Czy pomogło?

Co znaczy mila

Tłumaczenie:   mila jednostka długości: m. geograficzna 1/15°, na równiku = 7421,6 m; m. morska = 1852 m; m. ang. 1609,34 m; m. polska 7 wiorst = 7146 m (od 1819 r. = 8534,31 m).   Etym. - łac. mila passuum 'dosł. tysiące kroków' l.mn. od mille passus '1000 (podwójnych) kroków; mila rzymska = ok. 1,5 km'; mille, zob. mili-; zob. passus.

Podobne tłumaczenia na literę M

Wytłumaczenia:

  • Co znaczy Discontent our of winter the Tłumaczenie the winter of our discontent ang., zima naszej niełaski.   Etym. - z Szekspira (Ryszard III, 1, 1)
  • Co znaczy Labry Tłumaczenie   labry her. ozdoba, obramowanie hełmu nad tarczą herbową i tarczy (tkanina, płaszcz, liść akantu).   Etym. - nm
  • Co znaczy Syndrom Tłumaczenie   syndrom med. obraz choroby, zespół charakterystycznych dla niej symptomów, objawów.   Etym. - gr. syndromē 'zbieganie
  • Co znaczy Ounce Tłumaczenie ounce ang., [wym. auns] zob. uncja
  • Co znaczy Lutet Tłumaczenie   lutet chem. pierwIASTEK, Tabl. 1, promieniotwórczy metal ziem rzadkich; por. lantanowce.   Etym. - od łac. Lutetia

Co oznacza mila? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.