corriger Definicja poprawiać los (szczęście); oszukiwać w grze. Etym. - wg Pamiętników hr. Grammonta, rozdz. 3 (1713 r.) pisarza irl.-fr. A. Hamiltona (1646
 • Znaczenie Bono Cui Co znaczy komu to miało przynieść korzyść? komu to wyjść miało na pożytek?; por. cui prodest... Etym. - sędzia rzymski Lucius Cassius Longinus
 • Znaczenie ceux qui craignent les hommes aiment les lois Słownik les lois fr., ci, którzy boją się ludzi, uwielbiają ustawy. Etym. - z Uwag i myśli (1746 r., tł. pol. 1909) pisarza fr. Luc de Clapiers de
 • Znaczenie Cetologia Znaczenie cetologia dział zoologii zajmujący się waleniami (wielorybami). Etym. - ?Xac. cetus 'waleń' z gr. kētos 'jw.'; zobacz -logia
 • Znaczenie Caballero Czym jest jeździec; rycerz, pan, szlachcic; kawaler. caballero andante hiszp. omyłkowy rycerz; zobacz także el caballero de la triste figura
 • Znaczenie Chasyd Co oznacza jakiegoś cadyka a. należący do jego świty albo dworu, zazw. odziany w długi czarny chałat i jarmułkę (w Europie wsch., przed 1940 r
 • Znaczenie Chantant Cafe Krzyżówka concert [wym. kąsę:r] w XVIII w. (od 1770) i XIX w. - lokal, gdzie publiczność piła i paliła słuchając piosenek i skeczów (por. boîte
 • Znaczenie Cesja Najlepszy osobę; ustąpienie, zrzeczenie się wierzytelności, części terytorium państwa. cedent dokonywający cesji, ten który ceduje. cesjonariusz
 • Znaczenie Centrala Przykłady kierownicza w relacji do oddziałów, filii; kluczowy magazyn, kluczowa zbiornica, stacja, rozdzielnia i tak dalej centralizm mechanizm
 • Znaczenie Camp Encyklopedia homoseksualny; (utwór) tak banalny, mierny a. przestarzały, przebrzmiały, Iż właśnie poprzez swą nieudolność i tandetność art. uważany jest
 • Znaczenie Cerusyt Jak działa cerusyt minerał, węglan ołowiu, istotna ruda ołowiu. Etym. - nm. Zerussi 'jw.' z ?Xac. cerussa 'jw
 • Znaczenie Celebre Cause Czy jest głośna kwestia; por. Pitaval. Etym. - z tytułu sławnego zbioru Pitavala Causes célèbres et intéressantes... (1734 r.); zobacz Pitaval
 • Znaczenie Santo Campo Pojęcie pole'; cmentarz wł. a. hiszp. Etym. - zobacz campos; wł. santo 'święty' z ?Xac. sanctus, zobacz Sanctum Officium
 • Znaczenie Social Contrat Wyjaśnienie Etym. - tytuł dzieła z zakresu filozofii polit. (pełny tytuł: Du contrat social, ou Principes du droit politique, 1762) pisarza i filozofa
 • Znaczenie Cakewalk Opis Murzynów amer., gdzie placek był nagrodą za najefektowniejsze ruchy, kroki, figury w chodzie; (koniec XIX w.) taniec sceniczny wywodzący
 • Znaczenie charbonnier est maire chez soi Informacje nawet) węglarz jest u siebie (w domu) burmistrzem; wolnoć Tomku w swoim domku. Etym. - z Balzaka (Eugenia Grandet, r. 1.) 1833
 • Znaczenie Collage Co to jest art. z fragmentów różnych elementów (druki, fotografie i tym podobne) i kawałków tworzyw (papier, piasek, żwir, słoma, tekstylia i tym
 • Znaczenie Byth Am Cymru Definicja Cymru am byth walij., niech żyje Walia
 • Znaczenie Chutbah Co znaczy chutbah arab., kazanie w przepisanej formie wygłaszane w meczetach w piątki w okresie południowej modlitwy
 • Znaczenie colosse aux pieds dargile Słownik na glinianych nogach; jest to na niepewnych podstawach. Etym. - Diderot o Rosji po powrocie z podróży w 1774-75; por. Biblia (Daniel, 2, 31
 • Znaczenie Chrom Znaczenie ciężki, twardy, trudno topliwy metal, stosowany do wyrobu stali nierdzewnych i chromowania, powlekania elementów żelaznych; gatunek skóry
 • Znaczenie Chiton Czym jest wełniana bez rękawów, zeszyta z boku, spinana na ramionach (u mężczyzn zazw. krótka), noszona w domu i na ulicy; zool. wielotarczowiec
 • Znaczenie Chile Co oznacza czili] bardzo ostra przyprawa pozyskiwana z różnych gatunków pieprzowców tropikalnych, stosowana do potraw, gł. w Ameryce ?Xac.; por. curry
 • Znaczenie Charqui Krzyżówka charqui [wym. czarki] hiszp. z keczua, suszone mięso, zwł. suszona wołowina
 • Znaczenie Futliarie W Czełowiek Najlepszy futerale; ktoś obawiający się wszelkich innowacji, reform, zdecydowanych rozstrzygnięć. Etym. - tytuł opowiadania (1898 r.) Czechowa
 • Znaczenie Cydr Przykłady otrzymywany z fermentacji soku z jabłek. Etym. - fr. cidre 'jw.' z późn.z łaciny sicera 'napój odurzający' z późn.gr. síkera 'jp
 • Znaczenie Champion Encyklopedia mistrz jakiejś dyscypliny sportu; zwycięzca konkursu psów. Etym. - z angielskiego: 'mistrz sportu; bojownik (kwestie
 • Znaczenie creme de la creme Jak działa crême de la crême fr., śmietanka śmietanki, idealne towarzystwo
 • Znaczenie cest tout comme chez nous Czy jest c'est tout comme chez nous zobacz tout comme chez nous
 • Znaczenie Czarczaf Pojęcie zasłona na głowę wspólnie z twarzą, noszona jeszcze poprzez kobiety w nie wszystkich państwach muzułm.; por. parda. Etym. - tur
 • Znaczenie Clamant Tacent Cum Wyjaśnienie cum tacent clamant ?Xac., milcząc wołają; ich milczenie jest wymowne. Etym. - z Cycerona (Przeciw Katylinie, 1, 8
 • Znaczenie Interpretum Crux Opis crux interpretum ?Xac., krzyż komentatora, jest to trudne do zrozumienia i wyjaśnienia miejsce tekstu
 • Znaczenie Espagne En Chateaux Informacje Hiszpanii; wyimaginowane dobra, posiadłości będące produktem fantazji; zamki na lodzie. Etym. - Wilhelm de Lorris (Roman de la rose) około
 • Znaczenie Cynfolia Co to jest cynfolia staniol, cienka folia cynowa walcowana na zimno. Etym. - zobacz cyna; folia
 • Znaczenie Chimera Definicja ułuda; (w. l.mn.) kaprysy, grymasy, fanaberie, fochy, humory, dąsy; wybryki, dziwactwa. chimeryk fantasta; kapryśnik. Etym. - ?Xac
 • Znaczenie carpent tua poma nepotes Co znaczy carpent tua poma nepotes ?Xac., wnuki zbiorą owoce twoje(j pracy). Etym. - z Wergiliusza (Eklogi, 9, 50
 • Znaczenie Colón Słownik 100 centimos) i Salwadoru (=100 centavos). Etym. - hiszp. 'jw.' od nazwiska Cristóbal Colón 'Krzysztof Kolumb
 • Znaczenie Curry Znaczenie mieszanina mielonych korzeni (jak pieprz czarny, imbir, kardamon, cynamon i tak dalej, w zależności od potrawy), stosowana jako przyprawa
 • Znaczenie Caccia Czym jest literaturze wł. kanon dwugłosowy pochodzenia lud., podobny do madrygału, ze zwrotkami i refrenem, przedstawiający zazw. łowy, sceny
 • Znaczenie Cabaca Co oznacza cabaça zobacz kabasa
 • Znaczenie Cyborgizacja Krzyżówka układów żywego organizmu poprzez skuteczniejsze i wytrzymalsze urządzenia sztuczne; próby sterowania organizmem poprzez intensyfikację a
 • Znaczenie Cockney Najlepszy londyńczyk o wymowie charakterystycznej dla warstw niewykształconych (zwł. wschodniego) Londynu; dialekt (wschodnio)londyński. Etym. - z
 • Znaczenie Cantal Przykłady twardy, żółty, z mleka krowiego, podobny do cheddara, wyrabiany w głowach w kształcie walca, ważących do 50 kg, zwany także fourme. Etym
 • Znaczenie Credo Encyklopedia wyznanie wiary. credo, quia absurdum (est), ?Xac., wierzę temu, ponieważ to niedorzeczność (parafraza z Tertuliana, De carne Christi, 5
 • Znaczenie Consulaire Corps Jak działa ogół konsulów zagranicznych i ich personel, korzystający z przywilejów i immunitetów (symbol na samochodach: C.C.). corps diplomatique fr
 • Znaczenie Cumulonimbus Czy jest chmury kłębiaste deszczowe o budowie pionowej. cumulus [wym. ku...] meteor. chmury kłębiaste o budowie pionowej. Etym. - n.z łaciny 'jw.' z
 • Znaczenie Choro Pojęcie Bułgarów, Serbów, Chorwatów (kolo), a również Rumunów (walaskie kolo), gdzie uczestnicy trzymają się za ręce i tworzą otwarty półkrąg
 • Znaczenie Czynele Wyjaśnienie czynele zobacz żele. Etym. - wł. cinelle
 • Znaczenie Faut Il Comme Opis comme il faut fr., [wym. komilfo] bez zarzutu, jak trzeba, jak wypada; przyzwoity, w dobrym tonie
 • Znaczenie Sotnia Cziornaja Informacje skrajnie reakcyjna prawica socjalna. Etym. - nazwa nadawana (od 1905 r.) w Rosji carskiej bojówkom org. monarchistycznych, tworzonych
 • Znaczenie Charybda Co to jest Charybda zobacz Scylla i Charybda
 • Znaczenie Cwibak Definicja warstwowo rodzynkami, figami, daktylami, migdałami, orzechami, skórką pomarańczową i wypiekany po raz drugi (por. biskwit); reg. keks. Etym
 • Znaczenie Centracja Co znaczy jednym aspekcie rzeczywistości, powodujące jego subiektywne wyolbrzymienie, z czym wiążą się deformacje w myśleniu, spostrzeganiu i ocenie
 • Znaczenie Cia Słownik skr. od Central Intelligence Agency (Centralna Agencja Wywiadowcza), gł. urząd ds. wywiadu w stanach zjednoczonych ameryki, utworzony w
 • Znaczenie Centnar Znaczenie 50 kg). Etym. - ?Xac. centenarius 'setny; zawierający sto' od centum, zobacz centy-; od wagi stu funtów
 • Znaczenie Chalcedon Czym jest zbita odmiana kwarcu (nie wszystkich używa się jako kamieni półszlachetnych: agat, onyks, chryzopraz, heliotrop, jaspis, krwawnik). Etym
 • Znaczenie Laude Cum Co oznacza forma oceny wyróżniającej na dyplomach; (magna c. l.) z ogromną pochwałą; (insigne c. l.) z wyjątkową pochwałą; (summa c. l.) z najwyższą
 • Znaczenie Conchiglie Krzyżówka conchiglie [wym. konkilie] wł., "muszelki', włoskie pierożki nadziane mięsem
 • Znaczenie Locale Couleur Najlepszy miejscowy; art. charakter, nastrój, pkt. widzenia, swoistość jakiejś epoki, miejscowości, okolicy (oddane w dziele sztuki
 • Znaczenie ca va sans dire Przykłady ça va sans dire fr., to się rozumie samo poprzez się
 • Znaczenie Chlor Encyklopedia chlorofil gł. składnik zielonego barwnika roślin, pozwalający na przyswajanie węgla z dwutlenku węgla w powietrzu. chloroform
 • Znaczenie Vitae Curriculum Jak działa życiorys; por. ankieta. Etym. - ?Xac. '(prze)bieg życia'; curriculum 'bieg; tor gonitwy; rydwan' od currere, zobacz kurs; vita, zobacz
 • Znaczenie Corrida Czy jest byków (por. banderilla; faena; matador; muleta; paseo; pikador; tauromachia; toreador). Etym. - hiszp. 'jw.'; corrida dosł. 'bieganie; jw
 • Znaczenie Canasta Pojęcie canasta zobacz kanasta
