filter co to jest
Co to znaczy filister? Definicja filister człowiek ograniczony, małostkowy, prozaiczny materialista.

Czy przydatne?

Definicja filister

Definicja z ang. Philistine, z niem. Spießer.

Co to znaczy FILISTER filister człowiek ograniczony, małostkowy, prozaiczny materialista bez wyższych aspiracji, mieszczuch, kołtun (por. babbit 1); człowiek pozbawiony oryginalności a. wrażliwości estetycznej; przest. niestudent; korporant, który już ukończył studia akademickie.filisterstwo bezideowość, kołtuństwo.Etym. - nm. Philister 'Filistyn; filister' z gr. Philistinos 'Filistyn' od hebr. Pěliszti 'jp.'; Filistyni - staroż. lud niesemicki, osiadły w Kanaanie; wg Biblii - wrogowie Izraela, z którymi walczyli Samson, Saul i Dawid

Czym jest filister znaczenie w Znaczenie F .