Czy przydatne?

Co znaczy dekalog

Definicja z ang. decalogue, z niem. Dekalog.

Tłumaczenie:  dekalog Dziesięcioro Przykazań, kolekcja nakazów i zakazów religijnych będących podstawą moralności żyd. i chrześc., powstały prawdop. w VIII-VI w. p.n.e., wg Biblii (Ex., 20, 1-18) objawiony Mojżeszowi poprzez Boga na górze Synaj. Etym. - gr. dekálogos 'jw.'; zobacz deka-; -log.

Czym jest dekalog znaczenie w Słownik na D .