 • Znaczenie Cycero Wyjaśnienie cycero stopień (rozmiar) czcionki druk. (12 punktów). Etym. - od nazwiska M. T. Cycerona
 • Znaczenie Cardigan Opis wełniana kamizelka z rękawami. Etym. - od tytułu generała z angielskiego: Jamesa Thomasa Brudenella hrabiego Cardigan (1797-1868), który w
 • Znaczenie Cyt Informacje cytoplazma. cytoplazma biol. pozajądrowa zawartość komórki roślinnej i zwierzęcej. cytologia biol. edukacja o budowie i czynnościach
 • Znaczenie czełowiek eto zwuczit gordo Co to jest czełowiek - eto zwuczit gordo ros., człowiek - to brzmi dumnie. Etym. - ze sztuki Gorkiego Na dnie, akt. 4 (1902 r.); słowa Satina
 • Znaczenie Catering Definicja zaopatrzenie w (zazw. opracowaną uprzednio do spożycia) żywność, zwł. pasażerów i załogi samolotu; zobacz cook-chill
 • Znaczenie Chałwa Co znaczy chałwa twarda, krucha, słodka masa z nasion sezamu roztartych w miodzie. Etym. - tur. helwa z arab. halwā
 • Znaczenie Botte Chat Słownik bajka pisarza fr. Charlesa Perraulta (1628-1703), ze zbioru Contes de ma mere l'oye (1697 r.) 'Bajki Babci Gąski
 • Znaczenie Geste De Chansons Znaczenie poematy epickie w języku popularnym (XI-XV w.), o bohaterskich czynach rycerzy historycznych a. fikcyjnych, zwł. z czasów Karola Wielkiego
 • Znaczenie Sum Ergo Cogito Czym jest cogito ergo sum ?Xac., myślę, więc jestem. Etym. - formuła Kartezjusza (Zasady filoz. 1, 7 i 10
 • Znaczenie Canzona Co oznacza canzona, canzone zobacz kancona
 • Znaczenie Cosecans Krzyżówka cosecans (csc) [wym. kosekans] mat. odwrotność sinusa. Etym. - n.z łaciny; zobacz ko-; secans
 • Znaczenie Chalk Najlepszy CHALK(O)- w złożeniach: miedź; mosiądz; brąz. Etym. - gr. chalkós 'miedź; brąz; metal; ruda
 • Znaczenie Chałtura Przykłady robota byle jaka, bez wartości i znaczenia, wyłącznie dla zarobku; wytwór takiej twórczości, pracy. chałturszczyk pop. fuszer, tandeciarz
 • Znaczenie conditio sine qua non Encyklopedia conditio sine qua non ?Xac., warunek konieczny, nieodzowny
 • Znaczenie Catala Jak działa català kataloń., język kataloński
 • Znaczenie Chorea Czy jest chorej zobacz trochej. choreografia sztuka taneczna; układ, zapis, opis a. realizacja baletu (tanecznego utworu scenicznego). choriamb lit
 • Znaczenie Cedować Pojęcie cedować zobacz cesja
 • Znaczenie Canutism Wyjaśnienie przeciwstawianie się wszelkim zmianom, zakamieniała zachowawczość. Etym. - (1969) od króla Kanuta, około 944-1035, którego dwór wierzył, Iż
 • Znaczenie Compluvium Opis compluvium zobacz kompluwium; atrium
 • Znaczenie Disk Compact Informacje compact disk zobacz kompaktowa płyta
 • Znaczenie Cymbały Co to jest płaskiej skrzynki drewnianej z naciągniętymi strunami różnej długości, w które uderza się pałeczkami; por. psalterium. Etym. - gr. kýmbalon
 • Znaczenie Czador Definicja materiału stosowany jako kombinacja nakrycia głowy, zasłony i szala poprzez kobiety nie wszystkich ludów muzułm. i hinduskich, zwł. w
 • Znaczenie Mukam Po Chożdienije Co znaczy poprzez mękę; Golgota, męka Pańska, droga cierniowa, droga męki. Etym. - tytuł trylogii powieściowej (1922-41 r.) pisarza ros. Aleksieja N
 • Znaczenie Chip Słownik chip [wym. czip] z angielskiego:, obiekt mikroelektroniczny
 • Znaczenie Connerie Znaczenie connerie [wym. konri] fr., niemądre postępowanie, niemądra postawa, głupota
 • Znaczenie Chart Czym jest najpopularniejszych nagrań płytowych a. kasetowych; nm. Hitliste, Hitparade. Etym. - z angielskiego: 'karta; wykres; mapa' z ?Xac. charta
 • Znaczenie Crack Co oznacza czempion, osoba wybitna w jakiejś dziedzinie. cracker zobacz hacker. Etym. - z angielskiego: 'trzask; pęknięcie; włamanie; jw
 • Znaczenie Cyzelować Krzyżówka obrabiać metalowe elementy rzemiosła art. a. rzeźby odlewane w metalu; przen. wykańczać, opracowywać coś z pedantyczną drobiazgowością
 • Znaczenie Corrigenda Najlepszy corrigenda zobacz errata. Etym. - ?Xac. l.mn. r.nij. od corrigendus, gerundivum od corrigere, zobacz korekta
 • Znaczenie Cyneraria Przykłady łaciny 'jw.' z r.ż. od ?Xac. cinerarius 'popielny' od cinis dpn. cineris 'popiół'; od koloru puszku liści
 • Znaczenie Cornemuse Encyklopedia cornemuse, musette fr., muz. dudy
 • Znaczenie Comeback Jak działa video., wirtuozie, śpiewaku, piosenkarce a. in. osobistości publ., która po pewnym okresie nieobecności na scenie, ekranie, widowni polit
 • Znaczenie Country Czy jest music a. country-and-western amer.z angielskiego:, w stanach zjednoczonych ameryki - forma stylizowanej muzyki "ludowej", zwł. w
 • Znaczenie Damour Chagrin Pojęcie poprzez niefortunną miłość. Etym. - zwrot powtarzający się w wierszu Plaisir d'amour 'słodycz miłości' Floriana (1755-94), spopularyzowanym
 • Znaczenie Pessima Optimi Corruptio Wyjaśnienie corruptio optimi pessima ?Xac., gdy idealny się psuje (marnuje, deprawuje, demoralizuje), wtedy jest (już) najgorzej
 • Znaczenie Ditalia Coppa Opis uliczny wyścig kolarski o puchar Włoch. Etym. - wł. dosł. 'puchar Włoch; jw.'; coppa 'puchar, czara' z późn.z łaciny cuppa 'jw
 • Znaczenie College Informacje autonomiczna jednostka org.-pedag. na nie wszystkich uniwersytetach z angielskiego:; amerykańska szkoła wyższa; nazwa nie wszystkich szkół
 • Znaczenie Claquage Co to jest osłabienie w konsekwencji zbyt intensywnych a. zbyt długookresowych wysiłków fizycznych a. intelektualnych, albo napięć nerwowych. Etym
 • Znaczenie Cognoscente Definicja konioszente (...enti)] prawdziwy a. rzekomy znawca jednej a. kilku dziedzin sztuki a. mody; koneser. Etym. - st.wł. (dziś conoscente) 'jw
 • Znaczenie Conciliatrix Co znaczy conciliatrix ?Xac., swatka; stręczycielka, rajfurka, kuplerka; "madame" w domu publicznym
 • Znaczenie Diem Carpe Słownik korzystaj z codziennie; nie marnuj mijających chwil; por. quid sit futurum cras... Etym. - z Horacego (Pieśni, 1, 11, 8
 • Znaczenie Czechman Znaczenie o rękawach nie rozciętych a. rozciętych po stronie zewnętrznej (czym różnił się od kontusza), noszony na żupan w Polsce w XVII i do poł
 • Znaczenie Czynownik Czym jest czynownik w Rosji carskiej: urzędnik państwowy. Etym. - ros. czinównik 'jw.' od czin 'ranga, stopień
 • Znaczenie Dalerte Cote Co oznacza ponad którego przybór spowoduje powódź); przen. pkt. krytyczny, liczba, poziom, oznaczające granicę, której przekroczenie wywołuje kryzys
 • Znaczenie Chan Krzyżówka zwierzchnika prowincji, w różnych, gł. tur. i mong. państwach, zwł. w Azji śr.; część imienia, oznaczająca królewskie a. "szlachetne
 • Znaczenie Cefal Najlepszy głowa. Etym. - gr kephalē 'jw.'; por. androkefalizm; autokefalia; brachykefalia; bucefał; dolichokefalia; makrocefalia; mikrocefalia
 • Znaczenie Cynober Przykłady czerwonawy o połysku diamentowym, główny kruszec rtęci. Etym. - nm. Zinnober 'jw.' z ?Xac. cinnabaris 'jw.' od gr. kinnábari 'jw.' z pers
 • Znaczenie Larmoyante Comedie Encyklopedia comédie larmoyante fr., dramat sentymentalny, sztuka z łezką
 • Znaczenie Caciocavallo Jak działa włoski ser, zazwyczaj w kształcie indiańskiej maczugi a. kręgla. Etym. - wł. dosł. 'koński ser'; cacio 'ser'; cavallo 'koń' z ?Xac
 • Znaczenie Cabernet Czy jest Cabernet fr., wytrawne stołowe wino kalifornijskie, podobne do wina bordo, o zapachu owocowym, średniej mocy
 • Znaczenie Campesino Pojęcie campesino [wym. ka...] indiański rolnik a. robotnik rolny. Etym. - hiszp. 'jw.' z campo, zobacz campos
 • Znaczenie Combo Wyjaśnienie jazzowy, zwł. grający bez skomplikowanej aranżacji, z pojedynczą, kameralną obsadą sekcji melodycznej, orkiestra taneczna. Etym. - z
 • Znaczenie Celo Opis celofan, tomofan, przezroczysta folia z regenerowanej celulozy, stosowana gł. do opakowań. Etym. - zobacz celuloza; -fan
 • Znaczenie Cadyk Informacje cudotwórca", "jasnowidz", wspólnie z dworem i świtą utrzymywany poprzez rzeszę chasydów, jego zwolenników, którym udziela
 • Znaczenie Crepida Co to jest męskie i żeńskie sandały złożone z podeszwy i paska skóry okrywającego boki stopy i piętę, przymocowane do nogi krzyżującymi się
 • Znaczenie Comparativus Definicja comparativus gram. wyższy stopień przymiotnika. Etym. - ?Xac. 'porównywający' od comparate, zobacz komparatystyka
 • Znaczenie Chozrim Co znaczy chozrim hebr., l.mn. dosł. 'powracający', Izraelczycy, którzy powrócili do Izraela z emigracji; por. jordim
 • Znaczenie State Corporate Słownik kapitalistyczne kraj ogromnych korporacji (przedsiębiorstw), wspomaganych państwowym interwencjonizmem. Etym. - z angielskiego: 'jw
 • Znaczenie Chron Znaczenie chronologiczny ułożony wg następstwa wydarzeń, kolejności dat. chronometr b. precyzyjny przenośny zegar sprężynowy (gł. w astr. i nawigacji
 • Znaczenie Clausius Czym jest równa 1 dżul na stopień Celsjusza. Etym. - nazwa ku czci fizyka nm., Rudolfa Emanuela Clausiusa, 1822-88, który wprowadził definicja
 • Znaczenie Croissant Co oznacza rożka) z ciasta fr. Etym. - fr. '1. kwadra Księżyca; półksiężyc; rogalik', p.pr. od croître 'rosnąć'; w znaczeniu 'rogalik' kalka z nm
 • Znaczenie Vitiosus Circulus Krzyżówka błąd logiczny; błąd opierający na definiowaniu jakiegoś wyrażenia dzięki tegoż wyrażenia (circulus in definiendo; idem per idem); błąd
 • Znaczenie Chutney Najlepszy chutney z angielskiego:, zobacz czatni
 • Znaczenie Togae Arma Cedant Przykłady cedant arma togae ?Xac., niechaj zbroja ustąpi przed togą; niech nastanie pokój. Etym. - z Cycerona (O powinnościach, 1, 22
 • Znaczenie Benevolentiae Captatio Encyklopedia captatio benevolentiae ?Xac., zjednywanie sobie względów; por. ad captandum
 • Znaczenie cest magnifique mais ce nest pas la guerre Jak działa guerre fr., to wspaniałe, lecz to nie jest wojna. Etym. - krytyczny komentarz do straceńczej szarży bryt. Lekkiej Brygady (opiewanej późn
 • Znaczenie Cafuso Czy jest cafuso port. [wym. kafuzo] brazylijski zambo
 • Znaczenie colorless green ideas sleep furiously Pojęcie angielskiego:, bezbarwne zielone definicje śpią wściekle (przykład zdania niespójnego znaczeniowo, aczkolwiek poprawnego gramatycznie i
 • Znaczenie Consomme Wyjaśnienie p.p. z consommer 'dokonywać; konsumować, jeść' od ?Xac. consummare 'ukończyć'; zobacz kom-; summa 'suma
 • Znaczenie Dominandi Cupido Opis cupido dominandi ?Xac., żądza władzy (jest gwałtowniejsza od wszystkich innych namiętności). Etym. - z Tacyta (Roczniki, 15, 53
 • Znaczenie coelum non animum mutant qui trans mare currunt Informacje currunt ?Xac., niebo, a nie duszę zmieniają ci, co żeglują po morzach (z Horacego Listy 1, 11, 27); i w Paryżu nie zrobią z owsa ryżu
 • Znaczenie Magna Cappa Co to jest cappa magna zobacz kapa
 • Znaczenie Czaban Definicja czaban ukr. dawn. pasterz wołów a. owiec; dawn. rosły wół a. baran
 • Znaczenie Cesar Co znaczy César francuska doroczna nagroda video.; por. Felix, Oscar. Etym. - fr. z ?Xac. caesar, zobacz cezar
 • Znaczenie Carne Con Chile Słownik meksykańska ostro przyprawiona chile, potrawa z siekanego a. mielonego mięsa duszonego z cebulą, czosnkiem, podawana przeważnie z ryżem i
 • Znaczenie Cross Znaczenie sport. bieg, wyścig na przełaj na uciążliwej trasie, pieszy, konny, motorowy; w tenisie (stołowym) - przerzut piłki po przekątnej kortu
 • Znaczenie Filtre Cafe Czym jest café filtre fr., kawa opracowana poprzez przepuszczenie wrzątku poprzez mielone ziarna kawowe i umieszczony pod nimi filtr
 • Znaczenie Caesarem vehis Caesarisque fortunam Co oznacza Xac., wieziesz Cezara i jego losy (jego szczęście). Etym. - słowa, z którymi Cezar miał zwrócić się do pilota statku w okresie burzy; por
 • Znaczenie Carcinoma Krzyżówka carcinoma [wym. karc-inoma] med., nowotwór złośliwy, rak. Etym. - ?Xac. 'wrzód, rak' z gr. karkinōma 'jp.' od karkinos 'krab; rak
 • Znaczenie Coitus Najlepszy kopulacja, relacja płciowy. coitus interruptus, coitus reservatus ?Xac., med. relacja płciowy przerwany (dla uniknięcia zapłodnienia
 • Znaczenie Cornflakes Przykłady śniadaniowe przetwory zbożowe z nie łuszczonego grubego ziarna kukurydzianego przyrządzonego poprzez nawilżanie, nagrzewanie i formowanie w
 • Znaczenie Chapati Encyklopedia przaśny chleb pszenny kształtu naleśnika, pieczony na blasze, jadany w płn. Indiach. Etym. - z angielskiego: 'jw.' od hindi kapati 'jw
 • Znaczenie Confiance De Crise Jak działa crise de confiance fr., kryzys zaufania. crise de conscience fr., kryzys sumienia
 • Znaczenie Chutuchtu Czy jest dostojników w dawn. Mongolii, należących, jako wcielenie bóstw i świętych buddyjskich, do uprzywilejowanej ekipy lamów. Etym. - mong
 • Znaczenie Czarter Pojęcie przewodnika morskiego części ładownej statku a. całego statku (z załogą a. bez) na ustaloną liczbę podróży a. na określony czas; umowa
 • Znaczenie Dellarte Commedia Wyjaśnienie dellarte] lud. komedia wł. XVI-XVII w. o improwizowanym tekście i określonych przypadkach i postaciach scen.; zobacz Arlekin; Brighella
 • Znaczenie Guerre La Cest Opis c'est la guerre! fr., tj. wojna!; por. à la guerre
 • Znaczenie Cadenza Informacje cadenza [wym. kadenca] zobacz kadencja
 • Znaczenie Crescendo Co to jest coraz głośniej. Etym. - wł. 'wzrastając' od ?Xac. crescendum rzecz. odsłowny z crescere 'rosnąć'; por. konkret
 • Znaczenie Cachucha Definicja cachucha zobacz kaczucza
 • Znaczenie Caudillo Co znaczy Hiszpanii w walkach z Arabami (do XV w.), w państwach Ameryki Łacińskiej w okresie wojen wyzwoleńczych (1. poł. XIX w.) i w momencie
 • Znaczenie Corregidor Słownik hiszpański urzędnik, sędzia ziemski, sędzia pokoju, burmistrz. Etym. - hiszp. 'jw.' od corregir 'poprawiać; korygować' z ?Xac. corrigere
 • Znaczenie Cajg Znaczenie stosowana zazwyczaj na ubrania robocze. Etym. - nm. Zeug 'tkanina; odzież; narzędzia; ekwipunek; uzbrojenie'; por. cekhauz
 • Znaczenie Cwajnos Czym jest cwajnos żart. przest. buldog. Etym. - nm. zwai '2' + nos
 • Znaczenie Cozido Co oznacza port., gotowana wołowina z kiełbasą, salcesonem czarnym, kurą, soloną wieprzowiną, kapustą, ziemniakami, ryżem i białą fasolą
 • Znaczenie Chica Krzyżówka iberoamerykański napój alkoholowy musujący, z kukurydzy, niekiedy z manioku, owoców palmowych a. ryżu. Etym. - hiszp. 'wódka kukurydzana
 • Znaczenie Cistron Najlepszy funkcjonalny odpowiednik genu, odcinek łańcucha DNA chromosomu a. DNA bakterii albo wirusów. Etym. - ?Xac. cis, zobacz cisalpejski
 • Znaczenie Maiestatis Laesae Crimen Przykłady zbrodnia obrazy majestatu; w dawn. Polsce - zamach, targnięcie się na władzę, zdrowie a. życie króla; por. lèse-majesté. crime passionnel
 • Znaczenie Cykas Encyklopedia cykas bot. sagowiec, drzewo sagowe. Etym. - (?) gr. kykeōn 'mieszany napój'; por. sago
 • Znaczenie Fermo Canto Jak działa wym. kan...] muz. (dosł. śpiew stały) struktura melodyczna będąca fundamentem pierwotną kompozycji wielogłosowej
 • Znaczenie Ira Ca Czy jest czasów Rewolucji Francuskiej (por. Carmagnole, Marsylianka). Etym. - fr. dosł. 'będzie szło, pójdzie; powiedzie się (Rewolucja)' - pierwsze
 • Znaczenie Cargo Pojęcie morskiego. Etym. - z hiszp. 'ładunek; ciężar; zarzut' od cargar 'ładować; obciążać' z późn.z łaciny carricare 'obładować wóz' od ?Xac
 • Znaczenie Ignoscere Cognoscere Wyjaśnienie zrozumieć (to wszystko) przebaczyć; por. tout comprendre... Etym. - z Terencjusza (Samodręk, 218), 163 p.n.e
 • Znaczenie Chymus Opis zawartość żołądka wytworzona w skutku trawienia pokarmu poprzez soki żołądkowe. Etym. - późn.z łaciny 'mlecz' z gr. chymós 'sok' od chein
 • Znaczenie Camembert Informacje Xagodny, miękki ser z mleka krowiego wytwarzany w małych krążkach (na których rozwija się biaława pleśń) w departamentach Calvados i Orne
 • Znaczenie Credit Co to jest prawa strona rachunków w księgowości, strona pasywów; por. debet. Etym. - z ?Xac. credere '(za-)wierzyć; zaufać'; por. akredytowanie; credo
 • Znaczenie Chemioterapia Definicja chemioterapia atakowanie środkami chem. drobnoustrojów chorobotwórczych w organizmie pacjenta. Etym. - zobacz chemia; leczenie
 • Znaczenie Catch22 Co znaczy angielskiego:, 'paragraf 22', ukryta trudność w przepisie, zarządzeniu i tym podobne, z uwikłanym w nią zagadkowym paradoksem. Etym
 • Znaczenie Czizanbop Słownik palcach', mechanizm rachowania na palcach wynaleziony poprzez matematyka koreańskiego, Sung Dżin Pai, stosowany zwł. przy nauce arytmetyki
 • Znaczenie Carcha Znaczenie carcha hindi, domowy kołowrotek ind., gł. do przędzenia nici z bawełny
 • Znaczenie Vie La Cest Czym jest c'est la vie! fr., takie jest życie
 • Znaczenie Cambridgeoxford Co oznacza Cambridge-Oxford zobacz Oxford-Cambridge
 • Znaczenie Czako Krzyżówka czapa wojsk. z płaskim denkiem i z daszkiem; kaszkiet; giwer (w znaczeniu: kołpak żołnierski). Etym. - węg. csako 'jw
 • Znaczenie Carioca Najlepszy de Janeiro; samba adaptowana jako taniec towarzyski; muzyka do takiego tańca; rodzaj gry w karty. Etym. - port. 'jw.' z jęz. tupi; cari
 • Znaczenie Chandeleur Przykłady chandeleur zobacz Candlemas Day
 • Znaczenie Chryz Encyklopedia złoty; żółty. chryzoberyl glinian berylu, minerał barwy żółtej a. żółtozielonej; w odmianach przezroczystych - kamienie szlachetne, zwł
 • Znaczenie Shock Culture Jak działa angielskiego:, 'szok kulturowy', pomieszanie i dezorientacja przeżywane poprzez człowieka, który znalazł się w obcym sobie kulturowo a
 • Znaczenie Chandżar Czy jest chandżar zobacz handżar
 • Znaczenie Caviardage Pojęcie fr., usuwanie poprzez cenzurę a. redaktora naczelnego pewnych ustępów tekstu napisanego w celu publikacji. Etym. - fr. od caviarder pop
 • Znaczenie cest Venus tout entiere a sa proie attachee Wyjaśnienie attachée fr., oto sama Wenera wczepiona w swą ofiarę; o kobiecie zadręczającej mężczyznę, który jest obiektem jej nieprzepartej namiętności
 • Znaczenie Celesta Opis perkusyjny, klawiszowy, gdzie pokryte filcem młotki uderzają w metalowe płytki, wyglądem przypominający fisharmonię. Etym. - wł. celesta
 • Znaczenie Cvt Informacje Variable Transmission 'bezstopniowa przekładnia' samochodowa, gdzie zamiast kilku biegów (jak w skrzyni automatycznej) istnieje
 • Znaczenie Cirrocumulus Co to jest kłębiasto-pierzaste. cirrus meteor. chmury wysokie, pierzaste. cirrostratus meteor. chmury wysokie, warstwowo-pierzaste. Etym. - n.z łaciny
 • Znaczenie cucullus non facit monachum Definicja kaptur nie czyni mnicha; por. barba non facit... Etym. - Erazm Adagia; por. Szekspir (Wieczór trzech króli, 1, 5, 62; Miarka za miarkę, 5
 • Znaczenie Compendium Co znaczy compendium zobacz kompendium
 • Znaczenie Coden Słownik nazwa mechanizmu jednoznacznego kodowania tytułów czasopism i in. wydawnictw seryjnych, dostosowanego do potrzeb mechanizmów maszynowych
 • Znaczenie Cd Znaczenie C.D. zobacz corps diplomatique. CD skr. od compact disk, zobacz kompaktowa płyta
 • Znaczenie Chir Czym jest chirologia miganie, daktylografia, mowa głuchoniemych na palcach rąk. chirurgia dział medycyny stosujący zabiegi mechaniczne, operacyjne
 • Znaczenie Chłam Co oznacza chłam ros., graty
 • Znaczenie Chiarioscuro Krzyżówka malarstwo światłocieniowe; drzeworyt światłocieniowy; użycie wyraźnych kontrastów światła i cienia dla dekoracyjnego a. dramatycznego
 • Znaczenie Disobedience Civil Najlepszy civil disobedience z angielskiego:, nieposłuszeństwo obywatelskie; por. hartal; satjagraha. Etym. - z H.D. Thoreau (tytuł rozprawy), 1849 r
 • Znaczenie Chopsuey Przykłady potrawa amer., jadana zwł. w restauracjach chiń., opracowana gł. z pędów fasoli złotej i bambusa, kotewki orzechów wodnych, cebuli, grzybów
 • Znaczenie Cien anos de soledad Encyklopedia samotności. Etym. - tytuł powieści (1967) pisarza kolumbijskiego Gabriela Garcia Marqueza (ur. 1928), który w dziejach fikcyjnej
 • Znaczenie calomniez calomniez il en reste toujours quelque chose Jak działa calomniez, calomniez; il en reste toujours quelque chose fr., szkalujcie, szkalujcie, zawsze coś przylgnie; por. audacter calumniare
 • Znaczenie Cc Czy jest C.C. zobacz corps consulaire
 • Znaczenie Coute Que Coute Pojęcie coûte que coûte fr., [wym. ku:t kö ku:t] za wszelaką cenę; por. à tout prix
 • Znaczenie Cannellone Wyjaśnienie cannellone makaron w formie grubych rurek (do zup). Etym. - wł. zgrub. od cannello 'rurka; segment trzciny' z canna bot. 'trzcina
 • Znaczenie Cerber Opis stróż, dozorca; por. Argus. Etym. - ?Xac. Cerberus z gr. Kérberos mit. 'trójgłowy pies, strzegący bram Hadesu, królestwa zmarłych'; por
 • Znaczenie Civet Informacje duszona dziczyzna. Etym. - z angielskiego: z fr. 'potrawka z zająca a. z dziczyzny w winnym sosie cebulowym' od st. fr. cive 'cebula
 • Znaczenie Cezaropapizm Co to jest monarcha sprawuje zarazem władzę świecką i kościelną. cezaryzm ustrój polit., gdzie jednostka, sprawująca władzę najwyższą, uzasadnia swe
 • Znaczenie Verite Cinema Definicja próby odtwarzania potoku życia bieżącego poprzez chwytanie go "na żywo" i obserwację reakcji spontanicznych. Etym
 • Znaczenie Charmant Co znaczy ujmujący. charmeur [wym. szarmö:r] mężczyzna ujmujący, fascynujący, atrakcyjny (r.ż. charmeuse [wym. szarmö:z]). charme [wym. szarm] wdzięk
 • Znaczenie Czedar Słownik czedar zobacz cheddar
 • Znaczenie Caló Znaczenie podziemia przestępczego, odmiana meksykańskiej hiszpańszczyzny, zawierająca sporo wyrażeń ze slangu i sporo słów z angielskiego:, którą
 • Znaczenie car tel est notre bon plaisir Czym jest ponieważ taka jest nasza (dobra) wola. Etym. - forma przyzwolenia, zatwierdzenia królewskiego (po raz pierwszy na edykcie Ludwika XI z 1472
 • Znaczenie Dei Civitas Co oznacza civitas dei ?Xac., kraj boże
 • Znaczenie Cheddar Krzyżówka czedar, twardy żółty ser podpuszczkowy, b. dostępny w państwach anglosaskich, zwł. w stanach zjednoczonych ameryki, wytwarzany od XVI w. w
 • Znaczenie Czastuszka Najlepszy czterowierszowa, ros., ukr., białorus., żartobliwa przyśpiewka ludowa (niekiedy improwizowana) o tematyce obyczajowej, miłosnej a. społ
 • Znaczenie Cloque Przykłady cloqué tkanina dwuwarstwowa o wzorze wypukłym zazw. ze sztucznego jedwabiu. Etym. - fr. od cloquer 'pokryć się pęcherzami
 • Znaczenie Paris De Cul Encyklopedia cul de Paris fr., dosł. paryskie siedzenie; zobacz turniura. cul de sac fr., ślepa uliczka
 • Znaczenie Centuria Jak działa wojska, w sile do stu żołnierzy, dowodzony poprzez centuriona, setnika; por. manipuł. 2. pospolita - bot. tysiącznik. Etym. - ?Xac
 • Znaczenie Cynizm Czy jest się nieuznawaniem wartości poważanych w danej ekipie i deprecjonowaniem szanowanych poprzez nią instytucji, sposobów postępowania i
 • Znaczenie Rusticana Cavalleria Pojęcie wieśniacza. Etym. - opera (1890 r.) Pietra Mascagniego; libretto: Giovanni Targioni-Tozzetti i Guido Menasci wg opowiadania (1884 r
 • Znaczenie Chondr Wyjaśnienie CHONDR(O)- w złożeniach: chrząstka; chrząstkowo-; ziarnko (krystaliczne). Etym. - gr. chondros 'chrząstka'; por. hipochondria
 • Znaczenie Capris Opis Capris, Capri pants, z angielskiego:, 'spodnie Capri', bardzo obcisłe spodnie damskie. Etym. - od nazwy wyspy wł. w Zatoce Neapolitańskiej
 • Znaczenie Correct Informacje właściwy, przyzwoity, zgodny z przyjętymi formami zachowania się; por. comme il faut. Etym. - fr. 'prawidłowy; zgodny z obyczajami' z ?Xac
 • Znaczenie Chamsin Co to jest wiatr piaszczysty, wiejący w Egipcie z pustyni (por. samum; sirocco). Etym. - arab. chamsin '50', skr. od rih-al-chamsin 'wiatr
 • Znaczenie Chinatown Definicja dzielnica miasta, zwł. w stanach zjednoczonych ameryki. Etym. - z angielskiego: 'jw.'; China- 'chiński'; town 'miasto
 • Znaczenie Blanche Carte Co znaczy dawać; otrzymywać) dosł. 'białą (jest to podpisaną in blanco) kartę'; nieograniczone pełnomocnictwo, swoboda działania, wolna ręka
 • Znaczenie Colidar Słownik Etym. - z angielskiego: colidar, skrót od Coherent Light Detection and Ranging 'detekcja i namierzanie dzięki światła spójnego
 • Znaczenie chi non fa non falla Znaczenie chi non fa, non falla wł., ten (tylko) się nie myli, kto (nic) nie robi
 • Znaczenie Diminutio Capitis Czym jest staroż. odjęcie, strata stanu (dóbr, majątku, swobód obywatelskich, umiejętności prawnej, czci), Zgon cywilna
 • Znaczenie comment peuton etre Persan Co oznacza comment peut-on être Persan? fr., jak można być Persem? Etym. - z Monteskiusza (Listy perskie, 30), 1721 r
 • Znaczenie Cicero Krzyżówka cicero zobacz cycero
 • Znaczenie War Cold Najlepszy konflikt pomiędzy krajami, rozgrywany dzięki polityki siły, nacisków ekon., działalności szpiegowskiej, wrogiej propagandy, a nawet
 • Znaczenie Duck Cold Przykłady ameryki - mieszanina niedrogich gatunków pienistego burgunda i szampana. Etym. - amer.z angielskiego: 'zimna kaczka' jest to z nm. Kalte
 • Znaczenie Girl Call Encyklopedia call girl [wym. gö:l] prostytutka zgłaszająca się na zamówienie telefoniczne
 • Znaczenie Czimurenga Jak działa dosł. 'walka; bunt'; wojna wyzwoleńcza w Afryce, zwł. taka, której celem jest ustanowienie władzy Murzynów
 • Znaczenie Czetnicy Czy jest macedońscy walczący przeciw Turcji o niepodległość w XIX w.; komunistyczna partyzantka bułg. 1923-25 r.; org. monarchistyczne w Jugosławii
 • Znaczenie Canem Cave Pojęcie cave canem ?Xac., strzeż się psa (napis ostrzegawczy u wejścia). Etym. - z Petroniusza (Satyricon, 29, 1
 • Znaczenie Ciao Wyjaśnienie ciao! wł., (wym. czao) pop. serwus! cześć
 • Znaczenie Chanaan Opis Ziemia Obiecana (Izraelitom poprzez Boga); staroż. kraina wsch. wybrzeża M. Śródziemnego, teren późniejszej Palestyny, Syrii i Fenicji
 • Znaczenie Cyrkulacja Informacje okrężny a. wielokierunkowy. circa ?Xac., [wym. c-irka] ok.; mniej więcej (skr. ca). cyrkumferencja żart. obwód (w pasie, osoby tęgiej
 • Znaczenie Cyrograf Co to jest zobowiązanie pisemnie. cyrulik dawn. felczer; golibroda. Etym. - śrdw.z łaciny cirographum 'cyrograf', zobacz chir(o)-; -graf-; cirurgicus
 • Znaczenie Girl Cover Definicja zazw. piękna), której fotografie ukazują się na okładkach magazynów ilustrowanych. Etym. - z angielskiego: 'jw.'; cover 'pokryw(k)a; oprawa
 • Znaczenie Czangwad Co znaczy czangwad thai, jednostka podziału adm.-terytorialnego (prowincja) Tajlandii
 • Znaczenie Chuba Słownik amerykańska dwuosobowa gra towarzyska, adaptowana z mankali, rozgrywana na desce z czterema rzędami po 11 dołków
 • Znaczenie Czambuł Znaczenie wataha; zagon, najazd, wypad Tatarów (w czambuł) ogólnie, w całości, bez wyjątku. Etym. - ukr. czambúl 'jw. dawn.' z tur. czapuł 'zagon
 • Znaczenie Colesław Czym jest colesław amer.z angielskiego:, [wym. kouslo:] amer. sałatka z surowej kapusty; por. Sauerkraut
 • Znaczenie Chanukka Co oznacza odnowienie'; święto świeczek, 8-dniowe święto żyd. obchodzone od 25. kislew (grudzień) na cześć zwycięstwa Machabeuszów nad armią syryjską
 • Znaczenie Camerlengo Krzyżówka camerlengo zobacz kamerling
 • Znaczenie Czela Najlepszy czelā hindi, uczeń guru a. mahatmy; zwolennik okultystycznego filozofa a. ezoterycznej filozofii
 • Znaczenie cave ab homine unius libri Przykłady wystrzegaj się człowieka jednej książki; por. homo unius libri. caveat emptor ?Xac., niech kupujący ma się na baczności. caveat actor ?Xac
 • Znaczenie Carpai Encyklopedia cārpāi hindi, lekkie łóżko indyjskie
 • Znaczenie Cento Jak działa skompilowany z fragmentów wybranych z różnych utworów (niekiedy z pojedynczych wersów innych poematów). Etym. - ?Xac. 'derka, materac
 • Znaczenie Concertation Czy jest rodzaj administrowania a. rządzenia, gdzie rządzeni, obywatele, salariat, robotnicy i tak dalej są pytani o zdanie, o radę, a decyzje
 • Znaczenie Casting Pojęcie casting z angielskiego:, turniejowa forma wędkarstwa rzutowego
 • Znaczenie Cordoba Wyjaśnienie 100 centavos). Etym. - hiszp. 'jw.', od nazwiska konkwistadora hiszp.: Francisco Fernandez de Córdoba (zm. 1526
 • Znaczenie Churał Opis churał mong., porada, terenowy organ władzy państwowej w Mongolskiej Republice Ludowej; (ogromny Ch.) parlament MRL
 • Znaczenie Capriccio Informacje fantazja o budowie imitacyjnej (w polifonicznej muz. XVI i XVII w.); rodzaj scherza, etiudy wirtuozowskiej, fantazji orkiestrowej
 • Znaczenie Natura Altera Consuetudo Co to jest consuetudo (quasi) altera natura ?Xac., przyzwyczajenie to (jakby) druga natura. Etym. - z Cycerona (De finibus, 5, 25, 74
 • Znaczenie Cuma Definicja przymocowania statku do nabrzeża a. do wzięcia statku na hol. Etym. - nm. Zaum 'cugle, uzda; lina pociągowa
 • Znaczenie Comedy Crazy Co znaczy amer. komediofarsy filmowej, odznaczającej się absurdalnym humorem i niedorzecznością (a. niemal brakiem) wątku. Etym. - amer.z
 • Znaczenie Sara Sara Che Słownik będzie, to będzie; co ma być, to będzie; por. que sera, sera. chevalier sans peur et sans reproche fr., rycerz bez trwogi i skazy
 • Znaczenie Cashomat Znaczenie wsunięciu karty tożsamości w otwór i wybiciu na klawiaturze żądanej sumy (i numeru szyfru). Etym. - amer.z angielskiego:; cash 'gotówka
 • Znaczenie Nations Of Commonwealth Czym jest Commonwealth of Nations z angielskiego:, (Brytyjska) Wspólnota Narodów
 • Znaczenie Cisalpejski Co oznacza położony na południe od Alp; por. transalpejski. cisuranowce [wym. c-is] chem. 5 pierwiastków promieniotwórczych o liczbach atomowych
 • Znaczenie Tailleur Costume Krzyżówka kostüm tajör] kostium damski (żakiet i spódnica). Etym. - fr. tailleur 'krawiec; kostium' od tailler 'ciąć; ciosać; (wy)kroić' z ?Xac
 • Znaczenie Bois De Coureur Najlepszy coureur de bois kanad.fr., 'biegacz leśny', dawn. francuski a. fr.-indiański traper, drwal albo myśliwy w Ameryce Płn., zwł. w Kanadzie
 • Znaczenie Czieh Cziu Czing Przykłady Czing Cz'iu Czieh chiń., chińskie święto jesienne ku czci bogini Księżyca Cz'ang O
 • Znaczenie Celibat Encyklopedia celibat bezżeństwo, zwł. u duchownych rz.kat.; abstynencja płciowa. Etym. - z ?Xac. caelibatus 'bezżeństwo' od caelebs 'nieżonaty
 • Znaczenie Narod W Chożdienije Jak działa chożdienije w narod ros., wchodzenie w lud. Etym. - nazwa działalności propagandowej narodników w 1874-80 r
 • Znaczenie Appello Caesarem Czy jest odwołuję się) do Cezara. Etym. - z Wulgaty (Dzieje Ap., 25, 11); Paweł do Festusa, który odpowiada: "Odwołałeś się do cesarza? Do
 • Znaczenie Caatinga Pojęcie gujański suchy las wyżynny złożony z niskich palm, kaktusów kolumnowych, sukulentów i krzewów kolczastych utrudniających komunikację. Etym
 • Znaczenie Cosinus Wyjaśnienie ostrego (w trójkącie prostokątnym) - relacja przyprostokątnej przyległej do tego kąta do przeciwprostokątnej. Etym. - n.z łaciny; zobacz
 • Znaczenie Climats Opis intelektualna i moralna otaczająca dzieło sztuki a. jakąś osobę). Etym. - tytuł powieści (1929 r.) pisarza fr. André Maurois (pseudonim
 • Znaczenie Cer Informacje srebrzystobiały metal ziem rzadkich; por. lantanowce. Etym. - od nazwy planetoidy Ceres, odkrytej w 1801 r., na 3 lata przed odkryciem ceru
 • Znaczenie Kleje Cyjanoakrylowe Co to jest kleje o ogromnej przyczepności utwardzające się samorzutnie pod wpływem wilgoci z powietrza; prędkość utwardzania od kilkunastu sekund do
 • Znaczenie Mores Ridendo Castigat Definicja poprawia obyczaje. Etym. - dewiza paryskiej Opery Komicznej ułożona prawdop. poprzez poetę fr. Jean Baptiste de Santeuil (1630-87
 • Znaczenie Cheder Co znaczy cheder żyd. wyznaniowa szkoła początkowa dla chłopców. Etym. - hebr. 'izba
 • Znaczenie Car Słownik Bułgarii a. Serbii. carat, carstwo, monarchia, rządy cara. Etym. - ros. car 'jw.' od ?Xac. Caesar, zobacz cezar
 • Znaczenie Canossa Znaczenie do Canossy - u(po)korzyć się, pokajać się, wyrazić skruchę, uznać swój błąd. Etym. - wieś w płn. Włoszech, gdzie cesarz Henryk IV ukorzył
 • Znaczenie Spaniel Cocker Czym jest małych spanieli (pochodzących prawdop. z Hiszpanii) średniej długości, o dość krótkich nogach, długich uszach, kwadratowym pysku
 • Znaczenie Chardonnay Co oznacza Chardonnay fr., wytrawne białe wino stołowe typu Chablis, zwane także Pinot Chardonnay
 • Znaczenie Failte Mile Cead Krzyżówka céad míle faílte irl., sto tys. powitań; pozdrowienie irlandzkie
 • Znaczenie Cezura Najlepszy ciągu wiersza; nieznaczna przerwa pomiędzy frazami utworu muz.; okres rozgraniczający okresy, epoki historyczne. Etym. - ?Xac. caesura
 • Znaczenie Cyjankali Przykłady sól potasowa kwasu cyjanowodorowego, silna trucizna. Etym. - cyjan- z gr. kýanos 'lazuryt; emalia lazurowa'; -kali zobacz alkaliczny
 • Znaczenie Bóstwa Chtoniczne Encyklopedia bóstwa świata podziemnego, piekielnego, zmarłych, Zgonu, ciemności; bóstwa wegetacji roślinnej, płodności ziemi. Etym. - gr. chthónios
 • Znaczenie Cziczikow Jak działa pochlebca, aferzysta i chciwiec, a pozornie człowiek bardzo miły, przyzwoity i godny zaufania. Etym. - bohater powieści Gogola Martwe dusze
 • Znaczenie Cruzado Czy jest cruzado [wym. kru...] waluta brazylijska (= 100 centavos). Etym. - port. 'jw.' od cruz 'krzyż' z ?Xac. crux zobacz krucjata
 • Znaczenie Chowmein Pojęcie chińsko-amer. składająca się z płatków (a. siekanego) mięsa duszonego z grzybami, jarzynami, korzeniami, podawanych ze smażonymi łazankami
 • Znaczenie Chicano Wyjaśnienie Meksykoamerykanin, Meksykanin zamieszkały w stanach zjednoczonych ameryki; por. Tio Taco. Etym. - amer.z angielskiego: 'jw.' z hiszp
 • Znaczenie Cello Opis cello [wym. czello] wiolonczela. Etym. - skr. wł. violoncello 'jw
 • Znaczenie canis a non canendo Informacje pies, ponieważ nie pieje; paradoksalna etymologia od cechy, której brak; nielogiczna derywacja, absurdalne tłumaczenie, zobacz non
 • Znaczenie Cubiculum Co to jest sypialnia w domu rz.; grób w katakumbach st.chrześc. Etym. - ?Xac. 'pokój do spoczynku, spania' od cubare 'leżeć'; por. inkub(us
 • Znaczenie Consort Definicja dawnej; zbiór instrumentów muz. z XVI-XVIII w. tej samej ekipy (na przykład viole). Etym. - z angielskiego: 'jw.' prawdop. poprzez
 • Znaczenie Cassoulet Co znaczy najsłynniejszych potraw płd. Francji (trzy miasta: Castelnaudary, Tuluza i Carcassonne, spierają się o to, które jest ojczyzną tego
 • Znaczenie Office Circumlocution Słownik Ministerstwo Przelewania z Pustego w Próżne (tł. Wacława Komarnicka). Etym. - z Dickensa (Little Dorrit "Mała Dorrit", ks. 1
 • Znaczenie Cest une revolte Non Sire cest une revolution Znaczenie une révolution fr., Czy to bunt? - Nie, Najjaśniejszy Panie, to rewolucja. Etym. - pytanie Ludwika XVI, króla Francji, na wieść o zdobyciu
 • Znaczenie Czikos Czym jest stepach) węg., którego dawne, niezależne, bujne życie było częstokroć tematem literatury węg. (na przykład literaturze Petöfiego). Etym
 • Znaczenie Consulting Co oznacza zasięganie recenzji u rzeczoznawców, doradców, konsultantów; zobacz wizyta. Etym. - z angielskiego: 'poradniczy, konsultacyjny', z ?Xac
 • Znaczenie Czidaoba Krzyżówka czida-oba gruziń., narodowa sport. walka gruzińska, zwana również kaukaską, zawierająca przedmioty zapasów i dżudo
 • Znaczenie Czesucza Najlepszy czesucza, czesuncza, chiń., homan, szantung, tkanina chińska z surowego jedwabiu w barwach od kremowej do brązowej
 • Znaczenie Cetyna Przykłady cetyna (reg. podhalański) ścięte a. opadłe gałęzie świerkowe, igliwie świerkowe. Etym. - słowac. czetina 'szczecina
 • Znaczenie Tutte Fan Cosi Encyklopedia cosi fan tutte wł., tak czynią wszystkie (kobiety). Etym. - tytuł opery komicznej (1790) Mozarta, tekst Lorenza da Ponte
 • Znaczenie Chianti Jak działa wytrawne, zazwyczaj czerwone wina stołowe, regularnie sprzedawane w oplatanych wikliną, przysadzistych, zielonych flaszkach (wł. fiaschi
 • Znaczenie Industry Of Captains Czy jest Kapitanowie przemysłu; por. manager. Etym. - z Thomasa Carlyle'a (Past and Present - "Przeszłość i teraźniejszość", 4, 4 - tytuł
 • Znaczenie comme ci comme ca Pojęcie comme çi, comme ça fr., tak sobie; ujdzie
 • Znaczenie Clio Wyjaśnienie Clio zobacz Klio
 • Znaczenie Czeczuga Opis czeczuga zool. sterlet; ozdobna szabla tatarska. Etym. - ukr. czeczuha 'jw
 • Znaczenie Maiori Cedo Informacje cedo maiori ?Xac., ustępuję (placu) większemu (godniejszemu ode mnie
 • Znaczenie Cywilizacja Co to jest osiągnięty poprzez społeczeństwo w danej epoce hist.; stan rozwoju społecznego przeciwstawny stanowi barbarzyństwa; pot. postęp materialny
 • Znaczenie Cimelia Definicja cymelia, cimelia bardzo rzadkie druki a. rękopisy. Etym. - gr. keimēlia l.mn. od keimēlion 'nieruchomość; kosztowności; skarb; klejnot
 • Znaczenie Maxima Cloaca Co znaczy funkcjonujący do dziś staroż. kanał na Forum Romanum w Rzymie, odprowadzający ścieki do Tybru. Etym. - ?Xac. 'największy kanał (ściekowy
 • Znaczenie Chantecler Słownik Etym. - imię Koguta (fr. coq 'kogut') w śrdw. Powieści o Lisie (Roman de Renart) i w dramacie Chantecler (1910) w 4 aktach wierszem
 • Znaczenie Street Carey Znaczenie angielskiego:, dosł. 'aleja Carey'; bankructwo. Etym. - od ulicy w Londynie, gdzie niegdyś znajdował się Bankruptcy Court 'sąd
 • Znaczenie Mundi Caput Czym jest caput mundi ?Xac., głowa (jest to stolica) świata. Etym. - o Rzymie a. innych metropoliach
 • Znaczenie Catchascatchcan Co oznacza wym. käczäzkäczkän] (dosł. chwytaj, jak możesz) walka zapaśnicza, gdzie wszystkie chwyty (oprócz zastrzeżonych za obopólną zgodą) są
 • Znaczenie Croquemitaine Krzyżówka dzieciojad, chochlik, skrzat, niedobry duszek, którym niańki fr. straszyły dzieci. Etym. - fr. 'jw.'; croquer 'chrupać; gryźć', dźwiękonaśl
 • Znaczenie Posterior Cura Najlepszy cura posterior ?Xac., późniejsze (a. przeto mniej istotne) zmartwienie
 • Znaczenie Cinquecento Przykłady XVI wieku odnosząc się do dziejów kultury wł., (sztuka dojrzałego Renesansu, manieryzmu); por. quattrocento, secento, trecento. Etym. - wł
 • Znaczenie Tartari Cremor Encyklopedia cremor tartari ?Xac., winian potasu; kamień winny
 • Znaczenie Oppositorum Coincidentia Jak działa przeciwstawień. Etym. - z traktatu De docta ignorantia 'O uczonej niewiedzy' (1440 r.) Mikołaja z Kuzy (Nikolausa Krebsa
 • Znaczenie Cool Czy jest rozwinięcie stylu bebop (około 1950 r.), odznaczające się chłodną, niedynamiczną techniką polifoniczną; por. hot. Etym. - z angielskiego
 • Znaczenie Czempion Pojęcie czempion zobacz champion
 • Znaczenie Canotier Wyjaśnienie płaski, okrągły, sztywny, słomkowy kapelusz męski z czarną wstążką. Etym. - fr. 'wioślarz; kapelusz jw. (modny niegdyś na łódkach)' ze śr
 • Znaczenie Cysters Opis cysters członek zakonu, założ w 1098 r. w Cîteau (z łaciny Cistercium) we Francji poprzez św. Roberta; w Polsce od 1140r
 • Znaczenie Cyborium Informacje puszka (do przechwywania hostii). Etym. - ?Xac. ciborium 'czara, kielich' z gr. kibōrion bot. 'nasiennik lotosu indyjskiego; czarka mająca
 • Znaczenie Courante Co to jest courante [wym. kurã:t], zobacz kurant
 • Znaczenie Chiazm Definicja przedmiotów składniowych w drugim z dwóch zestawionych i składniowo równoległych zdań, na przykład "Płacze Anna, Janusz wzdycha"
 • Znaczenie Cowboy Co znaczy pastuch, zaganiacz stad na służbie hodowców bydła w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie; por. gaucho. Etym. - z angielskiego: 'parobek do krów
 • Znaczenie Cenuroza Słownik dolegliwość inwazyjna owiec i kóz powodowana poprzez usadowienie się w ich mózgu larw tasiemców kręćka; symptomy: brak koordynacji ruchów
 • Znaczenie Chrestomatia Znaczenie użytku szkolnego. Etym. - gr. chrēstomátheia 'wypisy'; chrēstós 'pożyteczny'; mathein, manthánein, zobacz matematyka
 • Znaczenie Gentium Comitas Czym jest międzynarodowa; nie mające charakteru prawa zwyczaje przyjęte w relacjach międzynarodowych, zwł. dypl. (wzajemne ulgi, udogodnienia i tym
 • Znaczenie Spero Spem Contra Co oznacza contra spem spero ?Xac., wierzę przeciw nadziei. Etym. - parafraza z Wulgaty (List do Rzymian 4, 18); qui contra spem in spem credidit
 • Znaczenie Call Collect Krzyżówka collect call [wym. ko:l] amer.z angielskiego:, rozmowa telefoniczna opłacona poprzez odbiorcę (bryt.z angielskiego: reverse-charge call
 • Znaczenie Cedrat Najlepszy cedrat zobacz cytron. Etym. - fr. cédrat 'jw.' z wł. cedrato 'jw.' od cedro 'drzewo cytrusowe' z ?Xac. citrus, zobacz cytrusowe
 • Znaczenie Mir Ukraszajut Czudaki Przykłady czudaki ukraszajut mir ros., dziwacy upiększają (zdobią) świat. Etym. - aforyzm Gorkiego w Opowieści o nieodwzajemnionej miłości (1923 r
 • Znaczenie Ceza Encyklopedia dwoma krótkimi skrzydłami do połowu ryby dennej, na przybrzeżnych wodach Bałtyku - płastug, zwł. fląder. Etym. - nm. zeseln 'nęcić, wabić
 • Znaczenie Comedo Jak działa comedo med. wągr, wągier, zaskórnik, czop zatykający por skóry ludzkiej. Etym. - ?Xac. 'żarłok' z comedere 'jeść'; zobacz kom-; edere 'jeść
 • Znaczenie Czumak Czy jest czumak ukr. dawn. chłop ukraiński trudniący się przewożeniem towarów, raczej soli, na wozach zaprzężonych w woły
 • Znaczenie Martius Campus Pojęcie region poza murami miasta, w zakolu Tybru, w republikańskim Rzymie miejsce zgromadzeń, przeglądów wojska i spisów ludności
 • Znaczenie Cito Wyjaśnienie cito ?Xac., [wym. c-ito] (dostarczyć, wykonać) błyskawicznie, niezwłocznie (uwaga na receptach, dawn. na listach
 • Znaczenie Capotasto Opis listewka drewniana wyklejana suknem, którą zaciska się na strunach instrumentu (jak gitara, skrzypce i tym podobne) w celu mechanicznego
 • Znaczenie Discors Concordia Informacje concordia discors ?Xac., niezgodna zgoda; rozbieżna jednomyślność. Etym. - z Horacego (Listy, 1, 12, 19); także u Lukana i Owidiusza
 • Znaczenie Celulo Co to jest zwierzęca a. roślinna; komórkowy. 2. celuloza. celuloza błonnik, gł. materiał budulcowy roślinnych błon komórkowych, surowiec przemysłu
 • Znaczenie Guerre De Croix Definicja r] dosł. krzyż wojenny; francuskie odznaczenie wojsk. za zasługi w 1. i 2. wojnie świat. i w międzywojennych walkach kolonialnych
 • Znaczenie Callresponse Co znaczy zawołanie-odpowiedź", metoda śpiewu, zwana również responsorialną, polegająca na stałym "współzawodniczeniu" solisty i
 • Znaczenie Contrariis Contraria Słownik contraria contrariis (curantur) ?Xac. przeciwne (leczy się) przeciwnym (prastara zasada medyczna); por. similia similibus
 • Znaczenie Fer De Chemin Znaczenie hazardowa gra w karty, odmiana bakarata. Etym. - fr. 'kolej (dosł. droga) żelazna'; chemin 'droga' z celt.; fer 'żelazo' z ?Xac. ferrum
 • Znaczenie Cez Czym jest lekki metal z gatunku potasowców. Etym. - ?Xac. caesius 'modry; niebieskoszary'; od dwu niebieskich linii w widmie pierwiastka
 • Znaczenie Chlestakowszczina Co oznacza chełpliwe łgarstwo. Etym. - od nazwiska Chlestakowa (z ros. chlestát' sja 'bić się, poklepywać z uciechy, na przykład po udach'), gł
 • Znaczenie Caligae Krzyżówka wojskowe buty a. sandały na grubej podeszwie, noszone poprzez wszystkie stopnie wojsk. aż do centuriona. Etym. - ?Xac. l.mn. od caliga; w
 • Znaczenie Track Clap Najlepszy płycie i tym podobne) oklasków widowni dodany do ścieżki dźwiękowej zarejestrowanego uprzednio programu (zwł. widowiska rozrywkowego
 • Znaczenie Cop Przykłady cop amer.z angielskiego: pop. policjant; zobacz Keystone Kops. Etym. - skr. od copper 'jw
 • Znaczenie Frise De Chevaux Encyklopedia fryzyjskie'; obracający się drążek najeżony kolcami osadzony na szczycie muru, by utrudnić dostęp intruzom; metalowe kolce a. kawałki
 • Znaczenie Cuve Jak działa różnych zbiorów, przechowywana w olbrzymich kadziach dębowych (fr. cuve [wym. küw]) dla osiągnięcia właściwego bukietu (tzn. aromatu). Etym
 • Znaczenie cest le ton qui fait la chanson Czy jest c'est le ton qui fait la chanson fr., wszystko zależy od metody (tonu, intonacji) powiedzenia
 • Znaczenie Chylat Pojęcie poprzez władcę a. dostojnika osobie zasłużonej (w Turcji sułtańskiej, w Indiach). Etym. - hindi khalat, khilat 'jw.' z arab. hilat 'jw
 • Znaczenie Feleci I Cereci Wyjaśnienie hołota, hałastra. Etym. - w Biblii (2. ks. Samuela, 8, 18 i 15, 18) straż przyboczna króla Dawida złożona z żołnierzy pochodzenia
 • Znaczenie Centurion Opis centurion zobacz centuria 1
 • Znaczenie Chewinggum Informacje żucia. Etym. - z angielskiego: 'jw.'; chewing 'do żucia' od chew 'żuć'; gum 'guma' z gr. kómmi 'żywica; guma
 • Znaczenie Cingulum Co to jest kat. pasek; sznur a. pas, jakim przepasuje zakonnik swój habit a. kapłan - albę. Etym. - ?Xac. 'pas' od cingere 'opasywać
 • Znaczenie Czacza Definicja taniec towarzyski, wolniejsza odmiana mamby, pochodzenia płd.amerykańskiego. Etym. - amer.hiszp. (Kuba) cha-cha(-cha
 • Znaczenie Clochard Co znaczy clochard [wym. klosza:r] nędzarz, bezdomny żebrak; por. brodiaga. Etym. - fr. 'jw.' od clocher 'kuleć' z późn.z łaciny cloppus 'kulawy
 • Znaczenie Missile Cruise Słownik angielskiego:, rakieta samosterująca, pocisk manewrujący wystrzeliwany z wyrzutni naziemnych umieszczonych na platformach samochodowych
 • Znaczenie Chlajna Znaczenie odzienie wełniane, płaszcz męski. chlamida staroż. gr. wierzchnia szata do kolan dla jeźdźców i żołnierzy. (Oba odkrycia - z jednej sztuki
 • Znaczenie conflabunt gladios suos in vomeres Czym jest conflabunt gladios suos in vomeres ?Xac., przekują miecze swe na lemiesze. Etym. - z Wulgaty (Izajasz, 2, 4; Micheasz, 4, 3; Joel, 3, 10
 • Znaczenie Centaur Co oznacza człowieka w miejsce łba z szyją; hip(p)ocentaur. Etym. - gr. Kéntauros 'jw.'; najsłynniejsze centaury: Chiron, doktor, jasnowidz
 • Znaczenie Cyzjojan Krzyżówka kalendarz ?Xac., układany aż do XVIII w. dla kleru i żaków dla łatwiejszego zapamiętania ważniejszych świąt; każdy dwuwiersz wyliczał w
 • Znaczenie Francaise Comedie Najlepszy francuski teatr narodowy przy ul. Richelieu w Paryżu, zał. w 1680 (nazwa oficjalna: Théâtre Français 'Teatr Fr
 • Znaczenie comedia de capa y espada Przykłady komedia płaszcza i szpady; gatunek dramatyczny w teatrze hiszp. XVI i XVII w. (Lope de Vega, Calderon), gdzie gł. motywami akcji są miłość
 • Znaczenie Canoe Encyklopedia canoe zobacz kanu
 • Znaczenie Chaconne Jak działa wł., [wym. czakkona] dawny (około 1600 r.) taniec hiszp.-baskijski; forma instrumentalna w takcie trójdzielnym, złożona z wariacji 8
 • Znaczenie Doeuvre Chef Czy jest chef d'oeuvre fr., [wym. szedöwr] arcydzieło
 • Znaczenie Cedille Pojęcie symbol diakrytyczny stawiany pod literą c przed a, o, u, by wymawiać ją jak s, na przykład leçon façade, Etym. - fr. 'jw.' z dawn. hiszp
 • Znaczenie Civium Communitas Wyjaśnienie communitas civium ?Xac., śrdw. obywatele miasta, ogół ludności miejskiej, pospólstwo, w przeciwieństwie od patrycjatu miejskiego
 • Znaczenie Cyrkon Opis metal jasnoszarawy, twardy, nierozpuszczalny w kwasach; minerał, krzemian cyrkonu. Etym. - arab. zarkūn 'hiacynt, kamień szlachetny
 • Znaczenie Caesar non supra grammaticos Informacje Cezar nie jest autorytetem dla gramatyków. Etym. - por. Cassius Dio (57,17) o Tyberiuszu; J. Cuspinianus (De Caesaribus, 601) o cesarzu nm
 • Znaczenie Cięcie Cesarskie Co to jest chirurgiczna: przecięcie powłok brzusznych i ściany macicy dla wydobycia płodu. Etym. - cesarz od ?Xac. caesar, zobacz cezar
 • Znaczenie Czaras Definicja czaras zobacz cannabis
 • Znaczenie Cedi Co znaczy cedi waluta Ghany (=100 pesewa) od 1965 r
 • Znaczenie Cenotaf Słownik cenotaf grobowiec nie zawierający zwłok. Etym. - ?Xac. cenotaphium 'jw.' z gr. kenotáphion 'jp.'; kenós 'próżny'; táphos 'grób
 • Znaczenie Coeur Du Cri Znaczenie cri du coeur fr., krzyk serca
 • Znaczenie Carmagnola Czym jest ola] nazwa pieśni rewolucyjnej i tańca z czasów Rewolucji Francuskiej; por. Ça ira. Etym. - fr. pierw. 'kaftan z kołnierzem, wyłogami i
 • Znaczenie Cosi e se vi pare Co oznacza się państwu zdaje. Etym. - tytuł komedii (1916) dramaturga i powieściopisarza wł. Luigi Pirandello (1867-1936), który występuje w niej z
 • Znaczenie Cordonbleu Krzyżówka wstęga'; dobra kucharka. cordon sanitaire fr., kordon sanitarny, linia kwarantanny; przen. łańcuch krajów, mających stanowić bufor a
 • Znaczenie Cherub Najlepszy hierarchii chórów anielskich, zazw. kolejny po serafinie; młodzieniec o urodzie świeżej i delikatnej; (cherubinek) plast. pucołowate
 • Znaczenie Chassis Przykłady samochodu, łącznie z mechanizmem i kołami; por. karoseria. Etym. - fr. 'oprawa, rama; kaseta fot.; jw.' od châsse 'puzdro' z ?Xac. capsa
 • Znaczenie Confession dun enfant du siecle Encyklopedia la) Confession d'un enfant du siècle fr., Spowiedź dziecięcia wieku. Etym. - tytuł powieści (1836 r.) A. de Musseta
 • Znaczenie Chord Jak działa anatomiczna; grzbietowa, głosowa, rdzeń kręgowy; instrument muz. mający ustaloną liczbę strun; interwał muz. Etym. - gr. chordē 'jelito
 • Znaczenie Rescriptus Codex Czy jest codex rescriptus ?Xac., rękopis (pergaminowy) zapisany ponownie, palimpsest
 • Znaczenie ces gens la ne savent que se battre Pojęcie ci ludzie potrafią się tylko bić! Etym. - tak (wg Wspomnień Józefa B. I. Załuskiego) wyrazić się miał Napoleon I do "zagranicznych
 • Znaczenie Clown Wyjaśnienie clown [wym. klaun] klaun, błazen, komik cyrkowy. Etym. - z angielskiego: pierw. 'rolnik, gbur wiejski; jw
 • Znaczenie Camelot Opis w legendzie Arturiańskiej - jedna z siedzib dworu króla Celtów Artura (Artusa), gdzie zasiadał na zamku przy Okrągłym Stole z 12
 • Znaczenie cest plus quun crime cest une faute Informacje une faute fr., to więcej (a. to gorsze) niż zbrodnia, to błąd. Etym. - przypisywane Fouchému a. Talleyrandowi, a Boulayowi de la Meurthe
