deliverable forward co to jest
Co oznacza NDF (ang. Non Deliverable Forward): opierający na zawarciu zakładu o przyszłe.

Czy przydatne?

Definicja NDF (ang. Non Deliverable Forward)

Definicja z ang. NDF (ang. Non Deliverable Forward), z niem. NDF (ang. Non Deliverable Forward).

Co to znaczy: Instrument rynku międzybankowego opierający na zawarciu zakładu o przyszłe kształtowanie się cen instrumentów bazowych, w tym przypadku kursu walutowego. Strony NDF-u ustalają kurs terminowy, który będzie fundamentem wyliczenia przyszłych różnic kursowych

Czym jest NDF (ang. Non Deliverable znaczenie w Słownik na N .