egzemplifikacja co to jest
Co to znaczy egzemplifikacja? Definicja egzemplifikacja przykład ilustrujący; posługiwanie się.

Czy przydatne?

Definicja egzemplifikacja

Definicja z ang. exemplification, z niem. Veranschaulichung.

Co to znaczy EGZEMPLIFIKACJA egzemplifikacja przykład ilustrujący; posługiwanie się przykładami, objaśnianie sposobem przykładową. Etym. - śrdw.z łaciny exemplificatio 'udowadnianie przykładami' z ?Xac. exemplificare 'przepisywać; tłumaczyć odpowiednikiem' od exemplum 'przykład' z eximere 'usunąć; wyjąć'; zobacz eks-; -imere od emere, zobacz asumpt

Czym jest egzemplifikacja znaczenie w Znaczenie E .