quotient intelligence co to jest
Co to znaczy intelligence quotient? Definicja intelligence quotient (I.Q.) z angielskiego:, [wym.

Czy przydatne?

Definicja intelligence quotient

Definicja z ang. intelligence quotient, z niem. Intelligenzquotient.

Co to znaczy INTELLIGENCE QUOTIENT intelligence quotient (I.Q.) z angielskiego:, [wym. intelidżens kuouszent (ajkju:)] iloraz inteligencji; potencjalne umiejętności człowieka, zmierzone specjalnie w tym celu ułożonymi testami; liczba określająca inteligencję człowieka, otrzymana poprzez podzielenie jego wieku umysłowego (obliczonego opierając się na testów) poprzez wiek życia, nie mniej jednak osobę osiągającą rezultat od 90 do 110 ustala się jako "normalną", od 110 do 130 jako "błyskotliwą", ponad 130 "uzdolnioną", poniżej 90 "tępą", poniżej 75 "opóźnioną w rozwoju".Etym. - zobacz inteligencja; z angielskiego: quotient 'iloraz' z ?Xac. quotie(n)s 'jak regularnie? ile razy?' od quot 'jak sporo, ile'

Czym jest intelligence quotient znaczenie w Znaczenie I .