dywergencja dualizm krzyżówka co to jest
Delegat co znaczy dies irae krzyżówka DIAFANO co to jest dis aliter visum słownik dioptria czym.

Znaczenie słowa, wyrazu na D

 • Znaczenie Dywergencja Co znaczy rozwoju) różnicowanie się w toku ewolucji cech pokrewnych organizmów (ras, gatunków) pod wpływem odmiennych warunków terenowych
 • Znaczenie Dualizm Krzyżówka dziedzinie) działanie dwóch niezależnych od siebie (przeciwstawnych a. uzupełniających się) zasad, czynników (por. monizm; pluralizm
 • Znaczenie Deflacja Co to jest zapotrzebowania liczby znajdujących się w obiegu środków płatniczych (zwł. pieniędzy papierowych), w celu podniesienia ich wartości (por
 • Znaczenie Carthago Est Delenda Słownik delenda est Carthago ?Xac., Kartagina musi być zburzona; zobacz ceterum censeo
 • Znaczenie Dipl Czym jest dwojaki; diploidalny biol. zobacz gamety. diplopia zobacz ambiopia. diploidalny biol. zobacz gamety. diplodok olbrzymi roślinożerny
 • Znaczenie Deminutyw Co oznacza zdrobniały. deminutywny jęz. zdrabniający, zmniejszający; por. hipokorystyczny. Etym. - ?Xac. deminutivum 'zdrobnienie' od deminuere
 • Znaczenie Perdidi Diem Tłumaczenie Etym. - ze Swetoniusza (Tytus, 8). Tak miał wykrzyknąć cesarz rz. Tytus, gdy zdał sobie sprawę, Iż w tym dniu nie spełnił żadnego dobrego
 • Znaczenie Dżaz Przykłady dżaz zobacz jazz
 • Znaczenie Dhow Definicja dhow zobacz dāwa
 • Znaczenie Dedit Qui Dabit Encyklopedia dabit qui dedit ?Xac., kto dał, da (znowu
 • Znaczenie Debel Jak działa por. single; łódź dwuosobowa na 4 krótkie wiosła. Etym. - z angielskiego: double [wym. dabl] 'podwójny' z ?Xac. duplus, zobacz dubler
 • Znaczenie das Hohngelachter der Holle Czy jest szyderczy śmiech piekła. Etym. - z dramatu pisarza nm. Gottholda Ephraima Lessinga (1729-81) Emilia Galotti, 5, 2 (1772 r
 • Znaczenie Dysplastyk Pojęcie nieregularnej, nieharmonijnej, o usposobieniu schizotymicznym; por. astenik. Etym. - zobacz dys- 2; gr. plastós, zobacz -plast; plast
 • Znaczenie Prison A Denmarks Wyjaśnienie Denmark's a prison z angielskiego:, Dania jest więzieniem. Etym. - z Szekspira (Hamlet 2, 2
 • Znaczenie Demo Opis demonstration record, tape 'prezentacja (nagranej) płyty, taśmy' na rynku płytowym poprzez początkujacego solistę lub nowy zespół
 • Znaczenie Draguer Informacje poszukiwaniu przygody erotycznej; zaczepiać w miejscu publ. dziewczęta, młode kobiety, w celu nawiązania stosunków erotycznych, podrywać
 • Znaczenie Dyktafon Znaczenie magnetofonu, różnych mechanizmów, do elektroakustycznego zapisu dyktand, przemówień i tym podobne w celu późniejszego sporządzenia
 • Znaczenie Departament Co znaczy składający się z wydziałów, referatów i tym podobne (w Szwajcarii i USA ministerstwo); jednostka terytorialno-adm. podziału państwie (we
 • Znaczenie die Uhr schlagt keinem Glucklichen Krzyżówka die Uhr schlägt keinem Glücklichen nm.; zobacz the happy know no hours
 • Znaczenie Tag Der Co to jest rozpoczęcia pierwszej wojny światowej, witany poprzez entuzjastycznych militarystów niemieckich jako start nm. hegemonii w Europie
 • Znaczenie Dirham Słownik ciężaru pierw. określona w Arabii jako równa 2/3 drachmy attyckiej; srebrna moneta państw muzułm., pierw., w VIII w., ważąca 1 dirhem; w
 • Znaczenie Dekada Czym jest dekada moment dziesięciu dni a. lat (rzadziej - tygodni a. miesięcy). Etym. - gr. dekás dpn. dekádos 'dziesiątek' od déka, zobacz deka
 • Znaczenie Defolianty Co oznacza przykład cyjamid wapniowy, chloran magnezu a. sodu, chlorek a. jodek cynkowy) wywołujący defoliację, usunięcie liści z roślin uprawnych w
 • Znaczenie Dysocjacja Tłumaczenie rozpad cząsteczek: na jony w trakcie rozpuszczania (d. elektrolityczna), na mniejsze cząsteczki przy ogrzewaniu (d. termiczna); psych. (d
 • Znaczenie duo cum faciunt idem non est idem Przykłady duo cum faciunt idem, non est idem ?Xac., gdy dwaj robią to samo, to nie to jest samo. Etym. - z Terencjusza (Bracia 5, 3, 37), 165 r. p.n.e
 • Znaczenie Dewocja Definicja manifestacyjne wypełnianie praktyk relig.; por. bigoteria. dewot (dewotka) pobożniś, świętoszek. dewocjonalia drobne elementy kultu relig
 • Znaczenie Theater Dinner Encyklopedia dosł. 'teatr przy kolacji', restauracja, gdzie odbywają się produkcje teatralne w okresie kolacji a. po niej
 • Znaczenie Delikt Jak działa naruszenie prawa; występek. delikwent winowajca, przestępca, złoczyńca; skazaniec. Etym. - ?Xac. delictum 'błąd; przewinienie' z r.nij. od
 • Znaczenie Dyzenteria Czy jest dyzenteria med. czerwonka bakteryjna. Etym. - gr. dysentería 'jw.'; zobacz dys- 2; énteron 'jelito
 • Znaczenie Grundlichkeit Deutsche Pojęcie deutsche Gründlichkeit nm., niemiecka gruntowność. Etym. - z Ludwiga Pfaua, pisarza nm., 1821-94
 • Znaczenie Dur Wyjaśnienie dur muz. durowy a. majorowy gatunek skali, gamy, tonacji a. akordu; por. moll. Etym. - ?Xac. durus 'twardy
 • Znaczenie Dykcja Opis wyrazów. dykcjonarz dawn. leksykon, słownik, encyklopedia, zasób słów. Etym. - śrdw.z łaciny dictionarium 'leksykon' od późn.z łaciny
 • Znaczenie die Welt will betrogen sein Informacje chce być oszukiwany; por. mundus vult decipi... Etym. - z Sebastiana Brandta (Das Narrenschiff; 'Statek głupców'), 1494 r
 • Znaczenie die Sonne geht in meinem Staat nicht unter Znaczenie unter nm., w moich posiadłościach słońce (nigdy) nie zachodzi. Etym. - z Schillera (Don Karlos, 1, 6); Filip II; por. Owidiusz (Fasti 2
 • Znaczenie Facto De Co znaczy de facto ?Xac., [wym. de fakto] istotnie, rzeczywiście; w rzeczywistości, w praktyce; por. de iure
 • Znaczenie Die Philosophie des Als Ob Krzyżówka Filozofia (postępowania tak) jak gdyby (fikcje rzeczywiście istniały). Etym. - tytuł pracy (1911 r.) filozofa nm. Hansa Vaihingera
 • Znaczenie Dbs Co to jest DBS skr. z angielskiego: Direct Broadcast Satellite TV '(mechanizm) bezpośredniej transmisji satelitarnej' do odbiorników telewidzów
 • Znaczenie Degeneracja Słownik wyradzanie się. degenerat zwyrodnialec, zboczeniec, osobnik wypaczony, wynaturzony. Etym. - ?Xac. degenerare 'wyrodnieć'; zobacz de
 • Znaczenie die Tucke des Objekts Czym jest przedmiotu; złośliwość rzeczy martwych. Etym. - z powieści (Auch Einer; 1879) Fryderyka Vischera (1807-87
 • Znaczenie Delikatesy Co oznacza artykuły kolonialno-spożywcze; sklep z takimi artykułami. Etym. - nm. Delikatessen 'jw.' z fr. délicatesse 'delikatnośsć (zdrowia; uczuć
 • Znaczenie Dysymilacja Tłumaczenie sąsiadujących z sobą identycznych głosek w słowach); biol. mechanizmy prowadzące do rozkładu i do wydalania poza organizm jego składników
 • Znaczenie Faden Rote Der Przykłady nić'; w wyrażeniu "przewija się czerwoną nicią" o jakimś motywie ogólniejszego toku, nurtu dziania się, opowieści i tym podobne
 • Znaczenie Praca Danaid Definicja bezustanny i nadaremny, nie kończący się i bezowocny (por. Oknusa sznur; Penelopy robota; syzyfowa robota; Tantala męki). Etym. - mit. gr
 • Znaczenie Dektet Encyklopedia dektet muz. 10-osobowa ekipa wokalna a. instrumentalna. Etym. - zobacz deka-; por. kwartet
 • Znaczenie Dżentelmen Jak działa pod względem etycznym, jak i form towarzyskich, taktowny, honorowy, godny zaufania, uprzejmy. Etym. - z angielskiego: gentleman 'szlachcic
 • Znaczenie Dywersyfikacja Czy jest urozmaicenie produkcji, rozszerzanie jej na różnorakie, odległe od siebie dziedziny, zwł. po to, by utraty poniesione w jednej móc
 • Znaczenie Docent Pojęcie niższego od stanowiska profesora) pracownika nauk., nadawany osobie mającej przynajmniej stopień nauk. doktora i odpowiedni majątek w pracy
 • Znaczenie Generis Humani Deliciae Wyjaśnienie deliciae humani generis ?Xac., ozdoba rodzaju ludzkiego. Etym. - przydomek cesarza rz. Tytusa
 • Znaczenie Duplex Opis okresie nadawania bezpośrednio programu TV, na przekazywanie obrazów pochodzących z kilku ośrodków emisji; (duplex apartment) apartament
 • Znaczenie Dżihad Informacje dżihad arab., święta wojna w obronie islamu, traktowana jako powinność relig
 • Znaczenie Dalmatyka Znaczenie trakcie mszy odprawianej z asystą przypominający wyglądem ornat, lecz z krótkimi rękawami; dawn. strój papieży, biskupów, również cesarzy
 • Znaczenie Dekompresja Co znaczy dekompresja spadek, obniżka ciśnienia. Etym. - zobacz de-; kompresja
 • Znaczenie Dieu me pardonnera Cest son metier Krzyżówka Dieu me pardonnera. C'est son métier fr., Bóg mi wybaczy. To jego zawód (fach). Etym. - Hiene na łożu Zgonu
 • Znaczenie Degresja Co to jest obniżanie (odsetka stawek podatków od mniejszych dochodów; honorariów autorskich przy wyższych nakładach wydawniczych i tym podobne); por
 • Znaczenie Pieniądza Dewaluacja Słownik obniżenie jego wartości w relacji do złota a. innych walut; por. rewaloryzacja. Etym. - zobacz de-; ?Xac. valēre, zobacz walor
 • Znaczenie Deisis Czym jest przedstawiająca Chrystusa na tronie pomiędzy Marią i św. Janem (Ewangelistą a. Chrzcicielem), proszącymi Go o łaskę dla ludzi, występująca
 • Znaczenie Demonstracja Co oznacza pokazywania elementów, wykonywania doświadczeń; ostentacyjne okazywanie (uczuć); manifestacja publiczna (pochód, wiec); pokaz siły
 • Znaczenie Fidei Defensor Tłumaczenie tytuł nadany poprzez papieża królowi z angielskiego: Henrykowi VIII Tudorowi za książkę przeciw Lutrowi, noszony do dziś poprzez każdego
 • Znaczenie Doublethink Przykłady angielskiego:, dwójmyślenie, ogarnianie umysłem równocześnie dwu sprzecznych idei a. recenzji i świadome dawanie im obu wiary. Etym. - z
 • Znaczenie Feelgood Dr Definicja angielskiego:, dosł. 'dobrze się czuć'; doktor, który nieustannie przepisuje swym pacjentom środki stymulujące, pobudzające, poprawiające
 • Znaczenie die Stimme der Natur Encyklopedia die) Stimme der Natur nm., głos natury. Etym. - z Gottholda Ephraima Lessinga (Natan mędrzec 3, 10), 1779 r
 • Znaczenie Die Wacht am Rhein Jak działa Die Wacht am Rhein nm., Straż nad Renem. Etym. - tytuł nm. pieśni patriotycznej (1840) Maksa Schneckenburgera
 • Znaczenie Diachroniczny Czy jest obejmujący zjawiska (na przykład dźwięki języka) tak, jak się one pojawiają, zmieniają a. rozwijają pośrodku jakiegoś okresu, w odróżnieniu
 • Znaczenie Dekadencja Pojęcie upadkowi (na przykład kultury, sztuki). dekadent schyłkowiec, przedstawiciel dekadentyzmu, jest to jednego z objętych tą nazwą kierunków
 • Znaczenie Dysbaryzm Wyjaśnienie dysbaryzm med. lotn. stan fizjologiczny organizmu spowodowany obniżeniem ciśnienia atmosferycznego. Etym. - zobacz dys-; -bar
 • Znaczenie Dhoti Opis dhoti hindi, długa przepaska na biodra noszona w Indiach poprzez mężczyzn; materiał, z którego robi się takie przepaski
 • Znaczenie Dyktat Informacje jednostki, ekipy a. klasy socjalnej, oparta na sile; (d. proletariatu) przejęcie władzy politycznej poprzez partię, uważane poprzez
 • Znaczenie Donżon Znaczenie baszta zamkowa, zawierająca skarbiec, stanowiąca ostatni pkt. oporu załogi. Etym. - fr. donjon 'jw.' ze śrdw.z łaciny dominio 'wieża pana
 • Znaczenie Desm Co znaczy DESM(O)- w złożeniach: więź; wiązadło. Etym. - gr. desmós 'jw.' od deín 'wiązać
 • Znaczenie Demobil Krzyżówka sprzedawany na przeznaczenie cywilny. demobilizacja zwalnianie (roczników) z wojska do rezerwy; zmniejszanie liczebności sił zbrojnych
 • Znaczenie dimidium facti qui coepit habet Co to jest połowę dzieła wykonał, kto je zaczął. Etym. - z Horacego (Listy 1, 2, 40), 23-20 r. przed naszą erą; parafraza gr. aforyzmu "start
 • Znaczenie Dyskografia Słownik mechanicznej; encyklopedie, czasopisma, antologie płytowe, przewodniki, informatory, katalogi i wykazy nagrań płytowych. dyskoteka
 • Znaczenie Intrare Est Dignus Czym jest jest tego, by wnijść (zostać przyjęty do towarzystwa, związku, klubu i tym podobne). Etym. - z Moliera (Chory z urojenia, międzyakt trzeci
 • Znaczenie Dis Co oznacza dis- zobacz dys- 1
 • Znaczenie Krieg Totale Der Tłumaczenie Der totale Krieg nm., Wojna totalna. Etym. - podręcznik (1935 r.) generała nm. Ericha Ludendorffa, 1863-1937
 • Znaczenie Demagog Przykłady hasła obliczone na łatwy sukces, poklask, schlebiający masom, szafujacy próżnymi obietnicami, budzący nieziszczalne nadzieje, wysuwający w
 • Znaczenie Detronizacja Definicja detronizacja pozbawienie panującego władzy monarszej, zrzucenie z tronu; por. intronizacja. Etym. - zobacz de-; gr. thrónos 'tron
 • Znaczenie Dyzunici Encyklopedia Polsce, którzy w r. 1596, po unii brzeskiej, nie zgodzili się na unię z Kośc. rz.kat. Etym. - zobacz dys- 1; unici
 • Znaczenie Tuus Nasus Displicuit Jak działa displicuit nasus tuus ?Xac., twój nos się nie spodobał (jest to stałeś się ofiarą kaprysu). Etym. - z Juwenalisa (Satyry, 6, 495
 • Znaczenie Dyfamacja Czy jest potwarz, oszczerstwo. Etym. - ?Xac. diffamatio 'rozgłaszanie, obwieszczanie' od diffamare 'rozgłaszać'; zobacz dys- 1; fama
 • Znaczenie Delicje Pojęcie smakołyki. Etym. - ?Xac. deliciae 'ponęty, rozkosze' od delicere 'zwodzić; uwodzić'; zobacz de-; -licere od lacere 'jp.'; por. delektować
 • Znaczenie Dysertacja Wyjaśnienie w celu uzyskania stopnia naukowego; rozprawa naukowa. dysertant autor dysertacji. Etym. - ?Xac. dissertatio 'badanie, rozumowanie' od
 • Znaczenie des Lebens ungemischte Freude Opis niezmącona radość życia (nie jest udziałem żadnego ze śmiertelnych). Etym. - z Schillera (Pierścień Polikratesa, 9
 • Znaczenie Dżainizm Informacje indyjska szerzona w VI w. przed naszą erą poprzez dżinę Vardhamana Mahavira, dziś jeszcze licząca około półtora mln wyznawców. Etym
 • Znaczenie Degustacja Znaczenie herbaty, kawy, wina, piwa i tak dalej), smakowanie, kosztowanie, próbowanie ich zwł. poprzez ekspertów, degustatorów, kiperów. Etym. - ?Xac
 • Znaczenie Dr Jekyll and Mr Hyde Co znaczy wym. lekarz dżekil end mister hajd] lekarz Jekyll i pan Hyde, dwa sprzeczne z sobą oblicza duchowe jednego człowieka, dobre i złe
 • Znaczenie Design Krzyżówka sfera wzornictwa; planowanie, marketing i organizacja produkcji, tworzenie atrakcyjnej formy wyrobu, tożsamości towaru i wizerunku
 • Znaczenie Der Gute Mensch von Sezuan Co to jest człowiek z Seczuanu. Etym. - tytuł sztuki (1939-41, wyst. 1943) pisarza i poety nm. Bertolda Brechta (1898-1956), paraboli w kształcie
 • Znaczenie Demijohn Słownik butla opleciona łoziną, z łozinowym uchem, zawierająca zazwyczaj od ośmiu do pięćdziesięciu czterech litrów napoju. Etym. - z angielskiego
 • Znaczenie Drakkar Czym jest wikingów, długi, wąski bezpokładowiec zdobiony rzeźbą smoka na wysokiej dziobnicy; mniejsze drakkary, z ozdobą w kształcie węża, nosiły
 • Znaczenie Zamiana Diomedesa Co oznacza korzyść przypada tylko jednej stronie; por. Schlemihl. Etym. - z Homera (Iliada, 6, 236); Glaukos, pozbawiony poprzez Zeusa rozumu
 • Znaczenie Dewiacja Tłumaczenie od właściwego kierunku; odchylenie kątowe pomiędzy południkiem magnetycznym a kierunkiem wskazywanym poprzez igłę magnetyczną; edukacja o
 • Znaczenie De revolutionibus orbium coelestium Przykłady Xac., O obrotach ciał niebieskich. Etym. - tytuł nadany (poprzez wydawców?) wiekopomnemu dziełu (1543 r.) Mikołaja Kopernika
 • Znaczenie Dawa Definicja dwumasztowiec arabski z ożaglowaniem skośnym łacińskim (żagle trójkątne z krótkim przednim likiem), regularnie spotykany na Morzu Czerwonym
 • Znaczenie der Starke ist am machtigsten allein Encyklopedia mocny jest najpotężniejszy (gdy jest) sam. Etym. - z Friedricha Schillera (Wilhelm Tell 1, 3) 1804 r
 • Znaczenie Dekret Jak działa wydany nie poprzez parlament; akt normatywny; zarządzenie organów władzy wykonawczej; rozporządzenie; hist. wyrok sądu (por. bulla
 • Znaczenie Nihili Nihilo De Czy jest de nihilo nihili zobacz ex nihilo
 • Znaczenie Dinar Pojęcie milièmes); waluta Jugosławii (=100 para) Iraku, Kuwejtu i Jordanii (=100 fils). Etym. - arab. dinār z gr. dēnárion od ?Xac. denarius
 • Znaczenie Dodekafonia Wyjaśnienie komponowania utworów muz., z materiałem dźwiękowym dwunastu półtonów oktawy ułożonym w dowolnie wybraną serię (porządek, szereg). Etym
 • Znaczenie Decorum Opis przyzwoitość, przystojność, wzgląd, pozór; odpowiedni, stosowny wygląd. Etym. - ?Xac. decōrum 'jw.' z r.nij. od decōrus 'przyzwoity; ?Xadny
 • Znaczenie Dedukcja Informacje opierające na wyprowadzeniu z jednego a. więcej zdań jakiegoś ich następstwa, jest to zdania wynikającego z nich logicznie (por. indukcja
 • Znaczenie Iure De Znaczenie de iure ?Xac., wg prawa; z mocy prawa; prawnie; oficjalnie; zgodnie (a. zgodny) z obowiązującym prawem
 • Znaczenie Unbewusste Das Co znaczy nieświadomość. Etym. - z Carla Gustava Carusa (Psyche), 1845 r.; spopularyzowane poprzez pracę Philosophie des Unbewussten. Versuch einer
 • Znaczenie Dekatyzacja Krzyżówka wykończonych tkanin działaniu pary i wody, by utrwalić układ włókna i zapobiec kurczeniu się. Etym. - fr. décatir 'pozbawić tkaninę
 • Znaczenie Denims Co to jest blue jeans. Etym. - z angielskiego: 'jw.' z l.mn. od denim 'tkanina bawełniana o splocie rządkowym (na kombinezony i tym podobne)' z fr
 • Znaczenie Dotacja Słownik środki finansowe; forma finansowania jednostek pozabudżetowych; przedsiębiorstw, instytucji, organizacji; subsydium; darowizna; bezzwrotna
 • Znaczenie Dres Czym jest bluza i długie spodnie). Etym. - z angielskiego: dress 'ubiór; strój; kostium' z ?Xac. directus p.p. od dirigere, zobacz dyrektoriat
 • Znaczenie Sat Sapienti Dictum Co oznacza mądremu (to, co powiedziano) wystarczy; mądrej głowie dość dwie słowie; por. à bon entendeur... Etym. - z Plauta (Persa, 4, 6, 19
 • Znaczenie Majorette Drum Tłumaczenie w stanach zjednoczonych ameryki - dziewczyna a. młoda kobieta w fantazyjnym mundurze, towarzysząca maszerującej orkiestrze a. oddziałowi
 • Znaczenie Dżiudżitsu Przykłady wręcz, sztuka samoobrony dzięki wielu różnorodnych niebezpiecznych chwytów obezwładniających; por. dżudo. Etym. - jap. dziūdziutsu 'jw
 • Znaczenie Destylacja Definicja skraplanie cieczy w celu jej oczyszczenia a. rozdzielenia jej składników. destylat odpęd, czysty wytwór destylacji. Etym. - ?Xac
 • Znaczenie Dandy Encyklopedia dandy(s) elegant, wytworniś, galant, strojniś, modniś, goguś. Etym. - z angielskiego: dandy 'elegant, fircyk; rzecz wyborna, pierwszorzędna
 • Znaczenie da steh ich ich armer Tor Und bin so klug als wie zuvor Jak działa klug als wie zuvor nm., i oto stoję, biedny głupiec, wiedząc tyle, co i wcześniej. Etym. - z Goethego (Faust, cz. I, Noc, słowa Fausta
 • Znaczenie Des Ut Do Czy jest do ut des ?Xac., daję, abyś (i ty mi) dał
 • Znaczenie Pieniądza Deprecjacja Pojęcie wartości (w relacji do walut zagranicznych); pomniejszenie siły nabywczej pieniądza; por. rewaluacja. deprecjonować. Etym. - późn.z łaciny
 • Znaczenie Midi De Demon Wyjaśnienie południowej pory (dnia)'; ponowne obudzenie się mocnych zainteresowań seksualnych w wieku dojrzałym. Etym. - z Wulgaty, Psalm, 90, 6; ab
 • Znaczenie Dinozaury Opis gadów z okresu mezozoicznego, drapieżnych a. roślinożernych. Etym. - n.z łaciny din(o)- z gr. deinós 'straszliwy; potężny'; zobacz -zaur(us
 • Znaczenie Dywetyna Informacje dywetyna tkanina o splocie satynowym a. skośnym krzyżykowym, imitująca aksamit. Etym. - fr. duvetine od duvet 'puch, puszek, meszek
 • Znaczenie Demisel Znaczenie demi-sel lekko solony biały ser. Etym. - fr.; zobacz demi(-monde); sel 'sól
 • Znaczenie Vent Le Dans Co znaczy être) dans le vent fr., dosł. '(być) na wietrze', (znać) ostatnie nowiny interesujące młodzież, najświeższą modę
 • Znaczenie Dessous Krzyżówka suknią poprzez kobiety; przest. bielizna damska. Etym. - fr. 'pod; pod spodem; spód (jw.)'; zobacz de-; ?Xac. subtus 'poniżej; pod spodem
 • Znaczenie Deklaracja Co to jest obwieszczenie; manifest; przyrzeczenie, zobowiązanie o mocy prawnej; blankiet, formularz do podpisywania zobowiązań, oświadczeń; dawn
 • Znaczenie Debet Słownik rachunków w księgowości, strona aktywów; por. credit. Etym. - ?Xac. 'winien' od debēre 'być winnym (komuś)', por. debit
 • Znaczenie Necessitas Dira Czym jest dira necessitas ?Xac., okrutna konieczność. Etym. - z Horacego (Pieśni, 3, 24, 6
 • Znaczenie Daniel Co oznacza bystrego, jasnego sądu, lotnego umysłu, wybitnej inteligencji; por. a Daniel come... Etym. - wg apokryfu biblijnego Historia (cnotliwej
 • Znaczenie Dżagannath Tłumaczenie miażdżąca wszystko po drodze. Etym. - od rozsiewanych dawn. w Indiach wieści, Iż zagorzali dewoci rzucają się pod koła wozu, na którym
 • Znaczenie Dekanat Przykłady złożona z kilku(nastu) parafii, podporządkowana dziekanowi. Etym. - śrdw.z łaciny decanus 'dziekan' z późn.z łaciny 'dziesięnik' od ?Xac
 • Znaczenie Się Delektować Definicja w czym; sycić, upajać się czym; znajdować w czym specjalną przyjemność. Etym. - ?Xac. delectare 'nęcić; oczarować; zachwycać; pociągać' od
 • Znaczenie der Mohr hat seine Arbeit getan der Mohr kann gehen Encyklopedia Mohr kann gehen nm., Murzyn zrobił własne, Murzyn może odejść. Etym. - z Schillera (Fiesco, 3, 4); regularnie: "...seine Schuldigkeit
 • Znaczenie Diotima Jak działa Diotima, Deotyma Greczynka w Uczcie Platona, wcielenie mądrości kobiecej. Etym. - por. Deotyma
 • Znaczenie dictum de omni et de nullo Czy jest twierdzenie o wszystkim i o niczym; zasada log., wg której cokolwiek można stwierdzić (a. czemukolwiek zaprzeczyć) na temat wszystkich
 • Znaczenie Debellacja Pojęcie terytorium nieprzyjaciela wskutek zwycięskiej wojny, ostatecznej klęski militarnej przeciwnika; por. aneksja. Etym. - późn.z łaciny
 • Znaczenie Dystrofia Wyjaśnienie tkanek, narządów a. całego organizmu, prowadzące do zmian zanikowych, zwyrodnień a. przerostów. dystrofizacja zbiornika wodnego - mechanizm
 • Znaczenie Dziekan Opis zarządzający dekanatem; tytuł jednego z członków kapituły i jednego z członków kolegium kardynalskiego; prof. a. docent stojący na czele
 • Znaczenie Doping Informacje pobudzanie zawodników okrzykami do walki, dodawanie im otuchy, bodźca; sport. sztuczne zwiększanie sprawności i wydolności organizmu
 • Znaczenie Diastazy Znaczenie krawędź bezzębna, rozsunięcie zębów, symetryczna, obustronna przerwa pomiędzy zębami nie wszystkich ssaków (z łaciny margo interalveolaris
 • Znaczenie Reporter Rasende Der Co znaczy reporter. Etym. - tytuł zbioru reportaży (1924 r.) dziennikarza i publicysty czes. (piszącego po nm.) Egona Erwina Kischa (1885-1948
 • Znaczenie Dublon Krzyżówka podwójny dukat. Etym. - fr. doublon 'jw.' z hiszp. doblón 'jw.' od doble 'podwójny', z ?Xac. duplus, zobacz dubler
 • Znaczenie Diagram Co to jest zależności pomiędzy wielkościami fiz. (w układzie współrzędnych); graficzny plan czynności jakiegoś urządzenia; model, grafik; rysunkowy
 • Znaczenie Dylogia Słownik dramatów, powieści) o odrębnych tytułach (i zazw. łącznym tytule ogólnym) i wspólnym temacie; por. trylogia. Etym. - gr. dilogía
 • Znaczenie Dyptych Czym jest ołtarz(yk) z dwóch części, składane, na zawiasach; por. poliptyk. Etym. - gr. díptychos 'dwukrotnie złożony
 • Znaczenie Detergenty Co oznacza powierzchniowe wody, użytkowane jako środki piorące, myjące, czyszczące (działające w formie rozpuszczonej). Etym. - ?Xac. detergens dpn
 • Znaczenie Duplikat Tłumaczenie egzemplarz dokumentu. Etym. - ?Xac. duplicatus p.p od duplicare 'podwajać' z duplex 'podwójny', por. reduplikacja
 • Znaczenie die Toten reiten schnell Przykłady błyskawicznie jadą. Etym. - z 6. wersa 20. strofy ballady Lenore (1770 r.) pisarza nm. Gottfrieda A. Bürgera (1747-94); por. balladę A
 • Znaczenie Dreigroschenoper Definicja grosze. Etym. - nm. tytuł melodramatu satyrycznego prozą i wierszem poety z angielskiego: Johna Gaya (1685-1732) The Beggar's Opera ("
 • Znaczenie Debiut Encyklopedia jakiejś dziedzinie (na przykład w lit., teatrze), start kariery, pierwszy wydany utwór, pierwsze dzieło. debiutować. debiutant. Etym. - fr
 • Znaczenie Factum Dictum Jak działa dictum, factum ?Xac., powiedziano, wykonano. Etym. - z Terencjusza (Samodręk, 5, 1, 31 i Andria, 2, 3, 7
 • Znaczenie Palpiti Tanti Di Czy jest cierpieniach. Etym. - z libretta Gaetano Rossi'ego (1772-a1855) do opery Rossiniego Tankred, akt 1 (1813 r
 • Znaczenie Dodo Pojęcie dodo zool. zobacz dront. Etym. - z angielskiego: 'jw.' z port. doudo 'jw.' od 'niemądry, durny
 • Znaczenie Ditto Wyjaśnienie ditto to samo, jak wyżej. Etym. - wł. ditto, detto p.p. od dire 'mówić; powiedzieć' z ?Xac. dicere, zobacz dictum
 • Znaczenie Docymologia Opis szkolnych, ich badanie i ocena. Etym. - fr. docimologie z gr. dokimê, dokimasía 'próba'; słowo wprowadzony poprzez Henri Piérona w 1929
 • Znaczenie du sublime au ridicule il ny a quun pas Informacje pas fr., od wzniosłości do śmieszności tylko jeden krok. Etym. - powiedzenie Napoleona I w okresie ucieczki z Rosji (XII 1812 r
 • Znaczenie Dymka Znaczenie dymka biała, gładka tkanina bawełniana a. konopna o splocie atłasowym. Etym. - tur. dimi 'barchan
 • Znaczenie Dagerotyp Co znaczy techniką fot., dagerotypią, na srebrzonych płytach miedzianych. Etym. - od nazwiska fr. wynalazcy L.J.M. Daguerre'a (1789-1851
 • Znaczenie Dong Krzyżówka dong annam., waluta Wietnamskiej Rep. Lud.-Dem. i Wietnamu Płd. (=100 xu
 • Znaczenie Dej Co to jest tur.; namiestnik imperium otomańskiego w Afryce Płn. w XV-XIX w., zwł. gubernator Algierii przed jej zaborem poprzez Francję w 1830 r. Etym
 • Znaczenie Averages Jones Dow Słownik średnie (przeciętne) Dowa (i) Jonesa', indeks przeciętnych kursów akcji wyliczany poprzez firmę Dow Jones and Company, jednego z najpop
 • Znaczenie Delfin Czym jest morski pod rząd waleni (wielorybów) uzębionych (por. kaszalot; narwal); błyskawiczny styl pływacki (ręce - żabką, nogi - kraulem). 2. hist
 • Znaczenie Dok Co oznacza stoczni poświęcone do budowy (d. budowlany) a. remontu (d. remontowy) jednostek pływających; (d. suchy) żelbetowy basen szczelnie zamykany
 • Znaczenie Sachlichkeit Neue Die Tłumaczenie w sztuce i lit.). Etym. - nm. neue 'nowa'; Sachlichkeit 'rzeczowość, obiektywizm; jw.'; z wypowiedzi (1923 r.) Gustava Friedricha
 • Znaczenie Die Elixiere des Teufels Przykłady eliksiry. Etym. - tytuł powieści (1815-16) pisarza nm. E.T.A. Hoffmanna (1776-1822), romansu grozy (będącego zapowiedzią freudowskiej
 • Znaczenie Szata Dejaniry Definicja co sprawia najwyższe cierpienie, męczarnie, od których nie ma w życiu ucieczki; por. Herkules. Etym. - Dejanira (gr. Deiāneira), żona
 • Znaczenie Dżet Encyklopedia gagatu (odmiana węgla brunatnego), o połysku tłustym a. woskowym, stosowane do przybrania stroju żeńskiego. Etym. - z angielskiego: jet
 • Znaczenie Dyspareunia Jak działa orgazmu u mężczyzny i kobiety a. chorobliwy, trwały brak orgazmu u kobiety. Etym. - zobacz dys- 2; gr. páreunos 'towarzysz wspólnego łoża
 • Znaczenie Impera Et Divide Czy jest divide et impera ?Xac., dziel i rządź; jest to siej niezgodę, byś mógł (łatwiej) rządzić
 • Znaczenie Dyfrakcja Pojęcie przeszkody (otworu), powodujące przenikanie ruchu falowego w obręb cienia geometrycznego, i rozpraszanie (na przykład światła, promieni
 • Znaczenie Daiquiri Wyjaśnienie daiquiri cocktail z rumu i soku z limety lub cytryny i cukru. Etym. - hiszp. od nazwy dzielnicy w miejscowości El Caney pod Santiago de Cuba
 • Znaczenie Delfinium Opis łaciny Delphinium 'jw.', z gr. delphínion 'jw.' zdrobn. od delphís, zobacz delfin 1; od kształtu miodników
 • Znaczenie Dront Informacje wymarłych nielotnych ptaków spokrewnionych z gołębiami, lecz większych od indyka, o ubarwieniu ciemnopopielatym, zmarniałych skrzydłach i
 • Znaczenie Litterarum Ductus Znaczenie liter', sposób prowadzenia pióra po papierze (papirusie a. pergaminie); badanie tego metody może ułatwić wydawcy przywrócenie prawidłowej
 • Znaczenie Diametralnie Co znaczy przen. krańcowo, skrajnie (odmienny, różny), wprost (przeciwny). diametralny średnicowy, biegunowy; krańcowy. Etym. - gr. diámetros
 • Znaczenie Duce Krzyżówka wódz', w faszystowskich Włoszech (1922-43) o Benito Mussolinim (1883-1945); (por. caudillo; Führer). Etym. - wł. 'lider; wódz' od ?Xac
 • Znaczenie Znaki Diakrytyczne Co to jest przydawane literom dla oznaczenia odmiennej ich wymowy, na przykład a - ą, o - ó, z- ż i tym podobne Etym. - gr. diakritikós 'rozdzielający
 • Znaczenie Dekrescent Słownik dekrescent zobacz krescent. Etym. - zobacz de-; krescent
 • Znaczenie Denuncjacja Czym jest władzą, doniesienie, donos, delacja. denuncjant, denucjator donosiciel, delator. Etym. - ?Xac. denuntiatio 'zawiadomienie; rozkaz; groźba
 • Znaczenie Densymetr Co oznacza densymetr zobacz areometr. Etym. - ?Xac. densus 'gęsty'; zobacz -metr
 • Znaczenie das EwigWeibliche zieht uns hinan Tłumaczenie to co) wiecznie żeńskie pociąga nas wzwyż (ku niebu). Etym. - z Goethego (Faust cz. II, ostatnie słowa
 • Znaczenie Demos Przykłady mieszkańcy (gminy); lud; pospólstwo. demotyczny ludowy; (pismo d.) zobacz hieroglify. Etym. - gr. dēmotikós 'ludowy; pospolity' z dēmótēs
 • Znaczenie Sum Dim Definicja dim sum chiń., małe, słodkie a. pikantne, zakąski
 • Znaczenie Diak Encyklopedia diakonisa Kośc. ewang. siostra miłosierdzia, pielęgnująca chorych i ucząca dzieci. diakon Kośc. rz.kat. duchowny, który dostał 2 święcenia
 • Znaczenie Dekompozycja Jak działa dekompozycja rozkład, rozpad. Etym. - fr. décomposition 'jw.; psucie się, gnicie', zobacz de-; kompozycja
 • Znaczenie Dianetyka Czy jest przyrównywająca mózg do komputera i utrzymująca, Iż engramy, które wywołują dolegliwości psychiczne, usuwać można dzięki psychoterapii
 • Znaczenie Dyskobol Pojęcie dyskobol lekkoatleta rzucający dyskiem. Etym. - gr. diskobólos 'jw.'; dískós 'dysk'; -bolos od bállein, zobacz balista
 • Znaczenie Dyskurs Wyjaśnienie dyskursywny rozumowy, logiczny, refleksyjny, oparty na wnioskowaniu z uprzednio przyjętych twierdzeń (przesłanek), poparty argumentacją
 • Znaczenie Deprawacja Opis sprowadzenie (zejście) z uczciwej drogi, znieprawianie, demoralizacja; zepsucie (obyczajów); paczenie, wykolejanie (się); pozbawianie
 • Znaczenie Diapozytyw Informacje diapozytyw fot. przezrocze; por. diaskop. Etym. - zobacz di-; pozytyw
 • Znaczenie Horse Dark Znaczenie ciemny koń' koń wyścigowy, o którym nic nie wiadomo; amer. polit. nie znany kandydat, objawiony ni stąd ni zowąd, który otrzymuje
 • Znaczenie Dia Co znaczy ruch) poprzez, przez; roz-; w poprzek; w trakcie; farm. złożony z. Etym. - gr. diá '(po)poprzez (czas a. miejsce); dzięki'; por
 • Znaczenie Defekacja Krzyżówka się); w cukrownictwie - nawapnianie roztworów cukrowych. Etym. - późn.z łaciny defaecatio 'wyklarowanie' od ?Xac. defaecare 'usuwać osad
 • Znaczenie Deluwium Co to jest cząsteczek skalnych i nagromadzenia się ich u podnóża stoku. deluwialny geol. osadowy; (gleby deluwialne) gleby powstałe z osadów. Etym
 • Znaczenie Decrescendo Słownik decrescendo [wym. dekreszendo] muz. etapowo coraz ciszej. Etym. - wł. 'jw.'; zobacz de-; crescendo
 • Znaczenie Dżawan Czym jest dżawān hindi, indyjski żołnierz, piechur
 • Znaczenie Dezynfekcja Co oznacza dezynfekcja odkażanie, niszczenie drobnoustrojów chorobotwórczych i ich form przetrwalnikowych. Etym. - zobacz dez-; infekcja; insekt
 • Znaczenie Dendro Tłumaczenie przypominający drewno. dendryty anat. rozgałęzione, krótkie wypustki cytoplazmatyczne neuronów (komórek nerwowych), łączące z sobą
 • Znaczenie Nervenkrieg Der Przykłady der) Nervenkrieg nm., wojna nerwów. Etym. - oparte na powiedzeniu (1914 r.) feldmarszałka nm., Paula von Hindenburga
 • Znaczenie Despota Definicja tyran, jedynowładca; człowiek bezwzględny, arbitralny, narzucający swą wolę otoczeniu, despotyczny. despotyzm władza nieograniczona
 • Znaczenie Domra Encyklopedia strunowy szarpany, o półkolistym korpusie rezonansowym, wąskiej, długiej szyjce zaopatrzonej w metalowe progi, trzy- a. czterostrunowy
 • Znaczenie Dereizm Jak działa rzeczywistości, od realności świata, życia i tak dalej, nie przestrzegające normalnych reguł logiki. Etym. - ?Xac. de re 'z dala od
 • Znaczenie Dyzel Czy jest dyzel zobacz Diesel
 • Znaczenie Dyna Pojęcie zobacz niuton. dynamika siła, umiejętność działania; ruch, żywość, energia; fiz. dział mechaniki traktujący o siłach powodujących zmiany
 • Znaczenie Dyskryminacja Wyjaśnienie równouprawnienia, upośledzanie, szykanowanie pewnej ekipy ludzi z racji na ich pochodzenie a. przynależność klasową, narodową, rasową (por
 • Znaczenie Derogacja Opis prawnego mocy obowiązującej poprzez zastąpienie go innym przepisem prawnym. Etym. - ?Xac. derogatio 'jw.' z derogare 'zabrać; uchylić
 • Znaczenie Juan Don Informacje Don Juan zobacz donżuan
 • Znaczenie Determinacja Znaczenie przest. rezygnacja; dawn. postanowienie, decyzja. determinować określać; wyznaczać. determinant wskaźnik, wyróżnik. determinizm filoz
 • Znaczenie Dulia Co znaczy aniołów, relikwii i in. św. elementów; por. hiperdulia, latria. Etym. - śrdw.z łaciny z późn.gr. duleía 'służba; wykonana robota' od gr
 • Znaczenie Placebit Repetita Decies Krzyżówka decies repetita placebit ?Xac., (nawet) dziesięć razy powtórzone (jeszcze) się spodoba. Etym. - z Horacego (Sztuka poetycka, 365
 • Znaczenie Dezynwoltura Co to jest dezynwoltura lekceważące, zbyt swobodne zachowanie się. Etym. - fr. désinvolture 'swoboda, niewymuszoność' z wł. desinvoltura
 • Znaczenie Lama Dalaj Słownik Dalaj Lama w Tybecie najwyższy zwierzchnik duchowny lamaizmu i głowa państwa (do 1959 r.). Etym. - mong. dalai 'morze, ocean'; zobacz lama 4
 • Znaczenie Dublet Czym jest danego przedmiotu; towar rzemiosła art. z kamieni szlachetnych, będący w części (zazw. dolnej) imitacją (XVII-XIX w.); dwa równocześnie
