erupcja co to jest
Co to jest erupcja? Definicja erupcja gwałtowne wydobywanie się z wnętrza ziemi na powierzchnię.

Czy przydatne?

Definicja erupcja

Definicja z ang. eruption, z niem. Eruption.

Co znaczy ERUPCJA: erupcja gwałtowne wydobywanie się z wnętrza ziemi na powierzchnię produktów wulkanicznych; wybuch (wulkanu). Etym. - ?Xac. eruptio 'wybuch; wypad' od erumpere 'dobywać się; wyłamać się (z)'; e- zobacz eks-; rumpere, zobacz ruptura

Czym jest erupcja znaczenie w Znaczenie E .

Co znaczy Estrada:
Porównanie estrada podium; podwyższona i nie zasłaniana kurtyną część sali imprezowej, na której występują artyści. Etym. - fr. estrade 'wzniesienie; estrada' z ?Xac. stratum, zobacz strat(o erupcja co znaczy.
Krzyżówka Edamski Ser:
Dlaczego twardy, chudy, dojrzewający ser podpuszczkowy ze zbieranego mleka krowiego, barwy żółtej, o rzadkich oczkach (w Polsce zwany także litewskim a. nowogródzkim). Etym. - od nazwy miejscowości Edam w płn erupcja krzyżówka.
Co to jest Easter:
Jak lepiej Easter z angielskiego:, zobacz Pâques erupcja co to jest.
Słownik Eminencja:
Kiedy kardynałów (od r. 1644); (szara e.) człowiek prowadzący sprawą, organizacją, krajem po kryjomu, w sposób zakonspirowany, anonimowo. eminentny przydający, znakomity. Etym. - ?Xac. eminentia erupcja słownik.
Czym jest Epitet:
Od czego zależy dodane do imienia osoby a. nazwy przedmiotu, uwydatniające jakąś jego cechę; przydomek; wyzwisko. epitheton ornans ?Xac., (stały) epitet ozdobny, upiększający, nadawany stereotypowo osobom a. rzeczom erupcja czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: