Dekalog

Oceń przydatność:

     

  dekalog Dziesięcioro Przykazań, zbiór nakazów i zakazów religijnych będących podstawą moralności żyd. i chrześc., powstały prawdop. w VIII-VI w. p.n.e., wg Biblii (Ex., 20, 1-18) objawiony Mojżeszowi przez Boga na górze Synaj.   Etym. - gr. dekálogos 'jw.'; zob. deka-; -log.

Podobne tłumaczenia na literę D

Wytłumaczenia:

  • Berufsverbot ->  Berufsverbot nm., 'zakaz zatrudnienia', polityka RFN
  • promil ->  promil (‰) tysiączna część; dziesiąta część procentu. Etym
  • trauler -> trawler [wym. ang. tro:ler], trauler, statek rybacki do połowu ryb
  • de Stijl ->  de Stijl [wym. stejl] hol., awangardowa grupa art. 1917-31, zał

Co oznacza dekalog? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.