co to jest
Co to znaczy FIL? Definicja FIL(O)- w złożeniach: 1. lubiący, miłujący; przyjaciel, amator; skłonny.

Czy przydatne?

Definicja FIL

Definicja z ang. FIL, z niem. FIL.

Co to znaczy FIL FIL(O)- w złożeniach: 1. lubiący, miłujący; przyjaciel, amator; skłonny (do); upodobanie, zamiłowanie, inklinacja. 2. liść; podobny do liścia; chlorofil. 3. plemię; szczep; rasa.Etym. - 1. gr. phílein 'lubić; być skłonnym (do)' od phílos 'kochany; przyjaciel; kochający'. 2. gr. phýllon 'liść'. 3. gr. phýlon 'gatunek; szczep; plemię; rodzina'

Czym jest FIL znaczenie w Znaczenie F .