token co to jest
Co oznacza Token: operacje dokonywane poprzez internet. To generator haseł jednokrotnych.

Czy przydatne?

Definicja Token

Definicja z ang. token, z niem. Zeichen.

Co znaczy TOKEN: Token jest urządzeniem zabezpieczającym operacje dokonywane poprzez internet. To generator haseł jednokrotnych, wyświetlanych w formie ciągu cyfr, który wymienia się co 60 sekund. Dana kombinacja cyfr jest istotna jedynie poprzez czas jej wyświetlania. Ciąg cyfr jest funkcją tajnego klucza zapisanego w karcie i aktualnego czasu. Mechanizm internetowy potrafi ustalić poprawność ciągu cyfr wygenerowanego poprzez token. Zegary tokena zsynchronizowane są z serwerem banku. Prócz tokena, zabezpieczeniem transakcji internetowych są karty kodów jednokrotnych albo w pojedynkę przydzielone poprzez bank hasła

Czym jest Token znaczenie w Słownik na T .

Co znaczy Transakcja:
Definicja Umowa handlowa, na przykład kupno, sprzedaż dla banku to jest każdy kredytowy albo debetowy zapis na rachunku klienta token co to jest.
Co znaczy Telemarketing:
Definicja marketingu bezpośredniego używająca telekomunikacji i technik przetwarzania danych połączonych z systemem kierowania, w celu optymalizacji mechanizmów komunikacji z klientem zapewnia obustronne token definicja.
Co znaczy Tabela Opłat:
Definicja Uchwalane poprzez zarząd towarzystwa kolekcja opłat dystrybucyjnych i zasad udzielania zwolnień z opłat obowiązujących w funduszu tabela opłat jest udostępniana w punktach obsługi klienta/funduszu token co znaczy.
Co znaczy Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych:
Definicja powierniczych) firma akcyjna, która za zezwoleniem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd zarządza jednym albo więcej funduszami inwestycyjnymi i powierniczymi (powiernicze - do chwili token słownik.
Co znaczy Trasat:
Definicja Osoba, której trasant poleca zapłacenie sumy wekslowej. Trasat jest dłużnikiem trasanta, który jego wierzytelność przekazuje wskazanej poprzez niego w wekslu osobie token znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: