Mila

Oceń przydatność:

     

  mila jednostka długości: m. geograficzna 1/15°, na równiku = 7421,6 m; m. morska = 1852 m; m. ang. 1609,34 m; m. polska 7 wiorst = 7146 m (od 1819 r. = 8534,31 m).   Etym. - łac. mila passuum 'dosł. tysiące kroków' l.mn. od mille passus '1000 (podwójnych) kroków; mila rzymska = ok. 1,5 km'; mille, zob. mili-; zob. passus.

Podobne tłumaczenia na literę M

Wytłumaczenia:

  • on dit -> on dit fr., [wym. ą di] (tak) powiadają; podobno (tak jest); takie
  • celebrans ->  celebrans duchowny odprawiający nabożeństwo, prowadzący
  • homotetia ->  homotetia mat. jednokładność. homotetyczny mat
  • dysocjacja ->  dysocjacja fiz., chem. samorzutny rozpad cząsteczek: na jony

Co oznacza mila? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.