operacje terminowe co to jest
Co oznacza Operacje terminowe: których realizacja następuje w przyszłości. Operacje terminowe mogą.

Czy przydatne?

Definicja Operacje terminowe

Definicja z ang. Actions term, z niem. Aktionen Begriff.

Co to znaczy: To jest typ transakcji giełdowych, których realizacja następuje w przyszłości. Operacje terminowe mogą mieć zarówno charakter faktyczny jak i nierzeczywisty. Pierwsze z nich dotyczą transakcji, gdzie w określonym terminie następuje rzeczywista dostawa (odbiór) określonej w umowie partii towaru. Drugi typ dotyczyć może zarówno towarów jak i papierów wartościowych, których celem jest ochrona przed utratami spowodowanymi wahaniami cen (kursów) albo zastosowanie ich dla osiągnięcia zysku. Ich właściwością to jest, Iż możliwe jest rozwiązanie transakcji poprzez każdego z kontrahentów poprzez zawarcie transakcji odwrotnej, wskutek czego anulowany zostaje wymóg dostawy (odbioru) towaru

Czym jest Operacje terminowe znaczenie w Słownik na O .