 • Znaczenie Dent Co oznacza zębowy, w odniesieniu zębów; por. -odon(t)-. Etym. - ?Xac. dens dpn. dentis 'ząb'; por. paradentoza; redan
 • Znaczenie Ucho Dionizjusza Tłumaczenie podsłuchowe. Etym. - Dionizjusz Starszy (około 430-367 przed naszą erą), tyran Syrakuz słynący z podejrzliwości, kazał (wg anegdoty
 • Znaczenie Dolomit Przykłady magnezu, stosowany jako kamień bud., surowiec ceramiczny, topnik wielkopiecowy; osadowa skała dolomitowa (Dolina Białego w Tatrach, Alpy
 • Znaczenie Daglezja Definicja drzewo iglaste. Etym. - n.z łaciny (Pseudotsuga) Douglasii 'jw.' od nazwiska szkockiego botanika zamieszkałego w stanach zjednoczonych
 • Znaczenie Darabukka Encyklopedia darabukka z angielskiego: z arab., bęben uderzany oburącz palcami, stosowany w płn. Afryce
 • Znaczenie Superbos Debellare Jak działa debellare superbos zobacz parcere subiectis et
 • Znaczenie Viris De Czy jest francuskiej - początki edukacji łaciny; por. alwar. Etym. - z tytułu elementarnego podręcznika łaciny księdza Ch. Fr. Lhomonda, gramatyka
 • Znaczenie Doli Pojęcie doli hindi, lektyka, palankin
 • Znaczenie Giocoso Dramma Wyjaśnienie dramma giocoso [wym. dżokozo] wł., 'wesoły dramat', komedia
 • Znaczenie Durian Opis durian malaj., bot. rościan
 • Znaczenie Drezyna Informacje techn.-gospodarczy z własnym napędem, stosowany poprzez pracowników kolejowych. Etym. - od nazwiska wynalazcy (1816 r.), inżyniera nm
 • Znaczenie Dżemper Znaczenie wełnianej bluzy wkładanej poprzez głowę. Etym. - z angielskiego: jumper 'luźna bluza; fartuch, kitel, kombinezon; sweter damski
 • Znaczenie Debit Co znaczy zezwolenie władz na sprowadzanie a. rozpowszechnianie wydawnictw zagran. Etym. - fr. débit 'sprzedaż, zbyt; miejsce sprzedaży detalicznej
 • Znaczenie Datzybao Krzyżówka datzybao zobacz ta tzy-pao
 • Znaczenie Die Morder sind unter uns Co to jest Die Mörder sind unter uns nm., Mordercy są pośród nas. Etym. - video (1946 r.) Wolfganga George Staudtego, wg własnego scenariusza
 • Znaczenie Denouement Słownik wynik a. rozwiązanie gł. komplikacji dramatycznej w sztuce teatr. a. innym dziele lit.; rezultat, sukces jakiejś skomplikowanej sytuacji a
 • Znaczenie Lampa Davyego Czym jest pierwsza bezpieczna lampa górnicza z metalową siatką. Etym. - od nazwiska konstruktora, chemika i fizyka z angielskiego: Humphreya
 • Znaczenie Drolerie Co oznacza dekoracja w formie małych, zabawnych scenek figuralnych a. animalistycznych. Etym. - fr. 'śmieszność; dowcip' z drôle 'zabawny
 • Znaczenie Vu Deja Tłumaczenie déjà vu(e) fr., (złudzenie, Iż przypadek a. wydarzenie, przeżywane a. widziane po raz pierwszy, było kiedyś) już widziane; por. paramnezja
 • Znaczenie Demiurg Przykłady twórcza, której przejawem (dziełem) jest rzeczywistość. Etym. - gr. dēmiourgós dosł. 'pracujący dla ludu; mistrz rzemiosła; artysta; boski
 • Znaczenie Dintojra Definicja złodziejski; krwawa rozprawa, wyrównująca porachunki w świecie przestępczym. Etym. - hebr. din 'sąd, mechanizm'; -tojra zobacz Tora
 • Znaczenie Vult Deus Encyklopedia Deus vult zobacz Dieu le veut
 • Znaczenie Driady Jak działa driady mit. gr. boginki lasów; (zobacz hamadriady; nimfy). Etym. - gr. dryádes l.mn. od dryás 'driada' z drýs 'drzewo; dąb'; por. hamadriady
 • Znaczenie Discimus Docendo Czy jest docendo discitur (a. discimus) ?Xac., nauczając uczymy się sami. Etym. - parafr. z Seneki Mł. (Listy, 7, 8
 • Znaczenie Natura Sive Deus Pojęcie Deus sive natura ?Xac., Bóg a więc Natura. Etym. - z Barucha Spinozy (Etyka 1, 21), 1677 r
 • Znaczenie Dinitie Delit Wyjaśnienie informacji; brezprawne stosowanie dla zysku poufnych informacje (zwł. na temat mającej nastąpić zwyżki a. zniżki wartości papierów
 • Znaczenie Dyspepsja Opis dyspepsja med. niestrawność. Etym. - gr. dyspepsía 'jw.' od dýspeptos 'niestrawny'; zobacz dys- 2; péptein, zobacz pepsyna
 • Znaczenie Deep Are the Roots Informacje Deep Are the Roots z angielskiego:, Korzenie sięgają głęboko. Etym. - sztuka (1945 r.) Aranauda d'Usseau i Jamesa Gowa; tł. Ryszard Ordyński
 • Znaczenie Dastur Znaczenie dastūr pers., w mazdaizmie - najwyższy kapłan
 • Znaczenie Die Politik ist keine exakte Wissenschaft Co znaczy Wissenschaft nm., polityka nie jest edukacją ścisłą. Etym. - z przemówienia Bismarcka 18 XII 1863 r. w Pruskiej Izbie Panów
 • Znaczenie Dzianet Krzyżówka hiszp. (niekiedy wł. a. tur.). Etym. - wł. giannetto 'koń wyścigowy' z hiszp. jinete 'jeździec' od arab. pop. zinēti 'z plemienia Zenetów
 • Znaczenie Dan Co to jest dan jap., sport. stopień mistrzowski w dżudo a. karate
 • Znaczenie Dyfuzja Słownik stężenia (koncentracji) w konsekwencji bezładnego ruchu cieplnego cząsteczek materii, powodujące mieszanie się różnych gazów, cieczy a
 • Znaczenie Dzinkaisendziutsu Czym jest dzinkai-sendziutsu jap., japońska taktyka rzucania następnych fal ludzkich do akcji (na przykład delegacji handl., grup inspekcyjnych
 • Znaczenie Draga Co oznacza szlamownik, statek do wydobywania gruntu z dna rzek, basenów portowych i torów wodnych; rodzaj włoka bez skrzydeł, używanego poprzez statki
 • Znaczenie Delfinarium Tłumaczenie delfinarium akwarium dla delfinów. Etym. - zobacz delfin; akwarium; akw(a
 • Znaczenie Digesta Przykłady obejmujący zestaw fragmentów z pism prawników rz., ułożony w latach 530-533; gr. pandekta; por. corpus iuris civilis. Etym. - ?Xac. '(pisma
 • Znaczenie Sensibility Of Dissociation Definicja dissociation of sensibility z angielskiego:, rozszczepienie wrażliwości. Etym. - z Thomasa Stearnsa Eliota (The Metaphysical Poets), 1924 r
 • Znaczenie Dystopia Encyklopedia gdzie odbywa się jak najgorzej, relacje społ., gdzie panuje zło; por. kakotopia. Etym. - zobacz dys-; utopia
 • Znaczenie Diseuse Jak działa recytatorka, zwł. recytująca teksty do muzyki. Etym. - fr. r.ż. od diseur 'recytator'; dis- pień od dire 'mówić' z ?Xac. dicere, zobacz
 • Znaczenie Depresja Czy jest przygnębienie i zwolnienie aktywności psych. i ruchowej, występujące w psychozach; ekon. zastój, pokryzysowy moment małego popytu na wyroby
 • Znaczenie Michel Deutsche Der Pojęcie der deutsche) Michel chłop niemiecki; poczciwy Niemczyna. Etym. - nm. 'jw.'; deutsch 'nm.'; Michel 'Michał(ek
 • Znaczenie Professionnelle Deformation Wyjaśnienie skrzywienie zawodowe, deformacja zawodowa, strata bezstronności poglądów na kwestie wchodzące w zakres zainteresowań zawodowych
 • Znaczenie Detente Opis polityce międzynarodowej, w relacjach pomiędzy ugrupowaniami polit. i tak dalej, mającymi przeciwstawne poglądy a. interesy; pokojowe
 • Znaczenie Humains Documents Informacje ludzkie. Etym. - z przedmowy do pracy Quelques créatures de ce temps (1876 r.) pisarza fr. Edmonda de Goncourta (1822-96); zbiorami
 • Znaczenie Dymisja Znaczenie złożenie z urzędu; rezygnacja (ustąpienie) z zajmowanego stanowiska. Etym. - ?Xac. dimissio 'wysłanie; odprawienie' od dimittere 'rozsyłać
 • Znaczenie Dictum Co znaczy dictum acerbum ?Xac., gorzka prawda. Etym. - ?Xac. dictum 'powiedzenie; przysłowie; rozkaz' z r.nij. jod dictus, p.p. od dicere '(wy)mówić
 • Znaczenie Dajmio Krzyżówka dajmio hist. nazwa jap. książąt (baronów) feudalnych. Etym. - jap. daimyō 'ogromne imię; jw.'; dai 'ogromny'; myō, mio 'imię
 • Znaczenie Deiktyczny Co to jest deiktyczny poglądowy, ukazujący wprost, bezpośrednio unaoczniający; ostensywny. Etym. - gr. deiktikós od deiknýnai 'pokazywać
 • Znaczenie Drivein Słownik przedsiębiorstwo (na przykład kino, bank, drugstore, bar, kafeteria) zbudowane i zaopatrzone tak, by móc obsłużyć klientów (widzów, gości i
 • Znaczenie Decy Czym jest jednostki podstawowej. decybel dziesiąta część bela. decyma muz. odległość (interwał) pomiędzy dwoma dźwiękami wynosząca 10 stopni skali
 • Znaczenie Desperacja Co oznacza rozpacz. desperat przest. człowiek zrozpaczony; straceniec. Etym. - ?Xac. desperatio 'desperacja' od desperatus p.p. od desperare
 • Znaczenie Dylemat Tłumaczenie trudnego wyboru pomiędzy dwiema przykrymi możliwościami; problem; alternatywa; log. wnioskowanie, gdzie, oprócz 2 zdań warunkowych, jako
 • Znaczenie Draperia Przykłady fałdy dla celów dekoracyjnych, regularnie spotykana w reprezentacyjnych wnętrzach barokowych; udrapowana tkanina imitowana w tynku, stiuku
 • Znaczenie Dipisi Definicja państw okupowanych poprzez hitlerowców do Rzeszy Niemieckiej, które nie wróciły do ojczyzny i pozostawały poprzez sporo lat w obozach
 • Znaczenie Dystrakcja Encyklopedia rozrywka. dystrakt przest. człowiek roztargniony. Etym. - ?Xac. distractio 'rozłączenie' od distrahere 'rozciągać; rozrywać'; zobacz dys- 1
 • Znaczenie Ferenda Lege De Jak działa która ma być uchwalona'; (zagadnienia, analizy) powiązane z tworzeniem prawa, z przyszłymi zmianami w ustawodawstwie. de lege lata ?Xac
 • Znaczenie Derby Czy jest dla trzyletnich koni na półtorej mili z angielskiego: (w Polsce na 2400 m); melonik (kapelusz); muz. tłumik do trąbki a. puzonu stosowany
 • Znaczenie Dog Pojęcie b. mocnych (mastiff, bull mastiff, dog nm. a. spory dog duński, d. hiszp. a. Alano, d. mediolański a. wł., d. z Bordeaux) o sierści
 • Znaczenie Dializa Wyjaśnienie zastosowanie różnic ich umiejętności przenikania poprzez błony półprzepuszczalne, zwł. oczyszczanie roztworów koloidowych z kwasów, zasad
 • Znaczenie durum est contra stimulum calcitrare Opis durum est... contra stimulum calcitrare ?Xac., trudno jest przeciw ościeniowi wierzgać. Etym. - z Wulgaty (Dzieje Ap., 9, 5; 26, 14
 • Znaczenie die Revolutionen sind die Lokomotiven der Geschichte Informacje der Geschichte nm., rewolucje to lokomotywy historii. Etym. - z Marksa (Walki klasowe we Francji 1848-50; Następstwa 13 VI 1849
 • Znaczenie Darda Znaczenie darda hist. rodzaj piki, włóczni a. oszczepu. Etym. - fr. dard 'oszczep'; wł. dardo 'strzała, grot
 • Znaczenie Dywidenda Co znaczy firmy akcyjnej pozostała po zaspokojeniu potrzeb przedsiębiorstwa (w dziedzinie inwestycji, rezerw, innych funduszów i wierzytelności, jak
 • Znaczenie Morosa Delectatio Krzyżówka delectatio morosa ?Xac., uporczywe upodobanie. Etym. - średniowieczne ustalenie teologiczne pokusy grzechu
 • Znaczenie Dr Livingstone I presume Co to jest angielskiego:, lekarz Livingstone, jak mniemam. Etym. - słowa podróżnika i dziennikarza bryt. Henry Mortona Stanleya (1841-1904), wysłanego
 • Znaczenie Dżyn Słownik z angielskiego: gin 'jw.' z dawn.hol. genever (dziś jenever) dosł. 'jałowiec' od ?Xac. iuniperus 'jp
 • Znaczenie Strangelove Dr Czym jest angielskiego:, militarysta, który planuje globalną wojnę jądrową (i wynikłe z niej zniszczenia), przygotowuje ją i domaga się jej. Etym
 • Znaczenie der preussische Schulmeister hat die Schlacht bei Sadowa gewonnen Co oznacza Schlacht bei Sadowa gewonnen nm., zwycięstwo pod Sadową odniósł pruski nauczyciel (ludowy). Etym. - z przemówienia prus. feldmarszałka
 • Znaczenie donner un sens plus pur aux mots de la tribu Tłumaczenie tribu fr., nadać nowego blasku wyrazom potocznej mowy. Etym. - z poety fr., Stephane Mallarmé (1842-98); Le tombeau d'Edgar Poe
 • Znaczenie Machine Doomsday Przykłady n] z angielskiego:, dosł. 'maszyna dnia Sądu Ostatecznego', hipotetyczna broń ostateczna, która będzie mogła automatycznie dokonać dzieła
 • Znaczenie Delficki Definicja niejasny, zagadkowy; dwuznaczny, wieloznaczny, pytyjski; (d. miecz) obosieczny. Etym. - Delfy (gr. Delphoí), staroż. miasto gr. ze słynną
 • Znaczenie Dinghy Encyklopedia ratunkowa do nadymania, stosowana gł. poprzez lotników, zmuszonych do skoku ze spadochronem do morza; gumowa, nadymana łódeczka plażowa
 • Znaczenie Dys Jak działa odwrotność, pozbawienie; wyłączenie; nieobecność; nie-; di-. 2. nienormalny; trudny; lichy; wadliwy; niedobry; por. eu-. Etym. - 1. ?Xac
 • Znaczenie Guerre De Drole Czy jest dziwna, zabawna wojna; niby-wojna, wojna siedząca, bezczynna, jaką Francja i Anglia prowadziły z hitlerowskimi Niemcami od 3 IX 1939 do 10
 • Znaczenie Dage Doyen Pojęcie doyen d'age fr., [wym. duaję da:ż] najstarszy wiekiem w jakimś kolektywie, gronie, gremium itp
 • Znaczenie Denudacja Wyjaśnienie powierzchni Ziemi w wyniku usuwania poprzez wodę i wiatr materiału skalnego (por. geol. deflacja; erozja) i obnażanie podłoża. Etym
 • Znaczenie Drive Opis drive [wym. drajw] z angielskiego:, 'popędzać, poganiać', w muz. jazzowej i rockowej intensywność i napięcie rytmu, gra z nerwem, z werwą
 • Znaczenie de haut en bas Informacje de haut en bas fr., (dosł. 'z góry na dół') w sposób protekcjonalny, wyniośle pobłażliwy
 • Znaczenie Decernent Znaczenie decernent decydent, osoba mająca prawo (i wymóg) decydować o jakichś kwestiach urzędowych. Etym. - ?Xac. decernere, zobacz dekret
 • Znaczenie Demimond Co znaczy przest. półświatek, środowisko kobiet lekkiego prowadzenia się, zachowujących jednak pozory. Etym. - fr. 'jw.'; demi 'pół'; monde 'świat' z
 • Znaczenie Demarche Krzyżówka wystąpienie, oświadczenie, interwencja; ustny sprzeciw, protest. Etym. - fr. 'chód; krok; zabieg, staranie (o co)'; zobacz de-; marcher
 • Znaczenie Dajna Co to jest zaczynających się strofach, o tematyce zaczerpniętej z codziennego życia świeckiego, o miłości, pracy i zabawie. Etym. - litew. daina
 • Znaczenie Darbar Słownik darbār hindi, przyjęcie na dworze maharadży; sala audiencjonalna
 • Znaczenie Depersonalizacja Czym jest naruszenie poczucia własnej tożsamości; uczucie obcości, dziwności, deformacji własnego ciała i umysłu pod wpływem zaburzeń psych. a
 • Znaczenie da liegt der Hund begraben Co oznacza jest tu pies pochowany'; przen. o to właśnie idzie, w tym rzecz, w tym sęk (por. hic haeret...; hic iacet lepus
 • Znaczenie Deranżować Tłumaczenie krępować, sprawiać zamieszanie. Etym. - fr. déranger 'wprowadzać nieład; rozstroić'; zobacz de-; ranger 'szykować; porządkować' od rang
 • Znaczenie Dieu est toujours pour les gros bataillons Przykłady bataillons fr., Bóg jest zawsze po stronie ogromnych batalionów. Etym. - przypisywane marszałkowi Francji Henri de Turenne (1611-75
 • Znaczenie Gustibus De Definicja de gustibus (non est disputandum) ?Xac., w kwestiach smaku (gustów, upodobań) nie ma dyskusji
 • Znaczenie Deklaratywny Encyklopedia pustej, czczej deklaracji, ostentacyjny, nieszczery, nie płynący z przekonania, fałszywy, czysto werbalny. Etym. - ?Xac. declarativus
 • Znaczenie Favente Deo Jak działa Deo favente (a. iuvante) ?Xac., z boską pomocą. Deo ignoto zobacz ignoto Deo. Deo gratias ?Xac., Bogu dzięki
 • Znaczenie duobus litigantibus tertius gaudet Czy jest duobus litigantibus tertius gaudet ?Xac., gdzie dwaj się kłócą, tam trzeci się cieszy
 • Znaczenie Diadochowie Pojęcie którzy po jego Zgonu, po długookresowych walkach, podzielili pomiędzy siebie jego imperium. Etym. - gr. diádochos 'następca' od
 • Znaczenie Dieta Wyjaśnienie ograniczony jakościowo i ilościowo, najczęściej zalecony jako kuracja a. jej część składowa. 2. sumy poświęcone na wydatki utrzymania w
 • Znaczenie Dżonka Opis drewniany o ciężkim, pękatym kadłubie i 1-3 masztach, stosowany gł. w Chinach, Japonii i na Malajach. Etym. - port. junco 'jw.' z jawaj
 • Znaczenie Dezyderat Informacje postulat; wymaganie; żądanie. Etym. - ?Xac. desideratum 'marzenie' r.nij. od desideratus p.p. od desiderare 'pragnąć; chcieć; tęsknić za
 • Znaczenie Don Quijote de la Mancha Znaczenie Don Quijote de la Mancha [wym. ...kichote... mancza] zobacz donkiszot
 • Znaczenie Dalia Co znaczy dalia bot. georginia. Etym. - n.z łaciny dahlia 'jw.' od nazwiska szwedzkiego botanika: Anders Dahl (1751-89
 • Znaczenie Rigeur De Krzyżówka de rigeur fr., obligatoryjny, wymagany, obowiązujący
 • Znaczenie Efekt Dopplera Co to jest pozornej zmiany częstotliwości fal, zwł. świetlnych i dźwiękowych, których źródło zbliża się a. oddala od obserwatora. Etym. - od nazwiska
 • Znaczenie Dyscyplina Słownik regulaminom służbowym, rygorom, regulaminowi wewnętrznemu danej org., ekipy; karność, ustalony porządek, posłuszeństwo w służbie; (d
 • Znaczenie Angelicus Doctor Czym jest św. Tomasz z Akwinu). doctus cum libro ?Xac., dosł. 'uczony z książką'; uczony z książki, nietwórczy, nie myślący samodzielnie. doctor
 • Znaczenie Proof Degrees Co oznacza degrees proof z angielskiego:, zobacz proof
 • Znaczenie Deliberować Tłumaczenie deliberować rozmyślać, rozważać; roztrząsać, debatować. Etym. - ?Xac. deliberare 'rozważać; zastanawiać się'; zobacz de-; libra
 • Znaczenie Laboratoryjny Plan Daltoński Przykłady momencie międzywojennym, sposób organizacji indywidualnego nauczania bez mechanizmu klasowo-lekcyjnego, wg której uczeń opracowuje
 • Znaczenie Dafne Definicja około 50 gatunków krzewów, z których dwa, oba chronione, rosną w Polsce: wilcze łyko i wawrzynek główkowy. dafnia zool. rozwielitka. Etym
 • Znaczenie Dunlop Encyklopedia dunlop [wym. danlop] tłusty, biały, mocno wyciśnięty ser szkocki. Etym. - z angielskiego: od nazwy miejscowości w Ayr county w Szkocji
 • Znaczenie Culture Dependency Jak działa dosł. 'kultura uzależnienia', środowisko społ., gdzie ludzie przywykli do polegania na zasiłkach państwowych, na korzystaniu z bezpłatnego
 • Znaczenie Diagnosta Czy jest dobrze a. źle) rozpoznający dolegliwości. diagnoza rozpoznanie dolegliwości; por. anamneza. diagnostyka med. edukacja o metodach
 • Znaczenie Duet Pojęcie utwór wokalny (a. fragment opery, operetki, kantaty i tym podobne) na dwa głosy; por. duo. Etym. - wł. duetto zdrobn. od duo, zobacz duo
 • Znaczenie Dyspozycja Wyjaśnienie wskazówka; plan, układ, podział (książki, referatu i tak dalej); med. skłonność do pewnych schorzeń, przeżyć psych.; psych. cechy
 • Znaczenie Dysjunkcja Opis złożone z 2 zdań dzięki spójnika "lub" (w znaczeniu "zachodzi co najwyżej jedno z dwojga"); biol. przerwa pomiędzy
 • Znaczenie Machina Ex Deus Informacje teatralnej) maszyny' (jest to przybyły z góry, z nieba); nieoczekiwany wybawiciel; zbyt Proste, sztuczne a. nieuzasadnione rozwiązanie
 • Znaczenie Vestros Inimicos Diligite Znaczenie diligite inimicos vestros ?Xac., miłujcie nieprzyjaciół waszych (a. nieprzyjacioły wasze). Etym. - z Wulgaty (Ew. wg Mat., 5, 44
 • Znaczenie Derm Co znaczy skórny, w odniesieniu skóry. dermatologia edukacja o chorobach skóry. dermatoid materiał imitujący skórę. Etym. - gr. dérma dpn. dérmatos
 • Znaczenie Doża Krzyżówka republikach Wenecji (697-1797) i Genui (1339-1797 i 1802-05), obierany dożywotnio. dogaressa małżonka doży. Etym. - wł. (dial. wenecki
 • Znaczenie Dharma Co to jest obyczaj społ. pojęty jako wymóg; relig. obyczaj kastowy mający sakrament duchowego odrodzenia; natura; prawo przyrodzone; sprawiedliwość
 • Znaczenie der bestirnte Himmel uber mir und das moralische Gesetz in mir Słownik moralische Gesetz in mir nm., (dwie rzeczy napełniają duszę... czcią i podziwem...) rozgwieżdżone niebo nade mną i prawo moralne we mnie
 • Znaczenie Dominium Czym jest Wspólnoty Narodów; dawn. ogromna posiadłość ziemska a. leśna należąca do króla a. możnych rodów; śrdw. feudalna własność podzielona
 • Znaczenie Street Downing Co oznacza dauning stri:t] przen. rząd, przychodnia brytyjski; jego polityka zagraniczna; por. Whitehall. Etym. - aleja w Londynie; pod nr 10 siedziba
 • Znaczenie die schonen Tage in Aranjuez sind nun zu Ende Tłumaczenie zu Ende nm., zbiegły dni wesołego w Aranchwes pobytu (tł. A. Mickiewica). Etym. - z Schillera (Don Karlos, 1, 1) 1787 r.; zobacz Aranjuez
 • Znaczenie delirant reges plectuntur Achivi Przykłady delirant reges, plectuntur Achivi zobacz quidquid delirant reges
 • Znaczenie Alder Farlige Den Definicja niebezpieczny; moment w życiu mężczyzny a. kobiety, kiedy, czując, Iż mijają idealne lata, sądzą, Iż powinni doznać jeszcze jakichś silnych
 • Znaczenie Debata Encyklopedia przykład parlamentarna), dysputa, rozprawa. debatowanie obradowanie, radzenie. Etym. - fr. débat 'jw.' z débattre 'obradować'; zobacz de
 • Znaczenie die List der Vernunft Jak działa die) List der Vernunft nm., Chytrość rozumu (w dziejach). Etym. - z G.W.F. Hegla (Wstęp do Wykładów z filozofii dziejów), 1837
 • Znaczenie Demilitaryzacja Czy jest ograniczenie sił zbrojnych a. produkcji przemysłu wojennego na ustalonym terytorium. Etym. - zobacz de-; militaryzm
 • Znaczenie Dżez Pojęcie dżez zobacz jazz
 • Znaczenie Terrier Dinmont Dandie Wyjaśnienie sporych oczach, długim ciele, krótkich nogach, ogromnym, sklepionym łbie z jedwabistym czubem włosów, o sierści mieszanej z włosów twardych
 • Znaczenie Drogeria Opis drogista sprzedawca specyfików i kosmetyków; absolwent szkoły zawodowej drogistycznej; pracownik a. właściciel drogerii. Etym. - fr
 • Znaczenie Dependent Informacje notariusza. Etym. - ?Xac. dependens dpn. dependentis p.pr. od depndere 'zwisać z czegoś; wisieć na czymś; zależeć od czegoś; być rządzonym
 • Znaczenie Demontaż Znaczenie upadek moralności, zepsucie; brak dyscypliny, karności. demontować rozbierać na części system a. budowlę. demoralizować gorszyć, psuć
 • Znaczenie Dysonans Co znaczy następstwo przynajmniej dwóch dźwięków, dające wrażenie niezgodności (por. konsonans); przen. rozbieżność, sprzeczność; zakłócenie, brak
 • Znaczenie difficile est satiram non scribere Krzyżówka difficile est satiram non scribere ?Xac., (w takich uwarunkowaniach) trudno nie pisać satyry. Etym. - z Juwenalisa (Satyry, 1, 30
 • Znaczenie Despekt Co to jest ubliżenie, ujma czci, afront, obraza, dyshonor. Etym. - ?Xac. despectus 'widok (z góry na dół); pogarda' od p.p. z despicere 'patrzyć z
 • Znaczenie Dorsalny Słownik wymowie spółgłosek) przydziąsłowy, gdzie uczestniczy grzbiet języka. Etym. - późn.z łaciny dorsalis 'grzbietowy' z ?Xac. dorsum 'grzbiet
 • Znaczenie Diaporama Czym jest ekranów obsługiwanych poprzez tyleż zsynchronizowanych rzutników uruchamianych automatycznie wg programu (reklamy, wiadomości na dworcach
 • Znaczenie Dubler Co oznacza z innym tę samą rolę; śpiewak, wirtuoz, sportowiec, akrobata, wyręczający aktorów video. w ujęciach, gdzie konieczne są jego zdolności
 • Znaczenie Dyrektywa Tłumaczenie wytyczna, zalecenie. dyrygent muzyk prowadzący zespołowym wykonywaniem utworów muz. dyrygować kierować (orkiestrą, chórem; przest. czyjąś
 • Znaczenie Gniezdo Dworianskoje Przykłady Dworianskoje gniezdo ros., Szlacheckie gniazdo. Etym. - tytuł powieści (1859 r.) Turgieniewa
 • Znaczenie Otieczestwa Dym Definicja dym otieczestwa zobacz i dym otieczestwa
 • Znaczenie Dysforia Encyklopedia upadek ducha, synonim euforii. Etym. - n.z łaciny dysphoria 'jw.' z gr. 'złe samopoczucie; udręka' od dýsphoros 'trudny do zniesienia
 • Znaczenie Dezintegracja Jak działa dezintegracja zobacz dezyntegracja
 • Znaczenie Dżersej Czy jest dżersej zobacz jersey
 • Znaczenie Waiter Dumb Pojęcie angielskiego:, dosł. 'niemy kelner', stolik pomocniczy do obsługi stołu, złożony z trzonu trójnożowego, na którym osadzono kilka okrągłych
 • Znaczenie Dirae Wyjaśnienie dirae ?Xac., dosł. 'złowieszcze, zgubne', w staroż. literaturze ?Xac. wiersz przeklinający kogoś, urągający, złorzeczący komuś; por. arai
 • Znaczenie Diodon Opis ryba morska pod rząd zrosłoszczękich, opancerzona ruchomymi kolcami, występuje w gorących i ciepłych wodach oceanów. Etym. - n.z łaciny
 • Znaczenie Donegal Informacje wełniana z przędzy zgrzebnej, z barwnymi pęczkami w wątku, z osnową w kolorze neutralnym, użytkowana gł. na ubrania sport. i na płaszcze
 • Znaczenie Die Hesterna Dicebamus Znaczenie wczoraj... Etym. - pisarz i prof. hiszp. Luis Ponce de León (około 1527-91); pierwsze słowa jego wykładu na Uniwersytecie w Salamance
 • Znaczenie Dystych Co znaczy strofa dwuwierszowa, złożona z heksametru i pentametru. Etym. - gr. dístichon 'jw.' z r.nij. od dístichos 'dwurzędowy'; zobacz di
 • Znaczenie Aniekdoty Minuwszych Dniej Krzyżówka dniej minuwszych aniekdoty ros., anegdoty minionych lat (dosł. 'dni'). Etym. - z Puszkina (Eugeniusz Oniegin, 1, 6) 1833 r
 • Znaczenie Dipsomania Co to jest dipsomania zobacz dypsomania
 • Znaczenie Dakait Słownik dakait hindi, człowiek ind. a. birmańskiej bandy robójniczej
 • Znaczenie Dirndl Czym jest głęboko wyciętego stanika, krótkich rękawów i marszczonej spódniczki, naśladujący alpejski, tyrolski strój ludowy. Etym. - nm. skrót od
 • Znaczenie Dielektryk Co oznacza elektr. b. słabo, mogące zawierać stacjonarne pole elektr. Etym. - zobacz dia-; elektro-; nazwę wprowadził fizyk i chemik z angielskiego
 • Znaczenie Doktor Tłumaczenie wyższe uczelnie i instytuty nauk. opierając się na złożenia rozprawy naukowej i egzaminów; zwyczajowa forma tytułowania lekarzy. doktorant
 • Znaczenie Drachma Przykłady attycka + 4,3 g) i moneta (=6 oboli); śrdw. moneta srebrna na Bliskim Wschodzie; z angielskiego: i amer. jednostka wagi (z angielskiego
 • Znaczenie Demokracja Definicja ustrój polit., gdzie władza należy do ludu; władza większości; (d. bezpośrednia) forma rządów, gdzie władzę najwyższą sprawuje ogół
 • Znaczenie Delta Encyklopedia kształcie trójkąta, u ujścia rzeki, ograniczony i pocięty jej ramionami, utworzony poprzez akumulację osadów rzecznych; lotn. samolot o
 • Znaczenie Duena Jak działa dueña [wym. duenia] hiszp., właścicielka; gospodyni; ochmistrzyni; dama do towarzystwa (dla młodych mężatek); guwernantka
 • Znaczenie Diecezja Czy jest dzielące się na dekanaty i parafie, którym zarządza biskup przy użyciu kurii diecezjalnej. Etym. - późn.z łaciny diocesis 'jw.' z ?Xac
 • Znaczenie Witwe Lustige Die Pojęcie Etym. - operetka (1905 r.) Ferenca Lehára, libretto: Victor Léon i Leo Stein wg komedii L'attaché de légation Henri Meilhaca
 • Znaczenie Demencja Wyjaśnienie inteligencji, orientacji, umiejętności rozumowania, na tle chorób nerwowych, psychicznych, miażdżycy. Etym. - ?Xac. dementia 'nierozum
 • Znaczenie Domien Opis czterech fr. departamentów zamorskich (Gwadelupa, Gujana, Martynika, Réunion), których wspólną nazwą jest DOM (fr. Départements d'Outre Mer
 • Znaczenie Dyspensa Informacje stosowania określonego regulaminu kościelnego (dotyczącego na przykład przeszkód małżeńskich, złożonych ślubów, zachowania postu i tym
 • Znaczenie Dragoman Znaczenie gł. z (i na) jęz. tur., arab., pers. przy ambasadach, konsulatach a. przewodnik turystów. Etym. - śr.gr. dragomanos 'tłumacz' z arab
 • Znaczenie Arcani Disciplina Co znaczy tajemnicy', w początkach chrześcijaństwa zwyczaj ukrywania przed poganami i katechumenami pewnych tajemnic wiary, jak dogmat o Trójcy św
 • Znaczenie Dren Krzyżówka sączek. drenaż mechanizm rur odpływowych do osuszania gleby; drenowanie; (d. rynku) ekon. posunięcia gospodarcze a. fiskalne zmierzające do
 • Znaczenie Disengagement Co to jest polit. posunięcia zmierzające do pomniejszenia napięcia pomiędzy krajami (a. blokami krajów), jak wycofywanie wojsk, sprzętu woj. z pobliża
 • Znaczenie Dezabil Słownik a. nocny domowy strój żeński. Etym. - fr. déshabillé 'jw.' z p.p. od déshabiller 'rozbierać'; zobacz dez-; habiller 'oporządzać
 • Znaczenie Dekiel Czym jest przykrywka; blat; kolorowa, haftowana czapeczka korporancka z małym daszkiem, noszona poprzez członków korporacji studenckich w Niemczech i
 • Znaczenie Reich Dritte Das Co oznacza tytuł książki (1922 r.) Moeilera van den Brucka, publicysty niemieckiego; definicja przejęte poprzez nazistów na oznaczenie państwa
 • Znaczenie Dementi Tłumaczenie sprostowanie informacje. Etym. - fr. 'zaprzeczenie' od démentir 'zaprzeczać; zadawać kłam'; zobacz de-; mentir 'kłamać' z ?Xac. mentiri 'jp
 • Znaczenie Dewiza Przykłady programowo jako) zasada postępowania; hasło, zawołanie, sentencja, motto (na tarczy herbowej), godło; ekon. (w l.mn.) należności
 • Znaczenie Denominacja Definicja nominału waluty (jak na przykład stu starych franków na jeden nowy frank fr.) nie naruszająca jej kursu; w stanach zjednoczonych ameryki
 • Znaczenie Dezertyfikacja Encyklopedia zamieniania jakiegoś terenu w pustynię. Etym. - fr. desert 'pustynia' z późn.z łaciny desertum 'jp.' od ?Xac. deserere, zobacz dezercja
 • Znaczenie Dipazon Jak działa dźwięków danego instrumentu a. rodzaj głosu; kamerton, widełki stroikowe. Etym. - gr. diá pasōn (chordōn symphōnía) dosł. '(harmonia
 • Znaczenie Daśaśila Czy jest daśa-śila sanskr. zobacz pańca-śila
 • Znaczenie Credere Del Pojęcie delkredere, dosł. 'na wiarę'; handl. gwarancja komisanta za wykonanie zobowiązania poprzez osobę trzecią, której udzielił on kredytu za
 • Znaczenie Caprina Lana De Wyjaśnienie de lana caprina ?Xac., (spór) o kozią wełnę, jest to o fraszki, drobiazgi, głupstwa. Etym. - wg Horacego (Listy, 1, 18, 15
 • Znaczenie Dysydent Opis odszczepieniec; odstępca od dogmatów kościoła panującego; osoba zapatrywań odmiennych od ogólnie przyjętych w danym państwie a
 • Znaczenie Fintiasz I Damon Informacje por. Kastor i Polluks. Etym. - (gr. Dámōn, Phintías) dwaj filozofowie pitagorejscy z Syrakuz na Sycylii, sławni ze swej niezłomnej
 • Znaczenie Dingo Znaczenie o wilczym pysku, puszystym ogonie i czerwonawobrązowej sierści, zapewne sprowadzony do Australii poprzez człowieka w czasach niepamiętnych
 • Znaczenie Diuretyczny Co znaczy fizj. wydzielanie moczu. Etym. - dgr. diourētikós od diouréein 'oddawać mocz'; zobacz dia-; oúron, zobacz urologia
 • Znaczenie de minimis non curat lex Krzyżówka de minimis non curat lex ?Xac., prawo nie troszczy się o drobiazgi
 • Znaczenie Dutar Co to jest dutar tur., dwustrunowa lud. lutnia turkiestańska o b. długiej i wąskiej szyjce
 • Znaczenie Throat Deep Słownik głębokie gardło', w stanach zjednoczonych ameryki i Kanadzie - wysoko postawiony anonimowy informator zdradzający (zazw. prasie
 • Znaczenie Donna Czym jest wł. 'kobieta, niewiasta; pani' z ?Xac. domina 'pani' r.ż. od dominus, zobacz dominacja; primadonna
 • Znaczenie Didaskalia Co oznacza autora (adaptatora), dotyczące gry aktorów, reżyserii i scenografii sztuki teatralnej. Etym. - gr. 'edukacja, dyrektywa; protokoły z
 • Znaczenie Integro De Tłumaczenie de integro ?Xac., na nowo, (rozpoczynając) od nowa, od początku (nie zwracając uwagi na nic, co zrobiono uprzednio
 • Znaczenie Druk Przykłady druk (stopnie czcionek). Etym. - nm. Druck 'ucisk; brzemię; nacisk; druk
 • Znaczenie dimitte mortuos sepelire mortuis suos Definicja Xac., zostaw umarłym grzebanie swoich umarłych; niech umarłe grzebią własne umarłe. Etym. - z Wulgaty (Ew. wg Mat., 8, 22
 • Znaczenie Denacyfikacja Encyklopedia podjęte po wojnie 1939-45 w celu wykorzenienia zasad, ustaw i organizacji hitlerowskich (nazistowskich) z życia polit.-społ. Niemiec. Etym
 • Znaczenie Dromader Jak działa baktrian. Etym. - późn.z łaciny dromedarius (camelus) 'jw.' z gr. dromás (kámēlos) 'biegnący (wielbłąd); jw.'; por. -drom(a
 • Znaczenie Vobiscum Dominus Czy jest Dominus vobiscum ?Xac., Pan z wami. Etym. - formuła pozdrowienia wzięta z Wulgaty (Ks. Rut, 2, 4); Booz tymi słowami pozdrawia żeńców
 • Znaczenie Dżyngoizm Pojęcie dżyngoizm zobacz dżingo(izm
 • Znaczenie discreto encanto de la burguesia Wyjaśnienie El) discreto encanto de la burguesía hiszp., Dyskretny urok burżuazji. Etym. - video (1972 r.) Luisa Buñuela
 • Znaczenie Dżoker Opis dżoker zobacz joker
 • Znaczenie Drink Informacje drink z angielskiego:, napój wyskokowy, napitek, trunek; szklanka a. kieliszek z napojem alkoholowym
 • Znaczenie Dolma Znaczenie bakłażan, jagoda pieprzowca, zucchini, liść winnego grona a. kapusty, nadziewana mieszaniną mięsa, ryżu, ziół, przypraw i gotowane. Etym
 • Znaczenie Deizm Co znaczy istnienie Boga - stwórcy świata, nie oddziaływającego jednak na bieg wydarzeń na świecie; por. teizm. Etym. - fr. déisme 'jw.' z ?Xac. deus
 • Znaczenie Denat Krzyżówka nienaturalną; samobójca a. zamordowany. denaturat spirytus o mocy 92%, skażony substancjami trującymi; alkohol (etylowy) denaturowany. Etym
 • Znaczenie Diamant Co to jest pierwiastkowego, najtwardszy z minerałów, jeden z najcenniejszych kamieni szlachetnych, po oszlifowaniu - brylant; diamant stopień (rozmiar
 • Znaczenie Gratia Dei Słownik formuła w tytułach dostojników kośc. i monarchów). Etym. - z Wulgaty (1. List do Kor., 3, 10; por. 15, 10
 • Znaczenie Veut Le Dieu Czym jest Dieu le veut fr., Bóg tak chce (z łaciny Deus vult). Etym. - hasło pierwszej krucjaty (1096-99
 • Znaczenie Descendent Co oznacza rynku poprzez produkty nowocześniejsze, lepsze, modniejsze, tańsze i tym podobne, dawn. krewny w linii zstępnej. Etym. - ?Xac. descendens
 • Znaczenie Dhai Tłumaczenie dhāi hindi, niańka; akuszerka, położna
 • Znaczenie Dyspersja Przykłady rozkład na barwy składowe; chem. stan rozdrobnienia, rozproszenia substancji w roztworach; statyst. rozsiew, rozproszenie, zróżnicowanie
 • Znaczenie Dalasi Definicja dalasi waluta Gambii wprowadzona w 1971 na miejsce gambijskiego funta; zobacz butut
 • Znaczenie Dyplom Encyklopedia tytułu a. uprawnień (zawodowych); piśmienne wyróżnienie, odznaczenie, pochwała (na konkursie, zawodach). dyplomata. dyplomacja działalność
 • Znaczenie Dyletant Jak działa edukacji; człowiek zajmujący się jakąś dziedziną (zwł. sztuki, edukacji) z amatorstwa, nie zawodowo, niekiedy sporadycznie, powierzchownie
 • Znaczenie da wodewil jest wieszcz a proczieje wsjo gil Czy jest proczieje wsjo gil' ros., tak, wodewil to kwestia istotna, a reszta to wszystko bzdury. Etym. - z Gribojedowa (Mądremu biada, 4, 6; 1824 r
 • Znaczenie Depot Pojęcie magazyn; zajezdnia, miejsce postoju i remontu lokomotyw i wagonów. depozyt przechowanie; umowa, na mocy której jedna osoba a. organizacja
 • Znaczenie duch otricanija duch somnienija Wyjaśnienie duch negacji, duch wątpienia; duch zaprzeczenia, duch bluźnierczy (tł. J. Tuwima); por. der Geist, der stets verneint. Etym. - z Puszkina
 • Znaczenie Desakralizacja Opis desakralizacja zeświecczenie, laicyzacja, sekularyzacja. Etym. - zobacz de-; sakralny
 • Znaczenie Destrukcja Informacje destrukcyjny niszczący, rujnujący, rozkładowy. destrukty papiery poświęcone do zniszczenia; banknoty wycofane z obiegu; arkusze zepsute w
 • Znaczenie Dosados Znaczenie dos-à-dos [wym. dozado] fr., (mebel, na którym osoby siedzące obrócone są) plecami do siebie
 • Znaczenie deliberat Roma perit Saguntum Co znaczy gdy) Rzym obraduje, Sagunt ginie. Etym. - wg Liwiusza, 21, 7; Sagunt (dziś Sagunto), miasto iberyjskie na płn. od Walencji, po
 • Znaczenie de te fabula narratur Krzyżówka de te fabula narratur zobacz mutato nomine de te
 • Znaczenie Drumla Co to jest instrument muz., b. dostępny od średniowiecza do pocz. XIX w., dziś rzadki; stalowa ramka w kształcie podkówki z zamocowaną w ciągu
 • Znaczenie Cri Dernier Słownik dernier cri fr., [wym. dernie kri] ostatni krzyk (mody); najnowsza moda
 • Znaczenie Sangrado Dr Czym jest zacofaniec, stosujący sposoby przestarzałe i skompromitowane. Etym. - od nazwiska postaci z powieści Przypadki Idziego Blasa (1715-35, wyd
 • Znaczenie Dystanazja Co oznacza serca i płuc u pacjenta z nieodwracalnymi zmianami a. ciężkimi uszkodzeniami mózgu; por. mort en survie artificielle. Etym. - n.z łaciny
 • Znaczenie Derwisz Tłumaczenie zwolennik sufizmu, mistyczno-ascetycznego kierunku w islamie; por. fakir. Etym. - osm.tur. dosł. 'żebrak z pers. därwisz 'odwiedzajacy
 • Znaczenie Demon Przykłady przen. król; geniusz; relig. chrześc. niedobry duch, szatan, diabeł. demoniczny przen. (z lekka) niesamowity, tajemniczy (człowiek
 • Znaczenie Band Geistige Das Definicja das geistige Band nm., więź duchowa. Etym. - z Goethego (Faust 1, Pracownia, 2
 • Znaczenie Datura Encyklopedia psiankowatych, w Polsce występuje jako pospolity chwast. Etym. - n.z łaciny z hindi dhatūrā od sanskr. dhattūra
 • Znaczenie Der Kaiser ging die Generale blieben Jak działa nm., Cesarz odszedł, generałowie zostali. Etym. - tytuł powieści o rewolucji nm. 1918 roku (1932 r.; wyd. pol. 1933) pisarza nm. Theodora
 • Znaczenie Miecz Damoklesa Czy jest człowiekiem beztrosko używającym przyjemności życia. Etym. - Dionizjos Starszy, tyran Syrakuz (405-367 przed naszą erą), by unaocznić swój
 • Znaczenie der Herrgott wurfelt nicht Pojęcie nie gra w kości. Etym. - powiedzenie A. Einsteina, który był przeciwnikiem probabilistycznej interpretacji fizyki kwantowej
 • Znaczenie Specifica Differentia Wyjaśnienie cja spec-ifika] log. różnica swoista, gatunkowa; właściwość wyróżniająca jakiś gatunek od innych tegoż rodzaju
 • Znaczenie Daruma Opis daruma lalka japońska uważana za znak szczęścia. Etym. - jap. od japońskiej nazwy Bodhidarmy, legendarnego założyciela buddyzmu Zen
 • Znaczenie doma nowy no priedrassudki stary Informacje domy nowe, ale przesądy stare (tł. J. Tuwima). Etym. - z Gribojedowa (Mądremu biada, 2, 5) 1824 r.; słowa Czackiego
 • Znaczenie Domestykacja Znaczenie udomowienie (zwierząt). domicyl prawn. miejsce zamieszkania, stała siedziba osoby fiz. a. prawn.; umowne miejsce wypełnienia zobowiązania
 • Znaczenie Poetae Membra Disiecti Co znaczy disiecti membra poetae zobacz etiam disiecti membra
 • Znaczenie Desant Krzyżówka wojska z okrętów a. samolotów w regionie nieprzyjaciela; oddziały przerzucone w ten sposób na teren nieprzyjaciela. Etym. - fr. descente
 • Znaczenie Zauberlehrling Der Co to jest czarnoksiężnika; ktoś, kto nauczył się wyzwalać groźne moce, nie umie jednak wstrzymać ich działania. Etym. - tytuł ballady (1797 r
 • Znaczenie Dodzio Słownik dōdziō jap., miejsce instruktażu i ćwiczeń w różnych systemach japońskiej sztuki obrony własnej, jak dżiu-dżitsu, dżudo, karate, aikidō i in
 • Znaczenie Dulcynea Czym jest serca, wybranka, umiłowana. Etym. - z Cervantesa (Don Kichote); w wyobraźni bohatera: Dulcynea z Toboso, szlachetna dama, w istocie
 • Znaczenie Drajw Co oznacza kijem a. palantem, w tenisie, golfie a. cricket'cie. Etym. - z angielskiego: drive 'przejażdżka; spęd; popęd; napęd; jw
 • Znaczenie Piekło Dantejskie Tłumaczenie zachowanie się tłumu ludzi, ogarniętych strachem, rozpaczą a. paniką, w uwarunkowaniach chaosu, zamieszania, w wypadku trudnej
 • Znaczenie Deflegmator Przykłady wymiennik ciepła do częściowego skraplania par destylowanej a. rektyfikowanej cieczy; zobacz flegma. Etym. - zobacz de-; flegma
 • Znaczenie du glaubst zu schieben und du wirst geschoben Definicja geschoben nm., myślisz, Iż sam popychasz, a to ciebie pchają (tł. Feliksa Konopki). Etym. - z Goethego (Faust, cz. I, Noc Walpurgi
 • Znaczenie Osten Nach Drang Encyklopedia wschód') kierunek agresywnej polityki feudalnych i kapitalistycznych Niemiec do 1945 r. (por. geopolityka; Lebensraum
 • Znaczenie Deterioracja Jak działa się, strata wartości, spadek jakości. Etym. - późn.z łaciny deteriorare 'pogarszać się' z ?Xac. deterior 'gorszy
 • Znaczenie Dancing Czy jest publiczny (zazw. kawiarnia a. restauracja) z parkietem i muzyką do tańca; tańce w lokalu publicznym. Etym. - z angielskiego: 'taniec
 • Znaczenie Beczka Diogenesa Pojęcie swoich potrzeb do minimum, wyrzekania się żadnych wygód; Diogenesa latarnia - znak pogardy dla współczesnych, niewiary w sposobność
 • Znaczenie Dogmat Wyjaśnienie kanonem wiary, podana poprzez kościół do wierzenia jako niewzruszona prawda, nie podlegająca krytyce ani dyskusji (por. herezja
 • Znaczenie Dixi Opis powiedziałem; skończyłem własne przemówienie; ostrzegłem (i zbawiłem własną duszę, jest to uspokoiłem własne sumienie). Etym. - parafr. z
 • Znaczenie Defibracja Informacje rozdrabnianie materiałow włóknistych, gł. drewna i mas celulozowych, dzięki defibratorów, rozwłókniarek. Etym. - fr. défibrer 'jw.'; zobacz
 • Znaczenie Blind Double Znaczenie blajnd (prosi:dżer)] z angielskiego:, dosł. 'dwukrotnie ślepa (procedura)', med. sposób badania skuteczności nowego leku z wyłączeniem
 • Znaczenie Ventre Du Danse Co znaczy danse du ventre fr., 'taniec brzucha', taniec solowy uwydatniający ruchy mięśni brzusznych (z angielskiego: belly dance
 • Znaczenie Dagga Krzyżówka dagga zobacz cannabis
 • Znaczenie Dativus Co to jest dativus ?Xac., gram. celownik
 • Znaczenie Duodecyma Słownik pomiędzy dwoma dźwiękami wynosząca 12 stopni skali; por. prima. Etym. - ?Xac. duodecima 'dwunasta', zobacz duo; decyma
 • Znaczenie Dixieland Czym jest tradycyjny styl jazzu białych muzyków, powstały jako naśladownictwo murzyńskiego stylu nowoorleańskiego. Etym. - amer.z angielskiego: Dixie
 • Znaczenie Demoskopia Co oznacza gosp., adm. i polit. państwie, państwa, jako narzędzie programowania na najbliższe lata, zawierająca także wskazówki działania. Etym
 • Znaczenie Displej Tłumaczenie przedmiotów konfiguracji maszyny cyfrowej, monitor (mały telewizor), najczęściej z klawiaturą, na którym można wyświetlać dane liczbowe
 • Znaczenie Druidyzm Przykłady relig.-społ. Celtów, zrzeszenie druidów, kapłanów, mędrców, wróżbitów, sędziów, magów, pisarzy, lekarzy, nauczycieli w staroż. Galii
 • Znaczenie Dyskietka Definicja cyfrowej wykonany w formie plastikowego krążka pokrytego warstwą materiału ferromagnetycznego, stosowany jako masowa pamięć zewn. w mini
 • Znaczenie Dyskusja Encyklopedia wspólne) roztrząsanie kwestie, rozmowa, dysputa. dyskusyjny mający a. mogący być obiektem (albo przeznaczony) dyskusji. dyskutować. Etym
 • Znaczenie Duga Jak działa drewniany kabłąk nad chomątem wykorzystywany do umocowania tak zwany użwy (rzemieni przy chomącie) i połączenia jej z dyszlami (hołoblami
 • Znaczenie Die Welt als Wille und Vorstellung Czy jest Die Welt als Wille und Vorstellung nm., Świat jako wola i przeobrażenie. Etym. - dzieło filoz. (1819 r.) Arthura Schopenhauera
 • Znaczenie Hereditas Damnosa Pojęcie dziedzictwo. damnum emergens ?Xac., dosł. 'szkoda rzeczywista'; prawn. utraty, które poszkodowany poniósł rzeczywiście; por. lucrum cessans
 • Znaczenie Decyzja Wyjaśnienie rezolucja, uchwała. decydenci osoby mające prawo (i wymóg) decydować o jakichś kwestiach. decydujacy rozstrzygający. Etym. - ?Xac. decisio
 • Znaczenie Macabre Danse Opis alegoryczny taniec w plastyce średniowiecznej (XIV i XV w.), korowód ludzi wszystkich stanów z kościotrupem na czele, wyrażający równość
 • Znaczenie In Die Informacje demonstracja uliczna, której uczestnicy leżą niby trupy, odgrywając konsekwencje działania broni masowej zagłady a. urządzeń przemysłowych
 • Znaczenie Decemwirowie Znaczenie złożone z 10 urzędników, zwł. komisja wybrana w r. 451 przed naszą erą w celu spisania prawa zwyczajowego (Prawa XII Tablic); l.poj
 • Znaczenie Dezodorant Co znaczy do usuwania niepożądanych woni ciała. Etym. - fr. désodoriser 'pozbawić woni'; zobacz dez-; ?Xac. odor 'woń
 • Znaczenie Dulki Krzyżówka w nadburciu łodzi, wykorzystywane do przytrzymywania wiosła na siodełku (knadze). Etym. - nm. Dolle l.poj. 'oparcie dla steru; sworzeń
 • Znaczenie Dolman Co to jest kroju węg., szamerowana, obszyta barankiem, zawieszana na jednym ramieniu. Etym. - węg. dolmány 'jw.' z tur. dołama dosł. 'owijanie; długi
 • Znaczenie Kwas Dezoksyrybonukleinowy Słownik ważny składnik jądra komórkowego (chromosomów), jeden z dwu rodzajów kwasów nukleinowych. Etym. - z angielskiego: DNA, d(eoxyribo)-n
 • Znaczenie Dhobi Czym jest dhobi hindi, członek niskiej kasty ind., zajmującej się praniem odzieży
 • Znaczenie Dylatacja Co oznacza zwiększanie objętości ciał w wyniku ogrzewania. Etym. - późn.z łaciny dilatatio 'rozszerzanie' z ?Xac. dilatatus p.p. od dilatare
 • Znaczenie De Tłumaczenie od czegoś; przeczenie; odwrotność, synonim; pozbawienie czego; odjęcie, zredukowanie, obniżenie; roz-; rozdzielenie, rozerwanie. Etym
 • Znaczenie Diadem Przykłady godności kapłańskiej, monarszej i tym podobne, dziś - (srebrna, złota, wysadzana drogimi kamieniami) ozdoba głowy kobiecej. Etym. - gr
 • Znaczenie Detonacja Definicja towarzyszący wybuchowi. detonować wybuchać, eksplodować; onieśmielać, peszyć, zbijać z tropu; muz. brać dźwięki nieczysto, fałszywie. Etym
 • Znaczenie Potior Lectio Difficilior Encyklopedia trudniejsza lekcja jest lepsza; zasada krytyki tekstu, głosząca, Iż nadzwyczajna, osobliwa lekcja (jest to sposób odczytania tekstu w
 • Znaczenie Dezyntegracja Jak działa dezyntegracja rozpad, rozkład, rozprzężenie się; rozbicie (atomów). Etym. - fr. désintégration 'jw.'; zobacz dez-; integracja
 • Znaczenie Geschlecht Dritte Das Czy jest Das dritte Geschlecht nm., Trzecia płeć. Etym. - powieść humorystyczna (1899 r.) Ernsta Wolzogena
 • Znaczenie Dagaba Pojęcie sakralnej budowli buddyjskiej z cegły i ubitej ziemi; pełni zazw. funkcję relikwiarza; por. czajtja, stūpa. Etym. - syng. z sanskr
 • Znaczenie Degradacja Wyjaśnienie niższe stanowisko; pozbawienie a. obniżenie stopnia służbowego; (d. społ.) deklasacja; chem. przest. mechanizm rozpadu cząsteczki związku
 • Znaczenie Piscem In Desinat Opis superne) ?Xac., (kobieta piękna w górnej połowie ciała) kończy się rybim ogonem; o rzeczach, dziełach, mających nieszczęśliwe, nietrafione
 • Znaczenie Dysputa Informacje dyskusja, polemika, spór, rozmowa (zwł. na tematy naukowe). dysputant uczestnik dysputy. dysputować. Etym. - ?Xac. disputare 'badać
 • Znaczenie Dyskredytować Znaczenie pomniejszać autorytet, psuć opinię, kompromitować, dezawuować. Etym. - fr. discréditer 'jw.' od discrédit 'strata kredytu, zaufania
 • Znaczenie Dysponenda Co znaczy broszur i tym podobne) będących do dyspozycji wydawcy, znajdujących się na składzie, w magazynach. dysponowany opracowany, usposobiony do
 • Znaczenie Dolar Krzyżówka Zelandii, Brunei, Etiopii, Liberii, Malezji, Hongkongu, Tajwanu (=100 centów). Etym. - z angielskiego: dollar 'jw.' z nm. Taler, zobacz
 • Znaczenie Dystyngowany Co to jest opanowaniem, umiarem, wytwornością form towarzyskich. dystynkcja dobre maniery, elegancja, wytworność; (w l.mn.) oznaki stopni wojsk
 • Znaczenie Dysfemizm Słownik zastąpienie przyzwoitego, oględnego a. obojętnego słowa a. wyrażenia drażliwym, dosadnym a. nieprzyzwoitym. Etym. - zobacz dys- 1; eufemizm
 • Znaczenie Narrenschiff Das Czym jest wszelkiego rodzaju, stanu i wieku, dążących do Narragonii, krainy głupców). Etym. - tytuł poematu satyryczno-dydaktycznego (1494 r.) poety
 • Znaczenie Dionizyjski Co oznacza radosny, upojny, zmysłowy, orgiastyczny, nieposkromiony, irracjonalny (por. apolliński); namiętny, pełen pasji, faustowski; związany z
 • Znaczenie Diatryba Tłumaczenie pismo, rozprawa naukowa o charakterze zaczepnym, agresywnie polemicznym, zawierające ostrą, gwałtowną krytykę; pamflet. Etym. - gr
 • Znaczenie Dekapitalizacja Przykłady środków trwałych w konsekwencji niewyrównywania bieżącego ubytku poprzez nowe inwestycje. Etym. - zobacz de-; pieniądze
 • Znaczenie Cup Davis Definicja angielskiego:, 'puchar Davisa' nagroda dla zwycięzcy w dorocznym międzynarodowym turnieju tenisowym mężczyzn na kortach trawiastych. Etym
 • Znaczenie Daube Encyklopedia daube fr., mięso duszone z jarzynami
 • Znaczenie Dryf Jak działa wytkniętej drogi pod wpływem wiatru a. prądu; kąt pomiędzy kierunkiem kursu i kierunkiem dryfu. dryfować. Etym. - z angielskiego: drift 'jw
 • Znaczenie Defectiva Czy jest odmienne nie mające pełnej odmiany, "ułomne", którym brak pewnych form fleksyjnych. Etym. - późn.z łaciny l.mn. r.nij. od
 • Znaczenie Zespół Downa Pojęcie med. wrodony niedorozwój umysłowy występujący u dzieci (jedno na 500 do 600 żywych urodzeń), wraz ze skośnymi, szeroko rozstawionymi oczami
 • Znaczenie Dykasteria Wyjaśnienie krajów.; organ adm., (od)dział, instancja, urząd. Etym. - gr. dikastērion 'sąd; w Atenach jedna z 10 sekcji sądu przysięgłych' od dikastēs
 • Znaczenie die Religion ist das Opium des Volks Opis religia to opium ludu. Etym. - wg Marksa (Przyczynek do krytyki heglowskiej filozofii prawa, Wstęp) 1844 r
 • Znaczenie Persons Displaced Informacje Displaced Persons zobacz dipisi
 • Znaczenie Deferens Znaczenie Ptolemeusza - koło, po którym poruszał się środek epicykla. Etym. - śrdw.z łaciny 'jw.' z ?Xac. p.pr. od deferre '(z)nosić; strącać w dół
 • Znaczenie Dydelf Co znaczy opos. Etym. - n.z łaciny didelphys dosł. 'dwumaciczny (jest to torbacz); jw.'; zobacz di-; gr. delphýs 'macica
 • Znaczenie Dal Krzyżówka dāl hindi, indyjska potrawa przyrządzana z soczewicy z ostrymi przyprawami
 • Znaczenie Drozofila Co to jest klasyczny materiał doświadczalny genetyków z racji na szybkie rozmnażanie się i małą liczbę chromosomów. Etym. - n.z łaciny Drosophila 'jw
 • Znaczenie Desygnat Słownik dana nazwa stosuje (odpowiednio z regułami języka). desygnować przest. mianować, naznaczać, wyznaczać. Etym. - ?Xac. designatus p.p. od
 • Znaczenie daran erkenn ich meine Papenheimer Czym jest daran erkenn' ich meine Papenheimer zobacz ich kenne meine Papenheimer
 • Znaczenie Duende Co oznacza tajemniczy, romantyczny urok jako właściwość charakteru hiszp.; właściwy jakoby Hiszpanom lęk przed groźnym, magicznym cieniem Zgonu
 • Znaczenie Defraudacja Tłumaczenie późn.z łaciny defraudatio 'jw.' od ?Xac. defraudare 'oszukiwać'; zobacz de-; fraus dpn. fraudis 'szalbierstwo, oszustwo
 • Znaczenie Der Dichter Steht auf einer hohern Warte als auf den Zinnen der Partei Przykłady Warte, als auf den Zinnen der Partei nm., pisarz stoi na strażnicy wyższej niż partyjne baszty. Etym. - z Ferdinanda Freiligratha (Aus
 • Znaczenie Drabant Definicja przybocznej króla a. dostojnika; taniec staropolski pośredni pomiędzy polonezem a mazurem, tańczony na zakończenie wesela. Etym. - dawn. nm
 • Znaczenie Dychotomia Encyklopedia dychotomiczny dwuczłonowy, na dwie części, kategorie, klasy, zwł. na 2 przeciwstawne sobie a. wzajemnie się wyłączające ekipy; bifurkacja
 • Znaczenie Diablotki Jak działa francuskiego ciasta, podawane do zup czystych, jak bulion a. barszcz czerwony. Etym. - fr. diablotins 'diabełki; łakocie', zdrobn. l.mn
 • Znaczenie Devanagari Czy jest alfabetyczno-sylabiczne, wykorzystywane do drukowania tekstów sanskryckich, do zapisywania hindi i innych współcz. języków środk., zach
 • Znaczenie Dalek Pojęcie angielskiego:, robot mówiący ochrypłym i monotonnym głosem. Etym. - termin ukuty w 1965, podobno poprzez jednego z autorów
 • Znaczenie Dittografia Wyjaśnienie powtarzanie sąsiednich liter, sylab a. wyrazów w pisaniu a. przepisywaniu; por. haplografia. Etym. - gr. dittographía, dissographía 'jw
 • Znaczenie Dżygitówka Opis akrobatyczne na koniach w galopie, uprawiane poprzez Kozaków, górali kaukaskich i in. Etym. - ros. dżigitówka 'jw.' z tur. dżiget, dżigit
 • Znaczenie Dez Informacje przed samogłoską): de-; odwrotność; synonim; brak (na przykład dezaprobata, dezorganizacja, dezorientacja). Etym. - fr. dés- 'od-; wy-' z
 • Znaczenie Dedykacja Znaczenie komuś swego utworu a. dzieła stwierdzone odpowiednią wzmianką; słowa własnoręcznie skreślone i podpisane poprzez autora utworu a
 • Znaczenie Dyferencja Co znaczy zróżnicowany; mat. różnicowy. dyferencjacja różnicowanie (się). dyferencjał system różnicowy, zwł. do przekładni w moście napędowym
 • Znaczenie Diateza Krzyżówka konstytucja patologiczna, odchylenia w budowie i czynnościach organizmu, prowadzące do niepoprawnych reakcji na bodźce środowiska
 • Znaczenie Defilada Co to jest przejazd pojazdów i broni zmechanizowanych) w szyku paradnym przed dowódcą; przemarsz organizacji, grup ludności przed przedstawicielami
 • Znaczenie Dozymetr Słownik promieniowania jonizującego i aktywności promieniotwórczej preparatów; przyrząd do pomiarów indywidualnej dawki napromieniowania gamma
 • Znaczenie Dekalogia Czym jest dekalogia cykl dziesięciu utworów lit. a. filmów. Etym. - zobacz deka-; por. trylogia
 • Znaczenie Dyon Co oznacza dyon zobacz dywizjon
 • Znaczenie Diuk Tłumaczenie na kontynencie europ.; arystokrata najwyższej rangi dziedziczonej w nie wszystkich państwach kontynentalnej Europy; par Ogromnej Brytanii
 • Znaczenie Novo De Przykłady de novo ?Xac., na nowo, ponownie
 • Znaczenie Deskrypcja Definicja deskryptywny opisowy. Etym. - ?Xac. descriptio 'rysunek; opis; pojęcie' od describere 'rysować; opisywać; tłumaczyć; zobacz de-; skryba
 • Znaczenie Di Encyklopedia dwukrotny; zawierający 2 atomy, 2 ekipy i tak dalej (określonego rodzaju); por. bi-; dia-; dys-. Etym. - ?Xac. di- 'dwu' z gr. 'jp
 • Znaczenie Depo Jak działa depo zobacz dépôt
 • Znaczenie Drażetki Czy jest otoczką z cukru, żelatyny, gumy arabskiej, masy czekoladowej i tym podobne, niekiedy maskującą przykry smak leku; drażety, draże kuliste
 • Znaczenie Jockey Disc Pojęcie prowadzi i zapowiada program muzyki z płyt w radiu, przeplatając go komentarzami (nie związanymi z muzyką), żartami, reklamą i tym podobne
 • Znaczenie Drelich Wyjaśnienie splocie ukośnym a. atłasowym, wyrabiana z bawełny, lnu a. półlniana, stosowana na ubrania robocze, ścierki, ręczniki, pokrowce, rolety i
 • Znaczenie Maximo Optimo Deo Opis Deo Optimo Maximo zobacz D.O.M
 • Znaczenie Demaskować Informacje świetle czyjeś skryte ujemne cechy, niejawne niegodziwe zamiary; odkrywać, ujawniać rzeczywistość ukrytą pod pozorami a. osobę taką, jaka
 • Znaczenie Dracena Znaczenie narastające w strefie podzwrotnikowej Azji i Afryki (nie wszystkie gatunki wydzielają rodzaj ciemnoczerwonej żywicy zwanej smoczą krwią), w
 • Znaczenie Deforestacja Co znaczy lasów, ogołacanie z lasów. Etym. - fr. déforestation 'jw.'; zobacz de-; forét 'las' ze śrdw.z łaciny forestis 'jp.' od ?Xac. foris
 • Znaczenie Dysproporcja Krzyżówka równowagi; niewspółmierność; brak harmonii pomiędzy obiektami, zjawiskami, cechami występującymi łącznie. Etym. - zobacz dys- 1; proporcja
 • Znaczenie Domena Co to jest działania; dorobek, zazw. ziemski, należący do panującego, do państwa; śrdw. terytorium podległe bezpośrednio suwerenowi; por. lenno. Etym
 • Znaczenie Dar Danajów Słownik danajski, Danajów dar, zobacz quidquid id est, timeo Danaos
 • Znaczenie de mortuis nil nisi bonum Czym jest Xac., o umarłych (mów) tylko dobrze. Etym. - z gr.; przypisywane Chilonowi (Diogenes Laertius, Chilon, passim) a. Solonowi (Plutarch, Solon
 • Znaczenie Detal Co oznacza drobny obiekt archit. a. dekoracyjny; handel detaliczny, w małych ilościach, sprzedaż niehurtowa, bezpośrednio konsumentowi. Etym. - fr
 • Znaczenie Dymorfizm Tłumaczenie płciowy) gdy samce różnią się znacząco wyglądem od samic; (d. ekologiczny) zróżnicowanie postaci organizmów przez wzgląd na odmiennym
 • Znaczenie Erwache Deutschland Przykłady Deutschland, erwache! nm., Niemcy, zbudźcie się! Etym. - z Dietricha Eckarta (Sturm, sturm, Sturm), 1919 r
 • Znaczenie Dydym Definicja ziem rzadkich (gł. neodymu i prazeodymu), uważana dawn. za pierwiastek, stosowana do barwienia szkieł filtrów optycznych. Etym. - gr
 • Znaczenie Faustus Dies Encyklopedia dies faustus (infaustus) ?Xac., dzień szczęśliwy (niefortunny
 • Znaczenie Dumping Jak działa na rynkach zagranicznych po cenach niższych od cen krajowych, nawet poniżej wydatków produkcji, w celu zachwiania pozycji (a. wyparcia
 • Znaczenie der Geist der stets verneint Czy jest który wciąż przeczy; por. duch otricanija... Etym. - z Goethego (Faust, cz. I, Pracownia); Mefisto o sobie
 • Znaczenie Dural Pojęcie miedzią, magnezem i manganem, twardy i b. lekki, stosowany gł. w produkcji samolotów. Etym. - zobacz dur; aluminium
 • Znaczenie Del Wyjaśnienie Xac. deleatur 'skreślić'; skrót pod dawnymi miedziorytami z ?Xac. delineavit 'narysował, nakreślił' przed nazwiskiem autora rysunku
 • Znaczenie Dolchstoss Der Opis der) Dolchstoss nm., pchnięcie sztyletem (w plecy). Etym. - ustalenie rozruchów w wojsku nm. w listopadzie 1918 r
 • Znaczenie Deponować Informacje deponować zobacz depozyt
 • Znaczenie Diamat Znaczenie diamat skr. od: materializm dialektyczny
 • Znaczenie Camelias Aux Dame Co znaczy kobieta lekkich obyczajów, kurtyzana. Etym. - przydomek Marguerite Gautier, tytułowej bohaterki powieści (1848 r.) A. Dumasa-syna i jej
 • Znaczenie Dematerializacja Krzyżówka okultyzmie - rzekome znikanie elementów, zjaw żart. zniknięcie. Etym. - zobacz de-; ?Xac. materialis, zobacz materia
 • Znaczenie Volaille De Co to jest drobiu. Etym. - fr. volaille 'drób' z późn.z łaciny volatilia l.mn. r.nij. od volatilis 'latający; ptak' z ?Xac. volare, zobacz wolant
 • Znaczenie Delirium Słownik zaburzenia psychiczne nałogowych alkoholików, połączone zazw. z podnieceniem ruchowym, halucynacjami, niepokojem, niekiedy z atakami szału
 • Znaczenie Daltonizm Czym jest umiejętności rozróżniania pewnych barw (zwł. czerwonej i zielonej), zazw. u mężczyzn, jako właściwość wrodzona, dziedziczna, recesywna
 • Znaczenie Donat Co oznacza Xac. stosowany powszechnie w śrdw. w licznych przeróbkach; (por. alwar; De viris). Etym. - od nazwiska autora, Aeliusa Donatusa
 • Znaczenie Dyrektoriat Tłumaczenie klasycystycznej sztuki fr. (zwł. meblarstwa i kostiumologii), związana z Dyrektoriatem, schyłkowym okresem Rewolucji fr. (1796-99), rządami
 • Znaczenie Dromon Przykłady w V-X w., początkowo jedno-, potem dwurzędowy, uzbrojony w taran, a od VII w. w syfony do miotania "ognia greckiego", tajnej i
 • Znaczenie Dżinn Definicja dobrotliwych a. złych duchów, demonów zamieszkujących Ziemię, rozporządzających nadnaturalną potęgą, umiejących przybierać różne postacie
 • Znaczenie Dyliżans Encyklopedia omnibus pocztowy, stosowany od poł. XVI do poł. XIX w. Etym. - fr. (carrosse de) diligence '(powóz) pospieszny'; diligence 'pośpiech
 • Znaczenie durch Eisen und Blut Jak działa durch) Eisen und Blut zobacz (durch) Blut und Eisen
 • Znaczenie Dyspanseryjny Czy jest form opieki sanitarno-med. i leczenia profilaktycznego, zwł. dzieci i młodzieży. Etym. - z angielskiego: dispensary 'apteka (szpitalna
 • Znaczenie Dryl Pojęcie karność, rygor; przest. świder, wiertło; drut do przepychania fajki; przest. siewnik rzędowy. drylować wyjmować pestki z owoców. Etym. - nm
 • Znaczenie Durra Wyjaśnienie durra bot. sorgo murzyńskie, uprawiane jako zboże chlebowe w Indiach, Japonii, Afganistanie, Afryce i USA. Etym. - arab. dhurah 'jw
 • Znaczenie Diafragma Opis przyrządach optycznych). Etym. - gr. diáphragma 'bariera, przegroda; przepona'; zobacz dia-; phrágma 'płot, ogrodzenie
 • Znaczenie Papa De Informacje rzeczowniku: dawny, niemodny, anachroniczny, przestarzały, przebrzmiały. Etym. - od powiedzenia generała de Gaulle'a (1959): "
 • Znaczenie M O D Znaczenie Etym. - inicjały ?Xac. Deo Optimo Maximo 'jw.' Napisy na świątyniach rz., potem również na kościołach i nagrobkach chrześc
 • Znaczenie Bateau Dernier Du Co znaczy du dernier bateau fr., dosł. 'z ostatniego statku'; wg najświeższej mody; ostatni krzyk mody; najmodniejszy (fason, krój i tym podobne
 • Znaczenie Diabetyk Krzyżówka diabétēs 'cyrkiel; cukrzyca' od diabaínein 'stać, chodzić z rozstawionymi nogami (jak cyrkiel)'; zobacz dia-; bainein 'iść
 • Znaczenie Profundis De Co to jest otchłani (wzywałem); z głębokości (wołałem). Etym. - z Wulgaty (Psalm 129, 1 a. 130, 1); tytuł zbioru opowiadań (1946 r.) Zofii Kossak
 • Znaczenie Diafora Słownik polegająca na powtarzaniu pewnej treści dla wzmocnienia wyrazistości wypowiedzi (na przykład "żałuję bardzo, bardzo"); lit
 • Znaczenie Debil Czym jest debil osobnik ograniczony, niedorozwinięty umysłowo. debilizm ociężałość umysłowa; por. oligofrenia. Etym. - ?Xac. debilis 'słaby, bezsilny
 • Znaczenie Dewastacja Co oznacza zrujnowanie. dewastować. Etym. - późn.z łaciny devastatio 'spustoszenie' z ?Xac. devastare 'pustoszyć'; zobacz de-; vastare 'pustoszyć
 • Znaczenie Deputacja Tłumaczenie przedstawicieli, pełnomocników jakiejś zbiorowości, wysłana w celu przedstawienia życzeń a. załatwienia spraw. deputowany poseł; członek
 • Znaczenie Dżingo Przykłady dżingo(izm) napastliwy szowinizm, arogancki nacjonalizm, zwł. połączony z wojowniczą polityką zagraniczną. Etym. - zobacz jingo
 • Znaczenie Defetyzm Definicja w zwycięstwo; przewidywanie porażki z góry, przed decydującą rozgrywką. defetysta człowiek szerzący defetyzm. Etym. - fr. défaitisme
 • Znaczenie Driakiew Encyklopedia śrdw. uniwersalny lek na wszystkie dolegliwości złożony z mnóstwa składników. Etym. - ?Xac. theriaca 'odtrutka' z gr. thēriakē 'odtrutka
 • Znaczenie Destytucja Jak działa urzędu, zwolnienie ze służby państwowej. Etym. - ?Xac. destitutio 'oszukanie; opuszczenie' od destituere 'porzucić; zaniechać; oszukać
 • Znaczenie Styl Dorycki Czy jest powstały w VII w. przed naszą erą na PelopONEZIE; Tabl. 27. Etym. - gr. dōrikós 'dorycki' do Dōrís 'obszar w środk. Grecji, który Dorowie
 • Znaczenie Dastan Pojęcie Środkowego Wschodu, a również płd.-wsch. Azji - epika wierszem i prozą nawiązująca do dawnych legend, podań, baśni i klasycznej, heroicznej
 • Znaczenie Dystrykt Wyjaśnienie nie wszystkich państwach; okręg, obwód, pow., dzielnica (w Polsce w momencie zaborów i okupacji nm.). Etym. - ?Xac. districtus p.p. od
 • Znaczenie Diereza Opis głoską), Iż obie głoski dyftongu (dwugłoski) należy wymawiać oddzielnie, dwusylabowo, na przykład we fr. Noël ('Boże Narodzenie'); por
 • Znaczenie Demarkacja Informacje w terenie granic pomiędzy krajami; wytyczenie linii demarkacyjnej dzielącej wrogie sobie armie w momencie zawieszenia broni. Etym. - hiszp
 • Znaczenie Delfty Znaczenie wyrobów użytkowych i dekoracyjnych wytwarzanych w XVII-XVIII w. w mieście Delft (w zach. Holandii), takich jak naczynia, lichtarze
 • Znaczenie Capo Da Co znaczy da capo (al fine) wł., muz. od początku (do końca) powtórzyć; repetycja
 • Znaczenie Dominacja Krzyżówka przewaga, górowanie nad kim, czym. dominanta kluczowy motyw, zasadnicza właściwość, obiekt wybijający się; biol. gatunek przeważający
 • Znaczenie Dubbing Co to jest oryginalnych dialogów filmu dźwiękowego dialogami w innym języku. Etym. - z angielskiego: 'jw.' od dub 'dubbingować (video); udźwiękowić
 • Znaczenie Deklamacja Słownik wygłaszanie utworu lit.; przen. perora, przemawianie z namaszczeniem, uroczyście, w sposób napuszony, przesądny; żonglowanie frazesami
 • Znaczenie Dżudoka Czym jest dżudoka sportowiec uprawiający dżudo. Etym. - jap. dziūdōka od dziūdō, zobacz dżudo
 • Znaczenie Wirtschaftswunder Das Co oznacza gospodarczy', szybkie podźwignięcie się zrujnowanej poprzez wojnę gospodarki Niemiec Zachodnich w latach 1948-61
 • Znaczenie Deprywacja Tłumaczenie praw podmiotowych; psychol. stan psychiczny wynikający z braku zaspokojenia jakiejś istotnej potrzeby człowieka - biologicznej
 • Znaczenie Dragon Przykłady uzbrojonej w arkebuzy a. muszkiety, szpady a. szable i pistolety; żart. kobieta wysoka, tęga, energiczna. dragonady prześladowania dzięki
 • Znaczenie das Volk der Denker und Dichter Definicja naród myślicieli i pisarzy, jest to Niemcy. Etym. - wg przedmowy do Bajek ludowych (1782 r.) pisarza nm. Johanna K. A. Musäusa (1735-87); w
 • Znaczenie Drakońskie Encyklopedia zarządzenia) - surowe, bezwzględne, ostre, okrutne. Etym. - od imienia prawodawcy ateńskiego Drakona, którego ustawy (około 621 przed naszą
 • Znaczenie Depopulacja Jak działa się liczby ludności, stanu zaludnienia. Etym. - ?Xac. depopulatio 'spustoszenie; grabież' od depopulare 'pustoszyć; wyludniać'; zobacz de
 • Znaczenie Dysproz Czy jest metal ziem rzadkich; por. lantanowce. Etym. - gr. dysprósitos 'trudno popularny'; zobacz dys- 2; prositós 'popularny
 • Znaczenie Dioda Pojęcie dioda najprostsza lampa elektronowa o dwu elektrodach, zazw. użytkowana jako prostownicza. Etym. - zobacz di-; -oda
 • Znaczenie Drom Wyjaśnienie linia, prosta; tor (wyścigowy); wyścig; plac, pole opracowane, urządzone do szczególnych celów. Etym. - gr. drómos 'bieg; tor wyścigowy
 • Znaczenie Der Man ohne Eigenschaften Opis Człowiek bez właściwości. Etym. - tytuł nie dokończonej ogromnej powieści (1930-43) pisarza austr. Roberta Musila (1880-1942), której
 • Znaczenie Słowca Krasnowo Dla Informacje dla krasnowo słowca ros., (powiedzieć coś) dla pięknego słówka, dla efektu, dla dowcipu
 • Znaczenie Diesel Znaczenie dizla] - wysokoprężny spalinowy silnik tłokowy o zapłonie samoczynnym na ciężkie paliwo płynne (na przykład na ropę naftową). Etym. - od
 • Znaczenie Donatywa Co znaczy bita ozdobnymi stemplami specjalnie jako dar dla władcy a. in. znakomitej osoby; w XVI i XVII w. bite w większej liczbie poprzez miasta
 • Znaczenie Klasyfikacja Deweya Krzyżówka bibliotecznej klasyfikacji dziesiętnej opublikowany w 1876 r., przyjęty na całym świecie poprzez sporo bibliotek, zwł. publicznych i
 • Znaczenie Stijl De Co to jest ekipa art. 1917-31, zał. w Lejdzie poprzez Theo van Doesburga i Pieta Mondriana, kierująca się jego teorią neoplastycyzmu, która
 • Znaczenie Doberman Słownik sporych, mocnych psów o gładkiej sierści, czarnej, czekoladowej a. szarej, i dobrym węchu. Etym. - od nazwiska hodowcy nm. Friedricha
 • Znaczenie Deracines Czym jest ojczystego. Etym. - tytuł powieści (1897) pisarza fr. Maurice Barrèsa (1862-1923), będącej pierwszym tomem trylogii pt. Le Roman de
 • Znaczenie Definicja Co oznacza definicje (definiendum) dzięki znanych pojęć (definiens); zwięzłe objaśnienie znaczenia wyrazu. definitor (Kośc. rz.kat.) w zakonie
 • Znaczenie Daga Tłumaczenie daga wł., (w Europie Zach. do XVIII w.) sztylet o trójkątnej klindze
 • Znaczenie Dulcimer Przykłady prototyp fortepianu, rodzaj cymbałów z klawiaturą i drewnianymi młoteczkami obciągniętymi skórą. Etym. - ?Xac. dulcis 'słodki, miły
 • Znaczenie Dysfunkcjonalny Definicja dysfunkcjonalny nie przystosowany, nie dostosowany do potrzeb, celów zwł. ludzkich, socjalnych. Etym. - zobacz dys-; funkcja
 • Znaczenie Dżuba Encyklopedia dżuba zobacz juba
 • Znaczenie Didżeridu Jak działa didżeridu austral., muz. ogromna bambusowa piszczałka krajowców australijskich
 • Znaczenie Derik Czy jest obrotowy, z wysięgnikiem). Etym. - z angielskiego: derrick dawn. 'szubienica; jw.; wieża szybowa; bom ładunkowy'; od nazwiska kata
 • Znaczenie Dormitorium Pojęcie klasztorach, konwiktach, zakładach wychowawczych i przytułkach. Etym. - ?Xac. 'sypialnia' od dormire 'spać'; zobacz -orium
 • Znaczenie Demisaison Wyjaśnienie sezon wiosenny i jesienny w handlu odzieżą; przest. jesionka. Etym. - fr. 'jw.'; zobacz demi(-monde); sezon
 • Znaczenie difficilis in otio quies Opis difficilis in otio quies ?Xac., w bezczynności trudno o spokój; próżniactwo nie daje odpoczynku
 • Znaczenie Dokument Informacje a. tożsamości, legitymacja; akt urzędowy. dokumentarny (a. dokumentalny) video - oparty na zdjęciach rzeczywistych wydarzeń i osób a. na
 • Znaczenie Deportacja Znaczenie odległej, izolowanej miejscowości, na przymusowy pobyt. Etym. - ?Xac. deportare 'przenosić; deportować; zobacz de-; portare, zobacz porto 2
 • Znaczenie Diaskop Co znaczy diaskop projektor, rzutnik, przyrząd do wyświetlania przezroczy (diapozytywów); por. episkop; epidiaskop. Etym. - zobacz dia-; -skop
 • Znaczenie Defekt Krzyżówka fiz., ułomność; przen. przywara (moralna), niedoskonałość. Etym. - ?Xac. defectus 'brak' od deficere 'zawieść; brakować; porzucić'; zobacz
 • Znaczenie Dayglo Co to jest fluorescencyjna, błyszcząca i jarząca się w świetle dziennym, stosowana na znaki drogowe i reklamy. Etym. - z angielskiego: nazwa handl
 • Znaczenie Theonina Dens Słownik to skłonność do potwarzy, pociąg do oszczerstwa. Etym. - z Horacego (Listy, 1, 18, 82). Teon, pisarz satyryczny, był oszczercą
 • Znaczenie diligere ex toto corde et in tota anima Czym jest anima ?Xac. (miłować) z całego serca i z całej duszy. Etym. - wg Wulgaty (Ew. wg Mat., 22, 37; por. Deut., 4, 29
 • Znaczenie Dżinsy Co oznacza spodni sport. a. roboczych, zazw. niebieskich (por. blue jeans), uszytych z trwałego, grubego, tkanego diagonalnie płótna bawełnianego
 • Znaczenie Stationnement De Disque Tłumaczenie postojowa, plakietka, którą kierowca wstawia za przednią szybę samochodu w chwili wysiadania z wozu stojącego w miejscu o ograniczonym
 • Znaczenie Divertimento Przykłady wym. diwertismã] serenada, ulubiona forma instrumentalna XVIII w. dla małych zespołów instrumentalnych, pośrednia pomiędzy suitą a
 • Znaczenie Donżuan Definicja pożeracz serc; kobieciarz, flirciarz (por. Casanova, lowelas). donżuaneria. Etym. - od imienia postaci legendarnej (której wzorem miał być
 • Znaczenie die Kirche hat einen guten Magen Encyklopedia die Kirche hat einen guten Magen nm., kościół ma zdrowy żołądek. Etym. - z Goethego (Faust, cz. I. sc. 9
 • Znaczenie Corps Au Diable Jak działa wcielony. Etym. - tytuł powieści (1923 r.) pisarza i poety fr. Raymonda Radiguet (1903-23); tł. pol. pot. Opętanie (1925 r
 • Znaczenie Demolować Czy jest Etym. - ?Xac. demoliri 'burzyć, niszczyc'; zobacz de-; moliri 'puszczać w ruch; budować' od moles, zobacz mol
 • Znaczenie Deprekacja Pojęcie przeprosiny. Etym. - ?Xac. deprecatio 'usilna, pokorna prośba; jw.' od deprecari 'błagać; wstawiać się za kimś; przepraszać'; zobacz de
 • Znaczenie Dyftong Wyjaśnienie samogłosek w jednej sylabie (na przykład au-to). Etym. - gr. diphthóngos 'dwudźwięczny; dwugłoska'; zobacz di-; phthóngos 'dźwięk; głos
 • Znaczenie Deficyt Opis rozchodów nad przychodami; (d. budżetowy) brak pokrycia dla części kosztów przewidzianych w budżecie; niedobór (w kasie). niezyskowny wyrób
 • Znaczenie Delacja Informacje delator dawn. donosiciel, sekretny oskarżyciel, denuncjant. Etym. - ?Xac. delator 'jw.' i delatio 'odniesienie; dostarczanie' z delatus
 • Znaczenie Dyfteria Znaczenie dyfteria, dyfteryt med. błonica. Etym. - fr. diphtérie 'jw.' z gr. diphthéra 'skóra wyprawiona; błona; sakwa
 • Znaczenie Doksograf Co znaczy zbieracz wyjątków pism) staroż. filozofów gr. doksologia w liturgii chrześc. - pochwała Trójcy św. Etym. - gr. dóksa 'sąd; recenzja
 • Znaczenie Spero Spiro Dum Krzyżówka dum spiro, spero ?Xac., póki oddycham, nie tracę nadziei; póki tchu, póty otuchy
 • Znaczenie Deuter Co to jest o jądrze (deuteron) złożonym z jednego protonu i jednego neutronu; por. tryt. Deuteronomium ?Xac., Księga Powtórzonego Prawa, nazwa
 • Znaczenie Dywagacja Słownik pisanie bezładne, rozwlekłe, nie na temat, od rzeczy; por. dygresja. dywagować mówić, pisać nie na temat a. od rzeczy. Etym. - późn.z
 • Znaczenie dreiundzwanzig Jahre und nichts fur die Unsterblichkeit getan Czym jest die Unsterblichkeit getan! nm., (mam) 23 lata, a nic (jeszcze) nie uczyniłem dla nieśmiertelności! Etym. - z Schillera (Don Karlos, 2, 2
 • Znaczenie Servire Dominis Duobus Co oznacza panom służyć. Etym. - z Wulgaty (Ew. wg Mat., 6, 24); por. tytuł komedii pisarza wł. Carlo Goldoniego (1707-93) Il servitore di due padroni
 • Znaczenie Diaspora Tłumaczenie narodowości na obczyźnie a. wyznawców jakiejś religii pośród innowierców; mniejszości religijne; tereny zamieszkane poprzez nie. Etym. - gr
 • Znaczenie Reich Drittes Przykłady Drittes Reich zobacz Das Dritte Reich
 • Znaczenie dem Mimen flicht die Nachwelt keine Kranze Definicja Kränze nm., mimowi (aktorowi) potomność nie splata wieńców. Etym. - z Schillera (Wallenstein, cz. I, Prolog, 41
 • Znaczenie Dżudżitsu Encyklopedia dżudżitsu zobacz dżiu-dżitsu
 • Znaczenie Doktryna Jak działa przekonań z określonej dziedziny filozofii, teologii, polityki i tak dalej, właściwy danemu myślicielowi, danej szkole; teoria, edukacja
 • Znaczenie Detekcja Czy jest dozymetria; demodulacja, wyodrębnienie z modulowanego prądu sygnału modulacyjnego dzięki detektora (w radioodbiorniku). detektyw sekretny
 • Znaczenie Diagonal Pojęcie skośnym w wyraźne ukośne prążki. diagonalny ukośny; idący po przekątnej, przekątniowy. Etym. - ?Xac. diagonalis 'biegnący po przekątnej' z
 • Znaczenie Dewon Wyjaśnienie 7. Etym. - od nazwy hrabstwa Devonshire w płd.-zach. Anglii, gdzie występują najtypowsze osady czerwonego piaskowca z tego okresu
 • Znaczenie Ignorantia Docta Opis docta ignorantia ?Xac., uczona niewiedza. Etym. - z tytułu traktatu De docta ignorantia (1440 r.) Mikołaja z Kuzy (Nikolausa Krebsa
 • Znaczenie Dolmen Informacje neolitu (gł. w Bretanii i Irlandii), złożony z dwu a. więcej płyt kamiennych ustawionych na sztorc i przykrytych ogromnym płaskim blokiem
 • Znaczenie Domino Znaczenie tabliczkami), zawierającymi po dwa pola z punktami od 0 do 6; dawn. płaszcz z kapturem noszony poprzez mnichów, członków bractw relig. i
 • Znaczenie Dolich Co znaczy DOLICH(O)- w złożeniach: długi; wąski. dolichokefalia antr. długogłowość. Etym. - gr. dolichós 'długi'; zobacz -cefal
 • Znaczenie Derywacja Krzyżówka pochodnych od wyrazu podstawowego; lotn. znoszenie samolotu z kursu pod wpływem wiatru; odchylenie toru wirującego pocisku. Etym. - ?Xac
 • Znaczenie Damascenka Co to jest damasceńskiej, hartowanej i elastycznej, cenionej między innymi w dawn. Polsce; bot. śliwka-lubaszka, damaszka, o fioletowych owodach; por
 • Znaczenie Est Distinguendum Słownik distinguendum est! ?Xac., należy rozróżniać
 • Znaczenie Dynasta Czym jest dynastii. dynastia szereg panujących z jednego rodu; rodzina panująca (dziedzicznie). Etym. - gr. dynasteía 'władza' od dynástēs 'król' z
 • Znaczenie die Weltgeschichte ist das Weltgericht Co oznacza die Weltgeschichte ist das Weltgericht nm., historia świata jest sądem nad światem. Etym. - z Friedricha Schillera (Resignation 68), 1784 r
 • Znaczenie Durez Tłumaczenie minister spr. zagr. E. Drouyn de Lhuys w rozmowie z Władysławem Czartoryskim 31 III 1863 r., w okresie stworzenia styczniowego
 • Znaczenie Dygresja Przykłady zboczenie, od gł. tematu, wątku; wypowiedź wtrącona w kluczowy tok opowiadania, utworu lit.; por. dywagacja, gratis dictum. Etym. - ?Xac
 • Znaczenie der Kiebitz ist kein Singvogel Definicja der Kiebitz ist kein Singvogel nm., przysł. czajka nie jest ptakiem śpiewającym; kibic nie powinien się odzywać, wtrącać do gry
 • Znaczenie der Krieg ist nichts anderes als die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln Encyklopedia Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln nm., wojna jest tylko kontynuacją polityki innymi środkami. Etym. - prus. generał i teoretyk
 • Znaczenie Dysleksja Jak działa dysleksja med., psych. zaburzenia w zdolności czytania. Etym. - zobacz dys- 2; gr. léksis, zobacz leksyka
 • Znaczenie Defensywa Czy jest obronna, obronny sposób walki (por. kunktator); pot. w Polsce 1918-39 - kontrwywiad. Etym. - śrdw.z łaciny defensivus 'obronny' z ?Xac
 • Znaczenie Niente Far Dolce Pojęcie słodka bezczynność, miłe nieróbstwo; por. relaks. dolce stil nuovo wł., dosł. 'nowy słodki styl', termin użyty poprzez Dantego w Piekle na
 • Znaczenie Kanzler Eiserne Der Wyjaśnienie der) eiserne Kanzler nm., żelazny kanclerz. Etym. - przydomek nadawany Bismarckowi
 • Znaczenie Dalmatyńczyk Opis wielkości wywodząca się z psów gończych (mająca jakoby pochodzić z Dalmacji), o białej, krótkiej sierści w nieregularne czarne a. brązowe
 • Znaczenie Dromomania Informacje dromomania zobacz poriomania. Etym. - gr. drómos, zobacz -drom(a); -mania
 • Znaczenie Dioskurowie Znaczenie Dioskurowie zobacz Kastor i Polluks
 • Znaczenie Dacza Co znaczy dacza ros., zamiejska willa, domek letni mieszkańców rosyjskich miast
 • Znaczenie Denuklearyzacja Krzyżówka denuklearyzacja uczynienie jakiegoś terytorium, (części) kontynentu, strefą pozbawioną broni jądrowej. Etym. - zobacz de-; nukle
 • Znaczenie Deklinacja Co to jest rzeczowników, przymiotników, zaimków i liczebników) poprzez przypadki (por. fleksja); astr. zboczenie, odległość kątowa punktu na sferze
 • Znaczenie Praska Defenestracja Słownik poprzez okno pałacu w Pradze w 1618 r. namiestników cesarskich poprzez przedstawicieli stanów czeskich, jako słowo protestu przeciw
 • Znaczenie disce puer latine ego faciam te mościpanie Czym jest mościpanie ?Xac. makaroniczna - ucz się, chłopcze, łaciny, a zrobię cię panem. Etym. - słowa, które miał powiedzieć władca Stefan Batory do
 • Znaczenie do re mi fa sol la si Co oznacza do, re, mi, fa, sol, la, si zobacz solmizacja
 • Znaczenie Dolus Tłumaczenie dolus ?Xac., prawn. rz. oszustwo, podstęp, szalbierstwo, rozmyślne działanie na czyjąś szkodę
 • Znaczenie Desegregacja Przykłady likwidowania, znoszenia praktyki oddzielania, separowania, izolacji grup rasowych, narodowych, wyznaniowych. Etym. - z angielskiego
 • Znaczenie Darwinizm Definicja organizmów w drodze doboru naturalnego, sformułowana w 1859 r. poprzez przyrodnika z angielskiego: Ch. R. Darwina (1809-82) w dziełach: O
 • Znaczenie Dukat Encyklopedia bita w wielu państwach Europy od 1284 r. (por. cekin), mająca, gł. w XVII i XVIII w., charakter międzynarodowy (por. floren; gulden); w
 • Znaczenie Donacja Jak działa uczyniony poprzez donatora, fundatora, ofiarodawcę na rzecz donatariusza. Etym. - ?Xac. donatio 'darowizna' od donare 'obdarzyć' z dare
 • Znaczenie Deutschland Deutschland uber alles Czy jest Niemcy, Niemcy powyżej wszystko (nm. hymn narodowy 1922-45). Etym. - słowa (1841 r.) poety nm. Hoffmanna von Fallersleben (1798-1874) do
 • Znaczenie Dekstoza Pojęcie wielocukry pozyskiwane w trakcie rozkładu skrobi a. glikogenu, użytkowane do wyrobu klejów i atramentu. Etym. - ?Xac. dexter 'prawy
 • Znaczenie Digitalis Wyjaśnienie digitalis bot. naparstnica. Etym. - ?Xac. 'palczasty' od digitus 'palec'; por. bit
 • Znaczenie Davus sum non Oedipus Opis a nie Edyp; jestem prostak, nie umiem rozwiązywać zagadek. Etym. - z Terencjusza (Dziewczyna z Andros, 1, 2, 23); wg mit. gr. Edyp
 • Znaczenie Moment Psychologische Das Informacje ważny obiekt, wzgląd a. czynnik psychologiczny. Etym. - Neue Preussische Zeitung ("Nowa Gazeta Pruska") z 16 XII 1870 pisała, Iż
 • Znaczenie dura lex sed lex Znaczenie dura lex, sed lex ?Xac., twarde prawo, lecz (przecież) prawo
 • Znaczenie Absconditus Deus Co znaczy deus absconditus ?Xac., bóg ukryty
 • Znaczenie Depenalizacja Krzyżówka depenalizacja prawn. obniżenie wymiaru i uszczuplenie zakresu kar ustawowych za pewne typy przestępstw. Etym. - zobacz de-; penalizacja
 • Znaczenie Demografia Co to jest jakościowym i ilościowym badaniem ludności, jej struktury, ruchu, rozwoju, statystyki i tak dalej Etym. - zobacz demos; -graf
 • Znaczenie Publicis De Słownik de publicis ?Xac., o kwestiach publicznych
 • Znaczenie Daubaine Droit Czym jest droit d'aubaine fr., zobacz ius albanagii. droit de seigneur fr., zobacz ius primae noctis
 • Znaczenie Dyskwalifikacja Co oznacza niezdatności do podjętej pracy; pozbawienie prawa do czego (na przykład do uczestniczenia w zawodach sport.) jako kara za naruszenie
 • Znaczenie Deotyma Tłumaczenie Deotyma zobacz Diotima. Etym. - pseud. poetki i powieściopisarki polskiej Jadwigi Łuszczewskiej (1834-1903
 • Znaczenie Kunst Holde Du Przykłady du holde Kunst! nm., czarowna Sztuko! Etym. - z Franza von Schober (1798-1882) An die Musik i z pieśni op. 88 nr 4 Franza Schuberta
 • Znaczenie du haut de ces pyramides Definicja du haut de ces pyramides... zobacz soldats, songez, que
 • Znaczenie Dekokt Encyklopedia wyciąg z ziół lekarskich. Etym. - ?Xac. decoctus p.p. od decoquere 'wygotować'; zobacz de-; coquere, zobacz kok 2
 • Znaczenie Dywersja Jak działa celu odwrócenie uwagi nieprzyjaciela; działanie z ukrycia w celu podkopania obronności a. gospodarki nieprzyjaciela w okresie wojny a
 • Znaczenie de omni re scibili Czy jest Xac., o wszystkich rzeczach, które można poznać (i o nie wszystkich innych). Etym. - dewiza humanisty wł. Pico della Mirandola (1463-94
 • Znaczenie Diwa Pojęcie a. operetki; ulubiona, słynna śpiewaczka a. tancerka; gwiazda sceny a. filmu; primadonna. Etym. - wł. diva 'boska; jw.' z ?Xac. 'bogini
 • Znaczenie Deresz Wyjaśnienie dereszowatej, o sierści będącej mieszaniną kępek brudnoczerwonych i białych; dawn. liche wino, cienkusz. Etym. - węg. deres 'jw
 • Znaczenie Dipol Opis ładunków elektr., równych ale przeciwnego znaku, znajdujących się w pewnej odległości od siebie; dipolowa antena - antena składająca się z
 • Znaczenie dulce et decorum est pro patria mori Informacje dulce et decorum est pro patria mori ?Xac., słodko i zaszczytnie jest umrzeć za ojczyznę. Etym. - z Horacego (Pieśni, 3, 2, 13
 • Znaczenie Dalba Znaczenie stalowych, żelbetowych) wbitych w dno i połączonych nad wodą w głowicę - urządzenie wykorzystywane gł. do cumowania statków i barek z dala
 • Znaczenie Decentralizacja Co znaczy uprawnień władzy centralnej na organy niższych szczebli i miejscowych, lokalnych samorządów, urzędów, instytucji. Etym. - zobacz de
 • Znaczenie Gemutlichkeit Deutsche Krzyżówka przytulność; por. gemütlich. Etym. - wyrażenie z 1814 r., upowszechnione poprzez przedmowę do Schloss Avalon (1827 r.) Willibalda Alexisa
 • Znaczenie Zehntausend Obern Die Co to jest die obern Zehntausend nm., górne dziesięć tys.; zobacz the upper ten
 • Znaczenie Movere Delectare Docere Słownik docere, delectare, movere ?Xac., nauczać, zabawiać, wzruszać. Etym. - z Kwintyliana (Kształcenie mówcy 10, 59
 • Znaczenie Dysymulacja Czym jest ukrywanie objawów dolegliwości a. kalectwa w ustalonym celu. Etym. - ?Xac. dissimulatio 'udawanie' od dissimulare 'zatajać, udawać'; zobacz
 • Znaczenie Sourds Des Dialogue Co oznacza dialogue des sourds fr., dosł. 'rozmowa głuchych', dyskusja, której uczestnicy nie zwracają uwagi na argumenty drugiej strony
 • Znaczenie Dżelab Tłumaczenie dżellaba, dżelab arab., długi, luźny arabski płaszcz wełniany z kapturem i rękawami, noszony poprzez mężczyzn, zwł. w Maroku
 • Znaczenie dla puszczej jasnosti łuczsze wyczierknut Przykłady wyczierknut' ros., dla większej jasności lepiej wykreślić. Etym. - przypisywane Gieorgijowi Plechanowowi, 1856-1918
 • Znaczenie Supero Dente Definicja zębem'; z lekceważeniem, z wyższością, z góry, poprzez ramię. Etym. - z Horacego (Satyry, 2, 6, 87). Przenośnia na ustalenie pogardy, z
 • Znaczenie Dirty Encyklopedia dosł. 'brudny', w muzyce jazzowej - ciemne, gardłowe, chrapliwe, szorstkie dźwięki w śpiewie a. w grze na instrumentach dętych (Louis
 • Znaczenie Durgapudża Jak działa Durgā-Pūdżā hindi, hinduistyczne święto na cześć Durgi, aspektu małżonki Śiwy Niszczyciela
 • Znaczenie Diabolo Czy jest polegająca na podrzucaniu i chwytaniu wirującej szpulki sznurkiem umocowanym na dwóch pałeczkach. Etym. - wł. nazwa handl. z ?Xac. diabolus
 • Znaczenie Duka Pojęcie detaliczny w Kenii i nie wszystkich innych państwach wsch. Afryki. dukawallah właściciel takiego sklepu (regularnie Hindus a. Pakistańczyk
 • Znaczenie Damaru Wyjaśnienie tybetański w kształcie klepsydry z dwóch ściętych czaszek ludzkich połączonych szczytami i obustronnie obciągniętych skórą uderzaną od
 • Znaczenie Fragen Verdammten Die Opis die) verdammten Fragen nm., zobacz proklatyje woprosy
 • Znaczenie Dyluwium Informacje dyluwium zobacz plejstocen. Etym. - ?Xac. diluvium 'potop
 • Znaczenie Dezawuować Znaczenie jakichś działań, do reprezentowania kogo a. czego, do występowania w czyimś imieniu; wyrzec się odpowiedzialności za kogo, cofnąć aprobatę
 • Znaczenie de omnibus dubitandum est Co znaczy wszystkim należy wątpić. Etym. - z Kartezjusza (Medytacja o pierwszej filozofii, 1), 1641 r.; "Lieblingsmotto" nm., 'ulubiona
 • Znaczenie Dachma Krzyżówka budowla kamienna; na takich wieżach Persowie wystawiają zwłoki zmarłych; gdy ciało pożrą sępy, czyste kości umieszcza się w urnie. Etym
 • Znaczenie Academicus Dies Co to jest dies academicus ?Xac., święto wyższej uczelni, dzień bez wykładów. dies ater ?Xac., czarny dzień, niefortunny, pechowy
 • Znaczenie Dribbling Słownik dribbling zobacz drybling
 • Znaczenie Delegacja Czym jest pełnomocników (delegatów), reprezentantów, wysłanników jakiejś zbiorowości; deputacja; wyjazd w kwestiach służbowych; piśmienne
 • Znaczenie Dżudo Co oznacza regulaminów i traktowane jako dyscyplina sportowa. Etym. - z angielskiego: judo 'jw.' z jap. dziūdō 'jw.'; dziū, zobacz dżiu-dżitsu; dō
 • Znaczenie Deka Tłumaczenie DEKA- (da) w złożeniach: dziesięć jednostek fundamentalnych. Etym. - gr. déka 'dziesięć'; por. dekada
 • Znaczenie Don Przykłady dziś grzecznościowy, dodawany do imienia (r.ż. doña [wym. donja]); wł. tytuł uprzejmościowy księży i szlachty dodawany do imienia (zwł. w
 • Znaczenie Gramotnych Dołoj Definicja wykształconymi! Etym. - hasło, z którym wystąpił Jan Wacław Machajski (Pracownik umysłowy, 1900 r.), twierdząc, Iż proletariat powinien
 • Znaczenie Delegalizacja Encyklopedia delegalizacja uznanie czegoś za nielegalne. Etym. - zobacz de-; legalizacja
 • Znaczenie Dyslokacja Jak działa rozlokowanie sił zbrojnych na danym terytorium; geol. przemieszczanie się warstw skorupy ziemskiej a. płaszczyzn sieciowych w kryształach
 • Znaczenie Dżami Czy jest dżami ogromny meczet, odpowiednik katedry. Etym. - arab. djāmi 'gromadzący
 • Znaczenie Der Wille zur Macht Pojęcie Der Wille zur Macht nm., Wola mocy. Etym. - tytuł pracy (1901 r.) F. W. Nietzschego
 • Znaczenie Demimini Wyjaśnienie demi-mini (sukienka a. spódniczka) krótsza niż mini. Etym. - fr., zobacz demi-(monde); mini
 • Znaczenie Dystrybucja Opis materialnych; przydział, rozprowadzenie (na przykład towarów); por. repartycja. Etym. - ?Xac. distributio 'podział' od distribuere
 • Znaczenie Dumdum Informacje spłonką z rtęcią piorunującą (powodującą wybuch w ciele) a. pocisk z naciętą okrywą (powodującą rany szarpane). Etym. - od nazwy
 • Znaczenie Dinks Znaczenie double income no kids 'bezdzietne (małżeństwa) o podwójnych dochodach'; amer. schemat małżeństwa, gdzie oboje robią karierę i nie odmawiają
 • Znaczenie Degrengolada Co znaczy moralny a. materialny. Etym. - fr. dégringolade pot. 'jw., spadek wartości (pieniądza)' od dégringoler 'staczać się
 • Znaczenie Daktyl Krzyżówka lit. trójsylabowa stopa wierszowa o pierwszej sylabie długiej (a. akcentowanej) i pozostałych krótkich (a. nieakcentowanych): ľ Č Č
 • Znaczenie Dribling Co to jest piłce nożnej, hokeju - prowadzenie piłki ze zwodami dla zmylenia i wyminięcia zagradzającego drogę przeciwnika. Etym. - z angielskiego
 • Znaczenie Duo Słownik instrumentalistów; utwór instrumentalny (na przykład sonata) na 2 instrumenty (na przykład skrzypce i altówka); por. duet. Etym. - wł
 • Znaczenie Memoriae Damnatio Czym jest pamięci. Etym. - w staroż. Rzymie senat mógł uchwalić d. m. byłego cesarza (na przykład Domicjana panującego w latach 81-96), wymazując
 • Znaczenie Diatermia Co oznacza organizmu w celach leczniczych dzięki energii cieplnej wytwarzanej w aparacie diatermicznym poprzez prąd elektr. ogromnej częstotliwości i
 • Znaczenie Dytyramb Tłumaczenie wychwalający, sławiący kogo, panegiryk; entuzjastyczna, podniosła pochwała. Etym. - od dithýrambos 'pieśń chóralna, z towarzyszeniem aulosu
 • Znaczenie dimitte illis non enim sciunt quod faciunt Przykłady faciunt ?Xac., odpuść im, ponieważ nie wiedzą, co czynią; por. o, sancta simplicitas! Etym. - z Wulgaty (Ew. wg Łuk., 23, 34
 • Znaczenie Denotacja Definicja nazwy, ekstensja (por. desygnat; konotacja). Etym. - ?Xac. denotatio 'oznaczenie; spostrzeżenie' od denotare 'spostrzegać; notować'; zobacz
 • Znaczenie Dżokej Encyklopedia konnych. dżokejka półkolista, lekka czapeczka jeździecka z długim daszkiem. Etym. - z angielskiego: jockey 'jw.' od Jock, szkoc. formy
 • Znaczenie Dingue Jak działa dingue [wym. dęg] fr., pop. o rzeczach - dziwaczny, cudaczny, ekstrawagancki
 • Znaczenie Duma Czy jest 17; (D. bojarska) w XV-XVII w. porada feudałów Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, a od 1547 - cara. Etym. - ros. (Gosudárstwiennaja) Dúma
 • Znaczenie Damno Pojęcie damno disagio, perte, handl. utrata na papierach giełdowych, hipotekach i tym podobne; por. agio. Etym. - ?Xac. damnum 'szkoda; utrata
 • Znaczenie Deratyzacja Wyjaśnienie deratyzacja odszczurzanie; zorganizowane tępienie szczurów i myszy. Etym. - fr. dératisation 'jw.'; zobacz de-; rat 'szczur
 • Znaczenie Loco In Desipere Opis gdy się nadarza możliwość. Etym. - z Pieśni 4, 12, 28 Horacego: dulce est desipere in loco 'miło szaleć, kiedy czas po temu', tł. Jana
 • Znaczenie Dieman Informacje śmierć zatajono, by otrzymywać nadal jego płaca, rentę, emeryturę i tym podobne Etym. - z angielskiego: zach. Afryki 'jw.'; die 'umrzeć
 • Znaczenie Sich An Ding Znaczenie por. kantyzm; fenomen; noumen). Etym. - w filoz. Kanta: byt zasadniczy bezwzględnie na postacie przejawiania się
 • Znaczenie Dżuma Co znaczy powietrze, czarna Zgon med. ciężka dolegliwość zakaźna (której epidemie dziesiątkowały ludność śrdw. Europy) wywoływana poprzez pałeczkę
 • Znaczenie Dwt Krzyżówka angielskiego: deduejt], jednostki nośności statku, równej 1 tonie metrycznej a. z angielskiego: (2240 funtów, około 1016 kg). Etym. - skr
 • Znaczenie Defloracja Co to jest defraudant. deformacja odkształcenie; zniekształcenie. Etym. - zobacz de-; późn.z łaciny defloratio 'defloracja' od deflorare 'deflorować
 • Znaczenie Dekodowanie Słownik dekodowanie odczytanie, rozszyfrowanie kodu (techn. dzięki urządzenia zwanego dekoderem). Etym. - zobacz de-; kod
 • Znaczenie damnant quod non intelligunt Czym jest damnant quod non intelligunt ?Xac., potępiają to, czego nie mogą pojąć (zrozumieć). Etym. - z Kwintyliana, 10, 1, 26
 • Znaczenie Depilacja Co oznacza skóry. depilator przyrząd a. środek kosmetyczny do usuwania włosów. Etym. - śrdw.z łaciny depilatio 'depilacja' z ?Xac. depilare 'wyrywać
 • Znaczenie Didot Tłumaczenie spore różnice pomiędzy grubymi a cienkimi liniami litery) przygotowany poprzez drukarza fr. Ambroise Didota, 1730-1804
 • Znaczenie Dziwer Przykłady strzelb ze stali damasceńskiej dziwersowanej, powstały poprzez skręcanie i skuwanie w ogniu (wokół drążka) twardych i miękkich drutów
 • Znaczenie Dieu et mon droit Definicja Etym. - zawołanie króla z angielskiego: Ryszarda Lwie Serce (1189-99) w bitwie z Francuzami pod Gisors (1198 r.); dewiza heraldyczna
 • Znaczenie Dakron Encyklopedia dakron amer. odpowiednik tergalu. Etym. - nazwa fabryczna
 • Znaczenie Dyskrecja Jak działa kwestiach; dochowanie tajemnicy; niewtrącanie się do cudzych spraw, delikatność, oględność. dyskrecjonalny pozostawiony do swobodnego
 • Znaczenie Jones Davy Czy jest angielskiego:, marynarska wersja diabła jako porywacza dusz ludzkich. Davy Jones locker amer.z angielskiego:, 'skrzynia Davy Jonesa', dno
 • Znaczenie Dekalog Pojęcie nakazów i zakazów religijnych będących fundamentem moralności żyd. i chrześc., powstały prawdop. w VIII-VI w. przed naszą erą, wg Biblii
 • Znaczenie Dynar Wyjaśnienie dynar zobacz dinar
 • Znaczenie Dossier Opis dokumentami; kompletny zestaw akt, papierów, dotyczących jakiejś osoby a. kwestie. Etym. - fr. 'plik akt z nalepką (i napisem) na grzbiecie
 • Znaczenie Inquirendo Lunatico De Informacje de lunatico inquirendo późn.z łaciny, prawn. (pismo nakazujące) zbadanie, czy wymieniona (w nim) osoba jest chora umysłowo
 • Znaczenie Dramat Znaczenie oparty na akcji i dialogu (por. epika; liryka); sztuka sceniczna, zwł. o charakterze poważnym; przen. ciężkie przeżycie moralne a
 • Znaczenie del doman non e certezza Co znaczy nie wiadomo nic pewnego. Etym. - maksyma (około 1492 r.) władcy Florencji, Medyceusza, Wawrzyńca Wspaniałego, Lorenzo (il Magnifico
 • Znaczenie Dypsomania Krzyżówka niepohamowanej potrzeby alkoholu; opilstwo okresowe. dypsomaniak(alny). Etym. - gr. dípsa 'marzenie'; zobacz -mania
 • Znaczenie Bureau Deuxieme Co to jest biuro', "dwójka", departament fr. (kontr)wywiadu wojskowego, odpowiednik brytyjskiego M.I.5. Etym. - czym jest Premier Bureau
 • Znaczenie Desinteressement Słownik obojętność, brak zainteresowania. Etym. - fr. 'bezinteresowność; bezstronność; jw.' od (se) désintéresser (de) 'przestać się (czym
 • Znaczenie Dieu atil donc oublie ce que jai fait pur lui Czym jest fait pur lui? fr., czyżby więc Bóg zapomniał, com (wszystko) dla Niego uczynił? Etym. - przypisywane Ludwikowi XIV (po bitwie pod
 • Znaczenie Wahrheit Und Dichtung Co oznacza Dichtung und Wahrheit zobacz Wahrheit und Dichtung
 • Znaczenie Deficitspending Tłumaczenie nakręcania koniunktury a. dla przezwyciężenia depresji gosp.: opłaty publ. z funduszów czerpanych nie z budżetu (jest to z podatków), lecz
 • Znaczenie Daimonion Przykłady głos wewnętrzny (głos bóstwa, demona); sumienie. Etym. - gr. 'istota boska; duch opiekuńczy; jw.' od daímōn 'bóstwo, bóg; demon'; por
 • Znaczenie Dżahilijah Definicja dżāhilijah arab., barbarzyństwo, moment przeislamski w Arabii
 • Znaczenie Dydaktyka Encyklopedia i uczenia się; pouczanie, moralizowanie. dydaktyczny. Etym. - gr. didaktikós 'potrafiący uczyć' od didáskein, zobacz didaskalia
 • Znaczenie Dominikanin Jak działa Etym. - zał. w r. 1216 poprzez św. Dominika (Guzmana) w Prouille koło Tuluzy (płd. Francja), w celu przeciwdziałania ruchowi albigensów
 • Znaczenie Duumwirat Czy jest pozostające w ręku dwóch ludzi, duumwirów; urząd, godność duumwirów; przen. dwie osoby dzielące pomiędzy siebie urząd a. pozycję; dwaj
 • Znaczenie Yourself It Do Pojęcie du:it jo:self] dosł. 'zrób to sam'; hasło masowego ruchu zapoczątkowanego w stanach zjednoczonych ameryki, mającego na celu, poprzez prace
 • Znaczenie Dekapitacja Wyjaśnienie poprzez ścięcie. Etym. - śrdw.z łaciny decapitatio 'jw.' z późn.z łaciny decapitatus p.p. od decapitare 'ściąć'; zobacz de-; ?Xac. caput
 • Znaczenie Drugstore Opis zjednoczonych ameryki - drogeria z tanim barem, słodyczami, gazetami, tanimi książkami, specyfikami, kosmetykami i tak dalej Etym. - amer.z
 • Znaczenie Casta Omnia Doctis Informacje doctis omnia casta ?Xac., dla uczonego wszystko jest czyste
 • Znaczenie duces caeci excolantes culicem camelum autem glutientes Znaczenie camelum autem glutientes ?Xac., (wodzowie ślepi, którzy) przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda; o zajmowaniu się drobiazgami, a
 • Znaczenie Denar Co znaczy sestercja; uncja); śrdw. drobna moneta różnych państw europ., między innymi i Polski. Denarius Petri śrdw.z łaciny, denar (św.) Piotra hist
 • Znaczenie Skala Diatoniczna Krzyżówka z pięciu całych tonów i dwóch półtonów w obrębie oktawy; por. chromatyczna. Etym. - gr. diatonikós 'przechodzący od tonu do tonu' z
 • Znaczenie Dżul Co to jest dżul (J) jednostka miary pracy, energii i ilości ciepła; watsekunda. Etym. - od nazwiska z angielskiego: fizyka: James P. Joule (1818-89
 • Znaczenie Necessitas Dura Słownik dura necessitas ?Xac., twarda konieczność. Etym. - z Horacego (Pieśni 3, 24, 6), 23 r. p.n.e
 • Znaczenie Demivierge Czym jest dziewczyna nie unikająca doświadczeń erotycznych z mężczyznami, zachowująca jednak dziewictwo. Etym. - fr. 'jw.'; demi, zobacz demi
 • Znaczenie Deglomeracja Co oznacza dezurbanizacja (por. aglomeracja); ekon. rozpraszanie produkcji poprzez przenoszenie całych zakładów na tereny o mniejszej koncentracji
 • Znaczenie den Wald vor lauter Baumen nicht sehen Tłumaczenie den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen nm., nie widzieć poza drzewami lasu. Etym. - z Christopha Martina Wielanda (Musarion 2, 142), 1768 r
 • Znaczenie Drastyczny Przykłady niesmaczny, nieprzyzwoity; ostry, gwałtowny, silnie działający (środek). Etym. - gr. drastikós 'energiczny; efektywny' od dran, zobacz
 • Znaczenie Diariusz Definicja protokołów sejmowych. Etym. - ?Xac. diarium 'racja dzienna (żywności i tym podobne); dziennik' od dies, zobacz dieta 2
 • Znaczenie Deifikacja Encyklopedia deifikacja ubóstwienie (ogromnych ludzi) za życia a. po Zgonu. Etym. - ?Xac. deificare 'ubóstwiać; dei- od deus, zobacz deizm
 • Znaczenie Dezercja Jak działa uchylanie się od służby wojsk.; zbiegostwo. dezerter. Etym. - fr. déserteur 'zbieg; dezerter; odstępca' z ?Xac. desertor 'jp.' i późn.z
 • Znaczenie Ucha Diemianowa Czy jest dosł. 'rybna'); natrętna i uparta prynuka, wmuszanie gwałtem jedzenia i picia; rozszerz. niestrudzone, uparte naleganie. Etym. - tytuł
 • Znaczenie Deklasacja Pojęcie jednostek a. grup społ. w strukturze klasowej społeczeństwa, powiązane z degradacją ekon., pauperyzacją, osłabieniem prestiżu społ. Etym
 • Znaczenie Dybuk Wyjaśnienie dybuk w folklorze żyd. - dusza zmarłego grzesznika, która zamieszkała w ciele osoby żyjącej. Etym. - hebr. dibbūk 'połączenie; przywiązanie
 • Znaczenie Dyskonto Opis bank a. osobę prywatną, przy kupnie weksli, czeków, papierów wartościowych) odsetek za czas pozostający do terminu płatności. dyskontować
 • Znaczenie Dialekt Informacje ogólnonarodowego właściwa ludności jakiegoś regionu. dialektyzm zwrot, forma, słowo właściwy narzeczu, gwarze. dialektyka staroż. sztuka
 • Znaczenie die Philosophen haben die Welt nur interpretiert es kommt drauf an sie zu verandern Znaczenie interpretiert, es kommt drauf an, się zu verändern nm., filozofowie... tylko interpretowali świat; idzie jednak o to, by go zmienić. Etym
 • Znaczenie Duszeszczipatielnyj Co znaczy duszeszczipãtielnyj ros., ckliwy, sentymentalny; nazbyt uczuciowy. Etym. - ros., duszá 'dusza'; szczipát' 'szczypać
 • Znaczenie Divali Krzyżówka Divali hindi, w Indiach 5-dniowe święto jesienne ku czci Lakszmi, hinduistycznej Wenus
 • Znaczenie Dywan Co to jest zestaw pism, ksiąg; zespół pisarzy, kancelaria; (w Persji muzułm. i Turcji osmańskiej) najwyższa porada państwa (tur. Ogromny D.); zestaw
 • Znaczenie Deontologia Słownik zajmujący się obowiązkami moralnymi; (d. lekarska) etyka lekarska, normująca wymagania moralne lekarza względem pacjentów i kolegów-lekarzy
 • Znaczenie Deflektor Czym jest urządzeniach) obiekt zmieniający kierunek przepływu gazu; urządzenie do wyprowadzania z cyklotronu cząsteczek naładowanych po ich
 • Znaczenie Kichote Don Co oznacza idealista nie liczący się z rzeczywistością, fantasta, komiczny marzyciel; dziwak, cudak, maniak, utopista; omyłkowy rycerz; człowiek chudy
 • Znaczenie Dezinformacja Tłumaczenie kłamliwa, rzekoma wiadomość. Etym. - zobacz dez-; ?Xac. informatio 'wizerunek; wyobrażenie' od informare 'formować; wyobrazić'; zobacz in
 • Znaczenie Deus admirabilis fortuna variabilis Przykłady Xac., Bóg zadziwiający, szczęście zmienne. Etym. - kanonik krakowski Szymon Starowolski do króla szw. Karola Gustawa w katedrze wawelskiej
 • Znaczenie Diuny Definicja diuny nawiane wydmy piaszczyste na wybrzeżu morskim. Etym. - nm. Düne 'jw
 • Znaczenie Dekabryści Encyklopedia sfer szlacheckich, dążący do obalenia samowładztwa i zniesienia pańszczyzny. Etym. - ros. diekabrist (l.poj.) 'jw.' od diekábr 'grudzień
 • Znaczenie Dualis Jak działa szczególna forma deklinacji i koniugacji, wyrażająca fakt, Iż mamy do czynienia z dwiema jednostkami (w większości jęz. indoeurop. już
 • Znaczenie Dadaizm Czy jest rozwijający się w latach 1916-23 w Szwajcarii, Niemczech, Francji i częściowo w stanach zjednoczonych ameryki, będący anarchiczną negacją
 • Znaczenie Diana Pojęcie Diana dawn. księżyc; dziewczyna emancypowana, niezależna, wysportowana, oddana jeździe konnej, polowaniu, chłodna w uczUCIACH; Tabl. 30
 • Znaczenie Drehbuch Wyjaśnienie drehbuch [wym. drejbuch] pop. scenopis filmowy. Etym. - nm. Drehbuch 'scenariusz; jw.'; drehen 'kręcić'; Buch 'podręcznik
 • Znaczenie Dekoracja Opis przedmiotu, wnętrza a. budynku; tło plastyczne sceny teatralnej, operowej, ujęcia filmowego, TV (por. scenografia); ozdabianie, dekorowanie
 • Znaczenie Demonopolizacja Informacje pokonywanie monopoli w zakresie przemysłu, handlu, komunikacji, informacji, organizacji społ. i tak dalej Etym. - zobacz de-; monopol
 • Znaczenie Dżina Znaczenie się z bytu doczesnego i materialnego poprzez dyscyplinę wewnętrzną i osiągnął stan wieczystej, niebiańskiej szczęśliwości, nirwany. Etym
 • Znaczenie Dioptria Co znaczy zbierającej układów optycznych, zwł. soczewek (równa odwrotności ogniskowej wyrażonej w metrach). Etym. - gr. dióptra 'przyrząd optyczny do
 • Znaczenie Visum Aliter Dis Krzyżówka dis aliter visum ?Xac., bogowie odmiennie postanowili. Etym. - z Wergiliusza (Eneida, 2, 428
 • Znaczenie Diafano Co to jest DIAFANO- w złożeniach: przejrzysty; przejrzystość. Etym. - gr. diaphanēs 'przejrzysty' od diaphaínein 'przezierać'; zobacz dia-; -fan
 • Znaczenie Irae Dies Słownik Sądu Ostatecznego (start i nazwa modlitwy odmawianej a. śpiewanej w trakcie mszy żałobnej). Etym. - start pieśni kośc., ułożonej w XII w
 • Znaczenie Delegat Czym jest delegat zobacz delegacja

Co to znaczy | Tłumaczenie i wyjaśnienie zwrotu, zdania

Wytłumaczenie tekstów. Znaczenie językowe definicji. Słownik tłumczeń z przykładami.

Tłumaczenie Delegat co znaczy dies irae krzyżówka DIAFANO co to jest dis aliter visum słownik dioptria czym jest dżina co oznacza demonopolizacja tłumaczenie dekoracja. co to jest.

Słownik Dywergencja co znaczy dualizm krzyżówka deflacja co to jest delenda co to znaczy.