faszyzm co to jest
Co to jest faszyzm? Definicja faszyzm forma totalitarnej dyktatury nacjonalistycznej, wprowadzona w.

Czy przydatne?

Definicja faszyzm

Definicja z ang. fascism, z niem. Faschismus.

Co znaczy FASZYZM: faszyzm forma totalitarnej dyktatury nacjonalistycznej, wprowadzona w 1922 r. we Włoszech poprzez Benito Mussoliniego (1883-1945); w znaczeniu rozszerzonym stosuje się do podobnych mechanizmów i ruchów polit. w innych państwach, na przykład w Niemczech hitlerowskich (1933-45), Hiszpanii pod rządami gen. Franco, Portugalii Salazara i tak dalej Etym. - wł. fascismo 'jw.' od fasio 'wiązka; związek' z ?Xac. fascis 'wiązka' l.mn. fasces 'pęki rózg noszone poprzez liktorów rz.'; por. fascykuł

Czym jest faszyzm znaczenie w Znaczenie F .

Co znaczy Fakultatywny:
Definicja pozostawiony do wyboru, warunkowy; nie obowiązujący, dowoly. fakultet wydział w wyższym zakładzie nauk.; władze, ciało profesorskie wydziału. Etym. - śrdw.z łaciny facultas dpn. facultatis 'gałąź faszyzm co to jest.
Co znaczy Filioque:
Definicja od) syna; przen. (jedno) wyraz uniemożliwiające porozumienie, powodujące rozejście się, rozłam, zerwanie. Etym. - formuła wyrażająca pochodzenie Ducha św. (od Ojca i od Syna), dogmat Kościoła zach (z faszyzm definicja.
Co znaczy Fan:
Definicja wym. fän], miłośnik (-iczka), entuzjast(k)a, zwariowany(-a) amator(ka); sport. kibic. fanatyzm zaślepienie, żarliwość, zagorzałość (zwł. religijna) nie uznająca tolerancji, ustępstw, kompromisu faszyzm co znaczy.
Co znaczy Fin De Siecle:
Definicja fę de sje:kl] koniec wieku (XIX); tendencje schyłkowe, dekadenckie w życiu społecznym, sztuce i lit. (końca XIX w.). findesieclist(k)a [wym. fędesjeklist(k)a] przedstawiciel(ka) dekadentyzmu końca faszyzm słownik.
Co znaczy Fastback:
Definicja zjednoczonych ameryki - auto o linii dachu nadwozia spływającej nieprzerwanie od części środkowej ku tyłowi. Etym. - z angielskiego: 'jw.'; fast 'błyskawiczny; dostosowany do szybkiego ruchu (tu w faszyzm znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: