obszar negocjacyjny energia co to jest
Co oznacza obszar negocjacyjny nr 14, Energia: z wewnętrznym rynkiem gazu i energii elektrycznej.

Czy przydatne?

Czym jest obszar negocjacyjny nr 14, Energia

Definicja z ang. negotiation area No. 14, Energy, z niem. Verhandlungsbereich No. 14, Energie.

Definicja: region ten klasyfikuje sprawy powiązane z wewnętrznym rynkiem gazu i energii elektrycznej, sektorem węgla kamiennego, przejrzystości cen, warunków tranzytu gazu, rozwoju transeuropejskich sieci energetycznych, utrzymywania obowiązkowych zapasów paliw płynnych i zasad pomocy publicznej dla górnictwa węglowego. 24 i 25 listopada 1998 odbyła się w Brukseli sesja wielostronna przeglądu prawa, a 26 listopada dwustronna. Przewodniczącym polskiej delegacji był Janusz Kaczurba. Stanowisko negocjacyjne zostało przekazane stronie unijnej 31 maja 1999. Otwarcie negocjacji nastąpiło 12 listopada 1999, a ich zakończenie 27 lipca 2001. W wyjściowym stanowisku negocjacyjnym Polska zadeklarowała, Iż jest w stanie dostosować własne prawo do acqius communautaire w tym obszarze do momentu otrzymania członkostwa niezależnie od dwóch kwestii. Pierwsza dotyczyła dostępu do rynku gazu w Polsce, który z uwagi na konieczność przeprowadzenia restrukturyzacji nie był gotowy na pełną liberalizację (odpowiednio z instrukcją 98/30/WE, tak zwany instrukcją gazową, regulującą zasady tworzenia wewnętrznego rynku gazu, rynek ten powinien być zliberalizowany). Jednak wskutek zmiany założeń polityki energetycznej Polski do 2020, gdzie rząd zobowiązał się do zapewnienia większego poziomu konkurencyjności sektora energetycznego, zrezygnowano z tego postulatu. Utrzymano z kolei prośbę o wykorzystanie okresu przejściowego w relacji do dyrektywy 68/414/EEC zmienionej instrukcją 72/425/EEC nakładającej na państwa wymóg utrzymania dziewięćdziesięciodniowych min. zapasów ropy naftowej albo produktów naftowych. Prośba ta została uwzględniona i Polska uzyskaÅ‚a moment przejściowy do 31 grudnia 2008

Czym jest obszar negocjacyjny nr 14 znaczenie w Słownik na O .