instrukcja co to jest
Co to znaczy instrukcja? Definicja dyrektywa (zestaw) przepis(ów) postępowania (adm., techn. i tym.

Czy przydatne?

Definicja instrukcja

Definicja z ang. instruction, z niem. Unterricht.

Co to znaczy INSTRUKCJA dyrektywa (zestaw) przepis(ów) postępowania (adm., techn. i tym podobne), zazw. pisemnie; (precyzyjne) pouczenie, wskazówka; polecenie, zarządzenie.instruktywny kształcący, pouczający.instrumentalista muzyk, grający na instrumencie muz.instrumentacja orkiestracja, układ utworu muz. na zespół instrumentalny; sporządzanie partytury.instruować udzielać wskazówek, dyrektyw; pouczać.instruktarz przest. zestaw dyrektyw, regulaminów, ustaw.instruktaż udzielanie dyrektyw, robota instrukcyjna dokonywana poprzez instruktora.instrumentalis ?Xac., gram. narzędnik.Etym. - późn.z łaciny instructio 'kształcenie' (z ?Xac. 'budowanie; urządzanie') i ?Xac. instrumentum 'sprzęt; narzędzie; instrument' od instruere 'badać; szykować; wyposażać'; zobacz in- 2; struere, zobacz struktura

Czym jest instrukcja znaczenie w Znaczenie I .