 • Znaczenie Cybernetyka Co to jest teoretyczne studium kontroli i komunikacji w maszynach i żywych organizmach; to jest teoria interdyscyplinarna, znajdująca wykorzystanie w
 • Znaczenie Challenge Definicja międzynarodowe zawody samolotów sport. (1928-34), gdzie Polska zyskała podwójnie puchar (1932 - F. Żwirko i S. Wigura; 1934 J. Bajan i G
 • Znaczenie Charleston Co znaczy lston] żywy taniec Murzynów amer., zbliżony do fokstrota, dostępny jako taniec towarzyski około 1924-26 i po 2. wojnie świat. Etym. - nazwa
 • Znaczenie Salis Grano Cum Słownik jest to z odrobiną rezerwy, sceptycyzmu; nie biorąc rzeczy całkiem dosłownie; por. attycka sól. Etym. - prawdop. parafraza z Pliniusza St
 • Znaczenie Cytadela Znaczenie panująca nad miastem. Etym. - wł. cittadella zdrobn. od st.wł. cittade 'miasto' z ?Xac. civitas, zobacz city
 • Znaczenie Countdown Czym jest odliczanie w ustalonych jednostkach (na przykład sekundach) od dowolnie wyznaczonej liczby początkowej do zera, dla odmierzania czasu
 • Znaczenie Capacitas Co oznacza umiejętność, bystrość, pojętność. Etym. - ?Xac. 'pojemność; jw.' od capax dpn. capacis 'obszerny; pojemny' z capere, zobacz kaptować
 • Znaczenie Servente Cavaliere Krzyżówka cavaliere servente wł., mężczyzna asystujący kobiecie, kochanek, galant, cicisbeo
 • Znaczenie Chintz Najlepszy powleczona warstwą wosku tkanina bawełniana, sztywna i błyszcząca, najczęściej zadrukowana jaskrawymi kolorami, w przynajmniej pięciu
 • Znaczenie caviare to the general Przykłady kawior dla ludu; utwór dla szerokiej publiczności nazbyt trudny a. wyszukany. Etym. - z Szekspira (Hamlet, 2, 2
 • Znaczenie Carcinogen Encyklopedia spowodować zmiany nowotworowe w organizmie, jak na przykład związki znajdujące się w dymie tytoniowym, spalinach samochodowych, w sadzy, w
 • Znaczenie Caboclo Jak działa caboclo [wym. kaboklu] w Brazylii - Metys a. cywilizowany Indianin. Etym. - port. 'mieszaniec; Indianin półkrwi' z jęz. tupi
 • Znaczenie Cocido Czy jest jednego dania, składający się z mięsa, tureckiego grochu, jarzyn, ziemniaków i tym podobne, hiszp. potrawa narodowa; por. Eintopfgericht
 • Znaczenie Comics Pojęcie comics zobacz komiksy
 • Znaczenie Czarnosecińcy Wyjaśnienie czarnosecińcy zobacz Cziornaja sotnia
 • Znaczenie Amore Con Opis con amore wł., z zamiłowania, z upodobaniem, predylekcją; z amatorstwa
 • Znaczenie canis mortuus non mordet Informacje canis mortuus non mordet ?Xac., martwy pies nie gryzie. Etym. - władca Stefan Batory do Jana Zamoyskiego o Samuelu Zborowskim
 • Znaczenie corruptissima republica plurimae leges Co to jest Xac., przy największym państwa nierządzie najliczniejsze (są) prawa; tł. S. Hammera. Etym. - z Roczników 3, 27, Tacyta
 • Znaczenie Chateau Definicja we Francji - feudalny zamek; francuska winnica, zwł. obok uprawy winorośli Bordeaux (zobacz bordo), regularnie użyte przyimkowo w
 • Znaczenie Cestus Co znaczy zwł. symboliczna, narzeczeńska; st.rz. przykrycie dłoni pięściarzy, wykonane z grubych rzemieni, zazw. obciążone żelazem a. ołowiem. Etym
 • Znaczenie Cembalo Słownik cembalo [wym. czem...] muz. klawesyn. Etym. - wł. 'klawikord; tamburyn' z ?Xac. cymbalum 'cymbał
 • Znaczenie Crudites Znaczenie jadalna); przystawka fr. z paluszków z surowych jarzyn zanurzanych w gęstym sosie. Etym. - fr. z ?Xac. cruditas od crudus 'surowy, nie
 • Znaczenie Homo Est Conceptus Czym jest człowiek. Etym. - z Wulgaty (Ks. Hioba, 3, 3): "Niech zginie dzień, kiedym się urodził i noc, w którą rzeczono: począł się człowiek
 • Znaczenie Eloquentia Canina Co oznacza krasomówstwo, jest to oszczerstwo, potwarz. Etym. - sentencja Klaudiusza Appiusza Cekusa (Caesus), rz. patrycjusza i męża stanu (IV-III w
 • Znaczenie Erubescit Non Charta Krzyżówka charta non erubescit ?Xac., papier się nie rumieni (ze wstydu); papier jest cierpliwy; por. epistola non erubescit
 • Znaczenie Condo Najlepszy mieszkalny, gdzie każde mieszkanie jest własnością lokatora; mieszkanie w takim domu; por. kondominium
 • Znaczenie Call of the Wild Przykłady The) Call of the Wild z angielskiego:, Zew krwi. Etym. - tytuł powieści o psie (1903) pisarza amer. Jacka Londona (1876-1916
 • Znaczenie Ceramika Encyklopedia elementów z różnych glin naturalnych; wytwory tej sztuki: garncarskie, kamionkowe, fajansowe, porcelanowe i in. Etym. - gr. keramikós
 • Znaczenie ce que jecris nest pas pour les petites filles Jak działa petites filles fr., to, co piszę, nie nadaje się dla małych dziewczynek. Etym. - z poematu Albertus (1832 r.) pisarza fr. Teofila Gautiera
 • Znaczenie Confetti Czy jest kolorowego papieru, którymi się niekiedy obrzucają uczestnicy zabaw, balów i tym podobne Etym. - wł. l.mn. od confetto 'kandyzowany migdał
 • Znaczenie Cyna Pojęcie cyna chem. pierwIASTEK, Tabl. 1, srebrzystobiały metal kowalny i ciągliwy. Etym. - nm. Zinn 'jw.'; por. cynfolia
 • Znaczenie Prodest Cui Wyjaśnienie ten popełnił zbrodnię, komu przyniosła korzyść (por. cui bono; is fecit...). Etym. - z Seneki (Medea, 503
 • Znaczenie Ceper Opis nizin, równin, niegóralu. Etym. - wsch.słowac. 'teraz', przydomek nadawany pierw. poprzez górali robotnikom ze Słowacji, od regularnie
 • Znaczenie Chamade Informacje chamade fr., wojsk. sygnał bębnem a. trąbką na symbol, Iż się chce wysłać parlamentariusza do nieprzyjacielskiego dowódcy
 • Znaczenie Cassone Co to jest skrzynia renesansowa z wiekiem na zawiasach, zazw. bogato zdobiona, rzeźbiona, intarsjowana, polichromowana, przeznaczoną pierw. do
 • Znaczenie Christmas Definicja Boże Narodzenie, Gody; fr. Noël, nm. Weihnachten. Etym. - ze st.z angielskiego: Cristes maesse 'święto Chrystusa
 • Znaczenie Cockaleekie Co znaczy cock-a-leekie [wym. kokili :ki] szkocki rosół z drobiu i porów, z ryżem. Etym. - z angielskiego: cock 'kogut'; leek 'por
 • Znaczenie Chedyw Słownik Egiptu, rządzącego w imieniu sułtana tur. (1867-1914). Etym. - tur. chediw, chidiw 'król; książę' z pers. chādiw, chidiw 'książę
 • Znaczenie Cyrylica Znaczenie oparte na gr. majuskule, powstałe na przełomie IX i X w. w Bułgarii, stosowane w części zabytków st.cerkiewno-słowiań. i in. (por
 • Znaczenie Chemia Czym jest składem, własnościami, przemianami (i energią im towarzyszącą) substancji naturalnych a. otrzymanych sztucznie; edukacja rozpatrująca
 • Znaczenie Cekin Co oznacza 1284, późn. zwana dukatem); błyszcząca, kolorowa blaszka, naszywana na tkaninę, do ozdoby stroju (hiszp., cygańskiego, balowego itd). Etym
 • Znaczenie Navia Aut Capita Krzyżówka starorzymska gra w orła i reszkę. Etym. - na awersie monet rz. wyobrażano głowy bogów, na rewersie - okręty
 • Znaczenie Criolla Carbonada Najlepszy argentyńska: wołowina duszona z cebulą, pomidorami, gruszkami, brzoskwiniami, ziemniakami i rodzynkami, podawana z gotowanym ryżem. Etym
 • Znaczenie Cerebralny Przykłady cerebralny mózgowy. Etym. - fr. cérébral 'jw.' z ?Xac. celebrum 'mózg
 • Znaczenie Charytatywny Encyklopedia wspierający ubogich. Etym. - śrdw.z łaciny charitativus 'jw.' z późn.z łaciny caritas 'miłosierdzie chrześc.' od ?Xac. 'drożyzna; brak
 • Znaczenie chacun a son gout Jak działa chacun à son goût fr., każdy wg swego upodobania (smaku
 • Znaczenie Honorum Cursus Czy jest honorów'; kolejność, następstwo urzędów, pierw. odnosząc się do hierarchii stopni urzędowych wiodących aż do konsulatu w staroż. Rzymie
 • Znaczenie Cumberland Pojęcie do mięsa zrobiony z pomarańczy, cytryny, wina czerwonego, chrzanu, musztardy i in. składników. Etym. - z angielskiego: od nazwy hrabstwa
 • Znaczenie Commendatore Wyjaśnienie włoskiego orderu wyższego niż oficerski i poniżej wielkiego oficerskiego. Etym. - wł. z ?Xac. commendatus p.p. od commendare, zobacz
 • Znaczenie cuius regio eius religio Opis państwo, tego wyznanie, jest to religia panującego obowiązuje także poddanych. Etym. - zasada przyjęta w okresie Augsburskiego Pokoju Relig
 • Znaczenie Cidevant Informacje ci-devant fr., były, dawny, zwł. arystokrata (w momencie Rewolucji Fr.) ci gît fr., tu spoczywa, tu leży (N.N., zmarły i tak dalej
 • Znaczenie Theatre Cafe Co to jest odbywają się odczyty i przedstawienia teatralne, regularnie o charakterze kontrowersyjnym, budzące ostrą rozbieżność sądów
 • Znaczenie Cappuccino Definicja cappuccino zobacz kapucyn; kapucynek
 • Znaczenie Crawl Co znaczy crawl, z angielskiego:, kraul, najszybszy styl pływania opierający na przemiennych ruchach rąk i płytkich ruchach nóg w górę i w dół
 • Znaczenie Cenzor Słownik kwalifikacje obywatela (wykształcenie, dorobek, wiek a. moment zamieszkiwania w danym okręgu), warunkujące jego uprawnienia (wyborcze, w
 • Znaczenie Cyd Znaczenie CYD(A) w złożeniach: -bójczy, zabijający, uśmiercający; zabójca. Etym. - ?Xac. -cida od caedere 'zabijać'; por. insektycydy
 • Znaczenie Czokra Czym jest czokrā hindi, w Indiach - chłopiec zatrudniony jako wykorzystywany
 • Znaczenie campos ubi Troia fuit Co oznacza campos ubi Troia fuit pola gdzie była Troja; por. ubi Troia fuit. Etym. - z Wergiliusza (Eneida, 3, 11
 • Znaczenie czemu smiejoties nad soboju smiejoties Krzyżówka czemu smiejoties'? nad soboju smiejoties'! ros., z czego się śmiejecie? z siebie samych się śmiejecie! Etym. - z Gogola (Rewizor, 5, 8
 • Znaczenie Careme Najlepszy Carême zobacz Fastenzeit
 • Znaczenie Cherem Przykłady osoby jako tabu; całkowita eksterminacja ludności nieprzyjaciela połączona z sakralizacją mienia (Ks. Jozuego 6,21-24); klątwa za
 • Znaczenie Cytra Encyklopedia szarpany, z kilkudziesięciu (około 40) strunami, naciągniętymi na płaskie pudło rezonansowe. Etym. - ?Xac. cithara z gr. kithára, zobacz
 • Znaczenie Moeurs De Comedie Jak działa comédie de moeurs fr., komedia obyczajowa, dowcipna satyra społ
 • Znaczenie Cylinder Czy jest walcowatego, na przykład sztywny kapelusz jedwabny (por. szapoklak); część maszyny, gdzie porusza się tłok. cylindryczny walcowaty
