wozu dichter durftiger zeit co to jest
Co to znaczy Und wozu Dichter in durftiger Zeit? Definicja Und wozu Dichter in dürftiger Zeit? nm.

Czy przydatne?

Definicja Und wozu Dichter in durftiger Zeit

Definicja z ang. Dichter und car in durftiger Zeit, z niem. Dichter und Auto in durftiger Zeit.

Co to znaczy UND WOZU DICHTER IN DURFTIGER ZEIT Und wozu Dichter in dürftiger Zeit? nm., I cóż po poecie w tak ciężkich czasach?Etym. - z J.Ch.F. Hölderlina (elegia Chleb i wino), 1801 r

Czym jest Und wozu Dichter in durftiger znaczenie w Znaczenie U .