emendacja co to jest
Co to jest emendacja? Definicja emendacja lit. zmiana, poprawka wprowadzona do tekstu utworu.

Czy przydatne?

Definicja emendacja

Definicja z ang. emendacja, z niem. emendacja.

Co znaczy EMENDACJA: emendacja lit. zmiana, poprawka wprowadzona do tekstu utworu nieżyjącego autora poprzez wydawcę-filologa opierając się na badań. Etym. - ?Xac. emendatio 'poprawianie' od emendare 'poprawić; sprostowac'; e- zobacz eks-; menda 'błąd; wada'

Czym jest emendacja znaczenie w Znaczenie E .

Co znaczy Euge Poeta:
Porównanie euge, pisarz! ?Xac., brawo poeto! Etym. - z Satyr, 1, 75, Persjusza emendacja co znaczy.
Krzyżówka Efekt:
Dlaczego wynik, rezultat; wrażenie wywierane poprzez kogo a. co; fiz. zdarzenie. skuteczny efektywny, sprawny; ważny, faktyczny. efektowny zwracający na siebie uwagę, uderzający; bijący w oczy (zwł. niedrogą emendacja krzyżówka.
Co to jest Egida:
Jak lepiej pod egidą - pod opieką, przewodnictwem, auspicjami, patronatem, (przest.) osłoną, puklerzem. Etym. - ?Xac. aegis dpn. aegidis z gr. aigis 'koźla skóra; tarcza Zeusa' od (?) aiks dpn. aigos 'koza emendacja co to jest.
Słownik Epoda:
Kiedy starogr. - strofa, dystych jambiczny (a. jambiczno-daktyliczny) o drugim wersie krótszym; utwór złożony z takich dystychów; w starogr. liryce chóralnej - trzeci człon następujący po strofie i emendacja słownik.
Czym jest Entymemat:
Od czego zależy wnioskowanie a. skrócony sylogizm, gdzie brak jednej z przesłanek (entymematycznej, domyślnej); (w arystotelizmie:) sylogizm retoryczny prawdopodobny i przekonywający, lecz, być może, nieprawidłowy emendacja czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: