najlepszy enchirydion co to jest
PRZYKŁADY Eu, Enchirydion, Entymemat, Etiuda, Eks, Epika, Euforia, Ekspiacja, Ex Nunc, Esquire.

Znaczenie słowa, wyrazu na E

 • Znaczenie Eskalop Co to jest eskalop cienkie filety cielęciny panierowane w mące i smażone. Etym. - fr. escalope 'filet; sznycel cielęcy
 • Znaczenie Etażerka Definicja półka otwarta z czterech stron, stawiana na podłodze, wprowadzona we Francji w XVIII w., przeznaczoną na książki, papiery, bibeloty i tak
 • Znaczenie Ekstyrpacja Co znaczy całkowite usuwanie jakiegoś narządu. ekstyrpator przest. gracownik, kultywator do wyciągania chwastów i spulchniania gleby. Etym. - ?Xac
 • Znaczenie Ekstradycja Słownik ekstradycja wydanie przestępcy a. zbiega władzom państwa, którego prawa naruszył. ekstradować. Etym. - zobacz eks-; tradycja
 • Znaczenie Causa Exempli Znaczenie exempli causa (skr. ex. c.), exempli gratia (skr. e. g.), exempli modo (skr. ex. m.) np. (na przykład
 • Znaczenie Ekstaza Czym jest zachwytu o pokroju majaczeniowym, regularnie o treści relig., z oderwaniem uwagi od bieżącej sytuacji i w ogóle od rzeczywistości; pot
 • Znaczenie Etrog Co oznacza 1967 poprzez kanadyjski Komitet Nagród Filmowych za osiągnięcia w produkcji filmowej w Kanadzie; Etrog to pozłacana statuetka wys. 30 cm na
 • Znaczenie et vidi librum signatum sigillis septem Krzyżówka septem ?Xac., (i widziałem) księgę zamkniętą na 7 pieczęci; przen. rzecz niepojętą, tajemniczą, niedostępną rozumowi. Etym. - z Wulgaty
 • Znaczenie Etniczny Najlepszy socjalnej, związany z odrębnością jej kultury, języka, tradycji i tak dalej etnografia, etnologia antropologia socjalna, ludoznawstwo
 • Znaczenie Ewokować Przykłady czegoś; uprzytamniać. ewokacja. Etym. - ?Xac. evocare 'spowodować'; e- zobacz eks-; vocare, zobacz wokanda
 • Znaczenie ein Engel flog durchs Zimmer Encyklopedia przeleciał poprzez pokój (przysł. nm. wypowiadane, gdy pośród towarzyskiej rozmowy zalegnie cisza); por. Hermes epeiselthe
 • Znaczenie Empiria Jak działa teoriopoznawczy kierunek filoz. wywodzący (w odróżnieniu do racjonalizmu) poznanie ludzkie wyłącznie z doświadczenia. empiryczny oparty na
 • Znaczenie Erytrocyty Czy jest przenoszące tlen z płuc do wszystkich tkanek przy udziale barwnika - hemoglobiny. Etym. - gr. erythros 'czerwony'; zobacz -cyt
 • Znaczenie Elukubracja Pojęcie tekst, ułożone mozolnie, lecz bez inwencji, talentu; elaborat. Etym. - ?Xac. elucubrare 'tworzyć, pisać przy świetle lampy'; e- zobacz
 • Znaczenie Erato Wyjaśnienie Erato mit. gr. Muza miłosnej literaturze i muzyki, przedstawiana z małą lirą. Etym. - gr. Eratō 'pożądana, namiętna; jw
 • Znaczenie Lux Oriente Ex Opis ex oriente lux ?Xac., światło (przychodzi) ze Wschodu. ex ossibus ultor zobacz exoriare aliquis
 • Znaczenie Burg Feste Ein Informacje Ein' feste Burg nm., Bezpieczna twierdza. Etym. - tytuł pieśni ze zbioru Klug'sche Gesangbuch (1529 r.) Marcina Lutra: o Bogu
 • Znaczenie Elekcja Co to jest świeckich, duchownych i monarchów w drodze obioru; obiór (zwł. króla). elekcyjni królowie - obierani poprzez ogół szlachty (w Polsce od
 • Znaczenie Nous Entre Definicja entre nous (soit dit) fr., (mówiąc) pomiędzy nami, w zaufaniu
 • Znaczenie Erastianizm Co znaczy pewnego wpływu państwa na kwestie Kościoła. Etym. - od nazwiska Thomasa Erastusa (właśc. Thomas Lüber, Lieber a. Liebler, 1524-83), szwajc
 • Znaczenie Ewikcja Słownik własności na rzecz kogo innego, mającego lepsze prawo; dawn. zabezpieczenie, poręka. Etym. - późn.z łaciny evictio 'pokonanie; przekonanie
 • Znaczenie Expo Znaczenie międzynarodowa. Etym. - z angielskiego: skr. od Exposition 'wystawa', użyty po raz pierwszy jako nazwa wystawy międzynarodowej w Montrealu
 • Znaczenie Egzul Czym jest wywołaniec. Etym. - ?Xac. ex(s)ul 'jw.' od ex solum (patriae) 'z ziemi (ojczystej)'; zobacz eks-; solum 'dno; grunt; ziemia'; patria
 • Znaczenie Extemporale Co oznacza extemporale zobacz ekstemporale
 • Znaczenie et quorum pars magna fui Krzyżówka et quorum pars magna fui ?Xac., ...w czym odgrywałem ogromną rolę; w czym brałem ogromny udział. Etym. - z Wergiliusza (Eneida, 2, 6
 • Znaczenie Entrechat Najlepszy pas) baletowego, polegającego na (kilkakrotnym) skrzyżowaniu nóg w podskoku. Etym. - fr. 'jw.' z wł. (capriola) intrecciata '(koziołek
 • Znaczenie Rock Electronic Przykłady rozrywkowa realizowana (częściowo) na instrumentach elektronicznych a. z użyciem generatora, oscylatora itp
 • Znaczenie Eurazja Encyklopedia Eurazja kontynent europejsko-azjatycki. Etym. - Euro(opa) + Azja
 • Znaczenie Domina Emax Jak działa emax domina ?Xac., pani z namiętnością do zakupów, pasjonująca się zakupami. Etym. - z Owidiusza (Sztuka kochania, 1, 421
 • Znaczenie Endlosung Czy jest ostateczne', hitlerowski program masowej zagłady Żydów w Europie; plan systematycznego wytępienia jakiegoś narodu; ludobójstwo; por
 • Znaczenie Ekspropriacja Pojęcie wywłaszczenie. Etym. - śrdw.z łaciny expropriatio 'jw.' od expropriare 'wywłaszczać'; zobacz eks-; ?Xac. proprius 'własny
 • Znaczenie Eksterminacja Wyjaśnienie wyniszczenie, zagłada. Etym. - późn.z łaciny exterminatio 'zniszczenie' z ?Xac. exterminare 'usunąć (z granic); wygnać'; zobacz eks
 • Znaczenie Eklektyzm Opis niespójną) całość teorii, koncepcji, pojęć i tez, wybranych z różnych kierunków filoz., mechanizmów, doktryn (por. synkretyzm); plast
 • Znaczenie Evoe Informacje evoë! staroż. radosny, hulaszczy okrzyk bachantek. Etym. - ?Xac. z gr. euoí 'jw
 • Znaczenie Poeta Euge Co to jest euge, pisarz! ?Xac., brawo poeto! Etym. - z Satyr, 1, 75, Persjusza
 • Znaczenie Eponim Definicja której imieniem coś nazwano (miejscowość, państwo, moment, rodzinę i tak dalej); mityczny (zazw.) protoplasta, totemowe zwierzę a. element
 • Znaczenie Ekspander Co znaczy do rozciągania, złożony z uchwytów połączonych sprężynami a. taśmami gumowymi. ekspansja rozprzestrzenianie (się); zajmowanie poprzez kraj
 • Znaczenie Erudycja Słownik wszechstronna znajomość przedmiotu; uczoność, wykształcenie; oczytanie; wiedza książkowa. erudyta. Etym. - ?Xac. eruditio 'nauczanie
 • Znaczenie Est Humanum Errare Znaczenie errare humanum est ?Xac., z gr., błądzić (mylić się) jest rzeczą ludzką
 • Znaczenie Cologne De Eau Czym jest eau de Cologne fr., [wym. o:dekoloń] woda kolońska
 • Znaczenie El medico de su honra Co oznacza El médico de su honra hiszp., Doktor własnego honoru. Etym. - komedia heroiczna (1637 r.) Calderona de la Barca
 • Znaczenie Enuncjacja Krzyżówka rządowe; deklaracja, obwieszczenie. Etym. - ?Xac. enuntiatio 'zawiadomienie' z enuntiare 'oświadczać'; e- zobacz eks-; nuntiare, zobacz
 • Znaczenie Ekstensja Najlepszy rozciągłość. ekstensywna gospodarka rolna - prowadzona na rozległych obszarach przy małym nakładzie pracy i środków; por. intensywny. Etym
 • Znaczenie Eocen Przykłady eocen geol. druga epoka trzecioRZęDU, Tabl. 7. Etym. - gr. ēōs 'jutrzenka'; -cen, zobacz keno
 • Znaczenie Ekumenopolis Encyklopedia ciągłe i bezkresne miasto. Etym. - termin wprowadzony poprzez architekta i inżyniera gr. Constantinosa A. Dioxadisa (ur. 1913); zobacz
 • Znaczenie Egghead Jak działa egghead [wym. eghed] amer.z angielskiego:, dosł. 'jajogłowy', iron., pejorat. intelektualista
 • Znaczenie Ekwator Czy jest ekwator(ialny) równik(owy). Etym. - późn.z łaciny aequator 'ten, który równa' od ?Xac. aequare 'równać' z aequus, zobacz ekwi
 • Znaczenie Esprit Pojęcie polot, dowcip; por. bel esprit. esprit de contradiction fr., duch przekory. esprit de corps fr., duch koleżeństwa
 • Znaczenie Ecu Wyjaśnienie Currency Unit 'europ. jednostka monetarna', wyłącznie obliczeniowa, użytkowana do wyceny towarów sprzedawanych wewnątrz wspólnego rynku
 • Znaczenie Etymologia Opis wyrazów; edukacja o pochodzeniu i pierwotnym znaczeniu wyrazów. Etym. - gr. etymologia 'badanie, pochodzenie wyrazu' z étymon 'prawda
 • Znaczenie Ekspatriacja Informacje państwie, zerwanie z ojczyzną; przymusowe wydalenie kogoś z ojczyzny; wygnanie, banicja. ekspatriować (się). Etym. - śrdw.z łaciny
 • Znaczenie Egzemplifikacja Co to jest posługiwanie się przykładami, objaśnianie sposobem przykładową. Etym. - śrdw.z łaciny exemplificatio 'udowadnianie przykładami' z ?Xac
 • Znaczenie Egoizm Definicja swoja, sobkostwo. egotysta. egoista samolub; człowiek nieużyty, nieuczynny. egotyzm nadmierne zajmowanie siebie i innych swoją osobą. Etym
 • Znaczenie Escudo Co znaczy portugalska (= 100 centavos). Etym. - port. 'tarcza; herb; dawn. talar; jw.' z ?Xac. scutum 'tarcza'; por. esquire
 • Znaczenie Edr Słownik kryształ, posiadające ustaloną liczbę ścian, na przykład oktaedr. Etym. - gr. hédra 'siedzenie; ława; rząd; miejsce'; por. efedra
 • Znaczenie ein Mann ein Wort Znaczenie ein Mann ein Wort nm., człowiek (na którego) wyraz (można liczyć
 • Znaczenie Ekologia Czym jest relacje pomiędzy organizmami i ich zespołami a ich żywym i martwym środowiskiem. Etym. - gr. oikos, zobacz eko-; -log; log
 • Znaczenie Ekspens Co oznacza Etym. - ?Xac. expensus p.p. od expendere 'wyważyć (wyrób; kapitał); zapłacić'; zobacz eks-; pendere, zobacz stypendium
 • Znaczenie Ef Krzyżówka nad; zewnętrzny; tylny; wcześniejszy; poprzedzający (w okresie); chem. pokrewny; geol. zmieniony; spoczywający (na innej warstwie geol
 • Znaczenie Eutanazja Najlepszy ortotanazji i zabójstwa z litości) skrócenie poprzez lekarza w szpitalu mąk pacjenta w przedłużającej się agonii dzięki śmiertelnej dawki
 • Znaczenie Exterieur Przykłady powierzchowność, wygląd zewnętrzny. Etym. - fr. 'jw.' z ?Xac. exterior 'stopień wyższy od fexter(us) 'zewnętrzny' od ex, zobacz eks
 • Znaczenie Efod Encyklopedia ceremonialnego stroju arcykapłana staroż. Izraela, opisanego w Biblii (Ex. 28,6-8; 39,2-5), noszona na wierzchu właściwej szaty, prawdop
 • Znaczenie Jazz Electric Jak działa muz. jazzowej 60. lat XX w. (Herbie Hancock, Chick Chorea i in.), stosujący elektryczne i elektroniczne instrumenty muz., zwł. imitatory
 • Znaczenie Euterpe Czy jest gry na flecie i chóru tragicznego, przedstawiana z aulosem. Etym. - gr. Eutérpē 'dobrze się ciesząca; jw
 • Znaczenie Ester Pojęcie ester zobacz estry
 • Znaczenie Eugenka Wyjaśnienie goździkowiec (g. korzenny a. jambłusznik goździkowy dostarcza goździków, aromatycznej przyprawy kuchennej). Etym. - n.z łaciny Eugenia 'jw
 • Znaczenie Larte Evviva Opis evviva l'arte! wł., niech żyje sztuka
 • Znaczenie Ebauche Informacje ebauche [wym. ebo:sz] fr., szkic, zarys, brulion pracy lit., nauk., plast., archit. itd
 • Znaczenie Ekspert Co to jest jalista). ekspertyza zbadanie rzeczy a. kwestie poprzez biegłego (lekarza, księgowego, rusznikarza, grafologa i tym podobne) dla wydania
 • Znaczenie Seianus Equus Definicja co przynosi pecha. Etym. - z Geliusza (3, 9, 6); koń należący do Cn. Seiusa przynosił nieszczęście swym następnym właścicielom
 • Znaczenie Ekslibris Co znaczy artystycznie wykonana, z nazwiskiem właściciela książki, naklejona na wewn. stronie okładki. Etym. - ?Xac. ex libris 'z książek; z
 • Znaczenie Episjer Słownik kolonialno-spożywczego, kupiec korzenny; przen. dorobkiewicz; ciułacz; drobnomieszczanin; kołtun. Etym. - fr. épicier 'kupiec kolonialny
 • Znaczenie Ekwipaż Znaczenie z zaprzęgiem. ekwipunek wyposażenie; zaopatrzenie w elementy konieczne do jakiejś czynności. Etym. - fr. équipage 'załoga (okrętu); park
 • Znaczenie Ekosfera Czym jest krążącym ewentualnie w obrębie tej strefy planetom takie warunki pod względem temp., Iż (przy spełnieniu innych warunków) mogłoby na tych
 • Znaczenie Engram Co oznacza pozostawiane jakoby w mózgu poprzez przeżycia psych. i stanowiące podstawę pamięci, doświadczenia. Etym. - zobacz en-; -gram
 • Znaczenie Enrages Krzyżówka radykalnego ugrupowania (Jacques Roux, Jean Valet, J.B. Leclerc) Rewolucji Fr., wyrażającego interesy sankiulotów
 • Znaczenie Eliksir Najlepszy mieszanina nalewki roślinnej z olejkiem eterycznym; odwar, wyciąg roślinny na spirytusie. Etym. - śrdw.z łaciny elixir 'eliksir życia
 • Znaczenie Ezoteryczny Przykłady popularny tylko dla wtajemniczonych, wybranych. Etym. - gr. esōterikós 'wewnętrzny; tylny' od esōteros 'jp.' z ésō 'wewnątrz' od es, eis 'w
 • Znaczenie Eksterytorialność Encyklopedia wyłączenie spod jurysdykcji danego państwa przebywających na jego terytorium przedstawicieli innego państwa a. należących do niego rzeczy
 • Znaczenie Esyfloresy Jak działa esy-floresy zawiły deseń z linii nieregularnych; zygzaki, meandry. Etym. - kształt litery S; ?Xac. flores l.mn. od flos, zobacz flora
 • Znaczenie Ekstrapolacja Czy jest tendencjach rozwojowych, relacjach, uwarunkowaniach, wartościach (zwł. funkcji mat.) na zewnątrz jakiegoś przedziału opierając się na
 • Znaczenie Farinae Eiusdem Pojęcie eiusdem farinae ?Xac., z tej samej mąki; (ludzie) tego samego pokroju; wart Pac pałaca
 • Znaczenie Etrog Wyjaśnienie roślin stosowanych w obchodach żyd. święta Sukkot (zobacz), niegdyś powszechnie przyjęty znak judaizmu. Pozostałe trzy to gałązki palmy
 • Znaczenie Soupcon Du Ere Opis Ère du soupçon zobacz L'ère du soupçon
 • Znaczenie Epitet Informacje osoby a. nazwy przedmiotu, uwydatniające jakąś jego cechę; przydomek; wyzwisko. epitheton ornans ?Xac., (stały) epitet ozdobny
 • Znaczenie Ekskawator Co to jest ekskawator techn. czerparka, koparka. Etym. - ?Xac. excavare 'wydrążać'; zobacz eks-; cavus, zobacz kawerna
 • Znaczenie Effie Definicja nagroda przyznawana dorocznie poprzez przemysł reklamowy za efektywną reklamę. Etym. - amer.z angielskiego:, (1970) od imienia ?Xeńskiego
 • Znaczenie Cetera Et Co znaczy et cetera (etc.) ?Xac., itd. (i tak dalej
 • Znaczenie Eklampsja Słownik połogowa, ciążowa), postać późnego zatrucia ciążowego. Etym. - n.z łaciny eclampsia 'jw.; konwulsje' z gr. éklampsis 'jasność; blask' od
 • Znaczenie Perpetua Esto Znaczenie wieki! Etym. - ostatnie słowa filozofa i historyka wł. Paolo Sarpi (1552-1623) o rodzinnym mieście, Wenecji
 • Znaczenie Eskorta Czym jest towarzysząca komuś w drodze, konwój; osłona transportu. Etym. - fr. escorte 'jw.' z wł. scorta 'jw.' od scorgere 'zauważyć; prowadzić
 • Znaczenie Efor Co oznacza corocznie wybieranych najwyższych urzędników; w Grecji współcz. - urzędnik państwowy, nadzorca. Etym. - gr. éphoros 'nadzorca; efor
 • Znaczenie Espadryle Krzyżówka giętkiej, regularnie sznurkowej, podeszwie, wiązane tasiemkami skrzyżowanymi na kostce. Etym. - fr. espadrille, wariant od espardille od
 • Znaczenie Face En Najlepszy en face fr., [wym. ã fas] (twarz, postać widziana) z przodu
 • Znaczenie Euhemeryzm Przykłady Euhemera, głosząca, Iż bogowie powstali wskutek ubóstwienia herosów; interpretacja mitów jako szablonowych stosunku o osobach i zdarzeniach
 • Znaczenie Gros En Encyklopedia en gros fr., [wym. ã gro] (sprzedaż a. kupno) hurtem; por. gros
 • Znaczenie Linfame Ecrasez Jak działa écrasez l'infâme! fr., niszczcie tę hańbę, jest to zabobon, przesądy, nadużycia. Etym. - Wolter w listach do przyjaciół (1759-68
 • Znaczenie Freedom From Escape Czy jest Ucieczka od wolności. Etym. - dzieło (1941 r.) psychoanalityka nm. Ericha Fromma osiadłego od 1934 r. w stanach zjednoczonych ameryki
 • Znaczenie Eksploracja Pojęcie a. terenów; dociekanie, poszukiwanie. eksplorator badacz, poszukiwacz. Etym. - ?Xac. exploratio 'badanie' od explorare 'obwieścić wołaniem
 • Znaczenie Eksedra Wyjaśnienie kolumnada, pergola z ławą kamienną biegnąca po obwodzie wewn.; w kośc. bizantyjskich, ormiańskich, gruzińskich - półkolista wnęka (zazw
 • Znaczenie esprit de la nation Opis esprit de la nation fr., duch narodu; por. Volksgeist. Etym. - z Monteskiusza (O duchu praw 19, 5), 1748 r
 • Znaczenie Ewigweibliche Informacje Ewig-Weibliche zobacz das Ewig-Weibliche
 • Znaczenie Ejakulacja Co to jest Etym. - łacd. eiaculatus p.p. od eiaculari 'wyrzucać; ciskać'; e- zobacz eks-; iaculari 'miotać, ciskać' od iaculum 'strzała; włócznia' z
 • Znaczenie Epicuri de grege porcus Definicja z trzody Epikura; człowiek, który ugrzązł w grubym materializmie, w trywialnych uciechach zmysłowych; por. epikurejczyk. Etym. - wg listu
 • Znaczenie Enjambement Co znaczy przerzutnia, przerzucenie do następnej linijki (wersu) części zdania, części członu zdania a. zwrotu, powodujące (zamierzoną) niezgodność
 • Znaczenie est modus in rebus Słownik fines) ?Xac., w (wszystkich) rzeczach (kwestiach) jest miara, są granice, których przekraczać nie należy; (pop., błędn.: na wszystko jest
 • Znaczenie Emir Znaczenie wszystkich władców w państwach arabskich, muzułmańskich. emirat państwo podległy władzy emira; urząd emira; chanat bucharski (XVIII - pocz
 • Znaczenie Ekspres Czym jest adresatowi zaraz po nadejściu; przest. umyślny, posłaniec, goniec; pociąg pośpieszny; aparat do szybkiego parzenia kawy. Etym. - fr. exprès
 • Znaczenie Egeria Co oznacza powiernica, towarzyszka duchowa męża stanu, twórcy. Etym. - od imienia legendarnej nimfy Egerii, od której, na schadzkach w "świętym
 • Znaczenie Eskadra Krzyżówka bojowa lotnictwa; zespół okrętów wojennych różnych typów. eskadron przest. szwadron. Etym. - fr. escadre 'eskadra' z wł. squadra 'ekierka
 • Znaczenie Entuzjazm Najlepszy uwielbienie. Etym. - gr. enthousiasmós 'natchnienie; entuzjazm' od éntheos 'natchniony poprzez boga; nawiedzony; opętany'; zobacz en-; -teo
 • Znaczenie Emfatyczny Przykłady górnolotny, przesadny; wyrazisty. emfaza podkreślenie, wzmocnienie wyrazistości uczuciowej słowa, zdania; przesadna uczuciowość wypowiedzi
 • Znaczenie Erem Encyklopedia odosobnieniu; pustelnia. ermitaż, eremitorium, ustronie, mały pawilon ogrodowy poświęcony do samotnych rozmyślań (XVII-XVIII w.); (E
 • Znaczenie Egzaltacja Jak działa nadmierny zapał, zachwyt; podniecenie emocjonalne. egzaltowany. Etym. - ?Xac. exaltare 'wznosić, wywyższać; pogłębiać'; zobacz eks-; altus
 • Znaczenie Efuzja Czy jest efuzja przest. wylew (lawy; uczuć). Etym. - ?Xac. effusio 'wylanie' z effundere 'wylewać'; ef- zobacz eks-; fundere 'lać
 • Znaczenie Ekstabulacja Pojęcie anulujący wpis dokonany poprzednio jako już bezprzedmiotowy; dokument stwierdzający istnienie takiego wpisu. Etym. - zobacz eks-; ?Xac
 • Znaczenie Ekto Wyjaśnienie zewnętrzny; niewłaściwie umiejscowiony (por. egzo-; ento-). ektotermy zwierzęta ektotermiczne, których źródłem ciepła jest zewnętrzne
 • Znaczenie Eroica Opis III Symfonii es-dur Beethovena. Etym. - wł. (sinfonia) eroica '(symfonia) bohaterska' z gr. hērōíkós, zobacz heroiczny
 • Znaczenie Embriologia Informacje się postępem zarodkowym organizmów. embrion zarodek; płód. Etym. - gr. émbryon 'nowo narodzone jagnię, płód'; em- zobacz en-; brýein
 • Znaczenie Etykieta Co to jest zachowania się (na przykład dyplomatów); ceremoniał dworski; konwenans towarzyski; nalepka a. szyldzik na towarze a. opakowaniu ze znakiem
 • Znaczenie Eduskunta Definicja Eduskunta jednoizbowy parlament Finlandii
 • Znaczenie Elear Co znaczy elear wojsk. harcownik (XVI-XVII w.). Etym. - węg. elöharcos 'wojownik przodujący
 • Znaczenie El Perro del hortelano Słownik ogrodnika (Pies na sianie); sam nie zje i innemu nie da. Etym. - tytuł komedii (12618 r.) Lope de Vegi; wg st.gr. przysłowia: hē kyōn en tē
 • Znaczenie Energumen Znaczenie złego ducha, demona; przen. fanatyczny zwolennik, adherent, entuzjasta, opętaniec. Etym. - późn.z łaciny energumenus 'opętany poprzez
 • Znaczenie Episkop Czym jest wyświetlania elementów nieprzezroczystych (fotografii, rysunków i tym podobne); por. epidiaskop; diaskop
 • Znaczenie Pies Eskimoski Co oznacza polowania w okolicach arktycznych, spory (do 64 cm wys.), potężnej budowy, maści szarej a. łaciatej, wytrwały i błyskawiczny, o
 • Znaczenie Encefal Krzyżówka ENCEFAL(O)- w złożeniach: mózg, mózgowy. Etym. - gr. enképhalos 'mózg
 • Znaczenie Empireum Najlepszy i śrdw. kosmologii, opisywana zazw. jako sfera ognia i światła (por. eter); raj, niebo, firmament; transcendentnie wzniosłe miejsce
 • Znaczenie Etap Przykłady trasy (zwł. pomiędzy postojami); odcinek życia, dziejów, moment rozwoju, stadium procesu, etap, stopień; miejsce wypoczynku i zaopatrzenia
 • Znaczenie Eleuzynia Encyklopedia staroż. uroczystości ku czci bogiń Demeter i Persefony, obchodzone w gr. miasteczku Eleusis, w pobliżu Aten. Etym. - gr. Eleusínios
 • Znaczenie Egzercytować Jak działa doskonalić poprzez ćwiczenie (dziś tylko - grę na fortepianie). Etym. - ?Xac. exercitare 'ćwiczyć, wprawiać się
 • Znaczenie Emulacja Czy jest rywalizacja. Etym. - ?Xac. aemulatio 'jw.' od aemulari 'naśladować; współzawodniczyć' z aemulus 'rywalizujący; zawistny
 • Znaczenie Ewangelia Pojęcie Chrystusa spisane poprzez ewangelistów, Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, w 4 pierwszych księgach Nowego Testamentu (Biblia); przen
 • Znaczenie Eggnogg Wyjaśnienie mlekiem a. śmietanką i regularnie z rumem, brandy a. innym trunkiem, niekiedy z winem, podawany zazw. na zimno z dodatkiem tartej gałki
 • Znaczenie Epuzer Opis konkurent. Etym. - fr. épouseur 'jw.' od épouser 'poślubić' z ?Xac. sponsare 'jp.' od sponsus, zobacz sponsor
 • Znaczenie Vital Elan Informacje życiowy; zobacz witalizm. Etym. - z dzieła filozofa fr. Henri Bergsona (1859-1941) Ewolucja twórcza (1907 r
 • Znaczenie Nino El Co to jest dziecko', wypływ zimnej wody na powierzchnię morza, zdarzający się niemal co rok na wsch. Pacyfiku, pozwalający na obfite połowy ryb
 • Znaczenie Eling Definicja eling urządzenie linowe w porcie wykorzystywane do wyciągania a. podnoszenia statków. Etym. - hol. helling 'jw.; stocznia
 • Znaczenie Eljen Co znaczy éljen! węg., niech żyje
 • Znaczenie Eksperiencja Słownik eksperiencja dawn. doświadczenie (życiowe). Etym. - ?Xac. experientia 'próba; doświadczenie' od experiri 'próbować; doświadczać
 • Znaczenie eheu fugaces labuntur anni Znaczenie eheu, fugaces labuntur anni ?Xac., niestety, błyskawicznie mijają lata. Etym. - (skrót) z Horacego (Pieśni, 2, 14, 1
 • Znaczenie Epifania Czym jest święto Trzech Króli. epifenomen zdarzenie wtórne, towarzyszące zjawisku głównemu, ale nie mające wpływu na jego przebieg. Etym. - późn.z
 • Znaczenie Touchent Se Extremes Co oznacza extrêmes se touchent zobacz les extrêmes se touchent. extremis malis extrema remedia ?Xac., na krańcowe zło ostateczne środki (leki
 • Znaczenie Ekwiwalencja Krzyżówka ekwiwalent równowartość; odpowiednik, równoważnik. Etym. - śrdw.z łaciny aequivalentia 'równoważność' z ?Xac. aequivalens p.pr. od
 • Znaczenie Ersatz Najlepszy Etym. - nm. 'zwrot; (re)kompensata; rezerwa, zapas; jw.' od ersetzen 'wyręczyć; uzupełnić; odszkodować; zastąpić
 • Znaczenie Elaborat Przykłady napisane bezbarwnie, szablonowo, bez inwencji); elukubracja. Etym. - ?Xac. elaboratus p.p. od elaborare 'wypracować'; e- zobacz eks
 • Znaczenie Eklezjasta Encyklopedia Salomonowy, Kohelet (od hebr. kahál, zobacz kahał), księga Biblii, zestaw sceptycznych, pesymistycznych nauk, sentencji, przypisywanych
 • Znaczenie Enkaustyka Jak działa gdzie spoiwem jest wosk, a farby nakłada się na gorąco metalowymi łopatkami a. pędzlami. Etym. - gr. enkaustikós 'enkaustyczny'; zobacz en
 • Znaczenie Ekspozycja Czy jest wystawienie na działanie czegoś (na przykład ciała na promieniowanie); lit., muz. wprowadzenie w akcję, w temat utworu; fot. naświetlanie
 • Znaczenie Esperal Pojęcie alkoholu, wszywany pod skórę a. podawany w tabletkach, użytkowany w leczeniu alkoholików; por. antabus. Etym. - fr. fespérer 'mieć
 • Znaczenie Dukkehjem Et Wyjaśnienie Nora. Etym. - tytuł dramatu (1879 r.; wyd. pol. pt. Nora, 1882 r.) dramaturga norw. Henrika Ibsena (1828-1906
 • Znaczenie Epilacja Opis epilacja zobacz depilacja
 • Znaczenie Erotomania Informacje pobudliwość płciowa; nienormalnie spotęgowane zainteresowanie sprawami płci; nadmierna zmysłowość, lubieżność. erotyzm miłość zmysłowa
 • Znaczenie Ezopowy Co to jest cięty; w stylu bajek Ezopa, alegoryczny, mający charakter paraboli. Etym. - Ezop (gr. Aísōpos) półlegendarny gr. bajkopisarz z Frygii (VI w
 • Znaczenie Emetyk Definicja dawny lek przeciw chorobom tropikalnym, dawny środek wymiotny a. wykrztuśny. Etym. - gr. emetikós 'stosujący środki wymiotne; hulaka' od
 • Znaczenie Eksces Co znaczy wybryk, wyskok, wykroczenie. Etym. - ?Xac. excessus 'odejście; odchylnie' od excedere 'wyjść; wykroczyc'; zobacz eks-; cedere, zobacz
 • Znaczenie Emocja Słownik wzburzenie; przeżycie uczuciowe (gniew, strach, radość, żal i tym podobne). emocjonalny skłonny do wzruszeń; wywołujący wzruszenia
 • Znaczenie Ejdetyzm Znaczenie najczęściej dzieciom) odtwarzania rzeczy, krótko wcześniej oglądanych a. słyszanych, z dokładnością znacząco przekraczającą zwykłe
 • Znaczenie Vogue En Czym jest en vogue fr., [wym. ã wo:g] modny, (będący) w modzie; wzięty, poczytny, mający rozgłos
 • Znaczenie Eleuterie Co oznacza uroczystości ku czci Zeusa Eleuteriosa (Wyzwoliciela) obchodzone jako święto wolności (po odniesionym w r. 479 przed naszą erą w Platejach
 • Znaczenie Enat Krzyżówka matce, po kądzieli; por. agnat. Etym. - ?Xac. enatus p.p. od enasci 'wyrosnąć; pochodzić'; e- zobacz eks-; nasci, zobacz nacja
 • Znaczenie Epilepsja Najlepszy Etym. - gr. epilēptikós 'padaczkowy' od epilepsía 'jw.' z epilambánein 'chwytać; atakować (o chorobie)'; zobacz epi-; lambánein, zobacz
 • Znaczenie Fundamentalis Error Przykłady error fundamentalis zobacz proton pseudos
 • Znaczenie Spoken English Encyklopedia inglisz spoukn] (tutaj) mówi się po angielsku (por. goworiat po-russki; man spricht deutsch; on parle français; se habla español; si parla
 • Znaczenie Empora Jak działa galerii a. trybuny wspartej na kolumnach, gł. nad nawami bocznymi a. nad transeptem, przeznaczonej dawn. dla władcy i dworu, dla kobiet
 • Znaczenie Eliminacja Czy jest usunięcie pewnych przedmiotów; selekcja; pierwszy faza konkursu a. wstępne rozgrywki w zawodach sport. eliminować. Etym. - ?Xac. eliminare
 • Znaczenie Entwicklungsroman Pojęcie rozwoju, jest to opisująca postęp i kształtowanie się osobowości bohatera od dzieciństwa do wieku dojrzałego (por. Bildungsroman
 • Znaczenie Parlour Encounter Wyjaśnienie salon spotkań', gdzie klient płaci za określony czas spędzony na rozmowie z nagą kobietą (zazw. oddzieloną od niego szybą
 • Znaczenie Essai Opis essai, essay zobacz esej
 • Znaczenie Eureka Informacje eureka zobacz heureka. euretyka sztuka dokonywania wynalazków. Etym. - zobacz heureka
 • Znaczenie Ethos Co to jest ethos zobacz etos
 • Znaczenie Euglena Definicja wiciowców obejmujący około 150 gatunków, o ciele wydłużonym, złożonym z jednej komórki, poruszającym się dzięki jednej wici. Etym. - n.z
 • Znaczenie Emmentaler Co znaczy szwajc. ser podpuszczkowy z mleka krowiego, dojrzewający, o sporych i licznych okrągławych oczkach. Etym. - od Emmental, nazwy doliny rzeki
 • Znaczenie Empire Słownik odmiana klasycyzmu fr. początku XIX w., związana z okresem panowania Napoleona I, różniąca się od wcześniejszych (por. Louis-seize
 • Znaczenie Eufenika Znaczenie ulepszaniem rasy ludzkiej środkami technicznymi, takimi jak transplantacja narządów, protetyka i inżynieria genetyczna. Etym. - amer.z
 • Znaczenie Elipsa Czym jest miejsce geom. punktów, których suma odległości od dwóch punktów stałych (ognisk elipsy) jest stała i równa; jęz. wyrzutnia, opuszczenie w
 • Znaczenie Ekshibicjonizm Co oznacza symptomem jest obnażanie narządów płciowych w obecności osób płci odmiennej; przen. skłonność do nieumiarkowanego wywnętrzania się
 • Znaczenie Entomologia Krzyżówka zoologii zajmujący się badaniem owadów. Etym. - gr. éntomon 'owad' z r.nij. od éntomos 'pocięty'; zobacz en-; -tom; -log; log
 • Znaczenie Epigeneza Najlepszy w okresie rozwoju embrionalnego kolejno powstają i rozwijają się nie istniejące uprzednio struktury i narządy zarodka; por. preformacja
 • Znaczenie Egzystencja Przykłady życie, warunki życia, filoz. istnienie, rzeczywistość (przeciwstawna esencji). egzystować istnieć, być, żyć; mieć środki do życia
 • Znaczenie et semel emissum volat irrevocabile verbum Encyklopedia verbum ?Xac., wyraz raz wypuszczone (z ust) fruwa bezpowrotnie; wyraz raz wypowiedziane nie powraca. Etym. - z Horacego (Listy, 1, 18, 712
 • Znaczenie Ekstrakcja Jak działa wyodrębniania ustalonych składników (ekstraktów, wyciągów) z mieszanin ciekłych a. stałych przy zastosowaniu odpowiednich, selektywnych
 • Znaczenie Ekskrecja Czy jest organizmu końcowych produktów przemiany materii, ekskrementów, odchodów, kału, wydalin, fekaliów; por. inkrecja. Etym. - ?Xac. excrētus
 • Znaczenie every inch a king Pojęcie every inch a king! z angielskiego:, władca w każdym calu! Etym. - z Szekspira (władca Lear 4, 6), 1607 r
 • Znaczenie Rider Easy Wyjaśnienie jeździec. Etym. - video (1969 r.) opierając się na scenariusza Petera Fondy, Denisa Hoppera i Terry Southerna
 • Znaczenie Eblis Opis niedobry duch, szatan. Etym. - arab. iblis 'jw.' z gr. diábolos dosł. 'oszczerca' od diabállein 'przerzucać; spotwarzać'; zobacz dia
 • Znaczenie et le combat cessa faute de combattants Informacje combattants fr., i bój zakończył się w braku bojowników. Etym. - z Corneille'a (Cyd, 4, 3) 1636 r., wyd. pol. około 1696 r
 • Znaczenie Euratom Co to jest European Atomic Energy Community 'Europejska Wspólnota Energii Atomowej' międzynarodowej org., której członkami są: Belgia, W. Brytania
 • Znaczenie Eskulap Definicja eskulap żart. doktor. Etym. - ?Xac. Aesculapius, gr. Asklēpiós 'święty wąż uzdrawiający; mit. gr. bóg lekarzy, syn Apolla i nimfy Koronis
 • Znaczenie Escrima Co znaczy escrima hiszp., sport. pochodząca z Filipin hiszpańska forma walki na kije
 • Znaczenie Epicedion Słownik epicedion gr., nenia, tren, pieśń żałobna śpiewana przy łożu zmarłego w staroż. Grecji i Rzymie (z łaciny Epicedium
 • Znaczenie Emfiteuza Znaczenie najmu) do użytku i uprawy ugoru a. gruntu zaniedbanego; w prawie rz. - dziedziczne i pozbywalne prawo do trwałego dzierżawienia cudzego
 • Znaczenie Endogeniczny Czym jest endogeniczny pochodzący z wewnątrz, spowodowany poprzez impulsy wewnętrzne; por. egzogeniczny. Etym. - zobacz endo-; -gen
 • Znaczenie Etola Co oznacza Etym. - fr. étole 'stuła; jw.', z ?Xac. stola 'szata żeńska; suknia kapłańska' z gr. stolē 'ubranie; zbroja; płaszcz
 • Znaczenie Epimenides Krzyżówka nieobecność w okresie i miejscu jakichś wydarzeń wyszła na dobre, na korzyść; (por. Endymion; Rip Van Winkle). Etym. - kreteński cudotwórca
 • Znaczenie Elysee Najlepszy del)elize] Pałac Elizejski; przen. prezydent Republiki Francuskiej, jego urząd, polityka; por. Bourbon, Matignon; por. Elizejskie Pola
 • Znaczenie Ekwinokcjum Przykłady się dnia z nocą (wiosenne - około 21 III i jesienne - około 23 IX). Etym. - ?Xac. aequinoctium 'jw.'; zobacz ekwi-; nox, zobacz nokturn
 • Znaczenie Ebulio Encyklopedia EBULIO- w złożeniach: wrzeć; wrzenie. Etym. - ?Xac. ebullire 'wrzeć, kipieć'; e- 'wy-'; bullire 'kipieć; bulgotać' od bulla, zobacz bulla
 • Znaczenie Endoskop Jak działa endoskop med. wziernik do oglądania wewn. jam ciała, wyposażony w źródło światła i odpowiedni układ optyczny. Etym. - zobacz endo-; -skop
 • Znaczenie Epitafium Czy jest tablica z napisem ku czci zmarłego; lit. wiersz ku czci osoby zmarłej; wiersz satyryczny o osobie żyjącej, w formie napisu nagrobkowego
 • Znaczenie Empatia Pojęcie położenie innej osoby, identyfikowanie się uczuciowe z kimś. Etym. - z angielskiego: empathy 'jw.' (tł. z nm. Einfühlung 'wczuwanie się
 • Znaczenie Ekscelencja Wyjaśnienie różnych państwach ambasadorom, ministrom i tym podobne, w Kośc. rz.kat. - biskupom. Etym. - ?Xac. excellentia 'wyższość; pierwszeństwo' od
 • Znaczenie exegi monumentum aere perennius Opis exegi monumentum aere perennius ?Xac., wzniosłem pomnik trwalszy od spiżu. Etym. - z Horacego (Pieśni, 3, 30, 1); autor o swojej literaturze
 • Znaczenie Cathedra Ex Informacje coś, orzekać) autorytatywnie, bezapelacyjnie, w sposób nie dopuszczający dyskusji. Etym. - ?Xac. 'z katedry, z mównicy'. W sensie węższym
 • Znaczenie End East Co to jest East End z angielskiego:, dosł. 'wschodni kraniec (miasta)'; uboższe dzielnice Londynu, położone na wsch. stronie miasta; por. West End
 • Znaczenie Epizod Definicja przelotne, bez istotnych skutków; incydent; lit. ustęp, fragment luźno związany z kluczowym wątkiem; teatr., video (jp. albo) drobna
 • Znaczenie Ergonomia Co znaczy dostosowaniem urządzeń technicznych, produkcyjnych i in. do wymiernych i ustalonych poprzez anatomię, fizjologię i psychologię cech
 • Znaczenie Ekstrem Słownik krańcowość. ekstremista człowiek skrajnych poglądów; radykał; zwolennik skrajnych, ostatecznych środków. ekstremum mat. maksimum a. minimum
 • Znaczenie Nauczania Metoda Erotematyczna Znaczenie erotematyczna sposób nauczania - polegająca na pytaniach i odpowiedziach. Etym. - gr. erōtēma dpn. erōtēmatos 'pytanie; przesłuchanie
 • Znaczenie Eksmisja Czym jest eksmisja przymusowe usuwanie kogoś z zajmowanego lokalu, gruntu, na mocy wyroku sąd. a. nakazu władz adm. Etym. - zobacz eks-; misja
 • Znaczenie Epitaza Co oznacza kluczowy wątek, cechująca się wzrostem napięcia i powikłań, które prowadzą ku katastrofie; por. katastaza; katastrofa; protaza. Etym. - gr
 • Znaczenie Eintopfgericht Krzyżówka dania, opracowany z różnych składników w jednym garnku (por. cocido; olla podrida). Etym. - nm. 'jw.'; ein 'jeden'; Topf 'garnek'; Gericht
 • Znaczenie elle flotte elle hesite en un mot elle est femme Najlepszy elle est femme fr., waha się, jest w rozterce, krótko mówiąc - jest kobietą. Etym. - z Racine'a (Athalie, 3, 3, 876
 • Znaczenie Epejro Przykłady EPEJRO- w złożeniach: ląd; kontynent. Etym. - gr. ēpeiros 'jw.'; Epir
 • Znaczenie Etat Encyklopedia stałym zestawie funkcji i w budżecie instytucji. etatowy pracujący na etacie, pobierający stałą pensję, objęty budżetem; stały. États
 • Znaczenie Ekshalacja Jak działa z głębi Ziemi; (ekshalacje wulkaniczne) gazy i pary wydobywające się w okresie wybuchów wulkanicznych i w długi czas potem Etym. - ?Xac
 • Znaczenie Enema Czy jest enema med. lewatywa. Etym. - późn.z łaciny 'jw.' z gr. 'jw.' od eniénai 'wprowadzać; wrzucać; wlewać'; zobacz en-; hiénai 'posyłać
 • Znaczenie Embargo Pojęcie kraj mienia innego państwa, zwł. (ładunku) statków; zakaz wywozu pewnych towarów a. kapitałów do danego państwie a. ekipy państw; w
 • Znaczenie Facades De Empire Wyjaśnienie cesarstwo; por. potiomkinowskie wsie. Etym. - z podróżnika fr. Astolphe de Custine (Rosja w 1839 r.), 1843 r
 • Znaczenie exeuntes foras excutite pulverem de pedibus vestris Opis pedibus vestris ?Xac., wychodząc precz... otrząśnijcie proch z nóg waszych (by nie mieć od tego momentu z tym domem nic wspólnego). Etym
 • Znaczenie Epolety Informacje mundurach, zdobione złotymi a. srebrnymi galonami, frędzlami, stosowane jako oznaka stopnia wojsk. (zwł. dawn.) w nie wszystkich państwach
 • Znaczenie Endokrynologia Co to jest się gruczołami dokrewnymi (jak na przykład tarczyca, nadnercze, trzustka, przysadka mózgowa, gruczoły płciowe) i hormonami wydzielanymi
 • Znaczenie Eleaci Definicja filozof. zał. w Elei nareszcie VI w. przed naszą erą poprzez Ksenofanesa z Kolofonu, rozwijająca się do połowy V w. przed naszą erą
 • Znaczenie Endogamia Co znaczy małżeństwo jedynie wewnątrz danej ekipy socjalnej, szczepu, rodu, kasty, klanu; por. egzogamia. Etym. - zobacz endo-; -gam
 • Znaczenie Etiologia Słownik zjawisk, mechanizmów, faktów, zwł. (med.) powody chorób i (prawn.) powody przestępczości. Etym. - śrdw.z łaciny aetiologia 'stwierdzenie
 • Znaczenie Dei Agnus Ecce Znaczenie peccatum mundi) ?Xac., oto Baranek boży, (oto który gładzi grzechy świata). Etym. - z Wulgaty (Ew. wg Jana, 1, 29); słowa wymawiane poprzez
 • Znaczenie Reformanda Semper Ecclesia Czym jest Kościół, który się wciąż reformuje. Etym. - o protestantyzmie, który się ustawicznie rozwija poprzez podział (por. adwentysta, anabaptysta
 • Znaczenie Enchilada Co oznacza przykryta (a. zawijana z) mocno i ostro przyprawionym mięsem, a. innym nadzieniem i podawana z sosem pomidorowym przyprawionym chile. Etym
 • Znaczenie Elogium Krzyżówka sławienie; por. enkomion. Etym. - śrdw.z łaciny 'jw.' (pod wpływem śrdw.z łaciny eulogium 'utwór pochwalny') od ?Xac. 'rz. napis pochwalny
 • Znaczenie Entropia Najlepszy chaotyczności, stopnia nieuporządkowania; fiz. rozmiar fizyczna charakteryzująca stan układu ciał materialnych i określająca kierunek
 • Znaczenie Erygować Przykłady ufundować coś; dawn. uformować, wystawić (jednostkę wojsk.). Etym. - ?Xac. erigere 'wznosić'; e- zobacz eks-; regere, zobacz regeneracja
 • Znaczenie epistola enim non erubescit Encyklopedia epistola (enim) non erubescit ?Xac., (ponieważ) list się nie rumieni; por. charta non erubescit. Etym. - z Cycerona (Listy, 5, 12
 • Znaczenie Exocet Jak działa morze-morze a. morze-ląd o b. niskiej trajektorii i o zasięgu do około 38 km, budowany poprzez Aérospatiale dla fr. marynarki wojennej
 • Znaczenie Enzymy Czy jest zaczyny, złożone substancje białkowe występujące w organizmach zwierzęcych i roślinnych, spełniające zasadniczą rolę w procesie przemiany
 • Znaczenie Ekshumacja Pojęcie celu przeniesienia ich w inne miejsce a. dokonania oględzin sąd.-lekarskich. Etym. - fr. exhumation 'jw.' od exhumer 'ekshumować' ze śrdw.z
 • Znaczenie Epistemologia Wyjaśnienie poznaniu); filoz. gnoseologia, teoria poznania, zajmująca się możliwościami, granicami i zasięgiem poznania ludzkiego i jego prawdziwością
 • Znaczenie Quarts Trois En Opis en trois quarts [wym. ã truakar] (twarz, postać, widziana) z ukosa (nie z przodu i nie z profilu). Etym. - fr. 'w trzech czwartych
 • Znaczenie Esperanto Informacje pomocniczy powstały w 1887 r. (por. Basic; ido; Interlingua; Volapük). Etym. - esp. pseud. artysty, dr Esperanto 'mający nadzieję' (z ?Xac
 • Znaczenie Kunst Entartete Co to jest termin wprowadzony w Niemczech poprzez ideologów hitlerowskich na ustalenie wszelkich przejawów nowoczesności w sztuce, poczynając od
 • Znaczenie Entfremdung Definicja Entfremdung nm., wyobcowanie. Etym. - z Hegla (Phänomenologie des Geistes; 'Fenomenologia ducha'), 1807 r
 • Znaczenie Emablować Co znaczy nadskakiwać, asystować, umizgać się. Etym. - fr. aimable 'miły' z ?Xac. amabilis 'godny miłości; miły' od amare 'miłować; kochać
 • Znaczenie Percipi Est Esse Słownik być postrzeganym. Etym. - z George Berkeleya (A Treatise Concerning the Priciples of Human Knowledge 1, 3), 1710 r
 • Znaczenie Definitione Ex Znaczenie definicji (danego terminu); (co jest prawdziwe) na mocy przyjętego znaczenia (danej nazwy, danego ustalenia). ex desuetudine amittuntur
 • Znaczenie Eszeweria Czym jest Etym. - n.z łaciny Echeveria 'jw.'; od nazwiska meksykańskiego grafika botanicznego z XIX w.: Echeveria
 • Znaczenie Eulenspiegel Co oznacza Sowizdrzał uosobienie mądrości i humoru lud., frant, figlarz, wesołek, błazen (z angielskiego: Owlglass, Tyll Howleglas; fr. Espiègle; czes
 • Znaczenie Eschatologia Krzyżówka ostatecznych (pośmiertnych) losów jednostki ludzkiej i (końca) świata. Etym. - gr. éschatos 'ostatni'; zobacz log-; -log
 • Znaczenie Efemeryczny Najlepszy przemijający. efemeryda istota, rzecz, zdarzenie nietrwałe, błyskawicznie przemijające; dawn. (pismo, gazeta) jednodniówka; zool. jętka
 • Znaczenie Eidofor Przykłady na spory ekran, eidolon zobacz idol. eidos filoz. coś, co jest widziane a. przeczute; idea (u Platona); forma, esencja, rodzaj (u
 • Znaczenie Etranżer Encyklopedia Etym. - fr. étranger 'obcy; cudzoziemiec; zagranica' od étrange 'dziwny' z ?Xac. extraneus, 'zewnętrzny; obcy' od extra, zobacz ekstra
 • Znaczenie Eland Jak działa eland, kanna, antylopa eland, największa w ekipie antylop. Etym. - afrik. elk, eland z hol. elk od przest. nm. elen(d
 • Znaczenie Eagle Czy jest nazwa pierwszego promu księżycowego (kabiny załogowej typu LM), jaki lądował na Księżycu z załogą ludzką (kosmonauci amer. Neil A
 • Znaczenie Metoda Ergocentryczna Pojęcie polegająca na badaniu dzieł pisarza bez brania pod uwagę okoliczności zewn., na przykład jego biografii. ergodyczny odnoszący się do
 • Znaczenie Ego Wyjaśnienie jaźń", "ja", jeden z poziomów (obszarów) osobowości ludzkiej, od którego zależą funcje poznawcze i który, dla utrzymania
 • Znaczenie Ereb Opis podziemnego świata cieni, Hadesu, krainy zmarłych. Etym. - gr. Érebos 'mrok (Podziemia); świat zmarłych; bóg ciemności, syn Chaosu, brat
 • Znaczenie Epifilum Informacje epifitoza bot. masowe szerzenie się określonej dolegliwości roślin; por. epidemia. epifit bot. roślina epifityczna, rosnąca na innej
 • Znaczenie Ektaza Co to jest przykład jamy ciała, naczyń, oskrzeli), wydłużenie (na przykład krótkiej samogłoski); por. dylatacja. Etym. - gr. éktasis od ekteínein
 • Znaczenie Enkomion Definicja pochwalna, panegiryk; por. elogium. Etym. - - gr. 'pochwalna pieśń chóralna (ku czci gospodarza uczty, zwycięzcy i tym podobne); jw
 • Znaczenie Ekstern Co znaczy okresowe a. końcowe w uczelni, do której nie uczęszczał. Etym. - ?Xac. exter(nus) 'zewnętrzny; powierzchowny'; zobacz eks
 • Znaczenie Egzobiologia Słownik egzobiologia (w czasie gdy jeszcze przyszłościowa) edukacja o życiu poza Ziemią. Etym. - zobacz egzo-; biologia
 • Znaczenie Emotywność Znaczenie emotywność psych. spontaniczna reakcja słowna na obserwowane i przeżywane zjawiska otaczającej rzeczywistości. Etym. - zobacz emocja
 • Znaczenie Quanti Tutti E Czym jest e tutti quanti wł., lekc. i wszyscy pozostali; i cała reszta (tego towarzystwa); et hoc genus omne; por. tutti quanti
 • Znaczenie Ekscytacja Co oznacza ekscytarz dawn. budzik; pobudka. ekscytować podniecać, pobudzać, podrażniać, rozpalać. Etym. - późn.z łaciny excitatio 'pobudzanie
 • Znaczenie Deleted Expletive Krzyżówka stanach zjednoczonych ameryki - wyrażenie wskazujące na opuszczenie w druku nieprzyzwoitego wyrazu a. zwrotu. Etym. - termin upowszechniony
 • Znaczenie Emancypacja Najlepszy zależności, poddaństwa, ucisku; usamodzielnienie, uniezależnienie; uzyskanie równouprawnienia (na przykład poprzez kobiety). emancypantka
 • Znaczenie ein Komodiant konnt einen Pfarrer lehren Przykłady lehren nm., (powiadają, Iż) aktor mógłby pouczyć plebana. Etym. - z Goethego (Faust, cz. I, Noc): Wagner do Fausta
 • Znaczenie Choeur De Enfant Encyklopedia dosł. 'mały chórzysta', przen. pop. osoba naiwna, bojaźliwa, bogobojna. enfant prodige fr., [wym. ãfã prodiż] cudowne dziecko; por
 • Znaczenie Sentimentale Education Jak działa L'Éducation sentimentale. nauka wychowanie, wykształcenie. edukacyjny. Etym. - ?Xac. educatio 'jw.' od educare 'wychowywać; kształcić'; e
 • Znaczenie Ementaler Czy jest ementaler zobacz emmentaler
 • Znaczenie Etui Pojęcie étui fr., [wym. etüi] futerał, puzderko, kasetka do przechowywania drobnego (cennego) przedmiotu
 • Znaczenie Epoka Wyjaśnienie moment obejmujący pewne stadium (faza, fazę) dziejów; moment trwania jakiejś formacji socjalnej; geol. jednostka czasu trzeciego rzędu (po
 • Znaczenie Ekfraza Opis ekfraza lit. utwór poetycki przeznaczony opisowi dzieła plastycznego: obrazu, rzeźby, architektury. Etym. - gr. ékphrasis 'precyzyjny opis
 • Znaczenie Espada Informacje espada zobacz matador. Etym. - hiszp. dosł. 'szpada' z ?Xac. spatha 'szeroki miecz; kopystka' z gr. spáthē 'pióro wiosła; brzeszczot miecza
 • Znaczenie Eksplantacja Co to jest oddzielenie narządu (części tkanki) w celu wszczepienia go gdzie indziej (a. w innym organizmie) albo dla hodowli sztucznej; por
 • Znaczenie Edycja Definicja podobne). edytorski wydawniczy. edytor wydawca. Etym. - ?Xac. editio 'wydanie' i późn.z łaciny editor 'wydawca' od ?Xac. edere 'wydawać
 • Znaczenie Endoplazma Co znaczy endoplazma biol. wewnętrzna warstwa (cyto)plazmy komórki. Etym. - zobacz endo-; plazma
 • Znaczenie Eter Słownik bezbarwna, lotna i zapalna, o charakterystycznym zapachu, użytkowana jako rozpuszczalnik, działająca narkotycznie; fiz. (kosmiczny) wg
 • Znaczenie Efendi Znaczenie grzecznościowy); arabski właściciel ziemski a. urzędnik w arab. państwach Wschodu. Etym. - tur. 'jw.' z gr. authéntēs, zobacz autentyczny
 • Znaczenie Ekumena Czym jest poprzez człowieka. ekumeniczny powszechny, uniwersalny; ruch e. (ekumenizm) - głoszący porozumienie i współpracę pomiędzy wieloma kośc
 • Znaczenie Pola Elizejskie Co oznacza pobytu dusz błogosławionych zmarłych, Elizjum, asfodelowe łąki (por. Hades); (elizejskie cienie) dusze zmarłych przebywające w Elizjum
 • Znaczenie Evergreen Krzyżówka zachowujący trwałą popularność. Etym. - z angielskiego: '(drzewo, krzew) wiecznie zielony'; ever 'zawsze', green 'zielony
 • Znaczenie Płaszcz Eliasza Najlepszy urzędu, stanowiska; przekazanie komuś swojej funkcji, swego urzędu. Etym. - wg Biblii (3. Ks. władca., 19, 19); prorok Eliasz, powołując
 • Znaczenie Eris Przykłady erystyka sztuka prowadzenia sporów, dyskutowania, przekonywania; por. onus probandi. Etym. - gr. eristikós 'kłótliwy' od éris 'kłótnia
 • Znaczenie Enigma Encyklopedia enigmatyczny zagadkowy, tajemniczy. Etym. - ?Xac. aenigma 'zagadka' z gr. aínigma dpn. ainígmatos 'jp.' od aínos 'bajka; powiedzenie
 • Znaczenie ex iniuria non oritur ius Jak działa bezprawia nie rodzi się (nie może wynikać) prawo (uprawnienie). ex libris ?Xac., start napisu na ekslibrisie. exitus ?Xac., śmierć (w
 • Znaczenie es wird nicht so heiss gegessen wie es gekocht wird Czy jest es wird nicht so heiss gegessen, wie es gekocht wird nm., nie tak gorące się je, jak ugotowano; nigdy nie bywa tak źle, jak nam grożą
 • Znaczenie Richesse De Embarras Pojęcie embarras de richesse fr., kłopot na skutek nadmiaru a. zbyt wielkiego wyboru. Etym. - tytuł komedii L. J. d'Allainvala (Paryż, 1726
 • Znaczenie Eustres Wyjaśnienie lekki, na przykład podniecenie przed podjęciem trudnego zadania, trema aktora a. sportowca przed występem. Etym. - zobacz eu-; stres
 • Znaczenie Emerytura Opis pieniężne, przysługujące pracownikowi po przepracowaniu ustawowej liczby lat a. osiągnięciu określonego wieku; por. renta. emeryt. Etym
 • Znaczenie Idem Amabitur Extinctus Informacje extinctus amabitur idem ?Xac., i w grobie będzie poprzez ludzi kochany. Etym. - z Horacego (Listy, 2, 1, 14
 • Znaczenie Esteta Co to jest znawca piękna. estetyk teoretyk estetyki, sztuki. estetyka edukacja o cechach, (historycznych) kryteriach piękna; ogólna teoria sztuki; pot
 • Znaczenie Elephantiasis Definicja słoniowatość, rozkwit tkanek skóry, powodujący zgrubienia, zniekształcenia. Etym. - n.z łaciny 'jw.' od ?Xac. 'rodzaj trądu' z gr. eléphas
 • Znaczenie Kalifornijska Eszolcja Co znaczy Etym. - n.z łaciny Eschscholtzia californica 'jw.'; od nazwiska botanika nm.: Johann Fr. von Eschscholtz (1793-1831
 • Znaczenie Efef Ef Ef Słownik wyśmienity! wyśmienicie! Etym. - nm. (etwas aus dem) Effeff (verstehen, kennen, beherrschen) '(coś znać, umieć, opanować) precyzyjnie
 • Znaczenie Unum Pluribus E Znaczenie z wielu, zwł. rząd narodowy utworzony poprzez zjednoczenie wielu stanów (napis na pieczęci i na wielu monetach USA). Etym. - z poematu ?Xac
 • Znaczenie Epilog Czym jest lit., zawierająca zazw. dodatkowe wyjaśnienia, uzupełnienia a. komentarze autora; posłowie autorskie; przen. zakończenie, finał, kres
 • Znaczenie Ekwici Co oznacza końca III w. przed naszą erą) uprzywilejowana warstwa ludności rz., składająca się z bogaczy nie zasiadających w senacie. Etym. - ?Xac
 • Znaczenie Ekspirować Krzyżówka upływać, mijać; (o umowach i tym podobne) wygasać, tracić moc obowiązującą, kończyć się. ekspiracja. Etym. - ?Xac. ex(s)pirare 'wyzionąć
 • Znaczenie Edykt Najlepszy obwieszczenie woli panującego. Etym. - ?Xac. edictum 'rozporządzenie (pretora, edyla i tak dalej)' od edicere 'obwieścić, proklamować'; e
 • Znaczenie Enter Przykłady ENTER(O)- w złożeniach: jelito(wy). Etym. - gr. énteron 'jelito
 • Znaczenie Culpam Extra Encyklopedia ordinem ?Xac., poza porządkiem. extra iocum ?Xac., serio, bez żartów. extra muros ?Xac., poza murami (miasta); por. intra muros
 • Znaczenie Brujo Amor El Jak działa Miłość czarodziejem. Etym. - balet (1915 r.) kompozytora hiszp. Manuela de Falla [wym. ...falia] (1876-1946); ze słynnym Tańcem ognia
 • Znaczenie Ensemble Czy jest ensemble [wym. ãsãbl], zobacz ansambl
 • Znaczenie Eksport Pojęcie kapitałów, usług; por. import. eksporter kraj, przedsiębiorstwo, które eksportuje, sprzedaje, wywozi wyroby i tym podobne za granicę
 • Znaczenie Keinmal Ist Einmal Wyjaśnienie einmal ist keinmal nm., jeden raz się nie liczy
 • Znaczenie Eur Opis euro walutowa jednostka rozrachunkowa Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (równa 0, 888671 g czystego złota). Etym. - zobacz europ
 • Znaczenie Elegia Informacje charakterze poważnym, melancholijnym. elegijny odnoszący się do elegii; smutny, tęskny, rzewny. Etym. - gr. elegeía 'pieśń żałobna; elegia
 • Znaczenie Entaza Co to jest wybrzuszenie trzonu całej kolumny, występujące najmocniej nieco poniżej środka jej długości, użytkowane już w staroż. dla usunięcia
 • Znaczenie Ekwita Definicja ekwita zobacz ekwici
 • Znaczenie Egzema Co znaczy zapalny skóry, pochodzenia alergicznego. Etym. - gr. ékdzema 'jw.'; ek- zobacz eks-; dzéma 'rzecz ugotowana, sfermentowana' od dzein
 • Znaczenie Crispinus Iterum Ecce Słownik zjawił się ten natręt i nudziarz) Kryspin!; okrzyk, wyrażający przykrość na skutek powrotu niemiłej osoby, kwestie. Etym. - z Juwenalisa
 • Znaczenie Emia Znaczenie charakteryzujący się posiadaniem krwi o ustalonych cechach a. składzie. Etym. - zobacz hema(to)-; por. anemia; leukemia; tularemia; uremia
 • Znaczenie Elizja Czym jest mowie albo piśmie nieakcentowanej samogłoski, regularnie oznaczane apostrofem (na przykład nm. Wandrung zamiast Wanderung, fr. l'os zamiast
 • Znaczenie Folkefiende En Co oznacza prototyp doktora Judyma (z Ludzi bezdomnych Żeromskiego). Etym. - tytuł dramatu (1882 r.; wyd. pol. 1891) dramaturga norw. Henrika
 • Znaczenie Tor El Krzyżówka cholerę, występująca szeroko w Azji i Afryce, niekiedy również w Europie, od inicjalnych lat 60. XX w.; wywołuje ?Xagodną postać
 • Znaczenie erst kommt das Fressen dann kommt die Moral Najlepszy Moral nm., wprzód żarcie, później chwilę na morał. Etym. - Bertolta Brechta (Opera za trzy gorsze, Pieśń o Macke Majchrze, 2), 1928 r
 • Znaczenie Egzogeniczny Przykłady egzogeniczny pochodzący z zewnątrz, spowodowany poprzez impulsy zewnętrzne; por. endogeniczny. Etym. - zobacz egzo-; -gen
 • Znaczenie Ecru Encyklopedia nie bielonego: szarawożółty, bledszy i bardziej zielonkawy niż chamois a. kość słoniowa. Etym. - fr. 'nie bielony; surowy (jedwab
 • Znaczenie Eudajmonizm Jak działa widzący w dążeniu do szczęścia osobistego najwyższe dobro i jedyny stały motor postępowania moralnego ludzi; por. epikureizm. Etym. - gr
 • Znaczenie Eseista Czy jest hist., krytycznych, naukowych), krótkich rozpraw, utworów lit.-publicystycznych, na różne tematy. Etym. - z angielskiego: essayist
