rynku otwartego operacje co to jest
Co oznacza Operacje otwartego rynku: banku centralnego na rynku pieniężnym, realizujące cele.

Czy przydatne?

Definicja Operacje otwartego rynku

Definicja z ang. Open market operations, z niem. Offenmarktgeschäfte.

Co to znaczy: Operacje otwartego rynku to są operacje banku centralnego na rynku pieniężnym, realizujące cele polityki pieniężnej. To są w pierwszej kolejności: kontrola płynności mechanizmu bankowego, a poprzez to wpływanie na umiejętność kreacji pieniądza, pośrednie albo bezpośrednie wpływanie na poziom rynkowych stóp procentowych, łagodzenie wahań stóp procentowych, a poprzez to powiększenie efektywności działania rynku pieniężnego, postęp rynku wtórnego skarbowych papierów wartościowych poprzez zapewnienie jego płynności. Przeważnie użytkowane operacje otwartego rynku to repo i reverse repo

Czym jest Operacje otwartego rynku znaczenie w Słownik na O .