feudalizm co to jest
Co to znaczy feudalizm? Definicja feudalizm (w formie klasycznej) zach. europ. formacja społeczno.

Czy przydatne?

Definicja feudalizm

Definicja z ang. feudalism, z niem. Feudalismus.

Co to znaczy FEUDALIZM feudalizm (w formie klasycznej) zach. europ. formacja społeczno-ekon. (gł. IX w.-XV w.), gdzie chłopi byli użytkownikami ziemi i pozostawali w pańszczyźnianej zależności od feudałów, właścicieli ziemskich, posiadaczy lenn (panów, arystokratów, wasali panującego).feudum lenno, ziemia a. dochody pozyskiwane poprzez feudałów wg prawa lennego (por. senior; suzeren).Etym. - śrdw.z łaciny feudalis 'feudalny' od feudum, feodum 'prawo na rzeczy cudzej; lenno'

Czym jest feudalizm znaczenie w Znaczenie F .