Czy przydatne?

Co znaczy mila

Tłumaczenie:  mila jednostka długości: m. geograficzna 1/15°, na równiku = 7421,6 m; m. morska = 1852 m; m. ang. 1609,34 m; m. polska 7 wiorst = 7146 m (od 1819 r. = 8534,31 m). Etym. - łac. mila passuum 'dosł. tysiące kroków' l.mn. od mille passus '1000 (podwójnych) kroków; mila rzymska = około 1,5 km'; mille, zobacz mili-; zobacz passus.

Czym jest mila znaczenie w Słownik na M .