dziwer defectiva mimen co to jest
NAJLEPSZY Dziwer, Defectiva, Dem Mimen Flicht Die Nachwelt Keine Kranze, Damoklesa Miecz, Der Mohr.

Znaczenie słowa, wyrazu na D

 • Znaczenie Daltonizm Co to jest umiejętności rozróżniania pewnych barw (zwł. czerwonej i zielonej), zazw. u mężczyzn, jako właściwość wrodzona, dziedziczna, recesywna
 • Znaczenie Domena Definicja działania; dorobek, zazw. ziemski, należący do panującego, do państwa; śrdw. terytorium podległe bezpośrednio suwerenowi; por. lenno. Etym
 • Znaczenie Detekcja Co znaczy dozymetria; demodulacja, wyodrębnienie z modulowanego prądu sygnału modulacyjnego dzięki detektora (w radioodbiorniku). detektyw sekretny
 • Znaczenie Diagnosta Słownik dobrze a. źle) rozpoznający dolegliwości. diagnoza rozpoznanie dolegliwości; por. anamneza. diagnostyka med. edukacja o metodach
 • Znaczenie Theater Dinner Znaczenie dosł. 'teatr przy kolacji', restauracja, gdzie odbywają się produkcje teatralne w okresie kolacji a. po niej
 • Znaczenie das Hohngelachter der Holle Czym jest szyderczy śmiech piekła. Etym. - z dramatu pisarza nm. Gottholda Ephraima Lessinga (1729-81) Emilia Galotti, 5, 2 (1772 r
 • Znaczenie Destylacja Co oznacza skraplanie cieczy w celu jej oczyszczenia a. rozdzielenia jej składników. destylat odpęd, czysty wytwór destylacji. Etym. - ?Xac
 • Znaczenie Datura Krzyżówka psiankowatych, w Polsce występuje jako pospolity chwast. Etym. - n.z łaciny z hindi dhatūrā od sanskr. dhattūra
 • Znaczenie Demencja Najlepszy inteligencji, orientacji, umiejętności rozumowania, na tle chorób nerwowych, psychicznych, miażdżycy. Etym. - ?Xac. dementia 'nierozum
 • Znaczenie da steh ich ich armer Tor Und bin so klug als wie zuvor Przykłady klug als wie zuvor nm., i oto stoję, biedny głupiec, wiedząc tyle, co i wcześniej. Etym. - z Goethego (Faust, cz. I, Noc, słowa Fausta
 • Znaczenie Deiktyczny Encyklopedia deiktyczny poglądowy, ukazujący wprost, bezpośrednio unaoczniający; ostensywny. Etym. - gr. deiktikós od deiknýnai 'pokazywać
 • Znaczenie Dyskurs Jak działa dyskursywny rozumowy, logiczny, refleksyjny, oparty na wnioskowaniu z uprzednio przyjętych twierdzeń (przesłanek), poparty argumentacją
 • Znaczenie Dyferencja Czy jest zróżnicowany; mat. różnicowy. dyferencjacja różnicowanie (się). dyferencjał system różnicowy, zwł. do przekładni w moście napędowym
 • Znaczenie Placebit Repetita Decies Pojęcie decies repetita placebit ?Xac., (nawet) dziesięć razy powtórzone (jeszcze) się spodoba. Etym. - z Horacego (Sztuka poetycka, 365
 • Znaczenie Dittografia Wyjaśnienie powtarzanie sąsiednich liter, sylab a. wyrazów w pisaniu a. przepisywaniu; por. haplografia. Etym. - gr. dittographía, dissographía 'jw
 • Znaczenie Dementi Opis sprostowanie informacje. Etym. - fr. 'zaprzeczenie' od démentir 'zaprzeczać; zadawać kłam'; zobacz de-; mentir 'kłamać' z ?Xac. mentiri 'jp
 • Znaczenie Decyzja Informacje rezolucja, uchwała. decydenci osoby mające prawo (i wymóg) decydować o jakichś kwestiach. decydujacy rozstrzygający. Etym. - ?Xac. decisio
 • Znaczenie Vult Deus Co to jest Deus vult zobacz Dieu le veut
 • Znaczenie Dekret Definicja wydany nie poprzez parlament; akt normatywny; zarządzenie organów władzy wykonawczej; rozporządzenie; hist. wyrok sądu (por. bulla
 • Znaczenie Dirty Co znaczy dosł. 'brudny', w muzyce jazzowej - ciemne, gardłowe, chrapliwe, szorstkie dźwięki w śpiewie a. w grze na instrumentach dętych (Louis
 • Znaczenie Dioda Słownik dioda najprostsza lampa elektronowa o dwu elektrodach, zazw. użytkowana jako prostownicza. Etym. - zobacz di-; -oda
 • Znaczenie Academicus Dies Znaczenie dies academicus ?Xac., święto wyższej uczelni, dzień bez wykładów. dies ater ?Xac., czarny dzień, niefortunny, pechowy
 • Znaczenie Zespół Downa Czym jest med. wrodony niedorozwój umysłowy występujący u dzieci (jedno na 500 do 600 żywych urodzeń), wraz ze skośnymi, szeroko rozstawionymi oczami
 • Znaczenie Didot Co oznacza spore różnice pomiędzy grubymi a cienkimi liniami litery) przygotowany poprzez drukarza fr. Ambroise Didota, 1730-1804
 • Znaczenie Daktyl Krzyżówka lit. trójsylabowa stopa wierszowa o pierwszej sylabie długiej (a. akcentowanej) i pozostałych krótkich (a. nieakcentowanych): ľ Č Č
 • Znaczenie Discimus Docendo Najlepszy docendo discitur (a. discimus) ?Xac., nauczając uczymy się sami. Etym. - parafr. z Seneki Mł. (Listy, 7, 8
 • Znaczenie Decorum Przykłady przyzwoitość, przystojność, wzgląd, pozór; odpowiedni, stosowny wygląd. Etym. - ?Xac. decōrum 'jw.' z r.nij. od decōrus 'przyzwoity; ?Xadny
 • Znaczenie Dysydent Encyklopedia odszczepieniec; odstępca od dogmatów kościoła panującego; osoba zapatrywań odmiennych od ogólnie przyjętych w danym państwie a
 • Znaczenie Litterarum Ductus Jak działa liter', sposób prowadzenia pióra po papierze (papirusie a. pergaminie); badanie tego metody może ułatwić wydawcy przywrócenie prawidłowej
 • Znaczenie Dżingo Czy jest dżingo(izm) napastliwy szowinizm, arogancki nacjonalizm, zwł. połączony z wojowniczą polityką zagraniczną. Etym. - zobacz jingo
 • Znaczenie Majorette Drum Pojęcie w stanach zjednoczonych ameryki - dziewczyna a. młoda kobieta w fantazyjnym mundurze, towarzysząca maszerującej orkiestrze a. oddziałowi
 • Znaczenie Decernent Wyjaśnienie decernent decydent, osoba mająca prawo (i wymóg) decydować o jakichś kwestiach urzędowych. Etym. - ?Xac. decernere, zobacz dekret
 • Znaczenie Donżuan Opis pożeracz serc; kobieciarz, flirciarz (por. Casanova, lowelas). donżuaneria. Etym. - od imienia postaci legendarnej (której wzorem miał być
 • Znaczenie Dbs Informacje DBS skr. z angielskiego: Direct Broadcast Satellite TV '(mechanizm) bezpośredniej transmisji satelitarnej' do odbiorników telewidzów
 • Znaczenie Dezodorant Co to jest do usuwania niepożądanych woni ciała. Etym. - fr. désodoriser 'pozbawić woni'; zobacz dez-; ?Xac. odor 'woń
 • Znaczenie duch otricanija duch somnienija Definicja duch negacji, duch wątpienia; duch zaprzeczenia, duch bluźnierczy (tł. J. Tuwima); por. der Geist, der stets verneint. Etym. - z Puszkina
 • Znaczenie Dyfteria Co znaczy dyfteria, dyfteryt med. błonica. Etym. - fr. diphtérie 'jw.' z gr. diphthéra 'skóra wyprawiona; błona; sakwa
 • Znaczenie Dedykacja Słownik komuś swego utworu a. dzieła stwierdzone odpowiednią wzmianką; słowa własnoręcznie skreślone i podpisane poprzez autora utworu a
 • Znaczenie Bureau Deuxieme Znaczenie biuro', "dwójka", departament fr. (kontr)wywiadu wojskowego, odpowiednik brytyjskiego M.I.5. Etym. - czym jest Premier Bureau
 • Znaczenie Dezynwoltura Czym jest dezynwoltura lekceważące, zbyt swobodne zachowanie się. Etym. - fr. désinvolture 'swoboda, niewymuszoność' z wł. desinvoltura
 • Znaczenie Dżez Co oznacza dżez zobacz jazz
 • Znaczenie du sublime au ridicule il ny a quun pas Krzyżówka pas fr., od wzniosłości do śmieszności tylko jeden krok. Etym. - powiedzenie Napoleona I w okresie ucieczki z Rosji (XII 1812 r
 • Znaczenie Dydaktyka Najlepszy i uczenia się; pouczanie, moralizowanie. dydaktyczny. Etym. - gr. didaktikós 'potrafiący uczyć' od didáskein, zobacz didaskalia
 • Znaczenie Dekompresja Przykłady dekompresja spadek, obniżka ciśnienia. Etym. - zobacz de-; kompresja
 • Znaczenie Descendent Encyklopedia rynku poprzez produkty nowocześniejsze, lepsze, modniejsze, tańsze i tym podobne, dawn. krewny w linii zstępnej. Etym. - ?Xac. descendens
 • Znaczenie do re mi fa sol la si Jak działa do, re, mi, fa, sol, la, si zobacz solmizacja
 • Znaczenie da wodewil jest wieszcz a proczieje wsjo gil Czy jest proczieje wsjo gil' ros., tak, wodewil to kwestia istotna, a reszta to wszystko bzdury. Etym. - z Gribojedowa (Mądremu biada, 4, 6; 1824 r
 • Znaczenie Waiter Dumb Pojęcie angielskiego:, dosł. 'niemy kelner', stolik pomocniczy do obsługi stołu, złożony z trzonu trójnożowego, na którym osadzono kilka okrągłych
 • Znaczenie Persons Displaced Wyjaśnienie Displaced Persons zobacz dipisi
 • Znaczenie Unbewusste Das Opis nieświadomość. Etym. - z Carla Gustava Carusa (Psyche), 1845 r.; spopularyzowane poprzez pracę Philosophie des Unbewussten. Versuch einer
 • Znaczenie Dżaz Informacje dżaz zobacz jazz
 • Znaczenie Diana Co to jest Diana dawn. księżyc; dziewczyna emancypowana, niezależna, wysportowana, oddana jeździe konnej, polowaniu, chłodna w uczUCIACH; Tabl. 30
 • Znaczenie Strangelove Dr Definicja angielskiego:, militarysta, który planuje globalną wojnę jądrową (i wynikłe z niej zniszczenia), przygotowuje ją i domaga się jej. Etym
 • Znaczenie Davus sum non Oedipus Co znaczy a nie Edyp; jestem prostak, nie umiem rozwiązywać zagadek. Etym. - z Terencjusza (Dziewczyna z Andros, 1, 2, 23); wg mit. gr. Edyp
 • Znaczenie Pieniądza Dewaluacja Słownik obniżenie jego wartości w relacji do złota a. innych walut; por. rewaloryzacja. Etym. - zobacz de-; ?Xac. valēre, zobacz walor
 • Znaczenie Servire Dominis Duobus Znaczenie panom służyć. Etym. - z Wulgaty (Ew. wg Mat., 6, 24); por. tytuł komedii pisarza wł. Carlo Goldoniego (1707-93) Il servitore di due padroni
 • Znaczenie Definicja Czym jest definicje (definiendum) dzięki znanych pojęć (definiens); zwięzłe objaśnienie znaczenia wyrazu. definitor (Kośc. rz.kat.) w zakonie
 • Znaczenie Dunlop Co oznacza dunlop [wym. danlop] tłusty, biały, mocno wyciśnięty ser szkocki. Etym. - z angielskiego: od nazwy miejscowości w Ayr county w Szkocji
 • Znaczenie deliberat Roma perit Saguntum Krzyżówka gdy) Rzym obraduje, Sagunt ginie. Etym. - wg Liwiusza, 21, 7; Sagunt (dziś Sagunto), miasto iberyjskie na płn. od Walencji, po
 • Znaczenie Dyskrecja Najlepszy kwestiach; dochowanie tajemnicy; niewtrącanie się do cudzych spraw, delikatność, oględność. dyskrecjonalny pozostawiony do swobodnego
 • Znaczenie dla puszczej jasnosti łuczsze wyczierknut Przykłady wyczierknut' ros., dla większej jasności lepiej wykreślić. Etym. - przypisywane Gieorgijowi Plechanowowi, 1856-1918
 • Znaczenie Druidyzm Encyklopedia relig.-społ. Celtów, zrzeszenie druidów, kapłanów, mędrców, wróżbitów, sędziów, magów, pisarzy, lekarzy, nauczycieli w staroż. Galii
 • Znaczenie Diaspora Jak działa narodowości na obczyźnie a. wyznawców jakiejś religii pośród innowierców; mniejszości religijne; tereny zamieszkane poprzez nie. Etym. - gr
 • Znaczenie Draperia Czy jest fałdy dla celów dekoracyjnych, regularnie spotykana w reprezentacyjnych wnętrzach barokowych; udrapowana tkanina imitowana w tynku, stiuku
 • Znaczenie Dieu me pardonnera Cest son metier Pojęcie Dieu me pardonnera. C'est son métier fr., Bóg mi wybaczy. To jego zawód (fach). Etym. - Hiene na łożu Zgonu
 • Znaczenie Dydelf Wyjaśnienie opos. Etym. - n.z łaciny didelphys dosł. 'dwumaciczny (jest to torbacz); jw.'; zobacz di-; gr. delphýs 'macica
 • Znaczenie Depersonalizacja Opis naruszenie poczucia własnej tożsamości; uczucie obcości, dziwności, deformacji własnego ciała i umysłu pod wpływem zaburzeń psych. a
 • Znaczenie Drajw Informacje kijem a. palantem, w tenisie, golfie a. cricket'cie. Etym. - z angielskiego: drive 'przejażdżka; spęd; popęd; napęd; jw
 • Znaczenie Draguer Co to jest poszukiwaniu przygody erotycznej; zaczepiać w miejscu publ. dziewczęta, młode kobiety, w celu nawiązania stosunków erotycznych, podrywać
 • Znaczenie dictum de omni et de nullo Definicja twierdzenie o wszystkim i o niczym; zasada log., wg której cokolwiek można stwierdzić (a. czemukolwiek zaprzeczyć) na temat wszystkich
 • Znaczenie Denims Co znaczy blue jeans. Etym. - z angielskiego: 'jw.' z l.mn. od denim 'tkanina bawełniana o splocie rządkowym (na kombinezony i tym podobne)' z fr
 • Znaczenie dimidium facti qui coepit habet Słownik połowę dzieła wykonał, kto je zaczął. Etym. - z Horacego (Listy 1, 2, 40), 23-20 r. przed naszą erą; parafraza gr. aforyzmu "start
 • Znaczenie Visum Aliter Dis Znaczenie dis aliter visum ?Xac., bogowie odmiennie postanowili. Etym. - z Wergiliusza (Eneida, 2, 428
 • Znaczenie Dyscyplina Czym jest regulaminom służbowym, rygorom, regulaminowi wewnętrznemu danej org., ekipy; karność, ustalony porządek, posłuszeństwo w służbie; (d
 • Znaczenie difficilis in otio quies Co oznacza difficilis in otio quies ?Xac., w bezczynności trudno o spokój; próżniactwo nie daje odpoczynku
 • Znaczenie Die Wacht am Rhein Krzyżówka Die Wacht am Rhein nm., Straż nad Renem. Etym. - tytuł nm. pieśni patriotycznej (1840) Maksa Schneckenburgera
 • Znaczenie Driakiew Najlepszy śrdw. uniwersalny lek na wszystkie dolegliwości złożony z mnóstwa składników. Etym. - ?Xac. theriaca 'odtrutka' z gr. thēriakē 'odtrutka
 • Znaczenie Didżeridu Przykłady didżeridu austral., muz. ogromna bambusowa piszczałka krajowców australijskich
 • Znaczenie Tuus Nasus Displicuit Encyklopedia displicuit nasus tuus ?Xac., twój nos się nie spodobał (jest to stałeś się ofiarą kaprysu). Etym. - z Juwenalisa (Satyry, 6, 495
 • Znaczenie Horse Dark Jak działa ciemny koń' koń wyścigowy, o którym nic nie wiadomo; amer. polit. nie znany kandydat, objawiony ni stąd ni zowąd, który otrzymuje
 • Znaczenie Natura Sive Deus Czy jest Deus sive natura ?Xac., Bóg a więc Natura. Etym. - z Barucha Spinozy (Etyka 1, 21), 1677 r
 • Znaczenie Doberman Pojęcie sporych, mocnych psów o gładkiej sierści, czarnej, czekoladowej a. szarej, i dobrym węchu. Etym. - od nazwiska hodowcy nm. Friedricha
 • Znaczenie Dżemper Wyjaśnienie wełnianej bluzy wkładanej poprzez głowę. Etym. - z angielskiego: jumper 'luźna bluza; fartuch, kitel, kombinezon; sweter damski
 • Znaczenie M O D Opis Etym. - inicjały ?Xac. Deo Optimo Maximo 'jw.' Napisy na świątyniach rz., potem również na kościołach i nagrobkach chrześc
 • Znaczenie Dragoman Informacje gł. z (i na) jęz. tur., arab., pers. przy ambasadach, konsulatach a. przewodnik turystów. Etym. - śr.gr. dragomanos 'tłumacz' z arab
 • Znaczenie Dublet Co to jest danego przedmiotu; towar rzemiosła art. z kamieni szlachetnych, będący w części (zazw. dolnej) imitacją (XVII-XIX w.); dwa równocześnie
 • Znaczenie Dej Definicja tur.; namiestnik imperium otomańskiego w Afryce Płn. w XV-XIX w., zwł. gubernator Algierii przed jej zaborem poprzez Francję w 1830 r. Etym
 • Znaczenie Dieta Co znaczy ograniczony jakościowo i ilościowo, najczęściej zalecony jako kuracja a. jej część składowa. 2. sumy poświęcone na wydatki utrzymania w
 • Znaczenie Diaskop Słownik diaskop projektor, rzutnik, przyrząd do wyświetlania przezroczy (diapozytywów); por. episkop; epidiaskop. Etym. - zobacz dia-; -skop
 • Znaczenie die Religion ist das Opium des Volks Znaczenie religia to opium ludu. Etym. - wg Marksa (Przyczynek do krytyki heglowskiej filozofii prawa, Wstęp) 1844 r
 • Znaczenie Depilacja Czym jest skóry. depilator przyrząd a. środek kosmetyczny do usuwania włosów. Etym. - śrdw.z łaciny depilatio 'depilacja' z ?Xac. depilare 'wyrywać
 • Znaczenie Niente Far Dolce Co oznacza słodka bezczynność, miłe nieróbstwo; por. relaks. dolce stil nuovo wł., dosł. 'nowy słodki styl', termin użyty poprzez Dantego w Piekle na
 • Znaczenie Diariusz Krzyżówka protokołów sejmowych. Etym. - ?Xac. diarium 'racja dzienna (żywności i tym podobne); dziennik' od dies, zobacz dieta 2
 • Znaczenie Diesel Najlepszy dizla] - wysokoprężny spalinowy silnik tłokowy o zapłonie samoczynnym na ciężkie paliwo płynne (na przykład na ropę naftową). Etym. - od
 • Znaczenie Capo Da Przykłady da capo (al fine) wł., muz. od początku (do końca) powtórzyć; repetycja
 • Znaczenie Diadochowie Encyklopedia którzy po jego Zgonu, po długookresowych walkach, podzielili pomiędzy siebie jego imperium. Etym. - gr. diádochos 'następca' od
 • Znaczenie Daglezja Jak działa drzewo iglaste. Etym. - n.z łaciny (Pseudotsuga) Douglasii 'jw.' od nazwiska szkockiego botanika zamieszkałego w stanach zjednoczonych
 • Znaczenie Impera Et Divide Czy jest divide et impera ?Xac., dziel i rządź; jest to siej niezgodę, byś mógł (łatwiej) rządzić
 • Znaczenie Deracines Pojęcie ojczystego. Etym. - tytuł powieści (1897) pisarza fr. Maurice Barrèsa (1862-1923), będącej pierwszym tomem trylogii pt. Le Roman de
 • Znaczenie Dywergencja Wyjaśnienie rozwoju) różnicowanie się w toku ewolucji cech pokrewnych organizmów (ras, gatunków) pod wpływem odmiennych warunków terenowych
 • Znaczenie Demolować Opis Etym. - ?Xac. demoliri 'burzyć, niszczyc'; zobacz de-; moliri 'puszczać w ruch; budować' od moles, zobacz mol
 • Znaczenie Dykcja Informacje wyrazów. dykcjonarz dawn. leksykon, słownik, encyklopedia, zasób słów. Etym. - śrdw.z łaciny dictionarium 'leksykon' od późn.z łaciny
 • Znaczenie Darwinizm Co to jest organizmów w drodze doboru naturalnego, sformułowana w 1859 r. poprzez przyrodnika z angielskiego: Ch. R. Darwina (1809-82) w dziełach: O
 • Znaczenie Est Distinguendum Definicja distinguendum est! ?Xac., należy rozróżniać
 • Znaczenie Desakralizacja Co znaczy desakralizacja zeświecczenie, laicyzacja, sekularyzacja. Etym. - zobacz de-; sakralny
 • Znaczenie Dastur Słownik dastūr pers., w mazdaizmie - najwyższy kapłan
 • Znaczenie Detente Znaczenie polityce międzynarodowej, w relacjach pomiędzy ugrupowaniami polit. i tak dalej, mającymi przeciwstawne poglądy a. interesy; pokojowe
 • Znaczenie Deluwium Czym jest cząsteczek skalnych i nagromadzenia się ich u podnóża stoku. deluwialny geol. osadowy; (gleby deluwialne) gleby powstałe z osadów. Etym
 • Znaczenie Delfty Co oznacza wyrobów użytkowych i dekoracyjnych wytwarzanych w XVII-XVIII w. w mieście Delft (w zach. Holandii), takich jak naczynia, lichtarze
 • Znaczenie Dysymulacja Krzyżówka ukrywanie objawów dolegliwości a. kalectwa w ustalonym celu. Etym. - ?Xac. dissimulatio 'udawanie' od dissimulare 'zatajać, udawać'; zobacz
 • Znaczenie Praska Defenestracja Najlepszy poprzez okno pałacu w Pradze w 1618 r. namiestników cesarskich poprzez przedstawicieli stanów czeskich, jako słowo protestu przeciw
 • Znaczenie Dżinn Przykłady dobrotliwych a. złych duchów, demonów zamieszkujących Ziemię, rozporządzających nadnaturalną potęgą, umiejących przybierać różne postacie
 • Znaczenie Dyspensa Encyklopedia stosowania określonego regulaminu kościelnego (dotyczącego na przykład przeszkód małżeńskich, złożonych ślubów, zachowania postu i tym
 • Znaczenie Diotima Jak działa Diotima, Deotyma Greczynka w Uczcie Platona, wcielenie mądrości kobiecej. Etym. - por. Deotyma
 • Znaczenie Dżinsy Czy jest spodni sport. a. roboczych, zazw. niebieskich (por. blue jeans), uszytych z trwałego, grubego, tkanego diagonalnie płótna bawełnianego
 • Znaczenie Dywersyfikacja Pojęcie urozmaicenie produkcji, rozszerzanie jej na różnorakie, odległe od siebie dziedziny, zwł. po to, by utraty poniesione w jednej móc
 • Znaczenie Debil Wyjaśnienie debil osobnik ograniczony, niedorozwinięty umysłowo. debilizm ociężałość umysłowa; por. oligofrenia. Etym. - ?Xac. debilis 'słaby, bezsilny
 • Znaczenie Dewiza Opis programowo jako) zasada postępowania; hasło, zawołanie, sentencja, motto (na tarczy herbowej), godło; ekon. (w l.mn.) należności
 • Znaczenie du glaubst zu schieben und du wirst geschoben Informacje geschoben nm., myślisz, Iż sam popychasz, a to ciebie pchają (tł. Feliksa Konopki). Etym. - z Goethego (Faust, cz. I, Noc Walpurgi
 • Znaczenie duobus litigantibus tertius gaudet Co to jest duobus litigantibus tertius gaudet ?Xac., gdzie dwaj się kłócą, tam trzeci się cieszy
 • Znaczenie Dendro Definicja przypominający drewno. dendryty anat. rozgałęzione, krótkie wypustki cytoplazmatyczne neuronów (komórek nerwowych), łączące z sobą
 • Znaczenie Demagog Co znaczy hasła obliczone na łatwy sukces, poklask, schlebiający masom, szafujacy próżnymi obietnicami, budzący nieziszczalne nadzieje, wysuwający w
 • Znaczenie Dystrykt Słownik nie wszystkich państwach; okręg, obwód, pow., dzielnica (w Polsce w momencie zaborów i okupacji nm.). Etym. - ?Xac. districtus p.p. od
 • Znaczenie Credere Del Znaczenie delkredere, dosł. 'na wiarę'; handl. gwarancja komisanta za wykonanie zobowiązania poprzez osobę trzecią, której udzielił on kredytu za
 • Znaczenie Fintiasz I Damon Czym jest por. Kastor i Polluks. Etym. - (gr. Dámōn, Phintías) dwaj filozofowie pitagorejscy z Syrakuz na Sycylii, sławni ze swej niezłomnej
 • Znaczenie Integro De Co oznacza de integro ?Xac., na nowo, (rozpoczynając) od nowa, od początku (nie zwracając uwagi na nic, co zrobiono uprzednio
 • Znaczenie Dolomit Krzyżówka magnezu, stosowany jako kamień bud., surowiec ceramiczny, topnik wielkopiecowy; osadowa skała dolomitowa (Dolina Białego w Tatrach, Alpy
 • Znaczenie Donżon Najlepszy baszta zamkowa, zawierająca skarbiec, stanowiąca ostatni pkt. oporu załogi. Etym. - fr. donjon 'jw.' ze śrdw.z łaciny dominio 'wieża pana
 • Znaczenie Geschlecht Dritte Das Przykłady Das dritte Geschlecht nm., Trzecia płeć. Etym. - powieść humorystyczna (1899 r.) Ernsta Wolzogena
 • Znaczenie Dyskobol Encyklopedia dyskobol lekkoatleta rzucający dyskiem. Etym. - gr. diskobólos 'jw.'; dískós 'dysk'; -bolos od bállein, zobacz balista
 • Znaczenie Debit Jak działa zezwolenie władz na sprowadzanie a. rozpowszechnianie wydawnictw zagran. Etym. - fr. débit 'sprzedaż, zbyt; miejsce sprzedaży detalicznej
 • Znaczenie Dan Czy jest dan jap., sport. stopień mistrzowski w dżudo a. karate
 • Znaczenie Znaki Diakrytyczne Pojęcie przydawane literom dla oznaczenia odmiennej ich wymowy, na przykład a - ą, o - ó, z- ż i tym podobne Etym. - gr. diakritikós 'rozdzielający
 • Znaczenie Deminutyw Wyjaśnienie zdrobniały. deminutywny jęz. zdrabniający, zmniejszający; por. hipokorystyczny. Etym. - ?Xac. deminutivum 'zdrobnienie' od deminuere
 • Znaczenie Dokument Opis a. tożsamości, legitymacja; akt urzędowy. dokumentarny (a. dokumentalny) video - oparty na zdjęciach rzeczywistych wydarzeń i osób a. na
 • Znaczenie Deklaracja Informacje obwieszczenie; manifest; przyrzeczenie, zobowiązanie o mocy prawnej; blankiet, formularz do podpisywania zobowiązań, oświadczeń; dawn
 • Znaczenie Faustus Dies Co to jest dies faustus (infaustus) ?Xac., dzień szczęśliwy (niefortunny
 • Znaczenie de minimis non curat lex Definicja de minimis non curat lex ?Xac., prawo nie troszczy się o drobiazgi
 • Znaczenie Piscem In Desinat Co znaczy superne) ?Xac., (kobieta piękna w górnej połowie ciała) kończy się rybim ogonem; o rzeczach, dziełach, mających nieszczęśliwe, nietrafione
 • Znaczenie Diaporama Słownik ekranów obsługiwanych poprzez tyleż zsynchronizowanych rzutników uruchamianych automatycznie wg programu (reklamy, wiadomości na dworcach
 • Znaczenie Dativus Znaczenie dativus ?Xac., gram. celownik
 • Znaczenie Delegat Czym jest delegat zobacz delegacja
 • Znaczenie Dyktat Co oznacza jednostki, ekipy a. klasy socjalnej, oparta na sile; (d. proletariatu) przejęcie władzy politycznej poprzez partię, uważane poprzez
 • Znaczenie Denotacja Krzyżówka nazwy, ekstensja (por. desygnat; konotacja). Etym. - ?Xac. denotatio 'oznaczenie; spostrzeżenie' od denotare 'spostrzegać; notować'; zobacz
 • Znaczenie Domra Najlepszy strunowy szarpany, o półkolistym korpusie rezonansowym, wąskiej, długiej szyjce zaopatrzonej w metalowe progi, trzy- a. czterostrunowy
 • Znaczenie die Stimme der Natur Przykłady die) Stimme der Natur nm., głos natury. Etym. - z Gottholda Ephraima Lessinga (Natan mędrzec 3, 10), 1779 r
 • Znaczenie Dekalogia Encyklopedia dekalogia cykl dziesięciu utworów lit. a. filmów. Etym. - zobacz deka-; por. trylogia
 • Znaczenie Denacyfikacja Jak działa podjęte po wojnie 1939-45 w celu wykorzenienia zasad, ustaw i organizacji hitlerowskich (nazistowskich) z życia polit.-społ. Niemiec. Etym
 • Znaczenie Deferens Czy jest Ptolemeusza - koło, po którym poruszał się środek epicykla. Etym. - śrdw.z łaciny 'jw.' z ?Xac. p.pr. od deferre '(z)nosić; strącać w dół
 • Znaczenie Doktryna Pojęcie przekonań z określonej dziedziny filozofii, teologii, polityki i tak dalej, właściwy danemu myślicielowi, danej szkole; teoria, edukacja
 • Znaczenie Delfinarium Wyjaśnienie delfinarium akwarium dla delfinów. Etym. - zobacz delfin; akwarium; akw(a
 • Znaczenie Damascenka Opis damasceńskiej, hartowanej i elastycznej, cenionej między innymi w dawn. Polsce; bot. śliwka-lubaszka, damaszka, o fioletowych owodach; por
 • Znaczenie del doman non e certezza Informacje nie wiadomo nic pewnego. Etym. - maksyma (około 1492 r.) władcy Florencji, Medyceusza, Wawrzyńca Wspaniałego, Lorenzo (il Magnifico
 • Znaczenie Dżonka Co to jest drewniany o ciężkim, pękatym kadłubie i 1-3 masztach, stosowany gł. w Chinach, Japonii i na Malajach. Etym. - port. junco 'jw.' z jawaj
 • Znaczenie Dastan Definicja Środkowego Wschodu, a również płd.-wsch. Azji - epika wierszem i prozą nawiązująca do dawnych legend, podań, baśni i klasycznej, heroicznej
 • Znaczenie Dadaizm Co znaczy rozwijający się w latach 1916-23 w Szwajcarii, Niemczech, Francji i częściowo w stanach zjednoczonych ameryki, będący anarchiczną negacją
 • Znaczenie Dyna Słownik zobacz niuton. dynamika siła, umiejętność działania; ruch, żywość, energia; fiz. dział mechaniki traktujący o siłach powodujących zmiany
 • Znaczenie Dajna Znaczenie zaczynających się strofach, o tematyce zaczerpniętej z codziennego życia świeckiego, o miłości, pracy i zabawie. Etym. - litew. daina
 • Znaczenie Drelich Czym jest splocie ukośnym a. atłasowym, wyrabiana z bawełny, lnu a. półlniana, stosowana na ubrania robocze, ścierki, ręczniki, pokrowce, rolety i
 • Znaczenie Dakron Co oznacza dakron amer. odpowiednik tergalu. Etym. - nazwa fabryczna
 • Znaczenie Demisel Krzyżówka demi-sel lekko solony biały ser. Etym. - fr.; zobacz demi(-monde); sel 'sól
 • Znaczenie Demiurg Najlepszy twórcza, której przejawem (dziełem) jest rzeczywistość. Etym. - gr. dēmiourgós dosł. 'pracujący dla ludu; mistrz rzemiosła; artysta; boski
 • Znaczenie Dykasteria Przykłady krajów.; organ adm., (od)dział, instancja, urząd. Etym. - gr. dikastērion 'sąd; w Atenach jedna z 10 sekcji sądu przysięgłych' od dikastēs
 • Znaczenie Dyrektywa Encyklopedia wytyczna, zalecenie. dyrygent muzyk prowadzący zespołowym wykonywaniem utworów muz. dyrygować kierować (orkiestrą, chórem; przest. czyjąś
 • Znaczenie Ventre Du Danse Jak działa danse du ventre fr., 'taniec brzucha', taniec solowy uwydatniający ruchy mięśni brzusznych (z angielskiego: belly dance
 • Znaczenie dulce et decorum est pro patria mori Czy jest dulce et decorum est pro patria mori ?Xac., słodko i zaszczytnie jest umrzeć za ojczyznę. Etym. - z Horacego (Pieśni, 3, 2, 13
 • Znaczenie Diecezja Pojęcie dzielące się na dekanaty i parafie, którym zarządza biskup przy użyciu kurii diecezjalnej. Etym. - późn.z łaciny diocesis 'jw.' z ?Xac
 • Znaczenie Dixieland Wyjaśnienie tradycyjny styl jazzu białych muzyków, powstały jako naśladownictwo murzyńskiego stylu nowoorleańskiego. Etym. - amer.z angielskiego: Dixie
 • Znaczenie Dysertacja Opis w celu uzyskania stopnia naukowego; rozprawa naukowa. dysertant autor dysertacji. Etym. - ?Xac. dissertatio 'badanie, rozumowanie' od
 • Znaczenie Dinitie Delit Informacje informacji; brezprawne stosowanie dla zysku poufnych informacje (zwł. na temat mającej nastąpić zwyżki a. zniżki wartości papierów
 • Znaczenie Divertimento Co to jest wym. diwertismã] serenada, ulubiona forma instrumentalna XVIII w. dla małych zespołów instrumentalnych, pośrednia pomiędzy suitą a
 • Znaczenie Denudacja Definicja powierzchni Ziemi w wyniku usuwania poprzez wodę i wiatr materiału skalnego (por. geol. deflacja; erozja) i obnażanie podłoża. Etym
 • Znaczenie Dyzel Co znaczy dyzel zobacz Diesel
 • Znaczenie Lampa Davyego Słownik pierwsza bezpieczna lampa górnicza z metalową siatką. Etym. - od nazwiska konstruktora, chemika i fizyka z angielskiego: Humphreya
 • Znaczenie Drivein Znaczenie przedsiębiorstwo (na przykład kino, bank, drugstore, bar, kafeteria) zbudowane i zaopatrzone tak, by móc obsłużyć klientów (widzów, gości i
 • Znaczenie Doublethink Czym jest angielskiego:, dwójmyślenie, ogarnianie umysłem równocześnie dwu sprzecznych idei a. recenzji i świadome dawanie im obu wiary. Etym. - z
 • Znaczenie donner un sens plus pur aux mots de la tribu Co oznacza tribu fr., nadać nowego blasku wyrazom potocznej mowy. Etym. - z poety fr., Stephane Mallarmé (1842-98); Le tombeau d'Edgar Poe
 • Znaczenie Dyzenteria Krzyżówka dyzenteria med. czerwonka bakteryjna. Etym. - gr. dysentería 'jw.'; zobacz dys- 2; énteron 'jelito
 • Znaczenie Denat Najlepszy nienaturalną; samobójca a. zamordowany. denaturat spirytus o mocy 92%, skażony substancjami trującymi; alkohol (etylowy) denaturowany. Etym
 • Znaczenie Dinozaury Przykłady gadów z okresu mezozoicznego, drapieżnych a. roślinożernych. Etym. - n.z łaciny din(o)- z gr. deinós 'straszliwy; potężny'; zobacz -zaur(us
 • Znaczenie Dreigroschenoper Encyklopedia grosze. Etym. - nm. tytuł melodramatu satyrycznego prozą i wierszem poety z angielskiego: Johna Gaya (1685-1732) The Beggar's Opera ("
 • Znaczenie Michel Deutsche Der Jak działa der deutsche) Michel chłop niemiecki; poczciwy Niemczyna. Etym. - nm. 'jw.'; deutsch 'nm.'; Michel 'Michał(ek
 • Znaczenie Diapozytyw Czy jest diapozytyw fot. przezrocze; por. diaskop. Etym. - zobacz di-; pozytyw
 • Znaczenie Kwas Dezoksyrybonukleinowy Pojęcie ważny składnik jądra komórkowego (chromosomów), jeden z dwu rodzajów kwasów nukleinowych. Etym. - z angielskiego: DNA, d(eoxyribo)-n
 • Znaczenie Displej Wyjaśnienie przedmiotów konfiguracji maszyny cyfrowej, monitor (mały telewizor), najczęściej z klawiaturą, na którym można wyświetlać dane liczbowe
 • Znaczenie Camelias Aux Dame Opis kobieta lekkich obyczajów, kurtyzana. Etym. - przydomek Marguerite Gautier, tytułowej bohaterki powieści (1848 r.) A. Dumasa-syna i jej
 • Znaczenie Der Kaiser ging die Generale blieben Informacje nm., Cesarz odszedł, generałowie zostali. Etym. - tytuł powieści o rewolucji nm. 1918 roku (1932 r.; wyd. pol. 1933) pisarza nm. Theodora
 • Znaczenie Draga Co to jest szlamownik, statek do wydobywania gruntu z dna rzek, basenów portowych i torów wodnych; rodzaj włoka bez skrzydeł, używanego poprzez statki
 • Znaczenie de te fabula narratur Definicja de te fabula narratur zobacz mutato nomine de te
 • Znaczenie Dyptych Co znaczy ołtarz(yk) z dwóch części, składane, na zawiasach; por. poliptyk. Etym. - gr. díptychos 'dwukrotnie złożony
 • Znaczenie Diak Słownik diakonisa Kośc. ewang. siostra miłosierdzia, pielęgnująca chorych i ucząca dzieci. diakon Kośc. rz.kat. duchowny, który dostał 2 święcenia
 • Znaczenie Dodo Znaczenie dodo zool. zobacz dront. Etym. - z angielskiego: 'jw.' z port. doudo 'jw.' od 'niemądry, durny
 • Znaczenie Machina Ex Deus Czym jest teatralnej) maszyny' (jest to przybyły z góry, z nieba); nieoczekiwany wybawiciel; zbyt Proste, sztuczne a. nieuzasadnione rozwiązanie
 • Znaczenie Donna Co oznacza wł. 'kobieta, niewiasta; pani' z ?Xac. domina 'pani' r.ż. od dominus, zobacz dominacja; primadonna
 • Znaczenie das EwigWeibliche zieht uns hinan Krzyżówka to co) wiecznie żeńskie pociąga nas wzwyż (ku niebu). Etym. - z Goethego (Faust cz. II, ostatnie słowa
 • Znaczenie Dializa Najlepszy zastosowanie różnic ich umiejętności przenikania poprzez błony półprzepuszczalne, zwł. oczyszczanie roztworów koloidowych z kwasów, zasad
 • Znaczenie Deklamacja Przykłady wygłaszanie utworu lit.; przen. perora, przemawianie z namaszczeniem, uroczyście, w sposób napuszony, przesądny; żonglowanie frazesami
 • Znaczenie de mortuis nil nisi bonum Encyklopedia Xac., o umarłych (mów) tylko dobrze. Etym. - z gr.; przypisywane Chilonowi (Diogenes Laertius, Chilon, passim) a. Solonowi (Plutarch, Solon
 • Znaczenie Diagram Jak działa zależności pomiędzy wielkościami fiz. (w układzie współrzędnych); graficzny plan czynności jakiegoś urządzenia; model, grafik; rysunkowy
 • Znaczenie Sangrado Dr Czy jest zacofaniec, stosujący sposoby przestarzałe i skompromitowane. Etym. - od nazwiska postaci z powieści Przypadki Idziego Blasa (1715-35, wyd
 • Znaczenie Dromon Pojęcie w V-X w., początkowo jedno-, potem dwurzędowy, uzbrojony w taran, a od VII w. w syfony do miotania "ognia greckiego", tajnej i
 • Znaczenie das Volk der Denker und Dichter Wyjaśnienie naród myślicieli i pisarzy, jest to Niemcy. Etym. - wg przedmowy do Bajek ludowych (1782 r.) pisarza nm. Johanna K. A. Musäusa (1735-87); w
 • Znaczenie Deflegmator Opis wymiennik ciepła do częściowego skraplania par destylowanej a. rektyfikowanej cieczy; zobacz flegma. Etym. - zobacz de-; flegma
 • Znaczenie Destrukcja Informacje destrukcyjny niszczący, rujnujący, rozkładowy. destrukty papiery poświęcone do zniszczenia; banknoty wycofane z obiegu; arkusze zepsute w
 • Znaczenie Durian Co to jest durian malaj., bot. rościan
 • Znaczenie Dysjunkcja Definicja złożone z 2 zdań dzięki spójnika "lub" (w znaczeniu "zachodzi co najwyżej jedno z dwojga"); biol. przerwa pomiędzy
 • Znaczenie Diametralnie Co znaczy przen. krańcowo, skrajnie (odmienny, różny), wprost (przeciwny). diametralny średnicowy, biegunowy; krańcowy. Etym. - gr. diámetros
 • Znaczenie Demilitaryzacja Słownik ograniczenie sił zbrojnych a. produkcji przemysłu wojennego na ustalonym terytorium. Etym. - zobacz de-; militaryzm
 • Znaczenie die Welt will betrogen sein Znaczenie chce być oszukiwany; por. mundus vult decipi... Etym. - z Sebastiana Brandta (Das Narrenschiff; 'Statek głupców'), 1494 r
 • Znaczenie Dhow Czym jest dhow zobacz dāwa
