medico honra egzo egzergia co to jest
El Medico De Su Honra, Egzo, Egzergia, Esse Est Percipi, Experto Credite, Erystka, Ezopowy.

Znaczenie słowa, wyrazu na E

 • Znaczenie Euskara Definicja euskara baskij., język baskijski
 • Znaczenie Enchirydion Definicja enchirydion dawn. podręcznik podręczna, zwięzły książka, kompendium. Etym. - gr. encheirídion 'jw.'; zobacz en-; cheir, zobacz chir(o
 • Znaczenie Enrichissezvous Definicja enrichissez-vous! fr., bogaćcie się! Etym. - z przemówienia (1 III 1843) polityka fr. François Guizota (1787-1874
 • Znaczenie Kalifornijska Eszolcja Definicja Etym. - n.z łaciny Eschscholtzia californica 'jw.'; od nazwiska botanika nm.: Johann Fr. von Eschscholtz (1793-1831
 • Znaczenie Unum Pluribus E Definicja z wielu, zwł. rząd narodowy utworzony poprzez zjednoczenie wielu stanów (napis na pieczęci i na wielu monetach USA). Etym. - z poematu ?Xac
 • Znaczenie e pur si mouve Definicja jednak się porusza! Etym. - słowa, które wypowiedzieć miał o Ziemi (wg legendy powstałej około 1760) Galileusz po wymuszonym na nim poprzez
 • Znaczenie Rider Easy Definicja jeździec. Etym. - video (1969 r.) opierając się na scenariusza Petera Fondy, Denisa Hoppera i Terry Southerna
 • Znaczenie Ebenista Definicja meble fornirowane i intarsjowane (pierw. hebanowe). Etym. - fr. ébéniste 'stolarz art.' od ébène 'heban' z gr. ebenos 'jp
 • Znaczenie Eblaicki Definicja królestwa Ebla odczytany z napisów klinowych w Tel Mardikh (na miejscu staroż. Ebla) w płn. Syrii, około 50 km od Aleppo. Etym
 • Znaczenie Crispinus Iterum Ecce Definicja zjawił się ten natręt i nudziarz) Kryspin!; okrzyk, wyrażający przykrość na skutek powrotu niemiłej osoby, kwestie. Etym. - z Juwenalisa
 • Znaczenie Reformanda Semper Ecclesia Definicja Kościół, który się wciąż reformuje. Etym. - o protestantyzmie, który się ustawicznie rozwija poprzez podział (por. adwentysta, anabaptysta
 • Znaczenie Echin Definicja kolczasty; zool. jeżowiec. echinopsis bot. kaktus kolczasty. echinus w staroż. archit. gr. - dolna część głowicy doryckiej i toskańskiej
 • Znaczenie Echolalia Definicja automatyczne powtarzanie zasłyszanych dźwięków, słów, zwrotów. echolokacja biol. umiejętność nie wszystkich zwierząt (na przykład
 • Znaczenie Ecossaise Definicja typu z angielskiego: country dance (zobacz), pop. w Anglii i Francji nareszcie XVIII i pocz. XIX w.; występuje w twórczości Schuberta
 • Znaczenie Ecru Definicja nie bielonego: szarawożółty, bledszy i bardziej zielonkawy niż chamois a. kość słoniowa. Etym. - fr. 'nie bielony; surowy (jedwab
 • Znaczenie Ser Edamski Definicja dojrzewający ser podpuszczkowy ze zbieranego mleka krowiego, barwy żółtej, o rzadkich oczkach (w Polsce zwany także litewskim a
 • Znaczenie Edr Definicja kryształ, posiadające ustaloną liczbę ścian, na przykład oktaedr. Etym. - gr. hédra 'siedzenie; ława; rząd; miejsce'; por. efedra
 • Znaczenie Sentimentale Education Definicja L'Éducation sentimentale. nauka wychowanie, wykształcenie. edukacyjny. Etym. - ?Xac. educatio 'jw.' od educare 'wychowywać; kształcić'; e
 • Znaczenie Okres Edwardiański Definicja inicjalne lata XX w. aż do wybuchu 1. wojny świat., czasy reakcji na sztywność, filisterstwo i obłudę epoki wiktoriańskiej (zobacz), moment
 • Znaczenie Edycja Definicja podobne). edytorski wydawniczy. edytor wydawca. Etym. - ?Xac. editio 'wydanie' i późn.z łaciny editor 'wydawca' od ?Xac. edere 'wydawać
 • Znaczenie Kompleks Edypa Definicja dzieci płci męskiej (3-6 lat) - podświadoma i stłumiona skłonność (płciowa) do matki i strach przed odwetem ojca, jako rywala budzącego
 • Znaczenie Ef Definicja nad; zewnętrzny; tylny; wcześniejszy; poprzedzający (w okresie); chem. pokrewny; geol. zmieniony; spoczywający (na innej warstwie geol
 • Znaczenie Ego Definicja jaźń", "ja", jeden z poziomów (obszarów) osobowości ludzkiej, od którego zależą funcje poznawcze i który, dla utrzymania
 • Znaczenie Efef Ef Ef Definicja wyśmienity! wyśmienicie! Etym. - nm. (etwas aus dem) Effeff (verstehen, kennen, beherrschen) '(coś znać, umieć, opanować) precyzyjnie
 • Znaczenie Efedra Definicja występujący w przęśli, dziś otrzymywany syntetycznie, użytkowany jako lek w dychawicy oskrzelowej i in. chorobach alergicznych. Etym. - n.z
 • Znaczenie Effie Definicja nagroda przyznawana dorocznie poprzez przemysł reklamowy za efektywną reklamę. Etym. - amer.z angielskiego:, (1970) od imienia ?Xeńskiego
 • Znaczenie Efod Definicja ceremonialnego stroju arcykapłana staroż. Izraela, opisanego w Biblii (Ex. 28,6-8; 39,2-5), noszona na wierzchu właściwej szaty, prawdop
 • Znaczenie Efor Definicja corocznie wybieranych najwyższych urzędników; w Grecji współcz. - urzędnik państwowy, nadzorca. Etym. - gr. éphoros 'nadzorca; efor
 • Znaczenie Kultura Egejska Definicja kreteńska a. minojska, helladzka, późn. zwana mykeńską, cykladzka) epoki kamienia gładzonego i brązu (III i II tysiąclecie przed naszą erą
 • Znaczenie Eggnogg Definicja mlekiem a. śmietanką i regularnie z rumem, brandy a. innym trunkiem, niekiedy z winem, podawany zazw. na zimno z dodatkiem tartej gałki
 • Znaczenie Egida Definicja opieką, przewodnictwem, auspicjami, patronatem, (przest.) osłoną, puklerzem. Etym. - ?Xac. aegis dpn. aegidis z gr. aigis 'koźla skóra
 • Znaczenie Egreta Definicja czapli z rodzaju Egretta, potem również strusich) a. jej imitacja z metalu i klejnotów noszona dawn. poprzez kobiety jako ozdoba fryzury a
 • Znaczenie Egzarcha Definicja głowa cerkwi bułg. od r. 1870 (od 1953 - patriarcha). Etym. - późn.z łaciny exarchus 'wyższy duchowny w dawn. Kośc. rz.' z ?Xac.gr
 • Znaczenie Egzekucja Definicja cielesnej, chłosty; kary Zgonu); przymusowe ściąganie należności od dłużnika, licytacja. egzekwować wymagać wykonania czego; zrealizować co
 • Znaczenie Egzempcja Definicja przeniesienie osoby a. zespołu (zazw. zakonu) spod jurysdykcji jednego przełożonego Kośc. pod władzę innego, zazwyczaj wyżej postawionego
 • Znaczenie Egzemplifikacja Definicja posługiwanie się przykładami, objaśnianie sposobem przykładową. Etym. - śrdw.z łaciny exemplificatio 'udowadnianie przykładami' z ?Xac
 • Znaczenie Egzobiologia Definicja egzobiologia (w czasie gdy jeszcze przyszłościowa) edukacja o życiu poza Ziemią. Etym. - zobacz egzo-; biologia
 • Znaczenie Egzogamia Definicja zwyczaj zezwalający na małżeństwo jedynie z osobą nie należącą do szczepu, rodu, kasty, klanu; por. endogamia. Etym. - zobacz egzo-; -gam
 • Znaczenie Egzorcysta Definicja święcenie niższe; duchowny uprawniony do egzorcyzmowania; charyzmatyk. egzorcyzm Kośc. rz.kat. obrzęd liturgiczny opierający na zaklinaniu
 • Znaczenie Egzorta Definicja do określonego grona słuchaczy, zwł. do młodzieży (szkolnej). Etym. - ?Xac. exhortatio 'pobudzenie; napomnienie' od exhortari 'zagrzewać
 • Znaczenie Egzotyczny Definicja dalekim, o odmiennym klimacie i osobliwych obyczajach; nadzwyczajny, cudaczny, cudzoziemski, zamorski; pełen egzotyki. Etym. - gr
 • Znaczenie Eksklamacja Definicja wykrzyknik, wtrącone w tok mowy zdanie wykrzyknikowe, regularnie urwane, a. równoważnik zdania, o charakterze apostrofy. Etym. - ?Xac
 • Znaczenie Egzystencja Definicja życie, warunki życia, filoz. istnienie, rzeczywistość (przeciwstawna esencji). egzystować istnieć, być, żyć; mieć środki do życia
 • Znaczenie Eidofor Definicja na spory ekran, eidolon zobacz idol. eidos filoz. coś, co jest widziane a. przeczute; idea (u Platona); forma, esencja, rodzaj (u
 • Znaczenie Weile Mit Eile Definicja eile mit Weile nm., spiesz się bez pośpiechu; por. festina lente
 • Znaczenie Farinae Eiusdem Definicja eiusdem farinae ?Xac., z tej samej mąki; (ludzie) tego samego pokroju; wart Pac pałaca
 • Znaczenie Ejdetyzm Definicja najczęściej dzieciom) odtwarzania rzeczy, krótko wcześniej oglądanych a. słyszanych, z dokładnością znacząco przekraczającą zwykłe
 • Znaczenie Ekipa Definicja wyznaczonych do wykonania jakiegoś zadania. Etym. - fr. équipe 'jw.', 'oddział, patrol', od équiper 'oporządzać; wyposażać' pochodzenia
 • Znaczenie Ekistyka Definicja osiedlach ludzkich, zwł. mająca na celu ich polepszenie i uzdrowienie poprzez planowe działanie. Etym. - termin wprowadzony poprzez
 • Znaczenie Eklektyzm Definicja niespójną) całość teorii, koncepcji, pojęć i tez, wybranych z różnych kierunków filoz., mechanizmów, doktryn (por. synkretyzm); plast
 • Znaczenie Ekskurs Definicja bonus odbiegający od gł. przedmiotu dzieła. Etym. - ?Xac. excursus 'wypad; dygresja' z p.p. od excurrere, zobacz ekskursja
 • Znaczenie Enchilada Definicja przykryta (a. zawijana z) mocno i ostro przyprawionym mięsem, a. innym nadzieniem i podawana z sosem pomidorowym przyprawionym chile. Etym
 • Znaczenie Eklezjasta Definicja Salomonowy, Kohelet (od hebr. kahál, zobacz kahał), księga Biblii, zestaw sceptycznych, pesymistycznych nauk, sentencji, przypisywanych
 • Znaczenie Eklezjastyk Definicja tradycyjnie przypisywana mędrcowi palestyńskiemu zwanemu Ben Sirah a. Jezus syn Syracha, napisana prawdop. najpierw II w. przed naszą erą
 • Znaczenie Ekologia Definicja relacje pomiędzy organizmami i ich zespołami a ich żywym i martwym środowiskiem. Etym. - gr. oikos, zobacz eko-; -log; log
 • Znaczenie Ekonom Definicja folwarcznych w momencie feud. i kapitalizmu. ekonometria edukacja badająca (dzięki metod mat.-statyst.) ilościowe prawidłowości zachodzące
 • Znaczenie Ekosfera Definicja krążącym ewentualnie w obrębie tej strefy planetom takie warunki pod względem temp., Iż (przy spełnieniu innych warunków) mogłoby na tych
 • Znaczenie Ekscelencja Definicja różnych państwach ambasadorom, ministrom i tym podobne, w Kośc. rz.kat. - biskupom. Etym. - ?Xac. excellentia 'wyższość; pierwszeństwo' od
 • Znaczenie Ekscepcja Definicja obiekcja, zarzut natury formalnoprawnej w relacji do postępowania sądowego a. właściwości sądu, zgłoszony poprzez pozwanego na rozprawie
 • Znaczenie Ekshalacja Definicja z głębi Ziemi; (ekshalacje wulkaniczne) gazy i pary wydobywające się w okresie wybuchów wulkanicznych i w długi czas potem Etym. - ?Xac
 • Znaczenie Ekshibicjonizm Definicja symptomem jest obnażanie narządów płciowych w obecności osób płci odmiennej; przen. skłonność do nieumiarkowanego wywnętrzania się
 • Znaczenie Ekspander Definicja do rozciągania, złożony z uchwytów połączonych sprężynami a. taśmami gumowymi. ekspansja rozprzestrzenianie (się); zajmowanie poprzez kraj
 • Znaczenie Ekspatriacja Definicja państwie, zerwanie z ojczyzną; przymusowe wydalenie kogoś z ojczyzny; wygnanie, banicja. ekspatriować (się). Etym. - śrdw.z łaciny
 • Znaczenie Ekspedient Definicja sprzedawczyni). ekspedycja wysyłanie, wysyłka, biuro, dział wysyłki (poczty, gazet, towaru i tym podobne); podróż, wyprawa w celach
 • Znaczenie Ekspert Definicja jalista). ekspertyza zbadanie rzeczy a. kwestie poprzez biegłego (lekarza, księgowego, rusznikarza, grafologa i tym podobne) dla wydania
 • Znaczenie Eksplantacja Definicja oddzielenie narządu (części tkanki) w celu wszczepienia go gdzie indziej (a. w innym organizmie) albo dla hodowli sztucznej; por
 • Znaczenie Eksplikować Definicja wyjaśniać; uzasadniać. eksploatator. eksploatować. eksplikacja. eksploatacja stosowanie, wyzyskiwanie (na przykład bogactw naturalnych
 • Znaczenie Atmosferyczna Ekstynkcja Definicja promieniowania Słońca i in. ciał niebieskich w trakcie przechodzenia poprzez atmosferę, powstałe w konsekwencji pochłaniania i rozpraszania
 • Znaczenie Ekstyrpacja Definicja całkowite usuwanie jakiegoś narządu. ekstyrpator przest. gracownik, kultywator do wyciągania chwastów i spulchniania gleby. Etym. - ?Xac
 • Znaczenie Eksplodować Definicja rozrywać się, pękać. eksplozja demograficzna gwałtowny wzrost liczby ludności charakterystyczny dla 2. poł. XX w., zwł. w państwach
 • Znaczenie Eksponat Definicja pokaz (na wystawie, w muzeum i tym podobne). eksponent wystawca; mat. wykładnik. eksponować prezentować, wystawiać na pokaz; narażać
 • Znaczenie Ekspozycja Definicja wystawienie na działanie czegoś (na przykład ciała na promieniowanie); lit., muz. wprowadzenie w akcję, w temat utworu; fot. naświetlanie
 • Znaczenie Ekspres Definicja adresatowi zaraz po nadejściu; przest. umyślny, posłaniec, goniec; pociąg pośpieszny; aparat do szybkiego parzenia kawy. Etym. - fr. exprès
 • Znaczenie Ekspulsja Definicja rugowanie z posiadłości. Etym. - ?Xac. expulsio 'wypędzenie' od expulsare 'wypędzać' z expellere 'wypychać; wyganiać'; zobacz eks-; puls
 • Znaczenie Eksterytorialność Definicja wyłączenie spod jurysdykcji danego państwa przebywających na jego terytorium przedstawicieli innego państwa a. należących do niego rzeczy
 • Znaczenie Ekstrakcja Definicja wyodrębniania ustalonych składników (ekstraktów, wyciągów) z mieszanin ciekłych a. stałych przy zastosowaniu odpowiednich, selektywnych
 • Znaczenie Ekstraordynaryjny Definicja niezwykły. Etym. - ?Xac. extraordinarius 'nadzwyczajny' od extra ordinem 'poza (zwykłym) porządkiem'; zobacz ekstra-; ordo, zobacz
 • Znaczenie Ekstrasystole Definicja skurcz jednej z komór serca kierujący do przemijającej arytmii. Etym. - n.z łaciny; zobacz ekstra-; gr. systolē 'skurcz' od systéllein
 • Znaczenie Ekto Definicja zewnętrzny; niewłaściwie umiejscowiony (por. egzo-; ento-). ektotermy zwierzęta ektotermiczne, których źródłem ciepła jest zewnętrzne
 • Znaczenie Ekumenopolis Definicja ciągłe i bezkresne miasto. Etym. - termin wprowadzony poprzez architekta i inżyniera gr. Constantinosa A. Dioxadisa (ur. 1913); zobacz
 • Znaczenie Ekwi Definicja EKWI- w złożeniach: równy; równo-. Etym. - ?Xac. aequus 'równy; gładki'; por. adekwatny; egalitarny; ekwator(ialny); regał 2
 • Znaczenie Ekwici Definicja końca III w. przed naszą erą) uprzywilejowana warstwa ludności rz., składająca się z bogaczy nie zasiadających w senacie. Etym. - ?Xac
 • Znaczenie Ekwilibrystyka Definicja cyrkowych, opierających na zachowaniu równowagi w trudnych, nienaturalnych pozycjach i wykonywaniu ćwiczeń, ewolucji w utrudnionych
 • Znaczenie Ekwipaż Definicja z zaprzęgiem. ekwipunek wyposażenie; zaopatrzenie w elementy konieczne do jakiejś czynności. Etym. - fr. équipage 'załoga (okrętu); park
 • Znaczenie Brujo Amor El Definicja Miłość czarodziejem. Etym. - balet (1915 r.) kompozytora hiszp. Manuela de Falla [wym. ...falia] (1876-1946); ze słynnym Tańcem ognia
 • Znaczenie el momento de la verdad Definicja la verdad) hiszp., dosł. chwila (godzina) prawdy; chwila krytyczna (niebezpieczeństwa a. trudności) wystawiająca człowieka na próbę
 • Znaczenie Vital Elan Definicja życiowy; zobacz witalizm. Etym. - z dzieła filozofa fr. Henri Bergsona (1859-1941) Ewolucja twórcza (1907 r
 • Znaczenie Elastil Definicja poliamidowego; tkanina z tej przędzy. elastomery chem. ekipa tworzyw naturalnych i sztucznych o własnościach kauczuku, odkształcalnych mimo
 • Znaczenie Eldorado Definicja raj na ziemi, ziemia obiecana; por. Golkonda. Etym. - hiszp. El Dorado 'pozłocony (człowiek)'. Nazwa nadawana pierwotnie królowi
 • Znaczenie Domina Emax Definicja emax domina ?Xac., pani z namiętnością do zakupów, pasjonująca się zakupami. Etym. - z Owidiusza (Sztuka kochania, 1, 421
 • Znaczenie Eleaci Definicja filozof. zał. w Elei nareszcie VI w. przed naszą erą poprzez Ksenofanesa z Kolofonu, rozwijająca się do połowy V w. przed naszą erą
 • Znaczenie Elekcja Definicja świeckich, duchownych i monarchów w drodze obioru; obiór (zwł. króla). elekcyjni królowie - obierani poprzez ogół szlachty (w Polsce od
 • Znaczenie Elektro Definicja elektryczny(-nie); elektrolityczny; elektromagnetyczny; elektron. elektroda część (metalowego) przewodnika, granicząca bezpośrednio z
 • Znaczenie Kompleks Elektry Definicja dzieci płci żeńskiej (3-6 lat) - podświadoma i stłumiona skłonność (płciowa) do ojca i strach przed odwetem matki, jako rywalki budzącej
 • Znaczenie Elew Definicja szkoły wojskowej. elewator pionowy przenośnik kubełkowy do przeładowywania materiałów sypkich; spich(le)rz, magazyn zbożowy. elewon lotn
 • Znaczenie Płaszcz Eliasza Definicja urzędu, stanowiska; przekazanie komuś swojej funkcji, swego urzędu. Etym. - wg Biblii (3. Ks. władca., 19, 19); prorok Eliasz, powołując
 • Znaczenie Embargo Definicja kraj mienia innego państwa, zwł. (ładunku) statków; zakaz wywozu pewnych towarów a. kapitałów do danego państwie a. ekipy państw; w
 • Znaczenie Elipsa Definicja miejsce geom. punktów, których suma odległości od dwóch punktów stałych (ognisk elipsy) jest stała i równa; jęz. wyrzutnia, opuszczenie w
 • Znaczenie Elita Definicja względem prestiżu, kwalifikacji a. władzy w danym środowisku, śmietanka, wybór, kwiat; zespół ludzi odgradzających się od ogółu w poczuciu
 • Znaczenie Pola Elizejskie Definicja pobytu dusz błogosławionych zmarłych, Elizjum, asfodelowe łąki (por. Hades); (elizejskie cienie) dusze zmarłych przebywające w Elizjum
 • Znaczenie elle flotte elle hesite en un mot elle est femme Definicja elle est femme fr., waha się, jest w rozterce, krótko mówiąc - jest kobietą. Etym. - z Racine'a (Athalie, 3, 3, 876
 • Znaczenie Elysee Definicja del)elize] Pałac Elizejski; przen. prezydent Republiki Francuskiej, jego urząd, polityka; por. Bourbon, Matignon; por. Elizejskie Pola
 • Znaczenie Elzewiry Definicja i klasyków gr. i rz. drukowane i rozpowszechniane w 1538-1712 w Lejdzie i Amsterdamie poprzez hol. rodzinę drukarzy, księgarzy i wydawców
 • Znaczenie Elżbietanki Definicja zgromadzeń zakonnych, mających za patronkę św. Elżbietę z Turyngii. elżbietański odnoszący się do okresu panowania królowej z angielskiego
 • Znaczenie Eman Definicja substancji promieniotwórczych. emanacja wydzielanie (się), promieniowanie; to, co wydziela się, promieniuje; produkt, wypływ; fiz. chem
 • Znaczenie Emancypacja Definicja zależności, poddaństwa, ucisku; usamodzielnienie, uniezależnienie; uzyskanie równouprawnienia (na przykład poprzez kobiety). emancypantka
 • Znaczenie Emigracja Definicja emigrantów, wychodźców, osób, które przesiedliły się do obcego państwie; por. migracja. emigrować. Etym. - późn.z łaciny emigratio
 • Znaczenie Emir Definicja wszystkich władców w państwach arabskich, muzułmańskich. emirat państwo podległy władzy emira; urząd emira; chanat bucharski (XVIII - pocz
 • Znaczenie Emisariusz Definicja polityczny. emitować (kapitał; promienie, elektrony). emisyjny. emisja ekon. wypuszczenie w obieg pieniędzy, papierów wartościowych; muz
 • Znaczenie Emocja Definicja wzburzenie; przeżycie uczuciowe (gniew, strach, radość, żal i tym podobne). emocjonalny skłonny do wzruszeń; wywołujący wzruszenia
 • Znaczenie Empireum Definicja i śrdw. kosmologii, opisywana zazw. jako sfera ognia i światła (por. eter); raj, niebo, firmament; transcendentnie wzniosłe miejsce
 • Znaczenie Empiria Definicja teoriopoznawczy kierunek filoz. wywodzący (w odróżnieniu do racjonalizmu) poznanie ludzkie wyłącznie z doświadczenia. empiryczny oparty na
 • Znaczenie Emploi Definicja aktor się specjalizuje. Etym. - fr. 'przeznaczenie; zajęcie, posada; jw.' od employer 'korzystać; zatrudniać' z ?Xac. implicare, zobacz
 • Znaczenie Empora Definicja galerii a. trybuny wspartej na kolumnach, gł. nad nawami bocznymi a. nad transeptem, przeznaczonej dawn. dla władcy i dworu, dla kobiet
 • Znaczenie Emulsja Definicja cieczy w cieczy (na przykład mleko); fot. mieszanina substancji światłoczułych w warstwie żelatyny, pokrywająca błony (klisze, papiery) fot
 • Znaczenie Synowie Enaka Definicja Biblii (Num., 13, 34); "Tameśmy widzieli ludzi potwornych, synów Enaka z rodu olbrzymów, wobec których zdaliśmy się jak szarańcza"
 • Znaczenie Encyklopedia Definicja będące zbiorem (ułożonym alfabetycznie a. wg zagadnień) informacje ze wszystkich (e. ogólna albo powszechna) a. z nie wszystkich (e
 • Znaczenie Endemia Definicja danej okolicy; por. epidemia. endemiczny biol., med. miejscowy, lokalny, właściwy danemu terenowi. Etym. - gr. endēmía 'zamieszkiwanie
 • Znaczenie Endogamia Definicja małżeństwo jedynie wewnątrz danej ekipy socjalnej, szczepu, rodu, kasty, klanu; por. egzogamia. Etym. - zobacz endo-; -gam
 • Znaczenie Endoplazma Definicja endoplazma biol. wewnętrzna warstwa (cyto)plazmy komórki. Etym. - zobacz endo-; plazma
 • Znaczenie Endymion Definicja młodzieńczej; nieprzerwanego, wieczystego snu; piękna i spokoju Zgonu; por. Epimenides, Rip van Winkle. Etym. - w mit. gr. urodziwy pasterz
 • Znaczenie Energetyka Definicja przemysłu a. edukacja techn., zajmujące się przetwarzaniem, przenoszeniem, gromadzeniem i użytkowaniem energii. energiczny aktywny
 • Znaczenie Energumen Definicja złego ducha, demona; przen. fanatyczny zwolennik, adherent, entuzjasta, opętaniec. Etym. - późn.z łaciny energumenus 'opętany poprzez
 • Znaczenie Choeur De Enfant Definicja dosł. 'mały chórzysta', przen. pop. osoba naiwna, bojaźliwa, bogobojna. enfant prodige fr., [wym. ãfã prodiż] cudowne dziecko; por
 • Znaczenie Enigma Definicja enigmatyczny zagadkowy, tajemniczy. Etym. - ?Xac. aenigma 'zagadka' z gr. aínigma dpn. ainígmatos 'jp.' od aínos 'bajka; powiedzenie
 • Znaczenie Enklawa Definicja otoczona poprzez terytorium innego państwa; teren otoczony obszarem o innym charakterze a. należącym do innego właściciela. Etym. - fr
 • Znaczenie Kunst Entartete Definicja termin wprowadzony w Niemczech poprzez ideologów hitlerowskich na ustalenie wszelkich przejawów nowoczesności w sztuce, poczynając od
 • Znaczenie Entaza Definicja wybrzuszenie trzonu całej kolumny, występujące najmocniej nieco poniżej środka jej długości, użytkowane już w staroż. dla usunięcia
 • Znaczenie Ententa Definicja ekipa krajów sprzymierzonych; koalicja; zwł. państwa walczące z mocarstwami centralnymi w okresie I wojny świat. (1914-18); Mała E
 • Znaczenie Entfremdung Definicja Entfremdung nm., wyobcowanie. Etym. - z Hegla (Phänomenologie des Geistes; 'Fenomenologia ducha'), 1807 r
 • Znaczenie Entomologia Definicja zoologii zajmujący się badaniem owadów. Etym. - gr. éntomon 'owad' z r.nij. od éntomos 'pocięty'; zobacz en-; -tom; -log; log
 • Znaczenie Entropia Definicja chaotyczności, stopnia nieuporządkowania; fiz. rozmiar fizyczna charakteryzująca stan układu ciał materialnych i określająca kierunek
 • Znaczenie Entwicklungsroman Definicja rozwoju, jest to opisująca postęp i kształtowanie się osobowości bohatera od dzieciństwa do wieku dojrzałego (por. Bildungsroman
 • Znaczenie Enurezja Definicja okresie snu; moczenie nocne. Etym. - n.z łaciny enuresis z gr. enoureín 'moczyć się w łóżku'; zobacz en-; oúron zobacz urologia
 • Znaczenie Eoliczny Definicja poprzez wiatr. eolska harfa - dawn. (X-XIX w.) instrument muz. o strunach różnej grubości strojonych na ten sam ton, wydających pod
 • Znaczenie Eon Definicja moment; geol., astr. (1972) mld (109) lat ziemskich. Etym. - ?Xac. aeon z gr. aiōn 'czas; trwanie; wiek ludzki; wieczność
 • Znaczenie Eparchia Definicja administracyjna w cesarstwie bizantyjskim, która przetrwała jeszcze we współczesnej Grecji jako część monarchii; diecezja w kościele
 • Znaczenie Bourgeois Le Epater Definicja mieszczucha; por. pour epater... epatować przest. zadziwić, zdumiewać; (chcieć) zafrapować, oszołomić, zaskoczyć, zaimponować, zgorszyć
 • Znaczenie Ponton Oinopa Epi Definicja jak wino (a. po morzu ciemnym jak wino); por. epitheton ornans. Etym. - z Homera (Iliada 1, 350, passim
 • Znaczenie Epicondylitis Definicja quot;łokieć tenisowy", bolesność okolicy stawu łokciowego, cierpienie zawodowe wielu skrzypków, graczy w rugby, futbol amer. i
 • Znaczenie Epidemia Definicja określonej dolegliwości, zwł. zakaźnej (por. endemia; pandemia; epizootia), a. żadnych ujemnych, szkodliwych zjawisk w zbiorowisku ludzkim
 • Znaczenie Epifania Definicja święto Trzech Króli. epifenomen zdarzenie wtórne, towarzyszące zjawisku głównemu, ale nie mające wpływu na jego przebieg. Etym. - późn.z
 • Znaczenie Epigon Definicja utalentowanych poprzedników; kontynuator przeżywających się kierunków sztuki a. edukacji. Etym. - gr. epígonos 'potem urodzony'; zobacz epi
 • Znaczenie Epigraf Definicja rzeźbie, nagrobku i tym podobne epigramatyczny satyryczny, zwięzły. epigrafika edukacja odczytywania dawn. napisów rytych w kamieniu
 • Znaczenie Epikryza Definicja podsumowanie, zwł. med. przyczyn i przebiegu dolegliwości (por. anamneza); med. incydent w przebiegu dolegliwości następujący po kryzysie
 • Znaczenie Epilepsja Definicja Etym. - gr. epilēptikós 'padaczkowy' od epilepsía 'jw.' z epilambánein 'chwytać; atakować (o chorobie)'; zobacz epi-; lambánein, zobacz
 • Znaczenie Epimenides Definicja nieobecność w okresie i miejscu jakichś wydarzeń wyszła na dobre, na korzyść; (por. Endymion; Rip Van Winkle). Etym. - kreteński cudotwórca
 • Znaczenie Epistemologia Definicja poznaniu); filoz. gnoseologia, teoria poznania, zajmująca się możliwościami, granicami i zasięgiem poznania ludzkiego i jego prawdziwością
 • Znaczenie epistola enim non erubescit Definicja epistola (enim) non erubescit ?Xac., (ponieważ) list się nie rumieni; por. charta non erubescit. Etym. - z Cycerona (Listy, 5, 12
 • Znaczenie Epistolarny Definicja napisany(ch) w formie listu. epistoła żart. (sążnisty, rozwlekły) list; zobacz lekcja. epistolografia dział lit. obejmujący utwory napisane
 • Znaczenie Epistyl Definicja epistyl zobacz architraw. Etym. - gr. epistýlion 'jw.'; zobacz epi-; stýlos, zobacz stylici
 • Znaczenie Epitafium Definicja tablica z napisem ku czci zmarłego; lit. wiersz ku czci osoby zmarłej; wiersz satyryczny o osobie żyjącej, w formie napisu nagrobkowego
 • Znaczenie Epitet Definicja osoby a. nazwy przedmiotu, uwydatniające jakąś jego cechę; przydomek; wyzwisko. epitheton ornans ?Xac., (stały) epitet ozdobny
 • Znaczenie Epizod Definicja przelotne, bez istotnych skutków; incydent; lit. ustęp, fragment luźno związany z kluczowym wątkiem; teatr., video (jp. albo) drobna
 • Znaczenie Epoka Definicja moment obejmujący pewne stadium (faza, fazę) dziejów; moment trwania jakiejś formacji socjalnej; geol. jednostka czasu trzeciego rzędu (po
 • Znaczenie Epopeja Definicja bohaterski, legendarny, historyczny, ludowy); ogromna powieść a. cykl powieściowy o tematyce hist., narodowej; przen. szereg ogromnych
 • Znaczenie equo ne credite Teucri Definicja equo ne credite, Teucri ?Xac., nie ufajcie koniowi, Trojanie. Etym. - z Wergiliusza (Eneida, 2, 48); zobacz trojański koń
 • Znaczenie Erudycja Definicja wszechstronna znajomość przedmiotu; uczoność, wykształcenie; oczytanie; wiedza książkowa. erudyta. Etym. - ?Xac. eruditio 'nauczanie
 • Znaczenie eququidquid id est timeo Danaos et dona ferentes Definicja ferentes ?Xac., czymkolwiek tj., lękam się Danajów (Greków), nawet gdy składają dary; por. equo ne credite... Etym. - z Wergiliusza (Eneida
 • Znaczenie Erastianizm Definicja pewnego wpływu państwa na kwestie Kościoła. Etym. - od nazwiska Thomasa Erastusa (właśc. Thomas Lüber, Lieber a. Liebler, 1524-83), szwajc
 • Znaczenie Erem Definicja odosobnieniu; pustelnia. ermitaż, eremitorium, ustronie, mały pawilon ogrodowy poświęcony do samotnych rozmyślań (XVII-XVIII w.); (E
 • Znaczenie Erg Definicja robota wykonana poprzez siłę 1 dyny na drodze 1 cm. 2. pustynia płn.afrykańska pokryta piaskami lotnymi a. zamarłymi, pod skorupą wapienną
 • Znaczenie Metoda Ergocentryczna Definicja polegająca na badaniu dzieł pisarza bez brania pod uwagę okoliczności zewn., na przykład jego biografii. ergodyczny odnoszący się do
 • Znaczenie Ergonomia Definicja dostosowaniem urządzeń technicznych, produkcyjnych i in. do wymiernych i ustalonych poprzez anatomię, fizjologię i psychologię cech
 • Znaczenie Erhu Definicja er-hu chiń., chiński instrument muz. o dwóch jedwabnych strunach, które pociera się łukowatym smyczkiem; chińskie skrzypce
 • Znaczenie eripuit coelo fulmen mox sceptra tyrannis Definicja tyrannis ?Xac., wydarł niebu piorun, a berła tyranom. Etym. - paraf. z Maniliusza (Astronomica, 1, 104); napis na popiersiu Benjamina
 • Znaczenie ernst ist das Leben heiter ist die Kunst Definicja ernst ist das Leben, heiter ist die Kunst nm., życie jest poważne, sztuka jest radosna. Etym. - z Schillera (Wallenstein, Prolog
 • Znaczenie Erozja Definicja powierzchni ziemi poprzez wody płynące a. (rozszerz.) poprzez inne impulsy zewn., jak wiatr, lodowce (por. ablacja; abrazja; eoliczny
 • Znaczenie Errata Definicja lista poprawek, sprostowanie omyłek w książce. eratyki, eratyczne głazy - narzutowe, przyniesione i pozostawione poprzez lodowce. Etym
 • Znaczenie Erupcja Definicja wnętrza ziemi na powierzchnię produktów wulkanicznych; wybuch (wulkanu). Etym. - ?Xac. eruptio 'wybuch; wypad' od erumpere 'dobywać się
 • Znaczenie Erynie Definicja nielubiane boginki kary i pomsty za zbrodnie; Eumenidy (w mit. rz. - Furie). Etym. - gr. Erinýes 'gniewne' (z łaciny Furiae). By ich nie
 • Znaczenie es wird nicht so heiss gegessen wie es gekocht wird Definicja es wird nicht so heiss gegessen, wie es gekocht wird nm., nie tak gorące się je, jak ugotowano; nigdy nie bywa tak źle, jak nam grożą
 • Znaczenie Esencja Definicja wywar, napar; zagęszczony roztwór substancji roślinnych a. syntetycznych; ważna treść czegoś, istota rzeczy; filoz. synonim egzystencji
 • Znaczenie Esesman Definicja szturmowych, będących zrazu elitarną strażą przyboczną Hitlera, a później w najwyższym stopniu (w okolicy gestapo) zbrodniczą organizacją
 • Znaczenie Eskalacja Definicja potęgowanie, intensyfikacja; polit. stopniowe przechodzenie lokalnego konfliktu wojennego w szeroki, a nawet powszechny, albo
 • Znaczenie Eskapada Definicja wyprawa; wycieczka z przygodami, wypad. eskapizm lit. ucieczka, oderwanie się od rzeczywistości; unikanie problemów współczesności. Etym
 • Znaczenie Pies Eskimoski Definicja polowania w okolicach arktycznych, spory (do 64 cm wys.), potężnej budowy, maści szarej a. łaciatej, wytrwały i błyskawiczny, o
 • Znaczenie Eskulap Definicja eskulap żart. doktor. Etym. - ?Xac. Aesculapius, gr. Asklēpiós 'święty wąż uzdrawiający; mit. gr. bóg lekarzy, syn Apolla i nimfy Koronis
 • Znaczenie Espada Definicja espada zobacz matador. Etym. - hiszp. dosł. 'szpada' z ?Xac. spatha 'szeroki miecz; kopystka' z gr. spáthē 'pióro wiosła; brzeszczot miecza
 • Znaczenie Espadryle Definicja giętkiej, regularnie sznurkowej, podeszwie, wiązane tasiemkami skrzyżowanymi na kostce. Etym. - fr. espadrille, wariant od espardille od
 • Znaczenie Espagnole Definicja rosołu, boczku i jarzyn (z angielskiego: brown sauce). Etym. - fr. sauce espagnol, sauce à l'espagnole 'sos hiszp
 • Znaczenie Esperal Definicja alkoholu, wszywany pod skórę a. podawany w tabletkach, użytkowany w leczeniu alkoholików; por. antabus. Etym. - fr. fespérer 'mieć
 • Znaczenie Esplanada Definicja spacerowymi w ciągu; aleje, bulwary, planty, założenia ogrodowe na miejscu zburzonych murów obronnych; nie zabudowane przedpole
 • Znaczenie Esquire Definicja przest. tytuł grzecznościowy dodawany (w braku innego) w korespondencji po nazwisku adresata; w skr. Esq. Etym. - z angielskiego
 • Znaczenie Establishment Definicja nazwa zbiorowa tych, którzy, sprawując władzę w W. Brytanii, uważani są (z niechęcią a. ironią) za ekskluzywną społeczność zawiadującą
 • Znaczenie Esteta Definicja znawca piękna. estetyk teoretyk estetyki, sztuki. estetyka edukacja o cechach, (historycznych) kryteriach piękna; ogólna teoria sztuki; pot
 • Znaczenie esto quod esse videris Definicja esto quod esse videris ?Xac., bądź tym, czym się być wydajesz
 • Znaczenie Estolilandia Definicja Ameryce Płn., która miała się znajdować w pobliżu płn. koła podbiegunowego na wschód od Zatoki Hudsońskiej. Etym. - z Johna Miltona (Raj
 • Znaczenie Estragon Definicja gatunek rośliny zielnej, mającej do 1,5 m wysokości; przyprawa korzenna z ziela bylicy e. do mięsa, kiszenia ogórków, marynat, stosowana
 • Znaczenie Estry Definicja wytworem reakcji alkoholu i kwasu (estryfikacji), stworzonym poprzez usuwanie wody (należą tu na przykład tłuszcze). Etym. - nm. Ester l
 • Znaczenie Eszelon Definicja pociąg, autokolumna, ekipa samolotów i tak dalej); dawn. część, rzut ugrupowania a. kolumny marszowej wojska. Etym. - fr. échelon
 • Znaczenie et in Arcadia ego Definicja Arkadii (jest to: i ja byłem szczęśliwy); napis ten znaczy zapewne: "zgon jest obecna nawet w najidealniejszym życiu"; por
 • Znaczenie et le combat cessa faute de combattants Definicja combattants fr., i bój zakończył się w braku bojowników. Etym. - z Corneille'a (Cyd, 4, 3) 1636 r., wyd. pol. około 1696 r
 • Znaczenie et vidi librum signatum sigillis septem Definicja septem ?Xac., (i widziałem) księgę zamkniętą na 7 pieczęci; przen. rzecz niepojętą, tajemniczą, niedostępną rozumowi. Etym. - z Wulgaty
 • Znaczenie Etap Definicja trasy (zwł. pomiędzy postojami); odcinek życia, dziejów, moment rozwoju, stadium procesu, etap, stopień; miejsce wypoczynku i zaopatrzenia
 • Znaczenie Etat Definicja stałym zestawie funkcji i w budżecie instytucji. etatowy pracujący na etacie, pobierający stałą pensję, objęty budżetem; stały. États
 • Znaczenie Etażerka Definicja półka otwarta z czterech stron, stawiana na podłodze, wprowadzona we Francji w XVIII w., przeznaczoną na książki, papiery, bibeloty i tak
 • Znaczenie Etezje Definicja wiejące latem nad wsch. częścią M. Śródziemnego, zwł. nad M. Egejskim. Etym. - ?Xac. etesius 'coroczny' z gr. etēsios 'jp.' od étos 'rok
 • Znaczenie Etiolacja Definicja zachodzące w roślinie zielonej wyrosłej w ciemności, zamiast w świetle (na przykład blednięcie, żółknięcie); przen. strata a. pomniejszenie
 • Znaczenie Eulenspiegel Definicja Sowizdrzał uosobienie mądrości i humoru lud., frant, figlarz, wesołek, błazen (z angielskiego: Owlglass, Tyll Howleglas; fr. Espiègle; czes
 • Znaczenie Eureka Definicja eureka zobacz heureka. euretyka sztuka dokonywania wynalazków. Etym. - zobacz heureka
 • Znaczenie Etologia Definicja opisowo-wyjaśniająca); biol. edukacja o zachowaniu się zwierząt i o pewnych aspektach zachowania się ludzi. etos przewodnie wierzenia
 • Znaczenie Etranżer Definicja Etym. - fr. étranger 'obcy; cudzoziemiec; zagranica' od étrange 'dziwny' z ?Xac. extraneus, 'zewnętrzny; obcy' od extra, zobacz ekstra
 • Znaczenie Inwestycje Etyczne Definicja sumienia) - sposób inwestowania na giełdzie papierów wartościowych, który pozwala na kupowanie akcji tylko takich przedsiębiorstw, jakie
 • Znaczenie Etykieta Definicja zachowania się (na przykład dyplomatów); ceremoniał dworski; konwenans towarzyski; nalepka a. szyldzik na towarze a. opakowaniu ze znakiem
 • Znaczenie Etymologia Definicja wyrazów; edukacja o pochodzeniu i pierwotnym znaczeniu wyrazów. Etym. - gr. etymologia 'badanie, pochodzenie wyrazu' z étymon 'prawda
 • Znaczenie Eufonia Definicja brzmienie (głosek); zharmonizowanie dźwięków mowy w wypowiedzi wierszem a. prozą. eufonium instrument muz. dęty ustnikowy, barytonowa
 • Znaczenie Euforbia Definicja łaciny Euphorbia 'jw.' z ?Xac. euphorbea 'jw.' od imienia Euphorbusa, nadwornego lekarza Juby II, króla Mauretanii (od 25 przed naszą erą
 • Znaczenie Eufuizm Definicja afektowany styl mowy a. pisma. Etym. - od tytułowej postaci powieści pisarza z angielskiego: Johna Lyly (około 1554-1606); Euphues, the
 • Znaczenie Euhemeryzm Definicja Euhemera, głosząca, Iż bogowie powstali wskutek ubóstwienia herosów; interpretacja mitów jako szablonowych stosunku o osobach i zdarzeniach
 • Znaczenie Europ Definicja ziem rzadkich; por. lantanowce. Eurowizja organizacja zajmująca się zamianą programów TV towarzystw zrzeszonych w Europ. Unii Radiofonii
 • Znaczenie Eutanazja Definicja ortotanazji i zabójstwa z litości) skrócenie poprzez lekarza w szpitalu mąk pacjenta w przedłużającej się agonii dzięki śmiertelnej dawki
 • Znaczenie Eutyfronika Definicja zagadnieniami ochrony fundamentalnych wartości ludzkich w świecie cywilizacji technicznej. Etym. - gr. euthyphron 'prostomyślny; oparty na
 • Znaczenie Ewakuacja Definicja instytucji, majątku, dobytku i tak dalej z terenów zagrożonych poprzez nieprzyjaciela (w okresie wojny) a. nawiedzonych klęską żywiołową
 • Znaczenie Ewaporacja Definicja ewaporacja meteor. parowanie, ulatnianie się. Etym. - ?Xac. evaporatio 'jp.'; e- zobacz eks-; vapor, zobacz wapory
 • Znaczenie Ewenement Definicja wypadek, sensacja. ewentualnie w przypadku czego; albo, lub, bądź, czy także. ewentualność sposobność (nastąpienie jakiegoś wypadku
 • Znaczenie Ewidencja Definicja stanu, przybytku i ubytku osób, akt, materiałów, towarów; sporządzanie takich wykazów. ewidentny oczywisty. ewidencyjny w odniesieniu
 • Znaczenie Ewikcja Definicja własności na rzecz kogo innego, mającego lepsze prawo; dawn. zabezpieczenie, poręka. Etym. - późn.z łaciny evictio 'pokonanie; przekonanie
 • Znaczenie Ewolucja Definicja przeobrażeń, zmian zachodzących w granicach danej jakości, przechodzenia do form bardziej złożonych, doskonalszych por. (rewolucja); biol
 • Znaczenie Abrupto Ex Definicja znienacka; nagle, od razu. ex aequo ?Xac., [wym. eksekwo] jednakowo, w ten sam sposób (dla obu), w równej mierze, na równi, równo. ex aequo
 • Znaczenie Cathedra Ex Definicja coś, orzekać) autorytatywnie, bezapelacyjnie, w sposób nie dopuszczający dyskusji. Etym. - ?Xac. 'z katedry, z mównicy'. W sensie węższym
 • Znaczenie ex iniuria non oritur ius Definicja bezprawia nie rodzi się (nie może wynikać) prawo (uprawnienie). ex libris ?Xac., start napisu na ekslibrisie. exitus ?Xac., śmierć (w
 • Znaczenie Crucis Experimentum Definicja krzyża' (rodzaj sądu bożego); eksperyment decyzyjny, rozstrzygający. experimentum in corpore (a. anima) vili ?Xac., doświadczenie na ciele
 • Znaczenie Explicite Definicja explicite (rzecz sformułowana) jasno, wyraźnie, bez osłonek; por. implicite. Etym. - ?Xac. 'jw.' od explicare, zobacz eksplikować
 • Znaczenie Expo Definicja międzynarodowa. Etym. - z angielskiego: skr. od Exposition 'wystawa', użyty po raz pierwszy jako nazwa wystawy międzynarodowej w Montrealu
 • Znaczenie Expose Definicja przemówienie premiera a. ministra (zwł. w parlamencie) dotyczące zagadnień bieżącej polityki i zamierzeń rządu. Etym. - fr. 'wykład
 • Znaczenie Verbis Expressis Definicja wyraźnie; bez ogródek. ex re ?Xac., z okoliczności, na skutek. ex promptu ?Xac., bez przygotowania, naprędce; por. ad aperturam... ex se
 • Znaczenie Idem Amabitur Extinctus Definicja extinctus amabitur idem ?Xac., i w grobie będzie poprzez ludzi kochany. Etym. - z Horacego (Listy, 2, 1, 14
 • Znaczenie extra Gottingam non est vita Definicja poza Getyngą nie ma życia. Etym. - napis w restauracji ratuszowej w Getyndze, starym mieście uniwersyteckim w Dolnej Saksonii (RFN
 • Znaczenie Eocen Definicja eocen geol. druga epoka trzecioRZęDU, Tabl. 7. Etym. - gr. ēōs 'jutrzenka'; -cen, zobacz keno
 • Znaczenie Epilacja Definicja epilacja zobacz depilacja
 • Znaczenie Eden Definicja eden raj. Etym. - hebr. (gan) edhen '(ogród) rozkoszy'; w Biblii (Gen., 2, 15) ogród rajski, gdzie mieszkali Adam i Ewa
 • Znaczenie Etui Definicja étui fr., [wym. etüi] futerał, puzderko, kasetka do przechowywania drobnego (cennego) przedmiotu
 • Znaczenie Nunc Ex Definicja ex nunc ?Xac., prawn. od teraz, od zaraz
 • Znaczenie Eksmisja Definicja eksmisja przymusowe usuwanie kogoś z zajmowanego lokalu, gruntu, na mocy wyroku sąd. a. nakazu władz adm. Etym. - zobacz eks-; misja
 • Znaczenie Enosis Definicja enosis polit. unia Cypru z Grecją. Etym. - gr. hénōsis 'unia; związek' z heis, hen 'jeden
 • Znaczenie Essai Definicja essai, essay zobacz esej
 • Znaczenie Homo Ecce Definicja ecce homo! ?Xac., [wym. ekce...] oto człowiek! (por. he was a man; this was a man). Etym. - z Wulgaty (Ew. wg Jana, 19, 5
 • Znaczenie Eduskunta Definicja Eduskunta jednoizbowy parlament Finlandii
 • Znaczenie Em Definicja em- zobacz en
 • Znaczenie Ezan Definicja ezan zobacz minaret
 • Znaczenie Eno Definicja ENO- w złożeniach: wino. Etym. - ?Xac. oeno- z gr. oino- od oínos 'wino
 • Znaczenie Consortes Et Definicja et consortes ?Xac. dosł. i ci, którzy dzielą z nim los; i towarzysze; i wspólnicy; por. et hoc genus omne
 • Znaczenie Ester Definicja ester zobacz estry
 • Znaczenie Egzercytować Definicja doskonalić poprzez ćwiczenie (dziś tylko - grę na fortepianie). Etym. - ?Xac. exercitare 'ćwiczyć, wprawiać się
 • Znaczenie ein Mann ein Wort Definicja ein Mann ein Wort nm., człowiek (na którego) wyraz (można liczyć
 • Znaczenie Elf Definicja elf w mit. germ., skand. duszek leśny a. wodny; chochlik. Etym. - nm. Elf 'jw
 • Znaczenie Epejro Definicja EPEJRO- w złożeniach: ląd; kontynent. Etym. - gr. ēpeiros 'jw.'; Epir
 • Znaczenie Erotyk Definicja erotyk liryczny wiersz miłosny
 • Znaczenie Est Humanum Errare Definicja errare humanum est ?Xac., z gr., błądzić (mylić się) jest rzeczą ludzką
 • Znaczenie Ethos Definicja ethos zobacz etos
 • Znaczenie Evoe Definicja evoë! staroż. radosny, hulaszczy okrzyk bachantek. Etym. - ?Xac. z gr. euoí 'jw
 • Znaczenie Eyeliner Definicja eye-liner [wym. ajlajner] z angielskiego:, przybór kosmetyczny do makijażu powiek (dosł. 'do liniowania oczu
 • Znaczenie Ekwita Definicja ekwita zobacz ekwici
 • Znaczenie Eljen Definicja éljen! węg., niech żyje
 • Znaczenie Eros Definicja Eros zobacz erotyczny; Amor
 • Znaczenie Eumenidy Definicja Eumenidy zobacz Erynie
 • Znaczenie Efuzja Definicja efuzja przest. wylew (lawy; uczuć). Etym. - ?Xac. effusio 'wylanie' z effundere 'wylewać'; ef- zobacz eks-; fundere 'lać
 • Znaczenie Ekpuele Definicja ekpuele waluta Gwinei Równikowej (w zach. Afryce) od 1973
 • Znaczenie Ekskluzywny Definicja otoczenia a. od osób spoza pewnego kręgu; elitarny. Etym. - fr. exclusif 'wyłączny; uprzywilejowany; wybredny' od ?Xac. excludere
 • Znaczenie Eksternalizacja Definicja uzewnętrznienie; znalezienie wyjaśnienia wewnętrznego konfliktu, emocji a. problemu (którego prawdziwa powód ukryta jest w nieświadomości
 • Znaczenie Ementaler Definicja ementaler zobacz emmentaler
 • Znaczenie Bloc En Definicja ogółem, ryczałtem. en brochette fr., dosł. 'z rożenka' (rodzaj szaszłyka, kawałki mięsa) pieczone na rożnie. en canaille fr., [wym. ã
 • Znaczenie Bragh Go Erin Definicja Erin go bragh! irl., niech żyje Irlandia! Erin mavournin! irl., Irlandio ukochana
 • Znaczenie Eschatologia Definicja ostatecznych (pośmiertnych) losów jednostki ludzkiej i (końca) świata. Etym. - gr. éschatos 'ostatni'; zobacz log-; -log
 • Znaczenie Deux En Definicja en deux fr., [wym. ã dö] (rozkrawać, dzielić) na dwie części, na dwoje; por. à deux
 • Znaczenie Face En Definicja en face fr., [wym. ã fas] (twarz, postać widziana) z przodu
 • Znaczenie Grisaille En Definicja en grisaille zobacz grisaille
 • Znaczenie Papillote En Definicja en papillote fr., (pieczony) w papierze (nasyconym tłuszczem
 • Znaczenie Endoskop Definicja endoskop med. wziernik do oglądania wewn. jam ciała, wyposażony w źródło światła i odpowiedni układ optyczny. Etym. - zobacz endo-; -skop
 • Znaczenie Quanti Tutti E Definicja e tutti quanti wł., lekc. i wszyscy pozostali; i cała reszta (tego towarzystwa); et hoc genus omne; por. tutti quanti
 • Znaczenie Easter Definicja Easter z angielskiego:, zobacz Pâques
 • Znaczenie Exodus Definicja emigracja; w Biblii: Księga Wyjścia, druga księga Pięcioksięgu; por. Genesis. Etym. - ?Xac. 'wyjście' z gr. éksodos 'jp.'; zobacz eks
 • Znaczenie Jazz Coast East Definicja angielskiego:, 'jazz Wsch. Wybrzeża (USA)', kierunek ekspresyjny jazzu nowoczesnego uprawiany (poprzez Johna Gillespiego, Duke Ellingtona i
 • Znaczenie End East Definicja East End z angielskiego:, dosł. 'wschodni kraniec (miasta)'; uboższe dzielnice Londynu, położone na wsch. stronie miasta; por. West End
 • Znaczenie Cologne De Eau Definicja eau de Cologne fr., [wym. o:dekoloń] woda kolońska
 • Znaczenie Ebauche Definicja ebauche [wym. ebo:sz] fr., szkic, zarys, brulion pracy lit., nauk., plast., archit. itd
 • Znaczenie Eblis Definicja niedobry duch, szatan. Etym. - arab. iblis 'jw.' z gr. diábolos dosł. 'oszczerca' od diabállein 'przerzucać; spotwarzać'; zobacz dia
 • Znaczenie Ebulio Definicja EBULIO- w złożeniach: wrzeć; wrzenie. Etym. - ?Xac. ebullire 'wrzeć, kipieć'; e- 'wy-'; bullire 'kipieć; bulgotać' od bulla, zobacz bulla
 • Znaczenie Ekwator Definicja ekwator(ialny) równik(owy). Etym. - późn.z łaciny aequator 'ten, który równa' od ?Xac. aequare 'równać' z aequus, zobacz ekwi
 • Znaczenie ecclesia triumphans ecclesia militans Definicja Xac., Kościół triumfujący, Kościół walczący. Etym. - papież Klemens V w liście do króla fr. Filipa IV Pięknego, 1311 r
 • Znaczenie Linfame Ecrasez Definicja écrasez l'infâme! fr., niszczcie tę hańbę, jest to zabobon, przesądy, nadużycia. Etym. - Wolter w listach do przyjaciół (1759-68
 • Znaczenie Automatique Ecriture Definicja automatyczny. Etym. - z André Bretona (Drugi manifest surrealizmu; 1930 r.), który usiłował za jego pomocą odtworzyć "faktyczny bieg
 • Znaczenie Ecu Definicja Currency Unit 'europ. jednostka monetarna', wyłącznie obliczeniowa, użytkowana do wyceny towarów sprzedawanych wewnątrz wspólnego rynku
 • Znaczenie Edyl Definicja sprawujący nadzór nad porządkiem i bezpieczeństwem miasta, pracami publicznymi, dostawą zboża, zaopatrzeniem igrzysk publicznych
 • Znaczenie Efeb Definicja ephebos 'młodzieniec 18-19-letni, odbywający służbę wojskową'; eph- zobacz epi-; hēbē 'młodość, uroda młodości; bogini młodości
 • Znaczenie Efemeryczny Definicja przemijający. efemeryda istota, rzecz, zdarzenie nietrwałe, błyskawicznie przemijające; dawn. (pismo, gazeta) jednodniówka; zool. jętka
 • Znaczenie Efendi Definicja grzecznościowy); arabski właściciel ziemski a. urzędnik w arab. państwach Wschodu. Etym. - tur. 'jw.' z gr. authéntēs, zobacz autentyczny
 • Znaczenie Efronteria Definicja arogancja, buta. Etym. - fr. effronterie 'jw.' od effronté 'bezwstydny' z późn.z łaciny effrons dpn. effrontis 'jp.'; zobacz eks-; frons
 • Znaczenie Egalitarny Definicja pod względem warunków życiowych, praw i dochodów; wyrównany, jednakowy. egalitaryzm. Etym. - fr. égalitaire 'egalitarny' od égalité
 • Znaczenie Egeria Definicja powiernica, towarzyszka duchowa męża stanu, twórcy. Etym. - od imienia legendarnej nimfy Egerii, od której, na schadzkach w "świętym
 • Znaczenie ego commovebo coelum et terram Definicja poruszę niebo i ziemię. Etym. - z Wulgaty (Aggeusz, 2, 7; 2, 22; List Pawła Ap. do Żydów, 12, 26); por. tytuł powieści Tadeusza Brezy
 • Znaczenie Egoizm Definicja swoja, sobkostwo. egotysta. egoista samolub; człowiek nieużyty, nieuczynny. egotyzm nadmierne zajmowanie siebie i innych swoją osobą. Etym
 • Znaczenie Egzaltacja Definicja nadmierny zapał, zachwyt; podniecenie emocjonalne. egzaltowany. Etym. - ?Xac. exaltare 'wznosić, wywyższać; pogłębiać'; zobacz eks-; altus
 • Znaczenie Egzegeza Definicja interpretacja, zwł. tekstów staroż., na przykład Biblii; por. hermeneutyka. egzegeta. Etym. - gr. eksēgesis 'objaśnianie' i eksēgētēs
 • Znaczenie Egzogeniczny Definicja egzogeniczny pochodzący z zewnątrz, spowodowany poprzez impulsy zewnętrzne; por. endogeniczny. Etym. - zobacz egzo-; -gen
 • Znaczenie Egzosfera Definicja egzosfera zewnętrzna warstwa atmosfery ziemskiej, znajdująca się ponad 800-1000 km; por. geosfery. Etym. - zobacz egzo-; sfera
 • Znaczenie eheu fugaces labuntur anni Definicja eheu, fugaces labuntur anni ?Xac., niestety, błyskawicznie mijają lata. Etym. - (skrót) z Horacego (Pieśni, 2, 14, 1
 • Znaczenie ein Engel flog durchs Zimmer Definicja przeleciał poprzez pokój (przysł. nm. wypowiadane, gdy pośród towarzyskiej rozmowy zalegnie cisza); por. Hermes epeiselthe
 • Znaczenie Burg Feste Ein Definicja Ein' feste Burg nm., Bezpieczna twierdza. Etym. - tytuł pieśni ze zbioru Klug'sche Gesangbuch (1529 r.) Marcina Lutra: o Bogu
 • Znaczenie Papier Fetzen Ein Definicja ein Fetzen Papier nm., świstek papieru; zobacz scrap of paper
 • Znaczenie ein Komodiant konnt einen Pfarrer lehren Definicja lehren nm., (powiadają, Iż) aktor mógłby pouczyć plebana. Etym. - z Goethego (Faust, cz. I, Noc): Wagner do Fausta
 • Znaczenie ein Volk ein Reich ein Fuhrer Definicja ein Volk, ein Reich, ein Führer nm., jeden lud, jedna Rzesza, jeden wódz. Etym. - slogan hitlerowski Trzeciej Rzeszy
 • Znaczenie Keinmal Ist Einmal Definicja einmal ist keinmal nm., jeden raz się nie liczy
 • Znaczenie Einstein Definicja pierwIASTEK, Tabl. 1, sztuczny, aktynowiec, transuranowiec; fotochem. jednostka energii świetlnej. Etym. - ku czci Alberta Einsteina
 • Znaczenie Ekfraza Definicja ekfraza lit. utwór poetycki przeznaczony opisowi dzieła plastycznego: obrazu, rzeźby, architektury. Etym. - gr. ékphrasis 'precyzyjny opis
 • Znaczenie Ekg Definicja EKG skrót od elektrokardiogram, zapis uzyskiwany w elektrokardiografii
 • Znaczenie Eklampsja Definicja połogowa, ciążowa), postać późnego zatrucia ciążowego. Etym. - n.z łaciny eclampsia 'jw.; konwulsje' z gr. éklampsis 'jasność; blask' od
 • Znaczenie Ekler Definicja kremem. Etym. - fr. éclair 'błysk(awica); ciastko lukrowane z kremem' od éclairer 'oświetlać; oświecać' z ?Xac. exclarare 'jp.'; zobacz eks
 • Znaczenie Estyma Definicja estyma przest. poważanie, szacunek, cześć. Etym. - fr. estime 'jw.' od estimer '(o)cenić; poważać' z ?Xac. aestimare 'jp
 • Znaczenie Ekliptyka Definicja niebieskiej, droga obserwowanego rocznego ruchu Słońca. Etym. - późn.z łaciny ecliptica 'jw.' z r.ż. od eclipticus 'zaćmieniowy' z gr
 • Znaczenie Ekloga Definicja sielanki pasterskiej; pastorałka, idylla, bukolika, skotopaska; część justyniańskich zbiorów prawa rz., w przeróbce gr. (726 r.). Etym
 • Znaczenie Eks Definicja kreską): były, dawny, dymisjonowany (na przykład eks-urzędnik); w złożeniach nie rozdzielonych - zwykle: od-, wy-, z (czego), roz
 • Znaczenie Ekscentryczny Definicja normy, ekstrawagancki; fiz. odśrodkowy; techn. mimośrodkowy. ekscentryk oryginał, dziwak. Etym. - śrdw.z łaciny eccentricus 'odśrodkowy' z
 • Znaczenie Ekscerpcja Definicja dzieł; wybieranie fragmentów z tekstu, ekscerptów. ekscerpować. Etym. - ?Xac. excerptio 'urywanie; robienie wypisów' od excerpere 'urywać
 • Znaczenie Ekshaustor Definicja wentylacyjne zasysające. Etym. - ?Xac. exhaustus p.p. od exhaurire 'wyciągać; wyczerpać'; zobacz eks-; haurire 'ciągnąć (wodę); wdychać
 • Znaczenie Ekshumacja Definicja celu przeniesienia ich w inne miejsce a. dokonania oględzin sąd.-lekarskich. Etym. - fr. exhumation 'jw.' od exhumer 'ekshumować' ze śrdw.z
 • Znaczenie Ekskawator Definicja ekskawator techn. czerparka, koparka. Etym. - ?Xac. excavare 'wydrążać'; zobacz eks-; cavus, zobacz kawerna
 • Znaczenie Ekskomunika Definicja klątwa; zobacz cenzura (por. absolucja, anatema). Etym. - późn.z łaciny excommunicatio 'wyłączenie ze społeczności'; od excommunicare
 • Znaczenie Ekskursja Definicja ekskursja przest. wycieczka, wyprawa; podróż. Etym. - - ?Xac. excursio 'wypad; wycieczka' od excurrere 'wybiegać'; zobacz eks-; kurs
 • Znaczenie Ekspens Definicja Etym. - ?Xac. expensus p.p. od expendere 'wyważyć (wyrób; kapitał); zapłacić'; zobacz eks-; pendere, zobacz stypendium
 • Znaczenie Eksperiencja Definicja eksperiencja dawn. doświadczenie (życiowe). Etym. - ?Xac. experientia 'próba; doświadczenie' od experiri 'próbować; doświadczać
 • Znaczenie Ekumena Definicja poprzez człowieka. ekumeniczny powszechny, uniwersalny; ruch e. (ekumenizm) - głoszący porozumienie i współpracę pomiędzy wieloma kośc
 • Znaczenie Rock Electronic Definicja rozrywkowa realizowana (częściowo) na instrumentach elektronicznych a. z użyciem generatora, oscylatora itp
 • Znaczenie Soupcon Du Ere Definicja Ère du soupçon zobacz L'ère du soupçon
 • Znaczenie Ekspiacja Definicja zadośćuczynienie. Etym. - ?Xac. expiatio 'jw.' od expiare 'odpokutować; oczyścić; przebłagać (ofiarami)' od pius, zobacz pijar
 • Znaczenie Eksploracja Definicja a. terenów; dociekanie, poszukiwanie. eksplorator badacz, poszukiwacz. Etym. - ?Xac. exploratio 'badanie' od explorare 'obwieścić wołaniem
 • Znaczenie Ekspresja Definicja oznaka uczuć; (siła) słowo(u), wyrazistość. ekspresjonizm kierunek w sztuce i lit. (zwł. nm. 1910-25), który, przeciwstawiając się
 • Znaczenie Ekspropriacja Definicja wywłaszczenie. Etym. - śrdw.z łaciny expropriatio 'jw.' od expropriare 'wywłaszczać'; zobacz eks-; ?Xac. proprius 'własny
 • Znaczenie Ekstabulacja Definicja anulujący wpis dokonany poprzednio jako już bezprzedmiotowy; dokument stwierdzający istnienie takiego wpisu. Etym. - zobacz eks-; ?Xac
 • Znaczenie Ekstemporale Definicja opierające na tłumaczeniu z jednego języka na drugi, zwł. bez przygotowania; por. ex tempore. Etym. - ?Xac. extemporalis 'robiony naprędce
 • Znaczenie Eksterminacja Definicja wyniszczenie, zagłada. Etym. - późn.z łaciny exterminatio 'zniszczenie' z ?Xac. exterminare 'usunąć (z granic); wygnać'; zobacz eks
 • Znaczenie Ekstra Definicja zewnątrz. ekstra nadzwyczajny, niezwykły; dodatkowo, specjalnie, powyżej normę; bardzo, nadzwyczaj (por. hiper-; extra-). Etym. - ?Xac
 • Znaczenie Ekstradycja Definicja ekstradycja wydanie przestępcy a. zbiega władzom państwa, którego prawa naruszył. ekstradować. Etym. - zobacz eks-; tradycja
 • Znaczenie Ekstrapolacja Definicja tendencjach rozwojowych, relacjach, uwarunkowaniach, wartościach (zwł. funkcji mat.) na zewnątrz jakiegoś przedziału opierając się na
 • Znaczenie Ekstrem Definicja krańcowość. ekstremista człowiek skrajnych poglądów; radykał; zwolennik skrajnych, ostatecznych środków. ekstremum mat. maksimum a. minimum
 • Znaczenie Ektaza Definicja przykład jamy ciała, naczyń, oskrzeli), wydłużenie (na przykład krótkiej samogłoski); por. dylatacja. Etym. - gr. éktasis od ekteínein
 • Znaczenie Eszeweria Definicja Etym. - n.z łaciny Echeveria 'jw.'; od nazwiska meksykańskiego grafika botanicznego z XIX w.: Echeveria
 • Znaczenie Nino El Definicja dziecko', wypływ zimnej wody na powierzchnię morza, zdarzający się niemal co rok na wsch. Pacyfiku, pozwalający na obfite połowy ryb
 • Znaczenie El Perro del hortelano Definicja ogrodnika (Pies na sianie); sam nie zje i innemu nie da. Etym. - tytuł komedii (12618 r.) Lope de Vegi; wg st.gr. przysłowia: hē kyōn en tē
 • Znaczenie Elaborat Definicja napisane bezbarwnie, szablonowo, bez inwencji); elukubracja. Etym. - ?Xac. elaboratus p.p. od elaborare 'wypracować'; e- zobacz eks
 • Znaczenie Eland Definicja eland, kanna, antylopa eland, największa w ekipie antylop. Etym. - afrik. elk, eland z hol. elk od przest. nm. elen(d
 • Znaczenie Jazz Electric Definicja muz. jazzowej 60. lat XX w. (Herbie Hancock, Chick Chorea i in.), stosujący elektryczne i elektroniczne instrumenty muz., zwł. imitatory
 • Znaczenie Metoda Elenktyczna Definicja systemie nauczania filozofii sposobem dialogu część krytyczna, polegająca na zbijaniu następnych argumentów przeciwnika (por. majeutyczna
 • Znaczenie Elephantiasis Definicja słoniowatość, rozkwit tkanek skóry, powodujący zgrubienia, zniekształcenia. Etym. - n.z łaciny 'jw.' od ?Xac. 'rodzaj trądu' z gr. eléphas
 • Znaczenie Eleuterie Definicja uroczystości ku czci Zeusa Eleuteriosa (Wyzwoliciela) obchodzone jako święto wolności (po odniesionym w r. 479 przed naszą erą w Platejach
 • Znaczenie eli eli lamma sabachthani Definicja Boże, czemuś mnie opuścił? Etym. - wg Biblii (Ew. wg Mat. 27, 46; wg Marka 15, 34) skarga Chrystusa na krzyżu; cytat z Psalmów (22, 2
 • Znaczenie Eling Definicja eling urządzenie linowe w porcie wykorzystywane do wyciągania a. podnoszenia statków. Etym. - hol. helling 'jw.; stocznia
 • Znaczenie Elki Definicja elki futro z tchórza; skórki z tchórzofretki; zool. tchórzofretka. Etym. - (?) nm. Iltis zool. 'tchórz
 • Znaczenie Enrages Definicja radykalnego ugrupowania (Jacques Roux, Jean Valet, J.B. Leclerc) Rewolucji Fr., wyrażającego interesy sankiulotów
 • Znaczenie Etrog Definicja roślin stosowanych w obchodach żyd. święta Sukkot (zobacz), niegdyś powszechnie przyjęty znak judaizmu. Pozostałe trzy to gałązki palmy
 • Znaczenie Poeta Euge Definicja euge, pisarz! ?Xac., brawo poeto! Etym. - z Satyr, 1, 75, Persjusza
 • Znaczenie Elogium Definicja sławienie; por. enkomion. Etym. - śrdw.z łaciny 'jw.' (pod wpływem śrdw.z łaciny eulogium 'utwór pochwalny') od ?Xac. 'rz. napis pochwalny
 • Znaczenie Emablować Definicja nadskakiwać, asystować, umizgać się. Etym. - fr. aimable 'miły' z ?Xac. amabilis 'godny miłości; miły' od amare 'miłować; kochać
 • Znaczenie Richesse De Embarras Definicja embarras de richesse fr., kłopot na skutek nadmiaru a. zbyt wielkiego wyboru. Etym. - tytuł komedii L. J. d'Allainvala (Paryż, 1726
 • Znaczenie Embriologia Definicja się postępem zarodkowym organizmów. embrion zarodek; płód. Etym. - gr. émbryon 'nowo narodzone jagnię, płód'; em- zobacz en-; brýein
 • Znaczenie Emendacja Definicja wprowadzona do tekstu utworu nieżyjącego autora poprzez wydawcę-filologa opierając się na badań. Etym. - ?Xac. emendatio 'poprawianie' od
 • Znaczenie Emetyk Definicja dawny lek przeciw chorobom tropikalnym, dawny środek wymiotny a. wykrztuśny. Etym. - gr. emetikós 'stosujący środki wymiotne; hulaka' od
 • Znaczenie Emfiteuza Definicja najmu) do użytku i uprawy ugoru a. gruntu zaniedbanego; w prawie rz. - dziedziczne i pozbywalne prawo do trwałego dzierżawienia cudzego
 • Znaczenie Emfizema Definicja emfizema med. rozedma. Etym. - gr. emphýsēma od empysáein 'wydąć, wydmuchać'; em- zobacz en-; physán 'dąć
 • Znaczenie Emia Definicja charakteryzujący się posiadaniem krwi o ustalonych cechach a. składzie. Etym. - zobacz hema(to)-; por. anemia; leukemia; tularemia; uremia
 • Znaczenie Emmentaler Definicja szwajc. ser podpuszczkowy z mleka krowiego, dojrzewający, o sporych i licznych okrągławych oczkach. Etym. - od Emmental, nazwy doliny rzeki
 • Znaczenie Emotywność Definicja emotywność psych. spontaniczna reakcja słowna na obserwowane i przeżywane zjawiska otaczającej rzeczywistości. Etym. - zobacz emocja
 • Znaczenie Facades De Empire Definicja cesarstwo; por. potiomkinowskie wsie. Etym. - z podróżnika fr. Astolphe de Custine (Rosja w 1839 r.), 1843 r
 • Znaczenie Croute En Definicja en croûte w cieście. Etym. - fr. 'jw.'; croûte 'skórka (od chleba
 • Znaczenie Enema Definicja enema med. lewatywa. Etym. - późn.z łaciny 'jw.' z gr. 'jw.' od eniénai 'wprowadzać; wrzucać; wlewać'; zobacz en-; hiénai 'posyłać
 • Znaczenie Emporium Definicja miejsce zamiany handl., zwł. powiązane z portem; amer. centrum handl. a. ogromny dom handl., magazyn wielobranżowy. Etym. - ?Xac. z gr
 • Znaczenie Emu Definicja emu ogromny biegający ptak pod rząd strusi australijskich. Etym. - (?) port. ema
 • Znaczenie En Definicja EN- w złożeniach: w; wewnątrz, w środku (por. in-2). Etym. - ?Xac. 'jw.' z gr. 'jw.' od en 'w'; przed spółgłoskami b, m, p zazw. em
 • Znaczenie Quarts Trois En Definicja en trois quarts [wym. ã truakar] (twarz, postać, widziana) z ukosa (nie z przodu i nie z profilu). Etym. - fr. 'w trzech czwartych
 • Znaczenie Vogue En Definicja en vogue fr., [wym. ã wo:g] modny, (będący) w modzie; wzięty, poczytny, mający rozgłos
 • Znaczenie Enarque Definicja wybrany z najlepszych absolwentów École Nationale d'Administration 'Państwowej Szkoły Administracyjnej'. Etym. - fr., z inicjałów ÉNA
 • Znaczenie Enat Definicja matce, po kądzieli; por. agnat. Etym. - ?Xac. enatus p.p. od enasci 'wyrosnąć; pochodzić'; e- zobacz eks-; nasci, zobacz nacja
 • Znaczenie Encefal Definicja ENCEFAL(O)- w złożeniach: mózg, mózgowy. Etym. - gr. enképhalos 'mózg
 • Znaczenie Moriae Encomium Definicja Encomium moriae ?Xac., Pochwała głupoty. Etym. - satyra (1509 r.) Erazma z Rotterdamu
 • Znaczenie Parlour Encounter Definicja salon spotkań', gdzie klient płaci za określony czas spędzony na rozmowie z nagą kobietą (zazw. oddzieloną od niego szybą
 • Znaczenie Endlosung Definicja ostateczne', hitlerowski program masowej zagłady Żydów w Europie; plan systematycznego wytępienia jakiegoś narodu; ludobójstwo; por
 • Znaczenie Endo Definicja ENDO- w złożeniach: wewnątrz; wewnętrzny; med. wsierdzie (por. egzo-; ekto-). Etym. - gr. éndon 'wewnątrz; w domu'; por. fonendoskop
 • Znaczenie Engagement Definicja z aktorem teatr., video., RTV, ze śpiewakiem operowym i tym podobne Etym. - fr. 'zobowiązanie; przyjęcie na służbę; jw.; zaciąg do wojska
 • Znaczenie Spoken English Definicja inglisz spoukn] (tutaj) mówi się po angielsku (por. goworiat po-russki; man spricht deutsch; on parle français; se habla español; si parla
 • Znaczenie Engram Definicja pozostawiane jakoby w mózgu poprzez przeżycia psych. i stanowiące podstawę pamięci, doświadczenia. Etym. - zobacz en-; -gram
 • Znaczenie Enkaustyka Definicja gdzie spoiwem jest wosk, a farby nakłada się na gorąco metalowymi łopatkami a. pędzlami. Etym. - gr. enkaustikós 'enkaustyczny'; zobacz en
 • Znaczenie Enkomion Definicja pochwalna, panegiryk; por. elogium. Etym. - - gr. 'pochwalna pieśń chóralna (ku czci gospodarza uczty, zwycięzcy i tym podobne); jw
 • Znaczenie Ens Definicja ens byt, istnienie, jestestwo. Etym. - śrdw.z łaciny z ?Xac. esse 'być
 • Znaczenie Ensemble Definicja ensemble [wym. ãsãbl], zobacz ansambl
 • Znaczenie Entelechia Definicja niematerialna siła (forma) kształtująca celowo materię; (u witalisów) niematerialna "siła życiowa"; por. witalizm. Etym. - gr
 • Znaczenie Enter Definicja ENTER(O)- w złożeniach: jelito(wy). Etym. - gr. énteron 'jelito
 • Znaczenie entia non sunt multiplicanda Definicja entia non sunt multiplicanda ?Xac., bytów nie należy mnożyć (bez konieczności). Etym. - zobacz Ockhama brzytwa
 • Znaczenie Entourage Definicja entourage fr., [wym. ãturaż] otoczenie, środowisko
 • Znaczenie Nous Entre Definicja entre nous (soit dit) fr., (mówiąc) pomiędzy nami, w zaufaniu
 • Znaczenie Entuzjazm Definicja uwielbienie. Etym. - gr. enthousiasmós 'natchnienie; entuzjazm' od éntheos 'natchniony poprzez boga; nawiedzony; opętany'; zobacz en-; -teo
 • Znaczenie Esyfloresy Definicja esy-floresy zawiły deseń z linii nieregularnych; zygzaki, meandry. Etym. - kształt litery S; ?Xac. flores l.mn. od flos, zobacz flora
 • Znaczenie Envoi Definicja końcowa dedykacja a. wypowiedź na temat utworu (pierw. w balladach starofr., na przykład u Villona). Etym. - fr. 'jw.' z envoyer 'wysyłać
 • Znaczenie Enzymy Definicja zaczyny, złożone substancje białkowe występujące w organizmach zwierzęcych i roślinnych, spełniające zasadniczą rolę w procesie przemiany
 • Znaczenie Eos Definicja Eos zobacz aurora. eozoik geol. era eozoiczna; zobacz proterozoik; Tabl. 7. Etym. - gr. ēōs, zobacz eocen; -zoik
 • Znaczenie Ephialtes Definicja Ephialtes zobacz Efialtes
 • Znaczenie Epicykl Definicja Ptolemeusza - koło, po którym poruszać się miała planeta, a którego środek poruszał się po deferensie. Etym. - późn.z łaciny epicyclus 'jw
 • Znaczenie Epiderma Definicja epiderma naskórek, zewn. nabłonkowa warstwa skóry; skórka, tkanka okrywowa roślin. Etym. - gr. epidermís 'naskórek', zobacz epi-; -derma
 • Znaczenie Epidiaskop Definicja do wyświetlania przezroczy i elementów nieprzezroczystych; połączenie diaskopu z episkopem. Etym. - zobacz epi-; dia-; -skop
 • Znaczenie Epifora Definicja powtarzanie tego samego wyrazu a. zwrotu na końcu kilku następnych zdań, wersów, zwrotek; por. symploke. Etym. - zobacz epi-; -for(a
 • Znaczenie Epika Definicja liryka; dramat), którego właściwością jest narracja i obiektywny relacja autora do przedstawianych wydarzeń (jak w eposie, powieści
 • Znaczenie Dii Sicut Eritis Definicja eritis sicut dii ?Xac., będziecie jako bogowie. Etym. - z Wulgaty (Gen., 3, 5); słowa węża do kobiety (Ewy
 • Znaczenie Episjer Definicja kolonialno-spożywczego, kupiec korzenny; przen. dorobkiewicz; ciułacz; drobnomieszczanin; kołtun. Etym. - fr. épicier 'kupiec kolonialny
 • Znaczenie Episkop Definicja wyświetlania elementów nieprzezroczystych (fotografii, rysunków i tym podobne); por. epidiaskop; diaskop
 • Znaczenie Epitalamium Definicja ku czci nowożeńców. Etym. - ?Xac. epithalamium 'jw.' z gr. epithalámion 'jw.'; zobacz epi-; thálamos 'pokój (żeński); sypialnia
 • Znaczenie Epitaza Definicja kluczowy wątek, cechująca się wzrostem napięcia i powikłań, które prowadzą ku katastrofie; por. katastaza; katastrofa; protaza. Etym. - gr
 • Znaczenie Epizootia Definicja epizootia pomór, zaraza, masowe szerzenie się określonej dolegliwości u zwierząt; por. epidemia. Etym. - zobacz epi-; -zoo
 • Znaczenie Żywice Epoksydowe Definicja tworzywa sztuczne utworzone poprzez polireakcję fenoli wielowodorotlenowych, araldit, epidian. Etym. - zobacz epi-; -oks(y
 • Znaczenie Et Definicja ET (Extra Terrestrial) z angielskiego: 'pozaziemski', istota z Kosmosu z filmu E.T. (1982) Stevena Spielberga
 • Znaczenie Epolety Definicja mundurach, zdobione złotymi a. srebrnymi galonami, frędzlami, stosowane jako oznaka stopnia wojsk. (zwł. dawn.) w nie wszystkich państwach
 • Znaczenie Epruwetka Definicja zatopiona na jednym końcu, stosowana w laboratoriach chem. do doświadczeń na małą skalę. Etym. - fr. éprouvette 'jw.' od éprouver
 • Znaczenie Epuzer Definicja konkurent. Etym. - fr. épouseur 'jw.' od épouser 'poślubić' z ?Xac. sponsare 'jp.' od sponsus, zobacz sponsor
 • Znaczenie Seianus Equus Definicja co przynosi pecha. Etym. - z Geliusza (3, 9, 6); koń należący do Cn. Seiusa przynosił nieszczęście swym następnym właścicielom
 • Znaczenie Eranos Definicja eranos gr., udział; uczta składkowa; dar; uczynek miłosierny
 • Znaczenie Erato Definicja Erato mit. gr. Muza miłosnej literaturze i muzyki, przedstawiana z małą lirą. Etym. - gr. Eratō 'pożądana, namiętna; jw
 • Znaczenie Ererbtes Definicja Ererbtes, Erlebtes, Erlerntes nm., dziedzictwo, doświadczenie, edukacja. Etym. - z Wilhelma Scherera (Rozprawy o Goethem), 1877 r
 • Znaczenie Hemerai Kai Erga Definicja Erga kai hēmerai gr., Prace i dnie. Etym. - poemat (VIII-VII w. przed naszą erą) Hezjoda
 • Znaczenie Ergastulum Definicja majątku ziemskim, gdzie zamykano zatrudnionych w nim niewolników. Etym. - ?Xac. 'jw.' prawdop. z gr. ergastērion 'warsztat' z ergádzesthai
 • Znaczenie Ergo Definicja przeto. ergo bibamus! ?Xac., pijmy więc (tytuł wiersza Goethego; ulubione zawołanie papieża Marcina IV, 1281-85
 • Znaczenie Eury Definicja EURY- w złożeniach: szeroki; różnorodny, wieloraki; por. steno-. Etym. - gr. eurýs 'szeroki; obszerny'; por. anewryzm
 • Znaczenie Eroica Definicja III Symfonii es-dur Beethovena. Etym. - wł. (sinfonia) eroica '(symfonia) bohaterska' z gr. hērōíkós, zobacz heroiczny
 • Znaczenie Nauczania Metoda Erotematyczna Definicja erotematyczna sposób nauczania - polegająca na pytaniach i odpowiedziach. Etym. - gr. erōtēma dpn. erōtēmatos 'pytanie; przesłuchanie
 • Znaczenie Erotyczny Definicja erotyczny miłosny, zmysłowy; lit. opiewający miłość
 • Znaczenie Fundamentalis Error Definicja error fundamentalis zobacz proton pseudos
 • Znaczenie Obiecto In Error Definicja error in obiecto ?Xac., omyłka co do rzeczy. error in persona ?Xac., omyłka co do osoby
 • Znaczenie Ersted Definicja ersted (Oe) fiz. jednostka natężenia pola magnetycznego. Etym. - od nazwiska fizyka duńskiego: Jan Christian Oersted (1777-1851
 • Znaczenie Erygować Definicja ufundować coś; dawn. uformować, wystawić (jednostkę wojsk.). Etym. - ?Xac. erigere 'wznosić'; e- zobacz eks-; regere, zobacz regeneracja
 • Znaczenie Cetera Et Definicja et cetera (etc.) ?Xac., itd. (i tak dalej
 • Znaczenie Erytrocyty Definicja przenoszące tlen z płuc do wszystkich tkanek przy udziale barwnika - hemoglobiny. Etym. - gr. erythros 'czerwony'; zobacz -cyt
 • Znaczenie es muss auch solche Kauze geben Definicja muszą i tacy być na świecie (tł. Wład. Kościelskiego). Etym. - z Goethego (Faust, cz. I, Ogród Marty); Faust
 • Znaczenie Esauł Definicja esauł zobacz asauł(a
 • Znaczenie Freedom From Escape Definicja Ucieczka od wolności. Etym. - dzieło (1941 r.) psychoanalityka nm. Ericha Fromma osiadłego od 1934 r. w stanach zjednoczonych ameryki
 • Znaczenie Escrima Definicja escrima hiszp., sport. pochodząca z Filipin hiszpańska forma walki na kije
 • Znaczenie Escudo Definicja portugalska (= 100 centavos). Etym. - port. 'tarcza; herb; dawn. talar; jw.' z ?Xac. scutum 'tarcza'; por. esquire
 • Znaczenie Eskalop Definicja eskalop cienkie filety cielęciny panierowane w mące i smażone. Etym. - fr. escalope 'filet; sznycel cielęcy
 • Znaczenie Eskamotować Definicja eskamotować przest. zręcznie coś (kuglarską sztuką) sprzątnąć, ukryć, usunąć, ściągnąć; zataić, skraść. Etym. - fr. escamoter 'eskamotować
 • Znaczenie Eskorta Definicja towarzysząca komuś w drodze, konwój; osłona transportu. Etym. - fr. escorte 'jw.' z wł. scorta 'jw.' od scorgere 'zauważyć; prowadzić
 • Znaczenie Esman Definicja esman zobacz esesman
 • Znaczenie et tout le reste est litterature Definicja et tout le reste est littérature fr., a cała reszta jest (tylko) poezją. Etym. - z Verlaine'a (Jadis et naguère
 • Znaczenie Esprit Definicja polot, dowcip; por. bel esprit. esprit de contradiction fr., duch przekory. esprit de corps fr., duch koleżeństwa
 • Znaczenie esprit de la nation Definicja esprit de la nation fr., duch narodu; por. Volksgeist. Etym. - z Monteskiusza (O duchu praw 19, 5), 1748 r
 • Znaczenie Descalier Esprit Definicja odpowiedź, riposta, która przychodzi na myśl poniewczasie, dopiero (dosł.) na schodach. Etym. - z Diderota (Paradoks o aktorze
 • Znaczenie Fort Esprit Definicja esprit fort fr., tęga, otwarta głowa; osoba szczycąca się brakiem wiary relig.; osoba wznosząca się powyżej utarte, ogólnie przyjęte poglądy
 • Znaczenie Estakada Definicja komunikacyjnej biegnącej powyżej poziomem terenu oddzielonej od ruchu lokalnego; tor suwnicy przeładunkowej; rampa; molo; grobla. Etym
 • Znaczenie Perpetua Esto Definicja wieki! Etym. - ostatnie słowa filozofa i historyka wł. Paolo Sarpi (1552-1623) o rodzinnym mieście, Wenecji
 • Znaczenie Estrada Definicja zasłaniana kurtyną część sali imprezowej, na której występują artyści. Etym. - fr. estrade 'wzniesienie; estrada' z ?Xac. stratum, zobacz
 • Znaczenie Estradiol Definicja estradiol ?Xeński hormon płciowy, najaktywniejszy z naturalnych estrogenów. Etym. - zobacz estrogeny
 • Znaczenie Estuarium Definicja estuarium szerokie, lejkowate ujście rzeki. Etym. - ?Xac. aestuarium 'jw.; droga morska; odlewisko' od aestus 'upał; sztorm; przypływ morza
 • Znaczenie et hoc genus omne Definicja et hoc genus omne ?Xac., lekc. i wszyscy inni tegoż pokroju, do niego (do nich) podobni, podobnie myślący (czyniący); por. e tutti quanti
 • Znaczenie et quorum pars magna fui Definicja et quorum pars magna fui ?Xac., ...w czym odgrywałem ogromną rolę; w czym brałem ogromny udział. Etym. - z Wergiliusza (Eneida, 2, 6
 • Znaczenie Etamina Definicja ba)wełny a. jedwabiu, o prześwitujących oczkach siatki. Etym. - fr. étamine 'jw.; gaza młynarska' z ?Xac. stamineus 'zrobiony z nici' od
 • Znaczenie Etan Definicja etan chem. węglowodór nasycony, bezwonny gaz palny. etanol zobacz etylowy alkohol. Etym. - zobacz etanol; et(er) + (met)an + (alkoh)ol
 • Znaczenie Eustres Definicja lekki, na przykład podniecenie przed podjęciem trudnego zadania, trema aktora a. sportowca przed występem. Etym. - zobacz eu-; stres
 • Znaczenie Eternit Definicja eternit nazwa handl. płyt azbestowo-cementowych. Etym. - nm. z ?Xac. aeternus 'wieczny
 • Znaczenie Etiologia Definicja zjawisk, mechanizmów, faktów, zwł. (med.) powody chorób i (prawn.) powody przestępczości. Etym. - śrdw.z łaciny aetiologia 'stwierdzenie
 • Znaczenie Etiuda Definicja solo, poświęcony w założeniu dla ćwiczeń techn. (e. szkolna), mogący być jednak dziełem art. (e. koncertowa); ćwiczenie mające na celu
 • Znaczenie Etola Definicja Etym. - fr. étole 'stuła; jw.', z ?Xac. stola 'szata żeńska; suknia kapłańska' z gr. stolē 'ubranie; zbroja; płaszcz
 • Znaczenie Etyl Definicja związków chem. etylowy alkohol - etanol, pot. zwany alkoholem a. spirytusem, wchodzi w skład napojów alkoholowych; por. metylowy. Etym
 • Znaczenie Eu Definicja por. dys- 2); najtypowszy; prawdziwy; kompletny; ulepszona forma określonej substancji. Etym. - gr. eu 'dobrze' od eus 'dobry; mocny
 • Znaczenie Eufenika Definicja ulepszaniem rasy ludzkiej środkami technicznymi, takimi jak transplantacja narządów, protetyka i inżynieria genetyczna. Etym. - amer.z
 • Znaczenie Eufobia Definicja eufobia żart. obawa przed dobrymi nowinami (które, jak doświadczenie uczy, są regularnie wstępem do złych nowin). Etym. - zobacz eu-; fobia
 • Znaczenie Euforia Definicja samopoczucie u ciężko chorych; nadmierna wesołość po zastosowaniu narkotyków a. przy pewnych chorobach umysłowych; poczucie szczęścia
 • Znaczenie Euglena Definicja wiciowców obejmujący około 150 gatunków, o ciele wydłużonym, złożonym z jednej komórki, poruszającym się dzięki jednej wici. Etym. - n.z
 • Znaczenie Eunuch Definicja pozbawiony jąder; rzezaniec strzegący haremu. Etym. - gr. eunouchos 'strażnik łoża; szambelan'; eunē 'łoże'; -ouchos od échein 'trzymać
 • Znaczenie Eupatrydzi Definicja arystokracja gr.; arystokracja ateńska. Etym. - gr. eupatrídēs 'szlachetnie urodzony'; zobacz eu-; patēr zobacz patriarcha; -idēs zobacz
 • Znaczenie Eur Definicja euro walutowa jednostka rozrachunkowa Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (równa 0, 888671 g czystego złota). Etym. - zobacz europ
 • Znaczenie Eurazja Definicja Eurazja kontynent europejsko-azjatycki. Etym. - Euro(opa) + Azja
 • Znaczenie Exocet Definicja morze-morze a. morze-ląd o b. niskiej trajektorii i o zasięgu do około 38 km, budowany poprzez Aérospatiale dla fr. marynarki wojennej
 • Znaczenie Euterpe Definicja gry na flecie i chóru tragicznego, przedstawiana z aulosem. Etym. - gr. Eutérpē 'dobrze się ciesząca; jw
 • Znaczenie Evergreen Definicja zachowujący trwałą popularność. Etym. - z angielskiego: '(drzewo, krzew) wiecznie zielony'; ever 'zawsze', green 'zielony
 • Znaczenie every inch a king Definicja every inch a king! z angielskiego:, władca w każdym calu! Etym. - z Szekspira (władca Lear 4, 6), 1607 r
 • Znaczenie Larte Evviva Definicja evviva l'arte! wł., niech żyje sztuka
 • Znaczenie Ewigweibliche Definicja Ewig-Weibliche zobacz das Ewig-Weibliche
 • Znaczenie Ewokować Definicja czegoś; uprzytamniać. ewokacja. Etym. - ?Xac. evocare 'spowodować'; e- zobacz eks-; vocare, zobacz wokanda
 • Znaczenie Eworsja Definicja eworsyjnych) w dnie rzeki poprzez okruchy skał obracane wirami wodnymi. Etym. - e- zobacz eks-; -worsja z ?Xac. vertere, zobacz wersja
 • Znaczenie Ex Definicja ex zobacz eks
 • Znaczenie ex Africa semper aliquid novi Definicja ex Africa semper aliquid novi ?Xac., z Afryki zawsze coś nowego. Etym. - z Pliniusza St. (Historia naturalna, 2, 8, 42), z gr
 • Znaczenie Animo Ex Definicja serdecznie, szczerze., exc. skr. od ?Xac. excudit 'wyrył, wyrżnął (napis na sztychach, zwł. w XVI-XVIII w
 • Znaczenie ex malis eligere minima Definicja ex malis eligere minima ?Xac., należy wybierać mniejsze zło. Etym. - z Cycerona (O powinnościach 3, 1), 44 r. p.n.e
 • Znaczenie Nihil Nihilo Ex Definicja nie wynika, nie powstaje, nie rodzi się) z niczego. Etym. - z Lukrecjusza (O naturze wszechrzeczy, 1, 149, 205; 2, 287
 • Znaczenie Officio Ex Definicja ex officio ?Xac., z urzędu, urzędowo
 • Znaczenie Lux Oriente Ex Definicja ex oriente lux ?Xac., światło (przychodzi) ze Wschodu. ex ossibus ultor zobacz exoriare aliquis
 • Znaczenie Post Ex Definicja ex post (facto) ?Xac., po (fakcie); retrospektywnie
 • Znaczenie ex uno disce omnes Definicja ex uno disce omnes zobacz ab uno disce... ex voto ?Xac., w konsekwencji (złożonego) ślubu; wotywny; zobacz wotum
 • Znaczenie Peu Du Excusez Definicja excusez du peu fr., iron. proszę wybaczyć, Iż tak niewiele
 • Znaczenie exegi monumentum aere perennius Definicja exegi monumentum aere perennius ?Xac., wzniosłem pomnik trwalszy od spiżu. Etym. - z Horacego (Pieśni, 3, 30, 1); autor o swojej literaturze
 • Znaczenie Causa Exempli Definicja exempli causa (skr. ex. c.), exempli gratia (skr. e. g.), exempli modo (skr. ex. m.) np. (na przykład
 • Znaczenie Express Definicja express zobacz ekspres
 • Znaczenie Extemporale Definicja extemporale zobacz ekstemporale
 • Znaczenie Exterieur Definicja powierzchowność, wygląd zewnętrzny. Etym. - fr. 'jw.' z ?Xac. exterior 'stopień wyższy od fexter(us) 'zewnętrzny' od ex, zobacz eks
 • Znaczenie Culpam Extra Definicja ordinem ?Xac., poza porządkiem. extra iocum ?Xac., serio, bez żartów. extra muros ?Xac., poza murami (miasta); por. intra muros
 • Znaczenie Touchent Se Extremes Definicja extrêmes se touchent zobacz les extrêmes se touchent. extremis malis extrema remedia ?Xac., na krańcowe zło ostateczne środki (leki
 • Znaczenie etiam disiecti membra poetae Definicja nawet w tej poszarpanej postaci (odnajdziecie) członki poety; nawet wyrwane ułamki wiersza zdradzają jeszcze prawdziwego poetę. Etym. - z
 • Znaczenie El pintor de su deshonra Definicja El pintor de su deshonra hiszp., Rysownik swojej hańby. Etym. - komedia obyczajowa (1651 r.) Calderona de la Barca
 • Znaczenie Constante Principe El Definicja El principe constante hiszp., Książę niezłomny. Etym. - dramat (1635 r.) Calderona de la Barca; tł. Juliusza Słowackiego
 • Znaczenie Gros En Definicja en gros fr., [wym. ã gro] (sprzedaż a. kupno) hurtem; por. gros
 • Znaczenie Ereb Definicja podziemnego świata cieni, Hadesu, krainy zmarłych. Etym. - gr. Érebos 'mrok (Podziemia); świat zmarłych; bóg ciemności, syn Chaosu, brat
 • Znaczenie Mensch Gottbetrunkener Ein Definicja człowiek pijany Bogiem. Etym. - poeta nm. Novalis (właśc. Friedrich L. von Hardenberg, 1772-1801) o Spinozie
 • Znaczenie Eksces Definicja wybryk, wyskok, wykroczenie. Etym. - ?Xac. excessus 'odejście; odchylnie' od excedere 'wyjść; wykroczyc'; zobacz eks-; cedere, zobacz
 • Znaczenie Folkefiende En Definicja prototyp doktora Judyma (z Ludzi bezdomnych Żeromskiego). Etym. - tytuł dramatu (1882 r.; wyd. pol. 1891) dramaturga norw. Henrika
 • Znaczenie Epicedion Definicja epicedion gr., nenia, tren, pieśń żałobna śpiewana przy łożu zmarłego w staroż. Grecji i Rzymie (z łaciny Epicedium
 • Znaczenie Ekstern Definicja okresowe a. końcowe w uczelni, do której nie uczęszczał. Etym. - ?Xac. exter(nus) 'zewnętrzny; powierzchowny'; zobacz eks
 • Znaczenie Egzonimy Definicja państwach a. językach tym samym miejscowościom, rzekom, jeziorom, państwom i tak dalej Etym. - zobacz egzo-; -onim
 • Znaczenie Enuncjacja Definicja rządowe; deklaracja, obwieszczenie. Etym. - ?Xac. enuntiatio 'zawiadomienie' z enuntiare 'oświadczać'; e- zobacz eks-; nuntiare, zobacz
 • Znaczenie Ekwinokcjum Definicja się dnia z nocą (wiosenne - około 21 III i jesienne - około 23 IX). Etym. - ?Xac. aequinoctium 'jw.'; zobacz ekwi-; nox, zobacz nokturn
 • Znaczenie Elokwencja Definicja zdolność łatwego i przekonywającego wysławiania się; krasomówstwo. elokwentny. Etym. - ?Xac. eloquentia 'jw.' od eloqui 'wymawiać
 • Znaczenie Definitione Ex Definicja definicji (danego terminu); (co jest prawdziwe) na mocy przyjętego znaczenia (danej nazwy, danego ustalenia). ex desuetudine amittuntur
 • Znaczenie Ezoteryczny Definicja popularny tylko dla wtajemniczonych, wybranych. Etym. - gr. esōterikós 'wewnętrzny; tylny' od esōteros 'jp.' z ésō 'wewnątrz' od es, eis 'w
 • Znaczenie Epicentrum Definicja epicentrum pkt. na powierzchni ziemi, położony pionowo nad ogniskiem (hipocentrum) trzęsienia ziemi. Etym. - zobacz epi-; centrum
 • Znaczenie Endotermy Definicja których źródłem ciepła są mechanizmy zachodzące wewnątrz organizmu; por. ektotermy. Etym. - zobacz endo-; -term
 • Znaczenie Endogeniczny Definicja endogeniczny pochodzący z wewnątrz, spowodowany poprzez impulsy wewnętrzne; por. egzogeniczny. Etym. - zobacz endo-; -gen
 • Znaczenie Eminencja Definicja szara e.) człowiek prowadzący sprawą, organizacją, krajem po kryjomu, w sposób zakonspirowany, anonimowo. eminentny przydający
 • Znaczenie Ipso Eo Definicja eo ipso ?Xac., tym samym; dlatego właśnie; z tego wynika
 • Znaczenie Eudajmonizm Definicja widzący w dążeniu do szczęścia osobistego najwyższe dobro i jedyny stały motor postępowania moralnego ludzi; por. epikureizm. Etym. - gr
 • Znaczenie Eliksir Definicja mieszanina nalewki roślinnej z olejkiem eterycznym; odwar, wyciąg roślinny na spirytusie. Etym. - śrdw.z łaciny elixir 'eliksir życia
 • Znaczenie Eeg Definicja EEG skrót od elektroencefalogram, zapis uzyskany w elektroencefalografii
 • Znaczenie Egghead Definicja egghead [wym. eghed] amer.z angielskiego:, dosł. 'jajogłowy', iron., pejorat. intelektualista
 • Znaczenie el caballero de la triste figura Definicja rycerz smętnego oblicza (jest to Don Kichote). Etym. - z Cervantesa (Don Kichote, 1, 19); Sancho Pansa o swoim panu
 • Znaczenie Elear Definicja elear wojsk. harcownik (XVI-XVII w.). Etym. - węg. elöharcos 'wojownik przodujący
 • Znaczenie Rose Elephant Definicja éléphant rose fr., dosł. 'różowy słoń', przen. nieziszczalne marzenie, aspiracja nie do zaspokojenia
 • Znaczenie Ento Definicja ekto-. entoderma wewnętrzny listek zarodkowy zwierząt, wewn. warstwa komórek gastruli. Etym. - gr. entós 'wenątrz'; zobacz -derma
 • Znaczenie Entrechat Definicja pas) baletowego, polegającego na (kilkakrotnym) skrzyżowaniu nóg w podskoku. Etym. - fr. 'jw.' z wł. (capriola) intrecciata '(koziołek
 • Znaczenie Erogenny Definicja ciele) pobudliwy, uwrażliwiony seksualnie, wywołujący podrażnienie a. zaspokojenie seksualne pod wpływem podniety. Etym. - zobacz ero
 • Znaczenie Encyklika Definicja hierarchii kośc. i wiernych, w kwestiach wiary i moralności, mające charakter ogólniejszy niż bulla (orędzia papieskie nazywane są od ich
 • Znaczenie Edykt Definicja obwieszczenie woli panującego. Etym. - ?Xac. edictum 'rozporządzenie (pretora, edyla i tak dalej)' od edicere 'obwieścić, proklamować'; e
 • Znaczenie Eagle Definicja nazwa pierwszego promu księżycowego (kabiny załogowej typu LM), jaki lądował na Księżycu z załogą ludzką (kosmonauci amer. Neil A
 • Znaczenie Street Easy Definicja Etym. - komedia filmowa (1917 r.) Chaplina, gorzka satyra na utopie i idealistyczne banały o naturze ludzkiej i postępie społ., wskazująca
 • Znaczenie Dei Agnus Ecce Definicja peccatum mundi) ?Xac., oto Baranek boży, (oto który gładzi grzechy świata). Etym. - z Wulgaty (Ew. wg Jana, 1, 29); słowa wymawiane poprzez
 • Znaczenie Edafon Definicja na przykład bakterie, glony) i zwierzęcych (na przykład pierwotniaki, robaki; krety), których środowiskiem życiowym jest gleba; por
 • Znaczenie Castigata Editio Definicja editiones castigatea (a. expurgatae) ?Xac., wydanie książki z opuszczonymi ustępami tekstu (ze względów politycznych, religijnych
 • Znaczenie Edredon Definicja edredonowa i edredon okazały) zamieszkujące płn. wybrzeża półkuli płn.; puch tych kaczek; (w l.mn.) przest. pierzyna, becik, posłanie z
 • Znaczenie Efekt Definicja wrażenie wywierane poprzez kogo a. co; fiz. zdarzenie. skuteczny efektywny, sprawny; ważny, faktyczny. efektowny zwracający na siebie uwagę
 • Znaczenie Efialtes Definicja ojczyzny. Etym. - gr. Ephiáltēs (dosł. 'naskakujący'; por. inkubus) 'mit. gr. potworny lider gigantów, któremu, w okresie ich buntu przeciw
 • Znaczenie ein Gespenst geht um Europa das Gespenst des Kommunismus Definicja Gespenst des Kommunismus nm., widmo krąży po Europie - widmo komunizmu. Etym. - pierwsze zdanie Manifestu komunistycznego (1848 r.) Marksa
 • Znaczenie ein Teil von jener Kraft die stets das Bose will und stets das Gute schafft Definicja Böse will und stets das Gute schafft nm., cząstka owej siły, która ciągle pragnie złego, a ciągle dobro tworzy. Etym. - z Goethego (Faust
 • Znaczenie Egzageracja Definicja egzagerować przest. przesadzać, wyolbrzymiać, przejaskrawiać, przeholowywać. Etym. - ?Xac. exaggeratio 'podniesienie' od exaggerare
 • Znaczenie Egzema Definicja zapalny skóry, pochodzenia alergicznego. Etym. - gr. ékdzema 'jw.'; ek- zobacz eks-; dzéma 'rzecz ugotowana, sfermentowana' od dzein
 • Znaczenie Egzoftalmia Definicja ocznych; nadmierne wysunięcie gałki ocznej naprzód (zazw. jako symptom dolegliwości Graves-Basedowa). Etym. - gr. eksophthalmós
 • Znaczenie Egzoteryczny Definicja opublikowania, łatwo zrozumiały; znany, dostępny; nie należący do ścisłego, intymnego grona; zewnętrzny; por. ezoteryczny. Etym. - gr
 • Znaczenie Egzul Definicja wywołaniec. Etym. - ?Xac. ex(s)ul 'jw.' od ex solum (patriae) 'z ziemi (ojczystej)'; zobacz eks-; solum 'dno; grunt; ziemia'; patria
 • Znaczenie eine edle Einfalt und eine stille Grosse Definicja Grösse nm., szlachetna prostota i spokojna rozmiar. Etym. - z Johanna Joachima Winckelmanna (Myśli o naśladowaniu greckich dzieł malarstwa
 • Znaczenie Einsatzgruppen Definicja hitlerowskie ekipy operacyjne policji bezpieczeństwa poświęcone do zwalczania i likwidowania ludności okupowanych państw Europy (1939-45
 • Znaczenie Eintopfgericht Definicja dania, opracowany z różnych składników w jednym garnku (por. cocido; olla podrida). Etym. - nm. 'jw.'; ein 'jeden'; Topf 'garnek'; Gericht
 • Znaczenie Eisteddford Definicja festiwal art., zwł. śpiewaczy, połączony z konkursem; por. feis. Etym. - walij. 'sesja'; eistedd 'siedzieć' + bod 'być
 • Znaczenie Ejakulacja Definicja Etym. - łacd. eiaculatus p.p. od eiaculari 'wyrzucać; ciskać'; e- zobacz eks-; iaculari 'miotać, ciskać' od iaculum 'strzała; włócznia' z
 • Znaczenie Ekiwok Definicja ekwiwokacja błąd log. opierający na zastosowaniu jakiegoś terminu w 2 różnych znaczeniach w tejże wypowiedzi, gdy poprawność jej wymaga
 • Znaczenie Eko Definicja ekonomiczno-; środowisko, otoczenie, zwł. jako czynnik wpływający istotnie na tryb, sposób życia, przebieg rozwoju. Etym. - gr. oikos 'dom
 • Znaczenie Ekranizacja Definicja opery, baletu i tym podobne na video. ekranopis urządzenie elektroniczne do bezpośredniej łączności informacyjnej użytkownika z maszyną
 • Znaczenie Ekscytacja Definicja ekscytarz dawn. budzik; pobudka. ekscytować podniecać, pobudzać, podrażniać, rozpalać. Etym. - późn.z łaciny excitatio 'pobudzanie
 • Znaczenie Eksedra Definicja kolumnada, pergola z ławą kamienną biegnąca po obwodzie wewn.; w kośc. bizantyjskich, ormiańskich, gruzińskich - półkolista wnęka (zazw
 • Znaczenie Ekskrecja Definicja organizmu końcowych produktów przemiany materii, ekskrementów, odchodów, kału, wydalin, fekaliów; por. inkrecja. Etym. - ?Xac. excrētus
 • Znaczenie Ekslibris Definicja artystycznie wykonana, z nazwiskiem właściciela książki, naklejona na wewn. stronie okładki. Etym. - ?Xac. ex libris 'z książek; z
 • Znaczenie Ekwiwalencja Definicja ekwiwalent równowartość; odpowiednik, równoważnik. Etym. - śrdw.z łaciny aequivalentia 'równoważność' z ?Xac. aequivalens p.pr. od
 • Znaczenie Ekspektatywa Definicja nadanie poprzez papieża beneficjum Kośc. poprzez tak zwany prewencję, to oznacza z prawem następstwa (z łaciny cum iure successionis), a
 • Znaczenie Ekspirować Definicja upływać, mijać; (o umowach i tym podobne) wygasać, tracić moc obowiązującą, kończyć się. ekspiracja. Etym. - ?Xac. ex(s)pirare 'wyzionąć
 • Znaczenie Eksport Definicja kapitałów, usług; por. import. eksporter kraj, przedsiębiorstwo, które eksportuje, sprzedaje, wywozi wyroby i tym podobne za granicę
 • Znaczenie Ekstaza Definicja zachwytu o pokroju majaczeniowym, regularnie o treści relig., z oderwaniem uwagi od bieżącej sytuacji i w ogóle od rzeczywistości; pot
 • Znaczenie Ekstensja Definicja rozciągłość. ekstensywna gospodarka rolna - prowadzona na rozległych obszarach przy małym nakładzie pracy i środków; por. intensywny. Etym
 • Znaczenie Ekstrawagancja Definicja fr. extravagance 'jw.' ze śrdw.z łaciny extravagans 'promulgowany poza prawem kanonicznym'; zobacz ekstra-; ?Xac. vagans, zobacz wagant
 • Znaczenie Ekstrawersja Definicja interesowania się światem zewnętrznym, otoczeniem, do towarzyskości, aktywności, praktyczności (por. cyklotymia, introwersja; schizotymia
 • Znaczenie Eksudat Definicja korzenia rośliny (w wyniku ciśnienia korzeniowego) po odcięciu łodygi; med. wysięk. eksudacja tworzenie się, wydzielanie się eksudatu
 • Znaczenie Tor El Definicja cholerę, występująca szeroko w Azji i Afryce, niekiedy również w Europie, od inicjalnych lat 60. XX w.; wywołuje ?Xagodną postać
 • Znaczenie Elegia Definicja charakterze poważnym, melancholijnym. elegijny odnoszący się do elegii; smutny, tęskny, rzewny. Etym. - gr. elegeía 'pieśń żałobna; elegia
 • Znaczenie Elektron Definicja atomu o najmniejszej masie, tworząca jego zewnętrzne powłoki, będąca ładunkiem elektryczności ujemnej (negaton; antycząsteczka e. ujemnego
 • Znaczenie Element Definicja czynnik; przen. ekipa ludzi z jakiegoś środowiska, odznaczających się specyficznymi cechami; elektr. ogniwo galwaniczne; chem. pierwiastek
 • Znaczenie Eleuzynia Definicja staroż. uroczystości ku czci bogiń Demeter i Persefony, obchodzone w gr. miasteczku Eleusis, w pobliżu Aten. Etym. - gr. Eleusínios
 • Znaczenie Eliminacja Definicja usunięcie pewnych przedmiotów; selekcja; pierwszy faza konkursu a. wstępne rozgrywki w zawodach sport. eliminować. Etym. - ?Xac. eliminare
 • Znaczenie Elizja Definicja mowie albo piśmie nieakcentowanej samogłoski, regularnie oznaczane apostrofem (na przykład nm. Wandrung zamiast Wanderung, fr. l'os zamiast
 • Znaczenie Elukubracja Definicja tekst, ułożone mozolnie, lecz bez inwencji, talentu; elaborat. Etym. - ?Xac. elucubrare 'tworzyć, pisać przy świetle lampy'; e- zobacz
 • Znaczenie erst kommt das Fressen dann kommt die Moral Definicja Moral nm., wprzód żarcie, później chwilę na morał. Etym. - Bertolta Brechta (Opera za trzy gorsze, Pieśń o Macke Majchrze, 2), 1928 r
 • Znaczenie Emblemat Definicja znak (władzy - berło, zwycięstwa - wawrzyn i tym podobne); (por. dystynkcje; insygnia). embolia med. zator, zamknięcie naczynia
 • Znaczenie Emerytura Definicja pieniężne, przysługujące pracownikowi po przepracowaniu ustawowej liczby lat a. osiągnięciu określonego wieku; por. renta. emeryt. Etym
 • Znaczenie Emfatyczny Definicja górnolotny, przesadny; wyrazisty. emfaza podkreślenie, wzmocnienie wyrazistości uczuciowej słowa, zdania; przesadna uczuciowość wypowiedzi
 • Znaczenie Empatia Definicja położenie innej osoby, identyfikowanie się uczuciowe z kimś. Etym. - z angielskiego: empathy 'jw.' (tł. z nm. Einfühlung 'wczuwanie się
 • Znaczenie Empire Definicja odmiana klasycyzmu fr. początku XIX w., związana z okresem panowania Napoleona I, różniąca się od wcześniejszych (por. Louis-seize
 • Znaczenie Spei Emptio Definicja emptio spei ?Xac., prawn., kupno nadziei (na przykład losu na loterii
 • Znaczenie Emulacja Definicja rywalizacja. Etym. - ?Xac. aemulatio 'jw.' od aemulari 'naśladować; współzawodniczyć' z aemulus 'rywalizujący; zawistny
 • Znaczenie Naris Emunctae Definicja emunctae naris ?Xac., (osoba) o ostrym węchu; o dobrym rozeznaniu (zwł. cudzych błędów a. wad). Etym. - z Horacego (Satyry, 1, 4, 8
 • Znaczenie Passant En Definicja mimochodem, przelotnie; w szachach: (bicie pionka pionkiem) w przelocie. en question fr., [wym. ã kestją] omawiany; o którym mowa; o który
 • Znaczenie Enancjo Definicja antagonistyczny. enancjosemia językozn., przeciwstawność znaczeń jakiegoś wyrazu, na przykład pożyczać może znaczyć 'udzielać pożyczki a
 • Znaczenie Endokrynologia Definicja się gruczołami dokrewnymi (jak na przykład tarczyca, nadnercze, trzustka, przysadka mózgowa, gruczoły płciowe) i hormonami wydzielanymi
 • Znaczenie Enharmonia Definicja i nutowego zapisu) tego samego dźwięku w temperowanym systemie dźwiękowym (na przykład as = gis; eis = f = geses). Etym. - gr. enarmónios
 • Znaczenie Enjambement Definicja przerzutnia, przerzucenie do następnej linijki (wersu) części zdania, części członu zdania a. zwrotu, powodujące (zamierzoną) niezgodność
 • Znaczenie Enklityka Definicja tworzący z poprzednim wyrazem (akcentowanym) całość akcentową (na przykład "wejdź no"); por. proklityka. Etym. - gr. enklitikē
 • Znaczenie Entablatura Definicja Etym. - fr. entablature (przest., dziś entablement 'jw.' z wł. intavolatura 'negocjacja; boazeria; jw.' od intavolato p.p. od intavolare
 • Znaczenie Entree Definicja odrębny pkt. programu; żart. wejście (na salę obrad, do lokalu) w sposób, który ma zwrócić na wchodzącą osobę uwagę wszystkich aktualnych
 • Znaczenie Entymemat Definicja sylogizm, gdzie brak jednej z przesłanek (entymematycznej, domyślnej); (w arystotelizmie:) sylogizm retoryczny prawdopodobny i
 • Znaczenie Pteroenta Epea Definicja przen. wyrażenia, sentencje, które się powszechnie cytuje (nm. geflügelte Worte; ros. kryłátyje słowá z angielskiego: winged words). Etym
 • Znaczenie Epicuri de grege porcus Definicja z trzody Epikura; człowiek, który ugrzązł w grubym materializmie, w trywialnych uciechach zmysłowych; por. epikurejczyk. Etym. - wg listu
 • Znaczenie Epifilum Definicja epifitoza bot. masowe szerzenie się określonej dolegliwości roślin; por. epidemia. epifit bot. roślina epifityczna, rosnąca na innej
 • Znaczenie Epigeneza Definicja w okresie rozwoju embrionalnego kolejno powstają i rozwijają się nie istniejące uprzednio struktury i narządy zarodka; por. preformacja
 • Znaczenie Epikurejczyk Definicja powyżej wszystko przyjemności i uciechy życia, sybaryta, hedonista, wygodniś (por. Epicuri de grege...; bon vivant); filoz. zwolennik
 • Znaczenie Epilog Definicja lit., zawierająca zazw. dodatkowe wyjaśnienia, uzupełnienia a. komentarze autora; posłowie autorskie; przen. zakończenie, finał, kres
 • Znaczenie Episkopalizm Definicja władza w Kościele należy do ogółu biskupów (jak w episkopalnych Kościołach protestanckich). episkopat ogół biskupów w danym państwie. Etym
 • Znaczenie Epoda Definicja dystych jambiczny (a. jambiczno-daktyliczny) o drugim wersie krótszym; utwór złożony z takich dystychów; w starogr. liryce chóralnej
 • Znaczenie Eponim Definicja której imieniem coś nazwano (miejscowość, państwo, moment, rodzinę i tak dalej); mityczny (zazw.) protoplasta, totemowe zwierzę a. element
 • Znaczenie Equalizer Definicja przyrząd do zniżania a. podwyższania częstotliwości akustycznych. Etym. - z angielskiego: 'wyrównywacz; jw.' od egual(ize) '(wy)równy(wać
 • Znaczenie Era Definicja wydarzeniem, od którego rozpoczyna się rachuba lat; geol. największa jednostka czasu w dziejach Ziemi; moment obejmujący pewne stadium
 • Znaczenie Erb Definicja ziem rzadkich; por. lantanowce. Etym. - nazwał go chemik szwedzki Carl G. Mosander (1843 r.) od miasta Ytterby w Szwecji; por. iterb; itr
 • Znaczenie Erekcja Definicja założenie, ufundowanie; biol. wzwód (prącia). erekcyjny (akt, dokument) założycielski, fundacyjny. Etym. - ?Xac. erectio 'wzniesienie' od
 • Znaczenie Eris Definicja erystyka sztuka prowadzenia sporów, dyskutowania, przekonywania; por. onus probandi. Etym. - gr. eristikós 'kłótliwy' od éris 'kłótnia
 • Znaczenie Erotomania Definicja pobudliwość płciowa; nienormalnie spotęgowane zainteresowanie sprawami płci; nadmierna zmysłowość, lubieżność. erotyzm miłość zmysłowa
 • Znaczenie Ersatz Definicja Etym. - nm. 'zwrot; (re)kompensata; rezerwa, zapas; jw.' od ersetzen 'wyręczyć; uzupełnić; odszkodować; zastąpić
 • Znaczenie es ist eine alte Geschichte doch bleibt sie immer neu Definicja bleibt się immer neu nm., to stara historia, a przecież wiecznie nowa (tzn. niefortunna, nieodwzajemniona miłość). Etym. - z Heinego
 • Znaczenie Eseista Definicja hist., krytycznych, naukowych), krótkich rozpraw, utworów lit.-publicystycznych, na różne tematy. Etym. - z angielskiego: essayist
 • Znaczenie Eskadra Definicja bojowa lotnictwa; zespół okrętów wojennych różnych typów. eskadron przest. szwadron. Etym. - fr. escadre 'eskadra' z wł. squadra 'ekierka
 • Znaczenie Esparto Definicja włókno z jej liści, stosowane na towary powroźnicze, obuwie, kosze, papier i tak dalej Etym. - hiszp. 'jw.' z ?Xac. spartum 'sitowie do
 • Znaczenie Esperanto Definicja pomocniczy powstały w 1887 r. (por. Basic; ido; Interlingua; Volapük). Etym. - esp. pseud. artysty, dr Esperanto 'mający nadzieję' (z ?Xac
 • Znaczenie Lois Des Esprit Definicja duchu praw. Etym. - tytuł dzieła z zakresu filozofii prawa (1748) pisarza fr. zwanego w Polsce z łacińska Monteskiuszem (właśc. Charles
 • Znaczenie est modus in rebus Definicja fines) ?Xac., w (wszystkich) rzeczach (kwestiach) jest miara, są granice, których przekraczać nie należy; (pop., błędn.: na wszystko jest
 • Znaczenie Eucharystia Definicja chrześc. - chleb i wino, pojmowane jako sakrament ciała i krwi Chrystusa; komunia. Etym. - gr. eucharistía 'dziękczynienie' z eucháristos
 • Znaczenie Estrogeny Definicja chem., których działanie fizj. jest podobne do działania estradiolu. estron folikulina, (pierwszy poznany) ?Xeński hormon płciowy, podobny
 • Znaczenie Dukkehjem Et Definicja Nora. Etym. - tytuł dramatu (1879 r.; wyd. pol. pt. Nora, 1882 r.) dramaturga norw. Henrika Ibsena (1828-1906
 • Znaczenie et semel emissum volat irrevocabile verbum Definicja verbum ?Xac., wyraz raz wypuszczone (z ust) fruwa bezpowrotnie; wyraz raz wypowiedziane nie powraca. Etym. - z Horacego (Listy, 1, 18, 712
 • Znaczenie et tu Brute fili Definicja Brutusie, synu mój?; por. tu quoque Brute. Etym. - por. Szekspir (Juliusz Cezar, 3, 1); wg tradycji - słowa Cezara wypowiedziane w momencie
 • Znaczenie et voila justement comme on ecrit lhistoire Definicja l'histoire fr., tak oto właśnie pisze się historię; por. fable convenue. Etym. - z komedii Woltera Charlot ou la Comtesse de Givry, 1, 7
 • Znaczenie Eter Definicja bezbarwna, lotna i zapalna, o charakterystycznym zapachu, użytkowana jako rozpuszczalnik, działająca narkotycznie; fiz. (kosmiczny) wg
 • Znaczenie Etniczny Definicja socjalnej, związany z odrębnością jej kultury, języka, tradycji i tak dalej etnografia, etnologia antropologia socjalna, ludoznawstwo
 • Znaczenie Etrog Definicja 1967 poprzez kanadyjski Komitet Nagród Filmowych za osiągnięcia w produkcji filmowej w Kanadzie; Etrog to pozłacana statuetka wys. 30 cm na
 • Znaczenie Eufemiczny Definicja łagodzący; zastępujący wyrażenie drażliwe, dosadne, nieprzyzwoite oględniejszym, delikatniejszym, ostrożnym, dyplomatycznym, eufemizmem
 • Znaczenie Eugenika Definicja sposobność doskonalenia cech dziedzicznych człowieka poprzez stwarzanie warunków zachowujących i rozwijających cechy dodatnie, a
 • Znaczenie Eugenka Definicja goździkowiec (g. korzenny a. jambłusznik goździkowy dostarcza goździków, aromatycznej przyprawy kuchennej). Etym. - n.z łaciny Eugenia 'jw
 • Znaczenie Euratom Definicja European Atomic Energy Community 'Europejska Wspólnota Energii Atomowej' międzynarodowej org., której członkami są: Belgia, W. Brytania
 • Znaczenie Eutroficzny Definicja substancje pokarmowe; bot. wymagający siedliska zasobnego w substancje pokarmowe. eutrofizacja zbiornika wodnego - mechanizm występowania w
 • Znaczenie Ewangelia Definicja Chrystusa spisane poprzez ewangelistów, Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, w 4 pierwszych księgach Nowego Testamentu (Biblia); przen
 • Znaczenie Plurum Exceptio Definicja okoliczność (sytuacja prawny), kiedy więcej niż jeden mężczyzna wchodzi w rachubę jako przypuszczalny tata nieślubnego dziecka. exclusive
 • Znaczenie Exequatur Definicja osoby konsula obcego państwa poprzez kraj przyjmujące; por. placet. Etym. - z ?Xac. 'niech wypełnia (swe wymagania)' od ex(s)equi, zobacz
 • Znaczenie Leonem Ungue Ex Definicja wg pazura, jest to z części (wnioskować) o całości; (rozpoznać mistrza) po "lwim pazurze" (widocznym w jego dziele). Etym
 • Znaczenie exeuntes foras excutite pulverem de pedibus vestris Definicja pedibus vestris ?Xac., wychodząc precz... otrząśnijcie proch z nóg waszych (by nie mieć od tego momentu z tym domem nic wspólnego). Etym
 • Znaczenie exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor Definicja ultor ?Xac., oby z kości naszych powstał mściciel. Etym. - z Wergiliusza (Eneida, 4, 625); napis na pomniku hetmana Stanisława
 • Znaczenie Deleted Expletive Definicja stanach zjednoczonych ameryki - wyrażenie wskazujące na opuszczenie w druku nieprzyzwoitego wyrazu a. zwrotu. Etym. - termin upowszechniony
 • Znaczenie Ezopowy Definicja cięty; w stylu bajek Ezopa, alegoryczny, mający charakter paraboli. Etym. - Ezop (gr. Aísōpos) półlegendarny gr. bajkopisarz z Frygii (VI w
 • Znaczenie Erystka Definicja erystka zobacz Eris
 • Znaczenie Credite Experto Definicja experto credite ?Xac., wierzcie temu, który sam doświadczył. Etym. - z Wergiliusza (Eneida, 11, 283
 • Znaczenie Percipi Est Esse Definicja być postrzeganym. Etym. - z George Berkeleya (A Treatise Concerning the Priciples of Human Knowledge 1, 3), 1710 r
 • Znaczenie Egzergia Definicja określająca praktyczną przydatność energii. Etym. - zobacz egzo-; erg 1; termin ukuty poprzez słoweńskiego fizyka Z. Ranta w r. 1955
 • Znaczenie Egzo Definicja EGZO- w złożeniach: zewnętrzny; por. endo-. Etym. - gr. éksō '(na) zewnątrz' od eks-, zobacz eks
 • Znaczenie El medico de su honra Definicja El médico de su honra hiszp., Doktor własnego honoru. Etym. - komedia heroiczna (1637 r.) Calderona de la Barca

Co to znaczy | Tłumaczenie i wyjaśnienie zwrotu, zdania

Wytłumaczenie tekstów. Znaczenie językowe definicji. Słownik tłumczeń z przykładami.

Tłumaczenie El Medico De Su Honra, Egzo, Egzergia, Esse Est Percipi, Experto Credite, Erystka, Ezopowy, Expletive Deleted, Exoriare Aliquis Nostris Ex Ossibus Ultor co to jest.

Słownik El Medico De Su Honra, Egzo, Egzergia, Esse Est Percipi co to znaczy.