Co znaczy korporacja

Oceń przydatność:

Tłumaczenie:   korporacja wielkie, rozgałęzione przedsiębiorstwo, spółka akcyjna przem. a. handl., zwł. amer.; przest. stowarzyszenie, organizacja (zawodowa), zazw. posiadająca osobowość prawną; śrdw. cech rzemieślniczy, gildia; stowarzyszenie studenckie (w Niemczech po 1815 r. narodowo-liberalne, po 1870 r. - nacjonalistyczne; w Polsce, na ich wzór, do r. 1939).   korpus tułów; kadłub; jednostka operacyjna wojska, złożona z kilku dywizji a. brygad; (k. kadetów) dawn. średnia szkoła wojsk., (k. oficerski) ogół oficerów, wchodzących w skład dowództwa wojsk., (k. dyplomatyczny, konsularny) zob. corps diplomatique, corps consulaire; druk. zob. garmond.   korpulentny tęgi, zażywny, otyły.   korporał Kośc. rz.kat. lniana chusta przechowywana w tabernakulum, którą podkłada się pod monstrancję, pod kielich we mszy i pod puszkę przy rozdzielaniu komunii (nazwa z łac. corpus Christi).   korporant członek korporacji studenckiej.   korpuskularny fiz. cząsteczkowy.   Etym. - amer.ang. corporation 'zrzeszenie; spółka (przem., handl.); zbiorowa osoba prawna' od śrdw.łac. corporatio 'związek; połączenie części' (z łac. corporare 'ucieleśnić; zabijać'); łac. corpulentus 'opasły, gruby' i corpusculum (zdrobn.) od corpus 'ciało'; por. gorset.

Podobne tłumaczenia na literę K

Wytłumaczenia:

  • Co znaczy Branża Tłumaczenie   branża gałąź (dział) przemysłu a. handlu.   Etym. - fr. branche 'gałąź; odnoga; branża' z późn.łac. branca 'łapa z
  • Co znaczy Plures ad abiit Tłumaczenie abiit ad plures łac., przyłączył się do większości (tj. umarł).   Etym. - z Petroniusza (Uczta Trymalchiona, 42, 5)
  • Co znaczy Relewancja Tłumaczenie   relewancja psychol., socjol., jęz. związek, zwł. log., z rzeczą, o którą chodzi.   relewantny pozostający w (log.) związku z
  • Co znaczy Teizm Tłumaczenie   teizm wiara w jednego boga (por. ateizm; monoteizm; politeizm) transcendentnego (znajdującego się poza i ponad przyrodą; por
  • Co znaczy Onufrija na i antona na Tłumaczenie na Antona i na Onufrija ros., (obchodzić imieniny i przyjmować prezenty) na Antoniego i na Onufrego; parokrotnie czerpać korzyści z tegoż

Co oznacza korporacja? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.