encefal co to jest
Co to jest ENCEFAL? Definicja ENCEFAL(O)- w złożeniach: mózg, mózgowy. Etym. - gr. enképhalos 'mózg.

Czy przydatne?

Definicja ENCEFAL

Definicja z ang. ENCEFAL, z niem. ENCEFAL.

Co znaczy ENCEFAL: ENCEFAL(O)- w złożeniach: mózg, mózgowy. Etym. - gr. enképhalos 'mózg'

Czym jest ENCEFAL znaczenie w Znaczenie E .

Co znaczy Elogium:
Porównanie pochwalna; chwalenie, sławienie; por. enkomion. Etym. - śrdw.z łaciny 'jw.' (pod wpływem śrdw.z łaciny eulogium 'utwór pochwalny') od ?Xac. 'rz. napis pochwalny na pomniku, wizerunku przodka i tym encefal co znaczy.
Krzyżówka Enklawa:
Dlaczego terytorium państwa otoczona poprzez terytorium innego państwa; teren otoczony obszarem o innym charakterze a. należącym do innego właściciela. Etym. - fr. enclave 'jw.' od enclaver 'objąć swymi encefal krzyżówka.
Co to jest Estyma:
Jak lepiej estyma przest. poważanie, szacunek, cześć. Etym. - fr. estime 'jw.' od estimer '(o)cenić; poważać' z ?Xac. aestimare 'jp encefal co to jest.
Słownik Engram:
Kiedy engram ślad, trwałe udrożnienie, pozostawiane jakoby w mózgu poprzez przeżycia psych. i stanowiące podstawę pamięci, doświadczenia. Etym. - zobacz en-; -gram encefal słownik.
Czym jest Ekstensja:
Od czego zależy denotacja; filoz. rozciągłość. ekstensywna gospodarka rolna - prowadzona na rozległych obszarach przy małym nakładzie pracy i środków; por. intensywny. Etym. - późn.z łaciny extensio 'rozciągłość' i encefal czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: