Co znaczy korporacja

Oceń przydatność:

Tłumaczenie:   korporacja wielkie, rozgałęzione przedsiębiorstwo, spółka akcyjna przem. a. handl., zwł. amer.; przest. stowarzyszenie, organizacja (zawodowa), zazw. posiadająca osobowość prawną; śrdw. cech rzemieślniczy, gildia; stowarzyszenie studenckie (w Niemczech po 1815 r. narodowo-liberalne, po 1870 r. - nacjonalistyczne; w Polsce, na ich wzór, do r. 1939).   korpus tułów; kadłub; jednostka operacyjna wojska, złożona z kilku dywizji a. brygad; (k. kadetów) dawn. średnia szkoła wojsk., (k. oficerski) ogół oficerów, wchodzących w skład dowództwa wojsk., (k. dyplomatyczny, konsularny) zob. corps diplomatique, corps consulaire; druk. zob. garmond.   korpulentny tęgi, zażywny, otyły.   korporał Kośc. rz.kat. lniana chusta przechowywana w tabernakulum, którą podkłada się pod monstrancję, pod kielich we mszy i pod puszkę przy rozdzielaniu komunii (nazwa z łac. corpus Christi).   korporant członek korporacji studenckiej.   korpuskularny fiz. cząsteczkowy.   Etym. - amer.ang. corporation 'zrzeszenie; spółka (przem., handl.); zbiorowa osoba prawna' od śrdw.łac. corporatio 'związek; połączenie części' (z łac. corporare 'ucieleśnić; zabijać'); łac. corpulentus 'opasły, gruby' i corpusculum (zdrobn.) od corpus 'ciało'; por. gorset.

Podobne tłumaczenia na literę K

Wytłumaczenia:

  • Co znaczy Kamrat Tłumaczenie   kamrat kolega, koleżka, kompan, kumpel, kum(oter).   Etym. - nm. Kamerad 'towarzysz; kolega' od fr. camarade 'jp.' z
  • Co znaczy Pecus servum imitatores o Tłumaczenie o imitatores, servum pecus! łac., o naśladowcy, trzodo niewolników!   Etym. - z Horacego (Listy, 1, 19, 19)
  • Co znaczy Hipertonia Tłumaczenie   hipertonia med. nadciśnienie tętnicze krwi; zwiększone napięcie (np. mięśni); por. hipotonia.   Etym. - zob. hiper
  • Co znaczy Skipetar Tłumaczenie   Skipetar, Szkipetar Albańczyk.   Etym. - alb. dosł. 'syn orła; jw.'
  • Co znaczy Walkiria Tłumaczenie   Walkiria mit. płn. jedna z dziewic boga Odyna, które unosiły się nad polem bitwy, wybierając tych, którzy mieli polec, i

Co oznacza korporacja? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.