emfatyczny co to jest
Co to jest emfatyczny? Definicja emfatyczny napuszony, nadęty, górnolotny, przesadny; wyrazisty.

Czy przydatne?

Definicja emfatyczny

Definicja z ang. emphatic, z niem. nachdrücklich.

Co znaczy EMFATYCZNY: emfatyczny napuszony, nadęty, górnolotny, przesadny; wyrazisty. emfaza podkreślenie, wzmocnienie wyrazistości uczuciowej słowa, zdania; przesadna uczuciowość wypowiedzi; afektacja, patos. Etym. - gr. emphatikós 'silny; wyrazisty' i émphasis 'ukazanie; znaczenie' od emphainein 'ukazać; wtargnąć'; em- zobacz en-; phainein, zobacz fantom

Czym jest emfatyczny znaczenie w Znaczenie E .

Co znaczy Epolety:
Definicja naramienniki na mundurach, zdobione złotymi a. srebrnymi galonami, frędzlami, stosowane jako oznaka stopnia wojsk. (zwł. dawn.) w nie wszystkich państwach. Etym. - fr. épaulette 'ramiączko (koszuli emfatyczny co to jest.
Co znaczy Erudycja:
Definicja i rozległa wiedza; wszechstronna znajomość przedmiotu; uczoność, wykształcenie; oczytanie; wiedza książkowa. erudyta. Etym. - ?Xac. eruditio 'nauczanie; wykształcenie' od eruditus 'wypolerowany; (na emfatyczny definicja.
Co znaczy Eter:
Definicja siarczany) ciecz bezbarwna, lotna i zapalna, o charakterystycznym zapachu, użytkowana jako rozpuszczalnik, działająca narkotycznie; fiz. (kosmiczny) wg zarzuconej już hipotezy: wypełniający emfatyczny co znaczy.
Co znaczy Endotermy:
Definicja endotermy, zwierzęta endotermiczne, których źródłem ciepła są mechanizmy zachodzące wewnątrz organizmu; por. ektotermy. Etym. - zobacz endo-; -term emfatyczny słownik.
Co znaczy Eine Edle Einfalt Und Eine Stille Grosse:
Definicja eine edle Einfalt und eine stille Grösse nm., szlachetna prostota i spokojna rozmiar. Etym. - z Johanna Joachima Winckelmanna (Myśli o naśladowaniu greckich dzieł malarstwa i rzeźby), 1755 r emfatyczny znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: