kołchoz co to jest
Co to znaczy kołchoz? Definicja kołchoz spółdzielcze gospodarstwo rolne w byłym ZSRR; por. sowchoz.

Czy przydatne?

Definicja kołchoz

Definicja z ang. kolkhoz, z niem. Kolchose.

Co to znaczy KOŁCHOZ kołchoz spółdzielcze gospodarstwo rolne w byłym ZSRR; por. sowchoz.Etym. - ros. skr. od kol(lektíwnoje) choz(jájstwo) 'gospodarstwo kolektywne'; kollektíwnyj 'zespołowy' od kolletíw 'zespół' z ?Xac. collectivus 'zbiorowy' od collectus, zobacz kolekta; chozjájstwo od chozjáin 'gospodarz; właściciel'

Czym jest kołchoz znaczenie w Znaczenie K .