chrom co to jest
Co to znaczy chrom? Definicja chrom chem. pierwIASTEK, Tabl. 1, ciężki, twardy, trudno topliwy.

Czy przydatne?

Definicja chrom

Definicja z ang. chrome, z niem. Chrom.

Co to znaczy CHROM chrom chem. pierwIASTEK, Tabl. 1, ciężki, twardy, trudno topliwy metal, stosowany do wyrobu stali nierdzewnych i chromowania, powlekania elementów żelaznych; gatunek skóry miękkiej, używanej do produkcji obuwia.chromosfera środkowa warstwa atmosfery Słońca.chromatyczna skala (gama) - muz. złożona z 12 dźwięków w każdej oktawie, postępujących kolejno półtonami; por. diatoniczna.chromosomy stałe i charakterystyczne dla każdego gatunku (pod względem liczby, rozmiarów i kształtu) składniki jądra komórkowego, będące nosicielami dziedziczności (genów).Etym. - gr. chrōma, dpn. chrōmatos 'powierzchnia ciała; skóra; cera; barwa'; por. achromatyczny; polichromia; zobacz sfera; -som(a)

Czym jest chrom znaczenie w Znaczenie C .