falda co to jest
Co to jest falda? Definicja falda wł., biała, jedwabna szata przywdziewana poprzez papieża, gdy.

Czy przydatne?

Definicja falda

Definicja z ang. fold, z niem. falda.

Co znaczy FALDA: falda wł., biała, jedwabna szata przywdziewana poprzez papieża, gdy celebruje w sposób uroczysty

Czym jest falda znaczenie w Znaczenie F .

Co znaczy Funiculaire:
Definicja funiculaire [wym. füniküle:r] (górska) kolej linowa (wisząca a. terenowa). Etym. - fr. 'jw.' z ?Xac. funiculus zdrobn. od funis 'lina, sznur falda co to jest.
Co znaczy Fuksja:
Definicja fuksja bot. ułanka. Etym. - n.z łaciny fuchsia 'jw.' od nazwiska botanika nm.: Leonard Fuchs (1501-66 falda definicja.
Co znaczy Fanfaron:
Definicja zarozumialec, samochwał, bufon. fanfaronada chełpliwość, samochwalstwo; przechwałki, zuchowatość; pretensjonalność, bufonada. Etym. - fr. fanfaronnade 'chełpliwość' od fanfaron 'jw.' z hiszp falda co znaczy.
Co znaczy Fuzle:
Definicja oleje fuzlowe, ciecz oleista powstająca w okolicy alkoholu etylowego jako uboczny wytwór fermentacji, szkodliwa dla organizmu, nadająca surówce przykry smak i duszącą woń, oddzielana w procesie falda słownik.
Co znaczy Fuzja:
Definicja myśliwska, flinta. 2. połączenie się, zjednoczenie się, zlanie stronnictw, przedsiębiorstw, firm akcyjnych i tak dalej Etym. - 1. fr. fusil 'krzesiwo; strzelba; karabin' z ?Xac. focus, zobacz foyer falda znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: