koordynacja krzyżówka co to jest
KuKlux co znaczy KARIO krzyżówka konurbacja co to jest Kinder Kuche Kirche słownik kondygnacja czym.

Znaczenie słowa, wyrazu na K

 • Znaczenie Koordynacja Co znaczy zharmonizowanie; uporządkowane współdziałanie. koordynata mat. przest. współrzędna. koordynator (nawigacyjny) - lotn. przyrząd pokładowy do
 • Znaczenie Kat Krzyżówka przeciw-, wbrew, w tył; kompletnie, w pełni; w odniesieniu; także jako wzmocnienie. Etym. - gr. katá 'pod; w dół
 • Znaczenie Kontredans Co to jest towarzyski pochodzenia z angielskiego:, dostępny od poł. XVIII w. (w XIX w. przekształcił się w kadryla). Etym. - fr. contredance 'jw.' z
 • Znaczenie Krystal Słownik krystalizacja mechanizm wydzielania się substancji w formie kryształów z roztworów a. stopów. krystalografia edukacja badająca wszelakie
 • Znaczenie Kalokagathos Czym jest kagathos ideał arystokratycznego wychowania w staroż. Grecji, człowiek odznaczający się harmonijną pełnią zalet duszy i ciała (zobacz
 • Znaczenie Katoda Co oznacza odbiornika energii elektr., ujemna a. połączona ze źródłem ujemnego potencjału elektr. katodowe promienie - przest. strumień elektronów
 • Znaczenie Kasacja Tłumaczenie niższej instancji do sądu ostatniej instancji (kasacyjnego) na skutek niezachowania regulaminów prawa a. postępowania (procedury). Etym
 • Znaczenie Kapitulacja Przykłady nieprzyjacielowi na umówionych uwarunkowaniach; przen. zrezygnowanie z czego, danie za wygraną; odstąpienie od swoich zamiarów; zaniechanie
 • Znaczenie Kapua Definicja hulanek, rozpusty, pod którego wpływem się gnuśnieje, niewieścieje, leniwieje, filistrzeje. Etym. - ?Xac. Capua 'miasto w staroż. Italii
 • Znaczenie Kasak Encyklopedia wykładana bluzka damska, wkładana poprzez głowę a. zapinana na plecach, modna w latach 1933-38; jedwabna kurtka dżokeja; kurtka bez rękawów
 • Znaczenie Kwintal Jak działa Etym. - fr. quintal 'jw.' z arab. kintār 'sto jednostek masy' z późn.z łaciny centenarium '100 funtów' od ?Xac. centum 'sto
 • Znaczenie Komuna Czy jest celu współżycia na zasadzie wspólnoty majątku i pracy; wspólnota; hist. gmina (wiejska a.) miejska, samorząd miejski (rewolucyjna K
 • Znaczenie Kuraż Pojęcie fantazja, ochota, odwaga, męstwo. Etym. - fr. courage 'męstwo, odwaga' od coeur 'serce; odwaga' z ?Xac. cor, zobacz kordialny
 • Znaczenie Kanasta Wyjaśnienie amer.) 2- a. 4-osobowa, z dwiema pełnymi taliami i czterema jokerami. Etym. - hiszp. canasta 'kosz' z późn.z łaciny canisteilum, zdrobn. z
 • Znaczenie Kampanila Opis stojącej osobno wieży, zwł. we Włoszech. Etym. - wł. campanile 'dzwonnica' od campana 'dzwon; klosz' z ?Xac. r.ż. od campanus '(pochodzący
 • Znaczenie Śmierć Kliniczna Informacje życiowych; symptomy k-e - zewnętrzne symptomy dolegliwości; obraz k-y - zespół objawów klinicznych dolegliwości. klinicysta doktor
 • Znaczenie Kongenialny Znaczenie względem oryginałowi; przest. (artysta, twórca) pokrewny geniuszem, talentem, umysłem innemu. Etym. - zobacz kom-; geniusz
 • Znaczenie Kedyw Co znaczy kedyw zobacz chedyw
 • Znaczenie Konetabl Krzyżówka królewskich od XII w. do 1627 r. (tytuł ten stosowany był również, jako honorowy, za panowania Napoleona I). Etym. - fr. connétable 'jw.' z
 • Znaczenie Kibla Co to jest znajduje się świątynia Kaaba w Mekce), w którą zwracają się muzułmanie w okresie modlitw (zobacz salat), wyróżniona zwykle w meczetach, dla
 • Znaczenie Kartezjański Słownik filoz. a. odkryć mat. i geom. fr. myśliciela i uczonego René Descartes'a, 1596-1650; zobacz cogito ergo sum. Etym. - od Cartesius
 • Znaczenie Kwiz Czym jest kwiz zobacz quiz
 • Znaczenie Konwentykiel Co oznacza zgromadzenie organizacji, stowarzyszenia (zazw. poufne, tajemne); dawn. zgromadzenie sekty relig. Etym. - nm. Konventikel 'sekretne
 • Znaczenie Kola Tłumaczenie których pożywne nasiona (orzeszki kola) zawierają kofeinę i stosowane są w Afryce jako pokarm i używka. Etym. - pochodzenia afrykańskiego
 • Znaczenie Kudu Przykłady o długich, śrubowato skręconych rogach, szarobrązowej sierści z pionowymi białymi pasami, w znacznej mierze wytępiona. Etym. - afrik
 • Znaczenie Kiat Definicja kiat birm., waluta birmańska (=100 pajsa) od 1952 r
 • Znaczenie Konspiracja Encyklopedia działalność polit., rewolucyjna; sekretna, podziemna org.; sprzysiężenie, spisek, zmowa. konspirator. konspiracyjny. Etym. - ?Xac
 • Znaczenie Kronika Jak działa przednaukowego; opis, zapis ważniejszych wydarzeń ułożony wg ich następstwa (zazw. nie wyjaśniający ich związku przyczynowego), w
 • Znaczenie Kompetencja Czy jest pełnomocnictw instytucji a. osoby do realizowania określonego działania; zakres czyjejś wiedzy, zdolności, odpowiedzialności; w teorii
 • Znaczenie Kanaka Pojęcie kanaka wyspiarz Mórz Południowych (Pacyfiku), Polinezyjczyk, Mikronezyjczyk, Melanezyjczyk. Etym. - hawaj. 'osoba; istota ludzka
 • Znaczenie Klamoty Wyjaśnienie klamoty pop. manatki, łachy, ciuchy; rupiecie, graty. Etym. - nm. Klamotten l.mn. pop. 'jw
 • Znaczenie Kirasjer Opis XIX w.) noszący kirys, część zbroi płytowej złożonej z napierśnika i naplecznika. Etym. - fr. cuirassier 'kirasjer' od cuirasse 'pancerz' z
 • Znaczenie Kwic Informacje sporządzonego zazw. automatycznie na maszynie cyfrowej, gdzie wyrazy najważniejsze umieszcza się w środku wiersza; por. kwoc. Etym. - z
 • Znaczenie Koszer Znaczenie konsumpcji) odpowiednio z żyd. przepisami relig.; por. trefny. Etym. - jid. koszer 'rytualnie czysty' z hebr. kāszēr 'właściwy, odpowiedni
 • Znaczenie Kurs Co znaczy przebyta poprzez (wynajęty) pojazd a. poprzez posłańca; trasa, kierunek posuwania się statku, samolotu, wyznaczony poprzez kąt pomiędzy
 • Znaczenie Kanban Krzyżówka przemyśle jap. mechanizm kontroli zapasów materiałów, zobowiązujących dostawców do nadsyłania materiałów (surowców, półfabrykatów, części
 • Znaczenie Kajzer Co to jest kajzer iron. cesarz nm. (zwł. Wilhelm II Hohenzollern, 1888-1918). Etym. - nm. Kaiser 'cesarz' od ?Xac. Caesar, zobacz cezar
 • Znaczenie Krucyfer Słownik krucyfer osoba niosąca krzyż na procesji. Etym. - późn.z łaciny crucifer 'jw.'; crux, zobacz krucjata; zobacz -fer
 • Znaczenie Kookaburra Czym jest kookaburra zobacz kukaburra
 • Znaczenie Komprador Co oznacza agenta obcych wyzyskiwaczy a. zaborców państwie; por. quisling; dawn. chiń. urzędnik cudzoziemskiego biura (na przykład konsulatu
 • Znaczenie Kok Tłumaczenie organizm mający kształt ziarna, zwł. w nazwach bakterii i alg; roślina o jagodach, nasionach określonego typu. Etym. - n.z łaciny -coccus
 • Znaczenie Konwalidacja Przykłady nadanie mocy prawnej ex post aktowi pierwotnie wadliwemu i dlatego nie znajdującemu ochrony prawnej. Etym. - zobacz kom-; walidacja
 • Znaczenie Kolorado Definicja ziemniaczana, groźny szkodnik upraw kartofli. Etym. - z angielskiego: Colorado (potato) beetle 'jw.'; Colorado - stan w stanach
 • Znaczenie Kleptokracja Encyklopedia kleptokracja rządy złodziei; zobacz klepto(mania); -kracja
 • Znaczenie Kontestacja Jak działa czego, podawanie w niepewność, demonstrowanie, manifestowanie sprzeciwu, protestu, zwł. w ruchach polit., twórczości lit., teatr
 • Znaczenie Karaim Czy jest ekipy etnicznej pochodzenia tur., wyznającej mozaizm (przejęty od sekty żyd. VIII w., odrzucającej Talmud), zamieszkałej gł. na terenach
 • Znaczenie Kaara Pojęcie srebrny, drewniany a. porcelanowy z sześcioma wgłębieniami albo z tyluż czarkami ustawionymi na nim, gdzie w okresie sederu (żyd
 • Znaczenie Kord Wyjaśnienie spodnie robocze; włókno z wiskozy a. poliamidu do wzmacniania opon samochodowych. 2. hist. miecz (pierwotnie krótki); wszelka broń sieczna
 • Znaczenie Kaseton Opis kwadratowe) pole pomiędzy krzyżującymi się belkami stropu, regularnie zdobione (płasko)rzeźbą a. malowidłem; naśladownictwo tego elementu w
 • Znaczenie Kromlech Informacje otaczających dolmen a. kopiec, z okresu neolitu, gł. w Bretanii i Anglii. Etym. - wal. cromlech 'jw.'; crom r.ż. od crwm 'zgięty'; llech
 • Znaczenie Kompatybilny Znaczenie pogodzić, mogący współistnieć bez szkody dla żadnej strony, harmonijny, niesprzeczny; por. incompatibilia. Etym. - śrdw.z łaciny
 • Znaczenie Konfekcja Co znaczy z odzieżą; (masowa) produkcja odzieży. Etym. - fr. confection 'sporządzenie; jw.' z ?Xac. confectio 'dokonanie' od conficere 'sporządzić
 • Znaczenie Kontrapost Krzyżówka polegająca na ustawieniu postaci ludzkich tak, by ciężar ciała spoczywał na jednej nodze, a wygięcie tułowia i ruch rąk równoważyły układ
 • Znaczenie Kamrat Co to jest kum(oter). Etym. - nm. Kamerad 'towarzysz; kolega' od fr. camarade 'jp.' z hiszp. camarada 'izba koszarowa; kolega z jednej izby
 • Znaczenie Kompresja Słownik sprężenie (gazów); pomniejszenie (kosztów, budżetu, liczby etatów i tym podobne). komprymować techn. tłoczyć, sprężać; zacieśniać
 • Znaczenie Nos Kleopatry Czym jest Kleopatry nos zobacz le nez de Cléopatre
 • Znaczenie Kiur Co oznacza kiur chem. pierwIASTEK, Tabl. 1, otrzymany sztucznie; zob aktynowce. Etym. - ku czci Marii (Skłodowskiej) i Piotra Curie
 • Znaczenie Kandzi Tłumaczenie kandzi jap., japoński mechanizm pisma oparty na chińskim i złożony raczej ze znaków zapożyczonych a. adaptowanych z pisma chińskiego
 • Znaczenie Kac Przykłady kac zobacz katzenjammer
 • Znaczenie Katolikos Definicja ormiańskiego, nestoriańskiego i gruzińskiego. Etym. - gr. katholikós 'powszechny, uniwersalny' od kathólou 'w ogóle'; zobacz kat(a)-; hólou
 • Znaczenie Kumite Encyklopedia walka treningowa a. pokaz karate, ćwiczenie podobne do sparingu w boksie, z tym jednak zastrzeżeniem, Iż przy pozorowanych atakach nie
 • Znaczenie Kolagen Jak działa biało z gatunku skleroproteidów, nierozpuszczalna w wodzie proteina włóknista, gł. składnik włókien tkanki łącznej, z której zbudowane są
 • Znaczenie Kugiel Czy jest kugiel żydowskie ciasto świąteczne z klusek, ziemniaków a. chleba i rodzynków. Etym. - jid. dosł. 'kula; jw.' ze st.g.nm
 • Znaczenie Krupier Pojęcie pracownik (kasyna) kierujący grę przy stole. Etym. - fr. croupier (dawn. 'siedzący za kim na koniu); jw.; cichy wspólnik' od croupe 'krzyż
 • Znaczenie Kwark Wyjaśnienie elementarna, mająca istnieć w trzech rodzajach, z których kombinacji można zbudować każdą ze znanych cząstek elementarnych (opierając się
 • Znaczenie Kantor Opis przedsiębiorstwa; kancelaria kupca, przemysłowca, bankiera; organizacja handl. a. bankowa; przedstawicielstwo handl., biuro pośrednictwa
 • Znaczenie Kohabitacja Informacje kobietą tak jak w małżeństwie, zazw. jednak bez legalnego ślubu; relacja płciowy. Etym. - późn.z łaciny cohabitare 'współmieszkać'; zobacz
 • Znaczenie Kobalt Znaczenie metal, składnik stali szlachetnych. Etym. - nm. Kobalt 'jw.' od śr.g.nm. kobalz zobacz kobold; dawni górnicy nadawali pogardliwe nazwy
 • Znaczenie Kandyzowany Co znaczy owoc) smażony w cukrze. Etym. - nm. Kandis(zucker) '(cukier) lodowaty' z wł. (zucchero) candito 'jp.' z arab. kandī 'cukrowy' od kand
 • Znaczenie Kastalskie Krzyżówka poetyckiego; por. Pegaz. Etym. - od nazwy Kastalii, źródła na Parnasie, poświęconego Apollinowi i Muzom
 • Znaczenie Kalwinizm Co to jest stworzona poprzez Jana Kalwina (1536 r.) i przyjęta w dalszym ciągu poprzez wszystkie kościoły ewangelicko-reformowane
 • Znaczenie Kapo Słownik koncentracyjnych - więzień pełniący funkcje dozorcy innych więźniów. Etym. - nm. Kapo 'jw.' z wł. capo 'głowa; rozdział; przen. lider
 • Znaczenie Kroton Czym jest kroton bot. krocień. Etym. - n.z łaciny Croton 'jw.' z gr. krotón zool. 'kleszcz'; bot. 'rącznik
 • Znaczenie Kontrakcja Co oznacza 2. jęz. ściągnięcie dwóch sąsiadujących z sobą samogłosek w jedną (por. synkopa); geol. kurczenie się Ziemi pod wpływem stygnięcia; fiz
 • Znaczenie Krajer Tłumaczenie handl. stosowany na Bałtyku w XV-XVI w. 2. trójmasztowy towarowy żaglowiec lugier stosowany na Bałtyku w XIX w. Etym. - 1. nm. Kreier. 2
 • Znaczenie Kszatrija Przykłady kszatrija członek dawnej wyższej kasty rycerskiej w Indiach; por. kasta. Etym. - sanskr. 'wojownik, rycerz' od kszatra 'posiadłość
 • Znaczenie Karb Definicja węglo-, węglowy. karbon geol. piąty moment ery paleozoICZNEJ, Tabl. 7. karbid węglik wapnia, wykorzystywany do wyrobu acetylenu. karburator
 • Znaczenie Krugerrand Encyklopedia o ciężarze jednej uncji (28,35 g), z popiersiem prezydenta Paula Krugera (1825-1904) na awersie, wybita po raz pierwszy w 1967. Etym
 • Znaczenie Kaleta Jak działa a. drobiazgi noszony dawn. przy pasie. kaletnictwo towar galanterii skórzanej: toreb, teczek, pasków i tym podobne Etym. - tur. kal(i)ta
 • Znaczenie Kolp Czy jest kolposkopia med. wzrokowe badanie pochwy. Etym. - gr. kólpos 'pierś; łono; pochwa; macica'; zobacz -skopia
 • Znaczenie Kurhan Pojęcie stożkowy nasyp ziemny mieszczący jeden a. większą liczbę grobów całopalnych a. szkieletowych (usypywano je od młodszej epoki kamiennej do
 • Znaczenie Kimono Wyjaśnienie luźna szata o szerokich, nie wszywanych rękawach, przepasana u mężczyzn szarfą, u kobiet szerokim pasem jedwabnym (obi); krój rękawów nie
 • Znaczenie Kopulacja Opis płciowy; zootechn. krycie; łączenie się komórek płciowych (gamet) w zygotę. Etym. - ?Xac. copulatio 'połączenie' z copulate 'łączyć' od
 • Znaczenie Koryfeusz Informacje znakomity, przodujący w jakiejś dziedzinie edukacji, sztuki i tym podobne; tancerz, solista w zespole baletowym. Etym. - ?Xac. coryphaeus
 • Znaczenie Ko Znaczenie wspólnie, łącznie (-ny), wzajem; w tym samym stopniu; towarzyszący, wspólnik; mający (zazw. mniejszy) udział w obowiązkach a
 • Znaczenie Krynolina Co znaczy dzwonu, upięta na obręczach a. sztywnej włosiance, noszona poprzez elegantki w latach 1840-65; podobnie: vertugadin w Hiszpanii (XVI-XVII w
 • Znaczenie Kukania Krzyżówka pasibrzuchów, w folklorze pol. zwana niekiedy Krzeczelowem a. Państwem Jęczmiennym; por. pays de Cocagne, Schlaraffenland. Etym. - wł
 • Znaczenie Kontrafagot Co to jest kontrafagot odmiana basowa fagotu. Etym. - zobacz kontra-; fagot
 • Znaczenie Konkret Słownik realna, istniejąca materialnie, nieabstrakcyjnie, uchwytna, namacalna, precyzyjnie ustalona w okresie i przestrzeni; (muzyka k.) forma
 • Znaczenie Kapibara Czym jest gryzoni (o długości 1 m, wysokości 0,5 m), dobrze pływający i nurkujący, o szorstkim futrze, występujący w lasach nawodnych Ameryki Płd
 • Znaczenie Kierezja Co oznacza bogato wyszywanej, z sporym, haftowanym kołnierzem. Etym. - nazwa od karazji, rodzaj sukna, od XV w. sprowadzanego z Anglii, z angielskiego
 • Znaczenie Korespondencja Tłumaczenie zestaw listów; listy; artykuł nadesłany do gazety (czasopisma) z informacjami z terenu a. z zagranicy; fiz. odpowiedniość. korespondent
 • Znaczenie Komprymować Przykłady komprymować zobacz kompresja
 • Znaczenie Kabestan Definicja nawijania cum, łańcuchów kotwicznych; winda cumownicza, kotwiczna, szpil. Etym. - fr. cabestan 'kołowrót; jw
 • Znaczenie Koturn Encyklopedia łączącej się z obcasem. koturnowy przen. przesadnie podniosły, uroczysty, napuszony, patetyczny (styl). Etym. - ?Xac. cothurnus z gr
 • Znaczenie Karuna Jak działa współczucie', jedna z czterech wzniosłych cnót buddyzmu; inne to: czułe przywiązanie (sanskr. maitrī, pāli metta), radosne współczucie
 • Znaczenie Kupido Czy jest utożsamiony z gr. Erosem, przedstawiany jako nagi chłopczyk z łukiem i strzałami; Amor. Etym. - ?Xac. Cupido dpn. Cupidinis 'jw.' od cupido
 • Znaczenie Kokaina Pojęcie narkotyk, użytkowany w med. do znieczulenia miejscowego, otrzymywany z liści krzewu kokainowego (koka, krasnodrzew), uprawianego w obszarze
 • Znaczenie Kobea Wyjaśnienie Ameryki międzyzwrotnikowej, u nas hodowana jako jednoroczna roślina ozdobna do okrywania altan, balkonów i krat ogrodowych. Etym. - n.z
 • Znaczenie Kurtuazja Opis wyszukana grzeczność, galanteria, rycerskość, dworskość. kurtyzana przest. luksusowa nierządnica; utrzymanka. kurtuazyjny. Etym. - fr
 • Znaczenie Kooptacja Informacje kolegialnego nowymi członkami w drodze uchwały tegoż organu (bez zwracania się do wyborców). Etym. - ?Xac. cooptatio 'jw.' od cooptare
 • Znaczenie Konsubstancjacja Znaczenie twierdząca, Iż w eucharystii obecne są jednocześnie substancje ciała i krwi Chrystusa i substancje chleba i wina (termin popularnie i
 • Znaczenie Konfrater Co znaczy kolega, kamrat; przest. członek konfraterni, bractwa (relig. a. świeckiego), stowarzyszenia, związku, cechu, gildii. Etym. - śrdw.z łaciny
 • Znaczenie Karykatura Krzyżówka uwydatnienie, wyolbrzymienie charakterystycznych cech osoby, przedmiotu a. wydarzeń, gł. w plastyce i lit.; por. parodia. karykaturzysta
 • Znaczenie Kombinacja Co to jest pojęć; tworzenie całości ze składników; manewr, machinacja, gierka; połączenie górnej i dolnej części bielizny damskiej; złożona
 • Znaczenie Kontralt Słownik kontralt najniższy głos ?Xeński; śpiewaczka o takim głosie. Etym. - wł. contralto 'jw.'; zobacz kontr-; alt
 • Znaczenie Kwodlibet Czym jest kwodlibet zobacz quodlibet
 • Znaczenie Kariatyda Co oznacza przedstawiająca udrapowaną kobietę, spełniającą funkcję kolumny, filaru a. pilastra, zwł. porządku jońskiego (por. atlas; kanefora). Etym
 • Znaczenie Kohezja Tłumaczenie stawiania oporu przeciw rozdzielaniu ich na części; przyleganie, przyciąganie się cząstek. Etym. - ?Xac. cohaesus p.p. od cohaerēre, zobacz
 • Znaczenie Klar Przykłady pokładzie statku jest na właściwym miejscu. klarnet instrument muz. dęty drewniany ze stożkowatą czarą głosową u wylotu i otworami
 • Znaczenie Karuzela Definicja wesołych miasteczkach": słup, na którym mogą się obracać zawieszone na drążkach foteliki, drewniane konie, łódki i tym podobne
 • Znaczenie Konfiguracja Encyklopedia terenu; położenie ciał niebieskich na niebie w relacji do Słońca. konfiguracjonizm zobacz gestaltyzm. Etym. - późn.z łaciny configuratio
 • Znaczenie Kumys Jak działa kumys sfermentowane mleko klaczy a. oślicy, stosowane jako napój poprzez koczowników Azji Śr. Etym. - ros. 'jw.' z tur. kumyz 'jw
 • Znaczenie Kaptur Czy jest stożka; osłona, okap; w sokolnictwie - czapeczka, zasłona na głowę drapieżnych ptaków łowczych; w dawnej Polsce - konfederacja w okresach
 • Znaczenie Komando Pojęcie hitlerowskich obozach koncentracyjnych. Etym. - nm. Kommando 'komenda(ntura); dowództwo; rozkaz; (odkomenderowany) oddział' z wł., hiszp
 • Znaczenie Kolator Wyjaśnienie analityczna do użytku biurowego, segregująca i grupująca dziurkowane karty; dawn. patron, fundator kościoła, który miał "prawo
 • Znaczenie Konga Opis konga zobacz conga
 • Znaczenie Kloto Informacje Kloto zobacz mojra
 • Znaczenie Karwasz Znaczenie osłaniająca przedramię; mankiet, wyłóg na rękawie; skóra, którą podszywano spodnie do konnej jazdy. Etym. - węg. karvas 'naramiennik'; kar
 • Znaczenie Kingston Co znaczy kadłuba, wykorzystywany, w przypadku potrzeby, do wpuszczania wody zaburtowej do wnętrza statku. Etym. - z angielskiego: Kingston (valve
 • Znaczenie Komiwojażer Krzyżówka reprezentant spółki, dla której zbiera zamówienia. Etym. - fr. commis-voyageur 'jw.'; commis 'sprzedawca; biuralista' od commettre
 • Znaczenie Kontynuacja Co to jest kontynuować wykonywać, prowadzić, rozwijać co dalej, następnie. Etym. - ?Xac. continuatio 'złączenie; trwanie' od continuare 'łączyć; nie
 • Znaczenie Kowboj Słownik kowboj zobacz cowboy
 • Znaczenie Karabela Czym jest zazw. nie jako broń, lecz jako uzupełnienie stroju polskiego. Etym. - od nazwy miasta arab. Karbalā' w dolinie Eufratu, na płd. od Bagdadu
 • Znaczenie Kathedersozialismus Co oznacza akademickiej ekonomii polit. XIX w. o charakterze reformistycznym. Etym. - nm. 'jw.'; Katheder 'katedra' z gr. kathédra, zobacz katedra
 • Znaczenie Kozuka Tłumaczenie kozuka jap., nóż noszony w pochwie miecza
 • Znaczenie kommunizm eto jest Sowietskaja włast plus elektrifikacija wsjej strany Przykłady plus elektrifikacija wsjej strany ros., komunizm to Władza Radziecka plus elektryfikacja całego państwie. Etym. - z Lenina (Nasza przypadek
 • Znaczenie Kretyn Definicja med. człowiek mający symptomy kretynizmu, matołectwa, upośledzenia fiz. i umysłowego na tle niedoczynności tarczycy. Etym. - fr. crétinisme
 • Znaczenie Komercjalizacja Encyklopedia zasadach komercjalnych, komercyjnych, handlowych, kupieckich. komers przest. bankiet, uczta, bibka, zgromadzenie (zwł. korporacji
 • Znaczenie Kabriolet Jak działa powozik konny dwukołowy o podwyższonym siedzeniu, zazw. ze składaną budą (XIX w.). Etym. - fr. cabriolet 'jw.' od cabrioler 'podskakiwać' z
 • Znaczenie Kawas Czy jest dyplomaty w nie wszystkich państwach Bliskiego Wschodu. Etym. - osm.tur. 'jw.' z arab. kawās 'łucznik
 • Znaczenie Krokszyn Pojęcie muru zakończenia belki stropowej, zazw. rzeźbione, użytkowane jako wspornik, konsola. Etym. - nm. Kragstein (pod wpływem Kragen dawn
 • Znaczenie Koloseum Wyjaśnienie w starożytności, na około 50 tys. miejsc siedzących. Etym. - ?Xac. Colosseum 'jw.' od colossus 'kolos'. W starożytności zwany amphitheatrum
 • Znaczenie Kainowy Opis piętno, znamię zbrodniarza, mordercy, zabójcy brata a. rodaka. Etym. - wg Biblii - Kain, pierworodny syn Adama, pierwszy morderca i
 • Znaczenie Kilson Informacje kilson żegl. nadstępka, stępka wewnętrzna, wiązanie denne na statkach. Etym. - z angielskiego: keelson, kelson 'jw
 • Znaczenie Krenologia Znaczenie krenologia gałąź hydrogeologii, edukacja o źródłach wód. Etym. - gr. krēnē 'źródło' (por. Pegaz; Hipokrene); zobacz -log(ia
 • Znaczenie Kabab Co znaczy mięsa (na przykład jagnięcia) marynowane i pieczone (zwł. na szpikulcu) z cebulą, pomidorami, pieprzem, ryżem i in. jarzynami. Etym. - pers
 • Znaczenie Kadaster Krzyżówka kadaster, kadastralny zobacz kataster
 • Znaczenie Kyliks Co to jest kyliks gr., starogrecka płaska czara na wysmukłej nóżce, z dwoma wygiętymi uchwytami, do picia wina
 • Znaczenie Kompatura Słownik pergamin a. gruby papier do wszywania a. owijania ksiąg. Etym. - ?Xac. compactura 'spojenie, sklejenie' z compactus p.p. od compingere
 • Znaczenie Kanonier Czym jest żołnierz obsługujący działo; szeregowiec artylerii. kanonierka wojsk. przest. mały okręt wojenny o w miarę mocnym uzbrojeniu artyleryjskim
 • Znaczenie Krepdeszyn Co oznacza lekka tkanina z jedwabiu naturalnego a. sztucznego, o splocie płóciennym, stosowana, zwł. dawn., na bieliznę damską i suknie. Etym. - fr
 • Znaczenie Klif Tłumaczenie klif zobacz faleza. Etym. - z angielskiego: clif 'stroma ściana skalna (zwł. nadmorska
 • Znaczenie Kirsz Przykłady Schwarzwaldu (płd. zach. RFN), w Alzacji (Francja) i w Szwajcarii, wydestylowana z przefermentowanej czarnej wiśni morello, o gorzkim smaku
 • Znaczenie Koncepcja Definicja plan działania, plan utworu; dawn. poczęcie, zajście w ciążę. konceptyzm jedna z nazw baroku w lit. hiszp. XVII w.; por. gongoryzm
 • Znaczenie Kajman Encyklopedia kajman krokodyl strefy tropikalnej Ameryki Śr. i Płd., zbliżony wyglądem do aligatora. Etym. - hiszp. caimán 'kajman, aligator
 • Znaczenie Kongres Jak działa przedstawicieli edukacji, polityki a. dyplomacji; dwuizbowy parlament składający się z Izby Reprezentantów (Deputowanych) i Senatu w
 • Znaczenie Kolacjonować Czy jest przekład z oryginałem, sprawdzać, zestawiać, robić kolację (przest.) tekstów, kontrole przekładu, odpisów, rachunków i tak dalej Etym
 • Znaczenie Komitat Pojęcie Węgrzech (od X w.), hrabstwo, żupanat (odpowiednik kasztelanii). Etym. - śrdw.z łaciny comitatus 'hrabstwo' od ?Xac. comes zobacz komes
 • Znaczenie Kripo Wyjaśnienie kripo niemiecka policja kryminalna. Etym. - skrót od nm. Kri(minal)po(lizei) 'policja kryminalna
 • Znaczenie Karapaks Opis okrywająca górę i boki głowotułowia; puklerz żółwi, jest to tarcza grzbietowa pancerza (w przeciwieństwie od plastrona, tarczy brzusznej
 • Znaczenie Kapryfolium Informacje Etym. - n.z łaciny ze śrdw.z łaciny 'lonicera, róża jerychońska'; ?Xac. caper dpn. capri 'kozioł' (por. szewron); folium 'liść
 • Znaczenie Klaster Znaczenie sąsiadujących z sobą w skali muzycznej dźwięków. Etym. - z angielskiego: (tone) cluster 'wiązka (dźwiękowa
 • Znaczenie Katena Co znaczy wypisów z egzegez patrystycznych, zgromadzonych dla wyjaśnienia jakiegoś ustępu z Biblii. Etym. - śrdw.z łaciny catena 'jw.' od ?Xac
 • Znaczenie Karnisz Krzyżówka drzwiami, wykorzystywana do zawieszania firanek, zasłon i tak dalej Etym. - fr. corniche 'krajnik, gzyms' (La Corniche - droga na Riwierze
 • Znaczenie Karate Co to jest sztuka samoobrony bez broni, posługująca się zwł. ciosami zewn. kantem otwartej dłoni (utwardzanym poprzez długookresowe obtłukiwania) i
 • Znaczenie Kantaryda Słownik chrząszcz zwany także hiszpańską muchą, stosowany dawn. do wyrobu leków, afrodyzjaków, plastrów, z racji na zawartą w tkankach drażniącą
 • Znaczenie Kooperacja Czym jest przest. spółdzielczość. kooperant (aktywny) - przedsiębiorstwo współpracujące z innym w ten sposób, Iż wykonuje dla niego pewne etapy
 • Znaczenie Leute Machen Kleider Co oznacza czyni człowieka; poznać pana po cholewach. Etym. - por. Erazm (Adagia, 3, 1, 60) z cytatami z Homera, Kwintyliana i in. (gr. heimata anēr
 • Znaczenie Kabaka Tłumaczenie kabaka krajowy tytuł króla Bugandy (prowincji w płd. Ugandzie, na płd. od jez. Tanganika
 • Znaczenie Kakemono Przykłady kaligraficzny na rolce jedwabiu a. papieru, ze sznurkiem do zawieszania na górnej krawędzi i drążkiem obciążającym na dolnej. Etym. - jap
 • Znaczenie Kirke Definicja kobieta pociągająca ku sobie demonicznym czarem, femme fatale. Etym. - mit. nimfa gr. (z łaciny Circe), czarodziejka z wyspy Ajaja, która
 • Znaczenie Kwasziorkor Encyklopedia niemowląt i dzieci, rozpowszechniona w wielu państwach Afryki, Azji i Ameryki ?Xac., będąca skutkiem niedoboru białka, powodująca
 • Znaczenie Kordegarda Jak działa straży pałacowej, odwach (zazw. w pobliżu gł. bramy). Etym. - fr. corps de garde 'odwach'; corps 'ciało; tułów; korpus' z ?Xac. corpus
 • Znaczenie Kuplet Czy jest piosenki na tematy aktualne, zazw. z refrenem. kuplecista przest. twórca śpiewający kuplety. Etym. - fr. couplet 'zwrotka, jw.' od couple
 • Znaczenie Patriotizm Kwasnoj Pojęcie patriotyzm kwasowy'); iron. zaślepiony, tępy szowinizm, wychwalający przestarzałe a. nieistotne formy życia w państwie (na przykład kwas
 • Znaczenie Kokila Wyjaśnienie do wykonywania odlewów. kokilka mała kokila; małe naczynie w kształcie otwartej muszli, gdzie się zapieka i podaje do stołu przystawki
 • Znaczenie Karpologia Opis karpologia bot. edukacja o owocach roślin. Etym. - gr. karpós 'owoc'; zobacz -log; log-; por. partenokarpia
 • Znaczenie Korral Informacje korral zobacz corral
 • Znaczenie Klismos Znaczenie klismos gr., starogr. i rz. krzesło o wygiętych na zewnątrz, zwężających się nogach i odchylonym oparciu
 • Znaczenie Kubatura Co znaczy metrach sześciennych). kubiczny sześcienny. kubizm kierunek w plastyce powstały we Francji, obejmujący k. analityczny (od około 1906 do
 • Znaczenie Konfetti Krzyżówka konfetti zobacz confetti
 • Znaczenie Kagulard Co to jest szowinistycznej fr. organizacji terrorystycznej, tak zwany Tajnego Komitetu Akcji Rewolucyjnej (fr. Comité Secret d'Action Révolutionnaire
 • Znaczenie Kalandar Słownik kalandar pers., islamski zakon suficki wędrownych derwiszów żebrzących
 • Znaczenie Kwalifikacja Czym jest kategorii, ustalenie jakości, ocena; (zazw. w l.mn.) wykształcenie, uzdolnienie, przygotowanie do wykonywania pracy, zawodu. kwalifikowane
 • Znaczenie Kulis Co oznacza robotnik niewykwalifikowany, źle płatny, wyrobnik, tragarz, rikszarz i tym podobne Etym. - z angielskiego: coolies l.mn. od coolie 'jw.' z
 • Znaczenie Kwagga Tłumaczenie kwagga afrik., wytępiony doszczętnie na pocz. XX w. płd.afrykański dziki osioł, krewniak zebry, pręgowany tylko na głowie i szyi
 • Znaczenie Kabaret Przykłady restauracji, kawiarni) o lekkim repertuarze skeczów, monologów lit., piosenek, tańców i tym podobne kabaretki pończochy ażurowe. Etym
 • Znaczenie Kortezy Definicja kortezy nazwa parlamentu w Hiszpanii. Etym. - hiszp. i portug. cortes 'jw.' l.mn. od corte 'dwór' z ?Xac. cohors, zobacz kohorta
 • Znaczenie Kosmetyk Encyklopedia upiększania ciała (róż, szminka, puder, tusz, lakier i tym podobne). kosmita gość przybyły na Ziemię z Kosmosu. kosmologia edukacja o
 • Znaczenie Konfluencja Jak działa dwóch a. więcej rzek, strumieni, potoków; miejsce spotkania się dwóch rzek; rzeka utworzona z połączenia się dwóch rzek (na przykład Bugo
 • Znaczenie Kwirynał Czy jest Rzymu; pałac Kwirynalski, siedziba prezydenta Włoch; przen. rząd włoski (zwł. w odróżnieniu do Watykanu). Etym. - ?Xac. (collis
 • Znaczenie Krokosz Pojęcie krokosz bot. saflor. Etym. - gr. krókos, zobacz krokus
 • Znaczenie Kreza Wyjaśnienie albo fałdowany kołnierz a. mankiet; zobacz kryza. krezka mała kreza; anat. dwublaszkowy fałd grzbietowy otrzewnej, podtrzymujący różne
 • Znaczenie Kalumet Opis obrzędowa Indian płn.amer., którą palono przy składaniu ofiar i innych magicznych, relig. i dypl. obrzędach; fajka pokoju. Etym. - amer.fr
 • Znaczenie Kajmakam Informacje wezyra; naczelnik powiatu a. podpułkownik tur. Etym. - tur. kajmakam 'jw.' z arab. kā'im makām 'namiestnik'; kāim 'stanowisko, pozycja
 • Znaczenie Kazuar Znaczenie rogowym hełmie, wełnistym upierzeniu, niedorozwiniętych skrzydłach i mocnych nogach, żyjący w Nowej Gwinei i Australii. Etym. - malaj
 • Znaczenie Karmanioła Co znaczy karmanioła zobacz Carmagnola
 • Znaczenie Kondominium Krzyżówka kondominium współpanowanie; terytorium podlegające wspólnej władzy dwu a. kilku krajów. Etym. - zobacz kom-; dominium
 • Znaczenie Kabat Co to jest XVII w., męskie (także wojsk.) a. żeńskie, rodzaj kurtki a. kaftana z barchanu, kitajki, płótna, atłasu, adamaszku, łosiowej skóry a
 • Znaczenie Konwisarstwo Słownik zajmującego się towarem i obróbką elementów z cyny; por. ludwisarstwo. Etym. - nm. Kannegiesser 'przest. jw.; domorosły polityk(ier
 • Znaczenie Konotacja Czym jest łącznie poprzez nazwę, tworzące jej treść, sedno; (współ)oznaczanie zespołu cech wyrazu, kojarzących się wtórnie z jego gł. znaczeniem; por
 • Znaczenie Kosoworotka Co oznacza skośnym kołnierzykiem i bocznym zapięciem na piersi. Etym. - ros. 'jw.'; kosój 'skośny, pochyły'; wórot 'kołnierz
 • Znaczenie Ksant Tłumaczenie KSANT(O)- w złożeniach: żółty. Etym. - gr. ksanthós 'żółty
 • Znaczenie Spółka Komandytowa Przykłady gdzie część wspólników (komandytariusze) odpowiada za spółkę tylko swoim wkładem kapitałowym. Etym. - fr. commandite 'wkład
 • Znaczenie Koimesis Definicja koimesis plast. wyobrażenie sceny Zaśnięcia Madonny. Etym. - śr.gr. 'jw.' z gr. koímán 'uśpić
 • Znaczenie kein Talent doch ein Charakter Encyklopedia kein Talent, doch ein Charakter! nm., beztalencie, lecz co za charakter! Etym. - z Heinricha Heinego (Atta Troll 24, 48), 1843 r
 • Znaczenie Kil Jak działa ślad torowy, powstający na wodzie za rufą płynącego statku. Etym. - hol. kielwater 'jw.'; kiel 'stępka, kil'; water 'woda
 • Znaczenie Kamagrafia Czy jest obrazu, przy której kopia odtwarza zarówno barwy, jak i profil farby kładzionej pociągnięciami pędzla (płótno musi być wykonane specjalnie
 • Znaczenie Kanotier Pojęcie kanotier zobacz canotier
 • Znaczenie Kolodium Wyjaśnienie kolodionowej w mieszaninie spirytusu z eterem, bezbarwna ciecz o konsystencji syropu, stosowana przy produkcji lakierów i w chemigrafii
 • Znaczenie Kataliza Opis wywołana obecnością (regularnie b. drobnych ilości) substancji katalizatora, która sama nie ulega zmianom chem. w okresie tej reakcji
 • Znaczenie Katartyczny Informacje katartyczny powodujący katharsis; med. powodujący przeczyszczenie. Etym. - zobacz katharsis
 • Znaczenie Kuacza Znaczenie kuacza waluta Zambii i Malawi, wprowadzona w 1969; równa stu tambola (nguî
 • Znaczenie Kankan Co znaczy popisowy taniec kobiet, w takcie 2/4, w rytmie galopu, o pikantnych, wyzywających figurach, modny w 2. poł. XIX w. Etym. - fr. cancan 'jw
 • Znaczenie Kwalitatywny Krzyżówka do jakości; por. kwantytatywny. Etym. - późn.z łaciny qualitativus 'jw.' z ?Xac. qualitas 'jakość', od qualis, zobacz kwalifikacja
 • Znaczenie Kif Co to jest kif zobacz cannabis
 • Znaczenie Katektyczny Słownik katektyczny zobacz kateksja
 • Znaczenie Kopernicja Czym jest gatunek brazylijski, zw. woskowcem a. palmą Carnauba, dostarcza wosku karnauba). Etym. - n.z łaciny Copernicia 'jw.' nazwana na cześć
 • Znaczenie Klasycystyczny Co oznacza sztuki antycznej; w odniesieniu klasycyzmu XVIII w., neoklasycyzmu. klasyczny antyczny, odnoszący się do starożytnej kultury gr. a. rz
 • Znaczenie Kondemnacja Tłumaczenie poprzez Izbę Morską za niezdatny do żeglugi ani do naprawy. kondemnata w dawn. prawie polskim - zaoczny wyrok skazujący; potępienie; por
 • Znaczenie Kordon Przykłady ludzi dla odgrodzenia jakiejś przestrzeni, zagrodzenia ruchu; szereg posterunków wojsk. a. policyjnych, mających zamknąć, ograniczyć a
 • Znaczenie Kaszta Definicja podzielona na przegródki (króbki), gdzie mieszczą się czcionki i materiał justunkowy. Etym. - nm. Kasten 'skrzynia; pudło (u wozu); jw
 • Znaczenie Konwersja Encyklopedia państwowej, bankowej) dotycząca zazw. obniżki oprocentowania a. przedłużenia terminów spłaty (por. konsolidacja); log. uprawnione
 • Znaczenie Konkordancja Jak działa sygnatur, dat) dotyczących tego samego przedmiotu a. odpowiadających sobie; indeks (zwł. obejmujący użycia poszczególnych wyrazów a
 • Znaczenie Korupcja Czy jest przekupstwo, łapownictwo, sprzedajność. korumpować demoralizować; przekupywać. Etym. - ?Xac. corruption 'zepsucie; przekupstwo' od
 • Znaczenie Klaviertiger Pojęcie Klaviertiger nm., dosł. 'tygrys fortepianu', pianista wirtuoz rzucający się na klawiaturę z pasją, z furią
 • Znaczenie Kozer Wyjaśnienie kozer zobacz causeur
 • Znaczenie Katalepsja Opis zesztywnienia mięśni szkieletowych, występujący przy histerii, schizofrenii, hipnozie. kataleptyczny. Etym. - gr. katálēpsis 'uchwycenie
 • Znaczenie Karcer Informacje przebywanie w szkole po lekcjach za karę. Etym. - ?Xac. carcer dosł. 'więzienie; stajnia na wyścigach w rz. cyrku
 • Znaczenie Kolonel Znaczenie czcionki (7 punktów). Etym. - nm. 'jw.' z fr. colonel 'pułkownik' ze st.wł. colonello 'kolumna wojska; pułkownik' zdrobn. od colonna
 • Znaczenie Kanefora Co znaczy relief, rzeźba przedstawiająca kobietę z koszem na głowie, spełniającym funkcję głowicy kolumny; por. kalatos. Etym. - gr. kanēphóros
 • Znaczenie Kurpark Krzyżówka uzdrowisku nm. kurtaksa przest. zapłata za pobyt w uzdrowisku. kursaal, kurhaus przest. kasyno, dom zdrojowy z salami do zabaw, koncertów i
 • Znaczenie Kognat Co to jest żeńskiej, ze strony ojca a. matki (zwł. w przeciwieństwie od powinowatego); por. agnat. Etym. - ?Xac. cognatus 'krewny'; zobacz ko-; (g
 • Znaczenie Koniektura Słownik fragmentów uszkodzonego tekstu; przest. przypuszczenie, domniemanie, wniosek oparty na domyśle; dawn. (w l.mn.) przepowiednie. Etym. - ?Xac
 • Znaczenie Kremacja Czym jest budynek poświęcony do spalania zwłok ludzkich. Etym. - n.z łaciny crematorium 'jw.' i ?Xac. crematio 'spalanie' od cremare 'spalać (zwł
 • Znaczenie Kruchta Co oznacza kruchta przedsionek kościoła (staropolskie: babiniec). Etym. - ?Xac. crypta 'grota; kryta galeria; grób' z gr. kryptē zobacz krypt
 • Znaczenie Konsens Tłumaczenie konsens dawn. zgoda, zezwolenie (zwł. urzędowe) na co. Etym. - ?Xac. consensus 'zgoda' od consentire 'zgadzać się'; zobacz kom-; sedno
 • Znaczenie Kapucynek Przykłady ilością śmietanki, kremu a. mleka. kapucynka zool. płaksa, z podrzędu szerokonosych, rodzina małp długoogoniastych, mających na głowie
 • Znaczenie Kuluary Definicja parlamentu, zjazdu, konferencji, sądu i tak dalej), gdzie odbywać się mogą nieoficjalne spotkania, zakulisowe pertraktacje, zamiany
 • Znaczenie Sytuacja Kafkowska Encyklopedia koszmarna, w istocie swej niepojęta, a zmuszająca do działań, których prawdziwy sedno pozostaje nieodgadniony. Etym. - poprzez analogię do
 • Znaczenie Klamp Jak działa uciskania (na przykład tętnicy), łączenia (na przykład brzegów rany), chwytania a. przytrzymywania. Etym. - hol. 'klamra; żegl. drewniany
 • Znaczenie Kantele Czy jest kantele fiń., fiński lud. szarpany instrument muz. o 30 strunach na płaskim korpusie rezonansowym w kształcie trapezu
 • Znaczenie Kryminalista Pojęcie kryminał pot. więzienie, areszt; gest występny, zbrodnia; powieść detektywistyczna; żart. rzecz wykonana skandalicznie, haniebnie, źle
 • Znaczenie Kacheksja Wyjaśnienie wyniszczenie, wychudzenie i osłabienie organizmu występujące w nie wszystkich chorobach. Etym. - późn.z łaciny cachexia 'charłactwo' z gr
 • Znaczenie Kaput Opis wszystko przepadło. Etym. - nm. kaputt 'do niczego; zniszczony, zrujnowany; stracony' z fr. capoter, zobacz kapotaż
 • Znaczenie Konsonans Informacje następstwo przynajmniej dwóch dźwięków, dające wrażenie zgodności (por. dysonans); lit. rym niepełny, nieprecyzyjny, opierający tylko na
 • Znaczenie Hua Kuan Znaczenie kuan hua mandaryn. Etym. - chiń. (pekiń.); kuan 'urzędnik'; hua 'mowa, język
 • Znaczenie Karchan Co znaczy karchan n.pers., w Persji - warsztat kobierniczy (wyrabiający kobierce, dywany
 • Znaczenie Kalor Krzyżówka kaloryczność wartość kaloryczna, wyrażana w kaloriach. kaloryfer grzejnik, radiator centralnego ogrzewania. kaloria jednostka ilości ciepła
 • Znaczenie Kanon Co to jest zasada; Kośc. rz.kat. kluczowa część mszy; przepis prawa kośc. (kanonicznego); kanoniczne księgi Starego i Nowego Testamentu; muz. typ
 • Znaczenie Kline Słownik kline gr., st.gr. łoże biesiadne na wysokich nogach i o wygiętym podgłówku
 • Znaczenie Koneksja Czym jest łączność, znajomość, zażyłość, powinowactwo, w szczególności z osobami wpływowymi. koneksjonizm fizj. teoria pamięci, wg której pamięć
 • Znaczenie Kartuz Co oznacza pustelników, o b. surowej regule, zał. około 1086 r. poprzez św. Brunona z Kolonii w miejscowości Charteuse koło Grenoble we Francji. Etym
 • Znaczenie Kantalup Tłumaczenie kantalup(a) odmiana melona. Etym. - Cantalupo, dawna willa papieska pod Rzymem, gdzie po raz pierwszy w Europie wyhodowano kantalupy
 • Znaczenie Klincz Przykłady przytrzymywanie się przeciwników w zwarciu, chwyt klamrowy. Etym. - z angielskiego: clinch, clench 'zagięcie; nit; zaczep; zaciśnięcie
 • Znaczenie Koteria Definicja koteria klika, ekskluzywna ekipa osób popierających się nawzajem. koteryjność klikowość. Etym. - fr. coterie 'koteria
 • Znaczenie Kopfrechner Encyklopedia obliczeń (a. rozwiązywać skomplikowane zadanie mat.) w pamięci. Etym. - nm. 'jw.'; Kopf 'głowa'; Rechner 'rachmistrz' od rechnen 'obliczać
 • Znaczenie Kapron Jak działa kapron zobacz poliamidy
 • Znaczenie Kuros Czy jest stojący posąg nagiego młodzieńca (o przeznaczeniu wotywnym a. kultowym); por. kore. Etym. - gr. ko(ú)ros 'chłopiec
 • Znaczenie Kris Pojęcie zazwyczaj o wężykowatej klindze z bruzdami i dwoma ząbkowanymi ostrzami; por. fakon. Etym. - malaj. kěris 'jw
 • Znaczenie Kambr Wyjaśnienie kambr geol. pierwszy moment paleOZOIKU, Tabl. 7. Etym. - ?Xac. Cambria 'Walia
 • Znaczenie Kami Opis sintō, mogące obejmować zarówno bogów, bóstwa, dobre i szkodliwe siły natury, duchy twórcze ogromnych przodków, jak i skały, zwierzęta i
 • Znaczenie Kyszłak Informacje kyszłak wieś w Azji Środkowej (zwł. w Uzbekistanie, Tadżykistanie, Turkmenii). Etym. - tur. 'zimowisko; jw
 • Znaczenie Kaboszon Znaczenie szlifie kaboszonowym, (pół)kulistym, owalnym i tym podobne, popularnym w jubilerstwie staroż. i śrdw.; motywy tychże kształtów w
 • Znaczenie Konsul Co znaczy państwie, reprezentujący tam gosp., adm. i prawne interesy swych współobywateli i sprawujący nad nimi opiekę; hist. członek konsulatu we
 • Znaczenie Kwoc Krzyżówka sporządzonego zazw. automatycznie na maszynie cyfrowej, gdzie wyrazy najważniejsze umieszcza się najpierw wiersza; por. kwic. Etym. - z
 • Znaczenie Kibuc Co to jest kibuc kolektywne gospodarstwo rolne w Izraelu. Etym. - n.hebr. kibbūc 'jw.' z hebr. 'zestaw
 • Znaczenie Jajko Kolumba Słownik pomysł rozwiązania skomplikowanego zadania, zawiłego problemu; por. gordyjski węzeł. Etym. - stara hiszp. opowiastka lud. o głupim Jasiu
 • Znaczenie Katarynka Czym jest instrument muz. wędrownych grajków do poł. XX w., uruchamiany dzięki korby, wynaleziony poprzez G. Barbariego z Modeny w 1. poł. XVIII w
 • Znaczenie Kredyt Co oznacza klienta poprzez bank) do zaciągania pożyczek w granicach określonego limitu; pot. (kupno a. sprzedaż na) rachunek; przest. zaufanie, (dobra
 • Znaczenie Kampania Tłumaczenie działań (operacji) strategicznych na ustalonym terenie i w ustalonym czasie; faza wojny; zorganizowana akcja w polityce, propagandzie
 • Znaczenie Krypa Przykłady płaskodenna łódź rzeczna w kształcie wydłużonego prostokąta, niekiedy, zwł. w sporych jednostkach, z pomieszczeniem mieszkalnym na rufie
 • Znaczenie Kolekta Definicja zbiórka ofiar w kościele. kolektanea zobacz collectanea. kolektywizacja uspołecznienie; przekształcenie indywidualnych gospodarstw
 • Znaczenie Kops Keystone Encyklopedia angielskiego:, w amer. komediach filmu niemego obłąkanie nieudolna, niedołężna, lecz pełna zapału policja, przyodziana w źle uszyte
 • Znaczenie Komutator Jak działa pełniąca rolę prostownika mechanicznego (prąd stały) a. przetwornika częstotliwości (prąd zmienny). komutatywność mat. przemienność. Etym
 • Znaczenie Kombatant Czy jest aktywny udział w walce; towarzysz broni. Etym. - fr. combattant 'bojownik' z p.pr. od combattre '(z)walczyć'; zobacz kom-; battuere, zobacz
 • Znaczenie Kleftowie Pojęcie partyzancki ruch oporu przeciw tureckim zaborcom (poł. XV w.-1830); gesty swoich bohaterów kleftowie opisywali w jęz. ludowym, w tak zwany
 • Znaczenie Katarakta Wyjaśnienie na Nilu; med. zaćma, zmętnienie soczewki oka, upośledzające wzrok. Etym. - ?Xac. cataracta 'wodospad; śluza; spust' z gr. katar(rh)áktēs
 • Znaczenie Kula Opis motywem stylizowanego aligatora, zwł. na kobiercach; kobierzec tur., który jest zazw. dywanem modlitewnym z motywem mihrabu (Giordes). Etym
 • Znaczenie Kitajka Informacje kitajka gładka, błyszcząca tkanina jedwabna a. bawełniana; laska nabijana krzemieniami. Etym. - ros. Kitáj 'Chiny
 • Znaczenie Koaksjalny Znaczenie koaksjalny mat. techn. współosiowy. Etym. - z angielskiego: coaxial 'jw.'; co- zobacz ko-; axial 'osiowy' od axis 'oś', z ?Xac. 'jp
 • Znaczenie Klaun Co znaczy klaun zobacz clown
 • Znaczenie Konstabl Krzyżówka policji bryt. Etym. - z angielskiego: constable 'jw.' z późn.z łaciny comes stabuli '(ogromny) koniuszy'; zobacz komes; stabulum 'stajnia
 • Znaczenie Kaliban Co to jest Kaliban brutalny, półdziki niewolnik odrażającej powierzchowności. Etym. - postać z Burzy Szekspira
 • Znaczenie Komponent Słownik autor utworu muz. kompozyty technol. materiały zbrojone, gdzie geometria rozkładu, kształt i rozmiar składnika tworzącego strukturę w
 • Znaczenie Klio Czym jest przedstawiana ze zwojem papirusu; (z angielskiego: Clio) statuetka ofiarowywana dorocznie jako nagroda za idealne osiągnięcia w reżyserii
 • Znaczenie Komizm Co oznacza estetyczna pochodząca z dramaturgii gr., oparta na śmiechu (odpowiedniku tragicznej katharsis), zbudowana na zaskakującym, nagłym
 • Znaczenie Kalendarz Tłumaczenie juliański; republikański. kalendy pierwszy dzień miesiąca w kalendarzu rz.; por. Idy. Etym. - śrdw.z łaciny kalendarium 'kalendarz' z ?Xac
 • Znaczenie Kwart Przykłady część. kwarta dawn. miara ciał płynnych i sypkich, równa litrowi, ćwierć garnca; muz. odległość (interwał) pomiędzy dwoma dźwiękami, z
 • Znaczenie Kedgeree Definicja fasolą, soczewicą, jajami na twardo i zazw. rozdrobnioną na płatki gotowaną rybą (zwł. plamiaczem-łupkiem), w śmietanie na gorąco. Etym
 • Znaczenie Kontaminacja Encyklopedia różnorodnych czynników w nową całość; skrzyżowanie (części) dwóch wyrazów a. wyrażeń, nasuwających się mówcy równocześnie i połączonych
 • Znaczenie Kurdesz Jak działa XVIII w.; słowo z refrenu tej piosenki; dawn. kompan, dobry towarzysz. Etym. - osm.tur. kar(yn)dasz 'bliźniak; brat; towarzysz'; dosł
 • Znaczenie Kadryl Czy jest XIX w., odmiana kontredansa, realizowany poprzez ekipy złożone z 2 par, kończony zazw. galopem. Etym. - fr. quadrille 'oddział jazdy; jw
 • Znaczenie Kontr Pojęcie synonim; przeciwny; kontrastujący; przeciwstawienie (się); o najniższej skali dźwięku. kontra wiosłowanie wstecz; w boksie - cios
 • Znaczenie Karamazowszczina Wyjaśnienie odpowiedzialności moralnej i krańcowy cynizm ("wszystko jest dozwolone"). Etym. - cechy światopoglądu i moralności kilku
 • Znaczenie Koplanowy Opis koplanowy mat. współpłaszczyznowy, leżący na wspólnej płaszczyźnie (na przykład o figurach geom. płaskich). Etym. - zobacz ko-; plani
 • Znaczenie Karkas Informacje materiału elektroizolacyjnego; szkielet druciany kapeluszy damskich, abażurów i tak dalej; dawny pocisk zapalający: worek na metalowym
 • Znaczenie Koksagiz Znaczenie zielna o długim, kauczukodajnym korzeniu, uprawiana na terenach byłego ZSRR. Etym. - ros. kok-sagyz 'jw.' z tur
 • Znaczenie Komentator Co znaczy interpretuje, objaśnia, autor komentarza, objaśnień, przypisów a. artykułu publicystycznego, pogadanki w RTV, na temat obecnych wydarzeń
 • Znaczenie Kanton Krzyżówka w skład republiki związkowej; jednostka adm.-terytorialna we Francji i Belgii. kantonalny. Etym. - fr. canton 'gmina; część powiatu' ze st
 • Znaczenie Kondom Co to jest angielskiego: od nazwiska rzekomego wynalazcy, dr. Condoma a. Contona, lekarza z angielskiego: z XVIII w
 • Znaczenie Kaduk Słownik nie mogło być objęte; prawo o dobrach bezdziedzicznych i beztestamentowych; dawn. zaborca opuszczonego mienia; stąd prawem kaduka - pot
 • Znaczenie Kotylion Czym jest której tancerze noszą ozdobne oznaki, inne dla każdej pary; oznaka, "order" (maskotka, wstążka, bukiecik) przypinany tańczącym
 • Znaczenie Ketchup Co oznacza korzeniami sos a. purée, którego gł. składnikiem są zazw. pomidory, a czasem inne artykuły żywnościowe, jak grzyby a. orzechy. Etym. - z
 • Znaczenie Klister Tłumaczenie klister uniwersalny smar do nart. Etym. - norw. 'smar
 • Znaczenie Kalander Przykłady walców, wykorzystywana do gładzenia, wyciskania, tłoczenia, satynowania papieru, tektury, skóry, tkanin i tym podobne; prasa do tłoczenia
 • Znaczenie Kryspinady Definicja kryspinady prezenty na cudzy wydatek. Etym. - od św. Kryspina, który szył darmo ubogim buty ze skóry nie będącej jego własnością
 • Znaczenie Kloniczny Encyklopedia kloniczny med. drgawkowy, konwulsyjny, spazmatyczny. Etym. - n.z łaciny clonicus 'jw.' z gr. klónos 'zamieszanie; tumult; ścisk
 • Znaczenie Kambuz Jak działa kambuz(a) kuchnia okrętowa. Etym. - nm. Kambüse, Kombüse 'jw
 • Znaczenie Keeshond Czy jest pyszczku, długiej, gęstej, szarej sierści i b. zadartym na grzbiet, puszystym ogonie; pierw. ulubiony pies robotników hol., w XVIII w. stał
 • Znaczenie Kissa Pojęcie Bliskiego i Środkowego Wschodu w formie poematu heroiczno-historycznego, przygodowego a. miłosnego, zbliżonej w charakterze do dastana
 • Znaczenie Kwintesencja Wyjaśnienie istota rzeczy; właściwa treść w ogromnym skrócie; meritum, faktyczny sedno; w filoz. Arystotelesa: piąty żywioł, eteryczne tworzywo ciał
 • Znaczenie Kaptować Opis przeciągać na własną stronę. Etym. - ?Xac. captare 'ścigać; usiłować pochwycić' od capere 'brać; zabierać'; por. akcept; capacitas; szaser
 • Znaczenie Kapodaster Informacje kapodaster zobacz capotasto
 • Znaczenie Kror Znaczenie kror dziesięć mln; 10 mln rupii. Etym. - hindi karor 'jw
 • Znaczenie Komitent Co znaczy komitent zobacz komis
 • Znaczenie Komysze Krzyżówka komysze krzaki, zarośla, chaszcze, szuwary na mokradłach, gęstwina; sitowie. Etym. - ukr. komysz 'sitowie
 • Znaczenie Kataster Co to jest obiektów (gruntów; nieruchomości) z oszacowaniem ich wartości i wykazem dochodów, gł. dla celów podatkowych. katastralny (na przykład plan
 • Znaczenie Kumkwat Słownik kumkwat bot. kinkan, fortunella. Etym. - chiń. (kantoński) kam kwat; kam 'złoto'; kwat 'pomarańcza
 • Znaczenie Kanister Czym jest benzynę. Etym. - nm. 'szczelna puszka na płyny' z gr. kánistron 'kosz trzcinowy' od kánna 'trzcina'; por. kanasta; kanefora; knaster
 • Znaczenie Kuff Co oznacza kuff zobacz guffa (żaglowiec
 • Znaczenie Karawanseraj Tłumaczenie zajezdny, miejsce nocnego postoju karawany, gromady podróżnych, pielgrzymów a. kupców, wiodących juczne zwierzęta albo jadących wierzchem
 • Znaczenie Kapotaż Przykłady ogonem a. kołami przy starcie albo lądowaniu; wywrócenie się samochodu kołami do góry. kapotować. Etym. - fr. capotage 'kapotaż' od
 • Znaczenie Kreton Definicja splocie płóciennym, opalana, przypominająca perkal, stosowana na bieliznę, fartuchy, lekkie sukienki. Etym. - fr. cretonne od nazwy
 • Znaczenie Kunktator Encyklopedia działaniu, odwlekający decyzje, grający na zwokę. kunktatorstwo. Etym. - ?Xac. cunctator 'zwlekający' (od cunctari 'wahać się; zwlekać
 • Znaczenie Karmel Jak działa barwnik spożywczy. karmelki cukierki twarde (landrynki, dropsy, roksy) wyrabiane z ulepu cukierkowego białego, barwione. Etym. - fr
 • Znaczenie Kołokolnia Czy jest a. związanej z cerkwią, charakterystyczny dla sakralnej architektury ruskiej i dla architektury obronnych zespołów klasztornych
 • Znaczenie Kazuistyka Pojęcie regulaminów, oparta bardziej na przewidywaniu szczegółowych wypadków niż na wytyczaniu ogólnych zasad; pop. rozumowanie wykrętne
 • Znaczenie Kidnaperstwo Wyjaśnienie zwł. dzieci) w celu wymuszenia okupu. kidnaper. Etym. - z angielskiego: kidnapper 'osobnik porywający dla okupu (zwł. dzieci)'; kid
 • Znaczenie Kurara Opis mieszanina alkaloidów, pozyskiwana z kory, pędów i korzeni płd.amer. lian, użytkowana dawn. do zatruwania ostrzy strzał, aktualnie niekiedy
 • Znaczenie Kirin Informacje kirin jap. mityczne zwierzę łączące kształty kilku innych zwierząt a. potworów, prezentowane regularnie na rzeźbach i porcelanie jap
 • Znaczenie Konformizm Znaczenie obowiązującymi normami, wzorami, zasadami, wartościami a. poglądami; anglikanizm, Kościół anglikański. Etym. - ?Xac. conformate 'upodabniać
 • Znaczenie Koktejl Co znaczy koktejl zobacz cocktail
 • Znaczenie Koniczny Krzyżówka stożek. Etym. - ?Xac. conus 'szyszka; szyszak; stożek' i gr. kōnikós 'stożkowaty' z kónos '(stożkowata) szyszka (pinii)'; por. maskony
 • Znaczenie Kummel Co to jest kümmel kminkówka, bezbarwny likier aromatyczny, przyprawiany gł. kminkiem. Etym. - nm. 'kminek
 • Znaczenie Karakal Słownik afroazjatycki kot pustynno-stepowych obszarów podgórskich. Etym. - fr. caracal z hiszp., od tur. kara kālāk 'czarne ucho
 • Znaczenie Kompulsja Czym jest chęć popełnienia uczynku irracjonalnego; por. obsesja. Etym. - późn.z łaciny compulsio od ?Xac. compellere 'zmuszać'; zobacz kom-; pellere
 • Znaczenie Kompilacja Co oznacza materiałach zgromadzonych z innych dzieł; zlepek, kolekcja części cudzych prac. kompilator. Etym. - ?Xac. compilatio 'grabież' i
 • Znaczenie Kocz Tłumaczenie powóz czterokołowy, (pół)kryty, zawieszony na łańcuchach, pasach (od XVI w.) a. resorowany (XIX w.). Etym. - węg. kocsi 'jw.' od nazwy
 • Znaczenie Komeraże Przykłady intrygi, nieporozumienia. Etym. - fr. commérage l.poj. 'plotki' od commère 'kuma, kumoszka' z ?Xac. kośc. commater 'matka chrzestna
 • Znaczenie Kefal Definicja kefal(o)- zobacz -cefal(o
 • Znaczenie Kitchenette Encyklopedia pomieszczenie kuchenne, niekiedy jako aneks a. szafa w ścianie. Etym. - amer.z angielskiego: zdrobn. od kitchen 'kuchnia
 • Znaczenie Kutner Jak działa liście a. owoce nie wszystkich roślin, sprawiający, dzięki rozpraszaniu się światła, Iż roślina przybiera srebrzyste zabarwienie; okrywa
 • Znaczenie Katana Czy jest katana jap., jednosieczna szabla jap. o lekko wygiętej klindze, dłuższa z dwóch, jakie, zatknięte za pas, nosili samurajowie
 • Znaczenie Kompluwium Pojęcie kompluwium zobacz atrium. Etym. - ?Xac. compluvium 'jw.' od compluere 'płynąć wspólnie'; zobacz kom-; pluere 'padać (o deszczu
 • Znaczenie Koncentracja Wyjaśnienie gromadzenie czego w jednym punkcie; chem. stężenie; ekon. skupianie się produkcji w coraz większych przedsiębiorstwach, jednoczenie się
 • Znaczenie Dworianin Kajuszczijsja Opis się szlachcic. Etym. - z Nikołaja Michajłowskiego (Przeplatanka "Otieczestwiennyje Zapiski"), 1876-77
 • Znaczenie Koker Informacje koker zobacz cocker spaniel
 • Znaczenie Kreacja Znaczenie odtworzenia postaci scenicznej poprzez aktora; oryginalny wytwór domu mód damskich, oryginalne dzieło modystki, damskiego szewca, fryzjera
 • Znaczenie Kastracja Co znaczy aktywnych gruczołów płciowych (jąder a. jajników), trzebienie. kastrat trzebieniec, kastrowany samiec; kastrowany mężczyzna, eunuch
 • Znaczenie Kijas Krzyżówka kijās arab. 'analogia', rozumowanie poprzez analogię, zobacz idżma
 • Znaczenie Kwesta Co to jest kwestarz członek zakonu żebrzącego; osoba chodząca po kweście. kwestor kierownik kwestury, działu finansowego wyższej uczelni
 • Znaczenie Kiper Słownik oceniający potrawy a. napoje (herbatę; kawę, wino, piwo i tak dalej) opierając się na ich smaku, zapachu, wyglądu i tym podobne
 • Znaczenie Kondycja Czym jest stan zdrowia; przest. stanowisko socjalne, stan, położenie, warunki bytu; dawn. posada nauczyciela domowego, korepetytora (zazw. we dworach
 • Znaczenie Karter Co oznacza samochodowego a. lotniczego; miska olejowa, skrzynia korbowa silnika. Etym. - z angielskiego: carter 'woźnica; jw.' od cart, zobacz kart
 • Znaczenie Kuwas Tłumaczenie pilnowania domu, spory, mocny, o sierści białej, długiej, na głowie i bokach krótszej, rasy starej, ulubionej poprzez króla Macieja I
 • Znaczenie Karibu Przykłady karibu zool. renifer amerykański. Etym. - kanad.fr. caribou 'jw.' pochodzenia algonkińskiego
 • Znaczenie Kickboxing Definicja kickboxing sport. pięściarstwo połączone z kopaniem. Etym. - z angielskiego: 'jw.'; kick 'kopać'; boxing 'boks
 • Znaczenie Kecz Encyklopedia skośnym, z tylnym masztem znacząco niższym i umieszczonym przed trzonem sterowym. Etym. - z angielskiego: ketch 'jw
 • Znaczenie Kitara Jak działa strunowy (7 do 20 strun) szarpany a. uderzany pałeczką (plektron), odmiana liry, z drewnianym pudłem rezonansowym. Etym. - gr. kithára 'jw
 • Znaczenie Khidmatgar Czy jest khidmatgār w Indiach - kelner. Etym. - hindi z arab. khidmah 'obsługa' + pers. -gār przyrostek oznaczający 'posiadanie; pośrednictwo
 • Znaczenie Kwebracho Pojęcie kwebracho zobacz quebracho
 • Znaczenie Khansaman Wyjaśnienie khānsāmān w Indiach - szef służby domowej, kamerdyner, lokaj, kucharz. Etym. - hindi z pers.; khān 'pan'; sāmān 'magazyn, spiżarnia
 • Znaczenie Krummhorn Opis muz. dęty stroikowy w kształcie drewnianej rury z siedmioma otworami bocznymi i łukowato wygiętą dolną częścią, pop. w XVII w. Etym. - nm
 • Znaczenie Koreks Informacje masy plast., ze szpulą wewnątrz do wywoływania filmów małoobrazkowych i fot. błon zwojowych. Etym. - Correx nazwa handl
 • Znaczenie Korybanci Znaczenie frygijskiej bogini płodności, towarzyszący jej w orgiastycznym tańcu, przy hałaśliwej muzyce; kapłani Kybele, występujący jako korybanci w
 • Znaczenie Kofeina Co znaczy liściach herbaty i ziarnach kawy, otrzymywany także syntetycznie, w med. stosowany jako środek pobudzający ośrodkowy układ nerwowy. Etym
 • Znaczenie Kongruencja Krzyżówka przystawanie (figur geometrycznych; liczb, jest to podzielność ich różnicy poprzez liczbę całkowitą). kongruentny. Etym. - ?Xac
 • Znaczenie Kombajn Co to jest rolnicza, górnicza; robot kuchenny) wykonująca kilka różnych czynności. Etym. - z angielskiego: combine (harvester) 'kombajn (żniwny)' od
 • Znaczenie Kryterium Słownik miernik, miara oceny; sport. pop. wyścig kolarski na trasie w obwodzie zamkniętym. kryzys okres, moment przełomu, przesilenie, decyzyjny
 • Znaczenie Kloaka Czym jest odchodów; ustęp; anat. stek, końcowy odcinek jelita nie wszystkich zwierząt, do którego uchodzą przewody moczowe i rozrodcze. Etym. - ?Xac
 • Znaczenie Kondolencja Co oznacza współczucia, współubolewanie, składane komuś na skutek śmierci bliskiej osoby. Etym. - późn.z łaciny condolere 'cierpieć; smucić się
 • Znaczenie Kaduceusz Tłumaczenie heroldów, posłów; jej konwencjonalne wyobrażenie: kij opleciony parą wężów, zwieńczonych parą skrzydełek; wg mit. gr. laska poselska
 • Znaczenie Krater Przykłady wyrwa w powierzchni Ziemi wywołana upadkiem meteorytu, wybuchem bomby i tym podobne Etym. - gr. kratēr 'kocioł, dzban do mieszania wina z
 • Znaczenie kennst du das Land wo die Zitronen bluhn Definicja blühn? nm., znasz-li ten państwo, gdzie cytryna dojrzewa? (tł. A. Mickiewicza). Etym. - start wiersza Goethego pt. Mignon (1783/4
 • Znaczenie Kana Encyklopedia kana jap., łączna nazwa dwóch jap. mechanizmów pisma sylabicznego: katakana (naukowe, oficjalne) i hiragana (gazetowe, powieściowe
 • Znaczenie Kuguar Jak działa kuguar zobacz puma. Etym. - fr. couguar 'jw.' z jęz. tupi susuarana 'jw
 • Znaczenie Kandela Czy jest natężenia źródła światła, świeca międzynarodowa. kandelabr spory, kilkuramienny świecznik stojący; kilkuramienna latarnia uliczna. Etym
 • Znaczenie Kairos Pojęcie decyzyjny okres, ulotna chwila nadająca się do rozstrzygającego działania. Etym. - gr. 'możliwość; stosowność; czas
 • Znaczenie Klerk Wyjaśnienie literat, stroniący od spraw życia polit., ideologii, sporów światopoglądowych. klerodendron, szczęślin, wolkameria, bot. rodzaj z rodz
 • Znaczenie Kortyzon Opis poprzez korę nadnerczy, oddziaływającą na całokształt przemiany materii, od 1946 r. otrzymywany również syntetycznie. Etym. - n.z łaciny
 • Znaczenie Kardiostymulator Informacje przyrząd, który pobudza serce bodźcami elektr. do bicia w pożądanym rytmie (gdy serce przerywa bicie lub pracuje zbyt wolno). Etym
 • Znaczenie Kismet Znaczenie los, poświęcony człowiekowi od Boga; fatum, konieczność, fatalność; por. predeterminizm. Etym. - tur. 'jw.' z arab. kismā 'udział; los
 • Znaczenie Kryza Co znaczy kryza mech. przepływomierz (a. regulator przepływu) w formie płytki z otworem umieszczonej w przewodzie rurowym. Etym. - zobacz kreza
 • Znaczenie Konsola Krzyżówka podpora gzymsów, balkonów (regularnie ozdobiona wolutą); podpora rzeźb, popiersi, wazonów, zegarów i tym podobne; stolik przyścienny (zazw
 • Znaczenie Kamarinskaja Co to jest kamarinskaja, kamarinskij ros., b. błyskawiczny ludowy taniec ros. w takcie 2/4 z frazami trzytaktowymi. Etym. - od (?) nazwy wsi ros
 • Znaczenie Kazeina Słownik kazeina sernik, kluczowy składnik białka mleka. Etym. - ?Xac. caseus 'ser
 • Znaczenie Korsarstwo Czym jest plagiat; por. piractwo. korso planty, szeroka ulica miejska, miejsce spacerów i przejażdżek, deptak, promenada; defilada (karnawałowa
 • Znaczenie Kranio Co oznacza KRANIO- w złożeniach: czaszka; czaszko-. Etym. - gr. kranion 'czaszka'; por. migrena
 • Znaczenie Kamandża Tłumaczenie instrument muz. strunowy smyczkowy, jeden z w najwyższym stopniu rozpowszechnionych na Wschodzie, zwł. w muzyce arab. i irań., w Turcji
 • Znaczenie Kuwada Przykłady niecywilizowanych ludów, wg którego mąż rodzącej kobiety kładzie się na posłanie, krzykami i ruchami naśladuje jej zachowanie się, a potem
 • Znaczenie Kambutsue Definicja Kambutsue, Hana Matsuri, jap., japońskie Święto Kwiatów, obchody urodzin Buddy
 • Znaczenie Kadi Encyklopedia kadi sędzia muzułm., interpretujący i stosujący prawa relig. i zwyczajowe islamu; por. ulama. Etym. - arab. kādi 'sędzia'; por. alkad
 • Znaczenie Kochinchiny Jak działa pochodzenia indochińskiego. Etym. - Kochinchina, dawna prowincja Indochin, aktualnie Nam Ponieważ w Wietnamie Płd
 • Znaczenie Knowhow Czy jest zdolność dokonania (wykonania) czegoś gładko i sprawnie; biegłość, kompetencja, kupione poprzez (długą) praktykę. Etym. - z angielskiego
 • Znaczenie Kemange Pojęcie kemange zobacz kamandża
 • Znaczenie Kuter Wyjaśnienie pomocniczej służby przybrzeżnej, pilotowej; (superkuter) pełnomorski motorowy statek rybacki (z ożaglowaniem pomocniczym); łódź wiosłowo
 • Znaczenie Kanopy Opis alabastrowe) egipskie urny grobowe wykorzystywane w staroż. Egipcie do przechowywania wnętrzności zmarłych, których zwłoki balsamowano
 • Znaczenie Kancjonał Informacje śpiewnik kośc. Etym. - śrdw.z łaciny cantionale 'jw.' od ?Xac. cantio dpn. cantionis 'śpiew; pieśń' z canere, zobacz kantor 2
 • Znaczenie Kontenans Znaczenie zachowaniu się, pewność siebie. Etym. - fr. contenance 'zawartość; rozległość; postawa, jw.' od contenir 'zawierać; powściągać' z ?Xac
 • Znaczenie Kurant Co znaczy pozytywkę, tabakierkę i tym podobne; przyrząd wygrywający melodię, umieszczony w zegarze i tym podobne; carillon; biegniki, pasaże muz
 • Znaczenie Kolaudacja Krzyżówka budowlanych, stwierdzający ich zgodność z planem i kosztorysem; komisyjny przegląd zrealizowanego filmu (a. materiału zdjęciowego). Etym
 • Znaczenie Jarzmo Kaudyńskie Co to jest przymusowa, z której się można wyswobodzić jedynie kosztem największego upokorzenia. Etym. - w tak zwany 2. wojnie samnickiej wojsko rz
 • Znaczenie Koniunkcja Słownik gdzie 2 ciała niebieskie znajdują się na niebie najbliżej siebie); log. złączenie dwu (a. więcej) zdań dzięki spójnika "i"
 • Znaczenie Karneol Czym jest jubilerski, odmiana chalcedonu, rdzawa a. cielista. Etym. - prawdop. ze śrdw.z łaciny carneolus 'jw.' prawdop. z późn.z łaciny carneus
 • Znaczenie Krezus Co oznacza Croesus z gr. Kroisos, ostatni władca Lidii (od około 560 do 546 przed naszą erą) w Azji Mn., słynny z zdumiewających bogactw; por. Herodot
 • Znaczenie Keczap Tłumaczenie keczap zobacz ketchup
 • Znaczenie Konfirmacja Przykłady religijny (oficjalne przyjęcie do społeczności wiernych), dokonywany w 13.-16. roku życia; u Żydów - ceremonia utwierdzania w wierze
 • Znaczenie Kril Definicja planktonowe stanowiące gł. pożywienie waleni bezzębnych (jak wal, płetwal błękitny, finwal, humbak, które pokarm ten scedzają poprzez
 • Znaczenie Kafia Encyklopedia głowy; kwadratowy kawał płótna złożony w pół po przekątnej, zaciśnięty na głowie dwoma krążkami sznura, zazw. z koziej sierści, zwanej agal
 • Znaczenie Rzymski Klub Jak działa ekonomistów, uczonych i ludzi interesu, wydająca periodycznie raporty i prognozy na temat światowych problemów żywności, ludności
 • Znaczenie Koncelebracja Czy jest współcelebrowanie, Kość. rz.kat. odprawianie mszy poprzez dwóch a. więcej koncelebransów, kapłanów, zazw. w okresie udzielania święceń
 • Znaczenie Kiereja Pojęcie płaszcz męski na futrze, noszony w Polsce poprzez szlachtę w XVI-XVIII w. Etym. - tur. kereke, kerege 'opończa
 • Znaczenie Kurczatow Wyjaśnienie sztuczny, transuranowiec. Etym. - ku czci radzieckiego fizyka Igora W. Kurczatowa (1903-60); otrzymany w 1965 w Dubnej
 • Znaczenie Komfort Opis zapewniający wygodę i odpowiadający w pełni wymaganiom estetyki; por. luksus. Etym. - z angielskiego: comfort 'wygoda; pociecha; osłoda' ze
 • Znaczenie Kasta Informacje tworzących hierarchiczną strukturę społ. (zazw. opartą na dziedzictwie i endogamii), oddzielona od innych szczelnymi przegrodami społ
 • Znaczenie Kopersztych Znaczenie Etym. - nm. Kupferstich 'jw.'; Kupfer 'miedź' z późn.z łaciny cuprum 'jp.' od ?Xac. aes Cyprium dosł. 'metal cypryjski' z gr. Kýpros
 • Znaczenie Kumaryna Co znaczy toksyczny lakton o zapachu świeżego zżętego siana, znajdowany w wielu roślinach (jak tonkowiec wonny, koniczyna), otrzymywany syntetycznie
 • Znaczenie Kompendium Krzyżówka zawierające) skrót, zarys jakiejś dziedziny wiedzy (por. summa; vademecum). kompensata wyrównanie wzajemnych należności; odszkodowanie
 • Znaczenie Kałym Co to jest kałym tur., na Wschodzie - wykup dawany dawn. przy ślubie poprzez narzeczonego rodzicom a. krewnym panny młodej
 • Znaczenie Kardamon Słownik właściwego (rośliny tropikalnej, uprawianej zwł. na Archipelagu Malajskim), których nasiona zawierają olejek, użytkowany jako przyprawa do
 • Znaczenie Konklawe Czym jest szczelnie zamkniętym miejscu (w kaplicy Sykstyńskiej) w celu obrania następcy zmarłego papieża. Etym. - ?Xac. conclāve '(pokój zamykany) na
 • Znaczenie Kimation Co oznacza ornament ciągły ze stylizowanych liści, rzeźbiony a. malowany, pochodz. starogr. KIM(O)- w złożeniach: fala. kimograf przyrząd do
 • Znaczenie Kapitaliki Tłumaczenie sporych liter (wersalików), a wysokości małych (tekstowych, minuskuły). pieniądze ekon. wartość przynosząca wartość dodatkową w formie
 • Znaczenie Kulomb Przykłady kulomb (C) jednostka ilości elektryczności (ładunku, naboju elektr.). Etym. - od nazwiska fizyka fr.: Charles Coulomb (1736-1806
 • Znaczenie Kamikaze Definicja szturmowego (w okresie 2. wojny świat.), pilot-samobójca, którego zadaniem było rozbicie swego samolotu (z ładunkiem wybuchowym) o cel (zwł
 • Znaczenie Konwulsje Encyklopedia spazmatyczne skurcze mięśni. konwulsyjny. Etym. - ?Xac. convulsio l.poj. 'wzruszenie; skurcz' z convulsus p.p. od convellere 'oderwać
 • Znaczenie Kristallnacht Jak działa Kristallnacht nm., noc kryształowa. Etym. - nazwa antyżydowskiej akcji pogromowej w Niemczech hitlerowskich, w nocy z 9 na 10 XI 1938 r
 • Znaczenie Koncypient Czy jest urzędnik; kancelista; referent biurowy, adwokacki, notarialny i tym podobne koncypować przest. układać, obmyślać coś. Etym. - ?Xac
 • Znaczenie Kablogram Pojęcie podmorskim. Etym. - z angielskiego: cablegram 'jw.'; cable 'lina; kabel; jw.; kabel morski (z angielskiego: = 185,2 m; amer. = 219 m)' ze
 • Znaczenie Keynesizm Wyjaśnienie przypisywane ekonomiście z angielskiego: Johnowi Maynardowi Keynesowi, 1883-1946, zwł. idea kierowanego kapitalizmu, teoria pełnego
 • Znaczenie Krzesło Kurulne Opis zasiadali najwyżsi dygnitarze staroż. Rzymu, przypominające zazw. składany stołek obozowy; por. faldistorium. Etym. - ?Xac. (sella) curulis
 • Znaczenie Kafir Informacje kafir arab. (l.mn. kafīrun a. kuffār) 'niewdzięcznik', u muzułmanów - niemuzułmanin, "niewierny"; por. giaur
 • Znaczenie Kurta Znaczenie kurtā hindi, długa, luźna koszula bez kołnierzyka, noszona w Indiach jako ubiór wyjściowy
 • Znaczenie Koloratura Co znaczy ozdabianie melodii bogatymi ornamentami, figuracjami i wirtuozowskimi pasażami. koloraturowy sopran - zdolny do wykonania koloratury; por
 • Znaczenie Keyboards Krzyżówka jazzowej i rockowej - ogólna nazwa elektrycznych i elektronicznych instrumentów klawiszowych, gdzie dźwięk emituje się poprzez głośniki
 • Znaczenie Korowaj Co to jest korowaj ukr., w dawn. Rosji i na Ukrainie - rodzaj placka (kołacza) weselnego a. świątecznego
 • Znaczenie Komiksy Słownik humorystyczne opowiadania obrazkowe wyposażone w skąpy tekst (dialog i niekiedy krótki komentarz), zamieszczane w gazetach amer. (i in.), a
 • Znaczenie Kamionetka Czym jest kamionetka półciężarówka, furgonetka, mały auto ciężarowy. Etym. - fr. camionnette 'jw.' zdrobn. od camion 'platforma; ciężarówka
 • Znaczenie Kobalamina Co oznacza kobalamina wit. B12, zawierająca kobalt, mająca wykorzystanie lecznicze w niedokrwistości złośliwej. Etym. - zobacz kobal(t); (wit)aminy
 • Znaczenie Kraken Tłumaczenie kraken norw., mityczny potwór morski olbrzymich rozmiarów, którego jakoby widuje się niekiedy u wybrzeży Norwegii
 • Znaczenie Kliros Przykłady kliros ros., archit. cerk. chór; podium po obu stronach ołtarza dla chóru cerkiewnego
 • Znaczenie Kordialny Definicja braterski. kordiał wyborny, silny, szlachetny trunek (nalewka, wino i tym podobne); dawn. lek wzmacniający (serce). Etym. - śrdw.z łaciny
 • Znaczenie Kuweta Encyklopedia naczynie do mokrej obróbki materiałów fot. Etym. - fr. cuvette 'miednica; przykrywka' od cuve 'kadź; kufa; fasa' z ?Xac. cupa 'kufa
 • Znaczenie Kreml Jak działa feudalizmu centrum adm. i targowe miast dawnej Rusi, zachowany w wielu miastach, między innymi w Moskwie (Kreml); por. alkazar
 • Znaczenie Kolidować Czy jest kolizji. kolizja zbieg niezgodnych a. sprzecznych okoliczności, interesów, regulaminów, zasad; zderzenie. Etym. - ?Xac. collisio
 • Znaczenie Kenotaf Pojęcie kenotaf zobacz cenotaf
 • Znaczenie Kation Wyjaśnienie ekipa atomów o dodatnim ładunku elektr.; por. anion. Etym. - gr. r.nij. od katiōn, p.pr. od katiénai 'schodzić'; zobacz kat(a)-; iénai
 • Znaczenie Słowa Kryłatyje Opis kryłatyje słowa ros., zobacz epea pteroenta
 • Znaczenie Kuria Informacje pomagających biskupowi w zarządzie diecezji; (k. rzymska) ogół urzędników i instytucji (kongregacji, trybunałów, urzędów) działających z
 • Znaczenie Kariolka Znaczenie kariolka lekki, odkryty powozik dwukołowy (XVIII w.). Etym. - fr. carriole 'bryczka' z ?Xac. carrus, zobacz kariera
 • Znaczenie Kawalkada Co znaczy towarzyska przejażdżka konna. Etym. - fr. cavalcade 'jw.' z wł. cavalcata 'jazda (a. przejażdżka) konna' od cavalcare 'jechać konno' z
 • Znaczenie Komiśniak Krzyżówka komiśny, żołnierski, poświęcony dla wojska. Etym. - nm. Kommissbrot 'komiśniak'; Kommiss pot. 'wojsko; służba wojsk.' od płn.g.nm. 'zasoby
 • Znaczenie Kalci Co to jest w odniesieniu wapnia, soli wapnia, wapna; zawierający wapń, wapno, kredę. kalcyt szpat wapniowy, węglan wapnia. kalcyferol aktywna wit. D2
 • Znaczenie Krup Słownik krup med. dławiec, błonica krtani. Etym. - z angielskiego: croup 'jw
 • Znaczenie Kołchoz Czym jest w byłym ZSRR; por. sowchoz. Etym. - ros. skr. od kol(lektíwnoje) choz(jájstwo) 'gospodarstwo kolektywne'; kollektíwnyj 'zespołowy' od
 • Znaczenie Kulisa Co oznacza sceny teatr., regularnie w formie kotar a. płócien malowanych, naciągniętych na ramy; motyw kompozycji ogrodowej tworzący obramienie (z
 • Znaczenie Kurdyban Tłumaczenie kozłowej, wyprawianej pierw. poprzez Maurów w Kordobie; towary z takiej skóry (zazw. tłoczone we wzory ze złoceniami). Etym. - hiszp
 • Znaczenie Konterfekt Przykłady podobizna (zwł. z XVII i XVIII w.). Etym. - śrdw.z łaciny contrafactus p.p. od contrafacere 'naśladować; podrabiać'; zobacz kontra-; fakcja
 • Znaczenie Koncert Definicja wykonanie utworów muz.; orkiestrowa forma instrumentalna (zazw. 3-częściowa) zbudowana wg zasad cyklu sonatowego (otrzymuje zazw. bliższe
 • Znaczenie Koine Encyklopedia się w mowie i w piśmie mówiąca po grecku ludność wsch. części basenu śródziemnomorskiego w momencie hellenistycznym i rzymskim; dialekt a
 • Znaczenie Koherencja Jak działa zgodność (myśli, sądów; częstotliwości i długości fal). Etym. - ?Xac. cohaerentia 'związek; styczność' od cohaerēre 'stykać się, spajać
 • Znaczenie Kinoman Czy jest kinoman zwolennik, entuzjasta kina. Etym. - kin(emat)o(graf); zobacz -man
 • Znaczenie Wiersz Katalektyczny Pojęcie sylabotoniczny, skrócony od końca o jedną a. 2 sylaby. Etym. - gr. katalēktikós 'niekompletny' od katalēgein 'porzucać (pracę)'; zobacz kat
 • Znaczenie Kaligram Wyjaśnienie są w ten sposób, Iż tworzą sylwetkę przedmiotu a. osoby, mających związek z tematem utworu. Etym. - fr. calligramme 'jw.'; calli od gr
 • Znaczenie Kulinarny Opis kulinarny kucharski, w odniesieniu gotowania, przyrządzania potraw; gastronomiczny. Etym. - ?Xac. culinarius 'kuchenny' od culina 'kuchnia
 • Znaczenie Katafalk Informacje spoczywa trumna ze zwłokami w trakcie nabożeństwa żałobnego w kościele a. w kaplicy pogrzebowej. Etym. - wł. catafalco 'jw.'; zobacz kata
 • Znaczenie Kontradmirał Znaczenie kontradmirał stopień wojsk. w marynarce woj. odpowiadający (w Polsce) stopniowi generała brygady. Etym. - zobacz kontr-; admiralicja
 • Znaczenie King Co znaczy king, władca, kierki, rodzaj gry w karty. Etym. - z angielskiego: 'władca
 • Znaczenie Kanu Krzyżówka końcach, o zaokrąglonych burtach, zrobiona zazw. z lekkich materiałów (jak kora, skóra, brezent, lekkie drewno a. metal); eskimoski a
 • Znaczenie Kasba Co to jest dzielnica płn.afrykańskiego miasta, otaczająca zamek a. fortecę, zwł. zawierająca nocne kluby i in. lokale rozrywkowe. Etym. - fr. 'jw.' z
 • Znaczenie Korelacja Słownik współzależność elementów, pojęć, zagadnień, zjawisk, zmiennych matematycznych (zwł. w statystyce), budowy a. czynności poszczególnych
 • Znaczenie Kunstlerroman Czym jest romantyzmie nm., Bildungsroman, powieść edukacyjna, której bohater zostaje nareszcie twórcą a. pisarzem, wyrażająca zgodne romantyzmowi
 • Znaczenie Kwietyzm Co oznacza sformułowana poprzez hiszp. teologa kat. Miguela de Molinosa (i stąd zwana także molinizmem, zobacz) w 1675 r., głosząca wyzwolenie duszy
 • Znaczenie Katanka Tłumaczenie wierzchnie noszone w Polsce XVII i XVIII w., regularnie podbite futrem, z pętlicami i guzami; w XVIII w. kurtka żołnierzy obcego
 • Znaczenie Kwiryta Przykłady kwiryta pełnoprawny obywatel staroż. Rzymu: por. gens togata. Etym. - ?Xac. Quiris dpn. Quiritis 'jw
 • Znaczenie Kojot Definicja kojot, kujot, wilk prerii Ameryki Płn. i Śr. Etym. - meks.hiszp. coyote 'jw.' z jęz. nahuatl coyotl 'jp
 • Znaczenie Kanibal Encyklopedia przen. okrutnik, zwyrodnialec, dzikus, człowiek krwiożerczy. kanibalizm ludożerstwo; pożeranie osobników własnego gatunku (u zwierząt
 • Znaczenie Kwilaja Jak działa kwilaja bot. mydłokrzew, mydłoka. Etym. - n.z łaciny quillaja 'jw.' z amer.hiszp. quillai, quillay 'jw
 • Znaczenie Kwant Czy jest może ulec zmianie dana rozmiar fiz. (na przykład energia, pęd) określonego układu. kwantum pewna liczba, liczba czego. kwantyfikator log
 • Znaczenie Korona Pojęcie monarchy jako oznaka władzy; władza monarsza; hist. (Korona) rdzenna Polska, bez Litwy; górna część (drzewa, okwiatu; drogi, wału, zapory
 • Znaczenie Kęsim Wyjaśnienie kęsim ucięcie głowy. Etym. - tur. kesim 'ucięcie
 • Znaczenie Knittelvers Opis wiersz częstochowski, lichy, nieudolny, prymitywny. Etym. - nm. 'jw.'; Knüttel 'kij sękaty, pałka' od Knoten 'węzeł; guz; bot. kolanko
 • Znaczenie Kafar Informacje pali fundamentowych: dzięki wciągarki podnosi się blok żeliwny a. stalowy (babę kafarową) wzdłuż prowadnic wieży kafarowej, a później
 • Znaczenie Kipf Znaczenie Kipf(el), Kipfl nm., wiedeński rogalik (rożek
 • Znaczenie Elejson Kyrie Co znaczy nami). Etym. - gr. Kýrie eléēson 'jw.'; kýrios 'pan; król' z kýros 'władza' (por. kircha); eléein 'litować się; współczuć'; por. Biblia
 • Znaczenie Knut Krzyżówka przytroczony do pałki, bicz stosowany w carskiej Rosji między innymi jako narzędzie chłosty; batog, harap, nahaj(ka); uderzenie knutem
 • Znaczenie Kinkiet Co to jest lampa z tarczą metalową a. lustrzaną, odbijająca światło, zwł. wykorzystywana do oświetlenia sceny teatralnej. Etym. - fr. quinquet
 • Znaczenie Komintern Słownik międzynarodowa organizacja partii komunistycznych (1919-1943), tak zwany III. Międzynarodówka. Etym. - ros. skrót od: Kom(munistíczeskij
 • Znaczenie Karibe Czym jest karibe zool. pirania. Etym. - amer.hiszp. 'jw.' z hiszp. 'Karaib; ludożerca' z araw. (XV w.) caríb 'jp
 • Znaczenie Kahał Co oznacza kahał gmina żydowska; jej zarząd. Etym. - hebr. kāhāl 'zebranie; gmina; eklezja'; por. Eklezjastes
 • Znaczenie Kleiner Mann was nun Tłumaczenie szary człowieku? (tł. Marii Wisłowskiej). Etym. - tytuł powieści (1932 r.) pisarza nm. Hansa Fallady (1893-1947
 • Znaczenie Katiusza Przykłady rakietowych pocisków artyleryjskich na ciężarówkach, z czasu 2. wojny świat. Etym. - ros. Katiusza 'Kasia' zdrobn. od Jekatierína
 • Znaczenie Krach Definicja załamanie się ekonomiczne, katastrofa gospodarcza; przen. klęska (planów życiowych, idei i tym podobne). Etym. - nm. 'trzask, łoskot; krach
 • Znaczenie Konsekwencja Encyklopedia logiczne następstwo faktów; logiczna ciągłość w działaniu; postępowanie oparte na ściśle ustalonych zasadach, odpowiednio z powziętym
 • Znaczenie Kliper Jak działa oceaniczny o smukłym kadłubie, wysokich masztach i dużej liczbie żagli, stosowany w latach 1845-1900 do przewozu cennych i łatwo psujących
 • Znaczenie Klipfisz Czy jest wnętrzności, solony i wysuszony. Etym. - nm. Klippfisch 'jw.'; Klippe 'skała nadmorska; rafa'; Fisch 'ryba'; pierw. suszona na skałach, w
 • Znaczenie Kulminacja Pojęcie nasilenie jakiejś działalności, procesu, stanu uczuciowego i tym podobne; astr. górowanie, przejście ciała niebieskiego poprzez płaszczyznę
 • Znaczenie Kukaburra Wyjaśnienie wielkości kruka, żywiący się między innymi płazami, którego głos, przypominający głośny śmiech, jest sygnałem austral. rozgłośni radiowej
 • Znaczenie Kastra Opis sporządzania i przenoszenia zaprawy. Etym. - nm. Kastrol z fr. casserole 'rondel' od st.prowans. cassa, zobacz kasoleta
 • Znaczenie Kwatera Informacje wyodrębniona z większej całości; mieszkanie, pomieszczenie, zazw. na pobyt czasowy (zw. wojsko). kwatermistrz oficer kwatermistrzowstwa
 • Znaczenie Kocher Znaczenie gotowania. 2. szczypce operacyjne do zaciskania naczyń krwionośnych. Etym. - 1. nm. 'jw.' od kochen 'gotować'. 2. od nazwiska szwajc
 • Znaczenie Koincydencja Co znaczy koincydencja równoczesne wystąpienie, zejście się, zbieżność zdarzeń, zjawisk; zbieg okoliczności. Etym. - zobacz ko-; incydent
 • Znaczenie Klasa Krzyżówka mających wspólne cechy, elementów jednakowej jakości, gatunku; seria, rząd; mat. mnogość, zestaw; biol. jednostka systematyczna, niższa od
 • Znaczenie Koga Co to jest kog(g)a szeroki płaskodenny żaglowy statek handl. a. woj., stosowany na Bałtyku w XII-XV w. Etym. - nm. Kogge 'jw
 • Znaczenie Konferansjer Słownik następne punkty programu rewii, koncertów estradowych i in. widowisk składanych. konferować obradować, odbywać naradę; naradzać się
 • Znaczenie Kolet Czym jest skóry łosiowej, noszony w czasach wojny 30-letniej (1618-48): długi kaftan z rękawami, rozkloszowany u dołu, wkładany pod kirys a. obojczyk
 • Znaczenie Kalam Co oznacza kalām arab., dosł. 'wyraz, mowa', islamska teologia scholastyczna; por. mutakallimūna, szaria
 • Znaczenie Kaskada Tłumaczenie spadków wodnych; szereg, zespół progów, zapór regulacyjnych na rzece; spadający strumień wody, siklawa. Etym. - fr. cascade 'kaskada' z wł
 • Znaczenie Konfesata Przykłady się do winy wymuszone torturami; badanie, indagacja. konfesja grób męczennika, świętego, pod ołtarzem a. pod baldachimem; dawn. wyznanie
 • Znaczenie Kornak Definicja kornak dozorca słoni, prowadzący nimi w okresie jazdy, pracy i tym podobne; por. mahaut. Etym. - fr. cornac 'jw.' z (?) syng
 • Znaczenie Ksografia Encyklopedia ksografia fotografia trójwymiarowa i kolorowa. Etym. - fr. xographie '(1964) jw.' na wzór xérographie, zobacz kserografia
 • Znaczenie Kom Jak działa wspólnie, łącznie (-ny); zobacz ko-. Etym. - ?Xac. com- 'współ-', zazw. przed literami b, p, m; co- przed samogł. i regularnie przed h; col
 • Znaczenie Koacerwaty Czy jest zawierające znacząco więcej cząstek koloidowych niż reszta roztworu, przybierające postać mikroskopijnych kropelek, będące budulcem
 • Znaczenie Kodeks Pojęcie normatywny regulujący pewną dziedzinę stosunków społ.; śrdw. księga rękopiśmienna (zazw. pergaminowa, zdobiona iluminacjami); zobacz corpus
 • Znaczenie Komu na Rusi żyt choroszo Wyjaśnienie Komu na Rusi żyt' choroszo ros., Komu na Rusi dobrze się dzieje. Etym. - tytuł poematu (1866 r.) Nikołaja Niekrasowa, tł. Juliana Tuwima
 • Znaczenie Komparatystyka Opis pokrewieństw i analogii faktów lit. (motywów, utworów, wątków, stylów) należących do różnych literatur. Etym. - ?Xac. comparare 'łączyć w
 • Znaczenie kto nie rabotajet tot nie jest Informacje kto nie pracuje, ten nie je; por. quis non vult operari... Etym. - jedna z zasad pierwszej konstytucji radzieckiej 4-10 VII 1918 r
 • Znaczenie Korbacz Znaczenie krótkim trzonkiem i długim (plecionym) rzemieniem. Etym. - węg. korbács 'jw.' z osm.tur. kyrbacz 'jw
 • Znaczenie Klips Co znaczy zaciskaczem; zaciskacz metalowy przy piórze, ołówku, pisaku. Etym. - z angielskiego: clips l.mn. od clip 'uchwyt; spinacz; jw
 • Znaczenie Kadisz Krzyżówka modlitwa będąca składnikiem wszelkich żyd. modłów zbiorowych, odmawia ją także mężczyzna poprzez cały rok po Zgonu bliskiego członka
 • Znaczenie Kopra Co to jest kopra wysuszony miąższ orzechów palmy kokosowej. Etym. - portug. copra 'jw.' z hindi khōprā 'orzech kokosowy
 • Znaczenie Kariera Słownik zawodowej, polit., społ.; błyskawiczny awans społ. a. zawodowy, sukcesy, powodzenie, pożądane stanowisko, dobra pozycja życiowa; przest
 • Znaczenie Konstatacja Czym jest faktu. konstatować. Etym. - fr. constatation 'stwierdzenie' od constater 'stwierdzać' z ?Xac. constat 'jest oczywiste' od constare 'być
 • Znaczenie Kreda Co oznacza Tabl. 7; biała skała osadowa wapienna z licznymi szczątkami skorupek organizmów morskich. Etym. - nm. Kreide 'jw.' z ?Xac. creta 'kreda
 • Znaczenie Komasacja Tłumaczenie chłopskich, drogą zamiany rozrzuconych działek). komasować. Etym. - śrdw.z łaciny commassare 'scalać'; zobacz kom-; ?Xac. massa 'masa
 • Znaczenie Knedle Przykłady ziemniaków, nadziewane mięsem, serem, owocami a. marmoladą. Etym. - nm. Knödel l.poj. zdrobn. z Knoten 'guz; węzeł
 • Znaczenie Kriuki Definicja kriuki ros., znaki neumatyczne stosowane do zapisu śpiewów liturgicznych cerkwi prawosławnej (známiennyj rozspiéw) w XIII-XVII w
 • Znaczenie Kynologia Encyklopedia kynologia edukacja o psie, jego hodowli i tresurze. Etym. - gr. kýon dpn. kynós 'pies'; zobacz -logia; -log
 • Znaczenie Koza Jak działa profesura'; na uniwersytetach japońskich - zespół naukowo-dydaktyczny składający się z profesora, profesora nadzwyczajnego, docentów
 • Znaczenie Kantyczki Czy jest nabożne, zwł. kolędy i pastorałki; niedrogie książeczki rozpowszechniane na odpustach i jarmarkach zawierające zbiory tekstów pol. pieśni
 • Znaczenie Kozetka Pojęcie dwuosobowa (XIX w.); wąski tapczanik. Etym. - fr. causette 'pogawędka' od causer 'gawędzić' z ?Xac. causari, zobacz causeur
 • Znaczenie Konstypacja Wyjaśnienie zaparcie stolca. Etym. - późn.z łaciny constipatio 'ścisłe spojenie' od ?Xac. constipare 'spajać; stłaczać'; con- zobacz kom-; stipare
 • Znaczenie Komodor Opis oficer marynarki woj. (a. handl.), dowodzący czasowo zespołem jednostek, na przykład eskadrą (a. konwojem), nie mający stopnia
 • Znaczenie Kod Informacje skrótów, nazw, stosowany do przekazywania informacje w żegludze, lotnictwie, telekomunikacji, sygnalizacji morskiej, (k. binarny) w
 • Znaczenie Kontuar Znaczenie kontuar przest. lada sklepowa, bufet. Etym. - fr. comptoir 'kantor(ek), lada; filia' od compter 'liczyć' z ?Xac. computare, zobacz komput
 • Znaczenie Kustodia Co znaczy podlegających kustoszowi; jego urząd; naczynie do przechowywania hostii. kustosz pracownik muzeum, archiwum, biblioteki, mający nadzór nad
 • Znaczenie Kancelista Krzyżówka niższy urzędnik. Etym. - śrdw.z łaciny cancellista 'jw.' od ?Xac. cancelli 'kraty; kratki' zdrobn. od cancer 'kraty; szranki' z carcer
 • Znaczenie Kobold Co to jest duszek, złośliwy krasnal domowy; gnom pilnujący skarbów podziemnych (por. kobalt); zool. wyrak upiór, gatunek małpiatki (lemura), żyjącej
 • Znaczenie Klerykofaszyzm Słownik międzywojennym - pejoratywne ustalenie katolickich nacjonalistycznych org. a. partii polit., z oddziałami paramilitarnymi, takich jak
 • Znaczenie Ket Czym jest jednym żaglu gaflowym. Etym. - z angielskiego: cat(boat) 'jw.'; cat 'kot; ożaglowanie jw.'; boat 'łódź; statek
 • Znaczenie Kontrtorpedowiec Co oznacza kontrtorpedowiec przest. niszczyciel (okręt woj.). Etym. - zobacz kontr-; torpedowiec
 • Znaczenie Kateter Tłumaczenie opróżniania jam ciała i narządów z cieczy. Etym. - gr. kathetēr 'sonda' od kathiénai 'spuszczać'; zobacz kat(a)-; tiénai 'puszczać
 • Znaczenie Kaseta Przykłady ze sztucznego tworzywa zawierające fabrycznie nagrany na taśmę magnetofonową utwór muz., lit. i tym podobne, do odtwarzania na kasetofonach
 • Znaczenie Kapitel Definicja zwieńczenie kolumny, pilastra a. FILARA, Tabl. 27. Etym. - późn.z łaciny capitellum 'główka; jw.' zdrobn. od ?Xac. caput, zobacz kapitaliki
 • Znaczenie Kaustyczny Encyklopedia soda - wodorotlenek sodu. kauteryzacja med. przyżeganie. Etym. - gr. kaustikós 'żrący; palny' i kautērion 'żelazo do piętnowania' od kaíein
 • Znaczenie Kolokwialny Jak działa dialogowy; kolokwialny, codzienny (język). kolokwium na uczelniach wyższych - rodzaj (ustnego) egzaminu z informacje pozyskanych na
 • Znaczenie Krajcar Czy jest krajcar zobacz grajcar 1
 • Znaczenie Kolegialny Pojęcie na współpracy ekipy osób. kolegiata kościół, przy którym istniała (a. istnieje) kapituła kanoników. kolegium zespół (organ złożony z) osób
 • Znaczenie Kronprinc Wyjaśnienie Prus a. cesarza nm. Etym. - nm. Kronprinz 'następca tronu'; Krone 'korona' zobacz korona; Prinz 'książę' z ?Xac. princeps 'pierwsza osoba
 • Znaczenie Kwinta Opis pomiędzy dwoma dźwiękami, z których wyższy notowany jest na 5. miejscu w relacji do niższego (por. prima); najcieńsza struna skrzypiec; w
 • Znaczenie Karnacja Informacje zw. kobiety i zwł. z oceną korzystną); mal. koloryt ciała. Etym. - fr. carnation 'płeć, koloryt ciała' z wł. carnagione 'ciało; jego kolor
 • Znaczenie Kabel Znaczenie wielożyłowy otoczony powłoką, układany zazw. w ziemi a. w wodzie. kabelgat żegl. magazyn lin, zazw. na dziobie statku. Etym. - nm
 • Znaczenie Kasyno Co znaczy gier hazardowych); przest. dom klubowy w uzdrowiskach; rodzaj gry w karty. Etym. - wł. casino 'willa; kasyno' od casa 'dom' z ?Xac. casa
 • Znaczenie Kalambur Krzyżówka kalambur dowcipna gra słów oparta na użyciu wieloznaczności a. podobieństwa wyrazów. Etym. - fr. calembour 'jw
 • Znaczenie Klinkier Co to jest spieczona, o ciemnej barwie i małej nasiąkliwości, odznaczająca się sporą wytrzymałością na ściskanie i odpornością na impulsy chem. Etym
 • Znaczenie Kaliko Słownik introligatorskie; przest. gatunek perkalu. Etym. - od nazwy portu Kalikat (Kożikode) w płd. Indiach, na wybrzeżu Malabarskim, skąd na
 • Znaczenie Kilt Czym jest zakładana spódnica do kolan, zazw. barwna i kraciasta (zobacz tartan), noszona, zwł. dawn., poprzez mężczyzn i chłopców w Szkocji, a dziś
 • Znaczenie Kirkut Co oznacza kirkut cmentarz żydowski. Etym. - nm. Kirchhof 'cmentarz'; Kirche, zobacz kircha; Hof 'dziedziniec; dwór
 • Znaczenie Kibic Tłumaczenie na siedząco, jak karty, szachy, warcaby, domino i tym podobne; żart. widz na zawodach sport.; pot. entuzjasta drużyny, klubu sport.; por
 • Znaczenie Koncesja Przykłady fiz. a. prawną do wykonywania określonej działalności, zwł. gospodarczej; ustępstwo. koncesjonariusz osoba mająca koncesję (uprawnienie
 • Znaczenie Kierdel Definicja stado owiec, zazw. należących do różnych właścicieli, powierzone opiece bacy; stado owiec; stado dzikich kozic i muflonów. Etym. - słowac
 • Znaczenie Kakotopia Encyklopedia zorganizowane i zaplanowane, nieładne i przykre miejsce, uciążliwe i niemiłe dla mieszkańców; por. dystopia. Etym. - gr. kakós, zobacz
 • Znaczenie Kompleks Jak działa uzupełniających się, tworzących całość; psych. zespół stłumionych a. usuniętych w podświadomość pragnień i wspomnień, nurtujących jednak
 • Znaczenie Karacena Czy jest metalowych na skórzanym podkładzie (w Polsce od XVIII w.). Etym. - śrdw.z łaciny corazina 'jw.' z późn.z łaciny coriacea r.ż. od coriaceus
 • Znaczenie Kanion Pojęcie dnie i stromych, skalistych zboczach. Etym. - hiszp. cañón 'rura; lufa; armata; jw.' z caña 'trzcina' od ?Xac. canna, zobacz kanele
 • Znaczenie Kentum Wyjaśnienie ekipa peryferyjna jęz. indoeurop., różniąca się od ekipy centralnej i wsch. (zobacz satem) pewną starą właściwością fonetyczną (spółgłoska
 • Znaczenie Kardynalny Opis fundamentalny, podstawowy; kardynalne punkty - 4 strony świata: wsch., płd., zach., płn. kardynał najwyższy po papieżu dostojnik Kośc. rz
 • Znaczenie Kategoria Informacje jakiejś klasyfikacji; typ, ekipa; (l.mn.) najogólniejsze działy orzeczeń, najwyższe typy, zawierające hierarchie działów mniej ogólnych
 • Znaczenie Korydon Znaczenie Korydon sielankowy pasterz, idylliczny wieśniak; zdurniały z miłości młodzieniec. Etym. - z Wergiliusza (Ekloga 7); także u Terencjusza
 • Znaczenie Khaki Co znaczy mundurów wojsk.: płowo-kasztanowo-cynamonowo-ziemisto-żółty. Etym. - z angielskiego: z hindi khāki 'zapylony; koloru pyłu' od khāk 'pył
 • Znaczenie Klawesyn Krzyżówka w.) instrument muz. klawiszowy, strunowy, w kształcie fortepianu, gdzie naciśnięcie klawisza skutkuje szarpnięcie struny piórkiem
 • Znaczenie Kariotyp Co to jest mierników morfologicznych garnitur chromosomowy (charakterystyczny dla danego gatunku zespół chromosomów). Etym. - zobacz kario-; -typ
 • Znaczenie Karple Słownik alpinistyczny i narciarski, zapobiegający zapadaniu się nóg w głębokim śniegu: owalne obręcze wyplatane w środku łykiem, rzemieniem i tym
 • Znaczenie Krokiet Czym jest towarzyska, gdzie każdy gracz przetacza drewniane kule (swojej barwy) uderzeniami drewnianego młotka poprzez druciane bramki aż do pola
 • Znaczenie Kaczan Co oznacza kaczan bot. kolba (kukurydzy); głąb (brukwi; kapuściany i tym podobne). Etym. - ros., ukr. z tur. (?) koczan
 • Znaczenie Korrida Tłumaczenie korrida zobacz Corrida
 • Znaczenie Korozja Przykłady stałych (na przykład skał, metali), w wyniku (elektro)chemicznego działania środowiska (na przykład atmosfery, wody, roztworów elektrolitu
 • Znaczenie Kałan Definicja kałan ros., zool. wydra morska
 • Znaczenie Katamneza Encyklopedia pacjenta od chwili wzięcia go pod opiekę poprzez lekarza; por. anamneza. Etym. - n.z łaciny 'jw.'; (ana)mneza
 • Znaczenie Kadr Jak działa klatka taśmy video.; skomponowany plastycznie (skadrowany) obraz filmowy, najmniejsza pod względem kompozycji plast. cząstka filmu. kadra
 • Znaczenie Kadm Czy jest srebrzystobiały metal. Kadmejskie zwycięstwo - równie nieszczęśliwe dla zwycięzcy, jak i dla zwyciężonego; por. Pyrrusowe zwycięstwo. Etym
 • Znaczenie Kladogram Pojęcie się linii filogenetycznych. kladystyczny biol. oparty na czynnikach a. związkach dziedzicznych; (regulacja) oparta na rozgałęzieniach
 • Znaczenie Kardan Wyjaśnienie kardan zobacz Cardana przegub
 • Znaczenie Kochia Opis kochia bot. mietelnik. Etym. - n.z łaciny Kochia od nazwiska W.D.J. Kocha, botanika nm., zm. w 1849 r
 • Znaczenie Kemping Informacje kemping zobacz camping
 • Znaczenie Karnawał Znaczenie maskarad, pochodów, zabaw, od Trzech Króli (a. od Nowego Roku) do Środy Popielcowej; mięsopust, zapusty. Etym. - wł. carnevale 'jw
 • Znaczenie Kazamaty Co znaczy pomieszczenia pod fortyfikacjami, wykorzystywane jako magazyny, schrony, więzienie; lochy więzienne, zwł. w twierdzy; obudowy pancerne
 • Znaczenie Katachreza Krzyżówka zasadzie odległych skojarzeń, synestezji, której nie można brać dosłownie, ponieważ jest absurdalna (na przykład ząb czasu, ostre słówka
 • Znaczenie Kagura Co to jest wykonywanej w świątyniach sintō; poważny taniec sakralny w kulcie sintō, przywołujący dobre, odpędzający złe moce, aktualnie również część
 • Znaczenie Kauzalny Słownik czasownik - jęz. oznaczający powodowanie czynności a. stanu, ustalonych poprzez rdzeń tego czasownika, na przykład stawiać, sadzać (w
 • Znaczenie Kendo Czym jest kendo jap., szczególna forma dżiu-dżitsu, między innymi dla wojsk. walki wręcz; jap. szermierka na kije bambusowe trzymane oburącz
 • Znaczenie Konkludować Co oznacza przemówienie, opowiadanie); formułować konkluzje, ostateczne wnioski, wyniki rozumowania. Etym. - ?Xac. conclusio 'zamknięcie; wniosek' od
 • Znaczenie Choroba Kwoka Tłumaczenie restauracji, med. uderzenie krwi do głowy, migrena, oszołomienie, wywołane spożyciem potraw przyprawionych glutaminianem sodowym. Etym
 • Znaczenie Kracja Przykłady mające taką formę rządu; warstwa, klasa społ. a. polit.; teoria rządu a. organizacja społ. -KRATA w złożeniach: stronnik, głosiciel jakiejś
 • Znaczenie Koafiura Definicja koafiura przest., żart. uczesanie, fryzura. Etym. - fr. coiffure 'nakrycie głowy; jw.' od coiffe 'czepek
 • Znaczenie Koran Encyklopedia zawierająca naukę Mahometa (114 sur, rozdziałów), zestaw fundamentalnych regulaminów relig. i prawnych i nakazów moralnych islamu. Etym
 • Znaczenie Kegel Jak działa kegel druk. stopień pisma, wymiar, wysokość czcionki wyrażona w punktach typograficznych. Etym. - nm. 'kręgiel; stożek; jw
 • Znaczenie Kompars Czy jest figurant; w parze komików, klaunów - aktor towarzyszący, dający odzywki na sprawy głównego komika. Etym. - fr. comparse 'statyst(k)a
 • Znaczenie Korner Pojęcie korner przest. rzut rożny, róg (w piłce nożnej). Etym. - z angielskiego: corner 'kąt (pokoju); narożnik; jw.' z ?Xac. cornu zobacz kornet
 • Znaczenie Ketman Wyjaśnienie zamaskowanie', w islamie - zwolnienie od trzymania się regulaminów relig. w wypadku przymusu a. zagrożenia, dozwalające w krańcowych
 • Znaczenie Katastaza Opis dramatyczna poprzedzająca bezpośrednio) szczytowy pkt. sztuki; por. epitaza, katastrofa, protaza. Etym. - gr. katástasis 'uporządkowanie
 • Znaczenie Kleterki Informacje wysokogórskiej. Kletten Prinzip nm., dosł. 'zasada rzepu', sposób kontroli tłumu zgromadzonego na skutek wydarzeń rozbudzających emocje
 • Znaczenie Kosmea Znaczenie kosmea bot. onętek, lud. ponętek. Etym. - n.z łaciny Cosmea 'jw
 • Znaczenie Kolaboracja Co znaczy nieprzyjacielem, okupantem (zwł. z hitlerowcami w okresie 2. wojny świat.) kolaborant, kolaboracjonista ten, kto współpracuje z wrogiem
 • Znaczenie Klark Krzyżówka związanymi z załadunkiem i wyładunkiem statku. Etym. - z angielskiego: clerk 'urzędnik; biuralista; sekretarz; rachmistrz a. płatnik na
 • Znaczenie Kontekst Co to jest cytowanego gdzie indziej) wyrazu a. zwrotu. Etym. - ?Xac. contextus 'łączność; związek' z p.p. od contexere 'tkać; spajać'; zobacz kom
 • Znaczenie Kompan Słownik kumpel. kompania towarzystwo; firma handl.; pielgrzymka; wojsk. pododdział, część batalionu. Etym. - nm. Kumpan 'kompan' i fr. compagnie
 • Znaczenie Kaligrafia Czym jest sztuka pięknego, kaligraficznego, wyraźnego pisania, zdolność kaligrafa. Etym. - gr. kalligraphía 'jw.'; kállos 'piekno'; por. Kallipygos
 • Znaczenie Kantyzm Co oznacza Immanuela Kanta; poglądy i kierunki filoz. nawiązujące do doktryny Kanta (por. Ding an sich; imperatyw kategoryczny; fenomen; noumen
 • Znaczenie Kanga Tłumaczenie wschodnioafrykańska barwna tkanina bawełniana o szablonowych wzorach drukowanych na brzegach; spowija się w nią ciało a. głowę albo używa
 • Znaczenie Koegzystencja Przykłady koegzystencja współistnienie. Etym. - zobacz ko-; egzystencja
 • Znaczenie Kamuflaż Definicja zasłanianie, zakrywanie dla niepoznaki. Etym. - fr. camouflage 'jw.' od camoufler 'maskować (się); ucharakteryzować (się
 • Znaczenie Kulebiak Encyklopedia kulebiak spory pieczony pieróg z farszem mięsnym, rybnym, z ryżem, grzybami a. kapustą. Etym. - ros. kulebiaka
 • Znaczenie Koreferat Jak działa koreferat referat napisany jako uzupełnienie a. przeciwwaga referatu podstawowego. koreferent autor koreferatu. Etym. - zobacz ko-; referat
 • Znaczenie Konskrypcja Czy jest lista, lista. Etym. - ?Xac. conscriptio 'napisanie; lista' od conscribere 'pisać wspólnie; zaciągać do służby wojsk.'; zobacz kom
 • Znaczenie Komplikacja Pojęcie złożoność; dodatkowa trudność. komplikować wikłać, gmatwać, utrudniać. Etym. - późn.z łaciny complicatio 'złożenie; zaplątanie' od ?Xac
 • Znaczenie Kobra Wyjaśnienie jadowitych wężów występujących w Azji i Afryce. Etym. - port. cobra (de capelo) dosł. '(zakapturzony) wąż; jw.'; cobra 'wąż; żmija' z ?Xac
 • Znaczenie Komiliton Opis kolega (zwł. uniwersytecki). Etym. - ?Xac. commilito dpn. commilitonis 'towarzysz broni, kamrat'; zobacz kom-; miles, zobacz militaria
 • Znaczenie Power Is Knowledge Informacje knowledge is power zobacz scientia potestas est
 • Znaczenie Kasztel Znaczenie niewielka twierdza; nadbudówka na dziobie i rufie dawn. żaglowców. kasztelan w Polsce Piastów - zarządzający zamkiem a. grodem i
 • Znaczenie Kajak Co znaczy skórą eskimoskie kanu poruszane wiosłami o dwóch piórach poprzez wioślarza siedzącego twarzą do kierunku ruchu (por. umiak); łódź pokładowa
 • Znaczenie Karoliński Krzyżówka około 613 r. dynastii władców frankijskich panujących we Francji w 751-987, w Niemczech w 752-911, we Włoszech w 774-961; w odniesieniu
 • Znaczenie Kontrapunkt Co to jest prowadzenia samodzielnych linii melodycznych (głosów) w utworach wielogłosowych (polifonicznych); samodzielna melodia, towarzysząca w innym
 • Znaczenie Kanalia Słownik nędznik, drań, niegodziwiec. Etym. - fr. canaille 'motłoch, hołota; jw.' z wł. canaglia 'jp.' od cane 'pies' z ?Xac. canis 'jp.'; por
 • Znaczenie Kolonia Czym jest państwie poprzez staroż. Fenicjan, Greków; st.rz. osada rolnicza założona pośród podbitych ludów; zagr. posiadłość państwa, państwo podbity
 • Znaczenie Kamlot Co oznacza z wełny wielbłądziej, regularnie z domieszką bawełny. Etym. - fr. camelot 'jw.' z arab. hamlat 'plusz wełniany
 • Znaczenie Knockdown Tłumaczenie powalenie pięściarza na deski ringu. knockout zobacz nokaut. Etym. - z angielskiego: knockdown 'powalenie, zwalenie; druzgocący cios
 • Znaczenie Kaczucza Przykłady kaczucza wesoły andaluzyjski taniec solowy z kastanietami, w rytmie trójdzielnym. Etym. - hiszp. cachucha 'łódeczka; rodzaj czapki; jw
 • Znaczenie Kopiejka Definicja zdawkowa w Rosji od XVI w. Etym. - ros. 'jw.' od kop'jó 'kopia, lanca', z którą pierw. wyobrażony był car na monecie
 • Znaczenie Katastrofa Encyklopedia wydarzenie przynoszące tragiczne konsekwencje; nieszczęście, klęska; lit. wydarzenie kończące i rozwiązujące akcję sztuki, zwł. tragedii
 • Znaczenie Konosament Jak działa przewozowy, świadectwo ładunkowe, ceduła wodna. Etym. - nm. Konnossement 'jw.' z fr. connaissement 'jw.' od connaître, zobacz koneser
 • Znaczenie Konserwa Czy jest hermetycznej puszce, słoiku, przystosowany do dłuższego przechowywania; pot. konserwatyści, zwolennicy polityki (partii) zachowawczej
 • Znaczenie Keratitis Pojęcie rogówki oka. keratyna rodzaj białka, kluczowy składnik zrogowaciałych nabłonków, włosów, piór, rogów, wełny, paznokci i tak dalej
 • Znaczenie Kabinet Wyjaśnienie ozdobny barokowy mebel skrzyniowy z licznymi szufladkami i skrytkami, zazwyczaj z opuszczaną przednią ścianką wykorzystywaną jako płyta do
 • Znaczenie Kalefaktor Opis klasztornych: ubogi uczeń, który w zamian za utrzymanie palił w piecach, sprzątał i karał cieleśnie winowajców; porządkowy. Etym. - śrdw.z
 • Znaczenie Konkwista Informacje zwł. Meksyku i Peru) poprzez konkwistadorów, zdobywców, zaborców hiszp. i port. Etym. - hiszp. conquistador 'zdobywca' z conquista 'podbój
 • Znaczenie Kukurużnik Znaczenie dwupłatowy radziecki samolot wojsk. z czasów 2. wojny świat., stosowany gł. do zwiadu. Etym. - ros. kukurúznik gwar. 'pole zasiane
 • Znaczenie Kompas Co znaczy kompas zobacz busola. Etym. - wł. compasso 'cyrkiel; jp.'; zobacz kom-; passus
 • Znaczenie Koklusz Krzyżówka koklusz med. krztusiec. Etym. - fr. coqueluche 'jw
 • Znaczenie Kinderbal Co to jest kinderbal przest., żart. zabawa dla dzieci. Etym. - nm. Kinder l.mn. od Kind 'dziecko'; Bal 'bal, zabawa taneczna
 • Znaczenie Kliwer Słownik podnoszony na sztagu, łączącym przedni maszt z bukszprytem. Etym. - nm. Klüver 'jw.' ze st.hol. kluver 'jp.' od kluif 'pazur
 • Znaczenie Kontrować Czym jest kontrować zobacz kontra
 • Znaczenie Katleja Co oznacza epifityczna, ozdobna, uprawiana w szklarniach, żyjąca w stanie dzikim na drzewach lasów Ameryki zwrotnikowej; (poprawiać katleje) przen
 • Znaczenie Kapista Tłumaczenie Paryskiego", ekipy twórców plastyków, zawiązanej w 1923 r. w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w celu wspólnego wyjazdu do Paryża
 • Znaczenie Kapati Przykłady kapati zobacz chapati
 • Znaczenie Karambol Definicja bilami (kulami) na stole bez łuz (otworów) w bandzie (krawędziach stołu); uderzenie bili w dwie pozostałe; przen. kolizja, zderzenie
 • Znaczenie Konflikt Encyklopedia interesów, poglądów (psych. potrzeb, motywów); spór, zatarg; kolizja. Etym. - ?Xac. conflictus 'zderzenie' od confligere 'zderzać się
 • Znaczenie Koleus Jak działa Etym. - n.z łaciny Coleus 'jw.' z gr. koleós, koleón 'pochwa'; od metody, w jaki połączone są pręciki rośliny
 • Znaczenie Kataklizm Czy jest na przykład powódź, potop, trzęsienie ziemi); klęska społ., niszczący przewrót. Etym. - gr. kataklysmós 'powódź, potop' od kataklýdzein
 • Znaczenie Kipu Pojęcie kipu zobacz quipo
 • Znaczenie Kontrowersja Wyjaśnienie sądów; spór, dyskusja, polemika. Etym. - ?Xac. controversia 'niepewność; zwada; dysputa'; por. kontra-; zobacz wersja
 • Znaczenie Karma Opis etycznych skutków dobrych a. złych myśli, słów i uczynków człowieka, wyznaczająca jego los w nowej reinkarnacji, a później, kolejno, w
 • Znaczenie Kawerna Informacje narządach ludzi i zwierząt, w wyniku martwicy tkanek. kawitacja powstawanie w cieczy miejsc wypełnionych parą, mogących powodować szybkie
 • Znaczenie Kreol Znaczenie urodzony w Indiach Zach., hiszp. Ameryce i osiedlach fr. Ameryki Płn.; potomek inicjalnych fr. (niekiedy hiszp.) osiedleńców w płd. USA
 • Znaczenie Kontrabanda Co znaczy jest przemycane. Etym. - wł. contrabbando (dosł. 'bezprawie); jw.'; zobacz kontra-; bando 'statut; obwieszczenie' z śrdw.z łaciny bandum
 • Znaczenie Koalescencja Krzyżówka cieczy w większe krople. koalicyjny sojuszniczy, aliancki; przychodnia, rząd złożony z przedstawicieli sprzymierzonych stronnictw; pas k
 • Znaczenie Kamorra Co to jest kamorra zobacz camorra
 • Znaczenie Klauzula Słownik umowie, układzie, traktacie, w dokumencie prawnym; w retoryce - zakończeniu okresu a. wersu; lit. końcowe sylaby wiersza, liczone od
 • Znaczenie Karat Czym jest g). Etym. - (?) śrdw.z łaciny carratus 'drobna miara masy' z arab. kirāt 'strączek grochu, fasoli; karat' z gr. kerátion '(dosł. rożek
 • Znaczenie Koto Co oznacza koto jap., długa cytra o 13 jedwabnych strunach, narodowy jap. instrument muz
 • Znaczenie Kajzerka Tłumaczenie pszenna z wierzchu nadkrojona na krzyż. Etym. - nm. Kaisersemmel 'jw.'; Kaiser zobacz kajzer; Semmel 'bułka
 • Znaczenie Konwers Przykłady siostra laicka), w nie wszystkich rz.kat. zakonach klauzurowych i kontemplacyjnych osoba załatwiająca poza klasztorem kwestie konieczne dla
 • Znaczenie Klaka Definicja wynajętych oklaskiwaczy w teatrze, operetce i tak dalej; poklask, aplauz, brawa spowodowane poprzez taką grupę. Etym. - fr. claque 'klaps
 • Znaczenie Keson Encyklopedia powietrzna, gdzie wykonuje się prace konstrukcyjne pod wodą w portach, rzekach (filary mostów i tym podobne); konstrukcja skrzyniowa płata
 • Znaczenie Kwazar Jak działa kwazar zobacz quasar
 • Znaczenie Kapa Czy jest przybrana derka na konia; czerwona płachta stosowana do drażnienia byka poprzez kapeadorów na Corridzie; okap nad kominem w kuchni; Kośc
 • Znaczenie Kircha Pojęcie nm. Kirche 'kościół' z gr. kyriakē (oikia) '(dom) Pański; świątynia' od kýrios, zobacz Kyrie elejson; por. kirkut
 • Znaczenie Nidre Kol Wyjaśnienie zobowiązania', pierwsze wyrazy i nazwa modlitwy śpiewanej w żyd. synagogach najpierw liturgii w wigilię Sądnego Dnia (zobacz Jom Kippur
 • Znaczenie Kepi Opis sztywnym otokiem, daszkiem i płaskim, krągłym denkiem (pierw. opadającym ku przodowi). Etym. - fr. képi 'jw.' ze szwajc.nm. Käppi zdrobn
 • Znaczenie Kałasznikow Informacje automatyczna kalibru 7,62 mm, wytwarzana w byłym ZSRR od 1959 r., będąca modyfikacją poprzedniego automatu o nazwie AK-47. Etym. - od
 • Znaczenie Ksyl Znaczenie ksylograf księga blokowa, z kart odbitych jednostronnie z desek drzeworytniczych (XV w.); przest. drzeworytnik. ksylofon perkusyjny
 • Znaczenie Kaskader Co znaczy akrobata, który wykonuje w filmach akcje ryzykowne (udział w katastrofach, przebywanie pod obstrzałem, nurkowanie i tym podobne), niekiedy
 • Znaczenie Kohorta Krzyżówka taktyczna w wojsku rz., licząca zrazu 300, potem 600 żołnierzy, dziesiąta część legionu, składająca się z trzech manipułów (kompanii
 • Znaczenie Konkurencja Co to jest rywalizacja, zwł. w handlu; określony typ rozgrywki w danej dyscyplinie sportu. konkurs publiczne przyrzeczenie nagrody za idealne
 • Znaczenie Kafeteria Słownik bar śniadaniowy. Etym. - amer.z angielskiego: cafeteria 'jw.' z amer.hiszp. 'detaliczny sklep z kawą' od café 'kawa' zobacz kofeina
 • Znaczenie Klangor Czym jest się wysoko w powietrzu, zwł. głos żurawi ciągnących w przelocie. Etym. - ?Xac. clangor 'dźwięk; głos (zwierząt, ptaków)' od clangere
 • Znaczenie Kaolian Co oznacza kaolian zobacz gaolian
 • Znaczenie Kantyna Tłumaczenie sprzedaży artykułów pierwszej potrzeby jednostce wojskowej, robotnikom budowy, zakładu pracy i tym podobne Etym. - fr. cantine 'garkuchnia
 • Znaczenie Konfrontacja Przykłady prawn. stawienie twarzą w twarz (przed sądem a. prowadzącym śledztwo) świadków a. oskarżonych dla wyjaśnienia sprzeczności w ich zeznaniach
 • Znaczenie Kort Definicja splocie złożonym. 2. plac do gry w tenisa. Etym. - z angielskiego: 1. cord zobacz kord 1. 2. court 'dziedziniec; hala; boisko; jw. 2; dwór
 • Znaczenie Kalipso Encyklopedia kalipso zobacz calypso
 • Znaczenie Krakelura Jak działa farby a. zaprawy w obrazach albo szkliwie a. polewy w ceramice (niekiedy wywoływane sztucznie, w celach art.). Etym. - fr. craquelure
 • Znaczenie Kurfirst Czy jest kurfirst hist. elektor, książę dawn. Rzeszy Niemieckiej. Etym. - nm. Kurfürst 'jw.'; Kür 'wybór'; Fürst 'książę
 • Znaczenie Kaszetować Pojęcie panoramiczny do wyświetlania na normalnych ekranach a. w TV. Etym. - fr. cacheter 'pieczętować (lakiem)' od cachet 'pieczęć; znaczek
 • Znaczenie Ksoana Wyjaśnienie świątyniach gr., wizerunki bogów wykonane z belek drewnianych i odziane w szaty. Etym. - gr. l.mn. od ksóanon 'jw
 • Znaczenie Kanzu Opis kanzu suahili, długa, biała tunika noszona poprzez mężczyzn we wsch. Afryce
 • Znaczenie Kompaktor Informacje odpadków, śmieci, puszek, pudeł i tym podobne, czyniący z nich ścisłą, spoistą, łatwą w transporcie masę. kompaktowa płyta (z angielskiego
 • Znaczenie Kraul Znaczenie kraul zobacz crawl
 • Znaczenie Kleptomania Co znaczy którego symptomem jest nieopanowany popęd do obiektywnie bezcelowych (najczęściej drobnych) kradzieży. Etym. - gr. kléptein 'kraść
 • Znaczenie Kobo Krzyżówka kobo jednostka monetarna Nigerii, 1/100 naira
 • Znaczenie Kardigan Co to jest kardigan zobacz cardigan
 • Znaczenie Kurtaż Słownik pośrednictwo przy kupnie a. sprzedaży, zwł. na giełdzie. Etym. - fr. courtage 'akwizycja; jw.' od courtier 'pośrednik; akwizytor' z courre
 • Znaczenie Kameny Czym jest Muzy. Etym. - ?Xac. Camenae l.mn. mit. rz. 'bóstwa italskie (nimfy źródlane), wieszczki (utożsamiane z gr. Muzami)'; l.poj. Camena 'Kamena
 • Znaczenie Kontrreformacja Co oznacza zmierzający do reformy wewn. Kościoła w celu zwalczenia postępów reformacji, rozwijający się gł. we Włoszech, Francji i Niderlandach od
 • Znaczenie Kongregacja Tłumaczenie świeckich (na przykład bractwo); zebranie zakonne, gdzie złożona jest tylko śluby łatwe; urząd przy kurii papieskiej, obejmujący
 • Znaczenie Karmazyn Przykłady szkarłatny; cenna tkanina tejże barwy; przen. w dawnej Polsce - szlachcic starożytnego rodu (od żupana karmazynowego, szkarłatnego
 • Znaczenie Klakson Definicja o buczącym brzmieniu, użytkowany w samochodach i łodziach motorowych. Etym. - z angielskiego: klaxon, amer. nazwa handl
 • Znaczenie Muj Domov Kde Encyklopedia moja ojczyzna)? Etym. - czeska pieśń narodowa napisana w 1834 r. poprzez Józefa Tyla (1808-56); muzykę skomponował Franciszek Škroup (1801
 • Znaczenie Kolekcja Jak działa określonego rodzaju (na przykład obrazów, minerałów, starej broni, numizmatów, znaczków poczt.), gromadzonych dla ich wartości
 • Znaczenie Kalikstyni Czy jest Xac. calix 'kielich'; gdyż między innymi domagali się komunii także pod postacią wina i używali kielicha jako emblematu
 • Znaczenie Konwikt Pojęcie dla uczniów prowadzony poprzez szkołę (kolegium, szkołę przyklasztorną). Etym. - ?Xac. convictus 'współżycie; zażyłość; biesiada' od
 • Znaczenie Kolombina Wyjaśnienie Arlekina, gł. postać żeńska wł. commedia dell'arte. Etym. - wł. Colombina 'jw.' zdrobn. od colomba 'gołębica' z ?Xac. columba, zobacz
 • Znaczenie Kser Opis suche środowisko; wytwarzany na sucho. kserografia techn. sucha, elektrostatyczna sposób otrzymywania kopii dokumentów, rysunków i tak
 • Znaczenie Kontrybucja Informacje poprzez zwycięzcę na kraj pokonane a. poprzez okupanta na ludność okupowanego terytorium (jako represja). Etym. - ?Xac. contributio
 • Znaczenie Kluza Znaczenie kotwiczne; otwór w burcie, pokładzie a. relingu statku, poprzez które przesuwa się cuma a. łańcuch kotwiczny. Etym. - nm. Klüse 'jw
 • Znaczenie Kamea Co znaczy kamea zobacz gemma. Etym. - wł. cam(m)eo 'jw.; gemma rzeźbiona wypukło
 • Znaczenie Durak Krugom Krzyżówka Etym. - ros. dosł. 'niemądry dookoła; jw.'; krugóm 'dookoła' od krug 'koło; krąg'; durák 'dureń; głupiec' od dur 'swawola; głupstwa
 • Znaczenie Kapuza Co to jest przest. kaptur. Etym. - nm. Kapuze 'jw.' ze śrdw.z łaciny caputium 'kaptur mnisi' od późn.z łaciny cappa, zobacz kapucyn
 • Znaczenie Karawela Słownik niewielki statek z XV i XVI w., o szerokim dziobie, wysokiej, wąskiej rufie, 3-4 masztach (z nich 2-3 tylne - ożaglowane skośnie); mały
 • Znaczenie Klown Czym jest klown zobacz clown
 • Znaczenie Kenaf Co oznacza kenaf pers. bot. ketmia konopiowata, hibiskus; gambo, juta jawajska, juta afrykańska, ketmia, włókno pozyskiwane z łyka łodyg tej rośliny
 • Znaczenie Kabuki Tłumaczenie kabuki tradycyjny jap. dramat lud. ze stylizowanymi śpiewami i tańcami; por. no. Etym. - jap. dosł. 'sztuka śpiewu i tańca; jw
 • Znaczenie Komensalizm Przykłady symbiozy, współżycie dwu a. więcej organizmów różnych gatunków, gdzie jeden z nich (komensal) korzysta bez szkody dla partnera z
 • Znaczenie Konchiologia Definicja konch(i)ologia dział zoologii badający konchy, muszle, skorupy mięczaków. Etym. - gr. konche 'muszla'; zobacz -log; log
 • Znaczenie Kumulacja Encyklopedia sumowanie się (dawek leków a. trucizn w organizmie); skupianie się. Etym. - ?Xac. cumulare 'gromadzić' od cumulus 'kupa, gromada'; por
 • Znaczenie Kokosznik Jak działa żeńskie nakrycie głowy, z jedwabiu a. innego materiału, w kształcie otwartej korony, której półokrągłą część przednią, tak zwany czółko
 • Znaczenie Knaster Czy jest Etym. - nm. K(a)naster 'jw.' prawdop. z hiszp. canastro 'kosz wiklinowy' prawdop. od gr. kánastron 'koszyk' z kánna, zobacz kanister
 • Znaczenie Kalpa Pojęcie kalpa sanskr., w hinduizmie - moment obejmujący cały cykl kosmiczny od stworzenia do końca świata; zobacz juga; pralaja
 • Znaczenie Katzenjammer Wyjaśnienie nazajutrz) po przepiciu, kociokwik, kac, pochmiel, glątwa; przen. przykre otrzeźwienie, niesmak do siebie samego. Etym. - nm. 'jw.'; Katze
 • Znaczenie Kufi Opis charakteryzujący się liniami i kątami prostymi, zwł. alfabet stosowany w Al Kufa w Mezopotamii w kosztownych wydaniach Koranu
 • Znaczenie Kaik Informacje kaik turecka długa wąska łódka z lekkiego drewna. Etym. - tur. kajyk 'jw
 • Znaczenie Konsygnacja Znaczenie wysłanych towarów; oddanie towaru w komis a. na sprzedaż. konsygnacyjny magazyn - skład towarów oddanych na przechowanie. Etym. - ?Xac
 • Znaczenie Kadencja Co znaczy pełnienia urzędu a. funkcji pochodzących z wyboru; połączenie akordów tworzące rozbudowane zakończenie (części) utworu muz., odcinek solowy
 • Znaczenie Karmelita Krzyżówka dzielącego się na 3 niezależne gałęzie: karmelitów bosych, trzewiczkowych i tercjarzy. Etym. - od nazwy góry Karmel (hebr. Kerem-el dosł
 • Znaczenie Kin Co to jest ruch, działanie; ruchomy (obraz). Etym. - gr. kinēma dpn. kinēmatos 'ruch' i kinētikós 'ruchowy' (z kinētós 'ruchomy') od kinein 'poruszać
 • Znaczenie Konopeum Słownik tabernakulum, lekka zasłona jedwabna a. lniana, drapowana po bokach, zdobiona galonem a. frędzlą; por. draperia. Etym. - ?Xac. conopeum
 • Znaczenie komandowat paradom budu ja Czym jest dowodzić defiladą będę ja! Etym. - Ogromny Kombinator (zobacz Ostap Bender) passim satyrycznej powieści Ilfa i Pietrowa Dwanaście krzeseł
 • Znaczenie Kodeina Co oznacza pochodna morfiny), wytwarzany także sztucznie, użytkowany jako środek uśmierzający (kaszel) i znieczulający. Etym. - fr. codéine 'jw.' z gr
 • Znaczenie Konglomerat Tłumaczenie mechaniczne połączenie różnych części a. elementów; chem., techn., geol. zlepieniec; ekon. korporacja (towarzystwo) przem.handl., gł. amer
 • Znaczenie Kalafonia Przykłady iglastych, gł. sosny, poddawany destylacji z parą wodną a. ekstrakcji i destylacji, w kolorach od jasnożółtego do ciemnobrązowego
 • Znaczenie Konsystencja Definicja twardości, gęstości a. lepkości jakiejś substancji. konsystorski sąd - sąd biskupi; (dziewica konsystorska) kobieta, której małżeństwo sąd
 • Znaczenie Kip Encyklopedia kip syjam., waluta Laosu (= 100 at) od 1955 r
 • Znaczenie Klika Jak działa ekskluzywna ekipa osób popierających się nawzajem w życiu publicznym, by zapewnić sobie korzyści, na które odmiennie trzeba aby było
 • Znaczenie Kwap Czy jest elementarna składająca się z antyprotonu i kwarka. Etym. - z angielskiego:quap z qu(ark) + a(nti) + p(roton), może pod wpływem z
 • Znaczenie Liebe Und Kabale Pojęcie Etym. - tytuł "tragedii mieszczańskiej" (wyst. 1784 r.; pol. 1818 pt. Podstęp i miłość) Fr. Schillera
 • Znaczenie Ketelo Wyjaśnienie ketelo mieszaniec bizona amer. i krowy (bydła domowego). Etym. - z angielskiego: cattalo 'jw.' od catt(le) 'bydło' + (buff)alo 'bizon
 • Znaczenie Kontrabas Opis muz. strunowy z gatunku smyczkowych, o najniższej skali. Etym. - wł. contrabasso 'jw.' zobacz kontra-; bas
 • Znaczenie Klon Informacje identycznych cechach dziedzicznych, powstałe z rozmnażania wegetatywnego (na przykład poprzez podział, pączkowanie), klonalnego. Etym
 • Znaczenie Kebraczo Znaczenie kebraczo zobacz quebracho
 • Znaczenie Kalif Co znaczy uważany za następcę proroka Mahometa. Etym. - arab. chalīfa 'następca' od chalafa 'następować (po kimś
 • Znaczenie Kalichloricum Krzyżówka potasowy, związek chem. wybuchający w obecności siarki pod wpływem uderzenia a. tarcia. Etym. - arab. kali 'potaż', Zobacz Tabl. 1 (potas
 • Znaczenie Klipa Co to jest zazw. kwadratowa; rodzaj gry chłopięcej, palanta, z zastruganym na końcach drewienkiem zamiast piłki. Etym. - szw. klippa 'krajać, ciąć
 • Znaczenie Kontrafak Słownik regularnie poprzez Reformację w XVI w. sposób podkładania tekstów relig. (mszy, chorału a. hymnu) do kompozycji świeckich; zastąpienie w
 • Znaczenie Klan Czym jest Celtów (zwł. na Pogórzu Szkockim); podgrupa plemienia u ludów pierwotnych, oparta na wspólnocie przodków; przen. (ekskluzywne) grono ludzi
 • Znaczenie Kalwaria Co oznacza cykl przedstawiających je obrazów a. rzeźb; miejsce (zazw. ogród na wzgórzu), gdzie je rozmieszczono. kalwaryjski (dziad) ubogi, chodzący
 • Znaczenie Konsum Tłumaczenie kantyna fabryczna. konsumować jeść, spożywać; używać z kupionych elementów. konsumeryzm socjalny ruch obrony konsumentów. konsument
 • Znaczenie Eksochen Kat Przykłady kat' eksochen gr., raczej; w pierwszej kolejności; par excellence; najczęściej; w ogóle; szczególnie; właściwie, w szczególności
 • Znaczenie Karioka Definicja karioka zobacz carioca
 • Znaczenie Kanclerz Encyklopedia w Rzeszy Niemieckiej 1871-1945); (z angielskiego: Cancellor of the Exchequer) bryt. minister skarbu; (Lord High Cancellor) lord-kanclerz
 • Znaczenie Konstytuanta Jak działa powołane do opracowania i uchwalenia konstytucji państwa. konstytuować (się), organizować (się), tworzyć (się), zawiązywać się. konstytucja
 • Znaczenie Kazoo Czy jest kazoo amer.z angielskiego:, [wym. kazu] zobacz mirliton
 • Znaczenie Kelpie Pojęcie kelpie [wym. kelpi:] szkoc., groźny a. dobroczynny duch wodny szkockiego folkloru, ukazujący się w formie konia
 • Znaczenie Katamita Wyjaśnienie zaspokajania perwersji seksualnej. Etym. - ?Xac. catamitus 'jw.' od Catamitus (gr. Ganymēdēs), mityczny młodzieniec ukochany poprzez
 • Znaczenie Kubryk Opis kubryk zbiorowe pomieszczenie mieszkalne załogi na statku. Etym. - nm. Kuhbrücke dosł. 'krowi most.; jw.' z hol. koebrug 'jp
 • Znaczenie Konsyliarz Informacje lekarz; dawn. doradca; radca (jako tytuł). konsylium konferencja lekarzy w celu postawienia diagnozy i określenia terapii (kuracji). Etym
 • Znaczenie Komitadżi Znaczenie oddziałów zbrojnych wewn. macedońskiej org. rewolucyjnej, prowadzącej w XIX i na pocz. XX w. w Bułgarii i Macedonii walkę partyzancką
 • Znaczenie Koniugacja Co znaczy odmiana poprzez osoby, czasy, tryby, strony i liczby (por. fleksja); biol. mechanizm podobny do rozrodu płciowego, występujący u orzęsków
 • Znaczenie Krio Krzyżówka zamarzający, krzepnący; w odniesieniu lodu. kriotron elektroniczny przełącznik nadprzewodnikowy. kriogenika metoda wytwarzania i
 • Znaczenie Kameleon Co to jest długim języku, chwytnym ogonie, łatwo zmieniająca ubarwienie, żyjąca w Afryce, w tropikalnej Azji i płd. Hiszpanii; przen. człowiek o
 • Znaczenie Kapilarny Słownik kapilary naczynia włosowate krwionośne, limfatyczne; b. cienkie kanaliki w glebie; rurki laboratoryjne. Etym. - ?Xac. capillaris 'włosowy
 • Znaczenie Krykiet Czym jest krykiet zobacz cricket
 • Znaczenie Kilo Co oznacza fundamentalnych w systemie metrycznym. kilotona (siła wybuchu =) 1000 ton (TNT); por. megatona. Etym. - fr. kilo- 'jw.' od gr. chilioi 'tys
 • Znaczenie Wina Kachetyjskie Tłumaczenie hodowanych w winnicach u podnóża gór Kachetyjskich (odgałęzienia Wielkiego Kaukazu) w Gruzji. Etym. - od nazwy Kachetii, hist. prowincji we
 • Znaczenie Kampanula Przykłady kampanula bot. dzwonek. Etym. - n.z łaciny Campanula 'jw.' zdrobn. od późn.z łaciny campana, zobacz kampania
 • Znaczenie Konstelacja Definicja konfiguracja, przypadek, stan rzeczy. Etym. - późn.z łaciny constellatio 'gwiazdozbiór'; zobacz kom-; ?Xac. stella 'gwiazda
 • Znaczenie Kitel Encyklopedia wkładane dla ochrony odzieży przy pracy a. ze względów higienicznych. Etym. - nm. Kittel 'fartuch roboczy; bluza; spódnica
 • Znaczenie Kalumnia Jak działa bezpodstawne, fałszywe oskarżenie. Etym. - ?Xac. calumnia 'oszustwo; potwarz' od calvi 'oszukiwać'; por. Challenge
 • Znaczenie Kakofonia Czy jest współbrzmienie dźwięków; dysharmonia, dysonans. Etym. - gr. kakophōnia 'złe brzmienie'; kakós 'niedobry'; zobacz -fon
 • Znaczenie Kondotier Pojęcie dowódca oddziału najemnego wojska zawodowego na służbie miasta a. księcia; przen. człowiek sprzedajny, najemnik, wykorzystywany cudzej
 • Znaczenie Kompromis Wyjaśnienie sporu, osiągnięte w drodze wzajemnych ustępstw; odstępstwo od zasad dla praktycznych korzyści. kompromitacja podważanie autorytetu; blamaż
 • Znaczenie Kundalini Opis ind. tradycji jogi - mistyczna siła życiowa a. energia duchowa spoczywająca w uśpieniu pod ostatnim kręgiem lędźwiowym do chwili, aż zbudzi
 • Znaczenie Kontrpartner Informacje kontrpartner przeciwnik, rywal. Etym. - kontr-; partner
 • Znaczenie Katgut Znaczenie jelita (zazw. baraniego) do zszywania tkanek. Etym. - z angielskiego: catgut 'jw.'; cat 'kot'; gut 'jelito
 • Znaczenie Katatymia Co znaczy dostosowywanie swoich recenzji, ocen, poglądów, sądów do subiektywnych przeżyć, uczuć, pragnień, co prowadzi do wiary w to, w co się chce
 • Znaczenie Aei Es Ktema Krzyżówka wartości; dobro dożytownie. Etym. - gr. ktēma es a-eí 'jw.'; Tukidydes (1, 22) o swoim dziele historycznym
 • Znaczenie Kuskus Co to jest kaszy jedzonej z gotowaną baraniną, jarzynami i korzeniami jako danie kluczowe a. z owocami i orzechami jako deser. 2. zool. wangal
 • Znaczenie Kogai Słownik kogai jap., zanieczyszczenie środowiska
 • Znaczenie Kalasiris Czym jest kalasiris gr., kimonowa tunika z delikatnego białego, lnianego płótna, noszona poprzez kobiety i mężczyzn w staroż. Egipcie, Persji i Grecji
 • Znaczenie Kapitol Co oznacza rzymskich, centrum relig. i znak staroż. Rzymu; budynek parlamentu (Kongresu) USA w Waszyngtonie; budynek stanowego ciała ustawodawczego w
 • Znaczenie Kartografia Tłumaczenie geogr. (por. projekcja); produkcja drukarska map i atlasów. Etym. - ?Xac. charta, zobacz kartel; -graf
 • Znaczenie Konsolidacja Przykłady zespolenie, umocnienie, utrwalenie, ugruntowanie; ekon. połączenie kilku zobowiązań pożyczkowych (państwowych a. komunalnych) w jedno nowe
 • Znaczenie Kolo Definicja kolo zobacz choro
 • Znaczenie Kantata Encyklopedia ewent. chór i orkiestrę, złożony zazwyczaj z kilku oddzielnych części (XVII-XVIII w.; XX w.). Etym. - wł. (musica) cantata '(muzyka
 • Znaczenie Katabolizm Jak działa katabolizm bioch. mechanizmy rozkładu; por. metabolizm. Etym. - gr. katabállein 'odrzucać'; zobacz kat(a)-; balista
 • Znaczenie Pomarańczowa Koksa Czy jest odmiana jabłoni, niewiele odporna na mróz i na dolegliwości, owocująca co drugi rok, uważana za jedną z najlepszych odmian deserowych. Etym
 • Znaczenie Korund Pojęcie najtwardszy po diamencie, mętny, szary (k. zwykły), przezroczysty, czerwony (rubin) a. niebieski (szafir). Etym. - tamil. kuruntam 'rubin
 • Znaczenie Kasyda Wyjaśnienie satyryczny utwór poet. w jęz. arab., pers. a. w pokrewnych literaturach Wschodu. Etym. - arab. kasída 'poemat celowy
 • Znaczenie Klimaks Opis szczytowy, gradacji, wywodu o rosnącej sile przekonywania a. napięcia akcji dramatycznej; por. antyklimaks. klimakterium przekwitanie
 • Znaczenie Kheda Informacje khedā hindi, przestrzeń ogrodzona, do której się zwabia i gdzie się tresuje dzikie słonie
 • Znaczenie Kondensacja Znaczenie czego; nadanie czemu postaci bardziej zwartej, treściwej, zwięzłej, lapidarnej; skraplanie się, zestalanie się; chem. łączenie się cząstek
 • Znaczenie Kwerenda Co znaczy materiałów w aktach, archiwach, bibliotekach. Etym. - ?Xac. quaerenda 'rzeczy poszukiwane' od quaerere, zobacz kwesta
 • Znaczenie Kibitka Krzyżówka płozach, stosowany w Rosji carskiej; namiot koczowników Azji, zbudowany z żerdzi krytych skórami, wojłokiem a. korą brzozową. Etym. - ros
 • Znaczenie Komsomolec Co to jest organizacji młodzieży radzieckiej.. Etym. - ros. skrót od: (Wsiesojúznyj Léninskij) Kom(munisticzeskij) So(júz) Moł(odioży
 • Znaczenie Krupon Słownik wołu a. krowy, po odcięciu części pokrywających łeb, brzuch, nogi i ogon. Etym. - fr. croupon 'jw.' od croupe 'kłąb, zad (zwierzęcia
 • Znaczenie Kaper Czym jest korsarz, partyzant morski; (l.mn. kapry) uzbrojony okręt nie należący do marynarki wojennej, łupiący obce okręty a. statki z upoważnienia
 • Znaczenie Kwargiel Co oznacza z solonego twarogu z kminkiem, zw. także ołomunieckim, od miasta Ołomuniec, w państwie płn.morawskim (w śr. Czechosłowacji), ośrodku
 • Znaczenie Komondor Tłumaczenie spory, mocny, o sierści białej, gęstej, miękkiej i kędzierzawej, czarnym nosie i piwnych oczach, stosowany do pilnowania domu i stada; por
 • Znaczenie Kicz Przykłady video; por. szmira. Etym. - nm. Kitsch 'jw.; lichota, tandeta'; ustalenie powstałe około 1870 r. w monachijskich kołach malarskich (o
 • Znaczenie Kontrakt Definicja pomiędzy stronami (kontrahentami); (w l.mn. kontrakty) dawn. zjazdy doroczne szlachty pol. w różnych miastach, w celu zawierania umów
 • Znaczenie Krategus Encyklopedia krategus bot. głóg. Etym. - n.z łaciny Crataegus 'jw.' z gr. krátaigos 'jp.' prawdop. od kratós, zobacz -kracja
 • Znaczenie Kartel Jak działa umowa pomiędzy samodzielnymi przedsiębiorstwami zaopatrującymi rynek w podobne wyroby a. usługi, ograniczająca konkurencję poprzez
 • Znaczenie Kinematyka Czy jest zajmujący się badaniem ruchu ciał bez uwzględnienia sił wywołujących ten ruch. kinetyzm zobacz wizualizm. kinetografia mechanizm notacji
 • Znaczenie Kataplazm Pojęcie stanach zapalnych, zwł. ropnych, z piasku, owsa, siemienia lnianego, otrąb, papki kartoflanej i tym podobne Etym. - gr. katáplasma
 • Znaczenie Kardi Wyjaśnienie czynność serca. kardiograf przyrząd kreślący kardiogramy, wykresy (krzywe) fal skurczu serca. kardiologia edukacja o czynnościach i
 • Znaczenie Kułak Opis kułak ros., przest. bogaty chłop, wyzyskiwacz biedoty wiejskiej
 • Znaczenie Kargo Informacje kargo zobacz cargo
 • Znaczenie Kureń Znaczenie stanica; oddział Kozaków zaporoskich pod wodzą atamana (XVI-XVIII w.); dawn. szałas, zagroda na Ukrainie. Etym. - ukr. kuriń 'jw.' z tur
