filozofia co to jest
Co to znaczy filozofia? Definicja filozofia wiedza dążąca do poznania istoty, struktury i zasad.

Czy przydatne?

Definicja filozofia

Definicja z ang. philosophy, z niem. Philosophie.

Co to znaczy FILOZOFIA filozofia wiedza dążąca do poznania istoty, struktury i zasad bytu i myślenia i najogólniejszych praw rządzących człowiekiem, społeczeństwem i przyrodą; badanie krytyczna metod i pojęć danej dyscypliny wiedzy; pot. dążenie do poznania prawd ogólnych; pogląd na świat, mądrość; wydział filozofii na wyższej uczelni.filozof specjalista w dziedzinie filozofii; pot. człowiek mądry, żart. przemądrzały a. niepraktyczny.Etym. - gr. philosophía 'wiedza racjonalna; edukacja'; zobacz fil(o)- 1; sophía 'mądrość'

Czym jest filozofia znaczenie w Znaczenie F .