Dekalog

Oceń przydatność:

     

  dekalog Dziesięcioro Przykazań, zbiór nakazów i zakazów religijnych będących podstawą moralności żyd. i chrześc., powstały prawdop. w VIII-VI w. p.n.e., wg Biblii (Ex., 20, 1-18) objawiony Mojżeszowi przez Boga na górze Synaj.   Etym. - gr. dekálogos 'jw.'; zob. deka-; -log.

Podobne tłumaczenia na literę D

Wytłumaczenia:

  • audiatur et altera pars -> audiatur et altera pars łac., należy wysłuchać także drugiej (
  • sukurs ->  sukurs przest. odsiecz, pomoc. Etym. - śrdw.łac
  • donegal ->  donegal (tweed) irlandzka gruba tkanina wełniana z przędzy

Co oznacza dekalog? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.