 • Znaczenie Confiteor Pojęcie pierwsze wyraz i nazwa modlitwy (spowiedzi powszechnej) najpierw mszy; przen. przyznanie się, szczere wyznanie (czego). Etym. - ?Xac. 1. os
 • Znaczenie cest le commencement de la fin Wyjaśnienie c'est le commencement de la fin fr., to (już) start końca. Etym. - przypisywane Talleyrandowi (o Stu Dniach Napoleona I
 • Znaczenie Adiecto In Contradictio Opis contradictio in terminis) ?Xac., sprzeczność w przymiotniku, w zestawieniu terminów, błąd log. opierający na opatrzeniu jakiejś nazwy
 • Znaczenie Coquille Informacje coquille zobacz kokilka
 • Znaczenie Cyklamat Co to jest cykloheksylosulfaminowego stosowana jako substancja słodząca do napojów i pokarmów (30 razy słodsza od cukru); por. sacharyna. Etym. - z
 • Znaczenie caecus autem si caeco ducatum praestet ambo in foveam cadunt Definicja ambo in foveam cadunt ?Xac., ślepy zaś, jeżeli aby ślepego prowadził, obaj w dól wpadają. Etym. - z Wulgaty (Ew. wg Mat., 15, 14); Jezus o
 • Znaczenie Cereus Co znaczy obejmujący około 200 gatunków rosnących w Andach, na pustyniach Meksyku i Kalifornii.. Etym. - n.z łaciny 'jw.' z ?Xac. 'świeca woskowa' od
 • Znaczenie Chaptagaj Słownik chaptagaj mong., dziki wielbłąd
 • Znaczenie Cassata Znaczenie owocowych; tort sycylijski. Etym. - wł. 'jw.' prawdop. z ?Xac. caseis, zobacz kazeina; ser jest kluczowym składnikiem tortu sycylijskiego
 • Znaczenie Chaparajos Czym jest cza:para:chos; amer. z angielskiego: szäperejous] skórzane a. kożuszkowe spodnie kombinezonowe, regularnie z frędzlami i in. ozdobami
 • Znaczenie Carillon Co oznacza dzwonów wieżowych, na których można wybijać melodie (zwane także carillon) sercami dzwonów a. młotkami, uruchamianymi poprzez system
 • Znaczenie Calvados Krzyżówka o smaku owocowym, zabarwieniu brązowym, zwł. wyrabiany z jabłek z sadów w Auge i Bession w departamencie Calvados. Etym. - od nazwy dep. w
 • Znaczenie Cekropka Najlepszy morwowatych narastający w zwrotnikowych lasach Ameryki; nie wszystkie gatunki dostarczają kauczuku, inne - żywic, wosków, garbników i
 • Znaczenie Casco Przykłady środków transportu bez ładunku, jak samochodów (autocasco); samolotów (aerocasco), wagonów, cystern, statków i tak dalej Etym. - hiszp
 • Znaczenie Campus Encyklopedia amer. uniwersytetu, college'u a. szkoły średniej. Etym. - z angielskiego: z ?Xac. campus 'równina; pole; pole bitwy'; por. campesino
 • Znaczenie Cykady Jak działa najczęściej tropikalne, których samce wydają donośne przenikliwe szmery, cykanie, "ćwierkanie", "tryle". Etym. - ?Xac
 • Znaczenie Cobol Czy jest proceduralny do przetwarzania danych, gł. o charakterze adm. i ekon. Etym. - z angielskiego: 'jw.' skr. z co(mmon) b(uisness) o(riented) l
 • Znaczenie Doloris Castrum Pojęcie castrum doloris ?Xac., (dosł. obóz boleści) dekoracja katafalku; ceremonia żałobna
 • Znaczenie Czto takoje choroszo i czto takoje płocho Wyjaśnienie Czto takoje choroszo i czto takoje płocho? ros., Co to oznacza dobrze i co to oznacza źle? Etym. - wiersz (1925 r.) Władimira Majakowskiego
 • Znaczenie Chinoiserie Opis chińszczyzna'; plast. termin obejmujący składniki kultur Dalekiego Wschodu, pojawiający się od XVII w. w sztuce europ. (stosowany od XVIII
 • Znaczenie Cotangens Informacje cotangens (ctg.) mat. [wym. ko...] odwrotność tangensa; dotyczna. Etym. - n.z łaciny; zobacz ko-; tangens
 • Znaczenie Chaos Co to jest rozgardiasz, mętlik, bałagan. chaotyczny bezplanowy, bezładny. Etym. - gr. chaos 'zionąca, rozwarta otchłań, pustka; mit. bezkształtna
 • Znaczenie City Definicja finansowe ogromnych miast, zwł. anglosaskich; śródmieście o zabudowie biurowo-handlowej; (the City) pierwotne centrum komunalne Londynu
 • Znaczenie Chihuahua Co znaczy krągłogłowy, wielkouchy pies o krótkiej sierści, którego rasa ma być rzekomo starsza od cywilizacji Azteków. Etym. - meks.hiszp. 'jw.' od
 • Znaczenie Cocacola Słownik koula, kouk] amer. musujący napój bezalkoholowy na wyciągu z liści krzewu kola, z dodatkiem cukru, karmelu i substancji kwaśnych i
 • Znaczenie Chaperon Znaczenie chaperon [wym. szaperą] przest. przyzwoitka, starsza opiekunka towarzysząca młodej kobiecie; por. Petit chaperon rouge
 • Znaczenie Czardasz Czym jest parzystym, składający się z 2 części: lassan a. lassu (powolna), melancholijnej, patetycznej i friss a. friska (szybka), gwałtownej, pełnej
 • Znaczenie Chorał Co oznacza kat., zobacz gregoriański; (chorał ewangelicki) oficjalny śpiew Kościoła protestanckiego, wprowadzony poprzez Marcina Lutra, przygotowany
 • Znaczenie Czusok Krzyżówka Czusok koreań., koreańskie święto żniw, dzień dziękczynienia i modlitwy za zmarłych
 • Znaczenie Czelista Najlepszy czelista muz. wiolonczelista. Etym. - zobacz cello
 • Znaczenie Complementa Sunt Contraria Przykłady przeciwieństwa się uzupełniają; obie interpretacje przyjmuje się jako dwa metody patrzenia na tę samą rzecz, to samo zdarzenie (na przykład
 • Znaczenie Charakter Encyklopedia moralnych, danego człowieka, przejawiających się w jego postępowaniu i usposobieniu; silna indywidualność, silna wola, samodzielność
 • Znaczenie cest plus fort que moi Jak działa c'est plus fort que moi fr., to nad moje siły
 • Znaczenie Caravan Czy jest caravan bryt.z angielskiego:, dom(ek) na kołach; mieszkalna przyczepa samochodowa (amer.z angielskiego: trailer
 • Znaczenie Diełat Czto Pojęcie tytuł powieści (1863 r.) myśliciela, działacza polit. i pisarza ros. Nikołaja G. Czernyszewskiego (1828-89); tytuł pracy Lenina (1902, wyd
 • Znaczenie Constans Wyjaśnienie którą w czasie rozważań przyjmuje się za stałą, niezmienną. Etym. - ?Xac. p.pr. od constare, zobacz konstatacja
 • Znaczenie Corral Opis corral hiszp., [wym. korral] zagroda dla (chwytania) bydła; obozowisko obronne otoczone kręgiem wozów, tabor obronny; por. kraal
 • Znaczenie Crepechiffon Informacje crêpe-chiffon zobacz szyfon
 • Znaczenie Planco Consule Co to jest consule Planco ?Xac., za konsulatu Planka; gdy byłem jeszcze młody i żwawy; por. a Deucalione. Etym. - z Horacego (Pieśni, 3, 14, 28
 • Znaczenie close your eyes and think about England Definicja z angielskiego:, zamknij oczy i myśl o Anglii. Etym. - porada królowej bryt. Wiktorii (1837-1901) dla córki przed nocą poślubną
 • Znaczenie Curiosum Co znaczy curiosum zobacz kuriozum
 • Znaczenie Clerihew Słownik angielskiego:, rodzaj humorystycznego czterowiersza biograficznego wynaleziony poprzez dziennikarza i literata z angielskiego: Edmunda
 • Znaczenie Cachenez Znaczenie szyję. cache-sexe [wym. kaszseks] przest. przepaska na biodra, slipy. cache-pot [wym. kaszpo] ozdobne naczynie na doniczkę z kwiatami
 • Znaczenie Skala Celsjusza Czym jest termometryczna (temp.); (por. Fahrenheita; Kelvina; Réaumura). Etym. - wprowadził ją Anders Celsius (1701-44), astronom i fizyk szw
 • Znaczenie Cysta Co oznacza niższych roślin i pierwotniaków, pozwalająca im na przetrwanie zewn. warunków niesprzyjających; med. torbiel. Etym. - n.z łaciny cystis 'jw
 • Znaczenie Mentis Compos Krzyżówka compos mentis ?Xac., zdrów na umyśle; por. non compos... Etym. - z Tacyta (Roczniki, 15, 76
 • Znaczenie Cords Najlepszy cords [wym. ko:dz] dżinsy ze sztruksu. Etym. - z angielskiego: 'jw.' z l. mn. od cord, zobacz kord 1
 • Znaczenie Cystoskopia Przykłady pęcherza moczowego dzięki cystoskopu, wziernika pęcherzowego. Etym. - gr. kýstis, zobacz cysta; -skop; -skopia
 • Znaczenie Przegub Cardana Encyklopedia do łączenia dwóch ustawionych pod kątem wałków w sposób umożliwiający przenoszenie ruchu obrotowego. Etym. - wł. matematyk, doktor i
 • Znaczenie Cen Jak działa ogólny; por. keno-. cenestezja psych. zmysł ogólny, całość nieokreślonych doznań pochodzących z własnego organizmu; poczucie swego ciała
 • Znaczenie Gap Credibility Czy jest luka (szpara, wyrwa) w wiarygodności, na przykład pomiędzy prasą amer. a prezydentem USA a. pomiędzy kontestatorami młodzieżowymi a
 • Znaczenie Felicitas Curiosa Pojęcie pieczołowita elegancja stylu (por. lucidus ordo; ore rotundo). Etym. - z Petroniusza (Satyricon, 118) około 60 r. n.e
 • Znaczenie Cefeidy Wyjaśnienie się blasku w wyniku okresowych pulsacji. Etym. - od nazwy gwiazdy zmiennej δ (delta) CeFEUSZA (Tabl. 2); nazwa z gr. Kēpheus, imienia mit
 • Znaczenie Celebrans Opis nabożeństwo, kierujący procesję; oficjant. celebrować odprawiać nabożeństwo, obrzęd; robić coś z namaszczeniem, uroczyście, ceremonialnie
 • Znaczenie Cannabis Informacje konopie (indyjskie a. siewne)', uprawiane w Azji, Afryce i Ameryce, dostarczające z gruczołków na liściach i końcach gałązek narkotyku
 • Znaczenie Cadas Ne Cave Co to jest cave ne cadas ?Xac., uważaj, abyś nie upadł
 • Znaczenie Mundi Contemptus Definicja dla świata (doczesnego); por. fuga mundi. Etym. - Innocenty III pod koniec XIII w., przed swym obiorem na papieża pisze De contemptu mundi
 • Znaczenie Jatte De Cul Co znaczy kaleka bez nóg; paraplegik. cul de lampe fr., dosł. 'dno lampy', wisior, feston; wykusz; winieta na końcu rozdziału
 • Znaczenie Magnifique Cocu Słownik Le) Cocu magnifique fr., Rogacz wspaniały. Etym. - komedia (1920 r.) Fernanda Crommelyncka
 • Znaczenie Chozrascziot Znaczenie chozjájstwiennyj rascziót 'rozrachunek gosp., (samo)opłacalność gosp.', istotny czynnik planów ożywienia gospodarki radzieckiej w

Co to znaczy | Tłumaczenie i wyjaśnienie zwrotu, zdania

Wytłumaczenie tekstów. Znaczenie językowe definicji. Słownik tłumczeń z przykładami.

Tłumaczenie KRZYŻÓWKA Chozrascziot, Cocu Magnifique, Cul De Jatte, Contemptus Mundi, Cave Ne Cadas, Cannabis, Celebrans, Cefeidy, Curiosa Felicitas, Credibility Gap, Cen, Cardana co to jest.

Słownik Definicja Chozrascziot, Cocu Magnifique, Cul De Jatte, Contemptus co to znaczy.