ewolucja co to jest
Co to jest ewolucja? Definicja ewolucja stopniowy postęp; mechanizm przeobrażeń, zmian zachodzących.

Czy przydatne?

Definicja ewolucja

Definicja z ang. evolution, z niem. Evolution.

Co znaczy EWOLUCJA: ewolucja stopniowy postęp; mechanizm przeobrażeń, zmian zachodzących w granicach danej jakości, przechodzenia do form bardziej złożonych, doskonalszych por. (rewolucja); biol. przekształcenie się formy i czynności organizmów żywych w ich historii rodowej; (w l.mn. ewolucje) trudne figury, zwroty, skoki w tańcu, gimnastyce, akrobacji (także lotniczej). ewoluować rozwijać się; zamieniać się etapowo. ewolucjonizm biol. mechanizm poglądów ukazujący postępowy charakter wszelkich zjawisk w przyrodzie; zobacz darwinizm; por. kreacjonizm. Etym. - ?Xac. evolutio 'rozwinięcie (zwoju); otwarcie (księgi)' od evolvere 'rozwijać'; e- zobacz eks-; volvere, zobacz wolumen

Czym jest ewolucja znaczenie w Znaczenie E .

Co znaczy Ekspropriacja:
Porównanie ekspropriacja (przymusowe) wywłaszczenie. Etym. - śrdw.z łaciny expropriatio 'jw.' od expropriare 'wywłaszczać'; zobacz eks-; ?Xac. proprius 'własny ewolucja co znaczy.
Krzyżówka Ekloga:
Dlaczego poet. o charakterze sielanki pasterskiej; pastorałka, idylla, bukolika, skotopaska; część justyniańskich zbiorów prawa rz., w przeróbce gr. (726 r.). Etym. - ?Xac. ecloga 'wybór; dobór' z gr. eklogē ewolucja krzyżówka.
Co to jest Ekspulsja:
Jak lepiej ekspulsja dawn. (brutalne) usunięcie, rugowanie z posiadłości. Etym. - ?Xac. expulsio 'wypędzenie' od expulsare 'wypędzać' z expellere 'wypychać; wyganiać'; zobacz eks-; puls ewolucja co to jest.
Słownik Ergo:
Kiedy ergo ?Xac., (a) więc, (a) zatem, (a) przeto. ergo bibamus! ?Xac., pijmy więc (tytuł wiersza Goethego; ulubione zawołanie papieża Marcina IV, 1281-85 ewolucja słownik.
Czym jest Endoskop:
Od czego zależy endoskop med. wziernik do oglądania wewn. jam ciała, wyposażony w źródło światła i odpowiedni układ optyczny. Etym. - zobacz endo-; -skop ewolucja czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: