epicondylit co to jest
Co to znaczy epicondylitis? Definicja epicondylitis [wym. ...kon...] med. "łokieć tenisowy.

Czy przydatne?

Definicja epicondylitis

Definicja z ang. epicondylitis, z niem. Epicondylitis.

Co to znaczy EPICONDYLITIS epicondylitis [wym. ...kon...] med. "łokieć tenisowy", bolesność okolicy stawu łokciowego, cierpienie zawodowe wielu skrzypków, graczy w rugby, futbol amer. i baseball, a zwł. tenisistów. Etym. - n.z łaciny 'jw.'; fr. épicondyle anat. 'nadkłykieć przyśrodkowy kości ramiennej'; zobacz epi-; condyle anat. 'kłykieć' z gr. kóndylos anat. 'staw; przegub'; zobacz -itis

Czym jest epicondylitis znaczenie w Znaczenie E .