 • Znaczenie Kontuzja Co znaczy potłuczenie ciała a. narządów wewnętrznych w wyniku tępego urazu, połączone z uszkodzeniem tkanek. Etym. - ?Xac. contusio 'ściśnięcie; jw
 • Znaczenie Kok Krzyżówka węzeł. 2. kucharz okrętowy. Etym. - 1. fr. coque 'kok (włosów)' od coq 'kogut'. 2. z angielskiego: cook 'kucharz' z ?Xac. coquus 'jp.' od
 • Znaczenie Katedra Co to jest stanowisko profesora na wyższej uczelni; dawn. podstawowa jednostka org.-dydaktyczna na wyższej uczelni, w określonej dyscyplinie; kościół
 • Znaczenie Karcynogen Słownik karcynogen zobacz carcinogen
 • Znaczenie Istorii Klacza Czym jest klacza istorii ros., kobyła historii. Etym. - z wiersza Lewą marsz (1919 r.) poety ros. Władimira W. Majakowskiego (1893-1930
 • Znaczenie Kamaryla Co oznacza najbliższego otoczenia panującego, jego ulubieńcy, wywierający na niego wpływ zgubny dla spraw państwa. Etym. - hiszp. camarilla dosł
 • Znaczenie Konkokcja Tłumaczenie trawienie, (zgodne) funkcjonowanie (żołądka). Etym. - ?Xac. concoctio 'trawienie' z concoctus p.p. od concoquere 'gotować wspólnie; trawić
 • Znaczenie Kuszetka Przykłady przysposobiony do użytku sypialnego, mający w przedziałach po 4 miejsca leżące, z pościelą; dawn. kanapka, sofka, kozetka. Etym. - fr
 • Znaczenie Komput Definicja poczet, liczba; lista, rejestr; kluczowe siły wojsk regularnych, komputowych, stałych, utrzymywanych poprzez skarb Rzplitej (XVII-XVIII
 • Znaczenie Krucjata Encyklopedia rycerstwa dla uwolnienia Ziemi Św. (Palestyny) spod panowania Saracenów (XI-XIII w.); wyprawa a. wojna przeciw niewiernym a. heretykom
 • Znaczenie kleine aber nette Gesellschaft Jak działa kleine, aber nette Gesellschaft nm., małe, lecz (iron.) dobrane towarzystwo
 • Znaczenie Kawatyna Czy jest muzyce dramatycznej XVIII i XIX w., prostsza i krótsza od arii; utwór instrumentalny o charakterze pieśni. Etym. - wł. cavatina 'aria o
 • Znaczenie Krenelaż Pojęcie krenelaż zobacz blanki. Etym. - fr. crénelage 'karbowanie, ząbkowanie' ze st.fr. crener 'nacinać, karbować
 • Znaczenie Kart Wyjaśnienie małych samochodów jednoosobowych o uproszczonej konstrukcji, bez nadwozia, na małych kołach; zobacz go-cart. karting sport. wyścigi kartów
 • Znaczenie Kalebasa Opis jednoroczna roślina warzywna z rodz. dyniowatych, występująca w zwrotnikowej Afryce i zwrotnikowej Azji, o owocach butelkowatych
 • Znaczenie Konkubina Informacje kobieta żyjąca w konkubinacie, związku nie zalegalizowanym, pozamałżeńskim. Etym. - ?Xac. concubina 'konkubina' zobacz kom-; cubare, zobacz
 • Znaczenie Kasyteryt Znaczenie kasyteryt kamień cynowy, minerał dwutlenek cyny, główna ruda cyny. Etym. - fr. cassitérite z gr. kassíteros 'cyna
 • Znaczenie Kolaż Co znaczy kolaż zobacz collage
 • Znaczenie Kasja Krzyżówka kasja bot. strączyniec. Etym. - ?Xac. cassia, casia 'jw.' z gr. kassía, kasía, 'jp
 • Znaczenie Korniszon Co to jest marynowany, wykorzystywany jako bonus do potraw mięsnych. Etym. - fr. cornichon 'jw.; głuptas, dudek' od corne 'róg' z ?Xac. cornu, zobacz
 • Znaczenie Koneser Słownik wytwornych, smacznych (por. arbiter elegantiarum; gourmet). Etym. - fr. connaisseur 'znawca' od connaître '(po)znać' z ?Xac. cognoscere
 • Znaczenie Kwarciany Czym jest kwarciany zobacz kwarta
 • Znaczenie Ketmia Co oznacza ketmia zobacz hibiskus. Etym. - arab. khatmi 'drzewo afryk
 • Znaczenie Kuratela Tłumaczenie ustanowiona poprzez sąd nad osobą niezdolną do działań prawnych (a. nieobecną) i nad jej dorobkiem; przen. nieproszona uciążliwa opieka
 • Znaczenie Kufa Przykłady hektolitrów pojemności) beczka drewniana, stosowana (zwł. dawn.) do leżakowania piwa (aktualnie zastąpiona zbiornikami z metali); gęba
 • Znaczenie Kateksja Definicja zaspokajanie impulsów (oralnych, analnych, genitalnych) id poprzez znalezienie odpowiedniej osoby, przedmiotu, idei a. czynności
 • Znaczenie Jazz City Kansas Encyklopedia z angielskiego:, muz. jedna z odmian stylu swing z użyciem schematu bluesa i riffu jako podkładu improwizacji solistów, z przełomu 20. i 30
 • Znaczenie Katecheta Jak działa katechumen człowiek dorosły przygotowujący się do przyjęcia chrztu. katecheza wykład, nauczanie wiary chrześcijańskiej. katechizm
 • Znaczenie Kontrahent Czy jest umowę. Etym. - ?Xac. contrahens dpn. contrahentis p.pr. od contrahere 'ściągać; skupiać; skracać'; zobacz kom-; trakcja
 • Znaczenie Kolumbarium Pojęcie prochami przy krematoriach. Etym. - ?Xac. columbarium 'gołębnik; zbiorowy grobowiec z niszami na urny z prochami zmarłych' od columba
 • Znaczenie Kuriozum Wyjaśnienie rzecz nadzwyczajna, ekscentryczna, cudaczna. Etym. - ?Xac. curiosum 'rzecz ciekawa' z r.nij. od curiosus 'troskliwy; wścibski' od cura
 • Znaczenie Kollaps Opis kollaps med. zapaść. Etym. - ?Xac. collapsus p.p. od collabi 'zapaść się, upaść'; col- zobacz kom-; labi '(s)padać
 • Znaczenie Kabura Informacje kabura skórzany futerał do pistoletu. Etym. - ros. koburá 'jw.; mantelzak' z tur. kubur 'kołczan; sajdak
 • Znaczenie Kunszt Znaczenie rzemiosło, o charakterze art. a. dokładnym; dawn. kunsztyk, sztuczka kuglarska. kunsztowny wykonany misternie, artystycznie; mistrzowski
 • Znaczenie Karoca Co znaczy bogato ozdobiony. karoseria nadwozie, pudło, obudowa samochodu, powozu; por. châssis. Etym. - fr. carrosserie 'przemysł powozowy
 • Znaczenie Kantylena Krzyżówka lit. strofa sześciowierszowa, gdzie trzecia para wersów jest powtórzeniem pierwszej pary. Etym. - wł. cantilena 'piosenka; jw.' z ?Xac
 • Znaczenie Kabała Co to jest podobne), wróżba, podręcznik zawierająca wróżby (por. pasjans); wpaść, wpakować się w kabałę - kłopoty, tarapaty; śrdw. żyd. teozofia
 • Znaczenie Kiermasz Słownik festyn, odpust z okoliczności rocznicy poświęcenia kościoła, (dzień) targ(owy), jarmark; wystawa jakichś artykułów (na przykład książek
 • Znaczenie Konwejer Czym jest taśmowy, łańcuchowy i tym podobne) do transportu bliskiego, transporter. Etym. - z angielskiego: conveyor 'jw.' od convey 'przenosić
 • Znaczenie Korweta Co oznacza mniejszy od fregaty, jednopokładowy, zazw. z jednym rzędem dział; b. zwrotny okręt eskortowy, mniejszy od niszczyciela, uzbrojony w działa
 • Znaczenie Knaga Tłumaczenie do masztu, pokładu a. nadburcia, wykorzystywany do obkładania (umocowywania) lin; żegl. siodełko, listwa wzdłuż burty, pomiędzy dulkami
 • Znaczenie Knecht Przykłady cudzoziemskiego, zwł. nm.; żegl. poler, pachoł(ek), pal, słupek na nabrzeżu a. pokładzie statku, wykorzystywany do zamocowywania
 • Znaczenie Kanna Definicja kanna bot. paciorecznik; zobacz eland. Etym. - n.z łaciny Canna 'jw.' z ?Xac., zobacz kanele
 • Znaczenie Kaiserwahnsinn Encyklopedia z Johannesa Scherra (Blücher und seine Zeit 8, 1), 1862, o Napoleonie I; u Gustava Freytaga (Verlorene Handschrift, 1864 r
 • Znaczenie Kalatos Jak działa wąski u dołu, rozszerzający się ku górze (noszony na głowie), w sztuce egip. i gr. - znak płodności, owocowania; głowica na głowie
 • Znaczenie Kaliber Czy jest kaliber wymiar, rozmiar; średnica pocisku a. przewodu lufy broni palnej. Etym. - nm. Kaliber 'jw.' z arab. kalib 'kopyto szewskie
 • Znaczenie Kaffeeklatsch Pojęcie Kaffeeklatsch nm., [wym. kafe:klacz] ploteczki przy kawie
 • Znaczenie Krakauer Wyjaśnienie krakauer żart., iron. mieszkaniec Krakowa. Etym. - nm. 'jw.' od Krakau 'Kraków
 • Znaczenie Kaplerz Opis kaplerz naszyjnik, kołnierz zbroi śrdw.; ryngraf. Etym. - śrdw.z łaciny scapularius, zobacz szkaplerz
 • Znaczenie Klaustrofobia Informacje przebywaniem w pomieszczeniu ciasnym a. zamkniętym; por. agorafobia. Etym. - n.z łaciny claustrophobia 'jw.'; claustro- od ?Xac. claustrum
 • Znaczenie Kwef Znaczenie przybranie głowy wdów i matron (XVI-XVIII w.). Etym. - fr. coiffe 'czepek; podszewka (kapelusza, czapki
 • Znaczenie Kaucja Co znaczy hipoteka) złożona jako gwarancja, rękojmia wykonania umowy. Etym. - ?Xac. cautio 'ostrożność' od cautus p.p. od cavēre 'strzec się
 • Znaczenie Kruszon Krzyżówka kruszon napój chłodzący z wina, cukru i cytryn, pomarańcz a. soku owocowego. Etym. - fr. cruchon 'dzbanek' od cruche 'dzban
 • Znaczenie Kuneiformiczne Co to jest kuneiformiczne (pismo) klinowe. Etym. - fr. cunéiforme z ?Xac. cuneus 'klin'; zobacz forma
 • Znaczenie Krakersy Słownik krakersy rodzaj chrupkich herbatników. Etym. - amer.z angielskiego: crackers 'sucharki' (odpowiednik bryt.: biscuits, zobacz biskwit
 • Znaczenie Prątek Kocha Czym jest Kocha prątek med. zarazek gruźlicy. Etym. - odkryty w 1882 r. poprzez lekarza nm. Roberta Kocha, 1843-1910, laureata Nagrody Nobla w 1905 r
 • Znaczenie Kapelan Co oznacza spełniający funkcje liturgiczne przy kaplicy zakonnej a. szpitalnej albo przydzielony poprzez władzę duchowną do obsługi duszpasterskiej
 • Znaczenie Kombi Tłumaczenie bagażnika, z przedłużonym nadwoziem i dodatkowymi drzwiczkami tylnymi (z angielskiego: station wagon a. beach wagon). Etym. - zobacz kombi
 • Znaczenie Kaszmir Przykłady kaszmir miękka, lekka tkanina z wełny kóz kaszmirskich a. jej imitacja (pół)wełniana albo jedwabna. Etym. - od nazwy państwie w płn. Indiach
 • Znaczenie Kuplerstwo Definicja nierządu z chęci zysku; rajfurstwo. Etym. - nm. Kuppler(in) 'rajfur(ka), stręczyciel(ka) nierządu' od kuppeln 'sprzęgać; stręczyć' z Koppel
 • Znaczenie Kworum Encyklopedia kworum zobacz quorum
 • Znaczenie Komandor Jak działa wojsku pol. odpowiadający stopniem pułkownikowi); kawaler krzyża komandorskiego jakiegoś orderu; kierownik i gł. sędzia zawodów
 • Znaczenie Kurułtaj Czy jest książąt mongolskich dla odbycia narad polit., obioru władcy i tym podobne Etym. - mong. 'zjazd; kongres; narada
 • Znaczenie Kopro Pojęcie brud, plugastwo; sprośność. koprolalia obsesyjne, niepohamowane używanie wyrazów sprośnych, wulgarnie nieprzyzwoitych. koprofagia
 • Znaczenie Kamera Wyjaśnienie aparat do ujęć fot., video., ciemnia aparatu (por. camera obscura); aparat elektronowy odbierający i przekazujący do nadajnika TV ruchomy
 • Znaczenie Konfidencja Opis zażyłość, poufałość; dawn. poufne zwierzenia. konfident wywiadowca policyjny; szpicel; przest. powiernik, zausznik. konfidencjonalny
 • Znaczenie Krescent Informacje kolejny wers jest o sylabę dłuższy od poprzedniego (odwrotność dekrescenta). Etym. - ?Xac. (versus) crescentus 'jw.' od crescere, zobacz
 • Znaczenie Kristiania Znaczenie kristiania zobacz krystiania
 • Znaczenie Konspekt Co znaczy streszczenie wykładu, przemówienia, utworu lit. i tym podobne Etym. - ?Xac. conspectus 'rzut oka; przegląd' z p.p. od conspicere
 • Znaczenie Kamgarn Krzyżówka wełny czesankowej. Etym. - nm. Kammgarn 'przędza czesankowa'; Kamm 'grzebień'; Garn 'nić; przędza; sieć
 • Znaczenie Konwergencja Co to jest podobieństwo cech u organizmów z różnych grup systematycznych, wynikające nie z pokrewieństwa, ale z przystosowania się do podobnych
 • Znaczenie Kallipygos Słownik Afrodyty, gr. bogini miłości (rz. WENUS), Tabl. 30. Etym. - gr. 'jw.'; kállos, zobacz kaligrafia; pygē 'pośladki'; por. steatopygia
 • Znaczenie Koma Czym jest stan głębokiej straty przytomności i braku reakcji na bodźce zewn., powodowany poprzez dolegliwości (jak cukrzyca, mocznica), urazy
 • Znaczenie Kancona Co oznacza poemat liryczny pisany oktawą; (XV-XVI w.) kontrapunktowa forma świeckiej muzyki wokalnej; (XVI w.) forma muzyki instrumentalnej (rodzaj
 • Znaczenie Klepsydra Tłumaczenie ogłoszenie o czyimś zgonie; zegar piaskowy a. wodny, złożony z dwóch naczyń połączonych wąskim kanalikiem przepuszczającym ustaloną liczba
 • Znaczenie Polluks I Kastor Przykłady przyjaciele (por. Damon i Fintiasz; fidus Achates; Orestes i Pylades). Etym. - ?Xac. Castor, Pollux z gr. Kástōr, Polydeukēs, Dioskurowie
 • Znaczenie Korporacja Definicja przedsiębiorstwo, firma akcyjna przem. a. handl., zwł. amer.; przest. stowarzyszenie, organizacja (zawodowa), zazw. posiadająca osobowość
 • Znaczenie Kabotaż Encyklopedia łącząca porty jednego morza (k.mały) a. różnych mórz (k. ogromny). Etym. - fr. cabotage 'żegluga przybrzeżna' od caboter 'uprawiać żegl
 • Znaczenie Kirys Jak działa kirys zobacz kirasjer
 • Znaczenie Klematis Czy jest klematis bot. powojnik. Etym. - n.z łaciny Clematis 'jw.' z ?Xac. 'barwinek' od gr. klēmatis 'chrust; jw.' z klēmama 'gałązka
 • Znaczenie Kapuletów i Montekich rody Pojęcie Kapuletów i Montekich rody zobacz Romeo i Julia
 • Znaczenie Kohelet Wyjaśnienie Kohelet zobacz Eklezjastes
 • Znaczenie Kriket Opis kriket zobacz cricket
 • Znaczenie Kras Informacje zjawisk produkowanych poprzez podziemne rozpuszczające działanie wody w terenach zbudowanych z wapieni, dolomitów, gipsów a. soli (jaskinie
 • Znaczenie Kazba Znaczenie kazba zobacz kasba
 • Znaczenie Kassawa Co znaczy kassawa granulowana mączka z bulw manioku. Etym. - hiszp. cazabe 'chleb z tapioki' z jęz. taino caçábi 'jp
 • Znaczenie Kontyngencja Krzyżówka statyst. pomiędzy cechami, z których co najmniej jedna jest jakościowa. kontyngent ustalona liczba a. ustalona granica (dolna a. górna
 • Znaczenie Kapalin Co to jest hełmu otwartego, przypominającego kształtem kapelusz o szerokim rondzie i silnie wypukłej główce, stosowany w staroż. i śrdw. Europie aż do
 • Znaczenie Krystiania Słownik narciarskich realizowanych dla zatrzymania się a. zmiany kierunku jazdy. Etym. - od dawnej nazwy stolicy Norwegii: Christiania (do 1624 i
 • Znaczenie Kanadyjka Czym jest bezpokładowa powstała z kanu, poruszana wiosłem o jednym szerokim piórze, poprzez wioślarza klęczącego (sportowa) a. siedzącego
 • Znaczenie Kwadra Co oznacza trakcie której widoczna jest połowa półkuli. kwadrant ćwiartka obwodu koła; gra młodzieżowa zbliżona do palanta; astr. przyrząd do pomiaru
 • Znaczenie Kasoleta Tłumaczenie z dziurkowaną przykrywką, do przechowywania a. palenia pachnideł, wonności, perfum; kadzielniczka; małe naczynie z glinki ogniotrwałej
 • Znaczenie Kraal Przykłady Afryce: chata, ekipa chat, wieś, zagroda dla bydła; zagroda dla słoni na Cejlonie, w Indiach a. w Syjamie; por. corral. Etym. - afrik., z
 • Znaczenie Katatonia Definicja jedna z form schizofrenii, obejmująca osłupienie (i podniecenie) katatoniczne. Etym. - n.z łaciny catatonia 'jw.' z nm. Katatonie 'jw
 • Znaczenie Kancerofobia Encyklopedia zachorowaniem na raka. kancerogen med. zewnętrzny czynnik rakotwórczy. Etym. - ?Xac. cancer 'krab; rak'; zobacz -fob-; -gen
 • Znaczenie Kornet Jak działa czepiec żeński; dawn. stopień (pod)oficerski w kawalerii ros., fr. i bryt.; hist. oddział lekkiej jazdy (rajtarii); piston, instrument muz
 • Znaczenie Kaliforn Czy jest otrzymany sztucznie; zobacz aktynowce. Etym. - od stanu Kalifornia, USA; pierwiastek odkryli uczeni Uniwersytetu Kalifornijskiego w
 • Znaczenie Katapulta Pojęcie wojenna do miotania ciężkich pocisków (na przykład kamieni); urządzenie ratownicze do wyrzucania z uszkodzonego, lecz lecącego jeszcze
 • Znaczenie Konsjerż Wyjaśnienie we Francji. Etym. - fr. concierge 'odźwierny; dozorca(-czyni) domu' z ?Xac. conservus 'współniewolnik'; zobacz kom-; servus, zobacz
 • Znaczenie Korfball Opis koszykówki, zademonstrowana po raz pierwszy w 1902 r. w Holandii, rozgrywana na boisku o wymiarach 90 x 40 m, pod gołym niebem, poprzez 2
 • Znaczenie Knesset Informacje Knesset hebr., jednoizbowy parlament Izraela
 • Znaczenie Konstrukcyjny Znaczenie zespołu przedmiotów (budowli, maszyny i tym podobne), metody ich powiązania, budowy, struktury, konstruowania, budowania, składania z
 • Znaczenie Koja Co znaczy łańcuchach w pomieszczeniu mieszkalnym załogi statku; prycza (zazw. piętrowa) do spania. Etym. - nm. Koje 'żegl. koja
 • Znaczenie Katamaran Krzyżówka łódź, jacht) dwukadłubowy; tratwy złożone z dwóch (a. więcej) związanych z sobą belek, kloców, kłód, poruszane wiosłami a. żaglami
 • Znaczenie Karatajewszczina Co to jest się złu. Etym. - od nazwiska postaci powieści Lwa Tołstoja Wojna i pokój (1865-69) - Płatona Karatajewa, chłopa ros., którego pokora i
 • Znaczenie Keks Słownik keks ciasto biszkoptowe z bakaliami; por. cwibak (reg.). Etym. - z angielskiego: cakes l.mn. od cake 'placek; babka; tort; ciast(k)o
 • Znaczenie Ciemności Kimeryjskie Czym jest nieprzeniknione. Etym. - z Homera (Odyseja, 11, 19); "gród Kimeryjczyków, okryty mgłą i chmurami. Nigdy tam nie docierają promienie
 • Znaczenie Kindżał Co oznacza prosty a. zakrzywiony), puginał turecko-kaukaski. Etym. - ros. kindżał 'jw.' z arab. chandżar, zobacz handżar
 • Znaczenie Kontramarka Tłumaczenie uprawniający do powrotu po chwilowym wyjściu z sali widowiskowej, wystawowej i tym podobne; numerek z szatni; symbol wybijany na dawn
 • Znaczenie Katakumby Przykłady budynków cmentarnych, gdzie w oddzielnych wgłębieniach umieszcza się trumny zmarłych. Etym. - późn.z łaciny catacumbae 'podziemne cmentarze
 • Znaczenie Karnet Definicja rozrywkowych (festiwalu, konkursu i tym podobne), książeczka z kuponami, biletami wstępu; dawn. damski notesik balowy do wpisywania
 • Znaczenie Konsternacja Encyklopedia konfuzja, podniecenie spowodowane zaskakującym, niespodzianym wydarzeniem, nieszczęśliwym obrotem kwestie, nietaktem, rozczarowaniem. Etym
 • Znaczenie Kanafarz Jak działa kanaparz, kanafarz dawn. szafarz, piwniczy klasztorny. Etym. - śrdw.z łaciny canaparius 'piwniczy
 • Znaczenie Keja Czy jest keja nabrzeże portowe zaopatrzone w urządzenia cumownicze, odbojowe, wyłazowe i in. Etym. - nm. Kai 'nabrzeże; bulwar', fr. quai 'jw
 • Znaczenie Koadiutor Pojęcie władze kośc. posiadaczowi urzędu kośc. a. beneficjum; biskup tytularny, pomocnik ordynariusza, niekiedy z prawem następstwa po jego Zgonu
 • Znaczenie Kolokacja Wyjaśnienie podzielona na części należące do różnych właścicieli. Etym. - ?Xac. collocatio 'umieszczenie' od collocare 'uporządkować; rozmieścić'; col
 • Znaczenie Kina Opis kina waluta papuaskiej Nowej Gwinei (niepodległej od 1975
 • Znaczenie Kapucyn Informacje Kapucynów (habity brązowe ze spiczastym kapturem; brody), wyodrębnionego (od franciszkanów) w 1619 r. we Włoszech, poświęconego gł
 • Znaczenie Kwakier Znaczenie quot;Stowarzyszenie przyjaciół", "Wyznawcy światła", założ. w poł. XVII w. w Anglii, rozpowszechnionej w stanach
 • Znaczenie Kamizardzi Co znaczy fr. z Sewennów (Langwedocja w płd. Francji), uczestnikom stworzenia 1702-05 przeciw wojskom Ludwika XIV po odwołaniu w r. 1685 Edyktu
 • Znaczenie Konwenans Krzyżówka konwenanse) ogólnie przyjęte formy i obyczaje towarzyskie. konwencja umowa międzynarodowa dotycząca szczególnych zagadnień; wszelka umowa
 • Znaczenie Kokpit Co to jest kokpit zobacz cockpit
 • Znaczenie Kałakucki Słownik kałakucki przest. pochodzący z Kalkuty. Etym. - Kalkuta, stolica Bengalii Zach., największe miasto i port. Indii
 • Znaczenie Kafejka Czym jest kafejka kawiarenka, mała piwiarnia, zwł. francuska. Etym. - fr. café, zobacz kofeina
 • Znaczenie Kostium Co oznacza i spódnicy; ubiór stosowany tylko w pewnych przypadkach, na przykład poprzez aktorów na scenie, w filmie, TV, poprzez sportowców na
 • Znaczenie Klitoralny Tłumaczenie łechtaczki, łechtaczkowy (na przykład orgazm); por. waginalny. Etym. - n.z łaciny clitoris 'anat. łechtaczka' z gr. kleitoris 'j.p
 • Znaczenie Klub Przykłady towarzyskich, wypoczynkowych a. dla popierania określonego wspólnego celu (jak lit., edukacja, działalność polit., sport., rozrywka), zazw
 • Znaczenie Kacerstwo Definicja heretyk. Etym. - st.czes. kacieř 'heretyk' z nm. Ketzer 'jp.' od wł. Gazari 'Katarowie; sekciarze; odstępcy' z ?Xac. Cathari 'Katarowie
 • Znaczenie Skala Kelvina Encyklopedia temp. termodynamicznej o podziałce tej samej co w skali Celsjusza, ale o punkcie zerowym odpowiadającym -273,16°C. Etym. - od tytułu fizyka
 • Znaczenie Kantar Jak działa kantar węg. z tur., uździenica bez wędzidła, wykorzystywana do uwiązywania (a. łatwiejszego ujęcia) konia; uzda
 • Znaczenie Kadet Czy jest w nie wszystkich państwach - aspirant oficerski. 2. hist. członek ros. burżuazyjnego stronnictwa liberalnego konstytucyjnych demokratów
 • Znaczenie Koagulacja Pojęcie koloidowych, powodujące wytrącanie się koagulatu a. przejście koloidowego roztworu (zolu) w galaretowaty żel, na przykład żelatynę
 • Znaczenie Kolubryna Wyjaśnienie spiżowe a. żeliwne ciężkie działo oblężnicze o długiej lufie (XVI-XVII w.). Etym. - ?Xac. colubrina 'wężowa(ta)' od coluber, colubra 'wąż
 • Znaczenie Kolofon Opis manuskrypcie, kodeksie, zwoju, zazw. na końcu, gdzie umieszczono) dane dotyczące druku i innych szczegółów techniki produkcji dzieła. Etym
 • Znaczenie Ksen Informacje cudzoziemiec; intruz; wciśnięty; por. hetero-. ksenia zobacz xenia. ksenofobia niechęć, wrogość w relacji do cudzoziemców i
 • Znaczenie Konwokacja Znaczenie zwł. sejmu; sejm przed elekcją (w okresie bezkrólewia) zwołany poprzez prymasa, sejm konwokacyjny. Etym. - ?Xac. convocario 'zwołanie' od
 • Znaczenie Kontemplacja Co znaczy rozpamiętywanie, medytacja; bierne przyglądanie się czemu, bezczynne przemyśliwanie nad czym. kontemplować. kontemplacyjny refleksyjny
 • Znaczenie Koloidy Krzyżówka roztwory koloidowe (na przykład roztwór białka a. kleju w wodzie), będące układami pośrednimi pomiędzy roztworami rzeczywistymi a
 • Znaczenie Konfiskata Co to jest przepadek na rzecz państwa mienia osoby skazanej; wycofanie z obiegu poprzez władze druków, skreślenie poprzez cenzurę artykułu, utworu lit
 • Znaczenie Kindersztuba Słownik ogłada, zdolność zachowania się, kupione w domu rodzinnym (dosł. 'pokój dziecinny'). Etym. - nm. Kinder zobacz kinderbal; Stube 'izba
 • Znaczenie Kwezal Czym jest kwezal zobacz quetzal
 • Znaczenie Styl Koryncki Co oznacza porządku architektonicznego, powstałe nareszcie V w. przed naszą erą, użytkowane szerzej dopiero w czasaCH RZ., Tabl. 27; por. akant
 • Znaczenie Kliring Tłumaczenie kliring zobacz clearing
 • Znaczenie Kartan Przykłady lekkie odprzodowe działo oblężnicze większego kalibru, o krótkiej lufie, które pośrodku XVII w. zastąpiło ciężką, długolufową kolubrynę
 • Znaczenie Konsekracja Definicja na biskupa, opata, kapłana; uroczyste poświęcenie kościoła, ołtarzy, dzwonów i tym podobne; (mszalna) przeistoczenie (chleba i wina
 • Znaczenie Kontrasygnata Encyklopedia podpis, wymagany do ważności aktu w okolicy podpisu osoby głównej; zobacz kontramarka. kontrasygnować. Etym. - zobacz kontra-; ?Xac
 • Znaczenie Ksantypa Jak działa kłótnica, jędza, wiedźma. Etym. - gr. Ksanthíppē, imię żony Sokratesa; jej sława jako sekutnicy (por. Ksenofont, Symposium, 2, 10) była
 • Znaczenie Kredo Czy jest kredo zobacz credo
 • Znaczenie Koedukacja Pojęcie koedukacja wspólne wychowanie i nauczanie chłopców i dziewcząt. koedukacyjny. Etym. - zobacz ko-; nauka
 • Znaczenie Krokus Wyjaśnienie krokus bot. szafran. Etym. - ?Xac. crocus 'szafran (roślina i kolor)' z gr. krókos 'jw
 • Znaczenie Komis Opis a. przedsiębiorstwo (komisanta) na rachunek innej osoby (komitenta); pot. sklep trudniący się taką sprzedażą. komisaryczny nie pochodzący
 • Znaczenie Karota Informacje zbieranie, wyłudzanie datków, naciąganie, na przykład przy kweście. karoteny żółtoczerwone barwniki węglowodorowe (roślinne i zwierzęce
 • Znaczenie Kameduła Znaczenie kontemplacyjnego, gdzie obowiązuje mieszkanie w eremach, milczenie i posty, zał. w r. 1012 poprzez św. Romualda z Rawenny. Etym. - od nazwy
 • Znaczenie Konto Co znaczy gdzie zapisuje się wyrażone w pieniądzu zmiany majątkowe (por. credit; debet; a conto). kontokurent przest. rachunek bieżący, konto
 • Znaczenie Komplement Krzyżówka duser, przymilne słówka, pochlebstwa; biol. dopełniacz, aleksyna, rodzaj ciała odpornościowego, złożona substancja białkowa, występująca w
 • Znaczenie Kontrast Co to jest różnica, jaskrawe synonim; przeciwstawienie, sprzeczność. kontrastować wyraźnie się wyróżniać, odróżniać, różnić. kontrastowość wyrazistość
 • Znaczenie Kobza Słownik strunach, mocno wypukłym korpusie rezonansowym i krótkiej szyjce; regularnie błędnie zamiast: dudy (koza, kozioł). Etym. - ukr. 'jw.' z tur
 • Znaczenie Terrier Blue Kerry Czym jest terje] z angielskiego:, irlandzka rasa terierów średniej wielkości o długiej głowie i jedwabistej sierści w różnych odcieniach niebieskiego
 • Znaczenie Kolportować Co oznacza książki, czasopisma pośród odbiorców, prenumeratorów); rozpowszechniać (pogłoski, informacje, plotki); zajmować się kolportażem, spełniać
 • Znaczenie Klatrat Tłumaczenie cząsteczkowego w stanie stałym, gdzie każda cząsteczka jednego składnika (na przykład argonu a. heptanu) pochwycona jest w klatkę kryształu
 • Znaczenie Kilim Przykłady kilim dwustronna wełniana wzorzysta tkanina dekoracyjna na ścianę a. podłogę. Etym. - tur. 'jw.' z pers
 • Znaczenie Kohinor Definicja za idealną w swoim rodzaju; coś niezmiernie cennego; ogromny i kosztowny diament. Etym. - z angielskiego: 'nazwa słynnego diamentu
 • Znaczenie Komtur Encyklopedia zwierzchnik komturii, prowincji, okręgu adm.-wojsk. Etym. - nm. Komtur 'jw.' ze śrdw.z łaciny commendator 'zwierzchnik osady (kolonii
 • Znaczenie Komitywa Jak działa zażyłość, poufałość. Etym. - śrdw.z łaciny comitiva z ?Xac. comitivus 'dworski, należący do orszaku' od comes, zobacz komes
 • Znaczenie Konzertstuck Czy jest na instrument solowy z towarzyszeniem orkiestry, zbliżony do koncertu, stanowiący popis wirtuozerii wykonawcy (wykonawców); (wł. concertino
 • Znaczenie Konfundować Pojęcie peszyć, zawstydzać, przyprawiać o konfuzję, zmieszanie, zakłopotanie. Etym. - ?Xac. confusio 'zamieszanie' od confundere 'zsypywać; mieszać
 • Znaczenie Kurkuma Wyjaśnienie kurkuma bot. ostryż. Etym. - n.z łaciny Curcuma z arab. kurkum 'szafran; krokus
 • Znaczenie Koala Opis wyglądzie pluszowego niedźwiadka. Etym. - w jęz. ludności pierw. 'jw.'; ko 'nie'; ala 'woda'; bo nie piją wody, ponieważ wystarcza im
 • Znaczenie Kaszalot Informacje morski pod rząd waleni (wielorybów) uzębionych, dostarczający ambry i olbrotu (wosku); por. spermacet, delfin. Etym. - fr. cachalot 'jw.' z
 • Znaczenie Kon Znaczenie KON- zobacz kom
 • Znaczenie Kanwa Co znaczy stosowana jako podkład do wyszywania i in. robót ręcznych; przen. tło, podstawa. Etym. - fr. canevas 'jw.; płótno żaglowe; przen. szkic
 • Znaczenie Kamerling Krzyżówka dwóch kardynałów kurialnych; (k. św. Kościoła Rz.) stojący na czele skarbowej Kamery Apostolskiej, w okresie wakansu papieskiego
 • Znaczenie Konfabulacja Co to jest pamięci poprzez zmyślanie sobie (a. opowiadanie) historii, wydarzeń, których faktycznie nie było. Etym. - późn.z łaciny confabulatio
 • Znaczenie Kordelas Słownik kordelas nóż myśliwski. Etym. - wł. gwar. cortelas 'nóż' z coltello 'jp.' od ?Xac. cultellus 'nóż; nożyk' zdrobn. od culter 'nóż; lemiesz
 • Znaczenie Kanossa Czym jest Kanossa zobacz Canossa
 • Znaczenie Kasandra Co oznacza zwiastunka nieszczęścia, katastrofy. Etym. - w mit. gr. Kassándra, córka trojańskiego króla Priama, dostała od Apolla dar wieszczenia; gdy
 • Znaczenie Koligacja Tłumaczenie koligat krewny, powinowaty. Etym. - ?Xac. colligatio 'związek, styczność' z colligatus p.p. od colligare 'razem zbierać, gromadzić'; col
 • Znaczenie Katechu Przykłady żywicznych substancji ściągających, pozyskiwanych poprzez ekstrakcję a. parowanie z drewna, liści a. owoców różnych tropikalnych roślin
 • Znaczenie Kacet Definicja koncentracyjny. Etym. - nm. KZ, skr. od Konzentrationslager 'obóz koncentracyjny'; Konzentration 'skupienie; koncentracja' zobacz
 • Znaczenie Karaoke Encyklopedia japońska rozrywka techniczna: rodzaj samoobsługowego studia nagrań dla amatorów piosenkarzy, którzy śpiewają pod akompaniament gotowego
 • Znaczenie Klimat Jak działa meteorologicznych obserwowany poprzez dłuższy czas dla ustalonych miejscowości a. obszaru. klimatyczna stacja - uzdrowisko, miejscowość
 • Znaczenie Kontener Czy jest pojemnik) o wymiarach znormalizowanych (na przykład 10,5x2,5 m i 2,6 m wysokości) stosowany w transporcie towarowym morskim, kolejowym
 • Znaczenie Knickerbocker Pojęcie wym. nikerboker] potomek dawnych kolonistów hol. w Nowym Jorku; mieszkaniec Nowego Jorku; pumpy, bufiaste spodnie po kolana. Etym. - od
 • Znaczenie Fu Kung Wyjaśnienie kung fu kantoński chiń., dosł. 'sztuka pięściarska'; chiński sposób walki bez broni, z użyciem rąk i nóg do uderzania w czułe miejsca ciała
 • Znaczenie Korab Opis korab dawn. a. poet. statek. Etym. - ?Xac. carabus, zobacz karawela
 • Znaczenie Kibel Informacje więziennej; wiadro do wydobywania urobku na powierzchnię w kopalni węgla. Etym. - nm. Kübel 'kubeł, wiadro
 • Znaczenie Kalimba Znaczenie kawałek drewna, zazw. około 20 cm długości z metalowymi paskami przeciągniętymi wzdłuż, wibrują, gdy gra się na nich kciukami; nowoczesna
 • Znaczenie Karencja Co znaczy wyczekiwania (na przykład od pierwszej składki ubezpieczeniowej do chwili uzyskania prawa do świadczeń; od wypisania się z klubu sport. do
 • Znaczenie Kabul Krzyżówka kabul ostry sos pomidorowy typu ketchup. Etym. - od nazwy stolicy Afganistanu
 • Znaczenie Kalceolaria Co to jest pantofelek, pantoflik, rodzaj roślin zielnych długoletnich, krzewów a. krzewinek z rodz. trędownikowatych, obejmujący około 200 gatunków
 • Znaczenie Kucja Słownik obrzędowa, zwł. dawn. na Litwie i Rusi: pszenica (kasza, ryż) gotowana, przyrządzana z makiem, miodem (bakaliami); wieczerza wigilijna na
 • Znaczenie Kanele Czym jest trzonu kolumny a. pilastru. Etym. - fr. canneler 'rowkować, żłóbkować' od cannelure 'żłobina' z śrdw.z łaciny canella 'rurka' zdrobn. z
 • Znaczenie Kontinuum Co oznacza zestaw wszystkich liczb zawartych na dowolnym odcinku ma moc a. "liczność" k.); mech. ciało ciągłe, jest to takie, którego każda
 • Znaczenie Klag Tłumaczenie żołądków jagnięcych i trawieńców cielęcych, stosowana poprzez górali do wyrobu serów podpuszczkowych, zwł. bryndzy i oszczypków. Etym
 • Znaczenie Kacabaja Przykłady kacabaja pop. watowany kaftan; ciepła pelerynka; szubka. Etym. - nm. gwar. Kutzboi 'gruba, kosmata tkanina
 • Znaczenie Koncern Definicja kapitalistycznego, zjednoczenie przedsiębiorstw zachowujących osobowość prawną, stanowiących jednak gospodarczą całość; por. trust. Etym
 • Znaczenie Konfortatyw Encyklopedia wzmacniający, pobudzający (zwł. popęd seksualny). Etym. - ?Xac. confortare 'wzmacniać'; con- zobacz kom-; fortis zobacz fort
 • Znaczenie Katakana Jak działa katakana zobacz kana
 • Znaczenie Katenoteizm Czy jest istoty najwyższej, nie negujący istnienia innych bogów, odznaczający się tendencją do uznawania kolejno coraz to innego boga za istotę
 • Znaczenie Krypt Pojęcie przykryty; niewidoczny; zamaskowany; sekretny; zakonspirowany. krypta sklepione pomieszczenie pod kościołem, zazwyczaj kaplica a. miejsce
 • Znaczenie Kabotyn Wyjaśnienie lubiący niedrogie efekty, komediant; lichy aktor, zgrywus. Etym. - fr. cabotin 'aktor wędrowny; komediant; jw.' od (?) nazwiska sławnego
 • Znaczenie Kalikant Opis pompuje powietrze do miechów w trakcie gry na organach. Etym. - ?Xac. calcare 'deptać; tłoczyć (winogrona)' od calx dpn. calcis 'pięta
 • Znaczenie Konfederacja Informacje utworzony dla realizacji pewnych celów polit.; przymierze, sojusz, liga; w dawn. Polsce - związek szlachty, duchowieństwa, miast, zawarty
 • Znaczenie Kontrkultura Znaczenie mających poglądy inne niż powszechnie przyjęte i manifestujących je bądź strojem, zachowaniem się, mową, bądź twórczością artystyczną. Etym
 • Znaczenie Kurtyzowanie Co znaczy kurtyzowanie ucięcie ogona (koniowi, psu); por. anglizowanie. Etym. - ?Xac. curtus 'skrócony; niecały
 • Znaczenie Kuracja Krzyżówka serii zabiegów leczniczych, dietetycznych. kurort przest. uzdrowisko. kuracjusz człowiek przebywający na kuracji (w uzdrowisku). Etym. - nm
 • Znaczenie Kraking Co to jest technologiczny użytkowany gł. w petrochemii, gdzie następuje rozkład ciężkich i małowartościowych destylatów dla otrzymania produktów
 • Znaczenie Koncyliacja Słownik polubownego załatwiania sporów międzynarodowych z udziałem komisji badawczych. koncyliacyjny prawn. pojednawczy, polubowny. Etym. - ?Xac
 • Znaczenie Kufajka Czym jest kufajka zobacz fufajka
 • Znaczenie Kajmak Co oznacza mleka z cukrem, zazw. z dodatkiem kawy, czekolady, soków i tak dalej, do nadziewania a. przekładania wypieków deserowych. Etym. - ros
 • Znaczenie Kiwi Tłumaczenie wielkości kury, nie mające lotek ani sterówek, o piórach przypominających włosy, mocnych nogach, długim, prostym dziobie, wiodące nocny
 • Znaczenie Korepetycja Przykłady lekcji zadanych w szkole; (pop. repetycja) przygotowywanie śpiewaków, chórzystów a. baletu do występów. korepetytor nauczyciel (a. zastępca
 • Znaczenie Konak Definicja konak osm.-tur., w Turcji i nie wszystkich państwach bałkańskich - ogromny gmach, zwł. użyty jako oficjalna rezydencja
 • Znaczenie Konwekcja Encyklopedia przemieszczające się masy cieczy a. gazu. Etym. - późn.z łaciny convectio 'gromadzenie' od convehere 'zwozić; gromadzić'; zobacz kom
 • Znaczenie Kiudo Jak działa kiudo ceremonialne łucznictwo jap. wywodzące się z tradycji samurajskich. Etym. - jap. 'jw.'; kiu 'łuk'; do 'droga
 • Znaczenie Smiling Keep Czy jest keep smiling z angielskiego:, [wym. ki:p smajling] zachowaj(cie) pogodę ducha, uśmiech
 • Znaczenie Kromorn Pojęcie kromorn zobacz krummhorn
 • Znaczenie Kaliope Wyjaśnienie epickiej), filozofii i retoryki, przedstawiana z tabliczką i rylcem. Etym. - gr. Kalliópē 'o pięknym głosie; jw
 • Znaczenie Katalog Opis elementów należących do określonego zbioru (na przykład książek, gwiazd, towarów), uporządkowany sposób ułatwiający ich wyszukiwanie. Etym
 • Znaczenie Kapitan Informacje młodszego oficera (w kawalerii: rotmistrz); dowódca statku, jachtu; gł. zawodnik drużyny sport., jej kierownik w okresie zawodów. kapitanat
 • Znaczenie Kolmatacja Znaczenie podnoszenia poziomu terenu poprzez osadzanie zawiesin (namułów) nanoszonych poprzez wodę. Etym. - fr. colmatage 'jw.' od colmater 'namulić
 • Znaczenie Kaid Co znaczy dowódca wojsk., zwierzchnik okręgu, ekipy wsi; gubernator, naczelnik (w państwach Maghrebu). Etym. - arab. gā'id 'przewodni; wódz naczelny
 • Znaczenie Kurier Krzyżówka dyplomatyczny) wysłannik rządowy służby zagranicznej, przewożący pocztę (kurierską); nazwa gazety; przest. pociąg pospieszny; dawn
 • Znaczenie Kanikuła Co to jest kanikularny upalny; letni. Etym. - ?Xac. Canicula '(dosł. suczka) Syriusz, najjaśniejsza gwiazda nieba w gwiazdozbiorze Psa Wielkiego
 • Znaczenie Klaps Słownik deseczki połączone na jednym końcu zawiasem, których uderzenie o siebie z klekotem rejestruje taśma filmowa i dźwiękowa najpierw każdego
 • Znaczenie Kore Czym jest kore w gr. rzeźbie archaicznej - stojący posąg młodej dziewczyny w długiej, fałdzistej szacie; por. kuros. Etym. - gr. kórē 'dziewczyna
 • Znaczenie Koromysło Co oznacza koromysło ukr., przest. nosidło do wiader z wodą, odmiennie jarzemka, kluki, sądy
 • Znaczenie Kolon Tłumaczenie zależny dzierżawca parceli, drobny rolnik, parobek, fornal; w staroż. Rzymie: drobny dzierżawca przypisany do ziemi; zobacz glebae
 • Znaczenie Kabasa Przykłady kabasa muz. brazylijski instrument perkusyjny z tykwy oplecionej siatką z muszelkami a. paciorkami. Etym. - port. cabaça 'tykwa; jw
 • Znaczenie Karnauba Definicja karnauba port., (wosk k.) zobacz kopernicja
 • Znaczenie Kupała Encyklopedia odpowiadający polskiej sobótce obchód letniego przesilenia słonecznego u Słowian wsch., zwł. na Rusi. Etym. - ukr. kupalo pochodzi od
 • Znaczenie Katalpa Jak działa katalpa bot. surmia. Etym. - z angielskiego: catalpa 'jw.' z jęz. Indian Creek kutuhlpa dosł. 'uskrzydlona głowa; jw.'; od kształtu kwiatów
 • Znaczenie Kalejdoskop Czy jest zawierający różnokolorowe szkiełka luzem, które przy każdym poruszeniu przyrządu tworzą inną kombinację układu a. odbijając się w kilku
 • Znaczenie Katharsis Pojęcie rozładowanie uczuć, wzruszeń (jak na przykład litość i strach) pod wpływem sztuki, zwł. tragedii scenicznej; zobacz katartyczny. Etym. - gr
 • Znaczenie Karagana Wyjaśnienie syberyjska) błędnie nazywana akacją syberyjską a. żółtą, pospolicie sadzona w polskich parkach. Etym. - n.z łaciny Caragana 'jw.', z tur
 • Znaczenie Komes Opis okręgiem adm., hrabia. Etym. - ?Xac. comes dpn. comitis (dosł. 'idący wspólnie); towarzysz; doradca cesarza rz.'; zobacz kom-; -es, -it- od
 • Znaczenie Klezmer Informacje klezmer grajek, muzykant, zwł. przygrywający w lokalach, na weselach. Etym. - jid. 'jw.' z hebr. kělēj zemer 'instrumentalny muz
 • Znaczenie Kamerdyner Znaczenie osobisty pokojowiec pana. kamerjunkier młodszy szambelan dworu w XVIII i XIX w. w Rosji i księstwach nm. kamerton przyrząd do podawania
 • Znaczenie Kastaniety Co znaczy stosowany poprzez tancerki hiszp., złożony z połączonych z sobą muszli drewnianych (zamocowanych wewnątrz dłoni), które, uderzone o siebie
 • Znaczenie Konfucjanizm Krzyżówka i jego uczniów, głoszący cnoty miłości synowskiej, dobroci, sprawiedliwości i wierności, który stał się jedną z głównych podstaw etyki
 • Znaczenie Plethi I Krethi Co to jest Krethi i Plethi zobacz Cereci i Feleci
 • Znaczenie Kraton Słownik w miarę stała i sztywna część skorupy ziemskiej, znajdująca się zazw. w kontynentalnym interiorze. Etym. - gr. odmiana od krátos 'siła
 • Znaczenie Kurenda Czym jest przesyłany obiegiem do osób zainteresowanych. Etym. - n.z łaciny currenda(rius) 'obiegający' z ?Xac. currere zobacz kurs
 • Znaczenie Kannusi Co oznacza kannusi zobacz sinsioku
 • Znaczenie Kasata Tłumaczenie kasata zobacz cassata
 • Znaczenie Kaplin Przykłady którego modystka kształtuje kapelusz damski. Etym. - fr. capeline 'kapelusz damski o sporym, falistym rondzie; śrdw. żelazny hełm piechoty
 • Znaczenie Kartusz Definicja kształcie ozdobnej karty z zawiniętymi brzegami; ozdobne obramienie tarczy herbowej, tablicy inskrypcyjnej, płaskorzeźby, malowidła
 • Znaczenie Korrobori Encyklopedia symbolicznymi tańcami, którym krajowcy austral. święcą istotne wydarzenia. Etym. - z angielskiego: corroboree 'jw.; (w Australii
 • Znaczenie Kuromaku Jak działa ustosunkowany, zwł. działający za kulisami, szara eminencja. Etym. - jap. dosł. 'czarna zasłona', termin wzięty z teatru kabuki, w
 • Znaczenie Kukri Czy jest kukri hindi, wygięty, krótki, o szerokiej klindze miecz Gurkhów (środkowy Nepal
 • Znaczenie Konkieta Pojęcie zalotach, miłości; podbój serca. Etym. - fr. conquête 'zdobycie; zabór; zdobycz; jw.' z conquérir 'zdobywać' z ?Xac. conquirere
 • Znaczenie Kontynent Wyjaśnienie poprzez morza i oceany, część świata; ląd stały (w przeciwstawieniu do wysp a. morza). kontynentalny lądowy (na przykład klimat: gorący
 • Znaczenie Konkatenacja Opis wersów (a. strof i tak dalej), wiązanie poprzedniego z kolejnym poprzez powtórzenie jakiegoś wyrazu a. zespołu wyrazów. Etym. - późn.z
 • Znaczenie Kupaż Informacje otrzymania produktu o pożądanych właściwościach. Etym. - fr. coupage 'jw.' od couper '(prze)ciąć; mieszać (wino z czym)' od coup
 • Znaczenie Kwarantanna Znaczenie 40-dniowe) odosobnienie ludzi, zwierząt, roślin, towarów, przybyłych z miejsc dotkniętych jakąś epidemią do państwie, który chroni się w
 • Znaczenie Korekcja Co znaczy poprawiać (omyłki w piśmie a. druku); dokonywać korekty. korektywa poprawka. korekta poprawianie, usunięcie wad, usterek; druk. wnoszenie
 • Znaczenie Kult Krzyżówka ogół ceremonii, praktyk relig.; ogromny szacunek, cześć dla kogo a. czego, uwielbienie; gorliwe uprawianie, rozwijanie czego
 • Znaczenie Konsorcjum Co to jest się przedsiębiorstw a. banków różnych państw dla zorganizowania międzynarodowej operacji finansowej (na przykład pożyczki) a. dla
 • Znaczenie Kanak Słownik kanak tur., dawn. ozdobny strój fryzury damskiej ze sznurów pereł a. drogich kamieni, późn. takiż ciasny naszyjnik, kolia
 • Znaczenie Kwinkunks Czym jest kwinkunks zobacz quincunx
 • Znaczenie Kapary Co oznacza nierozwiniętych pąków kwiatowych (wysuszonych i marynowanych a. zakonserwowanych w oliwie albo solance) śródziemnomorskiego kapara
 • Znaczenie Komedia Tłumaczenie gatunków dramatu, obejmujący utwory o nastroju wesołym, charakterze lekkim, regularnie satyryczno-obyczajowym, o akcji żywej, pełnej
 • Znaczenie Kondygnacja Przykłady parter). Etym. - ?Xac. contignatio 'spojenie belek; piętro' od contignare 'spajać belki'; zobacz kom-; tignum 'belka; pal
 • Znaczenie Kirche Kuche Kinder Definicja Kinder, Küche, Kirche nm., (dawne porzekadło nm., wyznaczające kobietom tylko trzy sfery działania:) dzieci, kuchnia, kościół
 • Znaczenie Konurbacja Encyklopedia których zabudowa nie jest przestrzennie zespolona i której brak w zasadzie gł. ośrodka; por. aglomeracja. Etym. - zobacz kom-; ?Xac
 • Znaczenie Kario Jak działa KARIO- w złożeniach: cytol. jądro komórki. Etym. - gr. káryon '(jądro) orzech(a
 • Znaczenie Kuklux Czy jest nazwa 2 sekretnych org. terrorystycznych w stanach zjednoczonych ameryki: 1) 1865-69 w płd. stanach, założ. dla utrzymania supremacji

Co to znaczy | Tłumaczenie i wyjaśnienie zwrotu, zdania

Wytłumaczenie tekstów. Znaczenie językowe definicji. Słownik tłumczeń z przykładami.

Tłumaczenie KuKlux co znaczy KARIO krzyżówka konurbacja co to jest Kinder Kuche Kirche słownik kondygnacja czym jest komedia co oznacza kapary tłumaczenie kwinkunks. co to jest.

Słownik Koordynacja co znaczy KAT krzyżówka kontredans co to jest KRYSTAL co to znaczy.