 • Znaczenie Eufuizm Pojęcie afektowany styl mowy a. pisma. Etym. - od tytułowej postaci powieści pisarza z angielskiego: Johna Lyly (około 1554-1606); Euphues, the
 • Znaczenie Exequatur Wyjaśnienie osoby konsula obcego państwa poprzez kraj przyjmujące; por. placet. Etym. - z ?Xac. 'niech wypełnia (swe wymagania)' od ex(s)equi, zobacz
 • Znaczenie Epiderma Opis epiderma naskórek, zewn. nabłonkowa warstwa skóry; skórka, tkanka okrywowa roślin. Etym. - gr. epidermís 'naskórek', zobacz epi-; -derma
 • Znaczenie Naris Emunctae Informacje emunctae naris ?Xac., (osoba) o ostrym węchu; o dobrym rozeznaniu (zwł. cudzych błędów a. wad). Etym. - z Horacego (Satyry, 1, 4, 8
 • Znaczenie Egzempcja Co to jest przeniesienie osoby a. zespołu (zazw. zakonu) spod jurysdykcji jednego przełożonego Kośc. pod władzę innego, zazwyczaj wyżej postawionego
 • Znaczenie Esesman Definicja szturmowych, będących zrazu elitarną strażą przyboczną Hitlera, a później w najwyższym stopniu (w okolicy gestapo) zbrodniczą organizacją
 • Znaczenie Elew Co znaczy szkoły wojskowej. elewator pionowy przenośnik kubełkowy do przeładowywania materiałów sypkich; spich(le)rz, magazyn zbożowy. elewon lotn
 • Znaczenie Ekloga Słownik sielanki pasterskiej; pastorałka, idylla, bukolika, skotopaska; część justyniańskich zbiorów prawa rz., w przeróbce gr. (726 r.). Etym
 • Znaczenie Eksternalizacja Znaczenie uzewnętrznienie; znalezienie wyjaśnienia wewnętrznego konfliktu, emocji a. problemu (którego prawdziwa powód ukryta jest w nieświadomości
 • Znaczenie Erg Czym jest robota wykonana poprzez siłę 1 dyny na drodze 1 cm. 2. pustynia płn.afrykańska pokryta piaskami lotnymi a. zamarłymi, pod skorupą wapienną
 • Znaczenie Estrada Co oznacza zasłaniana kurtyną część sali imprezowej, na której występują artyści. Etym. - fr. estrade 'wzniesienie; estrada' z ?Xac. stratum, zobacz
 • Znaczenie Elf Krzyżówka elf w mit. germ., skand. duszek leśny a. wodny; chochlik. Etym. - nm. Elf 'jw
 • Znaczenie Epifora Najlepszy powtarzanie tego samego wyrazu a. zwrotu na końcu kilku następnych zdań, wersów, zwrotek; por. symploke. Etym. - zobacz epi-; -for(a
 • Znaczenie et voila justement comme on ecrit lhistoire Przykłady l'histoire fr., tak oto właśnie pisze się historię; por. fable convenue. Etym. - z komedii Woltera Charlot ou la Comtesse de Givry, 1, 7
 • Znaczenie Elzewiry Encyklopedia i klasyków gr. i rz. drukowane i rozpowszechniane w 1538-1712 w Lejdzie i Amsterdamie poprzez hol. rodzinę drukarzy, księgarzy i wydawców
 • Znaczenie Ekwilibrystyka Jak działa cyrkowych, opierających na zachowaniu równowagi w trudnych, nienaturalnych pozycjach i wykonywaniu ćwiczeń, ewolucji w utrudnionych
 • Znaczenie Enurezja Czy jest okresie snu; moczenie nocne. Etym. - n.z łaciny enuresis z gr. enoureín 'moczyć się w łóżku'; zobacz en-; oúron zobacz urologia
 • Znaczenie ein Gespenst geht um Europa das Gespenst des Kommunismus Pojęcie Gespenst des Kommunismus nm., widmo krąży po Europie - widmo komunizmu. Etym. - pierwsze zdanie Manifestu komunistycznego (1848 r.) Marksa
 • Znaczenie Hemerai Kai Erga Wyjaśnienie Erga kai hēmerai gr., Prace i dnie. Etym. - poemat (VIII-VII w. przed naszą erą) Hezjoda
 • Znaczenie Ewolucja Opis przeobrażeń, zmian zachodzących w granicach danej jakości, przechodzenia do form bardziej złożonych, doskonalszych por. (rewolucja); biol
 • Znaczenie Leonem Ungue Ex Informacje wg pazura, jest to z części (wnioskować) o całości; (rozpoznać mistrza) po "lwim pazurze" (widocznym w jego dziele). Etym
 • Znaczenie Animo Ex Co to jest serdecznie, szczerze., exc. skr. od ?Xac. excudit 'wyrył, wyrżnął (napis na sztychach, zwł. w XVI-XVIII w
 • Znaczenie Ekiwok Definicja ekwiwokacja błąd log. opierający na zastosowaniu jakiegoś terminu w 2 różnych znaczeniach w tejże wypowiedzi, gdy poprawność jej wymaga
 • Znaczenie Ens Co znaczy ens byt, istnienie, jestestwo. Etym. - śrdw.z łaciny z ?Xac. esse 'być
 • Znaczenie Ekipa Słownik wyznaczonych do wykonania jakiegoś zadania. Etym. - fr. équipe 'jw.', 'oddział, patrol', od équiper 'oporządzać; wyposażać' pochodzenia
 • Znaczenie Passant En Znaczenie mimochodem, przelotnie; w szachach: (bicie pionka pionkiem) w przelocie. en question fr., [wym. ã kestją] omawiany; o którym mowa; o który
 • Znaczenie Okres Edwardiański Czym jest inicjalne lata XX w. aż do wybuchu 1. wojny świat., czasy reakcji na sztywność, filisterstwo i obłudę epoki wiktoriańskiej (zobacz), moment
 • Znaczenie Egzonimy Co oznacza państwach a. językach tym samym miejscowościom, rzekom, jeziorom, państwom i tak dalej Etym. - zobacz egzo-; -onim
 • Znaczenie Ekskomunika Krzyżówka klątwa; zobacz cenzura (por. absolucja, anatema). Etym. - późn.z łaciny excommunicatio 'wyłączenie ze społeczności'; od excommunicare
 • Znaczenie Eparchia Najlepszy administracyjna w cesarstwie bizantyjskim, która przetrwała jeszcze we współczesnej Grecji jako część monarchii; diecezja w kościele
 • Znaczenie Emfizema Przykłady emfizema med. rozedma. Etym. - gr. emphýsēma od empysáein 'wydąć, wydmuchać'; em- zobacz en-; physán 'dąć
 • Znaczenie Eskamotować Encyklopedia eskamotować przest. zręcznie coś (kuglarską sztuką) sprzątnąć, ukryć, usunąć, ściągnąć; zataić, skraść. Etym. - fr. escamoter 'eskamotować
 • Znaczenie Errata Jak działa lista poprawek, sprostowanie omyłek w książce. eratyki, eratyczne głazy - narzutowe, przyniesione i pozostawione poprzez lodowce. Etym
 • Znaczenie Ergo Czy jest przeto. ergo bibamus! ?Xac., pijmy więc (tytuł wiersza Goethego; ulubione zawołanie papieża Marcina IV, 1281-85
 • Znaczenie Eumenidy Pojęcie Eumenidy zobacz Erynie
 • Znaczenie Entree Wyjaśnienie odrębny pkt. programu; żart. wejście (na salę obrad, do lokalu) w sposób, który ma zwrócić na wchodzącą osobę uwagę wszystkich aktualnych
 • Znaczenie Grisaille En Opis en grisaille zobacz grisaille
 • Znaczenie Epopeja Informacje bohaterski, legendarny, historyczny, ludowy); ogromna powieść a. cykl powieściowy o tematyce hist., narodowej; przen. szereg ogromnych
 • Znaczenie Estry Co to jest wytworem reakcji alkoholu i kwasu (estryfikacji), stworzonym poprzez usuwanie wody (należą tu na przykład tłuszcze). Etym. - nm. Ester l
 • Znaczenie Entablatura Definicja Etym. - fr. entablature (przest., dziś entablement 'jw.' z wł. intavolatura 'negocjacja; boazeria; jw.' od intavolato p.p. od intavolare
 • Znaczenie Papillote En Co znaczy en papillote fr., (pieczony) w papierze (nasyconym tłuszczem
 • Znaczenie Erogenny Słownik ciele) pobudliwy, uwrażliwiony seksualnie, wywołujący podrażnienie a. zaspokojenie seksualne pod wpływem podniety. Etym. - zobacz ero
 • Znaczenie Abrupto Ex Znaczenie znienacka; nagle, od razu. ex aequo ?Xac., [wym. eksekwo] jednakowo, w ten sam sposób (dla obu), w równej mierze, na równi, równo. ex aequo
 • Znaczenie Consortes Et Czym jest et consortes ?Xac. dosł. i ci, którzy dzielą z nim los; i towarzysze; i wspólnicy; por. et hoc genus omne
 • Znaczenie Ewaporacja Co oznacza ewaporacja meteor. parowanie, ulatnianie się. Etym. - ?Xac. evaporatio 'jp.'; e- zobacz eks-; vapor, zobacz wapory
 • Znaczenie es muss auch solche Kauze geben Krzyżówka muszą i tacy być na świecie (tł. Wład. Kościelskiego). Etym. - z Goethego (Faust, cz. I, Ogród Marty); Faust
 • Znaczenie Et Najlepszy ET (Extra Terrestrial) z angielskiego: 'pozaziemski', istota z Kosmosu z filmu E.T. (1982) Stevena Spielberga
 • Znaczenie Energetyka Przykłady przemysłu a. edukacja techn., zajmujące się przetwarzaniem, przenoszeniem, gromadzeniem i użytkowaniem energii. energiczny aktywny
 • Znaczenie Egzoteryczny Encyklopedia opublikowania, łatwo zrozumiały; znany, dostępny; nie należący do ścisłego, intymnego grona; zewnętrzny; por. ezoteryczny. Etym. - gr
 • Znaczenie Euforbia Jak działa łaciny Euphorbia 'jw.' z ?Xac. euphorbea 'jw.' od imienia Euphorbusa, nadwornego lekarza Juby II, króla Mauretanii (od 25 przed naszą erą
 • Znaczenie Encyklopedia Czy jest będące zbiorem (ułożonym alfabetycznie a. wg zagadnień) informacje ze wszystkich (e. ogólna albo powszechna) a. z nie wszystkich (e
 • Znaczenie Atmosferyczna Ekstynkcja Pojęcie promieniowania Słońca i in. ciał niebieskich w trakcie przechodzenia poprzez atmosferę, powstałe w konsekwencji pochłaniania i rozpraszania
 • Znaczenie e pur si mouve Wyjaśnienie jednak się porusza! Etym. - słowa, które wypowiedzieć miał o Ziemi (wg legendy powstałej około 1760) Galileusz po wymuszonym na nim poprzez
 • Znaczenie Eman Opis substancji promieniotwórczych. emanacja wydzielanie (się), promieniowanie; to, co wydziela się, promieniuje; produkt, wypływ; fiz. chem
 • Znaczenie Spei Emptio Informacje emptio spei ?Xac., prawn., kupno nadziei (na przykład losu na loterii
 • Znaczenie Ekstrasystole Co to jest skurcz jednej z komór serca kierujący do przemijającej arytmii. Etym. - n.z łaciny; zobacz ekstra-; gr. systolē 'skurcz' od systéllein
 • Znaczenie Egzekucja Definicja cielesnej, chłosty; kary Zgonu); przymusowe ściąganie należności od dłużnika, licytacja. egzekwować wymagać wykonania czego; zrealizować co
 • Znaczenie Egzorcysta Co znaczy święcenie niższe; duchowny uprawniony do egzorcyzmowania; charyzmatyk. egzorcyzm Kośc. rz.kat. obrzęd liturgiczny opierający na zaklinaniu
 • Znaczenie Ekspulsja Słownik rugowanie z posiadłości. Etym. - ?Xac. expulsio 'wypędzenie' od expulsare 'wypędzać' z expellere 'wypychać; wyganiać'; zobacz eks-; puls
 • Znaczenie Ser Edamski Znaczenie dojrzewający ser podpuszczkowy ze zbieranego mleka krowiego, barwy żółtej, o rzadkich oczkach (w Polsce zwany także litewskim a
 • Znaczenie Ekskluzywny Czym jest otoczenia a. od osób spoza pewnego kręgu; elitarny. Etym. - fr. exclusif 'wyłączny; uprzywilejowany; wybredny' od ?Xac. excludere
 • Znaczenie et tout le reste est litterature Co oznacza et tout le reste est littérature fr., a cała reszta jest (tylko) poezją. Etym. - z Verlaine'a (Jadis et naguère
 • Znaczenie Eden Krzyżówka eden raj. Etym. - hebr. (gan) edhen '(ogród) rozkoszy'; w Biblii (Gen., 2, 15) ogród rajski, gdzie mieszkali Adam i Ewa
 • Znaczenie Egzogamia Najlepszy zwyczaj zezwalający na małżeństwo jedynie z osobą nie należącą do szczepu, rodu, kasty, klanu; por. endogamia. Etym. - zobacz egzo-; -gam
 • Znaczenie Enklawa Przykłady otoczona poprzez terytorium innego państwa; teren otoczony obszarem o innym charakterze a. należącym do innego właściciela. Etym. - fr
 • Znaczenie Ekstrawersja Encyklopedia interesowania się światem zewnętrznym, otoczeniem, do towarzyskości, aktywności, praktyczności (por. cyklotymia, introwersja; schizotymia
 • Znaczenie Estrogeny Jak działa chem., których działanie fizj. jest podobne do działania estradiolu. estron folikulina, (pierwszy poznany) ?Xeński hormon płciowy, podobny
 • Znaczenie Eeg Czy jest EEG skrót od elektroencefalogram, zapis uzyskany w elektroencefalografii
 • Znaczenie Elokwencja Pojęcie zdolność łatwego i przekonywającego wysławiania się; krasomówstwo. elokwentny. Etym. - ?Xac. eloquentia 'jw.' od eloqui 'wymawiać
 • Znaczenie Emploi Wyjaśnienie aktor się specjalizuje. Etym. - fr. 'przeznaczenie; zajęcie, posada; jw.' od employer 'korzystać; zatrudniać' z ?Xac. implicare, zobacz
 • Znaczenie Obiecto In Error Opis error in obiecto ?Xac., omyłka co do rzeczy. error in persona ?Xac., omyłka co do osoby
 • Znaczenie Ekliptyka Informacje niebieskiej, droga obserwowanego rocznego ruchu Słońca. Etym. - późn.z łaciny ecliptica 'jw.' z r.ż. od eclipticus 'zaćmieniowy' z gr
 • Znaczenie Metoda Elenktyczna Co to jest systemie nauczania filozofii sposobem dialogu część krytyczna, polegająca na zbijaniu następnych argumentów przeciwnika (por. majeutyczna
 • Znaczenie Lois Des Esprit Definicja duchu praw. Etym. - tytuł dzieła z zakresu filozofii prawa (1748) pisarza fr. zwanego w Polsce z łacińska Monteskiuszem (właśc. Charles
 • Znaczenie ego commovebo coelum et terram Co znaczy poruszę niebo i ziemię. Etym. - z Wulgaty (Aggeusz, 2, 7; 2, 22; List Pawła Ap. do Żydów, 12, 26); por. tytuł powieści Tadeusza Brezy
 • Znaczenie etiam disiecti membra poetae Słownik nawet w tej poszarpanej postaci (odnajdziecie) członki poety; nawet wyrwane ułamki wiersza zdradzają jeszcze prawdziwego poetę. Etym. - z
 • Znaczenie Esman Znaczenie esman zobacz esesman
 • Znaczenie Etan Czym jest etan chem. węglowodór nasycony, bezwonny gaz palny. etanol zobacz etylowy alkohol. Etym. - zobacz etanol; et(er) + (met)an + (alkoh)ol
 • Znaczenie Bragh Go Erin Co oznacza Erin go bragh! irl., niech żyje Irlandia! Erin mavournin! irl., Irlandio ukochana
 • Znaczenie Post Ex Krzyżówka ex post (facto) ?Xac., po (fakcie); retrospektywnie
 • Znaczenie Enarque Najlepszy wybrany z najlepszych absolwentów École Nationale d'Administration 'Państwowej Szkoły Administracyjnej'. Etym. - fr., z inicjałów ÉNA
 • Znaczenie Egzegeza Przykłady interpretacja, zwł. tekstów staroż., na przykład Biblii; por. hermeneutyka. egzegeta. Etym. - gr. eksēgesis 'objaśnianie' i eksēgētēs
 • Znaczenie Erystka Encyklopedia erystka zobacz Eris
 • Znaczenie Europ Jak działa ziem rzadkich; por. lantanowce. Eurowizja organizacja zajmująca się zamianą programów TV towarzystw zrzeszonych w Europ. Unii Radiofonii
 • Znaczenie eququidquid id est timeo Danaos et dona ferentes Czy jest ferentes ?Xac., czymkolwiek tj., lękam się Danajów (Greków), nawet gdy składają dary; por. equo ne credite... Etym. - z Wergiliusza (Eneida
 • Znaczenie Ekscerpcja Pojęcie dzieł; wybieranie fragmentów z tekstu, ekscerptów. ekscerpować. Etym. - ?Xac. excerptio 'urywanie; robienie wypisów' od excerpere 'urywać
 • Znaczenie Ekg Wyjaśnienie EKG skrót od elektrokardiogram, zapis uzyskiwany w elektrokardiografii
 • Znaczenie Eupatrydzi Opis arystokracja gr.; arystokracja ateńska. Etym. - gr. eupatrídēs 'szlachetnie urodzony'; zobacz eu-; patēr zobacz patriarcha; -idēs zobacz
 • Znaczenie Egzotyczny Informacje dalekim, o odmiennym klimacie i osobliwych obyczajach; nadzwyczajny, cudaczny, cudzoziemski, zamorski; pełen egzotyki. Etym. - gr
 • Znaczenie Emendacja Co to jest wprowadzona do tekstu utworu nieżyjącego autora poprzez wydawcę-filologa opierając się na badań. Etym. - ?Xac. emendatio 'poprawianie' od
 • Znaczenie Kompleks Elektry Definicja dzieci płci żeńskiej (3-6 lat) - podświadoma i stłumiona skłonność (płciowa) do ojca i strach przed odwetem matki, jako rywalki budzącej
 • Znaczenie Eufonia Co znaczy brzmienie (głosek); zharmonizowanie dźwięków mowy w wypowiedzi wierszem a. prozą. eufonium instrument muz. dęty ustnikowy, barytonowa
 • Znaczenie Erekcja Słownik założenie, ufundowanie; biol. wzwód (prącia). erekcyjny (akt, dokument) założycielski, fundacyjny. Etym. - ?Xac. erectio 'wzniesienie' od
 • Znaczenie Emigracja Znaczenie emigrantów, wychodźców, osób, które przesiedliły się do obcego państwie; por. migracja. emigrować. Etym. - późn.z łaciny emigratio
 • Znaczenie Efekt Czym jest wrażenie wywierane poprzez kogo a. co; fiz. zdarzenie. skuteczny efektywny, sprawny; ważny, faktyczny. efektowny zwracający na siebie uwagę
 • Znaczenie Eskapada Co oznacza wyprawa; wycieczka z przygodami, wypad. eskapizm lit. ucieczka, oderwanie się od rzeczywistości; unikanie problemów współczesności. Etym
 • Znaczenie el caballero de la triste figura Krzyżówka rycerz smętnego oblicza (jest to Don Kichote). Etym. - z Cervantesa (Don Kichote, 1, 19); Sancho Pansa o swoim panu
 • Znaczenie Epicykl Najlepszy Ptolemeusza - koło, po którym poruszać się miała planeta, a którego środek poruszał się po deferensie. Etym. - późn.z łaciny epicyclus 'jw
 • Znaczenie Egzosfera Przykłady egzosfera zewnętrzna warstwa atmosfery ziemskiej, znajdująca się ponad 800-1000 km; por. geosfery. Etym. - zobacz egzo-; sfera
 • Znaczenie Egzergia Encyklopedia określająca praktyczną przydatność energii. Etym. - zobacz egzo-; erg 1; termin ukuty poprzez słoweńskiego fizyka Z. Ranta w r. 1955
 • Znaczenie Żywice Epoksydowe Jak działa tworzywa sztuczne utworzone poprzez polireakcję fenoli wielowodorotlenowych, araldit, epidian. Etym. - zobacz epi-; -oks(y
 • Znaczenie Easter Czy jest Easter z angielskiego:, zobacz Pâques
 • Znaczenie Expose Pojęcie przemówienie premiera a. ministra (zwł. w parlamencie) dotyczące zagadnień bieżącej polityki i zamierzeń rządu. Etym. - fr. 'wykład
 • Znaczenie Eldorado Wyjaśnienie raj na ziemi, ziemia obiecana; por. Golkonda. Etym. - hiszp. El Dorado 'pozłocony (człowiek)'. Nazwa nadawana pierwotnie królowi
 • Znaczenie Egzorta Opis do określonego grona słuchaczy, zwł. do młodzieży (szkolnej). Etym. - ?Xac. exhortatio 'pobudzenie; napomnienie' od exhortari 'zagrzewać
 • Znaczenie esto quod esse videris Informacje esto quod esse videris ?Xac., bądź tym, czym się być wydajesz
 • Znaczenie Ekshaustor Co to jest wentylacyjne zasysające. Etym. - ?Xac. exhaustus p.p. od exhaurire 'wyciągać; wyczerpać'; zobacz eks-; haurire 'ciągnąć (wodę); wdychać
 • Znaczenie Elki Definicja elki futro z tchórza; skórki z tchórzofretki; zool. tchórzofretka. Etym. - (?) nm. Iltis zool. 'tchórz
 • Znaczenie Eternit Co znaczy eternit nazwa handl. płyt azbestowo-cementowych. Etym. - nm. z ?Xac. aeternus 'wieczny
 • Znaczenie Epistolarny Słownik napisany(ch) w formie listu. epistoła żart. (sążnisty, rozwlekły) list; zobacz lekcja. epistolografia dział lit. obejmujący utwory napisane
 • Znaczenie Plurum Exceptio Znaczenie okoliczność (sytuacja prawny), kiedy więcej niż jeden mężczyzna wchodzi w rachubę jako przypuszczalny tata nieślubnego dziecka. exclusive
 • Znaczenie Episkopalizm Czym jest władza w Kościele należy do ogółu biskupów (jak w episkopalnych Kościołach protestanckich). episkopat ogół biskupów w danym państwie. Etym
 • Znaczenie Eminencja Co oznacza szara e.) człowiek prowadzący sprawą, organizacją, krajem po kryjomu, w sposób zakonspirowany, anonimowo. eminentny przydający
 • Znaczenie Ekspedient Krzyżówka sprzedawczyni). ekspedycja wysyłanie, wysyłka, biuro, dział wysyłki (poczty, gazet, towaru i tym podobne); podróż, wyprawa w celach
 • Znaczenie Epistyl Najlepszy epistyl zobacz architraw. Etym. - gr. epistýlion 'jw.'; zobacz epi-; stýlos, zobacz stylici
 • Znaczenie ein Teil von jener Kraft die stets das Bose will und stets das Gute schafft Przykłady Böse will und stets das Gute schafft nm., cząstka owej siły, która ciągle pragnie złego, a ciągle dobro tworzy. Etym. - z Goethego (Faust
 • Znaczenie Elektro Encyklopedia elektryczny(-nie); elektrolityczny; elektromagnetyczny; elektron. elektroda część (metalowego) przewodnika, granicząca bezpośrednio z
 • Znaczenie Dii Sicut Eritis Jak działa eritis sicut dii ?Xac., będziecie jako bogowie. Etym. - z Wulgaty (Gen., 3, 5); słowa węża do kobiety (Ewy
 • Znaczenie Ergastulum Czy jest majątku ziemskim, gdzie zamykano zatrudnionych w nim niewolników. Etym. - ?Xac. 'jw.' prawdop. z gr. ergastērion 'warsztat' z ergádzesthai
 • Znaczenie Einstein Pojęcie pierwIASTEK, Tabl. 1, sztuczny, aktynowiec, transuranowiec; fotochem. jednostka energii świetlnej. Etym. - ku czci Alberta Einsteina
 • Znaczenie Ewakuacja Wyjaśnienie instytucji, majątku, dobytku i tak dalej z terenów zagrożonych poprzez nieprzyjaciela (w okresie wojny) a. nawiedzonych klęską żywiołową
 • Znaczenie eli eli lamma sabachthani Opis Boże, czemuś mnie opuścił? Etym. - wg Biblii (Ew. wg Mat. 27, 46; wg Marka 15, 34) skarga Chrystusa na krzyżu; cytat z Psalmów (22, 2
 • Znaczenie Eyeliner Informacje eye-liner [wym. ajlajner] z angielskiego:, przybór kosmetyczny do makijażu powiek (dosł. 'do liniowania oczu
 • Znaczenie ex malis eligere minima Co to jest ex malis eligere minima ?Xac., należy wybierać mniejsze zło. Etym. - z Cycerona (O powinnościach 3, 1), 44 r. p.n.e
 • Znaczenie Epidiaskop Definicja do wyświetlania przezroczy i elementów nieprzezroczystych; połączenie diaskopu z episkopem. Etym. - zobacz epi-; dia-; -skop
 • Znaczenie Epikryza Co znaczy podsumowanie, zwł. med. przyczyn i przebiegu dolegliwości (por. anamneza); med. incydent w przebiegu dolegliwości następujący po kryzysie
 • Znaczenie Eno Słownik ENO- w złożeniach: wino. Etym. - ?Xac. oeno- z gr. oino- od oínos 'wino
 • Znaczenie Erotyczny Znaczenie erotyczny miłosny, zmysłowy; lit. opiewający miłość
 • Znaczenie Eszelon Czym jest pociąg, autokolumna, ekipa samolotów i tak dalej); dawn. część, rzut ugrupowania a. kolumny marszowej wojska. Etym. - fr. échelon
 • Znaczenie Equalizer Co oznacza przyrząd do zniżania a. podwyższania częstotliwości akustycznych. Etym. - z angielskiego: 'wyrównywacz; jw.' od egual(ize) '(wy)równy(wać
 • Znaczenie Erotyk Krzyżówka erotyk liryczny wiersz miłosny
 • Znaczenie Weile Mit Eile Najlepszy eile mit Weile nm., spiesz się bez pośpiechu; por. festina lente
 • Znaczenie Esplanada Przykłady spacerowymi w ciągu; aleje, bulwary, planty, założenia ogrodowe na miejscu zburzonych murów obronnych; nie zabudowane przedpole
 • Znaczenie Estyma Encyklopedia estyma przest. poważanie, szacunek, cześć. Etym. - fr. estime 'jw.' od estimer '(o)cenić; poważać' z ?Xac. aestimare 'jp
 • Znaczenie Enharmonia Jak działa i nutowego zapisu) tego samego dźwięku w temperowanym systemie dźwiękowym (na przykład as = gis; eis = f = geses). Etym. - gr. enarmónios
 • Znaczenie Deux En Czy jest en deux fr., [wym. ã dö] (rozkrawać, dzielić) na dwie części, na dwoje; por. à deux
 • Znaczenie Etyl Pojęcie związków chem. etylowy alkohol - etanol, pot. zwany alkoholem a. spirytusem, wchodzi w skład napojów alkoholowych; por. metylowy. Etym
 • Znaczenie Envoi Wyjaśnienie końcowa dedykacja a. wypowiedź na temat utworu (pierw. w balladach starofr., na przykład u Villona). Etym. - fr. 'jw.' z envoyer 'wysyłać
 • Znaczenie Eksplikować Opis wyjaśniać; uzasadniać. eksploatator. eksploatować. eksplikacja. eksploatacja stosowanie, wyzyskiwanie (na przykład bogactw naturalnych
 • Znaczenie Ekler Informacje kremem. Etym. - fr. éclair 'błysk(awica); ciastko lukrowane z kremem' od éclairer 'oświetlać; oświecać' z ?Xac. exclarare 'jp.'; zobacz eks
 • Znaczenie Ento Co to jest ekto-. entoderma wewnętrzny listek zarodkowy zwierząt, wewn. warstwa komórek gastruli. Etym. - gr. entós 'wenątrz'; zobacz -derma
 • Znaczenie Erb Definicja ziem rzadkich; por. lantanowce. Etym. - nazwał go chemik szwedzki Carl G. Mosander (1843 r.) od miasta Ytterby w Szwecji; por. iterb; itr
 • Znaczenie Egzo Co znaczy EGZO- w złożeniach: zewnętrzny; por. endo-. Etym. - gr. éksō '(na) zewnątrz' od eks-, zobacz eks
 • Znaczenie Efronteria Słownik arogancja, buta. Etym. - fr. effronterie 'jw.' od effronté 'bezwstydny' z późn.z łaciny effrons dpn. effrontis 'jp.'; zobacz eks-; frons
 • Znaczenie Ekranizacja Znaczenie opery, baletu i tym podobne na video. ekranopis urządzenie elektroniczne do bezpośredniej łączności informacyjnej użytkownika z maszyną
 • Znaczenie Egzageracja Czym jest egzagerować przest. przesadzać, wyolbrzymiać, przejaskrawiać, przeholowywać. Etym. - ?Xac. exaggeratio 'podniesienie' od exaggerare
 • Znaczenie Officio Ex Co oznacza ex officio ?Xac., z urzędu, urzędowo
 • Znaczenie Bourgeois Le Epater Krzyżówka mieszczucha; por. pour epater... epatować przest. zadziwić, zdumiewać; (chcieć) zafrapować, oszołomić, zaskoczyć, zaimponować, zgorszyć
 • Znaczenie Eisteddford Najlepszy festiwal art., zwł. śpiewaczy, połączony z konkursem; por. feis. Etym. - walij. 'sesja'; eistedd 'siedzieć' + bod 'być
 • Znaczenie Epicondylitis Przykłady quot;łokieć tenisowy", bolesność okolicy stawu łokciowego, cierpienie zawodowe wielu skrzypków, graczy w rugby, futbol amer. i
 • Znaczenie Erhu Encyklopedia er-hu chiń., chiński instrument muz. o dwóch jedwabnych strunach, które pociera się łukowatym smyczkiem; chińskie skrzypce
 • Znaczenie Eunuch Jak działa pozbawiony jąder; rzezaniec strzegący haremu. Etym. - gr. eunouchos 'strażnik łoża; szambelan'; eunē 'łoże'; -ouchos od échein 'trzymać
 • Znaczenie Ipso Eo Czy jest eo ipso ?Xac., tym samym; dlatego właśnie; z tego wynika
 • Znaczenie Encyklika Pojęcie hierarchii kośc. i wiernych, w kwestiach wiary i moralności, mające charakter ogólniejszy niż bulla (orędzia papieskie nazywane są od ich
 • Znaczenie Emporium Wyjaśnienie miejsce zamiany handl., zwł. powiązane z portem; amer. centrum handl. a. ogromny dom handl., magazyn wielobranżowy. Etym. - ?Xac. z gr
 • Znaczenie es ist eine alte Geschichte doch bleibt sie immer neu Opis bleibt się immer neu nm., to stara historia, a przecież wiecznie nowa (tzn. niefortunna, nieodwzajemniona miłość). Etym. - z Heinego
 • Znaczenie Esauł Informacje esauł zobacz asauł(a
 • Znaczenie Einsatzgruppen Co to jest hitlerowskie ekipy operacyjne policji bezpieczeństwa poświęcone do zwalczania i likwidowania ludności okupowanych państw Europy (1939-45
 • Znaczenie Ekskurs Definicja bonus odbiegający od gł. przedmiotu dzieła. Etym. - ?Xac. excursus 'wypad; dygresja' z p.p. od excurrere, zobacz ekskursja
 • Znaczenie Eksklamacja Co znaczy wykrzyknik, wtrącone w tok mowy zdanie wykrzyknikowe, regularnie urwane, a. równoważnik zdania, o charakterze apostrofy. Etym. - ?Xac
 • Znaczenie Enklityka Słownik tworzący z poprzednim wyrazem (akcentowanym) całość akcentową (na przykład "wejdź no"); por. proklityka. Etym. - gr. enklitikē
 • Znaczenie Edafon Znaczenie na przykład bakterie, glony) i zwierzęcych (na przykład pierwotniaki, robaki; krety), których środowiskiem życiowym jest gleba; por
 • Znaczenie eine edle Einfalt und eine stille Grosse Czym jest Grösse nm., szlachetna prostota i spokojna rozmiar. Etym. - z Johanna Joachima Winckelmanna (Myśli o naśladowaniu greckich dzieł malarstwa
 • Znaczenie Ekistyka Co oznacza osiedlach ludzkich, zwł. mająca na celu ich polepszenie i uzdrowienie poprzez planowe działanie. Etym. - termin wprowadzony poprzez
 • Znaczenie eripuit coelo fulmen mox sceptra tyrannis Krzyżówka tyrannis ?Xac., wydarł niebu piorun, a berła tyranom. Etym. - paraf. z Maniliusza (Astronomica, 1, 104); napis na popiersiu Benjamina
 • Znaczenie Eutyfronika Najlepszy zagadnieniami ochrony fundamentalnych wartości ludzkich w świecie cywilizacji technicznej. Etym. - gr. euthyphron 'prostomyślny; oparty na
 • Znaczenie Eury Przykłady EURY- w złożeniach: szeroki; różnorodny, wieloraki; por. steno-. Etym. - gr. eurýs 'szeroki; obszerny'; por. anewryzm
 • Znaczenie Espagnole Encyklopedia rosołu, boczku i jarzyn (z angielskiego: brown sauce). Etym. - fr. sauce espagnol, sauce à l'espagnole 'sos hiszp
 • Znaczenie Eufemiczny Jak działa łagodzący; zastępujący wyrażenie drażliwe, dosadne, nieprzyzwoite oględniejszym, delikatniejszym, ostrożnym, dyplomatycznym, eufemizmem
 • Znaczenie Papier Fetzen Ein Czy jest ein Fetzen Papier nm., świstek papieru; zobacz scrap of paper
 • Znaczenie Egida Pojęcie opieką, przewodnictwem, auspicjami, patronatem, (przest.) osłoną, puklerzem. Etym. - ?Xac. aegis dpn. aegidis z gr. aigis 'koźla skóra
 • Znaczenie Endemia Wyjaśnienie danej okolicy; por. epidemia. endemiczny biol., med. miejscowy, lokalny, właściwy danemu terenowi. Etym. - gr. endēmía 'zamieszkiwanie
 • Znaczenie Peu Du Excusez Opis excusez du peu fr., iron. proszę wybaczyć, Iż tak niewiele
 • Znaczenie Automatique Ecriture Informacje automatyczny. Etym. - z André Bretona (Drugi manifest surrealizmu; 1930 r.), który usiłował za jego pomocą odtworzyć "faktyczny bieg
 • Znaczenie Ekskursja Co to jest ekskursja przest. wycieczka, wyprawa; podróż. Etym. - - ?Xac. excursio 'wypad; wycieczka' od excurrere 'wybiegać'; zobacz eks-; kurs
 • Znaczenie Ekspresja Definicja oznaka uczuć; (siła) słowo(u), wyrazistość. ekspresjonizm kierunek w sztuce i lit. (zwł. nm. 1910-25), który, przeciwstawiając się
 • Znaczenie Eufobia Co znaczy eufobia żart. obawa przed dobrymi nowinami (które, jak doświadczenie uczy, są regularnie wstępem do złych nowin). Etym. - zobacz eu-; fobia
 • Znaczenie Mensch Gottbetrunkener Ein Słownik człowiek pijany Bogiem. Etym. - poeta nm. Novalis (właśc. Friedrich L. von Hardenberg, 1772-1801) o Spinozie
 • Znaczenie Kompleks Edypa Znaczenie dzieci płci męskiej (3-6 lat) - podświadoma i stłumiona skłonność (płciowa) do matki i strach przed odwetem ojca, jako rywala budzącego
 • Znaczenie Ekpuele Czym jest ekpuele waluta Gwinei Równikowej (w zach. Afryce) od 1973
 • Znaczenie ein Volk ein Reich ein Fuhrer Co oznacza ein Volk, ein Reich, ein Führer nm., jeden lud, jedna Rzesza, jeden wódz. Etym. - slogan hitlerowski Trzeciej Rzeszy
 • Znaczenie Nihil Nihilo Ex Krzyżówka nie wynika, nie powstaje, nie rodzi się) z niczego. Etym. - z Lukrecjusza (O naturze wszechrzeczy, 1, 149, 205; 2, 287
 • Znaczenie Eblaicki Najlepszy królestwa Ebla odczytany z napisów klinowych w Tel Mardikh (na miejscu staroż. Ebla) w płn. Syrii, około 50 km od Aleppo. Etym
 • Znaczenie el momento de la verdad Przykłady la verdad) hiszp., dosł. chwila (godzina) prawdy; chwila krytyczna (niebezpieczeństwa a. trudności) wystawiająca człowieka na próbę
 • Znaczenie Ererbtes Encyklopedia Ererbtes, Erlebtes, Erlerntes nm., dziedzictwo, doświadczenie, edukacja. Etym. - z Wilhelma Scherera (Rozprawy o Goethem), 1877 r
 • Znaczenie Eos Jak działa Eos zobacz aurora. eozoik geol. era eozoiczna; zobacz proterozoik; Tabl. 7. Etym. - gr. ēōs, zobacz eocen; -zoik
 • Znaczenie Elita Czy jest względem prestiżu, kwalifikacji a. władzy w danym środowisku, śmietanka, wybór, kwiat; zespół ludzi odgradzających się od ogółu w poczuciu
 • Znaczenie extra Gottingam non est vita Pojęcie poza Getyngą nie ma życia. Etym. - napis w restauracji ratuszowej w Getyndze, starym mieście uniwersyteckim w Dolnej Saksonii (RFN
 • Znaczenie Ebenista Wyjaśnienie meble fornirowane i intarsjowane (pierw. hebanowe). Etym. - fr. ébéniste 'stolarz art.' od ébène 'heban' z gr. ebenos 'jp
 • Znaczenie Ekstraordynaryjny Opis niezwykły. Etym. - ?Xac. extraordinarius 'nadzwyczajny' od extra ordinem 'poza (zwykłym) porządkiem'; zobacz ekstra-; ordo, zobacz
 • Znaczenie Croute En Informacje en croûte w cieście. Etym. - fr. 'jw.'; croûte 'skórka (od chleba
 • Znaczenie Enancjo Co to jest antagonistyczny. enancjosemia językozn., przeciwstawność znaczeń jakiegoś wyrazu, na przykład pożyczać może znaczyć 'udzielać pożyczki a
 • Znaczenie Ekstemporale Definicja opierające na tłumaczeniu z jednego języka na drugi, zwł. bez przygotowania; por. ex tempore. Etym. - ?Xac. extemporalis 'robiony naprędce
 • Znaczenie Epidemia Co znaczy określonej dolegliwości, zwł. zakaźnej (por. endemia; pandemia; epizootia), a. żadnych ujemnych, szkodliwych zjawisk w zbiorowisku ludzkim
 • Znaczenie Ponton Oinopa Epi Słownik jak wino (a. po morzu ciemnym jak wino); por. epitheton ornans. Etym. - z Homera (Iliada 1, 350, passim
 • Znaczenie Ephialtes Znaczenie Ephialtes zobacz Efialtes
 • Znaczenie Ekstrawagancja Czym jest fr. extravagance 'jw.' ze śrdw.z łaciny extravagans 'promulgowany poza prawem kanonicznym'; zobacz ekstra-; ?Xac. vagans, zobacz wagant
 • Znaczenie Erupcja Co oznacza wnętrza ziemi na powierzchnię produktów wulkanicznych; wybuch (wulkanu). Etym. - ?Xac. eruptio 'wybuch; wypad' od erumpere 'dobywać się
 • Znaczenie Epigraf Krzyżówka rzeźbie, nagrobku i tym podobne epigramatyczny satyryczny, zwięzły. epigrafika edukacja odczytywania dawn. napisów rytych w kamieniu
 • Znaczenie Era Najlepszy wydarzeniem, od którego rozpoczyna się rachuba lat; geol. największa jednostka czasu w dziejach Ziemi; moment obejmujący pewne stadium
 • Znaczenie Express Przykłady express zobacz ekspres
 • Znaczenie Endymion Encyklopedia młodzieńczej; nieprzerwanego, wieczystego snu; piękna i spokoju Zgonu; por. Epimenides, Rip van Winkle. Etym. - w mit. gr. urodziwy pasterz
 • Znaczenie Eksudat Jak działa korzenia rośliny (w wyniku ciśnienia korzeniowego) po odcięciu łodygi; med. wysięk. eksudacja tworzenie się, wydzielanie się eksudatu
 • Znaczenie Ersted Czy jest ersted (Oe) fiz. jednostka natężenia pola magnetycznego. Etym. - od nazwiska fizyka duńskiego: Jan Christian Oersted (1777-1851
 • Znaczenie Eskalacja Pojęcie potęgowanie, intensyfikacja; polit. stopniowe przechodzenie lokalnego konfliktu wojennego w szeroki, a nawet powszechny, albo
 • Znaczenie Epitalamium Wyjaśnienie ku czci nowożeńców. Etym. - ?Xac. epithalamium 'jw.' z gr. epithalámion 'jw.'; zobacz epi-; thálamos 'pokój (żeński); sypialnia
 • Znaczenie Eugenika Opis sposobność doskonalenia cech dziedzicznych człowieka poprzez stwarzanie warunków zachowujących i rozwijających cechy dodatnie, a
 • Znaczenie Ecossaise Informacje typu z angielskiego: country dance (zobacz), pop. w Anglii i Francji nareszcie XVIII i pocz. XIX w.; występuje w twórczości Schuberta
 • Znaczenie Epicentrum Co to jest epicentrum pkt. na powierzchni ziemi, położony pionowo nad ogniskiem (hipocentrum) trzęsienia ziemi. Etym. - zobacz epi-; centrum
 • Znaczenie Castigata Editio Definicja editiones castigatea (a. expurgatae) ?Xac., wydanie książki z opuszczonymi ustępami tekstu (ze względów politycznych, religijnych
 • Znaczenie Erozja Co znaczy powierzchni ziemi poprzez wody płynące a. (rozszerz.) poprzez inne impulsy zewn., jak wiatr, lodowce (por. ablacja; abrazja; eoliczny
 • Znaczenie et tu Brute fili Słownik Brutusie, synu mój?; por. tu quoque Brute. Etym. - por. Szekspir (Juliusz Cezar, 3, 1); wg tradycji - słowa Cezara wypowiedziane w momencie
 • Znaczenie Eutroficzny Znaczenie substancje pokarmowe; bot. wymagający siedliska zasobnego w substancje pokarmowe. eutrofizacja zbiornika wodnego - mechanizm występowania w
 • Znaczenie Etiolacja Czym jest zachodzące w roślinie zielonej wyrosłej w ciemności, zamiast w świetle (na przykład blednięcie, żółknięcie); przen. strata a. pomniejszenie
 • Znaczenie Efeb Co oznacza ephebos 'młodzieniec 18-19-letni, odbywający służbę wojskową'; eph- zobacz epi-; hēbē 'młodość, uroda młodości; bogini młodości
 • Znaczenie Estolilandia Krzyżówka Ameryce Płn., która miała się znajdować w pobliżu płn. koła podbiegunowego na wschód od Zatoki Hudsońskiej. Etym. - z Johna Miltona (Raj
 • Znaczenie Eksponat Najlepszy pokaz (na wystawie, w muzeum i tym podobne). eksponent wystawca; mat. wykładnik. eksponować prezentować, wystawiać na pokaz; narażać
 • Znaczenie Etezje Przykłady wiejące latem nad wsch. częścią M. Śródziemnego, zwł. nad M. Egejskim. Etym. - ?Xac. etesius 'coroczny' z gr. etēsios 'jp.' od étos 'rok
 • Znaczenie Estradiol Encyklopedia estradiol ?Xeński hormon płciowy, najaktywniejszy z naturalnych estrogenów. Etym. - zobacz estrogeny
 • Znaczenie Estragon Jak działa gatunek rośliny zielnej, mającej do 1,5 m wysokości; przyprawa korzenna z ziela bylicy e. do mięsa, kiszenia ogórków, marynat, stosowana
 • Znaczenie Ewenement Czy jest wypadek, sensacja. ewentualnie w przypadku czego; albo, lub, bądź, czy także. ewentualność sposobność (nastąpienie jakiegoś wypadku
 • Znaczenie Efedra Pojęcie występujący w przęśli, dziś otrzymywany syntetycznie, użytkowany jako lek w dychawicy oskrzelowej i in. chorobach alergicznych. Etym. - n.z
 • Znaczenie Estakada Wyjaśnienie komunikacyjnej biegnącej powyżej poziomem terenu oddzielonej od ruchu lokalnego; tor suwnicy przeładunkowej; rampa; molo; grobla. Etym
 • Znaczenie ernst ist das Leben heiter ist die Kunst Opis ernst ist das Leben, heiter ist die Kunst nm., życie jest poważne, sztuka jest radosna. Etym. - z Schillera (Wallenstein, Prolog
 • Znaczenie Esencja Informacje wywar, napar; zagęszczony roztwór substancji roślinnych a. syntetycznych; ważna treść czegoś, istota rzeczy; filoz. synonim egzystencji
 • Znaczenie Ekonom Co to jest folwarcznych w momencie feud. i kapitalizmu. ekonometria edukacja badająca (dzięki metod mat.-statyst.) ilościowe prawidłowości zachodzące
 • Znaczenie Engagement Definicja z aktorem teatr., video., RTV, ze śpiewakiem operowym i tym podobne Etym. - fr. 'zobowiązanie; przyjęcie na służbę; jw.; zaciąg do wojska
 • Znaczenie Ekscepcja Co znaczy obiekcja, zarzut natury formalnoprawnej w relacji do postępowania sądowego a. właściwości sądu, zgłoszony poprzez pozwanego na rozprawie
 • Znaczenie Edredon Słownik edredonowa i edredon okazały) zamieszkujące płn. wybrzeża półkuli płn.; puch tych kaczek; (w l.mn.) przest. pierzyna, becik, posłanie z
 • Znaczenie Ewidencja Znaczenie stanu, przybytku i ubytku osób, akt, materiałów, towarów; sporządzanie takich wykazów. ewidentny oczywisty. ewidencyjny w odniesieniu
 • Znaczenie Rose Elephant Czym jest éléphant rose fr., dosł. 'różowy słoń', przen. nieziszczalne marzenie, aspiracja nie do zaspokojenia
 • Znaczenie Crucis Experimentum Co oznacza krzyża' (rodzaj sądu bożego); eksperyment decyzyjny, rozstrzygający. experimentum in corpore (a. anima) vili ?Xac., doświadczenie na ciele
 • Znaczenie Eon Krzyżówka moment; geol., astr. (1972) mld (109) lat ziemskich. Etym. - ?Xac. aeon z gr. aiōn 'czas; trwanie; wiek ludzki; wieczność
 • Znaczenie Ex Najlepszy ex zobacz eks
 • Znaczenie Emisariusz Przykłady polityczny. emitować (kapitał; promienie, elektrony). emisyjny. emisja ekon. wypuszczenie w obieg pieniędzy, papierów wartościowych; muz
 • Znaczenie Emblemat Encyklopedia znak (władzy - berło, zwycięstwa - wawrzyn i tym podobne); (por. dystynkcje; insygnia). embolia med. zator, zamknięcie naczynia
 • Znaczenie Esparto Jak działa włókno z jej liści, stosowane na towary powroźnicze, obuwie, kosze, papier i tak dalej Etym. - hiszp. 'jw.' z ?Xac. spartum 'sitowie do
 • Znaczenie Echolalia Czy jest automatyczne powtarzanie zasłyszanych dźwięków, słów, zwrotów. echolokacja biol. umiejętność nie wszystkich zwierząt (na przykład
 • Znaczenie Enosis Pojęcie enosis polit. unia Cypru z Grecją. Etym. - gr. hénōsis 'unia; związek' z heis, hen 'jeden
 • Znaczenie Enrichissezvous Wyjaśnienie enrichissez-vous! fr., bogaćcie się! Etym. - z przemówienia (1 III 1843) polityka fr. François Guizota (1787-1874
 • Znaczenie Emu Opis emu ogromny biegający ptak pod rząd strusi australijskich. Etym. - (?) port. ema
 • Znaczenie Kultura Egejska Informacje kreteńska a. minojska, helladzka, późn. zwana mykeńską, cykladzka) epoki kamienia gładzonego i brązu (III i II tysiąclecie przed naszą erą
