Czy pomogło?

Co znaczy dekalog

Tłumaczenie:   dekalog Dziesięcioro Przykazań, zbiór nakazów i zakazów religijnych będących podstawą moralności żyd. i chrześc., powstały prawdop. w VIII-VI w. p.n.e., wg Biblii (Ex., 20, 1-18) objawiony Mojżeszowi przez Boga na górze Synaj.   Etym. - gr. dekálogos 'jw.'; zob. deka-; -log.

Podobne tłumaczenia na literę D

Wytłumaczenia:

  • Co znaczy Nizam Tłumaczenie   nizam tytuł władców Hajdarabadu (w prowincji Dekanu w Indiach), panujących od 1713 do 1950 r.   Etym. - hindi
  • Co znaczy Kairos Tłumaczenie   kairos (l.mn. kairoi) właściwy, decydujący moment, ulotna chwila nadająca się do rozstrzygającego działania.   Etym. -&
  • Co znaczy Greshama Tłumaczenie   Greshama [wym. greszäma] prawo (a. prawo Kopernika) - ekon. pieniądz lepszy (o większej zawartości kruszcu) wypierany jest z obiegu
  • Co znaczy Paratus utrumque in Tłumaczenie in utrumque paratus łac., przygotowany na obie możliwości; na wszelką ewentualność.   Etym. - z Wergiliusza (Eneida, 2, 61)
  • Co znaczy Kriuki Tłumaczenie   kriuki ros., znaki neumatyczne używane do zapisu śpiewów liturgicznych cerkwi prawosławnej (známiennyj rozspiéw) w XIII-XVII w

Co oznacza dekalog? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.