utylitarny co to jest
Co to znaczy utylitarny? Definicja utylitarny mający na celu korzyść praktyczną, wygodę a. względy.

Czy przydatne?

Definicja utylitarny

Definicja z ang. utilitarian, z niem. utilitaristisch.

Co to znaczy UTYLITARNY utylitarny mający na celu korzyść praktyczną, wygodę a. względy materialne; mający wykorzystanie praktyczne.utylitaryzm pogląd etyczny (XVIII-XIX w.), głoszący, Iż to, co dobre, jest pożyteczne, Iż miarą słuszności postępowania winna być użyteczność jego skutków i Iż celem działania moralnego, społecznego, politycznego powinna być przewaga przyjemności nad bólem i największe szczęście największej liczby ludzi; dążenie do osiągnięcia celów utylitarnych, praktycznych, materialnych; por. hedonizm.Etym. - ?Xac. utilitas 'użyteczność; korzyść; dobro' od utilis 'użyteczny' z uti 'korzystać'; por. utensylia

Czym jest utylitarny znaczenie w Znaczenie U .