fronton festina lente furiat co to jest
CO ZNACZY Fronton, Ful, Festina Lente, Furiat, Faseta, Fettuccine, Fortuna Favet Fortibus, Finbak.

Znaczenie słowa, wyrazu na F

 • Znaczenie Fracassant Co to jest ogłuszający; przen. (1955) sensacyjny, skandaliczny, sprawiający spore wrażenie; wyzywający, głośny. Etym. - fr. od fracas 'gwałtowne
 • Znaczenie Frawaszi Definicja frawaszi st.pers., w mazdaizmie - anioł stróż człowieka, prowadzący nim w życiu ku realizacji jego lepszych, wznioślejszych cech
 • Znaczenie Frant Co znaczy łgarz, oszust; (z niemądra frant) jak gdyby nigdy nic, z pozoru naiwny; hist. wędrowny komediant, błazen. Etym. - od czes. imienia
 • Znaczenie Lis De Fleur Słownik dosł. 'kwiat lilii'; figura heraldyczna, przedstawiająca 3 złączone z sobą stylizowane lilie; w l.mn. (les fleurs de lis) godło królów fr
 • Znaczenie Farmer Znaczenie farmer zobacz farma
 • Znaczenie Fakir Czym jest fakir asceta, pokutnik, wędrowny mnich żebrzący w państwach muzułm. i w Indiach; por. derwisz. Etym. - arab. fakir 'ubogi
 • Znaczenie Ferezja Co oznacza pochodzenia wsch. (od poł. XVI w.), obszerny płaszcz z rękawami, szyty z ciemnego (a., gdy strojny, z czerwonego) sukna, zazw. podszyty
 • Znaczenie Fuga Krzyżówka miejsce połączenia cegieł, krawędzi płyt, desek. 2. imitacyjna forma muz. polifonicznej z tematami przeprowadzanymi kolejno poprzez
 • Znaczenie Forum Najlepszy przedstawia się istotne kwestie publiczne do rozważenia, osądzenia, załatwienia; por. agora. Etym. - ?Xac. 'rynek, targowisko; plac
 • Znaczenie Festiwal Przykłady z imprez (regularnie również konkursów) art. i spotkań, pozwalających na przybyłym z różnych stron uczestnikom nawiązanie kontaktów kult
 • Znaczenie Feudum Encyklopedia feudum zobacz feudalizm
 • Znaczenie Falszburta Jak działa falszburta żegl. nadburcie. Etym. - nm. Falschbord 'jw.'; falsch 'fałszywy, pozorny' z ?Xac. falsus, zobacz falset; Bord 'burta
 • Znaczenie Frenetyczny Czy jest burzliwy; owacyjny, rzęsisty (o oklaskach). Etym. - ?Xac. phreneticus 'szalony' z gr. phrenitikós 'jp.' od phrenítis 'obłąkanie; gorączka
 • Znaczenie Flugelhorn Pojęcie Flügelhorn muz., wojsk. skrzydłówka. Etym. - nm. 'jw.'; Flügel 'skrzydło'; Horn 'róg
 • Znaczenie Fuhrer Wyjaśnienie hitlerowskich, nazistowskich Niemczech (1933-45) o Adolfie Hitlerze (1889-1945); por. duce. Etym. - nm. 'przewodnik; kierownik; kierowca
 • Znaczenie Filmografia Opis aktora, reżysera i tak dalej; podręcznik a. esej, omawiające twórczość filmową poszczególnego aktora, reżysera i tak dalej Etym. - zobacz
 • Znaczenie Faramuszka Informacje fraszka. Etym. - śr.g.nm. warmuos 'rozgotowana kaszka; ciepła polewka'; warm 'ciepły'; muos 'posiłek; gotowana kasza
 • Znaczenie Filigran Co to jest cały element) złotniczy z cienkich drucików, regularnie z granulacją, w połączeniu z emalią; symbol wodny na papierze. filigranowy drobny
 • Znaczenie Clavigera Fors Definicja Etym. - tytuł zbioru 96 listów do robotników i chłopów bryt. (1871-84) z angielskiego: pisarza i krytyka Johna Ruskina (1819-1900
 • Znaczenie Ftyzjatra Co znaczy dziedzinie ftyzjatrii, ftyzjologii, med. nauce o gruźlicy płuc. Etym. - gr. phthísis 'suchoty'; zobacz -iatr(i)a; log-; -log
 • Znaczenie Famusow Słownik schlebiający przełożonym, wyniosły i arogancki w relacji do podwładnych, protegujący krewniaków, wróg postępu. Etym. - postać z komedii
 • Znaczenie Fulguracja Znaczenie cywilizacji, kultury, sztuki i tak dalej), zakłócenie procesu dziejowego, moment przyspieszonego dziania się, kiedy to, po odrzuceniu
 • Znaczenie Feralny Czym jest feralny niepomyślny, nieszczęśliwy; pechowy; złowróżbny. Etym. - ?Xac. feralis 'śmiertelny; żałobny
 • Znaczenie Nugacitatis Fascinatio Co oznacza fascinatio nugacitatis ?Xac., powab błahości
 • Znaczenie Fit Krzyżówka substancje działające grzybo- i bakteriobójczo, produkowane poprzez rośliny wyższe w liściach, kwiatach, pędach i korzeniach. Etym. - gr
 • Znaczenie Hippocratica Facies Najlepszy hipokratesowe oblicze, na którym widać oznaki zbliżającej się Zgonu. Etym. - od opisu takiej twarzy u Hipokratesa (Prognosticon; najpierw
 • Znaczenie Trybunał Femiczny Przykłady trybunał powoływany do sądzenia członków możnych rodów, sąd kapturowy. Etym. - nm. Feme 'sąd kapturowy w śrdw. Niemczech; sąd kapturowy
 • Znaczenie Felga Encyklopedia felga obręcz koła wagonu, tocząca się po szynach, a samochodu, na którą nakłada się ogumienie; wieniec koła. Etym. - nm. Felge 'jw
 • Znaczenie Fuksja Jak działa fuksja bot. ułanka. Etym. - n.z łaciny fuchsia 'jw.' od nazwiska botanika nm.: Leonard Fuchs (1501-66
 • Znaczenie Fajerant Czy jest dnia pracy; odpoczynek, przerwa. Etym. - nm. Feierabend 'czas wolny po pracy; jw.'; Feier 'uroczystość; święto; wypoczynek' z ?Xac. fariae
 • Znaczenie fortuito quodam concursu atomorum Pojęcie dzięki jakiemuś szczęśliwemu połączeniu się atomów. Etym. - adaptacja z Cycerona (O naturze bogów, 1, 24
 • Znaczenie Frapować Wyjaśnienie frapować sprawiać wrażenie, zadziwiać, zaciekawiać. Etym. - fr. frapper 'uderzać; frapować; zaciekawiać; wybijać (monetę); pukać
 • Znaczenie Fauna Opis zwierząt jakiegoś środowiska, obszaru a. okresu geol.; por. flora. faunistyczny w odniesieniu fauny. Etym. - n.z łaciny 'jw.' z późn.z
 • Znaczenie Fikus Informacje fikus bot. figowiec. Etym. - ?Xac. ficus 'figa
 • Znaczenie Fidybus Co to jest złożony (by długo płonął) skrawek papieru do zapalania fajki. Etym. - nm. Fidibus 'jw.' z ?Xac. celownika l.mn. od fides 'lutnia'; aluzja
 • Znaczenie Spółgłoska Frykatywna Definicja frykatywna spółgłoska - jęz. szczelinowa, zobacz spirant. Etym. - ?Xac. fricatus p.p. od fricari 'trzeć
 • Znaczenie Fino Co znaczy fino najwytrawniejszy jerez hiszpański. Etym. - hiszp. 'wykwintny, szlachetny' z ?Xac. finis, zobacz finish
 • Znaczenie Kwas Foliowy Słownik kwas wit. występująca obficie w zielonych liściach warzyw, w drożdżach i wątrobie, konieczna jako czynnik krwiotwórczy i w syntezie kwasów
 • Znaczenie Commedia La Finita Znaczenie finita la commedia wł., komedia skończona (por. acta est fabula; plaudite, cives!; tirez le rideau; vos valete et plaudite
 • Znaczenie Filakteria Czym jest z łaciny phylacterium 'jw.; obrona; amulet' z gr. phylaktérion 'posterunek; warta; jp.' od phýlaks dpn. phylýkos 'straż
 • Znaczenie Fazenda Co oznacza kawy; dom na takiej plantacji. Etym. - brazyl.port. 'jw.' z port. 'folwark; dorobek; wyrób' od ?Xac. facienda, zobacz hacjenda
 • Znaczenie Farwater Krzyżówka farwater d.nm., (oznakowany, wytyczony bojami) tor wodny dla statków poprzez trudne a. niebezpieczne pod względem nawigacyjnym obszary wodne
 • Znaczenie Firet Najlepszy firet druk. przest. justunek zecerski do oddzielania od siebie liter a. wyrazów. Etym. - nm. Viereck 'czworokąt'; vier '4'; Eck(e) 'kąt
 • Znaczenie Flagsztok Przykłady drzewce, na którym się podnosi banderę. Etym. - nm. Flaggenstock 'drzewce bandery'; Flagge 'flaga, bandera'; Stock 'laska, kij
 • Znaczenie Farys Encyklopedia farys u Beduinów: rycerz, wojownik, jeździec. Etym. - arab. fāris 'jw
 • Znaczenie Firma Jak działa nazwa, pod którą osoba fiz. a. prawna prowadzi przedsiębiorstwo; przen. art., lit., nauk. nazwisko (osoby) mające(j) niezłą sławę
 • Znaczenie Flank Czy jest wojsk.), boczna wieża twierdzy. flankować otaczać czym z boku a. z obu stron; przest. nacierać na nieprzyjaciela z boku, otaczać. Etym
 • Znaczenie Street Fleet Pojęcie londyńska. Etym. - od nazwy ulicy w Londynie (biegnącej od Ludgate Circus do Strandu), na (a. w pobliżu) której mieszczą się liczne
 • Znaczenie Fryne Wyjaśnienie imię sławnej z urody hetery gr. z Tespii beockich (IV w. przed naszą erą), modelki Praksytelesa (Afrodyta z Knidos) i Apellesa (Afrodyta
 • Znaczenie Funiculaire Opis kolej linowa (wisząca a. terenowa). Etym. - fr. 'jw.' z ?Xac. funiculus zdrobn. od funis 'lina, sznur
 • Znaczenie Filantrop Informacje wspierający ubogich, fundator, uprawiający filantropię, dobroczynność (dziś regularnie w znaczeniu iron., ujemnym, o szczodrobliwości na
 • Znaczenie Forsa Co to jest pot. kapitał. forsować usilnie popierać, przyspieszać, przeprowadzać co zdecydowanie; wymuszać, wywalczać, wywojować; przekroczyć, zdobyć
 • Znaczenie Forminga Definicja forminga st.grecki instrument muz. strunowy szarpany, odmiana liry a. kitary. Etym. - gr. phórminks dpn. phórmingos 'jw
 • Znaczenie Culpa Felix Co znaczy szczęsne) przewinienie. Etym. - św. Augustyn o grzechu pierworodnym, który stał się powodem Odkupienia
 • Znaczenie Powder For Food Słownik food for powder z angielskiego: dosł. 'pokarm dla prochu', mięso armatnie. Etym. - z Szekspira (Falstaff w Henryku IV, cz. I, 4, 2
 • Znaczenie Folia Znaczenie sztucznych. foliał, foliant (stara) księga ogromnych rozmiarów; księga rozmiaru połowy arkusza. Etym. - nm. Foliant 'jw.' z ?Xac. folium
 • Znaczenie Foolproof Czym jest prosty, łatwy w działaniu i obsłudze. Etym. - z angielskiego: 'jw.'; fool 'głupiec'; proof 'odporny', por. proof
 • Znaczenie Forint Co oznacza forint waluta węgierska (= 100 fillerów). Etym. - węg. 'jw.' z wł. fiorino, zobacz floren
 • Znaczenie Filomaci Krzyżówka patriotyczne młodzieży wileńskiej (1817-23 r.), kierujące istniejącymi formalnie organizacjami (por. filareci), zał. poprzez J. Jeżowskiego
 • Znaczenie Futor Najlepszy futor zobacz chutor
 • Znaczenie Filarioza Przykłady dolegliwość zakaźna, na którą cierpi około 200 mln ludzi, wywoływana poprzez filarie (nicienie, pasożyty kręgowców, niezależnie od ryb
 • Znaczenie fiat ius et pereat mundus Encyklopedia prawu (sprawiedliwości) musi się stać zadość, choćby świat miał zginąć (przypisywane św. Augustynowi a. cesarzowi rz.-nm. Ferdynandowi I
 • Znaczenie Flader Jak działa straszaki, sznury z rozwieszonymi barwnymi chorągiewkami, szmatkami, piórkami, do fladrowania, otaczania ostępu zimą, po wytropieniu
 • Znaczenie Fik Czy jest FIK(O)- w złożeniach: wodorosty, glony, algi. Etym. - gr. phýkos 'jw.; trawa morska; róż (czerwona szminka
 • Znaczenie Teutonicus Furor Pojęcie furor teutonicus ?Xac., germańska gwałtowność, teutoński impet; por. furia francese. Etym. - z Lukana (Pharsalia, 1, 255
 • Znaczenie Formant Wyjaśnienie formujący słowo pochodny od swej podstawy (tematu); to, czym się różni formacja pochodna od swojej podstawy; zobacz afiks. Etym. - ?Xac
 • Znaczenie Fatwa Opis fatwa arab., wyrok Zgonu
 • Znaczenie Ferwor Informacje przejęcie; pasja; zwł. o sposobie mówienia (z ferworem). Etym. - ?Xac. fervor 'burzenie się, szum; upał; namiętność' od fervēre 'kipieć
 • Znaczenie Fidelitatis Gratia Fidelitas Co to jest fidelitas gratia fidelitatis ?Xac., wierność nagradza się sama
 • Znaczenie Fordewind Definicja strony rufy (od tyłu); kurs statku z (pełnym) wiatrem. Etym. - nm. vor dem Winde 'przed wiatrem'; vor 'przed'; Wind 'wiatr
 • Znaczenie Folksdojcz Co znaczy folksdojcz zobacz Volksdeutsch
 • Znaczenie Fontaź Słownik noszona w różnych czasach zamiast krawata; na przełomie XVII i XVIII w. ozdoba ze wstążek owiniętych wokół włosów kobiety. Etym. - od
 • Znaczenie flectere si nequeo superos Acheronta movebo Znaczenie flectere si nequeo superos, Acheronta movebo ?Xac., jeżeli nie nakłonię niebios, poruszę piekło. Etym. - z Wergiliusza (Eneida, 7, 312
 • Znaczenie Fok Czym jest ożaglowania a. olinowania) fokmaszt(u). fok żegl. fokmaszt, przedniak, przedni maszt; fokżagiel, pierwszy od dołu żagiel na fokmaszcie
 • Znaczenie Filia Co oznacza przedsiębiorstwa; ekspozytura, agentura, agencja, placówka. filiacja pokrewieństwo wstępne a. zstępne; (l.mn. filiacje) związki powiązania
 • Znaczenie Baucis I Filemon Krzyżówka małżeńskiej. Etym. - w mit. fr. Philēmōn i Baukís; kochająca się para starych małżonków, którzy, mimo biedy, podjęli gościnnie Zeusa i
 • Znaczenie Fenig Najlepszy fenig 1/100 marki nm. i fińskiej (fiń. penni). Etym. - nm. Pfennig 'śrdw. denar' jw
 • Znaczenie Falanga Przykłady zwarty tłum, szereg; nazwa org. faszystowskich w Hiszpanii i w Polsce (1934-39); ekon. nazwa zrzeszeń spółdzielczych liczących około 1600
 • Znaczenie Fructidor Encyklopedia fructidor dwunasty miesiąc fr. kalendarza republikańskiego. Etym. - fr. 'jw.'; ?Xac. fructus, zobacz frukta; gr. dōron 'dar
 • Znaczenie Fugas Jak działa podziemnej z materiałem wybuchowym; zbiornik pod- a. naziemny z bojowymi środkami chem., promieniotwórczymi a. napalmem. Etym. - fr
 • Znaczenie Feature Czy jest przedstawiona publiczności a. ogłoszona jako specjalna atrakcja, zwł. wyróżniający się, oryginalny, bogato udokumentowany artykuł, reportaż
 • Znaczenie City Fun Pojęcie Nowego Jorku z lat 60. XX w.; zobacz Big Apple. Etym. - amer.z angielskiego:, fun 'zabawa, uciecha'; zobacz city
 • Znaczenie Sitiunt Ipsi Fontes Wyjaśnienie fontes ipsi sitiunt ?Xac., nawet źródłom doskwiera marzenie. Etym. - z Cycerona (Ep. ad Quint., 3, 1, 4
 • Znaczenie Fatamorgana Opis wielokrotne, zmienne obrazy, pojawiające się (w konsekwencji załamania światła w warstwach powietrza o różnej temp.) w Cieśninie Mesyńskiej
 • Znaczenie Fatale Femme Informacje kobieta przynosząca zgubę, sprowadzająca nieszczęście, łamiąca serce, karierę, życie mężczyzny (por. Kirke; syrena 2
 • Znaczenie Frappe Co to jest lodzie, podawany w szklankach; likier na lodzie podawany do deseru w kieliszkach cocktailowych; zimny napój z mleka i lodów
 • Znaczenie full of wise saws and modern instances Definicja z angielskiego:, zdań mądrych pełny i nowych przykładów. Etym. - z Szekspira (Jakub o sędzi w Jak wam się podoba, 2, 7
 • Znaczenie Freak Co znaczy kaprys; wybryk' w muzyce rockowej - arogancka, impertynencka maniera wykonawcza (Franka Zappy, Johnny Wintera i in
 • Znaczenie Fiksacja Słownik się pewnych sposobów zachowania (zwł. pod wpływem przymusu powodującego mocną frustrację), choćby były one zupełnie nieracjonalne i
 • Znaczenie Parler Facon Znaczenie façon parler fr., dosł. 'sposób mówienia', to się tylko tak mówi, tego się nie bierze dosłownie
 • Znaczenie Fontina Czym jest fontina wł., ?Xagodny włoski ser owczy, żółty, o maleńkich oczkach i jasnobrązowej skórce, wyrabiany w Valle d'Aosta w Piemoncie
 • Znaczenie Faceamain Co oznacza oczne z rączką do trzymania; lorgnon; por. binokle. Etym. - fr. 'jw.'; face 'twarz; przód; strona; wierzch' z ?Xac. facies 'wygląd
 • Znaczenie Filis Krzyżówka sielankowa pasterka (jak u Horacego, Wergiliusza, Fr. Karpińskiego i in.). Etym. - ?Xac. Phyllis z gr. 'mit. gr. córka Likurga, króla
 • Znaczenie Filet Najlepszy dzięki igły i kołeczka; płat mięsa a. ryby oczyszczony z kości a. ości; potrawa z takiego mięsa (takiej ryby). Etym. - fr. 'niteczka
 • Znaczenie ferre oleum in auricula Przykłady oliwę w uchu, jest to tak nachylać ucha w rozmowie z możnymi, jakby w drugim uchu nosiło się oliwę. Etym. - Epigramy, 5, 77, Marcjalisa
 • Znaczenie Fiasko Encyklopedia fiasko niepowodzenie, nieudanie się czego, krach, klapa. Etym. - wł. fiasco 'flaszka oplatana; jw.' pochodzenia germ
 • Znaczenie Frezarka Jak działa służącej do frezowania, obróbki frezem (narzędziem wieloostrzowym, pracującym w ruchu obrotowym) powierzchni dowolnego kształtu. Etym
 • Znaczenie Fluwio Czy jest FLUWIO- w złożeniach: rzeka; strumień; spowodowany poprzez działanie strumieni, rzek. Etym. - ?Xac. fluvius 'rzeka' od fluere, zobacz fluid
 • Znaczenie Fatyczny Pojęcie rozmowie) wyjawiający uczucia, przeznaczony zamianie wrażeń, tworzeniu atmosfery towarzyskiej, a nie zamianie idei czy informacji. Etym
 • Znaczenie Feis Wyjaśnienie feszene)] irl., hist. irlandzkie zebranie prawodawcze połączone z konkursami art., oratorskimi i sport.; irlandzki festiwal lud. wzorowany
 • Znaczenie Frytura Opis na w miarę wysoką temperaturę, stosowana do smażenia (niekiedy kilkakrotnego) pączków, faworków, frytek i tak dalej Etym. - fr. friture
 • Znaczenie Fellowtraveler Informacje towarzysz podróży; sympatyk, zwł. komunizmu, nie będący członkiem partii (tł. z ros.; zobacz poputczik). Etym. - amer.z angielskiego: 'jw
 • Znaczenie Femininum Co to jest feminista obrońca (praw) kobiet. feministka zwolenniczka feminizmu, ruchu dążącego do polit. i społecznego równouprawnienia kobiet; por
 • Znaczenie facts are stubborn things Definicja angielskiego:, fakty są uparte. Etym. - z powieści Histoire de Gil Blas ("Przypadki Idziego Blasa", 1715-35, wyd. pol. 1804), ks
 • Znaczenie frailty thy name is woman Co znaczy frailty, thy name is woman! z angielskiego:, słabości, na imię ci kobieta! Etym. - z Szekspira (Hamlet, 1, 2
 • Znaczenie Fontanometr Słownik nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia płynu otaczającego mózg niemowlęcia (wcześniaka). Etym. - z angielskiego: fontanel(le) anat. 'przestrzeń
 • Znaczenie Foje Znaczenie foje zobacz foyer
 • Znaczenie Flora Czym jest obszaru, okresu geol.; zespół bakterii, którego naturalnym środowiskiem jest jakiś organ ciała (na przykład flora jelit); por. fauna. Etym
 • Znaczenie Fungować Co oznacza fungować przest. reg. sprawować urząd, pełnić wymagania; działać, funkcjonować. Etym. - ?Xac. fungi, zobacz funkcja
 • Znaczenie Franciszkanin Krzyżówka Braci Mniejszych Konwentualnych (f. czarny); w znaczeniu rozszerz. również: zakonu Braci Mniejszych (f. brązowy; zobacz bernardyn
 • Znaczenie Foul Najlepszy foul zobacz faul
 • Znaczenie Filung Przykłady filung, płycina, ramiak - w stolarstwie: płaszczyzna, otoczona wypukłą listwą a. ramą. Etym. - nm. Füllung 'jw'. od füllen 'napełniać
 • Znaczenie Fliza Encyklopedia sztucznego, terakoty, szkła i tak dalej, wykorzystywana do wykładania chodników, podłóg, ścian i tym podobne Etym. - nm. Fliese 'jw
 • Znaczenie Bandusiae Fons Jak działa Banduzji', źródło natchnienia, inspiracji. Etym. - źródło w pobliżu miejsca urodzenia Horacego, sławione poprzez poetę w Pieśniach (3, 13
 • Znaczenie Formalista Czy jest formalny w odniesieniu formy; wymagany dla zachowania formy, regulaminowy, legalny; istny. formalistyka przesadna dbałość o literę
 • Znaczenie Forpoczta Pojęcie straż przednia; czaty; zwiad. Etym. - nm. Vorposten 'czaty'; vor 'przed'; Posten 'stanowisko; posterunek; placówka' z ?Xac. positus p.p. od
 • Znaczenie Fortran Wyjaśnienie użytkowany raczej w komputerach amer., zwł. produkcji spółki IBM; zobacz algol. Etym. - amer. nazwa handl.; skr. od z angielskiego: for
 • Znaczenie Fascykuł Opis dokumentów; zeszyt dzieła, wydawnictwa periodycznego (nm. Lieferung, fr. livraison). Etym. - ?Xac. fasciculus 'plik, pakiet, paczka' zdrobn
 • Znaczenie Floret Informacje wąskiej, czworograniastej klindze, zakończonej ochronną gałką. Etym. - fr. fleuret 'jw.' z wł. fioretto 'kwiatek; gałka floretu; floret' od
 • Znaczenie Feeling Co to jest w muz. jazzowej a. rockowej - żarliwość, uczuciowość, nastrojowość, emocjonalność wykonawstwa, zwł. bluesów
 • Znaczenie Feldfebel Definicja sierżant, st. wachmistrz. feldmarszałek marszałek polny; w wojsku bryt. i nm. najwyższy stopień wojskowy (z angielskiego: field marshal
 • Znaczenie Naif Faux Co znaczy faux naïf fr., dosł. 'fałszywie naiwny'; z pozoru naiwny, rzekomo prostoduszny, udający szczerość
 • Znaczenie Flop Słownik flop z angielskiego:, zwł. teatr., video. niepowodzenie, fiasko, klapa
 • Znaczenie Femto Znaczenie FEMTO - w złożeniach: kwadrylionowa część jednostki podstawowej (10-15) w systemie metrycznym. Etym. - (1972) z duń. femten '15
 • Znaczenie Mura Le Fuori Czym jest fuori le mura wł., za murami (Rzymu
 • Znaczenie Mieux De Faut Co oznacza faut de mieux fr., w braku czegoś lepszego
 • Znaczenie Flagelanci Krzyżówka bractw relig., którzy, odbywając wędrówki pokutnicze, biczowali się publicznie (XII-XIV w.). flagellum Dei ?Xac., bicz boży (o Attyli
 • Znaczenie Fot Najlepszy oświetlenia powierzchni. fotogram art. obraz fot. fotomontaż obraz fot. otrzymany poprzez kombinację dwu a. więcej obrazów. fotooffset
 • Znaczenie Fikcja Przykłady fantazja, pozór; pomysł nierealny; stan rzeczy zmyślony w ustalonych celach, na przykład artystycznych (f. literacka), pedagogicznych
 • Znaczenie Vitae Fila Encyklopedia fila vitae ?Xac., nić żywota. Etym. - z Owidiusza (Tristia, 5, 10, 46
 • Znaczenie Convenue Fable Jak działa prawdę, dzięki naszej milczącej zgodzie. Etym. - z Woltera (Jeannot et Colin; 1764); o historii; por. et voilà justement
 • Znaczenie Eundo Crescit Fama Czy jest fama crescit eundo ?Xac., pogłoska rośnie (roz)chodząc (się). Etym. - parafr. z Wergiliusza (Eneida, 4, 175
 • Znaczenie Fowizm Pojęcie kolorystyczny kierunek w malarstwie fr., 1899-1907 (równoległy do nm. ekspresjonizmu), stosujący nasyconą światłem plamę barwną w
 • Znaczenie Faktotum Wyjaśnienie prawa ręka", zausznik, powiernik, totumfacki, popychadło. Etym. - ?Xac. fac totum 'rób wszystko'; facere, zobacz fakcja; totum r.nij
 • Znaczenie Annuelle Fermeture Opis doroczne (sklepu i tym podobne na cały miesiąc, zazw. sierpień, połączone z urlopem wszystkich pracowników naraz) we Francji
 • Znaczenie Punica Fides Informacje kartagińska) wierność, jest to wiarołomność; por. Graeca fides. Etym. - wg Salustiusza (Wojny z Jugurtą, 108, 3) i in
 • Znaczenie Fas Co to jest oznaczająca, Iż) sprzedający ponosi wydatki dostawy towaru na nabrzeże w porcie załadowania, wzdłuż burty statku; por. cif. Etym
 • Znaczenie Flanela Definicja wełniana a. mieszana bawełniano-syntetyczna, obustronnie lekko drapana a. strzyżona. Etym. - z angielskiego: flannel
 • Znaczenie Erwachen Fruhlings Co znaczy się wiosny (jest to pierwszych, młodzieńczych uczuć). Etym. - tytuł dramatu (1891 r.) dramaturga i aktora nm. Franka Wedekinda (1864-1919
 • Znaczenie Filippi Słownik się ze swym przeznaczeniem, z nieubłaganym losem, gwałtowną śmiercią. Etym. - ?Xac. Philippi, gr. Philippoi w staroż. miasto w Macedonii
 • Znaczenie Faro Znaczenie faro zobacz faraon
 • Znaczenie fervet olla vivit amicitia Czym jest fervet olla, vivit amicitia ?Xac. z gr., garnek kipi (jest to jadło się warzy), przyjaźń żyje (prosperuje, kwitnie
 • Znaczenie Frank Co oznacza luksemburska, Monako, wielu państw Afryki (= 100 centymów) i szwajcarska (= 100 centymów a. 100 rappów). Etym. - fr. franc 'jw.' od napisu
 • Znaczenie Finta Krzyżówka finta wł., fortel, podstęp, wykręt, manewr, chwyt, sztuczka, trick; przest. sport. zwód, mylenie przeciwnika ruchem pozornym
 • Znaczenie Frankfurter Najlepszy ameryki: kiełbaska, parówka wołowa a. wołowo-wieprzowa; por. hot dog. Etym. - amer.z angielskiego: 'jw.' z nm. 'frankfurcki' od nazwy nm
 • Znaczenie Skok Fosburyego Przykłady Fosbury flop) sport. styl skoku wzwyż, gdzie skoczek przechodzi głową do przodu nad poprzeczką i przesuwa się nad nią twarzą do góry tak
 • Znaczenie Fiesta Encyklopedia uroczystość relig. (w Hiszpanii, w Ameryce ?Xac.) z procesjami i tańcami pochodzenia pogańskiego, ku czci świętych chrześc.; (hiszp. f
 • Znaczenie Fallout Jak działa fiz. opad z atmosfery na powierzchnię Ziemi substancji promieniotwórczych stworzonych z przyczyn naturalnych, z wybuchów bomb jądrowych a
 • Znaczenie Fregata Czy jest żaglowiec o ożaglowaniu rejowym; okręt wojenny do ochrony konwojów; ptak oceaniczny pod rząd wiosłonogich. Etym. - fr. frégate 'jw. (okręt
 • Znaczenie Intellectum Quaerens Fides Pojęcie poszukująca rozumu. Etym. - formuła teologa i filozofa z angielskiego: (pochodzenia wł.) Anzelma z Canterbury (1033-1109), przedstawiająca
 • Znaczenie Fraza Wyjaśnienie zawierająca podmiot i orzeczenie; (f. intonacyjna; poet.) zamknięty człon rytmiczny; odcinek utworu muz., tworzący ustaloną całość wyrazową
 • Znaczenie Finezja Opis wyrafinowanie; lekkość (dowcipu); precyzja. finezyjny. Etym. - fr. finesse 'subtelność; bystrość; przebiegłość' od fin 'drobny; łagodny
 • Znaczenie Filumenista Informacje filumenista kolekcjoner nalepek na pudełkach od zapałek. filumenistyka zbieractwo etykietek zapałczanych. Etym. - zobacz -fil(o)- 1; lumen
 • Znaczenie Hollander Fliegender Co to jest tułacz; (dawn.) Latający Holender. Etym. - tytuł opery romantycznej (1843 r.) kompozytora i poety nm. Richarda Wagnera (1813-83); Holender
 • Znaczenie Fedaini Definicja fedaini arabscy komandosi a. partyzanci. Etym. - arab. fidā'ín (l.poj. fidā'ī
 • Znaczenie faire bonne mine a mauvais jeu Co znaczy faire bonne mine à mauvais jeu fr., nadrabiać miną; robić niezłą minę do złej gry; pokrywać uśmiechem zawód, niepowodzenie
 • Znaczenie Folder Słownik informacyjny, prospekt złożony w kilkoro, drukowany obustronnie, na którym kolumny stronic mieszczą się pomiędzy zagięciami (falcami). Etym
 • Znaczenie Faszyzm Znaczenie nacjonalistycznej, wprowadzona w 1922 r. we Włoszech poprzez Benito Mussoliniego (1883-1945); w znaczeniu rozszerzonym stosuje się do
 • Znaczenie feste farina e forza Czym jest zabawy, mąka (chleb) i siła (trzymają lud w karbach); por. panem et circenses. Etym. - hasło Burbonów sycylijskich w Neapolu (1738-1860
 • Znaczenie Ferm Co oznacza otrzymany sztucznie; zobacz aktynowce. 2. teatr. pejzaż tylny, sceniczna dekoracja stojąca, zamykająca "sztuczny horyzont". Etym
 • Znaczenie Fosgen Krzyżówka karbonylu, gaz użytkowany w syntezach organicznych; stosowany jako trujący gaz bojowy w I wojnie świat. Etym. - gr. phōs, zobacz -fot
 • Znaczenie Fedrowanie Najlepszy urobek; rąbanie ściany; mechaniczne oddzielanie grudek i brył złoża od calizny. Etym. - nm. fördern 'wydobywać (kruszec); popierać
 • Znaczenie Funt Przykłady państwach (= od około 400 do około 560 g); z angielskiego: i amer. jednostka masy (= 454 g); waluta W. Brytanii (pound sterling = 100
 • Znaczenie Faktor Encyklopedia przyczyn; dawn. pośrednik, stręczyciel; plenipotent, pełnomocnik. faktoria dawn. europ. osada handl. w koloniach. faktorne dawn. prowizja
 • Znaczenie Folusz Jak działa powierzchniowego spilśniania tkanin wełnianych. Etym. - prawdop. od hol. volhuus 'dawn. foluszarnia'; vollen 'folować'; huus 'dom
 • Znaczenie Poloniae Finis Czy jest Polski! Etym. - okrzyk przypisany fałszywie Kościuszce (po klęsce Maciejowickiej 10 X 1794) poprzez urzędową Südpreussische Zeitung z 25 X
 • Znaczenie Shock Future Pojęcie angielskiego:, dosł. 'szok przyszłości', stan dezorientacji i stresy wywołane szybkim następstwem zmian, zwł. zmiennymi normami wartości i
 • Znaczenie Fleczer Wyjaśnienie dentystyce jako czasowe szczelne wypełnienie ubytków zęba. Etym. - od nazwiska amer. dietetyka: Horace Fletcher (1849-1919
 • Znaczenie Fauxpas Opis faux-pas fr. [wym. fo:pa], dosł. 'fałszywy krok'; nietakt, niezręczność, gafa, uchybienie formom towarzyskim, postępek nie na miejscu
 • Znaczenie Falstaff Informacje nicpoń. Etym. - Sir John Falstaff, postać z Szekspira (Henryk IV, Wesołe kumoszki z Windsoru) 1598; 1601 r
 • Znaczenie Facelifting Co to jest plastyczna operacja kosmetyczna twarzy i szyi (gł. kobiet) dla usunięcia zmarszczek, zwisów skóry i in. defektów związanych zazw. ze
 • Znaczenie Feudalizm Definicja europ. formacja społeczno-ekon. (gł. IX w.-XV w.), gdzie chłopi byli użytkownikami ziemi i pozostawali w pańszczyźnianej zależności od
 • Znaczenie Flibustierzy Co znaczy kontrabandzistów, kaprów i korsarzy (zwł. z angielskiego:, fr. i hol.), grasujące na morzach Ameryki hiszp. (XVII-XVIII w.). Etym. - fr
 • Znaczenie Frejlina Słownik Etym. - ros. friéjlina 'jw.' z nm. (Hof)fräulein 'panna (dworska)', zdrobn. od Frau, zobacz fraucymer; hofrat
 • Znaczenie Tuba Et Fax Znaczenie fax et tuba ?Xac. dosł. 'pochodnia i trąba', powód i hasło; kluczowa osoba, lider
 • Znaczenie Ferro Czym jest FERRO- w złożeniach: żelazo; zawierający żelazo, żelazny; chem. związek żelaza. Etym. - ?Xac. ferrum 'żelazo
 • Znaczenie Fajwoklok Co oznacza fajwoklok zobacz five o'clock
 • Znaczenie Colligendi Furor Krzyżówka furor colligendi ?Xac., pasja zbieracka, szał kolekcjonerski
 • Znaczenie Siecle De Fin Najlepszy koniec wieku (XIX); tendencje schyłkowe, dekadenckie w życiu społecznym, sztuce i lit. (końca XIX w.). findesieclist(k)a [wym. fędesjeklist
 • Znaczenie Fricandeau Przykłady cielęca szpikowana, w sosie własnym, z jarzynami. Etym. - fr. 'jw.' od fricasser 'dusić (rozdrobnione mięso, jarzyny
 • Znaczenie Feeria Encyklopedia fantastyką efektów świetlnych, nastrojem baśniowym; widok, krajobraz feeryczny, czarodziejski, mieniący się barwami. Etym. - fr. féerie
 • Znaczenie Frottage Jak działa metoda odbijania faktury różnych elementów (drewna, tkanin i tak dalej) na papierze poprzez silne pocieranie ołówkiem; wcierka. frotté
 • Znaczenie Filochinon Czy jest rośliny zielone, czynnik przeciwkrwotoczny. Etym. - zobacz fil(o)- 2; -chin- z hiszp. quina 'kora chinowa' skr. od quinaquina z jęz
 • Znaczenie Flip Pojęcie wina, brandy, rumu (a. likieru, cukru i jajek), mocno wymieszany, przy podawaniu posypany tartą gałką muszkatołową; gorący napój alkoholowy
 • Znaczenie fletus et stridor dentium Wyjaśnienie i zgrzytanie zębów; przen. rozpacz, desperacja. Etym. - z Wulgaty (Ew. wg Mat., 8, 12); o mękach potępieńców w piekle
 • Znaczenie Adiuvat Fortuna Fortes Opis fortes fortuna adiuvat ?Xac., śmiałym szczęście sprzyja; por. audentes... Etym. - z Terencjusza (Phormio, 203
 • Znaczenie Tulipe La Fanfan Informacje beztroskiego żołnierza fr. Etym. - bohater fr. piosenki wojsk. (1819) Émila Debraux; video Christian-Jaque'a z Gerardem Philipem w roli gł
 • Znaczenie Felix Co to jest Felix nm., Europejska Nagroda Filmowa w kształcie statuetki, przyznawana dorocznie w Berlinie od 1988 r
 • Znaczenie Fuzja Definicja połączenie się, zjednoczenie się, zlanie stronnictw, przedsiębiorstw, firm akcyjnych i tak dalej Etym. - 1. fr. fusil 'krzesiwo; strzelba
 • Znaczenie Forkasztel Co znaczy żegl. podwyższenie, nadbudowa na dziobie dawn. statków, mieszcząca zazw. kwatery załogi. forpik, skrajnik dziobowy, żegl. wodoszczelna
 • Znaczenie Fabianizm Słownik stopniowych, pokojowych, nierewolucyjnych reform społ. prowadzących do socjalizmu. Etym. - głoszona poprzez Fabian Society, z angielskiego
 • Znaczenie feci quod potui faciant meliora potentes Znaczenie potentes ?Xac., zrobiłem, co mogłem, kto potrafi, niech zrobi lepiej. Etym. - wierszowana parafraza słów wypowiadanych poprzez konsulów rz
 • Znaczenie Folblut Czym jest folblut koń czystej rasy z angielskiego:; koń pełnej krwi. Etym. - nm. Vollblut 'jw.'; voll 'pełny'; Blut 'krew
 • Znaczenie Fingować Co oznacza fingować pozorować; udawać, zmyślać; fałszować. Etym. - ?Xac. fingere 'kształtować; zdobić; jw
 • Znaczenie faciendi plures libros nullus est finis Krzyżówka faciendi plures libros nullus est finis ?Xac., tworzeniu wielu ksiąg nie ma końca. Etym. - z Wulgaty (Eklezjastas, 12, 12
 • Znaczenie Fildekos Najlepszy użytkowany w dziewiarstwie. Etym. - fr. fil d'Écosse dosł. 'szkocka nić; jw.'; fil, zobacz fil à fil; Écosse 'Szkocja
 • Znaczenie Frutarianin Przykłady frutarianin zwolennik odżywiania się wyłącznie owocami. Etym. - wł. frutta 'owoce'; zobacz weg(eta)rianin
 • Znaczenie Fag Encyklopedia żerny, pochłaniający; -żerca, -jad; fagocyt. -FAGIA w złożeniach: zjadanie, pożeranie; -żerstwo. Etym. - gr. phageín 'jeść'; por. androfag
 • Znaczenie Firn Jak działa gruboziarnisty, b. nośny. Etym. - nm. Firn 'śnieg zeszłoroczny, szczytowy; jw.' od firn 'zeszłoroczny; wytrawny
 • Znaczenie Floren Czy jest Florencji; jednostka monetarna w Holandii (por. gulden) i (do r. 1971) w W. Brytanii (florin = 2 szylingi). Etym. - wł. fiorino 'kwiatek
 • Znaczenie Farsz Pojęcie mielonych produktów (jak mięso, jarzyny, jaja). Etym. - fr. farce 'jw.'; teatr. 'farsa; figiel', z ?Xac. farcire 'napchać; tuczyć; łgać
 • Znaczenie For Whom the Bell Tolls Wyjaśnienie Komu bije dzwon; zobacz never send to know... Etym. - tytuł powieści o hiszp. wojnie domowej (1940 r.; wyd. pol. 1956) pisarza amer
 • Znaczenie Acus Foramen Opis foramen acus zobacz facilius est camelum
 • Znaczenie Flis Informacje drzewa, zboża i in. towarów na tratwach, galarach i szkutach; spław rzeczny drzewa tratwami; flisak, oryl, człowiek trudniący się
 • Znaczenie Figuralny Co to jest przedstawiający figury, postacie. figurant statysta teatr.; tancerz nie występujący jako solista; przen. osoba biorąca udział w kwestii
 • Znaczenie Poetarum Flos Definicja flos poetarum ?Xac., kwiat (wybór, elita) pisarzy. Etym. - z Plauta (Casina, Prol., 18
 • Znaczenie Falerno Co znaczy barwy złocistej, pochodzące z winnic Kampanii i okolic Neapolu. Etym. - wł. z ?Xac. (vinum) Falernum, idealne wino staroż. Italii, z
 • Znaczenie Forteca Słownik trudne do zdobycia. fortepian ogromny strunowo-klawiszowy instrument muz. o pudle poziomym, na trzech nogach; por. pianino. Etym. - wł
 • Znaczenie Accompli Fait Znaczenie fait accompli fr., rzecz dokonana, fakt dokonany (utrudniający powrót do stanu poprzedniego a. całkiem nie do odrobienia
 • Znaczenie Uczta Fokosa Czym jest zabijają gospodarza. Etym. - z Zenobiusza (Adagia, 6, 37) około 130 r.; mit. gr. Fokos (Phōkos) został zabity poprzez zalotników swej córki
 • Znaczenie Fenologia Co oznacza okresowości w życiu roślin i zwierząt, powiązane z czynnikami klimatycznymi i zmianą pór roku. Etym. - zobacz fen(o)-1; log-; -log
 • Znaczenie Fon Krzyżówka FON(IA), FON(O)- w złożeniach: dźwięk, głos, brzmienie, ton; instrument muzyczny; przyrząd do utrwalania i reprodukcji dźwięków; wymowa
 • Znaczenie Fiksatywa Najlepszy ścierających się rysunków robionych ołówkiem, węglem, kredą, pastelami, nakładany poprzez rozpylanie. Etym. - fr. fixatif 'jw.' od fixe
 • Znaczenie Fonendoskop Przykłady z dwu rurek gumowych, z zakończeniami wkładanymi do uszu lekarza, i membrany przykładanej do ciała pacjenta; por. auskultacja. Etym
 • Znaczenie Chrustas Fugas Encyklopedia fugas chrustas zrobić - ?Xac. makar., dawn. żart. uciec w krzaki, umknąć
 • Znaczenie Farmaceutyka Jak działa metodach produkcji, przechowywania, sporządzania recepturowego i wydawania leków. farmakologia edukacja o działaniu leków. farmakopea
 • Znaczenie Fronda Czy jest stronnictwa; ekipa polityczna wroga rządowi a. osobie panującego. Etym. - fr. Fronde 'fr. ruch polit. przeciw regencji Anny Austriaczki i
 • Znaczenie Furia Pojęcie wściekłość; megiera, pasjonatka, sekutnica, jędza, wiedźma. furiat niebezpieczny dla otoczenia wariat; szaleniec; pasjonat. Etym. - ?Xac
 • Znaczenie Examinalis Febris Wyjaśnienie febris examinalis ?Xac., żart. zdenerwowanie, podniecenie (przed)egzaminacyjne
 • Znaczenie Fluor Opis fluorescencja rodzaj luminescencji, samorzutne świecenie nie wszystkich ciał po pochłonięciu promieniowania; por. fosforescencja
 • Znaczenie Amis Faux Informacje przyjaciele'; pary jednakowo a. prawie jednakowo brzmiących wyrazów, z których każdy występuje w innym języku i ma całkiem odmienne
 • Znaczenie Feretron Co to jest rzeźba - noszone na drążkach w trakcie procesji relig. Etym. - gr. phéretron 'nosze' od phérein, zobacz -fer
 • Znaczenie Francilien Definicja France. Etym. - Ile-de-France, dawna prowincja fr. odpowiadająca ośmiu obecnym departamentom regionu paryskiego i częściom Oise i Aisne
 • Znaczenie Fundacja Co znaczy fundamentem jest dorobek poświęcony (poprzez fundatora, założyciela, donatora) na określony cel, zazw. naukowy, kulturalny, dobroczynny
 • Znaczenie Feni Słownik orzechów nerkowca a. kokosowych, pędzony w Goa, dawniej kolonii portugalskiej w Indiach Zach. nad M. Arabskim
 • Znaczenie Futurologia Znaczenie sposobami przewidywania przyszłości, próbami naukowego opisu przyszłych kształtów społeczeństwa, jego modelu kulturalnego, wskaźników jego
 • Znaczenie Faul Czym jest przeciwnikowi w grze w sposób niezgodny z przepisami. Etym. - z angielskiego: foul 'plugastwo, paskudztwo; zaczepienie, zawadzenie; faul
 • Znaczenie Filogenetyka Co oznacza o rozwoju rodowym, filogenezie; por. ewolucjonizm. filogeneza postęp rodowy organizmów żywych i poszczególnych ich szczepów; por
 • Znaczenie Munere Inani Fungar Krzyżówka fungar inani munere ?Xac., spełnię bezużyteczny wymóg. Etym. - z Wergiliusza (Eneida, 6, 885
 • Znaczenie Signatus Fons Najlepszy fons signatus zobacz hortus conclusus
 • Znaczenie Fordanser Przykłady lokalach rozrywkowych; por. taxi girl. Etym. - nm. vor 'przed'; fr. danseur 'tancerz' od danser 'tańczyć'; por. dancing
 • Znaczenie Franglais Encyklopedia zawierająca sporo z angielskiego: słów i wyrażeń; por. Frenglish. Etym. - fr. połączenie wyrazów français i anglais 'fr.' i 'z angielskiego
 • Znaczenie Fanaberie Jak działa kaprysy, humory, fantazje, chimery, pretensje; rzeczy luksusowe, zbytkowne, wykwintne, z szykanami. Etym. - prawdop. z jid. fajne berjes
 • Znaczenie Rozpacz Fokidyjska Czy jest bodziec do ostatecznego zrywu, zakończonego zwycięstwem. Etym. - wg epizodu 3. "wojny świętej" (356-346 przed naszą erą
 • Znaczenie Fintifluszka Pojęcie błahostka (zazw. w l.mn.). Etym. - ros. fintifliúszka 'jw.; (w l.mn.) niedorzeczne, zbędne słowa, postępki; wybryki
 • Znaczenie Flesz Wyjaśnienie szermierce: atak rzutem, pchnięcie z wyrzutem ciała naprzód. Etym. - 1. z angielskiego: flash(light) 'światło do zdjęć fot.'; flash 'błysk
 • Znaczenie Destino Del Forza Opis Forza del destino zobacz La forza del
 • Znaczenie Faryzeizm Informacje bigoteria, fałszywa nabożność. faryzeusz obłudnik, hipokryta; świętoszek, bigot. Etym. - późn.z łaciny pharisaeus 'oddzielony; Faryzeusz' z
 • Znaczenie Fiakier Co to jest Etym. - fr. fiacre 'dorożka'; od obrazka św. Fiakriusza, wiszącego w oberży przy ul. Saint-Antoine w Paryżu, gdzie wynajmowano powozy
 • Znaczenie Futhark Definicja futhark, futhork alfabet runiczny. Etym. - słowo złożony z pierwszych sześciu liter (włączając th) alfabetu runicznego
 • Znaczenie Flamaster Co znaczy in. tworzywa, do rysowania grubą kreską. Etym. - z angielskiego: nazwa handl. Flomaster; flow 'płynąć'; master 'mistrz' z ?Xac. mgr
 • Znaczenie fac de necessitate virtutem Słownik fac de necessitate virtutem ?Xac., z konieczności czynić cnotę. Etym. - ze św. Hieronima ze Strydonu (Listy, 54, 6), około 400 r
 • Znaczenie Forszpan Znaczenie reklamowy, złożony z nie wszystkich scen filmu mającego się wkrótce ukazać; dawn. podwoda; stangret. Etym. - nm. Vorspann 'koń przyprzężony
 • Znaczenie Facecja Czym jest dykteryjka; lit. staropol. krótki żart. utwór lit.; drobiazg, błahostka. facecjonista żartowniś, dowcipniś, kawalarz; figlarz. Etym
 • Znaczenie Compliments For Fishing Co oznacza dosł. 'połów komplementów'; wymuszanie ich poprzez okazywanie nadmiernej skromności; mówienie źle o sobie w oczekiwaniu zaprzeczenia
 • Znaczenie Fosfor Krzyżówka fosforyzować. fosforescencja rodzaj fotoluminescencji, świecenie ciał, trwające także po ustaniu działania bodźca (por. fluorescencja
 • Znaczenie Fizjonomia Najlepszy wygląd, oblicze, postać czego, cechy charakterystyczne. fizjonomika psychol. edukacja o związku pomiędzy budową ciała (zwł. rysami twarzy
 • Znaczenie Sociale Famille Przykłady famille sociale fr., dosł. 'rodzina społ.', gdzie lub jedno z rodziców jest rodzicem genetycznym, lub ?Xadne z nich; por. mère sociale
 • Znaczenie Fenol Encyklopedia fenol hydroksybenzen, kwas karbolowy; pop. karbol. Etym. - zobacz fen(o)- 2; ?Xac. ol(eum) 'olej
 • Znaczenie Fetysz Jak działa magiczną, uważany za wcielenie bóstwa, bożyszcze; por. amulet. fetyszyzm etn. kult fetyszów, bałwochwalstwo; med. zboczenie, kierujące
 • Znaczenie Filister Czy jest małostkowy, prozaiczny materialista bez wyższych aspiracji, mieszczuch, kołtun (por. babbit 1); człowiek pozbawiony oryginalności a
 • Znaczenie Fagot Pojęcie fagot najniżej brzmiący dęty drewniany instrument muz. Etym. - wł. fagotto 'wiązka, pęk'; por. kontrafagot
 • Znaczenie Freudyzm Wyjaśnienie freudyzm [wym. frojdyzm] zobacz psychoanaliza. Etym. - od nazwiska Freuda
 • Znaczenie Gotterfunken Schoner Freude Opis radości, (piękna) iskro bogów! Etym. - z wiersza Schillera Do radości, śpiewanego poprzez chór w finale IX symfonii Beethovena
 • Znaczenie Forga Informacje forga dawn. kita, pióropusz (ze strusich piór) na szyszakach a. łbach końskich. Etym. - węg. forgó 'pióropusz
 • Znaczenie Fortyfikacja Co to jest dzięki umocnień) terenu do walki; umocnienia obronne, obwałowania. Etym. - późn.z łaciny fortificatio 'umocnienie' od ?Xac. fortis zobacz
 • Znaczenie Fen Definicja alpejski płd. wiatr halny; elektr. suszarka do włosów (nazwa handl.). Etym. - nm. 'jw.' z ?Xac. (ventus) favonius 'wiatr ciepły, odwilżony
 • Znaczenie Fil Co znaczy fil- zobacz -fil(o
 • Znaczenie Furunkuł Słownik furunkuł przest. czyrak, wrzód. Etym. - ?Xac. furunculus 'złodziejaszek; wrzód', zdrobn. od furo 'fretka, łasica; złodziej' z fur 'złodziej
 • Znaczenie Versum Indignatio Facit Znaczenie oburzenie rodzi wiersz (poezję; satyrę). Etym. - z Juwenalisa (Satyry, 1, 79); regularnie: ...versus ('wiersze
 • Znaczenie Jazz Free Czym jest fri: mjuzik, nju:] z angielskiego:, 'wyzwolony jazz, wyzwolona muzyka, nowy jazz' awangardowy kierunek muz. jazzowej 60. lat XX w. (Don
 • Znaczenie Herbes Fines Co oznacza aromatyczne' przyprawa złożona w równych częściach z siekanej pietruszki, trybulki, szczypiorku i draganku
 • Znaczenie Fort Krzyżówka budowla obronna, wchodząca w skład mechanizmu umocnień stałych. fortalicja dawn. mała (drewniana) warownia nadgraniczna. Etym. - śrdw.z
 • Znaczenie frange puer calamos et inanes desere Musas Najlepszy Musas ?Xac., złam, chłopcze, pióro (dosł. pióra) i porzuć nieużyte Muzy. Etym. - z Kalpurniusza (Bukoliki, 4, 23
 • Znaczenie Furora Przykłady efekt, mieć niecodzienne powodzenie, wprawiać w zachwyt, podziw. Etym. - wł. furore 'uniesienie, egzaltacja' od ?Xac. furor 'szał
 • Znaczenie Fides Nulla Fronti Encyklopedia fronti nulla fides ?Xac., nie należy ufać pozorom; prawie wszystko złoto, co się świeci. Etym. - z Juwenalisa (Satyry, 2, 8
 • Znaczenie Fatum Jak działa konieczność; fatalność; por. mojra. Etym. - ?Xac. 'to, co powiedziane; przepowiednia; to, co zrządzone poprzez bogów; użytek; niedobry los
 • Znaczenie felix qui potuit rerum cognoscere causas Czy jest felix qui potuit rerum cognoscere causas ?Xac., szczęśliwy, kto zdołał poznać (pra)powody rzeczy. Etym. - z Wergiliusza (Georgiki, 2, 490
 • Znaczenie Fimfa Pojęcie komuś w nos; przen. kawał, złośliwy żart, afront, zniewaga, despekt, dyshonor. Etym. - może nm. Pfiff 'figiel, sztuczka
 • Znaczenie Funkcja Wyjaśnienie zadanie; stanowisko, robota, wymóg; mat. współzależność pomiędzy wielkościami zmiennymi, odwzorowanie, przekształcenie. funkcyjny pełniący
 • Znaczenie Carbonaria Fides Opis węglarza. Etym. - ze śrdw. anegdoty o węglarzu (tragarzu węgla), który oświadczył, Iż wierzy w to, w co Kościół wierzy, a gdy zapytano go
 • Znaczenie Flak Informacje skrót od nm. Fl(ug)a(bwehr)k(anone) 'jw.'; Flug 'lot'; Abwehr 'obrona'; Kanone 'działo' z wł. canone 'ogromna rura; działo' od ?Xac
 • Znaczenie Farmazon Co to jest niedowiarek, wolnomyśliciel, jakobin; gwar. oszust, szalbierz. Etym. - fr. franc-maçon 'wolnomularz', zobacz franc-maçons
 • Znaczenie Fleb Definicja FLEB(O)- w złożeniach: anat. żyła; por. angio-. Etym. - gr. phleps dpn. phlebós 'jw
 • Znaczenie Finanse Co znaczy fundusze, dorobek, stan majątkowy, dochody i opłaty państwa a. przedsiębiorstwa. finansować dostarczać środków, udzielać funduszów
 • Znaczenie Kult Falliczny Słownik męskiego, jako symbolu rozrodczych sił natury; zobacz ityfallus. Etym. - gr. phallikós 'falliczny' od phállos 'prącie
 • Znaczenie Fora Znaczenie wynosić się!; dawn. bis! da capo! Etym. - wł. fuora 'precz!; teatr. na scenę! bis!' z ?Xac. foras 'na zewnątrz; na dwór, precz
 • Znaczenie Flogiston Czym jest której wydzielaniem się z ciał palnych i metali tłumaczono (1669-1777) system procesu utleniania (spalania i rdzewienia). floks bot
 • Znaczenie Fil Co oznacza miłujący; przyjaciel, amator; skłonny (do); upodobanie, zamiłowanie, inklinacja. 2. liść; podobny do liścia; chlorofil. 3. plemię; szczep
 • Znaczenie Fob Krzyżówka sprzedający ponosi wydatki dostawy towaru na pokład statku; por. cif. Etym. - inicjały słów z angielskiego: free on board 'z dostawą
 • Znaczenie Fud Najlepszy fud. (skr. od ?Xac. fudit) - na dzwonach i in. odlewach (przed imieniem ludwisarza): odlał
 • Znaczenie Saitjean De Feu Przykłady feu de Sait-Jean fr., zobacz Midsummer Day
 • Znaczenie Fecit Encyklopedia fecit ?Xac., wykonał (napis na dziełach plast. po nazwisku twórcy). Etym. - ?Xac. 3. os. l.poj. czasu przeszłego od facere, zobacz fakcja
 • Znaczenie Fokstrot Jak działa ragtime, w takcie parzystym (por. blues; charleston). Etym. - z angielskiego: foxtrot '(dosł. lisi trucht) taniec wprowadzony w stanach
 • Znaczenie Fibula Czy jest przypominająca współczesną agrafkę, stosowana do spinania szat poprzez staroż. Greków i Rzymian. Etym. - ?Xac. 'jw.' prawdop. z figere
 • Znaczenie Favonio Pojęcie favonio ?Xagodny wietrzyk zachodni, zefir. Etym. - wł. z ?Xac. favonius 'wiatr zach
 • Znaczenie Filozofia Wyjaśnienie istoty, struktury i zasad bytu i myślenia i najogólniejszych praw rządzących człowiekiem, społeczeństwem i przyrodą; badanie krytyczna
 • Znaczenie Falc Opis rowek; introlig. pasek płótna do wszywek i wyklejek. Etym. - nm. Falz 'zagięcie' od falzen 'składać; zawijać
 • Znaczenie Mergitur Nec Fluctuat Informacje fluctuat nec mergitur ?Xac., miota nim fala, lecz on nie tonie (dewiza her. Paryża
 • Znaczenie Fag Co to jest prywatnej, ekskluzywnej, internatowej szkoły średniej) pełniący funkcję służącego innego ucznia, z wyższej klasy. Etym. - z angielskiego
 • Znaczenie Fiord Definicja morska pomiędzy wysokimi, stromymi ścianami skalnymi, jak na wybrzeżach Norwegii, Szkocji, Grenlandii, Alaski, chilijskiej Patagonii i in
 • Znaczenie Filareci Co znaczy filareci patriotyczny związek młodzieży wileńskiej 1820-23 r., założony poprzez filomatów. Etym. - zobacz -fil(o)- 1; arete
 • Znaczenie Fligeladiutant Słownik adiutant przy osobie panującego a. przy wyższym wojskowym. Etym. - nm. Flügeladiutant 'jw.'; Flügel 'skrzydło (drzwi, samolotu, armii
 • Znaczenie Herculi Frustra Znaczenie frustra Herculi ?Xac., próżno (niemądrze, daremnie przeciwić się) Herkulesowi
 • Znaczenie Faldistorium Czym jest krzesło o skrzyżowanych nożycowo nogach, wywodzące się od krzesła kurulnego (zobacz), stosowane w śrdw. kościołach i na dworach królewskich
 • Znaczenie Faustowski Co oznacza duchowe dla korzyści materialnych; powodowany nieugaszonym pragnieniem zdobycia wiedzy; niepokojony, dręczony nieustannym borykaniem się z
 • Znaczenie Filioque Krzyżówka jedno) wyraz uniemożliwiające porozumienie, powodujące rozejście się, rozłam, zerwanie. Etym. - formuła wyrażająca pochodzenie Ducha św
 • Znaczenie Fasces Najlepszy fasces zobacz faszyzm
 • Znaczenie Fading Przykłady radiowego; wahania słyszalności w okresie audycji. Etym. - z angielskiego: 'jw.' od fade 'więdnąć; płowieć; zanikać' od 'zwiędły; banalny
 • Znaczenie Fryz Encyklopedia część belkowania, w kształcie pasa poziomego, gładka a. zdobiona ornaMENTEM, Tabl. 27. Etym. - fr. frise 'jw.' ze śrdw.z łaciny frisium
 • Znaczenie Opus Coronat Finis Jak działa finis coronat opus ?Xac., koniec wieńczy dzieło (i pozwala nam dopiero ocenić je w pełni
 • Znaczenie Farandola Czy jest farandola korowodowy taniec prowans. w takcie 6/8. Etym. - fr. farandole 'jw.' z prowans. farandoulo 'jw
 • Znaczenie Estate Fourth Pojęcie angielskiego:, dosł. 'czwarty stan', prasa pojęta jako siła socjalna wpływająca na opinię publiczną państwie (1828). Etym. - trzy
 • Znaczenie Frauendienst Wyjaśnienie Frauendienst nm., 'służba kobiecie', śrdw. kodeks miłości dwornej, wg którego kochanek jest wasalem swojej damy; por. amour courtois
 • Znaczenie Fumy Opis grymasy, fochy, fąfry, dąsy; pretensjonalne uroszczenia; zadzieranie nosa. Etym. - ?Xac. fumus 'dym'; por. fumarola; sfumato
 • Znaczenie Fiala Informacje fiala staroż. grecki odpowiednik rzymskiej patery; zobacz pinakiel. Etym. - gr. phiálē 'kocioł; urna; czarka; jw.'; por. fiolka
 • Znaczenie Wyrok Ferować Co to jest osądzać, sądzić; wydawać werdykt(y). Etym. - ?Xac. ferre 'nieść; proponować (prawo, sankcję)'; por. ablacja; cyrkumferencja; deferens
 • Znaczenie Fizjologia Definicja czynnościach organizmów żywych i ich narządów, tkanek i komórek; czynności, funkcje życiowe organizmu, zwł. ludzkiego. Etym. - gr
 • Znaczenie Fracht Co znaczy przewoźnikowi morskiemu (pot. również kolejowemu; samochodowemu; spedytorowi) za przewóz, transport; list frachtowy, przewozowy, ładunkowy
 • Znaczenie Fumarola Słownik 800°C) gazów i par wulkanicznych (por. mofety; solfatara). Etym. - wł. 'jw.' z ?Xac. fumus, zobacz fumy
 • Znaczenie Famulus Znaczenie famulus dawn. zaufany sługa, zwł. twórcy. Etym. - ?Xac. 'sługa, niewolnik
 • Znaczenie Baeven Og Frygt Czym jest Etym. - tytuł pracy filoz. (1843 r.) filozofa duń. Søren Aabye Kierkegaarda (1813-44); wg Biblii (Psalm 2, 11
 • Znaczenie Fivete Co oznacza Et Transferatio Embrionis med. 'zapłodnienie "w probówce" i przeniesienie zarodka' (z probówki do organizmu matki); zobacz in
 • Znaczenie frequensque meditatio carnis afflictio est Krzyżówka frequensque meditatio, carnis afflictio est ?Xac., a częste rozmyślanie jest utrapieniem ciała. Etym. - z Wulgaty (Eklezjastes, 12, 12
 • Znaczenie Frigiditas Najlepszy frigiditas obojętność seksualna, oziębłość płciowa. Etym. - późn.z łaciny 'oziębłość' od ?Xac. frigidus 'zimny' z frigere 'stygnąć; marznąć
 • Znaczenie Achates Fidus Przykłady wzór trwałej, niezłomnej przyjaźni; por. Kastor i Polluks. Etym. - z Wergiliusza (Eneida, 1, 188; 6, 158 i tak dalej); towarzysz Eneasza
 • Znaczenie Favelas Encyklopedia favelas port., l.mn., w Brazylii - slumsy, dzielnice przybyłej ze wsi nędzy, na peryferiach ogromnych miast; por. barriadas
 • Znaczenie Fbi Jak działa FBI z angielskiego: [wym ef bi:aj], skr. od Federal Bureau of Investigation (Federalny Urząd Śledczy) USA, utworzony w 1908 r
 • Znaczenie Firleje Czy jest żarty, figle, robić głupstwa, kpić, drwić z kogo. Etym. - (?) g.nm. Virlei 'taniec z pieśniami' z fr. virelai 'dawn. wiersz oparty na 2
 • Znaczenie Fiftyfifty Pojęcie fifty-fifty z angielskiego:, dosł. 50 i 50; równo, tyleż (dla obu); po połowie; pół na pół
 • Znaczenie Forhend Wyjaśnienie uderzenie piłki rakietą prawą ręką od prawej (a. lewą od lewej) strony; por. bekhend. Etym. - z angielskiego: forehand 'jw.'; fore
 • Znaczenie Filologia Opis badaniem języka i literatury poszczególnych narodów; f. klasyczna - edukacja o piśmiennictwie staroż. Greków i Rzymian; por. neofilologia
 • Znaczenie Forlana Informacje zalotny w szybkim tempie i takcie 6/4 a. 6/8, znany od XVI w., pop. w momencie baroku (Suita C-dur J.S. Bacha, Tombeau de Couperin M
 • Znaczenie Futurum Co to jest futurysta. futuryzm awangardowy kierunek art.-lit. pierwszej ćwierci XX w., gł. we Włoszech i Rosji, głoszący idee anarchicznego buntu
 • Znaczenie Farma Definicja średnie gospodarstwo rolne; por. ferma. farmer właściciel a. dzierżawca farmy. farmerki zobacz dżinsy. Etym. - z angielskiego: farmer 'jw
 • Znaczenie Fine Co znaczy fine koniec (zwł. utworu muz.). Etym. - wł. 'cel; koniec, kres' z ?Xac. finis, zobacz finish
 • Znaczenie O Filoksenosa Słownik definitywna, kategoryczna odmowa. Etym. - gdy gr. pisarz i muzyk Filoksenos (Philóksenos) z Kytery (około 435-380 przed naszą erą), zesłany
 • Znaczenie Furkacja Znaczenie ogólnokształcącej) na zróżnicowane programowo ciągi klas, kierunki. Etym. - ?Xac. furca 'widły'; por. bifurkacja
 • Znaczenie Frygijska Czym jest okrągła czapka bez daszka, z opadającym szpicem) znak wolności, Rewolucji Francuskiej, Republiki Francuskiej; por. Marianna. Etym
 • Znaczenie Flet Co oznacza instrument muz. z bocznym otworem do zadęcia, o wysokiej skali; (f. mały) pikulina, pikolo. fletnia Pana zobacz syringa. Etym. - nm. Flöte
 • Znaczenie Booster Fuzz Krzyżówka ster] przyrząd elektroniczny użytkowany w muz. rozrywkowej do przekształcania barwy dźwięku. fuzzy navel [wym. etapy nejw] z angielskiego
 • Znaczenie Fabularny Najlepszy video) oparty na fikcji, nie na dokumentacji, wykonywany z udziałem aktorów. fabuła układ zdarzeń, osnowa, treść, zespół motywów, wątków
 • Znaczenie Federales Przykłady federales meksykańskie wojsko federalne. Etym. - meks.hiszp. skr. od Fuerzas Federales 'federalne siły (zbrojne
 • Znaczenie Averno Descensus Facilis Encyklopedia Xac., Proste jest zejście do (jeziora) Awernu (do bram Hadesu, do piekieł - lecz powrót trudny). Etym. - z Wergiliusza (Eneida, 5, 126
 • Znaczenie Fizjo Jak działa przyroda; w odniesieniu naturalnego porządku; w odniesieniu ciała, zwł. w przeciwieństwie od umysłu; fizyczny; fizjologiczny. fizjognomia
 • Znaczenie fraus est celare fraudem Czy jest ukrywanie oszustwa jest oszustwem. fraus latet in generalibus ?Xac., prawn. w ogólnikach czai się oszustwo
 • Znaczenie Faraon Pojęcie hazardowa gra w karty. Etym. - gr. Pharaō 'faraon egipski' z hebr. Par' o 'jp.' z egip. per-aa 'ogromny dom', co jest peryfrazą podobną do
 • Znaczenie Fakultatywny Wyjaśnienie warunkowy; nie obowiązujący, dowoly. fakultet wydział w wyższym zakładzie nauk.; władze, ciało profesorskie wydziału. Etym. - śrdw.z łaciny
 • Znaczenie Futbol Opis Etym. - z angielskiego: football 'piłka nożna; gra w piłkę nożną (amer.z angielskiego: w rugby)'; foot 'stopa'; ball 'kula; piłka
 • Znaczenie Filipika Informacje wymierzona przeciw komu; ostre słowne wystąpienie oskarżycielskie. Etym. - gr. l.mn. Philippiká 'mowy Demostenesa przeciw Filipowi II
 • Znaczenie Franco Co to jest franco zobacz franko
 • Znaczenie Formularz Definicja formuła zwięźle wyrażone prawo ogólne, przepis, prawidło; ustalenie, hasło, maksyma; chem., mat. wzór. formułować (zwięźle, precyzyjnie
 • Znaczenie Fluktuacja Co znaczy płynność; chwiejność; wahanie cykliczne; falowanie; odchylenie od stanu równowagi; odstępstwa od średniej statyst., od przeciętnej, od
 • Znaczenie Fornir Słownik poświęcone na sklejkę, okleinę a. obłogi (podkład pod okleinę, farbę i tak dalej); por. plaqué. Etym. - nm. Furnier 'jw.' z fr. fournir
 • Znaczenie Ciąg Fibonacciego Znaczenie 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377..., z których każda (niezależnie od dwóch pierwszych) jest sumą dwóch wcześniejszych. Etym
 • Znaczenie Farad Czym jest farad (F) jednostka miary pojemności elektr. przewodników. Etym. - od nazwiska fizyka z angielskiego: Michała Faradaya (1791-1867
 • Znaczenie Fenografia Co oznacza zajmujący się badaniem wpływu twórczości pisarzy na dalszy postęp lit., oddźwiękiem ich dzieł w krytyce i w utworach lit., opiniami
 • Znaczenie Frontispis Krzyżówka poprzedzająca kartę tytułową książki (oboczna w relacji do awersu karty tytułowej), zawierająca niekiedy lista dzieł a. portret autora
 • Znaczenie Felieton Najlepszy dziennikarski w formie lekkiej i zajmującej (obyczajowy; krytyczno-lit.; popularnonaukowy; radiowy); dział w dzienniku mieszczący takie
 • Znaczenie five and ten five and dime Przykłady fajwend-ten, fajwend-dajm] amer. z angielskiego: dosł. '5 i 10 (centów)', w czasach przedinflacyjnych w stanach zjednoczonych ameryki - dom
 • Znaczenie Frekwencja Encyklopedia intensywność uczęszczania, napływ, liczba widzów, gości, zwiedzających, obecność uczących się i tym podobne (w jakimś miejscu publicznym i
 • Znaczenie Frymarczyć Jak działa czym honor, godność, przyzwoitość handlować zabrania. frymark dawn. kupczenie; handel (wymienny). Etym. - nm. Freimarkt 'wolny targ'; frei
 • Znaczenie Furiant Czy jest takcie trójdzielnym, ze zmiennymi (synkopowanymi) akcentami (Smetana, Dvořák). Etym. - czes. 'jw.' z ?Xac. furians dpn. furiantis p.pr. od
 • Znaczenie Feblik Pojęcie słabość do kogoś. Etym. - fr. faible 'słaba strona, słabość' od 'słaby' z ?Xac. flebilis 'opłakany, godny politowania; słaby' od flēre
 • Znaczenie Bello Flagrante Wyjaśnienie flagrante bello ?Xac., w pożodze wojny. flagrante delicto ?Xac., prawn. na gorącym uczynku; por. in flagranti
 • Znaczenie Feedback Opis feedback [wym. fi:dbäk] sprzężenie zwrotne. Etym. - z angielskiego:; feed 'karmić; zasilać'; back 'z powrotem
 • Znaczenie Frimaire Informacje frimaire [wym. frime:r] trzeci miesiąc fr. kalendarza republikańskiego. Etym. - fr. 'jw.' od frimas 'szron; poet. zima
 • Znaczenie Football Co to jest football zobacz futbol
 • Znaczenie Franko Definicja nadawcę i wliczony do ceny towaru wydatek załadunku i transportu do określonego punktu drogi (stacja, wagon, port, magazyn i tym podobne
 • Znaczenie for Brutus is an honourable man Co znaczy angielskiego:, iron. ponieważ Brutus mężem jest (przecież) szanownym. Etym. - z Szekspira (Antoniusz w Juliuszu Cezarze, 3, 2
 • Znaczenie Slavery Is Freedom Słownik Freedom is Slavery zobacz War is Peace
 • Znaczenie Frug Znaczenie taniec rock'n'rollowy realizowany (niemal) bez poruszania stopami, ale z rytmicznymi ruchami bioder, ramion, rąk i głowy
 • Znaczenie Feluka Czym jest feluka dawn. niewielki, wąski, błyskawiczny żaglowiosłowiec 2-3-masztowy, stosowany obok Morza Śródziemnego. Etym. - wł. feluca 'jw
 • Znaczenie Fromage Co oznacza fromage fr., ser; pop. synekura, ciepła posadka
 • Znaczenie Frencz Krzyżówka naszytymi kieszeniami. Etym. - od nazwiska feldmarszałka bryt. z czasów I wojny świat.: John D. French (1852-1925
 • Znaczenie Fallentes Fallite Najlepszy fallite fallentes ?Xac., oszukujcie oszukujących, okłamujcie kłamiących. Etym. - z Owidiusza (Sztuka kochania, 1, 645
 • Znaczenie Fasada Przykłady elewacja budynku. fasadowość stwarzanie efektownych pozorów; por. empire de façades; potiomkinowskie wsie. Etym. - fr. façade 'front
 • Znaczenie Fleksja Encyklopedia definicja obejmujące deklinację i koniugację); odmiennia, dział morfologii przeznaczony opisowi form wyrazowych. fleksyjne języki - typ
 • Znaczenie Frustracja Jak działa psych., wywołany niezaspokojeniem jakichś potrzeb a. niemożnością osiągnięcia jakiegoś celu. Etym. - ?Xac. frustratio 'rozczarowanie
 • Znaczenie Fen Czy jest widoczny, jawny; otwarty. 2. chem. pochodna benzenu; zawierający fenyl; kwas karbolowy. Etym. - gr. phaínein 'ukazywać; świecić'; por
 • Znaczenie Faktoid Pojęcie przyjmowana jako prawda poprzez sam fakt jej ukazania się w druku; stosunek, sprawozdanie niegodne zaufania a. wydarzenie o wątpliwej
 • Znaczenie Frenologia Wyjaśnienie teoria, wg której opierając się na ukształtowania czaszki sądzić można o cechach umysłowych i duchowych człowieka. Etym. - zobacz fren
 • Znaczenie Fanfaron Opis samochwał, bufon. fanfaronada chełpliwość, samochwalstwo; przechwałki, zuchowatość; pretensjonalność, bufonada. Etym. - fr. fanfaronnade
 • Znaczenie Fastback Informacje ameryki - auto o linii dachu nadwozia spływającej nieprzerwanie od części środkowej ku tyłowi. Etym. - z angielskiego: 'jw.'; fast
 • Znaczenie Fider Co to jest drgania elektr. ogromnej częstotliwości od anteny (nadawczej a. odbiorczej) do odbiornika radiowego. Etym. - z angielskiego: feeder 'jadacz
 • Znaczenie 5000 Formuła Definicja pojemności skokowej silnika do 5000 cm3. Formuła I auto wyścigowy o pojemności skokowej silnika od 1500 do 3000 cm3. Etym. - słowo formuła
 • Znaczenie Fabliaux Co znaczy bajki komiczne, układane zwł. w Pikardii (płn. Francja) pod koniec XII i w XIII w., antyfeudalne, antydworskie, antyklerykalne, posługujące
 • Znaczenie Falafel Słownik falafel n.hebr. i arab., kanapka z sałatą, pop. w Izraelu i nie wszystkich państwach arabskich
 • Znaczenie Fren Znaczenie umysł; przepona; przeponowy. -FRENIA w złożeniach: chorobowe zaburzenie czynności umysłu. Etym. - gr. phrēn 'przepona; dusza; świadomość
 • Znaczenie Fresk Czym jest farbami na świeżym, wilgotnym jeszcze tynku; por. a fresco. fresko przewiewna tkanina wełniana o drobnoziarnistym, wielobarwnym deseniu
 • Znaczenie Francmacons Co oznacza masoneria. Etym. - fr. 'wolnomularze'; franc 'wolny; szczery; śmiały'; maçon 'murarz; mason'; kalka z angielskiego: freemason 'wolnomularz
 • Znaczenie Fecesy Krzyżówka fekalia, fecesy, kał, odchody, ekskrementy ludzkie. Etym. - ?Xac. faex l.mn. faeces 'osad winny; męty; drożdże; nieczystość'; por. defekacja
 • Znaczenie Fistaszek Najlepszy arachidowy; nasienie orzecha ziemnego, zwł. palone. Etym. - ros. fistászka 'orzeszek pistacjowy; nasienie pistacji' z fr. fistache
 • Znaczenie Fylgjur Przykłady fylgjur st.istl., mit. germ. ?Xeński anioł stróż
 • Znaczenie Forma Encyklopedia naczynie wykorzystywane do odlewania, do nadania kształtu; krój, fason, schemat, szablon; zespół przedmiotów drukarskich narządzony do
 • Znaczenie Firka Jak działa przen.przest. fraszka, drobnostka, głupstwo; przen. dziewczyna roztrzepana, trzpiot. Etym. - nm. vier '4
 • Znaczenie Funk Czy jest tworzonego z dziwacznych, cudacznych elementów, takich jak olbrzymia szczoteczka do zębów a. maszyna do pisania z palcami zamiast
 • Znaczenie Jeux Vos Faites Pojęcie faites vos jeux! fr., zaczynajcie grę! (okrzyk krupiera w salonach gry); por. rien ne va plus
 • Znaczenie Mando Cetera Fortunae Wyjaśnienie fortunae cetera mando ?Xac., resztę powierzam fortunie (zdaję na los). Etym. - z Owidiusza (Metamorfozy, 2, 140
 • Znaczenie Frans Opis frans chem. pierwIASTEK, Tabl. 1, promieniotwórczy metal z gatunku potasowców. Etym. - od fr. France 'Francja
 • Znaczenie Fakcja Informacje koteria; knowanie, konszachty, zmowa, spisek. Etym. - ?Xac. factio 'działanie, przygotowanie; zgromadzenie, poczet; stronnictwo' od facere
 • Znaczenie Fisharmonia Co to jest fisharmonia harmonium, instrument muz. dęty klawiszowy, z miechem i pedałem. Etym. - gr- phýsa 'miech'; zobacz harmonia
 • Znaczenie Fumigacja Definicja a. tępienie owadów i in. stawonogów albo gryzoni szkodliwych ze względów gosp. i sanitarnych) poprzez użycie fumigantów, środków chem. w
 • Znaczenie Fandango Co znaczy taniec ludowy w takcie trójmiarowym, zazwyczaj z towarzyszeniem kastanietów, tamburyna, gitary; por. malagueña
 • Znaczenie Feldcech Słownik feldcech dawn. pendent. Etym. - nm. Feldzeichen 'chorągiew'; Feld 'pole'; Zeichen '(o)symbol(a); znamię
 • Znaczenie Floruit Znaczenie floruit ?Xac., dosł. 'kwitł, był w rozkwicie'; moment największego rozwoju (osoby; ruchu), rozkwitu (szkoły
 • Znaczenie Fellah Czym jest fellah rolnik, osiadły chłop (w Egipcie, Syrii i in. państwach arab.); por. beduin. Etym. - z arab. fallāh 'rolnik
 • Znaczenie Falsyfikat Co oznacza element (pieniądz, dokument, dzieło sztuki). falsyfikator ten, kto podrabia; fałszerz. Etym. - śrdw.z łaciny falsificatio 'podrabianie' od
 • Znaczenie Farfelu Krzyżówka nieco szalony, dziwaczny, oryginał, niepoważny; (o rzeczach) zabawny, pocieszny, paradny, komiczny, malowniczy, zbijający z tropu
 • Znaczenie Play Fair Najlepszy zgodna z zasadami, lojalna, uczciwa gra (zwł. w sporcie); traktowanie bezstronne; sprawiedliwość. Etym. - z angielskiego: 'jw.'; fair
 • Znaczenie Fufajka Przykłady fufajka ciepły, pikowany kaftan płócienny na watolinie. Etym. - ros. 'ciepła koszulka; kaftanik; sweter
 • Znaczenie Foksterier Encyklopedia angielskiego: terierów gładkowłosych i szorstkowłosych, o tułowiu krótkim, maści białej w nieliczne czarne a. rude plamy, żywych
 • Znaczenie Fiszka Jak działa kartkowego; marka, znaczek, liczman zastępujący kapitał w okresie gry (hazardowej). Etym. - fr. fiche 'wtyczka; jw.' od ficher 'wbić
 • Znaczenie Bottom Foggy Czy jest Departamentu Stanu (jest to amer. ministerstwa spraw zagran.), regularnie z intencją humorystyczną a. kpiną, jako aluzja do domniemanej
 • Znaczenie fortiter in re suaviter in modo Pojęcie fortiter in re, suaviter in modo ?Xac., w czynie mocno, ?Xagodnie w sposobie
 • Znaczenie Faza Wyjaśnienie stopień rozwoju; (f. Księżyca, planety) nów, I kwadra, pełnia, ostatnia (III) kwadra; mech., akust., elektr. rozmiar fiz. określająca stan
 • Znaczenie Fantasmagoria Opis iluzje; złudzenia wzrokowe; fantastyczne, urojone obrazy. Etym. - fr. fantasmagorie 'jw.' z gr. phántasma (zobacz fantom) + agorá (zobacz
 • Znaczenie Dellalpi Fior Informacje fior dell'Alpi (a. fior di Alpi) wł., dosł. 'kwiat Alp', żółty likier włoski z zatopioną w butelce gałązką pokrytą skrystalizowanym cukrem
 • Znaczenie Mare Di Frutti Co to jest frutti di mare wł. dosł. 'owoce morza', jadalne mięczaki, małże, skorupiaki morskie
 • Znaczenie Fantoccini Definicja kukiełki, fantosze, marionetki; wł. teatr marionetek. fantosz marionetka poruszana dzięki nitek. Etym. - fr. fantoche 'marionetka; błazen
 • Znaczenie Frywolny Co znaczy frywolny swawolny, płochy, kokieteryjny; pikantny, niezbyt przyzwoity, nieskromny. Etym. - ?Xac. frivolus 'kruchy; niemądry; lichy
 • Znaczenie Festschrift Słownik wydawnictwo zbiorowe dla uczczenia jakiejś okazji (jubileuszu, rocznicy i tym podobne). Etym. - nm. 'jw.'; Fest 'uroczystość; święto
 • Znaczenie Frakcja Znaczenie parlamencie; odłam partii, stronnictwa, mający odrębny program; wyodrębniona część składowa mieszaniny substancji, wyróżniająca się
 • Znaczenie Fez Czym jest ściętego stożka, zakończona czarnym chwostem, noszona poprzez mężczyzn w nie wszystkich muzułm. państwach Bliskiego Wschodu; por. tarbusz
 • Znaczenie Folikulina Co oznacza płciowe produkowane w pęcherzykach Graafa (estradiol i estron). Etym. - n.z łaciny folliculina 'jw.' z folliculus 'pęcherzyk (Graafa)' od
 • Znaczenie Folio Krzyżówka raz złożonego (por. in folio; plano); numer bieżący stronicy (a. dwóch obocznych stronic) w księdze handl. (por. recto; verso). Etym
 • Znaczenie falsum in uno falsum in omni Najlepszy falsum in uno, falsum in omni ?Xac., fałszywy w jednym (szczególe), fałszywy we wszystkich
 • Znaczenie Excusa Et Fac Przykłady fac et excusa ?Xac., zrób to, a później się usprawiedliwiaj
 • Znaczenie Champagne Fine Encyklopedia fine champagne fr. [wym. fin szãpań], rodzaj koniaku fr
 • Znaczenie Feta Jak działa uczta; dobra zabawa; uroczystość. fetować ugaszczać, podejmować uroczyście, wystawnie; raczyć, częstować. Etym. - fr. fêter 'świętować
 • Znaczenie Fonetyczny Czy jest dźwiękowy, głoskowy. foniczny głosowy, dźwiękowy, akustyczny. fonoteka archiwum nagrań (taśm, płyt) dźwiękowych; dyskoteka połączona z
 • Znaczenie Furtian Pojęcie furty klasztornej, ciężkich drzwi w bramie a. murze klasztornym. Etym. - nm. Pforte 'brama; wrota; jw.' od ?Xac. porta zobacz portal
 • Znaczenie Fortuna Wyjaśnienie szczęście; bogactwo, dorobek, mienie. Etym. - ?Xac. fortuna '(szczęśliwy) traf; los; rz. bogini szczęścia, losu (gr. Týchē)' od fors dpn
 • Znaczenie Felonia Opis złamanie zobowiązań, zwł. niewypełnienie powinności lennych, karane stratą lenna a. zwierzchnictwa lennego. Etym. - fr. félonie
 • Znaczenie Jong Fu Informacje fu jong chiń., omlet nadziewany siekaną wieprzowiną, kurą a. jarzynami
 • Znaczenie Furfant Co to jest blagier; fanfaron, pyszałek; filut, szelma, frant. Etym. - wł. furfante 'szelma' z fr. forfaire dosł. 'działać poza prawem; uwłaczać
 • Znaczenie Fetta Definicja fetta n.gr., najpopularniejszy grecki słony ser owczy, miękki, biały, nietrwały, kruchy, jadany z oliwkami (a. dżemem) i chlebem
 • Znaczenie Fizz Co znaczy napój (jak "piwo" imbirowe a. szampan), zwł. napój alkoholowy z wodą sodową, sokiem cytrynowym, regularnie z jajkiem (a. tylko
 • Znaczenie Ferma Słownik określonej gałęzi rolnictwa a. hodowli (na przykład f. kurza, f. nutrii); por. farma. Etym. - fr. ferme 'silny, trwały, stały; dzierżawa
 • Znaczenie Se De Felo Znaczenie felo de se prawn. samobójca; samobójstwo. Etym. - śrdw.z łaciny 'jw.'; fel(l)o 'łotr; złoczyńca'; ?Xac. de se 'siebie samego
 • Znaczenie fay ce que vouldras Czym jest fay ce que vouldras fr., czyń, coć się podoba (tł. Boya-Żeleńskiego); zobacz Telemy opactwo
 • Znaczenie Folklor Co oznacza baśnie, przysłowia, obrzędy, tańce, pieśni, muzyka; stroje, zdobnictwo i tak dalej). folklorystyka edukacja zajmująca się badaniem
 • Znaczenie Mundi Fuga Krzyżówka fuga mundi śrdw.z łaciny, ucieczka (pustelnika, mnicha, błędnego rycerza) od świata; por. contemptus mundi
 • Znaczenie fas est et ab hoste doceri Najlepszy fas est et ab hoste doceri ?Xac., warto (godzi) się uczyć i od wroga. Etym. - z Owidiusza (Metamorfozy, 4, 428
 • Znaczenie Fajf Przykłady fajf zobacz five o`clock (tea
 • Znaczenie Froufrou Encyklopedia froufrou fr. [wym. frufru], lekki szelest liści, sukien, jedwabnych halek itd
 • Znaczenie Fermata Jak działa nutą a. pauzą symbol, (w formie łuku z kropką w środku - przyp. red.), przedłużający jej trwanie na czas nieokreślony. Etym. - wł
 • Znaczenie Fiszbiny Czy jest wyrabiane z giętkich, rogowych płyt, zwisających w dwu rzędach z podniebienia waleni bezzębnych (fiszbinowców, rogowców, takich jak wal
 • Znaczenie Freethinking Pojęcie freethinking z angielskiego:, wolnomyślicielstwo. Etym. - z Anthony Collinsa (A Discourse on Freethinking), 1713 r
 • Znaczenie Fascynacja Wyjaśnienie urzekający wpływ. fascynujący. fascynować. Etym. - ?Xac. fascinatio 'zaczarowanie; oczarowanie' od fascinare 'czarować
 • Znaczenie Freiherr Opis Freiherr [wym. frajher] niemiecki odpowiednik tytułu barona. Etym. - nm. dosł. 'wolny pan; jw.'; frai 'wolny'; Herr 'pan
 • Znaczenie falsa demonstratio non nocet Informacje prawn. fałszywe oznaczenie (przedmiotu) nie szkodzi, nie ma znaczenia (jeżeli strony zawierające umowę wiedzą, o jaką rzecz idzie
 • Znaczenie Fatihach Co to jest fātihach (al-kitāb) arab. 'otwarcie', pierwszy rozdział (sura) Koranu, będący krótką, złożoną z trzech zdań, modlitwą do Allaha
 • Znaczenie fuimus Troes fuit Ilium Definicja Trojanami, było Ilium (lecz należy to już do niepowrotnej przeszłości); nie jesteśmy już Trojanami, nie ma już Troi; por. ubi Troia fuit
 • Znaczenie Fircyk Co znaczy świszczypała; dandys, goguś, strojniś, galant, modniś, elegant. Etym. - (?) od nm. Fürst 'książę' a. z g.nm. fürwitzig (dziś vorwitzig
 • Znaczenie Skala Fahrenheita Słownik termometryczna (temp.); por. Celsjusza. Etym. - wprowadził ją Gabriel D. Fahrenheit (1686-1736), fizyk nm
 • Znaczenie Feniks Znaczenie się w oczyszczającym ogniu, powstawania z popiołów, regeneracji, zmartwychwstania. Etym. - ?Xac. phoenix z gr. phoíniks 'staroż. ptak
 • Znaczenie Class First Czym jest klas], dosł. 'pierwszej klasy'; pierwszorzędny. First Lady amer.z angielskiego:, pierwsza dama (państwie), żona prezydenta USA
 • Znaczenie Falstart Co oznacza rozpoczęcie biegu przed sygnałem sędziego startowego. Etym. - z angielskiego: false początek 'jw.'; false 'fałszywy' z ?Xac. falsus, zobacz
 • Znaczenie Trahunt Nolentem Fata Krzyżówka fata nolentem trahunt ?Xac., opornego los (siłą) wlecze. Etym. - (skrót) z Seneki Mł. (Listy, 107, 11
 • Znaczenie Fan Najlepszy miłośnik (-iczka), entuzjast(k)a, zwariowany(-a) amator(ka); sport. kibic. fanatyzm zaślepienie, żarliwość, zagorzałość (zwł. religijna
 • Znaczenie Flashback Przykłady z przeszłości, dygresja na temat przeszłości, wspomnieniowa. Etym. - z angielskiego: 'jw.'; flash '(prze)błysk'; back 'do tyłu, z powrotem
 • Znaczenie Freblanka Encyklopedia freblówka dawn. przedszkole. Etym. - pedagog nm. Fryderyk Fröbel (1782-1852), artysta ogródków dziecięcych, zajmował się zwł. dziećmi w
 • Znaczenie Filtr Jak działa ciecz od osadu a. usuwające pewien zakres z pasma częstotliwości (na przykład f. akustyczny). filtrat techn. przesącz. filtracja ruch
 • Znaczenie Fizjokratyzm Czy jest 2. poł. XVIII w.), której filoz. fundamentem była idea "porządku naturalnego", określającego najpomyślniejsze proporcje i
 • Znaczenie Flic Pojęcie flic fr. [wym. flik], pop. policjant francuski
 • Znaczenie Faktura Wyjaśnienie budowa tkaniny, materiału; metoda, sposób ukształtowania powierzchni dzieła plast., ściany; muz. rodzaj użytych środków techn. i sposób ich
 • Znaczenie Fara Opis fara przest. kościół parafialny. Etym. - nm. Pfarre 'probostwo, parafia, plebania
 • Znaczenie Formacja Informacje samodzielny oddział wojsk., rodzaj broni; (roślinna) zbiorowisko roślin o podobnych cechach (las, łąka, step i tak dalej); (geologiczna
 • Znaczenie Flama Co to jest kobieta) będąca obiektem miłostki, amorów, flirtu, (przelotnego) romansu. Etym. - ?Xac. flamma 'płomień; pochodnia; zapęd; miłość
 • Znaczenie Fazja Definicja określonego rodzaju, zwł. dotyczące symbolicznej funkcji języka mówionego); por. -femia, -lalia. Etym. - n.z łaciny z gr. phásis 'wypowiedź
 • Znaczenie Flou Co znaczy wyrazistości, pedantycznego dopasowania, właściwość charakterystyczna krawiectwa fr.: zastosowanie przypadkowości, wyniku współgrania
 • Znaczenie Federacja Słownik zjednoczeniem krajów, państw, stanów, kantonów i tym podobne; związek stowarzyszeń zawodowych, polit. (por. konfederacja; liga; unia
 • Znaczenie Fabrykat Znaczenie towar fabryczny. Etym. - ?Xac. fabricatus, p.p. od fabricari 'wyprodukować; sporządzić' z fabrica 'warsztat; wytwór rzemiosła; budowa
 • Znaczenie Ministrat Arma Furor Czym jest furor arma ministrat ?Xac., wściekłość uzbraja (dostarcza broni). Etym. - z Wergiliusza (Eneida, 1, 150
 • Znaczenie fumum et opes strepitumque Romae Co oznacza fumum, et opes, strepitumque Romae ?Xac., wyziewy, bogactwo i zgiełk Rzymu. Etym. - z Horacego (Pieśni, 3, 29, 12
 • Znaczenie Falset Krzyżówka głos męski; muz. fistuła, głos sztucznie wydobywany (zwł. poprzez tenorów) poprzez naprężenie części wiązadeł głosowych, o oktawę wyższy od
 • Znaczenie Fenotyp Najlepszy organizmu (wygląd i właściwości), stworzonych jako rezultat oddziaływania warunków środowiska na właściwości dziedziczne (genotyp
 • Znaczenie Forszlak Przykłady śledziowo-mięsno-jajeczno-ziemniaczana. Etym. - nm. Vorschlag 'przednia część (mięsa); przednutka; pierwsze uderzenie; propozycja
 • Znaczenie Flegma Encyklopedia oddechowych, śluz, plwocina; obojętność, spokój, zimna krew, powolność; chem. powrót, orosienie, kondensat, skroplina, ciecz spływająca w
 • Znaczenie Igni Et Ferro Jak działa Etym. - Lukan (De bello civili, 2, 443) pisze, Iż Cezar wolałby spustoszyć państwo ogniem i mieczem (ferro populetur et igni), niż najechać
 • Znaczenie forsan et haec olim meminisse iuvabit Czy jest Xac., może będziemy jeszcze kiedy wesoło to (jest to nasze niepowodzenia) wspominać (znoście je więc dzielnie i oszczędzajcie się na lepsze
 • Znaczenie For Pojęcie nosiciel; dźwigacz; przenoszący, przynoszący. Etym. - gr. phorá 'noszenie; (błyskawiczny) ruch' i -phoros 'noszący' od phérein 'nosić'; por
 • Znaczenie Folk Wyjaśnienie ludowy', pop. muzyka ludowa; por. pop-rock. folk rock z angielskiego:, połączenie rocka z piosenką lud. uprawiane od 60. lat XX w. (Bob
 • Znaczenie Foyer Opis przy widowni teatr., operowej, sali koncertowej, gdzie gromadzi się publiczność w trakcie przerw, antraktów. Etym. - fr. 'palenisko
 • Znaczenie Forsztag Informacje forsztag żegl. więź przednia, lina łącząca przedni maszt z bukszprytem a. dziobnicą. Etym. - nm. vor 'przed'; zobacz sztag
 • Znaczenie Falkon Co to jest XVII w., rodzaj kolubryny większej od falkonetu. falkonet półfalkon, hist. śmigownica, sokołówka, działo małokalibrowe, stosowane w XVI
 • Znaczenie Filatelia Definicja informacje o znaczkach pocztowych; kolekcjonerstwo znaczków pocztowych. Etym. - fr. philatélie 'jw.'; zobacz fil(o)- 1; fr. atéleia dosł
 • Znaczenie Femia Co znaczy określonego rodzaju, zwł. dotyczące artykulacji a. płynności wypowiedzi); por. -fazja, -lalia. Etym. - n.z łaciny z gr. phēmē 'mowa' od
 • Znaczenie Fiżon Słownik fiżon fasola; brazylijska potrawa narodowa z fasoli. Etym. - port. feijão 'fasola' z ?Xac. phaseolus 'jp.' zdrobn. od phaselus 'jp.; bób
 • Znaczenie Floreal Znaczenie floréal ósmy miesiąc fr. kalendarza republikańskiego. Etym. - fr. 'jw.' z ?Xac. floreus 'kwiecisty' od flos, zobacz flora
 • Znaczenie facilius est camelum per foramen acus transire quam divitem intrare in regnum coelorum Czym jest transire, quam divitem intrare in regnum coelorum ?Xac., łatwiej jest wielbłądowi przejść poprzez ucho igielne niż bogatemu wejść do
 • Znaczenie Potwór Frankensteina Co oznacza sztucznie utworzona, bezduszna, przerażająca. Etym. - w powieści Mary Shelley (1797-1851) Frankenstein (1818 r.), młody student
 • Znaczenie flet victus victor interiit Krzyżówka flet victus, victor interiit ?Xac., zwyciężony płacze, zwycięzca skonał
 • Znaczenie Fechtmistrz Najlepszy fechtować się walczyć białą bronią; ćwiczyć się w szermierce. fechtunek szermierka. Etym. - nm. fechten 'bić się, fechtować się; żebrać
 • Znaczenie Flanca Przykłady wyhodowana z nasienia, przeznaczoną do wysadzania w gruncie a. w inspektach. Etym. - nm. Pflanze 'roślina; sadzonka; rozsada
 • Znaczenie Fortentheme Encyklopedia fort-en-thème [wym. forãte:m] fr., dosł. 'silny w temacie'; przen. w sporcie, polit. i tak dalej; osoba serio, pilna i pracowita
 • Znaczenie For Jak działa punktach, pozycji, ruchach, materiale) dana przeciwnikowi słabszemu w grze, wyścigu i tym podobne (por. handicap); (w l.mn. fory) poparcie
 • Znaczenie Furdyment Czy jest z wł. guardamano 'jw.; rękaw ochronny'; guardare 'patrzeć; strzec' pochodzenia germ.; mano 'ręka; dłoń' od ?Xac. manus, zobacz manuał
 • Znaczenie Fagocyty Pojęcie zwierzęcych (i nie wszystkie pierwotniaki), chwytające i pochłaniające inne komórki i mikroorganizmy. Etym. - zobacz -fag-; -cyt(o
 • Znaczenie Fasching Wyjaśnienie Fasching nm. [wym. faszing], zapusty, ostatki, zwł. zabawy przez wzgląd na pożegnaniem karnawału w Monachium i w miastach Nadrenii
 • Znaczenie Fenetyczny Opis sposoby klasyfikacji organizmów opartej na ogólnych a. względnych stopniach podobieństwa pomiędzy nimi, nie biorącej pod uwagę ich
 • Znaczenie Lux Fiat Informacje fiat lux ?Xac., niech się stanie światłość. Etym. - z Wulgaty (Gen., 1, 3
 • Znaczenie Fanza Co to jest fanza drewniana chata chiń. a koreańska, 3-5-izbowa, o dachu dwuspadowym, krytym słomą a. trzciną. Etym. - ros. 'jw.' z chiń. fan-tzy 'jp
 • Znaczenie Fajfer Definicja piszczałce, flecie, oboju. Etym. - nm. Pfeifer 'gwizdacz; gwiżdżący' od pfeifen 'gwizdać, świstać' z Pfeife 'piszczałka, fujarka, gwizdek
 • Znaczenie Faleń Co znaczy małej łodzi sport.) za rufą statku a. do cumowania łodzi. Etym. - hol. vanglijn 'lina cumownicza'; vang 'chwytanie; sidła'; lijn 'lina
 • Znaczenie Fulcrum Słownik fulcrum ?Xac., fiz. pkt. podparcia dźwigni; pkt. oparcia (fr. point d'appui
 • Znaczenie Fideicommissium Znaczenie rz. zapis oparty na nieformalnej prośbie spadkodawcy do dziedzica, aby udzielił dalszemu spadkobiercy a. osobie trzeciej pewnej korzyści
 • Znaczenie Fungicydy Czym jest chem. użytkowane do zwalczania chorób wywoływanych u roślin poprzez grzyby pasożytnicze i do ochrony przed nimi drewna, tkanin i tym
 • Znaczenie Fertig Und Fix Co oznacza fix und fertig nm., zupełnie gotowy
 • Znaczenie Furlong Krzyżówka ósma część mili, 220 jardów, około 201 m. Etym. - z angielskiego: 'jw.' ze st.z angielskiego: furlang; firh 'bruzda, skiba'; lang 'długi
 • Znaczenie Fuzle Najlepszy oleista powstająca w okolicy alkoholu etylowego jako uboczny wytwór fermentacji, szkodliwa dla organizmu, nadająca surówce przykry smak i
 • Znaczenie Invenient Viam Fata Przykłady fata viam invenient ?Xac., użytek znajdzie drogę (sposób). Etym. - z Wergiliusza (Eneida, 10, 113
 • Znaczenie Ferment Encyklopedia wzburzenie; (w l.mn. fermenty) zobacz enzymy. fermentacja beztlenowy rozkład substancji organicznych poprzez enzymy, zwł. bakterii a
 • Znaczenie Fał Jak działa fał żegl. każda lina wykorzystywana do wciągania, podnoszenia żagla. Etym. - nm. Fall 'jw.; lina' z hol. val 'lina; pętla
 • Znaczenie Origo Et Fons Czy jest fons et origo (mali) ?Xac., źródło i powód (zła
 • Znaczenie Fiolka Pojęcie szklana zasklepiona banieczka z lekiem do zastrzyknięcia. Etym. - fr. fiole 'flaszeczka' z ?Xac. phiala 'kubek' z gr. phiálē, zobacz fiala
 • Znaczenie Champetre Fete Wyjaśnienie organizowana dla rozrywki poprzez fr. dworzan XVIII w., przebranych za pasterzy i pasterki; por. rokoko. fête galante fr., plast. ulubiony
 • Znaczenie Fizys Opis fizys żart. twarz, oblicze, fizjonomia. Etym. - gr. phísis, zobacz fizjo
 • Znaczenie Forzac Informacje introligatorska, łącząca okładkę z blokiem książki. Etym. - nm. Vorsatz 'zamierzenie; postanowienie; wyklejka książki'; vor 'przed'; Satz
 • Znaczenie Fondue Co to jest ser z białym winem, gdzie, tuż przed spożyciem, zanurza się kawałki bułki na długim widelcu; (f. bourguignonne) danie złożone z kawałeczków
 • Znaczenie Flower Definicja flower przest. małokalibrowy karabinek sport. Etym. - od nazwiska fr. rusznikarza: Nicolas Flobert (1819-94
 • Znaczenie Fazotron Co znaczy fazotron zobacz synchrocyklotron. Etym. - zobacz etap; (elek)tron
 • Znaczenie Futryna Słownik futryna oboknie, zewn. obramowanie okna; ościeżnica, zewn. obramowanie drzwi. Etym. - (?) nm. Futter 'podszewka
 • Znaczenie Folketing Znaczenie przed r. 1953 - izba niższa parlamentu dwuizbowego). Etym. - duń. 'jw.'; Folke- 'ludowy' z Folk 'lud'; Ting 'rzecz; sąd
 • Znaczenie Faeton Czym jest resorach, bez drzwiczek; zool. ptak oceaniczny pod rząd wiosłonogich. Etym. - gr. Phaéthōn mit. 'syn boga Słońca, Heliosa; tata pozwolił mu
 • Znaczenie Faun Co oznacza wyobrażany z koźlimi rogami i kopytami; satyr. Etym. - ?Xac. Faunus mit. rz. 'staroitalskie bóstwo lasów górskich, opiekun pasterzy i stad
 • Znaczenie Fizyka Krzyżówka badająca podstawowe i uniwersalne własności i prawa ruchu materii dzięki metod ilościowych; kluczowe działy: mechanika, akustyka
 • Znaczenie Frenglish Najlepszy angielszczyzna zawierająca sporo fr. słów i wyrażeń. Etym. - z angielskiego: połączenie wyrazów French i English 'fr.' i 'z angielskiego
 • Znaczenie Fata Przykłady właściwy fatalizmowi, fataliście. fatalizm wiara w nieodwracalność losu, nieuchronność przeznaczenia, w fatum, decydujące o biegu
 • Znaczenie Fiskalizm Encyklopedia nadmiernego opodatkowania ludności, wyszukiwania coraz nowych źródeł dochodów skarbowych, bezwzględnego ich egzekwowania. fiskus przest
 • Znaczenie Farfura Jak działa farfura fajans. farfury naczynia fajansowe. Etym. - osm.tur. farfur z pers
 • Znaczenie Fluid Czy jest nastrój, aura; wg spirytystów - prąd psychiczny wydzielający się z ludzkiego ciała. fluksja przest. zapalenie a. ropień dziąsła, zapalenie
 • Znaczenie Feston Pojęcie girlanda z kwiatów, zieleni, owoców, wstęg; ornament, motyw dekoracyjny, płaskorzeźba, w kształcie półwieńca z roślin. festyn zabawa
 • Znaczenie Fricasse Wyjaśnienie fricassé potrawka cielęca a. z kury, w białym sosie, podana z ryżem. Etym. - fr. 'jw.' r.ż. od p.p. z fricasser, zobacz fricandeau
 • Znaczenie Frankofil Opis frankofil zobacz galoman. frankofoński mówiący po francusku (zwł. o jakiejś społeczności). Etym. - zobacz frank; -fil(o)- 1; -fon
 • Znaczenie Feromony Informacje wydzielane poprzez owady, ryby, kraby i tak dalej w formie substancji zapachowych charakterystycznych dla gatunku, pozwalających na
 • Znaczenie Frisbee Co to jest talerzyki z plastiku, które, wyrzucone lekko w powietrze, szybują w nim na dość sporą odległość. Etym. - amer.z angielskiego:, nazwa handl
 • Znaczenie Finish Definicja końcowa (zazw. najszybsza) część wyścigu, biegu i tym podobne Etym. - z angielskiego: 'zakończenie; jw.; wykończenie; polor' z ?Xac. finis
 • Znaczenie Flotacja Co znaczy ubogich kopalin (rud, kruszców), wykorzystująca różnice w zwilżalności ciał stałych poprzez ciecze. Etym. - z angielskiego: (froth
 • Znaczenie Faworki Słownik oprószone cukrem(-pudrem) ciastka w kształcie pasków przekrajanych w środku wzdłuż i przewiniętych; reg. barwne tasiemki, wstążki ludowych
 • Znaczenie Fryc Znaczenie debiutant, fuks; Niemiec. frycowe gapowe, utrata, szkoda poniesiona poprzez brak doświadczenia; dawn. poczęstunek, wkupne od nowicjusza dla
 • Znaczenie Flint Czym jest zawierających wiele tlenku ołowiu i dlatego silnie rozszczepiających światło białe. flinta, fuzja, strzelba z zamkiem skałkowym stosowana
 • Znaczenie Frukta Co oznacza późn.z łaciny l.mn. fructa 'plony rolne folwarku' z ?Xac. fructus 'korzyść; owoc; zysk' z p.p. od frui 'korzystać; delektować się'; por
 • Znaczenie Doro Fondo Krzyżówka płatki złota wtopione w barwne szkło rzymskich naczyń szklanych; złote tło iluminacji śrdw. mające uwydatnić prezentowane postacie; złote
 • Znaczenie Tempus Irreparabile Fugit Najlepszy fugit irreparabile tempus ?Xac., zobacz sed fugit interea
 • Znaczenie furens quid femina possit Przykłady furens quid femina possit ?Xac., to, co może (uczynić) rozwścieczona kobieta. Etym. - z Wergiliusza (Eneida, 5, 6
 • Znaczenie Fob Encyklopedia uprzedzenie, niechęć, zwł. do obywateli jakiegoś narodu; por. -man. fobia uporczywy, chorobliwy lęk, przed ustalonymi sytuacjami
 • Znaczenie Faleza Jak działa faleza klif, stromy urwisty brzeg, zwł. morski. Etym. - fr. falaise 'skała nadmorska' ze st.g.nm
 • Znaczenie Opus Fervet Czy jest fervet opus ?Xac., robota wre. Etym. - z Wergiliusza (Georgiki, 4, 169); o pszczołach
 • Znaczenie Fraternizacja Pojęcie przyjaźnienie się, zwł. niestosowne, niewłaściwe, niewczesne. Etym. - fr. fraternisation 'bratanie się' od fraterniser 'bratać się' z ?Xac
 • Znaczenie Forestiere Wyjaśnienie grzybami, bekonem i malutkimi ziemniakami. Etym. - fr. dosł. 'leśna' od forêt 'las' z późn. ?Xac. forestis (silva) '(las) będący na
 • Znaczenie Frontenis Opis przypominająca piłkę ręczną, oparta jednak na jai alai a. pelocie, granych rakietami tenisowymi. Etym. - amer.hiszp.; zobacz fronton (sport
 • Znaczenie Fan Informacje ustalonym kształcie, wyglądzie a. określonej jakości. Etym. - gr. -phanēs 'ukazujący się; świecący' od phaínein 'ukazywać; świecić'; por
 • Znaczenie Abollae Maioris Facinus Co to jest facinus maioris abollae ?Xac., dosł. 'gest większego płaszcza', zbrodnia na większą skalę. Etym. - z Juwenalisa (Satyry, 3, 115
 • Znaczenie Fyle Definicja społeczeństwa w krajach staroż. Grecji; każda z 4 jednostek podziału ludności staroż. Egiptu w czasach Starego i Średniego Państwa. Etym
 • Znaczenie Fenomen Co znaczy dziwo, kuriozum, unikat; ktoś zadziwiający, nadzwyczajny, nadzwyczaj utalentowany; filoz. zdarzenie (fiz. a. psych.) będące obiektem
 • Znaczenie Fawor Słownik przychylność, wyróżnienie; względy, poparcie, protekcja. faworyzować. faworyt ulubieniec, wybraniec; pupil, beniaminek; sport. zawodnik (a
 • Znaczenie Fama Znaczenie fama rozgłos, sława; wieść, pogłoska. Etym. - ?Xac. 'pogłoska; reputacja' od fari 'mówić; opowiadać'; por. dyfamacja; fabuła; fatum; infamia
 • Znaczenie Flara Czym jest rozbłyskowe; rakieta świetlna, "żyrandol" na spadochronie do oświetlania terenu. Etym. - z angielskiego: flare 'błysk; jw
 • Znaczenie Faks Co oznacza facsimile, precyzyjna reprodukcja, podobizna, wiernie odtworzona (mech., chem., fot.) kopia podpisu, dokumentu, rękopisu, rysunku
 • Znaczenie Fatermerder Krzyżówka fatermerder zobacz Vatermörder
 • Znaczenie Filharmonia Najlepszy organizująca koncerty symfoniczne; zespół, budynek, sala koncertowa takiej instytucji. Etym. - zobacz -fil(o)- 1; harmonia
 • Znaczenie Fakon Przykłady pasa poprzez płd.amer. gauchos, stosowany do wycinania drogi w gąszczu lasu dziewiczego. Etym. - amer.hiszp. facón, zgrub. od hiszp. faca
 • Znaczenie Rave Fave Encyklopedia zachwyt spowodowany poprzez popularnego piosenkarza. Etym. - (1969) z angielskiego: fave skr. od favourite 'ulubiony'; rave 'zaślepienie
 • Znaczenie Flauta Jak działa flauta zobacz sztil. Etym. - nm. Flaute 'cisza morska' od flau 'słaby; ospały
 • Znaczenie Franszyza Czy jest ubezpieczeniowej, zastrzegająca ograniczenie sumy odszkodowania (w ustalonych uwarunkowaniach). Etym. - fr. franchise 'zwolnienie od czegoś
 • Znaczenie Fantom Pojęcie mara; przywidzenie; schemat anatomiczny do studiów, ćwiczeń med.; (fantomowe bóle) - med. pochodzące z pozoru z amputowanej (części
 • Znaczenie Filoksera Wyjaśnienie filoksera winiec, mszyca niszcząca winorośle. Etym. - n.z łaciny phylloxera 'jw.'; zobacz fil(o)- 2; -kser(o
 • Znaczenie Farniente Opis farniente wł., nieróbstwo, próżnowanie, zbijanie bąków, nygusostwo; por. relaks. Etym. - zobacz dolce far niente
 • Znaczenie Florilegium Informacje antologia (fragmentów) utworów różnych autorów. Etym. - n.z łaciny 'jw.' z ?Xac. florilegus 'zbieracz kwiatów'; flori- od flos, zobacz
 • Znaczenie Fistuła Co to jest fistuła muz. zobacz falset; med. przetoka. Etym. - ?Xac. fistula 'rura, kanał; trzcina; fujarka
 • Znaczenie Flambe Definicja flambé fr., dosł. 'płonący', (potrawa) podana w płonącym koniaku a. innym alkoholu
 • Znaczenie Oclock Five Co znaczy dosł. (herbata) o godzinie piątej po południu; popołudniowe przyjęcie towarzyskie; por. cocktail party. Etym. - z angielskiego: five '5
 • Znaczenie Flatter Słownik drgania samowzbudne skrzydeł a. usterzeń samolotu a. szybowca, mogące doprowadzić do jego zniszczenia. Etym. - z angielskiego: flutter
 • Znaczenie Fular Znaczenie fular cienka, lekka tkanina (pół)jedwabna o splocie skośnym a. atłasowym; chustka na szyję z tej tkaniny. Etym. - fr. foulard 'jw
 • Znaczenie Fiumare Czym jest śródziemnomorskich, napełniające się wodą tylko w porach deszczowych a. po ogromnych ulewach. Etym. - wł. 'jw.' od fiume 'rzeka' z ?Xac
 • Znaczenie Incomprise Femme Co oznacza femme incomprise fr. [wym. fam ękąpri:z], kobieta nie zrozumiana, zapoznana
 • Znaczenie Fianchetto Krzyżówka szachowe z pionkiem b albo g (a. oboma) przesuniętym(i) o jedno pole, by przygotować wolne miejsce sąsiedniemu gońcowi; por. szach. Etym
 • Znaczenie Fil A Fil Najlepszy czesankowej o splocie skośnym i charakterystycznym deseniu, stworzonym poprzez różnicę w kolorze parzystych i nieparzystych nici wątku i
 • Znaczenie Formiści Przykłady ugrupowanie art., założone w 1917 r. w Krakowie poprzez Andrzeja i Zbigniewa Pronaszków i T. Czyżewskiego. Etym. - zobacz forma
 • Znaczenie Figaro Encyklopedia człowiek nadzwyczajnie obrotny, spełniający jednocześnie kilka funkcji, służb; (figaro) bolerko, krótka kamizelka damska. Etym
 • Znaczenie Canam Facta Jak działa facta canam ?Xac., będę opiewał fakty. Etym. - z Owidiusza (Fasti, 6, 3
 • Znaczenie Ferman Czy jest zezwolenie, rozporządzenie (zwł. pisemne), skierowane poprzez szacha pers., sułtana a. wezyra tur. do podwładnych a. lenników. Etym. - tur
 • Znaczenie Franctireur Pojęcie wolny strzelec', partyzant, ochotnik nie wcielony do wojsk regularnych (por. gerylasi; maquis). Etym. - zwł. w czasach Rewolucji
 • Znaczenie Fioritura Wyjaśnienie pasaże, zwł. w śpiewie (koloraturowym); por. belcanto. Etym. - wł. fioritura 'rozrost; ozdobnik; koloratura' od fiore 'kwiat' z ?Xac. flos
 • Znaczenie Failsafe Opis angielskiego:, zaprojektowany tak, by mógł automatycznie zatrzymać a. zmienić rozpoczęte już działania w sytuacji awarii; niezawodny. Etym
 • Znaczenie factum abiit monumenta manent Informacje factum abiit; monumenta manent ?Xac., gest mija; pomniki (jego) pozostają. Etym. - z Owidiusza (Fasti, 4, 709
 • Znaczenie Fraucymer Co to jest pokoje. Etym. - nm. Frauenzimmer dawn. 'damski pokój; przebywające w nim damy; przest. żart. niewiasta'; Frau 'kobieta'; Zimmer 'pokój
 • Znaczenie Finalizm Definicja psychol. ujmowanie zjawisk w kategoriach motywu i celu, a nie powody i skutku. finalny końcowy, ostateczny. finał zakończenie, koniec
 • Znaczenie Freony Co znaczy bezbarwnych, bezwonnych i niepalnych związków węgla z fluorem i chlorem, gazów a. cieczy, wprowadzonych jako impulsy chłodzące w
 • Znaczenie Tumultueuses Forces Słownik wzburzone. Etym. - tytuł zbioru literaturze (1902) pisarza belgijskiego Emila Verhaerena (1855-1916); autor opiewa świat współczesny i
 • Znaczenie Francese Furia Znaczenie por. furor teutonicus. Etym. - wł. ustalenie bojowości Francuzów, okazanej w bitwie pod Fornovą (1495 r.) pod wodzą Karola VIII
 • Znaczenie Fibrynogen Czym jest którego powstaje (pod wpływem enzymu włóknikowego - trombiny) fibryna, włóknik, końcowy wytwór procesu krzepnięcia krwi. Etym. - ?Xac
 • Znaczenie Fer Co oznacza FER, FERO- w złożeniach: nosiciel. Etym. - gr. phérein 'nosić'; por. feretron; feromony; peryferia; tokoferol
 • Znaczenie Fizylier Krzyżówka w lekką strzelbę skałkową (zamiast muszkietu); w momencie napoleońskim - żołnierz lekkiej piechoty; żołnierz pododdziału uzbrojonego w
 • Znaczenie Feelgood Najlepszy Feelgood zobacz Dr Feelgood
 • Znaczenie Foryś Przykłady światłem) poprzedzający karetę; pomocnik stangreta jadący na jednym z przednich cugantów; ordynans konny. forytować przest. protęgować
 • Znaczenie Fastenzeit Encyklopedia niezależnie od niedziel) moment pokutny przed Wielkanocą (z angielskiego: Lent, fr. Carême, wł. Quaresima). Fastnachtspiel [wym. ...szpi
 • Znaczenie Furaż Jak działa furażerka pierożek, miękka czapka wojsk. bez daszka, składana wzdłuż. Etym. - fr. fourrage 'pasza, furaż
 • Znaczenie Frajter Czy jest frajter zobacz gefrejter
 • Znaczenie Flausz Pojęcie wełniana a. bawełniana z przędzy zgrzebnej, drapana i strzyżona, stosowana na ciepłe okrycia wierzchnie. Etym. - nm. Flausch, Flaus 'kosmyk
 • Znaczenie foris ut mos est intus ut libet Wyjaśnienie na zewnątrz (jest to pośród ludzi) odpowiednio z obyczajem, u siebie (w domu) - jak nam się (żywnie) podoba
 • Znaczenie Curavit Fieri Opis fieri curavit ?Xac., był sprawcą (inicjatorem, protektorem, fundatorem) dzieła. Etym. - napis na pomnikach; w skr.: F.C
 • Znaczenie Fuks Informacje zwyciężył w konkurencji sport. (a. koń w wyścigu); niespodziane zwycięstwo; nieoczekiwana okazja, pomyślny traf; przest. nowicjusz
 • Znaczenie Flair Co to jest nos, dobra orientacja w tym, co przydatne, korzystne, opłacalne i tak dalej Etym. - fr. 'węch' od flairer 'wąchać; węszyć' z ?Xac. fragrare
 • Znaczenie Fanfara Definicja fanfara sygnał, pobudka, krótka melodia realizowana na trąbce (trąbkach); zobacz tusz 3. Etym. - fr. fanfare 'jw.; hejnał; orkiestra dęta
 • Znaczenie Office Foreign Co znaczy ministerstwo spraw zagranicznych Ogromnej Brytanii. Etym. - z angielskiego: 'jw.'; foreign 'zagraniczny, cudzoziemski; obcy' z ?Xac. foris
 • Znaczenie Falda Słownik falda wł., biała, jedwabna szata przywdziewana poprzez papieża, gdy celebruje w sposób uroczysty
 • Znaczenie Cupit Ficum Znaczenie ficum cupit ?Xac., dosł. pragnie figi; potrzebuje czegoś (i dlatego jest taki miły, uprzejmy
 • Znaczenie Iuvenum Flos Czym jest flos iuvenum ?Xac., kwiat młodzieży. Etym. - z Liwiusza, 8, 8
 • Znaczenie Fulguryt Co oznacza piorunowiec, rurka a. pręt kwarcowy powstały z piasku albo skały, stopionych od uderzenia pioruna. Etym. - ?Xac. fulguritus 'ugodzony
 • Znaczenie Footing Krzyżówka bieg kondycyjny. Etym. - z angielskiego: 'oparcie (dla nóg); podstawa (muru)' od foot 'stopa (nogi; miara dług. = 30,48 cm; wierszowa
 • Znaczenie Linguis Favete Najlepszy favete linguis! ?Xac., milczcie w skupieniu! Etym. - z Horacego (Pieśni, 3, 1, 2
 • Znaczenie Frytki Przykłady słomkę (w plasterki, paseczki) i smażone w gorącym tłuszczu na kolor jasnożółty. Etym. - fr. frites pop. 'jw.' l.mn. od frite z r.ż. od p.p
 • Znaczenie Faena Encyklopedia dzięki szpady i mulety), prowadząca do zabicia byka; por. Corrida... Etym. - hiszp. 'robota fiz.'; 'jw.' z ?Xac. facienda, zobacz hacjenda
 • Znaczenie Fajerwerki Jak działa pirotechniczne do celów widowiskowych, dające przy spalaniu i detonacji różne efekty optyczne i akustyczne (race, rakiety, świece rzymskie
 • Znaczenie Flażolet Czy jest skali; dźwięk o barwie fletowej, wydobywany z instrumentów strunowych poprzez dotknięcie struny palcem zamiast normalnego przyciśnięcia jej
 • Znaczenie Femurały Pojęcie femurały dawn. krótkie, obcisłe spodnie. Etym. - późn.z łaciny femoralia 'jw.' z ?Xac. femor, femur '(kość) udo(wa
 • Znaczenie Flamenco Wyjaśnienie lokalach, lecz także na konkursach, festiwalach) Cyganów andaluzyjskich (płd. Hiszpania, gł. z prowincji Sewilla i Kadyks), opierające na
 • Znaczenie Feruła Opis liniał) stosowany, zwł. dawn., do karania dzieci, gł. do bicia po rękach; przen. przest. rygor, dyscyplina, karność; regulamin. Etym
 • Znaczenie Fanon Informacje kołnierza z jedwabiu w białe i złote paski łączone paskiem amarantowym, noszony, gdy papież odprawia mszę pontyfikalną
 • Znaczenie Frappe De Force Co to jest uderzeniowa', (1959) zbiór środków militarnych (zwł. broni jądrowych) mających siłę ofensywną wystarczającą na to, by zniechęcić
 • Znaczenie Prawnik Filadelfijski Definicja adwokackiej, potrafiący wygrać najbeznadziejniejszą a. rozplątać najzawilszą sprawę; por. Archimedesowy problem. Etym. - w 1735 r., gdy
 • Znaczenie Fustanella Co znaczy białej bawełny a. płótna noszona poprzez mężczyzn we współczesnej Grecji, zwł. poprzez gr. żołnierzy. Etym. - wł. z n.gr. foústani
 • Znaczenie Finbak Słownik atlantycki z podrzędu waleni bezzębnych (fiszbinowców, rogowców) z rodz. płetwali. Etym. - nm. Finnwal 'jw.'; Finne 'płetwa (ogromnych ryb
 • Znaczenie Fortibus Favet Fortuna Znaczenie Fortuna favet fortibus ?Xac., szczęście sprzyja mocnym; por. audentes
 • Znaczenie Fettuccine Czym jest łazanki z sosem mięsnym, pomidorami i serem. Etym. - wł. 'jw.' l.mn. od fettuccina, zdrobn. od fettuccia 'kromeczka; płateczek; wstążeczka
 • Znaczenie Faseta Co oznacza jakiegoś twardego ciała, na przykład kości, zęba; skośnie zeszlifowana krawędź drogich kamieni a. wyrobów metalowych; archit. etap, ucios
 • Znaczenie Furiat Krzyżówka furiat zobacz furia
 • Znaczenie Lente Festina Najlepszy pośpiechu. Etym. - ze Swetoniusza (Boski August, 25), maksyma cesarza Augusta (gr. speúde bradéōs); por. Erazm (Adagia, 2, 1, 1
 • Znaczenie Ful Przykłady ful w pokerze - trójka i para. Etym. - z angielskiego: full (house) dosł. 'pełny (dom); jw
 • Znaczenie Fronton Encyklopedia trójkątne a. półokrągłe zwieńczenie fasady budowli, ryzalitu, portyku, portalu, okna i tym podobne (por. tympanon); sport. kort a. budynek

Co to znaczy | Tłumaczenie i wyjaśnienie zwrotu, zdania

Wytłumaczenie tekstów. Znaczenie językowe definicji. Słownik tłumczeń z przykładami.

Tłumaczenie CO ZNACZY Fronton, Ful, Festina Lente, Furiat, Faseta, Fettuccine, Fortuna Favet Fortibus, Finbak, Fustanella, Filadelfijski Prawnik, Force De Frappe, Fanon, Feruła co to jest.

Słownik Definicja Fronton, Ful, Festina Lente, Furiat, Faseta, Fettuccine co to znaczy.