nadwyżka sprzedaży systemie co to jest
Co oznacza Nadwyżka sprzedaży (w systemie kursu jednolitego): papieru wartościowego wspólnie z.

Czy przydatne?

Definicja Nadwyżka sprzedaży (w systemie kursu jednolitego)

Definicja z ang. Surplus sale (in the single-price system), z niem. Überschüssige Verkauf (in der Einzelpreissystem).

Co to znaczy: Wiadomość podana w okolicy kursu papieru wartościowego wspólnie z wyrażonym w procentach parametrem informującym, w jakim stopniu pozostały niezrealizowane w wypadku rynku zrównoważonego zlecenia sprzedaży z limitem ceny równym ustalonemu kursowi

Czym jest Nadwyżka sprzedaży (w znaczenie w Słownik na N .