verb express co to jest
Co to znaczy expressis verbis? Definicja expressis verbis ?Xac., dobitnie, wyraźnie; bez ogródek.

Czy przydatne?

Definicja expressis verbis

Definicja z ang. expressly, z niem. ausdrücklich.

Co to znaczy EXPRESSIS VERBIS expressis verbis ?Xac., dobitnie, wyraźnie; bez ogródek. ex re ?Xac., z okoliczności, na skutek. ex promptu ?Xac., bez przygotowania, naprędce; por. ad aperturam... ex se natus ?Xac., pochodzi od siebie samego (por. moi je suis mon ancêtre); por. Tacyt (Roczniki, 11, 21); rz. cesarz Tyberiusz o Kurcjuszu Rufusie. ex professo ?Xac., z urzędu, z powołania; ze znajomością przedmiotu; zawodowo; umyślnie. ex tempore ?Xac., bez przygotowania; znienacka; na poczekaniu, naprędce (por. ad aperturam..., ekstemporale)

Czym jest expressis verbis znaczenie w Znaczenie E .