efef co to jest
Co to znaczy ef ef efef? Definicja ef ef, ef-ef pot. wyborny! wybornie! wyśmienity! wyśmienicie.

Czy przydatne?

Definicja ef ef efef

Definicja z ang. ef ef EFEF, z niem. ef ef EFEF.

Co to znaczy EF EF EFEF ef ef, ef-ef pot. wyborny! wybornie! wyśmienity! wyśmienicie! Etym. - nm. (etwas aus dem) Effeff (verstehen, kennen, beherrschen) '(coś znać, umieć, opanować) precyzyjnie, gruntownie, idealnie'; w nm. języku kupieckim od XVII w. oznaczano wyroby literą f (wł. fino 'w dobrym gatunku') i ff (wł. finissimo 'w b. dobrym gat.'); w terminologii muz. f znaczy wł. forte 'mocno', a ff - fortissimo 'b. silnie'; trzecią, najprawdop. możliwością jest pochodzenie od cytatów z pandektów (zobacz digesta), oznaczanych poprzez śrdw. glosatorów gr. literą p (pi); gdy pozioma kreska przekreślała dwie pionowe, sprawiało to wrażenie podwójnego f; dlatego glosatorzy XI-XV w. i jeszcze juryści XVI, a nawet XVIII w., stawiali przy cytatach z pandektów symbol ff; pandekty uważano za najpewniejsze źródło wiedzy, stąd znaczenie rozszerz

Czym jest ef ef efef znaczenie w Znaczenie E .