katecheta co to jest
Co to znaczy katecheta? Definicja katecheta nauczyciel religii, prefekt. katechumen człowiek.

Czy przydatne?

Definicja katecheta

Definicja z ang. catechist, z niem. Katechet.

Co to znaczy KATECHETA katecheta nauczyciel religii, prefekt.katechumen człowiek dorosły przygotowujący się do przyjęcia chrztu.katecheza wykład, nauczanie wiary chrześcijańskiej.katechizm podręcznik będąca wykładem zasad wiary, zazw. w formie pytań i odpowiedzi.Etym. - gr. katēchētēs 'nauczyciel' i katēchoúmenos 'nauczany' od katēchein 'znajdować oddźwięk; uczyć zasad religii'; zobacz kat(a)-; ēchein 'dźwięczeć' od ēchē 'dźwięk'

Czym jest katecheta znaczenie w Znaczenie K .