uniwersalia co to jest
Co to znaczy uniwersalia? Definicja uniwersalia filoz. powszechniki, realne odpowiedniki pojęć.

Czy przydatne?

Definicja uniwersalia

Definicja z ang. universals, z niem. Universalien.

Co to znaczy UNIWERSALIA uniwersalia filoz. powszechniki, realne odpowiedniki pojęć ogólnych, elementy wiedzy pojęciowej, posiadające tylko cechy wspólne danemu zbiorowi elementów (por. konceptualizm; realizm; nominalizm).uniwersalizm powszechność; doktryna teol., wg której wszyscy ludzie będą nareszcie zbawieni; doktryna etyczna, stawiająca dobro ogólne wyżej od indywidualnego (por. eudajmonizm; indywidualizm, partykularyzm).Universal Product Code zobacz bar code.uniwersjada międzynarodowe zawody sportowe drużyn (reprezentacji) uniwersyteckich.uniwersalny powszechny; wszechogarniający; wielostronny; dający się użytkować do różnych celów.uniwersał w dawnej Polsce - list, proklamacja, rozporządzenie szczególnej wagi.uniwersytet najstarszy typ wyższej uczelni (od XI w. we Włoszech).Etym. - późn.z łaciny universalia z l.mn. r.nij. od universalis 'powszechny', śrdw.z łaciny universitas dpn. universitatis 'uniwersytet' (z ?Xac. 'ogół; wszechświat') i ?Xac. universum 'wszechświat' (z r.nij. od universus 'cały; wszystek'; zobacz uni-; versus; wersja

Czym jest uniwersalia znaczenie w Znaczenie U .