corps consulaire co to jest
Co to znaczy corps consulaire? Definicja corps consulaire fr., korpus konsularny, ogół konsulów.

Czy przydatne?

Definicja corps consulaire

Definicja z ang. corps consulaire, z niem. Corps consulaire.

Co to znaczy CORPS CONSULAIRE corps consulaire fr., korpus konsularny, ogół konsulów zagranicznych i ich personel, korzystający z przywilejów i immunitetów (symbol na samochodach: C.C.).corps diplomatique fr., korpus dyplomatyczny, ogół dyplomatów zagranicznych akredytowanych w danym państwie (symbol na samochodach: C.D.).corpus [korpüs] fr. z ?Xac. językozn. całość utworzona z tekstów pisanych a. mówionych (na przykład wszystkie dzieła polskie Jana Kochanowskiego, sztuki Fredry, wszystkie numery pisma z jakiegoś okresu), mająca być obiektem opisu, studiów i tym podobne; por. korpus.corpus iuris canonici ?Xac., łączna nazwa sześciu zbiorów prawa kanonicznego (XII-XV w.).corpus delicti ?Xac., [wym. korpus delikti] dowód rzeczowy przestępstwa; element a. narzędzie zbrodni.corpus iuris civilis ?Xac., śrdw. nazwa rezultatów kodyfikacji prawa rz. i zbioru nowych konstytucji cesarza Justyniana (VI w. n.e.); kodeks (Justyniana); por. digesta.corps de ballet fr., zespół tancerek i tancerzy danego teatru (opery)

Czym jest corps consulaire znaczenie w Znaczenie C .