emfatyczny co to jest
Co to znaczy emfatyczny? Definicja emfatyczny napuszony, nadęty, górnolotny, przesadny; wyrazisty.

Czy przydatne?

Definicja emfatyczny

Definicja z ang. emphatic, z niem. nachdrücklich.

Co to znaczy EMFATYCZNY emfatyczny napuszony, nadęty, górnolotny, przesadny; wyrazisty. emfaza podkreślenie, wzmocnienie wyrazistości uczuciowej słowa, zdania; przesadna uczuciowość wypowiedzi; afektacja, patos. Etym. - gr. emphatikós 'silny; wyrazisty' i émphasis 'ukazanie; znaczenie' od emphainein 'ukazać; wtargnąć'; em- zobacz en-; phainein, zobacz fantom

Czym jest emfatyczny znaczenie w Znaczenie E .