egzemplifikacja co to jest
Co to jest egzemplifikacja? Definicja egzemplifikacja przykład ilustrujący; posługiwanie się.

Czy przydatne?

Definicja egzemplifikacja

Definicja z ang. exemplification, z niem. Veranschaulichung.

Co znaczy EGZEMPLIFIKACJA: egzemplifikacja przykład ilustrujący; posługiwanie się przykładami, objaśnianie sposobem przykładową. Etym. - śrdw.z łaciny exemplificatio 'udowadnianie przykładami' z ?Xac. exemplificare 'przepisywać; tłumaczyć odpowiednikiem' od exemplum 'przykład' z eximere 'usunąć; wyjąć'; zobacz eks-; -imere od emere, zobacz asumpt

Czym jest egzemplifikacja znaczenie w Znaczenie E .

Co znaczy Eksperiencja:
Porównanie eksperiencja dawn. doświadczenie (życiowe). Etym. - ?Xac. experientia 'próba; doświadczenie' od experiri 'próbować; doświadczać egzemplifikacja co znaczy.
Krzyżówka Emulsja:
Dlaczego rozproszona zawiesina cieczy w cieczy (na przykład mleko); fot. mieszanina substancji światłoczułych w warstwie żelatyny, pokrywająca błony (klisze, papiery) fot. Etym. - n.z łaciny emulsio 'jw.' z egzemplifikacja krzyżówka.
Co to jest Epopeja:
Jak lepiej ogromny poemat epicki (bohaterski, legendarny, historyczny, ludowy); ogromna powieść a. cykl powieściowy o tematyce hist., narodowej; przen. szereg ogromnych wydarzeń tworzących pewną całość. Etym egzemplifikacja co to jest.
Słownik Ergocentryczna Metoda:
Kiedy metod(ologi)a - lit. polegająca na badaniu dzieł pisarza bez brania pod uwagę okoliczności zewn., na przykład jego biografii. ergodyczny odnoszący się do procesu, którego każdy następny odcinek jest egzemplifikacja słownik.
Czym jest Exterieur:
Od czego zależy extérieur [wym. eksteriö:r] powierzchowność, wygląd zewnętrzny. Etym. - fr. 'jw.' z ?Xac. exterior 'stopień wyższy od fexter(us) 'zewnętrzny' od ex, zobacz eks egzemplifikacja czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: