komput co to jest
Co to znaczy komput? Definicja komput dawn. stan liczebny (zwł. wojska); poczet, liczba; lista.

Czy przydatne?

Definicja komput

Definicja z ang. comput, z niem. Comput.

Co to znaczy KOMPUT komput dawn. stan liczebny (zwł. wojska); poczet, liczba; lista, rejestr; kluczowe siły wojsk regularnych, komputowych, stałych, utrzymywanych poprzez skarb Rzplitej (XVII-XVIII w.).komputer elektroniczna maszyna cyfrowa.komputerowa beletrystyka (o)powieści umieszczone na dyskietkach komputerowych, rozporządzające zestawem odgałęzień wątków fabuły, spośród których czytelnik może, przy użyciu oprogramowania komputera, wybrać sobie odpowiadającą mu wersję utworu.komputerowy wirus zobacz wirus komputerowy.Etym. - z angielskiego: computer 'kalkulator; komputer; wojsk. przelicznik' (od compute 'obliczać') i późn.z łaciny computus 'rachunek' od computare 'liczyć'; zobacz kom-; putare, zobacz amputacja, por. countdown; (dys)konto; kontuar

Czym jest komput znaczenie w Znaczenie K .