epicondylit co to jest
Co to jest epicondylitis? Definicja epicondylitis [wym. ...kon...] med. "łokieć tenisowy".

Czy przydatne?

Definicja epicondylitis

Definicja z ang. epicondylitis, z niem. Epicondylitis.

Co znaczy EPICONDYLITIS: epicondylitis [wym. ...kon...] med. "łokieć tenisowy", bolesność okolicy stawu łokciowego, cierpienie zawodowe wielu skrzypków, graczy w rugby, futbol amer. i baseball, a zwł. tenisistów. Etym. - n.z łaciny 'jw.'; fr. épicondyle anat. 'nadkłykieć przyśrodkowy kości ramiennej'; zobacz epi-; condyle anat. 'kłykieć' z gr. kóndylos anat. 'staw; przegub'; zobacz -itis

Czym jest epicondylitis znaczenie w Znaczenie E .

Co znaczy Eksedra:
Definicja ogrod. półkolista nisza, kolumnada, pergola z ławą kamienną biegnąca po obwodzie wewn.; w kośc. bizantyjskich, ormiańskich, gruzińskich - półkolista wnęka (zazw. piętrowa), otwarta do wnętrza, z tyłu epicondylitis co to jest.
Co znaczy Eksklamacja:
Definicja wykrzyknienie, okrzyk, wykrzyknik, wtrącone w tok mowy zdanie wykrzyknikowe, regularnie urwane, a. równoważnik zdania, o charakterze apostrofy. Etym. - ?Xac. exclamatio od exclamare 'wołać'; zobacz epicondylitis definicja.
Co znaczy Ekstern:
Definicja ekstern(ista) kandydat zdający egzaminy okresowe a. końcowe w uczelni, do której nie uczęszczał. Etym. - ?Xac. exter(nus) 'zewnętrzny; powierzchowny'; zobacz eks epicondylitis co znaczy.
Co znaczy Emotywność:
Definicja emotywność psych. spontaniczna reakcja słowna na obserwowane i przeżywane zjawiska otaczającej rzeczywistości. Etym. - zobacz emocja epicondylitis słownik.
Co znaczy Esquire:
Definicja iskuaje] w W. Brytanii - przest. tytuł grzecznościowy dodawany (w braku innego) w korespondencji po nazwisku adresata; w skr. Esq. Etym. - z angielskiego: 'szlachcic (stopień niższy niż knight epicondylitis znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: