charytatywny co to jest
Co to znaczy charytatywny? Definicja charytatywny miłosierny, dobroczynny, wspierający ubogich.

Czy przydatne?

Definicja charytatywny

Definicja z ang. charitable, z niem. gemeinnützig.

Co to znaczy CHARYTATYWNY charytatywny miłosierny, dobroczynny, wspierający ubogich.Etym. - śrdw.z łaciny charitativus 'jw.' z późn.z łaciny caritas 'miłosierdzie chrześc.' od ?Xac. 'drożyzna; brak; przywiązanie; miłość' z carus 'drogi, kosztowny; drogi, miły'; por. szarytki

Czym jest charytatywny znaczenie w Znaczenie C .