 • Znaczenie Eranos Co to jest eranos gr., udział; uczta składkowa; dar; uczynek miłosierny
 • Znaczenie Constante Principe El Definicja El principe constante hiszp., Książę niezłomny. Etym. - dramat (1635 r.) Calderona de la Barca; tł. Juliusza Słowackiego
 • Znaczenie equo ne credite Teucri Co znaczy equo ne credite, Teucri ?Xac., nie ufajcie koniowi, Trojanie. Etym. - z Wergiliusza (Eneida, 2, 48); zobacz trojański koń
 • Znaczenie El pintor de su deshonra Słownik El pintor de su deshonra hiszp., Rysownik swojej hańby. Etym. - komedia obyczajowa (1651 r.) Calderona de la Barca
 • Znaczenie Efialtes Znaczenie ojczyzny. Etym. - gr. Ephiáltēs (dosł. 'naskakujący'; por. inkubus) 'mit. gr. potworny lider gigantów, któremu, w okresie ich buntu przeciw
 • Znaczenie Ententa Czym jest ekipa krajów sprzymierzonych; koalicja; zwł. państwa walczące z mocarstwami centralnymi w okresie I wojny świat. (1914-18); Mała E
 • Znaczenie Erynie Co oznacza nielubiane boginki kary i pomsty za zbrodnie; Eumenidy (w mit. rz. - Furie). Etym. - gr. Erinýes 'gniewne' (z łaciny Furiae). By ich nie
 • Znaczenie Epruwetka Krzyżówka zatopiona na jednym końcu, stosowana w laboratoriach chem. do doświadczeń na małą skalę. Etym. - fr. éprouvette 'jw.' od éprouver
 • Znaczenie et in Arcadia ego Najlepszy Arkadii (jest to: i ja byłem szczęśliwy); napis ten znaczy zapewne: "zgon jest obecna nawet w najidealniejszym życiu"; por
 • Znaczenie Synowie Enaka Przykłady Biblii (Num., 13, 34); "Tameśmy widzieli ludzi potwornych, synów Enaka z rodu olbrzymów, wobec których zdaliśmy się jak szarańcza"
 • Znaczenie Elżbietanki Encyklopedia zgromadzeń zakonnych, mających za patronkę św. Elżbietę z Turyngii. elżbietański odnoszący się do okresu panowania królowej z angielskiego
 • Znaczenie En Jak działa EN- w złożeniach: w; wewnątrz, w środku (por. in-2). Etym. - ?Xac. 'jw.' z gr. 'jw.' od en 'w'; przed spółgłoskami b, m, p zazw. em
 • Znaczenie ecclesia triumphans ecclesia militans Czy jest Xac., Kościół triumfujący, Kościół walczący. Etym. - papież Klemens V w liście do króla fr. Filipa IV Pięknego, 1311 r
 • Znaczenie exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor Pojęcie ultor ?Xac., oby z kości naszych powstał mściciel. Etym. - z Wergiliusza (Eneida, 4, 625); napis na pomniku hetmana Stanisława
 • Znaczenie Establishment Wyjaśnienie nazwa zbiorowa tych, którzy, sprawując władzę w W. Brytanii, uważani są (z niechęcią a. ironią) za ekskluzywną społeczność zawiadującą
 • Znaczenie Em Opis em- zobacz en
 • Znaczenie Epoda Informacje dystych jambiczny (a. jambiczno-daktyliczny) o drugim wersie krótszym; utwór złożony z takich dystychów; w starogr. liryce chóralnej
 • Znaczenie Endo Co to jest ENDO- w złożeniach: wewnątrz; wewnętrzny; med. wsierdzie (por. egzo-; ekto-). Etym. - gr. éndon 'wewnątrz; w domu'; por. fonendoskop
 • Znaczenie Verbis Expressis Definicja wyraźnie; bez ogródek. ex re ?Xac., z okoliczności, na skutek. ex promptu ?Xac., bez przygotowania, naprędce; por. ad aperturam... ex se
 • Znaczenie Elastil Co znaczy poliamidowego; tkanina z tej przędzy. elastomery chem. ekipa tworzyw naturalnych i sztucznych o własnościach kauczuku, odkształcalnych mimo
 • Znaczenie Eros Słownik Eros zobacz erotyczny; Amor
 • Znaczenie Eklezjastyk Znaczenie tradycyjnie przypisywana mędrcowi palestyńskiemu zwanemu Ben Sirah a. Jezus syn Syracha, napisana prawdop. najpierw II w. przed naszą erą
 • Znaczenie Eoliczny Czym jest poprzez wiatr. eolska harfa - dawn. (X-XIX w.) instrument muz. o strunach różnej grubości strojonych na ten sam ton, wydających pod
 • Znaczenie Egzoftalmia Co oznacza ocznych; nadmierne wysunięcie gałki ocznej naprzód (zazw. jako symptom dolegliwości Graves-Basedowa). Etym. - gr. eksophthalmós
 • Znaczenie Street Easy Krzyżówka Etym. - komedia filmowa (1917 r.) Chaplina, gorzka satyra na utopie i idealistyczne banały o naturze ludzkiej i postępie społ., wskazująca
 • Znaczenie ex Africa semper aliquid novi Najlepszy ex Africa semper aliquid novi ?Xac., z Afryki zawsze coś nowego. Etym. - z Pliniusza St. (Historia naturalna, 2, 8, 42), z gr
 • Znaczenie Ezan Przykłady ezan zobacz minaret
 • Znaczenie Elektron Encyklopedia atomu o najmniejszej masie, tworząca jego zewnętrzne powłoki, będąca ładunkiem elektryczności ujemnej (negaton; antycząsteczka e. ujemnego
 • Znaczenie Entourage Jak działa entourage fr., [wym. ãturaż] otoczenie, środowisko
 • Znaczenie Pteroenta Epea Czy jest przen. wyrażenia, sentencje, które się powszechnie cytuje (nm. geflügelte Worte; ros. kryłátyje słowá z angielskiego: winged words). Etym
 • Znaczenie Eworsja Pojęcie eworsyjnych) w dnie rzeki poprzez okruchy skał obracane wirami wodnymi. Etym. - e- zobacz eks-; -worsja z ?Xac. vertere, zobacz wersja
 • Znaczenie Edyl Wyjaśnienie sprawujący nadzór nad porządkiem i bezpieczeństwem miasta, pracami publicznymi, dostawą zboża, zaopatrzeniem igrzysk publicznych
 • Znaczenie Epigon Opis utalentowanych poprzedników; kontynuator przeżywających się kierunków sztuki a. edukacji. Etym. - gr. epígonos 'potem urodzony'; zobacz epi
 • Znaczenie Bloc En Informacje ogółem, ryczałtem. en brochette fr., dosł. 'z rożenka' (rodzaj szaszłyka, kawałki mięsa) pieczone na rożnie. en canaille fr., [wym. ã
 • Znaczenie Euskara Co to jest euskara baskij., język baskijski
 • Znaczenie Epikurejczyk Definicja powyżej wszystko przyjemności i uciechy życia, sybaryta, hedonista, wygodniś (por. Epicuri de grege...; bon vivant); filoz. zwolennik
 • Znaczenie Inwestycje Etyczne Co znaczy sumienia) - sposób inwestowania na giełdzie papierów wartościowych, który pozwala na kupowanie akcji tylko takich przedsiębiorstw, jakie
 • Znaczenie Etologia Słownik opisowo-wyjaśniająca); biol. edukacja o zachowaniu się zwierząt i o pewnych aspektach zachowania się ludzi. etos przewodnie wierzenia
 • Znaczenie Endotermy Znaczenie których źródłem ciepła są mechanizmy zachodzące wewnątrz organizmu; por. ektotermy. Etym. - zobacz endo-; -term
 • Znaczenie Descalier Esprit Czym jest odpowiedź, riposta, która przychodzi na myśl poniewczasie, dopiero (dosł.) na schodach. Etym. - z Diderota (Paradoks o aktorze
 • Znaczenie entia non sunt multiplicanda Co oznacza entia non sunt multiplicanda ?Xac., bytów nie należy mnożyć (bez konieczności). Etym. - zobacz Ockhama brzytwa
 • Znaczenie Fort Esprit Krzyżówka esprit fort fr., tęga, otwarta głowa; osoba szczycąca się brakiem wiary relig.; osoba wznosząca się powyżej utarte, ogólnie przyjęte poglądy
 • Znaczenie Element Najlepszy czynnik; przen. ekipa ludzi z jakiegoś środowiska, odznaczających się specyficznymi cechami; elektr. ogniwo galwaniczne; chem. pierwiastek
 • Znaczenie Estuarium Przykłady estuarium szerokie, lejkowate ujście rzeki. Etym. - ?Xac. aestuarium 'jw.; droga morska; odlewisko' od aestus 'upał; sztorm; przypływ morza
 • Znaczenie Echin Encyklopedia kolczasty; zool. jeżowiec. echinopsis bot. kaktus kolczasty. echinus w staroż. archit. gr. - dolna część głowicy doryckiej i toskańskiej
 • Znaczenie Jazz Coast East Jak działa angielskiego:, 'jazz Wsch. Wybrzeża (USA)', kierunek ekspresyjny jazzu nowoczesnego uprawiany (poprzez Johna Gillespiego, Duke Ellingtona i
 • Znaczenie Eko Czy jest ekonomiczno-; środowisko, otoczenie, zwł. jako czynnik wpływający istotnie na tryb, sposób życia, przebieg rozwoju. Etym. - gr. oikos 'dom
 • Znaczenie Ekscentryczny Pojęcie normy, ekstrawagancki; fiz. odśrodkowy; techn. mimośrodkowy. ekscentryk oryginał, dziwak. Etym. - śrdw.z łaciny eccentricus 'odśrodkowy' z
 • Znaczenie Emulsja Wyjaśnienie cieczy w cieczy (na przykład mleko); fot. mieszanina substancji światłoczułych w warstwie żelatyny, pokrywająca błony (klisze, papiery) fot
 • Znaczenie Epizootia Opis epizootia pomór, zaraza, masowe szerzenie się określonej dolegliwości u zwierząt; por. epidemia. Etym. - zobacz epi-; -zoo
 • Znaczenie et hoc genus omne Informacje et hoc genus omne ?Xac., lekc. i wszyscy inni tegoż pokroju, do niego (do nich) podobni, podobnie myślący (czyniący); por. e tutti quanti
 • Znaczenie Ekspektatywa Co to jest nadanie poprzez papieża beneficjum Kośc. poprzez tak zwany prewencję, to oznacza z prawem następstwa (z łaciny cum iure successionis), a
 • Znaczenie Entelechia Definicja niematerialna siła (forma) kształtująca celowo materię; (u witalisów) niematerialna "siła życiowa"; por. witalizm. Etym. - gr
 • Znaczenie Ekwi Co znaczy EKWI- w złożeniach: równy; równo-. Etym. - ?Xac. aequus 'równy; gładki'; por. adekwatny; egalitarny; ekwator(ialny); regał 2
 • Znaczenie Eksplodować Słownik rozrywać się, pękać. eksplozja demograficzna gwałtowny wzrost liczby ludności charakterystyczny dla 2. poł. XX w., zwł. w państwach
 • Znaczenie Ekstra Znaczenie zewnątrz. ekstra nadzwyczajny, niezwykły; dodatkowo, specjalnie, powyżej normę; bardzo, nadzwyczaj (por. hiper-; extra-). Etym. - ?Xac
 • Znaczenie Egzarcha Czym jest głowa cerkwi bułg. od r. 1870 (od 1953 - patriarcha). Etym. - późn.z łaciny exarchus 'wyższy duchowny w dawn. Kośc. rz.' z ?Xac.gr
 • Znaczenie ex uno disce omnes Co oznacza ex uno disce omnes zobacz ab uno disce... ex voto ?Xac., w konsekwencji (złożonego) ślubu; wotywny; zobacz wotum
 • Znaczenie Eucharystia Krzyżówka chrześc. - chleb i wino, pojmowane jako sakrament ciała i krwi Chrystusa; komunia. Etym. - gr. eucharistía 'dziękczynienie' z eucháristos
 • Znaczenie Egalitarny Najlepszy pod względem warunków życiowych, praw i dochodów; wyrównany, jednakowy. egalitaryzm. Etym. - fr. égalitaire 'egalitarny' od égalité
 • Znaczenie Homo Ecce Przykłady ecce homo! ?Xac., [wym. ekce...] oto człowiek! (por. he was a man; this was a man). Etym. - z Wulgaty (Ew. wg Jana, 19, 5
 • Znaczenie Explicite Encyklopedia explicite (rzecz sformułowana) jasno, wyraźnie, bez osłonek; por. implicite. Etym. - ?Xac. 'jw.' od explicare, zobacz eksplikować
 • Znaczenie Moriae Encomium Jak działa Encomium moriae ?Xac., Pochwała głupoty. Etym. - satyra (1509 r.) Erazma z Rotterdamu
 • Znaczenie Exodus Czy jest emigracja; w Biblii: Księga Wyjścia, druga księga Pięcioksięgu; por. Genesis. Etym. - ?Xac. 'wyjście' z gr. éksodos 'jp.'; zobacz eks
 • Znaczenie Egreta Pojęcie czapli z rodzaju Egretta, potem również strusich) a. jej imitacja z metalu i klejnotów noszona dawn. poprzez kobiety jako ozdoba fryzury a
 • Znaczenie Credite Experto Wyjaśnienie experto credite ?Xac., wierzcie temu, który sam doświadczył. Etym. - z Wergiliusza (Eneida, 11, 283
 • Znaczenie Etamina Opis ba)wełny a. jedwabiu, o prześwitujących oczkach siatki. Etym. - fr. étamine 'jw.; gaza młynarska' z ?Xac. stamineus 'zrobiony z nici' od
 • Znaczenie Esquire Informacje przest. tytuł grzecznościowy dodawany (w braku innego) w korespondencji po nazwisku adresata; w skr. Esq. Etym. - z angielskiego
 • Znaczenie Nunc Ex Co to jest ex nunc ?Xac., prawn. od teraz, od zaraz
 • Znaczenie Ekspiacja Definicja zadośćuczynienie. Etym. - ?Xac. expiatio 'jw.' od expiare 'odpokutować; oczyścić; przebłagać (ofiarami)' od pius, zobacz pijar
 • Znaczenie Euforia Co znaczy samopoczucie u ciężko chorych; nadmierna wesołość po zastosowaniu narkotyków a. przy pewnych chorobach umysłowych; poczucie szczęścia
 • Znaczenie Epika Słownik liryka; dramat), którego właściwością jest narracja i obiektywny relacja autora do przedstawianych wydarzeń (jak w eposie, powieści
 • Znaczenie Eks Znaczenie kreską): były, dawny, dymisjonowany (na przykład eks-urzędnik); w złożeniach nie rozdzielonych - zwykle: od-, wy-, z (czego), roz
 • Znaczenie Etiuda Czym jest solo, poświęcony w założeniu dla ćwiczeń techn. (e. szkolna), mogący być jednak dziełem art. (e. koncertowa); ćwiczenie mające na celu
 • Znaczenie Entymemat Co oznacza sylogizm, gdzie brak jednej z przesłanek (entymematycznej, domyślnej); (w arystotelizmie:) sylogizm retoryczny prawdopodobny i
 • Znaczenie Enchirydion Krzyżówka enchirydion dawn. podręcznik podręczna, zwięzły książka, kompendium. Etym. - gr. encheirídion 'jw.'; zobacz en-; cheir, zobacz chir(o
 • Znaczenie Eu Najlepszy por. dys- 2); najtypowszy; prawdziwy; kompletny; ulepszona forma określonej substancji. Etym. - gr. eu 'dobrze' od eus 'dobry; mocny

Co to znaczy | Tłumaczenie i wyjaśnienie zwrotu, zdania

Wytłumaczenie tekstów. Znaczenie językowe definicji. Słownik tłumczeń z przykładami.

Tłumaczenie PRZYKŁADY Eu, Enchirydion, Entymemat, Etiuda, Eks, Epika, Euforia, Ekspiacja, Ex Nunc, Esquire, Etamina, Experto Credite, Egreta, Exodus, Encomium Moriae, Explicite co to jest.

Słownik Najlepszy Eu, Enchirydion, Entymemat, Etiuda, Eks, Epika, Euforia co to znaczy.