 • Znaczenie Dymka Co oznacza dymka biała, gładka tkanina bawełniana a. konopna o splocie atłasowym. Etym. - tur. dimi 'barchan
 • Znaczenie Depot Krzyżówka magazyn; zajezdnia, miejsce postoju i remontu lokomotyw i wagonów. depozyt przechowanie; umowa, na mocy której jedna osoba a. organizacja
 • Znaczenie Potior Lectio Difficilior Najlepszy trudniejsza lekcja jest lepsza; zasada krytyki tekstu, głosząca, Iż nadzwyczajna, osobliwa lekcja (jest to sposób odczytania tekstu w
 • Znaczenie Prison A Denmarks Przykłady Denmark's a prison z angielskiego:, Dania jest więzieniem. Etym. - z Szekspira (Hamlet 2, 2
 • Znaczenie Demimond Encyklopedia przest. półświatek, środowisko kobiet lekkiego prowadzenia się, zachowujących jednak pozory. Etym. - fr. 'jw.'; demi 'pół'; monde 'świat' z
 • Znaczenie die Weltgeschichte ist das Weltgericht Jak działa die Weltgeschichte ist das Weltgericht nm., historia świata jest sądem nad światem. Etym. - z Friedricha Schillera (Resignation 68), 1784 r
 • Znaczenie Domestykacja Czy jest udomowienie (zwierząt). domicyl prawn. miejsce zamieszkania, stała siedziba osoby fiz. a. prawn.; umowne miejsce wypełnienia zobowiązania
 • Znaczenie Zauberlehrling Der Pojęcie czarnoksiężnika; ktoś, kto nauczył się wyzwalać groźne moce, nie umie jednak wstrzymać ich działania. Etym. - tytuł ballady (1797 r
 • Znaczenie Blind Double Wyjaśnienie blajnd (prosi:dżer)] z angielskiego:, dosł. 'dwukrotnie ślepa (procedura)', med. sposób badania skuteczności nowego leku z wyłączeniem
 • Znaczenie Dakait Opis dakait hindi, człowiek ind. a. birmańskiej bandy robójniczej
 • Znaczenie Zamiana Diomedesa Informacje korzyść przypada tylko jednej stronie; por. Schlemihl. Etym. - z Homera (Iliada, 6, 236); Glaukos, pozbawiony poprzez Zeusa rozumu
 • Znaczenie durum est contra stimulum calcitrare Co to jest durum est... contra stimulum calcitrare ?Xac., trudno jest przeciw ościeniowi wierzgać. Etym. - z Wulgaty (Dzieje Ap., 9, 5; 26, 14
 • Znaczenie die Toten reiten schnell Definicja błyskawicznie jadą. Etym. - z 6. wersa 20. strofy ballady Lenore (1770 r.) pisarza nm. Gottfrieda A. Bürgera (1747-94); por. balladę A
 • Znaczenie Dodekafonia Co znaczy komponowania utworów muz., z materiałem dźwiękowym dwunastu półtonów oktawy ułożonym w dowolnie wybraną serię (porządek, szereg). Etym
 • Znaczenie Diereza Słownik głoską), Iż obie głoski dyftongu (dwugłoski) należy wymawiać oddzielnie, dwusylabowo, na przykład we fr. Noël ('Boże Narodzenie'); por
 • Znaczenie Dr Livingstone I presume Znaczenie angielskiego:, lekarz Livingstone, jak mniemam. Etym. - słowa podróżnika i dziennikarza bryt. Henry Mortona Stanleya (1841-1904), wysłanego
 • Znaczenie Palpiti Tanti Di Czym jest cierpieniach. Etym. - z libretta Gaetano Rossi'ego (1772-a1855) do opery Rossiniego Tankred, akt 1 (1813 r
 • Znaczenie Dyliżans Co oznacza omnibus pocztowy, stosowany od poł. XVI do poł. XIX w. Etym. - fr. (carrosse de) diligence '(powóz) pospieszny'; diligence 'pośpiech
 • Znaczenie Demarkacja Krzyżówka w terenie granic pomiędzy krajami; wytyczenie linii demarkacyjnej dzielącej wrogie sobie armie w momencie zawieszenia broni. Etym. - hiszp
 • Znaczenie Debet Najlepszy rachunków w księgowości, strona aktywów; por. credit. Etym. - ?Xac. 'winien' od debēre 'być winnym (komuś)', por. debit
 • Znaczenie delirant reges plectuntur Achivi Przykłady delirant reges, plectuntur Achivi zobacz quidquid delirant reges
 • Znaczenie Dezintegracja Encyklopedia dezintegracja zobacz dezyntegracja
 • Znaczenie Die Elixiere des Teufels Jak działa eliksiry. Etym. - tytuł powieści (1815-16) pisarza nm. E.T.A. Hoffmanna (1776-1822), romansu grozy (będącego zapowiedzią freudowskiej
 • Znaczenie Detal Czy jest drobny obiekt archit. a. dekoracyjny; handel detaliczny, w małych ilościach, sprzedaż niehurtowa, bezpośrednio konsumentowi. Etym. - fr
 • Znaczenie Delegalizacja Pojęcie delegalizacja uznanie czegoś za nielegalne. Etym. - zobacz de-; legalizacja
 • Znaczenie Dumdum Wyjaśnienie spłonką z rtęcią piorunującą (powodującą wybuch w ciele) a. pocisk z naciętą okrywą (powodującą rany szarpane). Etym. - od nazwy
 • Znaczenie Supero Dente Opis zębem'; z lekceważeniem, z wyższością, z góry, poprzez ramię. Etym. - z Horacego (Satyry, 2, 6, 87). Przenośnia na ustalenie pogardy, z
 • Znaczenie Dyftong Informacje samogłosek w jednej sylabie (na przykład au-to). Etym. - gr. diphthóngos 'dwudźwięczny; dwugłoska'; zobacz di-; phthóngos 'dźwięk; głos
 • Znaczenie Dipazon Co to jest dźwięków danego instrumentu a. rodzaj głosu; kamerton, widełki stroikowe. Etym. - gr. diá pasōn (chordōn symphōnía) dosł. '(harmonia
 • Znaczenie Degresja Definicja obniżanie (odsetka stawek podatków od mniejszych dochodów; honorariów autorskich przy wyższych nakładach wydawniczych i tym podobne); por
 • Znaczenie Deotyma Co znaczy Deotyma zobacz Diotima. Etym. - pseud. poetki i powieściopisarki polskiej Jadwigi Łuszczewskiej (1834-1903
 • Znaczenie Degustacja Słownik herbaty, kawy, wina, piwa i tak dalej), smakowanie, kosztowanie, próbowanie ich zwł. poprzez ekspertów, degustatorów, kiperów. Etym. - ?Xac
 • Znaczenie Professionnelle Deformation Znaczenie skrzywienie zawodowe, deformacja zawodowa, strata bezstronności poglądów na kwestie wchodzące w zakres zainteresowań zawodowych
 • Znaczenie Derogacja Czym jest prawnego mocy obowiązującej poprzez zastąpienie go innym przepisem prawnym. Etym. - ?Xac. derogatio 'jw.' z derogare 'zabrać; uchylić
 • Znaczenie Corps Au Diable Co oznacza wcielony. Etym. - tytuł powieści (1923 r.) pisarza i poety fr. Raymonda Radiguet (1903-23); tł. pol. pot. Opętanie (1925 r
 • Znaczenie Dekabryści Krzyżówka sfer szlacheckich, dążący do obalenia samowładztwa i zniesienia pańszczyzny. Etym. - ros. diekabrist (l.poj.) 'jw.' od diekábr 'grudzień
 • Znaczenie Delirium Najlepszy zaburzenia psychiczne nałogowych alkoholików, połączone zazw. z podnieceniem ruchowym, halucynacjami, niepokojem, niekiedy z atakami szału
 • Znaczenie Doping Przykłady pobudzanie zawodników okrzykami do walki, dodawanie im otuchy, bodźca; sport. sztuczne zwiększanie sprawności i wydolności organizmu
 • Znaczenie Dedit Qui Dabit Encyklopedia dabit qui dedit ?Xac., kto dał, da (znowu
 • Znaczenie Dromader Jak działa baktrian. Etym. - późn.z łaciny dromedarius (camelus) 'jw.' z gr. dromás (kámēlos) 'biegnący (wielbłąd); jw.'; por. -drom(a
 • Znaczenie Deprywacja Czy jest praw podmiotowych; psychol. stan psychiczny wynikający z braku zaspokojenia jakiejś istotnej potrzeby człowieka - biologicznej
 • Znaczenie Szata Dejaniry Pojęcie co sprawia najwyższe cierpienie, męczarnie, od których nie ma w życiu ucieczki; por. Herkules. Etym. - Dejanira (gr. Deiāneira), żona
 • Znaczenie Dotacja Wyjaśnienie środki finansowe; forma finansowania jednostek pozabudżetowych; przedsiębiorstw, instytucji, organizacji; subsydium; darowizna; bezzwrotna
 • Znaczenie Dezawuować Opis jakichś działań, do reprezentowania kogo a. czego, do występowania w czyimś imieniu; wyrzec się odpowiedzialności za kogo, cofnąć aprobatę
 • Znaczenie Dybuk Informacje dybuk w folklorze żyd. - dusza zmarłego grzesznika, która zamieszkała w ciele osoby żyjącej. Etym. - hebr. dibbūk 'połączenie; przywiązanie
 • Znaczenie Denar Co to jest sestercja; uncja); śrdw. drobna moneta różnych państw europ., między innymi i Polski. Denarius Petri śrdw.z łaciny, denar (św.) Piotra hist
 • Znaczenie Dywan Definicja zestaw pism, ksiąg; zespół pisarzy, kancelaria; (w Persji muzułm. i Turcji osmańskiej) najwyższa porada państwa (tur. Ogromny D.); zestaw
 • Znaczenie Diagonal Co znaczy skośnym w wyraźne ukośne prążki. diagonalny ukośny; idący po przekątnej, przekątniowy. Etym. - ?Xac. diagonalis 'biegnący po przekątnej' z
 • Znaczenie Departament Słownik składający się z wydziałów, referatów i tym podobne (w Szwajcarii i USA ministerstwo); jednostka terytorialno-adm. podziału państwie (we
 • Znaczenie Dżygitówka Znaczenie akrobatyczne na koniach w galopie, uprawiane poprzez Kozaków, górali kaukaskich i in. Etym. - ros. dżigitówka 'jw.' z tur. dżiget, dżigit
 • Znaczenie Dysbaryzm Czym jest dysbaryzm med. lotn. stan fizjologiczny organizmu spowodowany obniżeniem ciśnienia atmosferycznego. Etym. - zobacz dys-; -bar
 • Znaczenie Dront Co oznacza wymarłych nielotnych ptaków spokrewnionych z gołębiami, lecz większych od indyka, o ubarwieniu ciemnopopielatym, zmarniałych skrzydłach i
 • Znaczenie Dychotomia Krzyżówka dychotomiczny dwuczłonowy, na dwie części, kategorie, klasy, zwł. na 2 przeciwstawne sobie a. wzajemnie się wyłączające ekipy; bifurkacja
 • Znaczenie Perdidi Diem Najlepszy Etym. - ze Swetoniusza (Tytus, 8). Tak miał wykrzyknąć cesarz rz. Tytus, gdy zdał sobie sprawę, Iż w tym dniu nie spełnił żadnego dobrego
 • Znaczenie Demon Przykłady przen. król; geniusz; relig. chrześc. niedobry duch, szatan, diabeł. demoniczny przen. (z lekka) niesamowity, tajemniczy (człowiek
 • Znaczenie Dirae Encyklopedia dirae ?Xac., dosł. 'złowieszcze, zgubne', w staroż. literaturze ?Xac. wiersz przeklinający kogoś, urągający, złorzeczący komuś; por. arai
 • Znaczenie Domien Jak działa czterech fr. departamentów zamorskich (Gwadelupa, Gujana, Martynika, Réunion), których wspólną nazwą jest DOM (fr. Départements d'Outre Mer
 • Znaczenie Dymorfizm Czy jest płciowy) gdy samce różnią się znacząco wyglądem od samic; (d. ekologiczny) zróżnicowanie postaci organizmów przez wzgląd na odmiennym
 • Znaczenie Dezynfekcja Pojęcie dezynfekcja odkażanie, niszczenie drobnoustrojów chorobotwórczych i ich form przetrwalnikowych. Etym. - zobacz dez-; infekcja; insekt
 • Znaczenie de omnibus dubitandum est Wyjaśnienie wszystkim należy wątpić. Etym. - z Kartezjusza (Medytacja o pierwszej filozofii, 1), 1641 r.; "Lieblingsmotto" nm., 'ulubiona
 • Znaczenie Dryl Opis karność, rygor; przest. świder, wiertło; drut do przepychania fajki; przest. siewnik rzędowy. drylować wyjmować pestki z owoców. Etym. - nm
 • Znaczenie Vu Deja Informacje déjà vu(e) fr., (złudzenie, Iż przypadek a. wydarzenie, przeżywane a. widziane po raz pierwszy, było kiedyś) już widziane; por. paramnezja
 • Znaczenie Dryf Co to jest wytkniętej drogi pod wpływem wiatru a. prądu; kąt pomiędzy kierunkiem kursu i kierunkiem dryfu. dryfować. Etym. - z angielskiego: drift 'jw
 • Znaczenie Gniezdo Dworianskoje Definicja Dworianskoje gniezdo ros., Szlacheckie gniazdo. Etym. - tytuł powieści (1859 r.) Turgieniewa
 • Znaczenie Dżudo Co znaczy regulaminów i traktowane jako dyscyplina sportowa. Etym. - z angielskiego: judo 'jw.' z jap. dziūdō 'jw.'; dziū, zobacz dżiu-dżitsu; dō
 • Znaczenie Papa De Słownik rzeczowniku: dawny, niemodny, anachroniczny, przestarzały, przebrzmiały. Etym. - od powiedzenia generała de Gaulle'a (1959): "
 • Znaczenie Denuncjacja Znaczenie władzą, doniesienie, donos, delacja. denuncjant, denucjator donosiciel, delator. Etym. - ?Xac. denuntiatio 'zawiadomienie; rozkaz; groźba
 • Znaczenie Reporter Rasende Der Czym jest reporter. Etym. - tytuł zbioru reportaży (1924 r.) dziennikarza i publicysty czes. (piszącego po nm.) Egona Erwina Kischa (1885-1948
 • Znaczenie die Tucke des Objekts Co oznacza przedmiotu; złośliwość rzeczy martwych. Etym. - z powieści (Auch Einer; 1879) Fryderyka Vischera (1807-87
 • Znaczenie Dżersej Krzyżówka dżersej zobacz jersey
 • Znaczenie Diabolo Najlepszy polegająca na podrzucaniu i chwytaniu wirującej szpulki sznurkiem umocowanym na dwóch pałeczkach. Etym. - wł. nazwa handl. z ?Xac. diabolus
 • Znaczenie Drażetki Przykłady otoczką z cukru, żelatyny, gumy arabskiej, masy czekoladowej i tym podobne, niekiedy maskującą przykry smak leku; drażety, draże kuliste
 • Znaczenie Dyslokacja Encyklopedia rozlokowanie sił zbrojnych na danym terytorium; geol. przemieszczanie się warstw skorupy ziemskiej a. płaszczyzn sieciowych w kryształach
 • Znaczenie Dog Jak działa b. mocnych (mastiff, bull mastiff, dog nm. a. spory dog duński, d. hiszp. a. Alano, d. mediolański a. wł., d. z Bordeaux) o sierści
 • Znaczenie Dysocjacja Czy jest rozpad cząsteczek: na jony w trakcie rozpuszczania (d. elektrolityczna), na mniejsze cząsteczki przy ogrzewaniu (d. termiczna); psych. (d
 • Znaczenie Duka Pojęcie detaliczny w Kenii i nie wszystkich innych państwach wsch. Afryki. dukawallah właściciel takiego sklepu (regularnie Hindus a. Pakistańczyk
 • Znaczenie Detergenty Wyjaśnienie powierzchniowe wody, użytkowane jako środki piorące, myjące, czyszczące (działające w formie rozpuszczonej). Etym. - ?Xac. detergens dpn
 • Znaczenie Dribbling Opis dribbling zobacz drybling
 • Znaczenie Disengagement Informacje polit. posunięcia zmierzające do pomniejszenia napięcia pomiędzy krajami (a. blokami krajów), jak wycofywanie wojsk, sprzętu woj. z pobliża
 • Znaczenie Diafora Co to jest polegająca na powtarzaniu pewnej treści dla wzmocnienia wyrazistości wypowiedzi (na przykład "żałuję bardzo, bardzo"); lit
 • Znaczenie Duo Definicja instrumentalistów; utwór instrumentalny (na przykład sonata) na 2 instrumenty (na przykład skrzypce i altówka); por. duet. Etym. - wł
 • Znaczenie Dżentelmen Co znaczy pod względem etycznym, jak i form towarzyskich, taktowny, honorowy, godny zaufania, uprzejmy. Etym. - z angielskiego: gentleman 'szlachcic
 • Znaczenie Defensywa Słownik obronna, obronny sposób walki (por. kunktator); pot. w Polsce 1918-39 - kontrwywiad. Etym. - śrdw.z łaciny defensivus 'obronny' z ?Xac
 • Znaczenie der Geist der stets verneint Znaczenie który wciąż przeczy; por. duch otricanija... Etym. - z Goethego (Faust, cz. I, Pracownia); Mefisto o sobie
 • Znaczenie Desygnat Czym jest dana nazwa stosuje (odpowiednio z regułami języka). desygnować przest. mianować, naznaczać, wyznaczać. Etym. - ?Xac. designatus p.p. od
 • Znaczenie Dok Co oznacza stoczni poświęcone do budowy (d. budowlany) a. remontu (d. remontowy) jednostek pływających; (d. suchy) żelbetowy basen szczelnie zamykany
 • Znaczenie Dominacja Krzyżówka przewaga, górowanie nad kim, czym. dominanta kluczowy motyw, zasadnicza właściwość, obiekt wybijający się; biol. gatunek przeważający
 • Znaczenie Gramotnych Dołoj Najlepszy wykształconymi! Etym. - hasło, z którym wystąpił Jan Wacław Machajski (Pracownik umysłowy, 1900 r.), twierdząc, Iż proletariat powinien
 • Znaczenie Dioskurowie Przykłady Dioskurowie zobacz Kastor i Polluks
 • Znaczenie Dramat Encyklopedia oparty na akcji i dialogu (por. epika; liryka); sztuka sceniczna, zwł. o charakterze poważnym; przen. ciężkie przeżycie moralne a
 • Znaczenie Casta Omnia Doctis Jak działa doctis omnia casta ?Xac., dla uczonego wszystko jest czyste
 • Znaczenie Doktor Czy jest wyższe uczelnie i instytuty nauk. opierając się na złożenia rozprawy naukowej i egzaminów; zwyczajowa forma tytułowania lekarzy. doktorant
 • Znaczenie Dyluwium Pojęcie dyluwium zobacz plejstocen. Etym. - ?Xac. diluvium 'potop
 • Znaczenie Reich Drittes Wyjaśnienie Drittes Reich zobacz Das Dritte Reich
 • Znaczenie Duszeszczipatielnyj Opis duszeszczipãtielnyj ros., ckliwy, sentymentalny; nazbyt uczuciowy. Etym. - ros., duszá 'dusza'; szczipát' 'szczypać
 • Znaczenie Drive Informacje drive [wym. drajw] z angielskiego:, 'popędzać, poganiać', w muz. jazzowej i rockowej intensywność i napięcie rytmu, gra z nerwem, z werwą
 • Znaczenie Feelgood Dr Co to jest angielskiego:, dosł. 'dobrze się czuć'; doktor, który nieustannie przepisuje swym pacjentom środki stymulujące, pobudzające, poprawiające
 • Znaczenie Diamat Definicja diamat skr. od: materializm dialektyczny
 • Znaczenie Durra Co znaczy durra bot. sorgo murzyńskie, uprawiane jako zboże chlebowe w Indiach, Japonii, Afganistanie, Afryce i USA. Etym. - arab. dhurah 'jw
 • Znaczenie Diodon Słownik ryba morska pod rząd zrosłoszczękich, opancerzona ruchomymi kolcami, występuje w gorących i ciepłych wodach oceanów. Etym. - n.z łaciny
 • Znaczenie Dyskietka Znaczenie cyfrowej wykonany w formie plastikowego krążka pokrytego warstwą materiału ferromagnetycznego, stosowany jako masowa pamięć zewn. w mini
 • Znaczenie Giocoso Dramma Czym jest dramma giocoso [wym. dżokozo] wł., 'wesoły dramat', komedia
 • Znaczenie Drachma Co oznacza attycka + 4,3 g) i moneta (=6 oboli); śrdw. moneta srebrna na Bliskim Wschodzie; z angielskiego: i amer. jednostka wagi (z angielskiego
 • Znaczenie Dystopia Krzyżówka gdzie odbywa się jak najgorzej, relacje społ., gdzie panuje zło; por. kakotopia. Etym. - zobacz dys-; utopia
 • Znaczenie Drabant Najlepszy przybocznej króla a. dostojnika; taniec staropolski pośredni pomiędzy polonezem a mazurem, tańczony na zakończenie wesela. Etym. - dawn. nm
