Mila

Oceń przydatność:

     

  mila jednostka długości: m. geograficzna 1/15°, na równiku = 7421,6 m; m. morska = 1852 m; m. ang. 1609,34 m; m. polska 7 wiorst = 7146 m (od 1819 r. = 8534,31 m).   Etym. - łac. mila passuum 'dosł. tysiące kroków' l.mn. od mille passus '1000 (podwójnych) kroków; mila rzymska = ok. 1,5 km'; mille, zob. mili-; zob. passus.

Podobne tłumaczenia na literę M

Wytłumaczenia:

  • She Stoops to Conquer -> She Stoops to Conquer ang., Poniża się, aby zwyciężyć. Etym.&
  • carte blanche -> carte blanche fr., [wym. kart blãsz] (dawać; otrzymywać) dosł. 'białą
  • parataksa ->  parataksa językozn. układ zdań złożonych współrzędnie; por
  • Our mutual friend -> Our mutual friend ang., Nasz wspólny przyjaciel. Etym. -&
  • kasata ->  kasata zob. cassata

Co oznacza mila? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.