Co znaczy korporacja

Oceń przydatność:

Tłumaczenie:   korporacja wielkie, rozgałęzione przedsiębiorstwo, spółka akcyjna przem. a. handl., zwł. amer.; przest. stowarzyszenie, organizacja (zawodowa), zazw. posiadająca osobowość prawną; śrdw. cech rzemieślniczy, gildia; stowarzyszenie studenckie (w Niemczech po 1815 r. narodowo-liberalne, po 1870 r. - nacjonalistyczne; w Polsce, na ich wzór, do r. 1939).   korpus tułów; kadłub; jednostka operacyjna wojska, złożona z kilku dywizji a. brygad; (k. kadetów) dawn. średnia szkoła wojsk., (k. oficerski) ogół oficerów, wchodzących w skład dowództwa wojsk., (k. dyplomatyczny, konsularny) zob. corps diplomatique, corps consulaire; druk. zob. garmond.   korpulentny tęgi, zażywny, otyły.   korporał Kośc. rz.kat. lniana chusta przechowywana w tabernakulum, którą podkłada się pod monstrancję, pod kielich we mszy i pod puszkę przy rozdzielaniu komunii (nazwa z łac. corpus Christi).   korporant członek korporacji studenckiej.   korpuskularny fiz. cząsteczkowy.   Etym. - amer.ang. corporation 'zrzeszenie; spółka (przem., handl.); zbiorowa osoba prawna' od śrdw.łac. corporatio 'związek; połączenie części' (z łac. corporare 'ucieleśnić; zabijać'); łac. corpulentus 'opasły, gruby' i corpusculum (zdrobn.) od corpus 'ciało'; por. gorset.

Podobne tłumaczenia na literę K

Wytłumaczenia:

  • Co znaczy Laide jolie Tłumaczenie jolie laide fr., dosł. 'ładna brzydula'; kobieta o nieszczególnych warunkach zewn., umiejąca mimo to wyglądać atrakcyjnie (jak np. fr
  • Co znaczy Gout son a chacun Tłumaczenie chacun à son goût fr., każdy według swego upodobania (smaku)
  • Co znaczy Confiteor Tłumaczenie confiteor [wym. k-] Kośc. rz.kat. pierwsze słowo i nazwa modlitwy (spowiedzi powszechnej) na początku mszy; przen. przyznanie się, szczere
  • Co znaczy Frenglish Tłumaczenie Frenglish [wym. fringlisz] angielszczyzna zawierająca wiele fr. słów i wyrażeń.   Etym. - ang. połączenie wyrazów French i
  • Co znaczy Ouvert livre a Tłumaczenie à livre ouvert fr., (wyłożyć treść zaraz) po otwarciu książki (obcego pisarza, klasyka); bez przygotowania; por. ad aperturam libri

Co oznacza korporacja? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.