 • Znaczenie Diatermia Przykłady organizmu w celach leczniczych dzięki energii cieplnej wytwarzanej w aparacie diatermicznym poprzez prąd elektr. ogromnej częstotliwości i
 • Znaczenie Yourself It Do Encyklopedia du:it jo:self] dosł. 'zrób to sam'; hasło masowego ruchu zapoczątkowanego w stanach zjednoczonych ameryki, mającego na celu, poprzez prace
 • Znaczenie Dyskwalifikacja Jak działa niezdatności do podjętej pracy; pozbawienie prawa do czego (na przykład do uczestniczenia w zawodach sport.) jako kara za naruszenie
 • Znaczenie Lama Dalaj Czy jest Dalaj Lama w Tybecie najwyższy zwierzchnik duchowny lamaizmu i głowa państwa (do 1959 r.). Etym. - mong. dalai 'morze, ocean'; zobacz lama 4
 • Znaczenie Demografia Pojęcie jakościowym i ilościowym badaniem ludności, jej struktury, ruchu, rozwoju, statystyki i tak dalej Etym. - zobacz demos; -graf
 • Znaczenie Demonopolizacja Wyjaśnienie pokonywanie monopoli w zakresie przemysłu, handlu, komunikacji, informacji, organizacji społ. i tak dalej Etym. - zobacz de-; monopol
 • Znaczenie Dumping Opis na rynkach zagranicznych po cenach niższych od cen krajowych, nawet poniżej wydatków produkcji, w celu zachwiania pozycji (a. wyparcia
 • Znaczenie Dolma Informacje bakłażan, jagoda pieprzowca, zucchini, liść winnego grona a. kapusty, nadziewana mieszaniną mięsa, ryżu, ziół, przypraw i gotowane. Etym
 • Znaczenie Dagga Co to jest dagga zobacz cannabis
 • Znaczenie Dyfrakcja Definicja przeszkody (otworu), powodujące przenikanie ruchu falowego w obręb cienia geometrycznego, i rozpraszanie (na przykład światła, promieni
 • Znaczenie Się Delektować Co znaczy w czym; sycić, upajać się czym; znajdować w czym specjalną przyjemność. Etym. - ?Xac. delectare 'nęcić; oczarować; zachwycać; pociągać' od
 • Znaczenie Diuny Słownik diuny nawiane wydmy piaszczyste na wybrzeżu morskim. Etym. - nm. Düne 'jw
 • Znaczenie Demos Znaczenie mieszkańcy (gminy); lud; pospólstwo. demotyczny ludowy; (pismo d.) zobacz hieroglify. Etym. - gr. dēmotikós 'ludowy; pospolity' z dēmótēs
 • Znaczenie Deutschland Deutschland uber alles Czym jest Niemcy, Niemcy powyżej wszystko (nm. hymn narodowy 1922-45). Etym. - słowa (1841 r.) poety nm. Hoffmanna von Fallersleben (1798-1874) do
 • Znaczenie Sensibility Of Dissociation Co oznacza dissociation of sensibility z angielskiego:, rozszczepienie wrażliwości. Etym. - z Thomasa Stearnsa Eliota (The Metaphysical Poets), 1924 r
 • Znaczenie Dżyngoizm Krzyżówka dżyngoizm zobacz dżingo(izm
 • Znaczenie Densymetr Najlepszy densymetr zobacz areometr. Etym. - ?Xac. densus 'gęsty'; zobacz -metr
 • Znaczenie Deisis Przykłady przedstawiająca Chrystusa na tronie pomiędzy Marią i św. Janem (Ewangelistą a. Chrzcicielem), proszącymi Go o łaskę dla ludzi, występująca
 • Znaczenie Demijohn Encyklopedia butla opleciona łoziną, z łozinowym uchem, zawierająca zazwyczaj od ośmiu do pięćdziesięciu czterech litrów napoju. Etym. - z angielskiego
 • Znaczenie Deklasacja Jak działa jednostek a. grup społ. w strukturze klasowej społeczeństwa, powiązane z degradacją ekon., pauperyzacją, osłabieniem prestiżu społ. Etym
 • Znaczenie Damno Czy jest damno disagio, perte, handl. utrata na papierach giełdowych, hipotekach i tym podobne; por. agio. Etym. - ?Xac. damnum 'szkoda; utrata
 • Znaczenie Dayglo Pojęcie fluorescencyjna, błyszcząca i jarząca się w świetle dziennym, stosowana na znaki drogowe i reklamy. Etym. - z angielskiego: nazwa handl
 • Znaczenie Skala Diatoniczna Wyjaśnienie z pięciu całych tonów i dwóch półtonów w obrębie oktawy; por. chromatyczna. Etym. - gr. diatonikós 'przechodzący od tonu do tonu' z
 • Znaczenie Witwe Lustige Die Opis Etym. - operetka (1905 r.) Ferenca Lehára, libretto: Victor Léon i Leo Stein wg komedii L'attaché de légation Henri Meilhaca
 • Znaczenie Drom Informacje linia, prosta; tor (wyścigowy); wyścig; plac, pole opracowane, urządzone do szczególnych celów. Etym. - gr. drómos 'bieg; tor wyścigowy
 • Znaczenie Deep Are the Roots Co to jest Deep Are the Roots z angielskiego:, Korzenie sięgają głęboko. Etym. - sztuka (1945 r.) Aranauda d'Usseau i Jamesa Gowa; tł. Ryszard Ordyński
 • Znaczenie Dekadencja Definicja upadkowi (na przykład kultury, sztuki). dekadent schyłkowiec, przedstawiciel dekadentyzmu, jest to jednego z objętych tą nazwą kierunków
 • Znaczenie Movere Delectare Docere Co znaczy docere, delectare, movere ?Xac., nauczać, zabawiać, wzruszać. Etym. - z Kwintyliana (Kształcenie mówcy 10, 59
 • Znaczenie Favente Deo Słownik Deo favente (a. iuvante) ?Xac., z boską pomocą. Deo ignoto zobacz ignoto Deo. Deo gratias ?Xac., Bogu dzięki
 • Znaczenie Dulki Znaczenie w nadburciu łodzi, wykorzystywane do przytrzymywania wiosła na siodełku (knadze). Etym. - nm. Dolle l.poj. 'oparcie dla steru; sworzeń
 • Znaczenie Deresz Czym jest dereszowatej, o sierści będącej mieszaniną kępek brudnoczerwonych i białych; dawn. liche wino, cienkusz. Etym. - węg. deres 'jw
 • Znaczenie Dharma Co oznacza obyczaj społ. pojęty jako wymóg; relig. obyczaj kastowy mający sakrament duchowego odrodzenia; natura; prawo przyrodzone; sprawiedliwość
 • Znaczenie die Kirche hat einen guten Magen Krzyżówka die Kirche hat einen guten Magen nm., kościół ma zdrowy żołądek. Etym. - z Goethego (Faust, cz. I. sc. 9
 • Znaczenie dreiundzwanzig Jahre und nichts fur die Unsterblichkeit getan Najlepszy die Unsterblichkeit getan! nm., (mam) 23 lata, a nic (jeszcze) nie uczyniłem dla nieśmiertelności! Etym. - z Schillera (Don Karlos, 2, 2
 • Znaczenie Desegregacja Przykłady likwidowania, znoszenia praktyki oddzielania, separowania, izolacji grup rasowych, narodowych, wyznaniowych. Etym. - z angielskiego
 • Znaczenie Dingo Encyklopedia o wilczym pysku, puszystym ogonie i czerwonawobrązowej sierści, zapewne sprowadzony do Australii poprzez człowieka w czasach niepamiętnych
 • Znaczenie Dialekt Jak działa ogólnonarodowego właściwa ludności jakiegoś regionu. dialektyzm zwrot, forma, słowo właściwy narzeczu, gwarze. dialektyka staroż. sztuka
 • Znaczenie Demo Czy jest demonstration record, tape 'prezentacja (nagranej) płyty, taśmy' na rynku płytowym poprzez początkujacego solistę lub nowy zespół
 • Znaczenie Dekompozycja Pojęcie dekompozycja rozkład, rozpad. Etym. - fr. décomposition 'jw.; psucie się, gnicie', zobacz de-; kompozycja
 • Znaczenie Deportacja Wyjaśnienie odległej, izolowanej miejscowości, na przymusowy pobyt. Etym. - ?Xac. deportare 'przenosić; deportować; zobacz de-; portare, zobacz porto 2
 • Znaczenie Drehbuch Opis drehbuch [wym. drejbuch] pop. scenopis filmowy. Etym. - nm. Drehbuch 'scenariusz; jw.'; drehen 'kręcić'; Buch 'podręcznik
 • Znaczenie die Philosophen haben die Welt nur interpretiert es kommt drauf an sie zu verandern Informacje interpretiert, es kommt drauf an, się zu verändern nm., filozofowie... tylko interpretowali świat; idzie jednak o to, by go zmienić. Etym
 • Znaczenie Dektet Co to jest dektet muz. 10-osobowa ekipa wokalna a. instrumentalna. Etym. - zobacz deka-; por. kwartet
 • Znaczenie Darda Definicja darda hist. rodzaj piki, włóczni a. oszczepu. Etym. - fr. dard 'oszczep'; wł. dardo 'strzała, grot
 • Znaczenie Sich An Ding Co znaczy por. kantyzm; fenomen; noumen). Etym. - w filoz. Kanta: byt zasadniczy bezwzględnie na postacie przejawiania się
 • Znaczenie Dylemat Słownik trudnego wyboru pomiędzy dwiema przykrymi możliwościami; problem; alternatywa; log. wnioskowanie, gdzie, oprócz 2 zdań warunkowych, jako
 • Znaczenie Dynar Znaczenie dynar zobacz dinar
 • Znaczenie Drakońskie Czym jest zarządzenia) - surowe, bezwzględne, ostre, okrutne. Etym. - od imienia prawodawcy ateńskiego Drakona, którego ustawy (około 621 przed naszą
 • Znaczenie Tag Der Co oznacza rozpoczęcia pierwszej wojny światowej, witany poprzez entuzjastycznych militarystów niemieckich jako start nm. hegemonii w Europie
 • Znaczenie Dyfamacja Krzyżówka potwarz, oszczerstwo. Etym. - ?Xac. diffamatio 'rozgłaszanie, obwieszczanie' od diffamare 'rozgłaszać'; zobacz dys- 1; fama
 • Znaczenie Kunst Holde Du Najlepszy du holde Kunst! nm., czarowna Sztuko! Etym. - z Franza von Schober (1798-1882) An die Musik i z pieśni op. 88 nr 4 Franza Schuberta
 • Znaczenie Duplikat Przykłady egzemplarz dokumentu. Etym. - ?Xac. duplicatus p.p od duplicare 'podwajać' z duplex 'podwójny', por. reduplikacja
 • Znaczenie Daśaśila Encyklopedia daśa-śila sanskr. zobacz pańca-śila
 • Znaczenie die schonen Tage in Aranjuez sind nun zu Ende Jak działa zu Ende nm., zbiegły dni wesołego w Aranchwes pobytu (tł. A. Mickiewica). Etym. - z Schillera (Don Karlos, 1, 1) 1787 r.; zobacz Aranjuez
 • Znaczenie Dolar Czy jest Zelandii, Brunei, Etiopii, Liberii, Malezji, Hongkongu, Tajwanu (=100 centów). Etym. - z angielskiego: dollar 'jw.' z nm. Taler, zobacz
 • Znaczenie Duga Pojęcie drewniany kabłąk nad chomątem wykorzystywany do umocowania tak zwany użwy (rzemieni przy chomącie) i połączenia jej z dyszlami (hołoblami
 • Znaczenie Deskrypcja Wyjaśnienie deskryptywny opisowy. Etym. - ?Xac. descriptio 'rysunek; opis; pojęcie' od describere 'rysować; opisywać; tłumaczyć; zobacz de-; skryba
 • Znaczenie Docymologia Opis szkolnych, ich badanie i ocena. Etym. - fr. docimologie z gr. dokimê, dokimasía 'próba'; słowo wprowadzony poprzez Henri Piérona w 1929
 • Znaczenie Damaru Informacje tybetański w kształcie klepsydry z dwóch ściętych czaszek ludzkich połączonych szczytami i obustronnie obciągniętych skórą uderzaną od
 • Znaczenie Daruma Co to jest daruma lalka japońska uważana za znak szczęścia. Etym. - jap. od japońskiej nazwy Bodhidarmy, legendarnego założyciela buddyzmu Zen
 • Znaczenie Di Definicja dwukrotny; zawierający 2 atomy, 2 ekipy i tak dalej (określonego rodzaju); por. bi-; dia-; dys-. Etym. - ?Xac. di- 'dwu' z gr. 'jp
 • Znaczenie Desinteressement Co znaczy obojętność, brak zainteresowania. Etym. - fr. 'bezinteresowność; bezstronność; jw.' od (se) désintéresser (de) 'przestać się (czym
 • Znaczenie Generis Humani Deliciae Słownik deliciae humani generis ?Xac., ozdoba rodzaju ludzkiego. Etym. - przydomek cesarza rz. Tytusa
 • Znaczenie Dolmen Znaczenie neolitu (gł. w Bretanii i Irlandii), złożony z dwu a. więcej płyt kamiennych ustawionych na sztorc i przykrytych ogromnym płaskim blokiem
 • Znaczenie Deforestacja Czym jest lasów, ogołacanie z lasów. Etym. - fr. déforestation 'jw.'; zobacz de-; forét 'las' ze śrdw.z łaciny forestis 'jp.' od ?Xac. foris
 • Znaczenie Dżawan Co oznacza dżawān hindi, indyjski żołnierz, piechur
 • Znaczenie Derby Krzyżówka dla trzyletnich koni na półtorej mili z angielskiego: (w Polsce na 2400 m); melonik (kapelusz); muz. tłumik do trąbki a. puzonu stosowany
 • Znaczenie Dr Jekyll and Mr Hyde Najlepszy wym. lekarz dżekil end mister hajd] lekarz Jekyll i pan Hyde, dwa sprzeczne z sobą oblicza duchowe jednego człowieka, dobre i złe
 • Znaczenie Dren Przykłady sączek. drenaż mechanizm rur odpływowych do osuszania gleby; drenowanie; (d. rynku) ekon. posunięcia gospodarcze a. fiskalne zmierzające do
 • Znaczenie Durez Encyklopedia minister spr. zagr. E. Drouyn de Lhuys w rozmowie z Władysławem Czartoryskim 31 III 1863 r., w okresie stworzenia styczniowego
 • Znaczenie Defraudacja Jak działa późn.z łaciny defraudatio 'jw.' od ?Xac. defraudare 'oszukiwać'; zobacz de-; fraus dpn. fraudis 'szalbierstwo, oszustwo
 • Znaczenie Desperacja Czy jest rozpacz. desperat przest. człowiek zrozpaczony; straceniec. Etym. - ?Xac. desperatio 'desperacja' od desperatus p.p. od desperare
 • Znaczenie Ucha Diemianowa Pojęcie dosł. 'rybna'); natrętna i uparta prynuka, wmuszanie gwałtem jedzenia i picia; rozszerz. niestrudzone, uparte naleganie. Etym. - tytuł
 • Znaczenie dimitte illis non enim sciunt quod faciunt Wyjaśnienie faciunt ?Xac., odpuść im, ponieważ nie wiedzą, co czynią; por. o, sancta simplicitas! Etym. - z Wulgaty (Ew. wg Łuk., 23, 34
 • Znaczenie Memoriae Damnatio Opis pamięci. Etym. - w staroż. Rzymie senat mógł uchwalić d. m. byłego cesarza (na przykład Domicjana panującego w latach 81-96), wymazując
 • Znaczenie dimitte mortuos sepelire mortuis suos Informacje Xac., zostaw umarłym grzebanie swoich umarłych; niech umarłe grzebią własne umarłe. Etym. - z Wulgaty (Ew. wg Mat., 8, 22
 • Znaczenie Donatywa Co to jest bita ozdobnymi stemplami specjalnie jako dar dla władcy a. in. znakomitej osoby; w XVI i XVII w. bite w większej liczbie poprzez miasta
 • Znaczenie Denuklearyzacja Definicja denuklearyzacja uczynienie jakiegoś terytorium, (części) kontynentu, strefą pozbawioną broni jądrowej. Etym. - zobacz de-; nukle
 • Znaczenie der Krieg ist nichts anderes als die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln Co znaczy Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln nm., wojna jest tylko kontynuacją polityki innymi środkami. Etym. - prus. generał i teoretyk
 • Znaczenie Deifikacja Słownik deifikacja ubóstwienie (ogromnych ludzi) za życia a. po Zgonu. Etym. - ?Xac. deificare 'ubóstwiać; dei- od deus, zobacz deizm
 • Znaczenie Dolus Znaczenie dolus ?Xac., prawn. rz. oszustwo, podstęp, szalbierstwo, rozmyślne działanie na czyjąś szkodę
 • Znaczenie Veut Le Dieu Czym jest Dieu le veut fr., Bóg tak chce (z łaciny Deus vult). Etym. - hasło pierwszej krucjaty (1096-99
 • Znaczenie Drastyczny Co oznacza niesmaczny, nieprzyzwoity; ostry, gwałtowny, silnie działający (środek). Etym. - gr. drastikós 'energiczny; efektywny' od dran, zobacz
 • Znaczenie Sum Dim Krzyżówka dim sum chiń., małe, słodkie a. pikantne, zakąski
 • Znaczenie Deuter Najlepszy o jądrze (deuteron) złożonym z jednego protonu i jednego neutronu; por. tryt. Deuteronomium ?Xac., Księga Powtórzonego Prawa, nazwa
 • Znaczenie Dez Przykłady przed samogłoską): de-; odwrotność; synonim; brak (na przykład dezaprobata, dezorganizacja, dezorientacja). Etym. - fr. dés- 'od-; wy-' z
 • Znaczenie Dajmio Encyklopedia dajmio hist. nazwa jap. książąt (baronów) feudalnych. Etym. - jap. daimyō 'ogromne imię; jw.'; dai 'ogromny'; myō, mio 'imię
 • Znaczenie Dylogia Jak działa dramatów, powieści) o odrębnych tytułach (i zazw. łącznym tytule ogólnym) i wspólnym temacie; por. trylogia. Etym. - gr. dilogía
 • Znaczenie Defekt Czy jest fiz., ułomność; przen. przywara (moralna), niedoskonałość. Etym. - ?Xac. defectus 'brak' od deficere 'zawieść; brakować; porzucić'; zobacz
 • Znaczenie Diafano Pojęcie DIAFANO- w złożeniach: przejrzysty; przejrzystość. Etym. - gr. diaphanēs 'przejrzysty' od diaphaínein 'przezierać'; zobacz dia-; -fan
 • Znaczenie Deflektor Wyjaśnienie urządzeniach) obiekt zmieniający kierunek przepływu gazu; urządzenie do wyprowadzania z cyklotronu cząsteczek naładowanych po ich
 • Znaczenie Dependent Opis notariusza. Etym. - ?Xac. dependens dpn. dependentis p.pr. od depndere 'zwisać z czegoś; wisieć na czymś; zależeć od czegoś; być rządzonym
 • Znaczenie Dekatyzacja Informacje wykończonych tkanin działaniu pary i wody, by utrwalić układ włókna i zapobiec kurczeniu się. Etym. - fr. décatir 'pozbawić tkaninę
 • Znaczenie Dulcimer Co to jest prototyp fortepianu, rodzaj cymbałów z klawiaturą i drewnianymi młoteczkami obciągniętymi skórą. Etym. - ?Xac. dulcis 'słodki, miły
 • Znaczenie Necessitas Dira Definicja dira necessitas ?Xac., okrutna konieczność. Etym. - z Horacego (Pieśni, 3, 24, 6
 • Znaczenie Bateau Dernier Du Co znaczy du dernier bateau fr., dosł. 'z ostatniego statku'; wg najświeższej mody; ostatni krzyk mody; najmodniejszy (fason, krój i tym podobne
 • Znaczenie Dedukcja Słownik opierające na wyprowadzeniu z jednego a. więcej zdań jakiegoś ich następstwa, jest to zdania wynikającego z nich logicznie (por. indukcja
 • Znaczenie Daube Znaczenie daube fr., mięso duszone z jarzynami
 • Znaczenie Daimonion Czym jest głos wewnętrzny (głos bóstwa, demona); sumienie. Etym. - gr. 'istota boska; duch opiekuńczy; jw.' od daímōn 'bóstwo, bóg; demon'; por
 • Znaczenie Dystrofia Co oznacza tkanek, narządów a. całego organizmu, prowadzące do zmian zanikowych, zwyrodnień a. przerostów. dystrofizacja zbiornika wodnego - mechanizm
 • Znaczenie Dysforia Krzyżówka upadek ducha, synonim euforii. Etym. - n.z łaciny dysphoria 'jw.' z gr. 'złe samopoczucie; udręka' od dýsphoros 'trudny do zniesienia
 • Znaczenie Dekanat Najlepszy złożona z kilku(nastu) parafii, podporządkowana dziekanowi. Etym. - śrdw.z łaciny decanus 'dziekan' z późn.z łaciny 'dziesięnik' od ?Xac
 • Znaczenie Volaille De Przykłady drobiu. Etym. - fr. volaille 'drób' z późn.z łaciny volatilia l.mn. r.nij. od volatilis 'latający; ptak' z ?Xac. volare, zobacz wolant
 • Znaczenie Delta Encyklopedia kształcie trójkąta, u ujścia rzeki, ograniczony i pocięty jej ramionami, utworzony poprzez akumulację osadów rzecznych; lotn. samolot o
 • Znaczenie Demontaż Jak działa upadek moralności, zepsucie; brak dyscypliny, karności. demontować rozbierać na części system a. budowlę. demoralizować gorszyć, psuć
 • Znaczenie Dia Czy jest ruch) poprzez, przez; roz-; w poprzek; w trakcie; farm. złożony z. Etym. - gr. diá '(po)poprzez (czas a. miejsce); dzięki'; por
 • Znaczenie Factum Dictum Pojęcie dictum, factum ?Xac., powiedziano, wykonano. Etym. - z Terencjusza (Samodręk, 5, 1, 31 i Andria, 2, 3, 7
 • Znaczenie Dysfemizm Wyjaśnienie zastąpienie przyzwoitego, oględnego a. obojętnego słowa a. wyrażenia drażliwym, dosadnym a. nieprzyzwoitym. Etym. - zobacz dys- 1; eufemizm
 • Znaczenie Dystych Opis strofa dwuwierszowa, złożona z heksametru i pentametru. Etym. - gr. dístichon 'jw.' z r.nij. od dístichos 'dwurzędowy'; zobacz di
 • Znaczenie Dribling Informacje piłce nożnej, hokeju - prowadzenie piłki ze zwodami dla zmylenia i wyminięcia zagradzającego drogę przeciwnika. Etym. - z angielskiego
 • Znaczenie Duma Co to jest 17; (D. bojarska) w XV-XVII w. porada feudałów Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, a od 1547 - cara. Etym. - ros. (Gosudárstwiennaja) Dúma
 • Znaczenie Dipsomania Definicja dipsomania zobacz dypsomania
 • Znaczenie Dent Co znaczy zębowy, w odniesieniu zębów; por. -odon(t)-. Etym. - ?Xac. dens dpn. dentis 'ząb'; por. paradentoza; redan
 • Znaczenie Dys Słownik odwrotność, pozbawienie; wyłączenie; nieobecność; nie-; di-. 2. nienormalny; trudny; lichy; wadliwy; niedobry; por. eu-. Etym. - 1. ?Xac
 • Znaczenie Demisaison Znaczenie sezon wiosenny i jesienny w handlu odzieżą; przest. jesionka. Etym. - fr. 'jw.'; zobacz demi(-monde); sezon
 • Znaczenie In Die Czym jest demonstracja uliczna, której uczestnicy leżą niby trupy, odgrywając konsekwencje działania broni masowej zagłady a. urządzeń przemysłowych
 • Znaczenie Derm Co oznacza skórny, w odniesieniu skóry. dermatologia edukacja o chorobach skóry. dermatoid materiał imitujący skórę. Etym. - gr. dérma dpn. dérmatos
 • Znaczenie de haut en bas Krzyżówka de haut en bas fr., (dosł. 'z góry na dół') w sposób protekcjonalny, wyniośle pobłażliwy
 • Znaczenie Dekokt Najlepszy wyciąg z ziół lekarskich. Etym. - ?Xac. decoctus p.p. od decoquere 'wygotować'; zobacz de-; coquere, zobacz kok 2
 • Znaczenie Del Przykłady Xac. deleatur 'skreślić'; skrót pod dawnymi miedziorytami z ?Xac. delineavit 'narysował, nakreślił' przed nazwiskiem autora rysunku
 • Znaczenie Depenalizacja Encyklopedia depenalizacja prawn. obniżenie wymiaru i uszczuplenie zakresu kar ustawowych za pewne typy przestępstw. Etym. - zobacz de-; penalizacja
 • Znaczenie Dyskredytować Jak działa pomniejszać autorytet, psuć opinię, kompromitować, dezawuować. Etym. - fr. discréditer 'jw.' od discrédit 'strata kredytu, zaufania
 • Znaczenie Dylatacja Czy jest zwiększanie objętości ciał w wyniku ogrzewania. Etym. - późn.z łaciny dilatatio 'rozszerzanie' z ?Xac. dilatatus p.p. od dilatare
 • Znaczenie Diadem Pojęcie godności kapłańskiej, monarszej i tym podobne, dziś - (srebrna, złota, wysadzana drogimi kamieniami) ozdoba głowy kobiecej. Etym. - gr
 • Znaczenie Debellacja Wyjaśnienie terytorium nieprzyjaciela wskutek zwycięskiej wojny, ostatecznej klęski militarnej przeciwnika; por. aneksja. Etym. - późn.z łaciny
 • Znaczenie Inquirendo Lunatico De Opis de lunatico inquirendo późn.z łaciny, prawn. (pismo nakazujące) zbadanie, czy wymieniona (w nim) osoba jest chora umysłowo
 • Znaczenie Midi De Demon Informacje południowej pory (dnia)'; ponowne obudzenie się mocnych zainteresowań seksualnych w wieku dojrzałym. Etym. - z Wulgaty, Psalm, 90, 6; ab
 • Znaczenie Deglomeracja Co to jest dezurbanizacja (por. aglomeracja); ekon. rozpraszanie produkcji poprzez przenoszenie całych zakładów na tereny o mniejszej koncentracji
 • Znaczenie die List der Vernunft Definicja die) List der Vernunft nm., Chytrość rozumu (w dziejach). Etym. - z G.W.F. Hegla (Wstęp do Wykładów z filozofii dziejów), 1837
 • Znaczenie Dalmatyka Co znaczy trakcie mszy odprawianej z asystą przypominający wyglądem ornat, lecz z krótkimi rękawami; dawn. strój papieży, biskupów, również cesarzy
 • Znaczenie Dekiel Słownik przykrywka; blat; kolorowa, haftowana czapeczka korporancka z małym daszkiem, noszona poprzez członków korporacji studenckich w Niemczech i
 • Znaczenie Dżudoka Znaczenie dżudoka sportowiec uprawiający dżudo. Etym. - jap. dziūdōka od dziūdō, zobacz dżudo
 • Znaczenie Dandy Czym jest dandy(s) elegant, wytworniś, galant, strojniś, modniś, goguś. Etym. - z angielskiego: dandy 'elegant, fircyk; rzecz wyborna, pierwszorzędna
 • Znaczenie Dintojra Co oznacza złodziejski; krwawa rozprawa, wyrównująca porachunki w świecie przestępczym. Etym. - hebr. din 'sąd, mechanizm'; -tojra zobacz Tora
 • Znaczenie Maximo Optimo Deo Krzyżówka Deo Optimo Maximo zobacz D.O.M
 • Znaczenie Dal Najlepszy dāl hindi, indyjska potrawa przyrządzana z soczewicy z ostrymi przyprawami
 • Znaczenie Piekło Dantejskie Przykłady zachowanie się tłumu ludzi, ogarniętych strachem, rozpaczą a. paniką, w uwarunkowaniach chaosu, zamieszania, w wypadku trudnej
 • Znaczenie Dyrektoriat Encyklopedia klasycystycznej sztuki fr. (zwł. meblarstwa i kostiumologii), związana z Dyrektoriatem, schyłkowym okresem Rewolucji fr. (1796-99), rządami
 • Znaczenie Diafragma Jak działa przyrządach optycznych). Etym. - gr. diáphragma 'bariera, przegroda; przepona'; zobacz dia-; phrágma 'płot, ogrodzenie
 • Znaczenie Dezyntegracja Czy jest dezyntegracja rozpad, rozkład, rozprzężenie się; rozbicie (atomów). Etym. - fr. désintégration 'jw.'; zobacz dez-; integracja
 • Znaczenie Dyspanseryjny Pojęcie form opieki sanitarno-med. i leczenia profilaktycznego, zwł. dzieci i młodzieży. Etym. - z angielskiego: dispensary 'apteka (szpitalna
 • Znaczenie Cup Davis Wyjaśnienie angielskiego:, 'puchar Davisa' nagroda dla zwycięzcy w dorocznym międzynarodowym turnieju tenisowym mężczyzn na kortach trawiastych. Etym
 • Znaczenie Dżina Opis się z bytu doczesnego i materialnego poprzez dyscyplinę wewnętrzną i osiągnął stan wieczystej, niebiańskiej szczęśliwości, nirwany. Etym
 • Znaczenie Derywacja Informacje pochodnych od wyrazu podstawowego; lotn. znoszenie samolotu z kursu pod wpływem wiatru; odchylenie toru wirującego pocisku. Etym. - ?Xac
 • Znaczenie Dysleksja Co to jest dysleksja med., psych. zaburzenia w zdolności czytania. Etym. - zobacz dys- 2; gr. léksis, zobacz leksyka
 • Znaczenie Dysfunkcjonalny Definicja dysfunkcjonalny nie przystosowany, nie dostosowany do potrzeb, celów zwł. ludzkich, socjalnych. Etym. - zobacz dys-; funkcja
 • Znaczenie Stationnement De Disque Co znaczy postojowa, plakietka, którą kierowca wstawia za przednią szybę samochodu w chwili wysiadania z wozu stojącego w miejscu o ograniczonym
 • Znaczenie Band Geistige Das Słownik das geistige Band nm., więź duchowa. Etym. - z Goethego (Faust 1, Pracownia, 2
 • Znaczenie Dynasta Znaczenie dynastii. dynastia szereg panujących z jednego rodu; rodzina panująca (dziedzicznie). Etym. - gr. dynasteía 'władza' od dynástēs 'król' z
 • Znaczenie Dezertyfikacja Czym jest zamieniania jakiegoś terenu w pustynię. Etym. - fr. desert 'pustynia' z późn.z łaciny desertum 'jp.' od ?Xac. deserere, zobacz dezercja
 • Znaczenie Dalia Co oznacza dalia bot. georginia. Etym. - n.z łaciny dahlia 'jw.' od nazwiska szwedzkiego botanika: Anders Dahl (1751-89
 • Znaczenie De revolutionibus orbium coelestium Krzyżówka Xac., O obrotach ciał niebieskich. Etym. - tytuł nadany (poprzez wydawców?) wiekopomnemu dziełu (1543 r.) Mikołaja Kopernika
 • Znaczenie Dżuma Najlepszy powietrze, czarna Zgon med. ciężka dolegliwość zakaźna (której epidemie dziesiątkowały ludność śrdw. Europy) wywoływana poprzez pałeczkę
 • Znaczenie Dolman Przykłady kroju węg., szamerowana, obszyta barankiem, zawieszana na jednym ramieniu. Etym. - węg. dolmány 'jw.' z tur. dołama dosł. 'owijanie; długi
 • Znaczenie Vobiscum Dominus Encyklopedia Dominus vobiscum ?Xac., Pan z wami. Etym. - formuła pozdrowienia wzięta z Wulgaty (Ks. Rut, 2, 4); Booz tymi słowami pozdrawia żeńców
 • Znaczenie Dymisja Jak działa złożenie z urzędu; rezygnacja (ustąpienie) z zajmowanego stanowiska. Etym. - ?Xac. dimissio 'wysłanie; odprawienie' od dimittere 'rozsyłać
 • Znaczenie Dżagannath Czy jest miażdżąca wszystko po drodze. Etym. - od rozsiewanych dawn. w Indiach wieści, Iż zagorzali dewoci rzucają się pod koła wozu, na którym
 • Znaczenie Delegacja Pojęcie pełnomocników (delegatów), reprezentantów, wysłanników jakiejś zbiorowości; deputacja; wyjazd w kwestiach służbowych; piśmienne
 • Znaczenie Dzianet Wyjaśnienie hiszp. (niekiedy wł. a. tur.). Etym. - wł. giannetto 'koń wyścigowy' z hiszp. jinete 'jeździec' od arab. pop. zinēti 'z plemienia Zenetów
 • Znaczenie Carthago Est Delenda Opis delenda est Carthago ?Xac., Kartagina musi być zburzona; zobacz ceterum censeo
 • Znaczenie Kichote Don Informacje idealista nie liczący się z rzeczywistością, fantasta, komiczny marzyciel; dziwak, cudak, maniak, utopista; omyłkowy rycerz; człowiek chudy
 • Znaczenie Theonina Dens Co to jest to skłonność do potwarzy, pociąg do oszczerstwa. Etym. - z Horacego (Listy, 1, 18, 82). Teon, pisarz satyryczny, był oszczercą
 • Znaczenie Decentralizacja Definicja uprawnień władzy centralnej na organy niższych szczebli i miejscowych, lokalnych samorządów, urzędów, instytucji. Etym. - zobacz de
 • Znaczenie Laboratoryjny Plan Daltoński Co znaczy momencie międzywojennym, sposób organizacji indywidualnego nauczania bez mechanizmu klasowo-lekcyjnego, wg której uczeń opracowuje
 • Znaczenie Demokracja Słownik ustrój polit., gdzie władza należy do ludu; władza większości; (d. bezpośrednia) forma rządów, gdzie władzę najwyższą sprawuje ogół
 • Znaczenie Throat Deep Znaczenie głębokie gardło', w stanach zjednoczonych ameryki i Kanadzie - wysoko postawiony anonimowy informator zdradzający (zazw. prasie
 • Znaczenie Dekalog Czym jest nakazów i zakazów religijnych będących fundamentem moralności żyd. i chrześc., powstały prawdop. w VIII-VI w. przed naszą erą, wg Biblii
 • Znaczenie Dewiacja Co oznacza od właściwego kierunku; odchylenie kątowe pomiędzy południkiem magnetycznym a kierunkiem wskazywanym poprzez igłę magnetyczną; edukacja o
 • Znaczenie Dywersja Krzyżówka celu odwrócenie uwagi nieprzyjaciela; działanie z ukrycia w celu podkopania obronności a. gospodarki nieprzyjaciela w okresie wojny a
 • Znaczenie Die Welt als Wille und Vorstellung Najlepszy Die Welt als Wille und Vorstellung nm., Świat jako wola i przeobrażenie. Etym. - dzieło filoz. (1819 r.) Arthura Schopenhauera
 • Znaczenie Guerre De Drole Przykłady dziwna, zabawna wojna; niby-wojna, wojna siedząca, bezczynna, jaką Francja i Anglia prowadziły z hitlerowskimi Niemcami od 3 IX 1939 do 10
 • Znaczenie difficile est satiram non scribere Encyklopedia difficile est satiram non scribere ?Xac., (w takich uwarunkowaniach) trudno nie pisać satyry. Etym. - z Juwenalisa (Satyry, 1, 30
 • Znaczenie Dyspozycja Jak działa wskazówka; plan, układ, podział (książki, referatu i tak dalej); med. skłonność do pewnych schorzeń, przeżyć psych.; psych. cechy
 • Znaczenie Dieman Czy jest śmierć zatajono, by otrzymywać nadal jego płaca, rentę, emeryturę i tym podobne Etym. - z angielskiego: zach. Afryki 'jw.'; die 'umrzeć
 • Znaczenie Don Quijote de la Mancha Pojęcie Don Quijote de la Mancha [wym. ...kichote... mancza] zobacz donkiszot
 • Znaczenie Beczka Diogenesa Wyjaśnienie swoich potrzeb do minimum, wyrzekania się żadnych wygód; Diogenesa latarnia - znak pogardy dla współczesnych, niewiary w sposobność
 • Znaczenie Deputacja Opis przedstawicieli, pełnomocników jakiejś zbiorowości, wysłana w celu przedstawienia życzeń a. załatwienia spraw. deputowany poseł; członek
 • Znaczenie Dagaba Informacje sakralnej budowli buddyjskiej z cegły i ubitej ziemi; pełni zazw. funkcję relikwiarza; por. czajtja, stūpa. Etym. - syng. z sanskr
 • Znaczenie Debiut Co to jest jakiejś dziedzinie (na przykład w lit., teatrze), start kariery, pierwszy wydany utwór, pierwsze dzieło. debiutować. debiutant. Etym. - fr
 • Znaczenie Debel Definicja por. single; łódź dwuosobowa na 4 krótkie wiosła. Etym. - z angielskiego: double [wym. dabl] 'podwójny' z ?Xac. duplus, zobacz dubler
 • Znaczenie Dyskryminacja Co znaczy równouprawnienia, upośledzanie, szykanowanie pewnej ekipy ludzi z racji na ich pochodzenie a. przynależność klasową, narodową, rasową (por
 • Znaczenie Drogeria Słownik drogista sprzedawca specyfików i kosmetyków; absolwent szkoły zawodowej drogistycznej; pracownik a. właściciel drogerii. Etym. - fr
 • Znaczenie Depresja Znaczenie przygnębienie i zwolnienie aktywności psych. i ruchowej, występujące w psychozach; ekon. zastój, pokryzysowy moment małego popytu na wyroby
 • Znaczenie die Uhr schlagt keinem Glucklichen Czym jest die Uhr schlägt keinem Glücklichen nm.; zobacz the happy know no hours
 • Znaczenie Dezercja Co oznacza uchylanie się od służby wojsk.; zbiegostwo. dezerter. Etym. - fr. déserteur 'zbieg; dezerter; odstępca' z ?Xac. desertor 'jp.' i późn.z
 • Znaczenie Deizm Krzyżówka istnienie Boga - stwórcy świata, nie oddziaływającego jednak na bieg wydarzeń na świecie; por. teizm. Etym. - fr. déisme 'jw.' z ?Xac. deus
 • Znaczenie Dinghy Najlepszy ratunkowa do nadymania, stosowana gł. poprzez lotników, zmuszonych do skoku ze spadochronem do morza; gumowa, nadymana łódeczka plażowa
 • Znaczenie Dysproporcja Przykłady równowagi; niewspółmierność; brak harmonii pomiędzy obiektami, zjawiskami, cechami występującymi łącznie. Etym. - zobacz dys- 1; proporcja
 • Znaczenie Diatryba Encyklopedia pismo, rozprawa naukowa o charakterze zaczepnym, agresywnie polemicznym, zawierające ostrą, gwałtowną krytykę; pamflet. Etym. - gr
 • Znaczenie der Starke ist am machtigsten allein Jak działa mocny jest najpotężniejszy (gdy jest) sam. Etym. - z Friedricha Schillera (Wilhelm Tell 1, 3) 1804 r
 • Znaczenie Denouement Czy jest wynik a. rozwiązanie gł. komplikacji dramatycznej w sztuce teatr. a. innym dziele lit.; rezultat, sukces jakiejś skomplikowanej sytuacji a
 • Znaczenie Rigeur De Pojęcie de rigeur fr., obligatoryjny, wymagany, obowiązujący
 • Znaczenie Dictum Wyjaśnienie dictum acerbum ?Xac., gorzka prawda. Etym. - ?Xac. dictum 'powiedzenie; przysłowie; rozkaz' z r.nij. jod dictus, p.p. od dicere '(wy)mówić
 • Znaczenie diligere ex toto corde et in tota anima Opis anima ?Xac. (miłować) z całego serca i z całej duszy. Etym. - wg Wulgaty (Ew. wg Mat., 22, 37; por. Deut., 4, 29
 • Znaczenie Driady Informacje driady mit. gr. boginki lasów; (zobacz hamadriady; nimfy). Etym. - gr. dryádes l.mn. od dryás 'driada' z drýs 'drzewo; dąb'; por. hamadriady
 • Znaczenie Dżet Co to jest gagatu (odmiana węgla brunatnego), o połysku tłustym a. woskowym, stosowane do przybrania stroju żeńskiego. Etym. - z angielskiego: jet
 • Znaczenie Diwa Definicja a. operetki; ulubiona, słynna śpiewaczka a. tancerka; gwiazda sceny a. filmu; primadonna. Etym. - wł. diva 'boska; jw.' z ?Xac. 'bogini
 • Znaczenie Drezyna Co znaczy techn.-gospodarczy z własnym napędem, stosowany poprzez pracowników kolejowych. Etym. - od nazwiska wynalazcy (1816 r.), inżyniera nm
 • Znaczenie Intrare Est Dignus Słownik jest tego, by wnijść (zostać przyjęty do towarzystwa, związku, klubu i tym podobne). Etym. - z Moliera (Chory z urojenia, międzyakt trzeci
 • Znaczenie der bestirnte Himmel uber mir und das moralische Gesetz in mir Znaczenie moralische Gesetz in mir nm., (dwie rzeczy napełniają duszę... czcią i podziwem...) rozgwieżdżone niebo nade mną i prawo moralne we mnie
 • Znaczenie Angelicus Doctor Czym jest św. Tomasz z Akwinu). doctus cum libro ?Xac., dosł. 'uczony z książką'; uczony z książki, nietwórczy, nie myślący samodzielnie. doctor
 • Znaczenie Dyskonto Co oznacza bank a. osobę prywatną, przy kupnie weksli, czeków, papierów wartościowych) odsetek za czas pozostający do terminu płatności. dyskontować
 • Znaczenie Dinar Krzyżówka milièmes); waluta Jugosławii (=100 para) Iraku, Kuwejtu i Jordanii (=100 fils). Etym. - arab. dinār z gr. dēnárion od ?Xac. denarius
 • Znaczenie Profundis De Najlepszy otchłani (wzywałem); z głębokości (wołałem). Etym. - z Wulgaty (Psalm 129, 1 a. 130, 1); tytuł zbioru opowiadań (1946 r.) Zofii Kossak
 • Znaczenie Defloracja Przykłady defraudant. deformacja odkształcenie; zniekształcenie. Etym. - zobacz de-; późn.z łaciny defloratio 'defloracja' od deflorare 'deflorować
 • Znaczenie Determinacja Encyklopedia przest. rezygnacja; dawn. postanowienie, decyzja. determinować określać; wyznaczać. determinant wskaźnik, wyróżnik. determinizm filoz
 • Znaczenie Dolchstoss Der Jak działa der) Dolchstoss nm., pchnięcie sztyletem (w plecy). Etym. - ustalenie rozruchów w wojsku nm. w listopadzie 1918 r
 • Znaczenie Despota Czy jest tyran, jedynowładca; człowiek bezwzględny, arbitralny, narzucający swą wolę otoczeniu, despotyczny. despotyzm władza nieograniczona
 • Znaczenie Dancing Pojęcie publiczny (zazw. kawiarnia a. restauracja) z parkietem i muzyką do tańca; tańce w lokalu publicznym. Etym. - z angielskiego: 'taniec
 • Znaczenie Domino Wyjaśnienie tabliczkami), zawierającymi po dwa pola z punktami od 0 do 6; dawn. płaszcz z kapturem noszony poprzez mnichów, członków bractw relig. i
 • Znaczenie Dydym Opis ziem rzadkich (gł. neodymu i prazeodymu), uważana dawn. za pierwiastek, stosowana do barwienia szkieł filtrów optycznych. Etym. - gr
 • Znaczenie Dragon Informacje uzbrojonej w arkebuzy a. muszkiety, szpady a. szable i pistolety; żart. kobieta wysoka, tęga, energiczna. dragonady prześladowania dzięki
 • Znaczenie Wirtschaftswunder Das Co to jest gospodarczy', szybkie podźwignięcie się zrujnowanej poprzez wojnę gospodarki Niemiec Zachodnich w latach 1948-61
 • Znaczenie Daniel Definicja bystrego, jasnego sądu, lotnego umysłu, wybitnej inteligencji; por. a Daniel come... Etym. - wg apokryfu biblijnego Historia (cnotliwej
 • Znaczenie Dyplom Co znaczy tytułu a. uprawnień (zawodowych); piśmienne wyróżnienie, odznaczenie, pochwała (na konkursie, zawodach). dyplomata. dyplomacja działalność
 • Znaczenie Vestros Inimicos Diligite Słownik diligite inimicos vestros ?Xac., miłujcie nieprzyjaciół waszych (a. nieprzyjacioły wasze). Etym. - z Wulgaty (Ew. wg Mat., 5, 44
 • Znaczenie Dekodowanie Znaczenie dekodowanie odczytanie, rozszyfrowanie kodu (techn. dzięki urządzenia zwanego dekoderem). Etym. - zobacz de-; kod
 • Znaczenie Denominacja Czym jest nominału waluty (jak na przykład stu starych franków na jeden nowy frank fr.) nie naruszająca jej kursu; w stanach zjednoczonych ameryki
 • Znaczenie damnant quod non intelligunt Co oznacza damnant quod non intelligunt ?Xac., potępiają to, czego nie mogą pojąć (zrozumieć). Etym. - z Kwintyliana, 10, 1, 26
 • Znaczenie du haut de ces pyramides Krzyżówka du haut de ces pyramides... zobacz soldats, songez, que
 • Znaczenie Dwt Najlepszy angielskiego: deduejt], jednostki nośności statku, równej 1 tonie metrycznej a. z angielskiego: (2240 funtów, około 1016 kg). Etym. - skr
 • Znaczenie Dewastacja Przykłady zrujnowanie. dewastować. Etym. - późn.z łaciny devastatio 'spustoszenie' z ?Xac. devastare 'pustoszyć'; zobacz de-; vastare 'pustoszyć
 • Znaczenie Diastazy Encyklopedia krawędź bezzębna, rozsunięcie zębów, symetryczna, obustronna przerwa pomiędzy zębami nie wszystkich ssaków (z łaciny margo interalveolaris
 • Znaczenie Dianetyka Jak działa przyrównywająca mózg do komputera i utrzymująca, Iż engramy, które wywołują dolegliwości psychiczne, usuwać można dzięki psychoterapii
 • Znaczenie Dukat Czy jest bita w wielu państwach Europy od 1284 r. (por. cekin), mająca, gł. w XVII i XVIII w., charakter międzynarodowy (por. floren; gulden); w
 • Znaczenie Datzybao Pojęcie datzybao zobacz ta tzy-pao
 • Znaczenie Dekrescent Wyjaśnienie dekrescent zobacz krescent. Etym. - zobacz de-; krescent
 • Znaczenie Faden Rote Der Opis nić'; w wyrażeniu "przewija się czerwoną nicią" o jakimś motywie ogólniejszego toku, nurtu dziania się, opowieści i tym podobne
 • Znaczenie Specifica Differentia Informacje cja spec-ifika] log. różnica swoista, gatunkowa; właściwość wyróżniająca jakiś gatunek od innych tegoż rodzaju
 • Znaczenie Docent Co to jest niższego od stanowiska profesora) pracownika nauk., nadawany osobie mającej przynajmniej stopień nauk. doktora i odpowiedni majątek w pracy
 • Znaczenie Duet Definicja utwór wokalny (a. fragment opery, operetki, kantaty i tym podobne) na dwa głosy; por. duo. Etym. - wł. duetto zdrobn. od duo, zobacz duo
 • Znaczenie Dhoti Co znaczy dhoti hindi, długa przepaska na biodra noszona w Indiach poprzez mężczyzn; materiał, z którego robi się takie przepaski
 • Znaczenie Design Słownik sfera wzornictwa; planowanie, marketing i organizacja produkcji, tworzenie atrakcyjnej formy wyrobu, tożsamości towaru i wizerunku
 • Znaczenie Dong Znaczenie dong annam., waluta Wietnamskiej Rep. Lud.-Dem. i Wietnamu Płd. (=100 xu
 • Znaczenie Ucho Dionizjusza Czym jest podsłuchowe. Etym. - Dionizjusz Starszy (około 430-367 przed naszą erą), tyran Syrakuz słynący z podejrzliwości, kazał (wg anegdoty
 • Znaczenie Dżudżitsu Co oznacza dżudżitsu zobacz dżiu-dżitsu
 • Znaczenie Dracena Krzyżówka narastające w strefie podzwrotnikowej Azji i Afryki (nie wszystkie gatunki wydzielają rodzaj ciemnoczerwonej żywicy zwanej smoczą krwią), w
 • Znaczenie Humains Documents Najlepszy ludzkie. Etym. - z przedmowy do pracy Quelques créatures de ce temps (1876 r.) pisarza fr. Edmonda de Goncourta (1822-96); zbiorami
 • Znaczenie Dewocja Przykłady manifestacyjne wypełnianie praktyk relig.; por. bigoteria. dewot (dewotka) pobożniś, świętoszek. dewocjonalia drobne elementy kultu relig
 • Znaczenie Diuk Encyklopedia na kontynencie europ.; arystokrata najwyższej rangi dziedziczonej w nie wszystkich państwach kontynentalnej Europy; par Ogromnej Brytanii
 • Znaczenie Derwisz Jak działa zwolennik sufizmu, mistyczno-ascetycznego kierunku w islamie; por. fakir. Etym. - osm.tur. dosł. 'żebrak z pers. därwisz 'odwiedzajacy
 • Znaczenie Delficki Czy jest niejasny, zagadkowy; dwuznaczny, wieloznaczny, pytyjski; (d. miecz) obosieczny. Etym. - Delfy (gr. Delphoí), staroż. miasto gr. ze słynną
 • Znaczenie Dirndl Pojęcie głęboko wyciętego stanika, krótkich rękawów i marszczonej spódniczki, naśladujący alpejski, tyrolski strój ludowy. Etym. - nm. skrót od
 • Znaczenie Dipl Wyjaśnienie dwojaki; diploidalny biol. zobacz gamety. diplopia zobacz ambiopia. diploidalny biol. zobacz gamety. diplodok olbrzymi roślinożerny
 • Znaczenie Dulcynea Opis serca, wybranka, umiłowana. Etym. - z Cervantesa (Don Kichote); w wyobraźni bohatera: Dulcynea z Toboso, szlachetna dama, w istocie
 • Znaczenie Novo De Informacje de novo ?Xac., na nowo, ponownie
 • Znaczenie Desm Co to jest DESM(O)- w złożeniach: więź; wiązadło. Etym. - gr. desmós 'jw.' od deín 'wiązać
 • Znaczenie Dhobi Definicja dhobi hindi, członek niskiej kasty ind., zajmującej się praniem odzieży
 • Znaczenie Morosa Delectatio Co znaczy delectatio morosa ?Xac., uporczywe upodobanie. Etym. - średniowieczne ustalenie teologiczne pokusy grzechu
 • Znaczenie Deklaratywny Słownik pustej, czczej deklaracji, ostentacyjny, nieszczery, nie płynący z przekonania, fałszywy, czysto werbalny. Etym. - ?Xac. declarativus
 • Znaczenie Degradacja Znaczenie niższe stanowisko; pozbawienie a. obniżenie stopnia służbowego; (d. społ.) deklasacja; chem. przest. mechanizm rozpadu cząsteczki związku
 • Znaczenie der Kiebitz ist kein Singvogel Czym jest der Kiebitz ist kein Singvogel nm., przysł. czajka nie jest ptakiem śpiewającym; kibic nie powinien się odzywać, wtrącać do gry
 • Znaczenie Dżuba Co oznacza dżuba zobacz juba
 • Znaczenie Dezabil Krzyżówka a. nocny domowy strój żeński. Etym. - fr. déshabillé 'jw.' z p.p. od déshabiller 'rozbierać'; zobacz dez-; habiller 'oporządzać
 • Znaczenie Dielektryk Najlepszy elektr. b. słabo, mogące zawierać stacjonarne pole elektr. Etym. - zobacz dia-; elektro-; nazwę wprowadził fizyk i chemik z angielskiego
 • Znaczenie Dinks Przykłady double income no kids 'bezdzietne (małżeństwa) o podwójnych dochodach'; amer. schemat małżeństwa, gdzie oboje robią karierę i nie odmawiają
 • Znaczenie Sourds Des Dialogue Encyklopedia dialogue des sourds fr., dosł. 'rozmowa głuchych', dyskusja, której uczestnicy nie zwracają uwagi na argumenty drugiej strony
 • Znaczenie Dodzio Jak działa dōdziō jap., miejsce instruktażu i ćwiczeń w różnych systemach japońskiej sztuki obrony własnej, jak dżiu-dżitsu, dżudo, karate, aikidō i in
 • Znaczenie Dagerotyp Czy jest techniką fot., dagerotypią, na srebrzonych płytach miedzianych. Etym. - od nazwiska fr. wynalazcy L.J.M. Daguerre'a (1789-1851
 • Znaczenie Dar Danajów Pojęcie danajski, Danajów dar, zobacz quidquid id est, timeo Danaos
 • Znaczenie Diseuse Wyjaśnienie recytatorka, zwł. recytująca teksty do muzyki. Etym. - fr. r.ż. od diseur 'recytator'; dis- pień od dire 'mówić' z ?Xac. dicere, zobacz
 • Znaczenie Deficyt Opis rozchodów nad przychodami; (d. budżetowy) brak pokrycia dla części kosztów przewidzianych w budżecie; niedobór (w kasie). niezyskowny wyrób
 • Znaczenie Dżiudżitsu Informacje wręcz, sztuka samoobrony dzięki wielu różnorodnych niebezpiecznych chwytów obezwładniających; por. dżudo. Etym. - jap. dziūdziutsu 'jw
 • Znaczenie Dionizyjski Co to jest radosny, upojny, zmysłowy, orgiastyczny, nieposkromiony, irracjonalny (por. apolliński); namiętny, pełen pasji, faustowski; związany z
 • Znaczenie Dygresja Definicja zboczenie, od gł. tematu, wątku; wypowiedź wtrącona w kluczowy tok opowiadania, utworu lit.; por. dywagacja, gratis dictum. Etym. - ?Xac
 • Znaczenie Dysputa Co znaczy dyskusja, polemika, spór, rozmowa (zwł. na tematy naukowe). dysputant uczestnik dysputy. dysputować. Etym. - ?Xac. disputare 'badać
 • Znaczenie Nihili Nihilo De Słownik de nihilo nihili zobacz ex nihilo
 • Znaczenie Deklinacja Znaczenie rzeczowników, przymiotników, zaimków i liczebników) poprzez przypadki (por. fleksja); astr. zboczenie, odległość kątowa punktu na sferze
 • Znaczenie Superbos Debellare Czym jest debellare superbos zobacz parcere subiectis et
 • Znaczenie Deterioracja Co oznacza się, strata wartości, spadek jakości. Etym. - późn.z łaciny deteriorare 'pogarszać się' z ?Xac. deterior 'gorszy
 • Znaczenie Dereizm Krzyżówka rzeczywistości, od realności świata, życia i tak dalej, nie przestrzegające normalnych reguł logiki. Etym. - ?Xac. de re 'z dala od
 • Znaczenie Dżyn Najlepszy z angielskiego: gin 'jw.' z dawn.hol. genever (dziś jenever) dosł. 'jałowiec' od ?Xac. iuniperus 'jp
 • Znaczenie Defolianty Przykłady przykład cyjamid wapniowy, chloran magnezu a. sodu, chlorek a. jodek cynkowy) wywołujący defoliację, usunięcie liści z roślin uprawnych w
 • Znaczenie Dysplastyk Encyklopedia nieregularnej, nieharmonijnej, o usposobieniu schizotymicznym; por. astenik. Etym. - zobacz dys- 2; gr. plastós, zobacz -plast; plast
 • Znaczenie duo cum faciunt idem non est idem Jak działa duo cum faciunt idem, non est idem ?Xac., gdy dwaj robią to samo, to nie to jest samo. Etym. - z Terencjusza (Bracia 5, 3, 37), 165 r. p.n.e
 • Znaczenie Dipisi Czy jest państw okupowanych poprzez hitlerowców do Rzeszy Niemieckiej, które nie wróciły do ojczyzny i pozostawały poprzez sporo lat w obozach
 • Znaczenie Reich Dritte Das Pojęcie tytuł książki (1922 r.) Moeilera van den Brucka, publicysty niemieckiego; definicja przejęte poprzez nazistów na oznaczenie państwa
 • Znaczenie Juan Don Wyjaśnienie Don Juan zobacz donżuan
 • Znaczenie Irae Dies Opis Sądu Ostatecznego (start i nazwa modlitwy odmawianej a. śpiewanej w trakcie mszy żałobnej). Etym. - start pieśni kośc., ułożonej w XII w
 • Znaczenie Vent Le Dans Informacje être) dans le vent fr., dosł. '(być) na wietrze', (znać) ostatnie nowiny interesujące młodzież, najświeższą modę
 • Znaczenie De Co to jest od czegoś; przeczenie; odwrotność, synonim; pozbawienie czego; odjęcie, zredukowanie, obniżenie; roz-; rozdzielenie, rozerwanie. Etym
 • Znaczenie Dezyderat Definicja postulat; wymaganie; żądanie. Etym. - ?Xac. desideratum 'marzenie' r.nij. od desideratus p.p. od desiderare 'pragnąć; chcieć; tęsknić za
 • Znaczenie Die Politik ist keine exakte Wissenschaft Co znaczy Wissenschaft nm., polityka nie jest edukacją ścisłą. Etym. - z przemówienia Bismarcka 18 XII 1863 r. w Pruskiej Izbie Panów
 • Znaczenie Delacja Słownik delator dawn. donosiciel, sekretny oskarżyciel, denuncjant. Etym. - ?Xac. delator 'jw.' i delatio 'odniesienie; dostarczanie' z delatus
 • Znaczenie Dekstoza Znaczenie wielocukry pozyskiwane w trakcie rozkładu skrobi a. glikogenu, użytkowane do wyrobu klejów i atramentu. Etym. - ?Xac. dexter 'prawy
 • Znaczenie discreto encanto de la burguesia Czym jest El) discreto encanto de la burguesía hiszp., Dyskretny urok burżuazji. Etym. - video (1972 r.) Luisa Buñuela
 • Znaczenie Der Dichter Steht auf einer hohern Warte als auf den Zinnen der Partei Co oznacza Warte, als auf den Zinnen der Partei nm., pisarz stoi na strażnicy wyższej niż partyjne baszty. Etym. - z Ferdinanda Freiligratha (Aus
 • Znaczenie Dywetyna Krzyżówka dywetyna tkanina o splocie satynowym a. skośnym krzyżykowym, imitująca aksamit. Etym. - fr. duvetine od duvet 'puch, puszek, meszek
 • Znaczenie Darbar Najlepszy darbār hindi, przyjęcie na dworze maharadży; sala audiencjonalna
 • Znaczenie Donacja Przykłady uczyniony poprzez donatora, fundatora, ofiarodawcę na rzecz donatariusza. Etym. - ?Xac. donatio 'darowizna' od donare 'obdarzyć' z dare
 • Znaczenie Dalasi Encyklopedia dalasi waluta Gambii wprowadzona w 1971 na miejsce gambijskiego funta; zobacz butut
 • Znaczenie Desant Jak działa wojska z okrętów a. samolotów w regionie nieprzyjaciela; oddziały przerzucone w ten sposób na teren nieprzyjaciela. Etym. - fr. descente
 • Znaczenie Dysponenda Czy jest broszur i tym podobne) będących do dyspozycji wydawcy, znajdujących się na składzie, w magazynach. dysponowany opracowany, usposobiony do
 • Znaczenie doma nowy no priedrassudki stary Pojęcie domy nowe, ale przesądy stare (tł. J. Tuwima). Etym. - z Gribojedowa (Mądremu biada, 2, 5) 1824 r.; słowa Czackiego
 • Znaczenie Dyletant Wyjaśnienie edukacji; człowiek zajmujący się jakąś dziedziną (zwł. sztuki, edukacji) z amatorstwa, nie zawodowo, niekiedy sporadycznie, powierzchownie
 • Znaczenie Fidei Defensor Opis tytuł nadany poprzez papieża królowi z angielskiego: Henrykowi VIII Tudorowi za książkę przeciw Lutrowi, noszony do dziś poprzez każdego
 • Znaczenie Zehntausend Obern Die Informacje die obern Zehntausend nm., górne dziesięć tys.; zobacz the upper ten
 • Znaczenie Degrengolada Co to jest moralny a. materialny. Etym. - fr. dégringolade pot. 'jw., spadek wartości (pieniądza)' od dégringoler 'staczać się
 • Znaczenie Defilada Definicja przejazd pojazdów i broni zmechanizowanych) w szyku paradnym przed dowódcą; przemarsz organizacji, grup ludności przed przedstawicielami
 • Znaczenie Dualizm Co znaczy dziedzinie) działanie dwóch niezależnych od siebie (przeciwstawnych a. uzupełniających się) zasad, czynników (por. monizm; pluralizm
 • Znaczenie Diateza Słownik konstytucja patologiczna, odchylenia w budowie i czynnościach organizmu, prowadzące do niepoprawnych reakcji na bodźce środowiska
 • Znaczenie Dysonans Znaczenie następstwo przynajmniej dwóch dźwięków, dające wrażenie niezgodności (por. konsonans); przen. rozbieżność, sprzeczność; zakłócenie, brak
 • Znaczenie Duce Czym jest wódz', w faszystowskich Włoszech (1922-43) o Benito Mussolinim (1883-1945); (por. caudillo; Führer). Etym. - wł. 'lider; wódz' od ?Xac
 • Znaczenie Dżoker Co oznacza dżoker zobacz joker
 • Znaczenie Dystanazja Krzyżówka serca i płuc u pacjenta z nieodwracalnymi zmianami a. ciężkimi uszkodzeniami mózgu; por. mort en survie artificielle. Etym. - n.z łaciny
 • Znaczenie Dyskografia Najlepszy mechanicznej; encyklopedie, czasopisma, antologie płytowe, przewodniki, informatory, katalogi i wykazy nagrań płytowych. dyskoteka
 • Znaczenie Dossier Przykłady dokumentami; kompletny zestaw akt, papierów, dotyczących jakiejś osoby a. kwestie. Etym. - fr. 'plik akt z nalepką (i napisem) na grzbiecie
 • Znaczenie Dyfuzja Encyklopedia stężenia (koncentracji) w konsekwencji bezładnego ruchu cieplnego cząsteczek materii, powodujące mieszanie się różnych gazów, cieczy a
 • Znaczenie Dywagacja Jak działa pisanie bezładne, rozwlekłe, nie na temat, od rzeczy; por. dygresja. dywagować mówić, pisać nie na temat a. od rzeczy. Etym. - późn.z
 • Znaczenie Dominium Czy jest Wspólnoty Narodów; dawn. ogromna posiadłość ziemska a. leśna należąca do króla a. możnych rodów; śrdw. feudalna własność podzielona
 • Znaczenie Dypsomania Pojęcie niepohamowanej potrzeby alkoholu; opilstwo okresowe. dypsomaniak(alny). Etym. - gr. dípsa 'marzenie'; zobacz -mania
 • Znaczenie Drakkar Wyjaśnienie wikingów, długi, wąski bezpokładowiec zdobiony rzeźbą smoka na wysokiej dziobnicy; mniejsze drakkary, z ozdobą w kształcie węża, nosiły
 • Znaczenie Demobil Opis sprzedawany na przeznaczenie cywilny. demobilizacja zwalnianie (roczników) z wojska do rezerwy; zmniejszanie liczebności sił zbrojnych
