cyklamen co to jest
Co to znaczy cyklamen? Definicja cyklamen bot. fiołek alpejski; gduła. cyklonet urządzenie.

Czy przydatne?

Definicja cyklamen

Definicja z ang. cyclamen, z niem. Zyklamen.

Co to znaczy CYKLAMEN cyklamen bot. fiołek alpejski; gduła.cyklonet urządzenie mechaniczne do oddzielania ropy naftowej od wody (dla zbierania rozlanej ropy z powierzchni mórz i rzek) oparte na odmiennych reakcjach substancji o różnym ciężarze gatunkowym w różnych wirach tworzonych poprzez cyklonet.cyklon meteor. niż baryczny, depresja; potężny niżowy wir powietrzny; wirowa burza tropikalna, tajfun; (cyklon B a. C) chem. masa chłonna nasycona cyjanowodorem, wykorzystywana do dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji pomieszczeń zamkniętych, w okresie 2. wojny świat., stosowana poprzez hitlerowców w komorach gazowych w celach ludobójczych.cykliczny zobacz cykl.cyklorama kino koliste, wyświetlające filmy panoramiczne na zamkniętym pasie ekranowym: por. panorama.cyklista przest. kolarz, rowerzysta.cyklop(owy) olbrzym(i), gigant(yczny); (Cyklopa dar) przedłużenie agonii, odroczenie kaźni (gdy Odys upomina się o przyrzeczony dar, Kiklop obiecuje mu zjeść go na ostatku, po towarzyszach).cyklotron zobacz akcelerator.cyklotymia brak równowagi psychicznej z kolejnymi okresami pobudliwości i przygnębienia; por. ekstrawersja.Etym. - n.z łaciny cyclamen 'cyklamen' z gr. kyklàminos 'jp.' (?) kýklōma 'koło; zwoje węża' i Kýklōps 'cyklop, krągłooki' (ōps 'oko') z rodu olbrzymów-ludożerców mit. gr. (Homer, Odyseja, 9)' z kýklos 'krąg; koło'; fr. net 'czysty'; hórama zobacz panorama; elektron; -tron; -tymia od thymós 'duch; dusza'; por. bicykl; encyklika; epicykl

Czym jest cyklamen znaczenie w Znaczenie C .