ekstrawagancja co to jest
Co to znaczy ekstrawagancja? Definicja ekstrawagancja dziwactwo, wybryk. Etym. - fr. extravagance.

Czy przydatne?

Definicja ekstrawagancja

Definicja z ang. extravagance, z niem. Verschwendung.

Co to znaczy EKSTRAWAGANCJA ekstrawagancja dziwactwo, wybryk. Etym. - fr. extravagance 'jw.' ze śrdw.z łaciny extravagans 'promulgowany poza prawem kanonicznym'; zobacz ekstra-; ?Xac. vagans, zobacz wagant

Czym jest ekstrawagancja znaczenie w Znaczenie E .