 • Znaczenie Didaskalia Informacje autora (adaptatora), dotyczące gry aktorów, reżyserii i scenografii sztuki teatralnej. Etym. - gr. 'edukacja, dyrektywa; protokoły z
 • Znaczenie Dhai Co to jest dhāi hindi, niańka; akuszerka, położna
 • Znaczenie Die Hesterna Dicebamus Definicja wczoraj... Etym. - pisarz i prof. hiszp. Luis Ponce de León (około 1527-91); pierwsze słowa jego wykładu na Uniwersytecie w Salamance
 • Znaczenie Dekoracja Co znaczy przedmiotu, wnętrza a. budynku; tło plastyczne sceny teatralnej, operowej, ujęcia filmowego, TV (por. scenografia); ozdabianie, dekorowanie
 • Znaczenie Dieu et mon droit Słownik Etym. - zawołanie króla z angielskiego: Ryszarda Lwie Serce (1189-99) w bitwie z Francuzami pod Gisors (1198 r.); dewiza heraldyczna
 • Znaczenie Debata Znaczenie przykład parlamentarna), dysputa, rozprawa. debatowanie obradowanie, radzenie. Etym. - fr. débat 'jw.' z débattre 'obradować'; zobacz de
 • Znaczenie Donat Czym jest Xac. stosowany powszechnie w śrdw. w licznych przeróbkach; (por. alwar; De viris). Etym. - od nazwiska autora, Aeliusa Donatusa
 • Znaczenie Decrescendo Co oznacza decrescendo [wym. dekreszendo] muz. etapowo coraz ciszej. Etym. - wł. 'jw.'; zobacz de-; crescendo
 • Znaczenie Depo Krzyżówka depo zobacz dépôt
 • Znaczenie Die Morder sind unter uns Najlepszy Die Mörder sind unter uns nm., Mordercy są pośród nas. Etym. - video (1946 r.) Wolfganga George Staudtego, wg własnego scenariusza
 • Znaczenie Don Przykłady dziś grzecznościowy, dodawany do imienia (r.ż. doña [wym. donja]); wł. tytuł uprzejmościowy księży i szlachty dodawany do imienia (zwł. w
 • Znaczenie Duende Encyklopedia tajemniczy, romantyczny urok jako właściwość charakteru hiszp.; właściwy jakoby Hiszpanom lęk przed groźnym, magicznym cieniem Zgonu
 • Znaczenie Destytucja Jak działa urzędu, zwolnienie ze służby państwowej. Etym. - ?Xac. destitutio 'oszukanie; opuszczenie' od destituere 'porzucić; zaniechać; oszukać
 • Znaczenie Degeneracja Czy jest wyradzanie się. degenerat zwyrodnialec, zboczeniec, osobnik wypaczony, wynaturzony. Etym. - ?Xac. degenerare 'wyrodnieć'; zobacz de
 • Znaczenie Dur Pojęcie dur muz. durowy a. majorowy gatunek skali, gamy, tonacji a. akordu; por. moll. Etym. - ?Xac. durus 'twardy
 • Znaczenie Despekt Wyjaśnienie ubliżenie, ujma czci, afront, obraza, dyshonor. Etym. - ?Xac. despectus 'widok (z góry na dół); pogarda' od p.p. z despicere 'patrzyć z
 • Znaczenie Ignorantia Docta Opis docta ignorantia ?Xac., uczona niewiedza. Etym. - z tytułu traktatu De docta ignorantia (1440 r.) Mikołaja z Kuzy (Nikolausa Krebsa
 • Znaczenie Dawa Informacje dwumasztowiec arabski z ożaglowaniem skośnym łacińskim (żagle trójkątne z krótkim przednim likiem), regularnie spotykany na Morzu Czerwonym
 • Znaczenie duces caeci excolantes culicem camelum autem glutientes Co to jest camelum autem glutientes ?Xac., (wodzowie ślepi, którzy) przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda; o zajmowaniu się drobiazgami, a
 • Znaczenie Diabetyk Definicja diabétēs 'cyrkiel; cukrzyca' od diabaínein 'stać, chodzić z rozstawionymi nogami (jak cyrkiel)'; zobacz dia-; bainein 'iść
 • Znaczenie den Wald vor lauter Baumen nicht sehen Co znaczy den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen nm., nie widzieć poza drzewami lasu. Etym. - z Christopha Martina Wielanda (Musarion 2, 142), 1768 r
 • Znaczenie Averages Jones Dow Słownik średnie (przeciętne) Dowa (i) Jonesa', indeks przeciętnych kursów akcji wyliczany poprzez firmę Dow Jones and Company, jednego z najpop
 • Znaczenie Grundlichkeit Deutsche Znaczenie deutsche Gründlichkeit nm., niemiecka gruntowność. Etym. - z Ludwiga Pfaua, pisarza nm., 1821-94
 • Znaczenie Daubaine Droit Czym jest droit d'aubaine fr., zobacz ius albanagii. droit de seigneur fr., zobacz ius primae noctis
 • Znaczenie Gemutlichkeit Deutsche Co oznacza przytulność; por. gemütlich. Etym. - wyrażenie z 1814 r., upowszechnione poprzez przedmowę do Schloss Avalon (1827 r.) Willibalda Alexisa
 • Znaczenie Alder Farlige Den Krzyżówka niebezpieczny; moment w życiu mężczyzny a. kobiety, kiedy, czując, Iż mijają idealne lata, sądzą, Iż powinni doznać jeszcze jakichś silnych
 • Znaczenie Decemwirowie Najlepszy złożone z 10 urzędników, zwł. komisja wybrana w r. 451 przed naszą erą w celu spisania prawa zwyczajowego (Prawa XII Tablic); l.poj
 • Znaczenie Dzinkaisendziutsu Przykłady dzinkai-sendziutsu jap., japońska taktyka rzucania następnych fal ludzkich do akcji (na przykład delegacji handl., grup inspekcyjnych
 • Znaczenie Drolerie Encyklopedia dekoracja w formie małych, zabawnych scenek figuralnych a. animalistycznych. Etym. - fr. 'śmieszność; dowcip' z drôle 'zabawny
 • Znaczenie Defibracja Jak działa rozdrabnianie materiałow włóknistych, gł. drewna i mas celulozowych, dzięki defibratorów, rozwłókniarek. Etym. - fr. défibrer 'jw.'; zobacz
 • Znaczenie Dachma Czy jest budowla kamienna; na takich wieżach Persowie wystawiają zwłoki zmarłych; gdy ciało pożrą sępy, czyste kości umieszcza się w urnie. Etym
 • Znaczenie Demimini Pojęcie demi-mini (sukienka a. spódniczka) krótsza niż mini. Etym. - fr., zobacz demi-(monde); mini
 • Znaczenie Diablotki Wyjaśnienie francuskiego ciasta, podawane do zup czystych, jak bulion a. barszcz czerwony. Etym. - fr. diablotins 'diabełki; łakocie', zdrobn. l.mn
 • Znaczenie Proof Degrees Opis degrees proof z angielskiego:, zobacz proof
 • Znaczenie Dytyramb Informacje wychwalający, sławiący kogo, panegiryk; entuzjastyczna, podniosła pochwała. Etym. - od dithýrambos 'pieśń chóralna, z towarzyszeniem aulosu
 • Znaczenie Drumla Co to jest instrument muz., b. dostępny od średniowiecza do pocz. XIX w., dziś rzadki; stalowa ramka w kształcie podkówki z zamocowaną w ciągu
 • Znaczenie da liegt der Hund begraben Definicja jest tu pies pochowany'; przen. o to właśnie idzie, w tym rzecz, w tym sęk (por. hic haeret...; hic iacet lepus
 • Znaczenie Decy Co znaczy jednostki podstawowej. decybel dziesiąta część bela. decyma muz. odległość (interwał) pomiędzy dwoma dźwiękami wynosząca 10 stopni skali
 • Znaczenie Des Ut Do Słownik do ut des ?Xac., daję, abyś (i ty mi) dał
 • Znaczenie Delfinium Znaczenie łaciny Delphinium 'jw.', z gr. delphínion 'jw.' zdrobn. od delphís, zobacz delfin 1; od kształtu miodników
 • Znaczenie Dystrakcja Czym jest rozrywka. dystrakt przest. człowiek roztargniony. Etym. - ?Xac. distractio 'rozłączenie' od distrahere 'rozciągać; rozrywać'; zobacz dys- 1
 • Znaczenie Otieczestwa Dym Co oznacza dym otieczestwa zobacz i dym otieczestwa
 • Znaczenie Dalmatyńczyk Krzyżówka wielkości wywodząca się z psów gończych (mająca jakoby pochodzić z Dalmacji), o białej, krótkiej sierści w nieregularne czarne a. brązowe
 • Znaczenie Kanzler Eiserne Der Najlepszy der) eiserne Kanzler nm., żelazny kanclerz. Etym. - przydomek nadawany Bismarckowi
 • Znaczenie Demaskować Przykłady świetle czyjeś skryte ujemne cechy, niejawne niegodziwe zamiary; odkrywać, ujawniać rzeczywistość ukrytą pod pozorami a. osobę taką, jaka
 • Znaczenie Praca Danaid Encyklopedia bezustanny i nadaremny, nie kończący się i bezowocny (por. Oknusa sznur; Penelopy robota; syzyfowa robota; Tantala męki). Etym. - mit. gr
 • Znaczenie Durgapudża Jak działa Durgā-Pūdżā hindi, hinduistyczne święto na cześć Durgi, aspektu małżonki Śiwy Niszczyciela
 • Znaczenie Detronizacja Czy jest detronizacja pozbawienie panującego władzy monarszej, zrzucenie z tronu; por. intronizacja. Etym. - zobacz de-; gr. thrónos 'tron
 • Znaczenie Wahrheit Und Dichtung Pojęcie Dichtung und Wahrheit zobacz Wahrheit und Dichtung
 • Znaczenie Dixi Wyjaśnienie powiedziałem; skończyłem własne przemówienie; ostrzegłem (i zbawiłem własną duszę, jest to uspokoiłem własne sumienie). Etym. - parafr. z
 • Znaczenie Dematerializacja Opis okultyzmie - rzekome znikanie elementów, zjaw żart. zniknięcie. Etym. - zobacz de-; ?Xac. materialis, zobacz materia
 • Znaczenie Drink Informacje drink z angielskiego:, napój wyskokowy, napitek, trunek; szklanka a. kieliszek z napojem alkoholowym
 • Znaczenie Der Wille zur Macht Co to jest Der Wille zur Macht nm., Wola mocy. Etym. - tytuł pracy (1901 r.) F. W. Nietzschego
 • Znaczenie Dżihad Definicja dżihad arab., święta wojna w obronie islamu, traktowana jako powinność relig
 • Znaczenie Dieu atil donc oublie ce que jai fait pur lui Co znaczy fait pur lui? fr., czyżby więc Bóg zapomniał, com (wszystko) dla Niego uczynił? Etym. - przypisywane Ludwikowi XIV (po bitwie pod
 • Znaczenie Dewon Słownik 7. Etym. - od nazwy hrabstwa Devonshire w płd.-zach. Anglii, gdzie występują najtypowsze osady czerwonego piaskowca z tego okresu
 • Znaczenie Dacza Znaczenie dacza ros., zamiejska willa, domek letni mieszkańców rosyjskich miast
 • Znaczenie Dolich Czym jest DOLICH(O)- w złożeniach: długi; wąski. dolichokefalia antr. długogłowość. Etym. - gr. dolichós 'długi'; zobacz -cefal
 • Znaczenie Facto De Co oznacza de facto ?Xac., [wym. de fakto] istotnie, rzeczywiście; w rzeczywistości, w praktyce; por. de iure
 • Znaczenie Daiquiri Krzyżówka daiquiri cocktail z rumu i soku z limety lub cytryny i cukru. Etym. - hiszp. od nazwy dzielnicy w miejscowości El Caney pod Santiago de Cuba
 • Znaczenie Demarche Najlepszy wystąpienie, oświadczenie, interwencja; ustny sprzeciw, protest. Etym. - fr. 'chód; krok; zabieg, staranie (o co)'; zobacz de-; marcher
 • Znaczenie Dorsalny Przykłady wymowie spółgłosek) przydziąsłowy, gdzie uczestniczy grzbiet języka. Etym. - późn.z łaciny dorsalis 'grzbietowy' z ?Xac. dorsum 'grzbiet
 • Znaczenie Donegal Encyklopedia wełniana z przędzy zgrzebnej, z barwnymi pęczkami w wątku, z osnową w kolorze neutralnym, użytkowana gł. na ubrania sport. i na płaszcze
 • Znaczenie Dywidenda Jak działa firmy akcyjnej pozostała po zaspokojeniu potrzeb przedsiębiorstwa (w dziedzinie inwestycji, rezerw, innych funduszów i wierzytelności, jak
 • Znaczenie Dżul Czy jest dżul (J) jednostka miary pracy, energii i ilości ciepła; watsekunda. Etym. - od nazwiska z angielskiego: fizyka: James P. Joule (1818-89
 • Znaczenie Dessous Pojęcie suknią poprzez kobiety; przest. bielizna damska. Etym. - fr. 'pod; pod spodem; spód (jw.)'; zobacz de-; ?Xac. subtus 'poniżej; pod spodem
 • Znaczenie Dyspareunia Wyjaśnienie orgazmu u mężczyzny i kobiety a. chorobliwy, trwały brak orgazmu u kobiety. Etym. - zobacz dys- 2; gr. páreunos 'towarzysz wspólnego łoża
 • Znaczenie Dystrybucja Opis materialnych; przydział, rozprowadzenie (na przykład towarów); por. repartycja. Etym. - ?Xac. distributio 'podział' od distribuere
 • Znaczenie Dyon Informacje dyon zobacz dywizjon
 • Znaczenie Arcani Disciplina Co to jest tajemnicy', w początkach chrześcijaństwa zwyczaj ukrywania przed poganami i katechumenami pewnych tajemnic wiary, jak dogmat o Trójcy św
 • Znaczenie Poetae Membra Disiecti Definicja disiecti membra poetae zobacz etiam disiecti membra
 • Znaczenie Ditto Co znaczy ditto to samo, jak wyżej. Etym. - wł. ditto, detto p.p. od dire 'mówić; powiedzieć' z ?Xac. dicere, zobacz dictum
 • Znaczenie Klasyfikacja Deweya Słownik bibliotecznej klasyfikacji dziesiętnej opublikowany w 1876 r., przyjęty na całym świecie poprzez sporo bibliotek, zwł. publicznych i
 • Znaczenie Duena Znaczenie dueña [wym. duenia] hiszp., właścicielka; gospodyni; ochmistrzyni; dama do towarzystwa (dla młodych mężatek); guwernantka
 • Znaczenie Dingue Czym jest dingue [wym. dęg] fr., pop. o rzeczach - dziwaczny, cudaczny, ekstrawagancki
 • Znaczenie Stijl De Co oznacza ekipa art. 1917-31, zał. w Lejdzie poprzez Theo van Doesburga i Pieta Mondriana, kierująca się jego teorią neoplastycyzmu, która
 • Znaczenie Digitalis Krzyżówka digitalis bot. naparstnica. Etym. - ?Xac. 'palczasty' od digitus 'palec'; por. bit
 • Znaczenie Doża Najlepszy republikach Wenecji (697-1797) i Genui (1339-1797 i 1802-05), obierany dożywotnio. dogaressa małżonka doży. Etym. - wł. (dial. wenecki
 • Znaczenie disce puer latine ego faciam te mościpanie Przykłady mościpanie ?Xac. makaroniczna - ucz się, chłopcze, łaciny, a zrobię cię panem. Etym. - słowa, które miał powiedzieć władca Stefan Batory do
 • Znaczenie Diachroniczny Encyklopedia obejmujący zjawiska (na przykład dźwięki języka) tak, jak się one pojawiają, zmieniają a. rozwijają pośrodku jakiegoś okresu, w odróżnieniu
 • Znaczenie Dogmat Jak działa kanonem wiary, podana poprzez kościół do wierzenia jako niewzruszona prawda, nie podlegająca krytyce ani dyskusji (por. herezja
 • Znaczenie Duodecyma Czy jest pomiędzy dwoma dźwiękami wynosząca 12 stopni skali; por. prima. Etym. - ?Xac. duodecima 'dwunasta', zobacz duo; decyma
 • Znaczenie Dipol Pojęcie ładunków elektr., równych ale przeciwnego znaku, znajdujących się w pewnej odległości od siebie; dipolowa antena - antena składająca się z
 • Znaczenie Dafne Wyjaśnienie około 50 gatunków krzewów, z których dwa, oba chronione, rosną w Polsce: wilcze łyko i wawrzynek główkowy. dafnia zool. rozwielitka. Etym
 • Znaczenie Dutar Opis dutar tur., dwustrunowa lud. lutnia turkiestańska o b. długiej i wąskiej szyjce
 • Znaczenie Krieg Totale Der Informacje Der totale Krieg nm., Wojna totalna. Etym. - podręcznik (1935 r.) generała nm. Ericha Ludendorffa, 1863-1937
 • Znaczenie Deprekacja Co to jest przeprosiny. Etym. - ?Xac. deprecatio 'usilna, pokorna prośba; jw.' od deprecari 'błagać; wstawiać się za kimś; przepraszać'; zobacz de
 • Znaczenie Dage Doyen Definicja doyen d'age fr., [wym. duaję da:ż] najstarszy wiekiem w jakimś kolektywie, gronie, gremium itp
 • Znaczenie Dres Co znaczy bluza i długie spodnie). Etym. - z angielskiego: dress 'ubiór; strój; kostium' z ?Xac. directus p.p. od dirigere, zobacz dyrektoriat
 • Znaczenie Dubbing Słownik oryginalnych dialogów filmu dźwiękowego dialogami w innym języku. Etym. - z angielskiego: 'jw.' od dub 'dubbingować (video); udźwiękowić
 • Znaczenie Divali Znaczenie Divali hindi, w Indiach 5-dniowe święto jesienne ku czci Lakszmi, hinduistycznej Wenus
 • Znaczenie Dysproz Czym jest metal ziem rzadkich; por. lantanowce. Etym. - gr. dysprósitos 'trudno popularny'; zobacz dys- 2; prositós 'popularny
 • Znaczenie Dżami Co oznacza dżami ogromny meczet, odpowiednik katedry. Etym. - arab. djāmi 'gromadzący
 • Znaczenie Dekapitacja Krzyżówka poprzez ścięcie. Etym. - śrdw.z łaciny decapitatio 'jw.' z późn.z łaciny decapitatus p.p. od decapitare 'ściąć'; zobacz de-; ?Xac. caput
 • Znaczenie Deranżować Najlepszy krępować, sprawiać zamieszanie. Etym. - fr. déranger 'wprowadzać nieład; rozstroić'; zobacz de-; ranger 'szykować; porządkować' od rang
 • Znaczenie Cri Dernier Przykłady dernier cri fr., [wym. dernie kri] ostatni krzyk (mody); najnowsza moda
 • Znaczenie Sachlichkeit Neue Die Encyklopedia w sztuce i lit.). Etym. - nm. neue 'nowa'; Sachlichkeit 'rzeczowość, obiektywizm; jw.'; z wypowiedzi (1923 r.) Gustava Friedricha
 • Znaczenie Defetyzm Jak działa w zwycięstwo; przewidywanie porażki z góry, przed decydującą rozgrywką. defetysta człowiek szerzący defetyzm. Etym. - fr. défaitisme
 • Znaczenie Delfin Czy jest morski pod rząd waleni (wielorybów) uzębionych (por. kaszalot; narwal); błyskawiczny styl pływacki (ręce - żabką, nogi - kraulem). 2. hist
 • Znaczenie Dyskusja Pojęcie wspólne) roztrząsanie kwestie, rozmowa, dysputa. dyskusyjny mający a. mogący być obiektem (albo przeznaczony) dyskusji. dyskutować. Etym
 • Znaczenie Defekacja Wyjaśnienie się); w cukrownictwie - nawapnianie roztworów cukrowych. Etym. - późn.z łaciny defaecatio 'wyklarowanie' od ?Xac. defaecare 'usuwać osad
 • Znaczenie Diamant Opis pierwiastkowego, najtwardszy z minerałów, jeden z najcenniejszych kamieni szlachetnych, po oszlifowaniu - brylant; diamant stopień (rozmiar
 • Znaczenie Dekapitalizacja Informacje środków trwałych w konsekwencji niewyrównywania bieżącego ubytku poprzez nowe inwestycje. Etym. - zobacz de-; pieniądze
 • Znaczenie Gratia Dei Co to jest formuła w tytułach dostojników kośc. i monarchów). Etym. - z Wulgaty (1. List do Kor., 3, 10; por. 15, 10
 • Znaczenie Deratyzacja Definicja deratyzacja odszczurzanie; zorganizowane tępienie szczurów i myszy. Etym. - fr. dératisation 'jw.'; zobacz de-; rat 'szczur
 • Znaczenie Dyzunici Co znaczy Polsce, którzy w r. 1596, po unii brzeskiej, nie zgodzili się na unię z Kośc. rz.kat. Etym. - zobacz dys- 1; unici
 • Znaczenie Der Gute Mensch von Sezuan Słownik człowiek z Seczuanu. Etym. - tytuł sztuki (1939-41, wyst. 1943) pisarza i poety nm. Bertolda Brechta (1898-1956), paraboli w kształcie
 • Znaczenie Nervenkrieg Der Znaczenie der) Nervenkrieg nm., wojna nerwów. Etym. - oparte na powiedzeniu (1914 r.) feldmarszałka nm., Paula von Hindenburga
 • Znaczenie Street Downing Czym jest dauning stri:t] przen. rząd, przychodnia brytyjski; jego polityka zagraniczna; por. Whitehall. Etym. - aleja w Londynie; pod nr 10 siedziba
 • Znaczenie de omni re scibili Co oznacza Xac., o wszystkich rzeczach, które można poznać (i o nie wszystkich innych). Etym. - dewiza humanisty wł. Pico della Mirandola (1463-94
 • Znaczenie Demoskopia Krzyżówka gosp., adm. i polit. państwie, państwa, jako narzędzie programowania na najbliższe lata, zawierająca także wskazówki działania. Etym
 • Znaczenie der Herrgott wurfelt nicht Najlepszy nie gra w kości. Etym. - powiedzenie A. Einsteina, który był przeciwnikiem probabilistycznej interpretacji fizyki kwantowej
 • Znaczenie Dalek Przykłady angielskiego:, robot mówiący ochrypłym i monotonnym głosem. Etym. - termin ukuty w 1965, podobno poprzez jednego z autorów
 • Znaczenie Deka Encyklopedia DEKA- (da) w złożeniach: dziesięć jednostek fundamentalnych. Etym. - gr. déka 'dziesięć'; por. dekada
 • Znaczenie Dieu est toujours pour les gros bataillons Jak działa bataillons fr., Bóg jest zawsze po stronie ogromnych batalionów. Etym. - przypisywane marszałkowi Francji Henri de Turenne (1611-75
 • Znaczenie Dioptria Czy jest zbierającej układów optycznych, zwł. soczewek (równa odwrotności ogniskowej wyrażonej w metrach). Etym. - gr. dióptra 'przyrząd optyczny do
 • Znaczenie Pieniądza Deprecjacja Pojęcie wartości (w relacji do walut zagranicznych); pomniejszenie siły nabywczej pieniądza; por. rewaluacja. deprecjonować. Etym. - późn.z łaciny
 • Znaczenie Digesta Wyjaśnienie obejmujący zestaw fragmentów z pism prawników rz., ułożony w latach 530-533; gr. pandekta; por. corpus iuris civilis. Etym. - ?Xac. '(pisma
 • Znaczenie Dekada Opis dekada moment dziesięciu dni a. lat (rzadziej - tygodni a. miesięcy). Etym. - gr. dekás dpn. dekádos 'dziesiątek' od déka, zobacz deka
 • Znaczenie Dezinformacja Informacje kłamliwa, rzekoma wiadomość. Etym. - zobacz dez-; ?Xac. informatio 'wizerunek; wyobrażenie' od informare 'formować; wyobrazić'; zobacz in
 • Znaczenie Demonstracja Co to jest pokazywania elementów, wykonywania doświadczeń; ostentacyjne okazywanie (uczuć); manifestacja publiczna (pochód, wiec); pokaz siły
 • Znaczenie Dżelab Definicja dżellaba, dżelab arab., długi, luźny arabski płaszcz wełniany z kapturem i rękawami, noszony poprzez mężczyzn, zwł. w Maroku
 • Znaczenie Jockey Disc Co znaczy prowadzi i zapowiada program muzyki z płyt w radiu, przeplatając go komentarzami (nie związanymi z muzyką), żartami, reklamą i tym podobne
 • Znaczenie Deprawacja Słownik sprowadzenie (zejście) z uczciwej drogi, znieprawianie, demoralizacja; zepsucie (obyczajów); paczenie, wykolejanie (się); pozbawianie
 • Znaczenie Dublon Znaczenie podwójny dukat. Etym. - fr. doublon 'jw.' z hiszp. doblón 'jw.' od doble 'podwójny', z ?Xac. duplus, zobacz dubler
 • Znaczenie Caprina Lana De Czym jest de lana caprina ?Xac., (spór) o kozią wełnę, jest to o fraszki, drobiazgi, głupstwa. Etym. - wg Horacego (Listy, 1, 18, 15
 • Znaczenie Deontologia Co oznacza zajmujący się obowiązkami moralnymi; (d. lekarska) etyka lekarska, normująca wymagania moralne lekarza względem pacjentów i kolegów-lekarzy
 • Znaczenie Dubler Krzyżówka z innym tę samą rolę; śpiewak, wirtuoz, sportowiec, akrobata, wyręczający aktorów video. w ujęciach, gdzie konieczne są jego zdolności
 • Znaczenie Devanagari Najlepszy alfabetyczno-sylabiczne, wykorzystywane do drukowania tekstów sanskryckich, do zapisywania hindi i innych współcz. języków środk., zach
 • Znaczenie Erwache Deutschland Przykłady Deutschland, erwache! nm., Niemcy, zbudźcie się! Etym. - z Dietricha Eckarta (Sturm, sturm, Sturm), 1919 r
 • Znaczenie Dormitorium Encyklopedia klasztorach, konwiktach, zakładach wychowawczych i przytułkach. Etym. - ?Xac. 'sypialnia' od dormire 'spać'; zobacz -orium
 • Znaczenie Fragen Verdammten Die Jak działa die) verdammten Fragen nm., zobacz proklatyje woprosy
 • Znaczenie Dozymetr Czy jest promieniowania jonizującego i aktywności promieniotwórczej preparatów; przyrząd do pomiarów indywidualnej dawki napromieniowania gamma
 • Znaczenie Absconditus Deus Pojęcie deus absconditus ?Xac., bóg ukryty
 • Znaczenie die Sonne geht in meinem Staat nicht unter Wyjaśnienie unter nm., w moich posiadłościach słońce (nigdy) nie zachodzi. Etym. - z Schillera (Don Karlos, 1, 6); Filip II; por. Owidiusz (Fasti 2
 • Znaczenie Culture Dependency Opis dosł. 'kultura uzależnienia', środowisko społ., gdzie ludzie przywykli do polegania na zasiłkach państwowych, na korzystaniu z bezpłatnego
 • Znaczenie Aniekdoty Minuwszych Dniej Informacje dniej minuwszych aniekdoty ros., anegdoty minionych lat (dosł. 'dni'). Etym. - z Puszkina (Eugeniusz Oniegin, 1, 6) 1833 r
 • Znaczenie Dyspersja Co to jest rozkład na barwy składowe; chem. stan rozdrobnienia, rozproszenia substancji w roztworach; statyst. rozsiew, rozproszenie, zróżnicowanie
 • Znaczenie Machine Doomsday Definicja n] z angielskiego:, dosł. 'maszyna dnia Sądu Ostatecznego', hipotetyczna broń ostateczna, która będzie mogła automatycznie dokonać dzieła
 • Znaczenie Doli Co znaczy doli hindi, lektyka, palankin
 • Znaczenie Detonacja Słownik towarzyszący wybuchowi. detonować wybuchać, eksplodować; onieśmielać, peszyć, zbijać z tropu; muz. brać dźwięki nieczysto, fałszywie. Etym
 • Znaczenie Terrier Dinmont Dandie Znaczenie sporych oczach, długim ciele, krótkich nogach, ogromnym, sklepionym łbie z jedwabistym czubem włosów, o sierści mieszanej z włosów twardych
 • Znaczenie Deflacja Czym jest zapotrzebowania liczby znajdujących się w obiegu środków płatniczych (zwł. pieniędzy papierowych), w celu podniesienia ich wartości (por
 • Znaczenie Jones Davy Co oznacza angielskiego:, marynarska wersja diabła jako porywacza dusz ludzkich. Davy Jones locker amer.z angielskiego:, 'skrzynia Davy Jonesa', dno
 • Znaczenie Moment Psychologische Das Krzyżówka ważny obiekt, wzgląd a. czynnik psychologiczny. Etym. - Neue Preussische Zeitung ("Nowa Gazeta Pruska") z 16 XII 1870 pisała, Iż
 • Znaczenie Dominikanin Najlepszy Etym. - zał. w r. 1216 poprzez św. Dominika (Guzmana) w Prouille koło Tuluzy (płd. Francja), w celu przeciwdziałania ruchowi albigensów
 • Znaczenie Duplex Przykłady okresie nadawania bezpośrednio programu TV, na przekazywanie obrazów pochodzących z kilku ośrodków emisji; (duplex apartment) apartament
 • Znaczenie Derik Encyklopedia obrotowy, z wysięgnikiem). Etym. - z angielskiego: derrick dawn. 'szubienica; jw.; wieża szybowa; bom ładunkowy'; od nazwiska kata
 • Znaczenie Delicje Jak działa smakołyki. Etym. - ?Xac. deliciae 'ponęty, rozkosze' od delicere 'zwodzić; uwodzić'; zobacz de-; -licere od lacere 'jp.'; por. delektować
 • Znaczenie Dis Czy jest dis- zobacz dys- 1
 • Znaczenie Drugstore Pojęcie zjednoczonych ameryki - drogeria z tanim barem, słodyczami, gazetami, tanimi książkami, specyfikami, kosmetykami i tak dalej Etym. - amer.z
 • Znaczenie Depopulacja Wyjaśnienie się liczby ludności, stanu zaludnienia. Etym. - ?Xac. depopulatio 'spustoszenie; grabież' od depopulare 'pustoszyć; wyludniać'; zobacz de
 • Znaczenie Dosados Opis dos-à-dos [wym. dozado] fr., (mebel, na którym osoby siedzące obrócone są) plecami do siebie
 • Znaczenie Duumwirat Informacje pozostające w ręku dwóch ludzi, duumwirów; urząd, godność duumwirów; przen. dwie osoby dzielące pomiędzy siebie urząd a. pozycję; dwaj
 • Znaczenie Darabukka Co to jest darabukka z angielskiego: z arab., bęben uderzany oburącz palcami, stosowany w płn. Afryce
 • Znaczenie Narrenschiff Das Definicja wszelkiego rodzaju, stanu i wieku, dążących do Narragonii, krainy głupców). Etym. - tytuł poematu satyryczno-dydaktycznego (1494 r.) poety
 • Znaczenie Drozofila Co znaczy klasyczny materiał doświadczalny genetyków z racji na szybkie rozmnażanie się i małą liczbę chromosomów. Etym. - n.z łaciny Drosophila 'jw
 • Znaczenie Efekt Dopplera Słownik pozornej zmiany częstotliwości fal, zwł. świetlnych i dźwiękowych, których źródło zbliża się a. oddala od obserwatora. Etym. - od nazwiska
 • Znaczenie Der Man ohne Eigenschaften Znaczenie Człowiek bez właściwości. Etym. - tytuł nie dokończonej ogromnej powieści (1930-43) pisarza austr. Roberta Musila (1880-1942), której
 • Znaczenie Publicis De Czym jest de publicis ?Xac., o kwestiach publicznych
 • Znaczenie Macabre Danse Co oznacza alegoryczny taniec w plastyce średniowiecznej (XIV i XV w.), korowód ludzi wszystkich stanów z kościotrupem na czele, wyrażający równość
 • Znaczenie Viris De Krzyżówka francuskiej - początki edukacji łaciny; por. alwar. Etym. - z tytułu elementarnego podręcznika łaciny księdza Ch. Fr. Lhomonda, gramatyka
 • Znaczenie Hereditas Damnosa Najlepszy dziedzictwo. damnum emergens ?Xac., dosł. 'szkoda rzeczywista'; prawn. utraty, które poszkodowany poniósł rzeczywiście; por. lucrum cessans
 • Znaczenie des Lebens ungemischte Freude Przykłady niezmącona radość życia (nie jest udziałem żadnego ze śmiertelnych). Etym. - z Schillera (Pierścień Polikratesa, 9
 • Znaczenie Dziekan Encyklopedia zarządzający dekanatem; tytuł jednego z członków kapituły i jednego z członków kolegium kardynalskiego; prof. a. docent stojący na czele
 • Znaczenie Delikt Jak działa naruszenie prawa; występek. delikwent winowajca, przestępca, złoczyńca; skazaniec. Etym. - ?Xac. delictum 'błąd; przewinienie' z r.nij. od
 • Znaczenie Dalba Czy jest stalowych, żelbetowych) wbitych w dno i połączonych nad wodą w głowicę - urządzenie wykorzystywane gł. do cumowania statków i barek z dala
 • Znaczenie die Revolutionen sind die Lokomotiven der Geschichte Pojęcie der Geschichte nm., rewolucje to lokomotywy historii. Etym. - z Marksa (Walki klasowe we Francji 1848-50; Następstwa 13 VI 1849
 • Znaczenie Doksograf Wyjaśnienie zbieracz wyjątków pism) staroż. filozofów gr. doksologia w liturgii chrześc. - pochwała Trójcy św. Etym. - gr. dóksa 'sąd; recenzja
 • Znaczenie Dysymilacja Opis sąsiadujących z sobą identycznych głosek w słowach); biol. mechanizmy prowadzące do rozkładu i do wydalania poza organizm jego składników
 • Znaczenie Demivierge Informacje dziewczyna nie unikająca doświadczeń erotycznych z mężczyznami, zachowująca jednak dziewictwo. Etym. - fr. 'jw.'; demi, zobacz demi
 • Znaczenie Dyktafon Co to jest magnetofonu, różnych mechanizmów, do elektroakustycznego zapisu dyktand, przemówień i tym podobne w celu późniejszego sporządzenia
 • Znaczenie Loco In Desipere Definicja gdy się nadarza możliwość. Etym. - z Pieśni 4, 12, 28 Horacego: dulce est desipere in loco 'miło szaleć, kiedy czas po temu', tł. Jana
 • Znaczenie Dżainizm Co znaczy indyjska szerzona w VI w. przed naszą erą poprzez dżinę Vardhamana Mahavira, dziś jeszcze licząca około półtora mln wyznawców. Etym
 • Znaczenie Daga Słownik daga wł., (w Europie Zach. do XVIII w.) sztylet o trójkątnej klindze
 • Znaczenie Druk Znaczenie druk (stopnie czcionek). Etym. - nm. Druck 'ucisk; brzemię; nacisk; druk
 • Znaczenie Die Philosophie des Als Ob Czym jest Filozofia (postępowania tak) jak gdyby (fikcje rzeczywiście istniały). Etym. - tytuł pracy (1911 r.) filozofa nm. Hansa Vaihingera
 • Znaczenie durch Eisen und Blut Co oznacza durch) Eisen und Blut zobacz (durch) Blut und Eisen
 • Znaczenie Dualis Krzyżówka szczególna forma deklinacji i koniugacji, wyrażająca fakt, Iż mamy do czynienia z dwiema jednostkami (w większości jęz. indoeurop. już
 • Znaczenie Deficitspending Najlepszy nakręcania koniunktury a. dla przezwyciężenia depresji gosp.: opłaty publ. z funduszów czerpanych nie z budżetu (jest to z podatków), lecz
 • Znaczenie Spero Spiro Dum Przykłady dum spiro, spero ?Xac., póki oddycham, nie tracę nadziei; póki tchu, póty otuchy
 • Znaczenie Dżokej Encyklopedia konnych. dżokejka półkolista, lekka czapeczka jeździecka z długim daszkiem. Etym. - z angielskiego: jockey 'jw.' od Jock, szkoc. formy
 • Znaczenie Dyspepsja Jak działa dyspepsja med. niestrawność. Etym. - gr. dyspepsía 'jw.' od dýspeptos 'niestrawny'; zobacz dys- 2; péptein, zobacz pepsyna
 • Znaczenie Dulia Czy jest aniołów, relikwii i in. św. elementów; por. hiperdulia, latria. Etym. - śrdw.z łaciny z późn.gr. duleía 'służba; wykonana robota' od gr
 • Znaczenie der preussische Schulmeister hat die Schlacht bei Sadowa gewonnen Pojęcie Schlacht bei Sadowa gewonnen nm., zwycięstwo pod Sadową odniósł pruski nauczyciel (ludowy). Etym. - z przemówienia prus. feldmarszałka
 • Znaczenie Delikatesy Wyjaśnienie artykuły kolonialno-spożywcze; sklep z takimi artykułami. Etym. - nm. Delikatessen 'jw.' z fr. délicatesse 'delikatnośsć (zdrowia; uczuć
 • Znaczenie Deliberować Opis deliberować rozmyślać, rozważać; roztrząsać, debatować. Etym. - ?Xac. deliberare 'rozważać; zastanawiać się'; zobacz de-; libra
 • Znaczenie Osten Nach Drang Informacje wschód') kierunek agresywnej polityki feudalnych i kapitalistycznych Niemiec do 1945 r. (por. geopolityka; Lebensraum
 • Znaczenie Gustibus De Co to jest de gustibus (non est disputandum) ?Xac., w kwestiach smaku (gustów, upodobań) nie ma dyskusji
 • Znaczenie Diuretyczny Definicja fizj. wydzielanie moczu. Etym. - dgr. diourētikós od diouréein 'oddawać mocz'; zobacz dia-; oúron, zobacz urologia
 • Znaczenie daran erkenn ich meine Papenheimer Co znaczy daran erkenn' ich meine Papenheimer zobacz ich kenne meine Papenheimer
 • Znaczenie Sat Sapienti Dictum Słownik mądremu (to, co powiedziano) wystarczy; mądrej głowie dość dwie słowie; por. à bon entendeur... Etym. - z Plauta (Persa, 4, 6, 19
 • Znaczenie Dystyngowany Znaczenie opanowaniem, umiarem, wytwornością form towarzyskich. dystynkcja dobre maniery, elegancja, wytworność; (w l.mn.) oznaki stopni wojsk
 • Znaczenie Styl Dorycki Czym jest powstały w VII w. przed naszą erą na PelopONEZIE; Tabl. 27. Etym. - gr. dōrikós 'dorycki' do Dōrís 'obszar w środk. Grecji, który Dorowie
 • Znaczenie Deus admirabilis fortuna variabilis Co oznacza Xac., Bóg zadziwiający, szczęście zmienne. Etym. - kanonik krakowski Szymon Starowolski do króla szw. Karola Gustawa w katedrze wawelskiej
 • Znaczenie Ferenda Lege De Krzyżówka która ma być uchwalona'; (zagadnienia, analizy) powiązane z tworzeniem prawa, z przyszłymi zmianami w ustawodawstwie. de lege lata ?Xac
 • Znaczenie Deponować Najlepszy deponować zobacz depozyt
 • Znaczenie dura lex sed lex Przykłady dura lex, sed lex ?Xac., twarde prawo, lecz (przecież) prawo
 • Znaczenie Iure De Encyklopedia de iure ?Xac., wg prawa; z mocy prawa; prawnie; oficjalnie; zgodnie (a. zgodny) z obowiązującym prawem
 • Znaczenie Dżahilijah Jak działa dżāhilijah arab., barbarzyństwo, moment przeislamski w Arabii
 • Znaczenie Dromomania Czy jest dromomania zobacz poriomania. Etym. - gr. drómos, zobacz -drom(a); -mania
 • Znaczenie Dirham Pojęcie ciężaru pierw. określona w Arabii jako równa 2/3 drachmy attyckiej; srebrna moneta państw muzułm., pierw., w VIII w., ważąca 1 dirhem; w
 • Znaczenie Dural Wyjaśnienie miedzią, magnezem i manganem, twardy i b. lekki, stosowany gł. w produkcji samolotów. Etym. - zobacz dur; aluminium
 • Znaczenie Słowca Krasnowo Dla Opis dla krasnowo słowca ros., (powiedzieć coś) dla pięknego słówka, dla efektu, dla dowcipu
 • Znaczenie Necessitas Dura Informacje dura necessitas ?Xac., twarda konieczność. Etym. - z Horacego (Pieśni 3, 24, 6), 23 r. p.n.e
 • Znaczenie der Mohr hat seine Arbeit getan der Mohr kann gehen Co to jest Mohr kann gehen nm., Murzyn zrobił własne, Murzyn może odejść. Etym. - z Schillera (Fiesco, 3, 4); regularnie: "...seine Schuldigkeit
 • Znaczenie Miecz Damoklesa Definicja człowiekiem beztrosko używającym przyjemności życia. Etym. - Dionizjos Starszy, tyran Syrakuz (405-367 przed naszą erą), by unaocznić swój
 • Znaczenie dem Mimen flicht die Nachwelt keine Kranze Co znaczy Kränze nm., mimowi (aktorowi) potomność nie splata wieńców. Etym. - z Schillera (Wallenstein, cz. I, Prolog, 41
 • Znaczenie Defectiva Słownik odmienne nie mające pełnej odmiany, "ułomne", którym brak pewnych form fleksyjnych. Etym. - późn.z łaciny l.mn. r.nij. od
 • Znaczenie Dziwer Znaczenie strzelb ze stali damasceńskiej dziwersowanej, powstały poprzez skręcanie i skuwanie w ogniu (wokół drążka) twardych i miękkich drutów

Co to znaczy | Tłumaczenie i wyjaśnienie zwrotu, zdania

Wytłumaczenie tekstów. Znaczenie językowe definicji. Słownik tłumczeń z przykładami.

Tłumaczenie NAJLEPSZY Dziwer, Defectiva, Dem Mimen Flicht Die Nachwelt Keine Kranze, Damoklesa Miecz, Der Mohr Hat Seine Arbeit Getan Der Mohr Kann Gehen, Dura Necessitas, Dla co to jest.

Słownik Znaczenie Dziwer, Defectiva, Dem Mimen Flicht Die Nachwelt Keine co to znaczy.